Materiał pomocniczy nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał pomocniczy nr 2"

Transkrypt

1 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane

2 EFEKTY Analzuje sę wynk sprawdzanu, egzamnu gmnazjalnego, egzamnu maturalnego egzamnu potwerdzającego kwalfkacje zawodowe Ucznowe nabywają wadomośc umejętnośc Ucznowe są aktywn Respektowane są normy społeczne zadana ogólna sferac: kształcena socjalzacj, (obywatelske z poltykam skutecznośc nnyc poltyk społecznyc JST, oddzałującyc na socjalzację aktywność społeczną (obywatelską) Standardy edukacyjne pod względem jakoścowym loścowym Seć szkół funkcjonowana przyjętej sec defcytów w strukturze organzacyjne j lokalnej ośwaty Poltyka nwestycyjna ogólnego zaspokojena sprzętowyc w skal JST w c szkołac / (rozkład terytoralny) gotowośc ucznów szkół do nawązywana podmotam spoza szkoły / placówk Pozom ogólnej skutecznośc dzałana kerownctwa nauczycelske j Zwązk ze środowskem Fnansowane skal nedofnansowana w gmne w (rozkład terytoralny) Usuwane dysproporcj zróżncowań jednostk terytoralnej w pozome śwadczena

3 Wymagana zadana PROCESY Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożlwa realzację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają carakter zorganzowany Procesy edukacyjne są efektem współdzałana nauczycel Kształtuje sę postawy ucznów Prowadzone są dzałana służące wyrównywanu szans wdrażana procesów kształcena, socjalzacj, uczena (obywatelske Planowane Organzowane Beżące zawadywane z Standardy Seć szkół Poltyka Zwązk Usuwane Pozom Fnansowane poltykam edukacyjne cyjna wskem porcj nwesty- możlwośc wpływana na lokalne społeczne JST w wynku prowadzena ośwatowej w kontekśce realzacj sferac kształcena, socjalzacj oraz uczena (obywatelske przyjętej sec w kontekśce wdrażana ośwatowej zaspokojena sprzętowyc w skal JST w c szkołac / w relacj do realzowana procesów stnejącyc w szkołac barer wewnętrznyc utrudnającyc nawązywane podmotam w środowsku zorganzowan a procesów dydaktycznyc wycowawczyc wykorzystywanyc przez kerownctwo nauczycelske barer fnansowyc w zapewnenu realzowana w gmne w zróżncowań jednostk terytoralnej w odnesenu do wdrażana ośwatowej

4 Wymagana ŚRODOWISKO Wykorzystywane są zasoby środowska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są nformacje o losac absolwentów Promowana jest wartość edukacj Rodzce są partneram szkoły zadana środowskowego Planowane Organzowane Beżące zawadywane z Standardy Seć szkół Poltyka Zwązk Usuwane Pozom Fnansowane poltykam edukacyjne cyjna wskem porcj nwesty- współpracy z organzacjam poltyk społecznyc: domam kultury, ośrodkam sportowym, organzacjam pozarządowy m w kontekśce udzału w życu wspólnoty lokalzacj w relacj do położena nnyc obektów nfrastruktury w kontekśce szkoły, jako centrum lokalnej obektów, które warto zaadaptować ( wyposażyć) tak by mogły pełnć cele środowskowe (szkoła, jako centrum lokalne otwartośc na sprawy otoczena: problemy wspólnoty samorządowej, dzałalność organzacj, kweste społeczne, partnerstwo rodzców kompetencj kerownctwa nauczycelske j w budowana środowskowego dzałań w budowy środowskowego, które wymagają dofnansowana ze strony JST zróżncowań jednostk terytoralnej w pozome współpracy z otoczenem (meszkańcy, organzacje)

5 Wymagana ZARZĄDZANIE Funkcjonuje współpraca w zespołac Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogczny Szkoła lub placówka ma odpowedne warunk lokalowe wyposażene zadana sposobu zarządzana szkołam placówkam odnesenu do nfrastruktury (warunk lokalowe, wyposażene) Planowane Organzowane Beżące zawadywane z Standardy Seć szkół Poltyka Zwązk Usuwane Pozom Fnansowane poltykam edukacyjne cyjna wskem porcj nwesty- Sugesta zaprogramowana wykorzystan a nnyc gmnnyc obektów nfrastruktury do celów w kontekśce sposobów zarządzana szkołam placówkam w warunków wyposażena funkcjonowana przyjętej sec w kontekśce zarządzana nm poprawnośc struktury stanu bazy lokalowej szkół/ ośwatowyc wyposażena wymagającyc nterwencj JST (reorganzacja, zapewnene ) gotowośc dyrekcj nauczycel do nawązywana podmotam spoza szkoły / placówk warunków wyposażena warunkującyc możlwość nawązywana nnym podmotam w gmne oraz stylu pracy dyrekcj nauczycel w szkołac skal nedofnansowana w gmne w wyposażena wymagającyc zaangażowan a środków fnansowyc zróżncowań jednostk terytoralnej w odnesenu do sposobu zarządzana szkołam placówkam zróżncowań jednostk terytoralnej w odnesenu do stanu nfrastruktury (warunk lokalowe, wyposażene) Źródło: opracowane własne

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 L.p. 1 Obszar pracy wynkający z rozporządzena Planowane, organzowane procesu dydaktyczno wychowawczego Zadane Sposób realzacj Planowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dna 4 serpna 2016 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XXIII/135/2016 RADY GMINY OSJAKÓW z dna 14 lpca 2016 r. w sprawe zman budżetu gmny w 2016r. Na podstawe art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN ZARZĄDZENIE NR PM - V s 1/1 1(. PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 4" z dna u w sprawe ogłoszena otwartego konkursu ofert na realzację zadana publcznego masta Glwce w dzedzne dzałalnośc na rzecz osób nepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI i PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI i PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogczny System Ewaluacj Ośwaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ m l b # no# L mmm I H W Ims n # Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewaldacyjnych w Ceszyne Ceszyn Kuratorum Ośwaty w Katowcach

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz.

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz. WSHG Karta przedmotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka Rekreacja Zarządzane marketng Stacjonarny / nestacjonarny III/I stopna Nazwa przedmotu Wymar godznowy poszczególnych form

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Kerowane procesem nwestycyjnym Management of constructon process Rok: III Semestr: 5 MK_48 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja pliku: 7.10.2015

Aktualizacja pliku: 7.10.2015 UWAGA: Plany zajęć będą jeszcze modyfkowane uzupełnane. Koneczne jest beżące sprawdzane aktualnego plku. Aktualzacja plku: 10.2015 PEDAGOGIKA - II rok studów II stopna S E M I N A R I U M M A G I S T E

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

IO WOLONTARIACIE SPRAWOZDANIE O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

IO WOLONTARIACIE SPRAWOZDANIE O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KARNIEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI i INFORMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI i INFORMATYKI jeden z dwóch jeden z dwóch WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI 1. Studa stacjonarne perwszego stopna Informatyka a) b) - profl ogólnoakademck Wybór rodzaju studów (studa lcencjacke studa nżynerske) następuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 1 GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA. z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 1 GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, dna 2 lpca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 1 GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dna 19 marca 2015 r. w sprawe organzacj stałego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI i INFORMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI i INFORMATYKI jeden z do wyboru 4) jeden z do wyboru 4) jeden z jeden z WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI 1. Studa stacjonarne perwszego stopna Informatyka b) - profl ogólnoakademck Rodzaj postępowana kwalfkacyjnego konkurs

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 opracowany

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 opracowany REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas perwszych III Lceum Ogólnokształcącego m. św. Jana Kantego w Poznanu na rok szkolny 2015/2016 opracowany na podstawe ustawy z dna 7 wrześna 1991r. o systeme ośwaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRACA PEDAGOGICZNA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRACA PEDAGOGICZNA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRACA PEDAGOGICZNA Cele ogólne: *kształtowane postaw moralnych systemów wartośc *kształtowane kultury nawyków czytelnczych *uwrażlwane na pękno lteratury

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŚWIETLICY

ROCZNY PLAN ŚWIETLICY ROCZNY PLAN ŚWIETLICY Narady z personelem Omówene całokształtu pracy w śwetlcy jadaln w roku szkolnym 2014/2015. Omówene całokształtu pracy stołówk szkolnej w roku szkolnym 2014/2015. 3. Dyskusja nad projektem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO Załącznk nr 1 do Uchwały Rady Powatu Kłodzkego Nr LIII/661/2010 Z dna 26 paźdzernka 2010 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO na lata 2011-2015 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ZESPÓL 5~KÓŁ SPECJALNYCH NR 12 ul. f

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) mułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Materały budowlane II Constructon materals Rok: II Semestr: MK_26 Rzaje zajęć lczba gzn: Studa stacjonarne Studa

Bardziej szczegółowo

"Pracownie komputerowe dla szkół" Wpisany przez Piotr Staruch

Pracownie komputerowe dla szkół Wpisany przez Piotr Staruch Zespół Szkół Ogólnokształcących m. Stansława Staszca posada dwe pracowne komputerowe - na użytek I Lceum Ogólnokształcąceg oraz Lceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o łącznej wartośc 149461,26 zł. Pracowne

Bardziej szczegółowo

Jak czytad raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ Instytut Spraw Publicznych UJ

Jak czytad raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ Instytut Spraw Publicznych UJ Jak czytad raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ Instytut Spraw Publicznych UJ 1 Metodyka ewaluacji Proces ewaluacji z formalnego punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Barbara HANKUS, Anna STELMACH Miejskie Gimnazjum nr 1 w Knurowie

WSTĘP. Barbara HANKUS, Anna STELMACH Miejskie Gimnazjum nr 1 w Knurowie X Konferencja z cyklu Dagnostyka edukacyjna 20-22 IX 2004 Barbara HANKUS, Anna STELMACH Mejske Gmnazjum nr 1 w Knurowe JAK SKALA STANINOWA STOSOWANA W RAPORTACH OKE W JAWORZNIE JEST PRZYJMOWANA, ROZUMIANA

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Geologa Geology Rok: I Semestr: 1 MK_8 Rodzaje zajęć lczba godzn: Studa stacjonarne Studa nestacjonarne Wykład

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I. SEMESTR STUDIÓW L.p. Nazwa przedmotu zajęć zalczena Podstawowe problemy pedagogk specjalnej. Egzamn 0. 3. Wybrane zagadnena z psycholog klncznej psychopatolog. Wybrane

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009 Zalacznk Nr 1 do Uchwaly Nr XX/90/2008r Rady Gmny Sypnewo z dna 29 grudna 2008r GMNNY PROGRAM PROFLAKTYK ROZWAZAYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMNE SYPNEWO NA ROK 2009 Po klku latach funkcjonowana znowelzowanej

Bardziej szczegółowo

POZIOMY 6 5 4 3 2 1. wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki

POZIOMY 6 5 4 3 2 1. wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki Klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOMY 6 5 4 3 2 1 W umejętnośc społecznych warunkujących porozumewan e sę kulturę języka tworzy spójną, klkuzdanow ą wypowedź, używając bogatego słownctwa; dostrzega tworzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa m. Jana Pawła II w Strączne. Podstawa prawna SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wedzeć, żeby przewdzeć Przewdzeć, żeby dzałać August Comte 1. Przepsy ogólne Konwencja o Prawach Dzecka (Dz.

Bardziej szczegółowo

GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA. 2016 rok. Listopad 2015

GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA. 2016 rok. Listopad 2015 KNSTANCIN-JEZIRNA GMINA c Lstopad 2015 2016 rok GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ 1/ Na podstawe art. 230 ust. 2 pkt 1 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. I pkt I 2 ustawy z dna 27 serpna 2009

Bardziej szczegółowo

Zadania szczegółowe (CO?)

Zadania szczegółowe (CO?) AUSZ EWALUACYJNY EALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ CELU DUGIEGO "SZOŁA JEST DLA UCZNIÓW BEZPIECZNYM MIEJSCEM NAUI" POGAMU SZOŁA UCZĄCA SIĘ W OU SZOLNYM 2013/14 Zadana szczegółowe Wyposażene ucznów w wedzę umejętnośc

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły

Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły Szkolenie dla dyrektorów Dębe, maj-czerwiec 2011 Projekt

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 6 Issue 2 (2015 51-61 Electronc Scentfc Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl RYZYKO OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH GMINY SOPOT W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIIl/96. sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 sierpnia 1996

Protokół Nr XVIIl/96. sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 sierpnia 1996 4GB Protokół Nr XVIIl/96 sesj Rady Mejskej w Przemkowe odbytej w dnu 30 serpna 1996 n Sesję rozpocztto o godz, 9-^ a zakończono o godz, 14--, Na ogólny stan 20 radnych, obecnych na sesj było 18-tu, Lsta

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum opracowany przez mgr Beatę Buziewicz

Rozkład materiału nauczania wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum opracowany przez mgr Beatę Buziewicz Rozkład materału nauczana wychowana fzycznego dla klasy III gmnazjum opracowany przez mgr Beatę Buzewcz Dyscyplna Lp. Okres realza cj Lcz godz Temat lekcj Zadana usamodzelnające uczna (zadana wychowawcze)

Bardziej szczegółowo

NOCNE SPOTKANIA Z NAUKĄ w Politechnice Rzeszowskiej

NOCNE SPOTKANIA Z NAUKĄ w Politechnice Rzeszowskiej NOCNE POANIA Z NAUĄ w Poltechnce Rzeszowskej Wszystkch zanteresowanych nauką, technką, kulturą języka aktywnym spędzanem czasu zapraszamy na Nocne spotkana z nauką do Poltechnk Rzeszowskej. a dwudnowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Prywatne Centrum Kształcena Kadr 58-500 Jelena Góra, ul. Wolnośc 29 tel./fax 75 6494161 Kształcmy od 1998 r. ww.cdn.pckk.pl www.pckk.pl OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Jeseń 2015 Kod Temat O czym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Tel/ fax:

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich.  Tel/ fax: ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 3..2016 Rady Pedagogcznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznanu z dna 14 wrześna r. w sprawe planu pracy szkoły w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznanu Załącznk nr 2 do protokołu nr III..2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/06 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU

UCHWAŁA NR III/22/06 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU Urząd Miasta Czarnków Drukuj artykuł Zamknij okno Uchwały Rady» Chronologicznie» Kadencja 2006-2010» 2006 III/22/06 z dn. 28.12.2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan został zatwerdzony przez Radę Pedagogczną w dnu.27. 08. 2014r. 1. Emla Skorska - dyrektor 2. Weronka Śwerk

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Załącznik do opracowania:

Załącznik do opracowania: Załącznk do opracowana: WYJAŚNIENIE STATUSU KWALIFIKOWALNOŚCI OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ, W TYM IRU, W PROGRAMIE OPERACYJNYM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ ORAZ 16 REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH, WYJAŚNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Teore osobowośc Rodzaj modułu/przedmotu Wydzał PUM Kerunek studów Specjalność Pozom studów Forma studów Rok, semestr studów np. rok 1, semestr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r. Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal

Bardziej szczegółowo

yy rzesmski MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2015 ROK L\\/iow'iat.

yy rzesmski MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2015 ROK L\\/iow'iat. Zarząd Powatu MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Załącznk nr do Uchwały nr 950/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna lstopada 04 roku L\\/ow'at., r.

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła)

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Przedmot: matematyka Dorota Marcnkowska Analza wynków egzamnu maturalnego wosna 2016 I. Pozom: pozom podstawowy (nowa formuła) 1. Zestawene wynków dla Technkum Nr 1 Lczba ucznów zdających -T 52 Zdało egzamn

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Struktury leksykalno- gramatyczne Lexical and grammatical structures. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Struktury leksykalno- gramatyczne Lexical and grammatical structures. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmotu Nazwa przedmotu w języku polskm angelskm KARTA PRZEDMIOTU Struktury leksykalno- gramatyczne Lexcal and grammatcal structures 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kerunek studów

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: logistycznym

Sylabus przedmiotu: logistycznym Sylabus przedmotu: Specjalność: Bezpeczeństwo produktu w łańcuchu Zarządzane rozwojem Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznka: 2015/2016 Kerunek: Wydzał: Zarządzane nżynera produkcj Inżyneryjno-Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski Podręcznk do lceum KLASA 3 AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNI KA NR NA LIŚCIE MEN NUMER DOPUSZCZE NIA INFORMACJA O PROGRAMIE WYDAWNICT WO OPIS PROGRAMU NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE KLASA - ODDZIAŁ Język angelsk Matura

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji partnerskich z innymi podmiotami rynku pracy w celu realizacji wspólnej polityki w obszarze edukacji na rzecz rynku pracy.

Współpraca instytucji partnerskich z innymi podmiotami rynku pracy w celu realizacji wspólnej polityki w obszarze edukacji na rzecz rynku pracy. Współpraca nstytucj partrskch z nnym podmotam rynku celu realzacj spólj poltyk obszarze edukacj na rzecz rynku. Naza podmotu, sedzba Osoba naązują ca kontakt Forma kontaktu: telefon, e-mal, forum platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r. Ucwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Masta Ośwęcm z dna 29 grudna 2000 r. w sprawe: ucwalena Samorządowego programu na rzecz osób masta Ośwęcm w 2001 roku. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa i możliwości. nformator. dla osób niepełnosprawnych powiatu wadowickiego

Poznaj swoje prawa i możliwości. nformator. dla osób niepełnosprawnych powiatu wadowickiego ADIUTARE ul. E. K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowce, tel. 33 873 23 63 www.adutare.eu, e-mal: adutare@adutare.eu Poznaj swoje prawa możlwośc nformator dla osób nepełnosprawnych powatu wadowckego Dzałalność

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Szkoła Promująca Zdrowie. przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Szkoła Promująca Zdrowie. przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu Szkoła Promująca Zdrowe przewdzany do zrealzowana w roku szkolnym 2016/2017 Hasło na rok szkolny 2016 / 2017: Przecwdzałane otyłośc - zdrowe nawyk żywenowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA Po O A ul. >e. nosprawnych p o d l a s k tel. (083)3712109 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA psob NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZAROWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/199/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/199/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r. z dna 24.04.2008 r. zadane realzacj 1 Zespół Szkół Specjalnych Gryfno / SOSW 1.1 Adaptacja pomeszczeń budynku gmny Gryfno na budynek szkoły z stosm potrzeb osób nepełnosprawnych. 00 000 0 000 530 000 00

Bardziej szczegółowo

zarządzen1e \. z dnia Ål\..l}Í.~imŁ.1..k r.

zarządzen1e \. z dnia Ål\..l}Í.~imŁ.1..k r. zarządzen1e ='nezyoenta MIASTA Guwrce \. z dna Ål\..l}Í.~mŁ.1..k... 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2017 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dna 27 serpna

Bardziej szczegółowo

XERREX Scan Manager MEDYK

XERREX Scan Manager MEDYK XERREX Scan Manager MEDYK B U S I N E SS S O L UT I O N S - Pełna ntegracja z systemem medycznym Asseco Poland S.A. Asseco Medcal Management Solutons (AMMS) - Archwzacja dokumentacj wewnętrznej wymagającej

Bardziej szczegółowo

2. Metodyka przygotowania Planu

2. Metodyka przygotowania Planu PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA NA LATA 2007-2013 K o p rzywnca 2007 Sps treśc Sps treśc... 2 1. Wprowadzene... 3 2. Metodyka przygotowana Planu... 4 3. Obszar czas realzacj Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym Edukacja medalna w nauczanu zntegrowanym Modyfkacja Programu Z Ekoludkem w szkole H. Ktlńskej -Pęta DKW-4014-166/99 Opracowała mgr Bożena Ślpek Edukacja medalna W nauczanu zntegrowanym edukacja czytelncza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Tel/ fax:

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich.  Tel/ fax: ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 3..2018 Rady Pedagogcznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznanu z dna 18 wrześna r. w sprawe planu pracy szkoły w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznanu Załącznk nr 2 do protokołu nr II..2018

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Poltechnka Gdańska Wydzał Elektrotechnk Automatyk Katedra Automatyk Kazmerz T. Kosmowsk k.kosmowsk@ely.pg.gda.pl Wprowadzene do przedmotu Nezawodność dagnostyka Aktualne zagadnena nezawodnośc Przedmot:

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś ź ń ź ź ź Ś Ł Ę Ę Ś ż Ś ń Ą Ś Ą Ł ż ż ń ż ć ż ż ż ź ż ć ź Ę Ę ń ć ż Ł ń ż ż ż Ś ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń ż ż ż ć ż ń ż ń ź ż ć ż ż ć ń ż Ę Ę ć ń Ę ż ż ń ń ź Ę ź ż ń ż ń ź ż ż ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ń ń

Bardziej szczegółowo

Ż ż Ł ż ż ż Ż Ś ż ż ż Ł Ż Ż ć ż Ż Ż Ż Ń Ż Ź ż Ź Ź ż Ż ż ż Ż Ł Ż Ł Ż ż Ż ż Ż Ż Ń Ą Ż Ń Ż Ń ć ż Ż ź Ś ć Ł Ł Ź Ż Ż ż Ł ż Ż Ł Ż Ł ź ć ż Ż Ż ż ż Ó ż Ł Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ż ż ż ź Ż Ń ć Ż ż Ż Ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ą Ś Ś ź Ś ń ż ż Ó ż ż Ś Ł ż ń ń ń ż ń Ś ń ć ŚĘ Ó Ł Ę Ł Ś Ę Ę ń ń ń ń ń Ź ń ń ń ń ń ż ń ń ń ń ń Ę ż ż ć Ść ń ń ż Ń ż ż ń ń Ś Ą ń Ś ń ń ż Ó ż Ź ń ż ń Ś Ń Ó ż Ł ż Ą ź ź Ś Ł ć Ś ć ż ź ż ć ć Ę Ó Ś Ó ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ń ź ź Ś Ę Ę Ś Ą Ś Ę Ż Ł ń Ę Ś ć ć ń ć ń ń ń ź ń Ę ź ń ń ń ź ź Ś ź ź ć ń ń ń ń Ś ć Ś ń ń Ś ź ń Ę ń Ś ź ź ź ź ź Ę Ę Ę Ś ń Ś ć ń ń ń ń ń ń Ę ń ń ń ń ć ń ń ń ń ć ń Ś ć Ł ń ń ń ć ń ć ź ń ź ć ń ń ć

Bardziej szczegółowo

Struktura testu matematycznego OBUT 2012 z zasadami punktowania zadań

Struktura testu matematycznego OBUT 2012 z zasadami punktowania zadań Struktura testu matematycznego OBUT 2012 z zasadam punktowana Nr zadana 1a 1b 1c Obszar badanych umejętnośc Podobszar badanych umejętnośc Co bada zadane lczb trzycyfrowych; lczb w sytuacj typowej lczb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komendy Hufca ZHP Czerwonak za okres od 21.10.2011 roku do 28.11.2015 roku.

SPRAWOZDANIE z działalności Komendy Hufca ZHP Czerwonak za okres od 21.10.2011 roku do 28.11.2015 roku. SPRAWOZDANIE z dzałalnośc Komendy Hufca ZHP Czerwonak za okres od 21.10.2011 roku do 28.11.2015 roku. I. Ogólna charakterystyka hufca Zjazd Zwykły Zwązku Harcerstwa Polskego Hufca Czerwonak m. Wojska Polskego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄZENIE NR M-2745/2016 REZYENTA MIASTA GIWICE z dna 4 maja 2016 r. w sprawe zasad podzału trybu wykorzystywana środków fnansowych na dzałalność rad osedl (tekst ujednolcony ze zmanam wynkającym z zarządzena

Bardziej szczegółowo

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E. Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE. Warszawa 2014

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E. Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE. Warszawa 2014 B I U R O C E N T R A L N E A N T Y K O R U P C Y J N E Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Warszawa 2014 B I U R O C E N T R A L N E A N T Y K O R U P C Y J N E Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone Umiejętności Uczeń: definiuje i wyjaśnia

Rozkład materiału. Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone Umiejętności Uczeń: definiuje i wyjaśnia Przedmot: wedza o społeczeństwe Zakres: pozom podstawowy Lczba godzn: 34 Rozkład materału Temat (rozumany jako lekcja) Lczba godzn Treśc podstawy progra gramowej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

województwa lubelskiego THE IMPLEMENTATION OF AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN LUBLIN REGION

województwa lubelskiego THE IMPLEMENTATION OF AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN LUBLIN REGION 62 Barbara Bujanowcz-Haraś, Stowarzyszene Małgorzata Ekonomstów Halnarz, Rolnctwa Jarosław Susk Agrobznesu Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 4 Barbara Bujanowcz-Haraś *, Małgorzata Halnarz *, Jarosław Susk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Tel/ fax:

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich.  Tel/ fax: ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 3..2017 Rady Pedagogcznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznanu z dna 19 wrześna r. w sprawe planu pracy szkoły w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznanu Załącznk nr 2 do protokołu nr III.2015.

Bardziej szczegółowo