ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014"

Transkrypt

1 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata projekt: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych drukarni z jej Klientami umowa o dofinansowanie UDA- POIG /13-00, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny. 2. Usługę wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Systemu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Systemu Obsługi Magazynu i logistyki, Modułu Interface komunikacyjny Istotne warunki zamówienia: 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław 2. PRZEDMIOT DOSTAWY: a) Licencja na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Systemu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Systemu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny b) Usługi wdrożenia zintegrowanego system informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: a) Postępowanie prowadzone jest z zgodnie z Zasadami Udzielanie Zamówień do działania 8.2 Wspierania wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata b) Organizator konkursu ofert zastrzega prawo unieważnienia konkursu bez wybierania którejkolwiek z ofert. c) Organizator zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia. d) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

2 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: a) Dostarczenie licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny do dnia r. b) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny do dnia r. 5. OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY: Realizacja projektu polega na zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta i Zleceń (SOKiZ), Modułu Planowania i Realizacji Produkcji (SPiRP), Modułu Obsługi Magazynu i Logistyki (SOMiL), Modułu Interface komunikacyjny (IK) w celu automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między wnioskodawcą a jego Partnerami. Procesy biznesowe planowane do automatyzacji i podlegające wymianie danych w formie elektronicznej: a) Proces Ofertowania i Zamówienia b) Proces Planowania i Realizacja Produkcji c) Proces Zarządzania Łańcuchem Dostaw Projekt będzie przeprowadzony w 2 etapach. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na dzień r. i zakończenie na r. ETAP 1 - Przygotowanie projektu wdrożenia i automatyzacji procesów B2B oraz wybór i zakup oprogramowania oraz sprzętu. Okres realizacji: r r. ETAP 2 - Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B firmie Drukarnia KiD Andrzej Kisielnicki, Piotr Dąbkowski s.c. Okres realizacji: r r. WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZĄCE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE W POSTACI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO B2B SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z MODUŁU OBSŁUGI KLIENTA, MODUŁU PLANOWANIA I REALIZACJI PRODUKCJI, MODUŁU OBSŁUGI MAGAZYNU I LOGISTYKI I, MODUŁU INTERFACE KOMUNIKACYJNY 1) Modułu Obsługi Klienta powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) Wsparcie komunikacji i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem, a Partnerami powoduje skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych i całej korespondencji dotyczącej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Funkcjonalność ta jest niezbędna do identyfikacji klienta w Szczegółowe monitorowanie przebiegu współpracy z partnerami począwszy od nawiązania kontaktu, aż do realizacji poszczególnych zleceń. Wszystkie informacje są uporządkowane i łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników. b) Zautomatyzowane tworzenie kalkulacji kosztów różnego rodzaju produktów poligraficznych. Kalkulacje w systemie będą powstawały według zasady doliczeniowej poprzez rozbicie całego produktu na poszczególne elementy, a tych - na operacje technologiczne. Dzięki temu można przygotowywać kalkulacje nawet na skomplikowane produkty poligraficzne jednocześnie dla wielu nakładów z wyróżnieniem operacji opcjonalnych. Przeprowadzone kalkulacje pozwolą na określenie wymaganej ilości materiałów co pozwoli na interpretację (Zapytania

3 Ofertowego) Odpowiedzą Wnioskodawcy (Oferta Cenowa) która zostanie udostępniona Partnerowi. c) Gromadzenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej przypisanych do odpowiednich spraw oraz partnerów umożliwi realizację koncepcji biura bez papieru". d) Zarządzanie zaopatrzeniem - tworzenie zapotrzebowani na materiały i surowce będzie odbywało się z poziomu zlecenia produkcyjnego powiązanego z (Zamówieniem) a to z kolei pozwala na planowanie dostaw i efektywne prowadzenie gospodarki materiałowej i surowcowej. Funkcjonalność ta będzie umożliwiała odczytanie komunikatu: (Zapytanie Ofertowe), (Zamówienie), (Zmiana W Zamówieniu). Funkcjonalność ta umożliwi także wysyłanie komunikatu (Oferta Cenowa) oraz (Odpowiedź Na Zamówienie) e) Automatyczne generowanie faktur na podstawie komunikatów (Zamówienie) oraz danych pochodzących z gospodarki magazynowej np. (Awizo Przyjęcia) f) Monitorowanie, raportowanie oraz analiza danych historycznych współpracy B2B na podstawie gromadzonych w ramach wymiany komunikatów. g) Automatyczna kontrola stanów magazynowych umożliwi Wnioskodawcy kontrolę nad stanami magazynowymi posiadanych produktów w magazynie. h) Zarządzanie sprzedażą - umożliwienie odczyt komunikatów (Zamówienie) oraz (Zmiana W Zamówieniu) Funkcjonalność ta umożliwi także wysyłanie komunikatu (Odpowiedź Na Zamówienie). 2) Modułu Systemu Planowania i Realizacji Produkcji powinien posiadać następujące funkcjonalności: Planowanie produkcji - stanowi jeden z kluczowych czynników dla uzyskania pełnej elektronicznej wymiany danych w modelu w ramach planowanego rozwiązania. Możliwość czytelnej wizualizacji zaplanowanej produkcji pozwala na właściwe obłożenie wszystkich maszyn w parku maszynowym i pełne wykorzystanie ich możliwości. Proces planowania wymaga szczegółowego ustalenia dostępności materiałów produkcyjnych co zostanie wykonane poprzez wymianę komunikatów (Zapytanie o Status Zamówienia) i (Raport O Statusie Zamówienia). W oparciu o zatwierdzony plan produkcji jest wysyłane przez Partnera (Zapytanie o Status Zamówienia) o status na który Wnioskodawca odpowiada komunikatem (Raport O Statusie Zamówienia) co pozwala na potwierdzenie przyjętego planu produkcji lub jego odpowiednią modyfikację. Gromadzenie danych produkcyjnych - umożliwia operatorom maszyn produkcyjnych na odczytanie komunikatu Zapytanie o status zamówienia ( Status Zamówienia ) i wysłanie przez Wnioskodawcę w oparciu o rzeczywisty stan produkcji (Raport O Statusie Zamówienia). W oparciu o zatwierdzony plan produkcji Zapytanie o status zamówienia (Status Zamówienia) jest wysyłane do Wnioskodawcy, na które Wnioskodawca odpowiada komunikatem Raport o Statusie Zamówienia (Raport O Statusie Zamówienia) co pozwala Wnioskodawcy na potwierdzenie przyjętego planu produkcji lub jego odpowiednią modyfikację. Dzięki możliwości bezpośredniej integracji z urządzeniami parku maszynowego poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF uzyskamy możliwość komunikacji bezpośrednio z maszynami produkcyjnymi. Z uwagi na bardzo wysoki stopień innowacyjności i złożoności takiego rozwiązania jego realizacja zostanie dokonana po zakończeniu realizacji niniejszego projektu. W założeniu maszyny produkcyjne (oprogramowanie sterujące maszyną) będą posiadały możliwość odbierania i wysyłania komunikatów (Zapytanie o Status Zamówienia ) i (Raport O Statusie Zamówienia). Ponadto moduł będzie posiadł następujące funkcjonalności a) Planowanie produkcji z możliwość sortowania i wyświetlania prac w efektywny sposób przez sortowanie np. po maszynach drukujących. b) Gospodarka materiałowa przez dostęp do magazynu jest możliwość wyliczenia zapotrzebowania na materiały na najbliższe 2 tygodnie (zostają wówczas

4 uwzględnione obecne stany magazynowe z uwzględnieniem rezerwacji materiałowych oraz już istniejących zamówień na dany surowiec). Ponadto będzie możliwa c) Rezerwacja przychodzących surowców. d) Surowiec może być sortowany po dostawie lub np. po palecie. Istnieje możliwość śledzenia surowca na podstawie kodów kreskowych i ręcznych czytników kodów kreskowych. e) Przygotowanie i rezerwacja surowca do drukowania następuje z uwzględnieniem danych czasu wynikającego z planu produkcji. f) Informacje o statusie surowca w czasie kalkulacji i planowaniu. g) Rozwiązanie magazynu z możliwością swobodnego definiowania położenia w magazynie. h) Administracja półproduktów oraz gotowych produktów. 3) Moduł Systemu Obsługi Magazynu i Logistyki powinien posiadać następujące funkcjonalności: Zarządzaniem gospodarką magazynową, zarówno materiałową, jak i wyrobów gotowych, możliwość generowania i wysłania komunikatu (Awizo wysyłki) - komunikat ten zawiera szczegółowe informacje na temat przesyłanych towarów, spodziewaną datę i godzinę dostawy, sposoby identyfikacji przesyłek. System SOMiL umożliwia odczyt komunikatu (Awizo przyjęcia) - komunikat ten będzie wysyłany przez Wnioskodawcę i może służyć partnerowi jako podstawa do wystawienia faktury. Prowadzenie gospodarki magazynowej bezpośrednio związanej ze zleceniem produkcyjnym umożliwia precyzyjne określenie w ramach komunikatu (Awizo wysyłki) jakiego zlecenia dotyczy wysyłany towar. Umożliwia nadawania indywidualnego numeru opakowania. W ramach realizowanego projektu zostanie zakupiona jedna licencja 4) Modułu Interface komunikacyjny powinien posiadać następujące funkcjonalności: Moduł ten będzie odpowiedzialny za ekspozycje wszystkich komunikatów realizowanych przez system B2B ponadto. Za pomocą tego modułu także będą przekazywane - komunikat Dane graficzne (PDF) Modułu Interface komunikacyjny powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) automatyczne przepisanie wszystkich danych z oferty na kartę technologiczną. W razie konieczności istnieje możliwość zmiany wszystkich danych technologicznych z podglądem na wpływ w rentowność zlecenia. b) Możliwość tworzenia kart technologicznych w podziałem na różne wersje oraz wersje językowe. c) Na podstawie parametrów technologicznych tworzenie rezerw: Materiałowych (papier, opakowania, itd.) Czasowych do planowania produkcji. d) Tworzenie karty technologicznej. Karata technologiczna zawiera wszystkie dane do przygotowania produkcji. Karta technologiczna może być w postaci Cyfrowej za pomocą standardu JDF. 5) Moduł Wymiany informacji Moduł Wymiany Informacji powinien umożliwiać komunikację pomiędzy partnerami drukarni przy użyciu interface WWW. Interface ten będzie także umożliwiać przesyłanie komunikatów w formie plikowej między innymi będzie umożliwiać przesyłanie plików produkcyjne PDF.

5 6) Pozostałe wymagania funkcjonalne: a) Możliwość komunikacji z systemem produkcyjnym firmy Heidelberg Prinect Prepress Manager poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF 1.4, b) Możliwość automatycznej integracji Level 3 z systemem produkcyjnym Prepress Prinect Prepress Manager firmy Heidelberg (automatyczne zbieranie danych zwrotnych o postępie wykonywanej pracy z systemu produkcyjnym bez konieczności dodatkowego raportowania tych czynności przez operatora) (integracja zgodna z formatem danych CIP 4) c) możliwość wyświetlania podglądu pojedynczej strony jak i całego arkusza drukarskiego z systemu Prepress Prinect Prepress Manager firmy Heidelberg, d) możliwość pracy na zasadzie serwer klient. Z możliwością równoczesnej pracy minimum 5 użytkowników oraz nielimitowanej ilości zbierania danych ze stanowisk produkcyjnych (integracja zgodna z formatem danych CIP 4) e) możliwość automatycznej wymiany danych o rozpoczęciu i zakończeniu procesu naświetlania form drukowych na naświetlarce Heidelberg Suprasetter 106. (integracja zgodna z formatem danych CIP 4) f) Możliwość wyświetlenia informacji o akceptacji przez Klienta plików do produkcji z systemu Prepress Manager firmy Heidelberg (integracja zgodna z formatem danych CIP 4). g) Integracja na poziomie (level 1, 2, 3) pomiędzy oferowanym systemem MIS a systemem produkcyjnym prepress Prinect Prepress Manager firmy Heidelberg: Level 1: Prosta integracja (bez automatyzacji) Przekazywanie technologicznej karty cyfrowej do automatycznego utworzenia pracy w systemie produkcyjnym Prinect Dane dotyczące opisy pracy Przekazanie Karty technologicznej analogowej dla operatorów systemu Prinect Informacja o pracach wznowionych Level 2: Integracja rozszerzona Przekazanie w do systemu produkcyjnego informacji do automatycznego generowania impozycji. Przekazanie do systemu produkcyjnego pełnej ścieżki produkcyjnej dla danej produkcji. Przekazanie do systemu produkcyjnego informacji na o czasie trwania poszczególnych procesów technologicznych Przekazanie informacji o zmianie zamówienia Level 3: informacja zwrotna z systemu produkcyjnego Przekazanie automatycznie informacji o statusie pracy z systemu produkcyjnego Śledzenie postępu pracy w systemie Business Manager Przekazenie automatycznie informacji o czasie realizacji zlecenia i zużyciu materiałów z systemu Produkcyjnego do wykonania analizy poprodukcyjnej w Prinect Busieness Manager.

6 h) Możliwość załączania wiadomości mailowych i PDF produkcyjnych z systemu pocztowego Microsoft Outlook do danej kalkulacji w systemie poprzez przeciągnięcie (drag & drop) Zadaniem systemu B2B będzie automatyzacja czynności (Usług) w ramach odbywających się procesów oraz wzajemna prezentacja komunikatów. Poniżej znajduje się opis Usług systemu oraz wzajemnych komunikatów prezentowanych przez system B2B. WYMAGANE FUNKCJE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z PARTNERMI BIZNESOWYMI 1) Proces Ofertowania i Zamówienia na który składają się następujące działania i komunikaty: a) Zapytanie ofertowe wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Zapytanie ofertowe) Komunikat ten umożliwi przedsiębiorstwu Partnera zażądanie informacji o cenie i ewentualnych upustach oraz o warunkach dostawy dla wymienionych towarów. b) Oferta cenowa wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem - Oferta cenowa) Komunikat ten jest wysyłany przez Wnioskodawcę w celu określenia informacji o cenie i ewentualnych upustach oraz o warunkach dostawy dla wymienionych towarów. c) Zamówienie wprowadzone przez partnera do systemy B2B (materializujące się Komunikatem - Zamówienie) powstaje w celu zamówienia usług wraz z określeniem wielkości, terminu i miejsca dostawy. Może odnosić się do wcześniejszej oferty. d) Odpowiedź na zamówienie wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem się Komunikatem - Odpowiedź na zamówienie) Komunikat ten służy Wnioskodawcy do potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaproponowania zmian, np. nowego terminu dostawy. e) Zmiana w zamówieniu - wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Zmiana w zamówieniu) Komunikat ten umożliwia wprowadzenie zmian do uprzednio wysłanego zamówienia. Komunikat taki zawierać będzie numer referencyjny zamówienia, do którego się odnosi oraz tylko te informacje, które podlegają zmianie. 2) Proces Planowania i Realizacja Produkcji na który składają się następujące działania i komunikaty: a) Zapytanie o status zamówienia - wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Zapytanie o status zamówienia) Komunikat ten zawiera określone żądanie informacji o statusie zamówienia w danym momencie. Informacje te będą szczególnie istotne wtedy, gdy dostawa się opóźnia lub też, gdy na etapie b) Raport o Statusie Zamówienia wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem - Raport o Statusie Zamówienia) Komunikat ten przekazuje informacje na temat całego zamówienia lub poszczególnych jego części. W zależności od ustaleń komunikat może być przekazywany w regularnych odstępach czasu lub wyłącznie jako odpowiedź na zapytanie.

7 3) Proces Zarządzania Łańcuchem Dostaw na który składają się następujące działania i komunikaty: a) Awizo wysyłki wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem - Awizo wysyłki ) Komunikat ten zawiera szczegółowe informacje na temat przesyłanych towarów, spodziewaną datę i godzinę dostawy, b) Awizo przyjęcia wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Awizo przyjęcia) Komunikat ten będzie wysyłany przez Partnera do Wnioskodawcy i będzie mógł służyć jako podstawa do wystawienia faktury. Zakres prac w zakresie usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjnego Usługa wdrożenia powinna obejąć instalacje systemu a także działania związane ze stworzeniem zmian funkcjonalnych dostosowujących do zidentyfikowanych specyficznych potrzeb Wnioskodawcy. Opracowane wzorców raportów formularzy komunikatów wykorzystywanych przez system oraz założenia systemu uprawnień dla użytkowników modułu, przeniesienia danych podstawowych i danych transakcyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wdrożenie Systemu Planowania i Realizacji Produkcji dzięki możliwości bezpośredniej integracji z urządzeniami parku maszynowego poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF bezpośrednio z systemem produkcyjnym firmy Heidelberg Prinect Prepress Manager. 8. DODATKOWE WYMAGANIA OD DOSTAWCY: Oferent musi posiadać zdalny serwis umożliwiający zdalną diagnozę i naprawę przedmiotu oferty oraz obsługę serwisu w języku polskim. 9. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania ofertowego wzorze (Załącznik nr 1) do dnia r. do godz na adres lub dostarczyć ją w wyżej wymienionym terminie na adres: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. Wybór oferenta nastąpi na niejawnym posiedzeniu zgromadzenia wspólników do 2 dni od daty złożenia ofert przez oferentów. 10. PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

8 Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować Pana Piotra Dąbkowskiego w formie pisemnej na: adres OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZASTRZEŻENIA: a) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całością niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub warunkowej. c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia (w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert) oraz unieważnienia postępowania. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. f) Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW a) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. b) Celem zagwarantowania prawidłowej realizacji działań serwisowych Wykonawca musi dysponować minimum trzema etatowymi pracownikami serwisu oferowanego systemu informatycznego B2B komunikującymi się w języku polskim. c) Oferent musi być dostawcą i producentem systemu Prepress z rozwiązaniem rastryzującym wysokiej rozdzielczości (RIP). 13. KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY: W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie zdobycia maksymalnej ilości punktów z sumy dwóch kryteriów: Kryterium CENA NETTO i KRYTERIA DODATKOWE Punktacja za kryterium CENA NETTO obliczona wg następującego wzoru: cenna netto w ofercie najtańszej cenna netto w ofercie badanej X 50 = liczba punktów

9 KRYTERIA DODATKOWE 50 pkt 1) Ilość serwisantów zatrudnionych w firmie Oferenta 5 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 5 pkt maksymalna ilość serwisantów podana przez Oferentów, 0 ilość minimalna serwisantów podana przez Oferentów) 3) Czas reakcji serwisu na awarię 15 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 15 pkt minimalny czas reakcji serwisu podany przez Oferentów, 0 pkt maksymalny czas reakcji serwisu podany przez Oferentów) 4) Liczba lat zdalnego wsparcia wdrożenia zawarta w ofercie 18 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 18 pkt maksymalny czas zdalnego serwisu podany przez Oferentów, 0 pkt minimalny czas zdalnego serwisu podany przez Oferentów) 5) Ilość licencji na zbieranie informacji zwrotnych z produkcji. 12 pkt (wyliczana 12 pkt maksymalna ilość licencji podana przez Oferentów, 0 ilość minimalna serwisantów podana przez Oferentów) Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Z poważaniem

10 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/POIG/2014 z dnia r. Miejscowość i data (nazwa firmy i dane teleadresowe) Pieczęć oferenta Zamawiający: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław OFERTA Nawiązując do zapytania dotyczącego projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata projekt: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych drukarni z jej Klientami umowa o dofinansowanie UDA- POIG /13-00 na dostarczenie 1. Wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny. 2. Dostarczenie usług wdrożeniowych na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki, Modułu Interface komunikacyjny. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia: 1. Cena netto wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjnego który jest przedmiotem Zapytania Ofertowego wynosi w PLN:.. (słownie.) 2. Cena netto Usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjnego który jest

11 przedmiotem Zapytania Ofertowego wynosi w PLN:.. (słownie.) Potwierdzam wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zgodnie z przedstawionym harmonogramem* (pkt. 5 Zapytania ofertowego) Oferta jest ważna do:..* Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym nr 1/POIG/2014 na zakup wartości nie materialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny oraz w usługi wdrożenia wyżej wymienionego systemu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń: 1) Potwierdzamy wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zgodnie z przedstawionym Opisem przedmiotu dostawy, 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 3) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania w związku z kryteriami: 1) Ilość serwisantów zatrudnionych w firmie Oferenta - 3) Czas reakcji serwisu na awarię -. 4) Liczba lat zdalnego wsparcia wdrożenia zawarta w ofercie. 5) Ilość licencji na zbieranie informacji zwrotnych z produkcji. * informacje niezbędne (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 Wrocław, 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo