atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia"

Transkrypt

1 studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997

2 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora Naszym studentom nie wystarcza przeciętność. Mają swoje marzenia, ambicje, wierzą w siebie i udaną przyszłość. Chcą wykorzystać swoją szansę, w czym staramy się im pomóc. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości harmonijnie godzi gruntowną wiedzę wykładowców z ich bogatą praktyką zdobytą w renomowanych firmach w kraju i za granicą. To uznani specjaliści, doświadczeni w analizowaniu, projektowaniu i usprawnianiu mechanizmów na oferowanych przez Uczelnię kierunkach: zarządzaniu, pedagogice jak i turystyce i rekreacji. Potencjał i profil uczelni dają słuchaczom gwarancję, że wybrali właściwe studia. Do ich dyspozycji oddajemy nowoczesny budynek z świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, wysokiej klasy laboratorium komputerowym a także bibliotekę z jej bogatym księgozbiorem. Naszym celem jest przygotowanie kreatywnych profesjonalistów, ludzi kariery, którzy potrafią efektywnie działać i rozwijać swoje umiejętności. Otwieramy przed Państwem podwoje przyjaznej uczelni, w której dojrzewają wielkie życiowe szanse. W jej murach wszyscy znajdują swoje własne miejsce to tu rodzą się przyszłe kariery. dr Robert Czerniak Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

3 Dlaczego warto studiować w Jańskim? Jesteśmy jedną z największych, najstarszych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest uczelnią niepaństwową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 czerwca 1997 roku nr DNS /TBM/193/1/97 i wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 117. Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 3 kierunkach i 12 specjalnościach. Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach. Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody. Należymy do rodziny Szkół Jańskiego, które działają w całej Polsce. Co zyskujesz studiując u nas? Studia na najlepszej Uczelni w Łomży według rankingu Szkół Wyższych 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw. Zwolnienie z wpisowego. Duże zniżki w czesnym. Studia za granicą (w ramach wymiany Erasmus). Możliwość pracy w Biurze Karier jako Doradca Kariery. Doświadczenie zawodowe dzięki nowatorskiemu systemowi praktyk. Wolne niedziele i poniedziałki. Zwiększoną liczbę godzin nauczania języków obcych. Możliwość zdobycia certyfikatów językowych uznawanych w krajach UE. Możliwość uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach organizowanych na Uczelni. Jański tym wyróżnia się na tle innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego, realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny. Uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie, kształcąc jednocześnie: umiejętność rozpoznawania wyzwań rozwojowych jakie stają przed jednostką, grupą społeczną, organizacją, narodem i społeczeństwem, wyobraźnię i wrażliwość społeczną powiązaną z respektowaniem i szacunkiem wobec postaw etycznych we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego, umiejętność myślenia interdyscyplinarnego i systemowego, umiejętność łączenia refleksji teoretycznej z praktyką, umiejętność praktycznego działania poprzez unikalną koncepcję praktyk w Jańskim, warsztaty edukacyjne oraz edukację poprzez projekty. Realizując przyjęty system edukacji zawierający w sobie doświadczenia 150 letniej działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz najnowsze osiągnięcia w tym zakresie przygotowujemy do kierowania zespołami i organizacjami, umożliwiamy zdobycie praktyki również w wymiarze międzynarodowym, wypracowujemy ze studentami ich własny niepowtarzalny styl działania oparty na ich mocnych stronach, poprzez Biura Karier pomagamy studentom i absolwentom w podjęciu ciekawej pracy oraz zakładaniu własnych firm, tworzymy zaufane środowisko współpracy, aktywnie włączamy się w budowanie kondycji społeczności lokalnych. Dołącz do nas na Facebooku: rokzałożenia 1997 Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości

4 STUDIA LICENCJACKIE Studia I stopnia Zapraszamy Państwa do podjęcia w naszej uczelni trzyletnich studiów I stopnia na jednym z trzech oferowanych przez nas kierunków: Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz Zarządzanie. W ramach kierunku Pedagogika oferujemy trzy prorynkowe specjalności: Resocjalizacja Na Resocjalizacji kształcimy specjalistów z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Nowość! Na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uczymy studentów podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania czy realizacji. Specjalność pobudza podmiotowość i przedsiębiorczość studenta oraz rozwija umiejętność spełniania kulturotwórczej roli w lokalnym środowisku społecznym. Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy, terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Program specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, a także zarządzania placówką przedszkolną. Dobór treści pozwala na kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań

5 wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących i terapeutycznych. Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. W ramach kierunku Turystyka i rekreacja studenci dokonują wyboru jednej z czterech specjalności: Agroturystyka Usługi agroturystyczne w ostatnich latach cieszą się coraz większą popularnością, dlatego na rynku istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Jest to szansa dla absolwentów na ciekawą i atrakcyjną pracę w regionie. Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy dla efektywnego prowadzenia usług agroturystycznych. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu prawnych podstaw działalności agroturystycznej, organizacji i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym, tworzenia produktu agroturystycznego i jego promocji, form finansowania rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich, doskonalenia jakości usług agroturystycznych. Po ukończeniu studiów można prowadzić własną działalność lub pracować jako specjalista agroturystyki w turystyce komercyjnej. Obsługa ruchu turystycznego Absolwenci są specjalistami z zakresu obsługi ruchu turystycznego w biurach podróży, przedsiębiorstwach hotelowych i jednostkach administracji państwowej, gdzie mogą spożytkować swoja wiedzę na temat szeroko rozumianej gospodarki turystycznej oraz efektywnego zarządzania tym obszarem. Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Celem specjalności Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem turystyką i rekreacją w zakresie promocji zdrowia i odnowy biologicznej. W specjalności uwzględniono najnowsze tendencje międzynarodowego przemysłu turystycznego, w celu ich przeniesienia jako najlepszych wzorów do kierowania ośrodkami turystycznymi oraz centrami odnowy biologicznej w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997

6 STUDIA LICENCJACKIE Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Studia mają za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie nowoczesnych kadr, które w sposób profesjonalny będą zarządzać instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. W ramach kierunku Zarządzanie oferujemy studentom jedną z 5 prorynkowych specjalności: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu firmą Specjalność przygotowuje do prowadzenia rachunkowości podmiotów w różnych sektorach praktyki gospodarczej, w tym prowadzenie różnych form i technik księgowości zarówno w odniesieniu do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Program specjalności ma na celu kształtowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności w procesie tworzenia informacji o zasobach i strumieniach kosztowo-wynikowych jednostki gospodarczej oraz przygotowania informacji pod kątem podejmowania decyzji zarządczych. Zarządzanie firmą Specjalność ta kreuje liderów potrafiących zarządzać współczesnym przedsiębiorstwem czy instytucją w taki sposób, aby, dzięki skutecznym i nowoczesnym strategiom, mogło ono sprostać konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Absolwenci Jańskiego posiadają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych i współpracy w zespołach. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy. Program specjalności jest skonstruowany tak, aby student mógł cały czas rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie kapitałem ludzkim Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje potrzebują ludzi o najwyższych kwalifikacjach, którzy poprzez swoją wiedzę dostarczą umiejętności, dostosowanych do każdego rodzaju zadań. Człowiek jego postawa, potencjał i zaangażowanie, będą kluczem do sukcesu. Zarządzanie potencjałem społecznym to zarządzanie najważniejszym elementem sukcesu

7 każdego organu społecznego, przemysłowego oraz ekonomicznego. Głównym zadaniem specjalności jest wykształcenie postawy przyszłego menedżera kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i instytucji, który będzie potrafił zrównoważyć prymat czynnika ludzkiego oraz racjonalność jego wykorzystania. Zarządzanie marketingiem Celem Zarządzanie marketingiem jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą pozwalającą na formułowanie marketingowych strategii skutecznego działania na konkurencyjnych rynkach i stosowanie narzędzi marketingowych w działaniach różnego rodzaju przedsiębiorstw. Umiejętność zarządzania działalnością na rynku pozostaje i zawsze będzie kluczem do sukcesu firmy. Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, dowolnej wielkości są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Od menedżerów i ich profesjonalnych kwalifikacji zależy powodzenie przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. W najbliższych latach wzrośnie popyt na kadrę menedżerską dla korporacji oraz kierowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie instytucjami publicznymi Zarządzanie instytucjami publicznymi to nowa specjalność skierowana do osób, które interesuje administrowanie i zarządzanie specyficznym sektorem publicznym. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Uczelnię na terenie województwa podlaskiego brakuje wykwalifikowanej kadry w tym sektorze. Jeśli interesujesz się zarządzaniem i administrowaniem instytucjami publicznymi, chcesz dogłębnie poznać przepisy prawne dotyczące jednostek publicznych i funkcjonowania firmy, chciałbyś kierować zespołem ludzi bądź pracą własnej firmy, a Twoją pasją jest nowoczesne zarządzanie i chęć zdobycia umiejętności wszechstronnego kierowania to specjalność Zarządzanie instytucjami publicznymi na kierunku Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997

8 STUDIA LICENCJACKIE Tryb studiowania Studia I stopnia trwają sześć semestrów (3 lata). Rok akademicki trwa od października do czerwca następnego roku. Studia prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarny (dzienny), gdzie zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, niestacjonarny (zaoczny), gdzie zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w weekendy, w piątki od godziny 15:00, a w soboty od godziny W trakcie studiów, w obu trybach studiowania realizowany jest ten sam plan studiów, z tym że na studiach niestacjonarnych jest mniejsza liczba godzin dydaktycznych, zgodnie ze standardami kształcenia MNiSW. Zasady rekrutacji na studia I stopnia Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży prowadzi nabór na studia bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studentów proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów: 4 fotografie kserokopia dowodu osobistego kwestionariusz osobowy oryginał świadectwa dojrzałości podanie o przyjęcie na studia dowód opłaty wpisowego dowód wpłaty I raty czesnego Osoby zainteresowane studiami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym Uczelni czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach: Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 października br. Zapraszamy również do zapisywania się na studia za pomocą rekrutacji on-line dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Zapisy on-line, bądź bezpośrednio pod linkiem: https://wz.janski.edu.pl/studenci/index.html.

9 Do wyboru przez naszych studentów przygotowaliśmy trzy sposoby wnoszenia opłat za studia. Czesne może być opłacane jednorazowo za cały rok studiów z góry, w dwóch ratach semestralnych lub dwunastu ratach miesięcznych. za rok i semestr z góry są premiowane rabatem. Wysokość czesnego jest stała i gwarantowana umową o odpłatności za studia, dzięki czemu nie wzrośnie przez cały okres studiów. Wysokość opłat na studiach licencjackich stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) jest jednakowa i wynosi: płatność miesięczna wnoszona w dwunastu miesięcznych ratach po 310 zł, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, płatność miesięczna wnoszona w dwunastu miesięcznych ratach po 350 zł, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, płatność semestralna wnoszona w dwóch ratach po 1850 zł, w terminach do 15 lutego oraz do 15 sierpnia każdego roku studiów płatność roczna wnoszona za rok z góry w wysokości 3600 zł, w terminie do 15 lutego (tylko dla rozpoczynających studia w semestrze letnim) oraz w terminie do 15 sierpnia (dla rozpoczynają studia w semestrze zimowy) każdego roku studiów. Stypendia W uczelni działa system pomocy materialnej dla studentów. Wypłacane są stypendia socjalne i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Osobom, które osiągają wysoką średnią ocen ze studiów uczelnia wypłaca stypendia za dobre wyniki w nauce. Najlepsi studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości mogą ubiegać się o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w sporcie. Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

10 Studia II stopnia (magisterskie) NOWOŚĆ Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie! Prowadzimy nabór na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie. Punkt rekrutacyjny Wydziału Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie. Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Nauka trwa 4 semestry (2 lata) i kończy się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie studiów II stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich. W Jańskim czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania w Warszawie są poświęcone problematyce z zakresu zarządzania personelem, oceny osiąganych wyników ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu finansowego, zarządzania kosztami i projektami, konsultingu i doradztwa, zarządzania wiedzą, kapitałem i inwestycjami, projektowania i wdrażania innowacji organizacyjnych. Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.) oraz certyfikatem Wiarygodna Szkoła. Studia II stopnia Ekonomia pracy i zarządzania kapitałem ludzkim Specjalność ta przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką rynku pracy oraz polityką społeczną, a także dla pracowników działów personalnych różnych organizacji prywatnych, państwowych i samorządowych. Specjalność daje umiejętności wykonywania wszelkich czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, kreowania polityki kadrowej, analizą rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz kształtowania polityki przeciwdziałania bezrobociu.

11 Komunikacja w zarządzaniu Wzrost znaczenia procesów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach organizacji sprawia, iż tematyka ta staje się jednym z głównych obszarów, wpływających na funkcjonowanie organizacji. W obecnej sytuacji rynkowej umiejętności związane ze sprawnym negocjowaniem, argumentowaniem czy tworzeniem pozytywnego wizerunku stają się ważnym elementem tworzonej strategii organizacyjnej. Ten pozytywny wizerunek firmy tworzą wszyscy pracownicy. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym nowość! Proponowany kierunek jest specjalnością przyszłości ponieważ aktywa niematerialne (dane i informacje) odgrywają istotną rolę w walce o przewagę konkurencyjną lub choćby o trwanie na rynku. Specjalność ta daje możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI) w organizacji. Studenci uzyskają wiedzę związaną z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez SZBI, z rodzajami zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego i metodami ochrony przed zagrożeniami, ale także z metodami szacowania ryzyka i zasadami prowadzenia audytów. Są przygotowani do pełnienia funkcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym W szczególności specjalność ta adresowana jest do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w sektorze służby publicznej, do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji, wojska, obrony cywilnej, straży granicznej, służby celnej, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, PKP-SOK, sztabów zarządzania kryzysowego, specjalistów spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych, menedżerów agencji ochrony i usług detektywistycznych oraz do pracowników innych instytucji publicznych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo jednostki np. samorządowej czy firmy. Zarządzanie finansami w kryzysie nowość! Funkcjonowanie firmy i jej rozwój w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej zależy od prawidłowego zarządzania jej finansami. Brak przewidywalności i niepewność w warunkach sytuacji kryzysowej kraju wymaga szybkości w podejmowaniu działań adaptacyjnych i trafności strategii finansowej firmy, decydując o sukcesie i ryzyku poniesienia porażki. Koniecznymi specjalistami w dzisiejszych warunkach walki konkurencyjnego istnienia firmy na rynku są absolwenci specjalności Zarządzanie finansami w kryzysie. Zarządzanie firmą Przygotowujemy specjalistów na potrzeby przede wszystkim sektora przedsiębiorstw. Sektor przedsiębiorstw daje aktualnie pracę dla blisko 6 milionów osób w Polsce (z tendencją wzrostu) jest to więc duży rynek pracy. Absolwenci mogą podejmować pracę również w organizacjach nie zaliczanych do sektora przedsiębiorstw samorządowych, budżetowych bądź kierować własnymi firmami. Zarządzanie w administracji publicznej W ramach tej specjalności studenci uzyskają wiedzę związaną z instrumentami i mechanizmami funkcjonowania administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania nimi. Kluczowym elementem kształcenia będzie przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych, podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej. Zarządzanie w gospodarce przestrzennej Specjalność Zarządzanie w gospodarce przestrzennej jest dyscypliną naukową, która łączy wiedzę o gospodarce przestrzennej i zarządzanie. Absolwenci nabędą umiejętności zarządzania ochroną środowiska w miastach, gminach i wsiach. Studenci nauczą się, jak pogodzić rozwój infrastruktury przemysłowej i komunalnej, dróg, gospodarki odpadami z ochroną środowiska.

12 STUDIA Podyplomowe Studia podyplomowe Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z ponad dziesięciu kierunków jakie są prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących. Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. Absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania im. Bogdana Jańskiego, zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego! Słuchacze studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub słuchacze którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa). Oferowane kierunki studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe nowość! Międzynarodowe Studia Coachingu Edukacja dla bezpieczeństwa Oligofrenopedagogika nowość! Kadry i płace w zarządzaniu nowość! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego orga- Przygotowanie pedagogiczne nizacji pozarządowej nowość! Menedżer w samorządzie terytorialnym nowość! Księgowość Terapia pedagogiczna Mediacje i negocjacje w biznesie nowość! Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Mediacje i negocjacje w sprawach rodzinnych i karnych Zarządzanie podmiotami leczniczymi nowość! nowość!

13 Doradztwo zawodowe nowość! Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, w szczególności doradztwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania uczniów do roli pracowników oraz samozatrudnienia. Skala bezrobocia w naszym kraju oraz konsekwencje tego zjawiska, przy równoczesnym wzroście znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi wymagają pilnego stworzenia profesjonalnej sieci pomocy zarówno osobom, które zostały pozbawione zatrudnienia, jak i przygotowującym się dopiero do wejścia na rynek pracy. Dlatego doradztwo zawodowe jest bardzo atrakcyjnym i potrzebnym społecznie zawodem. Absolwenci studiów podyplomowych mając wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, będą przygotowani do pracy w szkołach i studenckich biurach karier, w rejonowych i wojewódzkich urzędach pracy, w tym także w centrach informacji zawodowej, czy w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Będą mogli zajmować stanowiska menedżerów działów personalnych, specjalistów do spraw szkoleń zawodowych, trenerów w różnych firmach. Poza sferą budżetową, możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą też w coraz liczniejszych agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej. Ramowy program studiów obejmuje m.in.: etykę zawodu nauczyciela komunikację społeczną metodykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego praktykę zawodową programy informatyczne w poradnictwie szkolno-zawodowym seminarium dyplomowe Czas trwania studiów: 3 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. socjologię edukacji socjologię i pedagogikę pracy społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy teorię i praktykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego zawodoznawstwo i informacje dodatkowe rokzałożenia 1997 Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości

14 STUDIA Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa Program wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dydaktyczno pedagogiczne, niezbędne do prowadzenia nowego w Podstawie Programowej MEN przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, który w gimnazjach zastąpił ścieżkę edukacyjną: obrona cywilna, a w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot przysposobienie obronne. Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenie dodatkowo płatne). Absolwent uzyskuje umiejętności m.in. reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji i kultury, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych i kulturalnych. Ramowy program studiów obejmuje m.in.: bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzy komunikację interpersonalną sowych metodykę pracy z grupą system obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej metodykę przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa seminarium dyplomowe podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego zagrożenia czasu pokoju i wojny- Prawne aspekty zarzą praktykę pedagogiczna dzania bezpieczeństwem projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpie zastosowanie IT na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa czeństwa Czas trwania studiów: 3 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł.

15 Kadry i płace w zarządzaniu nowość! Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Uczestnicy studiów zostaną gruntownie zaznajomieni z szeroko pojętą tematyką kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej, a także kolejnym etapom procesu kadrowego: rekrutacji, selekcji, ocenianiu, wynagradzaniu, motywowaniu, zagadnieniom rozwoju personelu oraz kształtowaniu warunków i stosunków pracy także pod względem prawno-formalnym. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w unikatowe na współczesnym rynku umiejętności praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów oraz menedżerów, specjalistów i pracowników z różnych obszarów działalności organizacji. Absolwent kierunku Kadry i Płace w Zarządzaniu będzie wyposażony w kluczowe kompetencje zarządcze niezbędne do uczestniczenia w procesie kierowania firmą nie tylko małej czy średniej wielkości, lecz także nawet dużym przedsiębiorstwem. Będzie mógł uczestniczyć w innowacyjnym kreowaniu firmy wraz z jej pracownikami najwyższego szczebla. Ramowy program studiów obejmuje m.in.: kadry prawo pracy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy czas pracy płace Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. obowiązki wobec ZUS, PFRON i GUS podatek dochodowy od osób fizycznych rozwój umiejętności interpersonalnych Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

16 STUDIA Podyplomowe Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej nowość! Studia wyposażają absolwentów w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania określonych funkcji administracyjnych w administracji samorządu gminnego i powiatowego oraz zarządzania jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi tych samorządów, jak również jednostkami organizacji pozarządowymi. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej i organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. Studia przygotowują absolwentów studiów wyższych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów i konsultantów ds. zamówień publicznych. W odróżnieniu od dotychczas prowadzonych w tym zakresie studiów w Polsce, które poprzestają jedynie na zagadnieniach teoretycznych mają one duży walor praktyczny poprzez położenie nacisku na praktyczną wiedzę przydatną zawodowo dzięki zastosowaniu najnowszych metod dydaktycznych jak i ukazanie zamówień publicznych przez pryzmat wielu dziedzin. Program studiów obejmuje przedmioty z następujących modułów: postępowanie administracyjne zarządzanie NGO zamówienia publiczne księgowość budżetowa pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych) Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł.

17 Księgowość Studia podyplomowe Księgowość są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich z zakresu nauk ekonomicznych. Studia stwarzają możliwość podwyższenia kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej z zakresu księgowości. Rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw powoduje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu małej i dużej księgowości. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z księgowości, prawa oraz podatków oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie: wykorzystywania narzędzi i instrumentów niezbędnych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Program studiów obejmuje m.in.: zagadnienia ogólne rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunkowość małych firm system podatkowy prawo zasady sporządzania sprawozdań analizę sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa i rachunkowości klasyfikację kosztów z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. klasyfikację kosztów dla podejmowania decyzji i planowania szacowanie kosztów w oparciu o dane pochodzące z rachunkowości rodzaje i metody kalkulacji kosztów rachunek kosztów zmiennych podstawy informatyki, przetwarzanie i zabezpieczenie informacji systemy informatyczne w UoR oraz systemy użytkowe F-K nowe kierunki zastosowań IT w rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

18 STUDIA Podyplomowe Mediacje i negocjacje w biznesie nowość! Mediacje i negocjacje w sprawach karnych i rodzinnych nowość! Mediacje alternatywa wobec drogi sądowej. Rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. W Polsce tworzą się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Uczestnicy zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu. Program studiów obejmuje m.in.: sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna negocjacje wprowadzenie do mediacji, ADR psychologiczne mechanizmy zachowań odwetowych etykę mediatora/wizerunek mediatora komunikację niewerbalną w mediacji mediacje w prawie polskim komunikację werbalną (techniki komunikacji) w mediacji mediacje w prawie międzynarodowym behawioralne techniki peryferyjne w negocjacji i media psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania konfliktu cji, perswazja, wywieranie wpływu na ludzi wybrane zagadnienia z psychologii społecznej pracę mediatorów w parach techniki, zasady, reguły erystykę sztuka argumentowania współpracy Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. Partner merytoryczny

19 Menedżer w samorządzie terytorialnym nowość! Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznych i teoretycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, finansowym, prawnym i organizacyjnym. Studia są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie a w szczególności do przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego. Ramowy program studiów zawiera m.in.: miejsce samorządu terytorialnego w systemie demokracji i gospodarki rynkowej organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej kategorie i podział zadań publicznych. Źródła finansowania zadań publicznych specyfika zarządzania w sektorze publicznym uwzględnieniem warunków funkcjonowania samorządu terytorialnego ewolucja i program polityki UE w sektorze publicznym polityka spójności, polityka regionalna system zarządzania rozwojem w Polsce zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym i na poziomie JST instrumenty, realizacja, ocena zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego zarządzanie gospodarka komunalną w JST Czas trwania studiów: 2 semestry polityka społeczna na poziomie JST. Zarządzanie usługami społecznymi rewitalizacja obszarów problemowych w mieście i na wsi zadania i organizacja ochrony środowiska na poziomie JST studia przypadku Planowanie przestrzenne a zarządzanie rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii na poziomie JST analiza kosztów i korzyści w projektach inwestycyjnych samorządu terytorialnego partnerstwo Publiczno-Prywatne praktyczne aspekty budowy i zarządzania projektami PPP zarządzanie projektami inwestycyjnymi JST współfinansowanymi funduszami UE Prawno-organizacyjne aspekty prawa zamówień publicznych na poziomie JST Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

20 Międzynarodowe Studia Coachingu Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coacha; prowadzenia procesów/sesji coachingu z klientami indywidualnymi, w firmach, korporacjach, instytucjach oraz organizacjach; rozwinięcie kompetencji i metodologii coacha zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia. Program skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju uczestnika, w związku z tym konstrukcja studiów sprzyja nabywaniu potrzebnej wiedzy, praktycznych umiejętności, samoświadomości, osobowości i budowaniu poczucia własnej wartości. Studia pozwalają również na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, psychologii, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz innych kompetencji miękkich rozwijających inteligencję emocjonalną. Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie zasad pracy coacha, w tym z trudnym klientem; wyposażają w potrzebne umiejętności niezbędne w doskonaleniu i rozwoju jednostki oraz dokonywaniu zmiany z wykorzystaniem zasobów klienta. Ramowy program studiów obejmuje min.: Warsztat i umiejętności coacha, w tym: trening interpersonalny kreowanie wizerunku coacha proces komunikacji. Narzędzia komunikacyjne elementy psychologii osobowości i poznawczej proces zmian w coachingu kodeks etyczny i kompetencje coacha budowanie kontraktu wyznaczanie celu. Praca na wartościach Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1600 zł. Wpisowe 400 zł. coaching możliwości rozwoju (program akredytowany) coaching for Leaders (program akredytowany) coaching budowanie świadomości, możliwości rozwoju (program akredytowany) co-active coaching coaching for Excellence sesja mentorska grupowa marketing usług coachingowych indywidualne konsultacje przygotowanie do egzaminu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo