Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Prawo 3) Ekonomia rynek pracy polityka regionalna UE 4) Finanse inwestycje podatki ubezpieczenia 5) Finanse samorządowe 6) Administracja publiczna / sektor pozarządowy zarządzanie 7) Rachunkowość 8) Finanse przedsiębiorstw 9) Bankowość 10) Nieruchomości 11) Zarządzanie 12) Zarządzanie zasobami ludzkimi 13) Marketing 14) Logistyka 15) Varia

2 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Andrzej Warmiński. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie / red. nauk. Ryszard Zięba. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 4. Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych : aspekty administracyjnoprawne / Stanisław Pieprzny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 5. Cyberprzestępczość / Maciej Siwicki. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 6. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie : paradygmat, wiedza, demarkacja / red. nauk. Konrad Raczkowski, Katarzyna Żukrowska, Marian Żuber. - Warszawa : Difin, 7. Kryminalistyka / red. Jan Widacki. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, 9. Podstawy detektywistyki : usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność / Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik ; pod red. Jerzego Koniecznego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem / Bartosz Bolechów. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach / red. Stanisław Sulowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 12. Proceder prania pieniędzy i jego implikacje / red. nauk. Emil W. Pływaczewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 13. Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta : przykład Łodzi / Słanisław Mordwa, - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 14. Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości / Jolanta Szymańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 15. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa / Adam Sosnowski, Zenon Zamiar. - Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Marek Madej. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 19. Zarządzanie kryzysowe w państwie / Marek Żmigrodzki [i in.] ; red. nauk. Marek Żmigrodzki. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Powszechne, 2012.

3 PRAWO 1. Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy / Jan Piątkowski. - Toruń : Dom Organizatora, 2. Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym / Joanna Taczkowska- Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Dylematy humanitarnej interwencji : historia, etyka, polityka, prawo / Jerzy Zajadło. - Gdańsk : Wydawnictwo Arche, Ekonomiczna analiza prawa / Robert Cooter, Thomas Ulen ; przekł. Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Informatyka prawnicza / Jacek Janowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [i in.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. - Wyd Warszawa : LexisNexis, 7. Łacińska terminologia prawnicza / red. nauk. Jerzy Zajadło ; Nicholas Cieslewicz [i in.]. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Modele dyskursów prawniczych / Artur Kotowski. - Toruń : Dom Organizatora, 9. Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej / Justyna Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 10. Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce / red. Krzysztof F. Bolt, Dorota Michalska-Sieniawska, Bartosz Węgrzynowski. - Gdynia : Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, 11. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 3 ; Stan prawny na 15 lutego 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 18 zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 13. Prawo karne wykonawcze / Małgorzata Kuć, Małgorzata Gałązka. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 14. Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd. 10, uakutal. i poszerz. - Toruń : Dom Organizatora, 15. Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice / Wojciech Górecki [i in.]. - Wyd. 4, rozsz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 16. Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy / Anna Stępień-Sporek, Michał Wyrwiński, Piotr Zakrzewski. - Warszawa : LexisNexis, Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł / Władysław Rozwadowski. - Wyd Poznań : Ars boni et aequi, Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś. - Wyd Warszawa : LexisNexis, Przedsiębiorca w obliczu upadłości : diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce / Sylwia Morawska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 20. Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej / Jan Lic. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 21. Wpływ zmian prawa na jego wykładnię / Tomasz Grzybowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 22. Wstęp do prawoznawstwa / Lech Morawski. - Wyd Toruń : Dom Organizatora, Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji / Tadeusz Stępień. - Toruń : Dom Organizatora,

4 EKONOMIA. Rynek pracy. Polityka regionalna. UE 1. Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. nauk. Zbigniew Góral. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2. Makroekonomia : ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej / red. nauk. Marian Noga. - Warszawa : CeDeWu, Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej / Helena Dudycz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4. Mikroekonomia współczesna / Tomasz Zalega. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Gary S. Becker, Richard A. Posner ; przeł. Sergiusz Kowalski ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? : wizjonerzy i prepersi / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 7. Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej / Alicja Ryszkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 8. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / John M. Keynes. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych / Stanisław Stachak. - Warszawa : Difin, 11. Polityka równości płci w Uni Europejskiej / Johanna Kantola ; tł. Jan Dzierzgowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet / Baha Kalinowska- Sufinowicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 13. Racjonalność w ekonomii / Vernon L. Smith ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 14. Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne, społeczne / Katarzyna Brzychcy. - Warszawa : CeDeWu, 15. Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. Zbigniew Przygodzki. - Warszawa : Difin, 16. Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Wiesława Kozek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 17. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Warszawa : Difin, 18. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). - Warszawa : CeDeWu, System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski. - Wyd. 6 zm. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,

5 FINANSE. System finansowy. Podatki. Ubezpieczenia. Inwestycje. Kryzys finansowy 1. Analiza techniczna : wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych / Michael N. Kahn ; przeł. Kamila Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Dojrzałość rynku akcji : istota, determinanty, pomiar / Marcin Kalinowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 3. Inwestowanie, spekulowanie, kolekcjonowanie / red. nauk. Agata Adamska, Andrzej Fierla. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki / Jakub Borowski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 5. Kryzys gospodarczy : test dla stosowanej polityki : metody przeciwdziałania i ich skuteczność / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 6. Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Stanisław Dolata. - Wyd. 3 ; Stan prawny na 1 października 2013 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy / red. nauk. Tomasz Banasik, Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol. - Warszawa : CeDeWu, 9. Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych / Iwa Kuchciak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Grzegorz Borowski. - Warszawa : CeDeWu, Rynki inwestycji alternatywnych / Małgorzata Mikita, Wanda Pełka. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Rynkowy system finansowy / Marian Górski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 13. System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych / Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marcin Kawiński, Dariusz Stańko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 14. Ubezpieczenia / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 15. Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Joanna Rutecka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym / pod red. Joanny Żabińskiej, Krystyny Mitręgi-Niestój, Blandyny Puszer. - Warszawa : CeDeWu, Finanse samorządowe 1. Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Krystyna Brzozowska [ i in.]. - Warszawa : CeDeWu, 2. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny : problematyka prawnofinansowa / Małgorzata Cilak. - Toruń : Dom Organizatora,

6 4. Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : Difin, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych / Magdalena Zioło. - Warszawa : CeDeWu, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej / Michał Wieloński. - Warszawa : Difin, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Andrzej Borodo. - Toruń : Dom Organizatora, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Dagmara Maria Hajdys. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ADMINISTRACJA PUBLICZNA / SEKTOR POZARZĄDOWY zarządzanie, finanse 1. Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny / pod red. Arkadiusza Babczuka. - Stan prawny: styczeń 2013 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 3. Fundacje i stowarzyszenia : funkcjonowanie i opodatkowanie / Andrzej Ogonowski, Aldona Gibalska. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych, Fundacje i stowarzyszenia : współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną / Robert Barański, Anna Olejniczak. - Stan prawny: listopad 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Kierownik w instytucji publicznej : znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania / Radosław Hancewicz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Nowe zarządzanie publiczne / Marcin Zawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej na tle europejskim / Ewa Leś. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 8. Organizacje pożytku publicznego : fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika / pod red. Moniki Muchy. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 9. Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz Fudaliński. - Warszawa : Difin, 10. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie / Radosław Hancewicz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 11. Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Agnieszka Bejma. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania / red. nauk. Danuta Stawasz, Dorota Sikora- Fernandez. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET,

7 RACHUNKOWOŚĆ 1. Buchalter ułomny czyli psychologiczne zasady księgowania i liczenia pieniędzy / Piotr Gasparski. - Warszawa : CeDeWu, 2. Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości / Przemysław Czajor. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 3. Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", Karta podatkowa 2014 : opodatkowanie działalności gospodarczej nowymi stawkami / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych / pod red. Mieczysławy Cellary i Moniki Kaczurak- Kozak. - Stan prawny: styczeń Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce : MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości / red. nauk. Andrzej Piosik. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 7. MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej / Artur Hołda. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 8. Organizacja rachunkowości / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz. - Warszawa : FINANS-SERVIS, Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej : ewidencja i rozliczanie : zbiór zadań z komentarzem / Danuta Małkowska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 11. Rachunkowość jednostek gospodarczych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : FINANS-SERVIS, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne / Małgorzata Wieczorek- Fronia, Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 14. Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania / Piotr Szczypa. - Wyd. 3. popr. i uaktual. - Warszawa : CeDeWu, Finanse przedsiębiorstw 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski (red.). - Warszawa : Difin, Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie / Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow. - Warszawa : Difin,

8 4. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji / Rafał Tuzimek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 5. Faktoring jako jeden z elementów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Katarzyna Kreczmańska- Gigol. - Warszawa : Difin, 6. Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 7. Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, Finanse przedsiębiorstwa / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Finanse przedsiębiorstwa / red. nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 10. Finanse przedsiębiorstwa : kategorie, wartości / Jolanta Iwin-Garzyńska. - Szczecin : Economicus, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych / Bożena Kołosowska. - Warszawa : CeDeWu, 12. Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Agnieszka Czajkowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 13. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem : jak zachować płynność finansową / Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 14. NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw : systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju / Dominika Kordela. - Warszawa : CeDeWu, 15. Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska. - Warszawa : Difin, 16. Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda. - Warszawa : CeDeWu, Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 18. Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa / red. nauk. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Warszawa : Difin, 19. Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego / Bronisław Micherda, Łukasz Górka, Małgorzata Szulc. - Warszawa : Difin, 2010.

9 BANKOWOŚĆ 1. Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku / Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak. - Warszawa : CeDeWu, Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym : dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty / Irena Pyka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Bankowe rezerwy na straty kredytowe : praktyka światowa / Teresa Orzeszko. - Warszawa : CeDeWu, Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska [i in.]. - Wyd. zaktual. i rozsz. - Warszawa : Poltext, 5. Bankowość : podstawowe zagadnienia / Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka. - Białystok : Temida 2, Bankowość elektroniczna : studium prawne / Barbara Bajor. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Ewolucja usług private banking & wealth management : od bankierów prywatnych do konglomeratów finansowych / Joanna Pietrzak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 8. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe / Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska. - Wyd. 3 ; stan prawny na 30 czerwca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Instrumenty bankowości elektronicznej / Anna Matuszyk, Paweł Grzegorz Matuszyk. - Wyd. 2 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce / red. nauk. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. - Warszawa : CeDeWu, Negocjacje w bankowości warunkiem skutecznej sprzedaży / Edyta Ziomek. - Warszawa : Promotor, Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Hanna Żywiecka. - Warszawa : CeDeWu, 14. Nowa umowa kapitałowa : Ewolucja czy rewolucja / Jolanta Zombirt. - Warszawa : CeDeWu, Obsługa klienta indywidualnego w bankowości na przykładzie Banku Millenium S.A. / Edyta Ziomek. - Warszawa : Promotor, Podstawy współczesnej bankowości : podręcznik / Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Krzysztof Waliszewski. - Warszawa : CeDeWu, Private banking : marketing, jakość, sprzedaż / Dorota Bednarska-Olejniczak. - Warszawa : CeDeWu, Przejrzystość polityki pieniężnej / Violetta Kałuzińska. - Warszawa : CeDeWu, 20. Zarządzanie ryzykiem bankowym / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2012.

10 NIERUCHOMOŚCI 1. Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Anna Białek-Jaworska. - Warszawa : CeDeWu, Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Maciej Nowak, Teodor Skotarczak (red.). - Warszawa : CeDeWu, Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / pod red. nauk. Marka Bryxa. - Warszawa : CeDeWu, 4. Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Katarzyna Najbar. - Warszawa : Poltext, 5. Spółdzielnia czy wspólnota? : zarządzanie zasobami mieszkaniowymi / Iwona Foryś, Maciej Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej / Agnieszka Goldiszewicz. - Stan prawny na 31 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 7. Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Bartłomiej Gliniecki. - Stan prawny na 1 marca 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wahania cen na rynku mieszkaniowym / Radosław Trojanek. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych : aspekty teoretyczne i praktyczne / Piotr Lis. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Wpływ transformacji ustrojowej na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : analiza z perspektywy wybranych modeli mikroekonomicznych / Rafał M. Jakubowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Zarządzanie nieruchomościami / red. nauk. Zbigniew Bukowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 12. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / pod red. Adama Nalepki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.

11 ZARZĄDZANIE 1. Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Alicja Antonowicz. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Jednominutowy menedżer : najpopularniejsza na świecie metoda zarządzania / Ken Blanchard, Spencer Johnson. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki. - Kraków ; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza : Drukarnia ANTYKWA, Nieformalne aspekty biznesu : Rosja, kraje arabskie, Hongkong - Chiny : z doświadczeniami praktycznymi Autora / Andrzej Buszko. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw / Agata Rundo, Marta Ziółkowska. - Warszawa : CeDeWu, 6. Poradnik menedżera projektu : praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne / Richard Newton ; przeł. Jacek Środa. - Warszawa : Edgard, Proces przedsiębiorczy : tworzenie nowych przedsiębiorstw / Aleksandra Gaweł. - Warszawa : Difin, 8. Przedsiębiorczość / Robert B. Mellor [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Teresa Piecuch. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 10. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Zbigniew Makieła. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 11. Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych / Agnieszka Kurczewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 12. Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej / red. nauk. Stanisław Łobejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Przedsiębiorstwo a otoczenie : oddziaływanie, skutki / red. nauk. Teresa Pakulska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Przedsiębiorstwo gastronomiczne / Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska. - Warszawa : Difin, Rzemieślnicy i biznesmeni : właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych / pod red. Juliusza Gardawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 16. System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Maciej Woźniak. - Kraków : Wydawnictwa AGH, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 18. Zarządzanie : jak zarządzać i jak być zarządzanym / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie : tradycja i nowoczesność / red. nauk. Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 20. Zarządzanie działalnością innowacyjną / red. nauk. Lidia Białoń. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Zarządzanie projektami : studia przypadków / red. nauk. Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 22. Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne / red. nauk. Marek Wirkus. - Warszawa : Difin,

12 23. Zarządzanie projektami krok po kroku / Mariusz Kapusta. - Warszawa : Edgard, 24. Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Leigh Branham. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy / Joanna Krawczyk [i in.]. - Stan prawny na 19 października 2010 r. - Warszawa : INFOR Ekspert, Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania / red. nauk. Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński. - Warszawa : CeDeWu, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach / Robert Wood, Tim Payne ; przeł. Magdalena Lany. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji / Kinga Padzik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 7. Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji / red. nauk. Jerzy Bogdanienko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Projektowanie i realizacja szkoleń / Aldona Andrzejczak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rekrutacja : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 11. Rekrutacja pracowników / Wojciech Jarecki. - Szczecin : Economicus, ROI czyli zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój kadr / Jack J. Phillips ; tł. Michał Warchała. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Skuteczna rekrutacja / Dominik Wieczorek. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Henryka Bienioka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy, narzędzia, aplikacje / red. nauk. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej : ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gdyńskich przedsiębiorstwach / Łukasz Narloch. - Warszawa : Promotor, Zwalnianie pracownika / [Susan Alvey, Steven Robbins ; tł. Ewelina Krok]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy / Małgorzata Sidor- Rządkowska. - Wyd. 2 uaktual. i rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

13 MARKETING 1. Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Bez osobowości : dlaczego firmy tracą swoją autentyczność i jak wielkie marki ją odzyskują / Rohit Bhargava ; przedm. Guy Kawasaki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Biznes na Facebooku i nie tylko : praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 4. marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Piotr Krupa, Maciej Ossowski. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 5. Kreowanie silnej marki / Maciej Dębski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Monika Skorek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 7. Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Katarzyna M. Staszyńska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Marketing doświadczeń : jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? / Monika Boguszewicz-Kreft. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 9. Marketing społecznościowy : tajniki skutecznej promocji w social media / Arkadiusz Podlaski. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Marketing sportu / Andrzej Sznajder. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej / Magdalena Rzemieniak, Ewa Tokarz. - Lublin : Politechnika Lubelska, Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich : wybrane aspekty / Sławomir Gawroński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 13. Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Krystyna Wojcik. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 14. Relacje i lojalność klientów w marketingu / Katarzyna Dziewanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : ujęcie marketingowe / Adam Figiel. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 16. Sponsoring : klucz nowoczesnego marketingu / Marek Datko. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej / Beata Nowotarska-Romaniak. - Stan prawny na 1 maja 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 18. Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Paweł Tkaczyk ; oprac. Ilona Prochera-Smykała. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Zarządzanie marką / Halina Szulce, Karolina Janiszewska. - Wyd. 2. zm. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna Śmigielska. - Warszawa : Difin,

14 LOGISTYKA 1. ABC magazyniera / Eugeniusz Januła, Teresa Truś. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Centra logistyczne w łańcuchach dostaw / Beata Skowron-Grabowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 1-3 / Katarzyna Grzybowska. - Warszawa : Difin, Infrastruktura logistyczna / Ewa Kowalska-Napora. - Szczecin : Economicus, Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi / Bronisław Słowiński. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie / red. Elżbieta Hałas. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Konfigurowanie łańcucha dostaw : teoria, instrumenty i technologie / Arkadiusz Kawa. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Konkurencja na rynku usług transportowych / Grażyna Rosa. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 9. Logistyka : infrastruktura, sieci, strategie / Jerzy Korczak. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 10. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1-2 / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Logistyka produkcji : teoria i praktyka / red. nauk. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Logistyka przyszłości / red. nauk. Halina Brdulak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej / Grażyna Chaberek-Karwacka. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nowoczesna logistyka / Paul R. Murphy jr, Donald F. Wood. - Wyd Gliwice : Wydawnictwo HELION, Opakowania w systemach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka. - Wyd. 3 zm. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji / Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 17. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Krzyżaniak [i in.]. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 18. Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych / Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Paweł Andrzejczyk. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 19. Polityka rozwoju transportu / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 20. Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym / Michał Pluciński. - Warszawa : CeDeWu, 2013

15 21. Projektowanie procesów logistycznych : monografia / Ewa Kowalska-Napora. - Szczecin : Economicus, Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. - Warszawa : Difin, Strategie łańcuchów dostaw / Red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Systemy logistyczne. Cz. 1-2 / pod red. Tomasza Nowakowskiego. - Warszawa : Difin, Technologie informatyczne w logistyce / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, Towaroznawstwo dla logistyki : wybrane problemy / red. nauk. Tomasz Jałowiec. - Warszawa : Difin, Vademecum organizacji gospodarki magazynowej / Zdzisław Dudziński. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Zarządzanie łańcuchami dostaw / red. nauk. Marek Ciesielski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw / red. nauk. Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych / Barbara Ocicka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Varia 1. Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza BRANTA, Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / John Allen Paulos. - Warszawa : CeDeWu, Mała historia filozofii / Otfried Hoffe ; przeł. Janusz Sidorek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Metodologia pracy naukowej / Jarosław Zieliński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosław Nesterowicz. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 8. Podejmowanie trafnych decyzji / Ros Jay ; przeł. Hanna Kossak-Nowocień. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmüller. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Kevin Lane Keller ; wstęp do wyd. pol. Jacek Kall ;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Rewolucja social media / Michał Sadowski. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn:

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Moodle : doceń e-learning z platformą Moodle! : ćwiczenia praktyczne / Michał Susfał. Gliwice : Helion, cop. 2013. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Handel elektroniczny / Krzysztof Dobosz. Warszawa : Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Biblioteka Wydziału Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2013]. Biblioteka Wydziału

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. The handbook for quality management : a complete guide to operational excellence / Thomas Pyzdek, Paul Keller. New York [etc.] : McGraw-Hill,

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo