UDA-POKL /10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku GDAŃSKU"

Transkrypt

1 EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport z VII fali badania jakościowego Sopot, styczeń 2015 r.

2 Spis treści 1. Opis badania Metodologia badania Proces rekrutacyjny absolwentów Przebieg procesu rekrutacyjnego Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych Rozmowa kwalifikacyjna Oczekiwania pracodawców względem studentów i absolwentów Oczekiwane kompetencje funkcjonalne ( twarde ) nowych pracowników Oczekiwane kompetencje behawioralne ( miękkie ) nowych pracowników Profil idealnego kandydata Słabe i mocne strony absolwentów i praktykantów w opinii przedsiębiorców Ocena kwalifikacji studentów/absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Rekomendacje pracodawców Ocena sytuacji edukacyjnej w regionie Biznes a środowisko akademickie kierunki działań Podsumowanie... 27

3 1. Opis badania Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, a partnerami Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz PBS Spółka z o.o. Głównym celem projektu jest rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Celem szczegółowym badania jest rozpoznanie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów oraz ich dopasowania do potrzeb pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 2. Metodologia badania Badanie przeprowadzono metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) w listopadzie 2014 r. Badaniem jakościowym objęto 10 pracodawców z województwa pomorskiego. Respondentami byli: właściciele firm (decydujący lub współdecydujący o zatrudnianiu pracowników), osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z wytyczaniem polityki kadrowej lub sprawujące opiekę nad praktykantami/stażystami. Wszyscy respondenci reprezentowali firmy lub instytucje, które w ciągu ostatnich dwóch lat: umożliwiły studentom lub absolwentom WSB odbycie praktyk bądź stażu i/lub zatrudniały w ramach umowy o pracę, o dzieło, na zlecenie studentów bądź absolwentów WSB. Dobór respondentów wynikał z celu szczegółowego badania. Cel ten zakładał poznanie opinii pracodawców dotyczących kwalifikacji i kompetencji absolwentów/studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W próbie znalazło się 8 przedsiębiorstw (2 kancelarie księgowe, 1 biuro podróży, 1 wydawnictwo, 1 firma reklamowa, 1 firma doradcza, 1 firma zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją kosmetyków, 1 firma transportowo-spedycyjna) i 2 instytucje publiczne (urząd skarbowy oraz powiatowy urząd pracy). Poniżej zaprezentowano zestawienie udziału badanych branż w podziale na wielkość przedsiębiorstw/instytucji i ich ilość w próbie.

4 Tabela 1 Udział podmiotów w próbie Branża Rachunkowo-księgowa Turystyczna Wydawnicza Poligraficzna Usługowa Administracja państwowa (PUP) Kosmetyczna Logistyczna Administracja państwowa (US) Wielkość przedsiębiorstwa/ instytucji Zatrudnienie w przedsiębiorstwie/ instytucji Ilość w próbie Mikro nie więcej niż 9 pracowników 5 Małe od 10 do 49 pracowników 2 Średnie od 50 do 249 pracowników 3 Wyniki poprzednich badań Najważniejsze wnioski z poprzednich edycji badania dotyczyły niewystarczającej wiedzy praktycznej oraz braku rozbudowanych kompetencji miękkich absolwentów i studentów WSB. Kompetencje te są szczególnie ważne z punktu widzenia użyteczności nowego pracownika oraz nakładów związanych z jego przeszkoleniem. Kluczowe rekomendacje w poprzednich edycji badania obejmowały: zwiększenie liczby zajęć praktycznych w programie studiów i poprawę dynamiki współpracy z sektorem biznesu (lepsze dopasowanie programów nauczania do specyfiki rynku pracy). Oczekuje się, że po wdrożeniu tych rekomendacji, przewaga konkurencyjna studentów i absolwentów WSB powinna wzrosnąć. 3. Proces rekrutacyjny absolwentów 3.1. Przebieg procesu rekrutacyjnego Przedsiębiorcy korzystają z różnych źródeł pozyskiwania pracowników, polegając głównie na urzędach pracy, Internecie (portale tj. oraz agencjach zatrudnienia. Z pomocy agencji korzystają najczęściej średnie przedsiębiorstwa w rekrutacji wyspecjalizowanych pracowników średniego i wyższego szczebla (rekrutacja zewnętrzna). Instytucje administracji publicznej ogłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl). Przebieg rekrutacji zależy od

5 wielkości firmy oraz przynależności pracodawcy do sektora prywatnego lub publicznego. Instytucje administracji państwowej, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw prywatnych, ogłaszają konkursy na poszczególne stanowiska. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat procesu rekrutacyjnego w podziale na sektor prywatny i publiczny. Zestawienie to opracowano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania jakościowego. Rysunek 1 Proces rekrutacyjny w podziale na sektor prywatny i publiczny CYTATY: Najpierw formalne, jakby sprostać tym formalne. Jest test, a potem jest rozmowa po teście, nie? Najpierw test trzeba przejść. (administracja publiczna I) proces rekrutacji jest u nas bardzo prosty i mamy i rekrutację wewnętrzną, i zewnętrzną i tę zewnętrzną bardzo różnymi kanałami, również wspieramy się agencjami, które nas tutaj wspomagają od strony znalezienia kandydata w przypadku trudnych stanowisk. Generalnie mamy oczywiście wstępną selekcję kandydatów, spotkania z kandydatami w przypadku stanowisk już średniego i wyższego szczebla. Dodatkowo prosimy kandydatów o napisanie takiego projektu, to jest projekt typowy dla naszej branży, w ramach którego możemy sprawdzić jego wiedzę merytoryczną. Jedno spotkanie, czasami dwa, jeżeli to jest jakieś już stanowisko, na które, no bardzo nam zależy, żeby to była osoba, którą zaakceptuje większe grono osób, no to organizujemy dwa spotkania, ale generalnie jest to jednoetapowe spotkanie i decyzja. (branża logistyczna)

6 3.2. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych Jakość większości dokumentów aplikacyjnych oceniana jest relatywnie nisko. Najczęściej rozmówcy podkreślają brak przygotowania kandydatów w zakresie tworzenia CV oraz listów motywacyjnych oraz dość krytycznie odnoszą się też do stopnia dopasowania kwalifikacji do stanowiska, na które aplikują młodzi kandydaci. Poniżej zaprezentowano najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych, które zostały wskazane przez badanych w trakcie badania jakościowego. Tabela 2 Najczęściej występujące błędy w podstawowych dokumentach aplikacyjnych CV brak syntetycznego ujęcia doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji; List motywacyjny schematyzm brak kreatywności; listy sprawiają wrażenie, jak gdyby były tworzone na użytek wielu różnych rekrutacji; zawyżanie posiadanych umiejętności i kompetencji; brak personalizacji kandydaci nie utożsamiają się z firmą do której aplikują korzystanie z prywatnego adresu , np. buziaczek84 brak określania odbiorcy listu. CYTATY: ( ) załóżmy na jedną rekrutację potrafi wpływać na przykład około stu CV. To jest bardzo dużo. No ale z tego pięćdziesiąt, na przykład, nie spełnia podstawowych wymogów określonych w ogłoszeniu ( ) jak z karabinu maszynowego rozsyła się te CV(...) po prostu bo jest ogłoszenie, nie czytając w ogóle treści. (branża wydawnicza) O1: Znaczy widać, że są że ( ) robią to ludzie w sposób, nazwijmy to, intuicyjny. Wydaje im się, że wiedzą jak to się robi. Na pewno nie dostali żadnej instrukcji, na pewno nikt ich tego nie uczył ( ). Do tego żeby mieć porządnego maila na przykład, a nie jakąś tam(...) O2: Niunia osiemdziesiąt trzy. (branża rachunkowo-księgowa II) ( ) to od razu mówię, że to jest słabo. Około dwudziestu, trzydziestu procent potrafi napisać normalnie, tak jak powinno być CV. ( ) nie piszą w ogóle o swoich kompetencjach, nie piszą o swoich sukcesach, które odnoszą na tych uczelniach, czym się zajmują. Jeżeli jest brak doświadczenia zawodowego to w ogóle nie uczestniczą w jakiś wolontariatach, stażach. Nie opisują tychże zadań. Nie opisują nawet doświadczenia zawodowego, które robią. Słabo opisują nawet tematy studiów, jest tylko ukończenie studiów na przykład, a nie piszą na przykład na jaki temat pracy był. Co w tej pracy było ciekawe i tak dalej. W listach motywacyjnych w ogóle nie piszą tytułów do kogo ten list kierują czyli jest szablonowy. Nie ma informacji o firmie, dlaczego chcą być w tej firmie. (...) Nie odnoszą się do tej firmy, tak. Czy generalnie, nie personalizują się jakby(...) CV jest zupełnie oderwane trochę od rzeczywistości. (...) To jest wszytko takie sztampowe i nie można jakby wychwycić kto jest jaką osobą, nie? W listach motywacyjnych w ogóle nie wiadomo (...)mam wrażenie, że to jest napisane i wysłane do stu

7 pracodawców. (branża usługowa) Brakuje opisów dotyczących doświadczenia, zatrudnienia, natomiast bardzo mocno jest jakaś teraz moda chyba na rozbudowywanie profilu osobowościowego, w którym pisze się stronę czasami A4 na temat tego, że ktoś jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole, ma jakieś tam umiejętności jeszcze inne, ale tak naprawdę doświadczenie jest zaniedbane. Pisze się tylko okres zatrudnienia, miejsce pracy i stanowisko. Ludzie nie opisują albo w bardzo szczątkowy sposób opisują zakres obowiązków, a to jest najważniejsze dla pracodawcy. Już w ogóle pomijam kwestię przestawienia w pisaniu CV tak naprawdę najpierw informacje o tym profilu, a dopiero gdzieś tam szukam, szukam, szukam, gdzie jest doświadczenie i znajduję na trzeciej stronie. (branża logistyczna) Konieczny jest dokładny opis doświadczenia zawodowego. Jeżeli to jest młoda osoba i wiemy, że ona nie ma jakiegoś spektakularnego na razie doświadczenia, ale na pewno była na jakiś stażach, praktykach, brała udział w jakichś programach dla studentów, młodych ludzi i tak dalej, to niech to też dokładnie opisze, to jest jakiś plus, to jest dodatek i nikt tutaj nie będzie od dwudziestoczterolatka oczekiwał tego, że on ma mieć dziesięć lat doświadczenia, chociaż pokutuje takie powiedzenie teraz na rynku, że pracodawcy oczekują ludzi, którzy są młodzi i mają dziesięć lat doświadczenia, piętnaście języków i tak dalej. Nieprawda, nieprawda. (branża logistyczna) Jak wynika z analiz materiału empirycznego, ze szczególną starannością powinny być przygotowywane dokumenty rekrutacyjne dostarczane do instytucji administracji państwowej (urzędów skarbowych oraz powiatowych urzędów pracy), ponieważ podlegają one restrykcyjnej procedurze konkursowej. Niespełnienie choćby jednego wymogu wiąże się z odrzuceniem dokumentów już w trakcie ich wstępnej selekcji. Ważnym dodatkiem do standardowych dokumentów (CV, listu motywacyjnego, oświadczenie o niekaralności i posiadaniu obywatelstwa polskiego) są referencje. Stanowią one ważne źródło informacji poświadczające o tym, że dana osoba sprawdziła się w poprzednim miejscu pracy/stażu/praktyk oraz posiada potrzebne kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy. Warunkiem koniecznym towarzyszącym zatrudnieniu jest spełnienie szeregu wymogów formalnych, tj. znajomość przepisów prawa. Proces analizy CV pod kątem kompetencji twardych (wykształcenia i doświadczenia kandydata), różni się w zależności od branży, rekrutowanego stanowiska oraz potencjału kadrowego firmy. Wykształcenie kierunkowe oraz znajomość charakterystycznych dla danej dziedziny technologii i programów komputerowych, cenione są w zawodach o wąskiej specjalizacji, np. rachunkowość (programy księgowe i podatkowe), poligrafia/marketing (programy graficzne) i usługi (programy pakietu Microsoft Office). Doświadczenie absolwenta ważne jest w branżach związanych z obsługą klienta, np. praca w branży turystycznej, logistycznej lub usługowej. Bardzo cennym pracownikiem w opinii tej grupy badanych jest osoba, która podczas studiów odbywała dodatkowe praktyki i staże, działała w wolontariacie oraz uczestniczyła w wielu projektach uczelnianych, zdobywając ważne z zawodowego punktu widzenia obycie w kontaktach z kontrahentami i klientami. Przy czym nie zawsze zdobyte doświadczenie musi być bezpośrednio związane z działalnością

8 reprezentowanej branży. Ważne jest, by kandydaci wykazali, że kompetencje, które posiadają realnie odciążą firmę Rozmowa kwalifikacyjna W przypadku niewielkich kilkuosobowych firm, kandydaci po wstępnej selekcji CV zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której weryfikowane są kompetencje twarde i miękkie kandydata. Rozmowy te najczęściej są traktowane przez pracodawców jako rodzaj testu, podczas którego kandydaci mogą zaprezentować się w korzystnym świetle. Rozmowy te są źródłem informacji o oczekiwaniach kandydatów wobec pracy i pracodawców wobec kandydata oraz umożliwiają wstępne oszacowanie predyspozycji kandydatów do pełnienia poszczególnych zadań w firmie. W trakcie pierwszej rozmowy z przyszłym pracodawcą, obserwacji podlega osobowość kandydata, to jak dobrze radzi sobie ze stresem oraz znajduje odpowiedzi na postawione pytania. Szansę na zatrudnienie mają osoby: energiczne, stonowane, zdecydowane, pewne siebie/przebojowe, rzadziej gburowate i niezdecydowane. Badani przyznają, że oczekują od kandydatów zaangażowania i deklaracji chęci rozwoju w strukturach firmy - w większości przypadków pracodawcy chcą rozpocząć długofalową współpracę, zainwestować czas i pieniądze w rozwój nowego pracownika. Po zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej, następuje najczęściej trzymiesięczny okres próbny - w tym czasie następuje wstępna weryfikacja umiejętności i predyspozycji kandydata. Na negatywną ocenę kandydata zaproszonego na rozmowę rekrutacyjną składa się kilka czynników. Do najczęściej wymienianych należą roszczeniowa postawa kandydatów (wygórowane oczekiwania finansowe, które nie korespondują z posiadaną wiedzą i doświadczeniem) oraz brak przygotowania do rozmowy. Poprzez brak przygotowania respondenci rozumieją jako: brak wiedzy o działalności firmy (obszarach jej działalności), brak wizji rozwoju w jej strukturach; brak umiejętności autoprezentacji w trakcie spotkania. Zdaniem wszystkich badanych osoby chcące aplikować o pracę powinny kierować się przede wszystkim wiedzą przedmiotową zdobytą na studiach i nie wysyłać aplikacji do przypadkowych firm. Pracodawcy oczekują, że kandydaci świadomie wybiorą firmę oraz pokażą, że w krótkim czasie są w stanie wnieść do niej wartość dodaną. CYTATY: My oczekujemy od kandydata, że on nam coś ekstra pokaże, że to jest czas tak naprawdę testu dla niego, a tu tylko oczekiwanie, oczekiwanie, oczekiwanie i u młodych ludzi to najbardziej

9 pokutuje, to jest najbardziej wyraźne. Generalnie to są same oczekiwania. Co w zamian? Niewiele, bo dyplom uczelni dzisiaj to nie jest jakieś gigantyczne osiągnięcie, to jest już rzecz, która stała się, troszeczkę zdewaluowana, niestety, przez pojawienie się wysypu ogromnego uczelni i możliwości kształcenia i tyle. (branża logistyczna) 4. Oczekiwania pracodawców względem studentów i absolwentów Oczekiwania pracodawców względem studentów i absolwentów różnią się znacząco. Oczekiwania dotyczące praktykantów są niższe, dlatego też nie jest organizowany proces rekrutacyjny. Praktykanci zazwyczaj proszeni są o wykonywanie prac asystenckich, które nie są obciążone dużą odpowiedzialnością. Są to: proste prace biurowe, obsługa urządzeń biurowych, selekcja dokumentów oraz prace porządkowe. Od praktykantów najczęściej oczekuje się przede wszystkim predyspozycji osobistych: kultury osobistej, punktualności, odpowiedzialności, chęci rozwoju, dociekliwości oraz umiejętności uczenia się. CYTAT: No wie pani, no im brakuje w zasadzie wszystkiego, no ale też po to są na praktykach żeby mogli te braki w wiedzy uzupełnić, tak? W związku z tym ja nie oczekuję od praktykantów wiedzy. Ja nie oczekuję od nich pełnego przygotowania zawodowego. (branża rachunkowo-księgowa I) Przyjęcie praktykanta/stażysty wymaga wyznaczenia osoby wewnątrz firmy, która zaopiekuje się nowoprzyjętą osobą. W większości przypadków przedsiębiorcy nie szukają samodzielnie praktykantów, a jedynie czekają na ich zgłoszenie. Relatywnie rzadko w procesie tym pośredniczy uczelnia wyższa (biuro karier), kierując studenta na kilkutygodniowy okres praktyk (zazwyczaj między 2 a 6 tygodni). Otwartość pracodawców na przyjęcie praktykantów jest wynikową dwóch postaw: altruistycznej oraz nastawionej na korzyści. W zależności od misji przedsiębiorstwa przeważa jedna z wymienionych typów postaw. W przypadku dominującej postawy altruistycznej, decydującym motywem przyjęcia praktykantów do pracy jest: chęć pomocy młodym osobom w zdobywaniu nowej wiedzy. Gdy dominuje postawa nastawiona na korzyści, motywem przewodnim towarzyszącym organizacji praktyk jest potencjalna oszczędność kosztów wynikających z zatrudnienia nowego pracownika przyjęcie praktykanta nie wiąże się z wypłatą wynagrodzenia, stanowi chwilowe odciążenie zespołu oraz umożliwia selekcję nowych pracowników spośród zgłoszonych na praktyki osób. Pracodawcy na ogół traktują organizację praktyk jako bardzo korzystny układ. W czasie trwania praktyk mogą poznać daną osobę, poddać ją ewaluacji oraz wyszkolić ją pod kątem własnych potrzeb. W opinii większości badanych praktyki są najbezpieczniejszą formą

10 zatrudnienia. Organizacja staży jest równie atrakcyjna pod kątem możliwości budowy bazy potencjalnych współpracowników i wiąże się z wypłatą symbolicznego wynagrodzenia. Staże w przeciwieństwie do praktyk są dłuższe (trwają co najmniej 3 miesiące). CYTAT: Dodatkowe ręce do pracy. Szczególnie, że u nas sezonowo czasami jest tak, że przeważnie zimą nie ma tej roboty zbyt dużo, nie? Ale jak przychodzi lato czy jakieś akcje typu jak właśnie teraz mieliśmy wybory to siedzimy od rana do wieczora i wtedy każde ręce są potrzebne.(branża poligraficzna) Generalnie decydowało to, że mieliśmy dużo zadań, z którymi już nie dawaliśmy sobie rady. Ze względu na to, że jesteśmy też małą firmą, to stosujemy metodę zatrudniania na staż na początek. Chcemy też zobaczyć czy dany student poradzi sobie z tymi zadaniami, czy np. będzie dobrze rokował na przyszłość, a staż jest jakby taką bezpieczną formą zatrudnienia, gdyż nie obciąża nas za bardzo finansowo, a przy okazji wydaje nam się, że możemy też coś zaoferować tym młodym ludziom. Z jednej strony dajemy mniejsze pieniądze, ale dajemy też własne doświadczenie, pracę w międzynarodowym środowisku i to na pewno w obydwie strony dobrze działa.(branża wydawnicza). Poniższe opracowanie utworzono na podstawie danych pozyskanych w badaniu jakościowym. Rysunek 2 Motywy towarzyszące przyjęciu praktykantów Oczekiwania dotyczące absolwentów są wyższe, niż w przypadku przyjmowanych praktykantów. Badani pracodawcy najczęściej przyjmują absolwentów na staże lub zatrudniają ich w swoich przedsiębiorstwach na stanowiskach asystenckich i średniego szczebla. W tym celu organizują najczęściej rekrutację. Kandydaci oceniani są pod kątem posiadanych kompetencji

11 twardych i miękkich. Brany jest pod uwagę poziom wykształcenia, ukończony kierunek studiów, wiedza przedmiotowa dotycząca branży, determinacja do pracy oraz otwartość. CYTAT: ( ) generalnie na te stanowiska takiego średniego szczebla: spedytorów, asystentów spedytorów, handlowców to szukamy ludzi po studiach, którzy mają tę wiedzę teoretyczną dotyczącą branży, a u nas będą zdobywali doświadczenie. Tak jakby nie oczekujemy tego, że ktoś, kto przyjdzie świeżo po studiach jest ekspertem od sprzedaży. Ale już na przykład oczekujemy, żeby wiedział, jaka jest odległość z Warszawy do Paryża. (branża logistyczna) Przy przyjęciu na staż lub przy zatrudnieniu absolwentów, pracodawcy oczekują, że kandydat posiadać będzie rozwinięte kompetencje pomocne w procesie zjednywania klientów i kontrahentów (szczególnie istotne w biurze rachunkowym, instytucji administracji państwowej, firmie doradczej i biurze turystycznym). Szczególną formę przyjmuje to w przypadku obsługi petentów w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pracy. W tej pracy ceniona jest kultura osobista, cierpliwość, odporność na stres, zdyscyplinowanie i skrupulatność. Cechy te pomagają w pracy z podirytowanym klientem. Zdaniem respondentów dodatkowo przydatne w pracy w administracji państwowej są: silna osobowość, zaradność i pewność siebie. CYTAT: Kultura. No i też to podejście do klienta. Ogarniać w całości to wszystko. Wiedzieć gdzie pokierować, taka zrównoważona. Natomiast inaczej jest w księgowości, potrzebna jest osoba, która umie myśleć analitycznie, dzielić.(administracja publiczna I) Najcenniejszymi pracownikami są w odczuciu pracodawców absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia zaoczne. Osoby te częściej posiadają większe obycie oraz doświadczenie w pracy, niż osoby po studiach dziennych. Co ciekawe, część badanych unika ogólnych kategoryzacji twierdząc, że ważniejsze od zdobytego doświadczenia zawodowego i poziomu wykształcenia jest proaktywność, kultura osobista, asertywność, zaangażowanie, otwartość, umiejętność wyszukiwania informacji. Osoby te deklarują gotowość dodatkowego doszkolenia pracownika, jeżeli zajdzie taka potrzeba. CYTATY: Kreatywność też tu się bardzo przydaje, gdyż to jest rynek wydawniczy, powiedzmy jakieś drobne pomysły na urozmaicenie czegoś, zmiany, dotarcie do klienta w środowisku międzynarodowym to też czasem wymaga takiego wyjścia czasem poza schemat: a że tylko znajdę na stronie internetowej, jakiś link poszukać na goldenline, poszukać adres mailowy. ( )w naszym zespole wiadomo, każda firma ma też swoją kulturę organizacyjną jakieś abstrakcyjne poczucie humoru to jest taki aspekt, który pomaga jakby odnaleźć się w naszym środowisku, ale nie jest jakby takim całkowicie koniecznym. Dystans do siebie też mi się wydaje, że... akurat staram się

12 być taką osobą, która daje informacje zwrotną drugiej osobie i mi się wydaje, że jak ktoś ma dystans do siebie to łatwiej znosi krytykę i też się bardziej rozwija. (branża wydawnicza) W tym zawodzie najważniejszą cechą, którą musi posiadać kandydat są chęci, czyli my mamy tutaj taką maksymę. Chcieć to więcej, niż móc. ( ) Niewątpliwie pomocne tutaj jest to wykształcenie kierunkowe. Aczkolwiek przygotowanie kandydata do pracy zawodowej, czyli faktycznego rozwiązywania problemu i księgowania no jest niestety na słabym poziomie, ale to niezależnie od szkoły. (branża rachunkowo-księgowa I) Przede wszystkim asertywność, umiejętność negocjacji, takiego szybkiego wyszukiwania informacji ( )I przede dobrej organizacji własnej pracy. (branża turystyczna) Dzienni a zaoczni. To jest ta różnica dotycząca tego, że ci zaoczni to są zazwyczaj ludzie, którzy pracują, oni mają już jakieś doświadczenie, i to też są ludzie, którzy idą na studia, dlatego, że im się chce i maja taką potrzebę sami z siebie, czyli mają motywację, no jak mają motywację to zupełnie inaczej się odnajdują. To są też kandydaci, których bardzo chętnie u siebie widzimy. Studenci dzienni, no niestety, to wygląda trochę inaczej. (branża logistyczna) Wykształcenie kierunkowe odgrywa duże znaczenie w biurach rachunkowo-księgowych, w firmach logistycznych, biurach podróży i w instytucjach administracji publicznej. Zdecydowanie mniejsze znaczenie wykształceniu przypisuje się w firmie zajmującej się dystrybucją i wytwarzaniem kosmetyków, w firmie doradczej, wydawniczej lub w poligraficznej. Tam wyżej ceniona jest zaradność (umiejętność wyszukiwania informacji), zdecydowanie i dobra organizacja pracy. Poniżej zaprezentowano preferowane kierunki studiów w podziale na branże. Tabela 3 Preferowane kierunki studiów w podziale na branże Branża Rachunkowo-księgowa Logistyczna Turystyczna Usługowa Wydawnicza Poligraficzna Kosmetyczna Administracja publiczna Preferowane kierunki/przedmiot studiów Ekonomia, rachunkowość Transport, logistyka, spedycja, ekonomia Turystyka, hotelarstwo, językoznawstwo Marketing, ekonomia, bezpieczeństwo Ekonomia, transport morski, marketing Kierunki artystyczne (np. grafika) Marketing i zarządzanie Prawo, księgowość, ekonomia, administracja, Jak wynika z przeprowadzonego badania, studenci i absolwenci wymagają stopniowego wdrażania w funkcjonowanie firmy. Studia nie przygotowują ich na tyle, by możliwe było objęcie samodzielnego stanowiska. Przeszkolenie nowego pracownika odbywa się pod opieką wyznaczonego opiekuna z odpowiednim stażem pracy. Wdrożenie polega na obserwacji, nauce i wykonywaniu najprostszych, powtarzalnych czynności biurowych. Czas szkolenia zależy w dużej mierze od predyspozycji absolwenta, łatwości przyswajania informacji oraz poziomu zaawansowania powierzonych zadań. Przyuczenie nowego pracownika trwa od 3 miesięcy do 3

13 lat. CYTAT: Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy: bez wiedzy teoretycznej z uczelni oczywiście to wejście w pracę byłoby jeszcze trudniejsze. Natomiast nie wpadałabym tutaj w euforię, że po ukończeniu uczelni wyższej kandydat jest gotowy do pracy w przedsiębiorstwie. Ten kandydat bardzo często nie ma nawet pojęcia na temat struktury przedsiębiorstwa i tego, że jest coś takiego jak dział fakturowania, dział księgowości, dział administracyjny, dział IT i po co się do nich chodzi i z czym się do kogo zwrócić to jest taka elementarna wiedza, ale jej też brakuje i teraz i ten proces adaptacyjny musi go z jednej strony w taki spokojny i dla niego odpowiedni sposób wdrożyć a z drugiej strony musi dać mu też te podstawy proceduralne. (branża logistyczna) Szkolenie praktykanta nie różni się zasadniczo od szkolenia nowego pracownikaabsolwenta. Praktykanci są także zapoznawani z zasadami obowiązującymi w danej firmie, proszeni są o pomoc w bieżących zadaniach (w pracach porządkowych, np. segregacji dokumentów). Okres szkolenia praktykanta obejmuje okres trwania praktyk (1 3 miesiące). CYTAT: Znaczy głównie chodziło tutaj o prace przy aplikacjach różnych reklamowych, grafiki. Tak jak wyklejanie jakiś szyldów, samochodów i tak dalej. Co tam jeszcze? No raczej głównie o to, nie? Też wiadomo takie sprawy typowo jakieś porządkowe, które też trzeba w pracy wykonywać.(branża poligraficzna) Na ogół absolwenci rozpoczynają pracę w firmach od niższych, asystenckich stanowisk. Stanowią oni wsparcie dla pracodawców. Incydentalnie otrzymują oni samodzielne stanowiska. Poniższe zestawienie pokazuje stanowiska i obowiązki zatrudnianych absolwentów w podziale na branże. Zestawienie stworzono na podstawie uzyskanych danych z badania jakościowego.

14 Tabela 4 Zatrudnienie absolwentów uczelni wyższych w podziale na branże Branża Stanowisko Obowiązki Rachunkowo-księgowa Asystent, młodszy księgowy wprowadzanie dokumentów; do systemu komputerowego, weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym, merytorycznym; segregacja dokumentów; Logistyczna Asystent spedytora lub handlowca, młodszy spedytor realizacja zleceń transportowych, spedycyjnych; dystrybucja krajowa; wsparcie dla innych pracowników firmy; Usługowa Asystent, młodszy specjalista wyszukiwanie informacji; wsparcie pracy działów (przygotowaniem materiałów, ich redakcja i edycja); Turystyczna Doradca klienta, młodszy specjalista (np. młodszy księgowy) organizacja wycieczek (zamówienia restauracji, hoteli) Wydawnicza Asystent w dziale marketingu, w dziale handlowym redakcja i opracowanie materiału; szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji; weryfikacja i dodawanie nowych kontaktów do bazy klientów; Poligraficzna Grafik komputerowy prace przy aplikacjach reklamowych, grafiki. opracowanie i montaż szyldów; wsparcie innych pracowników w bieżących zadaniach Kosmetyczna Asystent w dziale marketingu, w dziale komunikacja z klientem handlowym pozyskiwanie nowych klientów; tworzenie ofert; przygotowanie wycen; sprzedaż produktów; Administracja publiczna Młodszy referent, doradca klienta obsługa interesantów wprowadzanie dokumentów do systemu; Z analizy materiału empirycznego wynika, że absolwenci rachunkowości są chętniej zatrudniani przez badanych pracodawców niż absolwenci innych kierunków WSB. Wśród 10 przebadanych pracodawców, 4 zatrudniło młodych ludzi na stanowisku młodszego księgowego. 1 pracodawca zatrudnił absolwentów logistyki z WSB. 1 przyjął do pracy na zlecenie studenta informatyki z WSB. Absolwenci WSB znaleźli również zatrudnienie w innych wspominanych branżach, jednakże na podstawie zgromadzonego materiału ciężko jest określić konkretne stanowiska i zakres obowiązków zatrudnionych osób.

15 CYTAT: Typowe obowiązki związane z realizacją zleceń transportowych, spedycyjnych, spedycji morskiej, spedycji lotniczej, magazynowania, dystrybucji krajowej, czyli tak naprawdę realizują cały proces od momentu przyjęcia ładunku do momentu, jeżeli to jest oczywiście jakiś proces jeszcze magazynowania i innych operacji zachodzących w magazynie, więc przyprowadzenia ładunku przez to do momentu dostarczenia do klienta docelowego. (branża logistyczna) 4.1. Oczekiwane kompetencje funkcjonalne ( twarde ) nowych pracowników Oczekiwania pracodawców względem absolwentów można rozpatrywać na poziomie dwóch rodzajów kompetencji. Rozróżnia się kompetencje funkcjonalne 1, potocznie nazywane twardymi oraz kompetencje behawioralne 2, nazywane miękkimi. Kompetencje twarde często stanowią warunek konieczny do rozpoczęcia współpracy z młodą osobą. W sektorze księgowo-rachunkowym mile widziane są certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi oprogramowania księgowego, ale nie są one absolutnie konieczne. W branży poligraficznej - certyfikaty potwierdzające znajomość programów graficznych oraz dokumenty potwierdzające odbycie kursów są wysoko cenione. W branży usługowej - potwierdzenie znajomości obsługi programów Microsoft Office (np. Excel) jest dużym atutem potencjalnych kandydatów. W przypadku przebadanych branż (w szczególności branży rachunkowej, usługowej, turystycznej i logistycznej) znajomość języków obcych okazuje się kluczowa. Najczęściej poszukiwane są osoby znające język angielski i niemiecki. CYTATY: Przy kwalifikacji na pewno wykształcenie nie jest najważniejsze bardziej może jakieś certyfikaty, kursy i tak dalej, które dają jakieś pojęcie o pracy, którą mają wykonywać. Także tutaj (...) Na przykład z obsługi programów komputerowych, graficznych. (branża poligraficzna) ( ) uczelnie muszą troszeczkę muszą postawić na wyższy poziom jakościowy jeśli chodzi o te, ten i przydałyby się certyfikaty. ( ) jeżeli jest jakieś zadanie do wykonania no to oni muszą od początku do końca te zadanie, załóżmy nie wiem, tego Excela to powinni znać nawet funkcje co można w tym Excelu zrobić. (branża usługowa) ( ) muszą mieć te studia jednak, albo mogą je robić dopiero, nie? są w trakcie. Albo już po skończeniu studiów mogą przyjść na te praktyki, nie? (administracja państwowa I) ( ) to wyższe wykształcenie pozwala przypuszczać, ale to oczywiście czysto teoretycznie, że ta osoba ma już te kwalifikacje miękkie, które mogą jakby pomóc w tym przyjęciu. Jak mówię, kierunek studiów nie jest tu istotny, aczkolwiek studia ekonomiczne czy związane z kierunkiem transport morski też może pomóc. Też się na pewno przydaje. Na pewno w dziale marketingu naszym i sprzedaży. (branża wydawnicza) 1 Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Zdzisława Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

16 4.2. Oczekiwane kompetencje behawioralne ( miękkie ) nowych pracowników Kompetencje miękkie można podzielić na umiejętności osobiste (np. dobra organizacja pracy) oraz umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość, zaradność). W zawodach, w których ma się częsty kontakt z klientem, posiadanie kompetencji miękkich jest wyżej cenione od merytorycznego przygotowania. Z perspektywy pracodawców ważne jest również, by nowi pracownicy potrafili pracować w zespole. Jest to wyjątkowo podkreślane przez respondentów z małych firm (biurach rachunkowych, poligraficznych) i średnich firmach logistycznych. W małych biurach umiejętność pracy w zespole jest ceniona z uwagi na małe środowisko pracy. W średnich praca zespołowa decyduje o sukcesie firmy. W instytucjach administracji państwowej doceniana jest komunikatywność, życzliwość, empatia, opanowanie oraz dyscyplina. Prawie we wszystkich przypadkach pracodawcy cenią punktualność oraz zaangażowanie. CYTATY: Tu dla nas jest ważne żeby był odpornym takim psychicznie ( )Bo tu jest praca stresowa u nas. Ludzie przychodzą, muszą oddać tu pieniądze, czasami nie rozumią dlaczego, nie? My jesteśmy źli. No jednak musimy zgodnie z przepisami wszystko przekazywać i od nich wymagać jednak. Co jeszcze tutaj? No na pewno muszą być zdyscyplinowani. Muszą wiedzieć jak się zachować. Wobec takiej osoby absolutnie nie mogą podnosić głosu, nie mogą się śmiać, nie mogą zwracać uwagi, że ktoś nie potrafi w odpowiedni sposób. No powinni mieć w sobie coś takiego, starać się tym ludziom pomóc w ten sposób, że może naprowadzić ich raczej, nie? na to. Bo tak ktoś przyjdzie, on by chciał to załatwić, absolutnie nie ma pojęcia co on chce. On tylko przyszedł do urzędu i to jest dla niego straszne. No i taki pracownik powinien go nawet wyciszyć, uspokoić i wtedy porozmawiać, wszystkiego się dowiedzieć. (administracja państwowa I) Obowiązkowość to na pewno, może też coś takiego jak umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość. To też jest ważne, trafiają się często tacy ludzie, którzy po prostu no nie potrafią jakoś współpracować w zespole. My tutaj jesteśmy małą firmą i raczej, jak to my mówimy, gramy w jednej lidze. A niektórzy tego nie potrafią. Także to też na pewno jest dosyć ważne. (branża poligraficzna) 4.3. Profil idealnego kandydata Na obraz idealnego pracownika składają się zarówno kompetencje funkcjonalne, jak i behawioralne. Idealny pracownik w opinii badanych powinien przede wszystkim posiadać szereg cech miękkich, dzięki którym będzie w stanie łatwo zaadaptować się do nowego środowiska pracy. Idealny pracownik powinien być otwarty na współpracę, skrupulatny, dociekliwy, zaangażowany oraz dobrze zorganizowany. Dodatkowo powinien posiadać niezbędną z punktu widzenia reprezentowanej branży wiedzę merytoryczną. Wiedza ta nie musi być szczegółowa -

17 respondenci chcąc zatrudnić absolwentów, oczekują od nich podstawowej wiedzy merytorycznej. Wiedza ta ma przyśpieszyć proces adaptacyjny i dalszą naukę. Pożądane kompetencje, które powinien posiadać idealny kandydat to: znajomość języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i niemieckiego), znajomość obsługi programów komputerowych (programy księgowe, graficzne lub pakiet Microsoft Office) oraz zdolności analityczne. Poniżej przedstawiono oczekiwania w stosunku do kompetencji twardych i miękkich oraz cech osobowości w podziale na przebadane branże. Poniższa tabela prezentuje zestawienie danych zgromadzonych w trakcie badania jakościowego. Utworzono ją na podstawie wskazań respondentów reprezentujących poszczególne branże. Tabela 5 Cechy i kompetencje idealnego pracownika w podziale na przebadane branże Branża Kwalifikacje twarde, formalne Certyfikaty, uprawnienia Języki obce Kwalifikacje miękkie Cechy osobowości Dodatkowe Rachunkowoksięgowa tak tak umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, punktualność, skrupulatność, dociekliwość, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność koncentracji; umiejętność myślenia analitycznego umiejętność pracy Logistyczna nie tak w zespole, zaangażowanie, komunikatywność, skrupulatność, zdolność punktualność, analitycznego - myślenia, Poligraficzna tak nie zaangażowanie, umiejętność pracy zaradność, w zespole, samodzielność, odporność na cierpliwość, stres, kreatywność, dyspozycyjność Turystyczna nie tak umiejętność pracy punktualność, w zespole, otwartość, dobra organizacja zaradność, pracy, samodzielność, komunikatywność, - komunikatywność kreatywność, Usługowa tak nie dobra organizacja samodzielność, - pracy zaradność Wydawnicza nie tak umiejętność pracy otwartość, w zespole, zaradność, poczucie dobra organizacja samodzielność, humoru pracy, kreatywność komunikatywność, Kosmetyczna nie tak komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność

18 Administracja publiczna nie nie zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja pracy. samodzielność, przebojowość, zdecydowanie, zaangażowanie, kreatywność, rzetelność, samodzielność, opanowanie, kultura osobista, zdyscyplinowanie, skrupulatność, pewność siebie. - CYTATY: To zależy od człowieka, od charakteru. Czy ja mówię i kierunek, być może się nie sprawdzą, jeżeli się nie czują dobrze to nawet ja mówię takie kwalifikacje tutaj nie pomogą. To od charakteru, od człowieka. ( ) Może mieć ocenę super, kwalifikacje może mieć rewelacyjne, ale akurat się nie może odnaleźć w tym otoczeniu. (branża kosmetyczna) Dzisiejszym kandydatom nie zależy, oni mają w sobie taki ogromny luz, jak nie tu to gdzie indziej, nie ma problemu, nikt płakać nie będzie, zaangażowanie na poziomie zerowym, danie czegoś z siebie w ramach wykazania się? W ogóle nie istnieje takie pojęcie. Nie istnieje. (branża logistyczna) Raczej praca samodzielna, ale z umiejętnością działania też w środowisku zespołowym, czyli mam zadanie, które mam zrobić, ale w międzyczasie też mogą się jakieś problemy pojawić i tu inne osoby w zespole mogą pomóc. (branża wydawnicza) 5. Słabe i mocne strony absolwentów i praktykantów w opinii przedsiębiorców Najczęściej respondenci wypowiadają się pozytywnie o absolwentach, którzy są samodzielni, szybko się uczą, są zaangażowani i zmotywowani do pracy. Dodatkowo mocną stroną absolwentów jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi urządzeń biurowych. Większość badanych nie widzi znaczących różnic pomiędzy absolwentami uczelni publicznych i niepublicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że niewielka część badanych (3 przedsiębiorców) dostrzega różnicę między absolwentami szkół publicznych i prywatnych. Ich zdaniem pierwszą grupę charakteryzuje lepsze przygotowanie do zawodu wynikające z wyższego poziomu przekazywanej wiedzy, drugą - brak zaangażowania w nabywanie nowych umiejętności i wiedzy podczas studiów. Negatywna ocena absolwentów jest najczęściej konsekwencją okazywanego przez nich braku zaangażowania, braku gotowości związania się z firmą oraz braku podstawowej wiedzy merytorycznej. Pozytywna ocena praktykantów wynika z obniżonych wymagań w stosunku do młodych ludzi. Część respondentów szczególnie ceni kreatywność, komunikatywność, inteligencję,

19 zaangażowanie w pracę i w zdobywanie nowej wiedzy, umiejętność obsługi komputera oraz przebojowość w kontaktach interpersonalnych. W większości przypadków respondenci odnoszą się krytycznie do praktykantów pozbawionych chęci do pracy w obliczu braku wynagrodzenia. Negatywna ocena dotyczy również osób, które nie są punktualne, zaangażowane, nie posiadają elementarnej wiedzy teoretycznej oraz są wycofane. Zestawienie przygotowano na podstawie wskazań respondentów, biorących udział w badaniu jakościowym. Tabela 6 Mocne i słabe strony absolwentów i praktykantów ABSOLWENCI Mocne strony Znajomość obsługi komputera Umiejętność wyszukiwania informacji Umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji Otwartość Zaangażowanie Przebojowość Ambicja Komunikatywność Kreatywność Słabe strony Brak obycia w kontaktach z klientem Brak zaangażowania Brak pewności siebie Brak zdecydowania Brak doświadczenia Niewystarczająca znajomość języków obcych Brak podstawowej wiedzy merytorycznej Nie przygotowanie do realiów rynku pracy (roszczeniowość) Brak punktualności PRAKTYKANCI Zaangażowanie Brak motywacji do pracy Chęć pogłębiania wiedzy Brak wystarczającej wiedzy Znajomość obsługi komputera Brak poczucia obowiązku Przebojowość Brak doświadczenia Brak zaangażowania Wycofanie CYTATY: [praktykanci] No oni są bardzo bystrzy. Już komputer to tam dla nich jest po prostu zabawa, nie? A że u nas no dużo danych trzeba danych trzeba wprowadzać jednak do systemów, no to sobie radzą bardzo dobrze. (administracja publiczna I) [absolwenci] oni są komunikatywni bardzo. Bardzo komunikatywni, bardzo są jeśli chodzi o te techniczne rzeczy, gdzie w tej chwili to już komputer to oni wszystko wiedzą praktycznie. Nie trzeba uczyć. Jeśli chodzi o komputer nie trzeba zapoznawać, bo to umieją. Z tym przychodzą. Kiedyś trzeba było dać kurs, a w tej chwili oni wszyscy wszystko wiedzą, wszystkie nowoczesne narzędzia umieją wykorzystać. To szybko idzie, więc to jest fajne. Są też kreatywni. Są kreatywni, fajnie dostosowują tak, na przykład, nasze działania, czy to osoby z projektów, to one umieją się znaleźć, wykorzystać inne rzeczy, takie nowoczesne. No są komunikatywni, są odważni ludzie. (administracja publiczna II) [absolwenci] Generalnie rzecz biorąc w moi przekonaniu mają za słabe przygotowanie teoretyczne ( )Ponad to jest dość słaba znajomość przepisów. Podstawowym przepisem jak

20 gdyby dla księgowych jest ustawa o dochodowości ( )Bladziutko. Bladziutko to wypada. Słownik, artykuł trzeci, artykuł czwarty, później artykuły dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych generalnie są nie znane. (branża rachunkowo-księgowa) [absolwenci] ( ) w tym młodym pokoleniu, to jest większa kreatywność, chęć działania, też nie do końca taki stosunek do firmy, trochę jest takie pokolenie "Y" jakby, nie? Czyli dzisiaj są tu, jutro tam. ( )Jeżeli są zadania typowo, że chce się związać na stałe i chce się zainwestować w pracownika no to źle, tak? Natomiast jeśli chodzi o kreatywne myślenie to dobrze. Tak to jeżeli myślimy o czymś kreatywnie i rozwijamy firmę to potrzebna jest taka świeża krew, nie? (branża usługowa) ( ) to jest absolutny wymóg, żeby znać dzisiaj język angielski, też jest dużym problemem, tutaj podstaw nie ma, a co dopiero język branżowy, słownictwo branżowe i tak dalej, to jest bardzo duży problem, bardzo duży problem i on mocno utrudnia, bo no w jaki sposób realizować transport międzynarodowy, czy spedycję międzynarodową, nie znając języka. (branża logistyczna) 6. Ocena kwalifikacji studentów/absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Respondentom na ogół trudno jest się odnieść do kwalifikacji studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej. W większości przypadków reprezentują oni zbliżony poziom kwalifikacji do studentów pokrewnych kierunków uczelni publicznych. Niewątpliwym atutem studentów i absolwentów WSB jest solidne przygotowanie pod względem kompetencji miękkich. W oczach niektórych pracodawców niezwykle ważne jest, aby zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej przez praktyków, którzy zmuszają studentów do nieszablonowego myślenia. CYTAT: ( )same WSB ma tych praktyków, którzy przychodzą(...) bo na tych wykładach, też słuchałem różnych wykładów, to czasami nie chodzi żeby czasami rozwiązać jakby problem czy lecieć regułki, a wzór taki, taki i taki, to trzeba tak i tak(...) tylko chodzi o to żeby przekazać myśl, wizję, misję, nie wiem, pogląd na, zmienić światopogląd tej osoby. Czyli więcej dyskusji i tak dalej, no to ja po prostu(...) Trochę inne podejście powinno być, ma otwierać umysły a nie kurde lecieć sztampowo (...) (branża usługowa) Studenci i absolwenci rachunkowości WSB na ogół są dobrze oceniani pod względem kwalifikacji merytorycznych. Przy czym, niektórzy respondenci zwracają uwagę na to, że wiedza w trakcie studiów, powinna być egzekwowana w sposób ciągły i bardziej restrykcyjny. Niezależnie od reprezentowanej branży pracodawcy zwracają uwagę na to, że młodzi ludzie nie znają w dostatecznym stopniu języków obcych. Pomimo tego, że Wyższa Szkoła Bankowa zakłada, że w procesie kształcenia absolwenci uczelni nabędą potrzebne kompetencje i/lub zdobędą ważne z zawodowego punktu widzenia certyfikaty językowe, wydaje się konieczne zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Absolwenci WSB, którzy będą mogli wykazać się

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Raport z badań jakościowych IDI z pracodawcami przygotowany przez PBS Spółka z o. o. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Raport końcowy: Badania Empiryczne Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy badanie

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z badao jakościowych w formie FGI Sopot, czerwiec 2011 Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści UDA-POKL.04.01.01-00-240/10

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie uczenia się nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Doświadczenie uczenia się nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edyta Borys specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji Projektu Człowiek - najlepsza inwestycja. Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo