I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Podstawa opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Podstawa opracowania"

Transkrypt

1 III. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia instalacji wody lodowej dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie dla firmy NU-MED. Sp.zo.o. ul. Żołnierska 18 w Olsztynie. I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Inwentaryzacja instalacji c.o. w budynku istniejącego szpitala. - Projekt architektoniczno budowlany opracowany przez Pracownię Projektowa AKON w Olsztynie. - Ustalenia z Inwestorem - Obowiązujące normy 2. Lokalizacja Projektowany budynek został przybudowany do istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ulicy Żołnierskiej 18 w Olsztynie. 3. Dane ogólne. Budynek murowany nie podpiwniczony, parter + piętro przykryty stropodachem. 4. Założenia ogólne W ustaleniu z inwestorem projektowany budynek Pracowni PET- CT zasilony będzie w ciepło dla celów c.o. z istniejącego poziomu głównego c.o. Cu Ø 76,1 mm przebiegającego w piwnicy budynku zasilonego z rozdzielacza w wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku szpitala. Szpital wyposażony jest w instalację c.o. wodną, pompową z rozdziałem dolnym pracującą na parametrach 75 0 C / 55 0 C. Pomieszczenia adaptowane na cele Pracowni PET- CT znajdujące się w części istniejącej budynku Szpitala Wojewódzkiego zasilone będą w ciepło z istniejącej instalacji szpitala z wykorzystaniem istniejących grzejników. Dla Pracowni PET- CT zaprojektowano w punkcie,, A jedno odgałęzienie Cu Ø 35 mm zasilające instalację c.o. z istniejącego poziomu głównego c.o. szpitala Cu Ø 76,1 mm. Na odgałęzieniu w punkcie,, A zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne firmy Danfoss na powrotach typ ASV PV DN 25 wraz z filtrem siatkowym DN 25 natomiast na zasileniu zaprojektowano zawór odcinający do regulacji podpionowej typ ASV- I 3.20 DN 25 również firmy Danfoss. Dodatkowym odcięciem poziomów na zasileniu i powrocie stanowić będą zawory odcinające kulowe, montaż ich umożliwi konserwację podpionowych automatycznych zaworów regulacyjnych oraz filtrów siatkowych bez konieczności spuszczania wody ze zładu.

2 2 Instalację zaprojektowano z rur miedzianych twardych łączonych za pomocą łączników zaciskowych systemu Viega. Poziomy c.o. prowadzić wzdłuż ścian zewnętrznych i wewnętrznych w strefie stropu podwieszonego nad posadzką w obudowie BR netway z blachy stalowej malowanej proszkowo typ TEHALIT BRSN podstawa 110, pokrywa 80, firmy HAGER z podejściami oddolnymi do grzejników typu V. Odcinki rur prowadzone po ścianach w piwnicy i bruzdach zaizolować termicznie pianką poliuretanową o grubości 20 mm dla rur DN oraz grubości 25 mm dla rur DN mm. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy PURMO typ PV3O / PV20 / PV10 H 900, 600 i 300 mm (grzejniki higieniczne podejście dolne z zaworami termostatycznymi firmy Danfoss.). Ponadto dla zaprojektowanych w projekcie wentylacji mechanicznej oraz technologii urządzeń potrzebujących wodę lodową zaprojektowano rurarz zasilający powyższe urządzenia. Z uwagi na podłączenie projektowanej instalacji c.o. budynku przychodni do struktur istniejącej instalacji c.o. budynku szpitala projektowaną instalację c.o. należy wykonać wg. warunków technicznych podłączenia z rur miedzianych 5. Obliczenia - Straty ciepła wg. PN- EN1S06946 z października 1999r. - Obliczenia strat ciepła i rurociągów przeprowadzono w programie. - Zapotrzebowanie ciepła dla celów c.o. budynku Pracowni PET- CT wynosi : Q c.o. = W. - Zapotrzebowanie wody lodowej wg. projektu wentylacji mechanicznej i technologii. II. OPIS SZCZEGÓŁOWY 1. Instalacja c.o. grzejnikowa Na zlecenie inwestora dla nowoprojektowanego budynku Pracowni PET- CT zaprojektowano instalację c.o. wodną o parametrach 75/55 C z rur miedzianych twardych łączonych za pomocą łączników zaciskowych systemu Viega., zasilającą grzejniki Purmo typ PV 30, PV20 i PV10 w wersji higienicznej - typ grzejników oraz ich wielkości podano na rzutach i rozwinięciach. Instalacja c.o. zasilana będzie poprzez projektowane odgałęzienie Cu Ø 35 mm z istniejącego poziomu c.o. Cu Ø 76,1 mm zlokalizowanego w piwnicy budynku istniejącego szpitala. Gałęź zasilająca w punkcie,, A wyposażona będzie w odrębny układ regulacyjno odcinający składający się z automatycznych podpionowych zaworów regulacyjnych firmy Danfoss, na przewodzie powrotnym zawór typ ASV PV DN 25 wraz z filtrem siatkowym DN 25, natomiast na przewodzie zasilającym zaprojektowano zawór typ ASV I 3.20 DN 25. Instalację c.o. przedstawiono na rzutach i rozwinięciach. Instalację c.o. wykonać: - z rur miedzianych (twardych ) łączonych za pośrednictwem łączników zaciskowych systemu Viega. - Z uwagi na układ przewodów poziomych wykorzystano częściowo system samokompensujący oraz zastosowano kompensatory mieszkowe ( patrz rzut i rozwinięcie). - Poziomy c.o. wzdłuż ścian zewnętrznych prowadzić w obudowie z blachy stalowej o budowie o wym. 11 x 6.7 cm. z podejściami pod grzejniki typ PV oddolne.

3 3 - Odległość nie izolowanego lub izolowanego przewodu c.o. od ściany powinna wynosić dla średnicy do 40 mm - 30 mm. - W przejściu przewodów zasilających c.o. przez strop z piwnicy istniejącego budynku szpitala należy zamontować rury ochronne i uszczelnić pożarowo do odporności ogniowej przejścia równej równej odporności ogniowej stropu; przejścia te należy wykonać w odporności ogniowej 120 minut wg. systemu ochrony p.poż firmy HILTI zgodnie z jej instrukcja wykonawstwa. - Po wykonaniu instalację c.o. poddać ciśnieniowej próbie szczelności na zimno, płukaniu a następnie próbie i regulacji na gorąco potwierdzonej protokółem. Jako aparaty grzejne projektuje się: - Grzejniki stalowe płytowe PURMO typ PV 30, PV20 i PV10 w wersji higienicznej wielkość grzejników L i H (mm) opisano na rzutach oraz rozwinięciach. Wyposażenie grzejników stanowić będą: - Grzejniki typ PV 30, PV20 i PV10 posiadają wbudowany korpus zaworu termostatycznego standard z nastawem wstępnym. Na podejściach do grzejników należy zamontować zawory kulowe do instalacji podwójnej wraz ze złączem redukcyjnym samouszczelniającym a same podejścia wykonać ze ścian. Grzejniki wyposażone w ręczne odpowietrzniki. Grzejniki montować w odległości 10 cm od ściany, 10 cm nad posadzką oraz 5 10 cm. od parapetu. Armatura Jako armaturę zaprojektowano: - zawory kulowe z mosiądzu lub brązu o maksymalnej szczelności (z głowicami teflonowymi) na ciśnienie p = 0,6 Mpa odcinające poszczególne gałęzie instalacji. - jako automatyczne odpowietrzniki montować odpowietrzniki Honezweli - Braukmaim z zaworem stopowym. -zawory odpowietrzające należy zamontować na końcowych pionach zasilających poszczególnych zładów, dostęp do zaworów zapewni obudowa z kratki wentylacyjnej 14X14 cm. Dla celów regulacji instalacji zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne na gałęzi zasilającej zaprojektowano zawory podpionowe typ ASV-I, a na powrotnych AS V-P V. Izolacja przewodów - Poziomy, piony prowadzone na ścianach w piwnicy w obudowie i bruzdach zabezpieczyć termicznie przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grubości 20 i 25 mm. Kryzowanie instalacji - Po wykonaniu prób instalacji c.o. i dokładnym przepłukaniu instalacji w miejscach pokazanych na rozwinięciu dokonać regulacji nastaw zaworów termostatycznych oraz podpionowych.

4 4 Uwaga: próba instalacji c.o. na ciśnienie o 0,2 Mpa wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,4 Mpa. Kompensacja wydłużeń termicznych Kompensację wydłużeń termicznych projektuje się poprzez: - kompensację naturalną wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych, - kompensatory mieszkowe montowane na poziomych odcinkach instalacji c.o. - kompensatory U-kształtowane wykonać wyginając przewody pomiędzy którymi na odcinkach należy zamontować punkty stałe - odcinki proste o długości minimalnej - dla rur Ø 35 mm - Lmin1,5* Dz = 60 mm - dla rur Ø 42 mm - Lmin1,5* Dz = 70 mm Mocowanie przewodów Do mocowania przewodów stosować uchwyty z tworzyw sztucznych lub z taśmy miedzianej. Uchwyty (punkty) stałe - P lokalizację zaznaczono na rzutach - wykonać za pomocą nakładek ustalających nieprzesuwne położenie uchwytu mocującego. Nakładki ustalające z brązu lub mosiądzu nalutowane z obu stron uchwytu tulei. W przejściach przewodów przez przegrody budowlane ścian i stropów zamontować tuleje ochronne. Ponadto na niektórych odcinkach zaprojektowano kompensatory mieszkowe. 2. Instalacja wody lodowej Instalację wody lodowej rurarz opracowano na podstawie projektu wentylacji mechanicznej i technologii. Instalacja wody lodowej z uwagi na podział inwestorski zasilona będzie z dwóch odrębnych agregatów wody lodowej firmy AERMEC VGA 150 TRANE o mocy chłodu 39 KW każdy, zlokalizowany na dachu na konstrukcji stalowej wg. opracowania konstrukcyjnego. Każdy agregat wody lodowej zasilać będzie klimakonwektory w pomieszczeniach inwestora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz NU-MED typ FCW 21, FCW 31, FCW 41 firmy AERMEC zlokalizowane pod stropem parteru i piętra, wyposażone będą w pompki do tłoczenia skroplin do kanalizacji sanitarnej oraz wymiennik ciepła dla PET i wymiennik ciepła dla CT firmy SIEMENS zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na I piętrze. Instalację podłączenia wymienników PET i CT wykonać wg. wytycznych montażu firmy SIEMENS.

5 5 - Instalację odprowadzenia przepompowanych skroplin do pionów kanalizacji sanitarnej z klimakonwektorów wykonać z rur LPE o połączeniach zaciskowych pełnych oraz kształtek firmy KAN- THERM. Instalację od pompek prowadzić w strefie stropu podwieszonego, włączenie do pionów kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony zapobiegające wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów. Skropliny z wymienników PET i CT odprowadzone będą bezpośrednio nad kratkę w pomieszczeniu technicznym. - Dla awaryjnego schłodzenia wymienników PET i CT zasilono je w tym celu dodatkowo w wodę zimną wraz z jej odprowadzeniem, zasilenie i odprowadzenie wody wykonano w projekcie instalacji wod- kan. Instalacja ta oprócz sterowania ręcznego wyposażona będzie w automatyczne sterowanie za pomocą automatycznych zaworów wg. technologii producenta urządzeń. - Instalację wody lodowej zaprojektowano z rur miedzianych twardych łączonych za pomocą łączników zaciskowych systemu Viega tak jak dotychczas wykonane są wszystkie instalacje tego typu w istniejącym szpitalu. Jednak inwestor NU-MED Pracownie Diagnostyczne Sp. zo.o. zlecił wykonanie instalacji lodowej w wersji z rur PEX-c. W związku z powyższym instalację lodową zaprojektowano z rur PEX-c firmy KAN- THERM. Instalację wyregulować za pomocą zaworów równoważących STAD wg. nastaw podanych w projekcie. W przejściu przewodów pionów przez strop należy zamontować rury ochronne i uszczelnić pożarowo do odporności ogniowej przejścia równej odporności ogniowej stropu; przejścia te należy wykonać w odporności ogniowej 120 minut wg. systemu ochrony p.poż firmy HILTI zgodnie z jej instrukcja wykonawstwa. Po wykonaniu instalację c.o. poddać ciśnieniowej próbie szczelności na zimno, płukaniu a następnie potwierdzić ich wykonanie protokółem. Armatura Jako armaturę zaprojektowano: - zawory kulowe z mosiądzu lub brązu o maksymalnej szczelności (z głowicami teflonowymi) na ciśnienie p = 0,6 Mpa odcinające poszczególne urządzenia. - zawory równoważące STAD DN 15 i DN 20 z odwodnieniem do instalacji wody lodowej - nastawy podano na rzucie instalacji lodowej. - jako automatyczne odpowietrzniki montować odpowietrzniki Honezweli - Braukmaim z zaworem stopowym. Wymienniki PET i CT wyposażyć w pełną armaturę i automatykę firmy SIEMENS, natomiast agregat wody lodowej w armaturę i automatykę firmy AERMEC. Kompensacja wydłużeń termicznych Kompensację wydłużeń termicznych projektuje się poprzez: - kompensację naturalną wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia instalacji w układzie samo kompensującym z wykorzystaniem punktów stałych. Uchwyty (punkty) stałe - lokalizację ustali wykonawca na rzutach punkty stałe wykonać wg. instrukcji firmy KAN THERM. W przejściach przewodów przez przegrody budowlane ścian i stropów zamontować tuleje ochronne.

6 6 Izolacja przewodów - Poziomy, piony prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach, pod stropem w obudowie stropu podwieszonego, przewody zabezpieczyć termicznie przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grubości 20 i 30 mm. Uwagi końcowe: - Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II Instalacje sanitarne i przemysłowe) oraz w oparciu o Wytyczne stosowania i projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur miedzianych. - Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. - Roboty instalacyjne wykonywać z zachowaniem środków ostrożności oraz należy przestrzegać przepisów P.Poż. i BHP. - Instalację wody lodowej wykonać w oparciu o projekt wentylacji mechanicznej oraz technologii przez pracowników serwisu urządzeń firmy AERMEC i SIEMENS. Projektant : tech. Wiesław Gorszczaruk Sprawdzający : inż. Ryszard Kowalski

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo