profile klas kształcą przyszłych artystów (profil teatralno-filmowy), (dziennikarski) lekarzy (biologiczno-chemiczny),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "profile klas kształcą przyszłych artystów (profil teatralno-filmowy), (dziennikarski) lekarzy (biologiczno-chemiczny),"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 75. JUBILEUSZU SZKOŁY Wielki to dzień, dobry by świętować! Rzadko bowiem która szkoła moŝe szczycić się tak pięknym jubileuszem, jaki dziś obchodzi V Liceum Ogólnokształcące. 75 lat temu z Państwowej Uczelni im. Dąbrówki wyodrębnił się pierwowzór naszego dzisiejszego liceum. W 1936 roku władze szkoły wraz z uczennicami obrały sobie za patronkę imię Klaudyny Potockiej, która swoje Ŝycie i majątek poświęciła powstańcom listopadowym, później emigrantom. Niestety 1 września 1939 roku dzwonek na lekcję nie zabrzmiał, a Klaudynki niosły pomoc rannym Ŝołnierzom, aŝ do chwili zajęcia szkoły. W czasie wojny budynek przy ulicy Młyńskiej został zajęty przez Wermacht, w ogrodzie urządzono kuchnie polową a zbiory biblioteczne i wyposaŝenie szkoły słuŝyło za podpałkę. Ponownie szkoła zaczęła funkcjonować dopiero sześć lat później przy ul. Przemysłowej. Przyjęto wtedy 305 dziewcząt. Od tego czasu liczba uczennic regularnie się powiększała. 7 września 1965 roku szkoła przeprowadziła się do nowego gmachu przy ulicy Zmartwychwstańców 10, gdzie pozostaje do dzisiaj. Wtedy teŝ zmieniono patronkę szkoły. Została nią Maria Koszutska, przedwojenna działaczka komunistyczna, która z oczywistych przyczyn bardziej pasowała ówczesnej władzy. Następne lata były okresem wyposa- Ŝania nowych pracowni przedmiotowych, powstała równieŝ oranŝeria i ogród geograficzny. Rok 1967 był przełomowy: próg szkoły po raz pierwszy przekroczyli chłopcy. W 1974 roku w ramach czynu społecznego rodziców i uczniów szkoła zyskała nowe boisko sportowe. 13 grudnia 1989 roku, w rocznicę wybuchu stanu wojennego na wniosek nauczycieli z NSZZ Solidarność szkole przywrócono imię Klaudyny Potockiej. Obecnie kontynuuje ona swoją tradycję i dba o wszechstronne wychowanie i kształcenie młodych ludzi zgodnie z hasłami szkoły (na dole strony). W szkole działają liczne koła zainteresowań, a ciekawe i zróŝnicowane profile klas kształcą przyszłych artystów (profil teatralno-filmowy), humanistów (dziennikarski) lekarzy (biologiczno-chemiczny), ludzi świata nauki (politechniczny) oraz przyszłe elity intelektualne. Nasi absolwenci i uczniowie odnoszą liczne sukcesy w prawie kaŝdej dziedzinie Ŝycia. Niewątpliwie zawdzięczają to szkole, która jest otwarta na nowe idee i nigdy nie ogranicza młodych ludzi, którzy oprócz wskazówek jak iść przez Ŝycie potrzebują równieŝ morza cierpliwości i wolności, która pozwala sięgać, tam gdzie wzrok (poprzednich pokoleń) nie sięga Wartości i tradycje patriotyczne podtrzymuje Szkolne Koło Przyjaciół Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus. Co roku wydawany jest szkolny rocznik Ad notam, w którym skrupulatnie odnotowywane są wszystkie waŝne wydarzenia z Ŝycia szkoły. Koło informatyki, robotyki, Grupa Teatralna Za kulisami, Radio Piątką, Klub Maratończyka, Szkolne Koło Sportowe, Klub Turystyczny, a takŝe liczne projekty europejskie i akademickie realizowane w szkole pozwalają rozwijać zainteresowania. Co roku uczniowie mogą wziąć udział w czterech wymianach ze szkołami w Miński (Białoruś), Smoleńsku (Rosja) oraz Bambergu i Hanowerze (Niemcy). Pozwalają one na poznanie innej kultury, zawiązanie nowych, bezcennych przyjaźni. Ponadto wraz z innymi poznańskimi liceami nasza szkoła bierze udział w corocznym Marszu Pamięci na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Co przyniesie przyszłość? Piękne i wzniosłe momenty- tego ja, Stańczyk jestem pewien. W tym niezwykłym dniu chciałbym Ŝyczyć Szkole wszystkiego najlepszego! Oby rosła w siłę i sławę, a kaŝdy kolejny dzień był powodem do dumy. śyczę równieŝ aby nie zapomniała o niŝej podpisanym, który, choć na uni- Ŝonego sługę się zupełnie nie nadaje, walczy o te same ideały: by_ Budować_przyszłość Źródło: strona int. VLO BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ PRZYJAŹŃ PRZEZ POMOC WYTRWAJ DO KOŃCA

2 Legenda V LO- Profesor Eligiusz Gramatyka Profesor Eligiusz Gramatyka- przez swoich uczniów kochany i nienawidzony jednocześnie. Bez względu na to jakie ma się o nim zdanie, trzeba podkreślić jedno: sam stał się legendą VLO i legendy zaczęły tworzyć się wokół niego. Z wykształcenia był matematykiem, fizykiem i germanistą, ale niektórzy mówią, Ŝe równieŝ prawnikiem. Znany z ciętego humoru, nienawidził głupoty, ale był dobrym, pomocnym pedagogiem. Choć (podobno) był członkiem PZPR często opowiadał dowcipy, które do poprawnych politycznie nie nale- Ŝały. Przez uczniów nazywany był Gramolem lub Gramajem. Zmarł w styczniu bieŝącego roku. Niech jeszcze raz przemówi: Nawet krowa na pastwisku by to zadanie wyliczyła! Czy macie dzidę we łbie i to nadgnitą? Jakbyś była tak wysoka jak jesteś głupia to byś ksieŝyc na kolanach w d**ę pocałowała! Wytłumaczę jak pastuch krowie! Powiedzcie kto wynalazł telefon? Telefonow. A centralę telefoniczną? Centralkow A okulary? Oczywiście gruziński uczony G**nowidze! Jedni opuszczają nawiasy, a inni spodnie... Tłumacze jak pastuch krowie, a to słucha jak świnia grzmotu. UwaŜaj Ŝebyś się na tablicy nie roztrzasnął! Człowieku idziesz jak na szafot... Nawet gdyby z nieba zamiast deszczu leciały kozie bobki to ty tak tego nie wyliczysz. Mowa do was dzieci jest jak rzucanie słów między wieprzki. Ale nie myślcie Ŝe ja was do nich przyrównuję. Wyrządziłbym im straszliwą krzywdę! Takie krowiate zadanie! mój pies wynik pod szafą wyszczekał." Jesteś tępy jak RawaLux. Zdychająca krowa rozwiązałaby to szybciej ogonem niŝ ty! Oczywiście naleŝy dodać, Ŝe nie inni Profesorowie, równieŝ miewali perypetie... Raz przylepili prof. Stefankowi zdjęcie gołej laski na plecach. Oczywiście Stefanek chodził po klasie z powaŝną miną wykładając kolejną lekcję, a my pękaliśmy ze śmiechu. ''No kochanie- Ŝeby zrozumieć, trzeba rozumieć!'' Pewna matematyczka (prof. B.) stwierdziła, Ŝe w porównaniu z pierwszą klasą zmieniliśmy się o 360 stopni! Jeden z kolegów wygłaszał na geografii referat na temat hodowli koni. Rozmowa z nauczycielem wyglądała mniej więcej tak: - Na co hodujemy konie?? - Na przykład na pędzle. - A widziałeś kiedyś pędzel z końskiego mięsa?? Gramaj we wspomnieniach uczniów: Postać to była niesamowita. Ta wyniosłość, połączona z kontrolowanym sarkazmem i jedynym w swoim rodzaju poczuciem humoru. Bardzo dobry nauczyciel, ale nie dla wszystkich matematyka była pod jego dowództwem przyjemnością... Nie zapomnę, jak kiedyś miał z nami zastępstwo i cały czas snuł luźne opowieści o bardzo politycznym zabarwieniu. Ryczeliśmy cały czas ze śmiechu. Teksty były bardzo śmiałe, jak na tamte czasy. OdwaŜny był. Pamiętam jeszcze jedno stwierdzenie Gramola dlaczego zawsze pod koniec lekcji poprzedzającej duŝą przerwę wysyłał zrobić kawę którąś z koleŝanek ale nigdy Ŝadnego z facetów. Profesor wyjaśnił, Ŝe dziewczyna moŝe co najwyŝej napluć a facet ma jeszcze ze dwie inne moŝliwości wzbogacenia jego kawy Pamiętam stopnie, które wystawiał: krzyŝyk, kreska, kółko, przecinek, łabądek, wisielec, Rawa Lux - czyli tępa Ŝyleta. Na początku ogarniała nas panika bo nikt nie wiedział o co chodzi!!! Dla przypomnienia, - kto otrzymał "Rawę Lux" był w Jego oczach kompletnym matematycznym zerem. Nie zapomnę jak się kiedyś spóźniłam na historię na pierwszą lekcję, a tu moja klasa pełna szczęścia siedzi w sali, bo Pani Profesor popędziła taksówką do domu wyłączyć Ŝelazko... Historie i cytaty oprócz wprowadzenia zaczerpnięto z forum V LO portalu nk.pl

3 Wszyscy jesteście mordercami! Gwiazdy świecą i gasną. Zwykle widzimy ich światło, choć one same juŝ nie istnieją. Podobnie z ludźmi wybitnymi, których teraz nazywamy gwiazdami, a są miernotami. Gwiazdy odchodzą głośno, cicho, ale zawsze w blasku, choć nie zawsze chwały. W wakacje odeszła, zmarła, czy raczej po prostu kopnęła w kalendarz Amy Winehouse. Bardziej mi tu pasuje ten pokopany kalendarz, bo taka wredna i zdegenerowana gówniara nie mogła sobie po prostu umrzeć. Świat łkał i rwał włosy z głowy po śmierci Amy Winehouse, a potem? Otarł owe krokodyle łzy, przyklepał tupecik i poszedł dalej. I dobrze. Przestańmy chwalić to, no to co fałszywie wielkie. Przestańmy chwalić to, co powinno być piętnowane i ganione. Sprawa szybko przyschła. Dziennikarze, którzy wzdychali wraz z głupim ludem, teraz nie chcą się przyznawać, Ŝe chwalili tą śpiewającą, wiecznie zaćpaną poczwarkę. W Przekroju ukazał się nawet artykuł: Wszyscy zabiliśmy Amy! MoŜe wszyscy, ale nie ja! A nawet jeśli, to nic nie powiem bez adwokata. Nie wiadomo co pozbawiło ją Ŝycia. Nie wiadomo? Wiadomo! Prochy i alkohol. Od dawna było wiadomo, Ŝe jest uzaleŝniona od wszystkiego, od czego moŝna: kokaina, heroina, alkohol i głupota. Pewnie zabiły ją więc jej nałogi. Szkoda. MoŜe gdyby strzeliła sobie w łeb w pijackim szale z cztery lata temu, moŝe nie pisałbym tego artykułu. Niestety... Zostawcie w spokoju Amy! Tego podobno dziennikarze i paparazzi nie chcieli słuchać. Chodzili za nią we dnie i nocy, robili zdjęcia pijanej, upadłej, upodlonej kobiecie. A ona unikała ich jak mogła? Gdyby unikała sprzątałaby toalety publiczne, a nie była piosenkarką. Dopiero po jej śmierci znalazło się wiele dobrych zdjęć Amy. Skąd my to znamy i czy to nas dziwi? Raczej nie, biorąc pod uwagę, Ŝe Lech Kaczyński po śmierci na wszystkich zdjęciach normalnie się uśmiechał, wyglądał dobrze, a za Ŝycia wyglądał tak, jak media sobie tego Ŝyczyły. Jak zgniły kartofel. Czyli znów manipulacja krokodylo-łzawych mediów. Widzimy w niej pędzącego ku samozagładzie artystę-straceńca Ponownie nie, raczej idiotkę, która straciła swoje Ŝycie, sprzedała je za codzienne odloty i zastawiła w zamian za popularność, nie sztukę, bo tej nie umiała robić. Artysta, który nagrał dwie płyty? Nie, ledwie wyrobnik na początku drogi ku tytułowi mistrza. Znowu została sama Po tym, gdy jej narzeczony, choć patrząc na całą Winehouse nie chce się w to wierzyć, porządny facet zostawił ją, gdy wyszła zaćpana na belgradzką scenę. Nie chciał zostać męŝem ćpunki. Dziwi to kogoś? I proszę nie mówmy o empatii, bo taka nie moŝe istnieć w stosunku do kogoś, kto uparcie i świadomie dąŝy do samozniszczenia. Jedyna dobra gwiazda, to martwa gwiazda. Taką rzeźbę stworzono w 2008 roku, przedstawiała Amy leŝącą w kałuŝy krwi z dziurą od kuli w głowie. Wtedy rzeźba wzbudziła krytykę, teraz warta będzie przynajmniej z pół miliona. Zimne wyrachowanie? Być moŝe. Mówią, Ŝe zmarła alkoholiczka i narkomanka... i mają rację. Wcale nie była ofiarą własnego sukcesu, ale głupią dziewuchą z sąsiedztwa, która bezczelnością i pewnością siebie wepchnęła się do wielkiego świata sukcesu, który jest pijawką i zabija najsłabsze ogniwa. A Amy Winehouse była właśnie słaba, a ponadto miała pecha, Ŝe... udało jej się odnieść sukces. I nie usprawiedliwia jej wcale to, Ŝe być moŝe nieźle śpiewała... Cytaty pochodzą z Przekrój 31/2011 Wszyscy zabiliśmy Amy Dlaczego Stańczyk? Stańczyk powstał w 2010 roku jako wyraz buntu przeciwko otaczającej nas rzeczywistości. Miał złamać schemat nudnej gazetki szkolnej i poruszać tematy często bardzo odległe od edukacji, ale nurtujące kaŝdego. Dziś, wiem, Ŝe dzięki nieocenionej Ŝyczliwości i pomocy Kadry Pedagogicznej V LO i Pani Dyrektor oraz Rady Rodziców, która sponsoruje nakład, udało się osiągnąć cel. Tytuł nawiązuje do królewskiego błazna, człowieka, który w sposób odwaŝny i otwarty krytykował błędne decyzje króla Zygmunta Starego, ale jednocześnie był jego wielkim przyjacielem i patriotą. Znany z ciętego języka, dzięki obrazowi Jana Matejki przeszedł do historii jako najsmutniejszy błazen świata. Najsmutniejszy, ale najinteligentnijeszy i szczerze zatroskany losami ojczyzny. Cieszę się, Ŝe oddaje w Twoje ręce Czytelniku juŝ piąty numer Stańczyka. Miłej lektury!

4 Minął rok od wyborów parlamentarnych. Gong zamontowany na ścianie bloku obudził wszystkich mieszkańców. Był to nowy system. Rząd Imperatora Premiera zamontował takie w kaŝdym budynku mieszkalnym, aby ułatwić mieszkańcom powstanie do pracy. Praca kaŝdego wyglądała tak samo. KaŜdy nakładał tęczowy kombinezon i w takim stroju, zbiorczym transportem publicznym przemieszczał się do pracy. Barwę ubioru roboczego wybrały mniejszości seksualne, które w wyniku przewrotu Jarakota przejęły władzę w sejmie. Posłowie, którzy nie chcieli dobrowolnie zrzec się mandatów zostali zgwałceni i wysłani do pracy przymusowej w sex-shopach, które władza nazwała zakładami resocjalizacji. Transport publiczny, choć socjalistycznie darmowy, nie był wygodny. Głównym pojazdem wykorzystywanym w tym celu były zrecyklingowane autobusy z Czarnobyla ofiarowane Europejskiej Rzeczypospolitej Tęczowej przez Rosję w zamian za województwa podlaskie oraz lubelskie i dozgonną wdzięczność oraz przyjaźń. Po dotarciu do fabryki azbestu kaŝdy pracownik badany był na obecność środków ochronnych, które były surowo zakazane i karane zsyłką do kopalni węgla. Tylko nieliczni, tzw. podziemie, które sprzeciwiało się władzy Imperatora oraz Tęczowego Bractwa zdawali sobie sprawę jak groźne jest to dla zdrowia i Ŝe prowadzi do powolnej eksterminacji ludzi, a zwłaszcza inteligencji i dawnych wyŝszych sfer. Mogli oni pracować jedynie w fabrykach, a kaŝdy z nich miał pod pachą wytatuowane symbol IQ, które było powodem ostracyzmu. Osoba z takim znakiem była wybitnie Powyborczy sen wyborcy Oficjalny portret Jarakota kontrolowana przez państwo, aby nie zatruwała myśli ideologicznie czystego społeczeństwa. W połowie dwunastogodzinnego dnia pracy następowała przerwa na obiad dla całej fabryki. Obiad, choć darmowy składał się z odgrzewanych resztek z wczorajszego obiadu Aparatu Bezpieczeństwa, specjalnie rozbudowanego, aby Rzeczpospolita Tęczowa była krajem spokojnym i dostatnim dla kaŝdego (kto popiera władzę). Tłum z hali fabrycznej jak co dzień ciągnął w stronę stołówki, wąskim, kolorowym korytarzem. Ludzie z podziemia dyskretnie przekazywali sobie bibuły w których zawarte były prawdziwe informacje dotyczące sytuacji kraju oraz wydarzeń na świecie. Za posiadanie takiej bibuły nie było Ŝadnej oficjalnej kary. Inwigilacja społeczeństwa była tak daleko posunięta, Ŝe na porządku dziennym były lincze osób, które były podejrzewane o konspirację. Ludzie byli pewni, Ŝe działacze podziemia zakłócają idealny spokój i równowagę państwa, które w rzeczywistości trzymało się jedynie dzięki sprzedajnym kontraktom z państwami ościennymi oraz wyprzedawaniu majątku narodowego i dzieł sztuki. Nikt jednak tego nie zauwaŝył, bowiem muzea i teatry zostały zamknięte juŝ pół roku po wyborach jako nierentowne i szkodliwe społecznie. Szkoły i uczelnie zostały przekształcone we wszechnice zawodowe, a synowie dygnitarzy, którzy w przyszłości mieli przejąć władzę, byli kształceni na prywatnych wykładach w siedzibie Imperatora i pod jego okiem. Zniesiono podręczniki oraz obowiązek szkolny. Zamknięto biblioteki. Posiadanie ksiąŝek było surowo karane: właściciela paliło się na stosie wraz z jego ksiąŝkami. Podziemie wiedziało, Ŝe działania władzy prowadziły do skrajnego ogłupienia społeczeństwa, zlasowania ich mózgów na szare papki, spulchniane tylko telewizją w której nadawano puste seriale oraz programy rozrywkowe. Produkty typu fast-food były tanie, podobnie wszelkie uŝywki: alkohol, narkotyki, papierosy. Niedostępne dla robotników były leki, bowiem większy nacisk kładziony był na zdziczenie niŝ przetrwanie narodu. Zniesiono symbole narodowe, zakazano kultywowania tradycji i obchodzenia świąt, zlikwidowano dni wolne od pracy jako niedochodowe, zamknięto kościoły, które zostały przerobione na kabarety oraz speluny, wyposaŝenie przetopiono, symbole religijne komisyjnie niszczono. Zniesiono równieŝ śluby, instytucję rodziny. Ministrem do spraw mniejszości heteroseksualnej została transseksualna posłanka ostatniej kadencji sejmu Anna Grócka....Obudził mnie odgłos wiertarki. Robotnicy montowali coś na ścianie kaŝdego budynku mieszkalnego. Wybory były dwa miesiące temu... fot. Internet Redakcja, skład, teksty, grafika: Stańczyk- Cezary Gieracki. V LO, kl. IIB Wszelkie prawa zastrzeŝone.

5 Jak Polak Chile budował... Polak częściej kojarzony jest ze szlachciurą na zagrodzie niŝ z obieŝyświatem. Po części słusznie. Znacznie wygodniej grzać się w cieple domowego ogniska niŝ marznąć w strugach deszczów zenitalnych, czy uciekać przed dzikimi gdzieś w dŝungli zapomnianej przez człowieka i Boga przede wszystkim. Ale to oczywiście mit. Jak się okazuje i polski szlachciura porzucił szablę na rzecz... maczety. Tak zrobił Paweł Edmund Strzelecki. Urodził się on w poznańskiej Głuszynie w zuboŝałej rodzinie szlacheckiej. Po studiach geograficznych i geologicznych w Szkocji powrócił do kraju i zbierał pieniądze na wymarzone podróŝe. Po klęsce powstania listopadowego, być moŝe w obawie przed represjami opuścił kraj i ponownie udał się do Wielkiej Brytanii, aby tam przygotować swoją dziewięcioletnią podróŝ dookoła świata. Wędrówkę rozpoczął w 1934 roku od Ameryki Północnej gdzie prowadził zakrojone na szeroką skalę badania. Największym sukcesem było odkrycie rud miedzi w Kanadzie. W Ameryce Południowej badał tamtejsze wulkany oraz złoŝa surowców mineralnych oraz prowadził obserwacje meteorologiczne. W 1938 roku eksplorował Hawaje i Polinezję, a rok później badał juŝ Australię, Nową Zelandię i Tasmanię. Wiele czasu poświęcił na badanie największego pasma górskiego Australii- Wielkich Gór Wododziałowych, a najwyŝszy szczyt nazwał Górą Kościuszki, na część przywódcy insurekcji. Odkrył równieŝ dolinę Latrobe, jak się później okazało obfitującą w pokłady węgla brunatnego, ropy i złota. W 1843 roku powrócił do Europy. Dwa lata później wydał pierwszą naukową ksiąŝkę o Australii. W 1873 roku zmarł w Londynie, a przeszło sto lat później w 1977 roku jego prochy sprowadzono do Poznania i złoŝono w Krypcie ZasłuŜonych Wielkopolan w Kościele Św. Wojciecha. Jego nazwiskiem nazwano pasmo górskie w Australii, rzekę, jezioro oraz miasteczko. Drugim szlachcicem, którego przeznaczenie rzuciło za granicę Nieistniejącej Rzeczypospolitej był Ignacy Domeyko. Ten Wschodniak z urodzenia z naukami przyrodniczymi zetknął się juŝ w domu. Potem tylko pogłębiał swoje zainteresowania pod okiem wybitnych profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, między innymi Jędrzeja Śniadeckiego roku wstąpił do Towarzystwa Filomatów, gdzie zetknął się z przyszłą elitą intelektualną narodu, m.in. Adamem Mickiewiczem. Po zdradzie w szeregach Filomatów zdołał spalić większą część dokumentów Towarzystwa przez co ochronił wielu członków przed represjami. Sam dostał jednak dozór policyjny. Brał równieŝ udział w Powstaniu Listopadowym, choć nie walczył z bronią w ręku. W czasie walk poznał m. in. Karola Marcinkowskiego oraz Emilię Plater Po klęsce powstania ucieka przez Drezno (wraz z Mickiewiczem) do ParyŜa, tam na Sorbonie kończy studia górnicze i rozpoczyna w Alzacji poszukiwanie złóŝ rud Ŝelaza. Tam teŝ dostaje propozycję pracy w Chile, której być moŝe ze względu na wysoką pensję nie odrzuca. Po czteromiesięcznej podróŝy Domeyko rozpoczyna pracę pełną parą: wykłada w chilijskiej szkole górniczej, którą praktycznie sam organizuje, zakłada pierwsze laboratorium, bada próbki skał i minerałów. Stworzył podstawy eksploracji złóŝ naturalnych w Chile. Okres wakacji przeznaczał na wędrówki i badania geologiczne. Jego wytrwała praca zostaje doceniona przez lokalne władze, a on sam uwaŝany jest za ogromny autorytet. Po sześciu latach pobytu w Chile jego uczniowie zostają wysłani na dalsze studia do ParyŜa. Zawsze gdy chce powrócić do Polski, coś w Chile go zatrzymuje. W końcu, w wieku 48 lat zawiera udane małŝeństwo z piętnastolatką. Przez cały czas pisze równieŝ podręczniki górnictwa i prace o tematyce geologicznej, które wykorzystywane będą później na całym świecie. Oprócz tego eksplorował Pustynię Atakama, badał fragmenty meteorytów. Jego największą zasługą było jednak utworzenie Uniwersytetu Chilijskiego, który kształcił kadry chilijskiego górnictwa, co pozwoliło na usamodzielnienie się biednego kraju, dzięki wydobywanym minerałom. W 1884 roku powrócił raz jeszcze do Polski, odwiedził przyjaciół oraz zwiedził miejsca szczególnie dla niego waŝne. Zmarł w 1898 wyczerpany dwumiesięczną podróŝą do Chile. Pogrzeb państwowy zorganizowany przez Republikę Chilijską zgromadził setki ludzi, w tym cały rząd. Uroczystość pogrzebową poprowadził jego syn-ksiądz. Rzucił on na trumnę ojca grudkę ziemi z Kopca Kościuszki z Krakowa... Dziś nazwisko podróŝnika nosi pasmo górskie w Chile (Cordiliera de Domeyko), miasto, minerał (domeykit) oraz wiele okazów paleontologicznych. Bardzo_dziękuję_Pani Profesor Helenie Wyszkowskiej za pomysł i konsultację przy pisaniu powyŝszego artykułu.

6 O patriotyzmie-idiotyzmie luźnych impresji pięć I. 11 listopada za pasem. Ponownie w Warszawie odbędą się uroczystości na Placu Piłsudskiego, ponownie część obywateli wywiesi flagę, a część po prostu nie pójdzie do pracy, bo to dzień ustawowo wolny. Naiwny, albo po prostu głupi pójdzie na jakieś poznańskie obchody. Bo to przecieŝ niemodny i oświeceni spędzą czas na narzekaniu, Ŝe sklepy zamknięte, Rogale Marcińskie drogie, a w ogóle to bieda jest i w tym roku zje TYLKO trzy zamiast sześciu. Po co nam święto, które na kilometr śmierdzi dumą narodową i wręcz nacjonalizmem? Duma narodowa jest zła, kaŝdy Prawdziwy Europejczyk to powie! PrzecieŜ Polaczki powinny siedzieć w domu i modlić się o szybkie zapomnienie tego, Ŝe 11 listopada to Święto ODZYSKANIA Niepodległości. II. Bardzo to nieeuropejskie, Ŝe przez tyle lat nie chcieliśmy zostać częścią tej wspaniałej wspólnoty jaką bez wątpienia była Rzesza, czy Imperium Rosyjskie. Zresztą powiedzmy to od razu: te nasze starania Ŝeby nie dać się zgermaniować, czy zrusyfikować wynikały tylko z naszego wrodzonego lenistwa: nie chcieliśmy się uczyć ruskiego, czy szwabskiego, to dopisaliśmy sobie bajkę o patriotyźmie! Mało tego: śmiem stwierdzić, Ŝe nasi sąsiedzi nie napadli nas bez powodu! Niemieckiemu cesarzowi pewnie jakiś polski złodziej ukradł złotą doroŝkę, a ten Stanisław August to ogólnie wyglądał jak kartofel! Caryca teŝ miała powody! Poniatowski nie chciał realizować jej polityki zagranicznej, a w polskim sejmie siedziały same rusofoby w stylu Rejtana. W dodatku polscy dyplomaci trzymali się wersji, Ŝe wiele wydarzeń polsko-rosyjskich okrywa sztuczna mgła. Co odwaŝniejsi mówili, Ŝe były to opary absurdu, które ulatniały się podczas deklaracji posłów ruskich o przyjaźni względem Rzeczypospolitej. Wiadomo mgła, jak mgła, nie jeden przez nią zginął... III. Przez całe 123 lata zaborów kurczowo trzymaliśmy się naszych symboli narodowych. Na szczęście teraz frajerów, którzy wywieszają flagę jest coraz mniej. Obsesyjnie wyszywaliśmy na sztandarach tą naszą kurice albinoskę i machaliśmy nią w prawo i lewo. Co innego dumne orły zaborców: pruski: czarny, dumny, odporny na zabrudzenia (a polski orzeł co upadł w krew to przybierał jakieś takie czerwone, komunistyczne barwy) i rosyjski: dwugłowy (ale nie dwulicowy!) zawsze czujny ideologiczne, gotowy bronić nas od wszelkich niebezpieczeństw, czego niedocenialiśmy. IV. Na moim osiedlu na 11 listopada wyrosła nowa tradycja: niektórzy wywieszają flagę Unii Europejskiej, a ja mówię: godne to i sprawiedliwe. Bo taka flaga niebieska symbolizuje idee tak samo godną jak myślenie o migdałach (teŝ niebieskich). Znaczy się zjednoczenia wszystkich krajów i unifikacji. I cóŝ z tego, Ŝe oznacza to ponowne rozbiory kultury? Polak jakoś nie umie zachować swojej niepodległości, nie umie wywiesić swojej własnej flagi w święto swojego własnego kraju. Dlaczego? Nie umiemy Ŝyć dla ojczyzny, nie umiemy Ŝyć w ojczyźnie, z ojczyzną, ale pięknie za nią giniemy. I kiedy my ginęliśmy za naszą wolność, na salonach Zaborców, Francji, Anglii krzyczano, Ŝe polskie warchoły znów wszczynają burdy! I kaŝdy z nich po cichu dodawał: oby w końcu ten problem rozebrano rozwiązano! Dajmy więc się rozebrać! Tylko tym razem zróbmy to sami! Stańmy przed lustrem nadzy i spójrzmy gdzie toczy nas choroba, gdzie nam brakuje, gdzie znajdują się nasz atuty. V. 11 listopada jest dobrym momentem na Wielki Narodowy Rachunek Sumienia. Zróbmy go dziś, bo jutro być moŝe znów trzeba będzie zdjąć szable ze ścian i wtedy umrzemy bez rozgrzeszenia. Znów sami, znów bez sojuszników, znów z patriotyzmem, który gdzieś, nagle zakiełkował w sercu, gdy przyszła chwila ostatniej próby. Bo z gruntu rzeczy Polacy nie są źli. Po prostu są... prawdziwymi Polakami z całym dobrodziejstwem inwentarza naszych narodowych cech. Tych dobrych i nieco_gorszych... Fot. PowyŜsza publikacja nie ma na celu obraŝania niczyjej osoby, ani jej poglądów i jest stworzona tylko po to aby zwrócić uwagę na pewne zjawiska, rozśmieszyć, stworzyć satyrę i sprawić aby otaczająca nas rzeczywistość stała się znośniejsza.

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 35-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego

Jubileusz 35-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego Jubileusz 35-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego 18 maja 2012 Historia szkoły w pigułce Historia szkoły podstawowej w Dąbrówce Szlacheckiej sięga początków

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości Patriotyzm Patriotyzm to dobrze pojęta miłość do ojczyzny, a zatem określona postawa wobec swojego kraju.

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota? Scenariusz lekcji patriotycznej Szkoła: Gimnazjum Czas: 45 min. Temat: Co to znaczy być patriotą? Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciechowski Obywatel G.C. Album: Obywatel świata UMARŁA KLASA

Grzegorz Ciechowski Obywatel G.C. Album: Obywatel świata UMARŁA KLASA Grzegorz Ciechowski Obywatel G.C. Album: Obywatel świata UMARŁA KLASA minęło juŝ piętnaście lat siadamy znów do szkolnych ław to bardzo fajny pomysł był by zrobić taki zjazd ta pani w rogu - zdaje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkoła tolerancji Janusza Korczaka

Szkoła tolerancji Janusza Korczaka Szkoła tolerancji Janusza Korczaka Warszawa, 2012 data Szkoła tolerancji Zajęcia na kanwie utworów literackich Janusza Korczaka. W warsztatach kładziemy nacisk na rozwój umiejętności współpracy i dialogu,

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Jak w kilku zdaniach ująć naukę, jaką odebraliśmy z tego, co mówił do nas Ksiądz Profesor. Czym dla nas była Jego obecność w polskiej rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

CARPE DIEM. Biuletyn. klas akademickich o profilu humanistycznym. z rozszerzonym programem z. zakresu wiedzy o społeczeństwie

CARPE DIEM. Biuletyn. klas akademickich o profilu humanistycznym. z rozszerzonym programem z. zakresu wiedzy o społeczeństwie CARPE DIEM Biuletyn klas akademickich o profilu humanistycznym z rozszerzonym programem z zakresu wiedzy o społeczeństwie Rok szkolny 2013 / 2014 Redakcja biuletynu: uczniowie klas - 1d, 2d i 3d Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY "Krokus" w GM16

PROJEKT EDUKACYJNY Krokus w GM16 Projekt gimnazjalny Krokus ocalić od zapomnienia jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Muzeum śydowskiego Galicja w Krakowie, które przekazują

Bardziej szczegółowo

Kiedy piszę ten artykuł, zaczęło się właśnie majowe świętowanie. W Polsce jest to szczególna tradycja i ważne wydarzenie.

Kiedy piszę ten artykuł, zaczęło się właśnie majowe świętowanie. W Polsce jest to szczególna tradycja i ważne wydarzenie. Kiedy piszę ten artykuł, zaczęło się właśnie majowe świętowanie. W Polsce jest to szczególna tradycja i ważne wydarzenie. Jestem z pokolenia, któremu próbowano w szkole wbić do głowy, że najważniejszy

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

14 października Słysząc o tej dacie, od razu nasuwa się nam na myśl Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwanym Dniem Nauczyciela.

14 października Słysząc o tej dacie, od razu nasuwa się nam na myśl Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwanym Dniem Nauczyciela. 14 października Słysząc o tej dacie, od razu nasuwa się nam na myśl Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwanym Dniem Nauczyciela. Tego dnia nasi nauczyciele, pedagodzy oraz wychowawcy obchodzą swoje święto.

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791-2016 Polska w przededniu katastrofy Rozbiór (kraju) oznacza zabranie części kraju przez inny często wbrew woli jego mieszkańców a nawet bez wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wstęp Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem ich wychowawców. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 2002: "Family and Changing Gender Roles III"

International Social Survey Programme, 2002: Family and Changing Gender Roles III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 2002 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel.(22)8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY

Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY Poznań, 30 października 2016 r. O REFORMIE OŚWIATY Jestem za zmianami w oświacie, bo to jak funkcjonuje ona dzisiaj, to wielkie nieporozumienie. Ale reforma oświaty nie może wchodzić z jednej skrajności

Bardziej szczegółowo

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 2. Bezpieczny pobyt w szkole 3. Jacy jesteśmy wobec siebie?

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

Powstanie Listopadowe w poezji, pieśni i piosence oraz wiedzy ogólnej

Powstanie Listopadowe w poezji, pieśni i piosence oraz wiedzy ogólnej XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Wybrane wyniki sondażu Solidarność doświadczenie i pamięć przeprowadzonego przez CBOS w dniach od 12 marca do 12 kwietnia 2010 roku Krzysztof Pankowski,

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Historia naszej szkoły

Historia naszej szkoły Historia naszej szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Marii SkłodowskiejCurie jest jedną z najstarszych piotrkowskich szkół średnich. Jej korzenie to żeńska pensja sióstr Krzywickich Emilii i Felicji powstała

Bardziej szczegółowo

JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI? DLACZEGO ROBIĘ RÓŻNE RZECZY? Dlaczego sprzątam w moim pokoju?

JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI? DLACZEGO ROBIĘ RÓŻNE RZECZY? Dlaczego sprzątam w moim pokoju? KOD UCZNIA: WIEK: PŁEĆ: K srq-a (wersja polska) Robimy różne rzeczy z rozmaitych powodów. Czasem coś nas interesuje, innym razem chcemy dostać nagrodę albo sprawić przyjemność rodzicom czy kolegom. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r.

Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r. Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r. I. Hymn państwowy 1. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy Co nam obca przemoc wzięła szablą

Bardziej szczegółowo

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel W bieżącym roku szkolnym Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiło II Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. Nasz Zespół zgłosił udział w konkursie. W terminie od 1.09.2012

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami DARMOWY FRAGMENT projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami Od Autorki Cześć drogi Czytelniku! Witaj w darmowym fragmencie podręcznika Jak zacząć projekt biznesowy?! Jego pełna wersja, zbiera w jednym

Bardziej szczegółowo

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz,

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz, Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku 1 grudnia. Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z HIV,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Maria Niemczuk Stefania Wakuła Ewa Szajwaj Radek Kalamarz Barbara Chrościak

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

Seminarium o tym, jak wygłaszać seminarium. Prof. dr hab. Wojciech Broniowski UJK, Informatyka, 2011/12

Seminarium o tym, jak wygłaszać seminarium. Prof. dr hab. Wojciech Broniowski UJK, Informatyka, 2011/12 Seminarium o tym, jak wygłaszać seminarium Prof. dr hab. Wojciech Broniowski UJK, Informatyka, 2011/12 Plan Plan trzeba omówić krótko Cel seminarium Znalezienie tematu Przygotowanie materiałów Forma seminarium

Bardziej szczegółowo

Tylko Bóg moŝe dać wiarę; jednak ty moŝesz dać świadectwo. Tylko Bóg moŝe dać nadzieję; jednak ty moŝesz pogłębić wiarę w swoich braciach.

Tylko Bóg moŝe dać wiarę; jednak ty moŝesz dać świadectwo. Tylko Bóg moŝe dać nadzieję; jednak ty moŝesz pogłębić wiarę w swoich braciach. Tylko Bóg moŝe dać wiarę; jednak ty moŝesz dać świadectwo. Tylko Bóg moŝe dać nadzieję; jednak ty moŝesz pogłębić wiarę w swoich braciach. Tylko Bóg moŝe dać miłość; jednak ty moŝesz uczyć innych jak kochać.

Bardziej szczegółowo

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wydawałoby się, że każdy miał dzieciństwo, krótsze, dłuższe, kolorowe lub mniej. Dla nie jednego tamtejszego dziecka skończyło się ono jednak bezpowrotnie

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko chodzi do szkoły...

Moje dziecko chodzi do szkoły... Moje dziecko chodzi do szkoły... Jak mu pomóc rozwijać samodzielność? Opracowanie: Joanna Kiedrowicz psycholog Jak pomóc dziecku oswoić szkołę? Nie zmieniaj swoich decyzji. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu,

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Janusz Korczak Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Projekt realizowany jest przez uczniów II klasy Gimnazjum nr 1 w Błoniu pod kierunkiem nauczyciela, pani Anety Kobosz. Idea przybliżenia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 Poniedziałek był naszym pierwszym dniem w szkole partnerskiej (przylecieliśmy w niedzielę wieczorem). Uczniowie z pozostałych krajów jeszcze nie dojechali, więc był to bardzo

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Cele referatu Przedstawienie opinii młodzieży nt. obecności kultury w nauczaniu języka kaszubskiego

Bardziej szczegółowo

Dzień Niepodległości świętujemy w całej Polsce!

Dzień Niepodległości świętujemy w całej Polsce! Dzień Niepodległości świętujemy w całej Polsce! Autor: Beata Kozłowska Data: 11 listopada 2016 1/7 Listopad to dla Polski niebezpieczna pora pisał Stanisław Wyspiański w Nocy listopadowej w 1904 r. Kilka

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer Pastor Wilhelm Brauer był zwierzchnikiem obornickiej parafii ewangelickiej, i gospodarzem kościoła ewangelickiego, w latach 1933-1945 ale i historykiem opisującym czasy,

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Fragment Polonii Jana Styki monumentalnej alegorii narodowej namalowanej w 1891 r.

Fragment Polonii Jana Styki monumentalnej alegorii narodowej namalowanej w 1891 r. Krzysztof J. Guzek O pamięć Chorągwi Rzeczypospolitej zapomnianego naczelnego znaku Państwa Polskiego Kolejna rocznica Odzyskania Niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia dziejów Chorągwi

Bardziej szczegółowo