Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Instalacje sanitarne"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, Szczecin Biuro kosztorysowe SDRB Sp. z o.o., ul.janickiego 33, Szczecin Sporządził mgr inż. Łukasz Bawarski Drawsko Pomorskie marzec 2015 r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Załącznik Strona 2/11 Zakres robót obejmuje remont: 1) instalacji hydrantowej wodociągowej przeciwpożarowej. - demontaż starych rurociągów. - demontaż starych szafek hydrantowych wraz z zaworami hydrantowymi. - montaż nowych rurociągów z rur stalowych ocynkowanych. - montaż nowych szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi i wężem. - podłączenie instalacji do istniejącego przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu węzła cieplnego. - montaż zestawu hydroforowego. 2) pomieszczenia technicznego z rozdzielaczami centralnego ogrzewania. - demontaż starych rurociągów. - demontaż starej armatury. - montaż rozdzielacza na budynek z materiałów z demontażu. - montaż nowego odcinka rurociągów doprawadzających czynnik grzewczy. 3) instalacji centralnego ogrzewnia. - demontaż starych rurociągów. - demontaż grzejników żeliwnych. - montaż nowych rurociągów wraz z izolacją. - montaż zaworów podpionowych. - montaż grzejników panelowych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi.

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/11 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR-W /07 4 KNR-W /06 5 KNR KNR KNR-W /08 8 KNR-W /08 9 KNR-W /07 10 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 12 KNR-W /05 13 KNR-W /06 14 KNR-W /03 15 KNR KNR /04 17 KNR-W /03 18 KNR-W /08 19 KNR-W /01 20 KNR-W /01 21 KNR-W /02 1. INSTALACJA HYDRANTOWA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA Roboty demontażowe. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 1.2. Poziomy. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=65mm Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=50mm Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w. ANALOGIA:Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm - zawór zwrotny antyskażeniowy Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne Odtłuszczanie rurociągów - rury ochronne Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne 1.3. Piony. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=50mm Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stalową d=25mm Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm Szafka hydrantowa naścienna 1.4. Roboty instalacyjne pozostałe. Płukanie instalacji wodociągowej w niemieszkalnych m 120,000 m 43,400 m 53,000 m 43,400 m 53,000 m 1,900 m 1,800 szt 1,000 m2 1,049 m2 1,049 m2 1,049 m 28,000 m 14,400 m 28,000 m 14,400 m 4,000 m 138,800

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/11 22 KNR-W /04 23 KNR-W /02 24 KNR-W /02 25 KNR-W /01 26 KNR-W /01 27 Kalkulacja indywidualna 28 KNR /09 29 KNR /07 30 KNR /06 31 KNR /06 32 KNR /05 33 KNR-W /09 34 KNR-W /10 35 KNR-W /04 36 KNR-W /01 37 KNR-W /07 38 KNR-W /01 39 KNR-W /06 40 KNR-W /03 41 KNR-W /04 42 KNR /13 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w niemieszkalnych 1.5. Roboty budowlane. Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm - przekucia przez ściany Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 1.6. Instalacja wodociągowa do umywalki. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3 - ANALOGIA.Elektryczne podgrzewaczy c.w.u. o mocy 3,5kW - np.eps2 Twister 1.7. Zestaw hydroforowy. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego ZHA OT40 lub równoważnego 2. POMIESZCZENIE TECHNICZNE Z ROZDZIELACZAMI Roboty demontażowe. Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 100mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 65-80mm łączonego przez spawanie Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego średnicy 100mm o połączeniu kołnierzowym Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego średnicy 65-80mm o połączeniu kołnierzowym 2.2. Roboty instalacyjne. Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej 133,0mm i grubości ścianki 4,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w (DN125) Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w niemieszkalnych Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm - ponowny montaż bez materiału Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawór spustowy o średnicy nominalnej 15mm Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy 100mm - ANALOGIA.Filtroodmulnik magnetyczny kołnierzowy o średnicy nominalnej 100mm Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej mm otulinami Thermaflex FRZ na rozdzielacz d=100mm m 138,800 szt 16,000 szt 16,000 m 11,200 kpl 1,000 kpl 1,000 m 15,000 m 17,000 m 26,000 szt 6,000 szt 4,000 m 16,000 m 15,000 m 15,000 m 2,000 szt 4,000 szt 2,000 szt 1,000 szt 2,000 szt 2,000 m 10,000

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/11 43 KNR /13 44 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 46 KNR-W /05 47 KNR-W /11 48 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 50 KNR-W /05 51 KNR-W /01 52 KNR-W /01 53 KNR /02 54 KNR /03 55 KNR /04 56 KNR /05 57 KNR /04 58 KNR /03 59 KNR /01 60 KNR /01 61 KNR-W /07 62 KNR-W /06 63 KNR-W /05 64 KNR-W /04 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej mm otulinami Thermaflex FRZ na rozdzielacz d=125mm Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm Odtłuszczanie rurociągów Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej 159,0mm i grubości ścianki 4,5mm o połączeniach spawanych, na ścianach w - rura ochronna Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm Odtłuszczanie rurociągów Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm 2.3. Roboty instalacyjne pozostałe. Uruchomienie węzłów wodnych C.O Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8m2 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Roboty demontażowe. Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m Poziomy. Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w m 15,000 m2 10,917 m2 10,917 m2 10,917 m 1,600 m2 0,754 m2 0,754 m2 0,754 kpl 1,000 węzeł 1,000 m 264,000 m 153,000 m 65,000 m 115,000 szt 22,000 szt 22,000 szt 130,000 kpl 93,000 m 38,200 m 33,600 m 26,800 m 24,400

6 Tabela przedmiaru robót Strona 6/11 65 KNR-W /03 66 KNR 2-15u /05 67 KNR 2-15u /04 68 KNR 2-15u /03 69 KNR 2-15u /02 70 KNR /12 71 KNR /12 72 KNR /11 73 KNR /11 74 KNR /11 75 KNR /12 76 KNR /12 77 KNR /11 78 KNR /11 79 KNR-W /08 80 KNR-W /08 81 KNR-W /07 82 KNR-W KNR 7-12w 0105/04 84 KNR-W /05 85 KNR-W /06 86 KNR-W /05 87 KNR-W /03 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50mm Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40mm Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=65mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=50mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=40mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=32mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę stal d=25mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=63mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=50mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=40mm Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ na rurę PP d=32mm Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w. ANALOGIA:Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 100mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w - rura ochronna Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne Odtłuszczanie rurociągów - rury ochronne Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - rury ochronne 3.3. Piony. Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - ANALOGIA.Zawory podpionowe ASV-BD o średnicy 25mm m 15,800 m 42,400 m 34,000 m 20,200 m 21,200 m 38,200 m 33,600 m 26,800 m 24,400 m 15,800 m 42,400 m 34,000 m 20,200 m 21,200 m 4,000 m 13,000 m 2,000 m2 4,492 m2 4,920 m2 4,920 m 153,000 m 264,000

7 Tabela przedmiaru robót Strona 7/11 88 KNR-W /03 89 KNR-W /07 90 KNR-W /01 91 KNR-W /04 92 KNR-W /01 93 KNR-W /01 94 KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W /11 Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - ANALOGIA.Zawory podpionowe ASV-P o średnicy 25mm Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm 3.4. Grzejniki z armaturą odcinającą. Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawory termostatyczne z nastawą wstępną o średnicy nominalnej 15mm z głowicą termostatyczną Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawory grzejnikowe powrotne o średnicy nominalnej 15mm Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-400x1600 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x600 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x800 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x1000 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x1100 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-500x1200 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-600x600 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-600x800 Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 22K-600x1000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-450x2000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 3000mm - 33K-450x2300 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-500x1000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-500x1200 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-500x1600 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-550x1000 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-550x1200 szt 18,000 szt 18,000 szt 18,000 szt 18,000 m 309,600 szt 86,000 szt 86,000 szt 6,000 szt 3,000 szt 13,000 szt 4,000 szt 3,000 szt 1,000 szt 3,000 szt 1,000 szt 6,000 szt 1,000 szt 6,000 szt 4,000 szt 3,000 szt 14,000 szt 6,000

8 Tabela przedmiaru robót Strona 8/ KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR-W / KNR / KNR-W / KNR-W /02 Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości mm i długości do 1600mm - 33K-600x Roboty instalacyjne pozostałe. Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w niemieszkalnych Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w niemieszkalnych Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 3.6. Roboty budowlane. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm - przekucia przez ściany Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach szt 4,000 m 138,800 m 726,600 urządzeń grzejnych 86,000 m2 10,000 szt 34,000 szt 34,000

9 Zestawienie robocizny Strona 9/11 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Robocizna razem r-g 1.978,515 Razem 1.978,515

10 Zestawienie materiałów Strona 10/11 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Benzyn dm3 2,099 2 Benzyna do lakierów dm3 0,123 3 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 300,000 4 Elektryczne podgrzewaczy c.w.u. o mocy 3,5kW - np.eps2 Twister kpl 1,000 5 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,852 6 Filtroodmulnik magnetyczny kołnierzowy o średnicy nominalnej 100mm szt 1,000 7 Grzejniki stalowe 22K-500x1000 szt 4,000 8 Grzejniki stalowe 22K-500x1100 szt 3,000 9 Grzejniki stalowe 22K-500x1200 szt 1, Grzejniki stalowe 22K-500x600 szt 9, Grzejniki stalowe 22K-500x800 szt 13, Grzejniki stalowe 22K-600x1000 szt 6, Grzejniki stalowe 22K-600x600 szt 3, Grzejniki stalowe 22K-600x800 szt 1, Grzejniki stalowe 33K-450x2000 szt 1, Grzejniki stalowe 33K-450x2300 szt 6, Grzejniki stalowe 33K-500x1000 szt 4, Grzejniki stalowe 33K-500x1200 szt 3, Grzejniki stalowe 33K-500x1600 szt 14, Grzejniki stalowe 33K-550x1000 szt 6, Grzejniki stalowe 33K-550x Grzejniki stalowe 33K-600x1200 szt 4, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1, Klej Thermaflex 474 dm3 7, Klipsy montażowe Thermaclips szt 2.224, Kształtki miedziane 18mm szt 238, Kształtki miedziane 22mm szt 174, Kształtki miedziane 28mm szt 93, Kształtki z polipropylenu PP d=32mm szt 10, Kształtki z polipropylenu PP d=40mm szt 9, Kształtki z polipropylenu PP d=50mm szt 13, Kształtki z polipropylenu PP d=63mm szt 16, Kurki manometrowe gwintowane szt 2, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm szt 6, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 25mm szt 40, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 32mm szt 6, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 50mm szt 38, Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 65mm szt 16, Łuki stalowe gładkie czarne 40mm szt 4, Łuki stalowe gładkie czarne 50mm szt 5, Łuki stalowe gładkie czarne 65mm szt 5, Łuki stalowe gładkie czarne 100mm szt 2, Łuki stalowe gładkie czarne 125mm szt 1, Manometry ciśnieniowe szt 2, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 9mm na stal d=25mm m 15, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 9mm na stal d=50mm m 93, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 9mm na stal d=65mm m 49, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=32mm m 23, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=40mm m 22, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=50mm m 39, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na PP d=63mm m 48, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=100mm m 11, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=125mm m 17, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=25mm m 17, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=32mm m 26, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=40mm m 29, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=50mm m 38, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm na stal d=65mm m 43, Piasek do betonów zwykłych m3 0, Rurki syfonowe szt 2, Rury miedziane 18mm m 321, Rury miedziane 22mm m 274, Rury miedziane 28mm m 157, Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne 100mm m 6, Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne 80mm m 19, Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 25mm m 14,832

11 Zestawienie materiałów Strona 11/11 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 67 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 50mm m 82, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 25mm m 16, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 32mm m 25, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 40mm m 26, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 50mm m 33, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 65mm m 37, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 100mm m 15, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 125mm m 13, Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 159,0/4,5mm m 1, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 65mm m 2, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm m 11, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 32mm m 15, Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 65mm m 44, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 32mm m 22, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 40mm m 21, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 50mm m 36, Rury z polipropylenu z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym 63mm m 45, Szafki hydrantowe naścienne 85 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 65, Termometry szt 2, Uchwyty do rur d=125mm szt 4, Uchwyty do rur d=32mm szt 7, Uchwyty do rur PP d=32mm szt 23, Uchwyty do rur PP d=40mm szt 20, Uchwyty do rur PP d=50mm szt 30, Uchwyty do rur PP d=63mm szt 25, Uchwyty do rur stal d=100mm szt 4, Uchwyty do rur stal d=15mm szt 7, Uchwyty do rur stal d=25mm szt 6, Uchwyty do rur stal d=32mm szt 9, Uchwyty do rur stal d=40mm szt 9, Uchwyty do rur stal d=50mm szt 12, Uchwyty do rur stal d=65mm szt 13, Uchwyty do rur stal DN25 szt 15, Uchwyty do rur stal DN50 szt 34, Uchwyty do rur stal DN65 szt 18, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 18mm szt 229, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 22mm szt 147, Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych 28mm szt 70, Zawory grzejnikowe powrotne d=15mm szt 86, Zawory hydrantowe mosiężne 25mm z wężem półsztywnym długości 30m (cena uwzględniona w cenie szafki hydrantowej) 108 Zawory odpowietrzające automatyczne 15mm szt 22, Zawory podpionowe ASV-BD o średnicy 25mm szt 18, Zawory podpionowe ASV-P o średnicy 25mm szt 18, Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 18, Zawory spustowe d=15mm szt 2, Zawory termostatyczne z nastawą wstępną d=15mm oraz z głowicą termostatyczną szt 86, Zawór zwrotny antyskażeniowy d=65mm szt 1, Zestaw hydroforowy ZHA OT40 lub równoważny szt 1, Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne 15mm szt 22, Żwir do betonów wielofrakcyjny m3 0,800 Razem Materiały pomocnicze Razem

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Przedmiar robót Obiekt WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Data opracowania przedmiaru robót: 2014-06-16 Nazwa obiektu lub robót: instalacja gazowa Data opracowania: 2014-06-16 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Kod pozycji Opis

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Lokalizacja: 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. LIBELTA 2A

Kosztorys ofertowy. Lokalizacja: 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. LIBELTA 2A Kosztorys ofertowy pompy Budowa: pompy Obiekt lub rodzaj robót: pompy Lokalizacja: 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. LIBELTA 2A Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚRODZIE WLKP. UL. LIBELTA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. Element: RUROCIĄGI i ARMATURA 1.1. KNR 02-15-0403- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom.65 o połączeniach spawanych na ścianach budynku [8.00] 8.00 1.2. KNR 02-15-0403-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Sprawdzający:... ... Przedmiar Data: 2013-04-10 Budowa: Instalacja wewnętrzna c.o. Obiekt: Hala Widowoskowo-Sportowa Skawina ul. Konstytucji 3-go Maja 11 Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Przedmiar robót REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-04-07 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w BOCHNI ul.kącik 7 Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 18 Adres : 37-450 Stalowa Wola Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kościerzynie Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 ul. Piechowskiego

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Obiekt Modernizacja istalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OEJOWĄ NA GAZOWĄ WRAZ Z INSTAACJĄ SOARNĄ - KOTŁOW- NIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : 62-230 Witkowo ul.park Kościuszki 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod.

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. 45442100-8 Roboty malarskie 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45431000-7 Kładzenie płytek 45410000-4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY Lokalizacja: NOWY TARG AL. TYSIĄCLECIA 33 Inwestor: IZBA CELNA W KRAKOWIE AL. KRASIŃSKIEGO 11 B 31-111

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji

Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Przedmiar robót Instalacja klimatyzacji Budowa Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wlkp. Inwestor Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wlkp. Sporządził Maciej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty wentylacyjne i sanitarne UZUPEŁNIENIE - Przebudowa hali nr 2 w Krakowie ul. Półłanki 27C na potrzeby pracowni scenotechnicznych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : PAWILON HANDLOWY INTERMARCHE ŚRODA WIELKOPOLSKA Instalacje sanitarne Dz. nr. 964/12;964/13; 995/137; 968/10 Środa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Budowa 76-200 Słupsk, ul. Banacha 17 Inwestor Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót INSTALACJE CENTARLNEGO OGRZEWANIA Obiekt Budowa Bielsko-Biała ul. Legionów 81 Inwestor Prokuratura Okręgowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 31 Ceny nie zawierają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ. 1 szt. 1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ. 1 szt. 1.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ISTNIEJĄCEJ HYDROFORNI DLA POTRZEB REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI "RADIA ŁÓDŹ" S.A. ADRES INWESTYCJI : ŁODŹ, UL. NARUTOWICZA 130 INWESTOR : "RADIO ŁÓDŹ"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa Zakład Remontowo - Budowlany WAM ul 56 Płk. Piechoty Wlkp. 12, 63-700 Krotoszyn KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : JW 5700 - HALA REMONTOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiar Data: 2008-09-29 Budowa: Modernizacja /wymiana/ instalacji co - częściowa -budynek "B" Jednostka opracowująca kosztorys: K Błeszynski Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI dr inż. arch. Halina Rutyna ul. Wyspiańskiego 50/1 70-497 SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI : Remont i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK+ROGALS- KI SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTYCJI : 07-100 W

ADRES INWESTYCJI : 07-100 W KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY")

KOSZTORYS PRZETARGOWY (ŚLEPY) KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY") Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowy ZPO i Ginazju ADRES INWESTYCJI : Szreńsk ul.budzyn

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

KNR 7-24 szt 1,00. 0151/01 Dostawa i montaż - Szafa na 3 butle z gazami technicznymi ( tlen,azot )-

KNR 7-24 szt 1,00. 0151/01 Dostawa i montaż - Szafa na 3 butle z gazami technicznymi ( tlen,azot )- Page 1 of 6 Przedmiar robót Obiekt INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH I SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im.gen.sikorskiego. Adres : 37-420 Rudnik ; dz. nr ew. 2603/10 Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Aranżacja powierzchni biurowej Biura Kultury i Dziedzictwa w Pałacu Prezydenckim ul. Krakowskie Przedmiescie 46/48; 00-325 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Aranżacja powierzchni biurowej Biura Kultury i Dziedzictwa w Pałacu Prezydenckim ul. Krakowskie Przedmiescie 46/48; 00-325 Warszawa STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Pałac Prezydencki 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Aranżacja powierzchni biurowej Biura Kultury i Dziedzictwa w Pałacu Prezydenckim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wykonawca: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica

PRZEDMIAR ROBÓT. Wykonawca: Usługi Inżynieryjne NOVUMINŻ Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica Inwestor: Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8 87-321 Bartniczka Wykonawca: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Wymiana instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach PRACOWNIA PROJEKTOWA,,MERITUM" 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Montaż ślusarki p.poż. oraz hydrantów p.pożarowych w hotelu Olimpijczyk w Centrum Przygotowań Olimpijskich

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Montaż ślusarki p.poż. oraz hydrantów p.pożarowych w hotelu Olimpijczyk w Centrum Przygotowań Olimpijskich PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45232460-4 Roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Montaż ślusarki p.poż. oraz hydrantów

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. rura dn 80 2*2 = 4,0 kolano dn 80 2*2 = 4,0 8,000 złącze 1.10 KNRW 215/411/5 (1)

Przedmiar Robót. rura dn 80 2*2 = 4,0 kolano dn 80 2*2 = 4,0 8,000 złącze 1.10 KNRW 215/411/5 (1) Przedmiar Robót 1 Instalacja centrlnego ogrzewania poziomy od SWC do rozdzielaczy 1.1 KNR 215/403/4 1.2 KNR 215/403/4 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Goleniewski DATA OPRACOWANIA : 05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Goleniewski DATA OPRACOWANIA : 05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CKR im. SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE ADRES INWESTYCJI : Stare Lubiejewo - budynki garażowe INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012 Przedmiar robót Obiekt Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku szkoły Kod CPV 45214220-8 - Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania - etap 1 (garaż)

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania - etap 1 (garaż) Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania - etap 1 (garaż) Data: 2012-08-01 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim, ul. Stacyjna nr 26a Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Data: 2010-04-09 Budowa: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego 13 w śywcu Obiekt: Starostwo Powiatowe w śywcu Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu, 34-300 śywiec ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła w budynku internatu oraz stołówki Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa:

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Borkowie o aulę wraz z przebudową części istniejącej. Wentylacja mechaniczna, instalacja c.o. i ppoż. Lokalizacja: Borkowo, gmina

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja c.o. w budynku Hali sportowej wraz z zaplecze. ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010 Obiekt Biuro kosztorysowe Budynek usługowo - produkcyjny z funkcją konferencyjna i biurową K- 46 - instalacje sanitarne NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Siedlecka 10, 85-403

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/0/03/11

Przedmiar robót 3/0/03/11 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 3/0/03/11 Instalacja zasilania nagrzewnic Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacje sanitarne Przedmiar robót Gliwicach - Instalacje sanitarne Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K na wykonanie: instalacji centralnego ogrzewania w ramach realizacji inwestycji pt: Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Czernicy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT -1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Węzeł cieplny c.o. i c.w.u w budynku uŝyteczności publicznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej) przy ul. Fredry 3 w Gdyni Stację wymienników zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : grudzień 2006 WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : grudzień 2006 WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i nadbudowa

Bardziej szczegółowo

Tabela ryczałtowego wynagrodzenia za niektóre rodzaje robót objętych zamówieniem

Tabela ryczałtowego wynagrodzenia za niektóre rodzaje robót objętych zamówieniem 1 2 3 4 5 6 7 Opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto (Cx) Waga (W) Wartość netto Cw=Cx*W Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Kosztorys inwestorski Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Budowa: Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/KZ/13

PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/KZ/13 PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/KZ/13 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKOŁ ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. ST. FRYZEGO MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZE- CIWPOŻAROWEJ - HYDRANTOWEJ ADRES INWESTYCJI : 44-100 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Ludowy Uścięcice Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt : Modernizacja instalacji ogrzewania Kod CPV : 45331000-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys"ślepy" 13080.2/2013

Kosztorysślepy 13080.2/2013 Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys"ślepy" 13080.2/2013 Instalacja sanitarne - nowy budynek. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI C.O. Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6, 7, 113,

Bardziej szczegółowo