Instrukcja montażu i konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji 8P /04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła.

2 Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu panela obsługowego Płomień Praca palnika Dzwonek Wskaźnik błędu klucz tryb serwisowy lub blokada Kranik Funkcja grzania c.w.u. Grzejnik Funkcja grzania c.o. Aktywne centralne ogrzewanie Aktywna ciepła woda użytkowa Aktywna ciągła praca pompy % bar C Wyświetlacz LCD z podświetleniem + i + - R - ( OK ) ( ESC) Bezpośrednio obsługiwane miękkie przyciski Przewijanie i funkcja +/- (funkcje dodatkowe) Nastawa temperatury c.w.u. bar Przycisk informacja Potwierdzenie (OK) i wyjście(esc) (funkcje dodatkowe) Nastawa temperatury kotła (max. temperatura zasilania c.o.) Przycisk Reset Informacja o ciśnieniu wody: Domyślnie wyświetlacz pokazuje ciśnienie wody (bar) w instalacji c.o. Gdy ciśnienie wody będzie (za) niskie, Wyświetlacz pokaże to następująco: Ciśnienie wody jest za niskie (<1.0 bara). Widoczny symbol dzwonka i c1 18 Moc jest zredukowana o 20% Instalacja powinna zostać dopełniona. Naciskaj przycisk i do uzyskania A6. lub aktualne ciśnienie wody zostanie wyświetlone Ciśnienie wody jest za niskie (<0.7 bara). Widoczny symbol dzwonka i c1 18 Kocioł zostaje wyłączony Instalacja powinna zostać napełniona. Po napełnieniu instalacji, jeśli ciśnienie było poniżej 0,7 bara, uruchomi się program automatycznego odpowietrzania, trwający około 7 minut. Gdy ciśnienie wody będzie za wysokie, Wyświetlacz pokaże to następująco: Ciśnienie wody jest za wysokie (>3.0 bar). Widoczny symbol dzwonka i c1 17 Kocioł zostaje wyłączony Ciśnienie w instalacji powinno zostać zredukowane przez upuszczenie wody. 2

3 Spis treści 1 Wstęp Przepisy Zakres dostawy Opis kotła Montaż kotła Wymiary Podłączanie kotła Instalacja centralnego ogrzewania Naczynie wzbiorcze Instalacja grzewcza z rur plastikowych Podłączenie gazu Instalacja ciepłej wody użytkowej (Combi) Odprowadzenie kondensatu Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Wymiary przewodów odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Podłączenia elektryczne Regulator pokojowy Schemat elektryczny kotła Combi Napełnianie i opróżnianie kotła oraz instalacji c.o Instalacja ciepłej wody użytkowej (kotły Combi) Panel obsługowy kotła Objaśnienie działania przycisków funkcyjnych Uruchomienie kotła Ciepła woda użytkowa Centralne ogrzewanie Program pompy Ustawienia Przywrócenie ustawień fabrycznych (funkcja zielonego przycisku) Wyłączenie kotła Pierwsze uruchomienie, regulacja i konserwacja Kontrola O Czynności konserwacyjne Częstotliwość przeglądów / inspekcji Gwarancja Komunikaty o błędach Specyfikacja techniczna Części kotła Deklaracja zgodności CE...35 Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną (AFI). Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez AFI lub Autoryzowaną Firmę Serwisową (AFS), z użyciem odpowiednich przyrządów pomiarowych, skalibrowanych i posiadających aktualny atest. 3

4 1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje działanie, instalowanie, użytkowanie i główne czynności konserwacyjne gazowych kotłów kondensacyjnych centralnego ogrzewania firmy ATAG. Instrukcja ta jest przeznaczona dla firm instalatorskich uprawnionych do instalacji i uruchomienia urządzeń ATAG. Zalecane jest dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. Do urządzenia dołączono oddzielnie instrukcję obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych centralnego ogrzewania, przeznaczoną dla użytkowników. Firma ATAG nie odpowiada za następstwa błędów lub braków powstałych w instrukcjach instalacji i/lub obsługi. Ponadto firma ATAG zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swych wyrobach bez wcześniejszego zawiadamiania. Przy dostawie urządzenia należy podać klientowi dokładne instrukcje dotyczące obsługi i eksploatacji oraz wręczyć instrukcję obsługi i Książkę Gwarancyjną. Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową. Należy skontrolować parametry kotła w celu sprawdzenia, czy są zgodne z zamierzonymi dla docelowej instalacji, Np.: typ gazu, źródło zasilania czy sposób odprowadzania spalin. Książkę Gwarancyjną należy wypełnić kompletnie i rzetelnie. Protokół pierwszego uruchomienia przesłać do firmy EKO-TECH-INWEST w celu rejestracji urządzenia i uzyskania pełnej gwarancji oraz obsługi technicznej firmy ATAG. Objaśnienia skrótów: AFI Autoryzowana Firma Instalacyjna AFS Autoryzowana Firma Serwisowa ETI EKO-TECH-INWEST CMS Control Management System - system sterowania i zarządzania kotła c.o. centralne ogrzewanie c.w.u. ciepła woda użytkowa 2 Przepisy Do instalacji kotłów centralnego ogrzewania ATAG mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące w kraju instalowania urządzenia. Gazowe kotły kondensacyjne serii A są przeznaczone do stosowania jako źródła ciepła w instalacjach ogrzewania wykorzystujących ciepłą wodę, wykonanych zgodnie z normą DIN EN Spełniają one wymagania norm DIN EN 483, DIN 4702 część 6 i DIN EN

5 Kocioł ATAG A jest urządzeniem certyfikowanym i nie może być modyfikowany ani instalowany w żaden sposób niezgodny z niniejszą instrukcją. Instrukcje producenta nie mogą być brane jako nadrzędne nad przepisami ustawowymi powszechnie obowiązującymi w kraju instalowania kotła. ATAG A jest kotłem centralnego ogrzewania, z opcjonalną funkcją podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowe (opcjonalne) urządzenia muszą być podłączane zgodnie z niniejszymi instrukcjami oraz wszystkimi normami dotyczącymi urządzeń, które będą podłączane. Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: - Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane w suchym otoczeniu. - Urządzeń ATAG nie wolno eksploatować bez obudowy, z wyjątkiem konserwacji lub regulacji (patrz: rozdział 12). - Nigdy nie dopuszczać podzespołów elektrycznych lub elektronicznych do kontaktu z wodą. Podczas konserwacji lub innych czynności na już zainstalowanym urządzeniu należy: - wyłączyć wszystkie programy - zamknąć zawór gazowy - odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego - zamknąć zawory odcinający na przyłączach do urządzenia Należy zwrócić uwagę, że w razie konserwacji lub regulacji: - Urządzenie musi funkcjonować podczas wykonywania tych czynności. W związku z tym musi być utrzymane napięcie zasilania urządzenia, dopływ gazu i ciśnienie wody. Należy dopilnować, aby nie były one źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności. Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych itp. należy sprawdzić poprawność montażu i szczelność wszystkich części, przez które płynie gaz (za pomocą środka do wykrywania nieszczelności lub detektora gazu). Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych itp. należy zamontować z powrotem obudowę i zabezpieczyć zaczepy czterema śrubami. W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu można znaleźć następujące symbole (bezpieczeństwa): Ten symbol oznacza, że urządzenie musi być przechowywane w dodatnich temperaturach. Ten symbol oznacza, że opakowanie i/lub jego zawartość może ulec zniszczeniu wskutek niezachowania ostrożności podczas transportu. Ten symbol oznacza, że urządzenie, musi być podczas transportu i magazynowania zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych pomimo, że pozostaje w opakowaniu Symbol klucza. Symbol ten oznacza, że musi być wykonany montaż lub demontaż. Symbol UWAGA. Symbol ten oznacza, że należy zachować szczególną ostrożność w związku z wykonywaniem konkretnej czynności. Przydatna wskazówka lub porada 5

6 3 Zakres dostawy Urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do użytku. W skład wyposażenia fabrycznego wchodzą: Kocioł z obudową; Automatyczny odpowietrznik (wbudowany); Zawór bezpieczeństwa 3 bary (wbudowany); Zawór trójdrogowy (wbudowany); Naczynie wzbiorcze 8 litrów / 0,8 bar (tylko w kotle A243C); Zawór ograniczający przepływ (wbudowany); Wspornik do zawieszenia na ścianie; Szablon do wytyczania otworów na ścianie; Instrukcja montażu i konserwacji; Instrukcja obsługi; Książka Gwarancyjna. Kocioł ATAG A-seria jest wyposażony głównie w komponenty zasilane napięciem 230V~ Następujące komponenty (wymagane w instalacji) nie wchodzą w skład dostawy kotła i powinny zostać zakupione osobno: Zawór do napełniania/opróżniania; Filtr wodny na powrocie; Automatyczny by-pass; Dodatkowy regulator. 4 Opis kotła ATAG A jest kondensacyjnym kotłem c.o. z zamkniętą komorą spalania o modulowanej mocy palnika ze zintegrowaną funkcją ciepłej wody użytkowej. Kocioł posiada kompaktowy, gładko rurowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Urządzenie wykonane jest w całości z trwałych materiałów. Źródłem ciepła w kotle jest spalany gaz. Ciepło jest przekazywane przez wymiennik do wody w instalacji centralnego ogrzewania. Poprzez schładzanie spalin powstaje kondensat, co wpływa na wysoką sprawność energetyczną kotła. Kondensat, który nie wywiera negatywnego wpływu na wymiennik ciepła ani działanie kotła, jest odprowadzany przez wbudowany syfon do kanalizacji. Kocioł jest wyposażony w inteligentny system sterowania CMS (Control Management System). System oblicza zapotrzebowanie cieplne instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej. Dopasowuje moc do zapotrzebowania instalacji, co oznacza, że pracuje dłużej na niższej wydajności. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury, automatyka kotła dostosowuje moc urządzenia uwzględniając warunki atmosferyczne oraz zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Oznacza to, że system sterowania kotła mierzy temperaturę zewnętrzną oraz temperaturę kotła i na podstawie krzywej grzewczej oblicza optymalną temperaturę zasilania dla instalacji c.o. Oświadczenie: Wyrób nie zawiera materiałów zakazanych, w tym azbestu, rtęci czy freonów. 6

7 5 Montaż kotła Kocioł należy montować w pomieszczeniu, w którym temperatura jest zawsze dodatnia. Obudowa kotła jest odporna na zachlapanie wodą (IPX4D) i umożliwia montaż kotła np. w łazience. NIE ma konieczności zapewnienia specjalnej wentylacji w pomieszczeniu, bądź przestrzeni wewnętrznej, w której kocioł jest zainstalowany. Ze względu na bardzo niską temperaturę na powierzchni obudowy kotła podczas pracy, nie ma konieczności dodatkowego wentylowania zabudowy i/lub pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany. Kocioł może być zamontowany praktycznie na dowolnej ścianie, za pomocą wspornika i załączonych elementów mocujących. Ściana musi być płaska i mieć odpowiednią wytrzymałość, aby unieść ciężar kotła wraz z zawartą w nim wodą. Nad urządzeniem należy pozostawić wolną przestrzeń o wysokości co najmniej 250 mm w celu umożliwienia instalacji systemu kominowego. Z lewej strony kotła należy pozostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni, a z prawej 10 mm aby umożliwić zdejmowanie i zakładanie obudowy oraz dostęp serwisowy. Lokalizację kotła można wyznaczyć używając szablonu znajdującego się w opakowaniu z kotłem. Przed podnoszeniem kotła należy najpierw zdemontować obudowę. Obudowa jest jednocześnie skrzynią powietrzną i jest zabezpieczona czterema zaczepami do tylnej ściany (rys 1). Zabezpiecz zaczepy śrubami (A, B, C i D) do tylnej ściany kotła. Rysunek 1 Podnosząc kocioł należy chwytać jedynie za tylną ścianę! Środki ostrożności podczas podnoszenia i przewożenia: - Podnosić wyłącznie ciężar, który można unieść, w przeciwnym razie poprosić o pomoc. - Podczas podnoszenia kotła zgiąć kolana i trzymać plecy wyprostowane a stopy rozstawione. - Nie wykonywać jednocześnie podnoszenia i obracania. - Podnosić i przenosić, trzymając kocioł blisko ciała. - Zakładać odzież i rękawice ochronne zabezpieczające przed ostrymi krawędziami. 7

8 ściana 5.1 Wymiary widok z góry widok z lewej strony widok z przodu sufit Minimum 250mm Minimum 10 mm widok z dołu 8 Typ kotła Dwufunkcyjny A243C A325C Wylot spalin / wlot powietrza mm 80/125 80/125 Gaz ½" wewn. ½" wewn. Zasilanie c.o. mm Powrót c.o. mm Kondensat mm Zimna woda mm Ciepła woda mm Wymiary przyłączy tabela 2 Wymiary (in mm) Rysunek 2

9 6 Podłączanie kotła Kocioł posiada następujące króćce przyłączeniowe; - Instalacja centralnego ogrzewania. Przyłącza się je do instalacji za pomocą złączek zaciskowych o średnicy 22 mm. - Instalacja gazowa. Posiada gwint wewnętrzny ½, w który można wkręcić króciec zaworu gazowego. - Odprowadzanie kondensatu. Króciec z tworzywa sztucznego o średnicy 22 mm Łączymy go z instalacją kanalizacyjną za pomocą złącza bezciśnieniowego. Jeśli złącze instalacji kanalizacyjnej znajduje się w innym miejscu, można go przedłużyć za pomocą przewodu PCW o średnicy 32 mm. - Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza. Składa się ze złącza koncentrycznego 80/125 mm lub równoległego 2 x 80 mm. - Króćce zimnej i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Składa się z rur miedzianych o średnicy 15 mm i można je podłączać do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. Dla ułatwienia przyszłej konserwacji wymagane jest zainstalowanie zaworów odcinających na wszystkich przyłączach wody grzewczej i użytkowej. Przed podłączeniem urządzenia zaleca się oczyszczenie wszystkich przewodów podłączeniowych przez przepłukanie / przedmuchanie instalacji. 6.1 Instalacja centralnego ogrzewania Podłączyć instalację c.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Króćce kotła przyłączamy do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. Do podłączania rur grubościennych (spawanych lub gwintowych) należy stosować elementy przejściowe. Podczas zdejmowania zaślepek z króćców kotła, może dojść do wycieku resztek zanieczyszczonej wody pozostałej po próbach. Kocioł posiada system samoregulacji i zabezpieczeń dla obciążenia kotła. Odbywa się to przez kontrolę różnic temperatur wody zasilającej i powrotnej z instalacji. W tabeli 3 podano natężenie przepływu wody podawanej przez pompę obiegową przy określonych oporach przepływu. Dwufunkcyjny Typ kotła Typ pompy Wydajność pompy Dopuszczalne straty przepływu w instalacji UP l/min l/h kpa mbar A243C , A325C Opory hydrauliczne instalacji tabela 3 9

10 Gdy opory przepływu w instalacji są większe od podanych, moc kotła będzie korygowana dopóki dopuszczalna różnica temperatur między zasilaniem a powrotem nie zostanie osiągnięta. Jeżeli pomimo tego różnica ta pozostaje zbyt duża, kocioł się wyłączy i odczeka aż uzyskana zostanie dopuszczalna różnica temperatur. W przypadku wykrycia niedopuszczalnej różnicy temperatur, sterownik będzie wielokrotnie próbował osiągnąć właściwy przepływ wody. Jeżeli nie uda się osiągnąć wymaganej różnicy temperatur, kocioł zostanie zablokowany (c1 54). Jeżeli wszystkie lub duża część grzejników w instalacji c.o. jest wyposażonych w zawór termostatyczny, zaleca się zainstalowanie w obiegu zaworu różnicowo-upustowego (bypass), aby zapewnić stabilność przepływu w instalacji. Zawory powinny mieć tę samą średnicę co króćce kotła (patrz rozdział 5.1). Kocioł nie jest wyposażony we wbudowany filtr wodny c.o. ATAG zaleca montaż filtra wodnego na powrocie z instalacji, możliwie najbliżej kotła. Kocioł jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.o. Dodawanie specjalnych środków do wody kotłowej jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody krajowego dystrybutora, firmy ETI. 6.2 Naczynie wzbiorcze Kocioł jest wyposażony we wbudowane naczynie wzbiorcze. W A243C pojemność naczynia wynosi 8 litrów a ciśnienie wstępne 0.8 bara. Model A325C nie jest wyposażony w naczynie wzbiorcze i należy je zainstalować na instalacji c.o.. Jeśli wielkość naczynia wbudowanego jest niewystarczająca, należy zainstalować dodatkowe na instalacji c.o.. Wielkość naczynia wzbiorczego musi być dobrana do ilości wody w instalacji. Ciśnienie wstępne w naczyniu jest uzależnione od wysokości słupa wody nad naczyniem wzbiorczym. Patrz tabela 4. Wysokość słupa wody nad Ciśnienie wstępne w naczyniem wzbiorczym naczyniu wzbiorczym 5 m 0,5 bar 10 m 1,0 bar 15 m 1,5 bar Wybór naczynia wzbiorczego tabela 4 Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie kotła, naczynie wzbiorcze musi być podłączone możliwie najbliżej króćca kotła na powrocie z c.o.. 10

11 6.3 Instalacja grzewcza z rur plastikowych W przypadku, gdy instalacja ogrzewania podłogowego jest wykonana z rur z tworzywa sztucznego lub użyto je gdziekolwiek w instalacji, należy zwrócić uwagę, czy zastosowane rury odpowiadają wymaganiom normy DIN 4726/4729. Zgodnie z tą normą przewody takie muszą się cechować przepuszczalnością tlenu poniżej 0,1g/m3 w temperaturze 40 C. Jeśli układ nie spełnia tej normy, instalacja podłogowa musi zostać odizolowana od c.o. za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła. W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących wykorzystania rur z tworzywa sztucznego w instalacji podłogowej lub c.o., następuje utrata praw wynikających z gwarancji. 6.4 Podłączenie gazu Króciec do podłączenia instalacji gazowej jest wyposażony w gwint wewnętrzny, służący do instalowania zaworu odcinającego. Instalacja gazowa musi być wykonana w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami krajowymi. Przyłącze kotła musi mieć możliwość odłączenia od kotła a kulowy zawór gazowy musi być zainstalowany obok urządzenia w celu odcięcia dopływu gazu. Nominalne ciśnienie robocze gazu, mierzone przy urządzeniu powinno wynosić 20 mbar dla gazu ziemnego (Gz50). Upewnij się, czy instalacja gazowa, szczególnie nowa, nie zawiera zanieczyszczeń. W razie konieczności przezbrojenia kotła z zasilania gazem ziemnym na gaz płynny LPG, firma ATAG dostarcza specjalne zestawy przezbrajające. Instrukcje są dostarczane wraz z zestawem. Zawsze sprawdzać szczelność wszystkich elementów, przez które płynie gaz (za pomocą środka do wykrywania nieszczelności lub detektora gazu. 11

12 6.5 Instalacja ciepłej wody użytkowej Podłączenie instalacji wody pitnej należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi. Dwufunkcyjne kotły ATAG seria A Combi są wyposażone w wymiennik płytowy ze stali szlachetnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Kocioł nie posiada bufora ciepłej wody i w przypadku wystąpieniu zapotrzebowania, kocioł podgrzewa wodę przepływającą przez wymiennik płytowy do temperatury 60 C. W regionach w których twardość wody przekracza 15º dh (2,67 mmol/l), należy regularnie odkamieniać płytowy wymiennik ciepła. Problemy i uszkodzenia powstałe na skutek używania wody sanitarnej o zawartości chloru powyżej 150 mg/l, nie podlegają gwarancji producenta. Aby zapobiec zakamienianiu wymiennika, zaleca się stosowanie uzdatniacza wody pitnej. Twardość wody jest różna w różnych częściach kraju. Informacje na temat twardości wody można uzyskać od dostawcy wody pitnej. Króciec wody pitnej przyłącza się do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. W kotłach dwufunkcyjnych przyłącze wody zimnej musi być wyposażone w (montaż w kierunku przepływu wody): - zawór ograniczający przepływ (w komplecie) - grupę bezpieczeństwa - naczynie wzbiorcze (do wody pitnej). Zawór ograniczający przepływ zapewnia odpowiednią ilość dostarczanej wody co gwarantuje osiągnięcie temperatury 60 C na wyjściu z kotła (przy założeniu, że temperatura zimnej wody wynosi 10 C). Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej nie ma praktycznie większego wpływu na ilość wody. Gdy ciśnienie wody w instalacji wodociągowej jest mniejsze niż 1,5 bara, nie należy instalować zaworu ograniczającego przepływ. Po zainstalowani kotła, sprawdź wydatek ciepłej wody jużytkowej przez pełne otwarcie wylewki. Zawór ograniczający przepływ Rysunek 3 Jeśli jest taka potrzeba, zawór ograniczający przepływ należy zamontować następująco: - Zamknij zawór zasilający w wodę użytkową - Otwórz wylewkę aby usunąć ciśnienie z instalacji - Zdejmij przednią obudowę kotła - Odkręć zaślepkę zaworu ograniczającego. - Umieść zawór ograniczający zgodnie z rysunkiem 3. O-ringiem skierowanym do dołu - zamontuj zaślepkę - Otwórz zasilający w wodę użytkową a następnie wylewkę w celu odpowietrzenia. - zamontuj zpowrotem przednią obudowę. 12

13 6.6 Odprowadzanie kondensatu W kotłach ATAG powstaje kondensat. Aby kocioł działał prawidłowo, niezbędne jest odprowadzanie kondensatu. Króciec odprowadzania kondensatu (22mm) powinien zostać podłączony do instalacji kanalizacyjnej, przy czym połączenie powinno być otwarte. W ten sposób zapobiega się przedostawaniu gazów powstających w przewodach kanalizacyjnych do kotła. Minimalna średnica połączenia z kanalizacją wynosi 32 mm. Odprowadzanie kondensatu należy podłączać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do układu odprowadzania kondensatu podłączone są: - spust kondensatu - zawór bezpieczeństwa Odprowadzanie kondensatu do zewnętrznych rynien deszczowych jest niedozwolone ze względu na ryzyko zamarznięcia. Przed uruchomieniem kotła należy wlać do syfonu 300 ml wody. Odprowadzanie kondensatu musi być wykonane z użyciem odpowiednich materiałów odpornych na korozję (Np. tworzywo sztuczne). 13

14 6.7 Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Na system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza składają się: - przewód odprowadzania spalin, - przewód doprowadzania powietrza, - terminal (końcówka komina) dachowy lub ścienny. Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza musi być zgodna z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji kominowych. PP = polipropylen PP/MW = polipropylen/metal SS = stal nierdzewna PP SS filtr powietrza SS PP Kocioł typu otwartego Kocioł klasy B obszar wolny od spalin 14 PP PP SS PP PP/MW PP/MW PP/MW Kocioł klasy C Dopuszczalny tylko wtedy, gdy przy wlocie powietrza i wylocie spalin, ciśnienia są zbliżone. System z poborem powietrza do spalania z zewnątrz Kocioł typu otwartego oraz system z poborem powietrza do spalania z zewnątrz Rysunek 5

15 Średnice otworów służących do podłączenia przewodów czerpnych powietrza i odprowadzania spalin wynoszą 80/125 mm dla układu z kolankiem lub bez. Maksymalne dopuszczalne długości przewodów podano w tabeli 6. Istnieje również możliwość zastosowania równoległego połączenia przewodów 2 x 80 mm. Zalecamy wykonanie prostej instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza, zgodnie z tabelą 6. Dalsze informacje dotyczące dostępnych elementów instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza można znaleźć w dokumentacji dotyczącej systemów kominowych dla kotłów kondensacyjnych. Instalacja odprowadzania spalin ATAG jest przeznaczona do stosowania wyłącznie z kotłami centralnego ogrzewania ATAG, przystosowanych do gazu ziemnego lub LPG. Maksymalna temperatura spalin jest niższa od 70 ºC (pełne obciążenie 80/60 ºC). Na prawidłową pracę kotła ujemnie wpływają zmiany niektórych ustawień fabrycznych. Ewentualne reklamacje nie będą uznawane w przypadku dokonywania niedozwolonych zmian w kotle, powodujących niezgodność z instrukcją montażu i konserwacji, bądź przepisami lokalnymi. Instalacje odprowadzania spalin opisane w niniejszym dokumencie są przystosowane wyłącznie do kotłów centralnego ogrzewania ATAG. W tym celu dostarczono certyfikat CE o numerze Gastec: 0063BR3405, 0063BQ3021, 0063AS3538 i 0063AU3110. Instalacja odprowadzania spalin powinna być wykonywana z zastosowaniem wyłącznie wyrobów objętych programem produkcji ATAG. Bez pisemnego zezwolenia ATAG Technika Grzewcza kombinacje z wyrobami lub systemami innych marek są niedozwolone. Pozioma instalacja odprowadzania spalin powinna być zawsze instalowana ze spadkiem w kierunku kotła, aby uniknąć zalegania kondensatu w kominie. Minimalny spadek wynosi 50mm/m. Spływ wody kondensacyjnej do kotła zmniejsza ryzyko tworzenia się lodu na terminalu (końcówce) komina. Terminal powinien być umieszczony tak, żeby wylot spalin nie był utrudniony lub tamowany, uwzględniając szkody lub odbarwienia, które mogą wystąpić na znajdujących się w pobliżu elementach budynku lub innych konstrukcji (patrz rys. 6). Położenie przelotu dla kotła ze wspomaganiem wentylatorowym Odległość minimalna Rysunek 6 A bezpośrednio pod otwieranym oknem lub innym otworem mm 300 B pod rynnami lub innymi rurami mm 75 C pod okapem mm 200 D pod balkonami, daszkami lub wiatami mm 200 E od pionowych rur i rynien mm 75 F od wewnętrznych i zewnętrznych narożników mm 300 G nad ziemią lub nad poziomem balkonu mm 300 H od powierzchni naprzeciw terminala mm 600 I od terminala komina naprzeciw innego terminala mm 1200 J od drzwi wejściowych lub innych wejść mm 1200 K pionowo od terminala na tej samej ścianie mm 1500 L poziomo od terminala na tej samej ścianie mm 300 M poziomo od pionowego terminala mm 30 Tabela 6 15

16 Przy pewnych warunkach pogodowych kondensat może również gromadzić się na zewnątrz przewodu czerpnego powietrza. Należy rozważyć wystąpienie takich warunków, ponieważ może być konieczna izolacja przewodu czerpnego. Przy zimnej lub wilgotnej pogodzie para wodna może skraplać się podczas wychodzenia spalin z komina. Jeśli terminal jest umieszczony poniżej okna posiadającego zawiasy u góry, w osi poziomej, a okno otwiera się na zewnątrz, to terminal powinien znajdować się co najmniej 1,0 m poniżej dolnej krawędzi otworu okiennego. Spaliny muszą być wyprowadzane tak, aby nie powodowały uciążliwości. Poziome odcinki instalacji odprowadzania spalin powinny być zawsze instalowane ze spadkiem (50 mm/m) w kierunku urządzenia, aby woda z kondensacji nie gromadziła się w przewodach kominowych. Możliwość tworzenia się sopli lodu na terminalu dachowym będzie minimalna, jeśli woda z kondensacji będzie odprowadzana w kierunku urządzenia. W przypadku wyprowadzenia systemu odprowadzania spalin na zewnątrz przez ścianę budynku, instalacja wlotowa powinna być zamontowana ze spadkiem na zewnątrz, aby uniemożliwić przedostanie się wody deszczowej do urządzenia. Urządzenie wytwarza białą smugę kondensatu. Smuga kondensatu jest nieszkodliwa ale może stwarzać nieprzyjemne wrażenie, szczególnie w przypadku terminali instalowanych w ścianach zewnętrznych. Obecnie istnieją dwa różne sposoby podłączenia instalacji odprowadzania spalin/ doprowadzania powietrza. Przewody odprowadzania spalin 80/125 i 100/150 łączy się ze sobą na wcisk. Przewody doprowadzania powietrza 60/100 są łączone na pierścienie zaciskowe. Te dwa typy złączy nie mogą być stosowane zamiennie. Cięcie przewodów wykonuje się w następujący sposób: - Wyjąć rurę wewnętrzną, obracając nią, aż da się ją ruszyć z pozycji zablokowanej. - Odciąć identyczny odcinek rury doprowadzania powietrza i rury odprowadzania spalin. - Usunąć zadziory z ciętej krawędzi, aby uniemożliwić przecięcie uszczelek. - Zmontować z powrotem obie rury. Dla ułatwienia montażu można użyć specjalnego smaru. Podczas montażu instalacji odprowadzania spalin należy zwracać uwagę na kierunek przepływu. Strzałka na produkcie wskazuje kierunek przepływu. Montaż w odwrotnym kierunku jest niedozwolony i będzie powodował nieuwzględnienie reklamacji. 16 Demontaż i skracanie przewodów Rysunek 7

17 6.7.1 Wymiary przewodów odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Średnica przewodu odprowadzania spalin zależy od całkowitej długości komina, z uwzględnieniem przyłączy, kolanek, nasad itd. oraz typu i liczby kotłów zainstalowanych w systemie. Przykład: Zgodnie z tabelą, dla kotła A325C, maksymalna długość w linii prostej instalacji odprowadzania spalin typu rura w rurze o średnicy 80/125 mm wynosi 18 m. Instalacja, która ma być wykonana, zawiera 2 kolanka 45º, więc maksymalna długość instalacji spalin wynosi: 18 (2 x 1.1) = 15.8 m Za małe wymiary przewodu odprowadzania spalin mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie kotła. W tabeli poniżej podano maksymalne długości oraz odpowiednie średnice przewodów odprowadzania spalin dla kotłów o różnej mocy. Większa długość przewodu odprowadzania spalin jest możliwa pod warunkiem zwiększenia średnicy do 100 mm. Objaśnienie do tabeli 5: Instalacja dwuprzewodowa + wymurówka komina: maksymalna długość przewodu = odległość między kotłem a terminalem dachowym A Instalacja odprowadzenia spalin typu rura w rurze : maksymalna długość przewodu = odległość między kotłem a terminalem dachowym B W przypadku stosowania kolanek, maksymalną długość przewodów należy zmniejszyć za każdym kolankiem o długość podaną poniżej. A243C A325C Instalacja dwuprzewodowa + wymurówka komina A ø80mm w m Maksymalna długość w linii prostej przewodu o średnicy 80 35,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-0,8 Maksymalna długość w linii prostej przewodu o średnicy Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-0,8 A243C A325C Instalacja odprowadzenia spalin typu rura w rurze B ø60/100mm w m ø80/125mm Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 60/100 6 B w m Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 80/ Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,6 Zmniejszenie długości dla kolanka 87-2,8 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1,1 Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 80/ Zmniejszenie długości dla kolanka 87-2,8 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1,1 Wymiary instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Tabela 5 17

18 7 Podłączenia elektryczne Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy maszynowej WE (CE) - 89/392/EWG, dyrektywy niskonapięciowej 72/23/EWG, dyrektywy gazowej 90/396EEC oraz dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz musi być zabezpieczone zewnętrznym bezpiecznikiem 6 A. Urządzenie musi być podłączone do gniazda uziemionego. Musi być ono widoczne i w zasięgu ręki. Obowiązują również następujące warunki ogólne: - Nie wolno dokonywać żadnych zmian w instalacji elektrycznej urządzenia. - Wszystkie połączenia powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. - W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy go zastąpić oryginalnym o nr. kat. S Sieciowy kabel zasilający dla kotłów Solo, musi być dostarczony przez instalatora i zamontowany do gniazda X21 na listwie przyłączeniowej. 18

19 7.1 Regulator pokojowy Do kotła ATAG seria A można podłączyć dwa rodzaje regulatorów pokojowych: A. Dla optymalnego wykorzystania i regulacji ATAG zaleca: Pozycja 1 i 2: Regulator ATAG Z. B. Jako alternatywa: Pozycja 3 i 4: Termostat on/off (bezpotencjałowy) zasilany bateriami. Z-ready To logo reprezentuje regulatory ATAG typu Z. Dla komunikacji z kotłem, kocioł musi być wyposażony w odpowiednie przyłącze obsługujące protokół komunikacyjny. Taki kocioł może być rozpoznany dzięki temu logo. Można je znaleźć na opakowaniu, na obudowie oraz w dokumentacji kotła Termostat pokojowy musi mieć przyłącze dwuprzewodowe. Termostat pokojowy należy podłączyć do listwy przyłączeniowej a kabel poprowadzić przez górny zaczep oraz wzdłuż zawiasu. W razie pytań należy skontaktować się z AFI, AFS lub sprzedawcą. Listwa przyłączeniowa A -Seria ATAG Z = obsługuje tylko regulator ATAG Z On/off termostat (zasilany bateryjnie) beznapięciowy n.a. = nieużywane Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa DHW = nieużywane czujnik zewnętrzny ATAG (ARZ0055U) Listwa przyłączeniowa Rysunek 9 19

20 7.2 Schemat elektryczny kotła Combi 11 A. ATAG Z ROOMTHERMOSTAT OPTION 11 B. ALTERNATIVE: ROOMTHERMOSTAT BATTERY POWERED* 1. EXTERNAL SAFETY CONTACT* 12. OUTSIDE SENSOR 1K T4 OPTION 14. FLOW SENSOR T1 10K 15. RETURN SENSOR T2 10K 18. STEPPER MOTOR 3 WAY VALVE 17. WATER FLOW SENSOR 16. FLUE GAS SENSOR T5 10K OPTION 20. SERVICE CONNECTOR X13 X5 X4 X3 X2 X1 10. FAN 230V 9. DHW SENSOR T3 X6 X7 1. Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa 2. Zapłon 3. Zawór gazowy 4. Jonizacja 5. Uziemienie 6. Pompa 7. Główne zasilanie 230V 8. Czujnik ciśnienia wody 9. Czujnik c.w.u. 10. Wentylator 230V 11. Regulator pokojowy 12. Czujnik zewnętrzny 14. Czujnik zasilania 15. Czujnik powrotu 16. Czujnik spalin 17. Czujnik przepływu wody 18. Siłownik zaworu 3-drogowego 19. Bezpieczniki 20. Złącze serwisowe 19. FUSES 250V T 3,15 H T 3,15 H X8 X12 X11 X9 N L N L N L N L N L 230V 5. EARTH 8. WATER PRESSURE SENSOR P1 4. IONISATION 2. IGNITION 3. GAS VALVE 6. PUMP 20 Rysunek 11

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a obsługi

I n s t r u k c j a obsługi I n s t r u k c j a obsługi 8P.52.4000/04.10 zmiany zastrzeżone Spis treści Wstęp... 3 Zasady bezpieczeństwa... 4 Opis kotła... 5 Opis przycisków funkcyjnych i wyświetlacza... 7 Przycisk Reset... 7 Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego unistor, actostor?

Dlaczego unistor, actostor? kompaktowych rozmiarów Dlaczego? Bo to wysoka wydajność w kompaktowej obudowie. Ponieważ wybiega w przyszłość. unistor VIH Q 75 B Wiszący podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę do współpracy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY KARTA SERWISOWA VICTRIX 26 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY Zdejmowanie obudowy - zdemontować dolną plastikową kratkę ochronną (1) odkręcając dwie śruby (2) znajdujące się u dołu, po bokach;

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania Kompakt II Przeznaczenie MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U.

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Panel sterujący KARTA SERWISOWA VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Opis: 1 wyświetlacz stanu pracy kotła 2 przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Instrukcja konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny CGB - 35 CGB - 50 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (dotyczy modelu TURBO) MODELE: MYNUTE S 24 C.A.I. kocioł dwufunkcyjny, standardowy, z otwartą komorą spalania MYNUTE S 24 C.S.I.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Instruction Manual Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Dziękujemy za zakup produktu marki Altech. Prosimy aby instrukcja była przechowywana przez właściciela domu w którym produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zawór automatyczny, odprowadzający instalacji wentylacyjnej Air-Circle Aeroboy, 125 mm

Zawór automatyczny, odprowadzający instalacji wentylacyjnej Air-Circle Aeroboy, 125 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawór automatyczny, odprowadzający instalacji wentylacyjnej Air-Circle Aeroboy, 125 mm Nr produktu 560312 Strona 1 z 7 Elektroniczna zaślepka naścienna AEROBOY Drogi Kliencie, gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo