Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe, instalacje wewnątrzbudynkowe i technologiczne oraz instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń. Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami; Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym; Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie infrastruktury okablowania Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1

2 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe ADRES INWESTYCJI: POLITECHNIKA POZNAŃSKA UL. BERDYCHOWO POZNAŃ ZAMAWIAJĄCY POLITECHNIKA POZNAŃSKA PL. MARII-SKŁODOWSKIEJ-CURIE POZNAŃ AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Krzysztof Rybarczyk DATA OPRACOWANIA Luty 2013 r. 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Przedmiot zamówienia 4 2. Część opisowa Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Grzejniki i urządzenia grzewcze instalacji CO Nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane z instalacji ciepła technologicznego Instalacja rozprowadzająca C.O. i C.T Armatura Izolacja termiczna Izolacja antykorozyjna Zabezpieczenia p.poż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Zakres wykonania instalacji w ramach niniejszego przetargu Instalacja wody lodowej Wymagania ogólne Stosowane przewody i izolacje Armatura Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Wymagania ogólne Instalacje wentylacji mechanicznej laboratoriów chemicznych, hali technologicznej i magazynów chemicznych Instalacje magazynów chemicznych (pom. B.0.23a, B.0.24g, B.0.23c, B.0.23d, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.1.20, B.2.16, B.2.19, B.3.16, B.3.17) Stosowane przewody i asortyment wentylacyjny Wentylacja pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych obsługujących laboratoria Stosowane elementy rozdziału powietrza Elementy bezpieczeństwa ppoż Hałas i wibracje Wymagania ogólne Przepisy związane Część informacyjna 49 3

4 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (CDWTCh) w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj składającego się z: opracowania projektów wykonawczych (PW) instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej dla laboratoriów chemicznych, hali technologicznej i magazynów chemicznych oraz wentylatorowni (4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej), zawierających: - część opisową, w tym m.in.: niezbędne obliczenia potwierdzające dobory poszczególnych elementów instalacji, urządzeń oraz dobranych izolacji, karty doborowe urządzeń, - część rysunkową, w tym m.in.: niezbędne rzuty, schematy, aksonometrie, profile, rozwinięcia, opracowania warsztatowe, - zestawienie materiałów oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno prawnymi. - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na w/w robót, wykonania kompletnych instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej na podstawie PW zatwierdzonego przez zamawiającego. opracowania dokumentacji powykonawczej (PPW) instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej dla w/w zakresu (4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej), zawierającej wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa, i jest ona zwana etapem II w ramach niniejszego opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegółowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) będący wytycznymi do Projektu Wykonawczego (PW) oraz wykonania instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje pomieszczenia laboratoriów, hali technologicznej, magazynów specjalistycznych oraz wentylatorowni obsługujących pomieszczenia laboratoriów: A.0.01, A.0.08, A.0.09A, A.0.09B, A.0.10A, A.0.10B, A.0.11, A.0.12+A.0.13, A.0.14+A.0.15, A.0.16, A.1.15A, A.1.15B, A.1.16, A.1.17, A.1.18, A.1.20, A.1.25, A.1.26, A.1.27, A.2.13, A.2.15, A.2.16, A.2.17, A.2.18, A.2.19B, A.2.24, A.2.25, A.2.26, A.2.27A, A.2.27B, A.2.28, A.3.15A, A.3.15B, A.3.16, A.3.17, A.3.18, A.3.20, A.3.25, A.3.26, A.3.27, A.3.28, A.3.29, B.0.08, B.0.09, B.0.12+B.0.13, B.0.14, B.1.05, B.1.07, B.1.08+B.1.09, B.1.10, B.1.11, B.1.12, B.1.13A, B.1.13B, B.1.14, B.1.15, B.1.16, L.1.05, B.3.11B, B.3.12, B.3.13, B.3.14, HT.0.01, 4

5 B.0.23a, B.0.23c, B.0.23d, B.0.24g, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.1.20, B.2.16, B.2.19, B.3.16, B.3.17, A.1.19, A.2.19A, A.3.19, B.3.11A. Wykonawca jest obowiązany niniejsze prace uzgodnić z Wykonawcą Generalnym realizującym I etap budowy Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej oraz koordynować prace międzybranżowo w ramach zadania przetargowego. Z niniejszej koordynacji wynikać będzie szczegółowy zakres przedmiotowych instalacji efektem niniejszego II etapu przetargu będą kompletne, prawidłowo działające instalacje wymienione w niniejszym PFU. 2. Część opisowa 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Głównym elementem instalacji grzewczych w ramach niniejszego postępowania przetargowego są obiegi zasilające nagrzewnice central wentylacyjnych instalacja ciepła technologicznego (CT1). Centrale klimatyzacyjne laboratoriów będą zasilane z węzła ciepła usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej kondygnacja -1 z wykorzystaniem obiegu CT1 (centrale wentylacyjne ogólne - nagrzewnice I stopnia, centrale wentylacyjne laboratoriów oraz kurtyny powietrzne) - 60/45 C, moc obiegu ok. 928 kw. Szczegółowy opis całej instalacji zamieszczono w PBZ i należy się z nim zapoznać na etapie tworzenia oferty dla niniejszego przetargu, oraz skoordynować z założeniami poczynionymi przez Generalnego Wykonawcę I przetargu Grzejniki i urządzenia grzewcze instalacji CO W laboratoriach, hali technologicznej i magazynach, w ramach przetargu etap I, zainstalowane zostaną grzejniki płytowe zaworowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego zasilane od dołu. W pomieszczeniach typu laboratoryjnego przewidziano grzejniki płytowe o wysokości 900mm, Przewidziano grzejniki z zewnętrzną warstwą epoksydowego lakieru proszkowego o podwyższonej odporności chemicznej. Instalacja CO zostanie wykonana w sposób kompletny w ramach pierwszego postępowania przetargowego (etap I). 5

6 2.1.2 Nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane z instalacji ciepła technologicznego Układ podłączenia do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych obsługujących laboratoria należy wyposażyć w dwudrogowy zawór regulacyjny z automatycznym ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem elektrycznym o płynnej regulacji, zawory odcinające kulowe gwintowane lub kołnierzowe, złącza elastyczne, termometry, manometry, spust i odpowietrzenie. Przy każdej nagrzewnicy należy przewidzieć spinkę z zaworem do płukania instalacji. Sterowanie zaworami regulacyjnymi z siłownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza przez automatykę danego urządzenia / pomieszczenia (wg PFU AKPiA). Centrale wentylacyjne laboratoriów należy zasilić z obiegu ciepła technologicznego CT1. Armaturę gwintowaną należy stosować dla średnic wewnętrznych < 50mm, natomiast kołnierzową dla średnic wewnętrznych 50mm Instalacja rozprowadzająca C.O. i C.T. Zgodnie z zapisami PFU etapu I, przewody z czynnikiem grzewczym w przestrzeni ogrzewanej budynku są prowadzone w szachtach, a następnie rozprowadzone w korytarzach (ew. innych pomieszczeniach) w przestrzeni sufitów podwieszanych (podstropowej) do poszczególnych urządzeń lokalnych. Przewody instalacji CO sprowadzane do posadzki w bruzdach ściennych i następnie prowadzone w warstwach posadzkowych Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie a średnica tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleje ochronne wykonać dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0,3% tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie ułożone równolegle w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod stropami mocować na systemowych podporach stałych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Na pionach w 6

7 najwyższych punktach zabudować zawory odpowietrzające instalację, a pod pionami zawory spustowe wody obiegowej. Podłączenie grzejników wykonać ze ściany poprzez armaturę przyłączeniową kątową. Maksymalne odstępy pomiędzy podporami przewodów stalowych należy przyjmować zgodnie z tabelą poniżej. Tabela: Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych Materiał Średnica wewnętrzna rury [mm] Przewód montowany Pionowo* [m] Inaczej [m] Stal niestopowa od10 do 20 2,0 1,5 (stal węglowa zwykła); 25 2,9 2,2 stal odporna na korozję 32 3,4 2,6 40 3,9 3,0 50 4,6 3,5 65 4,9 3,8 80 5,2 4, ,9 4,5 *Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Rury układane w warstwach posadzkowych prowadzić w izolacji PE. Przewody C.O. prowadzone w posadzce układać łagodnymi łukami w kształcie litery "S", mocować do podłoża co 2.0 m Przewodów nie naciągać. Skrzyżowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, ograniczyć do niezbędnego minimum. Nad skrzyżowaniami wzmocnić posadzkę przez zastosowanie siatki stalowej. Przejście przewodów przez światło drzwi zabezpieczyć dodatkowo tulejami (o długości cm) z rur stalowych o odpowiednio większej średnicy. Przewody w węźle cieplnym (oprócz rurociągów wodociągowych) oraz instalacyjne (rozprowadzenia w budynku) instalacji grzewczych (CO i CT) należy wykonać z rur stalowych bezszwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN lub równoważnej i PN-EN lub równoważnej. Przewody instalacji centralnego ogrzewania sprowadzane z przestrzeni międzysufitowej do posadzki w bruzdach ściennych oraz rozprowadzane w posadzkach należy wykonać z rur przeznaczonych dla instalacji grzewczych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu etylowinylowego łączone za pomocą tulei zaciskanej osiowo (nasuwanej), w pełnym zakresie średnic, bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelek. Rura może pracować przy maksymalnej temperaturze zasilania wynoszącej 90 O C. Krótkotrwale (przy zakłóceniach) dopuszczalne są 7

8 temperatury do 100 C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar. Rura ma spełniać wymagania normy PN-EN ISO lub równoważnej. Armatura Na projektowanej instalacji CT zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej - automatyczne zawory regulacyjne z ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem elektrycznym o płynnej regulacji przy każdym odbiorniku. Właściwy dobór armatury należy wykonać wg szczegółowych obliczeń na etapie projektu wykonawczego. Cała zastosowana armatura powinna posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania budownictwie. Instalacje C.O. oraz C.T. muszą być wyposażone w zawory odcinające (kulowe), automatyczne zawory różnicy ciśnień (tylko inst. C.O.) oraz zawory umożliwiające spust wody i odpowietrzenie. Należy dodatkowo zapewnić możliwość odcięcia każdego pionu za pomocą w zaworów odcinających kulowych u jego podstawy oraz spust wody. Instalację prowadzone w przestrzeni garażu należy owinąć kablem grzejnym pozwalającym zapewnić temperaturę czynnika w rurze na poziomie nie niższym niż +5 C. Dodatkowo rury wyposażyć w system alarmowy wpięty w BMS informujący o spadku temperatury poniżej 5 C (awarii kabla grzejnego) Izolacja termiczna Rury instalacji grzewczych należy zaizolować otuliną przeznaczoną do instalacji grzewczych. Izolacja musi obejmować wszystkie elementy instalacji (rury, kształtki, armaturę, zawiesia itp.). Rurociągi prowadzone na zewnątrz oraz w przestrzeni hali garażowej należy dodatkowo zabezpieczyć przed zamarznięciem przez owinięcie kablem grzejnym, oraz zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. Na rurociągach instalacji grzewczych prowadzonych w poza strefą ogrzewaną (do min 16 C) wymagane jest zastosowanie izolacji o 1,5 razy większej grubości niż wynika z obowiązujących przepisów dot. przewodów prowadzonych wewnątrz budynku. Prowadzenie rurociągów w przestrzeniach nieogrzewanych należy ograniczyć do minimum możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku zbyt dużych przestrzeni zajmowanych przez izolacje istnieje możliwość zastosowania materiału izolacyjnego o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. Wszystkie przewody izolować otuliną przeznaczoną do instalacji grzewczych o wysokim współczynniku oporu cieplnego, otulinami o grubości jak niżej. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku oraz w przestrzeni garażu należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem z blachy aluminiowej. 8

9 1) Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz /4 wymagań z poz przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, Izolacja antykorozyjna Projektowane instalacje grzewcze z rur stalowych, izolować antykorozyjnie przez pomalowanie: farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy, farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy Zabezpieczenia p.poż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia Zakres wykonania instalacji w ramach niniejszego przetargu W PFU etapu I przewidziano wykonanie instalacji CO pomieszczeń w całości (przewody rozprowadzające, armatura, grzejniki itp.). Lokalizacje i gabaryty grzejników będą ustalone na etapie projektów wykonawczych etapu I i dostosowane do aranżacji według aktualnych kart technologicznych pomieszczeń. 9

10 Na etapie niniejszego przetargu wymagana będzie koordynacja rozmieszczenia grzejników i dostosowanie ich lokalizacji do ostatecznych projektów wykonawczych technologii laboratoriów. W PFU etapu I przewidziano wykonanie instalacji CT do zaworów odcinających wewnątrz pomieszczenia. Pozostałe elementy instalacji CT, znajdujące się pomiędzy niniejszymi zaworami odcinającymi, a nagrzewnicami central wentylacyjnych należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu. Uwaga! 1. W pomieszczeniu A.2.13a przewidziano hodowle bakterii, co wymaga zapewnienia temperatur w zakresie C z dokładnością ± 2 C. Parametry te zapewni klimakonwektor typu ściennego lub sufitowego, czterorurowy, grzewczo-chłodzący, który należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu. 2. Pomieszczenie hali technologicznej - pod stropem pomieszczenia należy zainstalować destratyfikatory (wentylatory zapobiegające zaleganiu ciepłego powietrza pod stropem pomieszczenia). Sterowanie pracą destratyfikatorów wykonać za pomocą czujnika temperatury, automatycznie włączającego urządzenie po przekroczeniu maksymalnej zadanej temperatury oraz automatycznie wyłączającego urządzenie po osiągnięciu minimalnej zadanej temperatury. Zainstalować czujniki z możliwością zmiany zakresu temperatur włączenia / wyłączenia urządzenia. Automatyka urządzenia zintegrowana w BMS budynku (obustronna komunikacja, załączanie, wyłączanie, zadawanie / zmiana nastaw, monitorowanie stanów pracy itp.) 2.2. Instalacja wody lodowej Wymagania ogólne Chłodzenie pomieszczeń laboratoryjnych w okresie letnim odbywać się będzie wyłącznie za pomocą powietrza wentylacyjnego (100% powietrza świeżego zewnętrznego). Chłodzenie ma na celu usunięcie wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła i utrzymanie zadanych temperatur (poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych) w pomieszczeniach w okresach przejściowych i latem. Szczegółowe przypisanie typów innych urządzeń chłodzących do poszczególnych pomieszczeń zgodnie z PBZ, PW (rzuty kondygnacji) oraz założeniami I przetargu (koordynacja). Obliczeniowe parametry pracy instalacji wody lodowej należy przyjmować w sposób następujący: obieg zasilania chłodnic w centralach klimatyzacyjnych --> tz/tp = 7/12 C. Do bilansu zysków ciepła pomieszczeń przyjęto liczby osób zgodne z kartami technologicznymi pomieszczeń oraz projektem architektury (PBZ oraz PW etap I). 10

11 Podstawowe założenia do bilansu zysków ciepła poszczególnych pomieszczeń (do weryfikacji w trakcie koordynacji z I etapem budowy): liczba osób w pomieszczeniach zgodnie z kartami technologicznymi pomieszczeń oraz wg architektury, a w przypadku braku danych zgodnie PBZ i PFU etapu I przyjęto oświetlenie fluorescencyjne zyski jednostkowe 15 W/m 2 w pom. klimatyzowanych, zyski ciepła od komputera stacjonarnego 150 W, liczba komputerów typu stacjonarnego - dla pomieszczenia typu laboratoryjnego na stanowiskach zgodnie z kartami technologicznymi pomieszczeń. zyski ciepła od komputera typu laptop - 70 W, liczbę komputerów typu laptop przyjęto w następujący sposób : - dla pomieszczenia typu laboratoryjnego nie mniej jak dla co trzeciej osoby, - dla pomieszczenia hali technologicznej 10 szt., - w pokojach konsultacji nie mniej jak dwa komputery na trzy osoby. przyjęto parametry przegród nieprzezroczystych oraz przeszkleń jak w punkcie 4 i punkcie 7 (projektu budowlanego zamiennego - PBZ) oraz PFU Architektury (etap I), parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego latem: t z =32 C, ϕ z =45% parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego latem: t i =25 C, ϕ i - wynikowa Na etapie projektu wykonawczego należy zweryfikować bilans chłodniczy zgodnie z kartami technologicznymi oraz ostatecznymi parametrami przegród nieprzezroczystych i przeszkleń (zgodnie z branżą architektury) i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu. Wszelkie moce podane w materiałach przetargowych należy traktować jako wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu wykonawczego (PW). Jakiekolwiek zmiany wartości mocy i ewentualnie liczby obiegów na etapie PW w stosunku do materiałów przetargowych (PFU, PBZ) wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji wykonawczej przed jej oficjalnym wydaniem. Pom. laboratoryjne należy chłodzić powietrzem wentylacyjnym powietrze świeże schładzane będzie wstępnie na chłodnicy centrali wentylacyjnej (do temperatury ok. 22 C do szczegółowego ustalenia na etapie projektu wykonawczego) i ostatecznie na strefowych chłodnicach lokalnych zainstalowanych w każdym z pomieszczeń laboratoryjnych. Należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego czy założone strumienie powietrza nawiewanego (jednostkowo 25 m 3 /(m 2 h)) odbiorą wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zyski 11

12 ciepła (nasłonecznienie, ludzie, wyposażenia techniczne itp.) zgodnie z ostateczną technologią laboratoriów (PW). Typowa obliczeniowa temperatura nawiewu do laboratoriów w okresie letnim to 16 C. W przypadku niedoboru chłodu w pomieszczeniu może być konieczne krótkookresowe obniżanie temperatury nawiewu do 14 C. Chłodnice lokalne należy dobrać dla temperatury nawiewu 14 C. Chłodnice zasilane będą z instalacji wody lodowej wykonanej w ramach przetargu etap I. Uwaga! W pomieszczeniu A.2.13a przewidziano hodowle bakterii, co wymaga zapewnienia temperatur w zakresie C z dokładnością ± 2 C. Parametry te zapewni klimakonwektor typu ściennego lub sufitowego, czterorurowy, grzewczo-chłodzący, który należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu. W ramach niniejszego przetargu należy również zaprojektować i wykonać dodatkową instalację chłodzenia technologicznego urządzeń w Hali Technologicznej - WLT: Moc chłodnicza obiegu: Q ch = 30 kw Temperatury zasilania i powrotu: T z /T p = 10/25 C Rozprowadzenie instalacji w HT do min. 25 punktów, Doprowadzenie obiegu do maszynowni chłodu na poziomie +3 Podłączenie obiegu w maszynowni do rozdzielacza instalacji WL (jest to dodatkowy obieg w stosunku do I etapu, finansowany i koordynowany przez Wykonawcę II etapu. Wymaga rozbudowy rozdzielaczy w maszynowni chłodniczej. Nie wymaga zwiększania mocy chłodniczej instalacji WL / agregatów chłodniczych) W hali technologicznej przewiduje się 10 szt. zejść naściennych oraz 15 szt. zejść w słupach mobilnych wody chłodniczej obiegu zamkniętego. Dla każdego zejścia przewidziane są 2 przyłącza zasilające i 2 przyłącza powrotne dla medium chłodzącego (przyłącza z możliwością odcięcia medium). Rodzaj i typ przyłączy na dane zejście (stanowisko badawcze) zostanie ustalona na etapie branżowego projektu wykonawczego (armatura regulacyjna, odcinająca, węże elastyczne, opomiarowanie itp.). Projektowane dopuszczalne ciśnienie instalacji wody lodowej 6 bar Stosowane przewody i izolacje Zgodnie z PFU etapu I przewody instalacji wody lodowej należy wykonać czarnych bez szwu łączonych przez spawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami wg PN-EN lub równoważnej i PN-EN lub równoważnej. Przewody instalacji chłodniczej należy izolować termicznie i przeciwwykropleniowo izolacją na bazie syntetycznego kauczuku. Ułożenie przewodów rozdzielczych wykonać ze spadkiem 0,3% 12

13 w kierunku odwodnień. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. Na długich odcinkach instalacji wykonać kompensatory wydłużeń (U-kształtki). Grubość izolacji instalacji rurowych wykonać zgodnie z poniższą tabelą. Tabela: Wymagania izolacji cieplnej przewodów wody lodowej Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz /4 wymagań z poz przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm 80 mm 10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz Budynku 2) 50 % wymagań z poz Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz Budynku 2) 100 % wymagań z poz. 1-4 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczenie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, i co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. Tuleje ochronne powinny być wykonane z tego samego materiału, co prowadzona rura. Rurociągi prowadzone na przegrodach budowlanych mocować przy pomocy systemowych wsporników i uchwytów. Podpory, wsporniki i uchwyty muszą posiadać odpowiednie wymiary, wytrzymałość oraz zapewnić wydłużalność rurociągów, jej kompensacje oraz możliwość stałego zakotwienia. Maksymalne odstępy pomiędzy podporami przewodów stalowych należy przyjmować zgodnie z tabelą poniżej. 13

14 Tabela: Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych Materiał Średnica wewnętrzna Przewód montowany rury [mm] Pionowo* [m] Inaczej [m] Stal niestopowa (stal węglowa od 10 do 20 2,0 1,5 zwykła); 25 2,9 2,2 stal odporna na korozję 32 3,4 2,6 40 3,9 3,0 50 4,6 3,5 65 4,9 3,8 80 5,2 4, ,9 4,5 *Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację W ramach etapu I przewidziano wykonanie instalacji WL do zaworów odcinających wewnątrz każdego z pomieszczeń laboratoryjnych i maszynowni wentylacyjnych obsługujących laboratoria. Pozostałe elementy znajdujące się pomiędzy niniejszymi zaworami odcinającymi a chłodnicami central wentylacyjnych należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu Armatura W instalacji wody lodowej należy stosować zawory odcinające kulowe. Projektowane ciśnienie instalacji 6 bar. Armatura musi posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Zawory odcinające kulowe poza źródłem montować na wyjściu z każdego szachtu, przy każdym urządzeniu wewnętrznym, przy chłodnicach central klimatyzacyjnych i nad pionami. Dla umożliwienia odwodnienia instalacji we wszystkich jej najniższych punktach należy zaprojektować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową należy także zaprojektować przy armaturze odcinającej na odgałęzieniach oraz na rozdzielaczach. Pod pionami należy zamontować zawory nadmiarowoupustowe, które mają na celu zapewnić minimalny przepływ przez pompy obiegowe. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody do urządzeń umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę do nich należy zainstalować odpowiednie zawory zwrotne. Na projektowanej instalacji zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej - automatyczne zawory regulacyjne z ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem elektrycznym o płynnej regulacji, zawory odcinające kulowe, złącza elastyczne, termometry, manometry, zawory zwrotne, zawory spustowe, odpowietrzenia itp. przy każdym odbiorniku. Armaturę gwintowaną należy stosować dla średnic wewnętrznych < 50mm, natomiast kołnierzową dla średnic wewnętrznych 50mm. 14

15 Układy wody lodowej należy wyposażyć w system zabezpieczeń przed wahaniami ciśnienia (zgodnie ze schematem PBZ) obejmujący: zawory bezpieczeństwa montowane przy zasobnikach wody lodowej, naczynia wzbiorcze przeponowe montowane na każdym zamkniętym układzie instalacji chłodniczej. Powyższe zabezpieczenia należy przewidzieć na obiegach wody lodowej oraz na każdym obiegu odzysku glikolowego central klimatyzacyjnych (centrale laboratoryjne). Armatura układów glikolowego odzysku ciepła wg punktu dot. wentylacji Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Wymagania ogólne Dla zapewnienia wymaganych parametrów klimatu wewnętrznego (temperatura i jakość powietrza) należy stosować układy wentylacji mechanicznej z chłodzeniem zasilane wodą lodową. W okresie letnim we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych przewiduje się zapewnienie temperatury t p = 25 ± 1 C. Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie letnim wynosi 16 C z możliwością okresowego obniżenia do 14 C. Centrale wentylacyjne wyposażone będą również w nagrzewnice w celu zapewnienia zimą temperatury nawiewu do pomieszczenia w zakresie t n = C. Podstawowe założenia: Wszystkie urządzenia wentylacyjne muszą mieć możliwość płynnej regulacji strumieni powietrza. Należy stosować wyłącznie stałoprądowe napędy wszystkich wentylatorów (silniki prądu stałego (DC) komutowane elektronicznie (EC)). Moc właściwa wentylatorów wszystkich wentylatorów (SFP) w budynku nie może przekraczać wartości wskaźnika [kw/(m3/s)] określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Odzysk ciepła w okresie letnim może działać tylko w przypadku, gdy daje to efekt oszczędności energii, w innym przypadku stosować obejście wymiennika do odzysku ciepła (by-pass) lub wyłączenie odzysku realizacja po stronie automatyki. Dla wszystkich central wentylacyjnych wymagane są fabrycznie zamontowane układy pomiarowe w urządzeniach: sondy, czujniki temperatury, przewody impulsowe i inne 15

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Przepisy dotyczące instalacji a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.02.75.690 2002-12-16 zm.dz.u.03.33.270 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA 4 WARSZAWA GENERALNY

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 V M V M V M

DANE TECHNICZNE LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 V M V M V M KARTA KATALOGOWA LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 LEO FB 25 LEO FB 45 LEO FB 65 LEO FB 95 GŁÓWNE WYMIARY BIURO HANDLOWE ul. Chwaszczyńska 151E 81-571 Gdynia tel. +48 (58) 669 82 20 fax +48 (58) 627 57 21

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA OBIEKT: BUDYNEK JEDNORODZINNY NUMER PROJEKTU: 070/05-17/KW TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA WYKONAŁ: Kamil Walas Warszawa, maj 2017 Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo