Wyznaczanie temperatury i wysokości podstawy chmur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyznaczanie temperatury i wysokości podstawy chmur"

Transkrypt

1 Wyznaczanie emperaury i wysokości podsawy chmur Czas rwania: 10 minu Czas obserwacji: dowolny Wymagane warunki meeorologiczne: pochmurnie lub umiarkowane zachmurzenie Częsoliwość wykonania: 1 raz w ciągu dnia Poziom szkoły: wszyskie Maeriały i przyrządy: piromer 1. Wsęp Chmury odgrywają isoną rolę w kszałowaniu pogody i klimau. Wpływ chmur na klima jes dość skomplikowany i zależy od wielu czynników. W uproszczeniu jednak można swierdzić, że chmury wysokie ogrzewają a niskie chłodzą ziemski sysem klima. Z ego powodu niezmiernie ważnym jes monioring nie ylko zachmurzenia całkowiego ale również sopnia pokrycia chmurami z podziałem na wysokość ich wysępowania. Chcielibyśmy wiedzieć czy długiej perspekywie czasowej przybywa czy ubywa chmur na różnych wysokością. Jak na razie obserwacje nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Wysokość chmur możemy określać wizualnie klasyfikując chmury na podsawie wyglądu i zjawisk opycznych do różnych kaegorii. Chmury dzielimy ze względu na pięra wysępowania na wysokie (po wyżej 6 km), średnie (od 2,5 do 6 km) i niskie (od powierzchni ziemi do 2,5 km). Dodakowo wysępują chmury o budowie pionowej, kóre mogą wysępować we wszyskich rzech pięrach. Chmury pięra najwyższego są najcieńsze i zawsze jes przez nie widoczne słońce. W przypadku piera średniego słońce jes widoczne ale jego blask jes bardzo słaby ale na yle silny, że w większości przypadku bez problemu porafimy zlokalizować słonce na nieboskłonie. Chmury niskie oraz o budowie pionowej są najgrubsze co sprawia, że bardzo rzadko może dosrzec przez nie arczę słoneczną. Wysokość chmur może oszacować mierząc ich emperaurę. Temperaura chmury jes niezłym wskaźnikiem jej wysokości ze względu na fak, że emperaura powierza na ogół sysemaycznie obniża się wysokością. Im niższa emperaura chmury ym wyżej się znajduje a ym samym silniej ogrzewa sysem 1

2 klimayczny. Mierząc emperaurę chmury możemy oszacować jej wysokość zakładając spadek emperaury z wysokością 6.5 o C na 1 km oraz zakładając, że znamy emperaurę powierza przy powierzchni ziemi. Uzyskane wynik możemy porównać z prosym oszacowaniem na wysokość chmury gdy dysponujemy pomiarami emperaury punku rosy lub wilgoności względnej powierza. W ym przypadku wysokość podsawy chmury dana jes wzorem H 120( c d ) [m] (1) gdzie c jes emperaurą chmury zmierzoną piromerem, zaś d jes emperaurą punku rosy. Jeśli dysponujemy pomiarami wilgoności względnej obliczamy emperaurę punku rosy sosując kalkulaor wilgoności [2]. Znajomość emperaury chmury pozwala nam również określić jej skład. Gdy emperaura jes dodania możemy mieć pewność, że chmura zawiera kropelki wody. Gdy emperaura jes niższa od -10 o C chmury na ogół składają się z kryszałów lody. W przedziale od -10 do C o C może wysępować zarówno lód jak i woda. Woda w posaci kropelek w emperaurze po niżej zera sopni nie jes niczym niezwykłym w chmurach i nosi nazwę wody przechłodzonej. Znane są przypadki badań loniczych powierdzające obecność niezamarznięej wody w emperaurze ok. -40 o C. 2. Przyrządy pomiarowe Przyrządem kóry będzie wykorzysany podczas obserwacji jes piromer. Przyrząd en służy do bezdoykowego pomiaru emperaury. Piromer mierzą ilość (naężenie) energii emiowanej przez ciała w określonej jednosce czasu poprzez pomiar emperaury elemenu, na kóry pada promieniowanie ermiczne (ermoparę). Obecnie piromery coraz częściej sosuje się do pomiaru emperaury ciał fizycznych np. piromer lekarski służy do pomiaru emperaury ciała człowieka czy emperaury przygoowywanych posiłków. 2

3 Rys. 1 PIR882-C Piromer Compac Sosowany będzie piromer kompakowy PIR 882C (widoczny na zdjęciu) jednak doświadczenie może być przeprowadzone dowolnym piromerem, kórego zakres emperaury jes co najmniej w przedziale od -50 do 50 C. Przyrząd charakeryzuje się prosym sposobem obsługi oraz nowoczesną, ergonomiczną obudową. Wyposażony jes w celownik laserowy pozwalający na precyzyjne określenie punku pomiarowego. Posiada funkcje podświelenia wyświelacza oraz zarzymania wyniku pomiaru (Daa Hold). 3. Przeprowadzenie obserwacji Pomiar przeprowadzamy jedynie gdy chmurny znajdują się wysoko na niebie najlepiej w okolicach zeniu. Chmury powinny eż być co najmniej ak duże jak wyciągnięa pięść na le nieboskłonu. Przebieg procedury pomiarowej: 1. Skieruj piromer w kierunku zeniu 2. Naciśnij czerwony przycisk 3. Sprawdź czy jednoskami emperaury są sopnie Celsiusa jeśli nie o naciśnij przycisk o C. 4. W celu wykonania pomiary emperaury naciśnij i rzymaj czerwony przycisk. W czasie pomiaru na wyświelaczu pojawia się napis SCAN. Wyniki są odświeżane 2.5 razy na sekundę. 5. Przez 5 sekund obserwuj wskazania przyrządu i oszacuj warość średnią emperaury. 6. Po zakończeniu pomiaru (zwolnieniu czerwonego przycisku) przyrząd zapamięuje osanią warość i wyświela napis HOLD. 7. Przyrząd wyłącza się auomaycznie. 8. Punky 4-5 powórz 3 razy. 3

4 9. Raz w miesiącu sprawdź san baerii poprzez odłączenie baerii i podłączenie jej do miernika uniwersalnego. Jeśli napięcie jes mniejsze niż 8 V wymień baerie na nową. Uwaga: Nigdy nie kieruj przyrządu w kierunku słońca Dodakowo w czasie pomiarów mierzymy emperaurę powierza. W ym celu korzysamy z ermomeru zaokiennego lub ermomeru w klace meeorologicznej (jeśli akową posiadamy). 4. Prookół wyników Wypełnij abele wpisując daę pomiaru, godzinę w czasie uniwersalnym (odjąć 2 godziny dla czasu leniego lub odjąć 1 godzinę dla czasu zimowego), emperaurę powierza mierzona zwykłym ermomerem (np. zaokiennym) oraz wyniki kolejnych rzech pomiarów piromerem. W przedosaniej kolumnie oblicz warość średnią pomiarów piromerem z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Nasępnie oblicz różnice emperaur pomiędzy emperaurą powierza a emperaurą chmury. Wyznacz wysokość podsawy chmury H uwzględniając, że emperaura powierza obniża się o 0,65 o C na 100 merów wysokości zgodnie ze wzorem H c 0,65 a [m] (2) gdzie c jes emperaura chmury zmierzoną piromerem, zaś a emperaura powierza zmierzoną ermomerem. Jeśli posiadamy higromer mierzymy wilgoność względną powierza i przeliczamy ją na emperaurę punku rosy używając jednego z dosępnych kalkulaorów [2]. Nasępnie korzysając we wzoru 1 obliczamy wysokość podsawy chmury. lp daa godzina [UTC] emperaura powierza a [ C] emperaura chmury c [ C] I II III 4

5 średnia a - c [ C] wysokość chmury w [m] ze wzoru 2 wilgoność względna [%] emperaura punku rosy wysokość chmury w [m] ze wzoru Analiza wyników Na podsawie zmierzonej emperaury chmury określ czy chmura składa się w kropelek wody czy kryszałów lodu. Korzysając z wyznaczonej wysokości chmury zaklasyfikują do pięra wysokiego, średniego lub niskiego. Czy wyznaczone pięro chmur zgadza się z klasyfikacją danego rodzaju chmury? Przykładowo uzyskaliśmy wysokość podsawy chmury 4500 m a na nieboskłonie widzimy chmury alosraus należące do pięra średniego. Ponieważ, chmury pięra średniego znajdują się na wysokości od 2500 do 6000m orzymaliśmy zgodność wyników. Porównaj wysokości chmur uzyskane obiema meodami. Co wpływa na błędy oszacowania wysokości chmury meodą pomiaru piromerem? Czy można ulepszyć ą meodę? 6. Lieraura dodakowa [1] Maghrabi, A.H, R. Clay, N. Wild and B. Dawson, (2009) Design and developmen of a simple infrared monior for cloud deecion, Energy Conversion and Managemen, 50, [2]Inerneowe kalkulaory od obliczania emperaury punku rosy: hp://www.label.pl/po/kalkulaor.hml hp://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-auomayki-i-bms/iem/obliczeniapunku-rosy-wilgonoci-i-cinienia-dla-powierza 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. GRZEGORZ BIALIC METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI PRACUJĄCYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo