Polak - Europejczyk 12 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polak - Europejczyk 12 1"

Transkrypt

1 Polak - Europejczyk

2 Cykl konferencji zaplanowany w okresie: wrzesień 2013 r. luty 2014 r. 1. Dzisiaj planujesz jutro realizujesz- nowa perspektywa finansowa Szybko, sprawnie, bezpiecznie transport i komunikacja jako jeden z priorytetów rozwojowych Polski w nowej perspektywie finansowej 3. Polityka spójności oparta na wynikach 4. Instrumenty polityki spójności jako narzędzia dla regionu 5. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 6. Dobrze zainwestować europejskie pieniądze

3 Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch Lubuszanin Europejczykiem Miejscowości naszego województwa z racji sąsiedztwa Niemiec zawsze były blisko Europy, ale dopiero włączenie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed nami ogromne możliwości. Znakomicie wykorzystaliśmy nowe szanse. Przykładów lubuskiego wykorzystania unijnych dotacji, co jest jednoznaczne z efektywnym spożytkowaniem środków na innowacyjne pomysły, są tysiące. Inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia, unijne wsparcie kreatywności naszych p r z e d s i ę b i o r c ó w c z y o d k r y w a n i e n a u k o w e g o potencjału przez studentów naszych uczelni przynoszą dowody na to, że Lubuszanin nie tylko jest Europejczykiem, jest człowiekiem nowoczesnym i odważnie patrzącym w przyszłość. Tymczasem zbliża się już nowa perspektywa unijna na lata To poważne wyzwanie cywilizacyjne, które stawia przed nami niesłychanie ambitne zadania. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jak te zadania zrealizować w naszym regionie oraz jak skutecznie zachęcić potencjalnych beneficjentów do korzystania z programów horyzontalnych, zdecydowałem się poprosić Posła na Sejm RP Waldemara Sługockiego osobę o niekwestionowanym autorytecie i doświadczeniu o pomoc w realizacji cyklu konferencji, które przygotują samorządowców, przedsiębiorców i naukowców z województwa lubuskiego do skutecznego aplikowania o środki z programów horyzontalnych. W krótkim czasie zorganizujemy konferencję "Debata o przyszłości". Na pierwsze spotkanie zapraszam we wrześniu 2013 r. do Zielonej Góry. Chciałbym, aby w efekcie naszych konferencji powstały lubuskie projekty, które znacząco wpłyną na rozwój nie tylko p o d m i o t ó w s t a r t u j ą c y c h w ogólnopolskich konkursach, ale i całego regionu. Zdecydowana część środków będzie d z i e l o n a p o z a p r o g r a m a m i r e g i o n a l n y m i w r a m a c h t z w. programów horyzontalnych, z których korzystać będą mogły wszystkie podmioty. Jestem przekonany, że udział w naszych debatach pomoże różnego rodzaju lubuskim instytucjom s k u t e c z n i e s i ę g n ą ć p o n o w e możliwości rozwoju. Będziemy pytać przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych o oczekiwania, jakie mają wobec kierunków rozwoju swoich firm, gmin lub uczelni, z jakich środków chcą skorzystać. Informacje te są niezbędne do udzielenia skutecznej pomocy. Wierzę, że nasze przedsięwzięcie spotka się z przychylnym przyjęciem przez wszystkie środowiska. Im więcej projektów lubuskich inwestycji zostanie dostrzeżonych i wspartych unijnym dofinansowaniem, tym większym procesom modernizacyjnym będzie podlegało nasze województwo.

4 Lubuskie inwestycje Dzięki dotacjom unijnym można też promować zdrowie Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia na dobre zmieniają lubuskie szpitalei przychodnie. Umiejętność skutecznego pozyskiwania unijnych dotacji sprawia, że mając nawet niewielkie środki własne można realizować przedsięwzięcia o szerokim zakresie. Dzięki unijnym programom zwiększa się dostępność i jakość świadczeń oraz rozwija się system ratownictwa medycznego. Dzięki dotacjom szpitale remontują swoje obiekty, kupują nowoczesny sprzęt i podnoszą standardy leczenia. Ryszard Hatała, Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku podkreśla, że ogromne zmiany na lepsze dzieją się w służbie zdrowia właśnie dzięki dotacjom unijnym. Nie chodzi tylko o możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu, z którym diagnostyka jest szybka i dokładna, ważne są też zmiany w realizowaniu polityki zdrowotnej. Dzisiaj duży nacisk kładziemy na r ó ż n e g o r o d z a j u a k c j e profilaktyczne, które promując zdrowie, w rezultacie ratują życie tłumaczy prezes Hatała. Szpital Powiatowy w Drezdenku obok wielu innych lubuskich placówek medycznych skutecznie pozyskuje unijne dotacje. Za niemal milion zł kupiony został sprzęt, dzięki któremu wykrywa się wiele chorób nowotworowych w początkowym stadium, co zdecydowanie przyczynia się do wyleczenia. Projekt nosił nazwę Rozszerzenie Wejście do szpitala z a k r e s u p r o c e d u r medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzętu e n d o s k o p o w e g o d l a Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo Ortopedycznym i został dofinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wcześniej, również dzięki środkom z LRPO możliwa była termomodernizacja budynków szpitalnych. Wartość prac, dzięki którym ocieplono ściany i dach, to ok. 1,4 mln zł. Spory zakres robót był możliwy dzięki pozyskaniu dofinansowania na modernizację szpitala. Za dotację z LRPO wybudowano łącznik zapewniający wspólny trakt komunikacyjny i umieszczono w nim nowoczesne laboratorium, oddział wewnętrzny, ginekologię, izbę przyjęć i gabinety specjalistyczne. Wartość projektu wyniosła ok. 11 mln zł. Dzisiaj pacjenci drezdeneckiego szpitala nie muszą wychodzić z domu żeby zarejestrować się do specjalisty, a wyniki badań mogą konsultować lekarze z odległych placówek. To wszystko jest możliwe również dzięki realizacji projektu dofinansowanego z LRPO pn. Najwyższy standard usług w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i przetwarzania informacji w Szpitalu w Drezdenku jako element tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zintegrowany system obiegu informacji i wyników badań pozwala lekarzowi prowadzącemu na dostęp do historii choroby pacjenta prowadzonej elektronicznie oraz przyspiesza proces diagnozowania i zalecenie stosownego leczenia. W ramach inwestycji kupiono i zainstalowano system informatyczny, sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie. Wartość tego projektu to ok. 1 mln zł.

5 Kreatywni Lubuszanie Innowacyjne usługi możliwe dzięki unijnej dotacji i pomysłowości beneficjenta Dariusz Żurek miał pomysł, potem przegadał parę godzin z Martą Bojanowską, z Rafałem Tadra - odtąd wiedzieli, jaki będzie projekt i skąd pozyskać dotację na jego realizację. Dzisiaj tworzą zarząd spółki Petra, zatrudniają pracowników w Zielonej Górze, działają we Wrocławiu i Poznaniu, pracują dla polskich i zagranicznych firm. - To Darek jest pomysłodawcą i lokomotywą całego przedsięwzięcia mówi o prezesie spółki, jedna z jego dwóch zastępców Marta Bojanowska. Dariusz Żurek, z zawodu programista i księgowy, znał ograniczenia programów księgowych i jakość kontaktów między przedsiębiorcą a księgowym. Wiedział, w czym tkwi problem komunikacji, a jako programista miał wizję jak go rozwiązać. Pomysł na to, jak usprawnić obsługę księgową firm stał się podstawą do napisania projektu pt. Stworzenie usługi e- Firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT" i założenia spółki. Pewne jest, że gdyby nie dotacja pozyskana z P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o Innowacyjna Gospodarka, firma by nie powstała. Wartość projektu wyniosła niemal milion zł, w tym dofinansowanie to aż 85 proc. Darek razem z Rafałem napisali świetny program, a ja zajęłam się całą resztą, administrowaniem projektu, organizowaniem firmy, zatrudnianiem i marketingiem wspomina wiceprezes Bojanowska. Każdy z trójki zarządu wniósł do firmy swoje doświadczenia i umiejętności. Marta Bojanowska O k a z a ł o s i ę, ż e działając wspólnie mogą i potrafią jeszcze więcej, odkryli swój potencjał. Firma Petra działa na p o g r a n i c z u b i u r a rachunkowego i firmy IT, bo łączy obie dziedziny. Oferuje n o w a t o r s k i e o p r o g r a m o w a n i e księgowe z modułem Firma uczestniczyła w targach CEBIT do wystawiania faktur sprzedażowych. Jest to księgowość on-line, która działa również bez dostępu do Internetu, program zachowuje dane i przesyła na serwer, wtedy, kiedy jest to możliwe. Można wybrać model, w którym klient sam wszystko robi zgodnie z programem, który otrzymuje, można też tradycyjnie przynosić wszystkie dokumenty do biura. Jednak najbardziej popularny stał się trzeci sposób - Biuro rachunkowe "w chmurze", który polega na samodzielnym wprowadzaniu danych z dokumentów do programu i korzystaniu z obsługi księgowej. Dla osób, które cenią tradycyjny sposób kontaktów firma otwiera biura obsługi we Wrocławiu i Poznaniu. Planujemy sieć biur w Polsce, mamy narzędzie, wypracowaliśmy sposób pracy biura w Zielonej Górze i możemy to robić również w innych miastach przekonuje Marta Bojanowska. Już teraz firma pracuje dla spółek-córek zagranicznych przedsiębiorstw, które działają w Polsce, ma coraz więcej klientów z całego kraju. Wygrana w Ogólnopolskim konkursie PARP na Innowacyjną E-usługę "Wspieramy e- biznes 2012" dała firmie możliwość wystawienia się na prestiżowych targach informatycznych CeBIT Mówiąc w skrócie, gdyby nie unijna dotacja, biuro rachunkowe z Zielonej Góry nie miałoby szansy zaprezentować swoich usług w Hanowerze podkreśla z uśmiechem wiceprezes zarządu Marta Bojanowska.

6 Kreatywni Lubuszanie Rewolucja komunikacyjna dzięki unijnej dotacji Programy unijne dają ogromne możliwości rozwoju nawet małych firm. Ważny jest pomysł, odnalezienie swojego miejsca na rynku, którego jeszcze nikt nie odważył się zająć. Marcin Kapustka pozyskał dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zbudował Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS". Skąd pomysł na Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS" funkcjonujący pod adresem Pewnego dnia w 2009 roku otrzymałem mnóstwo informacji, zbyt dużo i szybko, by je zapisać czy zapamiętać. Pomyślałem, że lepiej je przekazywać SMS-em niż ustnie i taki był początek projektu. Rok 2011 przyniósł nam ciekawych klientów oraz wyróżnienia np. w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 czy Polak Potrafi w TVN Turbo. Poczuliśmy się uczestnikami rewolucji komunikacyjnej dokonującej się na naszych oczach. W 2013 r. w zasięgu naszych systemów mamy już przeszło 3,5 mln pacjentów i mieszkańców. Dobrze rozumiemy, że dostarczanie i n f o r m a c j i t o p r z y w i l e j i odpowiedzialność, a komunikacja społeczna to nie tylko prosta wiadomość tekstowa, ale też interakcja i poczucie braku w y k l u c z e n i a u n a s z y c h użytkowników. Dotacja ma dwie podstawowe zalety: jest osiągalna dla start up-ów i szybka w przyznaniu i rozliczeniach. Czy Pan czuje się Europejczykiem, kiedy? O TAK! Każdego dnia, choćby z uwagi na możliwości wielokierunkowego rozwoju. Otrzymując unijną dotację także czułem, że stoi za tym duży, solidny partner. Z Unią Europejską można zdziałać bardzo dużo, ale szukamy partnera, który zadba o kwestie aplikowania o środki. Posiadamy w firmie autorskie rozwiązania dla rynku zdrowia czy pracy, ale zagłębianie się w papierologię przerasta nas czasowo, a szkoda, bo rozwiązania są innowacyjne i autorskie, a nie są kopiami istniejących produktów. Co Pan myśli o programach pomocowych dla Polski? Programy są ciekawe i do 2020 roku, dzięki skuteczności rządu, dostępna jest potężna pula środków. Jej przeznaczenie na projekty gwarantujące szeroko pojęty rozwój będzie procentować latami dla przedsiębiorców jak i społeczności, w których żyją i pracują. Myślę, że nasze najnowsze produkty na smartfony, które wdrażamy w gminach i firmach są przykładem dobrze wydanej dotacji unijnej, dzięki której powstał projekt innowacyjny i dalej dynamicznie rozwija się, zgodnie z potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców oraz ostrymi zasadami komercyjnego rynku. Jarosław Nieradka, Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Czy gdyby nie unijna dotacja mógłby Pan mieć firmę o tego typu działalności? Tak, firma mogłaby powstać, ale dotacja znacząco ułatwiła jej rozwój oraz finansowanie naboru profesjonalnej ekipy czy zakup narzędzi i reklamy projektu. Marcin Kapustka Europa zawsze była blisko nas. Według badań przeprowadzonych przez Lewiatana lubuskie firmy są bardziej, niż wskazuje na to średnia krajowa, nastawione na eksport. Chętniej i odważniej chcą wchodzić na inne rynki, sprzedawać swoje usługi i produkty. Ale żeby to robić muszą sprostać oczekiwaniom klientów zagranicznych. Dotacje unijne umożliwiają podnoszenie konkurencyjności firmy na rynkach europejskich. Są świetnym sposobem na to, aby zwiększyć jakość produktów i usług.

7 Wasze opinie Polak czuje się Europejczykiem, ale nie wie, co to znaczy Czujemy się obywatelami Unii pełną gębą, ale kiedy trzeba wskazać, jakie mamy prawa jako mieszkańcy UE zaczynają się schody- takie wnioski płyną z najnowszego Eurobarometru. Dwa razy do roku ośrodki badania opinii publicznej na zlecenie Komisji Europejskiej sprawdzają, co mieszkańcy Europy sądzą o Unii. We wszystkich krajach zadawane są te same pytania. Ostatni Eurobarometr, bo tak nazywa się to badanie, przeprowadzono jesienią 2012 r. Polak - Europejczyk Trzy czwarte Polaków czuje się obywatelami Unii Europejskiej. To jeden z najwyższych wskaźników w całej wspólnocie. Nawet Belgia, choć w Brukseli mieści się większość instytucji europejskich, nie jest tak bardzo prounijna jak Polska. Tak s a m o w y s o k i e p o c z u c i e przynależności do Wspólnoty jak w Polsce jest jedynie w Niemczech i Danii. Nieco większe jest jedynie na Malcie (76%), w Finlandii (78%) oraz w Luksemburgu (87%). Co więcej, odsetek Polaków czujących się Europejczykami wzrósł od wiosny 2012 r. o 7 punktów procentowych. Polacy o korzyściach płynących z członkowstwa wie, jakie są ich prawa w Unii. To również jeden z najwyższych wskaźników w całej Europie. Prawdopodobnie tak wysoki wskaźnik wynika z obawy przed przyznaniem się przez ankietowanych do niewiedzy w kwestii swoich praw. Takie przypuszczenie nasuwają dane Eurobarometru, z których wynika, że ponad połowa Polaków nie potrafi wskazać żadnej korzyści wynikającej z członkostwa w Unii. W tej kwestii nie odbiegamy od unijnej średniej. Czy sprawy, które Unia uważa za swoje osiągnięcia, takie jak brak kontroli na granicach, możliwość pracy, mieszkania i studiowania w innym kraju UE, niższe opłaty za roaming czy poprawa praw konsumentów, jej obywatele rzeczywiście odczuwają jako korzyści? Ponad połowa Polaków uważa mniejsze kontrole na granicach za największe osiągnięcie Unii, a 47% twierdzi, że jest to korzyść dla nich samych. 43% twierdzi, że najbardziej korzystają na niższych opłatach za roaming. Około jednej trzeciej ankietowanych wśród odczuwalnych korzyści wymienia tańsze bilety lotnicze (37%), możliwość pracy w innych krajach (36%), lepsze prawa konsumentów przy zakupach w innym kraju UE (35%) czy możliwość mieszkania i studiowania w innych państwach (32% i 30%). Oczekiwania Polaków Zupełnie inaczej kształtują się oczekiwania Polaków w stosunku do Unii w porównaniu z oczekiwaniami pozostałych Europejczyków. Aż 68% ankietowanych z Polski chce, aby Unia zajęła się sprawami gospodarczymi i walką z kryzysem. W Unii takich działań oczekuje tylko 49% obywateli. Za to 23% Polaków pragnie od Unii rządzenia i współpracy. W Europie ten odsetek wynosi 28%. Ogólnie mieszkańcy nowych państw członkowskich częściej wskazują, że Bruksela powinna znaleźć lekarstwo na kryzys gospodarczy, podczas gdy mieszkańcy starej UE wskazują, że powinna skupić się na rządzeniu, współpracy czy sprawach obywatelskich. Te wyniki pokazują, że choć Polacy czują się obywatelami Unii, za bardzo nie wiedzą, o co w tej Unii chodzi. Pamiętajmy, że przecież UE to wspólne rządzenie i współpraca także w walce z kryzysem. Ponad połowa Polaków uważa, że

8 Co Ci daje obywatelstwo Unii Europejskiej? Czyli 6 korzyści płynących z obywatelstwa UE Obywatelstwo UE to ciekawa sprawa. Kilka obowiązków i dużo uprawnień. Automatyzm obywatelstwa Traktat z Maastricht, który powołał do życia organizację ponadnarodową pod nazwą Unia Europejska, ustanowił instytucję obywatelstwa UE. Ma ona charakter powszechny, to znaczy obywatelem UE jest każdy, kto posiada obywatelstwo państwa członkowskiego. Czyli? Swego czasu piłkarzowi warszawskiej Legii, Rogerowi Guerrero, Prezydent RP nadał polskie obywatelstwo. Automatycznie, w tym właśnie momencie, popularny piłkarz nabył także status obywatela UE. A tym samym pakiet uprawnień. 1. Europa nie ma granic Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich obejmuje uprawnienia do wjazdu, pobytu oraz podjęcia aktywności ekonomicznej na terenie UE. W przypadku wjazdu na teren, gdzie nie ma granic wewnętrznych, wjazd odbywa się bez spełniania dodatkowych warunków. Natomiast tam, gdzie granice są utrzymywane należy posiadać dokument tożsamości, który stwierdza obywatelstwo. Pobyt do 3 miesięcy może odbywać się bez dodatkowych formalności. Powyżej tego okresu istnieje wymóg rejestracji i uzyskania certyfikatu zezwalającego na pobyt powyżej 3 miesięcy. Tak więc gdy odkryjemy, że mieszkanie na Lazurowym Wybrzeżu jest spełnieniem naszych marzeń, to nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy kolejnych miłośników kurortu witali już jako gospodarze. Albo właściciele nadmorskiej knajpki. 2. Głosuj lub startuj Obywatel UE ma czynne i bierne prawo wyborcze do wybranych organów lokalnych państw członkowskich oraz doa Parlamentu Europejskiego - co najistotniejsze - w miejscu zamieszkania a nie w kraju z którego pochodzi. Spod uprawnień wyłączono jedynie wybory prezydenckie i parlamentarne. Aby móc kandydować i/lub głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego kandydat musi posiadać stałe miejsce zamieszkania w kraju, w którym chce skorzystać z tego prawa. Dodatkowo taka osoba musi mieć ukończone 18 lat oraz okazać dokument tożsamości. W przypadku wyborów lokalnych, każdy obywatel UE mieszkający na stałe w państwie członkowskim, lecz niebędący jego obywatelem, może głosować lub kandydować w wyborach do władz lokalnych w kraju stałego pobytu. 3. Poczuj się bezpiecznie Obywatel UE może skorzystać z prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej władz każdego z państw członkowskich, jeżeli przebywa w państwie trzecim, w którym państwo jego obywatelstwa nie utrzymuje swojej placówki dyplomatycznej. Ochrona obejmuje pomoc w przypadku utraty paszportu, bankructwa biura podróży, aresztowania lub zatrzymania, poważnego wypadku i ciężkiej choroby a także w przypadku repatriacji. 4. Walcz o swoje prawa Obywatele UE mają prawo do zwracania się do Parlamentu Europejskiego z petycją w dotyczących ich sprawach objętych zakresem kompetencji Unii. Prawo to rozciąga się także na wszystkie osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę na terenie UE. Petycja może być kierowana indywidualnie lub grupowo i może być napisana w dowolnym języku urzędowym Unii. Rozpatrzeniem petycji zajmuje się Komitet ds. petycji w ramach Parlamentu Europejskiego. Jeżeli działania Komitetu nie przyniosą efektu, Komisja Europejska kieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 5. W trosce o dobrą administrację Te same podmioty, co w przypadku petycji, mają również prawo do wnoszenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE. Skarga ta może dotyczyć złej administracji jednego z organów lub instytucji wspólnotowych, z wyłączeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Postępowanie badawcze może być także prowadzone z własnej inicjatywy Rzecznika. 6. Dostęp do dokumentów Realizując zasadę przejrzystości Unia zapewnia swoim obywatelom również prawo do dostępu do swoich dokumentów. Dostęp ten nie jest jednak całkowity. Nie są udostępniane dokumenty dotyczące państw członkowskich i petycji dotyczących osób fizycznych i prawnych bez ich zgody. Odmowa następuje zawsze także w przypadku, gdy ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego w kwestiach bezpieczeństwa, obrony i wojskowości, stosunków międzynarodowych, finansów, polityki monetarnej czy ekonomicznej bądź prywatność osoby fizycznej.

9 Edukacja nie tylko w Polsce Dla chcącego nie ma nic trudnego. Erazm z Rotterdamu Czy udział w programie Erasmus pozwolił Panu poczuć się Te słowa jednego z czołowych humanistów renesansu, Erazma z Rotterdamu, Europejczykiem? stały się mottem programu Erasmus, który powstał w 1987 roku jako program Ciężko określić kwestię bycia europejczykiem". Z całą pewnością można czuć i wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, zauważać mnogość kultur i ich koegzystencję na porządku dziennym. Wam główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między wyjazd na pewno otworzył mi oczy na możliwości jakie daje Unia Europejska- mam uczelniami. Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił na myśli brak granic i zero problemów z podróżami. się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. W województwie lubuskim w programie Jakie korzyści z udziału w programie dostrzegł Pan w codziennym życiu, na Erasmus uczestniczą trzy wyższe uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła rynku pracy? Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przede wszystkim, podczas wyjazdu Sulechowie oraz Uniwersytet m o ż n a p o z n a ć m n ó s t w o Zielonogórski. wspaniałych ludzi. Rozwinąć swoje Dane statystyczne Uniwersytetu zainteresowania oraz umiejętności Zielonogórskiego wskazują na językowe oraz poszerzyć horyzonty wzrost zainteresowania udziałem myślowe. Ponadto może być to w programie, zarówno wśród p i e r w s z y k r o k w k i e r u n k u studentów, jaki i pracowników. podróżowania oraz poznawania Wśród studentów i pracowników nowych ludzi oraz kultur. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Czy na uczelni, którą Pan biorących udział w programie odwiedził w ramach programu Erasmus najbardziej popularnymi Erasmus daje się zauważyć w ostatnich latach kierunkami europejską wielokulturowość? wyjazdów, są Niemcy, Hiszpania, Wielokulturowość istnieje zawsze, Litwa, Turcja, Włochy, Wielka gdy pojawiają się przedstawiciele Brytania i Czechy. różnych kultur. Piękne jest to, że O swoich wrażeniach z udziału każda z kultur, z którą ja się w programie zechciał opowiedzieć spotkałem podczas pobytu w Michał Dawidowicz, który spędził Pradze, funkcjonowała i ze sobą 5 miesięcy (jeden semestr) w roku współpracowała praktycznie w akademickim 2011/ 2012 na każdej chwili. Uniwersytecie Karola w Pradze. Praga

10 Przedstawiciel Lubuskiego w Europie Poseł do Parlamentu Europejskiego Artur Zasada Przed nami ostatni rok obecnej kadencji. Czy Lubuskie ma korzyści z posiadania europosła? Oczywiście, jest ich bardzo wiele. Przede wszystkim pracując w Brukseli i Strasburgu mam realny wpływ na pracę nad unijnymi projektami, które w przyszłości będą bardzo ważne dla naszego regionu. Takich na przykład, jak Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, który ma przebiegać przez nasze województwo. Od początku kadencji walczę o jego powstanie. Korytarz to najkrótsza droga znad Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk. W jego skład wchodzi m.in. droga ekspresowa S3, linia kolejowa Odrzanka, rzeka Odra oraz lotnisko w Babimoście. Od początku kadencji lobbuję na rzecz Korytarza, bo to ogromna szansa na rozwój naszego regionu i nowe miejsca pracy dla Lubuszan. Dlatego pod koniec ubiegłego roku złożyłem poprawkę do listy kluczowych inwestycji transportowych dla Unii Europejskiej w ramach nowego narzędzia finansowego Łącząc Europę (CEF). Dotyczyła ona budowy drogi z Nowej Soli do Hradec Kralove w Czechach. Parlament przyjął moją poprawkę, a to oznacza, że Unia może dofinansować tę inwestycję kwotą nawet do 3 mld złotych. Warto podkreślić, że tylko kilka podobnych inwestycji uzyskało akceptację w Parlamencie Europejskim i ostatecznie znalazło się w tym dokumencie. Jest pan też wiceszefem Delegacji PE ds. Stosunków z Japonią. Tak. I tę funkcję również staram się maksymalnie wykorzystać z korzyścią dla naszego regionu. W kwietniu tego roku zorganizowałem Forum Ekonomiczne Polska - Japonia. Jego głównym celem było stworzenie platformy współpracy gospodarczej i biznesowej pomiędzy regionem Lubuskim a Japonią. Przyjechało do nas 26 przedstawicieli największych japońskich firm, m.in. Mitsubishi, Funai czy Suzuki. Bezpośredni kontakt naszych regionalnych władz, a przede wszystkim przedstawicieli lokalnego biznesu z japońskimi instytucjami był niepowtarzalną okazją i szansą. Samorządowcom i przedsiębiorcom stworzyliśmy możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów, które jestem przekonany zaowocują w przyszłości.

11

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWO KOMPETENTNIE KREATYWNIE

KOMPLEKSOWO KOMPETENTNIE KREATYWNIE KOMPLEKSOWO KOMPETENTNIE KREATYWNIE Rys historyczny 1987 - rozpoczęcie działalności - początkowo firma zatrudniała pięciu elektromonterów i zajmowała się wykonawstwem instalacji elektrycznych 1991 - pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017

Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017 Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017 Medal Acanthus Aureus za uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu dla Lubuskiego (za stoisko najbardziej sprzyjając realizacji strategii marketingowej.

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Innowacyjności dodaj mi skrzydła!

Innowacyjności dodaj mi skrzydła! Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020 EUROPA 2020: Wezwanie do pospolitego ruszenia obywateli na rzecz sprytnego wzrostu gospodarczego Wypracowanie powszechnego

Bardziej szczegółowo

Początkujący przedsiębiorca może za unijne pieniądze zdobywać doświadczenia w innych krajach europejskich.

Początkujący przedsiębiorca może za unijne pieniądze zdobywać doświadczenia w innych krajach europejskich. Początkujący przedsiębiorca może za unijne pieniądze zdobywać doświadczenia w innych krajach europejskich. Początkujący przedsiębiorca może za unijne pieniądze zdobywać doświadczenia w innych krajach europejskich.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin DECYZJA RADY ADMINISTRACYJNEJ WSPÓLNOTOWEGO URZĘDU OCHRONY ODMIAN ROŚLIN z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele Krajowa Izba Fizjoterapeutów I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele Naszawizja Fizjoterapia to nowoczesny, oparty na faktach (EBM) zawód medyczny. Zawód fizjoterapeuty uznawany jest za prestiżowy,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie CASE STUDY Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie Kraków 2017 DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej?

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Debata w Brzesku Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Europa się starzeje Komisja Europejska:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Sukces zaczyna się od pomysłu. Marcin Kapustka, SMSCentral.pl. Konferencja naukowo-informacyjna Zielona Góra, 19.10.2011 r.

Sukces zaczyna się od pomysłu. Marcin Kapustka, SMSCentral.pl. Konferencja naukowo-informacyjna Zielona Góra, 19.10.2011 r. Sukces zaczyna się od pomysłu Marcin Kapustka, SMSCentral.pl Konferencja naukowo-informacyjna Zielona Góra, 19.10.2011 r. geneza powstania LUKA NA RYNKU aplikacji dla mobilnych użytkowników zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Katarzyna Cyran kcyran@szpitaljp2.krakow.pl Zadania Biura Projektów Międzynarodowych: poszukiwanie możliwości pozyskania

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo