Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) - I i II etap wdrożenia /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) - I i II etap wdrożenia - 2012/2013"

Transkrypt

1 Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) - I i II etap wdrożenia /2013 dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP Pełnomocnik Dziekana WZ ds. Systemu Jakości Kształcenia Poznań, lipiec 2013

2 Główne obszary i etapy działań w zakresie WSZJK na Wydziale Zarządzania I. Wdrożenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości III. Doskonalenie systemu ocen i weryfikacji osiągnięcia efektów II. Zapewnienie dokumentacji programów IV. Doskonalenie systemu informacji i obsługi studentów

3 I. Wdrożenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości 1. Opracowano projekt wydziałowego systemu zapewnienia jakości 2. Opracowano zadania koordynatorów kierunków (nowe wyzwania, wykaz działań na rzecz rozwoju programu, wykaz dokumentacji dla programu ) 3. Opracowano zadania dla koordynatorów specjalności 4. Wprowadzono nową funkcję lidera modułu w zakresie bloku przedmiotowego A i B 5. Opracowano zadania lidera modułu 6. Opracowano projekt elektronicznego systemu raportowania

4 Wydziałowa struktura kierunku i programu KIERUNEK 1 KIERUNEK 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPIEŃ PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPIEŃ MODUŁYZ BLOKU A i B MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 1 MODUŁY MODUŁ MODUŁY Z BLOKU A i B MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 1 MODUŁY MODUŁ Moduły z bloku C Moduły z bloku C

5 Funkcje i współzależności RWZ DWZ PJK ZJK KIERUNEK 1 KIERUNEK 1 KK1 PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPIEŃ PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPIEŃ MODUŁYZ BLOKU A i B MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY MODUŁY 1 MODUŁ MODUŁ MODUŁY Z BLOKU A i B MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY MODUŁY 1 MODUŁ MODUŁ LM1 KS2 LM1 KS1

6 Docelowy wydziałowy wewnętrzny system zapewnienia jakości RWZ SPRAWO- ZDANIE PJK DWZ PJK ZJK KIERUNEK 1 KK1 RAPORT KK1 KIERUNEK 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPIEŃ PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPIEŃ MODUŁYZ BLOKU A i B MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY MODUŁY 1 MODUŁ MODUŁ MODUŁY Z BLOKU A i B MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY MODUŁY 1 MODUŁ MODUŁ LM1 RAPORT LM1 KS2 RAPORT MS1 LM1 RAPORT LM1 KS1 RAPORT MS1

7 Objaśnienia do schematów wydziałowego wewnętrzny system zapewnienia jakości Oznaczenia Symbole graficzne Charakter powiązania DWZ Dziekan Wydziału Zarządzania PJK ZJK Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. systemu Jakości Zespół ds. systemu jakości na Wydziale Zarządzania Główne element oferty dydaktycznej Funkcja Dokument Zależność między elementami oferty dydaktycznej Zależność między funkcjami Obieg dokumentów w ramach WSZJK KK KS LM Koordynator Kierunku Koordynator Specjalności Lider modułu w bloku A i B Informacja zwrotna, doradztwo

8 II. Zapewnienie dokumentacji programów 1. Wdrożenie ogólnouczelnianego wzoru sylabusa oraz przygotowanie instrukcji do sylabusa 2. Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego tworzenie dokumentacji zgodnej z KRK system e-sylabus 3. Opracowanie baz danych odpowiadających wymogom systemu informatycznego e-sylabus 4. Przeprowadzenie kampanii gromadzenia sylabusów 5. Przygotowanie dokumentacji programów pod kierunkiem koordynatorów kierunków

9 Główne obszary działań w zakresie WSZJK w 2012/2013 I. Wdrożenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości III. Doskonalenie systemu ocen i weryfikacji osiągnięcia efektów II. Zapewnienie dokumentacji programów IV. Doskonalenie systemu informacji i obsługi studentów

10 Wdrożenie wydziałowego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości etap I 1. Wyznaczenie przez Kierowników Katedr Liderów dla modułów w bloku A i B (15 kwiecień 2013) 2. Wskazanie przez Koordynatorów Specjalności prowadzących zajęcia w bloku C (24 maja 2013) 1. Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 15 czerwca 2012 r. Przygotowanie baz danych wejściowych dla systemu e-sylabus

11 Zapewnienie dokumentacji programów etap II 1.Wdrożenie ogólnouczelnianego wzoru sylabusa Uchwała Senatu w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości na UEP (uchwała nr 72 z dnia 22 lutego 2013 roku) 2. Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego tworzenie dokumentacji zgodnej z KRK system e-sylabus 5. Przygotowanie dokumentacji programów pod kierunkiem koordynatorów kierunków 3. Przeprowadzenie kampanii gromadzenia sylabusów Przetworzenie i analiza informacji w sylabusach

12 Nowa rola sylabusa Sylabusy wyznaczają jakość programu (kierunku) Sylabus jako punkt odniesienia w ocenie jakości dydaktyka POKRYCIE KEK ROZLICZENIE PUNKTÓW ECTS I GODZIN AKTYWNOŚCI STUDENTÓW METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA KEK PROGRAM KSZTAŁCENIA (kierunek)

13 Ogólne wyniki Bezpośrednie odwołanie do sylabusa w kwestionariuszu oceny zajęć na UEP

14 Nowa filozofia wyzwania dla pracowników naukowo-dydaktycznych OCZEKIWANE MYŚLENIE NAUCZYCIELA O PRZEDMIOCIE Jakie chcę mieć, MAM MIEĆ! rezultaty mojej pracy ze studentami efekty studentów? (efekty ) Jak sprawdzę czy student osiągnął efekty uczenia się? (metody weryfikacji) Jakich treści programowych użyję, aby studenci osiągnęli efekty uczenia się? (treści programowe) Ile pracy musi włożyć student aby osiągnąć efekty uczenia się? Rozliczenie ECTS W jaki sposób będę pomagał studentom osiągnąć założone efekty uczenia się? (metody nauczania)

15 Sylabus i moduł w dwóch perspektywach Cele Założone efekty Metody Metody weryfikacji Metody weryfikacji Metody uczenia się Efekty

16 Sylabusy jako podstawa programu i proces zapewnienia jakości programu KRK obszarowe konsultacje społeczne, analiza rynku, monitoring losów absolwentów, strategia uczelni, benchmark międzynarodowy PROGRAM KSZTAŁCENIA KRK kierunkowe Uzasadnienie programu Sylabusy Matryca pokrycia efektów obszarowych Plan studiów Bilans ECTS Matryca pokrycia efektów kierunkowych

17 Wymóg prawny wdrożenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości (WSZJK) w uczelniach i jednostkach uczelni Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z roku 2005 z póź. zm. WSZJK Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej z dnia 29 września 2011 r. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie z dnia 5 października 2011 r.

18 Siedem grzechów głównych WSZJK według europejskich standardów jakości (ENQA) To chcemy wyeliminować - Zadania WSZJK 1. Uczelnia nie ma polityki oraz procedur zapewnienia jakości 2. Brak mechanizmów modyfikacji i optymalizacji programów studiów 3. Subiektywne ocenianie studentów brak wyraźnych reguł 4. Brak mechanizmów motywacyjnych dla kadry dydaktycznej 5. Nieadekwatne zasoby, brak wystarczających środków wsparcia dla studentów 6. Niesprawne systemy informacyjne 7. Brak przejrzystej informacji o studiach

19 W kierunku kultury jakości na Wydziale To chcemy osiągnąć - Zadania WSZJK Prawidłowa budowa programów z uwzględnieniem efektów i właściwa realizacja procesu KULTURA JAKOŚCI Poczucie współodpowiedzialności za kształcenie; wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość WYSOKA JAKOŚĆ Student Pracodawca Społeczeństwo Pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb ODBIORCY na konkurencyjnym rynku

20 Zapraszam do dyskusji wydziałowej! dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP Pełnomocnik Dziekana WZ ds. Systemu Jakości Kształcenia Członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości Poznań

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

ROLA ADMINISTRACJI W WEWNĘTRZNYCH SYSTEMACH ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROLA ADMINISTRACJI W WEWNĘTRZNYCH SYSTEMACH ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROLA ADMINISTRACJI W WEWNĘTRZNYCH SYSTEMACH ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH Agnieszka Feliks-Długosz, Piotr Ciesielski Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz wytycznych dla

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz

systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE BUDOWANIE KULTURY JAKOŚCI NIEZBĘDNYM WARUNKIEM EFEKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA FORUM DYSKUSYJNE- OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Załącznik nr 3 do uchwały nr 95/2013 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych bezpieczeństwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo