PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO ADRES INWESTYCJI : UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA 4, WARSZAWA INWESTOR : POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY ADRES INWESTORA : UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA 4, WARSZAWA BRANŻA : Instalacje sanitarne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Denkiewicz DATA OPRACOWANIA : Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zaówień Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i kliatyzacyjnych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniai WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Przediote inwestycji jest odernizacja Sali wykładowej Polskiego Koitetu Noralizacyjnego, ieszczącej się na II piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Warszawie. Modernizacja swy zakrese obejuje wykonanie instalacji wentylacji i kliatyzacji oraz reont instalacji centralnego ogrzewania. W obiekcie na instalacji wentylacji przewidziano jedną centralę wentylacyjną wyposażoną w filtr EU4, krzyżowy wyiennik ciepła oraz nagrzewnicę elektryczną. Jej zadanie jest dostarczenie powietrza na potrzeby osób przebywających w sali konferencyjnej. Kliatyzacja w sali konferencyjnej zrealizowana zostanie za poocą kliatyzatorów typu split z jednostkai zewnętrznyi uieszczonyi na zewnętrznej fasadzie budynku. Instalacja centralnego ogrzewania obejuje deontaż starych grzejników i ontaż nowych. Przewidziano grzejniki do ontażu podłogowego, wyposażone w wentylator wspoagający, zawory terostatyczne z nastawą wstępną oraz głowice terostatyczne. szystkie rurociągi wykonane z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wkładką stabilizującą Pn=,MPa. Grzejniki kanałowe należy podłączać za pośrednictwe węży elastycznych w osnowie stalowej.

3 Przediar-PKN.PRD.ATH DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Nazwa działu Od Do PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH INSTALACJE C.O, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 5. Rozbiórki 5. Zespół N / W. Zespół W 7.4 Kliatyzatory Split Roboty budowlane 40. Instalacja centralnego ogrzewania Roboty koiniarskie Szafa zasilająco - sterownicza N/W Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r. Licencja: 77 dla

4 Przediar-PKN.PRD.ATH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH INSTALACJE C.O, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Rozbiórki d.. KNR KNR 4-0 d KNR -7 d KNR -7 d KNR -7 d Deontaż grzejników 4 kpl RAZEM 4.00 Deontaż rurociągu z tworzywa sztucznego.00 RAZEM.00 Deontaż istniejącego wentylatora osiowego w poieszczeniu palarni.00 Deontaż wyrzutni.00 Deontaż jednostek wewnętrznych kliatyzatorów typu split wraz z liniai freonowyi oraz ich konsolai.00 RAZEM.00. Zespół N / W KNR -7 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wyiennikie krzyżowy o paraetrach: d nawiew 500 /h dp=50 Pa, wywiew: 500 /h dp=50 Pa wraz z autoatyką.00 7 Okablowanie centrali szt szt.00 8 Uruchoienie centrali szt szt.00 9 KNR -7 d KNR -7 d KNR -7 d KNR -7 d Tłuik akustyczny kulisowy, kanałowy MSA PF 00x00x500 wraz z koplete ateriałów ontażowych. kpl..00 RAZEM.00 Tłuik akustyczny kulisowy, kanałowy MSA PF 00x50x000 wraz z koplete ateriałów ontażowych..00 RAZEM.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/II o obwodzie do udział kształtek do 55 %.4.4 RAZEM.4 Przewody wentylacyjne z blachy aluiniowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 55 % RAZEM.44 kpl Rewizja na kanałach wentylacyjnych 4 KNR -7 d kpl.00 Klapa ppoż, prostokątna z wyzwalacze tericzny o wy. 00x00 EIS0 wraz z koplete ateriałów ontażowych Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r. Licencja: 77 dla

5 Przediar-PKN.PRD.ATH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 5 Uszczelnienie klap p.poż 0.*4*.0 RAZEM.0 KNR -7 Nawiewnik podłogowy okrągły np: Trox FBA50 5dB(50Hz) ~70/h d Dpax=5Pa, Dn50 wraz z koplete ateriałów ontażowych z pierścienie dociskający KNR -7 d analogia 8 KNR-W -7 d analogia 9 KNR-W -7 d analogia 0 KNR -7 d KNR -7 d KNR -7 d KNR - d analogia 4 KNR -7 d KNR -7 d Zawór wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej Dn5 AVS5, alowany lakiere proszkowy na kolor uzgodniony z architekte wnętrz wraz z kople- te ateriałów ontażowych..00 Przewód elastyczny wywiewny typu flex Dn5 wykonany z blachy aluiniowej pokryty powłoką z tworzywa sztucznego wraz z koplete ateriałów ontażowych i uszczelniających. RAZEM RAZEM.0 Przewód elastyczny tłuiący typu flex Dn50 wykonany z blachy aluiniowej pokryty powłoką z tworzywa sztucznego wraz z koplete ateriałów ontażowych i uszczelniających..00 RAZEM.00 Kratka wentylacyjna aluiniowa o wy. 00x50 ze stałyi laelai, przepustnicą i raką instalacyjną, wraz z koplete ateriałów ontażowych..00 Kratka wentylacyjna aluiniowa o wy. 00x00 ze stałyi laelai, przepustnicą i raką instalacyjną, wraz z koplete ateriałów ontażowych..00 Klapa zwrotna prostokątna 00x00.00 Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych z wełny ineralnej na folii aluiniowej gr 0..0 RAZEM.0 Krata wyrzutowa osiatkowana o wyiarze 500x00.00 Czerpnia 500x00 podokienna.00 urządz. Regulacja urządzeń, poiar wydajności i hałasu. Zespół W 7 KNR -7 d urządz RAZEM 7.00 Wentylator kanałowy Dn5 np: BSH CK 5C 50 /h, dp=50 Pa z wyłącznikie serwisowy, króćcai elastycznyi, z koplete ateriałów on- tażowych Okablowanie wentylatra szt szt.00 9 KNR -7 d analogia Zawór wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej Dn5 AVE-, alowany lakiere proszkowy na kolor uzgodniony z architekte wnętrz wraz z kople- te ateriałów ontażowych Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r. Licencja: 77 dla

6 Przediar-PKN.PRD.ATH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 0 KNR-W -7 Przewód elastyczny wywiewny typu flex Dn5 wykonany z blachy aluiniowej d analogia pokryty powłoką z tworzywa sztucznego wraz z koplete ateriałów ontażowych i uszczelniających...0 RAZEM.0 KNR -7 Klapa zwrotna okrągła Dn5 d Uszczelnienie klap p.poż 0.5*.4* 0.9 KNR -7 d Przewody wentylacyjne okrągłe dn 5 z blachy stalowej ocynkowanej izolowane, z systee zawieszenia wraz z koplete ateriałów ontażowych. RAZEM *.4* RAZEM Kliatyzatory Split 4 KNR-W -7 Kliatyzator ścienny typu SPLIT z popą ciepła, jednostką zewnętrzną, terostate, d popką skroplin oraz linia freonową izolowaną. Jednostka ze- 4 kalk. własna wnętrzna ontowana na konsoli, izolowana aortyzatorai guowyi. Jednostka wewnętrzna wraz z instalacją skroplinową. Urządzenie z koplete ateriałów ontażowych i eksploatacyjnych oraz freone. W raach prac należy wycenić wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną na prowadzenie linii freonowej i zasilania wraz z późniejszy uszczelnienie. Urządzenie wyposażyć w kartę kounikacyjną uożliwiającą integrację z systee KNX (EIB).Qch=do 5,kW, Qgrz=do 5,8kW, L= x.00 5 KNR-W -5 d Instalacja skroplinowa z rurek PCV Dn - połączenie zgrzewane. RAZEM RAZEM Roboty budowlane KNR 4-0 Bruzdy w ścianach do ontażu odcinków pionów centralnego ogrzewania d przechodzących przez aranżowane poieszczenie KNR 4-0 d KNR -5 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d analogia Bruzdy w ścianach do ontażu gałązek przygrzejnikowych. RAZEM RAZEM 8.00 Drzwiczki rewizyjne do wnęk z zaworai odcinającyi grzejniki oraz wnęk z odpowietrzaczai pionów..00 RAZEM.00 Tynkowanie bruzd pionowych i pozioych, in grubość tynku 4c, wzocnienie siatką tynkarską, gruntowanie..00 RAZEM.00 Bruzdy w ścianach do ontażu odcinków pionowego kanału wentylacyjnego o głębokości 0c RAZEM 0.5. Instalacja centralnego ogrzewania 4 KNR-W -5 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 0 o d połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach KNR-W -5 d Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach RAZEM RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r. Licencja: 77 dla

7 Przediar-PKN.PRD.ATH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 4 KNNR 4 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza próba d (pulsacyjna) próba KNNR 4 d KNR-W -5 d KNR-W -5 d KNR-W -5 d KNR-W -5 d analogia 49 KNR-W -5 d analogia 50 KNNR 4 d KNR-W -5 d KNR-W -5 d KNR-W -5 d Płukanie instalacji w budynkach nieieszkalnych poz poz.4.00 Wąż elastyczny w osnowie stalowej, dł. Lax=0, do podłączenia grzejników kanałowych uożliwiających ich serwisowanie. kpl. RAZEM kpl RAZEM 8.00 Grzejniki stalowe trzypłytowe typ - CV /400/00.00 Grzejniki stalowe trzypłytowe typ - CV /400/00.00 Grzejnik kanałowy z wentylatore wspoagający wraz z koplete ateriałów ontażowych i włącznikie wentylatora, kolor zewnętrznego grilla do określenia przez architekta wnętrz. Od strony plenu grzejnik zaizolowany płytą styropianową twardą o grubości in 40 i obudowany płytą GK, krawędzie obudowy uszczelnione Puro Aquilo FC 4//00.00 Grzejnik kanałowy z wentylatore wspoagający wraz z koplete ateriałów ontażowych i włącznikie wentylatora, kolor zewnętrznego grilla do określenia przez architekta wnętrz. Od strony plenu grzejnik zaizolowany płytą styropianową twardą o grubości in 40 i obudowany płytą GK, krawędzie obudowy uszczelnione Puro Aquilo FC 4//0.00 RAZEM.00 Próby z dokonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. urz..00 RAZEM.00 Zawór terostatyczny kątowy dn 5 z nastawą wstępną, typ RA-N-K, w koplecie z głowicą terostatyczną gazową RAZEM 4.00 Zawór odcinający kątowy dn 5, z ożliwością spustu wody, typ RLV-S-K RAZEM 4.00 Odpowietrznik autoatyczny z zawore stopowy dn RAZEM Roboty koiniarskie 54 Przegląd wraz z czyszczenie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej w kpl. reontowanych poieszczeniach. Wyiana kratek na uzgodnione z architekte. 7 Dotyczy poieszczenia Sali konferencyjnej oraz przyległych poieszczeń poocniczych kpl Szafa zasilająco - sterownicza N/W 55 KNNR 5 Szafa urządzeń wentylacyjnych, zasilająco-sterownicza, realizująca funkcje d analogia związane z noralną pracą oraz awaria urządzeń Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r. Licencja: 77 dla

8 Przediar-PKN.PRD.ATH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 5 KNNR 5 Włącznik wentylatora W d analogia Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r. Licencja: 77 dla

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne - URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-141 WROCŁAW, pl. NOWY TARG 1/8 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w zakresie robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331110-0 Instalowanie kotłów 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA SOLARNA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ CIEPŁEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo