UDA-POKL /10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku GDAŃSKU"

Transkrypt

1 EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport z VII fali badania jakościowego Sopot, styczeń 2015 r.

2 Spis treści 1. Opis badania Metodologia badania Proces rekrutacyjny absolwentów Przebieg procesu rekrutacyjnego Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych Rozmowa kwalifikacyjna Oczekiwania pracodawców względem studentów i absolwentów Oczekiwane kompetencje funkcjonalne ( twarde ) nowych pracowników Oczekiwane kompetencje behawioralne ( miękkie ) nowych pracowników Profil idealnego kandydata Słabe i mocne strony absolwentów i praktykantów w opinii przedsiębiorców Ocena kwalifikacji studentów/absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Rekomendacje pracodawców Ocena sytuacji edukacyjnej w regionie Biznes a środowisko akademickie kierunki działań Podsumowanie... 27

3 1. Opis badania Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, a partnerami Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz PBS Spółka z o.o. Głównym celem projektu jest rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Celem szczegółowym badania jest rozpoznanie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów oraz ich dopasowania do potrzeb pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 2. Metodologia badania Badanie przeprowadzono metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) w listopadzie 2014 r. Badaniem jakościowym objęto 10 pracodawców z województwa pomorskiego. Respondentami byli: właściciele firm (decydujący lub współdecydujący o zatrudnianiu pracowników), osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z wytyczaniem polityki kadrowej lub sprawujące opiekę nad praktykantami/stażystami. Wszyscy respondenci reprezentowali firmy lub instytucje, które w ciągu ostatnich dwóch lat: umożliwiły studentom lub absolwentom WSB odbycie praktyk bądź stażu i/lub zatrudniały w ramach umowy o pracę, o dzieło, na zlecenie studentów bądź absolwentów WSB. Dobór respondentów wynikał z celu szczegółowego badania. Cel ten zakładał poznanie opinii pracodawców dotyczących kwalifikacji i kompetencji absolwentów/studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W próbie znalazło się 8 przedsiębiorstw (2 kancelarie księgowe, 1 biuro podróży, 1 wydawnictwo, 1 firma reklamowa, 1 firma doradcza, 1 firma zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją kosmetyków, 1 firma transportowo-spedycyjna) i 2 instytucje publiczne (urząd skarbowy oraz powiatowy urząd pracy). Poniżej zaprezentowano zestawienie udziału badanych branż w podziale na wielkość przedsiębiorstw/instytucji i ich ilość w próbie.

4 Tabela 1 Udział podmiotów w próbie Branża Rachunkowo-księgowa Turystyczna Wydawnicza Poligraficzna Usługowa Administracja państwowa (PUP) Kosmetyczna Logistyczna Administracja państwowa (US) Wielkość przedsiębiorstwa/ instytucji Zatrudnienie w przedsiębiorstwie/ instytucji Ilość w próbie Mikro nie więcej niż 9 pracowników 5 Małe od 10 do 49 pracowników 2 Średnie od 50 do 249 pracowników 3 Wyniki poprzednich badań Najważniejsze wnioski z poprzednich edycji badania dotyczyły niewystarczającej wiedzy praktycznej oraz braku rozbudowanych kompetencji miękkich absolwentów i studentów WSB. Kompetencje te są szczególnie ważne z punktu widzenia użyteczności nowego pracownika oraz nakładów związanych z jego przeszkoleniem. Kluczowe rekomendacje w poprzednich edycji badania obejmowały: zwiększenie liczby zajęć praktycznych w programie studiów i poprawę dynamiki współpracy z sektorem biznesu (lepsze dopasowanie programów nauczania do specyfiki rynku pracy). Oczekuje się, że po wdrożeniu tych rekomendacji, przewaga konkurencyjna studentów i absolwentów WSB powinna wzrosnąć. 3. Proces rekrutacyjny absolwentów 3.1. Przebieg procesu rekrutacyjnego Przedsiębiorcy korzystają z różnych źródeł pozyskiwania pracowników, polegając głównie na urzędach pracy, Internecie (portale tj. oraz agencjach zatrudnienia. Z pomocy agencji korzystają najczęściej średnie przedsiębiorstwa w rekrutacji wyspecjalizowanych pracowników średniego i wyższego szczebla (rekrutacja zewnętrzna). Instytucje administracji publicznej ogłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl). Przebieg rekrutacji zależy od

5 wielkości firmy oraz przynależności pracodawcy do sektora prywatnego lub publicznego. Instytucje administracji państwowej, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych, ogłaszają konkursy na poszczególne stanowiska. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat procesu rekrutacyjnego w podziale na sektor prywatny i publiczny. Zestawienie to opracowano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania jakościowego. Rysunek 1 Proces rekrutacyjny w podziale na sektor prywatny i publiczny CYTATY: Najpierw formalne, jakby sprostać tym formalne. Jest test, a potem jest rozmowa po teście, nie? Najpierw test trzeba przejść. (administracja publiczna I) proces rekrutacji jest u nas bardzo prosty i mamy i rekrutację wewnętrzną, i zewnętrzną i tę zewnętrzną bardzo różnymi kanałami, również wspieramy się agencjami, które nas tutaj wspomagają od strony znalezienia kandydata w przypadku trudnych stanowisk. Generalnie mamy oczywiście wstępną selekcję kandydatów, spotkania z kandydatami w przypadku stanowisk już średniego i wyższego szczebla. Dodatkowo prosimy kandydatów o napisanie takiego projektu, to jest projekt typowy dla naszej branży, w ramach którego możemy sprawdzić jego wiedzę merytoryczną. Jedno spotkanie, czasami dwa, jeżeli to jest jakieś już stanowisko, na które, no bardzo nam zależy, żeby to była osoba, którą zaakceptuje większe grono osób, no to organizujemy dwa spotkania, ale generalnie jest to jednoetapowe spotkanie i decyzja. (branża logistyczna)

6 3.2. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych Jakość większości dokumentów aplikacyjnych oceniana jest relatywnie nisko. Najczęściej rozmówcy podkreślają brak przygotowania kandydatów w zakresie tworzenia CV oraz listów motywacyjnych oraz dość krytycznie odnoszą się też do stopnia dopasowania kwalifikacji do stanowiska, na które aplikują młodzi kandydaci. Poniżej zaprezentowano najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych, które zostały wskazane przez badanych w trakcie badania jakościowego. Tabela 2 Najczęściej występujące błędy w podstawowych dokumentach aplikacyjnych CV brak syntetycznego ujęcia doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji; List motywacyjny schematyzm brak kreatywności; listy sprawiają wrażenie, jak gdyby były tworzone na użytek wielu różnych rekrutacji; zawyżanie posiadanych umiejętności i kompetencji; brak personalizacji kandydaci nie utożsamiają się z firmą do której aplikują korzystanie z prywatnego adresu , np. buziaczek84 brak określania odbiorcy listu. CYTATY: ( ) załóżmy na jedną rekrutację potrafi wpływać na przykład około stu CV. To jest bardzo dużo. No ale z tego pięćdziesiąt, na przykład, nie spełnia podstawowych wymogów określonych w ogłoszeniu ( ) jak z karabinu maszynowego rozsyła się te CV(...) po prostu bo jest ogłoszenie, nie czytając w ogóle treści. (branża wydawnicza) O1: Znaczy widać, że są że ( ) robią to ludzie w sposób, nazwijmy to, intuicyjny. Wydaje im się, że wiedzą jak to się robi. Na pewno nie dostali żadnej instrukcji, na pewno nikt ich tego nie uczył ( ). Do tego żeby mieć porządnego maila na przykład, a nie jakąś tam(...) O2: Niunia osiemdziesiąt trzy. (branża rachunkowo-księgowa II) ( ) to od razu mówię, że to jest słabo. Około dwudziestu, trzydziestu procent potrafi napisać normalnie, tak jak powinno być CV. ( ) nie piszą w ogóle o swoich kompetencjach, nie piszą o swoich sukcesach, które odnoszą na tych uczelniach, czym się zajmują. Jeżeli jest brak doświadczenia zawodowego to w ogóle nie uczestniczą w jakiś wolontariatach, stażach. Nie opisują tychże zadań. Nie opisują nawet doświadczenia zawodowego, które robią. Słabo opisują nawet tematy studiów, jest tylko ukończenie studiów na przykład, a nie piszą na przykład na jaki temat pracy był. Co w tej pracy było ciekawe i tak dalej. W listach motywacyjnych w ogóle nie piszą tytułów do kogo ten list kierują czyli jest szablonowy. Nie ma informacji o firmie, dlaczego chcą być w tej firmie. (...) Nie odnoszą się do tej firmy, tak. Czy generalnie, nie personalizują się jakby(...) CV jest zupełnie oderwane trochę od rzeczywistości. (...) To jest wszytko takie sztampowe i nie można jakby wychwycić kto jest jaką osobą, nie? W listach motywacyjnych w ogóle nie wiadomo (...)mam wrażenie, że to jest napisane i wysłane do stu

7 pracodawców. (branża usługowa) Brakuje opisów dotyczących doświadczenia, zatrudnienia, natomiast bardzo mocno jest jakaś teraz moda chyba na rozbudowywanie profilu osobowościowego, w którym pisze się stronę czasami A4 na temat tego, że ktoś jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole, ma jakieś tam umiejętności jeszcze inne, ale tak naprawdę doświadczenie jest zaniedbane. Pisze się tylko okres zatrudnienia, miejsce pracy i stanowisko. Ludzie nie opisują albo w bardzo szczątkowy sposób opisują zakres obowiązków, a to jest najważniejsze dla pracodawcy. Już w ogóle pomijam kwestię przestawienia w pisaniu CV tak naprawdę najpierw informacje o tym profilu, a dopiero gdzieś tam szukam, szukam, szukam, gdzie jest doświadczenie i znajduję na trzeciej stronie. (branża logistyczna) Konieczny jest dokładny opis doświadczenia zawodowego. Jeżeli to jest młoda osoba i wiemy, że ona nie ma jakiegoś spektakularnego na razie doświadczenia, ale na pewno była na jakiś stażach, praktykach, brała udział w jakichś programach dla studentów, młodych ludzi i tak dalej, to niech to też dokładnie opisze, to jest jakiś plus, to jest dodatek i nikt tutaj nie będzie od dwudziestoczterolatka oczekiwał tego, że on ma mieć dziesięć lat doświadczenia, chociaż pokutuje takie powiedzenie teraz na rynku, że pracodawcy oczekują ludzi, którzy są młodzi i mają dziesięć lat doświadczenia, piętnaście języków i tak dalej. Nieprawda, nieprawda. (branża logistyczna) Jak wynika z analiz materiału empirycznego, ze szczególną starannością powinny być przygotowywane dokumenty rekrutacyjne dostarczane do instytucji administracji państwowej (urzędów skarbowych oraz powiatowych urzędów pracy), ponieważ podlegają one restrykcyjnej procedurze konkursowej. Niespełnienie choćby jednego wymogu wiąże się z odrzuceniem dokumentów już w trakcie ich wstępnej selekcji. Ważnym dodatkiem do standardowych dokumentów (CV, listu motywacyjnego, oświadczenie o niekaralności i posiadaniu obywatelstwa polskiego) są referencje. Stanowią one ważne źródło informacji poświadczające o tym, że dana osoba sprawdziła się w poprzednim miejscu pracy/stażu/praktyk oraz posiada potrzebne kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy. Warunkiem koniecznym towarzyszącym zatrudnieniu jest spełnienie szeregu wymogów formalnych, tj. znajomość przepisów prawa. Proces analizy CV pod kątem kompetencji twardych (wykształcenia i doświadczenia kandydata), różni się w zależności od branży, rekrutowanego stanowiska oraz potencjału kadrowego firmy. Wykształcenie kierunkowe oraz znajomość charakterystycznych dla danej dziedziny technologii i programów komputerowych, cenione są w zawodach o wąskiej specjalizacji, np. rachunkowość (programy księgowe i podatkowe), poligrafia/marketing (programy graficzne) i usługi (programy pakietu Microsoft Office). Doświadczenie absolwenta ważne jest w branżach związanych z obsługą klienta, np. praca w branży turystycznej, logistycznej lub usługowej. Bardzo cennym pracownikiem w opinii tej grupy badanych jest osoba, która podczas studiów odbywała dodatkowe praktyki i staże, działała w wolontariacie oraz uczestniczyła w wielu projektach uczelnianych, zdobywając ważne z zawodowego punktu widzenia obycie w kontaktach z kontrahentami i klientami. Przy czym nie zawsze zdobyte doświadczenie musi być bezpośrednio związane z działalnością

8 reprezentowanej branży. Ważne jest, by kandydaci wykazali, że kompetencje, które posiadają realnie odciążą firmę Rozmowa kwalifikacyjna W przypadku niewielkich kilkuosobowych firm, kandydaci po wstępnej selekcji CV zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której weryfikowane są kompetencje twarde i miękkie kandydata. Rozmowy te najczęściej są traktowane przez pracodawców jako rodzaj testu, podczas którego kandydaci mogą zaprezentować się w korzystnym świetle. Rozmowy te są źródłem informacji o oczekiwaniach kandydatów wobec pracy i pracodawców wobec kandydata oraz umożliwiają wstępne oszacowanie predyspozycji kandydatów do pełnienia poszczególnych zadań w firmie. W trakcie pierwszej rozmowy z przyszłym pracodawcą, obserwacji podlega osobowość kandydata, to jak dobrze radzi sobie ze stresem oraz znajduje odpowiedzi na postawione pytania. Szansę na zatrudnienie mają osoby: energiczne, stonowane, zdecydowane, pewne siebie/przebojowe, rzadziej gburowate i niezdecydowane. Badani przyznają, że oczekują od kandydatów zaangażowania i deklaracji chęci rozwoju w strukturach firmy - w większości przypadków pracodawcy chcą rozpocząć długofalową współpracę, zainwestować czas i pieniądze w rozwój nowego pracownika. Po zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej, następuje najczęściej trzymiesięczny okres próbny - w tym czasie następuje wstępna weryfikacja umiejętności i predyspozycji kandydata. Na negatywną ocenę kandydata zaproszonego na rozmowę rekrutacyjną składa się kilka czynników. Do najczęściej wymienianych należą roszczeniowa postawa kandydatów (wygórowane oczekiwania finansowe, które nie korespondują z posiadaną wiedzą i doświadczeniem) oraz brak przygotowania do rozmowy. Poprzez brak przygotowania respondenci rozumieją jako: brak wiedzy o działalności firmy (obszarach jej działalności), brak wizji rozwoju w jej strukturach; brak umiejętności autoprezentacji w trakcie spotkania. Zdaniem wszystkich badanych osoby chcące aplikować o pracę powinny kierować się przede wszystkim wiedzą przedmiotową zdobytą na studiach i nie wysyłać aplikacji do przypadkowych firm. Pracodawcy oczekują, że kandydaci świadomie wybiorą firmę oraz pokażą, że w krótkim czasie są w stanie wnieść do niej wartość dodaną. CYTATY: My oczekujemy od kandydata, że on nam coś ekstra pokaże, że to jest czas tak naprawdę testu dla niego, a tu tylko oczekiwanie, oczekiwanie, oczekiwanie i u młodych ludzi to najbardziej

9 pokutuje, to jest najbardziej wyraźne. Generalnie to są same oczekiwania. Co w zamian? Niewiele, bo dyplom uczelni dzisiaj to nie jest jakieś gigantyczne osiągnięcie, to jest już rzecz, która stała się, troszeczkę zdewaluowana, niestety, przez pojawienie się wysypu ogromnego uczelni i możliwości kształcenia i tyle. (branża logistyczna) 4. Oczekiwania pracodawców względem studentów i absolwentów Oczekiwania pracodawców względem studentów i absolwentów różnią się znacząco. Oczekiwania dotyczące praktykantów są niższe, dlatego też nie jest organizowany proces rekrutacyjny. Praktykanci zazwyczaj proszeni są o wykonywanie prac asystenckich, które nie są obciążone dużą odpowiedzialnością. Są to: proste prace biurowe, obsługa urządzeń biurowych, selekcja dokumentów oraz prace porządkowe. Od praktykantów najczęściej oczekuje się przede wszystkim predyspozycji osobistych: kultury osobistej, punktualności, odpowiedzialności, chęci rozwoju, dociekliwości oraz umiejętności uczenia się. CYTAT: No wie pani, no im brakuje w zasadzie wszystkiego, no ale też po to są na praktykach żeby mogli te braki w wiedzy uzupełnić, tak? W związku z tym ja nie oczekuję od praktykantów wiedzy. Ja nie oczekuję od nich pełnego przygotowania zawodowego. (branża rachunkowo-księgowa I) Przyjęcie praktykanta/stażysty wymaga wyznaczenia osoby wewnątrz firmy, która zaopiekuje się nowoprzyjętą osobą. W większości przypadków przedsiębiorcy nie szukają samodzielnie praktykantów, a jedynie czekają na ich zgłoszenie. Relatywnie rzadko w procesie tym pośredniczy uczelnia wyższa (biuro karier), kierując studenta na kilkutygodniowy okres praktyk (zazwyczaj między 2 a 6 tygodni). Otwartość pracodawców na przyjęcie praktykantów jest wynikową dwóch postaw: altruistycznej oraz nastawionej na korzyści. W zależności od misji przedsiębiorstwa przeważa jedna z wymienionych typów postaw. W przypadku dominującej postawy altruistycznej, decydującym motywem przyjęcia praktykantów do pracy jest: chęć pomocy młodym osobom w zdobywaniu nowej wiedzy. Gdy dominuje postawa nastawiona na korzyści, motywem przewodnim towarzyszącym organizacji praktyk jest potencjalna oszczędność kosztów wynikających z zatrudnienia nowego pracownika przyjęcie praktykanta nie wiąże się z wypłatą wynagrodzenia, stanowi chwilowe odciążenie zespołu oraz umożliwia selekcję nowych pracowników spośród zgłoszonych na praktyki osób. Pracodawcy na ogół traktują organizację praktyk jako bardzo korzystny układ. W czasie trwania praktyk mogą poznać daną osobę, poddać ją ewaluacji oraz wyszkolić ją pod kątem własnych potrzeb. W opinii większości badanych praktyki są najbezpieczniejszą formą

10 zatrudnienia. Organizacja staży jest równie atrakcyjna pod kątem możliwości budowy bazy potencjalnych współpracowników i wiąże się z wypłatą symbolicznego wynagrodzenia. Staże w przeciwieństwie do praktyk są dłuższe (trwają co najmniej 3 miesiące). CYTAT: Dodatkowe ręce do pracy. Szczególnie, że u nas sezonowo czasami jest tak, że przeważnie zimą nie ma tej roboty zbyt dużo, nie? Ale jak przychodzi lato czy jakieś akcje typu jak właśnie teraz mieliśmy wybory to siedzimy od rana do wieczora i wtedy każde ręce są potrzebne.(branża poligraficzna) Generalnie decydowało to, że mieliśmy dużo zadań, z którymi już nie dawaliśmy sobie rady. Ze względu na to, że jesteśmy też małą firmą, to stosujemy metodę zatrudniania na staż na początek. Chcemy też zobaczyć czy dany student poradzi sobie z tymi zadaniami, czy np. będzie dobrze rokował na przyszłość, a staż jest jakby taką bezpieczną formą zatrudnienia, gdyż nie obciąża nas za bardzo finansowo, a przy okazji wydaje nam się, że możemy też coś zaoferować tym młodym ludziom. Z jednej strony dajemy mniejsze pieniądze, ale dajemy też własne doświadczenie, pracę w międzynarodowym środowisku i to na pewno w obydwie strony dobrze działa.(branża wydawnicza). Poniższe opracowanie utworzono na podstawie danych pozyskanych w badaniu jakościowym. Rysunek 2 Motywy towarzyszące przyjęciu praktykantów Oczekiwania dotyczące absolwentów są wyższe, niż w przypadku przyjmowanych praktykantów. Badani pracodawcy najczęściej przyjmują absolwentów na staże lub zatrudniają ich w swoich przedsiębiorstwach na stanowiskach asystenckich i średniego szczebla. W tym celu organizują najczęściej rekrutację. Kandydaci oceniani są pod kątem posiadanych kompetencji

11 twardych i miękkich. Brany jest pod uwagę poziom wykształcenia, ukończony kierunek studiów, wiedza przedmiotowa dotycząca branży, determinacja do pracy oraz otwartość. CYTAT: ( ) generalnie na te stanowiska takiego średniego szczebla: spedytorów, asystentów spedytorów, handlowców to szukamy ludzi po studiach, którzy mają tę wiedzę teoretyczną dotyczącą branży, a u nas będą zdobywali doświadczenie. Tak jakby nie oczekujemy tego, że ktoś, kto przyjdzie świeżo po studiach jest ekspertem od sprzedaży. Ale już na przykład oczekujemy, żeby wiedział, jaka jest odległość z Warszawy do Paryża. (branża logistyczna) Przy przyjęciu na staż lub przy zatrudnieniu absolwentów, pracodawcy oczekują, że kandydat posiadać będzie rozwinięte kompetencje pomocne w procesie zjednywania klientów i kontrahentów (szczególnie istotne w biurze rachunkowym, instytucji administracji państwowej, firmie doradczej i biurze turystycznym). Szczególną formę przyjmuje to w przypadku obsługi petentów w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pracy. W tej pracy ceniona jest kultura osobista, cierpliwość, odporność na stres, zdyscyplinowanie i skrupulatność. Cechy te pomagają w pracy z podirytowanym klientem. Zdaniem respondentów dodatkowo przydatne w pracy w administracji państwowej są: silna osobowość, zaradność i pewność siebie. CYTAT: Kultura. No i też to podejście do klienta. Ogarniać w całości to wszystko. Wiedzieć gdzie pokierować, taka zrównoważona. Natomiast inaczej jest w księgowości, potrzebna jest osoba, która umie myśleć analitycznie, dzielić.(administracja publiczna I) Najcenniejszymi pracownikami są w odczuciu pracodawców absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia zaoczne. Osoby te częściej posiadają większe obycie oraz doświadczenie w pracy, niż osoby po studiach dziennych. Co ciekawe, część badanych unika ogólnych kategoryzacji twierdząc, że ważniejsze od zdobytego doświadczenia zawodowego i poziomu wykształcenia jest proaktywność, kultura osobista, asertywność, zaangażowanie, otwartość, umiejętność wyszukiwania informacji. Osoby te deklarują gotowość dodatkowego doszkolenia pracownika, jeżeli zajdzie taka potrzeba. CYTATY: Kreatywność też tu się bardzo przydaje, gdyż to jest rynek wydawniczy, powiedzmy jakieś drobne pomysły na urozmaicenie czegoś, zmiany, dotarcie do klienta w środowisku międzynarodowym to też czasem wymaga takiego wyjścia czasem poza schemat: a że tylko znajdę na stronie internetowej, jakiś link poszukać na goldenline, poszukać adres mailowy. ( )w naszym zespole wiadomo, każda firma ma też swoją kulturę organizacyjną jakieś abstrakcyjne poczucie humoru to jest taki aspekt, który pomaga jakby odnaleźć się w naszym środowisku, ale nie jest jakby takim całkowicie koniecznym. Dystans do siebie też mi się wydaje, że... akurat staram się

12 być taką osobą, która daje informacje zwrotną drugiej osobie i mi się wydaje, że jak ktoś ma dystans do siebie to łatwiej znosi krytykę i też się bardziej rozwija. (branża wydawnicza) W tym zawodzie najważniejszą cechą, którą musi posiadać kandydat są chęci, czyli my mamy tutaj taką maksymę. Chcieć to więcej, niż móc. ( ) Niewątpliwie pomocne tutaj jest to wykształcenie kierunkowe. Aczkolwiek przygotowanie kandydata do pracy zawodowej, czyli faktycznego rozwiązywania problemu i księgowania no jest niestety na słabym poziomie, ale to niezależnie od szkoły. (branża rachunkowo-księgowa I) Przede wszystkim asertywność, umiejętność negocjacji, takiego szybkiego wyszukiwania informacji ( )I przede dobrej organizacji własnej pracy. (branża turystyczna) Dzienni a zaoczni. To jest ta różnica dotycząca tego, że ci zaoczni to są zazwyczaj ludzie, którzy pracują, oni mają już jakieś doświadczenie, i to też są ludzie, którzy idą na studia, dlatego, że im się chce i maja taką potrzebę sami z siebie, czyli mają motywację, no jak mają motywację to zupełnie inaczej się odnajdują. To są też kandydaci, których bardzo chętnie u siebie widzimy. Studenci dzienni, no niestety, to wygląda trochę inaczej. (branża logistyczna) Wykształcenie kierunkowe odgrywa duże znaczenie w biurach rachunkowo-księgowych, w firmach logistycznych, biurach podróży i w instytucjach administracji publicznej. Zdecydowanie mniejsze znaczenie wykształceniu przypisuje się w firmie zajmującej się dystrybucją i wytwarzaniem kosmetyków, w firmie doradczej, wydawniczej lub w poligraficznej. Tam wyżej ceniona jest zaradność (umiejętność wyszukiwania informacji), zdecydowanie i dobra organizacja pracy. Poniżej zaprezentowano preferowane kierunki studiów w podziale na branże. Tabela 3 Preferowane kierunki studiów w podziale na branże Branża Rachunkowo-księgowa Logistyczna Turystyczna Usługowa Wydawnicza Poligraficzna Kosmetyczna Administracja publiczna Preferowane kierunki/przedmiot studiów Ekonomia, rachunkowość Transport, logistyka, spedycja, ekonomia Turystyka, hotelarstwo, językoznawstwo Marketing, ekonomia, bezpieczeństwo Ekonomia, transport morski, marketing Kierunki artystyczne (np. grafika) Marketing i zarządzanie Prawo, księgowość, ekonomia, administracja, Jak wynika z przeprowadzonego badania, studenci i absolwenci wymagają stopniowego wdrażania w funkcjonowanie firmy. Studia nie przygotowują ich na tyle, by możliwe było objęcie samodzielnego stanowiska. Przeszkolenie nowego pracownika odbywa się pod opieką wyznaczonego opiekuna z odpowiednim stażem pracy. Wdrożenie polega na obserwacji, nauce i wykonywaniu najprostszych, powtarzalnych czynności biurowych. Czas szkolenia zależy w dużej mierze od predyspozycji absolwenta, łatwości przyswajania informacji oraz poziomu zaawansowania powierzonych zadań. Przyuczenie nowego pracownika trwa od 3 miesięcy do 3

13 lat. CYTAT: Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy: bez wiedzy teoretycznej z uczelni oczywiście to wejście w pracę byłoby jeszcze trudniejsze. Natomiast nie wpadałabym tutaj w euforię, że po ukończeniu uczelni wyższej kandydat jest gotowy do pracy w przedsiębiorstwie. Ten kandydat bardzo często nie ma nawet pojęcia na temat struktury przedsiębiorstwa i tego, że jest coś takiego jak dział fakturowania, dział księgowości, dział administracyjny, dział IT i po co się do nich chodzi i z czym się do kogo zwrócić to jest taka elementarna wiedza, ale jej też brakuje i teraz i ten proces adaptacyjny musi go z jednej strony w taki spokojny i dla niego odpowiedni sposób wdrożyć a z drugiej strony musi dać mu też te podstawy proceduralne. (branża logistyczna) Szkolenie praktykanta nie różni się zasadniczo od szkolenia nowego pracownikaabsolwenta. Praktykanci są także zapoznawani z zasadami obowiązującymi w danej firmie, proszeni są o pomoc w bieżących zadaniach (w pracach porządkowych, np. segregacji dokumentów). Okres szkolenia praktykanta obejmuje okres trwania praktyk (1 3 miesiące). CYTAT: Znaczy głównie chodziło tutaj o prace przy aplikacjach różnych reklamowych, grafiki. Tak jak wyklejanie jakiś szyldów, samochodów i tak dalej. Co tam jeszcze? No raczej głównie o to, nie? Też wiadomo takie sprawy typowo jakieś porządkowe, które też trzeba w pracy wykonywać.(branża poligraficzna) Na ogół absolwenci rozpoczynają pracę w firmach od niższych, asystenckich stanowisk. Stanowią oni wsparcie dla pracodawców. Incydentalnie otrzymują oni samodzielne stanowiska. Poniższe zestawienie pokazuje stanowiska i obowiązki zatrudnianych absolwentów w podziale na branże. Zestawienie stworzono na podstawie uzyskanych danych z badania jakościowego.

14 Tabela 4 Zatrudnienie absolwentów uczelni wyższych w podziale na branże Branża Stanowisko Obowiązki Rachunkowo-księgowa Asystent, młodszy księgowy wprowadzanie dokumentów; do systemu komputerowego, weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym, merytorycznym; segregacja dokumentów; Logistyczna Asystent spedytora lub handlowca, młodszy spedytor realizacja zleceń transportowych, spedycyjnych; dystrybucja krajowa; wsparcie dla innych pracowników firmy; Usługowa Asystent, młodszy specjalista wyszukiwanie informacji; wsparcie pracy działów (przygotowaniem materiałów, ich redakcja i edycja); Turystyczna Doradca klienta, młodszy specjalista (np. młodszy księgowy) organizacja wycieczek (zamówienia restauracji, hoteli) Wydawnicza Asystent w dziale marketingu, w dziale handlowym redakcja i opracowanie materiału; szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji; weryfikacja i dodawanie nowych kontaktów do bazy klientów; Poligraficzna Grafik komputerowy prace przy aplikacjach reklamowych, grafiki. opracowanie i montaż szyldów; wsparcie innych pracowników w bieżących zadaniach Kosmetyczna Asystent w dziale marketingu, w dziale komunikacja z klientem handlowym pozyskiwanie nowych klientów; tworzenie ofert; przygotowanie wycen; sprzedaż produktów; Administracja publiczna Młodszy referent, doradca klienta obsługa interesantów wprowadzanie dokumentów do systemu; Z analizy materiału empirycznego wynika, że absolwenci rachunkowości są chętniej zatrudniani przez badanych pracodawców niż absolwenci innych kierunków WSB. Wśród 10 przebadanych pracodawców, 4 zatrudniło młodych ludzi na stanowisku młodszego księgowego. 1 pracodawca zatrudnił absolwentów logistyki z WSB. 1 przyjął do pracy na zlecenie studenta informatyki z WSB. Absolwenci WSB znaleźli również zatrudnienie w innych wspominanych branżach, jednakże na podstawie zgromadzonego materiału ciężko jest określić konkretne stanowiska i zakres obowiązków zatrudnionych osób.

15 CYTAT: Typowe obowiązki związane z realizacją zleceń transportowych, spedycyjnych, spedycji morskiej, spedycji lotniczej, magazynowania, dystrybucji krajowej, czyli tak naprawdę realizują cały proces od momentu przyjęcia ładunku do momentu, jeżeli to jest oczywiście jakiś proces jeszcze magazynowania i innych operacji zachodzących w magazynie, więc przyprowadzenia ładunku przez to do momentu dostarczenia do klienta docelowego. (branża logistyczna) 4.1. Oczekiwane kompetencje funkcjonalne ( twarde ) nowych pracowników Oczekiwania pracodawców względem absolwentów można rozpatrywać na poziomie dwóch rodzajów kompetencji. Rozróżnia się kompetencje funkcjonalne 1, potocznie nazywane twardymi oraz kompetencje behawioralne 2, nazywane miękkimi. Kompetencje twarde często stanowią warunek konieczny do rozpoczęcia współpracy z młodą osobą. W sektorze księgowo-rachunkowym mile widziane są certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi oprogramowania księgowego, ale nie są one absolutnie konieczne. W branży poligraficznej - certyfikaty potwierdzające znajomość programów graficznych oraz dokumenty potwierdzające odbycie kursów są wysoko cenione. W branży usługowej - potwierdzenie znajomości obsługi programów Microsoft Office (np. Excel) jest dużym atutem potencjalnych kandydatów. W przypadku przebadanych branż (w szczególności branży rachunkowej, usługowej, turystycznej i logistycznej) znajomość języków obcych okazuje się kluczowa. Najczęściej poszukiwane są osoby znające język angielski i niemiecki. CYTATY: Przy kwalifikacji na pewno wykształcenie nie jest najważniejsze bardziej może jakieś certyfikaty, kursy i tak dalej, które dają jakieś pojęcie o pracy, którą mają wykonywać. Także tutaj (...) Na przykład z obsługi programów komputerowych, graficznych. (branża poligraficzna) ( ) uczelnie muszą troszeczkę muszą postawić na wyższy poziom jakościowy jeśli chodzi o te, ten i przydałyby się certyfikaty. ( ) jeżeli jest jakieś zadanie do wykonania no to oni muszą od początku do końca te zadanie, załóżmy nie wiem, tego Excela to powinni znać nawet funkcje co można w tym Excelu zrobić. (branża usługowa) ( ) muszą mieć te studia jednak, albo mogą je robić dopiero, nie? są w trakcie. Albo już po skończeniu studiów mogą przyjść na te praktyki, nie? (administracja państwowa I) ( ) to wyższe wykształcenie pozwala przypuszczać, ale to oczywiście czysto teoretycznie, że ta osoba ma już te kwalifikacje miękkie, które mogą jakby pomóc w tym przyjęciu. Jak mówię, kierunek studiów nie jest tu istotny, aczkolwiek studia ekonomiczne czy związane z kierunkiem transport morski też może pomóc. Też się na pewno przydaje. Na pewno w dziale marketingu naszym i sprzedaży. (branża wydawnicza) 1 Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Zdzisława Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

16 4.2. Oczekiwane kompetencje behawioralne ( miękkie ) nowych pracowników Kompetencje miękkie można podzielić na umiejętności osobiste (np. dobra organizacja pracy) oraz umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość, zaradność). W zawodach, w których ma się częsty kontakt z klientem, posiadanie kompetencji miękkich jest wyżej cenione od merytorycznego przygotowania. Z perspektywy pracodawców ważne jest również, by nowi pracownicy potrafili pracować w zespole. Jest to wyjątkowo podkreślane przez respondentów z małych firm (biurach rachunkowych, poligraficznych) i średnich firmach logistycznych. W małych biurach umiejętność pracy w zespole jest ceniona z uwagi na małe środowisko pracy. W średnich praca zespołowa decyduje o sukcesie firmy. W instytucjach administracji państwowej doceniana jest komunikatywność, życzliwość, empatia, opanowanie oraz dyscyplina. Prawie we wszystkich przypadkach pracodawcy cenią punktualność oraz zaangażowanie. CYTATY: Tu dla nas jest ważne żeby był odpornym takim psychicznie ( )Bo tu jest praca stresowa u nas. Ludzie przychodzą, muszą oddać tu pieniądze, czasami nie rozumią dlaczego, nie? My jesteśmy źli. No jednak musimy zgodnie z przepisami wszystko przekazywać i od nich wymagać jednak. Co jeszcze tutaj? No na pewno muszą być zdyscyplinowani. Muszą wiedzieć jak się zachować. Wobec takiej osoby absolutnie nie mogą podnosić głosu, nie mogą się śmiać, nie mogą zwracać uwagi, że ktoś nie potrafi w odpowiedni sposób. No powinni mieć w sobie coś takiego, starać się tym ludziom pomóc w ten sposób, że może naprowadzić ich raczej, nie? na to. Bo tak ktoś przyjdzie, on by chciał to załatwić, absolutnie nie ma pojęcia co on chce. On tylko przyszedł do urzędu i to jest dla niego straszne. No i taki pracownik powinien go nawet wyciszyć, uspokoić i wtedy porozmawiać, wszystkiego się dowiedzieć. (administracja państwowa I) Obowiązkowość to na pewno, może też coś takiego jak umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość. To też jest ważne, trafiają się często tacy ludzie, którzy po prostu no nie potrafią jakoś współpracować w zespole. My tutaj jesteśmy małą firmą i raczej, jak to my mówimy, gramy w jednej lidze. A niektórzy tego nie potrafią. Także to też na pewno jest dosyć ważne. (branża poligraficzna) 4.3. Profil idealnego kandydata Na obraz idealnego pracownika składają się zarówno kompetencje funkcjonalne, jak i behawioralne. Idealny pracownik w opinii badanych powinien przede wszystkim posiadać szereg cech miękkich, dzięki którym będzie w stanie łatwo zaadaptować się do nowego środowiska pracy. Idealny pracownik powinien być otwarty na współpracę, skrupulatny, dociekliwy, zaangażowany oraz dobrze zorganizowany. Dodatkowo powinien posiadać niezbędną z punktu widzenia reprezentowanej branży wiedzę merytoryczną. Wiedza ta nie musi być szczegółowa -

17 respondenci chcąc zatrudnić absolwentów, oczekują od nich podstawowej wiedzy merytorycznej. Wiedza ta ma przyśpieszyć proces adaptacyjny i dalszą naukę. Pożądane kompetencje, które powinien posiadać idealny kandydat to: znajomość języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i niemieckiego), znajomość obsługi programów komputerowych (programy księgowe, graficzne lub pakiet Microsoft Office) oraz zdolności analityczne. Poniżej przedstawiono oczekiwania w stosunku do kompetencji twardych i miękkich oraz cech osobowości w podziale na przebadane branże. Poniższa tabela prezentuje zestawienie danych zgromadzonych w trakcie badania jakościowego. Utworzono ją na podstawie wskazań respondentów reprezentujących poszczególne branże. Tabela 5 Cechy i kompetencje idealnego pracownika w podziale na przebadane branże Branża Kwalifikacje twarde, formalne Certyfikaty, uprawnienia Języki obce Kwalifikacje miękkie Cechy osobowości Dodatkowe Rachunkowoksięgowa tak tak umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, punktualność, skrupulatność, dociekliwość, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność koncentracji; umiejętność myślenia analitycznego umiejętność pracy Logistyczna nie tak w zespole, zaangażowanie, komunikatywność, skrupulatność, zdolność punktualność, analitycznego - myślenia, Poligraficzna tak nie zaangażowanie, umiejętność pracy zaradność, w zespole, samodzielność, odporność na cierpliwość, stres, kreatywność, dyspozycyjność Turystyczna nie tak umiejętność pracy punktualność, w zespole, otwartość, dobra organizacja zaradność, pracy, samodzielność, komunikatywność, - komunikatywność kreatywność, Usługowa tak nie dobra organizacja samodzielność, - pracy zaradność Wydawnicza nie tak umiejętność pracy otwartość, w zespole, zaradność, poczucie dobra organizacja samodzielność, humoru pracy, kreatywność komunikatywność, Kosmetyczna nie tak komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność

18 Administracja publiczna nie nie zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja pracy. samodzielność, przebojowość, zdecydowanie, zaangażowanie, kreatywność, rzetelność, samodzielność, opanowanie, kultura osobista, zdyscyplinowanie, skrupulatność, pewność siebie. - CYTATY: To zależy od człowieka, od charakteru. Czy ja mówię i kierunek, być może się nie sprawdzą, jeżeli się nie czują dobrze to nawet ja mówię takie kwalifikacje tutaj nie pomogą. To od charakteru, od człowieka. ( ) Może mieć ocenę super, kwalifikacje może mieć rewelacyjne, ale akurat się nie może odnaleźć w tym otoczeniu. (branża kosmetyczna) Dzisiejszym kandydatom nie zależy, oni mają w sobie taki ogromny luz, jak nie tu to gdzie indziej, nie ma problemu, nikt płakać nie będzie, zaangażowanie na poziomie zerowym, danie czegoś z siebie w ramach wykazania się? W ogóle nie istnieje takie pojęcie. Nie istnieje. (branża logistyczna) Raczej praca samodzielna, ale z umiejętnością działania też w środowisku zespołowym, czyli mam zadanie, które mam zrobić, ale w międzyczasie też mogą się jakieś problemy pojawić i tu inne osoby w zespole mogą pomóc. (branża wydawnicza) 5. Słabe i mocne strony absolwentów i praktykantów w opinii przedsiębiorców Najczęściej respondenci wypowiadają się pozytywnie o absolwentach, którzy są samodzielni, szybko się uczą, są zaangażowani i zmotywowani do pracy. Dodatkowo mocną stroną absolwentów jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi urządzeń biurowych. Większość badanych nie widzi znaczących różnic pomiędzy absolwentami uczelni publicznych i niepublicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że niewielka część badanych (3 przedsiębiorców) dostrzega różnicę między absolwentami szkół publicznych i prywatnych. Ich zdaniem pierwszą grupę charakteryzuje lepsze przygotowanie do zawodu wynikające z wyższego poziomu przekazywanej wiedzy, drugą - brak zaangażowania w nabywanie nowych umiejętności i wiedzy podczas studiów. Negatywna ocena absolwentów jest najczęściej konsekwencją okazywanego przez nich braku zaangażowania, braku gotowości związania się z firmą oraz braku podstawowej wiedzy merytorycznej. Pozytywna ocena praktykantów wynika z obniżonych wymagań w stosunku do młodych ludzi. Część respondentów szczególnie ceni kreatywność, komunikatywność, inteligencję,

19 zaangażowanie w pracę i w zdobywanie nowej wiedzy, umiejętność obsługi komputera oraz przebojowość w kontaktach interpersonalnych. W większości przypadków respondenci odnoszą się krytycznie do praktykantów pozbawionych chęci do pracy w obliczu braku wynagrodzenia. Negatywna ocena dotyczy również osób, które nie są punktualne, zaangażowane, nie posiadają elementarnej wiedzy teoretycznej oraz są wycofane. Zestawienie przygotowano na podstawie wskazań respondentów, biorących udział w badaniu jakościowym. Tabela 6 Mocne i słabe strony absolwentów i praktykantów ABSOLWENCI Mocne strony Znajomość obsługi komputera Umiejętność wyszukiwania informacji Umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji Otwartość Zaangażowanie Przebojowość Ambicja Komunikatywność Kreatywność Słabe strony Brak obycia w kontaktach z klientem Brak zaangażowania Brak pewności siebie Brak zdecydowania Brak doświadczenia Niewystarczająca znajomość języków obcych Brak podstawowej wiedzy merytorycznej Nie przygotowanie do realiów rynku pracy (roszczeniowość) Brak punktualności PRAKTYKANCI Zaangażowanie Brak motywacji do pracy Chęć pogłębiania wiedzy Brak wystarczającej wiedzy Znajomość obsługi komputera Brak poczucia obowiązku Przebojowość Brak doświadczenia Brak zaangażowania Wycofanie CYTATY: [praktykanci] No oni są bardzo bystrzy. Już komputer to tam dla nich jest po prostu zabawa, nie? A że u nas no dużo danych trzeba danych trzeba wprowadzać jednak do systemów, no to sobie radzą bardzo dobrze. (administracja publiczna I) [absolwenci] oni są komunikatywni bardzo. Bardzo komunikatywni, bardzo są jeśli chodzi o te techniczne rzeczy, gdzie w tej chwili to już komputer to oni wszystko wiedzą praktycznie. Nie trzeba uczyć. Jeśli chodzi o komputer nie trzeba zapoznawać, bo to umieją. Z tym przychodzą. Kiedyś trzeba było dać kurs, a w tej chwili oni wszyscy wszystko wiedzą, wszystkie nowoczesne narzędzia umieją wykorzystać. To szybko idzie, więc to jest fajne. Są też kreatywni. Są kreatywni, fajnie dostosowują tak, na przykład, nasze działania, czy to osoby z projektów, to one umieją się znaleźć, wykorzystać inne rzeczy, takie nowoczesne. No są komunikatywni, są odważni ludzie. (administracja publiczna II) [absolwenci] Generalnie rzecz biorąc w moi przekonaniu mają za słabe przygotowanie teoretyczne ( )Ponad to jest dość słaba znajomość przepisów. Podstawowym przepisem jak

20 gdyby dla księgowych jest ustawa o dochodowości ( )Bladziutko. Bladziutko to wypada. Słownik, artykuł trzeci, artykuł czwarty, później artykuły dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych generalnie są nie znane. (branża rachunkowo-księgowa) [absolwenci] ( ) w tym młodym pokoleniu, to jest większa kreatywność, chęć działania, też nie do końca taki stosunek do firmy, trochę jest takie pokolenie "Y" jakby, nie? Czyli dzisiaj są tu, jutro tam. ( )Jeżeli są zadania typowo, że chce się związać na stałe i chce się zainwestować w pracownika no to źle, tak? Natomiast jeśli chodzi o kreatywne myślenie to dobrze. Tak to jeżeli myślimy o czymś kreatywnie i rozwijamy firmę to potrzebna jest taka świeża krew, nie? (branża usługowa) ( ) to jest absolutny wymóg, żeby znać dzisiaj język angielski, też jest dużym problemem, tutaj podstaw nie ma, a co dopiero język branżowy, słownictwo branżowe i tak dalej, to jest bardzo duży problem, bardzo duży problem i on mocno utrudnia, bo no w jaki sposób realizować transport międzynarodowy, czy spedycję międzynarodową, nie znając języka. (branża logistyczna) 6. Ocena kwalifikacji studentów/absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Respondentom na ogół trudno jest się odnieść do kwalifikacji studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej. W większości przypadków reprezentują oni zbliżony poziom kwalifikacji do studentów pokrewnych kierunków uczelni publicznych. Niewątpliwym atutem studentów i absolwentów WSB jest solidne przygotowanie pod względem kompetencji miękkich. W oczach niektórych pracodawców niezwykle ważne jest, aby zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej przez praktyków, którzy zmuszają studentów do nieszablonowego myślenia. CYTAT: ( )same WSB ma tych praktyków, którzy przychodzą(...) bo na tych wykładach, też słuchałem różnych wykładów, to czasami nie chodzi żeby czasami rozwiązać jakby problem czy lecieć regułki, a wzór taki, taki i taki, to trzeba tak i tak(...) tylko chodzi o to żeby przekazać myśl, wizję, misję, nie wiem, pogląd na, zmienić światopogląd tej osoby. Czyli więcej dyskusji i tak dalej, no to ja po prostu(...) Trochę inne podejście powinno być, ma otwierać umysły a nie kurde lecieć sztampowo (...) (branża usługowa) Studenci i absolwenci rachunkowości WSB na ogół są dobrze oceniani pod względem kwalifikacji merytorycznych. Przy czym, niektórzy respondenci zwracają uwagę na to, że wiedza w trakcie studiów, powinna być egzekwowana w sposób ciągły i bardziej restrykcyjny. Niezależnie od reprezentowanej branży pracodawcy zwracają uwagę na to, że młodzi ludzie nie znają w dostatecznym stopniu języków obcych. Pomimo tego, że Wyższa Szkoła Bankowa zakłada, że w procesie kształcenia absolwenci uczelni nabędą potrzebne kompetencje i/lub zdobędą ważne z zawodowego punktu widzenia certyfikaty językowe, wydaje się konieczne zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Absolwenci WSB, którzy będą mogli wykazać się

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Copywriter (staż/praktyka)

Copywriter (staż/praktyka) Copywriter (staż/praktyka) Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje Copywriterów (praktyki), którzy rozbudują portal cbdio.pl Zależy nam na osobach, które

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY MONIKA TURLEJ SPECJALISTA DS. REKRUTACJI; SAGE SP. ZO.O. Wizerunek dużej firmy czy małego punktu usługowego jest bezpośrednio budowany

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI ABSOLWENCI W OCZACH PRACODAWCÓW

IMIGRANCI ABSOLWENCI W OCZACH PRACODAWCÓW IMIGRANCI ABSOLWENCI W OCZACH PRACODAWCÓW Elżbieta Świdrowska 27 marca 2015, Warszawa Projekt zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa BADANIA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja Strona1 Analiza rynku pracy dla kierunku Farmacja Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 Strona2 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Anna Dudek-Janiszewska

Anna Dudek-Janiszewska Anna Dudek-Janiszewska Cechy osobowościowe absolwenta mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań zawodowych 1. Towarzyskość 2. Aktywność 3. Asertywność Cechy absolwenta 4. Silna potrzeba

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych. program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych. program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z IV fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, czerwiec 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia.

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Zakres badao: Poziom zadowolenia ze studiów Oczekiwania względem Biura Karier Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji!

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

1. Czy zawód ma przyszłość? 2. Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3. Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? 4. Dlaczego podglądamy

1. Czy zawód ma przyszłość? 2. Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3. Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? 4. Dlaczego podglądamy 1. Czy zawód ma przyszłość? 2. Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3. Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? 4. Dlaczego podglądamy zachodnie wzorce? 5. Jaka wiedza tkwi w internetowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej. Raport. dla Wyższej Szkoły Bankowej

EKONOMIA SUKCESU. Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej. Raport. dla Wyższej Szkoły Bankowej PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej dla Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT aktualnych programów nauczania

Analiza SWOT aktualnych programów nauczania Analiza SWOT aktualnych programów nauczania Cele: - Upewnienie się jakie są słabe punkty i zagrożenia obecnego nauczania zawodowego oraz założeń i praktyk w obszarze kształcenia zawodowego (VET). - Określenie

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich

Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Instytut Neofilologii Specjalności: filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu filologia angielska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC Praktyki z AIESEC dają niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko studentom, ale także absolwentom uczelni wyższych. Praktyki AIESEC łączą przyjemne

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.

UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu. UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Raport został opracowany w związku z realizacją Projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

http://certification.cediwores.eu/login/index.php?lang=en

http://certification.cediwores.eu/login/index.php?lang=en Proces certyfikacji organizowany w ramach Projektu Certification of disadvantaged women in remote areas przebiega w głównej części za pośrednictwem internetowej platformy certyfikacyjnej opartej o system

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Jak się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą, aby zdobyć wymarzoną pracę? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA EP COAL TRADING POLSKA S.A. NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. HANDLU I OBROTU PYŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO I PYŁEM Z WĘGLA KAMIENNEGO

REKRUTACJA EP COAL TRADING POLSKA S.A. NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. HANDLU I OBROTU PYŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO I PYŁEM Z WĘGLA KAMIENNEGO Czechowice-Dziedzice, dn. 26.06.2015 EP COAL TRADING POLSKA S.A. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Górnicza 60 NIP: 2060002073 REGON: 242858882 KRS: 0000411384 REKRUTACJA EP COAL TRADING POLSKA S.A. NA STANOWISKO:

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo