atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia"

Transkrypt

1 studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997

2 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora Naszym studentom nie wystarcza przeciętność. Mają swoje marzenia, ambicje, wierzą w siebie i udaną przyszłość. Chcą wykorzystać swoją szansę, w czym staramy się im pomóc. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości harmonijnie godzi gruntowną wiedzę wykładowców z ich bogatą praktyką zdobytą w renomowanych firmach w kraju i za granicą. To uznani specjaliści, doświadczeni w analizowaniu, projektowaniu i usprawnianiu mechanizmów na oferowanych przez Uczelnię kierunkach: zarządzaniu, pedagogice jak i turystyce i rekreacji. Potencjał i profil uczelni dają słuchaczom gwarancję, że wybrali właściwe studia. Do ich dyspozycji oddajemy nowoczesny budynek z świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, wysokiej klasy laboratorium komputerowym a także bibliotekę z jej bogatym księgozbiorem. Naszym celem jest przygotowanie kreatywnych profesjonalistów, ludzi kariery, którzy potrafią efektywnie działać i rozwijać swoje umiejętności. Otwieramy przed Państwem podwoje przyjaznej uczelni, w której dojrzewają wielkie życiowe szanse. W jej murach wszyscy znajdują swoje własne miejsce to tu rodzą się przyszłe kariery. dr Robert Czerniak Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

3 Dlaczego warto studiować w Jańskim? Jesteśmy jedną z największych, najstarszych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości jest uczelnią niepaństwową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 czerwca 1997 roku nr DNS /TBM/193/1/97 i wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 117. Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 3 kierunkach i 12 specjalnościach. Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach. Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody. Należymy do rodziny Szkół Jańskiego, które działają w całej Polsce. Co zyskujesz studiując u nas? Studia na najlepszej Uczelni w Łomży według rankingu Szkół Wyższych 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw. Zwolnienie z wpisowego. Duże zniżki w czesnym. Studia za granicą (w ramach wymiany Erasmus). Możliwość pracy w Biurze Karier jako Doradca Kariery. Doświadczenie zawodowe dzięki nowatorskiemu systemowi praktyk. Wolne niedziele i poniedziałki. Zwiększoną liczbę godzin nauczania języków obcych. Możliwość zdobycia certyfikatów językowych uznawanych w krajach UE. Możliwość uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach organizowanych na Uczelni. Jański tym wyróżnia się na tle innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego, realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny. Uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie, kształcąc jednocześnie: umiejętność rozpoznawania wyzwań rozwojowych jakie stają przed jednostką, grupą społeczną, organizacją, narodem i społeczeństwem, wyobraźnię i wrażliwość społeczną powiązaną z respektowaniem i szacunkiem wobec postaw etycznych we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego, umiejętność myślenia interdyscyplinarnego i systemowego, umiejętność łączenia refleksji teoretycznej z praktyką, umiejętność praktycznego działania poprzez unikalną koncepcję praktyk w Jańskim, warsztaty edukacyjne oraz edukację poprzez projekty. Realizując przyjęty system edukacji zawierający w sobie doświadczenia 150 letniej działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz najnowsze osiągnięcia w tym zakresie przygotowujemy do kierowania zespołami i organizacjami, umożliwiamy zdobycie praktyki również w wymiarze międzynarodowym, wypracowujemy ze studentami ich własny niepowtarzalny styl działania oparty na ich mocnych stronach, poprzez Biura Karier pomagamy studentom i absolwentom w podjęciu ciekawej pracy oraz zakładaniu własnych firm, tworzymy zaufane środowisko współpracy, aktywnie włączamy się w budowanie kondycji społeczności lokalnych. Dołącz do nas na Facebooku: rokzałożenia 1997 Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości

4 STUDIA LICENCJACKIE Studia I stopnia Zapraszamy Państwa do podjęcia w naszej uczelni trzyletnich studiów I stopnia na jednym z trzech oferowanych przez nas kierunków: Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz Zarządzanie. W ramach kierunku Pedagogika oferujemy trzy prorynkowe specjalności: Resocjalizacja Na Resocjalizacji kształcimy specjalistów z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Nowość! Na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uczymy studentów podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania czy realizacji. Specjalność pobudza podmiotowość i przedsiębiorczość studenta oraz rozwija umiejętność spełniania kulturotwórczej roli w lokalnym środowisku społecznym. Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy, terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Program specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, a także zarządzania placówką przedszkolną. Dobór treści pozwala na kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań

5 wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących i terapeutycznych. Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. W ramach kierunku Turystyka i rekreacja studenci dokonują wyboru jednej z czterech specjalności: Agroturystyka Usługi agroturystyczne w ostatnich latach cieszą się coraz większą popularnością, dlatego na rynku istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Jest to szansa dla absolwentów na ciekawą i atrakcyjną pracę w regionie. Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy dla efektywnego prowadzenia usług agroturystycznych. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu prawnych podstaw działalności agroturystycznej, organizacji i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym, tworzenia produktu agroturystycznego i jego promocji, form finansowania rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich, doskonalenia jakości usług agroturystycznych. Po ukończeniu studiów można prowadzić własną działalność lub pracować jako specjalista agroturystyki w turystyce komercyjnej. Obsługa ruchu turystycznego Absolwenci są specjalistami z zakresu obsługi ruchu turystycznego w biurach podróży, przedsiębiorstwach hotelowych i jednostkach administracji państwowej, gdzie mogą spożytkować swoja wiedzę na temat szeroko rozumianej gospodarki turystycznej oraz efektywnego zarządzania tym obszarem. Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Celem specjalności Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem turystyką i rekreacją w zakresie promocji zdrowia i odnowy biologicznej. W specjalności uwzględniono najnowsze tendencje międzynarodowego przemysłu turystycznego, w celu ich przeniesienia jako najlepszych wzorów do kierowania ośrodkami turystycznymi oraz centrami odnowy biologicznej w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997

6 STUDIA LICENCJACKIE Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Studia mają za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie nowoczesnych kadr, które w sposób profesjonalny będą zarządzać instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. W ramach kierunku Zarządzanie oferujemy studentom jedną z 5 prorynkowych specjalności: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu firmą Specjalność przygotowuje do prowadzenia rachunkowości podmiotów w różnych sektorach praktyki gospodarczej, w tym prowadzenie różnych form i technik księgowości zarówno w odniesieniu do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Program specjalności ma na celu kształtowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności w procesie tworzenia informacji o zasobach i strumieniach kosztowo-wynikowych jednostki gospodarczej oraz przygotowania informacji pod kątem podejmowania decyzji zarządczych. Zarządzanie firmą Specjalność ta kreuje liderów potrafiących zarządzać współczesnym przedsiębiorstwem czy instytucją w taki sposób, aby, dzięki skutecznym i nowoczesnym strategiom, mogło ono sprostać konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Absolwenci Jańskiego posiadają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych i współpracy w zespołach. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy. Program specjalności jest skonstruowany tak, aby student mógł cały czas rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie kapitałem ludzkim Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje potrzebują ludzi o najwyższych kwalifikacjach, którzy poprzez swoją wiedzę dostarczą umiejętności, dostosowanych do każdego rodzaju zadań. Człowiek jego postawa, potencjał i zaangażowanie, będą kluczem do sukcesu. Zarządzanie potencjałem społecznym to zarządzanie najważniejszym elementem sukcesu

7 każdego organu społecznego, przemysłowego oraz ekonomicznego. Głównym zadaniem specjalności jest wykształcenie postawy przyszłego menedżera kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i instytucji, który będzie potrafił zrównoważyć prymat czynnika ludzkiego oraz racjonalność jego wykorzystania. Zarządzanie marketingiem Celem Zarządzanie marketingiem jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą pozwalającą na formułowanie marketingowych strategii skutecznego działania na konkurencyjnych rynkach i stosowanie narzędzi marketingowych w działaniach różnego rodzaju przedsiębiorstw. Umiejętność zarządzania działalnością na rynku pozostaje i zawsze będzie kluczem do sukcesu firmy. Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, dowolnej wielkości są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Od menedżerów i ich profesjonalnych kwalifikacji zależy powodzenie przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. W najbliższych latach wzrośnie popyt na kadrę menedżerską dla korporacji oraz kierowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie instytucjami publicznymi Zarządzanie instytucjami publicznymi to nowa specjalność skierowana do osób, które interesuje administrowanie i zarządzanie specyficznym sektorem publicznym. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Uczelnię na terenie województwa podlaskiego brakuje wykwalifikowanej kadry w tym sektorze. Jeśli interesujesz się zarządzaniem i administrowaniem instytucjami publicznymi, chcesz dogłębnie poznać przepisy prawne dotyczące jednostek publicznych i funkcjonowania firmy, chciałbyś kierować zespołem ludzi bądź pracą własnej firmy, a Twoją pasją jest nowoczesne zarządzanie i chęć zdobycia umiejętności wszechstronnego kierowania to specjalność Zarządzanie instytucjami publicznymi na kierunku Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997

8 STUDIA LICENCJACKIE Tryb studiowania Studia I stopnia trwają sześć semestrów (3 lata). Rok akademicki trwa od października do czerwca następnego roku. Studia prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarny (dzienny), gdzie zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, niestacjonarny (zaoczny), gdzie zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w weekendy, w piątki od godziny 15:00, a w soboty od godziny W trakcie studiów, w obu trybach studiowania realizowany jest ten sam plan studiów, z tym że na studiach niestacjonarnych jest mniejsza liczba godzin dydaktycznych, zgodnie ze standardami kształcenia MNiSW. Zasady rekrutacji na studia I stopnia Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży prowadzi nabór na studia bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studentów proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów: 4 fotografie kserokopia dowodu osobistego kwestionariusz osobowy oryginał świadectwa dojrzałości podanie o przyjęcie na studia dowód opłaty wpisowego dowód wpłaty I raty czesnego Osoby zainteresowane studiami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym Uczelni czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach: Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 października br. Zapraszamy również do zapisywania się na studia za pomocą rekrutacji on-line dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Zapisy on-line, bądź bezpośrednio pod linkiem: https://wz.janski.edu.pl/studenci/index.html.

9 Do wyboru przez naszych studentów przygotowaliśmy trzy sposoby wnoszenia opłat za studia. Czesne może być opłacane jednorazowo za cały rok studiów z góry, w dwóch ratach semestralnych lub dwunastu ratach miesięcznych. za rok i semestr z góry są premiowane rabatem. Wysokość czesnego jest stała i gwarantowana umową o odpłatności za studia, dzięki czemu nie wzrośnie przez cały okres studiów. Wysokość opłat na studiach licencjackich stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) jest jednakowa i wynosi: płatność miesięczna wnoszona w dwunastu miesięcznych ratach po 310 zł, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, płatność miesięczna wnoszona w dwunastu miesięcznych ratach po 350 zł, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, płatność semestralna wnoszona w dwóch ratach po 1850 zł, w terminach do 15 lutego oraz do 15 sierpnia każdego roku studiów płatność roczna wnoszona za rok z góry w wysokości 3600 zł, w terminie do 15 lutego (tylko dla rozpoczynających studia w semestrze letnim) oraz w terminie do 15 sierpnia (dla rozpoczynają studia w semestrze zimowy) każdego roku studiów. Stypendia W uczelni działa system pomocy materialnej dla studentów. Wypłacane są stypendia socjalne i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Osobom, które osiągają wysoką średnią ocen ze studiów uczelnia wypłaca stypendia za dobre wyniki w nauce. Najlepsi studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości mogą ubiegać się o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w sporcie. Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

10 Studia II stopnia (magisterskie) NOWOŚĆ Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie! Prowadzimy nabór na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie. Punkt rekrutacyjny Wydziału Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie. Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Nauka trwa 4 semestry (2 lata) i kończy się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie studiów II stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich. W Jańskim czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania w Warszawie są poświęcone problematyce z zakresu zarządzania personelem, oceny osiąganych wyników ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu finansowego, zarządzania kosztami i projektami, konsultingu i doradztwa, zarządzania wiedzą, kapitałem i inwestycjami, projektowania i wdrażania innowacji organizacyjnych. Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.) oraz certyfikatem Wiarygodna Szkoła. Studia II stopnia Ekonomia pracy i zarządzania kapitałem ludzkim Specjalność ta przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką rynku pracy oraz polityką społeczną, a także dla pracowników działów personalnych różnych organizacji prywatnych, państwowych i samorządowych. Specjalność daje umiejętności wykonywania wszelkich czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, kreowania polityki kadrowej, analizą rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz kształtowania polityki przeciwdziałania bezrobociu.

11 Komunikacja w zarządzaniu Wzrost znaczenia procesów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach organizacji sprawia, iż tematyka ta staje się jednym z głównych obszarów, wpływających na funkcjonowanie organizacji. W obecnej sytuacji rynkowej umiejętności związane ze sprawnym negocjowaniem, argumentowaniem czy tworzeniem pozytywnego wizerunku stają się ważnym elementem tworzonej strategii organizacyjnej. Ten pozytywny wizerunek firmy tworzą wszyscy pracownicy. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym nowość! Proponowany kierunek jest specjalnością przyszłości ponieważ aktywa niematerialne (dane i informacje) odgrywają istotną rolę w walce o przewagę konkurencyjną lub choćby o trwanie na rynku. Specjalność ta daje możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI) w organizacji. Studenci uzyskają wiedzę związaną z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez SZBI, z rodzajami zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego i metodami ochrony przed zagrożeniami, ale także z metodami szacowania ryzyka i zasadami prowadzenia audytów. Są przygotowani do pełnienia funkcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym W szczególności specjalność ta adresowana jest do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w sektorze służby publicznej, do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji, wojska, obrony cywilnej, straży granicznej, służby celnej, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, PKP-SOK, sztabów zarządzania kryzysowego, specjalistów spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych, menedżerów agencji ochrony i usług detektywistycznych oraz do pracowników innych instytucji publicznych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo jednostki np. samorządowej czy firmy. Zarządzanie finansami w kryzysie nowość! Funkcjonowanie firmy i jej rozwój w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej zależy od prawidłowego zarządzania jej finansami. Brak przewidywalności i niepewność w warunkach sytuacji kryzysowej kraju wymaga szybkości w podejmowaniu działań adaptacyjnych i trafności strategii finansowej firmy, decydując o sukcesie i ryzyku poniesienia porażki. Koniecznymi specjalistami w dzisiejszych warunkach walki konkurencyjnego istnienia firmy na rynku są absolwenci specjalności Zarządzanie finansami w kryzysie. Zarządzanie firmą Przygotowujemy specjalistów na potrzeby przede wszystkim sektora przedsiębiorstw. Sektor przedsiębiorstw daje aktualnie pracę dla blisko 6 milionów osób w Polsce (z tendencją wzrostu) jest to więc duży rynek pracy. Absolwenci mogą podejmować pracę również w organizacjach nie zaliczanych do sektora przedsiębiorstw samorządowych, budżetowych bądź kierować własnymi firmami. Zarządzanie w administracji publicznej W ramach tej specjalności studenci uzyskają wiedzę związaną z instrumentami i mechanizmami funkcjonowania administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania nimi. Kluczowym elementem kształcenia będzie przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych, podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej. Zarządzanie w gospodarce przestrzennej Specjalność Zarządzanie w gospodarce przestrzennej jest dyscypliną naukową, która łączy wiedzę o gospodarce przestrzennej i zarządzanie. Absolwenci nabędą umiejętności zarządzania ochroną środowiska w miastach, gminach i wsiach. Studenci nauczą się, jak pogodzić rozwój infrastruktury przemysłowej i komunalnej, dróg, gospodarki odpadami z ochroną środowiska.

12 STUDIA Podyplomowe Studia podyplomowe Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z ponad dziesięciu kierunków jakie są prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących. Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. Absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania im. Bogdana Jańskiego, zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego! Słuchacze studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub słuchacze którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa). Oferowane kierunki studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe nowość! Międzynarodowe Studia Coachingu Edukacja dla bezpieczeństwa Oligofrenopedagogika nowość! Kadry i płace w zarządzaniu nowość! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego orga- Przygotowanie pedagogiczne nizacji pozarządowej nowość! Menedżer w samorządzie terytorialnym nowość! Księgowość Terapia pedagogiczna Mediacje i negocjacje w biznesie nowość! Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Mediacje i negocjacje w sprawach rodzinnych i karnych Zarządzanie podmiotami leczniczymi nowość! nowość!

13 Doradztwo zawodowe nowość! Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, w szczególności doradztwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania uczniów do roli pracowników oraz samozatrudnienia. Skala bezrobocia w naszym kraju oraz konsekwencje tego zjawiska, przy równoczesnym wzroście znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi wymagają pilnego stworzenia profesjonalnej sieci pomocy zarówno osobom, które zostały pozbawione zatrudnienia, jak i przygotowującym się dopiero do wejścia na rynek pracy. Dlatego doradztwo zawodowe jest bardzo atrakcyjnym i potrzebnym społecznie zawodem. Absolwenci studiów podyplomowych mając wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, będą przygotowani do pracy w szkołach i studenckich biurach karier, w rejonowych i wojewódzkich urzędach pracy, w tym także w centrach informacji zawodowej, czy w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Będą mogli zajmować stanowiska menedżerów działów personalnych, specjalistów do spraw szkoleń zawodowych, trenerów w różnych firmach. Poza sferą budżetową, możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą też w coraz liczniejszych agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej. Ramowy program studiów obejmuje m.in.: etykę zawodu nauczyciela komunikację społeczną metodykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego praktykę zawodową programy informatyczne w poradnictwie szkolno-zawodowym seminarium dyplomowe Czas trwania studiów: 3 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. socjologię edukacji socjologię i pedagogikę pracy społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy teorię i praktykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego zawodoznawstwo i informacje dodatkowe rokzałożenia 1997 Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości

14 STUDIA Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa Program wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dydaktyczno pedagogiczne, niezbędne do prowadzenia nowego w Podstawie Programowej MEN przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, który w gimnazjach zastąpił ścieżkę edukacyjną: obrona cywilna, a w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot przysposobienie obronne. Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenie dodatkowo płatne). Absolwent uzyskuje umiejętności m.in. reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji i kultury, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych i kulturalnych. Ramowy program studiów obejmuje m.in.: bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzy komunikację interpersonalną sowych metodykę pracy z grupą system obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej metodykę przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa seminarium dyplomowe podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego zagrożenia czasu pokoju i wojny- Prawne aspekty zarzą praktykę pedagogiczna dzania bezpieczeństwem projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpie zastosowanie IT na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa czeństwa Czas trwania studiów: 3 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł.

15 Kadry i płace w zarządzaniu nowość! Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Uczestnicy studiów zostaną gruntownie zaznajomieni z szeroko pojętą tematyką kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej, a także kolejnym etapom procesu kadrowego: rekrutacji, selekcji, ocenianiu, wynagradzaniu, motywowaniu, zagadnieniom rozwoju personelu oraz kształtowaniu warunków i stosunków pracy także pod względem prawno-formalnym. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w unikatowe na współczesnym rynku umiejętności praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów oraz menedżerów, specjalistów i pracowników z różnych obszarów działalności organizacji. Absolwent kierunku Kadry i Płace w Zarządzaniu będzie wyposażony w kluczowe kompetencje zarządcze niezbędne do uczestniczenia w procesie kierowania firmą nie tylko małej czy średniej wielkości, lecz także nawet dużym przedsiębiorstwem. Będzie mógł uczestniczyć w innowacyjnym kreowaniu firmy wraz z jej pracownikami najwyższego szczebla. Ramowy program studiów obejmuje m.in.: kadry prawo pracy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy czas pracy płace Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. obowiązki wobec ZUS, PFRON i GUS podatek dochodowy od osób fizycznych rozwój umiejętności interpersonalnych Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

16 STUDIA Podyplomowe Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej nowość! Studia wyposażają absolwentów w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania określonych funkcji administracyjnych w administracji samorządu gminnego i powiatowego oraz zarządzania jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi tych samorządów, jak również jednostkami organizacji pozarządowymi. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej i organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. Studia przygotowują absolwentów studiów wyższych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów i konsultantów ds. zamówień publicznych. W odróżnieniu od dotychczas prowadzonych w tym zakresie studiów w Polsce, które poprzestają jedynie na zagadnieniach teoretycznych mają one duży walor praktyczny poprzez położenie nacisku na praktyczną wiedzę przydatną zawodowo dzięki zastosowaniu najnowszych metod dydaktycznych jak i ukazanie zamówień publicznych przez pryzmat wielu dziedzin. Program studiów obejmuje przedmioty z następujących modułów: postępowanie administracyjne zarządzanie NGO zamówienia publiczne księgowość budżetowa pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych) Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł.

17 Księgowość Studia podyplomowe Księgowość są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich z zakresu nauk ekonomicznych. Studia stwarzają możliwość podwyższenia kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej z zakresu księgowości. Rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw powoduje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu małej i dużej księgowości. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z księgowości, prawa oraz podatków oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie: wykorzystywania narzędzi i instrumentów niezbędnych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Program studiów obejmuje m.in.: zagadnienia ogólne rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunkowość małych firm system podatkowy prawo zasady sporządzania sprawozdań analizę sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa i rachunkowości klasyfikację kosztów z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. klasyfikację kosztów dla podejmowania decyzji i planowania szacowanie kosztów w oparciu o dane pochodzące z rachunkowości rodzaje i metody kalkulacji kosztów rachunek kosztów zmiennych podstawy informatyki, przetwarzanie i zabezpieczenie informacji systemy informatyczne w UoR oraz systemy użytkowe F-K nowe kierunki zastosowań IT w rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

18 STUDIA Podyplomowe Mediacje i negocjacje w biznesie nowość! Mediacje i negocjacje w sprawach karnych i rodzinnych nowość! Mediacje alternatywa wobec drogi sądowej. Rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. W Polsce tworzą się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Uczestnicy zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu. Program studiów obejmuje m.in.: sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna negocjacje wprowadzenie do mediacji, ADR psychologiczne mechanizmy zachowań odwetowych etykę mediatora/wizerunek mediatora komunikację niewerbalną w mediacji mediacje w prawie polskim komunikację werbalną (techniki komunikacji) w mediacji mediacje w prawie międzynarodowym behawioralne techniki peryferyjne w negocjacji i media psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania konfliktu cji, perswazja, wywieranie wpływu na ludzi wybrane zagadnienia z psychologii społecznej pracę mediatorów w parach techniki, zasady, reguły erystykę sztuka argumentowania współpracy Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. Partner merytoryczny

19 Menedżer w samorządzie terytorialnym nowość! Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznych i teoretycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, finansowym, prawnym i organizacyjnym. Studia są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie a w szczególności do przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego. Ramowy program studiów zawiera m.in.: miejsce samorządu terytorialnego w systemie demokracji i gospodarki rynkowej organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej kategorie i podział zadań publicznych. Źródła finansowania zadań publicznych specyfika zarządzania w sektorze publicznym uwzględnieniem warunków funkcjonowania samorządu terytorialnego ewolucja i program polityki UE w sektorze publicznym polityka spójności, polityka regionalna system zarządzania rozwojem w Polsce zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym i na poziomie JST instrumenty, realizacja, ocena zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego zarządzanie gospodarka komunalną w JST Czas trwania studiów: 2 semestry polityka społeczna na poziomie JST. Zarządzanie usługami społecznymi rewitalizacja obszarów problemowych w mieście i na wsi zadania i organizacja ochrony środowiska na poziomie JST studia przypadku Planowanie przestrzenne a zarządzanie rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii na poziomie JST analiza kosztów i korzyści w projektach inwestycyjnych samorządu terytorialnego partnerstwo Publiczno-Prywatne praktyczne aspekty budowy i zarządzania projektami PPP zarządzanie projektami inwestycyjnymi JST współfinansowanymi funduszami UE Prawno-organizacyjne aspekty prawa zamówień publicznych na poziomie JST Odpłatność za jeden semestr 1300 zł. Wpisowe 400 zł. Wyższa Szkoła Zarządzaniai Przedsiębiorczości rokzałożenia 1997

20 Międzynarodowe Studia Coachingu Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coacha; prowadzenia procesów/sesji coachingu z klientami indywidualnymi, w firmach, korporacjach, instytucjach oraz organizacjach; rozwinięcie kompetencji i metodologii coacha zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia. Program skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju uczestnika, w związku z tym konstrukcja studiów sprzyja nabywaniu potrzebnej wiedzy, praktycznych umiejętności, samoświadomości, osobowości i budowaniu poczucia własnej wartości. Studia pozwalają również na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, psychologii, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz innych kompetencji miękkich rozwijających inteligencję emocjonalną. Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie zasad pracy coacha, w tym z trudnym klientem; wyposażają w potrzebne umiejętności niezbędne w doskonaleniu i rozwoju jednostki oraz dokonywaniu zmiany z wykorzystaniem zasobów klienta. Ramowy program studiów obejmuje min.: Warsztat i umiejętności coacha, w tym: trening interpersonalny kreowanie wizerunku coacha proces komunikacji. Narzędzia komunikacyjne elementy psychologii osobowości i poznawczej proces zmian w coachingu kodeks etyczny i kompetencje coacha budowanie kontraktu wyznaczanie celu. Praca na wartościach Czas trwania studiów: 2 semestry Odpłatność za jeden semestr 1600 zł. Wpisowe 400 zł. coaching możliwości rozwoju (program akredytowany) coaching for Leaders (program akredytowany) coaching budowanie świadomości, możliwości rozwoju (program akredytowany) co-active coaching coaching for Excellence sesja mentorska grupowa marketing usług coachingowych indywidualne konsultacje przygotowanie do egzaminu

kameralna atmosfera studiowania studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe kursy i szkolenia

kameralna atmosfera studiowania studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe kursy i szkolenia folder im_b_jańskiego.indd 1 2014-04-09 18:43:39 ZAPRASZAMY DO JAŃSKIEGO Słowo Rektora Naszym studentom

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 1. Wysokość czesnego zależy od rodzaju i zakresu świadczonej usługi edukacyjnej określonej w zawartej w formie pisemnej Umowie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto studiować Pedagogikę w WSB w Gdyni?

Pedagogika. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto studiować Pedagogikę w WSB w Gdyni? Pedagogika WSB Gdynia - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto studiować Pedagogikę w WSB w Gdyni? Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po Projekt dyplomowy to: Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów iiiiidyplomantów Rozwiązywanie problemu biznesowego lub iiiiispołecznego według standardów PMI Praca pod okiem doświadczonych mentorów Kładziemy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 19. 1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni wynika z określonych celów i zadań Poradni zawartych w indywidualnych planach pracy oraz planach pracy

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo