INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA 1

2 PL INSTRUKCJA MONTAŻU GRZEJNIKA DRABINKOWEGO SPIS ELEMENTÓW WYMAGANE NARZĘDZIA (poza dostawą) Ref Opis Ilość Opis Grzejnik drabinkowy Taśma PTFE Duży płaski śrubokręt Zaślepka 8mm wiertło do betonu lub 3mm wiertło do drewna Zaślepka układu odpowietrzającego Zestaw kluczy Wspornik naścienny Klucz francuski Kołek Czysta szmatka Długa śruba Mała śrubka Rozpórka Zatyczka Śruba przeciwległa Zaczep Podkładka Wkładka gwintowana kwadratowa 2

3 PRZED MONTAŻEM PL Sprawdzić na podstawie listy części kompletność dostawy. W przypadku braków lub uszkodzenia którejkolwiek z dostarczonych części należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Przed rozpoczęciem prac należy zdjąć cztery nakładki ochronne umieszczone na każdym rogu drabiny. Upewnić się, że grzejnik został umieszczony w sposób umożliwiający bezproblemowe połączenie z instalacją centralnego ogrzewania. MONTAŻ 1. Dokonać wyboru żądanej pozycji instalacji. Upewnić się, że ściana jest wystarczająco gruba i mocna tak, aby utrzymała ciężar grzejnika łazienkowego. Do montażu najlepiej nadają się ściany z cegły lub pustaków. W przypadku ustawiania na karton gipsie grzejnik należy przymocować do pałąków z drewna 2. Dokręcić zaślepkę B (jeśli znajduje się na wyposażeniu) oraz zaślepkę układu odpowietrzającego do dwóch górnych otworów gwintowych znajdujących się w górnym kanaliku drabinki A. Mogą być zamontowane po obu stronach. Używać ściereczki aby zapobiec uszkodzeniom. Dokręcić za pomocą klucza francuskiego. Użyć taśmy PTFE. 3. Nakręcić zakończenia zaworów grzejnikowych (nie wchodzących w zakres dostawy) w dolną części dwóch wkrętów. Użyć taśmy PTFE. 4. Wsporniki naścienne powinny być montowane w odległości co najmniej 10 cm od wewnętrznej krawędzi grzejnika drabinkowego 2 w pobliżu górnej części grzejnika oraz 1 w pobliżu jego części dolnej. Wysokość mocowania może różnić się w zależności od szczebelków grzejnika tak, aby umożliwić dobór najlepszego miejsca montażu na ścianie. Za pomocą ołówka zaznaczyć na ścianie miejsce montażu. 3

4 PL 5. Montowanie do ściany z cegły lub pustaków. Po zaznaczeniu pożądanej wysokości montażu, wywiercić otwór w ścianie korzystając z wiertła do betonu o średnicy 8mm, a następnie w otwór włożyć kołek E. Kołek musi być zrównany z powierzchnią ściany. Włożyć długą śrubę F (z podkładką L) przez środek wspornika D i wkręcić w kołek. Mocowanie do powierzchni wykonanych z drewna Przełożyć długą śrubę F(z podkładką L) przez środek wspornika ściennego D i przykręcić do drewnianego pałąka w wymaganym miejscu zamocowania 6. Przymocować wkładkę gwintowaną kwadratową M do otworu znajdującego się w rozpórce. Umieścić rozpórkę H wewnątrz wspornika ściennego i włożyć małą śrubę G do otworu wspornika ściennego. Nie dokręcać za mocno. 7. Oprzeć grzejnik A na zawiasach montażowych i włożyć śrubę J przez zaczep K. Włożyć śrubę pomiędzy wybrany szczebelek grzejnika i dokręcić do ściany. Upewnić się, że kwadratowa część zaczepu została dopasowana do szczebelka grzejnika. 4

5 8. Docisnąć płaską częścią do ściany, dopasować do pożądanej odległości, a następnie dokręcić małe śrubki zabezpieczające. Nałożyć zatyczki na każdą głowicę wspornika. PL 9. Podłączyć zakończenie zaworu do grzejnika i dokręcić. Użyć taśmy PTFE. WAŻNE Należy upewnić się, że system centralnego ogrzewania został dokładnie przepłukany przed użyciem w celu wypłukania wszelkich ciał obcych. Wytrzeć powierzchnię miękką, wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Zaleca się dodawanie odpowiedniego inhibitora do systemu centralnego ogrzewania tak, aby zapobiec korozji wewnętrznej i narastaniu kamienia kotłowego. 5

6 PL WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Uwaga: Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przestrzegać ich w celu zmniejszenia ryzyka wypadku. Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać wskazówki oraz instrukcje znajdujące się w tej instrukcji ostrzeżenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć. Jeśli urządzenie jest przekazywane osobom trzecim, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi. Profesjonalny montaż Montaż należy pozostawić wykwalifikowanemu fachowcy, który jest zaznajomiony z przepisami oraz regulacjami. Należy zaopatrzyć się w elementy montażowe odpowiednie do rodzaju ściany na której będzie montowany grzejnik. Gorące powierzchnie Grzejnik łazienkowy nagrzewa się podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykać grzejnika gołą skórą Uważać na dzieci Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy grzejnik łazienkowy jest używany w pobliżu dzieci lub innych osób, które być może nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Jeśli takie osoby używają grzejnika lub znajdują się w jego pobliżu, muszą być nadzorowane lub dobrze zapoznane z urządzeniem. Nie do użytku na zewnątrz Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem Używać grzejnika łazienkowego jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie może prowadzić do wypadków i obrażeń ciała. Nie wieszać na grzejniku żadnych ubrań w celu ich wysuszenia. Zasilanie ciepłą wodą lub parą Grzejnik łazienkowy może być zasilany ciepłą wodą lub parą. Maksymalna temperatura w obu przypadkach nie może przekroczyć 95 st.c. Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia: Ciepła woda (np. centralne ogrzewanie) max. 8 bar Para wodna max 13 bar (wartość ph powinna być niższa niż ph10) Naprawa W żadnym wypadku nie naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy należy zwrócić się do sprzedawcy lub wyspecjalizowanego punktu serwisowego. Napraw może dokonywać wyłączenie osoba do tego przeszkolona. Urządzenie znajduje się pod ciśnieniem. Podczas nieostrożnego otwarcia zaworów wrząca woda lub para wodna mogą wydostawać się z dużą prędkością, co może doprowadzić do poparzenia wysokiego stopnia. Jeżeli grzejnik przecieka, należy natychmiast zakręcić dopływ wody do grzejnika i skontaktować się ze specjalistą. Wytyczne dotyczące utylizacji Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Użytkowanie Nie wieszać na grzejniku ciężkich ubrań lub innych przedmiotów Konserwacja, czyszczenie Uwaga! Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Czyszczenie Grzejnik łazienkowy przecierać regularnie wilgotną ściereczką. Po każdym czyszczeniu należy sprawdzić grzejnik pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub rdzy. 6

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PL Powietrze w grzejniku Jeśli z grzejnika dochodzą dźwięki, możliwe, że w środku zalegają pęcherzyki powietrza. Za pomocą odpowiedniego zaworu bezpieczeństwa/odpowietrzającego można zwykle pozbyć się tych odgłosów. Zaleca się, aby odpowietrzanie zostało przeprowadzone przez fachowca. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się ze specjalistą. Uszkodzenia Jeśli wykryte zostaną pęknięcia lub silna rdza, należy skontaktować się z fachowcem. Wyciek wody Jeśli grzejnik przecieka, należy skontaktować się z fachowcem. Części zamienne Wymiana części musi być przeprowadzona przez fachowca. Nie próbować samodzielnie dokonywać napraw lub modyfikacji produktu. Używać części zamiennych dostarczonych (polecanych) przez producenta. DANE TECHNICZNE Temperatura Max. Temperatura robocza 95 st C Ciśnienie Max. Ciśnienie cieczy 13 bar Model GŁ-600x400x30mm GŁ-800x600x30mm Szerokość: 40 cm 60 cm Wysokość: 60 cm 80 cm Waga (bez wody): 4,2 kg 8 kg Moc cieplna: 204 W 445 W Największe dopuszaczalne ciśnienie robocze: 600 kpa 600 kpa Równanie charakterystyki cieplnej: Φ = 4,37688 Φ = 4,37688 T T WARUNKI GWARANCJI Niniejszy wyrób został skonstruowany, wyprodukowany i sprawdzony zgodnie z najnowszymi metodami. Począwszy od dnia wydania towaru producent, udziela 5-letniej gwarancji na wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie oraz jego niezawodne działanie na następujących warunkach. W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie usterki wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych zostaną usunięte bezpłatnie. W razie reklamacji w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrócenie się do punktu sprzedaży i dostarczenie kompletnego wyrobu wraz z akcesoriami. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu usterki. Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie lub konstrukcje wyrobu przez nabywcę lub osoby trzecie. Szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnego z jego przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi, ustawienia, montażu, instalacji lub przyłączenia, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania oraz spowodowane przez siłę wyższą lub inne wpływy zewnętrzne, np. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika nie podlegają świadczeniom gwarancyjnym. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem wyrobu oraz elementy montażowe. W przypadku reklamacji gwarant zastrzega sobie prawo naprawy bądź wymiany uszkodzonych części lub wymiany wyrobu. Wymienione części przechodzą na własność gwaranta. Nie istnieje prawo do dalszych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne będą uwzględniane po przedłożeniu przez nabywcę dowodu zakupu wyrobu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie RP. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 7

8 EST REDELSOOJENDI PAIGALDUSJUHEND ELEMENTIDE NIMEKIRI VAJALIKUD TÖÖRIISTAD (ei ole lisatud komplektile) Tah Kirjeldus Kogus Kirjeldus Redelsoojendi PTFE teip Suur lame kruvikeeraja Sulgur 8mm betoonipuur või 3mm puidupuur Õhutussüsteemi sulgur Mutrivõtmete komplekt Seinakonsool Tellitav võti Polt Puhas lapp Pikk kruvi Väike kruvi Vahetihvt Kattekork Ristpeaga kruvi Kest Seib Kandiline vahekruvi, keermestatud 8

9 ENNE PAIGALDAMIST EST Kontrollige nimekirja abil, kas kõik osad on tarnitud. Juhul, kui mõni tarnitud elementidest puudub või on kahjustatud, tuleb kohe kontakteeruda tarnijaga. Enne tööde alustamist tuleb eemaldada neli kaitsekatet igast redeli nurgast. Kontrollige, kas soojendi paikneb asendis, mis võimaldab selle probleemideta ühendamist keskküttesüsteemiga. PAIGALDAMINE 1. Valige soovitud paigaldusasend. Veenduge, kas sein on piisavalt paks ja tugev vannitoa radiaatori raskuse kandmiseks. Paigaldamiseks sobivad kõige paremini tellistest või kärgplokkidest seinad. Radiaatori paigaldamisel kipsplaadist seinale tuleks soojendi kinnitada puidust kinnitustaladele. 2. Keerake kahele ülemisele redeli A küljepostide ülaosas paiknevale keermestatud avale sulgur B (kui see on tarvikute hulgas olemas) ja õhutussüsteemi sulgur. Neid võib paigaldada mõlemale poole. Kasutage lappi, et vältida vigastusi. Kinnitage tellitava võtme abil. Kasutage PTFE teipi. 3. Keerake radiaatori ventiilide (mida ei tarnita komplektis) otsakud küljepostide allossa. Kasutage PTFE teipi. 4. Seinakonsoolid tuleks paigaldada vähemalt 10 cm kaugusele redelsoojendi sisemisest äärest 2 soojendi ülemise ääre lähedusse ja 1 selle alumise osa juurde. Nende kinnitamise kõrgust soojendi horisontaaltorude vahel on võimalik valida, et tagada parima paigalduskoha valiku võimalus seinal. Märkige hariliku pliiatsiga seinale paigalduskohad. 9

10 EST 5. Tellistest või kärgplokkidest seinale paigaldamine. Pärast sobiva paigalduskõrguse märgistamist puurige seina ava, kasutades selleks betoonipuuri läbimõõduga 8mm, seejärel pange avasse polt E. Polt tuleb tasapinnastada seina pinnaga. Pange teine kruvi F (koos seibiga L) läbi konsooli D ja keerake polt kinni. Paigaldamine puidust pindadele Pange pikk kruvi F(koos seibiga L) läbi seinakonsooli D ja kinnitage see puidust kinnitustalale soovitud paigaldusasendisse. 6. Paigaldage kandiline vahekruvi M vahetihvtis olevasse avasse. Kinnitage vahetihvt H seinakonsooli ja sisestage seinakonsooli avasse väike kruvi. Ärge keerake seda kinni väga tugevalt, et võimaldada hilisemat reguleerimist. 7. Asetage radiaator A paigaldustugedele, pange kruvi J läbi kesta K. Pange kruvi läbi sobiva soojendi horisontaaltoru ja kinnitage seinakonsoolile. Veenduge, kas kesta kandiline osa on sobitatud radiaatori vertikaaltoruga. 10

11 8. Suruge vertikaaltoru lameda osaga seina vastu, seadistage vajalikule kaugusele ja keerake siis kinni väikesed kinnituskruvid. Paigaldage igale konsooli otsale kattekorgid, kuni need klõpsatades paigale jäävad. EST 9. Ühendage radiaatori ventiili otsik radiaatoriga ja keerake kinni. Kasutage PTFE teipi. TÄHTIS Kontrollige, kas keskküttesüsteem on eelnevalt läbi loputatud ja vaba võimalikest võõrkehadest. Puhastage radiaatori pinda pehme, niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi agressiivseid puhastusvahendeid, mis võiksid kahjustada pealispinda. Soovitatav on lisada keskküttesüsteemile sobivat korrosioonivastast vahendit, et vältida sisemise korrosiooni teket ja katlakivi sadestumist. 11

12 EST TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED: Tähelepanu! Tutvuge alljärgnevate ohutusjuhistega ja järgige neid õnnetusjuhtumite riski vähendamiseks. Kasutusjuhend Lugege enne esmakasutamist tähelepanelikult läbi kõik ohutusalased juhised ja eeskirjad. Eelkõige pöörake tähelepanu käesolevas juhendis toodud hoiatustele. Kasutusjuhendit tuleb hoida seadme läheduses, et seda oleks võimalik vajadusel kasutada. Kui seade antakse edasi kolmandatele isikutele, tuleb sellele lisada käesolev kasutusjuhend. Professionaalne paigaldus Paigaldamine tuleb tellida kvalifitseeritud spetsialistilt, kes tunneb vastavaid eeskirju ja norme. Tellige keermeavade liigile seina, mille paigaldamiseks radiaatorile. Kuumad pinnad Vannitoa radiaator kuumeneb töö käigus. Põletuste vältimiseks ärge puudutage radiaatorit katmata nahaga. Tähelepanu: valmistage ette seina, kuhu tahate paigaldada radiaatori, tüübile vastavad paigalduselemendid. Pöörake tähelepanu lastele Olge eriti ettevaatlikud kasutades vannitoa radiaatorit laste või teiste isikute läheduses, kes ei ole teadlikud ohuriskidest. Kui sellised isikud kasutavad radiaatorit või viibivad selle läheduses, peavad nad olema järelvalve all või neile tuleb põhjalikult tutvustada seadme kasutamist. Kasutamiseks sisetingimustes Seade on ette nähtud kasutamiseks suletud ruumides Kasutage ainult otstarbekohaselt Kasutage vannitoa radiaatorit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Mistahes teine kasutusotstarve võib põhjustada õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste teket. Ärge riputage radiaatorile riideid kuivatamise eesmärgil. Sooja vee või aurutoide Vannitoa radiaatorit on võimalik toita sooja vee või auruga. Maksimaalne temperatuur mõlemal juhul ei tohi ületada 95 OC. Pidage kinni maksimaalsest lubatud rõhust: Soe vesi (nt keskküte) = maks. 13 baari Veeaur = maks. 13 baari (ph väärtus peab olema madalam kui ph10) Remont Kunagi ärge remontige seadet iseseisvalt. Hooldus ja remonditööde teostamiseks tuleb pöörduda müüja või kvalifitseeritud teeninduskeskuse poole. Remonditöid võib teha ainult vastava koolituse läbinud isik. Seade on rõhu all. Ventiilide ettevaatamatul avamisel võivad radiaatorist välja pääseda rõhu all olev keev vesi või veeaur ja tekitada tõsiseid põletusi. Juhul, kui radiaator lekib, tuleb kohe kinni keerata sissevool radiaatorisse ja kontakteeruda spetsialistiga. Juhised jäätmekäitluseks Järgige kohalikke jäätmekäitlust puudutavaid eeskirju. Hooldamine ja puhastamine Tähelepanu! Kõiki hooldustöid peavad teostama kvalifitseeritud spetsialistid. Puhastamine Vannitoa radiaatoreid tuleb regulaarselt puhastada niiske lapiga. Pärast igakordset puhastamist tuleb kontrollida, kas radiaator ei ole vigastatud, pragunenud või roostetanud. 12

13 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE EST Õhk radiaatoris Juhul, kui radiaatorist on kuulda helisid, on võimalik, et selle sees on õhumullid. Vastava ohutusventiili/õhutusklapi abil on tavaliselt võimalik nendest helidest vabaneda. Soovitatav on õhutamise teostamine asjatundja poolt. Kui see ei aita, tuleb pöörduda spetsialisti poole. Kahjustused Juhul, kui tuvastati praod või tugev roostetus, tuleb kontakteeruda spetsialistiga. Veelekked Juhul, kui radiaator lekib, kontakteeruga spetsialistiga. Varuosad Varuosade vahetamist peab teostama spetsialist. Ärge proovige teha parandustöid ega seadme modifikatsioone iseseisvalt. TEHNILISED ANDMED Temperatuur Maksimaalne töörõhk: 95 O C Rõhk Vedeliku maks. töörõhk: 13 baari Tarvikud/Mudel GŁ-600x400x30mm GŁ-800x600x30mm Laius: 40 cm 60 cm Kõrgus: 60 cm 80 cm Kaal (veeta): 4,2 kg 8 kg Soojusvõimsu: 204 W 445 W Maks. lubatud töörõhk: 600 kpa 600 kpa Soojustõhususe valem: Φ = 4,37688 Φ = 4,37688 T T GARANTIITINGIMUSED Käesolev toode on konstrueeritud, toodetud ja kontrollitud vastavalt uusimatele meetoditele. Tootja, annab 5-aastane garantii, alates toote üleandmise kuupäevast, tootedefektidele ja tagab selle riketeta töö järgmistel tingimustel: Garantii kehtimise perioodil kõrvaldatakse kõik materjali või tootmisvigadest tekkinud defektid tasuta. Veateate esitamiseks garantiiperioodil palume pöörduda ostupunkti ja anda üle toode tervikuna koos tarvikutega. Reklamatsioonid tuleb esitada kohe pärast vea avastamist. Garantii ei kehti volitamata sekkumise puhul seadme funktsioneerimisse või konstruktsiooni ostja või kolmandate isikute poolt. Garantii ei hõlma defekte, mille põhjuseks on toote mitteotstarbekohane kasutamine, mittenõuetekohane käsitsemine, seadistused, paigaldamine või ühendamine, mittenõuetekohane hooldamine või hoiustamine ja vääramatu jõu poolt või teiste väliste tegurite poolt põhjustatud defektid, nt mehaanilised, termilised, keemilised ja kahjustused, mille põhjuseks on kasutaja hooletus. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud loomuliku, osalise või täeliku kulumise tulemusena kooskõlas seadme omaduste või kasutusotstarbega ning paigalduselemente. Veateate puhul jätab garantiiandja endale õiguse kahjustatud osade parandamiseks, välja vahetamiseks või toote asendamiseks. Vahetatud osad on garantiiandja omandiks. Ostjal puudub õigus edasistest nõueteks käesoleva garantii alusel. Garantiinõuded rahuldatakse pärast toote ostutõendi esitamist ostja poolt. Käesolev garantii kehtib Poola Vabariigi territooriumil. Garantii ostetud tarbekaubale ei välista, piira ega peata ostja õigusi, mis tulenevad toote mittevastavusest lepingule. 13

14 LT VONIOS RADIATORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA ELEMENTŲ SĄRAŠAS REIKALINGI ĮRANKIAI (nepristatomi) Sim Pavadinimas Kiekis Pavadinimas Vonios radiatorius PTFE sandarinimo juosta Didelis plokščias atsuktuvas Aklė 8mm grąžtas betonui arba 3mm grąžtas medienai Nuorinimo sistemos aklė Raktų rinkinys Sieninė atrama Veržliaraktis Kaištis Švarus skudurėlis Ilgas varžtas Mažas varžtas Statramstis Kaištis Priešpriešinis varžtas Pakaba Poveržlė Sraigtinis kvadratinis įdėklas 14

15 PRIEŠ MONTAVIMĄ LT Patikrinkite ar yra visos prietaiso dalys. Defektų arba dalių trūkumo atveju, susiekite su tiekėjų. Prieš montavimą nuimkite keturis apsauginius dangtelius, esančius kiekviename kampe. Įsitikinkite, kad radiatorius yra tinkamoje padėtyje, kurioje be kliūčių galima jį pajungti prie centrinio šildymo sistemos. MONTAVIMAS 1. Pasirinkite tinkamą montavimo padėtį. Patikrinkite ar sienos storis atitinka vonios radiatoriaus svorį. Radiatoriaus tvirtinimui geriausiai tinka plytinės arba tuščiavidurių plytų sienos. Jei radiatorius montuojamas ant gipso kartono plokštės, būtina jį užmontuoti ant medinių sijų. 2. Užsukite aklę B (jei yra) bei nuorinimo sistemos aklę į dvi viršutines sraigtines angas, esančias viršutiniame kanale A. Gali būti montuojamos iš abejų pusių. Naudokite skudurėlį, išvengsite sužalojimų (pvz. įbrėžimų). Užsukite veržliarakčiu. Naudokite sandarinimo juostą PTFE. 3. Užsukite vožtuvų antgalius (nepristatomi) į apatines dvejų varžtų dalis. Naudokite sandarinimo juostą PTFE. 4. Sieninės atramos turi būti montuojamos mažiausiai 10cm nuo radiatoriaus vidinio krašto 2 arti viršutinės dalies bei 1 arti apatinės dalies. Tvirtinimo aukštis gali skirtis priklausomai nuo radiatoriaus didžio. Pieštukų pažymėkite montavimo vietą sienoje. 15

16 LT 5. Tvirtinimas ant plytų arba tuščiavidurių plytų sienų. Pasirinkus montavimo aukštį, 8mm grąžtų (skirtų betonui) išgręžkite sienoje skyles ir įdėkite kaiščius E. Kaiščiai negali išeiti už sienos paviršių. Įdėkite ilgą varžtą F (su poveržle L) į atramos D vidurį ir užsukite Tvirtinimas ant medinių paviršių. Įdėkite ilgą varžtą F (su poveržle L) į atramos D vidurį ir prisukite prie medinės sijos atitinkamoje vietoje. 6. Užsukite sraigtinį, kvadratinį įdėklą M į angą, esančią statramstyje. Įdėkite statramstį H į sienos atramą ir įdėkite mažą varžtą G į sienos atramos skylę. Neužveržkite pernelyg stipriai. 7. Atremkite radiatorių A ant montavimo vyrių ir įdėkite varžtą J į pakabą K. Įdėkite varžtą tarp atitinkamų radiatoriaus elementų ir prisukite prie sienos. Įsitikinkite, kad kvadratinė pakabos dalis yra gerai pritaikyta prie radiatoriaus. 16

17 8. Plokščia dalimi prispauskite prie sienos, pareguliuokite atstumą, o po to užveržkite mažus varžtus. Ant kiekvienos atramos galvutės uždekite kamščius. LT 9. Prijunkite vožtuvo atgalį prie radiatoriaus ir užsukite. Naudokite sandarinimo juostą PTFE. SVARBU Prieš naudojimą įsitikinkite, kad centrinio šildymo sistema buvo kruopščiai praplauta ir joje nėra jokių svetimų dalelių. Nuvalykite paviršių minkštu, drėgnu skudurėliu. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių, nes jie gali sugadinti paviršių. Rekomenduojama naudoti tinkamą centrinės šildymo sistemos inhibitorių tam, kad išvengti korozijos bei nuosėdų susidarymo. 17

18 LT SAUGOS NUORODOS: Įspėjimas! Perskaitykite šias saugos nuorodas ir laikykitės jų. Laikantis saugos nuorodų išvengsite nelaimingų atsitikimų. Naudojimo instrukcija Prieš pradedant naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šias saugos nuorodas bei instrukcijas. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau. Jei prietaisas yra perduodamas trečiajam asmeniui, būtina perduoti taip pat šią naudojimo instrukciją. Profesionalus montavimas Prietaiso montavimą turi atlikti kvalifikuotas darbuotojas, susipažinę su atitinkamomis taisyklėmis bei reglamentais. Gauti tvirtinimo elementai atitinkamų prie sienos, ant kurios pritvirtinti radiatorių. Karšti paviršiai Vonios radiatorius įkaista. Tam, kad išvengti nudegimų, nelieskite įkaitusio radiatoriaus be apsaugos. Įspėjimas: būtina parinkti montavimo elementus atitinkančius sienos, prie kurios bus montuojamas radiatorius, tipui. Atkreipkite dėmesį į vaikus Būkite ypač atidūs, kai vonios radiatorius naudojamas arti vaikų arba kitų asmenų, nežinančių apie pavojų. Jei tokie asmenys naudoja radiatorių arba yra netoliese, jie turi būti prižiūrimi arba turi susipažinti su instrukcija. Skirtas naudoti viduje Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Naudoti tik pagal paskirtį Vonios radiatorių naudoti tik pagal paskirtį, kaip nurodoma šioje naudojimo instrukcijoje. Bet koks naudojimas ne pagal paskirtį gali būti nelaimingų atsitikimų arba kūno sužalojimų priežastimi. Nedžiovinti ant radiatoriaus drabužių. Maitinimas karštu vandeniu arba garais Vonios radiatorius gali būti maitinamas karštu vandeniu arba garais. Maksimali temperatūra (vandens arba garų) negali būti aukštesne nei 95OC. Maksimalus leistinas slėgis: Karštas vanduo (pvz. centrinis šildymas) = maksimaliai 13 barai Vandens garai = maksimaliai 13 barai (ph turi būti žemesnis nei ph10) Remontas Niekada neremontuokite prietaiso savarankiškai. Dėl techninės priežiūros darbų bei remonto kreipkitės pas pardavėją arba į techninės priežiūros centrą. Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas. Prietaisas tai slėginis prietaisas. Būkite atidūs, nes atidarant vožtuvus karštas vanduo arba garai gali sukelti sunkius nudegimus. Jei radiatorius yra nesandarus (iš jo varva vanduo), nedelsiant atjunkite vandens tiekimą ir susisiekite su specialistu. Utilizavimas Laikykitės vietinių atliekų utilizavimo reikalavimų. Priežiūra ir valymas Įspėjimas! Priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas. Valymas Radiatorių reguliariai valykite drėgnu skudurėliu. Po valymo būtina patikrinti ar radiatorius nėra sužalotas, ar nėra skylių, ar jis nesurūdiję ir pan. 18

19 PROBLEMŲ ŠALINIMAS LT Oras radiatoriuje Paprastai nenuorintame radiatoriuje girdisi kaip cirkuliuoja vanduo. Saugos/nuorinimo vožtuvu galima pašalinti šiuos garsus. Rekomenduojama, kad nuorinimą atliktų specialistas. Jei nuorinimas nepadeda, susisiekite su specialistu. Gedimai Jei pastebėjote, kad varva vanduo arba pastebėjote surūdijimą, susisiekite su specialistu. Vandens išbėgimas Jei iš radiatoriaus varva vanduo, susisiekite su specialistu. Atsarginės dalys Dalių keitimą turi atlikti specialistas. Nebandykite savarankiškai remontuoti prietaiso arba keisti jo. TECHNINIAI DUOMENYS Temperatūra Maksimali darbinė temperatūra: 95 O C Slėgis Maksimalus skysčio slėgis 13 barai Priedai/Modelis GŁ-600x400x30mm GŁ-800x600x30mm Plotis: 40 cm 60 cm Aukštis: 60 cm 80 cm Svoris (be vandens): 4,2 kg 8 kg Šiluminis našumas: 204 W 445 W Maksimalus leistinas darbinis slėgis: 600 kpa 600 kpa Šiluminės charakteristikos lygtis: Φ = 4,37688 Φ = 4,37688 T T GARANTIJOS SĄLYGOS Šis produktas sukurtas, pagamintas ir išbandytas pagal naujausius metodus. Gamintojas suteikia 5 metų garantiją defektams bei patikimam prietaiso veikimui pagal šias sąlygas: Garantiniu laikotarpiu bet kokie defektai, atsiradę dėl medžiagų kokybės arba numatomi gedimai bus pašalinti nemokamai. Garantinio laikotarpio metu skundus dėl produkto kokybės galima pateikti pardavimo punkte. Tokiu atveju būtina pristatyti produktą bei jo priedus. Skundus dėl kokybės būtina pateikti nedelsiant po to, kai buvo pastebėtas defektas. Jei buvo atliktas savarankiškas remontas arba prietaise buvo kas nors keičiama, garantija nustoja galioti. Garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl prietaiso netinkamo naudojimo ir priežiūros, netinkamo nustatymo, montavimo, instaliavimo arba prijungimo, netinkamos priežiūros arba laikymo, taip pat atsiradusių dėl nenugalimos jėgos ar kitų išorinių veiksnių, pavyzdžiui mechaninių, šiluminių, cheminių arba dėl vartotojo aplaidumo. Garantija taip pat neapima gedimų, atsiradusių dėl natūralaus susidėvėjimo, be to garantija netaikoma tvirtinimo elementams. Garantinės pretenzijos atveju garantas pasilieka teisę atlikti remontą, pakeisti gedusius elementus arba pakeisti gaminį. Išvardytos dalys tampa garanto nuosavybe, o pretenzijos pagal šią garantiją negali būti toliau reiškiamos. Garantinės pretenzijos nagrinėjamos, kai pirkėjas pateikia gaminio pirkimo įrodymą. Ši garantija galioja Lenkijos Respublikos teritorijoje. Ši garantija neatima ir neapriboja pirkėjo teisių pareikšti pretenziją dėl produkto kokybės. 19

20 20

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17

EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija... 17 LV Lietošanas instrukcija... 29 ET Kasutamisjuhend... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET START RPM x 100

Bardziej szczegółowo

EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44

EC2233AOW INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 EC2233AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 16 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 30 PL ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 2 www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie!

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! IMPORTER KONTRAKTOWY Karta gwarancyjna Instrukcja montażu i pielęgnacji Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! MEBLE KUCHENNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Przed instalacją uważnie przeczytaj instrukcję Uwaga:. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją 2. Zachowaj instrukcję.

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim

INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim INSTRUKCJA OBSŁUGI 1-14 GWARANCJA 15 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Explorer Page 1 of 16 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I WSKAZÓWKI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82 WYMIENNIKI SERII MEGA SOLAR Wymienniki stojące z dwiema wężownicami. Pojemność 220 i 300 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-441 www.biawar.com.pl

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć

INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć SYSTEMY AŻUROWE INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć INSTRUKCJA MONTAŻU Przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu obsługi. W instrukcji zostały

Bardziej szczegółowo