Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Prawo 3) Ekonomia rynek pracy polityka regionalna UE 4) Finanse inwestycje podatki ubezpieczenia 5) Finanse samorządowe 6) Administracja publiczna / sektor pozarządowy zarządzanie 7) Rachunkowość 8) Finanse przedsiębiorstw 9) Bankowość 10) Nieruchomości 11) Zarządzanie 12) Zarządzanie zasobami ludzkimi 13) Marketing 14) Logistyka 15) Varia

2 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Andrzej Warmiński. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie / red. nauk. Ryszard Zięba. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 4. Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych : aspekty administracyjnoprawne / Stanisław Pieprzny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 5. Cyberprzestępczość / Maciej Siwicki. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 6. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie : paradygmat, wiedza, demarkacja / red. nauk. Konrad Raczkowski, Katarzyna Żukrowska, Marian Żuber. - Warszawa : Difin, 7. Kryminalistyka / red. Jan Widacki. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, 9. Podstawy detektywistyki : usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność / Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik ; pod red. Jerzego Koniecznego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem / Bartosz Bolechów. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach / red. Stanisław Sulowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 12. Proceder prania pieniędzy i jego implikacje / red. nauk. Emil W. Pływaczewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 13. Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta : przykład Łodzi / Słanisław Mordwa, - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 14. Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości / Jolanta Szymańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 15. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa / Adam Sosnowski, Zenon Zamiar. - Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Marek Madej. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 19. Zarządzanie kryzysowe w państwie / Marek Żmigrodzki [i in.] ; red. nauk. Marek Żmigrodzki. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Powszechne, 2012.

3 PRAWO 1. Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy / Jan Piątkowski. - Toruń : Dom Organizatora, 2. Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym / Joanna Taczkowska- Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Dylematy humanitarnej interwencji : historia, etyka, polityka, prawo / Jerzy Zajadło. - Gdańsk : Wydawnictwo Arche, Ekonomiczna analiza prawa / Robert Cooter, Thomas Ulen ; przekł. Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Informatyka prawnicza / Jacek Janowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [i in.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. - Wyd Warszawa : LexisNexis, 7. Łacińska terminologia prawnicza / red. nauk. Jerzy Zajadło ; Nicholas Cieslewicz [i in.]. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Modele dyskursów prawniczych / Artur Kotowski. - Toruń : Dom Organizatora, 9. Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej / Justyna Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 10. Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce / red. Krzysztof F. Bolt, Dorota Michalska-Sieniawska, Bartosz Węgrzynowski. - Gdynia : Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, 11. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 3 ; Stan prawny na 15 lutego 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 18 zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 13. Prawo karne wykonawcze / Małgorzata Kuć, Małgorzata Gałązka. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 14. Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd. 10, uakutal. i poszerz. - Toruń : Dom Organizatora, 15. Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice / Wojciech Górecki [i in.]. - Wyd. 4, rozsz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 16. Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy / Anna Stępień-Sporek, Michał Wyrwiński, Piotr Zakrzewski. - Warszawa : LexisNexis, Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł / Władysław Rozwadowski. - Wyd Poznań : Ars boni et aequi, Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś. - Wyd Warszawa : LexisNexis, Przedsiębiorca w obliczu upadłości : diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce / Sylwia Morawska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 20. Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej / Jan Lic. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 21. Wpływ zmian prawa na jego wykładnię / Tomasz Grzybowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 22. Wstęp do prawoznawstwa / Lech Morawski. - Wyd Toruń : Dom Organizatora, Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji / Tadeusz Stępień. - Toruń : Dom Organizatora,

4 EKONOMIA. Rynek pracy. Polityka regionalna. UE 1. Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. nauk. Zbigniew Góral. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2. Makroekonomia : ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej / red. nauk. Marian Noga. - Warszawa : CeDeWu, Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej / Helena Dudycz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4. Mikroekonomia współczesna / Tomasz Zalega. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Gary S. Becker, Richard A. Posner ; przeł. Sergiusz Kowalski ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? : wizjonerzy i prepersi / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 7. Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej / Alicja Ryszkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 8. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / John M. Keynes. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych / Stanisław Stachak. - Warszawa : Difin, 11. Polityka równości płci w Uni Europejskiej / Johanna Kantola ; tł. Jan Dzierzgowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet / Baha Kalinowska- Sufinowicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 13. Racjonalność w ekonomii / Vernon L. Smith ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 14. Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne, społeczne / Katarzyna Brzychcy. - Warszawa : CeDeWu, 15. Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. Zbigniew Przygodzki. - Warszawa : Difin, 16. Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Wiesława Kozek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 17. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Warszawa : Difin, 18. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). - Warszawa : CeDeWu, System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski. - Wyd. 6 zm. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,

5 FINANSE. System finansowy. Podatki. Ubezpieczenia. Inwestycje. Kryzys finansowy 1. Analiza techniczna : wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych / Michael N. Kahn ; przeł. Kamila Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Dojrzałość rynku akcji : istota, determinanty, pomiar / Marcin Kalinowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 3. Inwestowanie, spekulowanie, kolekcjonowanie / red. nauk. Agata Adamska, Andrzej Fierla. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki / Jakub Borowski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 5. Kryzys gospodarczy : test dla stosowanej polityki : metody przeciwdziałania i ich skuteczność / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 6. Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Stanisław Dolata. - Wyd. 3 ; Stan prawny na 1 października 2013 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy / red. nauk. Tomasz Banasik, Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol. - Warszawa : CeDeWu, 9. Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych / Iwa Kuchciak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Grzegorz Borowski. - Warszawa : CeDeWu, Rynki inwestycji alternatywnych / Małgorzata Mikita, Wanda Pełka. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Rynkowy system finansowy / Marian Górski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 13. System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych / Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marcin Kawiński, Dariusz Stańko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 14. Ubezpieczenia / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 15. Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Joanna Rutecka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym / pod red. Joanny Żabińskiej, Krystyny Mitręgi-Niestój, Blandyny Puszer. - Warszawa : CeDeWu, Finanse samorządowe 1. Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Krystyna Brzozowska [ i in.]. - Warszawa : CeDeWu, 2. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny : problematyka prawnofinansowa / Małgorzata Cilak. - Toruń : Dom Organizatora,

6 4. Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : Difin, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych / Magdalena Zioło. - Warszawa : CeDeWu, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej / Michał Wieloński. - Warszawa : Difin, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Andrzej Borodo. - Toruń : Dom Organizatora, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Dagmara Maria Hajdys. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ADMINISTRACJA PUBLICZNA / SEKTOR POZARZĄDOWY zarządzanie, finanse 1. Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny / pod red. Arkadiusza Babczuka. - Stan prawny: styczeń 2013 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 3. Fundacje i stowarzyszenia : funkcjonowanie i opodatkowanie / Andrzej Ogonowski, Aldona Gibalska. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych, Fundacje i stowarzyszenia : współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną / Robert Barański, Anna Olejniczak. - Stan prawny: listopad 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Kierownik w instytucji publicznej : znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania / Radosław Hancewicz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Nowe zarządzanie publiczne / Marcin Zawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej na tle europejskim / Ewa Leś. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 8. Organizacje pożytku publicznego : fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika / pod red. Moniki Muchy. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 9. Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz Fudaliński. - Warszawa : Difin, 10. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie / Radosław Hancewicz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 11. Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Agnieszka Bejma. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania / red. nauk. Danuta Stawasz, Dorota Sikora- Fernandez. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET,

7 RACHUNKOWOŚĆ 1. Buchalter ułomny czyli psychologiczne zasady księgowania i liczenia pieniędzy / Piotr Gasparski. - Warszawa : CeDeWu, 2. Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości / Przemysław Czajor. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 3. Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", Karta podatkowa 2014 : opodatkowanie działalności gospodarczej nowymi stawkami / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych / pod red. Mieczysławy Cellary i Moniki Kaczurak- Kozak. - Stan prawny: styczeń Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce : MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości / red. nauk. Andrzej Piosik. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 7. MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej / Artur Hołda. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 8. Organizacja rachunkowości / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz. - Warszawa : FINANS-SERVIS, Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej : ewidencja i rozliczanie : zbiór zadań z komentarzem / Danuta Małkowska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 11. Rachunkowość jednostek gospodarczych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : FINANS-SERVIS, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne / Małgorzata Wieczorek- Fronia, Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 14. Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania / Piotr Szczypa. - Wyd. 3. popr. i uaktual. - Warszawa : CeDeWu, Finanse przedsiębiorstw 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski (red.). - Warszawa : Difin, Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie / Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow. - Warszawa : Difin,

8 4. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji / Rafał Tuzimek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 5. Faktoring jako jeden z elementów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Katarzyna Kreczmańska- Gigol. - Warszawa : Difin, 6. Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 7. Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, Finanse przedsiębiorstwa / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Finanse przedsiębiorstwa / red. nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 10. Finanse przedsiębiorstwa : kategorie, wartości / Jolanta Iwin-Garzyńska. - Szczecin : Economicus, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych / Bożena Kołosowska. - Warszawa : CeDeWu, 12. Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Agnieszka Czajkowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 13. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem : jak zachować płynność finansową / Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 14. NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw : systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju / Dominika Kordela. - Warszawa : CeDeWu, 15. Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska. - Warszawa : Difin, 16. Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda. - Warszawa : CeDeWu, Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 18. Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa / red. nauk. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Warszawa : Difin, 19. Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego / Bronisław Micherda, Łukasz Górka, Małgorzata Szulc. - Warszawa : Difin, 2010.

9 BANKOWOŚĆ 1. Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku / Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak. - Warszawa : CeDeWu, Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym : dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty / Irena Pyka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Bankowe rezerwy na straty kredytowe : praktyka światowa / Teresa Orzeszko. - Warszawa : CeDeWu, Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska [i in.]. - Wyd. zaktual. i rozsz. - Warszawa : Poltext, 5. Bankowość : podstawowe zagadnienia / Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka. - Białystok : Temida 2, Bankowość elektroniczna : studium prawne / Barbara Bajor. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Ewolucja usług private banking & wealth management : od bankierów prywatnych do konglomeratów finansowych / Joanna Pietrzak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 8. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe / Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska. - Wyd. 3 ; stan prawny na 30 czerwca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Instrumenty bankowości elektronicznej / Anna Matuszyk, Paweł Grzegorz Matuszyk. - Wyd. 2 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce / red. nauk. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. - Warszawa : CeDeWu, Negocjacje w bankowości warunkiem skutecznej sprzedaży / Edyta Ziomek. - Warszawa : Promotor, Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Hanna Żywiecka. - Warszawa : CeDeWu, 14. Nowa umowa kapitałowa : Ewolucja czy rewolucja / Jolanta Zombirt. - Warszawa : CeDeWu, Obsługa klienta indywidualnego w bankowości na przykładzie Banku Millenium S.A. / Edyta Ziomek. - Warszawa : Promotor, Podstawy współczesnej bankowości : podręcznik / Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Krzysztof Waliszewski. - Warszawa : CeDeWu, Private banking : marketing, jakość, sprzedaż / Dorota Bednarska-Olejniczak. - Warszawa : CeDeWu, Przejrzystość polityki pieniężnej / Violetta Kałuzińska. - Warszawa : CeDeWu, 20. Zarządzanie ryzykiem bankowym / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2012.

10 NIERUCHOMOŚCI 1. Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Anna Białek-Jaworska. - Warszawa : CeDeWu, Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Maciej Nowak, Teodor Skotarczak (red.). - Warszawa : CeDeWu, Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / pod red. nauk. Marka Bryxa. - Warszawa : CeDeWu, 4. Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Katarzyna Najbar. - Warszawa : Poltext, 5. Spółdzielnia czy wspólnota? : zarządzanie zasobami mieszkaniowymi / Iwona Foryś, Maciej Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej / Agnieszka Goldiszewicz. - Stan prawny na 31 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 7. Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Bartłomiej Gliniecki. - Stan prawny na 1 marca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wahania cen na rynku mieszkaniowym / Radosław Trojanek. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych : aspekty teoretyczne i praktyczne / Piotr Lis. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Wpływ transformacji ustrojowej na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : analiza z perspektywy wybranych modeli mikroekonomicznych / Rafał M. Jakubowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Zarządzanie nieruchomościami / red. nauk. Zbigniew Bukowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 12. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / pod red. Adama Nalepki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.

11 ZARZĄDZANIE 1. Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Alicja Antonowicz. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Jednominutowy menedżer : najpopularniejsza na świecie metoda zarządzania / Ken Blanchard, Spencer Johnson. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki. - Kraków ; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza : Drukarnia ANTYKWA, Nieformalne aspekty biznesu : Rosja, kraje arabskie, Hongkong - Chiny : z doświadczeniami praktycznymi Autora / Andrzej Buszko. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw / Agata Rundo, Marta Ziółkowska. - Warszawa : CeDeWu, 6. Poradnik menedżera projektu : praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne / Richard Newton ; przeł. Jacek Środa. - Warszawa : Edgard, Proces przedsiębiorczy : tworzenie nowych przedsiębiorstw / Aleksandra Gaweł. - Warszawa : Difin, 8. Przedsiębiorczość / Robert B. Mellor [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Teresa Piecuch. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 10. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Zbigniew Makieła. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 11. Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych / Agnieszka Kurczewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 12. Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej / red. nauk. Stanisław Łobejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Przedsiębiorstwo a otoczenie : oddziaływanie, skutki / red. nauk. Teresa Pakulska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Przedsiębiorstwo gastronomiczne / Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska. - Warszawa : Difin, Rzemieślnicy i biznesmeni : właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych / pod red. Juliusza Gardawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 16. System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Maciej Woźniak. - Kraków : Wydawnictwa AGH, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 18. Zarządzanie : jak zarządzać i jak być zarządzanym / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie : tradycja i nowoczesność / red. nauk. Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 20. Zarządzanie działalnością innowacyjną / red. nauk. Lidia Białoń. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Zarządzanie projektami : studia przypadków / red. nauk. Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 22. Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne / red. nauk. Marek Wirkus. - Warszawa : Difin,

12 23. Zarządzanie projektami krok po kroku / Mariusz Kapusta. - Warszawa : Edgard, 24. Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Leigh Branham. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy / Joanna Krawczyk [i in.]. - Stan prawny na 19 października 2010 r. - Warszawa : INFOR Ekspert, Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania / red. nauk. Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński. - Warszawa : CeDeWu, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach / Robert Wood, Tim Payne ; przeł. Magdalena Lany. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji / Kinga Padzik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 7. Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji / red. nauk. Jerzy Bogdanienko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Projektowanie i realizacja szkoleń / Aldona Andrzejczak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rekrutacja : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 11. Rekrutacja pracowników / Wojciech Jarecki. - Szczecin : Economicus, ROI czyli zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój kadr / Jack J. Phillips ; tł. Michał Warchała. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Skuteczna rekrutacja / Dominik Wieczorek. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Henryka Bienioka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy, narzędzia, aplikacje / red. nauk. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej : ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gdyńskich przedsiębiorstwach / Łukasz Narloch. - Warszawa : Promotor, Zwalnianie pracownika / [Susan Alvey, Steven Robbins ; tł. Ewelina Krok]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy / Małgorzata Sidor- Rządkowska. - Wyd. 2 uaktual. i rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

13 MARKETING 1. Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Bez osobowości : dlaczego firmy tracą swoją autentyczność i jak wielkie marki ją odzyskują / Rohit Bhargava ; przedm. Guy Kawasaki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Biznes na Facebooku i nie tylko : praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 4. marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Piotr Krupa, Maciej Ossowski. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 5. Kreowanie silnej marki / Maciej Dębski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Monika Skorek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 7. Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Katarzyna M. Staszyńska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Marketing doświadczeń : jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? / Monika Boguszewicz-Kreft. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 9. Marketing społecznościowy : tajniki skutecznej promocji w social media / Arkadiusz Podlaski. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Marketing sportu / Andrzej Sznajder. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej / Magdalena Rzemieniak, Ewa Tokarz. - Lublin : Politechnika Lubelska, Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich : wybrane aspekty / Sławomir Gawroński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 13. Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Krystyna Wojcik. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 14. Relacje i lojalność klientów w marketingu / Katarzyna Dziewanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : ujęcie marketingowe / Adam Figiel. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 16. Sponsoring : klucz nowoczesnego marketingu / Marek Datko. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej / Beata Nowotarska-Romaniak. - Stan prawny na 1 maja 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 18. Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Paweł Tkaczyk ; oprac. Ilona Prochera-Smykała. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Zarządzanie marką / Halina Szulce, Karolina Janiszewska. - Wyd. 2. zm. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna Śmigielska. - Warszawa : Difin,

14 LOGISTYKA 1. ABC magazyniera / Eugeniusz Januła, Teresa Truś. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Centra logistyczne w łańcuchach dostaw / Beata Skowron-Grabowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 1-3 / Katarzyna Grzybowska. - Warszawa : Difin, Infrastruktura logistyczna / Ewa Kowalska-Napora. - Szczecin : Economicus, Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi / Bronisław Słowiński. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie / red. Elżbieta Hałas. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Konfigurowanie łańcucha dostaw : teoria, instrumenty i technologie / Arkadiusz Kawa. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Konkurencja na rynku usług transportowych / Grażyna Rosa. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 9. Logistyka : infrastruktura, sieci, strategie / Jerzy Korczak. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 10. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1-2 / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Logistyka produkcji : teoria i praktyka / red. nauk. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Logistyka przyszłości / red. nauk. Halina Brdulak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej / Grażyna Chaberek-Karwacka. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nowoczesna logistyka / Paul R. Murphy jr, Donald F. Wood. - Wyd Gliwice : Wydawnictwo HELION, Opakowania w systemach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka. - Wyd. 3 zm. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji / Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 17. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Krzyżaniak [i in.]. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 18. Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych / Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Paweł Andrzejczyk. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 19. Polityka rozwoju transportu / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 20. Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym / Michał Pluciński. - Warszawa : CeDeWu, 2013

15 21. Projektowanie procesów logistycznych : monografia / Ewa Kowalska-Napora. - Szczecin : Economicus, Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. - Warszawa : Difin, Strategie łańcuchów dostaw / Red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Systemy logistyczne. Cz. 1-2 / pod red. Tomasza Nowakowskiego. - Warszawa : Difin, Technologie informatyczne w logistyce / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Towaroznawstwo dla logistyki : wybrane problemy / red. nauk. Tomasz Jałowiec. - Warszawa : Difin, Vademecum organizacji gospodarki magazynowej / Zdzisław Dudziński. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Zarządzanie łańcuchami dostaw / red. nauk. Marek Ciesielski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw / red. nauk. Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych / Barbara Ocicka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Varia 1. Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza BRANTA, Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / John Allen Paulos. - Warszawa : CeDeWu, Mała historia filozofii / Otfried Hoffe ; przeł. Janusz Sidorek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Metodologia pracy naukowej / Jarosław Zieliński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosław Nesterowicz. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 8. Podejmowanie trafnych decyzji / Ros Jay ; przeł. Hanna Kossak-Nowocień. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmüller. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH TECHNIKUM - TECHNIK LOGISTYK 342[04] Typ szkoły Przedmiot klasa Wydawnictwo Tytuł Autor Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze)

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11 P 5 Od redaktorów.......................................... 11 Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak). 13 1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2016/17 wersja z: 8 VI

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2016/17 wersja z: 8 VI Wt, 11:30-13:00 2017-06-06 Śr, 12:59-13:31 2017-06-07 Czw, 10:00-11:15 2017-06-08 Systemy logistyczne Woźniak (Prof. dr h Henryk) 3 ETiL SS1 EK Uwagi: 742 Komunikacja w biznesie międzynarodowym C 2 Wykładowcy:

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i mię Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów Rok studiów wykładowcy studiów 2016-01-22 dr Dorota Klimek - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne pod redakcją naukową Artura Zimnego Konin 2015 Tytuł Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM W ZSP ŚWIECIE ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIK LOGISTYK Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo 2. 3. Zapasy i magazynowanie Logistyka

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r. Finanse. Bankowość Rachunkowość Ekonomia Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF: metody i korekty konsolidacyjne, zbycia i nabycia, sytuacje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Finanse Bankowość Rachunkowość Ekonomia 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku, red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH MIKROFIRMA 2014 Szczecin 2014 SPIS TREŚĆI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA

WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA w roku akademickim 2014/2015 (I termin, II termin, tryb poprawkowy - 1.09.2015 r. - 21.09.2015 r.) WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE

Bardziej szczegółowo