JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA"

Transkrypt

1 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ ul. Staszica 25/8, Poznań, tel.: , tel.: , faks: ,

2 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) DOBRE PRAKTYKI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH POPRAWNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO WYNIKAJACE Z ART.29,30,31 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Z ROKU WYTYCZNE UZP - REKOMENDACJE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA SYSTEMY INFORMATYCZNE, WARSZAWA 2009 R. WYTYCZNE UZP REKOMENDACJE DOTYCZĄCE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE MSWIA DOTYCZĄCE ZASAD FORMUŁOWANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYBRANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZETU KOMPUTEROWEGO ul. Staszica 25/8, Poznań, tel.: , tel.: , faks: ,

3 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) REKOMENDOWANE NARZĘDZIA DO POPRAWNEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI SYSTEMU ANALIZA WDROŻENIOWA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE JASNO SPRECYZOWANE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAGWARANTOWANIE INTEROPERABILNOSCI SYSTEMU ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI ZAOFEROWANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA W RAMACH ZAMAWIANEGO SYSTEMU ul. Staszica 25/8, Poznań, tel.: , tel.: , faks: ,

4 WOLNE OTWARTE OPROGRAMOWANIE - ZALETY NIEOGRANICZONE PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA NIEOGRANICZONE MOŻLIWOSCI PRACY WIELOZADANIOWEJ MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO DOŁĄCZENIA ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI SERWEROWYCH PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU PEŁNA KONTROLA UPRAWNIEŃ PROCESÓW ORAZ DOSTEPU BRAK OPŁTAY ZA PRAWO DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE I UŻYTKOWE DOSTARCZANE WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ SYSTEMU

5 ZALETY SYSTEMU OTWARTEGO NIEZALEŻNOŚĆ OD PRODUCENTÓW TECHNOLOGII BARDZO WYSOKA INTEROPERABILNOŚĆ, SKALOWALNOŚĆ ORAZ KOMPATYBILNOŚĆ Z INNYMI SYSTEMAMI NISKI KOSZT CAŁKOWITY SWOBODNY DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH BAZ WIEDZY TECHNOLOGICZNEJ OTWARTOŚĆ NA ROZWIĄZANIA INNYCH PODMIOTÓW ROZWÓJ I MODERNIZACJA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE Z ZACHOWANIEM ZASAD UCZCIWEJ KONKURENCJI OTWARTOŚĆ ODPOWIADA ZACHOWANIU UCZCIWEJ KONKURENCJI. POZOSTAWIA WYKONAWCOM DOBÓR SPOSOBU IMPLEMENTACJI FUNKCJI ZAMAWIANEGO MODUŁU

6 POPRAWNE FORMUŁOWANIE KLAUZUL UMOWNYCH NA ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO JEDNOZNACZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ETAPIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH SYSTEM (WARUNKI PŁATNOŚCI) ZAGWARANTOWANIE PRAW DO KODU ŹRÓDŁOWEGO UMOWA DEPOZYTU KODU ZRÓDŁOWEGO PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NA OKREŚLONYCH POLACH EKSPLOATACJI PRZEKAZANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI DO ZAMAWIANEGO SYSTEMU: DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA, DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA WDROŻENIOWA ORAZ POWYKONAWCZA, W TYM DOKUMENTACJA STRUKTUR BAZ DANYCH.

7 POPRAWNE FORMUŁOWANIE KLAUZUL UMOWNYCH NA ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSKAZANIE W UMOWIE OBOWIĄZKU TRANSFERU WIEDZY KOLEJNEMU WYKONAWCY SYSTEMU WYŁONIONEMU W TRYBIE KONKURENCYJNYM WARUNKI GWARANCJI I JAKOŚCI WINNY BYC ZAPISANE TAK, ABY NIE OGRANICZAC, ANI NIE WYŁĄCZAĆ UPRAWNIEŃ ZAMAWIAJĄCEGO Z POSIADANIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH LICENCJE I SUBLICENCJE -ZASADY KONSTRUOWANIA KLAUZUL UMOWNYCH W UMOWIE WINNA BYĆ UREGULOWANA KWESTIA PRZENIESIENIA NA ZAMAWIAJĄCEGO PRAW DO LICENCJI LUB SUBLICENCJI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OBJĘCIE W JEDNYM POSTĘPOWANIU ZAKUPU, WDROŻENIA, OPIEKI, ROZWOJU SYSTEMU, ADMINISTROWANIA

8 GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA PRZY ZAMAWIANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH VEDOR LOCK -IN :UZALEŻNIENIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO OD PIERWOTNEGO WYKONAWCY SYSTEMU, PRODUCENTA SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA GOTOWEGO UNIEMOZLIWIAJĄCE NABYCIE NIEZBĘDNYCH USŁUG LUB DOSTAW W TRYBACH KONKURENCYJNYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSKAZUJĄCY POŚREDNIO NA KONKRETNEGO WYKONAWCĘ SYSTEMU BĄDŹ PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z UŻYCIEM NAZW PRODUCENTÓW, PRODUKTÓW, W PRZYPADKACH, KIEDY NIE JEST TO UZASADNIONE Z MOCY ART.29 UST.3 USTWY PZP WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NARUSZAJĄCE ZASADĘ UCZCIWEJ KONKURENCJI I ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA WYKONAWCÓW UZNANIOWE KRYTERIA OCENY OFERT

9 GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA PRZY ZAMAWIANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DOBÓR NIEWŁAŚCIWEGO TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROJEKT UMOWY/IPU/WZÓR UMOWY NIEZABEZPIECZAJACY INTERESÓW ZAMAWIAJĄCEGO POPRZEZ ZBYT OGÓLNE KLAUZULE UMOWNE,BĄDŹ ICH BRAK NIEREALNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA BRAK JASNO SPRECYZOWANYCH ZASAD DOKONYWANIA ODBIORÓW PRODUKTÓW, ETAPÓW, FAZ I ODBIORU KOŃCOWEGO BRAK KLAUZUL UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEWIDYWANYCH ISTOTNYCH ZMIAN, KTÓRE MOGĄ BYC WPROWADZONE DO UMOWY ORAZ BRAK OKREŚLENIA ZASAD DOKONYWANIA TYCH ZMIAN NIEDOPRECYZOWANIE OBOWIĄZKÓW GWARANCYJCH

10 GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA PRZY ZAMAWIANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH BRAK ZAMIESZCZENIA KAR UMOWNYCH ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ART.67 UST.1. PKT 1 A) Z NARUSZENIEM PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ART.67 UST.1. PKT 1 B) Z NARUSZENIEM PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH -ART.67 UST.1 PKT.5) Z NARUSZENIEM PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH NIEWŁAŚCIWE STOSOWANIE TRYBU NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, BEZ SPEŁNIENIA KUMULATYWNIE PRZESŁANEK USTWOWYCH STOSOWANIE TRYBU ZAPYTANIA O CENĘ Z NARUSZENIEM PZP

11 INTERWENCJE FUNDACJI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Z NARUSZENIEM USTAWY PZP DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAZW WŁASNYCH OPROGRAMOWANIA W OGŁASZANYCH POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH UŻYWANIA NAZW WŁASNYCH OPROGRAMOWANIA BEZ POPRAWNEGO OKREŚLENIA ZASAD RÓWNOWAŻNOŚCI PRZYKŁADY SKUTECZNYCH INTERWENCJI FWIOO DZIAŁANIA EDUKACYJNE FUNDACJI ZREALIZOWANE PROJEKTY

12 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ul. Staszica 25/8, Poznań, tel.: , tel.: , faks: ,

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 12 października 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Malujda Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Prawo Zamówień Publicznych. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Prawo Zamówień Publicznych. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prawo Zamówień Publicznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Program prezentacji Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Podmiot pzp Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH RACHUNKI NA MINUS, PORTFEL NA PLUS. Czy jesteś osobą odpowiedzialną za administrację w jednostce budżetowej? Czy jednostka, którą zarządzasz, korzysta

Bardziej szczegółowo

Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji

Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji Jarosław Kowalski Prezes Zarządu jkowalski@novell.pl Całe spektrum dostawców w Polsce 2 Państwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/6 Poznań, 17 maja 2011 r. Województwo Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego [dalej: Zamawiający ] ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Zamówienia publiczne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Lubelskiego na lata 2007-2013 TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS

Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Wstęp Głównym celem niniejszych zasad jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów,

Bardziej szczegółowo

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa 1/6 Poznań, 9 maja 2011 r. Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-002-01/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-002-01/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-002-01/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana I/14/004 Wybór koncepcji

Bardziej szczegółowo

Old Man GURU Magazine

Old Man GURU Magazine Old Man GURU Magazine Wychodzi bardzo nieregularnie, kiedy wydaje mi się, że mam coś ciekawego lub pożytecznego do napisania... Numer 3/2009 7 wrzesień 2009 r. Numer specjalny! Wydany z okazji ukazania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo