Powiatowy Informator Samorządowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Informator Samorządowy"

Transkrypt

1 Powiatowy Informator Samorządowy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Nasi kandydaci Szanowni Wyborcy, 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Wybierając burmistrza i radnych, zadecydujemy o losie naszym i naszych bliskich na najbliższe lata- o losie naszego miasta i powiatu. Każdy głos będzie miał wpływ na to, kto zasiądzie w Radzie Miasta i Powiatu, kto zostanie Burmistrzem Ropczyc i kto będzie reprezentować nasze interesy w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wystawia kandydatów do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Są to ludzie uczciwi, kompetentni i odpowiedzialni. Realizując nasz program wyborczy, będą aktywni i otwarci na oczekiwania oraz współpracę z Wami. Witold Darłak Chcemy sprawować władzę nie dla własnych korzyści. Uważamy, że władza nie może się zamykać w swoich gabinetach i nie może służyć tylko wąskim grupom interesu. Wiemy, że opłaca się rządzić dla dobra wspólnego, swoich pożytków zapomniawszy. na Burmistrza Ropczyc Proszę Państwa o poparcie kandydatur: Witolda Darłaka na Burmistrza Ropczyc, Jacka Magdonia do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz kandydatów na radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Ich wybór to szansa na dynamiczny rozwój, a także realna perspektywa pozytywnych zmian. Warto im zaufać! Życzę Państwu trafnego wyboru podczas głosowania 16 listopada 2014 r. Wierzę, że wybrani Burmistrz i Radni spełnią Wasze oczekiwania. Z wyrazami szacunku Poseł na Sejm RP Jacek Magdoń Kazimierz Moskal do Sejmiku Wojewódzkiego 16 listopada 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE

2 Prawicowy Słuchać Prawicowy Informator Polaków, Informator Sejmowo zmieniać Samorządowy Polskę Informacje parlamentarne Str. Str. Str Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią w Polsce, która przedstawiła kompleksową, całościową ofertę dla Polaków w formie dokumentu programowego, który jest odpowiedzią na realne problemy i wyzwania. Program PiS opiera się na trzech filarach, które wymagają rzeczowych rozwiązań: PRACA- RODZINA ZDROWIE. Zachęcamy do zapoznania się z nim pod adresem: W oparciu o Program powstała deklaracja samorządowca Prawa i Sprawiedliwości, której zobowiązań będą przestrzegać kandydaci w wyborach samorządowych. Nasze Priorytety programowe: - Uczciwa i przejrzysta władza: zapewnienie maksymalnej jawności i przejrzystości wszelkich procesów decyzyjnych (polityka kadrowa, gospodarowanie mieniem komunalnym), pełna jawność samorządowej gospodarki finansowej, walka z korupcją; - Współudział mieszkańców w podejmowaniu decyzji: (budżet obywatelski, młodzieżowa rada samorządowa, rada sportu, rada seniorów). Wspieranie oraz promowanie inicjatyw obywatelskich, utworzenie Biura Porad Obywatelskich; - Zrównoważony rozwój gminy i powiatu, rozbudowa infrastruktury drogowej: skomunikowanie sieci dróg lokalnych z autostradą (budowa łącznika), zabieganie o remont drogi 986 (Ostrów Ropczyce-Wielopole); -Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (wzbogacanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych: programy edukacyjne, profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne), stworzenie systemu stypendialnego dla zdolnej młodzieży; promowanie aktywnych i twórczych postaw nauczycieli; - Wspieranie przedsiębiorczości: pozyskiwanie gruntów na cele publiczne i inwestycyjne (rozwój Strefy Ekonomicznej), przygotowanie ofert inwestycyjnych, partnerskie współdziałanie z przedsiębiorcami lokalnymi, walka z bezrobociem i ochrona istniejących miejsc pracy; - Stała i ścisła współpraca z parlamentarzystami naszego regionu, przedstawicielami władz samorządu wojewódzkiego, powiatowego, samorządami sąsiednich gmin w celu stworzenia silnego lobby na rzecz rozwoju ziemi ropczyckiej.

3 Str. 3 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość na Burmistrza Ropczyc Witold Darłak O mnie: z rodziną Mam 39 lat, jestem szczęśliwym mężem i ojcem 4 dzieci. Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Ropczyce, pochodzę z Gnojnicy. Posiadam wykształcenie wyższe: ukończyłem administrację na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuję na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Sprzedaży w Moto Hurt w Ropczycach. Od 2005 r. jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 3 kadencji (12 lat) jestem radnym Rady Miejskiej w Ropczycach, przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. W bieżącej kadencji jestem członkiem Komisji: Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Ochrony Przeciwpowodziowej. Oprócz działalności samorządowej aktywnie udzielam się w różnych organizacjach, m.in. od 2004 r. jestem prezesem OSP w Gnojnicy Woli, sekretarzem LUKS Syrena Gnojnica Wola, członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Ziemi Ropczycko- Sędziszowskiej oraz Rady Parafialnej. W 2009 r. otrzymałem Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; w 2012 r. Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną, w 2014 r. statuetkę Zasłużony dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. Moje cele: Kandyduję na stanowisko Burmistrza Ropczyc z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ chcę harmonijnego i zrównoważonego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Uważam, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz społeczności, a nie działać na rzecz wąskich grup interesu. Ropczyce potrzebują nowego, świeżego podejścia do sprawowania władzy, dlatego zdecydowałem się podjąć to wyzwanie. Burmistrz jest organem kreującym politykę w gminie, ale jest też wykonawcą uchwał i woli radnych. Razem z Radnymi Prawo i Sprawiedliwość przywrócimy właściwe, partnerskie relacje pomiędzy Burmistrzem a Radą w działalności na rzecz Miasta i Gminy Ropczyce. Kandydaci na radnych z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, których Państwu rekomenduję, posiadają wieloletnie doświadczenie pracy samorządowej i społecznej. Będziemy tworzyć sprawny zespół. Obiecujemy, że nie zostawimy mieszkańców samych sobie. Jestem pewien, że sprostamy Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Dlatego proszę o zaufanie i poparcie naszych kandydatur. Z poważaniem Kandydat na Burmistrza Witold Darłak

4 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Str. 4 Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej w Ropczycach Okręg nr 1 Brzezówka Anna Darłak, zam. Brzezówka, lat 58, mężatka, 4 dzieci, wieloletni pracownik kolei, obecnie emerytka, bezpartyjna, członek Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Okręg nr 2 Lubzina (1-210) Dariusz Skórski zam. Lubzina, żonaty, 2 dzieci. Wykształcenie wyższe: mgr prawa, studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego. Od wielu lat zaangażowany w tworzenie i działalność lokalnych organizacji społecznych i klubów sportowych. Kilkuletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Bezpartyjny. Okręg nr 3 Lubzina (211 do końca) Helena Mazan zam. Lubzina, mężatka, 8 dzieci, wykształcenie średnie- studium budowlane, Prowadzenie księgowości i rachunkowości w Zakładzie Betoniarskim w Lubzinie. Przynależność: Caritas Parafialny. 35-letnia praktyka w prowadzeniu księgowości w Zakładzie Betoniarskim. Okręg nr 4 Łączki Kucharskie, Okonin Zygmunt Wójcik, zam. Łączki Kucharskie, lat 57, żonaty, 4 dzieci. Praca w INOX METAL w Dębicy. Okręg nr 5 Niedźwiada (1-80, 309-do końca) Piotr Raś zam. Niedźwiada, lat 38, żonaty, 4 dzieci, rolnik. Od 2 kadencji sołtys Niedźwiady, Radny Rady Miejskiej obecnej kadencji. Okręg nr 6 Niedźwiada (81-308) Kazimierz Mądro, zam. Niedźwiada, lat 57, żonaty, 5 dzieci. Wykształcenie średnie, pracownik Zakładu IGLOOCAR Dębica, były Radny Rady Powiatu. Okręg nr 7 Mała Bogdan Madeja, zam. Mała, żonaty, 3 dzieci, rolnik. Okręg nr 8 Gnojnica Dolna Joanna Bochenek, zam. Gnojnica Dolna, lat 26. Wykształcenie wyższe- specjalizacje: Nauczanie matematyki oraz Finanse i bankowość. Okręg nr 9 Gnojnica Wola Ryszard Prokop, zam. Gnojnica, lat 53, żonaty, 2 synów, wykształcenie wyższe. Nauczyciel w Zespole Szkół w Gnojnicy Woli, Trener LUKS Syrena Gnojnica (sumo). Wychowawca medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata. Okręg nr 10 Osiedle Brzyzna Stanisław Hulek zam. Ropczyce, lat 60, żonaty, 2 dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe techniczne, pracownik ZM Ropczyce S.A., działacz NSZZ Solidarność, były Burmistrz Ropczyc. Okręg nr 12 Osiedle Północ Marcin Gawron, zam. Ropczyce, lat 39. Wykształcenie średnie, własna działalność gospodarcza.

5 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Str. 5 Okręg nr 13 Osiedle Czekaj Dariusz Herbut, zam. Ropczyce, ul. Łąkowa, lat 36, żonaty, 1 dziecko. Wykształcenie wyższe: inżynier geodezji i szacowania nieruchomości. Pracuje jako geodeta w firmie Argeo w Ropczycach. Okręg nr 14 Osiedle Chechły Marek Sąsiadek, zam. Ropczyce, ul. 3 Maja, lat 55, żonaty, 3 dzieci Przez 30 lat prowadził działalność gospodarczą: wytwórnia i hurtowni napojów, obecnie rencista. Były radny Rady Miejskiej w Ropczycach. Okręg nr 15 Osiedle Pietrzejowa Kazimierz Niedźwiedź, zam. Ropczyce, ul. Szkolna. Wykształcenie średnie techniczne. 35 lat pracy zawodowej w przemyśle, rolnik. Obecnie emeryt. Radny Rady Miejskiej w Ropczycach- od 2 kadencji. Okręg nr 16 Osiedle Witkowice Maria Bochenek zam. Ropczyce- Witkowice, mężatka, 1 córka, 2 wnucząt. Wieloletni skarbnik Miasta i Gminy Ropczyce, były główny księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ropczycach. Obecnie emerytka Okręg nr 17 Osiedle Świętej Barbary (m.in. A. Krajowej, Piłsudskiego, Kolejowa, Konarskiego, Mehoffera) Jan Rydzik, zam. Ropczyce, ul. Piłsudskiego, lat 59, żonaty, 3 dzieci. Mistrz warsztatu w firmie KROMEX. Okręg nr 18 Osiedle Świętej Barbary (ul. S. Udzieli) Józef Saj zam. Ropczyce, ul. Udzieli, żonaty, 3 dzieci. Członek Koła Emerytów Nauczycieli Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w Ropczycach. Emerytowany nauczyciel. Były Radny Rady Miejskiej. Okręg nr 19 Osiedle Świętej Barbary (ul. Iwaszkiewicza, Parkowa, Żeromskiego) Stanisław Sałek zam. Ropczyce, żonaty, 5 dzieci. Zaangażowany w życie parafii rzymsko-katolickich dekanatu ropczyckiego oraz działalność świetlicy dla dzieci i pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek redakcji "Wspólnoty". Obecnie emeryt. Okręg nr 20 Osiedle Śródmieście (m.in. ul. Bursztyna, Wierzbowe Miasto Krisego, Lisa Kuli, Rynek) Arkadiusz Kutkowski zam. Ropczyce, ul. Wierzbowe Miasto, lat 54, żonaty, 2 dorosłych dzieci. Zawodowo związany z działalnością ubezpieczeniowo- odszkodowawczą. Bezpartyjny. Okręg nr 21 Osiedle Śródmieście (m.in.. ul.. 3,Maja 1-185, Grunwaldzka, Kościuszki, Monte Cassino) Anna Wenc, zam. Ropczyce ul. Zielona, lat 61, mężatka, 3 dorosłych dzieci, 2 wnucząt. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Były pracownik ZM Ropczyce S.A. i polskiej bankowości, Była radna Rady Miejskiej w Ropczycach, członek redakcji "Wspólnoty" i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Z dziada- pradziada związana z Ropczycami. Obecnie emerytka.

6 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Str. 6 Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego Witold Darłak zam. Gnojnica, lat 39, żonaty 4 dzieci Wykształcenie wyższe administracyjne Zastępca Kierownika Działu Sprzedaży w Moto Hurt w Ropczycach Nr 1 Józef Rojek zam. Ropczyce, ul. Sucharskiego Wykształcenie wyższe- prawnicze Były Starosta Powiatu (w kadencji ), aktualnie Radny Powiatu ( ) Nr 2 Andrzej Czochara 1 Lat 61, żonaty 2 dorosłe córki Były wieloletni pracownik Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. Radny Rady Powiatu Członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Rzeszowie Wiceprzewodniczący powiatowej rady rynku pracy Nr 3 Anna Barwińska Małajowicz zam. Ropczyce, mężatka, 2 dzieci Doktor nauk ekonomicznych, autorka wielu publikacji naukowych, ekspert ds. rynku pracy w krajowych i międzynarodowych projektach, aktywnie zaangażowana we współpracę z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Nr 4 Stanisław Golonka zam. Lubzina, żonaty, 3 synów, 1 córka, Wykształcenie wyższe pożarnicze - Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Były Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy Nr 5 Tadeusz Groele zam. Ropczyce Żonaty, 3 córki Wykształcenie wyższe, nauczyciel Nr 6 Bogusław Kaczkowski zam. Ropczyce, lat 57, żonaty, 2 dzieci, 2 wnucząt Wieloletni pracownik Pogotowia Ratunkowego w Ropczycach Radny powiatu II kadencji Członek zarządu regionu NSZZ Solidarność w Rzeszowie Weteran misji pokojowej w Egipcie Nr 7

7 Str. 7 Str. 7 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Maria Kaznecka zam. Łączki Kucharskie, lat 62, mężatka, 4 dorosłych dzieci Wieloletni pracownik administracji samorządowej: w wydziale finansowym Starostowa Powiatowego i w Urzędzie Rejonowym w Ropczycach Nr 8 Stanisław Madeja zam. Mała, żonaty, 3 dzieci Sołtys Małej. Własna działalność gospodarcza i rolnicza Nr 9 Beata Mazan zam. Ropczyce, ul. Robotnicza, 2 dorosłe córki Pracownik Podkarpackiego Banku Spółdzielczego/ o. Ropczyce na stanowisku Doradca Klienta Nr 10 Wacław Rymut zam. Ropczyce, ul. 3 Maja, żonaty, 3 dzieci, wykształcenie wyższe Pracownik MB AEROSPACE RZESZÓW Członek NSZZ Solidarność Nr 11 Anna Sroka zam. Okonin Mężatka, wykształcenie wyższe, główna księgowa w Biurze Rozrachunkowym Właściciel firmy szkoleniowej, wieloletni pracownik administracji samorządowej. Nr 12 Maria Winkler zam. Gnojnica, Własna działalność w zakresie usług ubezpieczeniowych- PZU S.A. Nr 13 Stanisław Wrona zam. Niedźwiada, lat 53, żonaty, 3 dzieci Właściciel firmy budowlanej Od 3 kadencji Radny Rady Miejskiej Nr 14

8 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę PODKARPACIE WARTE ZACHODU Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Sejmiku Województwa Podkarpackiego Lista: Miejsce: 11 Jacek O mnie: lat 41, mieszkaniec Ropczyc, doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent LO im. T. Kościuszki w Ropczycach, pracuje jako nauczyciel dyplomowany w LO im. Ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp., członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Magdoń w Ropczycach, porucznik rezerwy WP (specjalność: logistyka), instruktor Obrony Cywilnej, instruktor strzelectwa sportowego, ratownik drogowy PZMot., członek Komendy Związku Strzeleckiego Strzelec JP w Rzeszowie, współzałożyciel Strzelca w Dębicy, Iwierzycach, Ropczycach, Sędziszowie Młp. i w Strzyżowie, członek Zarządu Powiatowego LOK w Ropczycach, przewodniczący Sekcji Historycznej Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczony przez Prezydenta RP: Brązowym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę. Moje priorytety: szacunek dla tradycji, przywracanie pamięci historycznej, ochrona przeciwpowodziowa powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powstrzymanie likwidacji szkół, zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozbudowa dróg, a szczególnie ropczycko- sędziszowskiego łącznika z autostradą, wspomaganie działalności organizacji społecznych i proobronnych, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, rozwój sportu i turystyki, rozbudowa szlaków turystycznych i ścieżek turystycznych. JAK GŁOSOWAĆ? Każdy głosujący otrzyma 4 karty do głosowania: X X X X BIAŁĄ do Rady Miejskiej znak X należy postawić w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość (sylwetki naszych kandydatów do Rady Miejskiej z poszczególnych okręgów na str. 4-5) ŻÓŁTĄ do Rady Powiatu należy na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w kratce z lewej strony zaznaczyć znakiem X nazwisko jednego z 14 kandydatów (sylwetki naszych kandydatów do Rady Powiatu na str. 6-7) NIEBIESKĄ do Sejmiku Wojewódzkiego należy na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w kratce z lewej strony zaznaczyć znakiem X nazwisko kandydata nr 11 Jacka Magdonia RÓŻOWĄ dla wyboru burmistrza- znak X należy postawić w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość Witolda Darłaka

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury Tabela nr 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r. Nazwa Plan Wykonanie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych.

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 2008-10-15 12:48:03 Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 66 lat; Średnie technik budowlany; Emeryt, działalność gospodarcza; Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Piotr Maciej Nazwisko: Dziembowski Wiek: 52 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: dziembowskip@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. - budowa nowych nawierzchni asfaltowych oraz remonty wielu ulic miasta,

Uzasadnienie. - budowa nowych nawierzchni asfaltowych oraz remonty wielu ulic miasta, Uzasadnienie Pan Wiesław Białucha jest związany z Lipnem. Ukończył SP nr 2 i LO im. R. Traugutta w Lipnie. Studiował na WSP w Bydgoszczy i AWF w Katowicach. Jest mgr pedagogiki oraz trenerem I klasy piłki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Mariusz Nazwisko: Ostrowski Wiek: 59 Miejsce zamieszkania: Dąbrowa Dane Kontaktowe: E-mail: mariusz.ostrowski9@gmail.com Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Prezydent Piotr Uszok wyznaczył swojego następcę

Prezydent Piotr Uszok wyznaczył swojego następcę Prezydent Piotr Uszok wyznaczył swojego następcę Piotr Uszok nie będzie startował w tegorocznych wyborach na prezydenta Katowic. Poparł za to kandydaturę obecnego wiceprezydenta dr Marcina Krupy. dyrektor

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): MARCIN DOMINIK Nazwisko: MALCHROWICZ Wiek: 40 Miejsce zamieszkania: PALĘDZIE Dane Kontaktowe: E-mail: JOJO@TEJ.PL Nr telefonu: 534489777

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Bernard Baran - Kandydat na Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego - Władysławem Ortylem Jacek Bańczak - Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko wraz

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miasta Prezydium Rady Miasta

Radni Rady Miasta Prezydium Rady Miasta Wtorek, 29 grudnia 2015 Radni Rady Miasta Prezydium Rady Miasta Krzysztof Wroński Przewodniczący Rady Miasta Mariola Migdar Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska"

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy Relacje

Kształtujemy Relacje Kształtujemy Relacje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie, od 17 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju samorządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. SIS realizuje

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Administracja Samorządowa

Administracja Samorządowa Administracja Samorządowa WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Niewątpliwie sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku zwanej dalej,, Stowarzyszeniem'' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy stałych Komisji Na podstawie 71 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIII/155/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Statutu

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW I. Postanowienia ogólne 1. Rada rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami O systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu

Statut Stowarzyszenia. Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu Statut Stowarzyszenia Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i cele Stowarzyszenia 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 07:33:39 Numer KRS: 0000057474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 07:33:39 Numer KRS: 0000057474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 07:33:39 Numer KRS: 0000057474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE WALNE ZGROADZENIE CZŁONKÓW CZĘŚĆ I MATYS PIOTR MARIAN 56 lat, ukończone studia wyższe z fizyki,

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Nr XXXV/200/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji. Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Bardziej szczegółowo

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor, ANDRZEJ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LĘBORKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LĘBORKU Załącznik nr 6 do Statutu ZSO nr1 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LĘBORKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09. 1991, art.55. ust.3 ( z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 2892 UCHWAŁA NR XXXVII/742/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy W numerze m.in.: Numer VII WYDANIE SPECJALNE Ropczyce, wrzesień 2013 r. Wybory uzupełniające do Senatu RP 8 września 2013 r. odbyły się wybory uzupełniające do

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZELOWSKI. www.zelow.pl [113]

INFORMATOR ZELOWSKI. www.zelow.pl [113] INFORMATOR ISSN 1640-727X NR 8 [113] ZELOWSKI Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów! W tym roku mija 20 rocznica samorządu terytorialnego w Polsce. To właśnie w tym roku podczas wyborów samorządowych udowodniliście,

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina Koronowo 2012 STATUT KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie KORONOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI SZCZĘŚLIWA DOLINA jest

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 147 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 147 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 147 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r.

ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r. ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego W związku z wejściem w życie Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2007 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 1991.09.07

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. nadinsp. Jarosław SZYMCZYK

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. nadinsp. Jarosław SZYMCZYK KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław SZYMCZYK Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r. - od

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 UKS Kociewie Starogard Gdański jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Partii Piratów

Statut Polskiej Partii Piratów Statut Polskiej Partii Piratów Spis treści Rozdział 1 - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 - Członkowie partii... 2 Rozdział 3 - Cele partii... 4 Rozdział 4 - Władze partii... 4 Rozdział 5 - Uchwały...

Bardziej szczegółowo