Możliwości finansowania fotowoltaiki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania fotowoltaiki"

Transkrypt

1 13 grudnia 2012 r. Możliwości finansowania fotowoltaiki Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska, BOŚ Bank S.A. Mateusz Wodejko Główny analityk, BOŚ EKO Profit S.A.

2 Projekt ustawy o OZE w świetle procesów inwestycyjnych

3 Kluczowe fakty (1/2) Pierwszy projekt ustawy spowodował zamrożenie lub spowolnienie wielu procesów inwestycyjnych z powodu zawieszenia finansowania przez większość banków spadek cen projektów w stanie deweloperskim i gotowych obiektów. Zmiany w projekcie ustawy spowodowały ożywienie na rynku od połowy br. roku i powrót na szybką ścieżkę rozwoju, głównie dzięki projektom wiatrowym. Nowe, korzystne zapisy współczynników korygujących dla fotowoltaiki spowodowały masowe zainteresowanie nową dziedziną OZE przez inwestorów, producentów, dystrybutorów i kooperantów. 3

4 Kluczowe fakty (2/2) Otwarcie furtki dla rozwoju rynku prosumentów może spowodować, iż po raz pierwszy beneficjentem energetyki odnawialnej może stać się szeroki krąg inwestorów. Podstawowe ryzyka związane z procesem legislacyjnym: utrzymanie/zmiana już przyjętych parametrów dla poszczególnych OZE brak wiedzy na temat daty wejścia w życie ustawy 4

5 Finansowanie inwestycji

6 Finansowanie inwestycji doświadczenie BOŚ Bank jest jedynym spośród banków komercyjnych w Polsce, którego misją jest finansowa obsługa przedsięwzięć służących ochronie środowiska Nasi klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby prywatne W latach BOŚ Bank udzielił kredytów proekologicznych w łącznej kwocie przekraczającej 10 mld zł Łączna wartość inwestycji proekologicznych powstałych w okresie przy udziale kredytów BOŚ Banku wynosi 37 mld zł 6

7 Efekty ekologiczne zrealizowanych zadań (w okresie ) Redukcja emisji zanieczyszczeń: Pył 138 tys. Mg/a Dwutlenek siarki 476 tys. Mg/a Tlenki azotu 43 tys. Mg/a Dwutlenek węgla tys. Mg/a Przepustowość oczyszczalni ścieków 2,6 mln m 3 /d Długość sieci kanalizacyjnej 8,4 tys. km Unieszkodliwiane odpady i odzyskane surowce wtórne 6,3 mln Mg/a Produkcja en. w OZE i oszczędność en. elektrycznej 629 GWh/a 7

8 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. ( ) Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kotły opalane biomasą Kolektory słoneczne Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz Małe elektrownie wodne Inne Łącznie

9 Instrumenty bankowe dla ekologii Kredyty preferencyjne i montaże finansowe w ramach współpracy z donatorami środków: kredyty ze środków donatorów kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek lub kapitału kredyty ze środków łączonych Finansowanie inwestycji na warunkach wynikających z zasad Funduszu Kredyty komercyjne na przedsięwzięcia współfinansowane środkami UE we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi standardowe kredyty inwestycyjne Inne instrumenty finansowe Obligacje komunalne Wykup wierzytelności Gwarancje bankowe 9

10 Kredyty proekologiczne BOŚ S.A.

11 Kredyty proekologiczne BOŚ Banku Preferencje po stronie cenowej oprocentowanie kredytów obniżone w stosunku do warunków standardowych Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Preferencje po stronie nakładów na inwestycję dotacja, premia Kredyty we współpracy z NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyt Termoulga Kredyt Technologiczny Preferencje po stronie konstrukcji finansowania: - obniżona marża i/lub prowizja w stosunku do standardowej oferty Banku - obniżony wymagany wkład własny - wydłużony okres karencji w spłacie kapitału - samospłata kredytu Kredyty we współpracy z NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Kredyt Energooszczędny 11

12 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Wykorzystanie dźwigni finansowej Mechanizmy: Kredyty ze środków Funduszu Dopłaty do oprocentowania Dopłata do kapitału w ramach umów lub decyzji indywidualnych 12

13 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Warunki kredytowania zróżnicowane w poszczególnych województwach, ustalane indywidualnie przez każdy WFOŚiGW przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie wysokość kredytu okres realizacji inwestycji oprocentowanie okres spłaty i okres karencji 13

14 Kredyt z Dobrą Energią Przedmiot kredytowania: odnawialne źródła energii o mocy powyżej 200 kw z wyjątkiem farm wiatrowych, dla których próg wynosi 500 kw instalacje fotowoltaiczne farmy wiatrowe instalacje biogazowni instalacje energetycznego wykorzystania biomasy elektrownie wodne inne inwestycje w OZE oraz pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z Projektem sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Projektu 14

15 Kredyt z Dobrą Energią Kwota kredytu: do wysokości 80% kosztu netto inwestycji. W przypadku, gdy jednym ze źródeł finansowania Projektu są środki dotacji UE, możliwe jest sfinansowanie kredytem do 90% kosztów netto inwestycji Okres kredytowania: wynikający z z pozytywnie zweryfikowanych przez Bank założeń biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż na 15 lat, przy czym okres kredytowania nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedmiotu inwestycji Okres karencji: do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez Projekt pełnej zdolności produkcyjnej (okres karencji nie może wykraczać poza termin realizacji inwestycji potwierdzony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 6 miesięcznego okresu rozruchu) 15

16 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi Europejski Bank Inwestycyjny linia kredytowa EBI 4 JST Finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych w sektorach: Ochrona środowiska Infrastruktura Racjonalne użycie energii Zdrowie Edukacja z wyłączeniem m.in. budynków administracji publicznej Bank Rozwoju Rady Europy linia kredytowa CEB 4 Finansowanie inwestycji związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska Nordic Investment Bank linia kredytowa NIB 1 Finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w sektorach: Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym: instalacje odnawialnych źródeł energii, Ochrona wód i gospodarka wodna Gospodarka odpadami 16

17 Projekty OZE nowe warunki prawne Bank Ochrony Środowiska nie wstrzymał oceny i kredytowania projektów OZE pomimo oczekiwania na ostateczny kształt ustawy o odnawialnych źródłach energii Warunki modelu finansowego przedstawianego do Banku zgodne z założeniami projektu ustawy Okres kredytowania zgodny z założeniami biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż do 15 lat, przy czym okres kredytowania nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedmiotu inwestycji Pożądane przedstawienie zawartych umów na sprzedaż energii i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (lub na etapie wniosku kredytowego - projekty umów) Kredytowanie projektów wykorzystujących jedynie nowe urządzenia 17

18 Praktyka jednego okienka

19 BOŚ Eko Profit praktyka jednego okienka doradztwo biznesowe organizowanie finansowania inwestycje kapitałowe zarządzanie procesem Oferujemy kompleksowe i elastyczne podejście, inwestujemy w nowe projekty (seed i start-up). W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego możemy pełnić funkcje: pośrednika finansowego bezpośredniego inwestora generalnego realizatora inwestycji (GRI) 19

20 Co oferuje BOŚ Eko Profit? idea 3 x K unikalną możliwość pozyskania kapitału dla podmiotów rozpoczynających realizację projektów biznesowych komplementarną ofertę: kapitał + kredyt + konsulting strukturyzowanie projektu w celu minimalizowania wkładu własnego na korzyść kredytu zaangażowanie kapitałowe w pojedynczy projekt 1-10 mln zł zaangażowanie czasowe w projekt do 5 lat elastyczne i aktywne podejście; możliwość zaangażowania w cały proces realizacji projektu - od jego wstępnej oceny po sprzedaż zakończonej inwestycji różnorodne formy finansowania: kapitał (udział mniejszościowy lub większościowy), pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane (mezzanine) 20

21 Do kogo kierujemy ofertę? Partner: Inwestorzy indywidualni, podmioty rozpoczynające działalność w obszarze OZE, właściciele dotacji Skala: Mikro i MŚP Potrzeby: kapitał, kredyt, bezp. zaangażowanie w pozyskiwanie finansowania i inne elementy doradztwa Partner: Firmy planujące rozszerzenie działalności w OZE/kogeneracji. Polskie i zagraniczne fundusze i firmy inwestycyjne, inwestorzy branżowi Skala: MŚP + Potrzeby: kapitał + kredyt Koncerny energetyczne i podmioty finansowe zainteresowane zakupem gotowych inwestycji bądź współrealizacją projektów z wykupem po ukończeniu Skala: Duże firmy Potrzeby: bezpieczna koncepcja realizacji projektu, gotowy projekt, logo BOŚ, finansowanie 21

22 Czego oczekuje klient od BOŚ Eko Profit? Oczekiwanie partnerskiego podejścia: zrozumienia uwarunkowań, w jakich działa inwestor współodpowiedzialności za sukces i ryzyko porażki maksymalnej elastyczności oferty (indywidualne podejście) szybkości procedowania maksymalnego wsparcia merytorycznego w procesie oceny projektu pod kątem pozyskania wsparcia kapitałowego i pozyskania kredytowania CZEGO OCZEKUJEMY OD PARTNERÓW? merytorycznego zrozumienia biznesu załatwienia wszystkiego w jednym okienku 22

23 Case Study: Farma wiatrowa z dotacją Typ projektu - Farma wiatrowa Dotacja EU - 49,5% - kredyt pomostowy BOŚ Banku Kredyt uzupełniający BOŚ Banku - 39,5% Środki własne inwestora (w tym udział BOŚ Eko Profit) - 11,0% Inwestor mała firma rodzinna Rola BOŚ Banku/BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, wsparcie w rozmowach z dostawcą turbin wsparcie w uzyskaniu pierwszej transzy dotacji z Ministerstwa Gospodarki, pośrednictwo w procesie pozyskania kredytu z BOŚ Banku, udzielenie pożyczki podporządkowanej udzielenie kredytu. CAPEX inwestycji: 42 mln złotych Harmonogram: zakończenie inwestycji 3Q

24 Case Study: Fabryka pelletu z dotacją Typ projektu - budowa zakładu produkcji paliwa drzewnego Dotacja PARP - 28,3% Kredyt inwestycyjny BOŚ (NIB) - 25,9% Kredyt inwestycyjny BOŚ - 27,3% Środki własne inwestora (w tym udział BOŚ Eko Profit) - 18,5% Inwestor grupa inwestorów prywatnych Rola BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, pośrednictwo w procesie pozyskania kredytu z BOŚ, udzielenie pożyczki podporządkowanej. przeprowadzenie procedury pozyskania firmy monitorującej realizację inwestycji CAPEX inwestycji: 77 mln złotych Harmonogram: zakończenie inwestycji 2Q

25 Case Study: Udział kapitałowy w farmie wiatrowej Typ projektu: farma wiatrowa 6 MW bez dotacji, inwestor mała firma branżowa Udział inwestora: wkład własny 30 % + brak zabezpieczeń pomostowych Rola BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, pośrednictwo kredytowe z BOŚ, wsparcie kapitałowe, jako mniejszościowy akcjonariusz, udział w procesie sprzedażowym (umowa warunkowa odkupu po wybudowaniu) CAPEX inwestycji: 43 mln złotych Harmonogram: 4Q 2013 zakończenie inwestycji 25

26 PV - co możemy robić wspólnie? Budowa kompetencji, banku ziemi i sieci partnerów: powołanie wspólnego podmiotu (SPV), partycypacja w kosztach i ryzyku, możliwości finansowania kaucji przyłączeniowej, ustalenie modelu finansowania i realizacji projektu pod kątem odbiorców końcowych Bank ziemi może obejmować tereny, które dysponują warunkami przyłączeniowymi i mogą być wykorzystane pod budowę farm fotowoltaicznych. Proponujemy współpracę inwestorom posiadającym potencjalne lokalizacje dla farm o wielkości od ok. 1 MW (możliwy mniejszy projekt referencyjny) osoby fizyczne i prawne, samorządy i spółki komunalne. Proponowany model współpracy umożliwia właścicielowi/pomysłodawcy projektu partycypowanie we wszystkich marżach (od deweloperskiej przez realizacyjną po eksploatacyjną) Obecnie BOŚ/BOŚ Eko Profit negocjuje z dostawcami technologii umowy o współpracy przy realizacji projektów (tworzenie listy referencyjnej) umożliwiających po wejściu w życie ustawy szybką ścieżkę wykonywania projektów (dostawcy/producenci, wykonawcy). 26

27 Korzyści ze współpracy z Grupą BOŚ S.A. Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej BOŚ dotyczy: zaangażowania m.in. w start upy, organizacji procesu, pozyskiwania projektów, analizy projektów, zapewnienia finansowania (kapitał + dług), nadzoru nad procesem, wprowadzenia na giełdę, sprzedaży spółki bądź udziałów, współpraca Klienta z zatrudnionymi w Banku inżynierami inżynierii środowiska (Główni Ekolodzy), wykorzystania wiedzy Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu projektów energetyki odnawialnej. Atutem Grupy BOŚ jest doświadczenie i szeroka wiedza na temat projektów OZE 27

28 Dziękujemy za uwagę Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Departament Ekologii i Strategii Bank Ochrony Środowiska S.A. tel Mateusz Wodejko Główny Analityk ds. projektów inwestycyjnych BOŚ EKO PROFIT S.A. tel

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU

EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU Oferta BOŚ Eko Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy wsparcie kapitałowe, pośrednictwo kredytowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY. Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera

2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY. Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera 2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera Budowanie nowego czy burzenie starego Ryzyko niezależnie od definicji: Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Janusz Toruński Henryk Wyrębek 18 Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo