Polak - Europejczyk 12 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polak - Europejczyk 12 1"

Transkrypt

1 Polak - Europejczyk

2 Cykl konferencji zaplanowany w okresie: wrzesień 2013 r. luty 2014 r. 1. Dzisiaj planujesz jutro realizujesz- nowa perspektywa finansowa Szybko, sprawnie, bezpiecznie transport i komunikacja jako jeden z priorytetów rozwojowych Polski w nowej perspektywie finansowej 3. Polityka spójności oparta na wynikach 4. Instrumenty polityki spójności jako narzędzia dla regionu 5. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 6. Dobrze zainwestować europejskie pieniądze

3 Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch Lubuszanin Europejczykiem Miejscowości naszego województwa z racji sąsiedztwa Niemiec zawsze były blisko Europy, ale dopiero włączenie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed nami ogromne możliwości. Znakomicie wykorzystaliśmy nowe szanse. Przykładów lubuskiego wykorzystania unijnych dotacji, co jest jednoznaczne z efektywnym spożytkowaniem środków na innowacyjne pomysły, są tysiące. Inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia, unijne wsparcie kreatywności naszych p r z e d s i ę b i o r c ó w c z y o d k r y w a n i e n a u k o w e g o potencjału przez studentów naszych uczelni przynoszą dowody na to, że Lubuszanin nie tylko jest Europejczykiem, jest człowiekiem nowoczesnym i odważnie patrzącym w przyszłość. Tymczasem zbliża się już nowa perspektywa unijna na lata To poważne wyzwanie cywilizacyjne, które stawia przed nami niesłychanie ambitne zadania. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jak te zadania zrealizować w naszym regionie oraz jak skutecznie zachęcić potencjalnych beneficjentów do korzystania z programów horyzontalnych, zdecydowałem się poprosić Posła na Sejm RP Waldemara Sługockiego osobę o niekwestionowanym autorytecie i doświadczeniu o pomoc w realizacji cyklu konferencji, które przygotują samorządowców, przedsiębiorców i naukowców z województwa lubuskiego do skutecznego aplikowania o środki z programów horyzontalnych. W krótkim czasie zorganizujemy konferencję "Debata o przyszłości". Na pierwsze spotkanie zapraszam we wrześniu 2013 r. do Zielonej Góry. Chciałbym, aby w efekcie naszych konferencji powstały lubuskie projekty, które znacząco wpłyną na rozwój nie tylko p o d m i o t ó w s t a r t u j ą c y c h w ogólnopolskich konkursach, ale i całego regionu. Zdecydowana część środków będzie d z i e l o n a p o z a p r o g r a m a m i r e g i o n a l n y m i w r a m a c h t z w. programów horyzontalnych, z których korzystać będą mogły wszystkie podmioty. Jestem przekonany, że udział w naszych debatach pomoże różnego rodzaju lubuskim instytucjom s k u t e c z n i e s i ę g n ą ć p o n o w e możliwości rozwoju. Będziemy pytać przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych o oczekiwania, jakie mają wobec kierunków rozwoju swoich firm, gmin lub uczelni, z jakich środków chcą skorzystać. Informacje te są niezbędne do udzielenia skutecznej pomocy. Wierzę, że nasze przedsięwzięcie spotka się z przychylnym przyjęciem przez wszystkie środowiska. Im więcej projektów lubuskich inwestycji zostanie dostrzeżonych i wspartych unijnym dofinansowaniem, tym większym procesom modernizacyjnym będzie podlegało nasze województwo.

4 Lubuskie inwestycje Dzięki dotacjom unijnym można też promować zdrowie Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia na dobre zmieniają lubuskie szpitalei przychodnie. Umiejętność skutecznego pozyskiwania unijnych dotacji sprawia, że mając nawet niewielkie środki własne można realizować przedsięwzięcia o szerokim zakresie. Dzięki unijnym programom zwiększa się dostępność i jakość świadczeń oraz rozwija się system ratownictwa medycznego. Dzięki dotacjom szpitale remontują swoje obiekty, kupują nowoczesny sprzęt i podnoszą standardy leczenia. Ryszard Hatała, Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku podkreśla, że ogromne zmiany na lepsze dzieją się w służbie zdrowia właśnie dzięki dotacjom unijnym. Nie chodzi tylko o możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu, z którym diagnostyka jest szybka i dokładna, ważne są też zmiany w realizowaniu polityki zdrowotnej. Dzisiaj duży nacisk kładziemy na r ó ż n e g o r o d z a j u a k c j e profilaktyczne, które promując zdrowie, w rezultacie ratują życie tłumaczy prezes Hatała. Szpital Powiatowy w Drezdenku obok wielu innych lubuskich placówek medycznych skutecznie pozyskuje unijne dotacje. Za niemal milion zł kupiony został sprzęt, dzięki któremu wykrywa się wiele chorób nowotworowych w początkowym stadium, co zdecydowanie przyczynia się do wyleczenia. Projekt nosił nazwę Rozszerzenie Wejście do szpitala z a k r e s u p r o c e d u r medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzętu e n d o s k o p o w e g o d l a Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo Ortopedycznym i został dofinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wcześniej, również dzięki środkom z LRPO możliwa była termomodernizacja budynków szpitalnych. Wartość prac, dzięki którym ocieplono ściany i dach, to ok. 1,4 mln zł. Spory zakres robót był możliwy dzięki pozyskaniu dofinansowania na modernizację szpitala. Za dotację z LRPO wybudowano łącznik zapewniający wspólny trakt komunikacyjny i umieszczono w nim nowoczesne laboratorium, oddział wewnętrzny, ginekologię, izbę przyjęć i gabinety specjalistyczne. Wartość projektu wyniosła ok. 11 mln zł. Dzisiaj pacjenci drezdeneckiego szpitala nie muszą wychodzić z domu żeby zarejestrować się do specjalisty, a wyniki badań mogą konsultować lekarze z odległych placówek. To wszystko jest możliwe również dzięki realizacji projektu dofinansowanego z LRPO pn. Najwyższy standard usług w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i przetwarzania informacji w Szpitalu w Drezdenku jako element tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zintegrowany system obiegu informacji i wyników badań pozwala lekarzowi prowadzącemu na dostęp do historii choroby pacjenta prowadzonej elektronicznie oraz przyspiesza proces diagnozowania i zalecenie stosownego leczenia. W ramach inwestycji kupiono i zainstalowano system informatyczny, sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie. Wartość tego projektu to ok. 1 mln zł.

5 Kreatywni Lubuszanie Innowacyjne usługi możliwe dzięki unijnej dotacji i pomysłowości beneficjenta Dariusz Żurek miał pomysł, potem przegadał parę godzin z Martą Bojanowską, z Rafałem Tadra - odtąd wiedzieli, jaki będzie projekt i skąd pozyskać dotację na jego realizację. Dzisiaj tworzą zarząd spółki Petra, zatrudniają pracowników w Zielonej Górze, działają we Wrocławiu i Poznaniu, pracują dla polskich i zagranicznych firm. - To Darek jest pomysłodawcą i lokomotywą całego przedsięwzięcia mówi o prezesie spółki, jedna z jego dwóch zastępców Marta Bojanowska. Dariusz Żurek, z zawodu programista i księgowy, znał ograniczenia programów księgowych i jakość kontaktów między przedsiębiorcą a księgowym. Wiedział, w czym tkwi problem komunikacji, a jako programista miał wizję jak go rozwiązać. Pomysł na to, jak usprawnić obsługę księgową firm stał się podstawą do napisania projektu pt. Stworzenie usługi e- Firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT" i założenia spółki. Pewne jest, że gdyby nie dotacja pozyskana z P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o Innowacyjna Gospodarka, firma by nie powstała. Wartość projektu wyniosła niemal milion zł, w tym dofinansowanie to aż 85 proc. Darek razem z Rafałem napisali świetny program, a ja zajęłam się całą resztą, administrowaniem projektu, organizowaniem firmy, zatrudnianiem i marketingiem wspomina wiceprezes Bojanowska. Każdy z trójki zarządu wniósł do firmy swoje doświadczenia i umiejętności. Marta Bojanowska O k a z a ł o s i ę, ż e działając wspólnie mogą i potrafią jeszcze więcej, odkryli swój potencjał. Firma Petra działa na p o g r a n i c z u b i u r a rachunkowego i firmy IT, bo łączy obie dziedziny. Oferuje n o w a t o r s k i e o p r o g r a m o w a n i e księgowe z modułem Firma uczestniczyła w targach CEBIT do wystawiania faktur sprzedażowych. Jest to księgowość on-line, która działa również bez dostępu do Internetu, program zachowuje dane i przesyła na serwer, wtedy, kiedy jest to możliwe. Można wybrać model, w którym klient sam wszystko robi zgodnie z programem, który otrzymuje, można też tradycyjnie przynosić wszystkie dokumenty do biura. Jednak najbardziej popularny stał się trzeci sposób - Biuro rachunkowe "w chmurze", który polega na samodzielnym wprowadzaniu danych z dokumentów do programu i korzystaniu z obsługi księgowej. Dla osób, które cenią tradycyjny sposób kontaktów firma otwiera biura obsługi we Wrocławiu i Poznaniu. Planujemy sieć biur w Polsce, mamy narzędzie, wypracowaliśmy sposób pracy biura w Zielonej Górze i możemy to robić również w innych miastach przekonuje Marta Bojanowska. Już teraz firma pracuje dla spółek-córek zagranicznych przedsiębiorstw, które działają w Polsce, ma coraz więcej klientów z całego kraju. Wygrana w Ogólnopolskim konkursie PARP na Innowacyjną E-usługę "Wspieramy e- biznes 2012" dała firmie możliwość wystawienia się na prestiżowych targach informatycznych CeBIT Mówiąc w skrócie, gdyby nie unijna dotacja, biuro rachunkowe z Zielonej Góry nie miałoby szansy zaprezentować swoich usług w Hanowerze podkreśla z uśmiechem wiceprezes zarządu Marta Bojanowska.

6 Kreatywni Lubuszanie Rewolucja komunikacyjna dzięki unijnej dotacji Programy unijne dają ogromne możliwości rozwoju nawet małych firm. Ważny jest pomysł, odnalezienie swojego miejsca na rynku, którego jeszcze nikt nie odważył się zająć. Marcin Kapustka pozyskał dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zbudował Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS". Skąd pomysł na Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS" funkcjonujący pod adresem Pewnego dnia w 2009 roku otrzymałem mnóstwo informacji, zbyt dużo i szybko, by je zapisać czy zapamiętać. Pomyślałem, że lepiej je przekazywać SMS-em niż ustnie i taki był początek projektu. Rok 2011 przyniósł nam ciekawych klientów oraz wyróżnienia np. w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 czy Polak Potrafi w TVN Turbo. Poczuliśmy się uczestnikami rewolucji komunikacyjnej dokonującej się na naszych oczach. W 2013 r. w zasięgu naszych systemów mamy już przeszło 3,5 mln pacjentów i mieszkańców. Dobrze rozumiemy, że dostarczanie i n f o r m a c j i t o p r z y w i l e j i odpowiedzialność, a komunikacja społeczna to nie tylko prosta wiadomość tekstowa, ale też interakcja i poczucie braku w y k l u c z e n i a u n a s z y c h użytkowników. Dotacja ma dwie podstawowe zalety: jest osiągalna dla start up-ów i szybka w przyznaniu i rozliczeniach. Czy Pan czuje się Europejczykiem, kiedy? O TAK! Każdego dnia, choćby z uwagi na możliwości wielokierunkowego rozwoju. Otrzymując unijną dotację także czułem, że stoi za tym duży, solidny partner. Z Unią Europejską można zdziałać bardzo dużo, ale szukamy partnera, który zadba o kwestie aplikowania o środki. Posiadamy w firmie autorskie rozwiązania dla rynku zdrowia czy pracy, ale zagłębianie się w papierologię przerasta nas czasowo, a szkoda, bo rozwiązania są innowacyjne i autorskie, a nie są kopiami istniejących produktów. Co Pan myśli o programach pomocowych dla Polski? Programy są ciekawe i do 2020 roku, dzięki skuteczności rządu, dostępna jest potężna pula środków. Jej przeznaczenie na projekty gwarantujące szeroko pojęty rozwój będzie procentować latami dla przedsiębiorców jak i społeczności, w których żyją i pracują. Myślę, że nasze najnowsze produkty na smartfony, które wdrażamy w gminach i firmach są przykładem dobrze wydanej dotacji unijnej, dzięki której powstał projekt innowacyjny i dalej dynamicznie rozwija się, zgodnie z potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców oraz ostrymi zasadami komercyjnego rynku. Jarosław Nieradka, Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Czy gdyby nie unijna dotacja mógłby Pan mieć firmę o tego typu działalności? Tak, firma mogłaby powstać, ale dotacja znacząco ułatwiła jej rozwój oraz finansowanie naboru profesjonalnej ekipy czy zakup narzędzi i reklamy projektu. Marcin Kapustka Europa zawsze była blisko nas. Według badań przeprowadzonych przez Lewiatana lubuskie firmy są bardziej, niż wskazuje na to średnia krajowa, nastawione na eksport. Chętniej i odważniej chcą wchodzić na inne rynki, sprzedawać swoje usługi i produkty. Ale żeby to robić muszą sprostać oczekiwaniom klientów zagranicznych. Dotacje unijne umożliwiają podnoszenie konkurencyjności firmy na rynkach europejskich. Są świetnym sposobem na to, aby zwiększyć jakość produktów i usług.

7 Wasze opinie Polak czuje się Europejczykiem, ale nie wie, co to znaczy Czujemy się obywatelami Unii pełną gębą, ale kiedy trzeba wskazać, jakie mamy prawa jako mieszkańcy UE zaczynają się schody- takie wnioski płyną z najnowszego Eurobarometru. Dwa razy do roku ośrodki badania opinii publicznej na zlecenie Komisji Europejskiej sprawdzają, co mieszkańcy Europy sądzą o Unii. We wszystkich krajach zadawane są te same pytania. Ostatni Eurobarometr, bo tak nazywa się to badanie, przeprowadzono jesienią 2012 r. Polak - Europejczyk Trzy czwarte Polaków czuje się obywatelami Unii Europejskiej. To jeden z najwyższych wskaźników w całej wspólnocie. Nawet Belgia, choć w Brukseli mieści się większość instytucji europejskich, nie jest tak bardzo prounijna jak Polska. Tak s a m o w y s o k i e p o c z u c i e przynależności do Wspólnoty jak w Polsce jest jedynie w Niemczech i Danii. Nieco większe jest jedynie na Malcie (76%), w Finlandii (78%) oraz w Luksemburgu (87%). Co więcej, odsetek Polaków czujących się Europejczykami wzrósł od wiosny 2012 r. o 7 punktów procentowych. Polacy o korzyściach płynących z członkowstwa wie, jakie są ich prawa w Unii. To również jeden z najwyższych wskaźników w całej Europie. Prawdopodobnie tak wysoki wskaźnik wynika z obawy przed przyznaniem się przez ankietowanych do niewiedzy w kwestii swoich praw. Takie przypuszczenie nasuwają dane Eurobarometru, z których wynika, że ponad połowa Polaków nie potrafi wskazać żadnej korzyści wynikającej z członkostwa w Unii. W tej kwestii nie odbiegamy od unijnej średniej. Czy sprawy, które Unia uważa za swoje osiągnięcia, takie jak brak kontroli na granicach, możliwość pracy, mieszkania i studiowania w innym kraju UE, niższe opłaty za roaming czy poprawa praw konsumentów, jej obywatele rzeczywiście odczuwają jako korzyści? Ponad połowa Polaków uważa mniejsze kontrole na granicach za największe osiągnięcie Unii, a 47% twierdzi, że jest to korzyść dla nich samych. 43% twierdzi, że najbardziej korzystają na niższych opłatach za roaming. Około jednej trzeciej ankietowanych wśród odczuwalnych korzyści wymienia tańsze bilety lotnicze (37%), możliwość pracy w innych krajach (36%), lepsze prawa konsumentów przy zakupach w innym kraju UE (35%) czy możliwość mieszkania i studiowania w innych państwach (32% i 30%). Oczekiwania Polaków Zupełnie inaczej kształtują się oczekiwania Polaków w stosunku do Unii w porównaniu z oczekiwaniami pozostałych Europejczyków. Aż 68% ankietowanych z Polski chce, aby Unia zajęła się sprawami gospodarczymi i walką z kryzysem. W Unii takich działań oczekuje tylko 49% obywateli. Za to 23% Polaków pragnie od Unii rządzenia i współpracy. W Europie ten odsetek wynosi 28%. Ogólnie mieszkańcy nowych państw członkowskich częściej wskazują, że Bruksela powinna znaleźć lekarstwo na kryzys gospodarczy, podczas gdy mieszkańcy starej UE wskazują, że powinna skupić się na rządzeniu, współpracy czy sprawach obywatelskich. Te wyniki pokazują, że choć Polacy czują się obywatelami Unii, za bardzo nie wiedzą, o co w tej Unii chodzi. Pamiętajmy, że przecież UE to wspólne rządzenie i współpraca także w walce z kryzysem. Ponad połowa Polaków uważa, że

8 Co Ci daje obywatelstwo Unii Europejskiej? Czyli 6 korzyści płynących z obywatelstwa UE Obywatelstwo UE to ciekawa sprawa. Kilka obowiązków i dużo uprawnień. Automatyzm obywatelstwa Traktat z Maastricht, który powołał do życia organizację ponadnarodową pod nazwą Unia Europejska, ustanowił instytucję obywatelstwa UE. Ma ona charakter powszechny, to znaczy obywatelem UE jest każdy, kto posiada obywatelstwo państwa członkowskiego. Czyli? Swego czasu piłkarzowi warszawskiej Legii, Rogerowi Guerrero, Prezydent RP nadał polskie obywatelstwo. Automatycznie, w tym właśnie momencie, popularny piłkarz nabył także status obywatela UE. A tym samym pakiet uprawnień. 1. Europa nie ma granic Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich obejmuje uprawnienia do wjazdu, pobytu oraz podjęcia aktywności ekonomicznej na terenie UE. W przypadku wjazdu na teren, gdzie nie ma granic wewnętrznych, wjazd odbywa się bez spełniania dodatkowych warunków. Natomiast tam, gdzie granice są utrzymywane należy posiadać dokument tożsamości, który stwierdza obywatelstwo. Pobyt do 3 miesięcy może odbywać się bez dodatkowych formalności. Powyżej tego okresu istnieje wymóg rejestracji i uzyskania certyfikatu zezwalającego na pobyt powyżej 3 miesięcy. Tak więc gdy odkryjemy, że mieszkanie na Lazurowym Wybrzeżu jest spełnieniem naszych marzeń, to nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy kolejnych miłośników kurortu witali już jako gospodarze. Albo właściciele nadmorskiej knajpki. 2. Głosuj lub startuj Obywatel UE ma czynne i bierne prawo wyborcze do wybranych organów lokalnych państw członkowskich oraz doa Parlamentu Europejskiego - co najistotniejsze - w miejscu zamieszkania a nie w kraju z którego pochodzi. Spod uprawnień wyłączono jedynie wybory prezydenckie i parlamentarne. Aby móc kandydować i/lub głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego kandydat musi posiadać stałe miejsce zamieszkania w kraju, w którym chce skorzystać z tego prawa. Dodatkowo taka osoba musi mieć ukończone 18 lat oraz okazać dokument tożsamości. W przypadku wyborów lokalnych, każdy obywatel UE mieszkający na stałe w państwie członkowskim, lecz niebędący jego obywatelem, może głosować lub kandydować w wyborach do władz lokalnych w kraju stałego pobytu. 3. Poczuj się bezpiecznie Obywatel UE może skorzystać z prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej władz każdego z państw członkowskich, jeżeli przebywa w państwie trzecim, w którym państwo jego obywatelstwa nie utrzymuje swojej placówki dyplomatycznej. Ochrona obejmuje pomoc w przypadku utraty paszportu, bankructwa biura podróży, aresztowania lub zatrzymania, poważnego wypadku i ciężkiej choroby a także w przypadku repatriacji. 4. Walcz o swoje prawa Obywatele UE mają prawo do zwracania się do Parlamentu Europejskiego z petycją w dotyczących ich sprawach objętych zakresem kompetencji Unii. Prawo to rozciąga się także na wszystkie osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę na terenie UE. Petycja może być kierowana indywidualnie lub grupowo i może być napisana w dowolnym języku urzędowym Unii. Rozpatrzeniem petycji zajmuje się Komitet ds. petycji w ramach Parlamentu Europejskiego. Jeżeli działania Komitetu nie przyniosą efektu, Komisja Europejska kieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 5. W trosce o dobrą administrację Te same podmioty, co w przypadku petycji, mają również prawo do wnoszenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE. Skarga ta może dotyczyć złej administracji jednego z organów lub instytucji wspólnotowych, z wyłączeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Postępowanie badawcze może być także prowadzone z własnej inicjatywy Rzecznika. 6. Dostęp do dokumentów Realizując zasadę przejrzystości Unia zapewnia swoim obywatelom również prawo do dostępu do swoich dokumentów. Dostęp ten nie jest jednak całkowity. Nie są udostępniane dokumenty dotyczące państw członkowskich i petycji dotyczących osób fizycznych i prawnych bez ich zgody. Odmowa następuje zawsze także w przypadku, gdy ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego w kwestiach bezpieczeństwa, obrony i wojskowości, stosunków międzynarodowych, finansów, polityki monetarnej czy ekonomicznej bądź prywatność osoby fizycznej.

9 Edukacja nie tylko w Polsce Dla chcącego nie ma nic trudnego. Erazm z Rotterdamu Czy udział w programie Erasmus pozwolił Panu poczuć się Te słowa jednego z czołowych humanistów renesansu, Erazma z Rotterdamu, Europejczykiem? stały się mottem programu Erasmus, który powstał w 1987 roku jako program Ciężko określić kwestię bycia europejczykiem". Z całą pewnością można czuć i wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, zauważać mnogość kultur i ich koegzystencję na porządku dziennym. Wam główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między wyjazd na pewno otworzył mi oczy na możliwości jakie daje Unia Europejska- mam uczelniami. Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił na myśli brak granic i zero problemów z podróżami. się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. W województwie lubuskim w programie Jakie korzyści z udziału w programie dostrzegł Pan w codziennym życiu, na Erasmus uczestniczą trzy wyższe uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła rynku pracy? Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przede wszystkim, podczas wyjazdu Sulechowie oraz Uniwersytet m o ż n a p o z n a ć m n ó s t w o Zielonogórski. wspaniałych ludzi. Rozwinąć swoje Dane statystyczne Uniwersytetu zainteresowania oraz umiejętności Zielonogórskiego wskazują na językowe oraz poszerzyć horyzonty wzrost zainteresowania udziałem myślowe. Ponadto może być to w programie, zarówno wśród p i e r w s z y k r o k w k i e r u n k u studentów, jaki i pracowników. podróżowania oraz poznawania Wśród studentów i pracowników nowych ludzi oraz kultur. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Czy na uczelni, którą Pan biorących udział w programie odwiedził w ramach programu Erasmus najbardziej popularnymi Erasmus daje się zauważyć w ostatnich latach kierunkami europejską wielokulturowość? wyjazdów, są Niemcy, Hiszpania, Wielokulturowość istnieje zawsze, Litwa, Turcja, Włochy, Wielka gdy pojawiają się przedstawiciele Brytania i Czechy. różnych kultur. Piękne jest to, że O swoich wrażeniach z udziału każda z kultur, z którą ja się w programie zechciał opowiedzieć spotkałem podczas pobytu w Michał Dawidowicz, który spędził Pradze, funkcjonowała i ze sobą 5 miesięcy (jeden semestr) w roku współpracowała praktycznie w akademickim 2011/ 2012 na każdej chwili. Uniwersytecie Karola w Pradze. Praga

10 Przedstawiciel Lubuskiego w Europie Poseł do Parlamentu Europejskiego Artur Zasada Przed nami ostatni rok obecnej kadencji. Czy Lubuskie ma korzyści z posiadania europosła? Oczywiście, jest ich bardzo wiele. Przede wszystkim pracując w Brukseli i Strasburgu mam realny wpływ na pracę nad unijnymi projektami, które w przyszłości będą bardzo ważne dla naszego regionu. Takich na przykład, jak Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, który ma przebiegać przez nasze województwo. Od początku kadencji walczę o jego powstanie. Korytarz to najkrótsza droga znad Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk. W jego skład wchodzi m.in. droga ekspresowa S3, linia kolejowa Odrzanka, rzeka Odra oraz lotnisko w Babimoście. Od początku kadencji lobbuję na rzecz Korytarza, bo to ogromna szansa na rozwój naszego regionu i nowe miejsca pracy dla Lubuszan. Dlatego pod koniec ubiegłego roku złożyłem poprawkę do listy kluczowych inwestycji transportowych dla Unii Europejskiej w ramach nowego narzędzia finansowego Łącząc Europę (CEF). Dotyczyła ona budowy drogi z Nowej Soli do Hradec Kralove w Czechach. Parlament przyjął moją poprawkę, a to oznacza, że Unia może dofinansować tę inwestycję kwotą nawet do 3 mld złotych. Warto podkreślić, że tylko kilka podobnych inwestycji uzyskało akceptację w Parlamencie Europejskim i ostatecznie znalazło się w tym dokumencie. Jest pan też wiceszefem Delegacji PE ds. Stosunków z Japonią. Tak. I tę funkcję również staram się maksymalnie wykorzystać z korzyścią dla naszego regionu. W kwietniu tego roku zorganizowałem Forum Ekonomiczne Polska - Japonia. Jego głównym celem było stworzenie platformy współpracy gospodarczej i biznesowej pomiędzy regionem Lubuskim a Japonią. Przyjechało do nas 26 przedstawicieli największych japońskich firm, m.in. Mitsubishi, Funai czy Suzuki. Bezpośredni kontakt naszych regionalnych władz, a przede wszystkim przedstawicieli lokalnego biznesu z japońskimi instytucjami był niepowtarzalną okazją i szansą. Samorządowcom i przedsiębiorcom stworzyliśmy możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów, które jestem przekonany zaowocują w przyszłości.

11

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo to wielogłowa hydra

Polskie prawo to wielogłowa hydra www.opzl.pl ISSN 2083-652X Temat numeru: Mała fi rma, duże możliwości Polskie prawo to wielogłowa hydra mówi Bogumiła Ulanowska Do Warszawy znów samolotem Nowa Sól: kolejny inwestor w Strefi e Regaty pod

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009 Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane grudzień 2009 1 Życzenia zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym z okazji zbliżających

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy. Kapitał procentuje. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską

Rynek Pracy. Kapitał procentuje. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską Rynek Pracy Nr 3/2011 ISSN 2080-1718 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Kapitał procentuje Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską > Niepełnosprawni sprawni

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

TP Partnerem Cisco SZKOLENIA PRZEZ TELEFON TELEKOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPA TECHNOLOGIA SUKCESU TELEKONFERENCJA AUDIO TP

TP Partnerem Cisco SZKOLENIA PRZEZ TELEFON TELEKOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPA TECHNOLOGIA SUKCESU TELEKONFERENCJA AUDIO TP TELEKOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EUROPA MIESIĘCZNIK TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Nr 5 CZERWIEC 2004 (14) ISSN 1731-0687 Wygrajmy razem DOBRA OCENA AP Spotkania Akademii mają charakter interaktywnych warsztatów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny BIULETYN informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Nr 3/2014 Cel jest jeden - rynek pracy KARTON PAK z Nowej Soli to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo