Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi"

Transkrypt

1 Kraków, ul. Jasnogórska 44 tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta: (12) Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi

2 Firma ++ i urządzenia fiskalne 1 Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi Drukarki fiskalne firmy Elzab: FP-600 i Omega Informacje ogólne Konfiguracja programu Organizacja bazy danych Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Wystawianie Faktur VAT dla osób fizycznych Zwroty do sprzedaży detalicznej Zamykanie sprzedaży detalicznej Funkcje dodatkowe Fiskalizacja na drukarkach FP600 za pomocą driver a Elzabu Podstawowe komunikaty o błędach Producent drukarki Drukarka fiskalna DF-300/301, Posnet 3001, Posnet Thermal) Informacje ogólne Konfiguracja programu Przygotowanie bazy danych Firmy Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Sprzedaż Towarów - Wystawianie Faktur VAT Zwroty sprzedaży detalicznej Zamykanie sprzedaży detalicznej Funkcje dodatkowe Podstawowe komunikaty o błędach Producent drukarki Windows NT, 2000, XP i współpraca z drukarkami fiskalnymi Fiskalizacja z parametrem - system NT Raporty Fiskalne Przypisanie stawek VAT dla drukarki FP Inne drukarki fiskalne Driver fiskalny Jak sprzedawać, jeżeli pracujemy z drukarkami fiskalnymi Jeżeli wystawiamy tylko paragony Jeżeli do każdego paragonu wystawiamy Fakturę VAT Jeżeli wystawiamy paragony i faktury dla osób fizycznych Kasa fiskalna PS Informacje ogólne Konfiguracja programu Przygotowanie bazy danych Firmy Transmisja danych do kasy Sprzedaż z kasy Transmisja z kasy do programu...32

3 Podręcznik Użytkownika Str Raport z kasy - pełny i skonsolidowany Efekt wykonania transmisji Informacje dodatkowe Szybkość transmisji Uwagi dodatkowe Błędy sygnalizowane przez PS Producent kas Kasy fiskalne ALFA i DELTA Informacje ogólne Konfiguracja programu Przygotowanie bazy danych Firmy Kody towarów Pozostałe dane o towarze Grupy towarowe Jednostki miary Transmisja danych do kasy Import sprzedaży z kasy Komunikacja podczas pracy kasy Funkcje dodatkowe Dane techniczne Co jest potrzebne do komunikacji? Eksport danych o towarach Obsługa błędów podczas eksportu Import danych o sprzedaży Import danych o sprzedaży obsługa błędów Producent kas Kasy fiskalne OPTIMUS-IC Wstęp Co jest potrzebne do komunikacji Eksport danych o towarach Kody towarów w Firmie Eksport danych o towarach Obsługa błędów podczas eksportu Import danych o sprzedaży Opis funkcji w programie Firma Przygotowanie danych o towarach Konfiguracja programu Eksport danych o towarach - parametry Import raportu sprzedaży Funkcje dodatkowe Komunikacja podczas pracy kasy Producent kas Kody kreskowe Kod kreskowy towaru Standardowe wystawianie dokumentów z wykorzystaniem czytnika Niestandardowe prowadzenie sprzedaży...66

4 Firma ++ i urządzenia fiskalne 10.2 Kod kreskowy kontrahenta Wydruk etykiet z kodami kreskowymi Konfiguracja wyglądu etykiety Drukarka kodów kreskowych ETA firmy ELZAB Projektowanie etykiet w programie Etykiety (dmt)...69

5 Podręcznik Użytkownika Str. 5 1 Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi Program Firma++ współpracuje z trzema rodzajami urządzeń fiskalnych: drukarką fiskalną FP-600 oraz drukarką Omega, produkcji firmy ELZAB z Zabrza, drukarkami fiskalnymi DF-300/301, Posnet 3001, Posnet Thermal, produkcji warszawskiej firmy POSNET, elektroniczną kasą fiskalną PS 2000 firmy OPTIMUS, kasami fiskalnymi OPTIMUS-IC, kasami fiskalnymi z serii Alfa i Delta firmy ELZAB. Drukarki fiskalne FP-600 i DF-300 Drukarka fiskalna wymaga komputera sterującego jej pracą. Rejestruje każdy paragon wystawiony przez program komputerowy i w chwili wydruku fiskalizuje sprzedaż (zapisuje dokonaną transakcję do pamięci fiskalnej). Ponieważ sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Firmy++ - w trakcie wystawiania każdego paragonu, na bieżąco, aktualizowane są stany magazynowe. Drukarki fiskalne są bardzo dobrym rozwiązaniem dla np. hurtowni, w których sprzedaż detaliczna nie jest podstawą działalności lub dotyczy niewielkiej ilości asortymentu. Również tam gdzie sprzedając detalistom często wystawia się faktury VAT dla osób fizycznych praca z drukarką fiskalną będzie na pewno wygodniejsza. Elektroniczne kasy fiskalne Kasa fiskalna łączy się z komputerem tylko na czas transmisji danych (rejestru towarów do kasy i raportu sprzedaży z kasy). Sprzedaż z kasy nie aktualizuje na bieżąco stanów magazynowych (praca w trybie OFF LINE). Rozwiązanie jest korzystne tam, gdzie sprzedaż musi być realizowana szybko (łatwość i duża szybkość obsługi kasy).

6 Firma ++ i urządzenia fiskalne 2 Drukarki fiskalne firmy Elzab: FP-600 i Omega 2.1 Informacje ogólne Drukarka fiskalna obsługiwana jest przez komputer podobnie jak zwykła drukarka paragonowa. Podstawowa różnica, to rejestracja przez drukarkę FP- 600 lub Omega we wbudowanej pamięci fiskalnej wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Oprócz tego urządzenie wyposażone jest w moduł służący do raportowania dokonanej sprzedaży (raporty: dobowy i za dowolny okres czasu), oraz w wyświetlacz podający nazwy i ceny sprzedawanych towarów oraz ogólną wartość do zapłaty. FP-600 łączy się z komputerem za pośrednictwem standardowego złącza RS 232 (port szeregowy). 2.2 Konfiguracja programu W menu konfiguracji programu (<CTRL> i <F9> z głównego menu) wybieramy funkcję Rodzaje drukarek. Jako wartość parametru Fiskalne wprowadzamy nazwę portu, do którego będzie podłączona drukarka - w przypadku FP-600 może to być wyłącznie port szeregowy COM... W polu Rodzaj drukarki fiskalnej ustawiamy FP-600 Fisk (patrz rys. 1). Tak ustawione parametry zatwierdzamy <CTRL> i <ENTER>. Uwaga: Trzecia grupa wydruków Paragony standardowo obsługuje wydruki paragonów zwykłych i kwitów kasowych. W przypadku podłączenia FP-600, na port ustawiony w tej linii kierowane będą paragony, których drukarka fiskalna nie przyjmie (np. zwroty towaru) oraz jak dotychczas kwity kasowe. Dlatego też wpisujemy tu port LPT, do którego podpięta jest dowolna inna drukarka. Przed rozpoczęciem pracy z drukarką fiskalną należy ustawić (sprawdzić) przypisanie stawek VAT <Ctrl+F9> Konfiguracja, <F7>. Program standardowo ustawia: 22%-1, 7%-2, 0%-3, zw.-5. Stawka zwolniona zawsze musi przybrać wartość 5. Jeśli ustawienia w drukarce wyglądają inaczej lub są dodatkowe stawki, należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji FPP. Uwaga: Dopisanie nowej stawki lub zmiana ustawień muszą być przeprowadzane równocześnie w programie i w drukarce fiskalnej.

7 Podręcznik Użytkownika Str. 7 rys. 1 Wybór rodzaju drukarki fiskalnej i portu 2.3 Organizacja bazy danych Podstawowym wymaganiem drukarki FP-600 jest, aby nazwa każdego towaru składała się, z co najmniej 10 znaków znaczących, (jeśli jest mniej, drukarka przy próbie wydruku paragonu sygnalizuje błąd B ). Na paragonie maksymalnie może być wydrukowanych 28 znaków nazwy towaru, jeżeli nazwa jest dłuższa drukarka obcina resztę. Uwaga: Nazwa towaru musi zawierać minimum 10 znaków znaczących. Do znaków znaczących zaliczane są (wg instrukcji drukarki FP-600) litery alfabetu (duże i małe), cyfry, przecinek i kropka. Drukarka tworzy i zapamiętuje listę towarów wg ich nazw, dlatego należy zwracać uwagę, aby nazwy towarów nie były identyczne, szczególnie dotyczy to towarów, które mają różne stawki VAT. Każdorazową sprzedaż towaru o tej samej nazwie, ale innej stawce VAT drukarka potraktuje jako kolejną próbę zmiany stawki, co doprowadzi w efekcie do anulowania paragonu. Na kartach towaru muszą być również ustalone ceny D - brutto. 2.4 Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Podstawowy sposób prowadzenia sprzedaży towarów z fiskalizacją transakcji na drukarce fiskalnej to wystawianie paragonów z menu Transakcje/Paragony. Wystawiony paragon w chwili zatwierdzenia

8 Firma ++ i urządzenia fiskalne <CTRL> i <ENTER> jest drukowany przez drukarkę, a sprzedaż jest zapisywana w pamięci fiskalnej. Sprzedaż detaliczna i jej obsługa przebiega tak samo jak w standardowej wersji programu (bez podłączonej drukarki fiskalnej). Na podstawie wystawionych paragonów tworzona jest lista sprzedaży detalicznej dziennej (Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna), która powinna być zamykana do zbiorczego dokumentu detalicznego. Dokument ten otrzymuje kolejny numer zgodnie z konfiguracją i trafia na listę faktur. Sprzedaż paragonową można zamykać za dowolne okresy (dzienne tygodniowe, miesięczne). Do zbiorczego dokumentu trafiają paragony od poprzedniego zamknięcia do wskazanej daty włącznie. Zwroty paragonów (paragony z ilościami ujemnymi) rejestrowane są na oddzielnej liście (Historia/Zwroty paragonów fiskalnych). Na tej samej liście rejestrowane są paragony anulowane, które z powodu błędów komunikacji lub innych nie zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej. 2.5 Wystawianie Faktur VAT dla osób fizycznych Istnieją dwa sposoby wystawiania faktur VAT do paragonów: I. Faktury VAT dla osób fizycznych przekształcone z paragonów. Na wystawionym wcześniej paragonie należy nacisnąć <Ctrl>+<F2> i z menu wydruków wybrać pozycję Faktura dla klienta. Na wyświetlonym arkuszu edycyjnym pojawi się okno wyboru kontrahenta, gdzie pierwsze pole to kod kontrahenta z możliwością wywołania kontrahenta z listy, ew. dopisaniem do bazy jak na zwykłych dokumentach. Wybór kontrahenta z listy powoduje wypełnienie pozostałych pól. Przechodząc klawiszem <TAB> można edytować pola nie zapisując ich do bazy kontrahentów. Wydruk faktury dla klienta spowoduje, że paragon zostanie przekształcony do faktury o serii np. VDET (ustalonej w konfiguracji parametrów ogólnych), lub jeśli domyślna seria nie jest ustawiona, to serii zgodnej z serią dla operatora, lub jeśli seria dla operatora nie jest ustawiona, to serii podstawowej. Po wydruku faktury do paragonu, czyli po przekształceniu paragonu do faktury paragon pozostaje na liście paragonów z opisem: Faktura nr:... Elementy paragonu można podglądnąć po naciśnięciu klawisza <Enter>. Po przekształceniu paragonu do faktury wydruk dokumentu WZ czy też wystawienie zwrotu możliwe jest tylko z listy faktur. Fakturę do paragonu można wystawić tylko do chwili, do której paragon jest pamiętany przez program. Po agregacji sprzedaży detalicznej do dokumentu zbiorczego nie ma możliwości wydruku tego dokumentu.

9 Podręcznik Użytkownika Str. 9 II. Faktury VAT dla osób fizycznych, które mogą być rejestrowane na drukarce fiskalnej. Jeśli przed wystawieniem dokumentu wiemy, że klient będzie potrzebował fakturę VAT, można od razu wystawić fakturę, która następnie zostanie zafiskalizowana czyli wydrukowana i zapisana w pamięci drukarki fiskalnej. W takiej sytuacji należy z poziomu listy Transakcje/Faktury wystawić fakturę VAT. W momencie deklarowania płatnika (odbiorcy) należy wybrać opcję Osoba fizyczna. Transakcja przeprowadzana będzie w cenach detalicznych D (brutto). Po wciśnięciu klawisza <F2> program proponuje m.in. opcję wydruku faktury dla klienta i paragonu fiskalnego. Wybór odpowiedniej opcji powoduje wydruk: Faktury VAT: wydruk dokumentu na drukarce zadeklarowanej w Konfiguracji/Rodzaje drukarek/faktury. Transakcja, która nie została zafiskalizowana (nie skorzystano z opcji wydruku paragonu fiskalnego) jest traktowana przez program jak dotychczas. Wydruk faktury VAT nie powoduje zapisu informacji o sprzedaży w pamięci fiskalnej drukarki. Paragonu fiskalnego: sprzedaż zostaje zafiskalizowana (zapisana w pamięci fiskalnej) a paragon wydrukowany na drukarce fiskalnej. rys. 2 Wydruk paragonu fiskalnego do faktury VAT

10 Firma ++ i urządzenia fiskalne Uwaga: Wydruk paragonu fiskalnego powoduje automatyczne zamknięcie wystawionej faktury dla osoby fizycznej. Faktury, które zostały zarejestrowane w drukarce fiskalnej nie są standardowo uwzględniane w rejestrach VAT generowanych przez program (powodowane jest to tym, że użytkownik mógłby dwa razy zaksięgować sprzedaż: raz z raportu fiskalnego drugi raz z programu). Istnieje jednak możliwość umieszczania tych dokumentów w rejestrach VAT. Konieczne jest wówczas ustawienie w konfiguracji urządzeń fiskalnych (<CTRL>i<F9> a następnie <F7>) parametru Data fiskalizacji na np Program będzie wówczas traktował dokumenty zafiskalizowane jak pozostałe i umieści je w rejestrach. Będzie się tak działo do momentu przekroczenia wprowadzonej daty. Ustawienie to można w każdej chwili zmienić. Nie wpływa ono w żaden sposób na współpracę programu z drukarką fiskalną. Pozostałe raporty dotyczące sprzedaży (RKZ, Raport sprzedaży, itd) obejmują takie dokumenty. Ustawienie w/w daty nie ma na nie wpływu. Wystawienie i zafiskalizowanie faktury VAT z odroczoną płatnością spowoduje zapis na drukarce fiskalnej całkowitej wartości faktury, natomiast zaległość będzie widoczna (i możliwa do rozliczenia) jak dotychczas np. z poziomu Płatności. Aby zachować porządek w danych proponujemy ustalić nową serię dla faktur dla osób fizycznych, które są rejestrowane na drukarce fiskalnej. Pozwoli to na kontrolę sprzedaży detalicznej i ułatwi analizę danych. Uwaga: Faktura VAT, która została zarejestrowana w drukarce fiskalnej nie może zostać anulowana. 2.6 Zwroty do sprzedaży detalicznej I. Jeżeli dokonujemy zwrotu towaru sprzedanego z poziomu funkcji PARAGONY Drukarka FP-600 nie obsługuje zwrotów towarów. Paragon zwrotny można wykonać poprzez naciśnięcie klawisza <Del> na paragonie, do którego chcemy wykonać zwrot. Jeśli paragonu nie ma już na liście, zwrot można wykonać poprzez wypisanie na paragonie towarów z ilościami ujemnymi. Paragony zwrotne umieszczane są na oddzielnej liście Historia/Zwroty paragonów fiskalnych, która zamykana jest do odrębnego, zbiorczego dokumentu zwrotów.

11 Podręcznik Użytkownika Str. 11 Paragon zwrotny drukowany jest na przeznaczonej do tego drukarce, która podłączona jest do portu określonego w trzeciej linii arkusza Rodzaje drukarek/paragony (opis w podrozdziale 2.2 Konfiguracja programu). II. Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na fakturze VAT W przypadku zwrotu towaru, sprzedanego na fakturę VAT należy wypisać dokument korygujący (poprzez naciśnięcie klawisza <DEL> na korygowanej fakturze). Faktura korygująca nie jest rejestrowana w drukarce fiskalnej, natomiast można ją wydrukować na innej drukarce podłączonej do komputera. Faktura ta jest uwzględniana w Rejestrze sprzedaży VAT korekt. 2.7 Zamykanie sprzedaży detalicznej Na podstawie wystawionych paragonów tworzona jest lista sprzedaży detalicznej dziennej, która znajduje się w Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna, a w przypadku zwrotów, jeśli takie miały miejsce w Historia/Zwroty paragonów fiskalnych. Obydwie te listy powinny być zamykane do zbiorczych dokumentów detalicznych, ponieważ tylko te brane są pod uwagę w rejestrach VAT i raporcie RKZ. Sprzedaż lub zwroty zamykamy poprzez wciśnięcie klawiszy <CTRL> i <F7> na odpowiedniej liście. Sprzedaż dzienna może być kompresowana, czyli ten sam towar z różnych paragonów jest sumowany w jedną pozycję, bądź też nie. Kompresji nie podlegają te same towary, jeśli miały różną cenę, koszt własny, nazwę itd. Dokumenty sprzedaży dziennej nie są standardowo ujmowane w rejestrach VAT FPP (patrz. rozdz. 2.5). 2.8 Funkcje dodatkowe Z listy wystawionych paragonów, pod klawiszem <F10>, dostępna jest funkcja wywołująca raporty na drukarce fiskalnej. Aktywne raporty (generowane za dowolny okres czasu) to: Raport dobowy - wartość sprzedaży z podziałem wg stawek VAT, od ostatniego raportu dobowego, Raport okresowy - zestawienie raportów dobowych wykonanych w podanym okresie czasu, Raport łączny - podsumowanie wartości sprzedaży (z podziałem wg stawek VAT) za podany okres czasu, Raport stanu - informacje o aktualnych parametrach FP 600 (np. daty pierwszego i ostatniego zapisu, stawki VAT, nr unikatowy i fabryczny, ilość towarów zablokowanych itd.),

12 Firma ++ i urządzenia fiskalne Towary zablokowane - wydruk listy towarów zablokowanych - znajdą się na niej te towary, dla których nastąpiła operacja obniżenia, a później podwyższenia stawki podatku VAT. Wszystkie opisane tu raporty mogą być wywołane bezpośrednio z drukarki (wg jej instrukcji). 2.9 Fiskalizacja na drukarkach FP600 za pomocą driver a Elzabu W wersji 2.60 programu FPP, został zmodyfikowany proces fiskalizacji i otwierania szuflady na drukarkach fiskalnych firmy ELZAB. Fiskalizacja na tych drukarkach może być realizowana za pomocą drivera producenta programu receipt.exe. W tym celu do katalogu z zainstalowanym programem FPP należy wgrać program receipt.exe i plik elzabdr.dll, a w konfiguracji FPP zaznaczyć parametr System NT. (patrz rozdz. 4) Driver receipt.exe wymaga, aby symbole stawek VAT w konfiguracji FPP miały oznaczenia cyfrowe (np. 1 22%, 2 7% itd.). Stawce zwolnionej należy przyporządkować cyfrę 7. Zastosowanie drivera producenta pozwala na drukowanie na paragonach numeru dokumentu wystawionego w FPP. Uwaga: O programy recept.exe i elzabdr.dll należy pytać w firmie ELZAB, adres: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A, ul. Kruczkowskiego 39, Zabrze, tel. (32) , Podstawowe komunikaty o błędach Jeżeli drukarka fiskalna FP 600 anuluje paragon, wówczas symbol błędu jest wydrukowany na tym paragonie. 1 odebranie znaku różnego od Esc w momencie oczekiwania na sekwencję Esc, XXH lub sekwencja Esc, XXH nieznana w paragonie lub niewłaściwa w danym momencie, 2 nieprawidłowa wartość rabatu (mniejsza od 1 lub większa od 99) 3 nieprawidłowa kolejność sekwencji paragonowych lub powtórzenie paragonowych sekwencji jednokrotnych, 4 przekroczona maksymalna długość paragonu,

13 Podręcznik Użytkownika Str przekroczona maksymalna liczba linii drukowanych za pomocą sekwencji Esc, 09H 6 przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu w trybie na bieżąco 7 - niezgodność sumy do zapłaty przesłanej z komputera i wyliczonej przez drukarkę, A - znak niedrukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mniejszym niż 20H), B - mniej niż 10 znaków znaczących w nazwie towaru, C - zablokowanie towaru - zmiana stawki na mniejszą i powrót do większej, F - przekroczona maksymalna ilość towaru (6 cyfr znaczących), G - przekroczona maksymalna ilość towaru, J - ujemne saldo towaru, dla którego realizowana jest pozycja korekcyjna, K - wartość pozycji (iloczyn ilości i ceny) niezgodna z przesłaną z komputera, lub przekracza maksymalną wartość. R - brak ceny towaru (cena = 0,00) 2.11 Producent drukarki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 tel. (032) do 26

14 Firma ++ i urządzenia fiskalne 3 Drukarka fiskalna DF-300/301, Posnet 3001, Posnet Thermal) 3.1 Informacje ogólne Drukarka fiskalna obsługiwana jest przez komputer podobnie jak zwykła drukarka paragonowa. Podstawowa różnica, to rejestracja przez DF-300 we wbudowanej pamięci fiskalnej wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Oprócz tego urządzenie wyposażone jest w moduł służący do raportowania dokonanej sprzedaży (raporty dobowy i za dowolny okres czasu), oraz w wyświetlacz podający nazwy i ceny sprzedawanych towarów oraz ogólną wartość do zapłaty. Drukarka fiskalna może być połączona z komputerem za pośrednictwem standardowego złącza RS232 (port szeregowy) lub poprzez port równoległy (LPT) tylko do wersji DF-301. To ostatnie połączenie umożliwia pracę drukarki jako urządzenia sieciowego. 3.2 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy z drukarką fiskalną należy dokonać następujących ustawień w programie: 1. Konfiguracja/Rodzaje drukarek dla grupy wydruków: Fiskalne, ustalamy port COM...lub LPT..., do którego drukarka zostanie podłączona. Standardowo drukarkę podłącza się do portu szeregowego COM... (po złączu RS232). 2. Można wykorzystać również podłączenie do portu równoległego LPT (tylko w modelach DF-300/3001), przy czym w takim przypadku parametry konfiguracyjne Emulacja polskich liter i Wydruk ramek przerywanych zamiast ciągłych muszą zostać WYŁĄCZONE (parametry te, gdy są aktywne zaburzają sumy kontrolne wyliczane przez program podczas transmisji danych do drukarki za pośrednictwem portu LPT, co powoduje anulowanie paragonu przez drukarkę). 3. W Rodzajach drukarek dla parametru Paragony powinien być ustalony port równoległy, do którego podłączona jest zwykła drukarka, gdyż to właśnie na niej będą drukowane zwroty paragonów fiskalnych i kwity kasowe. 4. Parametr Typ drukarki fiskalnej (Konfiguracja/Rodzaje Drukarek) powinien mieć wartość DF300 FISK. Spowoduje to wysyłanie wydruków paragonów bezpośrednio na podłączoną drukarkę fiskalną. Paragony będą fiskalizowane w chwili wydruku.

15 Podręcznik Użytkownika Str Ustawienia stawek VAT. Należy ustawić (sprawdzić) przypisanie stawek VAT <Ctrl+F9> Konfiguracja, <F7>. Program standardowo ustawia: 22%-A, 7%-B, 0%-C, zw.-z. Jeśli ustawienia w drukarce wyglądają inaczej lub są dodatkowe stawki, należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji FPP. rys. 3 Ustawienie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych Uwaga: Dopisanie nowej stawki lub zmiana ustawień muszą być przeprowadzane równocześnie w programie i w drukarce fiskalnej. 3.3 Przygotowanie bazy danych Firmy++ Nie wymaga żadnych zmian w prowadzonej dotychczas bazie danych. Należy pamiętać, aby były uzupełnione nazwy towarów i Ceny D (detaliczna brutto). Informacje o towarach (kody i nazwy, ceny itd.) mogą być wprowadzone dowolnie, zgodnie z wymaganiami programu Firma++. Trzeba też pamiętać, że ponieważ DF-300 tworzy listę towarów wg ich nazw, nie powinny się znaleźć w bazie danych dwa towary o takiej samej nazwie i różnych stawkach VAT. 3.4 Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Wystawianie paragonów odbywa się zgodnie z regułami obowiązującymi w Firmie++. Wystawiony w programie paragon (menu Transakcje/Paragony) w chwili zatwierdzenia wysyłany jest na drukarkę fiskalną. Podczas wydruku moduł fiskalny drukarki zapamiętuje dokonaną sprzedaż.

16 Firma ++ i urządzenia fiskalne Drukarka tworzy we własnej pamięci obraz bazy danych - listę towarów sprzedawanych na podstawie paragonów i związane z artykułami stawki VAT. Jeśli towar sprzedawany jest po raz pierwszy - jego nazwa i stawka VAT dopisywane są do listy, a wartość sprzedaży zapisywana jest w pamięci fiskalnej (z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT). Jeśli towar był już kiedyś sprzedany - jest wyszukiwany w bazie drukarki, a aktualna stawka VAT porównywana jest z poprzednio zapisaną. Drukarka pozwala dowolnie obniżać stawkę VAT dla danego towaru, natomiast raz podwyższona stawka nie może być już zmieniana. W przypadku niedopuszczalnej zmiany stawki VAT drukarka potraktuje to jako błąd i anuluje paragon. Podczas sprzedaży towar na bieżąco zdejmowany jest ze stanów magazynowych. Tak jak dotychczas tworzona jest lista towarów sprzedanych w detalu (Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna), która powinna zostać (np. raz dziennie) zamknięta do rachunku zbiorczego (Ctrl+ F7 z menu j.w.). 3.5 Sprzedaż Towarów - Wystawianie Faktur VAT Istnieją dwa sposoby na wystawianie faktur dla osób fizycznych: I. Faktury VAT dla osób fizycznych przekształcone z paragonów. Na wystawionym wcześniej paragonie należy nacisnąć <Ctrl>+<F2> i z menu wydruków wybrać pozycję Faktura dla klienta. Na wyświetlonym arkuszu edycyjnym pojawi się okno wyboru kontrahenta, gdzie pierwsze pole to kod kontrahenta z możliwością wywołania kontrahenta z listy, ew. dopisaniem do bazy jak na zwykłych dokumentach. Wybór kontrahenta z listy powoduje wypełnienie pozostałych pól. Przechodząc klawiszem <TAB> można edytować pola nie zapisując ich do bazy kontrahentów. Wydruk faktury dla klienta spowoduje, że paragon zostanie przekształcony do faktury o serii np. VDET (ustalonej w konfiguracji parametrów ogólnych) lub, jeśli domyślna seria nie jest ustawiona, to serii zgodnej z serią dla operatora, lub jeśli seria dla operatora nie jest ustawiona, to serii podstawowej. Po wydruku faktury do paragonu, czyli po przekształceniu paragonu do faktury paragon pozostaje na liście paragonów z opisem: Faktura nr:... Elementy paragonu można podglądnąć po naciśnięciu klawisza <Enter>. Po przekształceniu paragonu do faktury wydruk dokumentu WZ czy też wystawienie zwrotu możliwe jest tylko z listy faktur. Fakturę do paragonu można wystawić tylko do chwili, do której paragon jest pamiętany przez program. Po agregacji sprzedaży detalicznej do dokumentu zbiorczego nie ma możliwości wydruku tego dokumentu. II. Faktury VAT dla osób fizycznych, które mogą być rejestrowane na drukarce fiskalnej. Można również sprzedaż fiskalną prowadzić z poziomu Faktur. Z poziomu listy Transakcji/Faktury należy wystawić fakturę VAT dla osoby fizycznej.

17 Podręcznik Użytkownika Str. 17 W momencie deklarowania płatnika (odbiorcy) należy zaznaczyć opcję Osoba fizyczna. Transakcja musi być przeprowadzana w cenach detalicznych D (brutto). Przy zakładaniu karty odbiorcy można od razu zdecydować czy jest to firma czy też osoba fizyczna. W przypadku wyboru opcji Osoba fizyczna, w trakcie wystawiania faktury informacja ta zostanie automatycznie przeniesiona oraz zostaną ustawione ceny D. Po wciśnięciu klawisza F2 program proponuje m.in. opcje wydruku faktury dla klienta i paragonu fiskalnego. Wybór odpowiedniej opcji powoduje wydruk: Faktury VAT: wydruk dokumentu na drukarce zdeklarowanej w Konfiguracji/Rodzaje drukarek/faktury. Transakcja, która nie została zafiskalizowana (nie skorzystano z opcji wydruku: paragon fiskalny) jest traktowana przez program jak dotychczas. Wydruk faktury dla klienta nie powoduje zapisu informacji o sprzedaży w pamięci fiskalnej drukarki. Paragonu fiskalnego: następuje fiskalizacja (zapis w pamięci fiskalnej) i wydruk paragonu na drukarce fiskalnej. Wydruk paragonu fiskalnego powoduje automatyczne zamknięcie wystawionej faktury dla osoby fizycznej. rys. 4 Wydruk paragonu do faktury VAT Faktury, które zostały zarejestrowane w drukarce fiskalnej nie są standardowo (patrz: rozdz. 3.7) uwzględniane w rejestrach VAT generowanych przez program. Mogą być natomiast księgowane do KP lub KH. Pozostałe raporty dotyczące sprzedaży (RKZ, Raport sprzedaży) obejmują takie dokumenty.

18 Firma ++ i urządzenia fiskalne Wystawienie i zafiskalizowanie faktury VAT z odroczoną płatnością spowoduje zapis na drukarce fiskalnej całkowitej wartości transakcji, natomiast zaległość będzie widoczna (i możliwa do rozliczenia) jak dotychczas np. z poziomu Płatności. Aby zachować porządek w danych proponujemy ustalić nową serię dla faktur dla osób fizycznych, które są rejestrowane na drukarce fiskalnej. Pozwoli to na kontrolę sprzedaży i ułatwi analizę danych. Uwaga: Faktura, która została zarejestrowana w drukarce fiskalnej nie może zostać anulowana. 3.6 Zwroty sprzedaży detalicznej Jeżeli dokonujemy zwrotu towaru sprzedanego z poziomu PARAGONY Paragon zwrotny można wykonać poprzez naciśnięcie klawisza <Del> na paragonie, do którego chcemy wykonać zwrot. Jeśli paragonu nie ma już na liście, zwrot można wykonać poprzez wypisanie na paragonie towarów z ilościami ujemnymi. Paragon zwrotny nie zostanie zarejestrowany przez drukarkę fiskalną. Paragon zwrotny drukowany jest na zwykłej drukarce, podpiętej do portu wskazanego jako wartość parametru Paragony (Konfiguracja/Rodzaje drukarek). Towary z tak wystawionych paragonów umieszczane są na oddzielnej liście (funkcja Historia/Zwroty paragonów fiskalnych). Lista może być oddzielnie zamykana do jednego dokumentu zbiorczego, który nie ma statusu "zafiskalizowany" (sprzedaż nie został zapisany w module fiskalnym drukarki). Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na zafiskalizowanej fakturze VAT W przypadku zwrotu towaru, sprzedanego na podstawie faktury fiskalnej dla osoby fizycznej, należy wypisać dokument korygujący jak w przypadku każdej innej faktury (przy pomocy klawisza <DEL>). Faktura korygująca nie jest rejestrowana w drukarce fiskalnej, natomiast jest uwzględniana w Rejestrze sprzedaży VAT korekt. 3.7 Zamykanie sprzedaży detalicznej Na podstawie wystawionych paragonów tworzona jest lista sprzedaży detalicznej dziennej, która znajduje się w Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna, a w przypadku zwrotów, jeśli takie miały miejsce w Historia/Zwroty paragonów fiskalnych. Obydwie te listy powinny być zamykane do zbiorczych dokumentów detalicznych, ponieważ tylko te brane są pod uwagę w rejestrach VAT i raporcie RKZ. Sprzedaż lub zwroty

19 Podręcznik Użytkownika Str. 19 zamykamy poprzez wciśnięcie klawiszy <CTRL> i <F7> na odpowiedniej liście. Sprzedaż dzienna może być kompresowana, czyli ten sam towar z różnych paragonów jest sumowany w jedną pozycję, bądź też nie. Kompresji nie podlegają te same towary, jeśli miały różną cenę, koszt własny, nazwę itd. Zestawienie sprzedaży detalicznej nie jest standardowo uwzględniane w rejestrach VAT programu FPP (jest uwzględniony w rejestrach prowadzonych przez drukarkę), natomiast można go zaksięgować do dowolnego programu księgowego (KP lub KH). Istnieje jednak możliwość umieszczania tych dokumentów w rejestrach VAT. Konieczne jest wówczas ustawienie w konfiguracji urządzeń fiskalnych (<CTRL>i<F9> a następnie <F7>) parametru Data fiskalizacji na np Program traktował będzie dokumenty zafiskalizowane jak pozostałe i umieści je w rejestrach VAT. Będzie się tak działo do momentu przekroczenia wprowadzonej daty. Ustawienie to można w każdej chwili zmienić. Nie wpływa ono w żaden sposób na współpracę programu z drukarką fiskalną. Powyższe dotyczy również faktur dla osób fizycznych, które zostały zarejestrowane w pamięci fiskalnej drukarki. 3.8 Funkcje dodatkowe 1. Możliwość zaprogramowania w drukarce dodatkowego tekstu Z poziomu programu można zaprogramować dodatkowy tekst, drukowany pod nazwą firmy na paragonach. (Konfiguracja/Rodzaje drukarek, <F10>). Tekst ten może spełniać rolę informacyjną lub reklamową. Można też wykorzystać go np. przy zmianie adresu firmy, kiedy nagłówek paragonu jest niezmienny a w dodatkowych liniach można dopisać nowy adres. Tekst dodatkowy składa się z trzech linii po 40 znaków każda, które można dowolnie wypełnić. Uwaga: opcja ta działa tylko na starszych drukarkach. Drukarki z nową homologacją nie drukują wysyłanego tekstu wynika to z obowiązujących nowych przepisów dot. urządzeń fiskalnych. 2. Drukowanie informacji o fakturze na paragonie. Jeśli paragon drukowany jest do faktury VAT wystawionej dla osoby fizycznej wówczas możliwe jest umieszczenie w nagłówku paragonu informacji o kontrahencie i numerze faktury. Informacje te mogą być umieszczane w miejscu tekstu dodatkowego (patrz. pkt.1). Jeśli wszystkie linie wypełnione są tekstem dodatkowym wówczas program nie drukuje informacji o fakturze. Natomiast, jeśli linie tekstu dodatkowego nie są uzupełnione, wówczas w pierwszej drukowany jest numer faktury, w drugiej nazwa kontrahenta, w trzeciej jego adres.

20 Firma ++ i urządzenia fiskalne W przypadku gdy zdefiniowana jest jedna lub dwie linie tekstu dodatkowego, na paragonie drukuje się odpowiednio mniej informacji o fakturze. 3. Wyświetlanie daty i czasu. Dodatkowo z poziomu listy paragonów możliwe jest wywołanie wyświetlania daty na drukarce fiskalnej. Wywołania dokonujemy za pomocą klawisza <spacji> - na wyświetlaczu drukarki pojawi się aktualna data i czas. Uwaga: opcja ta działa tylko w przypadku uruchomienia programu FPP w trybie MS DOS i dla drukarek bez nowej homologacji. 4. Drukowanie raportów na drukarce Z listy wystawionych paragonów, pod klawiszem <F10>, dostępna jest funkcja wywołująca raporty na drukarce fiskalnej: Raport dobowy wartość sprzedaży z podziałem wg stawek VAT, od ostatniego raportu dobowego. Jest to tzw. raport fiskalny. Uwaga! Przepisy wymagają aby na koniec każdego dnia wykonać raport dobowy. Raport okresowy pełny jest to zestawienie raportów dobowych wykonanych w podanym okresie czasu w rozbiciu na stawki VAT, Raport okresowy skrócony - podsumowanie wartości sprzedaży za podany okres czasu. Powyższe raporty mogą być wywołane bezpośrednio z drukarki (wg jej instrukcji). Raport kasy/zmiany jest to raport informujący o wartości sprzedaży, ilości paragonów fiskalnych, anulowanych, stornowanych, wpłatach i wypłatach z kasy oraz stanie szuflady, Kontrola bazy danych sprawdza poprawność stawek VAT.

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 wersja 5.7 Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 (Instrukcja Obsługi) River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-9-36, e-mail: info@aktyn.pl

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program FPP Firma++ UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 1. Informacje wstępne.... 4 1.1. Kody sterujące... 4 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.... 5 2. Obsługa błędów... 7 3. Sekwencje sterujące....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 10 Wymagania sprzętowe... 12 Instalacja systemu... 13 Legalizacja systemu... 18 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja protokołu Thermal w Thermal HS FV

Specyfikacja protokołu Thermal w Thermal HS FV 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89 http://www.posnet.com.pl helpdesk@posnet.com.pl

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo