Kredyt Przetarg dla JST jest najlepszy na rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt Przetarg dla JST jest najlepszy na rynku"

Transkrypt

1 1/2012 Kredyt Przetarg dla JST jest najlepszy na rynku Zagłosuj na Kredyt Przetarg! Formularz zgłoszeniowy W zeszłym miesiącu wprowadziliśmy do naszej współpracy formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego Partnerzy przekazują do Banku informacje o przekazanych Klientach. Formularz pełni takŝe rolę potwierdzenia przekazania Klienta, dlatego teŝ jego prawidłowe wypełnienie przesłanie na adres jest warunkiem wypłaty prowizji sprzedaŝowej. Prosimy o uwaŝne wypełnianie formularza. W dotychczas przesłanych formularzach zdarzało się, Ŝe pomijano bądź błędnie wpisywano numer NIP Partnera jest to bardzo waŝna informacja i prosimy o uwaŝne jej wprowadzanie. Więcej informacji na temat funkcjonowania formularza na stronie 2. Masz dobry pomysł? My go docenimy! Stale poszerzamy naszą ofertę o nowe produkty i udogadniamy nasze procedury, by sprostać potrzebom klientów oraz wymaganiom rynku. W działaniach tych jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony prosimy je kierować mailowo na adres Najlepsze pomysły, które uwzględnimy w naszych procedurach, zostaną nagrodzone!

2 Program Getin Profit Partner Nowa ścieŝka procesowania usprawnia naszą współpracę W grudniu standaryzowaliśmy proces przekazywania Klientów przez Partnerów GPP, co odbywa się obecnie w dwóch ścieŝkach: standardowej oraz niestandardowej. Marka Getin Banku naleŝy do najsilniejszych w kraju! W tegorocznym Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek dziennika Rzeczpospolita Getin Bank został uznany czwartą najsilniejszą marką bankową w Polsce! Wyprzedzają nas jedynie marki banków PKO BP, Pekao SA oraz BPH. Kluczowym elementem standaryzacji zgłoszeń wniosków o kredyty firmowe jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres Formularz będzie pełnił takŝe rolę potwierdzenia przekazania danego klienta, dlatego teŝ od dnia 1 stycznia 2012 r. przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza będzie warunkiem wypłaty prowizji sprzedaŝowej. Prosimy o rzetelne i uwaŝne wpisywanie danych Partnera oraz Klienta przesyłanych za pomocą formularza. Ich poprawność znacznie poprawia obieg informacji oraz funkcjonowanie procesu zgłaszania Klientów. Ścieżka standardowa Partner Ścieżka niestandardowa Partner Koordynator Doradca Klienta Dyrektor DSM Partner Doradca Klienta ŚcieŜka niestandardowa - kredyty powyŝej 5 mln zł Partner konsultuje sprawę z Koordynatorem, który przesyła zgłoszenie z dokładnym opisem sytuacji do Dyrektora Departamentu SprzedaŜy Sieci Mobilnej (DSM). Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie dalszego procesowania tematu i przekazuje odpowiedniemu Doradcy. Partner na bieŝąco informowany jest o sytuacji przez Koordynatora. Stosowanie ścieŝki: 1) gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza 5 mln zł; 2) gdy sytuacja klienta wymaga stworzenia nowego produktu lub wprowadzenia zmian w wewnętrznych procedurach Banku. ŚcieŜka standardowa Partner wysyła formularz na adres (szczegóły poniŝej). W ciągu jednej godziny zgłoszenie trafia do Doradcy, który ma 24 godziny na skontaktowanie się z Klientem i poinformowanie Korzystaj z rachunku i odbierz nagrodę! Partnera o wstępnej decyzji kredytowej. Szczegóły promocji na stronie 3 profit news 2

3 WIBOR na koniec grudnia WIBOR 1M 4,77% WIBOR 3M 4,99% Wybierz prezent dla swojej firmy nasza nowa promocja! Od połowy listopada 2011 r. wprowadziliśmy nową ofertę kont dla przedsiębiorców (szczegóły poniŝej), która umoŝliwia dostosowanie pakietu usług bankowych do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Do końca czerwca 2012 r. nasi klienci, którzy skorzystają z tej oferty, otrzymają jeden z atrakcyjnych upominków! Upominki w promocji: ekspres do kawy Espresso Essenza ekspres do kawy Dolce Gusto Piccolo Titan urządzenie wielofunkcyjne Epson Styl SX125 (drukarka, skaner, kopiarka) Warunki otrzymania wybranego upominku: załoŝenie konta Moja Firma po 14 grudnia 2011 r. złoŝenie wniosku o wydanie karty płatniczej MC BusinessCard lub MC Executive BusinessCard aktywacja karty złoŝenie oświadczenia o przystąpieniu do promocji, w którym klient zobowiązuje się do wykonywania transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 600 zł brutto miesięcznie przez okres 12 miesięcy (wzór oświadczenia dostępny u Doradców Banku) Promocja trwa do wyczerpania zapasów! Rachunek Moja Firma 3 w opcji start-up Moja Firma 3 Moja Firma 30 Moja Firma 100 Moja Firma Międzynarodowy opłata za: prowadzenie rachunku 0zł* / 19 zł 35 zł 100 zł 100 zł rachunek pomocniczy złotowy 10 zł 1 w cenie, kolejny 8 zł 2 w cenie, kolejny 5 zł 2 w cenie, kolejny 5 zł rachunek pomocniczy walutowy 25 zł 25 zł 25 zł 2 w cenie, kolejny 5 zł dostęp przez Internet, SMS i telefon 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł przelewy elektroniczne ZUS/US 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł przelewy elektroniczne zewnętrzne 3 w cenie pakietu kolejne 1 zł 30 w cenie pakietu kolejne 0,80 zł 100 w cenie pakietu kolejne 0,60 zł 50 w cenie pakietu kolejne 0,60 zł automatyczne lokowanie środków 100 zł** 50 zł** 25 zł*** 25 zł*** Assistance Informacji Prawnej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Ochrona Prawna 18 zł 18 zł 0 zł 0 zł premia za saldo na rachunku 10 zł**** 10 zł**** nie dotyczy nie dotyczy * rachunek w opcji start-up jest prowadzony bezpłatnie dla firm prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy ** minimalna kwota podlegająca automatycznemu lokowaniu środków wynosi zł *** minimalna kwota podlegająca automatycznemu lokowaniu środków wynosi zł **** premia za każde zł salda na rachunku, premia przysługuje za każdy pełny miesiąc prowadzenia rachunku podstawowego MasterCard BusinessCard MasterCard Executive BusinessCard Karty debetowe dedykowana wyłącznie do pakietów Moja Firma 3 oraz Moja Firma 30 brak opłaty za wydanie karty opłata miesięczna za kartę 5 zł(opłata nie jest pobierana, przy przeprowadzaniu w ciągu miesiąca kalendarzowego za jej pomocą transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 300,00 zł dedykowana do wszystkich pakietów brak opłaty za wydanie karty opłata miesięczna za kartę 10 zł(opłata nie jest pobierana, przy przeprowadzaniu w ciągu miesiąca kalendarzowego za jej pomocą transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 600,00 zł Funkcjonalności Kart: moŝliwość dokonywania płatności w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a takŝe dostępnych w ramach limitu debetowego/kredytu w rachunku bieŝącym bezprowizyjne wypłaty gotówki z bankomatów sieci Euronet, e-card oraz BZ WBK płatności zbliŝeniowe Pay Pass (nowość) moŝliwość dokonywania płatności w Internecie (nowość) większe bezpieczeństwo dzięki wyposaŝeniu karty w mikroprocesor (nowość) zabezpieczenie transakcji kodem PIN profit news 3

4 Giełdy w grudniu WIG20-5,35% Dow Jones Industrial +5,73% FTSE100 +4,41% DAX +1,7% Shanghai Composite -8,83% Nikkei225-0,27% Kredyt z poręczeniem Fundusz województwo dolnośląskie Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu DzierŜoniowskiego Sp. z o.o. województwo lubuskie Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo łódzkie Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo małopolskie Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo mazowieckie Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo opolskie Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo podkarpackie Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo pomorskie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo śląskie Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo świętokrzyskie Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. województwo wielkopolskie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA województwo zachodniopomorskie Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Maksymalna Kwota Poręczenia 700 tys. zł 53 tys. zł 1 mln zł 100 tys. zł 2 mln zł 2 mln zł 390 tys. zł 480 tys. zł 700 tys. zł 448 tys. zł 100 tys. zł 1 mln zł 1,4 mln zł 1 mln zł 990 tys. zł 400 tys. zł 500 tys. zł Poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego Getin Noble Bank SA współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie poręczania i gwarantowania spłaty kredytów udzielanych przedsiębiorcom. BGK udziela poręczeń i gwarancji w wysokości od PLN do EUR kredytów w złotych polskich oraz walutach USD, EUR, CHF. Z instrumentów tych mogą skorzystać przedsiębiorcy działający na terenie całego kraju. Kredyt dla Wybranych Grup Zawodowych Dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów przygotowaliśmy specjalną ofertę kredytu uzyskiwanego na preferencyjnych warunkach: bez konieczności przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów finansowych, bez zabezpieczeń rzeczowych. Szybko i bez zbędnych formalności moŝna uzyskać nawet zł w formie kredytu obrotowego na pięć lat bądź kredytu w rachunku bieŝącym na 12 miesięcy z moŝliwością odnowienia na kolejne okresy. Kredyt obrotowy Firmom potrzebującym wsparcia w finansowaniu bieŝącej działalności proponujemy nasz kredyt obrotowy umoŝliwiający terminowe regulowanie zobowiązań. Główną zaletą oferty jest minimum formalności wymaganych do uruchomienia środków. Przyjazna Inwestycja Przyjazna Inwestycja to kredytowanie zakupu ruchomych środków trwałych oraz refinansowanie nakładów bądź kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w innych bankach, i przeznaczonych na ten cel. Główną zaletą oferty jest oparcie oceny finansowej o kryterium przychodowe. W zaleŝności od inwestycji okres kredytowania wynosi do 7 lat, a Bank sfinansuje do 100% wartości inwestycji brutto o maksymalnej kwocie 1 mln zł, stanowiącej aŝ do 25% przychodów!. Gwarancja W celu zwiększenia wiarygodności w kontaktach ze swoimi kontrahentami, Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia Getin Noble Banku w postaci gwarancji. Zdolność wyliczana jest na podstawie przychodów, a klienci mogą liczyć na udzielenie przez Bank gwarancji do wysokości aŝ 25% wartości przychodów! Zleceniodawca udzielenia gwarancji musi przedstawić zabezpieczenie standardowe jak w przypadku produktów kredytowych. Kredyt PRZETARG Ten innowacyjny produkt jest dedykowany firmom wykonującym zadania inwestycyjne powierzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa. Przedsiębiorca, który ma kontrakt, moŝe otrzymać środki juŝ w trakcie jego realizacji, zanim nastąpi końcowe rozliczenie ze Maksymalny okres Maksymalna Maksymalna zleceniodawcą. Kredytem moŝe zostać sfinansowane do 70% poręczenia wysokość poręczenia kwota poręczenia aktualnej wartości kontraktu netto (minimum zł), a umowa 80% 60 miesięcy EUR kredytowa zawierana jest na okres od 3 do 24 miesięcy. kwoty kredytu Zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z kontraktu. profit news 4

5 Waluty na koniec grudnia USD CHF EUR GBP Profit Books przy-wódczych i interperso- nalnych. KsiąŜka zawiera wiele praktycznych nalnych. porad KsiąŜka oraz w obrazowy zawiera sposób przedstawia proces realizacji projektu od powstania samej idei, poprzez wdraŝanie, szacowanie kosztów, uwzględnienie czynnika ludzkiego, po jego finalizację i czerpanie zysków. KsiąŜka moŝe odstraszać swoją grubością, jednak za sprawą przystępnego stylu pisania, czyta się ją jednym tchem. Dzięki temu przewracając kolejne strony, bez problemu moŝna zrozumieć najbardziej zawiłe i skomplikowane zagadnienia, nawet będąc laikiem w zakresie zarządzania projektami. Autorzy fundują nam przyglądanie się np. organizowaniu lotów w kosmos, co ubogacone jest zdjęciami prosto z NASA! Liczne i róŝnorodne przykłady są bardzo cenną stroną tej pozycji, gdyŝ dają Ŝywe wyobraŝenie o prezentowanych treściach. Czytelnik towarzyszy procesom konstruowania innowacyjnych produktów, systemów oraz procesów, które w nowatorski sposób zaspokajają potrzeby i rozwiązują problemy społeczeństw, przynosząc zyski ich twórcom. Ponadto liczne rady dotyczące modelowania ścieŝki, czy wdraŝania i nadzoru nad funkcjonowaniem przyszłej innowacji, pomogą uniknąć błędów, na które zwracają uwagę autorzy ksiąŝki. KsiąŜka przedstawia bieŝący stan badań znajdziemy tu problemy, rozwiązania związane z projektami prowadzonymi w 2011 r. Dodatkowo opiera się ona na najnowszej literaturze, a wywody autora oparte są na warsztatowym doświadczeniu, dzięki czemu czytelnik nie jest zanudzany powielaniem nieaktualnych wywodów. John M. Nicolas Herman Steyn Zarządzanie projektami Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012 Zarządzanie Pozycja została bardzo dokładnie przemyślana pod kontem kompozycji. Podział rozdziałów i podrozdziałów pozwala na bezproblemowe odszukanie zagadnienia, które nas interesuje. Przejrzyste diagramy, zestawienia i wykresy pozwalają na obrazowe wyobraŝenie tego, o czym mamy moŝliwość przeczytania w tekście. Autorzy ksiąŝki są szanowanymi znawcami tematu. John Nicolas to procesor zarządzania operacyjnego, konsultant i szkoleniowiec kadry menedŝerskiej w zakresie zarządzania projektami i usprawniania procesów, autor licznych publikacji oraz badacz z dziedziny zarządzania projektami. Herman Steyn, profesor zarządzania projektami, kierował innowacyjnymi inŝynierskimi inwestycjami w przemyśle wydobywczym, obronnym i nuklearnym. Projektami to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla osób szukających mocnego wsparcia merytorycznego przy podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć, co oprócz kompetencji technicznych wymaga odpowiednich predyspozycji menedŝerskich, w niej treści przekazywane słuchaczom studiów na kierunku "Windykacja naleŝności". Choć nazwa ta moŝe kojarzyć się raczej z gangsterskimi opowieściami, autorzy skupiają się na bardziej konwencjonalnych metodach skutecznego odzyskiwania długów. Jako Ŝe windykacja jest częścią zarządzania naleŝnościami, właśnie temu zagadnieniu poświęcone zostały początkowe rozdziały ksiąŝki. Prezentują one m.in. takie tematy jak kredyt kupiecki, czynniki mogące wpływać na problemy z płynnością kontrahentów, czy instrumenty finansowe oraz konstrukcje umów pozwalające unikać konieczności podejmowania działań windykacyjnych. Kolejne rozdziały przedstawiają techniki i narzędzia windykacyjne, natomiast same sposoby postępowania z nierzetelnymi klientami i dłuŝnikami poparte zostały fachowym komentarzem psychologicznym. Podejście od strony prawnej pozwala poznać m.in. sposoby windykacji róŝnych form zabezpieczeń oraz rodzaje odpowiedzialności dłuŝników w zaleŝności od ich formy prawno-organizacyjnej. W pracy uwzględniono takŝe podatkowe aspekty działań windykacyjnych oraz zaprezentowano, jak odmienny sposób uwzględniania windykacji w zapisach księgowych moŝe wpływać na wygląd sprawozdania finansowego i wyniki firmy. MenedŜerowie znajdą ponadto garść cennych informacji m.in. o tym, jak tworzyć w firmach komórki zajmujące się windykacją, jak zarządzać zespołami indykatorów, czy jak motywować ich do podejmowania efektywnych działań. W osobnych rozdziałach zaprezentowano takŝe specyfikę działań windykacyjnych podejmowanych przez: bank, leasingodawcę, faktora, ubezpieczyciela oraz Skarb Państwa. Dzięki zamieszczonym na końcu ksiąŝki załącznikom czytelnik ma moŝliwość zapoznania się ze wzorami umów i dokumentów wykorzystywanych w praktyce działań windykacyjnych. Windykacja naleŝności red. Katarzyna Kreczmańska-Gogol Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 Wartościową cechą Windykacji naleŝności jest fakt, ze jej autorzy to nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień zajmują się zawodowo kwestiami związanymi z windykacją. W efekcie ksiąŝka nie jest tylko suchym wykładem teorii, ale raczej relacją profesjonalistów z prowadznych przez siebie praktyk. Dzięki temu łatwiej przyswoić przekazywany materiał, a tę pozycję moŝna polecić nie tylko studentom. Windykacja naleŝności jest wieloaspektowym procesem wymagającym łączenia wiedzy i umiejętności z takich dziedzin jak finanse, zarządzanie, prawo, socjologia oraz psychologia. Właśnie w takim ujęciu kwestia ta przedstawiona została w przekrojowej publikacji wykładowców SGH, którzy zebrali profit news 5

6 Program Getin Profit Partner Nie zapomnij o JST :-)! Rozliczanie faktur Faktury wystawiane za pośrednictwo przy sprzedaŝy produktów bankowych dla firm prosimy wysyłać na adres: Stefania Kasperek Getin Noble Bank SA ul. Pszczyńska Katowice Bądź w kontakcie ze swoim Koordynatorem wz. wz. Daniel Rdzak Daniel Rdzak Izabela Kortz Izabela Kortz Katarzyna Patrzyczna- Katarzyna Patrzyczna- -Gwiaździńska -Gwiaździńska Ewelina Konefał Ewelina Konefał Tomasz Kaczorowski Tomasz Kaczorowski Grzegorz Zamojski Grzegorz Zamojski Marek Dygas Marek Dygas Grzegorz Jurczak Grzegorz Jurczak REDAKCJA Zespół Programu GETIN Profit Partner Getin Noble Bank SA ul. Zawiła 65L Kraków tel profit news 6

Kolejne udogodnienie dla naszych klientów! Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Getin Noble Bank SA bezpieczne bo polskie!

Kolejne udogodnienie dla naszych klientów! Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Getin Noble Bank SA bezpieczne bo polskie! 2/2012 Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Stale poszerzamy naszą ofertę o nowe produkty i udogadniamy nasze procedury, by sprostać potrzebom klientów oraz wymaganiom rynku. W działaniach

Bardziej szczegółowo

W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011

W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011 3/2012 W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011 Wynik netto [mln PLN] Źródło: Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków, Getin Noble Bank SA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za I półrocze 2013 r. 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 4 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 4 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2 Spis treści I. Przegląd działalności w skrócie... 3 II. Podstawowe informacje... 5 1. Historia i zakres działalności Banku Zachodniego WBK S.A.... 5 2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Kompasfinansowy.pl jako niezależny przedstawiciel 20 instytucji finansowych oferuje Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnej formy finansowania,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Oferta banków dla organizacji pozarządowych. Raport Bankier.pl luty 2009

Oferta banków dla organizacji pozarządowych. Raport Bankier.pl luty 2009 Oferta banków dla organizacji pozarządowych luty 2009 Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) tworzą tzw. trzeci sektor. Określenie to nawiązuje do podziału aktywności

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 4/2012 EKSPERTYZY

RAPORTY 4/2012 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 4/2012 RAPORTY EKSPERTYZY Magdalena Arczewska PRODUKTY FINANSOWE DEDYKOWANE INSTYTUCJOM EKONOMII SPOŁECZNEJ. RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Produkty finansowe dedykowane instytucjom ekonomii

Bardziej szczegółowo

Oferta banków dla organizacji pozarządowych

Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport przygotowany Polski Portal Finansowy Bankier.pl i Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl Raport przedstawia sytuację rynkową z dnia 15 lipca 2006.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo