LEKCJA 1 JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKCJA 1 JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY"

Transkrypt

1 228 - Zakładam własną firmę kółko zainteresowań dla klasy III Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_228 Osoby Uczestnicy Aktywności Certificates Fora dyskusyjne Quizy Zadania Zasoby Szukaj w forum Zaawansowane Administracja Oceny Profil Moje kursy Tematyka MOJA FIRMA Najświeższe wiadomości (Nie umieszczono jeszcze żadnych nowości) Nadchodzące terminy Brak nadchodzących spotkań Przejdź do kalendarza... Nowy termin... Co się ostatnio działo? Aktywność od piątek, 10 sierpień 2012, 20:40 Raport ostatniej aktywności Brak zmian od ostatniego zalogowania źródło:www.xn--jakzarobic-3db.com Protest do kursu Forum aktualności Działalność gospodarcza Mój biznes Złote Myśli 1 LEKCJA 1 JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY *wie jakimi cechami charakteryzuje się człowiek przedsiębiorczy, *potrafi zdefiniować asertywność, samoakceptację i kreatywność, *wie nad czym musi jeszcze popracować, ZASOBY źródło:aip.org.pl

2 Człowiek przedsiębiorczy Co hamuje przedsiębiorczość? AKTYWNOŚCI Czy jestem przedsiębiorczy- test Czy potrafię sam podejmować decyzje- test Czy jestem gotowy otworzyć swoją działalność- test Jakie mam szanse w biznesie- test Pigułka przedsiębiorcy 2 Lekcja 2 KLASYFIKACJA FIRM -poznaje podstawowe pojęci związane z działalnością gospodarczą, -zapoznaje się z różnego rodzaju formami prowadzenia firmy, -wymienia zalet i wad prowadzenia własnego biznesu, -poznaje instytucje wspierające młodych przedsiębiorców. źródło.www.strefabiznesu.pomorska.pl ZASOBY Klasyfikacja dziłalności gospodarczej AKTYWNOŚCI Przedsiębiorczość w moim regionie Na swoim Zasoby nadobowiązkowe Koncesje i zezwolenia Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Sekcja PKD-Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej 3 Lekcja 3 RODZAJE SPÓŁEK -dokonuje podziału spółek, -poznaje różnice między spółkami, -zapoznaje się z zakresem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,

3 ZASOBY źródło:www.biblioteka.nadarzyn.pl/wspolpraca.html Rodzaje spółek Nowoczesna forma prowadzenia działalności AKTYWNOŚCI Podział spółek Spółki w mojej okolicy 4 LEKCJA 4 ELEMENTY BIZNESPLANU :Wiadomości i umiejętności,wie od czego musi zacząć- ZASOBY,zna podstawowe elementy biznesplanuanalizuje wstępne pomysły na swój biznesźródło:www.yea.az.pl Wiem od czego zacząć! Elementy biznesplanu AKTYWNOŚCI Szukam wzorców Biznes-plan Nasz szkolny biznes 5 Lekcja 5 FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - poznaje podstawowe formy opodatkowania, -wymieni zalety i wady poszczególnych form rozliczenia podatku, -dokonuje wyboru formy rozliczenia się z fiskusem, źródło:www.gastrona.pl ZASOBY

4 Formy rozliczeń podatkowych firmy Płacę podatek AKTYWNOŚCI Dokonuję wyboru opodatkowania firmy PKPiR 6 Lekcja 6 REJESTRACJA FIRMY -poznaje procedury rejestracji firmy, -zapoznaje się z rolą poszczególnych instytucji, -dokonuje wyboru w selekcji niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej ZASOBY źródło:www.aip.org.pl Urząd Miasta Urząd Statystyczny Wyrobienie pieczątki firmy Rachunek bankowy firmy Urząd Skarbowy ZUS Państwowa Insopekcja Pracy A może prościej!!! AKTYWNOŚCI DOKUMENTY Państwo przyjazne przedsiębiorcom Dokumenty do rejestracji sp. z o.o. Wypełnianie formularza EDG-1 7 LEKCJA 7 RODZAJE KAPITAŁÓW *dokonuje podziału kapitałów, *wie jak ważny jest udział kapitałów własnych w finansowaniu przedsiębiorstwa, *potrafi wymienić alternatywne źródła finansowania, *wie jakie instytucje mogą go wspomóż finansowo, gdy nie ma odpowiedniej ilości gotówki na start a jego pomysł jest innowacyjny. źródło:www.ithing.pl Rodzaje kapitałów Koszty założenia działalności gospodarczej

5 Test wiadomości -kapitały firmy Dodatkowe źródła finansowania 8 LEKCJA 8 FUNDUSZE STRUKTURALNE -poznaje specyfikę i celowość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, -określa ogólne warunki uczestnictwa w programie, -poznaje dodatkowe formy wsparcia przedsiębiorców, -charakteryzuje formy pomocy Powiatowych Urzędów Pracy ZASOBY źródło:www.finanse.nf.pl Fundusze strukturalne Cel funduszy Pomoc PUP Relizowane projekty AKTYWNOŚCI Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie MARR w Mielcu 9 LEKCJA 9 OPIS AKTUALNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ - poznaje główne składniki makroekonomiczne, - poznaje składniki mikroekonomiczne, - analizuje makro i mikro-otoczenie firmy Źródło: dlafirmy.info.pl Zasoby: Elementy otoczenia firmy Makrootoczenie Analiza makrootoczenia Wpływ otoczenia na rozwój firmy

6 Aktywności: Bitwa o handel cz.1 Bitwa o handel cz.2 Makro i mikrootoczenie firmy Zasoby nadobowiązkowe; Analiza strategiczna firmy 10 LEKCJA 10 PLAN MARKETINGOWY - poznaje elementy marketingu mix, -określa koncepcję marketingu 4P i 7P, -poznaje rolę i znaczenie badań marketingowych, Zasoby: źródło: web2art.pl Czym jest marketing? Marketing mix Oczy szeroko otwarte!!! Strach ma wielkie oczy Marketing w sieci Aktywności: Plan marketingowy 11 LEKCJA 11 PROMOCJA I DYSTRYBUCJA Wiadomości i umiejętności; -potrafi opisać działania składające się na promocję firmy, - świadomie wybiera elementy promocji dla określonego segmentu rynku, -wie, co to są kanały dystrybucji, -wybiera odpowiednią drogę dotarcia do klienta

7 Zasoby: Produkt źródło;arss.com.pl Elementy promocji Promowanie Dystrybucja Aktywności: Moje kanały dystrybucji 12 LEKCJA 12 ROLA REKLAMY Wiadomości i umiejętności; - wie jakie są funkcje reklamy, -zna metody tworzenia ulotki reklamowej, - wie jak rozpoznać czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy; Zasoby: Formy reklamy źródło;iza.foto.pl Rola reklamy i mechanizmy jej oddziaływania Metoda AIDA Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy Aktywności: Reklama mojej firmy 13 LEKCJA 13 STRATEGIE USTALANIA CEN Wiadomości i umiejętności; * zna podstawowe strategie cenowe, * wie jak ważne jest planowanie cenowe, * sam sporządza cennik produktów, * potrafi różnicować ceny,

8 Zasoby: Strategie ustalania cen AKTYWNOŚCI źródło:financegold.pl Cennik Nasz cennik CENNIK 14 LEKCJA 14 ZASOBY MAJĄTKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA * poznaje strukturę bilansu przedsiębiorstwa, *dokonuje podziału składników bilansu, * określa różnice między aktywami trwałymi a obrotowymi, *dokonuje podziału kapitałów, *określa główne grupy zobowiązań Źródło:www.globotik.pl Zasoby: Bilans Aktywa Pasywa Aktywności: Bilans otwarcia przedsiębiorstwa Uproszczony bilans Bilans otwarcia

9 15 LEKCJA 15 OPŁACALNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI- PRÓG RENTOWNOŚCI klasyfikuje rodzaje kosztów, potrafi określić punkt opłacalności swojej działalności, wie jak ważne jest wyznaczenie punktu krytycznego, potrafi wyznaczyć BEP ilościowy i wartościowy. Próg rentowności (BEP) Jeszcze raz o BEP Oblicz próg rentowności dla firmy "Parason" Źródło:www.mba.edu.pl 16 LEKCJA 16 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT poznaje budowę rachunku zysków i strat, dokonuje klasyfikacji poszczególnych grup wyniku finansowego, rozróżnia wariant kalkulacyjny i porównawczy Źródło:www.podatki.gazetaprawna.pl Rachunek zysków i strat Dwa warianty rachunku zysków i strat

10 Ustal wynik finansowy Zasoby nadobowiązkowe: Do pobrania; wzory dokumentów 17 LEKCJA 17 ANALIZA SWOT poznaje elementy analizy SWOT, dokonuje wyboru strategii po przeprowadzeniu analizy, poznaje zastosowania analizy SWOT, Analiza SWOT Kroki analizy SWOT Analiza SWOT Źródło:www.prawnik-online.eu 18 LEKCJA 18 RODZAJE UMÓW ZAWIERANYCH Z PRACOWNIKAMI wie jakie formy może przyjąć umowa o pracę, potrafi wymienić rodzaje umów cywilnoprawnych, wylicza elementy jakie powinna zawierać umowa o pracę, zna pozostałe formy zatrudniania pracownika.

11 Źródło:www.liteo.blip.pl Formy umów pracowniczych Samozatrudnienie Koszty ponoszone przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracownika Płaca minimalna Kwestionariusz osobowy Kalkulator kosztów zatrudnienia Zasoby nadobowiązkowe: Kodeks pracy Kodeks cywilny 19 LEKCJA 19 PŁACĘ PODATEK VAT wie z czym wiąże się bycie VATowcem, wymienia wady i zalety bycia płatnikiem podatku VAT, zna podstawowe wysokości składek podatku VAT, potrafi obliczyć wysokość podatku jaką należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego Źródło:www.planeta.fm Jestem VAT-owcem Stawki podatku VAT Obliczanie podatku VAT Należny podatek Zasoby nadobowiązkowe Ustawa o VAT Zmiany w ustawie od r

12 20 LEKCJA 20 SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW wie w jaki sposób można wpłynąć na efektywność płacy, potrafi wymienić materialne sposoby motywowania, wie jaki rodzaj motywacji zastosować dla danego pracownika, zna niematerialne sposoby motywowania Motywowanie pracowników Jak skutecznie motywować ludzi? Źródło:www.pokertexas.pl 21 LEKCJA 21 STYLE KIEROWANIA wie jakimi cechami powinien odznaczać się dobry kierownik, potrafi wymienić podstawowe umiejętności menedżera, rozumie dlaczego tak ważny jest wybór odpowiedniej osoby na stanowisko menedżera Cechy dobrego menedżera Czy jesteś typem kierownika? Źródło:www.szkolenia-ak.pl 22 LEKCJA 22

13 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zna rolę Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, wie gdzie się znajdują najbliższe Inkubatory Przedsiębiorczości, potrafi wymienić jaką pomoc może uzyskać w tej instytucji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Co dają AIP? Rola AIP Zasoby nadobowiązkowe: Inkubator Przedsiębiorczości w Mielcu AIP w Rzeszowie Źródło:www.blog.salus-obc.pl 23 LEKCJA 23 STRATEGIE NEGOCJACYJNE wie jak należy przygotować się do negocjacji, potrafi wymienić fazy negocjacji, wylicza cechy jakie powinien mieć dobry negocjator, zna podstawowe techniki negocjacji i wie kiedy można je wykorzystać Negocjacje Techniki negocjacyjne Czy znasz się na negocjacjach? Źródło:www.moderator.wroc.pl

14 24 LEKCJA 24 STRES- JAK Z NIM WALCZYĆ potrafi wskazać główne przyczyny powstawania stresu, wie jakie negatywne skutki wywołuje długotrwały stres, potrafi znaleźć dla siebie odpowiednią technikę walki ze stresem, zna najpopularniejsze metody relaksacyjne; Źródło:www.swiatpl.com Co to jest stres? Metody relaksacyjne Jak sobie radzisz ze stresem? Chwila relaksu 25 LEKCJA 25 MOBBING W MIEJSCU PRACY definiuje zjawisko mobbingu, wie jakie zachowania są przejawem mobbingu, potrafi wymienić grupy osób, najbardziej narażone na mobbing, wie w jaki sposób należy zbierać dowody bycia mobbingowanym, zna instytucje udzielające wsparcia osobie mobbingowanej;

15 Co to jest mobbing? Źródło:www.allsophisticated.blogspot.com Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej 26 LEKCJA 26 FORMY INWESTOWANIA KAPITAŁÓW wie jak ważne jest oszczędzanie, potrafi odróżnić oszczędzanie od inwestowania,, wymienia podstawowe rodzaje inwestycji, wie z jakim ryzykiem wiąże się każda z form inwestycyjnych, potrafi dla siebie znaleźć odpowiedni sposób inwestowania; Formy inwestowania kapitałów Oszczędzanie i inwestowanie Pigułka finansowa-definicje żródło:www.forexodpodstaw.com 27 LEKCJA 27

16 CO OFERUJĄ BANKI? zna założenia systemu bankowego, wie jakie funkcje są spełniane przez bank centralny i banki komercyjne, wymienia usługi oferowane przedsiębiorcom, wie z jakimi zobowiązaniami wiąże się zaciągnięcie kredytu długoterminowego, potrafi obliczyć oprocentowanie dla lokaty bankowej; System bankowy Usługi bankowe dla firm Stopy procentowe Kredyt długoterminowy System płatniczy Kalkulator lokat Zasoby nadobowiązkowe; Ustawa; Prawo bankowe źródło:money24.pl 28 LEKCJA 28 JAK STAĆ SIĘ INWESTOREM GIEŁDOWYM? zna podstawowe typy inwestorów giełdowych, wie jakie kroki należy podjąć aby zostać inwestorem, wie jak należy sporządzić analizę spółki w którą chce zainwestować, rozróżnia główne rodzaje zleceń giełdowych; Jak zostać inwestorem giełdowym cz. 1 Jak zostać inwestorem giełdowym cz. 2 Analiza techniczna i fundamentalna Gra na rynku Podstawowe typy inwestorów źródło:www.gieldowy.edukator.info

17 Jakim jesteś typem inwestora? Zasoby nadobowiązkowe; Opiekun inwestora 29 LEKCJA 29 AKCJE I OBLIGACJE potrafi rozróżnić poszczególne papiery wartościowe, wie jakie przysługują mu prawa z danego papieru wartościowego, sam dokonuje wyboru zakupu danego papieru wartościowego zna podział obligacji i akcji, źródło:www.gekon.net.pl Charakterystyka obligacji Instrumenty finansowe - obligacje Akcje i instrumenty pochodne Sprawdź swój profil inwestora Zasoby nadobowiązkowe; Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu 30 LEKCJA 30 FUNDUSZE INWESTYCYJNE poznaje definicję i cel działalności funduszu inwestycyjnego, potrafi wymienić główne rodzaje funduszy inwestycyjnych, wymienia plusy i minusy inwestowania w fundusze, sam potrafi wybrać odpowiedni dla siebie fundusz; źródło:www.we-dwoje.pl Podstawowe wiadomości o funduszach inwestycyjnych Jak inwestować w fundusze inwestycyjne

18 Wybieram TFI 31 LEKCJA 31 USŁUGI DOMÓW MAKLERSKICH zna funkcje domów maklerskich, poznaje podstawowe rodzaje usług świadczonych przez domy maklerskie swoim klientom, wie z czym się wiąże zawód maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego; źródło: Usługi domów maklerskich Wizytówki domów maklerskich Specyfika działania domów maklerskich 32 LEKCJA 32 NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO potrafi wymienić główne składniki tworzące rynek kapitałowy, zna podstawowe funkcje i zadania najważniejszych instytucji rynku kapitałowego, wie jak stać się uczestnikiem GPW źródła: Charakterystyka rynku kapitałowego Najważniejsze instytucje rynku kapitłowego GPW

19 Co wiem o rynku kapitałowym? 33 LEKCJA 33 FUNDUSZE EMERYTALNE poznaje konstrukcję systemu emerytalnego, wie dlaczego powinien zacząć już teraz myśleć o swojej emeryturze, potrafi wymienić sposoby inwestowania w ramach trzeciego filaru, zna specyfikę działania OFE; źródło:www.ofe.aviva-cu.pl System emerytalny Moja emerytura Konstrukcja systemu emerytalnego Ranking OFE Twój wybór Moja emerytura 34 LEKCJA 34 JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM poznaje prawa konsumenta, wie jak należy składać reklamację, wymienia różnice między zakupami w punkcie sprzedaży a dokonywanymi za pomocą Internetu, wie gdzie należy się udać gdy jego reklamacja nie zostanie uznana przez sprzedawcą/producenta;

20 źródło: Poznaj swoje prawa Prawa konsumenta- co wiedzieć o kupowaniu Zakupy przez Internet Towar przeceniony Składanie reklamacji Towar niezgodny z umową Pismo reklamacyjne- wzór Federacja Konsumentów 35 LEKCJA 35 ORGANIZACJA WŁASNEJ PRACY poznaje techniki zarządzania czasem, wymienia najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu czasem, zna zasadę Pareto, ceni swój czas; źródło:www.man4men.pl Zarządzanie czasem- dlaczego jest ważne? In Time Management Czy potrafię się zorganizować?

21 Mój plan tygodnia Ustal plan pracy na najbliższy tydzień Test końcowy; Działalność gospodarcza Odbierz certyfikat ukończenia zajęć pozalekcyjnych (kolor) Odbierz certyfikat ukończenia zajęć pozalekcyjnych (czarno-biały) Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Strona główna

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Uczeń: Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej. Wymienia przykłady przemian systemowych w gospodarce.

Ocena dostateczna. Uczeń: Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej. Wymienia przykłady przemian systemowych w gospodarce. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej Klasa I LA, Ciekawi świata wyd.operon Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo