POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. ul. Długa 44/50, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA"

Transkrypt

1 POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. ul. Długa 44/50, Warszawa OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 OBIEKT: BUDYNEK LABORATORIUM NR 29 NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI UL. WARSZAWSKA 22A, ZEGRZE POŁUDNIOWE, OBR. ZEGRZE PŁD. RYBAKI, DZ. CZ. 126/100, GM. NIEPORĘT, POW. LEGIONOWSKI INWESTOR: WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI UL. WARSZAWSKA 22A, ZEGRZE POŁUDNIOWE OPRACOWAŁ: mgr inż.piotr Krzemiński Wa 119/02 Warszawa, dn r EGZ. NR: 1

2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY 1. SPIS RYSUNKÓW str. nr 3 2. INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA...str. nr 4 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA......str. nr 5 4. INSTALACJA WENTYLACJI...str. nr 7 5. INSTALACJA CHŁODZENIA LABORATORIUM...str. nr 8 6. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH...str. nr 9 CZĘŚĆ II 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA......str. nr STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO...str. nr ZAŚWIADCZENIE MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA...str. nr 12 2

3 1. SPIS RYSUNKÓW: - Rzut parteru instalacje sanitarne posadzkowe rys. nr S-1 - Rzut parteru instalacje sanitarne pod sufitem rys. nr S-2 - Przekroje instalacje sanitarne rys. nr S-3 - Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania rys. nr S-4 - Rozwinięcie instalacji wod. - kan. rys. nr S-5 3

4 CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY 2. INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA 2.1. INSTALACJA WODNA: Instalacja wodna doprowadzona zostanie do budynku z istniejącej komory rozdzielczej zakładowej sieci wodociągowej. Projektuje się wymianę przewodu zasilającego na przewód PE50mm. Woda zostanie doprowadzona do zestawu wodomierzowego - pionu wkutego w ścianę zewnętrzną od wewnątrz. Zawory odcinające wodomierz i zawór antyskażeniowy będą umieszczone za drzwiczkami w ścianie. Instalację wodociągową w budynku wykonać z rur PP. Przewody rozdzielcze prowadzić w posadzce w warstwie styropianu, przewody do zasilania sanitariatów umywalek, baterii prysznicowych, WC ), prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody wodne izolować cieplnie, wodę zimną - grubość otuliny 9mm, przewody ciepłej wody grubość izolacji 20mm. Instalacja zasilać będzie łazienkę oraz szafy klimatyzacyjne w pomieszczeniu laboratorium. Woda tam potrzebna jest do urządzeń nawilżających. Woda ciepła przygotowywana będzie w projektowanym elektrycznym ogrzewaczu wody firmy BIAWAR Viking typu E80 o pojemności 80 litrów zlokalizowanym w pomieszczeniu łazienki pod umywalkami. wypły Woda Woda Przybory Sanitarne Ilość Urządzeń w zimna ciepła Umywalka 2 0,07 0,14 0,14 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 Miska ustępowa 1 0,13 0,13 Pisuar 1 0,3 0,3 0,72 0,29 Obliczeniowa ilość wody zimnej wynosi: 4,4 x (0,72)^0,27-3,41 = 0,62 dm3/s Obliczeniowa ilość wody ciepłej wynosi: 4,4 x (0,29)^0,27-3,41 = 0,26 dm3/s 2.1. KANALIZACJA SANITARNA: Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki socjalno - bytowe z łazienki w projektowanej części budynku, oraz skropliny z szaf klimatyzacyjnych w pomieszczeniu laboratoryjnym i z wewnętrznych urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych 3szt. Projektuje się wymianę istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, wraz z montażem studzienki D425. Instalacja składa się z jednego pionu o średnicy PVC110 zakończonego wywiewką ponad 4

5 dachem budynku. Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur polichlorku winylu PVC o średnicy PVC110mm, PVC75mm pod posadzką oraz PVC50 i 40mm ponad posadzką podejścia pod przybory sanitarne. Instalację podposadzkową wykonać z rur o odporności SN4, a przewody ponad posadzką klasy SN2. Przewody w posadzce prowadzić rurami o średnicy min 110 i 75 mm układać ze spadkiem min 5%. Średnice podejść do przyborów : umywalka 50(40) mm, miska ustępowa 100mm, pisuar 50mm. Wpust podłogowy DN50 z kratką ze stali nierdzewnej zamontować przy pisuarze w wykonaniu z demontowalną kratką i możliwością czyszczenia instalacji. Obliczeniowy przepływ ściekowych bytowo - gospodarczych: Przybory Sanitarne Ilość Urządzeń DU DU Umywalka 2 (w łazience) + 1 (w pom. socjalnym) 0,5 1 Natrysk Miska ustępowa 1 2,5 2,5 Pisuar 1 0,5 0,5 Wpust podłogowy Q ww =0,7 ( DU) 0,5 = 1,71 dm 3 /s 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zaprojektowano całkowitą wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Ściany zewnętrzne istniejącego budynku zostały już ocieplone. Projektuje się wymianę posadzki, w ramach projektu wykonana zostanie nowa izolacja cieplna posadzki. Całkowita ilość ciepła potrzebna do ogrzewania budynku nie przekroczy istniejącej mocy cieplnej, wystarczające będzie istniejące przyłącze c.o. W budynku zaprojektowano wymianę grzejników stalowych rurowych na grzejniki stalowe panelowe płaskie. Zastosowano grzejniki typu V z zasilaniem dolnym. Zasilanie grzejników od dołu ze ściany, poprzez kątowe złącze z zaworkami odcinającymi. Umożliwiają łatwy dostęp do czyszczenia podłogi pod grzejnikiem. Dla parapetów usytuowanych na wysokości 85-90cm zaprojektowano grzejniki wysokości 60cm. W miejscach gdzie grzejnik jest usytuowany bez okna jak korytarz zastosowano grzejniki wysokości 90cm. W łazience zastosowano też grzejnik łazienkowy drabinkowy. W pomieszczeniu laboratoryjnym nr 8 projektuje się demontaż grzejników i nie ogrzewanie pomieszczenia centralnym ogrzewaniem. Zasilanie w ciepło dla budynku jest z istniejącej sieci cieplnej na terenie zakładu, z kanału 5

6 podziemnego wchodzącego do budynku ( 2x DN50 ) w podłodze pomieszczenia biurowego nr 2. Tu należy zamontować zawory odcinające: 2x DN50 na zasilaniu całego budynku oraz zawory 2x DN32 do zasilania grzejników w części projektowanej. Zawory zostaną umieszczone pod klapą podłogową pomieszczenia biurowego nr 2. Instalację zasilającą dalsza część budynku (tranzyt), projektuje się z rur stalowych spawanych bez szwu. Rury te będą przechodzić przez projektowana część budynku w podposadzkowym kanale o wymiarach 60x50cm. Połączenia rur zostaną poddane próbie szczelności na 20 bar lub należy wykonać prześwietlanie wszystkich spawów. Dodatkowo w części laboratoryjnej przewody zostaną prowadzone w rurach ochronnych stalowych DN200. Przewody układać na podporach w odległościach co ok. 2,5m. Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego ( instrukcja KOR3 czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie warstwą podkładową i 2 krotne warstwą nawierzchniową ). Przewody układać ze spadkiem ok. 0,2% na zewnątrz budynku. Przewody na całej długości należy zaizolować otulinami o grubości 50mm.Połączenie z istniejącą instalacją c.o. w budynku wykonać w przestrzeni wydzielonej w laboratorium. Instalację w części projektowanej wykonać z przewodów polipropylenowymi zgrzewanych mufowo PP-R typoszeregu PN25 z wkładką alu typu stabi. Przewody układać na warstwie styropianu. Przewody izolować cieplnie izolacją grubości 6mm. Podłączenie grzejników wykonać złączem kątowym z zaworami odcinającymi. Przewody układać ze wznosem do grzejników, szczególnie uważać na nie wykonywać gęsiej szyjki za trójnikami. Po ułożeniu przewodów i wykonaniu próby ciśnieniowej, przewody w kanalikach należy zalać jastrychem wzmocnionym siatką stalową ( zgrzewaną ). Instalację CO z przewodów plastikowych należy poddać próbie szczelności na zimno w/g wymagań producenta próba 24h na ciśnienie 6bar. Po uruchomieniu instalacji należy wykonać próbę na gorąco na 80 C. Z prób należy spisać protokoły. Zestawienie grzejników do montażu: Numer pomieszczenia Przeznaczenie Proj. temperatura Nazwa grzejnika 2 Pomieszczenie biurowe 20 ºC V33/600/1200 V33/600/ Łazienka 24 ºC V33/600/1200 KLT/1820/750 4 Pomieszczenie socjalne 20 ºC V33/600/ Korytarz 20 ºC V22/900/ Pomieszczenie biurowe 20 ºC V33/600/1200 V33/600/ Pomieszczenie biurowe 20 ºC V33/600/1200 V33/600/1200 6

7 4. INSTALACJA WENTYLACJI 4.1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE: Część budynku objęta projektem, zostanie wyposażona w instalacje wentylacji. W części biurowej zastosowano wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniu laboratoryjnym zastosowano wentylację mechaniczną. Wentylacja grawitacyjna dla łazienki i pomieszczenia biurowego nr 2 oparta jest o istniejący komin murowany. W pozostałych pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu socjalnym zastosowano wywietrzaki dachowe DN160mm. Wywietrzaki należy wyposażyć w zabezpieczenie przed opadem, oraz przed skraplaniem się wody w kanale wentylacyjnym i kapaniem do pomieszczenia. Projektowana ilość powietrza wentylacyjnego wynosi: 120 m3/h dla pomieszczeń biurowych (ok. 2 wym/h) 120 m3/h dla pomieszczenia socjalnego (ok. 5 wym/h) 120 m3/h dla pomieszczenia łazienki (ok. 4 wym/h) Ich zadaniem jest usunięcie zużytego powietrza i umożliwienie nawiewu świeżego powietrza poprzez nawiewniki okienne w ilości 4 szt (każdy po 30m3/h). Pomieszczenie laboratoryjne: W celu wentylacji pomieszczenia laboratoryjnego projektuje się centralę nawiewną (podwójnie), wyposażoną w podwójny filtr powietrza, wentylator, elektryczną nagrzewnicę powietrza o mocy 4kW. Centrale zamontowane zostaną pod stropem sufitu w korytarzu. Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń oraz wytycznymi producenta. Zadaniem ich jest doprowadzenie powietrza świeżego do pomieszczenia laboratorium w ilości 600m3/h (ok.4 wym/h). Doprowadzenie świeżego powietrza do centrali za pomocą dwóch czerpni dachowej. Dla pewności wentylacji oraz z powodu zastosowania klap upustowych w pomieszczeniu laboratoryjnych zaprojektowano podwójnie centrale, które będą mogły być uruchamiane naprzemiennie w ruchu ciągłym. W pomieszczeniu laboratorium ciągle będzie utrzymywane nadciśnienie na poziomie 20 Pa. Powietrze będzie usuwane poprzez klapy upustowe umieszczone na dwóch przeciwległych ścianach. 7

8 Dobrano dwie centrale wentylacyjne nawiewne MINI 01 f. Frapol. Centrale wyposażone są w sterowanie obejmujące nastawienie temperatury nawiewu oraz płynną regulację wydajności wentylatorów. Umożliwia to odpowiednie sterowanie praca dwóch central. Kanały nawiewne należy wykonać z blachy ocynkowanej i zaizolować cieplnie 3cm wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej. Całość mocować do sufitu korytarza. Przejście przez dach uszczelnić. Nawiew do pomieszczenia kratką wielkości 100x640mm z kierownicami umożliwiającymi regulację kierunku nawiewu powietrza. 5. INSTALACJA CHŁODZENIA LABORATORIUM W pomieszczeniu laboratoryjnym projektuje się zastosowanie szaf klimatyzacyjnych. W pomieszczeniu tym ustawione zostaną urządzenia komputerowe, telekomunikacyjne oraz zestawy akumulatorów żelowych do utrzymania awaryjnego zasilania urządzeń. Dopuszczalny zakres temperatury powietrza wynosi ok. 20 C - 25 C, dopuszczalny zakres wilgotności powietrza wynosi ok %. Maksymalna moc cieplna wydzielana przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniu laboratorium będzie wynosić: zestaw serwerów 30kW, zestaw UPS 10kW, 27 kw ciepło z urządzeń samej szafy klimatyzacyjnej, szafa telekomunikacyjna 5kW. Całkowita obliczeniowa moc chłodnicza wynosi 72kW. Powietrze z nad szafy rakowej serwerów odbierane będzie poprzez dwie kraty sufitowe 120x240mm i doprowadzane w przestrzeń nad sufitem podwieszonym. Następnie powietrze będzie wyciągane z przestrzeni sufitu podwieszonego do szafy klimatyzacyjnej, za pomocą odcinka kanału blaszanego, który łączył będzie szafę klimatyzacyjną z sufitem podwieszonym. Po schłodzeniu do max 14 st C, powietrze będzie wtłaczane do przestrzeni podpodłogowej tzw. podłoga podwyższona. W szafie rakowej zainstalowana będzie krata powietrzna w podłodze korytarza chłodzącego. Chłodne powietrze przepływać będzie przez serwery szafy (chłodzić je) i wychodzić do pomieszczenia. Obliczeniowa temperatura nawiewu: 14 C, obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu 25 C. Projektuje się dwa systemy klimatyzacyjne, w celu zabezpieczenia ciągłości pracy instalacji. W razie awarii jednego z systemów następuje automatyczne załączenie drugiego systemu. Zaprojektowano dwie szafy klimatyzacyjne firmy Stulz typu ASU 812A o mocy chłodniczej 72kW. Każda zasilana jest freonem, osobną jednostką zewnętrzną (skraplaczem), umiejscowionym na zewnątrz, na podeście na terenie przy budynku. Chłodnice zewnętrzne połączone będą z szafami 8

9 przez przewody freonowe oraz kable elektryczne i sterujące. Wykonanie prac zlecić firmie autoryzowanej przez producenta szaf klimatyzacyjnych. 6. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Dla utrzymania komfortu ciepła, w okresie letnich upałów, w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano system Multi Split oparty o urządzenia f. Fujitsu. Agregat chłodniczy jednostkę zewnętrzną o mocy 14kW projektuje się zamocować na zewnętrznej ścianie budynku zgodnie z rysunkiem. Jednostki wewnętrzne o mocy 3,5kW zamontowane zostaną w pomieszczeniach biurowych na wysokości ok. 2,0 m nad posadzką pomieszczeń. Należy wykonać przewody freonowe oraz elektryczne zasilanie i sterowanie pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi. Dobrano jednostkę zewnętrzną AOYG45LAT8 14kW oraz jednostki wewnętrzne ASYG/12 3,5kW 3szt. Wykonanie prac zlecić wyspecjalizowanej firmie. 9

10 CZĘŚĆ II Warszawa, dn r. 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA: Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ STOLARNI NA POMIESZCZENIA BIUROWE ORAZ CZĘŚĆ LABORATORYJNĄ w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 22A, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. OPRACOWAŁ: mgr inż.piotr Krzemiński Wa 119/02 10

11 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 11

12 3. ZAŚWIADCZENIE MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA 12

13

14

15

16

17

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM.

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo