580 milionów złotych był wart rynek gier w Polsce w 2010 roku! Dlaczego warto wyróżnić się na Konferencji GIT 2011?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "580 milionów złotych był wart rynek gier w Polsce w 2010 roku! Dlaczego warto wyróżnić się na Konferencji GIT 2011?"

Transkrypt

1 28 29 lopd 2011 Cenlny Ben Ayyczny, ul. Konopnckej 6, Wzw 580 mlonów złoych był w ynek e w Polce w 2010 oku! Dlczeo wo wyóżnć ę n Konfeencj GIT 2011? Onzo Pne Wydzen Pon Pon bnżow Pon medln

2 Bowem dne ynkowe pokzują, że n ej nweycj możn zobć njwęcej: Do 2015 oku pond 70% njwękzych śwowych kopocj (Globl 2000) będze używło mfkcj, n kóą będą wydwć cooczne pond 1 mld $ (w M2 Reech) 1 Onzcj Inde Newok w połowe 2010 oku, zewł meęczne wydk czy w USA n dob wulne w ch onlne, MMO połecznoścowych. Pond 50 USD meęczne n vul ood wydje od 9 do 27% Ameyknów (w zleżnośc od y). A co meąc w USA z owy cyfowe płc pond 12 mln użykownków. 2 Co zec Polk (35%) w weku 15 węcej l w onm meącu wybł jko fomę ozywk: y kompueowe: 15%, y moble: 13%, y on-lne 7%. 3 Pond 23% młośnków e w Polce zb powyżej zł. 4 w 2010 oku Polcy zkupl około 7 mlonów e pudełkowych o łącznej wośc 93 mlonów euo. 5 Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom Źódł 1 hp://www.ne.com//pe.jp?d= ; 2 hp://www.pypl-mken.pl/buo_powe/achwum/2011/ hml 3 hp://www.nlobl.pl/buo_powe/nfomcje_powe/2011/ /wd/6785; 4 hp://fol.pl/fk/331099,23106,czy_n_pzedzy_ e_w_nenece_mozn_zobc.hml; 5 hp://www.one.pl/kd, ,d, ,le,w-2010-oku-polcy-wydl-n-y-blko-100- mlonow-euo,cle.hml. Syyk z okłdk: dne z poem Inekywne.com Gy w nenece (z Fol.pl, Money.pl, DI.pl,mcvuk.com, Cpul Bune Soluon),. 7

3 Zjmy w o jezcze z NoNoob S.A. o up k ych wyjdczy z ynku neneoweo oz oweo, że zem mmy 800 l (z obą pzed obą) :-). Nz level je njwyżzy n ynku, zdobylśmy wękzość doępnych chevemenów, nz epucj nleży do njlepzych. Relzowlśmy konfeencje, wzy, powdzlśmy dzłn w ocl medch, ewy ecommece oz nfomcyjne. Pzede wzykm jednk lśmy o nze dośwdczene wykozyujemy onzując Wydzene Gme Induy Tend 2011! Zpzmy do wpółpcy efekywneo pomown Pńw ofey podcz Konfeencj GIT Duz Sokołowk Peze zządu NoNoob.pl Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu Koln Admkewcz Execuve An Mj do wykonn Anezk Śwkowk Członek zządu Nonoob.pl Kml Kd Keownk d. mkenu onzcj konfeencj Wydzene GIT 2011 (Gme Induy Tend 2011) onzowne pzez NoNoob S.A. o pewz edycj noweo cyklu even ów n polkm ynku. Nzą mbcją je pokzne pezencj ldeów, ekpeów, wóców e ewów z Polk oz ze św, poducenów pzęu, kózy podcz GIT 2011 pokżą nm kulną yucję n ym bdzo zybko zmenjącym ę ynku. Gy obecne ą w nzym życu od zn dzejów. W dzejzych czch ne lub używne mechnk e w óżnych dzedznch życ bzneu ło ę powzechne jk ndy doąd. Poężne y mmo z mlonm czy, y n konole, y pc, ocl mn ekplodujący wz z ecm połecznoścowym, mfkcj, moble mn, dvemn czy lene ely me o dzś wyjąkowo oące emy. Fuo e ocl jk np. Fmvlle czy yułów kch jk Wold of Wcf, Cll of Duy oz odzmy Wedźmn pzycąją do bnży e coz wękzą lczbę oób, kózy chcą ne ylko w nej pcowć, le eż nweowć w en bzne lub w nny poób kozyć z populnośc e. Spzę do n czy o w poc kompue PC czy konol je ę nezwykle populny ch pzedż cąle ośne. Coz wękz lczb wydwców mplemenuje enny mfkcyjne ke jk No czy Bdevlle w celu zwękzen znżown użykownków, ewy ecommece by zwękzć lojlność pzedż. Advemnu w óżnych pocch używją eż uczelne, kóe coz częścej oują mfkcję w nucznu. Czy Pńw eż ekcyują ukcey Wedźmn lbo ewu Go.com pzedjąceo y n cły św bez zbezpeczeń DRM? Czy chcece poznć njlepze pkyk zbn n ch? Rozwżce ozwój bzneu popzez znlowne yemu mfkcyjneo n wojej wyne? Kóe y pownnśce pzedwć w wom klepe? Jke y wo znlowć n one, żeby zwękzyć cz pobyu znżowne użykownków? Czy pozukujece komplekowej wedzy o ynku e zówno PC jk konolowych? N e wele nnych pyń pomy ę odpowedzeć podcz dwóch dn Wydzen GIT 2011! Nzą mbcją je pzedwene njlepzych w ym emence polkch fm oz oób odpowdjących z wdżne kuecznych e zwąznych z zeoko pojęą bnżą e. Wżnym elemenem Wydzen będze peme Rpou GIT 2011, kóy pokże kulną yucję bnży d W Rpoce znjdą ę wynk njwękzeo bdn czy w Polce, kóe pzepowdzmy wpólne z Inekywnym Inyuem Bdń Rynkowych (Gemu SA). Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom ,

4 Bohezy, czyl Uczency GIT 2011: włśccele udzłowcy fm z zeoko pojęeo obzu e kd zządzjąc klepów nnych podmoów pzedjących pzez nene fmy płnoścowe umożlwjące ne lub zkup wulnych dób wydwcy chcący zwękzyć znżowne użykownków popzez enny mfkcyjne encje eklmowe pecjlzujące ę w dvemnu mkeezy z fm onzcj o poflu zwąznym z bzneem ozywkowym pzedwcele venue cpl kd zządzjąc fm oclmed, ecommece moble ooby zjmujące kluczowe nowk w dzłch pzedży, mkenu, pomocj pcowncy pol, ewów neneowych, klepów, wydwncw ooby odpowedzlne z bzne developmen mplemencję ozwązń owych ooby chcące wedzeć węcej n em ynku oweo jeo wykozyn bzneoweo wócy -upów, młodz pzedębocy A oo co wydzy ę podcz GIT 2011: peme Rpou GIT 2011 pezencje ekpeów bnży owej: pezeów wodących fm, ldeów ynku, młodych pzedęboców, nlyków bdczy ozwój bnży e w Polce n le Euopy św nlzy ynku oweo pzyoowne pzez fmy bdwcze konulnowe pokz njcekwzych pzedęwzęć w Polce nowe fomy mkenu: dvemn, pezencje njcekwzych zoowń, ec dvemnowe omówene ponoz wydków n dvemn ozwój eo ynku pzeląd ennów mfkcyjnych pezencje njcekwzych poduków owych njwżnejze knły pzychodowe, fnnowne półek owych ynek e w Polce njnowze endy śwowe ynek konol v ynek e PC pzedż e, mken, płnośc, ewy ecommece y mmo, y pzelądkowe, ocl mn, y moblne, lene ely me modele bzneowe n ynku owym, fnnowne venue cpl wykozyne mfonów, bleów nnych uządzeń do n podukcj e, ułu mfkcyjne, me den developmen mplemencje e onlne, ee wydwców nzędz nlyczne, yemy nlzy kuecznośc dzłń mkenowych w ch ce ude z wykozyn mfkcj w fmch onzcjch dykuje pnelowe o nowych endch zmnch w bnży newokn w kuluch umożlwjący wymnę polądów doyczących ozwoju ynku oweo w Polce mpez necyjn GIT Py Co uz będąc Pneem GIT 2011: pozezene konków popzez zpezenowne wojej ofey wzykm uczenkom Wydzen pozykne flnów ozwnęce nowych knłów pzychodowych znlezene dofnnown venue cpl czy bune nel zbudowne pozycj ekpeckej wzmocnene PR dl fm z emenu oweo zeoką pomocję mk popzez dzłn zwązne z pomocją GIT 2011 Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom ,

5 Jk włączmy Uczenków do y: pomując GIT 2011 n one n ewe pzyoowując elcję edkcyjną z Wydzen kęcąc eey vdeo z peleenm popzedzjące GIT 2011 powdząc elemken do bz włnych NoNoob S.A. emując kmpne eklmowe u Pneów medlnych GIT 2011 (Gy-Onlne.pl, Polym.pl, Gm.pl, WP.pl, Ine.pl, One.pl, O2.pl, Abomed, MedRun.pl, Ipl/nobme oz IAB PBI) dzłjąc n ewch połecznoścowych: Fcebook, GoldenLne,Twe, YouTube, Vmeo wyyłjąc mln do bz Ponów medlnych Wydzen woząc konkuy wpejące kcje n polch hoyzonlnych weyklnych powdząc cykl dzłń edkcyjnych PR Uczenkom GIT 2011 djemy możlwość zkupen wejścówk n 1 lub 2 dn Wydzen, co zdecydowne pozezy doce eklmy Pneów. Ne dj ę oć pwdzj kulnośc n Podcz GIT 2011 mędzy nnym wyąpą: Chophe Cunnnhm Guu Ojcec ozwązń mfkcyjnych, wpółuo kulowej kążk Gmfcon by Den Mchł Kcńk Mcn Iwńk - CD Pojek Jcek Jnkowk - Nobme Adm Semk - Adhed Wojcech Ozmek - One2Tbe Mcn Pznyk - 11 b udo Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom ,

6 Ne ć życ! Chcez oąnąć njwyżzy level bzneowy podcz GIT 2011? Wj n GIT 2011, w kne dze znjdzez kb bzneowy ozzezyz woje eyo lub dz ę pokonć wom Mobom. STRATEGIA ZALEŻY OD CIEBIE! Nzywm ę Ge zem z mom pomocnkem Gem wpowdzmy Cę w kn konfeencyjnej kyk, k żeby Twoj wypw lopd zkończył ę zdobycem mkymlnej lczby chevemenów epckch efków. DO DZIEŁA! 1. Twoje njwżnejze ybuy o CEL budże mkenowy. Specyzuj je pzedykuuj z elną oobą, kóej ufmy. O Twoje bzneowe nyn dbć będze nz jd ldek Domnk Boowk, kó zpoponuje wyóżnen pneke byś zdobył włdzę n eyoum GIT Dzęk emu zwojujez njcennejze eyo zmezkwne pzez poencjlnych Klenów. Ne pozwól obe n bzneowy Gme Ove! 2. Wedz Mów powedz, że n konfeencje pzybywją decydenc dyponenc kbów budżeowych. To moą być njcennejze poce w ld Twoch Klenów. Zpewnj wejścówk n GIT 2011 wom ludzom, kózy wyją njwęcej konków. Z wośc 1 wępu uzykz znczne węcej. 3. Zpoś n GIT 2011 dużynę Klenów. Pzez 2 dn lepej poznz ch cele, wzmocnz elcje, w nnowcyjnym ooczenu wyeneujece węcej lepzych pomyłów. 4. GIT 2011 o Wydzene bzneowe, dze foye o punk eczny, newokn ułw ozpopowne Twojeo ofcjlneo (ne pywneo:)) ml elefonu. Dleo pzyoujemy mejce, dze będzez mół wzucć woją wzyówkę zowć wp n lśce Zwycęzców Oób Owych n Bzne. Konky wymenne w konfeencyjnym klne o njznkomzy elk n bzneowe zwycęwo. 5. Twoją boną ą wzyówk, zbez ch jk njwęcej. Jeśl uwżz, że o pzeżyek ;), wykozyuj e jko elemen nwązn pewzeo konku. 6. Dowedz ę wcześnej koo pokz n wojej dodze jke klny odwedzą GIT Zpoznj ę z ch poflm (www, FB, NK, Twe, GoldenLne,LnkedIn nne) co ułw począek konwecj pozwol wyelekcjonowć njwżnejze dl Twojeo bzneu konky. Poznj Peleenów oz Pneów Wydzen, npz do nch pzed GIT Jeeś n GIT 2011 ne ylko by zdobyć ybu mądośc, le by meyoykę wykozyć do podbc umyłów poc Konhenów. Zdwj pyn Peleenom, podchodź do ok nnych Pneów GIT Żden wojownk ne ozje ę z meczem. Noś wój denyfko konfeencyjny z menem, nzwkem nzwą fmy, ne dj ę zpomneć m pozezj konky. 9. Wykozyuj kżdą okzję w kce GIT 2011: nwązuj dykuję onlne z uczenkm popzez knły komunkcj konfeencyjnej (Twe, Blp, FB). 10. Umwj ę z nowo poznnym czm n pzewy. Poznwjce ę podcz kwy, heby obdu. Ne omjj mpez necyjnych. 11. Swoje wyóżnk mkenowe pzyouj w poób njbdzej nekywny np. wyw mono n oku, ozdwj dżey, wychodź do boheów zz wojeo ok, pzyjdź n GIT 2011 w kozulce z loo wojeo klnu, uluboną ą lub nnym komunkem. 12. Poznj wzyke klle wojej ofey, cekwok bnżowe oz pzyouj pomocje n woje ułu dl nnych uczenków Wydzen. 13. W cze GIT 2011 umów ę n jk njwęcej pokń. To znczne zwękzy pzełożene n bzne. 14. Po Wydzenu nwąż konk z poznnym oobm, zpoś je n ewch połecznoścowych. 15. Npz do n co Tobe pom oąnąć zwycęwo bzneowe n konfeencjch, my pomy ę o zelzowć:). Chcez zoć Gme Meem? Po węcej d pz do oz pzeczyj możlwośc n nępnych onch Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom ,

7 1 dodkow oob GIT Dmenowy Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Udzł meyoyczny Pelekcj Pne podcz Wydzen (30 mn). Pzełne pezencj pzez Pne: 5 dn oboczych pzed Wydzenem. Rd Pomow GIT 2011 zze obe pwo do kcepcj emu eśc pezencj Infomcj o Peleence ze zdjęcem n podone Wydzen Specjln pomocj Reklm Pne w Rpoce GIT 2011 publkownym Fom: 1 on Typ eklmy: eklm fczn lub ykuł eklmowy Ilość: 1 Pozycj: do uzodnen z Pneem, w wybnym mejcu w pu eśc Pke ne uwzlędn ceny pzyoown mełów eklmowych Newokn Ae N życzene, onzo Wydzen pzyoowuje Pneow oznczone mejce do ozmów z uczenkm w foye Wypożene: olk mkymlne 2 ofy Możlwość zpów pzy ole ejecyjnym n pokn z Pneem Pomocj pzed po Wydzenu Hpelnk w nzwe Fmy Pne w pome onlne Wydzen powdzący do 100 znków opu. Op docz Pne Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Plnz eklmow z loo Pne pzed flmową elcją po zkończenu Wydzen. Sł obecność elcj vdeo n one Wydzen, n knle YouTube NoNoob oz n Vmeo.com Pomocj podcz Wydzen Możlwość wywezen 2 bnneów (mx wymy: 300 cm dłuośc 120 cm wyokośc) n neol w l pelekcyjnej. Doczene bnneów po one Pne. Możlwość dołączen nfomcj lub dżeów pomocyjnych do mełów ozdwnych uczenkom podcz ejecj 2 oll-upy Pne: jeden w l pelekcyjnej jeden w foye Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej zech zpozonych pzez Pne oób (z Fmy Pne lub poz nej) Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke

8 1 dodkow oob GIT Plynowy Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 1 dodkow oob GIT Złoy Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 4 Udzł meyoyczny Pelekcj Pne podcz Wydzen (30 mn). Pzełne pezencj pzez Pne: 5 dn oboczych pzed Wydzenem. Rd Pomow GIT 2011 zze obe pwo do kcepcj emu eśc pezencj Infomcj o Peleence ze zdjęcem n podone Wydzen Specjln pomocj Reklm Pne w Rpoce GIT 2011 publkownym Fom: 1 on Typ eklmy: eklm fczn lub ykuł eklmowy Ilość: 1 Pozycj: do uzodnen z Pneem, w wybnym mejcu w pu eśc Pke ne uwzlędn ceny pzyoown mełów eklmowych Pomocj pzed po Wydzenu Hpelnk w nzwe Fmy Pne w pome onlne Wydzen powdzący do 100 znków opu. Op docz Pne Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Plnz eklmow z loo Pne pzed flmową elcją po zkończenu Wydzen. Sł obecność elcj vdeo n one Wydzen, n knle YouTube NoNoob oz n Vmeo.com Pomocj podcz Wydzen Możlwość wywezen 1 bnne (mx wymy: 300 cm dłuośc 120 cm wyokośc) n neol w l pelekcyjnej. Doczene bnne po one Pne. Możlwość dołączen nfomcj lub dżeów pomocyjnych do mełów ozdwnych uczenkom podcz ejecj 2 oll-upy Pne: jeden w l pelekcyjnej jeden w foye Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł wwydzenu mpeze owzyzącej dwóch zpozonych pzez Pne oób (z Fmy Pne lub poz nej) Udzł meyoyczny Pelekcj Pne podcz Wydzen (30 mn). Pzełne pezencj pzez Pne: 5 dn oboczych pzed Wydzenem. Rd Pomow GIT 2011 zze obe pwo do kcepcj emu eśc pezencj Infomcj o Peleence ze zdjęcem n podone Wydzen Specjln pomocj Reklm Pne w Rpoce GIT 2011 publkownym Fom: 1 on Typ eklmy: eklm fczn lub ykuł eklmowy Ilość: 1 Pozycj: do uzodnen z Pneem, w wybnym mejcu w pu eśc Pke ne uwzlędn ceny pzyoown mełów eklmowych Pomocj pzed po Wydzenu Hpelnk w nzwe Fmy Pne w pome onlne Wydzen powdzący do 100 znków opu. Op docz Pne Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Plnz eklmow z loo Pne pzed flmową elcją po zkończenu Wydzen. Sł obecność elcj vdeo n one Wydzen, n knle YouTube NoNoob oz n Vmeo.com Pomocj podcz Wydzen Możlwość wywezen fl n zewnąz budynku konfeencyjneo. Doczene fl po one Pne. Możlwość dołączen nfomcj lub dżeów pomocyjnych do mełów ozdwnych uczenkom podcz ejecj 2 oll-upy Pne: jeden w l pelekcyjnej jeden w foye Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke

9 1/2 w Rpoce GIT Cove Wość: zł Lczb doępnych pkeów: z GIT Bek Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pke uwzlędn cenę unwelneo, moweo pokowc eklmoweo n kzeło wz z ndukem looypu Pne. Loo docz Pne. Cz wykonn: 12 dn oboczych. Pomocj podcz Wydzen Ekpozycj loo Pne n pokowcu: do uzodnen. Nduk ublmcyjny. Ilość: około 150 zuk Wym pokowc: wyokość/zeokość: około 90 x 50 cm Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Pke uwzlędn cenę cenu kwoweo obdów (cen cenu pecjlneo do uzodnen). Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne obok nfomcj o pzewch kwowych obdowych w pome dukownym n podone Wydzen Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Pomocj podcz Wydzen Zpozene n cen z podnem nzwy Pne pzed ozpoczęcem kżdej pzewy (kwowej obdowej) pewzeo dueo dn Wydzen 2 oll-upy Pne uwone w mejcu odbywn ę pzew kwowych obdowych Ekpozyoy z loem Pne n kżdym ole z cenem Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke

10 1/2 w Rpoce GIT Confeence B Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 1/3 w Rpoce GIT Relx Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pke uwzlędn cenę nddowej oby konfeencyjnej jej pojeku fczneo z loo Pne. Cz wykonn: 15 dn oboczych. Pomocj podcz Wydzen Loo Pne n ekylnych obch konfeencyjnych GIT 2011 ozdwnych uczenkom podcz ejecj Wym oby: A4, dłu pek Ekpozycj loo Pne n obe: do uzodnen, loo docz Pne Ilość: około 150 zuk Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Pke uwzlędn cenę wypożyczen 2 foel mujących n 2 dn Wydzen. Cen ofey pecjlnej do uzodnen. Pomocj podcz Wydzen Doępność foel mujących pzez cłe dw dn wn evenu, zówno podcz pelekcj jk pzew 1 oll-up Pne pzy kżdym foelu mującym wywonym n neol w l pelekcyjnej Zpozene n GIT Relx z podnem nzwy Pne pzed kżdą pzewą konfeencyjną Możlwość dołączen nfomcj lub dżeów pomocyjnych do mełów ozdwnych uczenkom podcz ejecj Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke 10 10

11 1 dodkow oob GIT Py Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 1 oll-up GIT Compeon Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Onzo zpewn DJ powdząceo mpezę. Pke uwzlędn cenę lkohol (wódk, wno, pwo) w mejcu GIT Py (cen lkohol pecjlnych do uzodnen). Pomocj podcz Wydzen Zpozene n GIT Py z podnem nzwy Pne po onej pelekcj pewzeo dn Możlwość dołączen nfomcj lub dżeów pomocyjnych do mełów ozdwnych uczenkom podcz ejecj Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Pomocj podcz GIT Py Podne pzez DJ nzwy Pne w kce wn mpezy 2 oll-upy Pne w mejcu mpezy weczonej Ekpozyoy z loem Pne n wzykch ołch w mejcu odbywn ę Newokn Py Możlwość pecjlneo pokzu bmńkeo z podnem nzwy Fmy Pne (cen ofey do ulen) Możlwość wpowdzen n GIT Py hoe Pne (cen ofey do uzodnen) Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Konku Pne dl uczenków Wydzen. Szczeóły ofey do uzodnen. Pomy o konk. Udzł onzcyjny Nodę funduje Pne (koz nody podku od nody po one Pne) Dołączene kweonuzy konkuowych Pne do mełów ozdwnych uczenkom Wydzen podcz ejecj Złożen konkuu do uzodnen z onzoem Wydzen Pyn konkuowe oz wyduk fomulzy po one Pne Zbene pzechowywne wypełnonych duków konkuowych Pne pzy ole ejecyjnym Pomocj podcz Wydzen Zpozene pzez Powdząceo Wydzene do konkuu z podnem nzwy Pne pewzeo dueo dn Podne wynków konkuu pzez Powdząceo Wydzene oz Pne dueo dn Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke 11 11

12 1/3 w Rpoce GIT Wele Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pne udoępn bezpzewodowy nene wz z oną ową wyśwelną n lpopch Uczenków. Technoloę oz pojek ony owej zpewn Pne. Pomocj podcz Wydzen Son ow nfomując o dowcy bezpzewodoweo neneu pzy kżdym połączenu z ecą Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) 500 z GIT Sebny Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 3 Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Plnz eklmow z loo Pne pzed flmową elcją po zkończenu Wydzen. Sł obecność elcj vdeo n one Wydzen, n knle YouTube NoNoob oz n Vmeo.com Pomocj podcz Wydzen 1 oll-up Pne w l pelekcyjnej Możlwość dołączen nfomcj lub dżeów pomocyjnych do mełów ozdwnych uczenkom podcz ejecj Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Mejce n ole ejecyjnym do pozowen Pneow wzyówek uczenków. Oznczene wzyownków nzwą Pne po one onzo. Możlwość zpów uczenków pzy ole ejecyjnym n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn konky bzneowe podcz Wydzen. Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) 1/3 w Rpoce GIT B Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pke udoępn część bu położoneo w foye. Pne ponouje (pełnolenm Uczenkom Wydzen) wybne lkohole w kce wn pelekcj pzew. Relzcj pkeu je możlw z uw n loklzcję Wydzen w cenum m (pzewdujemy, ze w zwązku z ym welu Uczenków będze moło kozyć z lkoholowej ofey bu). Pke wnuje nenywny newokn pod bndem Pne. Pomocj podcz Wydzen 1 oll-up Pne obok bu w foye 3 ekpozyoy fomu A4 z loem Pne n ldze bu Możlwość pecjlneo pokzu bmńkeo z podnem nzwy Fmy Pne (cen ofey do ulen) w kce pzewy Możlwość wpowdzen 1 hoey Pne (cen ofey do uzodnen) Mejce n ole ejecyjnym do pozowen Pneow wzyówek uczenków. Oznczene wzyownków nzwą Pne po one onzo. Możlwość zpów uczenków pzy ole ejecyjnym n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn konky bzneowe podcz Wydzen. Pomocj pzed po Wydzenu Loo Pne z podkeślenem odzju pnew we wzykch mełch konfeencyjnych onzo (oll-upy, plky, pom w wej ppeowej nne) Loo Pne n podone Wydzen Loo Pne w kmpn mlnowej do bzy NoNoob Udzł w Wydzenu Bezpłny udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) Pkey Pneke 12 12

13 5 GIT Booh duży Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 3 1/6 w Rpoce GIT Column & Ennce Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Soko ekpozycyjne Pne w foye, o wymch mx 1,5 x 2,5 m. Możlwość nlcj pecjlneo ok (pzyoowne po one Pne) Numey ok do wybou: 1, 2 lub 3 Możlwość pzedwen ofey oz pzedży poduków ułu Pne n oku Możlwość pzepowdzen konkuu n oku Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Jedn oob do obłu ok (z możlwoścą udzłu w mpeze owzyzącej Wydzen) Udzł w Wydzenu mpeze owzyzącej jednej zpozonej pzez Pne ooby (z Fmy Pne lub poz nej) 1/6 w Rpoce GIT Booh mły Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 3 Soko ekpozycyjne Pne w foye, o wymch mx 1,5 x 1,5 m Numey ok do wybou: 4, 5 lub 6 Możlwość pzedwen ofey oz pzedży poduków ułu Pne n oku Możlwość pzepowdzen konkuu n oku Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Jedn oob do obłu ok (z możlwoścą udzłu w mpeze owzyzącej Wydzen) Pke obejmuje wyduk wywezene plków fomu A3 wękzych n dzwch oz n kolumnch w obekce konfeencyjnym. Pne docz pojek fczny. Cen ofey pecjlnej do uzodnen (pyj o Column Wp). Nkłd plków n dzwch: 3 plky umezczone n dzwch mędzy lą pelekcyjną, foye Nkłd plków n kolumnch: 6 plków umezczonych n kolumnch w foye Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. 1/6 w Rpoce GIT Noe Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pke uwzlędn cenę nddowych dłuopów z ndukem loo Pne podukcję nonków. Reklmę oz loo docz Pne. Loo Pne n dłuopch konfeencyjnych ozdwnych uczenkom pzy ole ejecyjnym Nkłd dłuopów: około 150 zuk Reklm Pne n odwoce ylnej okłdk nonk ozdwneo uczenkom pzy ole ejecyjnym (powezchn eklmow 200x140 mm pon) Nkłd nonków: około 150 zuk Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke 13 13

14 1/6 w Rpoce GIT Pom Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Reklm w dukownym pome Wydzen dyybuownym wśód wzykch uczenków (powezchn eklmow 140x50 mm pozom, eklmę docz Pne) Nkłd: około 150 zuk Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. 1/3 w Rpoce GIT Heo Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 2 Pke umożlw wpowdzene n Wydzene 2 hoe Pne. Pzebn dl hoe zpewn Pne. Możlwość ozdwn uloek lub dżeów pomocyjnych Pne pzez GIT Heoe Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. 1/3 w Rpoce GIT Floo Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pke udoępn powezchnę podło n eklmę Pne w fome płkej nklejk w foye. Podukcję nklejek, ozklejene odklejene onzuje Pne. Powezchn foye: około 150 m 2 Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. 1/3 w Rpoce GIT Bnne Wość: zł Lczb doępnych pkeów: onczon doępnoścą powezchn neol Pke udoępn powezchnę neol do wywezen bnneu Pne. Podukcj bnne po one Pne. Wywezene eklmy zem z onzoem. Powezchn neol (bez nnych eklm): około cm dłuośc x 120 cm wyokośc Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. 1/6 w Rpoce GIT Ine Wość: zł (w pzypdku GIT Supe cen do uzodnen) Lczb doępnych pkeów: neonczon Rozdwne ulok/upomnku Pne uczenkom Wydzen pzy ole ejecyjnym lub n edzench w l pelekcyjnej (ozłożene po one onzo) Nkłd: około 150 zuk Loo Pne n podone Wydzen Pke umożlw ozdwne pezenów: np. wzyownków do wpen newoknu mędzy uczenkm lub kozulek z loo Pne, p.. Możlwość ndn yułu GIT Supe Pne węczen pezenów uczenkom w uzodnonym z Pneem momence. Cen ofey pecjlnej do ulen. Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke 14 14

15 1/6 w Rpoce GIT Cd Wość: zł Lczb doępnych pkeów: 1 Pezencje pokonfeencyjne doępne dl wzykch oób z pkeu Bezcenny newokn konky bzneowe Pke GIT Mve Invon ne łączy ę z nnym pomocjm. Pke uwzlędn cenę nddowej myczy jej pojeku fczneo. Pne docz loo oz wzyówkę/eklmówkę do denyfko. Onzo neuje ęczne do konfeencyjnych denyfkoów. Dwuonn wzyówk/eklmówk Pne w denyfkoze konfeencyjnym ozdwnym uczenkom podcz ejecj. Dłużzy bok: mx 85 mm, Kózy bok: mx 65 mm Loo Pne umezczone n myczch ozdwnych uczenkom pzy ole ejecyjnym Nkłd: około 150 zuk Loo Pne n podone Wydzen Udoępnene Uczenkom mejc do pozowen wojej wzyówk Pneow lub zpu n pokne z Pneem. Onzo wpe newokn nwązywne konków bzneowych podcz Wydzen. GIT Wokhop Cekwe zczeóły wkóce. Pomy o keowne zpyń do 1/2 w Rpoce GIT Mve Invon Wość: Pke 20 wejścówek: zł/ 1 dzeń (400 zł/ oob) zł/ 2 dn (750 zł/ oob) Pke 10 wejścówek: zł/ 1 dzeń (450 zł/ oob) zł/ 2 dn (800 zł/ oob) Lczb doępnych pkeów: onczon pojemnoścą l Mją Pńwo możlwość zpozen wękzej lczby woch Pzedwcel (z włnej Fmy lub poz nej) do udzłu w Wydzenu mpeze owzyzącej Możlwość wykupen udzłu n 1 lub 2 dn Poczęunek kwowy oz obd dl zpozonych oób Nenddowe dzłn Wość: do uzodnen Aby zpokoć oczekwn Pneów pzyoujemy ndywdulny pke dobny do pozeb Pne. Jeśl chcą Pńwo zpezenowć ę w poób neypowy nekonwencjonlny pomy o konk. Wyłączność bnżow Wość: dopł 100% Zpewnmy Pneom podneene kuecznośc kmpn popzez wyłączność bnżową n Wydzenu Zpzmy do śledzen kulnych nfomcj n one GIT 2011: Nzym Pneom ofeujemy konuln z zkeu mkenowej meyoycznej obecnośc w poch podcz wydzeń onzownych pzez NoNoob. Złożenem podncw je złozene nnejzej pozeby oz pzełne oowych mełów 5 dn oboczych pzed plnownym dedlnem evenu. Konk: Domnk Boowk Keownk Spzedży Mkenu kom , Pkey Pneke 15 15

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA. Wykłd Anlz popytu. Optymln poltyk cenow. 1 ANALIZA OYTU. OTYMALNA OLITYKA CENOWA. rzedmotem wykłdu jest prolem zrządzn zyskem poprzez oprcowne wdrożene odpowednej strteg różncown cen, wykorzystując do

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Ż ż Ź ż ż ć ż ż ż ż ć ż Ź ż ż ż ć Ś ż Ś ć ż ć ż ż ż ć ć ż Ź ż ćż ż ż ż Ż ż Ą ż żć ż ż Ś ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ć ż Ą Ż Ż ć Ś ż ż Ś Ś Ęż ż ć ż Ż Żż Ć ż ż ż ż ż ć Ż ż Ćż Ż ż ż ż Ą ż ż ć ż ć ż ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl Oływ śy S Kyw w łz www.. 2 S Oływ śy S T Gó węź ły Wyść zuwy łz Oyy zy wyywu ów Oływ śy S zu uwą zuwą. Dzę w wyś zuwy (y 80 ó węz ły) ę ż w ąy. 115-165 H2 H1 15 362 H3 Py wyów Pły uw óż żw zwą wą zuwę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ĺ ĺ ę ĺ ż ż ĺ ś ń ś Ł ś ś ę ń ś ś ś ĺ Ż ś ę ń ę ę ę Ż ś ę ń ń ĺ Ł Ż ęć ś Í ż ĺ Ż ę ż ę ę ĺ ę ę ń ĺ ń ĺ ę ś ť ę ś ť Ě ę ń ę ń ż ę ż ę őż ę ę ő ś Ż ś ś í í í ę ô ę ę Í ę ś ę ń ń Ł ń ż ę ś ś ż ś ę ę í ő ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ż ć Ą Ż ć Ż Ż Ż ć ć Ż Ż ć Ż ć Ź Ź ć Ż Ż Ż Ę Ę Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż ć Ż Ż Ó Ż Ż ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ć ć Ź ć Ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ź Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć ć ć Ż ć Ł Ź ć Ź Ź Ź ć Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy Shet pegenci: Jonn Joz-Zugj JZP Knci Adwokck Joz-Zugj, Zij-Piul, Zugj i Ptnezy pp Sylwete Kpzewki Tnpotow Gup Dodcz Piot Michłowki Knci Rdcy Pwnego Piot Michłowki Główne zgdnieni: Btoz Świątek Knci Olzewki

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

mechanika analityczna 1

mechanika analityczna 1 mechnk nlyczn neelywsyczn.d.nu, E.M.fszyc Kók kus fzyk eoeycznej ve-8.06.07 współzęne uogólnone punk melny... weko wozący: pękość: ę pzyspeszene: lczb sopn swoboy: v v v f v v współzęne uogólnone: (,,...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Cena 2,50 zł. Nr 4(107) Rok X. Międzychód, 10 kwietnia 2013 r. (w tym 8% VAT) Czytaj str. 10. Czytaj str. 10. str. 2. str. 3. str. 4. str.

Cena 2,50 zł. Nr 4(107) Rok X. Międzychód, 10 kwietnia 2013 r. (w tym 8% VAT) Czytaj str. 10. Czytaj str. 10. str. 2. str. 3. str. 4. str. Nr 4(107) Rok X Cena 2,50 zł Mędzychód, 10 kwetna 2013 r. k k e e e e e e Czytaj str. 10 (w tym 8% VAT) ec k wc e e d e c w zy k c c k 1 1 e e e c e e c e o c e k ke 20 Czytaj str. 10 o Mędzychodzk zo

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

spinem elektronu związanym z orbitującymi elektronami H = H 0 +V ES +V LS + V ES

spinem elektronu związanym z orbitującymi elektronami H = H 0 +V ES +V LS + V ES Oałwane pn-obta: B' R ' popawka Thomaa R B' e pocho o magnet. momentu poowego, B wąanego e m pnem eektonu W poem magnet., B' wąanm obtującm eektonam mec W popawka enegetcna aeżna o c ) j m c chemat pężeń

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA Nekedy zachodz koneczność zany okesu kapt. z ównoczesny zachowane efektów opocentowane. Dzeje sę tak w nektóych zagadnenach ateatyk fnansowej np.

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ż ć Ń ń ż ć ć ń ż ć ń ź ń Ę Ń ń ń ż ć ż ć ć Ń ż ć ń ć ż ń ż ć ć Ń ż ć Ń ż Ń Ń Ń ż ż Ń ż ż Ń ń ź Ń ń Ń ń ń Ą ń ń ź ń Ń Ń ć Ę ż Ń ż ć ć ć Ę ńż ń Ą ć ć Ę ż ż ć ż ć Ń ż Ń ż Ń ż ż ń ć ń Ń ń Ę ż Ł Ń ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ł ś ż ńż ż ż ś ź ź ć ź ś ń ż ć ź ź ź ż ź ś ź ń ź Ę ż ź ź ź ż ż ś ń ż ż ś ż ź ż ź źń ż ż ż ź ś ś ż ś ż ż Ż Ł ń ż ś ż ń ź ź ż żń ść ż ż ń ń ń ń ń ż ś ź ż ń ż ś ń ż ć ż ś ż ż ć ń ż ż ź ż ć ż ż ś ż ż ć

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

Ą ż Ę Ą Ł ż Ą Ś Ą ć Ż ż ń Ę ż Ł Ę ż ć ż Ś ć ń ż ń ż ż ń Ł ń ż ć Ś ż Ł ń ż Ęć ń ż ń ż ż ż ć ń ż ń ż Ę ż ń Ś ż ć ż ż ż ć ż ć ż Ę ż ń Ś ć ń Ż Ż Ę Ś Ę Ę ż ż żć ż ż ć ż ć ż ż ćś Ę ć Ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż żż

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ę Ł Ż Ż ŻŻ Ą Ą ć ż Ó ć ż ć Ż Ś ż Ż ć Ć Ó Ż Ś ć ÓŹ Ź Ó Ż Ó Ż Ś Ą Ó Ś Ąć Ż Ż Ó ć Ż ć Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ż ć Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ł Ź Ó Ó Ó Ó Ó Ł Ś ć ć ć Ó Ó Ó Ó Ó Ś Ó Ó Ż Ó Ż Ś ż ć Ę ż Ż Ę Ż Ż ć ż ż Ż ć Ę ć ż ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ż Ą Ó Ó Ż Ó ń Ó ń Ą ń Ż Ż Ź Ź Ł Ą Ą Ó Ó ń ń Ź ń Ź Ź ń ź Ó Ę Ó Ś ń ń Ż ń Ż ń ĘĘ Ą ń Ę Ą Ę Ż Ś Ó ń ź Ę Ł Ę Ż ń Ż Ż Ż Ć Ó Ś ń ń Ę Ż Ż Ź Ż ń ń ń ń Ł Ó Ą Ż Ź ń ń ń ń ń ź ń ń ń ń ń Ę Ą Ę Ó Ś ÓŻ Ą Ż Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ś ć Ś ń ć ż Ł Ś Ż Ż Ż Ż Ż ń FUNDACJA NA RzEcz PoPMWY JAKoŚc fyc A OD-NOWA Blans na dzeń 31.12.2011 t 3' nne wańoc nematera ne prame 4. za ak na wartoc nemateralne ]X. 3- zalk na rodktmae odpsy z zysku

Bardziej szczegółowo

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia dr Mchł Koopczńsk Ekoom mtemtcz ćwcze. Ltertur obowązkow Eml Pek red. Podstw ekoom mtemtczej. Mterł do ćwczeń MD r 5 AE Pozń.. Ltertur uzupełjąc Eml Pek Ekoom mtemtcz AE Pozń. Alph C. Chg Podstw ekoom

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ź ż ć ć Ę ż ż ż ż ż ż ż ć ż ź Ę ć ż ż ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ź ź ż ż ć ź ź ż ź ź ć ź ż ź ć ź ź ć ź Ę ź ż ź ż ć Ę ż ż ż ć ż ż ż ź ż ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ć ć ć ć ć Ę ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo