Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi"

Transkrypt

1 Kraków, ul. Jasnogórska 44 tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta: (12) Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi

2 Firma ++ i urządzenia fiskalne 1 Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi Drukarki fiskalne firmy Elzab: FP-600 i Omega Informacje ogólne Konfiguracja programu Organizacja bazy danych Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Wystawianie Faktur VAT dla osób fizycznych Zwroty do sprzedaży detalicznej Zamykanie sprzedaży detalicznej Funkcje dodatkowe Fiskalizacja na drukarkach FP600 za pomocą driver a Elzabu Podstawowe komunikaty o błędach Producent drukarki Drukarka fiskalna DF-300/301, Posnet 3001, Posnet Thermal) Informacje ogólne Konfiguracja programu Przygotowanie bazy danych Firmy Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Sprzedaż Towarów - Wystawianie Faktur VAT Zwroty sprzedaży detalicznej Zamykanie sprzedaży detalicznej Funkcje dodatkowe Podstawowe komunikaty o błędach Producent drukarki Windows NT, 2000, XP i współpraca z drukarkami fiskalnymi Fiskalizacja z parametrem - system NT Raporty Fiskalne Przypisanie stawek VAT dla drukarki FP Inne drukarki fiskalne Driver fiskalny Jak sprzedawać, jeżeli pracujemy z drukarkami fiskalnymi Jeżeli wystawiamy tylko paragony Jeżeli do każdego paragonu wystawiamy Fakturę VAT Jeżeli wystawiamy paragony i faktury dla osób fizycznych Kasa fiskalna PS Informacje ogólne Konfiguracja programu Przygotowanie bazy danych Firmy Transmisja danych do kasy Sprzedaż z kasy Transmisja z kasy do programu...32

3 Podręcznik Użytkownika Str Raport z kasy - pełny i skonsolidowany Efekt wykonania transmisji Informacje dodatkowe Szybkość transmisji Uwagi dodatkowe Błędy sygnalizowane przez PS Producent kas Kasy fiskalne ALFA i DELTA Informacje ogólne Konfiguracja programu Przygotowanie bazy danych Firmy Kody towarów Pozostałe dane o towarze Grupy towarowe Jednostki miary Transmisja danych do kasy Import sprzedaży z kasy Komunikacja podczas pracy kasy Funkcje dodatkowe Dane techniczne Co jest potrzebne do komunikacji? Eksport danych o towarach Obsługa błędów podczas eksportu Import danych o sprzedaży Import danych o sprzedaży obsługa błędów Producent kas Kasy fiskalne OPTIMUS-IC Wstęp Co jest potrzebne do komunikacji Eksport danych o towarach Kody towarów w Firmie Eksport danych o towarach Obsługa błędów podczas eksportu Import danych o sprzedaży Opis funkcji w programie Firma Przygotowanie danych o towarach Konfiguracja programu Eksport danych o towarach - parametry Import raportu sprzedaży Funkcje dodatkowe Komunikacja podczas pracy kasy Producent kas Kody kreskowe Kod kreskowy towaru Standardowe wystawianie dokumentów z wykorzystaniem czytnika Niestandardowe prowadzenie sprzedaży...66

4 Firma ++ i urządzenia fiskalne 10.2 Kod kreskowy kontrahenta Wydruk etykiet z kodami kreskowymi Konfiguracja wyglądu etykiety Drukarka kodów kreskowych ETA firmy ELZAB Projektowanie etykiet w programie Etykiety (dmt)...69

5 Podręcznik Użytkownika Str. 5 1 Współpraca programu Firma++ z urządzeniami fiskalnymi Program Firma++ współpracuje z trzema rodzajami urządzeń fiskalnych: drukarką fiskalną FP-600 oraz drukarką Omega, produkcji firmy ELZAB z Zabrza, drukarkami fiskalnymi DF-300/301, Posnet 3001, Posnet Thermal, produkcji warszawskiej firmy POSNET, elektroniczną kasą fiskalną PS 2000 firmy OPTIMUS, kasami fiskalnymi OPTIMUS-IC, kasami fiskalnymi z serii Alfa i Delta firmy ELZAB. Drukarki fiskalne FP-600 i DF-300 Drukarka fiskalna wymaga komputera sterującego jej pracą. Rejestruje każdy paragon wystawiony przez program komputerowy i w chwili wydruku fiskalizuje sprzedaż (zapisuje dokonaną transakcję do pamięci fiskalnej). Ponieważ sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Firmy++ - w trakcie wystawiania każdego paragonu, na bieżąco, aktualizowane są stany magazynowe. Drukarki fiskalne są bardzo dobrym rozwiązaniem dla np. hurtowni, w których sprzedaż detaliczna nie jest podstawą działalności lub dotyczy niewielkiej ilości asortymentu. Również tam gdzie sprzedając detalistom często wystawia się faktury VAT dla osób fizycznych praca z drukarką fiskalną będzie na pewno wygodniejsza. Elektroniczne kasy fiskalne Kasa fiskalna łączy się z komputerem tylko na czas transmisji danych (rejestru towarów do kasy i raportu sprzedaży z kasy). Sprzedaż z kasy nie aktualizuje na bieżąco stanów magazynowych (praca w trybie OFF LINE). Rozwiązanie jest korzystne tam, gdzie sprzedaż musi być realizowana szybko (łatwość i duża szybkość obsługi kasy).

6 Firma ++ i urządzenia fiskalne 2 Drukarki fiskalne firmy Elzab: FP-600 i Omega 2.1 Informacje ogólne Drukarka fiskalna obsługiwana jest przez komputer podobnie jak zwykła drukarka paragonowa. Podstawowa różnica, to rejestracja przez drukarkę FP- 600 lub Omega we wbudowanej pamięci fiskalnej wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Oprócz tego urządzenie wyposażone jest w moduł służący do raportowania dokonanej sprzedaży (raporty: dobowy i za dowolny okres czasu), oraz w wyświetlacz podający nazwy i ceny sprzedawanych towarów oraz ogólną wartość do zapłaty. FP-600 łączy się z komputerem za pośrednictwem standardowego złącza RS 232 (port szeregowy). 2.2 Konfiguracja programu W menu konfiguracji programu (<CTRL> i <F9> z głównego menu) wybieramy funkcję Rodzaje drukarek. Jako wartość parametru Fiskalne wprowadzamy nazwę portu, do którego będzie podłączona drukarka - w przypadku FP-600 może to być wyłącznie port szeregowy COM... W polu Rodzaj drukarki fiskalnej ustawiamy FP-600 Fisk (patrz rys. 1). Tak ustawione parametry zatwierdzamy <CTRL> i <ENTER>. Uwaga: Trzecia grupa wydruków Paragony standardowo obsługuje wydruki paragonów zwykłych i kwitów kasowych. W przypadku podłączenia FP-600, na port ustawiony w tej linii kierowane będą paragony, których drukarka fiskalna nie przyjmie (np. zwroty towaru) oraz jak dotychczas kwity kasowe. Dlatego też wpisujemy tu port LPT, do którego podpięta jest dowolna inna drukarka. Przed rozpoczęciem pracy z drukarką fiskalną należy ustawić (sprawdzić) przypisanie stawek VAT <Ctrl+F9> Konfiguracja, <F7>. Program standardowo ustawia: 22%-1, 7%-2, 0%-3, zw.-5. Stawka zwolniona zawsze musi przybrać wartość 5. Jeśli ustawienia w drukarce wyglądają inaczej lub są dodatkowe stawki, należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji FPP. Uwaga: Dopisanie nowej stawki lub zmiana ustawień muszą być przeprowadzane równocześnie w programie i w drukarce fiskalnej.

7 Podręcznik Użytkownika Str. 7 rys. 1 Wybór rodzaju drukarki fiskalnej i portu 2.3 Organizacja bazy danych Podstawowym wymaganiem drukarki FP-600 jest, aby nazwa każdego towaru składała się, z co najmniej 10 znaków znaczących, (jeśli jest mniej, drukarka przy próbie wydruku paragonu sygnalizuje błąd B ). Na paragonie maksymalnie może być wydrukowanych 28 znaków nazwy towaru, jeżeli nazwa jest dłuższa drukarka obcina resztę. Uwaga: Nazwa towaru musi zawierać minimum 10 znaków znaczących. Do znaków znaczących zaliczane są (wg instrukcji drukarki FP-600) litery alfabetu (duże i małe), cyfry, przecinek i kropka. Drukarka tworzy i zapamiętuje listę towarów wg ich nazw, dlatego należy zwracać uwagę, aby nazwy towarów nie były identyczne, szczególnie dotyczy to towarów, które mają różne stawki VAT. Każdorazową sprzedaż towaru o tej samej nazwie, ale innej stawce VAT drukarka potraktuje jako kolejną próbę zmiany stawki, co doprowadzi w efekcie do anulowania paragonu. Na kartach towaru muszą być również ustalone ceny D - brutto. 2.4 Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Podstawowy sposób prowadzenia sprzedaży towarów z fiskalizacją transakcji na drukarce fiskalnej to wystawianie paragonów z menu Transakcje/Paragony. Wystawiony paragon w chwili zatwierdzenia

8 Firma ++ i urządzenia fiskalne <CTRL> i <ENTER> jest drukowany przez drukarkę, a sprzedaż jest zapisywana w pamięci fiskalnej. Sprzedaż detaliczna i jej obsługa przebiega tak samo jak w standardowej wersji programu (bez podłączonej drukarki fiskalnej). Na podstawie wystawionych paragonów tworzona jest lista sprzedaży detalicznej dziennej (Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna), która powinna być zamykana do zbiorczego dokumentu detalicznego. Dokument ten otrzymuje kolejny numer zgodnie z konfiguracją i trafia na listę faktur. Sprzedaż paragonową można zamykać za dowolne okresy (dzienne tygodniowe, miesięczne). Do zbiorczego dokumentu trafiają paragony od poprzedniego zamknięcia do wskazanej daty włącznie. Zwroty paragonów (paragony z ilościami ujemnymi) rejestrowane są na oddzielnej liście (Historia/Zwroty paragonów fiskalnych). Na tej samej liście rejestrowane są paragony anulowane, które z powodu błędów komunikacji lub innych nie zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej. 2.5 Wystawianie Faktur VAT dla osób fizycznych Istnieją dwa sposoby wystawiania faktur VAT do paragonów: I. Faktury VAT dla osób fizycznych przekształcone z paragonów. Na wystawionym wcześniej paragonie należy nacisnąć <Ctrl>+<F2> i z menu wydruków wybrać pozycję Faktura dla klienta. Na wyświetlonym arkuszu edycyjnym pojawi się okno wyboru kontrahenta, gdzie pierwsze pole to kod kontrahenta z możliwością wywołania kontrahenta z listy, ew. dopisaniem do bazy jak na zwykłych dokumentach. Wybór kontrahenta z listy powoduje wypełnienie pozostałych pól. Przechodząc klawiszem <TAB> można edytować pola nie zapisując ich do bazy kontrahentów. Wydruk faktury dla klienta spowoduje, że paragon zostanie przekształcony do faktury o serii np. VDET (ustalonej w konfiguracji parametrów ogólnych), lub jeśli domyślna seria nie jest ustawiona, to serii zgodnej z serią dla operatora, lub jeśli seria dla operatora nie jest ustawiona, to serii podstawowej. Po wydruku faktury do paragonu, czyli po przekształceniu paragonu do faktury paragon pozostaje na liście paragonów z opisem: Faktura nr:... Elementy paragonu można podglądnąć po naciśnięciu klawisza <Enter>. Po przekształceniu paragonu do faktury wydruk dokumentu WZ czy też wystawienie zwrotu możliwe jest tylko z listy faktur. Fakturę do paragonu można wystawić tylko do chwili, do której paragon jest pamiętany przez program. Po agregacji sprzedaży detalicznej do dokumentu zbiorczego nie ma możliwości wydruku tego dokumentu.

9 Podręcznik Użytkownika Str. 9 II. Faktury VAT dla osób fizycznych, które mogą być rejestrowane na drukarce fiskalnej. Jeśli przed wystawieniem dokumentu wiemy, że klient będzie potrzebował fakturę VAT, można od razu wystawić fakturę, która następnie zostanie zafiskalizowana czyli wydrukowana i zapisana w pamięci drukarki fiskalnej. W takiej sytuacji należy z poziomu listy Transakcje/Faktury wystawić fakturę VAT. W momencie deklarowania płatnika (odbiorcy) należy wybrać opcję Osoba fizyczna. Transakcja przeprowadzana będzie w cenach detalicznych D (brutto). Po wciśnięciu klawisza <F2> program proponuje m.in. opcję wydruku faktury dla klienta i paragonu fiskalnego. Wybór odpowiedniej opcji powoduje wydruk: Faktury VAT: wydruk dokumentu na drukarce zadeklarowanej w Konfiguracji/Rodzaje drukarek/faktury. Transakcja, która nie została zafiskalizowana (nie skorzystano z opcji wydruku paragonu fiskalnego) jest traktowana przez program jak dotychczas. Wydruk faktury VAT nie powoduje zapisu informacji o sprzedaży w pamięci fiskalnej drukarki. Paragonu fiskalnego: sprzedaż zostaje zafiskalizowana (zapisana w pamięci fiskalnej) a paragon wydrukowany na drukarce fiskalnej. rys. 2 Wydruk paragonu fiskalnego do faktury VAT

10 Firma ++ i urządzenia fiskalne Uwaga: Wydruk paragonu fiskalnego powoduje automatyczne zamknięcie wystawionej faktury dla osoby fizycznej. Faktury, które zostały zarejestrowane w drukarce fiskalnej nie są standardowo uwzględniane w rejestrach VAT generowanych przez program (powodowane jest to tym, że użytkownik mógłby dwa razy zaksięgować sprzedaż: raz z raportu fiskalnego drugi raz z programu). Istnieje jednak możliwość umieszczania tych dokumentów w rejestrach VAT. Konieczne jest wówczas ustawienie w konfiguracji urządzeń fiskalnych (<CTRL>i<F9> a następnie <F7>) parametru Data fiskalizacji na np Program będzie wówczas traktował dokumenty zafiskalizowane jak pozostałe i umieści je w rejestrach. Będzie się tak działo do momentu przekroczenia wprowadzonej daty. Ustawienie to można w każdej chwili zmienić. Nie wpływa ono w żaden sposób na współpracę programu z drukarką fiskalną. Pozostałe raporty dotyczące sprzedaży (RKZ, Raport sprzedaży, itd) obejmują takie dokumenty. Ustawienie w/w daty nie ma na nie wpływu. Wystawienie i zafiskalizowanie faktury VAT z odroczoną płatnością spowoduje zapis na drukarce fiskalnej całkowitej wartości faktury, natomiast zaległość będzie widoczna (i możliwa do rozliczenia) jak dotychczas np. z poziomu Płatności. Aby zachować porządek w danych proponujemy ustalić nową serię dla faktur dla osób fizycznych, które są rejestrowane na drukarce fiskalnej. Pozwoli to na kontrolę sprzedaży detalicznej i ułatwi analizę danych. Uwaga: Faktura VAT, która została zarejestrowana w drukarce fiskalnej nie może zostać anulowana. 2.6 Zwroty do sprzedaży detalicznej I. Jeżeli dokonujemy zwrotu towaru sprzedanego z poziomu funkcji PARAGONY Drukarka FP-600 nie obsługuje zwrotów towarów. Paragon zwrotny można wykonać poprzez naciśnięcie klawisza <Del> na paragonie, do którego chcemy wykonać zwrot. Jeśli paragonu nie ma już na liście, zwrot można wykonać poprzez wypisanie na paragonie towarów z ilościami ujemnymi. Paragony zwrotne umieszczane są na oddzielnej liście Historia/Zwroty paragonów fiskalnych, która zamykana jest do odrębnego, zbiorczego dokumentu zwrotów.

11 Podręcznik Użytkownika Str. 11 Paragon zwrotny drukowany jest na przeznaczonej do tego drukarce, która podłączona jest do portu określonego w trzeciej linii arkusza Rodzaje drukarek/paragony (opis w podrozdziale 2.2 Konfiguracja programu). II. Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na fakturze VAT W przypadku zwrotu towaru, sprzedanego na fakturę VAT należy wypisać dokument korygujący (poprzez naciśnięcie klawisza <DEL> na korygowanej fakturze). Faktura korygująca nie jest rejestrowana w drukarce fiskalnej, natomiast można ją wydrukować na innej drukarce podłączonej do komputera. Faktura ta jest uwzględniana w Rejestrze sprzedaży VAT korekt. 2.7 Zamykanie sprzedaży detalicznej Na podstawie wystawionych paragonów tworzona jest lista sprzedaży detalicznej dziennej, która znajduje się w Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna, a w przypadku zwrotów, jeśli takie miały miejsce w Historia/Zwroty paragonów fiskalnych. Obydwie te listy powinny być zamykane do zbiorczych dokumentów detalicznych, ponieważ tylko te brane są pod uwagę w rejestrach VAT i raporcie RKZ. Sprzedaż lub zwroty zamykamy poprzez wciśnięcie klawiszy <CTRL> i <F7> na odpowiedniej liście. Sprzedaż dzienna może być kompresowana, czyli ten sam towar z różnych paragonów jest sumowany w jedną pozycję, bądź też nie. Kompresji nie podlegają te same towary, jeśli miały różną cenę, koszt własny, nazwę itd. Dokumenty sprzedaży dziennej nie są standardowo ujmowane w rejestrach VAT FPP (patrz. rozdz. 2.5). 2.8 Funkcje dodatkowe Z listy wystawionych paragonów, pod klawiszem <F10>, dostępna jest funkcja wywołująca raporty na drukarce fiskalnej. Aktywne raporty (generowane za dowolny okres czasu) to: Raport dobowy - wartość sprzedaży z podziałem wg stawek VAT, od ostatniego raportu dobowego, Raport okresowy - zestawienie raportów dobowych wykonanych w podanym okresie czasu, Raport łączny - podsumowanie wartości sprzedaży (z podziałem wg stawek VAT) za podany okres czasu, Raport stanu - informacje o aktualnych parametrach FP 600 (np. daty pierwszego i ostatniego zapisu, stawki VAT, nr unikatowy i fabryczny, ilość towarów zablokowanych itd.),

12 Firma ++ i urządzenia fiskalne Towary zablokowane - wydruk listy towarów zablokowanych - znajdą się na niej te towary, dla których nastąpiła operacja obniżenia, a później podwyższenia stawki podatku VAT. Wszystkie opisane tu raporty mogą być wywołane bezpośrednio z drukarki (wg jej instrukcji). 2.9 Fiskalizacja na drukarkach FP600 za pomocą driver a Elzabu W wersji 2.60 programu FPP, został zmodyfikowany proces fiskalizacji i otwierania szuflady na drukarkach fiskalnych firmy ELZAB. Fiskalizacja na tych drukarkach może być realizowana za pomocą drivera producenta programu receipt.exe. W tym celu do katalogu z zainstalowanym programem FPP należy wgrać program receipt.exe i plik elzabdr.dll, a w konfiguracji FPP zaznaczyć parametr System NT. (patrz rozdz. 4) Driver receipt.exe wymaga, aby symbole stawek VAT w konfiguracji FPP miały oznaczenia cyfrowe (np. 1 22%, 2 7% itd.). Stawce zwolnionej należy przyporządkować cyfrę 7. Zastosowanie drivera producenta pozwala na drukowanie na paragonach numeru dokumentu wystawionego w FPP. Uwaga: O programy recept.exe i elzabdr.dll należy pytać w firmie ELZAB, adres: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A, ul. Kruczkowskiego 39, Zabrze, tel. (32) , Podstawowe komunikaty o błędach Jeżeli drukarka fiskalna FP 600 anuluje paragon, wówczas symbol błędu jest wydrukowany na tym paragonie. 1 odebranie znaku różnego od Esc w momencie oczekiwania na sekwencję Esc, XXH lub sekwencja Esc, XXH nieznana w paragonie lub niewłaściwa w danym momencie, 2 nieprawidłowa wartość rabatu (mniejsza od 1 lub większa od 99) 3 nieprawidłowa kolejność sekwencji paragonowych lub powtórzenie paragonowych sekwencji jednokrotnych, 4 przekroczona maksymalna długość paragonu,

13 Podręcznik Użytkownika Str przekroczona maksymalna liczba linii drukowanych za pomocą sekwencji Esc, 09H 6 przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu w trybie na bieżąco 7 - niezgodność sumy do zapłaty przesłanej z komputera i wyliczonej przez drukarkę, A - znak niedrukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mniejszym niż 20H), B - mniej niż 10 znaków znaczących w nazwie towaru, C - zablokowanie towaru - zmiana stawki na mniejszą i powrót do większej, F - przekroczona maksymalna ilość towaru (6 cyfr znaczących), G - przekroczona maksymalna ilość towaru, J - ujemne saldo towaru, dla którego realizowana jest pozycja korekcyjna, K - wartość pozycji (iloczyn ilości i ceny) niezgodna z przesłaną z komputera, lub przekracza maksymalną wartość. R - brak ceny towaru (cena = 0,00) 2.11 Producent drukarki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 tel. (032) do 26

14 Firma ++ i urządzenia fiskalne 3 Drukarka fiskalna DF-300/301, Posnet 3001, Posnet Thermal) 3.1 Informacje ogólne Drukarka fiskalna obsługiwana jest przez komputer podobnie jak zwykła drukarka paragonowa. Podstawowa różnica, to rejestracja przez DF-300 we wbudowanej pamięci fiskalnej wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Oprócz tego urządzenie wyposażone jest w moduł służący do raportowania dokonanej sprzedaży (raporty dobowy i za dowolny okres czasu), oraz w wyświetlacz podający nazwy i ceny sprzedawanych towarów oraz ogólną wartość do zapłaty. Drukarka fiskalna może być połączona z komputerem za pośrednictwem standardowego złącza RS232 (port szeregowy) lub poprzez port równoległy (LPT) tylko do wersji DF-301. To ostatnie połączenie umożliwia pracę drukarki jako urządzenia sieciowego. 3.2 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy z drukarką fiskalną należy dokonać następujących ustawień w programie: 1. Konfiguracja/Rodzaje drukarek dla grupy wydruków: Fiskalne, ustalamy port COM...lub LPT..., do którego drukarka zostanie podłączona. Standardowo drukarkę podłącza się do portu szeregowego COM... (po złączu RS232). 2. Można wykorzystać również podłączenie do portu równoległego LPT (tylko w modelach DF-300/3001), przy czym w takim przypadku parametry konfiguracyjne Emulacja polskich liter i Wydruk ramek przerywanych zamiast ciągłych muszą zostać WYŁĄCZONE (parametry te, gdy są aktywne zaburzają sumy kontrolne wyliczane przez program podczas transmisji danych do drukarki za pośrednictwem portu LPT, co powoduje anulowanie paragonu przez drukarkę). 3. W Rodzajach drukarek dla parametru Paragony powinien być ustalony port równoległy, do którego podłączona jest zwykła drukarka, gdyż to właśnie na niej będą drukowane zwroty paragonów fiskalnych i kwity kasowe. 4. Parametr Typ drukarki fiskalnej (Konfiguracja/Rodzaje Drukarek) powinien mieć wartość DF300 FISK. Spowoduje to wysyłanie wydruków paragonów bezpośrednio na podłączoną drukarkę fiskalną. Paragony będą fiskalizowane w chwili wydruku.

15 Podręcznik Użytkownika Str Ustawienia stawek VAT. Należy ustawić (sprawdzić) przypisanie stawek VAT <Ctrl+F9> Konfiguracja, <F7>. Program standardowo ustawia: 22%-A, 7%-B, 0%-C, zw.-z. Jeśli ustawienia w drukarce wyglądają inaczej lub są dodatkowe stawki, należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji FPP. rys. 3 Ustawienie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych Uwaga: Dopisanie nowej stawki lub zmiana ustawień muszą być przeprowadzane równocześnie w programie i w drukarce fiskalnej. 3.3 Przygotowanie bazy danych Firmy++ Nie wymaga żadnych zmian w prowadzonej dotychczas bazie danych. Należy pamiętać, aby były uzupełnione nazwy towarów i Ceny D (detaliczna brutto). Informacje o towarach (kody i nazwy, ceny itd.) mogą być wprowadzone dowolnie, zgodnie z wymaganiami programu Firma++. Trzeba też pamiętać, że ponieważ DF-300 tworzy listę towarów wg ich nazw, nie powinny się znaleźć w bazie danych dwa towary o takiej samej nazwie i różnych stawkach VAT. 3.4 Sprzedaż towarów - wystawianie paragonów Wystawianie paragonów odbywa się zgodnie z regułami obowiązującymi w Firmie++. Wystawiony w programie paragon (menu Transakcje/Paragony) w chwili zatwierdzenia wysyłany jest na drukarkę fiskalną. Podczas wydruku moduł fiskalny drukarki zapamiętuje dokonaną sprzedaż.

16 Firma ++ i urządzenia fiskalne Drukarka tworzy we własnej pamięci obraz bazy danych - listę towarów sprzedawanych na podstawie paragonów i związane z artykułami stawki VAT. Jeśli towar sprzedawany jest po raz pierwszy - jego nazwa i stawka VAT dopisywane są do listy, a wartość sprzedaży zapisywana jest w pamięci fiskalnej (z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT). Jeśli towar był już kiedyś sprzedany - jest wyszukiwany w bazie drukarki, a aktualna stawka VAT porównywana jest z poprzednio zapisaną. Drukarka pozwala dowolnie obniżać stawkę VAT dla danego towaru, natomiast raz podwyższona stawka nie może być już zmieniana. W przypadku niedopuszczalnej zmiany stawki VAT drukarka potraktuje to jako błąd i anuluje paragon. Podczas sprzedaży towar na bieżąco zdejmowany jest ze stanów magazynowych. Tak jak dotychczas tworzona jest lista towarów sprzedanych w detalu (Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna), która powinna zostać (np. raz dziennie) zamknięta do rachunku zbiorczego (Ctrl+ F7 z menu j.w.). 3.5 Sprzedaż Towarów - Wystawianie Faktur VAT Istnieją dwa sposoby na wystawianie faktur dla osób fizycznych: I. Faktury VAT dla osób fizycznych przekształcone z paragonów. Na wystawionym wcześniej paragonie należy nacisnąć <Ctrl>+<F2> i z menu wydruków wybrać pozycję Faktura dla klienta. Na wyświetlonym arkuszu edycyjnym pojawi się okno wyboru kontrahenta, gdzie pierwsze pole to kod kontrahenta z możliwością wywołania kontrahenta z listy, ew. dopisaniem do bazy jak na zwykłych dokumentach. Wybór kontrahenta z listy powoduje wypełnienie pozostałych pól. Przechodząc klawiszem <TAB> można edytować pola nie zapisując ich do bazy kontrahentów. Wydruk faktury dla klienta spowoduje, że paragon zostanie przekształcony do faktury o serii np. VDET (ustalonej w konfiguracji parametrów ogólnych) lub, jeśli domyślna seria nie jest ustawiona, to serii zgodnej z serią dla operatora, lub jeśli seria dla operatora nie jest ustawiona, to serii podstawowej. Po wydruku faktury do paragonu, czyli po przekształceniu paragonu do faktury paragon pozostaje na liście paragonów z opisem: Faktura nr:... Elementy paragonu można podglądnąć po naciśnięciu klawisza <Enter>. Po przekształceniu paragonu do faktury wydruk dokumentu WZ czy też wystawienie zwrotu możliwe jest tylko z listy faktur. Fakturę do paragonu można wystawić tylko do chwili, do której paragon jest pamiętany przez program. Po agregacji sprzedaży detalicznej do dokumentu zbiorczego nie ma możliwości wydruku tego dokumentu. II. Faktury VAT dla osób fizycznych, które mogą być rejestrowane na drukarce fiskalnej. Można również sprzedaż fiskalną prowadzić z poziomu Faktur. Z poziomu listy Transakcji/Faktury należy wystawić fakturę VAT dla osoby fizycznej.

17 Podręcznik Użytkownika Str. 17 W momencie deklarowania płatnika (odbiorcy) należy zaznaczyć opcję Osoba fizyczna. Transakcja musi być przeprowadzana w cenach detalicznych D (brutto). Przy zakładaniu karty odbiorcy można od razu zdecydować czy jest to firma czy też osoba fizyczna. W przypadku wyboru opcji Osoba fizyczna, w trakcie wystawiania faktury informacja ta zostanie automatycznie przeniesiona oraz zostaną ustawione ceny D. Po wciśnięciu klawisza F2 program proponuje m.in. opcje wydruku faktury dla klienta i paragonu fiskalnego. Wybór odpowiedniej opcji powoduje wydruk: Faktury VAT: wydruk dokumentu na drukarce zdeklarowanej w Konfiguracji/Rodzaje drukarek/faktury. Transakcja, która nie została zafiskalizowana (nie skorzystano z opcji wydruku: paragon fiskalny) jest traktowana przez program jak dotychczas. Wydruk faktury dla klienta nie powoduje zapisu informacji o sprzedaży w pamięci fiskalnej drukarki. Paragonu fiskalnego: następuje fiskalizacja (zapis w pamięci fiskalnej) i wydruk paragonu na drukarce fiskalnej. Wydruk paragonu fiskalnego powoduje automatyczne zamknięcie wystawionej faktury dla osoby fizycznej. rys. 4 Wydruk paragonu do faktury VAT Faktury, które zostały zarejestrowane w drukarce fiskalnej nie są standardowo (patrz: rozdz. 3.7) uwzględniane w rejestrach VAT generowanych przez program. Mogą być natomiast księgowane do KP lub KH. Pozostałe raporty dotyczące sprzedaży (RKZ, Raport sprzedaży) obejmują takie dokumenty.

18 Firma ++ i urządzenia fiskalne Wystawienie i zafiskalizowanie faktury VAT z odroczoną płatnością spowoduje zapis na drukarce fiskalnej całkowitej wartości transakcji, natomiast zaległość będzie widoczna (i możliwa do rozliczenia) jak dotychczas np. z poziomu Płatności. Aby zachować porządek w danych proponujemy ustalić nową serię dla faktur dla osób fizycznych, które są rejestrowane na drukarce fiskalnej. Pozwoli to na kontrolę sprzedaży i ułatwi analizę danych. Uwaga: Faktura, która została zarejestrowana w drukarce fiskalnej nie może zostać anulowana. 3.6 Zwroty sprzedaży detalicznej Jeżeli dokonujemy zwrotu towaru sprzedanego z poziomu PARAGONY Paragon zwrotny można wykonać poprzez naciśnięcie klawisza <Del> na paragonie, do którego chcemy wykonać zwrot. Jeśli paragonu nie ma już na liście, zwrot można wykonać poprzez wypisanie na paragonie towarów z ilościami ujemnymi. Paragon zwrotny nie zostanie zarejestrowany przez drukarkę fiskalną. Paragon zwrotny drukowany jest na zwykłej drukarce, podpiętej do portu wskazanego jako wartość parametru Paragony (Konfiguracja/Rodzaje drukarek). Towary z tak wystawionych paragonów umieszczane są na oddzielnej liście (funkcja Historia/Zwroty paragonów fiskalnych). Lista może być oddzielnie zamykana do jednego dokumentu zbiorczego, który nie ma statusu "zafiskalizowany" (sprzedaż nie został zapisany w module fiskalnym drukarki). Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na zafiskalizowanej fakturze VAT W przypadku zwrotu towaru, sprzedanego na podstawie faktury fiskalnej dla osoby fizycznej, należy wypisać dokument korygujący jak w przypadku każdej innej faktury (przy pomocy klawisza <DEL>). Faktura korygująca nie jest rejestrowana w drukarce fiskalnej, natomiast jest uwzględniana w Rejestrze sprzedaży VAT korekt. 3.7 Zamykanie sprzedaży detalicznej Na podstawie wystawionych paragonów tworzona jest lista sprzedaży detalicznej dziennej, która znajduje się w Historia/Sprzedaż detaliczna dzienna, a w przypadku zwrotów, jeśli takie miały miejsce w Historia/Zwroty paragonów fiskalnych. Obydwie te listy powinny być zamykane do zbiorczych dokumentów detalicznych, ponieważ tylko te brane są pod uwagę w rejestrach VAT i raporcie RKZ. Sprzedaż lub zwroty

19 Podręcznik Użytkownika Str. 19 zamykamy poprzez wciśnięcie klawiszy <CTRL> i <F7> na odpowiedniej liście. Sprzedaż dzienna może być kompresowana, czyli ten sam towar z różnych paragonów jest sumowany w jedną pozycję, bądź też nie. Kompresji nie podlegają te same towary, jeśli miały różną cenę, koszt własny, nazwę itd. Zestawienie sprzedaży detalicznej nie jest standardowo uwzględniane w rejestrach VAT programu FPP (jest uwzględniony w rejestrach prowadzonych przez drukarkę), natomiast można go zaksięgować do dowolnego programu księgowego (KP lub KH). Istnieje jednak możliwość umieszczania tych dokumentów w rejestrach VAT. Konieczne jest wówczas ustawienie w konfiguracji urządzeń fiskalnych (<CTRL>i<F9> a następnie <F7>) parametru Data fiskalizacji na np Program traktował będzie dokumenty zafiskalizowane jak pozostałe i umieści je w rejestrach VAT. Będzie się tak działo do momentu przekroczenia wprowadzonej daty. Ustawienie to można w każdej chwili zmienić. Nie wpływa ono w żaden sposób na współpracę programu z drukarką fiskalną. Powyższe dotyczy również faktur dla osób fizycznych, które zostały zarejestrowane w pamięci fiskalnej drukarki. 3.8 Funkcje dodatkowe 1. Możliwość zaprogramowania w drukarce dodatkowego tekstu Z poziomu programu można zaprogramować dodatkowy tekst, drukowany pod nazwą firmy na paragonach. (Konfiguracja/Rodzaje drukarek, <F10>). Tekst ten może spełniać rolę informacyjną lub reklamową. Można też wykorzystać go np. przy zmianie adresu firmy, kiedy nagłówek paragonu jest niezmienny a w dodatkowych liniach można dopisać nowy adres. Tekst dodatkowy składa się z trzech linii po 40 znaków każda, które można dowolnie wypełnić. Uwaga: opcja ta działa tylko na starszych drukarkach. Drukarki z nową homologacją nie drukują wysyłanego tekstu wynika to z obowiązujących nowych przepisów dot. urządzeń fiskalnych. 2. Drukowanie informacji o fakturze na paragonie. Jeśli paragon drukowany jest do faktury VAT wystawionej dla osoby fizycznej wówczas możliwe jest umieszczenie w nagłówku paragonu informacji o kontrahencie i numerze faktury. Informacje te mogą być umieszczane w miejscu tekstu dodatkowego (patrz. pkt.1). Jeśli wszystkie linie wypełnione są tekstem dodatkowym wówczas program nie drukuje informacji o fakturze. Natomiast, jeśli linie tekstu dodatkowego nie są uzupełnione, wówczas w pierwszej drukowany jest numer faktury, w drugiej nazwa kontrahenta, w trzeciej jego adres.

20 Firma ++ i urządzenia fiskalne W przypadku gdy zdefiniowana jest jedna lub dwie linie tekstu dodatkowego, na paragonie drukuje się odpowiednio mniej informacji o fakturze. 3. Wyświetlanie daty i czasu. Dodatkowo z poziomu listy paragonów możliwe jest wywołanie wyświetlania daty na drukarce fiskalnej. Wywołania dokonujemy za pomocą klawisza <spacji> - na wyświetlaczu drukarki pojawi się aktualna data i czas. Uwaga: opcja ta działa tylko w przypadku uruchomienia programu FPP w trybie MS DOS i dla drukarek bez nowej homologacji. 4. Drukowanie raportów na drukarce Z listy wystawionych paragonów, pod klawiszem <F10>, dostępna jest funkcja wywołująca raporty na drukarce fiskalnej: Raport dobowy wartość sprzedaży z podziałem wg stawek VAT, od ostatniego raportu dobowego. Jest to tzw. raport fiskalny. Uwaga! Przepisy wymagają aby na koniec każdego dnia wykonać raport dobowy. Raport okresowy pełny jest to zestawienie raportów dobowych wykonanych w podanym okresie czasu w rozbiciu na stawki VAT, Raport okresowy skrócony - podsumowanie wartości sprzedaży za podany okres czasu. Powyższe raporty mogą być wywołane bezpośrednio z drukarki (wg jej instrukcji). Raport kasy/zmiany jest to raport informujący o wartości sprzedaży, ilości paragonów fiskalnych, anulowanych, stornowanych, wpłatach i wypłatach z kasy oraz stanie szuflady, Kontrola bazy danych sprawdza poprawność stawek VAT.

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.10 Firmy++ C/S

Wersja 3.10 Firmy++ C/S Wersja 3.10 Firmy++ C/S 1. Drukarki fiskalne 1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami: Torell DUO PRO Torell Andros Emar Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel

Symfonia Start Handel Symfonia Start Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe.

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe. Wersja 3.42 Firmy++ 1. Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 W Rozporządzeniu MF z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy,

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 Dokumentacja DRIT 1 1. Wstęp POS jest specjalnie dedykowanym dodatkiem spełniającym funkcję systemu kasowego typu POS (sprzedaż detaliczna) przeznaczonym dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie S4H, a zmiany VAT.

Oprogramowanie S4H, a zmiany VAT. Oprogramowanie S4H, a zmiany VAT. I. Zmiana wartości stawek VAT. Aby zdefiniować nową tabelę stawek VAT należy w programie S4H CHEF uruchomić funkcję Tabela VAT, która znajduje się w menu słowników finansowych.

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 1. Zmiany w opcji Magazyn zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9 a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn W oknie

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany związane ze zmianami w podatku VAT

Nowe opcje i zmiany związane ze zmianami w podatku VAT Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 12.3 instrukcja dla użytkowników Spis treści NOWE OPCJE I ZMIANY ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PODATKU VAT... 1 Uwagi ogólne... 1 Zmiana parametru "Typ określania daty obowiązku

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL UTWORZENIE STRUKTURY... 1 PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW... 3 PRZYPISANIE WAG... 4 DANE SEKCJI... 5 WYSŁANIE DANYCH DO WAGI... 5 PROGRAMOWANIE ETYKIETY...

Bardziej szczegółowo

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022)

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022) Skrócona instrukcja ważenia. System WAGMASTER Wagi wagonowe e-mail: schenck@schenckprocess.pl Strona 1 1. Uruchamianie programu WAGMASTER Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okienko, w którym

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005)

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005) APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER DLA KASY APPOLLO KIISSO IIII INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (ver. 1.0 czerwiec 2005) 1 1. UWAGI OGÓLNE... 3 2. KABEL KOMUNIKACYJNY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 CDN Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo