Powiatowy Informator Samorządowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Informator Samorządowy"

Transkrypt

1 Powiatowy Informator Samorządowy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Nasi kandydaci Szanowni Wyborcy, 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Wybierając burmistrza i radnych, zadecydujemy o losie naszym i naszych bliskich na najbliższe lata- o losie naszego miasta i powiatu. Każdy głos będzie miał wpływ na to, kto zasiądzie w Radzie Miasta i Powiatu, kto zostanie Burmistrzem Ropczyc i kto będzie reprezentować nasze interesy w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wystawia kandydatów do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Są to ludzie uczciwi, kompetentni i odpowiedzialni. Realizując nasz program wyborczy, będą aktywni i otwarci na oczekiwania oraz współpracę z Wami. Witold Darłak Chcemy sprawować władzę nie dla własnych korzyści. Uważamy, że władza nie może się zamykać w swoich gabinetach i nie może służyć tylko wąskim grupom interesu. Wiemy, że opłaca się rządzić dla dobra wspólnego, swoich pożytków zapomniawszy. na Burmistrza Ropczyc Proszę Państwa o poparcie kandydatur: Witolda Darłaka na Burmistrza Ropczyc, Jacka Magdonia do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz kandydatów na radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Ich wybór to szansa na dynamiczny rozwój, a także realna perspektywa pozytywnych zmian. Warto im zaufać! Życzę Państwu trafnego wyboru podczas głosowania 16 listopada 2014 r. Wierzę, że wybrani Burmistrz i Radni spełnią Wasze oczekiwania. Z wyrazami szacunku Poseł na Sejm RP Jacek Magdoń Kazimierz Moskal do Sejmiku Wojewódzkiego 16 listopada 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE

2 Prawicowy Słuchać Prawicowy Informator Polaków, Informator Sejmowo zmieniać Samorządowy Polskę Informacje parlamentarne Str. Str. Str Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią w Polsce, która przedstawiła kompleksową, całościową ofertę dla Polaków w formie dokumentu programowego, który jest odpowiedzią na realne problemy i wyzwania. Program PiS opiera się na trzech filarach, które wymagają rzeczowych rozwiązań: PRACA- RODZINA ZDROWIE. Zachęcamy do zapoznania się z nim pod adresem: W oparciu o Program powstała deklaracja samorządowca Prawa i Sprawiedliwości, której zobowiązań będą przestrzegać kandydaci w wyborach samorządowych. Nasze Priorytety programowe: - Uczciwa i przejrzysta władza: zapewnienie maksymalnej jawności i przejrzystości wszelkich procesów decyzyjnych (polityka kadrowa, gospodarowanie mieniem komunalnym), pełna jawność samorządowej gospodarki finansowej, walka z korupcją; - Współudział mieszkańców w podejmowaniu decyzji: (budżet obywatelski, młodzieżowa rada samorządowa, rada sportu, rada seniorów). Wspieranie oraz promowanie inicjatyw obywatelskich, utworzenie Biura Porad Obywatelskich; - Zrównoważony rozwój gminy i powiatu, rozbudowa infrastruktury drogowej: skomunikowanie sieci dróg lokalnych z autostradą (budowa łącznika), zabieganie o remont drogi 986 (Ostrów Ropczyce-Wielopole); -Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (wzbogacanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych: programy edukacyjne, profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne), stworzenie systemu stypendialnego dla zdolnej młodzieży; promowanie aktywnych i twórczych postaw nauczycieli; - Wspieranie przedsiębiorczości: pozyskiwanie gruntów na cele publiczne i inwestycyjne (rozwój Strefy Ekonomicznej), przygotowanie ofert inwestycyjnych, partnerskie współdziałanie z przedsiębiorcami lokalnymi, walka z bezrobociem i ochrona istniejących miejsc pracy; - Stała i ścisła współpraca z parlamentarzystami naszego regionu, przedstawicielami władz samorządu wojewódzkiego, powiatowego, samorządami sąsiednich gmin w celu stworzenia silnego lobby na rzecz rozwoju ziemi ropczyckiej.

3 Str. 3 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość na Burmistrza Ropczyc Witold Darłak O mnie: z rodziną Mam 39 lat, jestem szczęśliwym mężem i ojcem 4 dzieci. Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Ropczyce, pochodzę z Gnojnicy. Posiadam wykształcenie wyższe: ukończyłem administrację na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuję na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Sprzedaży w Moto Hurt w Ropczycach. Od 2005 r. jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 3 kadencji (12 lat) jestem radnym Rady Miejskiej w Ropczycach, przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. W bieżącej kadencji jestem członkiem Komisji: Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Ochrony Przeciwpowodziowej. Oprócz działalności samorządowej aktywnie udzielam się w różnych organizacjach, m.in. od 2004 r. jestem prezesem OSP w Gnojnicy Woli, sekretarzem LUKS Syrena Gnojnica Wola, członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Ziemi Ropczycko- Sędziszowskiej oraz Rady Parafialnej. W 2009 r. otrzymałem Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; w 2012 r. Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną, w 2014 r. statuetkę Zasłużony dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego. Moje cele: Kandyduję na stanowisko Burmistrza Ropczyc z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ chcę harmonijnego i zrównoważonego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Uważam, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz społeczności, a nie działać na rzecz wąskich grup interesu. Ropczyce potrzebują nowego, świeżego podejścia do sprawowania władzy, dlatego zdecydowałem się podjąć to wyzwanie. Burmistrz jest organem kreującym politykę w gminie, ale jest też wykonawcą uchwał i woli radnych. Razem z Radnymi Prawo i Sprawiedliwość przywrócimy właściwe, partnerskie relacje pomiędzy Burmistrzem a Radą w działalności na rzecz Miasta i Gminy Ropczyce. Kandydaci na radnych z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, których Państwu rekomenduję, posiadają wieloletnie doświadczenie pracy samorządowej i społecznej. Będziemy tworzyć sprawny zespół. Obiecujemy, że nie zostawimy mieszkańców samych sobie. Jestem pewien, że sprostamy Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Dlatego proszę o zaufanie i poparcie naszych kandydatur. Z poważaniem Kandydat na Burmistrza Witold Darłak

4 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Str. 4 Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej w Ropczycach Okręg nr 1 Brzezówka Anna Darłak, zam. Brzezówka, lat 58, mężatka, 4 dzieci, wieloletni pracownik kolei, obecnie emerytka, bezpartyjna, członek Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Okręg nr 2 Lubzina (1-210) Dariusz Skórski zam. Lubzina, żonaty, 2 dzieci. Wykształcenie wyższe: mgr prawa, studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego. Od wielu lat zaangażowany w tworzenie i działalność lokalnych organizacji społecznych i klubów sportowych. Kilkuletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Bezpartyjny. Okręg nr 3 Lubzina (211 do końca) Helena Mazan zam. Lubzina, mężatka, 8 dzieci, wykształcenie średnie- studium budowlane, Prowadzenie księgowości i rachunkowości w Zakładzie Betoniarskim w Lubzinie. Przynależność: Caritas Parafialny. 35-letnia praktyka w prowadzeniu księgowości w Zakładzie Betoniarskim. Okręg nr 4 Łączki Kucharskie, Okonin Zygmunt Wójcik, zam. Łączki Kucharskie, lat 57, żonaty, 4 dzieci. Praca w INOX METAL w Dębicy. Okręg nr 5 Niedźwiada (1-80, 309-do końca) Piotr Raś zam. Niedźwiada, lat 38, żonaty, 4 dzieci, rolnik. Od 2 kadencji sołtys Niedźwiady, Radny Rady Miejskiej obecnej kadencji. Okręg nr 6 Niedźwiada (81-308) Kazimierz Mądro, zam. Niedźwiada, lat 57, żonaty, 5 dzieci. Wykształcenie średnie, pracownik Zakładu IGLOOCAR Dębica, były Radny Rady Powiatu. Okręg nr 7 Mała Bogdan Madeja, zam. Mała, żonaty, 3 dzieci, rolnik. Okręg nr 8 Gnojnica Dolna Joanna Bochenek, zam. Gnojnica Dolna, lat 26. Wykształcenie wyższe- specjalizacje: Nauczanie matematyki oraz Finanse i bankowość. Okręg nr 9 Gnojnica Wola Ryszard Prokop, zam. Gnojnica, lat 53, żonaty, 2 synów, wykształcenie wyższe. Nauczyciel w Zespole Szkół w Gnojnicy Woli, Trener LUKS Syrena Gnojnica (sumo). Wychowawca medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata. Okręg nr 10 Osiedle Brzyzna Stanisław Hulek zam. Ropczyce, lat 60, żonaty, 2 dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe techniczne, pracownik ZM Ropczyce S.A., działacz NSZZ Solidarność, były Burmistrz Ropczyc. Okręg nr 12 Osiedle Północ Marcin Gawron, zam. Ropczyce, lat 39. Wykształcenie średnie, własna działalność gospodarcza.

5 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Str. 5 Okręg nr 13 Osiedle Czekaj Dariusz Herbut, zam. Ropczyce, ul. Łąkowa, lat 36, żonaty, 1 dziecko. Wykształcenie wyższe: inżynier geodezji i szacowania nieruchomości. Pracuje jako geodeta w firmie Argeo w Ropczycach. Okręg nr 14 Osiedle Chechły Marek Sąsiadek, zam. Ropczyce, ul. 3 Maja, lat 55, żonaty, 3 dzieci Przez 30 lat prowadził działalność gospodarczą: wytwórnia i hurtowni napojów, obecnie rencista. Były radny Rady Miejskiej w Ropczycach. Okręg nr 15 Osiedle Pietrzejowa Kazimierz Niedźwiedź, zam. Ropczyce, ul. Szkolna. Wykształcenie średnie techniczne. 35 lat pracy zawodowej w przemyśle, rolnik. Obecnie emeryt. Radny Rady Miejskiej w Ropczycach- od 2 kadencji. Okręg nr 16 Osiedle Witkowice Maria Bochenek zam. Ropczyce- Witkowice, mężatka, 1 córka, 2 wnucząt. Wieloletni skarbnik Miasta i Gminy Ropczyce, były główny księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ropczycach. Obecnie emerytka Okręg nr 17 Osiedle Świętej Barbary (m.in. A. Krajowej, Piłsudskiego, Kolejowa, Konarskiego, Mehoffera) Jan Rydzik, zam. Ropczyce, ul. Piłsudskiego, lat 59, żonaty, 3 dzieci. Mistrz warsztatu w firmie KROMEX. Okręg nr 18 Osiedle Świętej Barbary (ul. S. Udzieli) Józef Saj zam. Ropczyce, ul. Udzieli, żonaty, 3 dzieci. Członek Koła Emerytów Nauczycieli Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w Ropczycach. Emerytowany nauczyciel. Były Radny Rady Miejskiej. Okręg nr 19 Osiedle Świętej Barbary (ul. Iwaszkiewicza, Parkowa, Żeromskiego) Stanisław Sałek zam. Ropczyce, żonaty, 5 dzieci. Zaangażowany w życie parafii rzymsko-katolickich dekanatu ropczyckiego oraz działalność świetlicy dla dzieci i pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek redakcji "Wspólnoty". Obecnie emeryt. Okręg nr 20 Osiedle Śródmieście (m.in. ul. Bursztyna, Wierzbowe Miasto Krisego, Lisa Kuli, Rynek) Arkadiusz Kutkowski zam. Ropczyce, ul. Wierzbowe Miasto, lat 54, żonaty, 2 dorosłych dzieci. Zawodowo związany z działalnością ubezpieczeniowo- odszkodowawczą. Bezpartyjny. Okręg nr 21 Osiedle Śródmieście (m.in.. ul.. 3,Maja 1-185, Grunwaldzka, Kościuszki, Monte Cassino) Anna Wenc, zam. Ropczyce ul. Zielona, lat 61, mężatka, 3 dorosłych dzieci, 2 wnucząt. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Były pracownik ZM Ropczyce S.A. i polskiej bankowości, Była radna Rady Miejskiej w Ropczycach, członek redakcji "Wspólnoty" i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Z dziada- pradziada związana z Ropczycami. Obecnie emerytka.

6 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Str. 6 Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego Witold Darłak zam. Gnojnica, lat 39, żonaty 4 dzieci Wykształcenie wyższe administracyjne Zastępca Kierownika Działu Sprzedaży w Moto Hurt w Ropczycach Nr 1 Józef Rojek zam. Ropczyce, ul. Sucharskiego Wykształcenie wyższe- prawnicze Były Starosta Powiatu (w kadencji ), aktualnie Radny Powiatu ( ) Nr 2 Andrzej Czochara 1 Lat 61, żonaty 2 dorosłe córki Były wieloletni pracownik Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. Radny Rady Powiatu Członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Rzeszowie Wiceprzewodniczący powiatowej rady rynku pracy Nr 3 Anna Barwińska Małajowicz zam. Ropczyce, mężatka, 2 dzieci Doktor nauk ekonomicznych, autorka wielu publikacji naukowych, ekspert ds. rynku pracy w krajowych i międzynarodowych projektach, aktywnie zaangażowana we współpracę z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Nr 4 Stanisław Golonka zam. Lubzina, żonaty, 3 synów, 1 córka, Wykształcenie wyższe pożarnicze - Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Były Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy Nr 5 Tadeusz Groele zam. Ropczyce Żonaty, 3 córki Wykształcenie wyższe, nauczyciel Nr 6 Bogusław Kaczkowski zam. Ropczyce, lat 57, żonaty, 2 dzieci, 2 wnucząt Wieloletni pracownik Pogotowia Ratunkowego w Ropczycach Radny powiatu II kadencji Członek zarządu regionu NSZZ Solidarność w Rzeszowie Weteran misji pokojowej w Egipcie Nr 7

7 Str. 7 Str. 7 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę Maria Kaznecka zam. Łączki Kucharskie, lat 62, mężatka, 4 dorosłych dzieci Wieloletni pracownik administracji samorządowej: w wydziale finansowym Starostowa Powiatowego i w Urzędzie Rejonowym w Ropczycach Nr 8 Stanisław Madeja zam. Mała, żonaty, 3 dzieci Sołtys Małej. Własna działalność gospodarcza i rolnicza Nr 9 Beata Mazan zam. Ropczyce, ul. Robotnicza, 2 dorosłe córki Pracownik Podkarpackiego Banku Spółdzielczego/ o. Ropczyce na stanowisku Doradca Klienta Nr 10 Wacław Rymut zam. Ropczyce, ul. 3 Maja, żonaty, 3 dzieci, wykształcenie wyższe Pracownik MB AEROSPACE RZESZÓW Członek NSZZ Solidarność Nr 11 Anna Sroka zam. Okonin Mężatka, wykształcenie wyższe, główna księgowa w Biurze Rozrachunkowym Właściciel firmy szkoleniowej, wieloletni pracownik administracji samorządowej. Nr 12 Maria Winkler zam. Gnojnica, Własna działalność w zakresie usług ubezpieczeniowych- PZU S.A. Nr 13 Stanisław Wrona zam. Niedźwiada, lat 53, żonaty, 3 dzieci Właściciel firmy budowlanej Od 3 kadencji Radny Rady Miejskiej Nr 14

8 Słuchać Polaków, zmieniać Polskę PODKARPACIE WARTE ZACHODU Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Sejmiku Województwa Podkarpackiego Lista: Miejsce: 11 Jacek O mnie: lat 41, mieszkaniec Ropczyc, doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent LO im. T. Kościuszki w Ropczycach, pracuje jako nauczyciel dyplomowany w LO im. Ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp., członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Magdoń w Ropczycach, porucznik rezerwy WP (specjalność: logistyka), instruktor Obrony Cywilnej, instruktor strzelectwa sportowego, ratownik drogowy PZMot., członek Komendy Związku Strzeleckiego Strzelec JP w Rzeszowie, współzałożyciel Strzelca w Dębicy, Iwierzycach, Ropczycach, Sędziszowie Młp. i w Strzyżowie, członek Zarządu Powiatowego LOK w Ropczycach, przewodniczący Sekcji Historycznej Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczony przez Prezydenta RP: Brązowym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę. Moje priorytety: szacunek dla tradycji, przywracanie pamięci historycznej, ochrona przeciwpowodziowa powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powstrzymanie likwidacji szkół, zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozbudowa dróg, a szczególnie ropczycko- sędziszowskiego łącznika z autostradą, wspomaganie działalności organizacji społecznych i proobronnych, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, rozwój sportu i turystyki, rozbudowa szlaków turystycznych i ścieżek turystycznych. JAK GŁOSOWAĆ? Każdy głosujący otrzyma 4 karty do głosowania: X X X X BIAŁĄ do Rady Miejskiej znak X należy postawić w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość (sylwetki naszych kandydatów do Rady Miejskiej z poszczególnych okręgów na str. 4-5) ŻÓŁTĄ do Rady Powiatu należy na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w kratce z lewej strony zaznaczyć znakiem X nazwisko jednego z 14 kandydatów (sylwetki naszych kandydatów do Rady Powiatu na str. 6-7) NIEBIESKĄ do Sejmiku Wojewódzkiego należy na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w kratce z lewej strony zaznaczyć znakiem X nazwisko kandydata nr 11 Jacka Magdonia RÓŻOWĄ dla wyboru burmistrza- znak X należy postawić w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość Witolda Darłaka

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Honorowi obywatele Honorowi Obywatele gminy Izabelin Strona 3 Ważne dla wyborców Strona 4 5 Kandydaci na wójta Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Numer III Ropczyce, 30 września 2012 ALTERNATYWA By żyło się lepiej wszystkim Polakom, a nie tylko rządzącym! W numerze m.in.: Program PiS ALTERNATYWA W Polsce

Bardziej szczegółowo

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr twoje Złotoryja Świerzawa Wojcieszów Pielgrzymka Zagrodno Gm. Złotoryja forum 2010 Biuletyn Informacyjny KWW Forum Samorządowe 2010 lista nr 18 Egzemplarz bezpłatny Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz.

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz. Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej wybitnym osobom zasłużonym dla naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za

Bardziej szczegółowo

Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ? Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY. Kolegium Redakcyjne: Piotr Dmowski, Elżbieta Gałązka, Tadeusz Kolasiński, Jerzy Mika, Christian Młynarek, Janusz Wojdalski. Adres

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli Bez kobiet ani rusz

Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli Bez kobiet ani rusz Kongres Partii Prawo i Sprawiedliwość KRAKÓW, 31.01.2009 01.02. 2009 PANEL PRZEDKONGRESOWY Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli Bez kobiet ani rusz KRAKÓW, 30.01.2009 NOVOTEL CENTRUM KRAKÓW, UL. T.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE

SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE numer 21 (64) 10 listopada 2010 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 LISTOPADA 2010 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC NR 66 / 10 LISTOPADA 2014 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Hanna Banaszak w Przeźmierowie STR. 16 FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek,

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek, Materiał promocyjny KWW Marki-Pustelnik- Struga KWW Marki-Pustelnik-Struga w w w. m ar k i- p u st e l n i k-st ru g a.p l Szanowni Mieszkańcy Marek, Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszego

Bardziej szczegółowo

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7)

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7) NR 1/2015 (7) Zdj. Justyna Bajko! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus! Laur Knurowa 2 CENTRALA BANKU KNURÓW, ul. Kosmonautów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Porozumienie dla Rumi Bogdan Formella - Nasza Rumia i Samorządność deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego

Porozumienie dla Rumi Bogdan Formella - Nasza Rumia i Samorządność deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego WYDANIE SPECJALNE www.gazetarumska.pl NR 3 (89) LISTOPAD 2014 Porozumienie dla Rumi Bogdan Formella - Nasza Rumia i Samorządność deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego W numerze m.in.: Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Bernard Baran - Kandydat na Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego - Władysławem Ortylem Jacek Bańczak - Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko wraz

Bardziej szczegółowo

Marszałek Ortyl w Paryżu - str. 2

Marszałek Ortyl w Paryżu - str. 2 Wielka gala 75-lecia PZL - str. 2 e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl Marszałek Ortyl w Paryżu - str. 2 Srebrne Pióra rozdane- str. 6 Moshe Gur, który przeżył holocaust - str. 6 WIEŚCI REGIONALNE Nr 6/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Przebieg badań

Załącznik 1. Przebieg badań Załącznik 1. Przebieg badań Analiza danych zastanych Analiza danych zastanych miała na celu pogłębienie przez zespół badawczy wiedzy na temat realizowanych projektów oraz dokumentów strategicznych i programowych

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Nasza drużyna do samorządu Kilkadziesiąt naszych koleżanek

Bardziej szczegółowo

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska GRUDZIEŃ 2006 Nr 12 (161); Rok XV ISSN 1232-4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: wyniki wyborów do samorządu Leżajska uchwały podatkowe na rok 2007 stanowisko Browaru

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL DB2010.PL Czwartek, 13 listopada 2014 r. Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PREZYDENT TADEUSZ FERENC. Głosujmy na nich w niedzielę 16 listopada 2014 roku! FONTANNA MULTIMEDIALNA KOLEJKA NADZIEMNA SKUTECZNY PREZYDENT

SKUTECZNY PREZYDENT TADEUSZ FERENC. Głosujmy na nich w niedzielę 16 listopada 2014 roku! FONTANNA MULTIMEDIALNA KOLEJKA NADZIEMNA SKUTECZNY PREZYDENT LISTOPAD 2014 NR 109 Nr 11 (109) ROK X ISSN 1895-2046 Indeks 213039 TADEUSZ FERENC SKUTECZNY PREZYDENT TADEUSZ FERENC Sławomir GOŁĄB lista nr 17 okręg 2, poz. 2 Wiesław BUŻ lista nr 17 okręg 4, poz. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo