INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA 1

2 PL INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO SPIS ELEMENTÓW WYMAGANE NARZĘDZIA (poza dostawą) Ref Opis Ilość Opis Grzejnik drabinkowy Taśma PTFE Duży płaski śrubokręt Zaślepka 8mm wiertło do betonu lub 3mm wiertło do drewna Zaślepka układu odpowietrzającego Zestaw kluczy Wspornik naścienny Klucz francuski Kołek Czysta szmatka Długa śruba Mała śrubka Rozpórka Zatyczka Śruba przeciwległa Zaczep Podkładka Wkładka gwintowana kwadratowa 2

3 PRZED MONTAŻEM PL Sprawdzić na podstawie listy części kompletność dostawy. W przypadku braków lub uszkodzenia którejkolwiek z dostarczonych części należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Przed rozpoczęciem prac należy zdjąć cztery nakładki ochronne umieszczone na każdym rogu drabiny. Upewnić się, że grzejnik został umieszczony w sposób umożliwiający bezproblemowe połączenie z instalacją centralnego ogrzewania. MONTAŻ 1. Dokonać wyboru żądanej pozycji instalacji. Upewnić się, że ściana jest wystarczająco gruba i mocna tak, aby utrzymała ciężar grzejnika łazienkowego. Do montażu najlepiej nadają się ściany z cegły lub pustaków. W przypadku ustawiania na karton gipsie grzejnik należy przymocować do pałąków z drewna 2. Dokręcić zaślepkę B (jeśli znajduje się na wyposażeniu) oraz zaślepkę układu odpowietrzającego do dwóch górnych otworów gwintowych znajdujących się w górnym kanaliku drabinki A. Mogą być zamontowane po obu stronach. Używać ściereczki aby zapobiec uszkodzeniom. Dokręcić za pomocą klucza francuskiego. Użyć taśmy PTFE. 3. Nakręcić zakończenia zaworów grzejnikowych (nie wchodzących w zakres dostawy) w dolną części dwóch wkrętów. Użyć taśmy PTFE. 4. Wsporniki naścienne powinny być montowane w odległości co najmniej 10 cm od wewnętrznej krawędzi grzejnika drabinkowego 2 w pobliżu górnej części grzejnika oraz 1 w pobliżu jego części dolnej. Wysokość mocowania może różnić się w zależności od szczebelków grzejnika tak, aby umożliwić dobór najlepszego miejsca montażu na ścianie. Za pomocą ołówka zaznaczyć na ścianie miejsce montażu. 3

4 PL 5. Montowanie do ściany z cegły lub pustaków. Po zaznaczeniu pożądanej wysokości montażu, wywiercić otwór w ścianie korzystając z wiertła do betonu o średnicy 8mm, a następnie w otwór włożyć kołek E. Kołek musi być zrównany z powierzchnią ściany. Włożyć długą śrubę F (z podkładką L) przez środek wspornika D i wkręcić w kołek. Mocowanie do powierzchni wykonanych z drewna Przełożyć długą śrubę F(z podkładką L) przez środek wspornika ściennego D i przykręcić do drewnianego pałąka w wymaganym miejscu zamocowania 6. Przymocować wkładkę gwintowaną kwadratową M do otworu znajdującego się w rozpórce. Umieścić rozpórkę H wewnątrz wspornika ściennego i włożyć małą śrubę G do otworu wspornika ściennego. Nie dokręcać za mocno. 7. Oprzeć grzejnik A na zawiasach montażowych i włożyć śrubę J przez zaczep K. Włożyć śrubę pomiędzy wybrany szczebelek grzejnika i dokręcić do ściany. Upewnić się, że kwadratowa część zaczepu została dopasowana do szczebelka grzejnika. 4

5 8. Docisnąć płaską częścią do ściany, dopasować do pożądanej odległości, a następnie dokręcić małe śrubki zabezpieczające. Nałożyć zatyczki na każdą głowicę wspornika. PL 9. Podłączyć zakończenie zaworu do grzejnika i dokręcić. Użyć taśmy PTFE. WAŻNE Należy upewnić się, że system centralnego ogrzewania został dokładnie przepłukany przed użyciem w celu wypłukania wszelkich ciał obcych. Wytrzeć powierzchnię miękką, wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Zaleca się dodawanie odpowiedniego inhibitora do systemu centralnego ogrzewania tak, aby zapobiec korozji wewnętrznej i narastaniu kamienia kotłowego. 5

6 PL WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Uwaga: Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przestrzegać ich w celu zmniejszenia ryzyka wypadku. Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać wskazówki oraz instrukcje znajdujące się w tej instrukcji ostrzeżenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć. Jeśli urządzenie jest przekazywane osobom trzecim, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi. Profesjonalny montaż Montaż należy pozostawić wykwalifikowanemu fachowcy, który jest zaznajomiony z przepisami oraz regulacjami. Należy zaopatrzyć się w elementy montażowe odpowiednie do rodzaju ściany na której będzie montowany grzejnik. Gorące powierzchnie Grzejnik łazienkowy nagrzewa się podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykać grzejnika gołą skórą Uważać na dzieci Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy grzejnik łazienkowy jest używany w pobliżu dzieci lub innych osób, które być może nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Jeśli takie osoby używają grzejnika lub znajdują się w jego pobliżu, muszą być nadzorowane lub dobrze zapoznane z urządzeniem. Nie do użytku na zewnątrz Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem Używać grzejnika łazienkowego jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie może prowadzić do wypadków i obrażeń ciała. Nie wieszać na grzejniku żadnych ubrań w celu ich wysuszenia. Zasilanie ciepłą wodą lub parą Grzejnik łazienkowy może być zasilany ciepłą wodą lub parą. Maksymalna temperatura w obu przypadkach nie może przekroczyć 95 st.c. Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia: Ciepła woda (np. centralne ogrzewanie) max. 8 bar Para wodna max 13 bar (wartość ph powinna być niższa niż ph10) Naprawa W żadnym wypadku nie naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy należy zwrócić się do sprzedawcy lub wyspecjalizowanego punktu serwisowego. Napraw może dokonywać wyłączenie osoba do tego przeszkolona. Urządzenie znajduje się pod ciśnieniem. Podczas nieostrożnego otwarcia zaworów wrząca woda lub para wodna mogą wydostawać się z dużą prędkością, co może doprowadzić do poparzenia wysokiego stopnia. Jeżeli grzejnik przecieka, należy natychmiast zakręcić dopływ wody do grzejnika i skontaktować się ze specjalistą. Wytyczne dotyczące utylizacji Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Użytkowanie Nie wieszać na grzejniku ciężkich ubrań lub innych przedmiotów Konserwacja, czyszczenie Uwaga! Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Czyszczenie Grzejnik łazienkowy przecierać regularnie wilgotną ściereczką. Po każdym czyszczeniu należy sprawdzić grzejnik pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub rdzy. 6

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PL Powietrze w grzejniku Jeśli z grzejnika dochodzą dźwięki, możliwe, że w środku zalegają pęcherzyki powietrza. Za pomocą odpowiedniego zaworu bezpieczeństwa/odpowietrzającego można zwykle pozbyć się tych odgłosów. Zaleca się, aby odpowietrzanie zostało przeprowadzone przez fachowca. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się ze specjalistą. Uszkodzenia Jeśli wykryte zostaną pęknięcia lub silna rdza, należy skontaktować się z fachowcem. Wyciek wody Jeśli grzejnik przecieka, należy skontaktować się z fachowcem. Części zamienne Wymiana części musi być przeprowadzona przez fachowca. Nie próbować samodzielnie dokonywać napraw lub modyfikacji produktu. Używać części zamiennych dostarczonych (polecanych) przez producenta. DANE TECHNICZNE Temperatura Max. Temperatura robocza 95 st C Ciśnienie Max. Ciśnienie cieczy 13 bar Model GŁ-600x400x30mm GŁ-800x600x30mm Szerokość: 40 cm 60 cm Wysokość: 60 cm 80 cm Waga (bez wody): 4,2 kg 8 kg Moc cieplna: 204 W 445 W Największe dopuszaczalne ciśnienie robocze: 600 kpa 600 kpa Równanie charakterystyki cieplnej: Φ = 4,37688 Φ = 4,37688 T T WARUNKI GWARANCJI Niniejszy wyrób został skonstruowany, wyprodukowany i sprawdzony zgodnie z najnowszymi metodami. Począwszy od dnia wydania towaru producent, udziela 5-letniej gwarancji na wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie oraz jego niezawodne działanie na następujących warunkach. W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie usterki wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych zostaną usunięte bezpłatnie. W razie reklamacji w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrócenie się do punktu sprzedaży i dostarczenie kompletnego wyrobu wraz z akcesoriami. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu usterki. Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie lub konstrukcje wyrobu przez nabywcę lub osoby trzecie. Szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnego z jego przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi, ustawienia, montażu, instalacji lub przyłączenia, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania oraz spowodowane przez siłę wyższą lub inne wpływy zewnętrzne, np. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika nie podlegają świadczeniom gwarancyjnym. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem wyrobu oraz elementy montażowe. W przypadku reklamacji gwarant zastrzega sobie prawo naprawy bądź wymiany uszkodzonych części lub wymiany wyrobu. Wymienione części przechodzą na własność gwaranta. Nie istnieje prawo do dalszych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne będą uwzględniane po przedłożeniu przez nabywcę dowodu zakupu wyrobu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie RP. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 7

8 EST REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND ELEMENTIDE NIMEKIRI VAJALIKUD TÖÖRIISTAD (ei ole lisatud komplektile) Tah Kirjeldus Kogus Kirjeldus Redelsoojendi PTFE teip Suur lame kruvikeeraja Sulgur 8mm betoonipuur või 3mm puidupuur Õhutussüsteemi sulgur Mutrivõtmete komplekt Seinakonsool Tellitav võti Polt Puhas lapp Pikk kruvi Väike kruvi Vahetihvt Kattekork Ristpeaga kruvi Kest Seib Kandiline vahekruvi, keermestatud 8

9 ENNE PAIGALDAMIST EST Kontrollige nimekirja abil, kas kõik osad on tarnitud. Juhul, kui mõni tarnitud elementidest puudub või on kahjustatud, tuleb kohe kontakteeruda tarnijaga. Enne tööde alustamist tuleb eemaldada neli kaitsekatet igast redeli nurgast. Kontrollige, kas soojendi paikneb asendis, mis võimaldab selle probleemideta ühendamist keskküttesüsteemiga. PAIGALDAMINE 1. Valige soovitud paigaldusasend. Veenduge, kas sein on piisavalt paks ja tugev vannitoa radiaatori raskuse kandmiseks. Paigaldamiseks sobivad kõige paremini tellistest või kärgplokkidest seinad. Radiaatori paigaldamisel kipsplaadist seinale tuleks soojendi kinnitada puidust kinnitustaladele. 2. Keerake kahele ülemisele redeli A küljepostide ülaosas paiknevale keermestatud avale sulgur B (kui see on tarvikute hulgas olemas) ja õhutussüsteemi sulgur. Neid võib paigaldada mõlemale poole. Kasutage lappi, et vältida vigastusi. Kinnitage tellitava võtme abil. Kasutage PTFE teipi. 3. Keerake radiaatori ventiilide (mida ei tarnita komplektis) otsakud küljepostide allossa. Kasutage PTFE teipi. 4. Seinakonsoolid tuleks paigaldada vähemalt 10 cm kaugusele redelsoojendi sisemisest äärest 2 soojendi ülemise ääre lähedusse ja 1 selle alumise osa juurde. Nende kinnitamise kõrgust soojendi horisontaaltorude vahel on võimalik valida, et tagada parima paigalduskoha valiku võimalus seinal. Märkige hariliku pliiatsiga seinale paigalduskohad. 9

10 EST 5. Tellistest või kärgplokkidest seinale paigaldamine. Pärast sobiva paigalduskõrguse märgistamist puurige seina ava, kasutades selleks betoonipuuri läbimõõduga 8mm, seejärel pange avasse polt E. Polt tuleb tasapinnastada seina pinnaga. Pange teine kruvi F (koos seibiga L) läbi konsooli D ja keerake polt kinni. Paigaldamine puidust pindadele Pange pikk kruvi F(koos seibiga L) läbi seinakonsooli D ja kinnitage see puidust kinnitustalale soovitud paigaldusasendisse. 6. Paigaldage kandiline vahekruvi M vahetihvtis olevasse avasse. Kinnitage vahetihvt H seinakonsooli ja sisestage seinakonsooli avasse väike kruvi. Ärge keerake seda kinni väga tugevalt, et võimaldada hilisemat reguleerimist. 7. Asetage radiaator A paigaldustugedele, pange kruvi J läbi kesta K. Pange kruvi läbi sobiva soojendi horisontaaltoru ja kinnitage seinakonsoolile. Veenduge, kas kesta kandiline osa on sobitatud radiaatori vertikaaltoruga. 10

11 8. Suruge vertikaaltoru lameda osaga seina vastu, seadistage vajalikule kaugusele ja keerake siis kinni väikesed kinnituskruvid. Paigaldage igale konsooli otsale kattekorgid, kuni need klõpsatades paigale jäävad. EST 9. Ühendage radiaatori ventiili otsik radiaatoriga ja keerake kinni. Kasutage PTFE teipi. TÄHTIS Kontrollige, kas keskküttesüsteem on eelnevalt läbi loputatud ja vaba võimalikest võõrkehadest. Puhastage radiaatori pinda pehme, niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi agressiivseid puhastusvahendeid, mis võiksid kahjustada pealispinda. Soovitatav on lisada keskküttesüsteemile sobivat korrosioonivastast vahendit, et vältida sisemise korrosiooni teket ja katlakivi sadestumist. 11

12 EST TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED: Tähelepanu! Tutvuge alljärgnevate ohutusjuhistega ja järgige neid õnnetusjuhtumite riski vähendamiseks. Kasutusjuhend Lugege enne esmakasutamist tähelepanelikult läbi kõik ohutusalased juhised ja eeskirjad. Eelkõige pöörake tähelepanu käesolevas juhendis toodud hoiatustele. Kasutusjuhendit tuleb hoida seadme läheduses, et seda oleks võimalik vajadusel kasutada. Kui seade antakse edasi kolmandatele isikutele, tuleb sellele lisada käesolev kasutusjuhend. Professionaalne paigaldus Paigaldamine tuleb tellida kvalifitseeritud spetsialistilt, kes tunneb vastavaid eeskirju ja norme. Tellige keermeavade liigile seina, mille paigaldamiseks radiaatorile. Kuumad pinnad Vannitoa radiaator kuumeneb töö käigus. Põletuste vältimiseks ärge puudutage radiaatorit katmata nahaga. Tähelepanu: valmistage ette seina, kuhu tahate paigaldada radiaatori, tüübile vastavad paigalduselemendid. Pöörake tähelepanu lastele Olge eriti ettevaatlikud kasutades vannitoa radiaatorit laste või teiste isikute läheduses, kes ei ole teadlikud ohuriskidest. Kui sellised isikud kasutavad radiaatorit või viibivad selle läheduses, peavad nad olema järelvalve all või neile tuleb põhjalikult tutvustada seadme kasutamist. Kasutamiseks sisetingimustes Seade on ette nähtud kasutamiseks suletud ruumides Kasutage ainult otstarbekohaselt Kasutage vannitoa radiaatorit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Mistahes teine kasutusotstarve võib põhjustada õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste teket. Ärge riputage radiaatorile riideid kuivatamise eesmärgil. Sooja vee või aurutoide Vannitoa radiaatorit on võimalik toita sooja vee või auruga. Maksimaalne temperatuur mõlemal juhul ei tohi ületada 95 OC. Pidage kinni maksimaalsest lubatud rõhust: Soe vesi (nt keskküte) = maks. 13 baari Veeaur = maks. 13 baari (ph väärtus peab olema madalam kui ph10) Remont Kunagi ärge remontige seadet iseseisvalt. Hooldus ja remonditööde teostamiseks tuleb pöörduda müüja või kvalifitseeritud teeninduskeskuse poole. Remonditöid võib teha ainult vastava koolituse läbinud isik. Seade on rõhu all. Ventiilide ettevaatamatul avamisel võivad radiaatorist välja pääseda rõhu all olev keev vesi või veeaur ja tekitada tõsiseid põletusi. Juhul, kui radiaator lekib, tuleb kohe kinni keerata sissevool radiaatorisse ja kontakteeruda spetsialistiga. Juhised jäätmekäitluseks Järgige kohalikke jäätmekäitlust puudutavaid eeskirju. Hooldamine ja puhastamine Tähelepanu! Kõiki hooldustöid peavad teostama kvalifitseeritud spetsialistid. Puhastamine Vannitoa radiaatoreid tuleb regulaarselt puhastada niiske lapiga. Pärast igakordset puhastamist tuleb kontrollida, kas radiaator ei ole vigastatud, pragunenud või roostetanud. 12

13 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE EST Õhk radiaatoris Juhul, kui radiaatorist on kuulda helisid, on võimalik, et selle sees on õhumullid. Vastava ohutusventiili/õhutusklapi abil on tavaliselt võimalik nendest helidest vabaneda. Soovitatav on õhutamise teostamine asjatundja poolt. Kui see ei aita, tuleb pöörduda spetsialisti poole. Kahjustused Juhul, kui tuvastati praod või tugev roostetus, tuleb kontakteeruda spetsialistiga. Veelekked Juhul, kui radiaator lekib, kontakteeruga spetsialistiga. Varuosad Varuosade vahetamist peab teostama spetsialist. Ärge proovige teha parandustöid ega seadme modifikatsioone iseseisvalt. TEHNILISED ANDMED Temperatuur Maksimaalne töörõhk: 95 O C Rõhk Vedeliku maks. töörõhk: 13 baari Tarvikud/Mudel GŁ-600x400x30mm GŁ-800x600x30mm Laius: 40 cm 60 cm Kõrgus: 60 cm 80 cm Kaal (veeta): 4,2 kg 8 kg Soojusvõimsu: 204 W 445 W Maks. lubatud töörõhk: 600 kpa 600 kpa Soojustõhususe valem: Φ = 4,37688 Φ = 4,37688 T T GARANTIITINGIMUSED Käesolev toode on konstrueeritud, toodetud ja kontrollitud vastavalt uusimatele meetoditele. Tootja, annab 5-aastane garantii, alates toote üleandmise kuupäevast, tootedefektidele ja tagab selle riketeta töö järgmistel tingimustel: Garantii kehtimise perioodil kõrvaldatakse kõik materjali või tootmisvigadest tekkinud defektid tasuta. Veateate esitamiseks garantiiperioodil palume pöörduda ostupunkti ja anda üle toode tervikuna koos tarvikutega. Reklamatsioonid tuleb esitada kohe pärast vea avastamist. Garantii ei kehti volitamata sekkumise puhul seadme funktsioneerimisse või konstruktsiooni ostja või kolmandate isikute poolt. Garantii ei hõlma defekte, mille põhjuseks on toote mitteotstarbekohane kasutamine, mittenõuetekohane käsitsemine, seadistused, paigaldamine või ühendamine, mittenõuetekohane hooldamine või hoiustamine ja vääramatu jõu poolt või teiste väliste tegurite poolt põhjustatud defektid, nt mehaanilised, termilised, keemilised ja kahjustused, mille põhjuseks on kasutaja hooletus. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud loomuliku, osalise või täeliku kulumise tulemusena kooskõlas seadme omaduste või kasutusotstarbega ning paigalduselemente. Veateate puhul jätab garantiiandja endale õiguse kahjustatud osade parandamiseks, välja vahetamiseks või toote asendamiseks. Vahetatud osad on garantiiandja omandiks. Ostjal puudub õigus edasistest nõueteks käesoleva garantii alusel. Garantiinõuded rahuldatakse pärast toote ostutõendi esitamist ostja poolt. Käesolev garantii kehtib Poola Vabariigi territooriumil. Garantii ostetud tarbekaubale ei välista, piira ega peata ostja õigusi, mis tulenevad toote mittevastavusest lepingule. 13

14 LT VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA ELEMENTŲ SĄRAŠAS REIKALINGI ĮRANKIAI (nepristatomi) Sim Pavadinimas Kiekis Pavadinimas Vonios radiatorius PTFE sandarinimo juosta Didelis plokščias atsuktuvas Aklė 8mm grąžtas betonui arba 3mm grąžtas medienai Nuorinimo sistemos aklė Raktų rinkinys Sieninė atrama Veržliaraktis Kaištis Švarus skudurėlis Ilgas varžtas Mažas varžtas Statramstis Kaištis Priešpriešinis varžtas Pakaba Poveržlė Sraigtinis kvadratinis įdėklas 14

15 PRIEŠ MONTAVIMĄ LT Patikrinkite ar yra visos prietaiso dalys. Defektų arba dalių trūkumo atveju, susiekite su tiekėjų. Prieš montavimą nuimkite keturis apsauginius dangtelius, esančius kiekviename kampe. Įsitikinkite, kad radiatorius yra tinkamoje padėtyje, kurioje be kliūčių galima jį pajungti prie centrinio šildymo sistemos. MONTAVIMAS 1. Pasirinkite tinkamą montavimo padėtį. Patikrinkite ar sienos storis atitinka vonios radiatoriaus svorį. Radiatoriaus tvirtinimui geriausiai tinka plytinės arba tuščiavidurių plytų sienos. Jei radiatorius montuojamas ant gipso kartono plokštės, būtina jį užmontuoti ant medinių sijų. 2. Užsukite aklę B (jei yra) bei nuorinimo sistemos aklę į dvi viršutines sraigtines angas, esančias viršutiniame kanale A. Gali būti montuojamos iš abejų pusių. Naudokite skudurėlį, išvengsite sužalojimų (pvz. įbrėžimų). Užsukite veržliarakčiu. Naudokite sandarinimo juostą PTFE. 3. Užsukite vožtuvų antgalius (nepristatomi) į apatines dvejų varžtų dalis. Naudokite sandarinimo juostą PTFE. 4. Sieninės atramos turi būti montuojamos mažiausiai 10cm nuo radiatoriaus vidinio krašto 2 arti viršutinės dalies bei 1 arti apatinės dalies. Tvirtinimo aukštis gali skirtis priklausomai nuo radiatoriaus didžio. Pieštukų pažymėkite montavimo vietą sienoje. 15

16 LT 5. Tvirtinimas ant plytų arba tuščiavidurių plytų sienų. Pasirinkus montavimo aukštį, 8mm grąžtų (skirtų betonui) išgręžkite sienoje skyles ir įdėkite kaiščius E. Kaiščiai negali išeiti už sienos paviršių. Įdėkite ilgą varžtą F (su poveržle L) į atramos D vidurį ir užsukite Tvirtinimas ant medinių paviršių. Įdėkite ilgą varžtą F (su poveržle L) į atramos D vidurį ir prisukite prie medinės sijos atitinkamoje vietoje. 6. Užsukite sraigtinį, kvadratinį įdėklą M į angą, esančią statramstyje. Įdėkite statramstį H į sienos atramą ir įdėkite mažą varžtą G į sienos atramos skylę. Neužveržkite pernelyg stipriai. 7. Atremkite radiatorių A ant montavimo vyrių ir įdėkite varžtą J į pakabą K. Įdėkite varžtą tarp atitinkamų radiatoriaus elementų ir prisukite prie sienos. Įsitikinkite, kad kvadratinė pakabos dalis yra gerai pritaikyta prie radiatoriaus. 16

17 8. Plokščia dalimi prispauskite prie sienos, pareguliuokite atstumą, o po to užveržkite mažus varžtus. Ant kiekvienos atramos galvutės uždekite kamščius. LT 9. Prijunkite vožtuvo atgalį prie radiatoriaus ir užsukite. Naudokite sandarinimo juostą PTFE. SVARBU Prieš naudojimą įsitikinkite, kad centrinio šildymo sistema buvo kruopščiai praplauta ir joje nėra jokių svetimų dalelių. Nuvalykite paviršių minkštu, drėgnu skudurėliu. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių, nes jie gali sugadinti paviršių. Rekomenduojama naudoti tinkamą centrinės šildymo sistemos inhibitorių tam, kad išvengti korozijos bei nuosėdų susidarymo. 17

18 LT SAUGOS NUORODOS: Įspėjimas! Perskaitykite šias saugos nuorodas ir laikykitės jų. Laikantis saugos nuorodų išvengsite nelaimingų atsitikimų. Naudojimo instrukcija Prieš pradedant naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šias saugos nuorodas bei instrukcijas. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau. Jei prietaisas yra perduodamas trečiajam asmeniui, būtina perduoti taip pat šią naudojimo instrukciją. Profesionalus montavimas Prietaiso montavimą turi atlikti kvalifikuotas darbuotojas, susipažinę su atitinkamomis taisyklėmis bei reglamentais. Gauti tvirtinimo elementai atitinkamų prie sienos, ant kurios pritvirtinti radiatorių. Karšti paviršiai Vonios radiatorius įkaista. Tam, kad išvengti nudegimų, nelieskite įkaitusio radiatoriaus be apsaugos. Įspėjimas: būtina parinkti montavimo elementus atitinkančius sienos, prie kurios bus montuojamas radiatorius, tipui. Atkreipkite dėmesį į vaikus Būkite ypač atidūs, kai vonios radiatorius naudojamas arti vaikų arba kitų asmenų, nežinančių apie pavojų. Jei tokie asmenys naudoja radiatorių arba yra netoliese, jie turi būti prižiūrimi arba turi susipažinti su instrukcija. Skirtas naudoti viduje Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Naudoti tik pagal paskirtį Vonios radiatorių naudoti tik pagal paskirtį, kaip nurodoma šioje naudojimo instrukcijoje. Bet koks naudojimas ne pagal paskirtį gali būti nelaimingų atsitikimų arba kūno sužalojimų priežastimi. Nedžiovinti ant radiatoriaus drabužių. Maitinimas karštu vandeniu arba garais Vonios radiatorius gali būti maitinamas karštu vandeniu arba garais. Maksimali temperatūra (vandens arba garų) negali būti aukštesne nei 95OC. Maksimalus leistinas slėgis: Karštas vanduo (pvz. centrinis šildymas) = maksimaliai 13 barai Vandens garai = maksimaliai 13 barai (ph turi būti žemesnis nei ph10) Remontas Niekada neremontuokite prietaiso savarankiškai. Dėl techninės priežiūros darbų bei remonto kreipkitės pas pardavėją arba į techninės priežiūros centrą. Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas. Prietaisas tai slėginis prietaisas. Būkite atidūs, nes atidarant vožtuvus karštas vanduo arba garai gali sukelti sunkius nudegimus. Jei radiatorius yra nesandarus (iš jo varva vanduo), nedelsiant atjunkite vandens tiekimą ir susisiekite su specialistu. Utilizavimas Laikykitės vietinių atliekų utilizavimo reikalavimų. Priežiūra ir valymas Įspėjimas! Priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas. Valymas Radiatorių reguliariai valykite drėgnu skudurėliu. Po valymo būtina patikrinti ar radiatorius nėra sužalotas, ar nėra skylių, ar jis nesurūdiję ir pan. 18

19 PROBLEMŲ ŠALINIMAS LT Oras radiatoriuje Paprastai nenuorintame radiatoriuje girdisi kaip cirkuliuoja vanduo. Saugos/nuorinimo vožtuvu galima pašalinti šiuos garsus. Rekomenduojama, kad nuorinimą atliktų specialistas. Jei nuorinimas nepadeda, susisiekite su specialistu. Gedimai Jei pastebėjote, kad varva vanduo arba pastebėjote surūdijimą, susisiekite su specialistu. Vandens išbėgimas Jei iš radiatoriaus varva vanduo, susisiekite su specialistu. Atsarginės dalys Dalių keitimą turi atlikti specialistas. Nebandykite savarankiškai remontuoti prietaiso arba keisti jo. TECHNINIAI DUOMENYS Temperatūra Maksimali darbinė temperatūra: 95 O C Slėgis Maksimalus skysčio slėgis 13 barai Priedai/Modelis GŁ-600x400x30mm GŁ-800x600x30mm Plotis: 40 cm 60 cm Aukštis: 60 cm 80 cm Svoris (be vandens): 4,2 kg 8 kg Šiluminis našumas: 204 W 445 W Maksimalus leistinas darbinis slėgis: 600 kpa 600 kpa Šiluminės charakteristikos lygtis: Φ = 4,37688 Φ = 4,37688 T T GARANTIJOS SĄLYGOS Šis produktas sukurtas, pagamintas ir išbandytas pagal naujausius metodus. Gamintojas suteikia 5 metų garantiją defektams bei patikimam prietaiso veikimui pagal šias sąlygas: Garantiniu laikotarpiu bet kokie defektai, atsiradę dėl medžiagų kokybės arba numatomi gedimai bus pašalinti nemokamai. Garantinio laikotarpio metu skundus dėl produkto kokybės galima pateikti pardavimo punkte. Tokiu atveju būtina pristatyti produktą bei jo priedus. Skundus dėl kokybės būtina pateikti nedelsiant po to, kai buvo pastebėtas defektas. Jei buvo atliktas savarankiškas remontas arba prietaise buvo kas nors keičiama, garantija nustoja galioti. Garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl prietaiso netinkamo naudojimo ir priežiūros, netinkamo nustatymo, montavimo, instaliavimo arba prijungimo, netinkamos priežiūros arba laikymo, taip pat atsiradusių dėl nenugalimos jėgos ar kitų išorinių veiksnių, pavyzdžiui mechaninių, šiluminių, cheminių arba dėl vartotojo aplaidumo. Garantija taip pat neapima gedimų, atsiradusių dėl natūralaus susidėvėjimo, be to garantija netaikoma tvirtinimo elementams. Garantinės pretenzijos atveju garantas pasilieka teisę atlikti remontą, pakeisti gedusius elementus arba pakeisti gaminį. Išvardytos dalys tampa garanto nuosavybe, o pretenzijos pagal šią garantiją negali būti toliau reiškiamos. Garantinės pretenzijos nagrinėjamos, kai pirkėjas pateikia gaminio pirkimo įrodymą. Ši garantija galioja Lenkijos Respublikos teritorijoje. Ši garantija neatima ir neapriboja pirkėjo teisių pareikšti pretenziją dėl produkto kokybės. 19

20 20

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna

Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ręcznej łuparki / obrabiarki do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORYGINALNA 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI FILTRA POWIETRZA TYP AR LT1, AR LA1, AR LH1

INSTRUKCJA ORYGINALNA 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI FILTRA POWIETRZA TYP AR LT1, AR LA1, AR LH1 INSTRUKCJA ORYGINALNA 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI FILTRA POWIETRZA TYP AR LT1, AR LA1, AR LH1 S P I S T R E Ś C I 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI....... 3 2. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA... 4 3.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

celexon. Instrukcja obsługi celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000 celexon Germany GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 2, Emsdetten, DE

celexon. Instrukcja obsługi celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000 celexon Germany GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 2, Emsdetten, DE celexon. TM Instrukcja obsługi celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000 Producent: Adres: Nazwa produktu: Producent: celexon Germany GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE celexon uchwyt

Bardziej szczegółowo

SIGNAL DVD-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E Data wydania: wrzesień DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL DVD-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E Data wydania: wrzesień DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL DVD-212 Kod producenta: E93702 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI Karta Gwarancyjna Nazwa Panel ciepłowodowy Specyfikacja Nazwa / Typ / R 200 / R 150 / R 125 / R 100 / R 75 / R 50 SZTUKI Data sprzedaży Podpis Sprzedawcy... Pieczątka Punktu Sprzedaży przyjmuję warunki

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

UPPLEVA TV i system dźwięku

UPPLEVA TV i system dźwięku UPPLEVA TV i system dźwięku Codzienne życie w domu stawia wysokie wymagania przed telewizorami i systemami dźwięku. Produkty z serii UPPLEVA poddawane są rygorystycznym testom pod kątem zgodności z naszymi

Bardziej szczegółowo

UPPLEVA TV i system dźwięku

UPPLEVA TV i system dźwięku UPPLEVA TV i system dźwięku Codzienne życie w domu stawia wysokie wymagania przed telewizorami i systemami dźwięku. Produkty z serii UPPLEVA poddawane są rygorystycznym testom pod kątem zgodności z naszymi

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LPA16-444A INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E Data wydania: wrzesień DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LPA16-444A INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E Data wydania: wrzesień DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LPA16-444A Kod producenta: E93160 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Deszczownia SOCHO AU

Deszczownia SOCHO AU Zaprojektowane dla Ciebie Deszczownia SOCHO AU-59-001 instrukcja użytkowania karta gwarancyjna INVENA S.A. 75-213 Koszalin ul. Lniana 2 www.invena.pl infolinia 801 108 072 deszczownia SOCHO AU-59-001 okrągły,

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

Baterie wolnostojące

Baterie wolnostojące Baterie wolnostojące Instrukcja montażu Gwarancja Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie, które wyraziliście Państwo, decydując się na zakup naszego wyrobu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Maszynka do makaronu PROFI LINE. Instrukcja obsługi

Maszynka do makaronu PROFI LINE. Instrukcja obsługi Maszynka do makaronu PROFI LINE 975480 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYKŁADY Gratulujemy zakupu urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DESEK SEDESOWYCH WOLNOOPADAJĄCYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DESEK SEDESOWYCH WOLNOOPADAJĄCYCH Data zgłoszenia do Rodzaj CORSAN Motylewska 24, 64-920 Piła tel. 067 351 91 91 e-mail: serwis@corsan.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DESEK SEDESOWYCH WOLNOOPADAJĄCYCH Data zgłoszenia do Rodzaj SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PO IO Y. Maksymalne obciążenie: 60kg. ver ver p.

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PO IO Y. Maksymalne obciążenie: 60kg. ver ver p. Instrukcja montażu VWPOP65-42 -65 VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PO IO Y ver.1.1 0814 Maksymalne obciążenie: 60kg ver.1.1 0814 p.1 1 1. INSTRuKCJa bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY. Maksymalne obciążenie: 0kg. ver ver p.

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY. Maksymalne obciążenie: 0kg. ver ver p. Instrukcja montażu VWPOP 5-42 - 5 VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY ver.1.1 0815 Maksymalne obciążenie: 0kg ver.1.1 0815 p.1 1 1. INSTRuKCJa bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie

Bardziej szczegółowo

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY 90427 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera małe piłki i inne małe części, którymi dziecko może się udławić. Stół Piłkarski przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku

Bardziej szczegółowo

BEKANT i GALANT. seria biurek i system do przechowywania

BEKANT i GALANT. seria biurek i system do przechowywania BEKANT i GALANT seria biurek i system do przechowywania Codzienne życie w domu i w pracy stawia wysokie wymagania meblom biurowym. Seria biurek BEKANT i system mebli do przechowywania GALANT są poddawane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Odpływ liniowy z regulacją

Odpływ liniowy z regulacją Instrukcja montażu Assembly instruction Montageanleitung Montavimo instrukcija Инструкция по установке Інструкція по установці Odpływ liniowy z regulacją Indeks: 011-20000700v03 1 5 2 3 2 Nr No. Nr No

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zimowit DOM-ZIM

Zimowit DOM-ZIM Zimowit DOM-ZIM-2012-1601 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy z linii megiw4garden. Kupując wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali Państwo trafnego wyboru. Gratulujemy i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania grzejnika łazienkowego Rafa Gwarancja

Instrukcja montażu i użytkowania grzejnika łazienkowego Rafa Gwarancja Instrukcja montażu i użytkowania grzejnika łazienkowego Rafa Gwarancja 1. Przedmiotem gwarancji jest grzejnik łazienkowy marki Oceanic o cechach podanych na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. 2.

Bardziej szczegółowo

VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B KASUTUSJUHISED NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401106(1)2004-04 D

VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B KASUTUSJUHISED NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS DARBA UN APKOPES INSTRUKCIJA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 32401106(1)2004-04 D VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

ST 120-5 Z 6 720 801 761 (2013/10) 6 720 804 420-00.1ITL

ST 120-5 Z 6 720 801 761 (2013/10) 6 720 804 420-00.1ITL 6 720 804 420-00.1ITL ST 120-5 Z [cs] Návod k instalaci a údržbě pro odborníka..................................... 2 [et] Paigaldus- ja hooldusjuhend spetsialisti jaoks..................................

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji PAROWY KOCIOŁ WARZELNY MODEL: MV9-10 BM; MV9-10

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PAX DZIENNA GWARANCJA JAKOŚC CO I LAT

PAX DZIENNA GWARANCJA JAKOŚC CO I LAT PAX CODZIENNA GWARANCJA JAKOŚCI LAT Szafy PAX wraz z wyposażeniem KOMPLEMENT są poddawane rygorystycznym testom, by odpowiadały naszym wysokim standardom jakości. Możecie więc być Państwo pewni, że zostały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- ENN2854COW INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S

... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- ENN2854COW INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S ENN2854COW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szafki metalowej na defibrylator AED

Instrukcja obsługi szafki metalowej na defibrylator AED Instrukcja obsługi szafki metalowej na defibrylator AED ML 040003/ ML040004 1 Spis treści 1. Przeznaczenie i opis wyrobu.3 2. Montaż szafki metalowej..3 3. Dane techniczne..4 4. Użytkowanie i konserwacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 61 - Półka. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg 90mm.

FOCUS. TYP 61 - Półka. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg   90mm. FOCU TYP 6 - Półka Data : 90mm Indeks wyrobu: PRO-06-60 50mm 80mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli półka z o. o. ul. Mazurska 5 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiornik buforowy BU 100.8 ZBIORNIK BUFOROWY O POJEMNOŚCI 100L

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiornik buforowy BU 100.8 ZBIORNIK BUFOROWY O POJEMNOŚCI 100L ZBIORNIK BUFOROWY O POJEMNOŚCI 100L INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Zbiornik buforowy BU 100.8 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko przez wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 CZĘŚCI PRODUKTU... 4 SCHEMAT ROZŁOŻONEGO URZĄDZENIA... 4 LISTA CZĘŚCI... 4 PORADNIK OBSŁUGI PRODUKTU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck

INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck Dziękujemy za zakup produktów easydeck Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO easydeck

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data : mm

Indeks wyrobu: PRO Data : mm AMAZON TYP 62 - Organizer Indeks wyrobu: PRO-025-620 Data : 700mm 86mm 56mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I INSTRUKC JA MONTAŻU KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H T EC

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wspornik HSTA-2 do statywów Slide Kamera serii HST przeznaczony jest do stabilnego mocowania urządzeń Slide Kamera pod różnym kątem, w poziomie jak i w pionie za pomocą jednego statywu.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

PROTEO (450, HP600, 900)

PROTEO (450, HP600, 900) (450, HP600, 900) INSTRUKCJA MONTAŻU Charakterystyka Nowoczesna instalacja c.o. powinna charakteryzować się oszczędną i wieloletnia eksploatacja. Należy ja zatem wyposażyć w grzejniki o niskiej bezwładności

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

LARIO. TYP 76 - Stół. Indeks wyrobu: PRO-021-7601. Data : 20-07-2013. Producent:

LARIO. TYP 76 - Stół. Indeks wyrobu: PRO-021-7601. Data : 20-07-2013. Producent: LARIO TYP 76 - Stół Indeks wyrobu: PRO-0-760 Data : 0-07-0 76mm 900mm 900mm 800mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 5 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Domek Alberto 330X330 CM MGW. Instrukcja Montażu Alberto

Domek Alberto 330X330 CM MGW. Instrukcja Montażu Alberto Domek Alberto 330X330 CM MGW Instrukcja Montażu Alberto Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy megiw4garden. Kupując wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali Państwo trafnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA ALFA 1 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38:49 1 9 7 2 instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38: INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI Dziękujemy

Bardziej szczegółowo