INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW A Wydanie

2 Spis treści 1. Wstęp WSTĘP RECYKLING I UTYLIZACJA STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Opis budowy BUDOWA I DZIAŁANIE Instalacja MIEJSCE USTAWIENIA DEMONTAŻ OBUDOWY WYMAGANIA INSTALACYJNE Podłączenie, uruchomienie PODŁĄCZENIE URUCHOMIENIE OSTRZEŻENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE Serwis Akcesoria Dane techniczne WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A Karta Gwarancyjna...12 OBJAŚNIENIA SYMBOLI W instrukcji stosuje się następujące symbole graficzne: Ten symbol informuje o zagrożeniu dla urządzenia lub osoby. Ten symbol oznacza przydatne informacje i wskazówki. UWAGA: za pomocą symboli oznaczono istotne informacje w celu ułatwienia zaznajomienia się z instrukcją. Nie zwalnia to jednak użytkownika i instalatora od przestrzegania wymagań nie oznaczonych za pomocą symboli graficznych! Zamieszczone w instrukcji schematy instalacyjne nie zastępują projektu instalacji centralnego ogrzewania i mogą służyć jednanie do celów poglądowych. NIBE-BIAWAR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oferowanych wyrobów. 1

3 1. Wstęp 1.1 WSTĘP Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór urządzeń marki NIBE Biawar. Aby móc w pełni skorzystać z zalet tego urządzenia, prosimy przed użyciem przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdziały dotyczące informacji ogólnych, działania i konserwacji oraz gwarancji. Prosimy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu i udostępnić ją w razie potrzeby. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Rozdziały niniejszej instrukcji dotyczące instalacji, przeglądów i konserwacji są przeznaczone wyłącznie dla instalatora z odpowiednimi kwalifikacjami. 1.2 RECYKLING I UTYLIZACJA Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkty te zostały wytworzone z materiałów najwyższej jakości przy wykorzystaniu najnowszej technologii i rozwiązań nie zagrażających środowisku naturalnemu. Przy wyborze materiałów uwzględniono zarówno możliwość ponownego wykorzystania materiałów (recyklingu), możliwość zdemontowania i oddzielenia elementów nie nadających się do recyklingu, jak również zagrożenia wynikające z utylizacji tworzyw nie dających wykorzystać się wtórnie. Wasze urządzenie składa się w ponad 90% z części, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, dzięki czemu nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi. 1.3 STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Zbiorniki buforowe z wężownicą BUW-300/500/750/1000.8A służą do podgrzewania, magazynowania oraz przekazywania wody grzewczej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, itp. Ich zadaniem jest akumulowanie, podgrzewanie oraz przekazywanie czynnika grzewczego na potrzeby instalacji c.o. Idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, kotłami na paliwa stałe, systemami solarnymi itp. Zbiorniki buforowe BUW-300/500/750/1000.8A zostały wyposażone w ilość króćców przyłączeniowych umożliwiających podłączanie większej liczby źródeł ciepła oraz wężownicę spiralną do dodatkowego podgrzewania czynnika grzewczego. Zbiorniki buforowe z wężownicą firmy NIBE - Biawar umożliwiają współpracę z niemal każdą instalacją centralnego ogrzewania przy czym podczas montażu i eksploatacji zawsze należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji. Wszystkie wyroby umożliwiają instalację elektrycznego modułu grzejnego zawierającego grzałkę elektryczną z termostatem i wyłącznikiem termicznym. Zbiorniki buforowe z wężownicą służą do magazynowania i podgrzewania czynnika grzewczego na potrzeby instalacji c.o. Każde niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest zakazane. Inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody nie odpowiada producent ani dostawca. Rys. 1 Schemat ideowy działania zbiornika buforowego z wężownicą BUW (połączenie wodnego, otwartego układu c.o. z zamkniętym, glikolowym układem solarnym). 2

4 2. Opis budowy 2.1 BUDOWA I DZIAŁANIE Zbiorniki buforowe z wężownicą serii MEGA klasy A (BUW-xx.8A) firmy NIBE - Biawar występują w pojemnościach: 300, 500, 750 i 1000l. Zbiorniki wykonane są z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewnątrz farbą antykorozyjną. Izolację cieplną zbiornika, o grubości od 60 do 140 mm, stanowi specjalny polistyren EPS 200, który zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne tych urządzeń. Wszystkie urządzenia tej serii występują w estetycznych obudowach z tworzywa sztucznego. Zbiorniki buforowe wyposażone są w ilość króćców przyłączeniowych umożliwiających podłączenie większej liczby źródeł jak i odbiorników ciepła, co umożliwia im pracę w bardzo rozbudowanych instalacjach grzewczych. Dzięki wbudowanej wężownicy możliwe jest łączenie układów c.o. otwartego i zamkniętego lub układów, w których wykorzystywane są różne czynniki grzewcze (np. woda i glikol). Do zamontowania grzałki elektrycznej przewidziano jeden króciec 1 ½ (BUW-300/500.8A) lub 2 (BUW-750/1000.8A). Urządzenia pozwalają na pracę w instalacjach grzewczych o ciśnieniu max 3 bar (BUW-750/1000.8A) lub max 10 bar (BUW-300/500.8A) dla zbiornika oraz max 16 bar dla wężownicy. Rys. 2 Przekrój BUW 750/ A Rys. 3 Widok z przodu BUW-300/500/750/1000.8A OPIS: OS osłona czujnika temperatury 1. Listwa powodująca warstwowe ułożenie czynnika grzewczego. 2. Wężownica spiralna 3. Izolacja termiczna (EPS 200) 4. Wlot czynnika grzewczego ze źródła ciepła 5. Wlot czynnika grzewczego ze źródła ciepła 6. Wlot czynnika grzewczego ze źródła ciepła 7. Powrót czynnika grzewczego do źródła ciepła 8. Zasilanie instalacji grzewczej 9. Zasilanie/powrót z instalacji grzewczej 10. Zasilanie wężownicy 11. Zasilanie/powrót z instalacji grzewczej 12. Powrót czynnika grzewczego z instalacji grzewczej 13. Powrót z wężownicy 14. Króciec do podłączenia elektrycznego modułu grzejnego 3

5 Bufory z wężownicą wyposażone są w specjalną listwę (zastawkę) usytuowaną po lewej stronie zbiornika, której zadaniem jest warstwowe ułożenie czynnika grzewczego w zbiorniku. W zależności od temperatury, czynnik grzewczy zasilający bufor trafia na odpowiedni poziom temperaturowy (Rys. 4). Dzięki zastawce, urządzenia o różnych temperaturach zasilania można łączyć bez obawy o mieszanie się i wychładzanie czynnika grzewczego w zbiorniku. Rys. 4 Schemat działania zastawki, powodującej warstwowy rozkład wody w zbiorniku. 3. Instalacja 3.1 MIEJSCE USTAWIENIA Bufor może być zainstalowany w dowolnym miejscu, zabezpieczonym przed spadkiem temperatury poniżej 0 C, wygodnym dla użytkownika (np. w piwnicy, kotłowni, itp.). Co do zasady miejsce ustawienia zbiornika buforowego należy dobrać w sposób umożliwiający odpowiednio racjonalne prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania. Zaleca się ustawić bufor w jak najbliższym sąsiedztwie głównego źródła ciepła, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych strat ciepła. Przy wyborze miejsca ustawienia należy też uwzględnić ciężar napełnionego bufora. Dla uniknięcia strat energii wszystkie przewody hydrauliczne należy zaizolować. Przy montażu zbiornika buforowego należy wziąć pod uwagę wolną przestrzeń nad oraz z boków urządzenia potrzebną w przypadku konserwacji lub przeglądów urządzenia. Ustawienie i poziomowanie bufora realizuje za pomocą regulowanych nóżek. 3.2 DEMONTAŻ OBUDOWY W celu ułatwienia wniesienia i umiejscowienia zbiornika buforowego istnieje możliwość zdemontowania obudowy wraz z izolacją termiczną. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Usunąć korki zabezpieczające z króćców, 2. Usunąć czarne przepusty, 3. Usunąć termometr zegarowy oraz zaślepkę modułu grzejnego, 4. Zdjąć pokrywę obudowy wraz z izolacją styropianową, 5. Odkręcić wkręty i zdemontować listwę łączącą płaszcz obudowy, 6. Zdemontować płaszcz obudowy, 7. Zdemontować czteroczęściową izolację termiczną zbiornika. Rys. 6 Demontaż obudowy. Rys. 5 Poziomowanie urządzenia Po ustawieniu zbiornika buforowego we właściwym miejscu, zdemontowane elementy należy zamontować w odwrotnej kolejności. 4

6 3.3 WYMAGANIA INSTALACYJNE Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie bufora powinno być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalator powinien poinformować użytkownika odnośnie funkcji wyrobu oraz udzielić niezbędnej informacji co do bezpiecznego użytkowania. Bufory BUW - xx.8 A mogą być włączone do układów centralnego ogrzewania otwartego i/lub zamkniętego. Układ otwarty: Zbiornik buforowy może zostać włączony do otwartego układu c.o. zabezpieczonego zgodnie normą PN-/B02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. W układach zamkniętych konieczne jest zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu znamionowym nie wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Rys. 8 poz. 3). Podczas nagrzewania czynnika grzewczego może nastąpić kapanie z zaworu bezpieczeństwa. Jest to sytuacja normalna i nie wolno temu zapobiegać, ponieważ zablokowanie zaworu bezpieczeństwa może być przyczyną awarii urządzenia. Montaż jakichkolwiek przewężeń (np. reduktorów, osadników zanieczyszczeń, zaworów odcinających itp.) pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a buforem jest niedozwolony. Dopuszcza się jedynie montaż trójnika z zaworem spustowym, umożliwiającym opróżnienie zbiornika oraz trójnika z dołączonym naczyniem przeponowym (Rys. 8 poz. 4 i 5). Nie wolno korzystać z urządzenia jeżeli występuje niedrożność zaworu bezpieczeństwa. Rys. 7 Schemat instalacyjny zbiornika buforowego BUW w instalacji otwartej OPIS: 1. Bufor BUW xx.8 A 2. Zawór odcinający 3. Zawór spustowy 4. Grupa pompowa (możliwość instalacji na zasilaniu jak i powrocie z wężownicy) Układ zamknięty: Urządzenie może zostać włączone do układu c.o. zamkniętego zabezpieczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN (Polskimi Normami). Zbiornik buforowy pracujący w układzie zamkniętym należy bezwzględnie wyposażyć w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu znamionowym nie wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze zbiornika, który będzie chronił zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (patrz tabela Dane techniczne). Z zaworu bezpieczeństwa nawet podczas normalnej eksploatacji może wydobywać się czynnik grzewczy, dlatego też zawór bezpieczeństwa należy wyposażyć w przewód odpływowy doprowadzony do kanalizacji lub kratki ściekowej, który będzie umożliwiał swobodny odpływ czynnika grzewczego z zaworu bezpieczeństwa. Firma NIBE - Biawar nie ponosi odpowiedzialności za zalanie pomieszczenia w wyniku zadziałania zaworu. Po włączeniu zbiornika buforowego do zamkniętego systemu centralnego ogrzewania, należy zainstalować dodatkowe lub zwiększyć pojemność istniejącego naczynia przeponowego. Rys. 8 Schemat instalacyjny zbiornika buforowego BUW w instalacji zamkniętej OPIS: 1. Bufor BUW xx.8 A 2. Zawór odcinający 3. Zawór bezpieczeństwa 4. Zawór spustowy 5. Naczynie przeponowe c. o. (zalecenie) 6. Grupa pompowa (możliwość instalacji na zasilaniu jak i powrocie z wężownicy) Podłączenie wężownicy: Wężownica może współpracować z niemal każdą instalacją c.o. lub innym źródłem ciepła np. kolektory słoneczne, pompy ciepła itp., jednak podczas instalacji należy zwrócić uwagę aby ciśnienie w instalacji zasilającej nie przekraczało max ciśnienia roboczego wężownicy oraz aby temperatura czynnika grzewczego w instalacji nie przekraczała dopuszczalnej temperatury pracy wężownicy. Dopuszczalne wartości pracy wężownicy przedstawione są w tabeli Dane techniczne. 5

7 4. Podłączenie, uruchomienie 4.1 PODŁĄCZENIE Podłączenia źródeł ciepła do zbiornika buforowego należy dokonywać z lewej strony zbiornika (od strony zastawki rozdzielającej), natomiast zasilanie instalacji grzewczej od strony prawej. W zależności od temperatury czynnika grzewczego z danego źródła ciepła, zasilanie zaleca się podłączyć w kolejności im wyższa temperatura czynnika tym wyższy krócieć przyłączeniowy. Pozwoli to na szybsze uwarstwienie czynnika w zbiorniku. Najniżej usytuowany króciec po stronie zastawki rozdzielającej należy użyć jako powrót do źródła ciepła. Rodzaj odbiorników ciepła po stronie instalacji grzewczej (prawa strona bufora) zaleca się dobierać kolejno w zależności od wymaganej temperatury- im wymagana temperatura wyższa tym wyższy króciec przyłączeniowy. W przypadku gdy temperatura czynnika jest wyższa od wymaganej należy zastosować odpowiednie zawory mieszające, których zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury. Po usytuowaniu i wypoziomowaniu urządzenia w odpowiednim miejscu należy (numeracja króćców wg Rys. 3): 1. Podłączyć zasilanie ze źródła ciepła za pomocą odpowiednich śrubunków (króćce 4, 5 lub 6) 2. Podłączyć powrót do źródła ciepła (7) 3. Podłączyć odbiorniki ciepła (króćce 8, 9 lub 11) 4. Do króćca (12) podłączyć powrót z instalacji grzewczej Króćce (9 i 11) można użytkować zamiennie- jako zasilanie lub powrót z instalacji grzewczej. 5. Do króćca (10) podłączyć zasilanie wężownicy, do króćca (13) powrót z wężownicy. 6. Zainstalować niezbędne czujniki temperatury. 4.2 URUCHOMIENIE Po podłączeniu wszystkich elementów układu c.o. i instalacji grzewczej, zbiornik buforowy oraz wężownicę należy napełnić i odpowietrzyć. Napełnienie zbiornika buforowego może odbywać się bezpośrednio z instalacji c.o. bądź poprzez zawór spustowy urządzenia. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji grzewczej obiektu należy odpowietrzyć urządzenie odpowietrznikiem mechanicznym znajdującym się w górnej pokrywie zbiornika (patrz Rys. 9). Po wykonaniu w/w. czynności urządzenie jest gotowe do pracy. Po uruchomieniu kotła (lub innego źródła zasilania) i osiągnięciu wymaganej temperatury czynnika grzewczego, można użytkować instalację grzewczą obiektu. Przed pierwszym lub kolejnym nagrzaniem po dłuższej przerwie w eksploatacji, sprawdzić czy cała instalacja jest wypełniona czynnikiem grzewczym. Rys. 9 Odpowietrznik mechaniczny zbiornika buforowego BUW xx.8 A 4.3 OSTRZEŻENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE Bufory są bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad: Zaleca się: Nastawy regulatorów temperatury czynnika grzewczego doprowadzanego do buforu, należy ograniczyć do 85 C. Sprawdzać działanie zaworów bezpieczeństwa w sposób podany przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany. Okresowo kontrolować stan napełnienia układu c.o. Jeżeli jest zainstalowany moduł elektryczny należy sprawdzić czy instalacja elektryczna posiada prawidłowy obwód ochronny. Wszelkie naprawy i konserwacje można dokonywać po odłączeniu modułu grzejnego od sieci elektrycznej. Aby zminimalizować straty ciepła, zalecamy zaizolowanie rurociągów. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać do autoryzowanego punktu serwisowego. Przed sezonem grzewczym otworzyć odpowietrznik mechaniczny celem odpowietrzenia zbiornika buforowego. Zabrania się: Uruchamiania instalacji c.o., jeżeli bufor nie jest wypełniony czynnikiem grzewczym. Użytkowania buforu, jeżeli stwierdzi się nieprawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa. Dokonywania samodzielnych napraw osprzętu czy spawania zbiornika. Tamowania wycieku wody z zaworu bezpieczeństwa. Zamykania zaworów odcinających obieg przy ogrzewaniu tylko modułem elektrycznym- takie postępowanie spowodowałoby uszkodzenie zbiornika. 6

8 5. Serwis Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać do autoryzowanego punktu serwisowego. Zbiorniki buforowe serii BUW mogą być naprawiane tylko przez autoryzowany serwis, ponieważ niewłaściwie przeprowadzona naprawa może być przyczyną powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania. Wykaz punktów serwisowych dostępny jest na stronie 6. Akcesoria Firma NIBE-Biawar posiada w ofercie akcesoria dodatkowe specjalnie dedykowane do tych urządzeń. Akcesoria dodatkowe, np. moduły grzejne, można nabyć w punktach sprzedaży. Wykaz punktów sprzedaży oraz autoryzowanych serwisów dostępny jest na stronie 7. Dane techniczne Tabela 1 Dane techniczne Parametry/typ wyrobu jedn. BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW A Pojemność l Maksymalne ciśnienie robocze zbiornik bar 10 3 wężownica bar 16 Maksymalna temperatura robocza zbiornik C 85 wężownica C 110 Powierzchnia wężownicy m 2 1,6 2,13 2,74 2,74 Pojemność wężownicy dm 3 9, Masa urządzenia kg

9 7.1 WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A Średnice przyłączy Średnice króćców Jedn. BUW A A Powrót czynnika grzewczego do źródła ciepła 2 zewn. B Przyłącze modułu grzejnego 1 ½ wewn. C Wlot czynnika grzewczego 2 zewn. D Wlot czynnika grzewczego 2 zewn. E Wlot czynnika grzewczego 2 zewn. G Powrót z wężownicy 1 zewn. H Powrót czynnika grzewczego z instalacji grzewczej 2 zewn. I Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. J Zasilanie instalacji grzewczej /powrót z instalacji grzewczej 2 zewn. K Zasilanie wężownicy 1 zewn. L Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. M Zasilanie instalacji grzewczej /powrót z instalacji grzewczej 2 zewn. N Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. O Zasilanie instalacji grzewczej 2 zewn. Wymiary Jedn. BUW A A 282 B 262 C 612 D 936 E 1260 F 21+15/-0 G 271 H 367 I 507 J mm 657 K 775 L 867 M 957 N 1185 O 1300 P 1601 R 732 S 702,5 T ø530 8

10 7.2 WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A Średnice przyłączy Średnice króćców Jedn. BUW A A Powrót czynnika grzewczego do źródła ciepła 2 zewn. B Przyłącze modułu grzejnego 1 ½ wewn. C Wlot czynnika grzewczego 2 zewn. D Wlot czynnika grzewczego 2 zewn. E Wlot czynnika grzewczego 2 zewn. G Powrót z wężownicy 1 zewn. H Powrót czynnika grzewczego z instalacji grzewczej 2 zewn. I Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. J Zasilanie instalacji grzewczej/powrót z instalacji grzewczej 2 zewn. K Zasilanie wężownicy 1 zewn. L Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. M Zasilanie instalacji grzewczej/powrót z instalacji grzewczej 2 zewn. N Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. O Zasilanie instalacji grzewczej 2 zewn. Wymiary Jedn. BUW A A 352 B 337 C 705 D 1056 E 1407 F 21+15/-0 G 268 H 377 I 527 J mm 687 K 785 L 877 M 977 N 1277 O 1427 P 1771 R 862 S 825 T ø650 9

11 7.3 WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A Średnice przyłączy Średnice króćców Jedn. BUW A A Powrót czynnika grzewczego do źródła ciepła 1 ½ wewn. B Wlot czynnika grzewczego 1 ½ wewn. C Przyłącze modułu grzejnego 2" wewn. D Wlot czynnika grzewczego 1 ½ wewn. E Wlot czynnika grzewczego 1 ½ wewn. G Powrót czynnika grzewczego z instalacji grzewczej 1 ½ wewn.. H Powrót z wężownicy 1" zewn. I Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. J Zasilanie instalacji grzewczej/powrót z instalacji grzewczej 1 ½ wewn. K Zasilanie wężownicy 1" zewn. L Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. M Zasilanie instalacji grzewczej/powrót z instalacji grzewczej 1 ½ wewn. N Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. O Zasilanie instalacji grzewczej 1 ½ wewn. Wymiary Wymiary Jedn. BUW A A /-0 B 398 C 428 D 928 E 1448 G /-0 H 334 I 458 J 608 mm K 777 L 923 M 1113 N 1293 O 1673 P 1860 R 1017 S 1010 T ø750 10

12 7.4 WYMIARY URZĄDZEŃ BUW A Średnice przyłączy Średnice króćców Jedn. BUW A A Powrót czynnika grzewczego do źródła ciepła 1 ½ wewn. B Wlot czynnika grzewczego 1 ½ wewn. C Przyłącze modułu grzejnego 2" wewn. D Wlot czynnika grzewczego 1 ½ wewn. E Wlot czynnika grzewczego 1 ½ wewn. G Powrót czynnika grzewczego z instalacji grzewczej 1 ½ wewn. H Powrót z wężownicy 1" zewn. I Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. J Zasilanie instalacji grzewczej/powrót z instalacji grzewczej 1 ½ wewn. K Zasilanie wężownicy 1" zewn. L Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. M Zasilanie instalacji grzewczej/powrót z instalacji grzewczej 1 ½ wewn. N Osłona czujnika temperatury mm ø16 wewn. O Zasilanie instalacji grzewczej 1 ½ wewn. Wymiary Wymiary Jedn. BUW A A /-0 B 418 C 448 D 948 E 1468 G /-0 H 354 I 478 J 628 mm K 797 L 943 M 1133 N 1313 O 1713 P 1918 R 1117 S 1110 T ø850 11

13 NIBE BIAWAR Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II Białystok Tel: Fax: KARTA GWARANCYJNA 12

14 WARUNKI GWARANCJI 1. Nibe Biawar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu od daty sprzedaży na okres 36 miesięcy na zbiornik oraz 24 miesięcy na pozostałe elementy. 2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z przedłożonym dowodem zakupu. 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej 4. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami tego typu urządzeń, niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, samodzielnych naprawach, zmianach konstrukcyjnych uszkodzeń powstałych na skutek braku zasilania energii elektrycznej uszkodzeń powstałych na skutek przepięć, burz, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu elementów eksploatacyjnych lub zużytych w sposób naturalny czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami). 5. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia 6. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia. 7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient. 8. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej z dnia Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej. 10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 13

15 14

16 15

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82 WYMIENNIKI SERII MEGA SOLAR Wymienniki stojące z dwiema wężownicami. Pojemność 220 i 300 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-441 www.biawar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika.

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Instrukcja montażu i obsługi kotła zgazowującego drewno Holz Master Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Celem zachowania gwarancji oraz długotrwałej i bezpiecznej pracy kotła

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej PW1 150 220 320 430 500 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR)

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) wydanie I/2014 Typoszereg kotłów wodnych c.o. SEKO o mocy cieplnej 7.5-29 kw Uwaga: przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji kotła użytkownik powinien zapoznać

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA, ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŻELIWNYM WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, PELLET(zastępczo) O MOCY 16-24 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY typ WJ/W. VENUS - plus. 80 l 100 l 140 l

ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY typ WJ/W. VENUS - plus. 80 l 100 l 140 l ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY typ WJ/W VENUS - plus 80 l 100 l 140 l INSTRUKCJA INSTALACJI I UśYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PIK. Instrukcja montażu i obsługi

PIK. Instrukcja montażu i obsługi PIK Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści 1 Wprowadzenie 1.1 Informacja ogólna 1.2 Normy i przepisy prawne 1.3 Deklaracja zgodności 2 Opis techniczny 2.1 Budowa kotła PIK 2.2 Budowa zespołu podającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER (LD) OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER (LD) OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER () OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) VULCAN

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) VULCAN 20 Kontrola:... Numer fabryczny:... Data produkcji:.. Numer katalogowy:... - TECHNIKA GRZEWCZA - GALMET Ul. RACIBORSKA 36 48-100 GŁUBCZYCE TEL. 077/403 45 00 SERWIS:.077/403 45 30-31 INFOLINIA*: 0 801

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER - 500 WM COOLER - 700 WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo