ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014"

Transkrypt

1 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata projekt: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych drukarni z jej Klientami umowa o dofinansowanie UDA- POIG /13-00, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny. 2. Usługę wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Systemu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Systemu Obsługi Magazynu i logistyki, Modułu Interface komunikacyjny Istotne warunki zamówienia: 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław 2. PRZEDMIOT DOSTAWY: a) Licencja na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Systemu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Systemu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny b) Usługi wdrożenia zintegrowanego system informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: a) Postępowanie prowadzone jest z zgodnie z Zasadami Udzielanie Zamówień do działania 8.2 Wspierania wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata b) Organizator konkursu ofert zastrzega prawo unieważnienia konkursu bez wybierania którejkolwiek z ofert. c) Organizator zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia. d) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

2 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: a) Dostarczenie licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny do dnia r. b) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny do dnia r. 5. OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY: Realizacja projektu polega na zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta i Zleceń (SOKiZ), Modułu Planowania i Realizacji Produkcji (SPiRP), Modułu Obsługi Magazynu i Logistyki (SOMiL), Modułu Interface komunikacyjny (IK) w celu automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między wnioskodawcą a jego Partnerami. Procesy biznesowe planowane do automatyzacji i podlegające wymianie danych w formie elektronicznej: a) Proces Ofertowania i Zamówienia b) Proces Planowania i Realizacja Produkcji c) Proces Zarządzania Łańcuchem Dostaw Projekt będzie przeprowadzony w 2 etapach. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na dzień r. i zakończenie na r. ETAP 1 - Przygotowanie projektu wdrożenia i automatyzacji procesów B2B oraz wybór i zakup oprogramowania oraz sprzętu. Okres realizacji: r r. ETAP 2 - Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B firmie Drukarnia KiD Andrzej Kisielnicki, Piotr Dąbkowski s.c. Okres realizacji: r r. WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZĄCE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE W POSTACI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO B2B SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z MODUŁU OBSŁUGI KLIENTA, MODUŁU PLANOWANIA I REALIZACJI PRODUKCJI, MODUŁU OBSŁUGI MAGAZYNU I LOGISTYKI I, MODUŁU INTERFACE KOMUNIKACYJNY 1) Modułu Obsługi Klienta powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) Wsparcie komunikacji i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem, a Partnerami powoduje skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych i całej korespondencji dotyczącej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Funkcjonalność ta jest niezbędna do identyfikacji klienta w Szczegółowe monitorowanie przebiegu współpracy z partnerami począwszy od nawiązania kontaktu, aż do realizacji poszczególnych zleceń. Wszystkie informacje są uporządkowane i łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników. b) Zautomatyzowane tworzenie kalkulacji kosztów różnego rodzaju produktów poligraficznych. Kalkulacje w systemie będą powstawały według zasady doliczeniowej poprzez rozbicie całego produktu na poszczególne elementy, a tych - na operacje technologiczne. Dzięki temu można przygotowywać kalkulacje nawet na skomplikowane produkty poligraficzne jednocześnie dla wielu nakładów z wyróżnieniem operacji opcjonalnych. Przeprowadzone kalkulacje pozwolą na określenie wymaganej ilości materiałów co pozwoli na interpretację (Zapytania

3 Ofertowego) Odpowiedzą Wnioskodawcy (Oferta Cenowa) która zostanie udostępniona Partnerowi. c) Gromadzenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej przypisanych do odpowiednich spraw oraz partnerów umożliwi realizację koncepcji biura bez papieru". d) Zarządzanie zaopatrzeniem - tworzenie zapotrzebowani na materiały i surowce będzie odbywało się z poziomu zlecenia produkcyjnego powiązanego z (Zamówieniem) a to z kolei pozwala na planowanie dostaw i efektywne prowadzenie gospodarki materiałowej i surowcowej. Funkcjonalność ta będzie umożliwiała odczytanie komunikatu: (Zapytanie Ofertowe), (Zamówienie), (Zmiana W Zamówieniu). Funkcjonalność ta umożliwi także wysyłanie komunikatu (Oferta Cenowa) oraz (Odpowiedź Na Zamówienie) e) Automatyczne generowanie faktur na podstawie komunikatów (Zamówienie) oraz danych pochodzących z gospodarki magazynowej np. (Awizo Przyjęcia) f) Monitorowanie, raportowanie oraz analiza danych historycznych współpracy B2B na podstawie gromadzonych w ramach wymiany komunikatów. g) Automatyczna kontrola stanów magazynowych umożliwi Wnioskodawcy kontrolę nad stanami magazynowymi posiadanych produktów w magazynie. h) Zarządzanie sprzedażą - umożliwienie odczyt komunikatów (Zamówienie) oraz (Zmiana W Zamówieniu) Funkcjonalność ta umożliwi także wysyłanie komunikatu (Odpowiedź Na Zamówienie). 2) Modułu Systemu Planowania i Realizacji Produkcji powinien posiadać następujące funkcjonalności: Planowanie produkcji - stanowi jeden z kluczowych czynników dla uzyskania pełnej elektronicznej wymiany danych w modelu w ramach planowanego rozwiązania. Możliwość czytelnej wizualizacji zaplanowanej produkcji pozwala na właściwe obłożenie wszystkich maszyn w parku maszynowym i pełne wykorzystanie ich możliwości. Proces planowania wymaga szczegółowego ustalenia dostępności materiałów produkcyjnych co zostanie wykonane poprzez wymianę komunikatów (Zapytanie o Status Zamówienia) i (Raport O Statusie Zamówienia). W oparciu o zatwierdzony plan produkcji jest wysyłane przez Partnera (Zapytanie o Status Zamówienia) o status na który Wnioskodawca odpowiada komunikatem (Raport O Statusie Zamówienia) co pozwala na potwierdzenie przyjętego planu produkcji lub jego odpowiednią modyfikację. Gromadzenie danych produkcyjnych - umożliwia operatorom maszyn produkcyjnych na odczytanie komunikatu Zapytanie o status zamówienia ( Status Zamówienia ) i wysłanie przez Wnioskodawcę w oparciu o rzeczywisty stan produkcji (Raport O Statusie Zamówienia). W oparciu o zatwierdzony plan produkcji Zapytanie o status zamówienia (Status Zamówienia) jest wysyłane do Wnioskodawcy, na które Wnioskodawca odpowiada komunikatem Raport o Statusie Zamówienia (Raport O Statusie Zamówienia) co pozwala Wnioskodawcy na potwierdzenie przyjętego planu produkcji lub jego odpowiednią modyfikację. Dzięki możliwości bezpośredniej integracji z urządzeniami parku maszynowego poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF uzyskamy możliwość komunikacji bezpośrednio z maszynami produkcyjnymi. Z uwagi na bardzo wysoki stopień innowacyjności i złożoności takiego rozwiązania jego realizacja zostanie dokonana po zakończeniu realizacji niniejszego projektu. W założeniu maszyny produkcyjne (oprogramowanie sterujące maszyną) będą posiadały możliwość odbierania i wysyłania komunikatów (Zapytanie o Status Zamówienia ) i (Raport O Statusie Zamówienia). Ponadto moduł będzie posiadł następujące funkcjonalności a) Planowanie produkcji z możliwość sortowania i wyświetlania prac w efektywny sposób przez sortowanie np. po maszynach drukujących. b) Gospodarka materiałowa przez dostęp do magazynu jest możliwość wyliczenia zapotrzebowania na materiały na najbliższe 2 tygodnie (zostają wówczas

4 uwzględnione obecne stany magazynowe z uwzględnieniem rezerwacji materiałowych oraz już istniejących zamówień na dany surowiec). Ponadto będzie możliwa c) Rezerwacja przychodzących surowców. d) Surowiec może być sortowany po dostawie lub np. po palecie. Istnieje możliwość śledzenia surowca na podstawie kodów kreskowych i ręcznych czytników kodów kreskowych. e) Przygotowanie i rezerwacja surowca do drukowania następuje z uwzględnieniem danych czasu wynikającego z planu produkcji. f) Informacje o statusie surowca w czasie kalkulacji i planowaniu. g) Rozwiązanie magazynu z możliwością swobodnego definiowania położenia w magazynie. h) Administracja półproduktów oraz gotowych produktów. 3) Moduł Systemu Obsługi Magazynu i Logistyki powinien posiadać następujące funkcjonalności: Zarządzaniem gospodarką magazynową, zarówno materiałową, jak i wyrobów gotowych, możliwość generowania i wysłania komunikatu (Awizo wysyłki) - komunikat ten zawiera szczegółowe informacje na temat przesyłanych towarów, spodziewaną datę i godzinę dostawy, sposoby identyfikacji przesyłek. System SOMiL umożliwia odczyt komunikatu (Awizo przyjęcia) - komunikat ten będzie wysyłany przez Wnioskodawcę i może służyć partnerowi jako podstawa do wystawienia faktury. Prowadzenie gospodarki magazynowej bezpośrednio związanej ze zleceniem produkcyjnym umożliwia precyzyjne określenie w ramach komunikatu (Awizo wysyłki) jakiego zlecenia dotyczy wysyłany towar. Umożliwia nadawania indywidualnego numeru opakowania. W ramach realizowanego projektu zostanie zakupiona jedna licencja 4) Modułu Interface komunikacyjny powinien posiadać następujące funkcjonalności: Moduł ten będzie odpowiedzialny za ekspozycje wszystkich komunikatów realizowanych przez system B2B ponadto. Za pomocą tego modułu także będą przekazywane - komunikat Dane graficzne (PDF) Modułu Interface komunikacyjny powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) automatyczne przepisanie wszystkich danych z oferty na kartę technologiczną. W razie konieczności istnieje możliwość zmiany wszystkich danych technologicznych z podglądem na wpływ w rentowność zlecenia. b) Możliwość tworzenia kart technologicznych w podziałem na różne wersje oraz wersje językowe. c) Na podstawie parametrów technologicznych tworzenie rezerw: Materiałowych (papier, opakowania, itd.) Czasowych do planowania produkcji. d) Tworzenie karty technologicznej. Karata technologiczna zawiera wszystkie dane do przygotowania produkcji. Karta technologiczna może być w postaci Cyfrowej za pomocą standardu JDF. 5) Moduł Wymiany informacji Moduł Wymiany Informacji powinien umożliwiać komunikację pomiędzy partnerami drukarni przy użyciu interface WWW. Interface ten będzie także umożliwiać przesyłanie komunikatów w formie plikowej między innymi będzie umożliwiać przesyłanie plików produkcyjne PDF.

5 6) Pozostałe wymagania funkcjonalne: a) Możliwość komunikacji z systemem produkcyjnym firmy Heidelberg Prinect Prepress Manager poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF 1.4, b) Możliwość automatycznej integracji Level 3 z systemem produkcyjnym Prepress Prinect Prepress Manager firmy Heidelberg (automatyczne zbieranie danych zwrotnych o postępie wykonywanej pracy z systemu produkcyjnym bez konieczności dodatkowego raportowania tych czynności przez operatora) (integracja zgodna z formatem danych CIP 4) c) możliwość wyświetlania podglądu pojedynczej strony jak i całego arkusza drukarskiego z systemu Prepress Prinect Prepress Manager firmy Heidelberg, d) możliwość pracy na zasadzie serwer klient. Z możliwością równoczesnej pracy minimum 5 użytkowników oraz nielimitowanej ilości zbierania danych ze stanowisk produkcyjnych (integracja zgodna z formatem danych CIP 4) e) możliwość automatycznej wymiany danych o rozpoczęciu i zakończeniu procesu naświetlania form drukowych na naświetlarce Heidelberg Suprasetter 106. (integracja zgodna z formatem danych CIP 4) f) Możliwość wyświetlenia informacji o akceptacji przez Klienta plików do produkcji z systemu Prepress Manager firmy Heidelberg (integracja zgodna z formatem danych CIP 4). g) Integracja na poziomie (level 1, 2, 3) pomiędzy oferowanym systemem MIS a systemem produkcyjnym prepress Prinect Prepress Manager firmy Heidelberg: Level 1: Prosta integracja (bez automatyzacji) Przekazywanie technologicznej karty cyfrowej do automatycznego utworzenia pracy w systemie produkcyjnym Prinect Dane dotyczące opisy pracy Przekazanie Karty technologicznej analogowej dla operatorów systemu Prinect Informacja o pracach wznowionych Level 2: Integracja rozszerzona Przekazanie w do systemu produkcyjnego informacji do automatycznego generowania impozycji. Przekazanie do systemu produkcyjnego pełnej ścieżki produkcyjnej dla danej produkcji. Przekazanie do systemu produkcyjnego informacji na o czasie trwania poszczególnych procesów technologicznych Przekazanie informacji o zmianie zamówienia Level 3: informacja zwrotna z systemu produkcyjnego Przekazanie automatycznie informacji o statusie pracy z systemu produkcyjnego Śledzenie postępu pracy w systemie Business Manager Przekazenie automatycznie informacji o czasie realizacji zlecenia i zużyciu materiałów z systemu Produkcyjnego do wykonania analizy poprodukcyjnej w Prinect Busieness Manager.

6 h) Możliwość załączania wiadomości mailowych i PDF produkcyjnych z systemu pocztowego Microsoft Outlook do danej kalkulacji w systemie poprzez przeciągnięcie (drag & drop) Zadaniem systemu B2B będzie automatyzacja czynności (Usług) w ramach odbywających się procesów oraz wzajemna prezentacja komunikatów. Poniżej znajduje się opis Usług systemu oraz wzajemnych komunikatów prezentowanych przez system B2B. WYMAGANE FUNKCJE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z PARTNERMI BIZNESOWYMI 1) Proces Ofertowania i Zamówienia na który składają się następujące działania i komunikaty: a) Zapytanie ofertowe wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Zapytanie ofertowe) Komunikat ten umożliwi przedsiębiorstwu Partnera zażądanie informacji o cenie i ewentualnych upustach oraz o warunkach dostawy dla wymienionych towarów. b) Oferta cenowa wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem - Oferta cenowa) Komunikat ten jest wysyłany przez Wnioskodawcę w celu określenia informacji o cenie i ewentualnych upustach oraz o warunkach dostawy dla wymienionych towarów. c) Zamówienie wprowadzone przez partnera do systemy B2B (materializujące się Komunikatem - Zamówienie) powstaje w celu zamówienia usług wraz z określeniem wielkości, terminu i miejsca dostawy. Może odnosić się do wcześniejszej oferty. d) Odpowiedź na zamówienie wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem się Komunikatem - Odpowiedź na zamówienie) Komunikat ten służy Wnioskodawcy do potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaproponowania zmian, np. nowego terminu dostawy. e) Zmiana w zamówieniu - wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Zmiana w zamówieniu) Komunikat ten umożliwia wprowadzenie zmian do uprzednio wysłanego zamówienia. Komunikat taki zawierać będzie numer referencyjny zamówienia, do którego się odnosi oraz tylko te informacje, które podlegają zmianie. 2) Proces Planowania i Realizacja Produkcji na który składają się następujące działania i komunikaty: a) Zapytanie o status zamówienia - wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Zapytanie o status zamówienia) Komunikat ten zawiera określone żądanie informacji o statusie zamówienia w danym momencie. Informacje te będą szczególnie istotne wtedy, gdy dostawa się opóźnia lub też, gdy na etapie b) Raport o Statusie Zamówienia wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem - Raport o Statusie Zamówienia) Komunikat ten przekazuje informacje na temat całego zamówienia lub poszczególnych jego części. W zależności od ustaleń komunikat może być przekazywany w regularnych odstępach czasu lub wyłącznie jako odpowiedź na zapytanie.

7 3) Proces Zarządzania Łańcuchem Dostaw na który składają się następujące działania i komunikaty: a) Awizo wysyłki wykonana w sposób zautomatyzowany przez system B2B Wnioskodawcy ( materializująca się Komunikatem - Awizo wysyłki ) Komunikat ten zawiera szczegółowe informacje na temat przesyłanych towarów, spodziewaną datę i godzinę dostawy, b) Awizo przyjęcia wprowadzone przez partnera do systemy B2B ( materializujące się Komunikatem - Awizo przyjęcia) Komunikat ten będzie wysyłany przez Partnera do Wnioskodawcy i będzie mógł służyć jako podstawa do wystawienia faktury. Zakres prac w zakresie usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjnego Usługa wdrożenia powinna obejąć instalacje systemu a także działania związane ze stworzeniem zmian funkcjonalnych dostosowujących do zidentyfikowanych specyficznych potrzeb Wnioskodawcy. Opracowane wzorców raportów formularzy komunikatów wykorzystywanych przez system oraz założenia systemu uprawnień dla użytkowników modułu, przeniesienia danych podstawowych i danych transakcyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wdrożenie Systemu Planowania i Realizacji Produkcji dzięki możliwości bezpośredniej integracji z urządzeniami parku maszynowego poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF bezpośrednio z systemem produkcyjnym firmy Heidelberg Prinect Prepress Manager. 8. DODATKOWE WYMAGANIA OD DOSTAWCY: Oferent musi posiadać zdalny serwis umożliwiający zdalną diagnozę i naprawę przedmiotu oferty oraz obsługę serwisu w języku polskim. 9. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania ofertowego wzorze (Załącznik nr 1) do dnia r. do godz na adres lub dostarczyć ją w wyżej wymienionym terminie na adres: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. Wybór oferenta nastąpi na niejawnym posiedzeniu zgromadzenia wspólników do 2 dni od daty złożenia ofert przez oferentów. 10. PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

8 Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować Pana Piotra Dąbkowskiego w formie pisemnej na: adres OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZASTRZEŻENIA: a) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całością niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub warunkowej. c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia (w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert) oraz unieważnienia postępowania. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. f) Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW a) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. b) Celem zagwarantowania prawidłowej realizacji działań serwisowych Wykonawca musi dysponować minimum trzema etatowymi pracownikami serwisu oferowanego systemu informatycznego B2B komunikującymi się w języku polskim. c) Oferent musi być dostawcą i producentem systemu Prepress z rozwiązaniem rastryzującym wysokiej rozdzielczości (RIP). 13. KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY: W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie zdobycia maksymalnej ilości punktów z sumy dwóch kryteriów: Kryterium CENA NETTO i KRYTERIA DODATKOWE Punktacja za kryterium CENA NETTO obliczona wg następującego wzoru: cenna netto w ofercie najtańszej cenna netto w ofercie badanej X 50 = liczba punktów

9 KRYTERIA DODATKOWE 50 pkt 1) Ilość serwisantów zatrudnionych w firmie Oferenta 5 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 5 pkt maksymalna ilość serwisantów podana przez Oferentów, 0 ilość minimalna serwisantów podana przez Oferentów) 3) Czas reakcji serwisu na awarię 15 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 15 pkt minimalny czas reakcji serwisu podany przez Oferentów, 0 pkt maksymalny czas reakcji serwisu podany przez Oferentów) 4) Liczba lat zdalnego wsparcia wdrożenia zawarta w ofercie 18 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 18 pkt maksymalny czas zdalnego serwisu podany przez Oferentów, 0 pkt minimalny czas zdalnego serwisu podany przez Oferentów) 5) Ilość licencji na zbieranie informacji zwrotnych z produkcji. 12 pkt (wyliczana 12 pkt maksymalna ilość licencji podana przez Oferentów, 0 ilość minimalna serwisantów podana przez Oferentów) Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Z poważaniem

10 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/POIG/2014 z dnia r. Miejscowość i data (nazwa firmy i dane teleadresowe) Pieczęć oferenta Zamawiający: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław OFERTA Nawiązując do zapytania dotyczącego projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata projekt: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych drukarni z jej Klientami umowa o dofinansowanie UDA- POIG /13-00 na dostarczenie 1. Wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny. 2. Dostarczenie usług wdrożeniowych na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki, Modułu Interface komunikacyjny. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia: 1. Cena netto wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjnego który jest przedmiotem Zapytania Ofertowego wynosi w PLN:.. (słownie.) 2. Cena netto Usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjnego który jest

11 przedmiotem Zapytania Ofertowego wynosi w PLN:.. (słownie.) Potwierdzam wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zgodnie z przedstawionym harmonogramem* (pkt. 5 Zapytania ofertowego) Oferta jest ważna do:..* Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym nr 1/POIG/2014 na zakup wartości nie materialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Obsługi Klienta, Modułu Planowania i Realizacji Produkcji, Modułu Obsługi Magazynu i logistyki i Modułu Interface komunikacyjny oraz w usługi wdrożenia wyżej wymienionego systemu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń: 1) Potwierdzamy wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zgodnie z przedstawionym Opisem przedmiotu dostawy, 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 3) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania w związku z kryteriami: 1) Ilość serwisantów zatrudnionych w firmie Oferenta - 3) Czas reakcji serwisu na awarię -. 4) Liczba lat zdalnego wsparcia wdrożenia zawarta w ofercie. 5) Ilość licencji na zbieranie informacji zwrotnych z produkcji. * informacje niezbędne (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 Wrocław, 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2013 Wrocław, 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2013 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Toruń, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 1. Zamawiajacy: TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAPOLEX SP. Z O.O. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Wybór Wykonawcy nastąpi w trybie konkursu ofert. 3. Sposób

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań 18. 07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Stworzenie platformy elektronicznego wsparcie EL-SUP przez integrację systemów ITE i Partnerów

Tytuł projektu: Stworzenie platformy elektronicznego wsparcie EL-SUP przez integrację systemów ITE i Partnerów ITE S.C. A. Cichosz J. Wszołek ul. Kościelna 4a/1 83-032 Pszczółki NIP: 6040123172 Pszczółki, 2013-09-23 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu modułu monitorowania serwerowni. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Leszno, 3.07.2013 1. Nazwa i adres zamawiającego: TORA-Leszno Monika Ratajczak ul. Reja 75, 64-100 Leszno NIP 6972152551 REGON - 301414929

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Mielec, dnia 2 kwietnia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mielec, dnia 2 kwietnia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec, dnia 2 kwietnia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DKK Łukasz Działo z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wiejska 55 zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy usługi: opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/001

Zapytanie ofertowe nr ZO/001 Zapytanie ofertowe nr ZO/001 Dotyczy: zakupsprzętu i oprogramowania serwerowego dla potrzeb realizacjiprojektuw ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media Mielec, 09.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w ekoinnowacje w obszarze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Białystok 18-12-2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres Korespondencyjny zamawiającego: Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardo, dnia 18 czerwca 2014 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo