Raport dzienny. 15 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje"

Transkrypt

1 Raport dzienny 15 czerwca 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 4.6% -23.% 55/159 WIG % 3.% -2.2% 546/ swig % -1.4% -24.4% 12/3 mwig % -3.5% -23.% 77/22 WIGBANKI % 2.5% -2.6% 81/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones %.16% -4.53% 6.34% S&P % -.12% -5.24% 5.3% NASDAQ % -1.98% -7.2% 7.79% 1 DAX % -4.1% -14.8% % BUX % -.15% -13.4% % IBOV % -1.58% -18.3% -1.15% 2/3/ /4/12 2 3/4/12 1/5/12 28/5/12 31/5/12 5/6/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -5.7% -12.5% -17.9% Polska 5.2% 4.76% 4.74% 4.9% 5.29% Ropa (USD/bbl) % -12.3% -2.9% -14.3% Węgry 7.18% 7.58% 7.79% 8.41% 8.49% Aluminium (USD/t) % -2.8% -12.4% -24.7% Niemcy -.6%.6%.13%.58% 1.49% Złoto (USD/OZ) % 4.2% -2.3% 6.5% USA.1%.18%.29%.74% 1.64% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 3.% 8.6% 26.5% EUR/PLN %.5% 4.4% 9.8% EUR/USD % -2.4% -3.9% -13.1% USD/HUF % 4.3% 6.1% 29.4% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % 14.7% 2.8% 114/33 Pekao % -.8% 18.7% 13/29 PKO BP % 3.6% 1.2% 56/16 PZU % 4.1% 9.6% 52/15 Informacje ze späłek BZ WBK. Obniżenie ratingu do BBB. Enea. Strajk w Enea Operator. Cyfrowy Polsat. Podwyższenie ratingu kredytowego. Azoty TarnÄw. Wydłużenie terminu zapisçw do 29 czerwca. Mennica. Budowa wieżowca w centrum Warszawy. Kredyt Bank. Podtrzymanie ratingu na poziomie BBB. GTC. Przedwstępna umowa sprzedaży Platinium Business Park I-V. Wygrani/Przegrani 1D 1D GTC % Synthos % TVN % Pekao % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie GTC Koniec zapisçw na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru Eurocash WZA GPW WZA NFI EMF WZA Quercus TFI Dzień ustalenie prawa do.2 PLN dywidendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Bilans handlu zagranicznego (mld EUR) EU :3 Wskaźnik Empire Manufacturing US : Napływ kapitałçw długoterminowych (mld USD) US :15 Produkcja przemysłowa za maj (m/m) US.1% 1.1% 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek BZ WBK Obniżenie ratingu do BBB Agencja Fitch obniżyła długoterminowy rating banku (IDR) z poziomu A- do BBB z perspektywą stabilną. Zmiana została przeprowadzona w związku z obniżeniem ratingu Banku Santander do BBB+. Enea Strajk w Enea Operator Komitet strajkowy Enea Operator wyznaczył datę strajku ostrzegawczego na poniedziałek 18 czerwca. Strajkujący pracownicy nie będą przez dwie godziny rano i wieczorem usuwać awarii sieci dystrybucyjnej. Protest dotyczy restrukturyzacji wewnętrznej spçłki. W przypadku niepowodzenia dalszych rozmçw, 25 czerwca odbędzie się strajk trwający po cztery godziny rano i wieczorem, a 2 lipca przeprowadzony zostanie strajk całodniowy. Cyfrowy Polsat Podwyższenie ratingu kredytowego Agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P") podwyższyła korporacyjny rating kredytowy dla spçłki Cyfrowy Polsat z poziomu 'BB-' do 'BB' ze stabilną perspektywą. S&P podwyższyła także z 'BB-' do 'BB' długoterminowy rating dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 35 milionçw euro z terminem zapadalności w 218 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spçłkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu. Agencja uzasadniła swoją decyzję zmniejszeniem poziomu ryzyka finansowego Grupy Cyfrowego Polsatu, jak rçwnież utrzymaniem dotychczasowej polityki finansowej spçłki zmierzającej do dalszej redukcji poziomu zadłużenia w przyszłości. Azoty TarnÄw Wydłużenie terminu zapisäw do 29 czerwca Pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK poinformował, że Acron wydłużył okres przyjmowania zapisçw w wezwaniu na akcje ZA TarnÇw do 29 czerwca 212 r. Poprzednio koniec przyjmowania zapisçw wyznaczony był na 22 czerwca. Mennica Budowa wieżowca w centrum Warszawy SpÇłka planuje w ciągu kilku miesięcy uruchomić projekt budowy wieżowca przy ulicy Pereca. Inwestycja pochłonie mln PLN, stąd decyzja o pozostawieniu w spçłce całego zysku za 211 r. Kredyt Bank Podtrzymanie ratingu na poziomie BBB Agencja Fitch podtrzymała długoterminowy rating banku (IDR) na poziomie BBB, jednocześnie podejmując decyzję o zdjęciu go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. GTC Przedwstępna umowa sprzedaży Platinium Business Park I-V SpÇłka poinformowała o podpisaniu w dniu 14 czerwca br. z grupą Allianz Real Estate przedwstępnych umçw sprzedaży budynkçw Platinium I-V wraz z gruntem, na ktçrym są posadowione za łączną cenę mln EUR. Cena sprzedaży będzie podlegać korektom przy podpisaniu umçw przyrzeczonych. WśrÇd warunkçw zawieszających jest m.in. uzyskanie zgody od bankçw finansujących realizację projektu Platinium Business Park, a dla budynku Platinium V dodatkowo m.in. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku i wynajęcie budynku w 8%. Energoinstal WZA za.25 PLN dywidendy na akcję WZA zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 4.5 mln PLN, DPS =.25 PLN (DY = 2.2%) z zysku za rok 211. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 września br., a dniem wypłaty dywidendy 21 września br. PBG, Hydrobudowa Żądanie wykupu obligacji Pioneer Pekao TFI oraz Union Investment TFI (w imieniu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A) złożyły żądania natychmiastowego wykupu obligacji. Ponadto Millennium Bank wypowiedział PBG oraz Hydrobudowie umowy o linie na gwarancje bankowe. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Energomontaż-Południe Wypowiedzenie umowy kredytowej Paribas Bank Polska S.A. wypowiedział w dniu 11 czerwca br. umowy wielocelowej linii kredytowej, jako przyczynę wskazując zagrożenie upadłością wynikające z poręczenia obligacji PBG S.A. oraz z wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank BGŻ SA. SpÇłka przypomniała o złożeniu wcześniej oświadczenia o uchyleniu się od skutkçw prawnych oświadczeń woli w zakresie udzielonych PBG S.A. poręczeń obligacji. Mostostal Zabrze Upadłość späłki pośrednio zależnej Sąd Rejonowy w Opolu wydał w dniu 13 czerwca br. z wniosku Przedsiębiorstwa RobÇt Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie-Koźlu (spçłka zależna od Przedsiębiorstwa RobÇt Inżynieryjnych S.A. Holding, spçłki 99.45% zależnej od Emitenta) postanowienie o ogłoszeniu upadłości PRDiM obejmującej likwidację majątku. Comarch Zdobycie zamäwienia o wartości 1.23 mln PLN Konsorcjum Comarchu i Pentacompu wygrało przetarg w ministerstwie sprawiedliwości na serwis i modernizację Krajowego Rejestru Karnego. Qumak-Sekom Powołanie zarządu nowej VI kadencji Na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej spçłki został powołany zarząd VI kadencji. Funkcję prezesa dalej będzie pełnił Paweł Jaguś, nie zmienił się rçwnież skład pozostałej trçjki wiceprezesçw, tworzących skład Zarządu. Berling Dywidenda w wysokości.2 PLN Akcjonariusze spçłki zadecydowali o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 211 roku w wysokości 3.5 mln PLN, czyli.2 PLN na akcję. Prawo do dywidendy zostanie przyznane , a wypłata nastąpi Znaczne pakiety akcji Ferrum SpÇłka nabyła 1 95 akcji własnych po średniej cenie PLN za akcję. Alchemia SpÇłka nabyła tys. akcji własnych po średniej cenie 11.9 PLN za akcję w celu dalszej odsprzedaży. OtmuchÇw Fundusze zarządzane przez Aviva Investors TFI zmniejszyły udział w ogçlnej liczbie głosçw z 5.53% do 4.35%. Pelion SpÇłka nabyła.8 tys. akcji własnych po średniej cenie 27. PLN za akcję. Rovese W wyniku nabycia akcji przez podmiot zależny udział Michała Sołowowa w spçłce zwiększył się z poziomu 51.67% do 53.14%. Warimpex Członek Zarządu nabył w dniu 12 czerwca br. na GPW w Wiedniu 1, akcji po średniej cenie jednostkowej.818 EUR. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV /3/12 1/5/ /3/12 1/5/ /3/12 1/5/ /3/ /4/12 2 3/4/12 4/5/12 9/5/12 14/5/ /5/12 3/5/12 4/6/12 7/6/12 12/6/ /3/ /4/12 2 1/5/ /3/12 3/5/12 8/5/12 11/5/12 16/5/12 21/5/12 24/5/12 12/6/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 czerwiec '12 12 czerwiec '12 13 czerwiec '12 14 czerwiec '12 15 czerwiec '12 Dane makro Produkcja przemyslowa (UK), Wskaznik NFIB Small Business Optimism, Indeks cen importu, Wskaznik IBD/TIPP Economic Optimism Inflacja CPI (GER), Produkcja przemyslowa (EU), Wnioski o kredyty hipoteczne, Inflacja CPI (PL), Inflacja PPI, Sprzedaz detaliczna Inflacja CPI (EU), Wnioski o zasilek, Bilans obrotow biezacych, Inflacja CPI Bilans handlu zagranicznego (UK), Zatrudnienie (EU), Bilans handlu zagranicznego (EU), Bilans obrotow biezacych (PL), Wskaznik Empire Manufacturing, Naplyw kapitalow dlugoterminowych, Produkcja przemyslowa, Indeks Uniwersytetu Michigan Wyniki spçłek Dywidenda Quantum (dzień ustalenia PKO BP (dzień ustalenia, Wawel (dzień wypłaty), Dom Development (dzień ustalenia Kino Polska (dzień wypłaty), Ferro (dzień ustalenia prawa do dywidendy) Emperia (dzień wypłaty), Orzeł Biały (dzień wypłaty), Pragma Faktoring (dzień ustalenia prawa do dywidendy) Quercus TFI (dzień ustalenie, Infovide- Matrix (dzień wypłaty), Polmed (dzień ustalenie Inne Warimpex (WZA), Zamet Wasko (WZA), Qumak- (WZA), Pragma Inkaso (WZA), Sekom (WZA), CAM Media Rainbow Tours (WZA), (WZA), ABM Solid (WZA), Complex (WZA), Pepees Hygienika (WZA), Procad (WZA) (WZA) Berling (WZA), Redan (WZA), Resbud (WZA) GTC (koniec zapisçw na akcje serii I wykonaniu prawa poboru), Orbis (WZA), Rafako (WZA), Lentex (WZA), Bomi (NWZA), Energoinstal (WZA) Eurocash (WZA), GPW (WZA), NFI EMF (WZA), Pegas (WZA), Amica (WZA), Plast-Box (WZA), Ampli (WZA) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwiec '12 19 czerwiec '12 2 czerwiec '12 21 czerwiec '12 22 czerwiec '12 Dane makro Inflacja CPI (UK), Indeks Zew (GER), Zatrudnienie I wynagrodzenia (PL), Rozpoczete budowy domow Inflacja PPI (GER), Stopa bezrobocia (UK), Wnioski o kredyty hipoteczne, Inflacja PPI (PL), Decyzja FOMC w sprawie stop procentowych Wskaznik PMI dla przemyslu (GER, EU), Wskaznik PMI dla uslug (EU), Sprzedaz detaliczna (UK), Wnioski o zasilek, Wskaznik zaufania konsumentow (EU), Indeks IFO (GER) Indeks Philadelphia Fed, Sprzedaz istniejacych domow, Indeks cen domow, Wskazniki wyprzedzajace Wyniki spçłek Dywidenda Aplisens (dzień ustalenia Pekao (dzień ustalenia prawa do dywidendy) Benefit System (dzień ustalenia prawa do dywidendy), Sonel (dzień ustalenia prawa do dywidendy), Polmed (dzień wypłaty), Teresa Medica (dzień wypłaty) TP SA (dzień ustalenia prawa dywidendy), BSC Drukarnia (dzień wypłaty) Eko Export (dzień ustalenia Inne Apator (WZA), Cognor (WZA), Kania (WZA), ADV (WZA), Kompap (WZA) Netia (WZA), Presco (WZA), Selena FM (WZA), Centrum Klima (koniec zapisçw w wezwaniu), Tell (początek zapisçw w wezwaniu), ACE (WZA), Gino Rossi (WZA), JHM (WZA), Budopol (WZA) Bank Handlowy (WZA), Integer (WZA), Skok (WZA), ZPUE (WZA), Paged (WZA), Megaron (WZA), ED Invest (WZA), Efekt (WZA), Fast Finance (WZA) Cinema City (WZA), Stalprodukt (WZA), Amrest (WZA), Libet (WZA), Będzin (WZA), Arteria (WZA), MIT (WZA), Wistil (WZA), Hyperion (WZA), Polna (początek zapisçw w wezwaniu), Yawal (WZA) Azoty TarnÇw (koniec zapisçw w wezwaniu), Agora (WZA), Forte (WZA), Milkiland (WZA), Ulma (WZA), Gant (WZA), Mirbud (WZA), Energopol-Południe (WZA), Wojas (WZA), ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 213p p 213p * 3 212* 2 Bank Handlowy akumuluj % % -17% % 3.8% BRE Bank akumuluj % % -14% %.% BZ WBK neutralnie % % 2% % 3.4% ING BŚK akumuluj % % -11% %.% Kredyt Bank akumuluj % % -24% %.% Pekao neutralnie % % -19% % 3.9% PKOBP kupuj % % -25% % 3.9% BGZ neutralnie % % 19% %.% Bank BPH akumuluj % % -37% %.% Ubezpieczenia PZU akumuluj % % -16% % 6.4% Deweloperzy Echo kupuj % % -29% %.% GTC kupuj % % -64% %.% Dom Development * * * % -46% % 5.4% Gant * 6.25 * * % -51% %.% J.W. Construction * 4.29 * * % -72% %.% Polnord * * * % -52% % 3.3% Robyg * 1.22 * * % -37% % 9.8% Paliwa i metale KGHM neutralnie % % -24% % 12.6% Kęty kupuj % % -6% % 4.2% Lotos neutralnie % % -45% %.% PKN Orlen akumuluj % % -33% %.% PGNiG redukuj % % -5% %.% Stalprodukt redukuj % % -5% %.% Przemysł chemiczny Synthos akumuluj % % 13% % 8.3% Energetyka PEP kupuj % % -14% %.% Enea akumuluj % % -18% %.% Kogeneracja kupuj % % -21% % 6.1% PGE akumuluj % % -24% % 7.% Tauron neutralnie % % -3% % 6.6% Media Agora kupuj % % -52% % 1.4% TVN akumuluj % % -52% % 1.3% IT Assecco Poland neutralnie % % -3% % 4.4% Sygnity neutralnie % % -25% %.% Branża spożywcza Kernel kupuj % % -29% %.% Bakalland kupuj % % -39% %.% Helio kupuj % % -6% %.% Duda akumuluj % % -63% %.% Mieszko kupuj % % -7% %.% Wawel akumuluj % % 11% %.% Colian kupuj % % -5% %.% Ambra kupuj % % -26% %.% Handel NG2 akumuluj % % -1% % 3.% LPP neutralnie % % 43% %.% NFI EMF akumuluj % % -37% %.% Eurocash neutralnie % % 42% %.% Alma akumuluj % % -26% %.% Branża gärnicza JSW akumuluj % % % 5.4% NWR sprzedaj % % -61% % 1.9% Bogdanka neutralnie % % 5% % 3.2% Kopex akumuluj % % -22% %.% Famur akumuluj % % 4% %.% Bumech kupuj % % -49% %.% Pozostałe späłki Arctic Paper neutralnie % % -42% %.% Mondi akumuluj % % -18% %.% Qumak-Sekom kupuj % % -37% %.% Rainbow Tours akumuluj % % -58% %.% Zetkama kupuj % % 63% %.% Impel kupuj % % -16% % 5.7% Mirbud kupuj % 75. % -74% % 1.% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogloszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podzialu zysku za rok 211, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartaly i sredniego poziomu kapitalow wlasnych z pieciu ostatnich kwartalow ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki Dyrektor Adam Kaptur Franciszek Wojtal, CFA Maciej Krefta Wojciech Woźniak Analityk branża spożywcza, handel Analityk energetyka, papier i drewno Analityk budownictwo i deweloperzy Asystent Arkadiusz Szumilak Marek Przytuła Jarosław Ołdakowski Aleksandra Jastrzębska Łukasz Siwek Asystent Grażyna Mendrych Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Aplisens, Ciech, Sygnity, Wielton, Skyline, Hawe, Mieszko, PGE, Selena. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Ciech, Gastel-Żurawie, Enel-Med, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro Raport dzienny 18 maja 211 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 3 WIG2 2 86-1.41% -2.3% 15.4% 721/26 WIG 48 286-1.34% -2.1% 16.2% 968/349 swig8 12 327-1.29% -2.5%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 21 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 521 -.9%.5% 4.4% 771/29 WIG3 2 749 -.11%.8% 6.6% 823/224 mwig4 3 927 -.13% 2.4% 15.2% 153/41 swig8

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 sierpnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 28 sierpnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 28 sierpnia GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 118 2.9% -3.5% -12.5% 812/215 WIG3 2 338 2.18% -3.5% -9.7% 858/227 mwig4 3 628 2.58% -2.5% 6.7%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Eurocash 37.25 2.39% Kernel 29.50-1.67% JSW 23.44 1.91% KGHM 110.40-1.34% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Eurocash 37.25 2.39% Kernel 29.50-1.67% JSW 23.44 1.91% KGHM 110.40-1.34% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 6 lutego 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 342.% 3.4% -3.2% 762/29 WIG3 2 527.7% 3.7% -1.2% 792/217 mwig4 3 528.45% 2.9% 1.1% 93/25 MIS8

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 31 stycznia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 31 stycznia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 31 stycznia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 336.97% -2.7% -6.3% 776/248 WIG3 2 467.69% -2.8% -2.2% 83/265 mwig4 3 351 -.43%.2% 29.% 135/43

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 16 listopada 2 ropa naftowa, miedź, aluminium W minionym miesiącu obserwowaliśmy poprawę odczytñw danych makroekonomicznych z Państwa Środka. Na kilkumiesięcznych szczytach znalazły się produkcja przemysłowa

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania 8 kwietnia 2013 2013-04-08 TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż 1.049.378 akcji Zakładów

Bardziej szczegółowo

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN 9 grudnia 2013 2013-12-09 TRIGON COVERAGE Hygienika Zawarcie umowy kupna 100% udziałów w spółce Poopeys Deutschland GmbH za 900 tys. PLN Przedmiotem działalności Poopeys Deutschland GmbH jest dystrybucja

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania 23 lipca 2013 2013-07-23 TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H Kruk Uchwała zarządu w sprawie emisji pięcioletnich obligacji serii R3 o wartości do 50

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Oscillator 9 16 23 30 April 7 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Dziennik

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

Potencjalne synergie motorem wzrostu

Potencjalne synergie motorem wzrostu Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj 48.40 54.30 Puławy akumuluj 114.90 135.75 Potencjalne synergie motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo