Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) , fax. (81) Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Celem Priorytetu VIII jest podniesienie konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez podniesienie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza i ) w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacji, organizowanie doradztwa i szkoleń ułatwiających podwyŝszanie lub zdobywanie nowych kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, a takŝe zwiększenie dostępności szkoleń e-learningowych i udziału korzystających z nich osób. Z moŝliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych będą mogły skorzystać równieŝ dorosłe osoby pracujące, zainteresowane doskonaleniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. W ramach Priorytetu wspierane będzie równieŝ tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo rozwojowymi czy uczelniami, prowadzące do promowania i wykorzystywania osiągnięć naukowych w praktyce oraz wspierania obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu. Przewiduje się równieŝ dofinansowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Lp Numer Umowy Data podpisania Beneficjent Wartość projektu 1 POKL / Miasto Dęblin Koszt na 1 Tytuł projektu uczestnika 2 958,57 Komputerowy ekspert - podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim Okres Okres Obszar realizacji Rodzaj wsparcia Grupa docelowa Partner realizacji OD realizacji DO POKL / Puławska Szkoła WyŜsza ,41 Profesjonalne kadry POKL / Lubelska Fundacja Rozwoju , ,89 Powiat rycki Powiat puławski Powiat puławski Klucz do sukcesu Szkolenie informatyczne, szkolenie językowe (j. angielski), podstawy prawa pracy, doradztwo zawodowe. Szkolenia: informatyka w biznesie, public relations w biznesie, zarządzanie projektami. Szkolenia: Zarządzanie finansowe i controlling finansowy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami EFS, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Rachunkowość menedŝerska, Zarządzanie sprzedaŝą, Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w produkcji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Autoprezentacja, współpraca z mediami i wystąpienia publiczne, Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy, Komunikacja dla menedŝerów, Budowanie zespołu, Radzenie sobie ze stresem, negocjacje, Techniki wywierania wpływu na innych, Inteligencja emocjonalna dla menedŝerów, Public relations, Zastosowanie technik inform. w marketingu i reklamie, Sztuka mówienia i przekonywania, Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie. w tym: mikro b) w i, c) w duŝych. Ogółem: 70 a) 20 b) 40 c) 10 w tym: mikro Ogółem: 120 a) 100 b) 20 c) 70 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 10 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 208 a) 10 b) 50 c) 106 d) 42 e) 40 f) 62

2 4 POKL / POKL / POKL / POKL / Lechaa Consulting Sp. z o.o. PODKARPACKI KLUB BIZNESU Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO , , , , , POKL / SEKA S.A POKL / Altkom Akademia SA , , ,82 Warsztat moŝliwości LUBELSKA AKADEMIA DYWERSYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH LUBELSZCZYZNA BEZ GRANIC LUBELSCY ZAWODOWCY Mikro i Mała Firma w sieci Internet Informatyczna Lubelszczyzna wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój kompetencji IT kadr regionalnej gospodarki Szkolenia: zarządzanie sprzedaŝą, zarządzanie personelem, nowoczesne zarządzanie. Indywidualne doradztwo szkoleniowe w miejscu pracy. Szkolenie: wózki widłowe, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, spawacze metoda TIG, operator Ŝurawi samojezdnych, operator Ŝurawi przenośnych, operator podestów ruchomych, operator dźwigów budowlanych, operator wciągników i wciągarek. Szkolenie Negocjajcje i handel międzynarodowy. Szkolenie Język angielski dla handlowca". Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Szkolenia: tworzenie i administrowanie stron www, grafiki komputerowej oraz promocji i e-marketingu. Szkolenia: administracja systemem operacyjnym, usługi sieciowe, Sieciowość i bezpieczeństwo, Implementacja i administracja Windows Small Business Server, Instalacja i konfiguracja stacji roboczej Windows 7. w tym: mikro Ogółem: 300 a) 100 b) 100 c) 100 d) 50 e) 50 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 180 a) 30 b) 150 c) 20 d) 60 Ogółem: 80 a) 5 b) 15 c) 20 d) 40 e) 5 f) 25 w tym: mikro Ogółem: 180 a) 30 b) 150 c) 25 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 55 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro Ogółem: 84 a) 50 b) 34 c) 50 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 34 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro d) w tym zatrudnieni w duŝych e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa, g) DuŜe przedsiębiorstwa. Ogółem: 300 a) 20 b) 100 c) 130 d) 50 e) 20 f) 50 g) 10

3 10 POKL / Insytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o. 11 POKL / Unizeto Technologies S.A. 12 POKL / Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" , , ,83 13 POKL / Infor PL S.A POKL / ŁUKSJA Sp. z o.o POKL / POKL / BIALCON Barbara Chwesiuk Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ,9 Wizjonerzy , , , , , ,22 Administrator sieci informatycznych - zawód z przysością Szkolenie ogólne: "Kosztorysowanie w praktyce", "AutoCAD projektowanie - I poziom", "AutoCAD projektowanie - II poziom", "ArchiCAD projektowanie" Szkolenia informatyczne. Akademia kreatywnych kobiet Szkolenia kluczem do sukcesu twojej firmy Szkolenia - drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieŝy ekskluzywnej Przysość szyta na miarę Powiat łukowski Łuków-miasto Powiat bialski Gmina Biała Podlaska Kompetentni Szkolenia: Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa, Informatyka w biznesie, Marketing i sprzedaŝ, Elementy prawa pracy i prawa podatkowego, Radzenie sobie ze stresem, Zarządzanie czasem, Budowanie pewności siebie, Negocjacje, konflikty i ich rozwiązywanie. Szkolenia: EXCEL zaawansowany, AUTOCAD, Kosztorysant budowlany, Obsługa programów graficznych PHOTOSHOP I ILLUSTRATOR. Szkolenia z zakresu krawiectwa. Szkolenia: Komunikacja w grupie i radzenie sobie ze zmianami, szkolenie menedŝerskie. w tym: mikro d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) w tym zatrudnieni w duŝych f) Mikroprzedsiębiorstwa, g) Małe i średnie przedsiębiorstwa, h) DuŜe przedsiębiorstwa. Ogółem: 160 a) 64 b) 56 c) 40 d) 32 e) 48 Ogółem: 80 a) 30 b) 20 c) 20 d) 10 e) 50 f) 30 Ogółem: 240 a) 60 b) 80 c) 60 d) 30 e) 10 f) 30 g) 50 h) 10 w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 180 mikro a) 20 b) 88 c) 72 d) 54 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 36 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: b) w tym osoby niepełnosprawne, c) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: Szkolenia: Współpraca z hurtownikami, Współpraca z klientem detalicznym, Prawo handlowe i umowy handlowe, b) w tym osoby Marketing w sieci, niepełnosprawne, Komputerowy pakiet c) Małe i średnie graficzny. przedsiębiorstwa. Szkolenia: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Organizacja pracy, Ewidencja a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 176 a) 176 b) 120 c) 1 Ogółem: 17 a) 17 b) 17 c) 1 Ogółem: 100 a) 100 b) 20 Andrzej Stawiszyński tel fax

4 17 POKL / POKL / POKL / POKL / "TOMRAD" Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. Euro-Forum Marek Gudków 21 POKL / F5 Konsulting Sp. z o.o. 22 POKL / EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza , , ,56 Akademia Budowlana - projekt szkoleń dla mikro i firm ,3 PROfesjonalna obsługa klienta , , ,52 Standaryzacja procesów zarządzania projektami w lubelskich Komunikacja bez granic Szkolenia dla lubelskich mikro i przedsiębiorstw z zakresu Microsoft Windows Serwer Solutions Nowoczesne technologie prac wykończeniowych w budownictwie - profesjonalne szkolenia kluczem do sukcesu w branŝy budowlanej czasu pracy, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Skuteczna sprzedaŝ z elementami negocjacji, Obsługa programu Corel, Kadry i Płace z Symfonią, Księgowość i finanse, Skuteczne zarządzanie personelem, Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy, Logistyka, Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, Technologie produkcyjne przyjazne środowisku. Szkolenie: Operatorzy cięŝkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych, Rusztowania budowlanomontaŝowe. Szkolenia: Podstawowe zasady obsługi klienta, Wizerunek pracownika profesjonalisty, Komunikacja, Profesjonalna obsługa biura, RóŜnice między strategicznymi a pozostałymi klientami, Techniki sprzedaŝowe i negocjacyjne konieczne w obsłudze klienta. Doradztwo zawodowe, Zarządzania projektami wg standardu PRINCE2, Zarządządzania projektami wg standardu PMI, Microsoft Office Project 2010 jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektami, Zarządzanie usługami informatycznymi wg standardu ITIL V3 Foundation, Technologia Intel vpro do zarządzania komputerami. Szkolenia językowe, szkolenie: Etykieta w biznesie". Szkolenia z zakresu infrastruktury serwerowej. Szkolenia z technik stawiania ścian działowych k-g, wykończeń ścian i sufitów, technik kładzenia tynków ozdobnych. mikro d) w tym zatrudnieni w e) w tym zatrudnieni w duŝych f) w tym zatrudnieni w administracji publicznej, g) Mikroprzedsiębiorstwa, h) Małe i średnie przedsiębiorstwa, i) DuŜe przedsiębiorstwa. w tym: mikro. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. c) 13 d) 30 e) 22 f) 15 g) 25 h) 8 i) 1 Ogółem: 360: a) 120 b) 240 Ogółem: 50 a) 30 b) 20 c) 20 d) 4 Ogółem: 160 a) 15 b) 51 c) 62 d) 32 e) 33 f) 47 w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 300 mikro a) 20 b) 140 c) 140 d) 40 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 40 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 175 mikro a) 60 b) 40 c) 75 d) 85 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 15 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. a) w mikro b) w. Ogółem: 104 a) 60 b) 44

5 23 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass Włodzimierz Styk i s-ka Spółka Jawna Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Trinity Management Sp. z o.o. Centrum Euroedukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , , , , , , , ,2 28 POKL / Bednarex ,6 Manager systemu informacji przestrzennej Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy Szkolenia GIS - tematyczne Powiat parczewski, Powiat radzyński, Powiat bialski, Powiat m. Biała Podlaska "Ucz się skutecznie - ratuj bezpiecznie. Wsparcie rozwoju zawodowego słuŝb medycznych w województwie lubelskim" Instruktorka fitness - zawód z pasją WSEI kuźnią kadr nowoczesnej gospodarki na Lubelszczyźnie Szkolenia doskonalące prace w poszczególnych procesach bibliotecznych. Kurs języka angielskiego. Warsztaty z zakresu komunikacji z pacjentem. Szkolenia z zakresu konikopuncji, odbarczania odmy pręŝnej i wykonywania dostępów doszpikowych. Szkolenia z zakresu resuscytacji krąŝeniowo - oddechowej. Poradnictwo zawodowe. w tym: mikro przedsiebiorstwach, d) w tym zatrudnieni w duŝych. Ogółem: 200 a) 20 b) 60 c) 60 d) 60 Ogółem: 45 Ogółem: Szkolenia instruktor fitness. Ogółem: Własna działalność gospodarcza szansą na rozwój Powiat m. Chełm Powiat chełmski 29 POKL / Puławska Szkoła WyŜsza ,5 Akademia kompetencji POKL / Fundacja Inicjatyw MenedŜerskich 31 POKL / Inwenta Sp. z o.o. 32 POKL / "Koncertowa" Zofia Wójcik Jerzy Wójcik S.C , , , ,6 Akademia Policyjna Profesjonalna Ocena Pracownika Lubelska Akademia Gastronomii Powiat puławski Szkolenia: Podstawy zarządzania, Finanse dla niefinasistów, Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Specjalista. ds. rachunkowości, Specjalista ds. projektów międzynarodowych, Informatyka (Word, Excel, Power Point, Internet), J. angielski biznesowy. Kurs: Agroturystyka od A do Z, Profesjonalna opieka nad osobą starszą i dzieckiem. Ogółem: 90 Ogółem: 90 Indywidualne poradnictwo zawodowe. Szkolenia: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami. Ogółem: 120 Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania, Specjalista ds. zarządzania finansami i zamówień publicznych, Specjalista Audytor Ogółem: 300 wewnętrzny, Trener-Couch, administracji publicznej. Warsztaty kariery zawodowej i komunikacji interpersonalnej. Szkolenia: Diagnoza kompetencji pracowniczych, Skuteczny moderator i asesor, Certyfikacja DISC Ogółem: 72 EVERYTHING UP, Coaching. Szkolenie: Kucharz potraw regionalnych, Event Ogółem: 100 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu "CHEŁMIANIE. ORG" Pokrówka, ul. Gminna Chełm Cech Rzemiosł SpoŜywczych

6 33 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Creator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Regionalna Izba Gospodarcza Lubelskie Stowarzyszenie Edukacyjne Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych FIRMA KONSTAT Witold Borowski Agencja Turystyczna ETNA 44 POKL / SEKA S.A. 45 POKL / POKL / Nowe Horyzonty Świat Sukcesu Jolanta Poźniak Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego civis COOL spółka cywilna Tomasz Krawczyk, Kinga Krawczyk Chełm Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" B. Kociuk UNI-ANDRAGOS Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu ,3 Kreatywni na rynku pracy , , , menadŝer. Doradztwo zawodowe. Szkolenia zawodowe: Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej, Pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowości, Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej. mikro. Ogółem: 150 a) 50 b) 30 c) 5 d) 15 Akademia grafiki www ,3 edycja Szkolenia komputerowe. Ogółem: 100 "Od podstaw do Szkolenia z zakresu 6 194,7 samodzielnego księgowego" ksiegowości. druga edycja Ogółem: Startuj w rozwój Szkolenia: obsługa klienta i pasaŝera z jęz. angielskim. Ogółem: 70 Kurs specjalistyczny leczenie ran. Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i Samodzielne i profesjonalne interpretacji zapisów EKG. kadry medyczne XXI w. Kurs resuscytacji krąŝeniowo Ogółem: oddechowej. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty. Audytor energetyczny w budownictwie Akademia Krajoznawstwa - od , Bieszczad po Góry Świętokrzyskie Profesjonalny pracownik sekretariatu Wspólny krok w profesjonalizm Nowa szansa nowe perspektywy Powiat chełmski Bezpiecznie usunę azbest , , Kadry i Płace Profesjonalny i kompetentny sanitariusz szpitalny Pracownik na miarę potrzeb Powiat m. Biała Podlaska, Powiat Bialski Powiat włodawski, Powiat Radzyński, Powiat Parczewski ul. Rynek Lublin Szkolenia z zakresu branŝy budowlanej. Ogółem: 96 Organizacja szkoleń z zakresu znajomości danego obszaru Ogółem: 80 turystycznego. Zajęcia wyrównawcze z podstaw obsługi komputera, Ogółem: 100 warsztaty komputerowe. Szkolenie motywacyjno - aktywizujace, szkolenie Ogółem: 70 zawodowe, język angielski. Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE. Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej. Specjalista ds. reklamy z prawem jazdy kat. B. Pracownik firmy budowlanej z prawem jazdy kat. C+E. Ogółem: 120 Kierowca z uprawnieniami do przewozu osób i mienia. Instruktor nauki jazdy. Kobieta taksówkarz z prawem jazdy kat. B i elementami samoobrony. Szkolenie z zakresu usuwania azbestu. Szkolenie: Przygotowanie wniosków finansowanych ze środków Ogółem: 250 UE i innych na usuwanie azbestu. Szkolenie z kadr i płac. Warsztaty z kadr i płac. Warsztaty komputerowe z Ogółem: 90 programu "Płatnik". Kurs kwalifikacyjny sanitariusz szpitalny. Doradztwo zawodowe, szkolenie: kierowca samochodu cięŝarowego - prawo jazdy kat. C. Ogółem: 120 w tym: mikro przedsiebiorstwach, a) 25 b) 30 c) 5 d) 15 Fundacja Inicjatyw MenedŜerskich I Armii WP 5/ Lublin

7 47 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / AXON TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lubelska Izba Rzemieślnicza ,6 Fundacja Centrum Rozwoju ,2 Lokalnego Centrum Edukacji British School Zbigniew Misiura Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" 52 POKL / OXIGO MOMORA Sp.j , , ,94 Polska Fundacja Ośrodków 53 POKL / Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland 311,68 z siedzibą w Lublinie 54 POKL / Fundacja Aktywności Obywatelskiej Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach Kucharz doskonały Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Rozwój zawodowy osób pracujących II Centrum nowoczesnych technologii - II edycja Teczka kompetencji lektora wobec rosnących wymagań lubelskiego rynku Poradnictwo zawodowe. Modułowy Program Nauczania Technik Rachunkowości. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. przedsiebiorstwach, d) w tym osoby z terenów wiejskich. w tym: mikro przedsiebiorstwach,. Ogółem: 75 a) 30 b) 22 c) 23 Szkolenia z zakresu branŝy gastronomicznej. Ogółem: 120 Szkolenie: Inicjatywy lokalne w ramach PROW. Szkolenie: Inicjatywy lokalne w ramach Ogółem: 500 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie zawodowe: przedstawiciel handlowy, pracownik działu obsługi ruchu pasaŝerskiego na lotnisku, specjalista handlu w sieci internetowej (e-commerce), księgowy. Ogółem: 112 Szkolenie z branŝowego j. angielskiego. Szkolenie z obsługi branŝowego oprogramowania. Warsztaty z aktywizacji zawodowej Szkolenia informatyczne. Ogółem: Kursy językowe. Ogółem: 80 LOTNISKOWIEC WIEDZY - SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WyŜsze kwalifikacje szansą dla Ciebie POKL / FUNDACJA "WSPARCIE" Teraz Ja POKL / Centrum Usług Marketingowo , Postaw na jakość - szkolenia HACCP Doradztwo zawodowe. Kurs - praktyczny trening interpersonalny komunikacyjny. Szkolenia zawodowe: Operator/ka wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej, Kierowca kat. D kwalifikacja wstępna na przewóz osób, Profesjonalna obsługa klientów, Kierowca operator/ka wózków jezdniowych napędzanych, Agent/ka ds. obsługi pasaŝerów, Organizator/ka usług cateringowych, Instalator/ka alternatywnych źródeł zasilania (np. solarów), Recepcjonista/ka informator/ka, Kasjer/ka walutowo-otówkowy z modułem języka angielskiego. Ogółem: 240 Szkolenia: Word i Excel Advanced. Szkolenie specjalistyczne Grafika Ogółem: 90 komputerowa. Wsparcie psychologiczne. Doradztwo. Księgowość wraz z obsługą komputera i Internetu oraz szkolenia językowe. Kadry z Ogółem: 232 obsługą komputera i Internetu. Spawanie. Wózki widłowe. Szkolenia zawodowe "Specjalista ds. wdraŝania Ogółem: 120 Stowarzyszenie Innowacyjne Lubelskie ul. Chopina Lublin Rada OPZZ województwa lubelskiego ul. Lwowska Lublin

8 57 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Szkoleniowych "iknow.pl" Michał Czelej Stowarzyszenie na rzecz edukacji w budownictwie EKOEDBUD Lubelskie Centrum Consultingu sp.z o.o. Fundacja Rozwoju Edukacji Zawodowej "Educo" Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX , , systemu Haccp, GMP, GHP". Szkolenia zawodowe "Auditor systemu Haccp". Zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Zajęcia komputerowe. Szkolenia: Blacharz budowlany, ABC przedsiębiorcy, Dekarz, Poszukiwane zawody i w tym: Uprawnienia SEP do 1 kv, Ogółem: 70 uprawnienia na lubelskim Monter izolacji budowalnych - a) 70 rynku budowlanym mikro. docieplacz budynków, Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych. Grafika w praktyce - profesjonalne szkolenia dla Szkolenia informatyczne Ogółem: 176 pracowników go Mój styl Profesjonalny kurs spawacza Nowe KWALIFIKACJE - Twoją szansą zatrudnienia Powiat rycki, Powiat puławski, Powiat łukowski 62 POKL / KRA Sp. z. o. o Lubelskie Kwiaciarki POKL / FUDA Agnieszka Laskowska 64 POKL / Euro Info Group Sp. z o. o , , POKL / Gmina Końskowola POKL / Euro-Forum Marek Gudków Sztuka specjalizacji Wiedza szansą na sukces na Lubelszczyźnie Nasza szansa na sukces zawodowy - program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego Kapitał Profesjonalnych Kwalifikacji , Powiat lubelski. Poradnictwo zawodowe. Szkolenia: Kosmetolog., Powiat puławski, Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Szkolenia: Profesjonalny sekretariat, Moje studio graficzne, Zaawansowany Gmina Kazimierz Dolny, administrator sieci Gmina Końskowola, informatycznych, Biuro Gmina Kurów, rachunkowo-księgowe, Gmina Markuszów, Gmina Nałęczów, Gmina Puławy, Gmina Wąwolnica, Specjalista ds. funduszy UE, Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa, Praca z klientem. Gmina śyrzyn Szkolenie: Projektowanie i administrowanie stron www, Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE, Ksiegowość w tym: Ogółem: 48 mikro a) 20 b) 10 przedsiębiorestwach. Szkolenia zawodowe z zakresu spawania. Doradztwo zawodowe. Ogółem: 96 Szkolenie Specjalista personalno - księgowy z obsługą komputera". Ogółem: 90 Poradnictwo zawodowe. w tym: mikro Ogółem: 120 Indywidualne poradnictwo a) 70 przedsiębiorestwach, zawodowe. Szkolenia z b) 30 zakresu florystyki. c) 10 d) 10 d) w tym zatrudnieni w duŝych przedsiebiorstwach. Trening interpersonalny. Szkolenia profilowane: specjalista ds. finansów i rachunkowości, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. Ogółem: 120 handlu i eksportu, specjalista ds. zarządzania projektami. Doradztwo zawodowe. Szkolenia: Akademia profesjonalnej asystentki(ta)/sekretarki(tarza) Ogółem: 300 oraz Akademia skutecznego sprzedawcy. Ogółem: 90 Ogółem: 240

9 67 POKL / Consultant POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A DGA Human Capital Management Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. CENTRUM SZKOLENIA SILVER Andrzej Folusz , , Szkolenia zawodowe w powiecie włodawskim Akademia rozwoju zawodowego , Powiat włodawski Powiat m. Biała Podlaska, Powiat bialski, Powiat parczewski, Powiat radzyński, Powiat włodawski Kurs zawodowy - rejestratorka medyczna AKADEMIA TRENERA. Kompleksowy program szkoleń dla osób pracujących PROfesjonalny handlowiec Nowa szansa nowe perspektywy komputerowa, Obsługa biura: kadry i płace, przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne, Business English, Profilaktyka i promocja zdrowia dla 45+, Zajęcia indywidualne dla 45+, Induwidualne doradztwo zawodowe. Szkolenie: Techniki uczenia sie dla 45+. Kurs: Spawacz, Monter klimatyzacji. Ogółem: 96 Warsztaty aktywizujące, trening motywacyjny, warsztaty samopoznania, komunikacja interpersonalna, umiejętność zarządzania czasem oraz metody radzenia sobie ze stresem. Szkolenie Prawo jazdy kat. C, Szkolenie Księgowość od podstaw do zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem komputera. Ogółem: 100 Szkolenie Kadry i płace z wykorzystaniem komputera". Profesjonalny przedstawiciel handlowy. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów sprzedaŝowych. Specjalista ds. projektów UE. MakijaŜ, wizaŝ. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownik biurowy z obsługą komputera. Kurs zawodowy - rejestratorka medyczna, kurs pierwszej pomocy, kurs języka angielskiego, kurs komputerowy. Moduły szkoleniowe: Wstęp do trenowania, rola i umiejętności trenerskie, Komunikacja interpersonalna, Wystąpienia publiczne i badanie potrzeb szkoleniowych, Pisanie programów szkoleniowych, Proces grupowy, Przebieg zajęć, proces nauczania, ćwiczenia, Sytuacje trudne, Zakończenie szkolenia, Radzenie sobie ze stresem, Sampling. Szkolenia: Profesjonalny handlowiec, Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, Techniki relaksacji - promocja zdrowego trybu/stylu Ŝycia, techniki sprzedaŝy, Ergonomia na stanowisku pracy - wykład grupowy, Księgowość i podatki, Zastosowanie komputerów w zarządzaniu procesem sprzedaŝy, Strategie marketingowe, Komunikacja. w tym: mikro. Ogółem: 100 a) 70 b) 30 Poradnictwo zawodowe. Szkolenia: Pracownik biurowy Ogółem: 120

10 73 POKL / POKL / POKL / POKL / Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna NST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Auto&Aero Technologies sp. z o.o. Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski 77 POKL / Agencja Rozwoju Roztocza , Turystyka - pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia z zakresu turystyki Cenny pracownik , , Naprawiam samochody benzyna + gaz Nowe kwalifikacje- najlepsza inwestycja WyŜsze kompetencje - szansą na wyŝsze pensje!, Powiat chełmski, Miasto Chełm, Powiat krasnostawski, Powiat hrubieszowski, Powiat włodawski Powiat tomaszowski z prawem jazdy kat. B /osoby niepełnosprawne/, Przewóz osób i mienia prawo jazdy kat. C, Przewóz osób i mienia prawo jazdy kat. C+E, Przedsiębiorczość branŝy budowlanej prawo jazdy kat. B+E, Operator koparko ładowarki, Kobieta kierowca zawodowy kat. B z obsługą kasy fiskalnej, Kobieta kierowca zawodowy kat. C+E, Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Przedstawiciel handlowy, Mobilna fryzjerka. Kurs językowy. Zajęcia informatyczne. Warsztaty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Kursy językowe. Kursy: Obsługa osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym, Grafika komputerowa - zastosowania w turystyce, Marketing usług turystycznych, Współpraca w zakresie tworzenia regionalnych produktów turystycznych, Księgowość i ubezpieczenia w turystyce, Ogółem: 120 Zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce, Kuchnia regionalna jako element promocji regionu, Doskonalenie umiejętności przewodników turystycznych i pilotów. Treningi komunikacyjne. Warsztaty wyjazdowe. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnych. Trening motywacyjny, Nabycie Ogółem: 100 umiejętności z zakresu twórczego myślenia. Radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka zdrowia. Szkolenia z zakresu motoryzacji. Ogółem: 120 Indywidualne doradztwo zawodowe oraz budowa IPD. Szkolenie komputerowe. Szkolenia zawodowe: Specjalista ds. rozliczeń Ogółem: 100 finansowych, Specjalista/ka księgowo - finansowy. Spotkanie z dietetykiem/czką. Warsztaty interpersonalne. Szkolenie "Rachunkowość z modułem komputerowym". Kurs podwyŝszający kwalifikacje prawo jazdy kierowcy z kat. B na D. Szkolenie dla osób zatrudnionych w charakterze plastyka, pracownika kwiaciarni, osoby zajmującej się wystrojem wnętrz itp. - "Florystyka", Szkolenie podwyŝszające i nadające a) w tym osoby z terenów a) 10 wiejskich.

11 78 POKL / ESPRO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 79 POKL / Altkom Akademia S.A. 80 POKL / Melting Pot - Piotr Kossowski Dobry zawód - pewna praca POKL / ROVIKO Roman Złotek POKL / POKL / POKL / POKL / Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój 011,44 " Biuro Doradcze PLUS - Andrzej Pryzowicz Ośrodek Szkolena Kierowców "Kulka" Zdzisław, Urszula, Monika, Maciej Kulka Lubelska Izba Rzemieślnicza , ,08 Kariera Project Managera: certyfikowane szkolenia PRINCE2 dla pracowników Regionu Lubelskiego BRANśA TURYSTYCZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ BEZ GRANIC! Szkolenia zawodowe szansą na lepsze jutro, Powiat janowski, Powiat kraśnicki, Powiat lubartowski, Powiat świdnicki, Powiat opolski Powiat lubelski Powiat m. Lublin BLISKO LOTNISKO ,56 Profesjonalna Eksploatacja Budynków Nowoczesne kompetencje transportowe Nowe kwalifikacje - szkolenia personelu słuŝby zdrowia nowe kwalifikacje zawodowe Kelner/barman z modułem j. angielskiego. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnych. Trening motywacyjny. Nabycie umiejętności z zakresu twórczego myślenia. Radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka Ogółem: 100 a) w tym osoby z terenów zdrowia. Kurs Profesjonalny a) 60 wiejskich. Office Manager z jęz. angielskim. Kurs Grafik komputerowy w praktyce. Kurs Księgowość firm. Kurs Profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Szkolenia: Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy UE, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami budowalanymi i przemysłowymi, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami w III sektorze (NGO). niebezpiecznych. Kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowej. Kurs prawa jazdy kat D. w tym: mikro przedsiębiorestwach, d) w tym zatrudnieni w duŝych przedsiebiorstwach. Ogółem: 360 a) 20 b) 80 c) 120 d) 140 Szkolenia: recepcjonista/ka, barman/ka, kelner/ka, język angielski, szkolenia informatyczne, interpersonalne. Coaching - cykl indywidualnych rozmów. Ogółem: 100 Szkolenie z zakresu: księgowość i oprogramowanie księgowe, specjalista ds. kadr i płac, operator koparko - Ogółem: 90 ładowarki, prawo jazdy "kat. C" i "C+E". Treningi psychologiczno - motywacyjne, które poprawią umiejętność pozyskiwania nowej wiedzy, radzenia sobie Ogółem: 200 ze stresem i wypalaniem zawodowym. Szkolenia z zakresu budownictwa, warsztaty terenowe (wycena napraw i Ogółem: 120 remontów, bezpieczeństwo nieruchomości). mikro Kurs prawa jazdy kat C. Kurs ADR uprawniający do transportu materiałów Szkolenie informatyczne: Informatyczne systemy obsługi i ewidencji w słuŝbie d) w tym zatrudnieni w duŝych e) w tym osoby z terenów wiejskich. Ogółem: 150 a) 30 b) 40 c) 40 d) 40 e) 100 Ogółem: 120 Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju ul. Jagielońska 2D

12 86 POKL / Miasto Dęblin POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" Agencja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Sp. z o.o. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego Universus Sławomir Nadłonek , , , , , , ,58 Wykorzystaj swoją szansę! (cz.ii) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych My teŝ jesteśmy potrzebnikształcenie ustawiczne osób po 50 roku zycia Krople nowego w morzu starego Powiat rycki Powiat puławski Rozwój w dobie zmian Certyfikaty kompetencji kluczowych dla 50-latków aktywnych zawodowo zdrowia, Obsługa klienta w słuŝbie zdrowia, Ochrona danych osobowych w słuŝbie zdrowia. Szkolenie informatyczne, Prawo jazdy, Grafik komputerowy, Webdesigner, Administrator serwerami SUSE Linux, j. angielski M40 informatyce, Kompetencje społeczne. Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Lublin Ogółem: 200 Szkolenia: "Kadry i płace", "Specjalista ds. Profesjonalnej obsługi klienta", "Rachunkowość i finanse", "Opracowanie wniosków i rozliczeń projektów europejskich", "Doskonalenie umiejętności językowych warunkiem rozwoju pracownika, firmy, regionu", "Wykorzystanie komputera i tech. inform. w realizacji zadań zawodowych". Ogółem: 100 Szkolenia: Zarządzanie sprzedaŝą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wykorzystanie komputera w kadrach i płacach, Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym: Prowadzenie księgowości i rachunkowości metodą ogółem: 112 mikro komputerową, Zastosowanie a) 50 b) w i technik informatycznych w b) 50 produkcji, Prowadzenie c) 12 c) w duŝych ewidencji pracowniczej,. Zastosowanie technik informatycznych w marketingu i reklamie. Dwa warsztaty wyjazdowe, Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie, Sztuka mówienia i przekonywania. Komunikacja interpersonalna. Szkolenie językowe - j. angielski. Wykorzystanie technologii informacyjnych. Szkolenia specjalistyczne: zarządzanie czasem, zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy, techniki Ogółem: 200 sprzedaŝy, techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, profesjonalna obsługa klienta, marketing, księgowość i rachunkowość, system jakości. Szkolenia językowe. Szkolenia komputerowe. w tym: mikro b) w i c) w duŝych. Ogółem: 120 a) 35 b) 55 c) 30

13 92 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" Fundacja Rozwoju Fundacja Rozwoju Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych Fundacja Rozwoju Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologi Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej , , , , POKL / Creator Sp. z o.o , , , , , , , , ,73 Drewno-szkolenie branŝy budowlanej sektora drzewnego Powiat zamojski Powiat tomaszowski Powiat biłgorajski Szkolenie dla kadry menadŝerskiej - Zarządzanie przedsiębiorstwem i wdraŝanie nowoczesnych technologii. w tym: mikro b) w i Ogółem: 110 a) 30 b) 90 Jeszcze cię Szkolenie komputerowe. przysość Twój rozwój twoją szansą - szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy Profesjonalny pracownik ochrony "Nowe umiejętności-nowe moŝliwości" Naprawiamy samochody XXI wieku Jak budować relacje z otoczeniem - szkolenia z komunikacji w organizacjach Powiat parczewski Powiat łukowski Powiat m. Lublin Powiat lubelski Powiat m. Chełm Powiat Lublin Moduł I - Warsztaty aktywizujące z zakresu rozwoju zawodowego, w tym: radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia. mikro Moduł II - Jęz. Angielski z b) zatrudnieni w modułem obsługi komputera i Internetu. Profesjonalna c) zatrudnieni w obsługa komputera z elementami grafiki d) zatrudnieni w duŝych komputerowej z jęz.. angielskim. Jęz. angielski - dla Ogółem: 160 średniozaawansowanych. Szkolenia specjalistyczne. Szkolenie komputerowe. Szkolenie językowe - j. angielski. Trening psychologiczny. Seminarium Ogółem: 64 na temat specyfiki i potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy. Szkolenia językowe - j. angielski. Szkolenie specjalistyczne z zakresu uzyskania licencji I i II stopnia pracownik ochrony. w tym: b) zatrudnieni w. Ogółem: 48 Powiaty: chełmski, Szkolenia z obsługi krasnostawski, zamojski, komputera. Pracownik tomaszowski, księgowo - finansowy. Języki Ogółem: 120 hrubieszowski obce. Prawo jazdy kat."b", Miasto Chełm, "C+E", "D" + język angielski. Miasto Zamość Powiat lubelski Powiat bialski Alternatywy POKL / Creator Sp. Z.O.O ,9 Kreatywni POKL / Fundacja Q POKL / POKL / "EWA" Sp. Cywilna Jacek Samonek i Mariola Kosmowska ul. Lubelska Fundacja Rozwoju , , , ,13 Księgowość dla Nowe kwalifikacje-nową szansą Powiat chełmski Akademia Rozwoju Zawodowego dla Osób Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu ul. Browarna Zwierzyniec Szkolenia z zakresu mechaniki Ogółem: 110 pojazdów. Szkolenie z komunikacji w organizacjach. Szkolenia z zakresu nowych technologii (obsł. biurowych programów komputerowych, internetu, multimediów i urządzeń biurowych). Szkolenia zawodowe: grafika, mała gastronomia, księgowość. Ogółem: 45 w tym: mikro Ogółem: 126 b) zatrudnieni w i. Szkolenia zawodowe - księgowość Kursy: księgowość w tym: komputerowa, język angielski, fryzjerstwo-wizaŝ, pielęgnacja Ogółem: 180 i stylizacja paznokci, masaŝu i b) zatrudnieni w odnowy biologicznej.. Warsztaty aktywizujące. Szkolenia: kadry i płace, Ogółem: 144 a) 14

14 105 POKL / NST Sp. z o.o , ,43 powyŝej 50 roku Ŝycia Nie jest za późno-aktywni na rynku pracu Powiat włodawski Powiat chełmski Powiat m. Chełm Powiat lubartowski, Fundusze unijne w mojej 106 POKL / Fundacja Q ,2 pracy - szkolenia dla osób Powiat łęczyński, Powiat świdnicki Fundacja Aktywności 4 638, POKL / Doświadczenie w cenie Obywatelskiej Fundacja Aktywności 108 POKL / ,5 Doświadczenie w cenie II Obywatelskiej 109 POKL / POKL / POKL / POKL / Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp.j. Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 113 POKL / Fundacja Inicjatyw Lokalnych 114 POKL / Fundacja Inicjatyw Lokalnych 115 POKL / , , , , ,92 INFO-PRACA E-społeczeństwo ,66 Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach ,15 Lider w handlu-szansa na sukces zawodowy ,1 Kompetencje na 50 z plusem ,66 Kształcenie kluczem do sukcesu 2 081, Nowa Wykwalifikowany pracownik atutem. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników Powiat puławski 116 POKL / Consultor Sp. z o.o ,11 Aktywny ochroniarz POKL / Consultor Sp. z o.o ,42 Wszystko przed nami POKL / Fundacja Rozwoju 9 150,55 dla Powiat bialski osób powyŝej 50 roku Ŝycia Powiat m. Biała Podlaska 119 POKL / POKL / POKL / Fundacja Aktywności Obywatelskiej Fundacja Aktywności Obywatelskiej Starostwo Powiatowe we Włodawie POKL / Powiat Krasnostawski POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky , , , , , ,16 Koordynator - skuteczny lider II Koordynator -skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Spoleczeństwo wiedzy- droga rozwoju kluczowych kwalifikacji w powiecie Powiat włodawski włodawskim księgowość, doradztwo, języki. Szkolenia językowe, obsługa komputera, prawo jazdy kat. C i C+E, operator równiarek. Wykłady, warsztaty o tematyce UE +, obsługa komputera. Szkolenia psychologiczne, komputerowe. Szkolenia psychologiczne, komputerowe. Szkolenia komputerowe, językowe, administracyjno - biurowe. Szkolenia językowe i informatyczne. Warsztaty, szkolenia negocjacyjno - handlowe. Szkolenia językowe, komputerowe, komunikacji interpersonalnej. Szkolenia techniczne (obsługa maszyn itp.). Szkolenia z zakresu obsługi komputera i języków obcych. Kursy techniczne (obsługa maszyn, spawanie itp.). mikro b) zatrudnieni w c) zatrudnieni. w tym: mikro b) w i c) w duŝych d) pracownicy w gorszym połoŝeniu. b) 130 Ogółem: 72 a) 10 b) 40 c) 12 d) 10 Ogółem: 90 Ogółem: 45 Ogółem: 120 Ogółem: 156 w tym zatrudnieni: a) w i b) w duŝych. Ogółem: 256 a) 56 b) 200 Ogółem: 72 Ogółem: 120 Ogółem: 144 w tym: a) w i przedsiebiorstwach, duŝych. Ogółem: 119 a) 45 b) 74 Szkolenia zawodowe (ochrona Ogółem: 45 osób i mienia). Szkolenia komputerowe, Ogółem: 80 językowe, księgowe. Szkolenia komputerowe. Ogółem: 36 Szkolenia z zarządzania projektami. Szkolenia z zarządzania projektami. Szkolenia: fundusze strukturalne, biurowe, komputerowe, językowe. Szkolenia językowe, Wzmocnienie potencjału kadr w powiecie krasnostawskim Powiat krasnostawski administracyjne, informatyczne. Ogółem: 180 Ogółem: 90 Ogółem: 110 Ogółem: 198 Z komputerem za pan brat Powiat kraśnicki Szkolenia komputerowe. Ogółem: 45

15 124 POKL / POKL / POKL / POKL / Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna WYG International Sp. z o.o. Lubelska Szkola Biznesu Sp. z o.o. Fundacja Rozwoju KUL Lubelski Ośrodek Samopomocy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o , , , ,2 128 POKL / Gmina Parczew POKL / POKL / POKL / POKL / Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. 133 POKL / Gmina Mircze , , , , , , , ,8 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości , , ,1 Nowe kwalifikacje na nowe czasy - rozwój kompetencji pracowników 50+ Skuteczny menedŝer sprzedaŝy Szkolenia komputerowe. Ogółem: Proaktywni Doświadczenie + szkolenie = lepsze zatrudnienie Kształcenie ustawiczne szansą na awans Otwieram Oczy na EFS Ochroń swoją przysość. Szkolenia z zakresu ochrony osób i mienia Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu Teraz my - aktywni 50-latkowie e-obywatel. Program szkoleń dla mieszkańców powiatu Szkolenia marketing/zarządzanie, językowe. Warsztaty motywacyjno - integracyjne, szkolenia komputerowe i o tematyce unijnej. Szkolenia kadrowe, księgowe, komputerowe Szkolenia językowe, IT. Powiaty: parczewski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki Szkolenia z zakresu projektów EFS. Szkolenia z zakresu ochrony fizycznej. Szkolenia językowe i zawodowe. Szkolenia i warsztaty językowe i komputerowe Powiat hrubieszowski Szkolenia informatyczne. w tym: mikro Ogółem: 120 b) zatrudnieni w i a) 10 b) 90 c) 20. w tym: mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 72. mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 144 Ogółem: 100 mikro Ogółem: 210 b) zatrudnieni w i a) 40 b) 150 c) 20 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 40 przedsiębi orstwach, mikro Ogółem: 210 b) zatrudnieni w i a) 120 b) 60 c) 30 Ogółem: 48 PUP w Krasnymstawie ul. Mostowa Krasnystaw

16 134 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO Fundacja PAN o. Lublin "Nauka i Rozwój " Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski , , POKL / Prymus Sp. z o.o POKL / POKL / POKL / Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Stowarzyszenie Kształcenia Ustawicznego Mazowiecka Grupa Szkoleniowo - Doradcza Kajetan Kisielewski , , , , , , , , , ,11 hrubieszowskigo Panorama Sukcesu Akademia profesjonalnego asystenta 50+ Zyskać na rynku pracy - program szkoleń z zakresu finansów dla Lubelska Akademia Kompetencji Doświadczenie i wiedzawzmocnienie potencjału kadr medycznych Powiaty zamojski, chełmski, kraśnicki, tomaszowski, hrubieszowski Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów Nowe umiejętności- większe moŝliwości Nowymi drogami ku szerszym horyzontom Równość poprzez komunikację - kursy języka migowego mikro b) zatrudnieni w i Szkolenia z zakresu księgowości, kadr i płac, ABC przedsiębiorczości, specjalista ds. Projektów Europejskich, mikro szkolenie komputerowe, b) zatrudnieni w i specjalista ds. Ogółem: 140 ubezpieczeniowo - finansowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrator baz danych, agroturystyka. Zajęcia z zakresu materiału: bankowość, księgowość, biznes. Szkolenia analityka finansowa, doradca finansowy, specjalista ds. Controlingu, obsługa klienta. Szkolenia ECDL, szkolenie językowe, grupowe warsztaty psychologiczno - doradcze. Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, szkolenie komputerowe, szkolenie z obsługi systemów przeznaczonych dla placówek słuŝb zdrowia, kurs języka migowego, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia z zakresu opieki zdrowotnej Szkolenia komputerowe Szkolenia z zakresu budownictwa, drogownictwa, turystyki. mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 80 Ogółem: 72 a) 12 b) 40 c) 20 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 90 mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w duŝych mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 120 Ogółem: 105 Ogółem: 140 a) 35 b) 75 c) 30 Ogółem: Kurs języka migowego. Ogółem: 45 Towarzystwo Współpracy Europejskiej ul. Jankowskiego Lublin Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju Aleje Racławickie 6/7d Lublin Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie ul. Stefana Batorego Chełm

17 143 POKL / Gmina Parczew POKL / POKL / POKL / POKL / Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. Acton Training Centre Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce , , , , , , Biuro Podatkowe Mariusz 148 POKL / ,6 Goliński Zakład Elektronicznej , , POKL / Techniki Obliczeniowej "ZETO" 150 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Językó Europejski Instytu Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz s.j , , Lokalna akademia aktywności Szkolenie informatyczne. Ogółem: 96 zawodowej Nowocześni, kreatywni, skuteczni Większe umiejętności-większe moŝliwości.szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego Szkolenie informatyczne. Ogółem: Zachowanie miejsc pracy w kryzysie - szkolenia dla osób pracujących w Województwie Lubelskim 609,8 Nowe kwalifikacje - kurs sanitariusza szpitalnego II edycja 3 990, , ,43 Acton Training Centre Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce ,06 Europejski Instytu Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz s.j ,09 Nowoczesny księgowy małej firmy Centrum nowoczesnych technologii Szkolenia komputerowe, językowe, e-learningowe. Jezyk angielski, rozwój handlu i turystyki lokalnej, rozwój kompetencji zawodowych, prawo pracy, Fundusze UE i zarządzanie projektami, negocjacje w sprzedaŝy produktów i usług. Kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy na stanowisku sanitariusza szpitalnego. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzanie sobą w czasie, podziałem zadań. a) samozatrudnieni b) zatrudnieni w mikro Ogółem: 240 Ogółem: Szkolenia z zakresu finansów Zajęcia informatyczne. Ogółem: 84 Szkolenie- rozwój- awans Nowe umiejętności-większe moŝliwości Akademia skutecznego handlowca Nowe kwalifikacje dla pięćdziesięciolatków - kurs SANITARIUSZA SZPITALNEGO Powiaty: biłgorajski, janowski, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, Powiat m. Zamość Zawodowo-Bezstresowo Szkolenia zawodowe (kucharz, florystyka, księgowość, kierowca wózków widłowych). Szkolenia językowe, interpersonalne, komputerowe. Szkolenia zawodowe (psychologia sprzedaŝy, negocjacje). Kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy na stanowisku sanitariusza szpitalnego. mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 192 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 150 mikro Ogółem: 72 b) zatrudnieni w i a) 20 b) 40 c) 12 mikro b) zatrudnieni w i mikro Szkolenia zawodowe (radzenie b) zatrudnieni w i sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna). Ogółem: 72 a) 20 b) 40 c) 12 WyŜsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 64, Łódź

18 155 POKL / Euro English First 156 POKL / Stowarzyszenie B , ,2 157 POKL / ConsulTrix Krystyna Górak POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / , , ,58 Biłgorajska Agencja , ,97 Rozwoju Regionalnego S.A Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe PCTS Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czuby" Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne Centrum Kształcenia Kadr "Omega" Wydawnictwo WSPÓLNOTA Orzechowski Mateusz , , , , , , ,85 Cudze chwalicie Lubelskiego nie znacie Media Plus - szkolenia dla branŝy medialnej i reklamowej Nowoczesne zarządzanie dokumentacją w XXI wieku Na naukę nigdy za późno Pracuję-pomagam-rozumiemwsparcie rozwoju pracowników sektora socjalnego Bądź filarem swojej firmy, emerytura moŝe poczekać - szkolenia dla osób pracujących powyŝej 50 roku Ŝycia Akademia informatycznojęzykowa Powiat biłgorajski Powiat m. Lublin Gmina Lublin Cukiernicy dla Nowe wyzwania - nowe szanse Szkolenia zawodowe (potrawy regionalne, prezentacja produktów turystycznych). Szkolenia językowe, treningi komunikacyjne, wiedza o regionie, zjawiska społeczno gospodarcze, warsztaty kompetencji i wystąpień publicznych. Szkolenia zawodowe (zarządzanie wiedzą, systemy kancelaryjne). Szkolenia informatyczne. Szkolenia zawodowe (profilaktyka wypalenia zawodowego, podstawy prawa i integracji społecznej). Szkolenia informatyczne. Szkolenia informatyczne i językowe. Szkolenia zawodowe z cukiernictwa. mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i w tym: mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Szkolenia zawodowe (stosunki mikro interpersonalne, fotografia, b) zatrudnieni w i dziennikarstwo). ogółem: 92 a) 80 b) 12 Ogółem: 80 a) 25 b) 5 c) 30 Ogółem: 30 Ogółem: 144 Ogółem: 42 Ogółem: 28 Graf Marina s. c. ul. KręŜnicka Lublin Lubelska Izba Rzemieślnicza ul. Chopina Lublin

19 164 POKL / POKL / POKL / Zarząd Regionu Chełmskiego NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" WyŜsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im.j.zamoyskiego z siedzibą w Zamościu , , POKL / Powiat Krasnostawski POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu WYG International Sp. z o.o. 172 POKL / SANNORT Sp. z o.o , , , , , , , , , ,39 Zainwestuj w siebie Powiat m. Chełm Kompleksowy kurs-sanitariusz szpitalny dla osób powyŝej roku zycia ICT szansą rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu zamojskiego Kompetencje kadr kluczem do rozwoju powiatu krasnostawskiego Nowoczesny pracownik kadrowo - płacowy Wzrost kompetencji językowych pracowników PZL- Świdnik przepustką do międzynarodowego transferu wiedzy Audytor - zawód z przysością Powiat m. Zamość Szkolenia informatyczne i językowe. Kurs dla sanitariuszy szpitalnych. Szkolenia informatyczne i językowe. Powiat krasnostawski Gmina m. Krasnystaw, Szkolenia zawodowe Fajsławice, Gorzków, (pracownik administracji, Izbica, Krasnystaw, public-relations). Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica RóŜana, śółkiewka Powiat kraśnicki Powiat świdnicki Gmina Świdnik PO PIERWSZE SPRZEDAś - program budowania kompetencji sprzedaŝowych i przedsiębiorstw województwa lubelskiego Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy , Powiat krasnystawski Powiat kraśnicki Powiat lubartowski Powiat lubelski Powiat m. Lublin Powiat łęczyński Szkolenia zawodowe (prawo pracy, elementy BHP, ubezpieczenia społeczne). Szkolenia językowe. Szkolenia z zakresu: system zarzadzania jakością, system zarzadzania BHP, ocena ryzyka zawodowego, audytor energetyczny. Szkolenia zawodowe (szkolenia dot. kompetencji sprzedaŝy). Szkolenie dla kierowców wózków widłowych. mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 90 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 120 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 140 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 30 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 Ogółem: 300 mikro b) zatrudnieni w Ogółem: 350 c) zatrudnieni w d) zatrudnieni w duŝych Ogółem : 96

20 173 POKL / Centrum Promocji Biznesu POKL / Powiat Parczewski 175 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp.j. Centrum Finansowo - Inwestycyjne "Partner" Marek Ciastoch Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" , , , , , , , , ,36 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ,91 Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji w Budownictwie "Ekoedbud" , , ,66 Wsparcie szkoleniowodoradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. lubelskiego. Powiat rycki Powiat puławski Edukacja po godzinach Powiat parczewski Kreatyny księgowy i finansista sukcesem firmy Nowe kwalifikacje - nowa jakość Profesjonalny kosztorysant - rozwój kompetencji kadr w branŝy budowlanej i architektonicznej Lubelskie słuŝby-europejskie standardy Szkolenia zawodowe (systemy zarządzania jakością). Szkolenia zawodowe (kurs na prawo jazdy, informatyczne). Szkolenia zawodowe (dot. spraw finansowo - księgowych). Szkolenia zawodowe (zarządzanie jakością). mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 255 Ogółem: 160 mikro Ogółem: 200 b) zatrudnieni w i a) 20 b) 80 c) 100 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 mikro Szkolenia zawodowe (branŝa b) zatrudnieni w i architektoniczna, budowlana). Szkolenia informatyczne i językowe. FLASH Szkolenia językowe. Wiedza po godzinach.finanse i inwestycje giełdowe. Zawód cieśla - połączenie tradycji i nowoczesności Powiat m. Lublin Gmina Lublin Szkolenia dot. branŝy finansowo-księgowej. Szkolenia z zakresu stolarki. Ogółem: 56 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 360 Ogółem: 240 mikro a) 20 b) zatrudnieni w i b) 50 c) 60 d) 110 mikro b) zatrudnieni w i mikro Ogółem: 30 b) zatrudnieni w i

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Liczba przyznanych punktów Wnioskowane Proponowane Lp. Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Status wniosku ogółem dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.10.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 20.11.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 17.05.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

Liczba przyznanych punktów ogółem. Tytuł projektu

Liczba przyznanych punktów ogółem. Tytuł projektu Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8./2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Bardziej szczegółowo

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL//2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z dnia... 2010

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.04.2015 r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 18.06.2015 r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Gdynia 7. ADM Consulting Group sp. j. Profesjonalizm i skuteczność w sprzedaŝy i negocjacjach Gdynia 8. ADM Consulting Group sp. j.

Gdynia 7. ADM Consulting Group sp. j. Profesjonalizm i skuteczność w sprzedaŝy i negocjacjach Gdynia 8. ADM Consulting Group sp. j. 1. "Autos" Szkoła Kierowców sp. c. Mistrz kierownicy nie ucieka Grudziądz 2. ABE Animacja Biznes Edukacja Zarządzanie zespołem w dobie zmian gospodarczych 3. ABE Animacja Biznes Edukacja INNOWACYJNY MENEDZER

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł. Twój sukces. System Zarządzania Jakością Firmy SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna

Twój pomysł. Twój sukces. System Zarządzania Jakością Firmy SOCO Szyma i Wspólnicy Spółka Jawna Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I /8.1.1/09 Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/8.1.1/09

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 LP. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon Liczba punktów Wnioskowana kwota Kwota przyznana Typy szkoleń Data podpisania umowy Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

Średnia z 2 ocen. Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu

Średnia z 2 ocen. Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Załącznik do Uchwały Nr 1364/261/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2009 roku Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 02/POKL/8.1.1/2009,

Bardziej szczegółowo