Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu"

Transkrypt

1 Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w Siedlcu. W ramach projektu Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu wykonano docieplenie ścian i stropu, przeprowadzony został również remont kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej. Budynek schroniska jest dwukondygnacyjnym budynkiem podpiwniczonym, o konstrukcji murowanej. Budynek zaprojektowany jest na rzucie prostokąta o wymiarach około 36m x11m. Budynek przed termomodernizacją Wysokość budynku to 7,30 m. Ściany nadziemia murowane z cegły kratówki o grubości 38 cm, ściany piwnicy z cegły pełnej o grubości 38 cm bez ocieplenia. Stropy budynku typu DZ-3 oraz stropodach wentylowany z płyt stropowych DZ-3 w spadku -5 proc. ocieplone były dwiema warstwami płyt trzcinowych, rozdzielonych cegłami rozstawionymi co 75 cm. Dach pokryty był papą na lepiku. Przed modernizacją kotłowni, źródłem ciepła dla systemu centralnego ogrzewania był kocioł węglowy starego typu, o niskiej sprawności i wysokiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Do modernizacji lub wymiany nadawała się również instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

2 Kocioł c.o. przed modernizacją kotłowni 2. Zastosowane rozwiązania techniczno-budowlane Głównymi pracami budowlanymi było ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, w tym docieplenie ścian piwnicy, parteru i I piętra, wykonanie dociepleń stropodachu oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Budynek w trakcie modernizacji i po termomodernizacji W celu zagwarantowania wysokiej jakości i trwałości docieplenia, założono zastosowanie systemu BSO - bezspoinowy system ocieplania, dawniej zwany metodą lekką mokrą - czyli system kołkowy, posiadający aprobatę techniczną. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych są zgodne z w/w aprobatą techniczną, posiadają certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z polską normą.

3 Docieplenie ścian piwnicy zostało wykonane przy pomocy płyt styrodur o grubości 10 cm, docieplenie ścian parteru oraz I piętra wykonano z płyt styropianowych o grubości 15 cm, natomiast docieplenia stropodachu wykonano styropianem typu EPS na izolacji z 1 warstwy papy podkładowej na lepiku (grubości 20 cm). W ramach projektu zostały wymienione wszystkie okna oraz drzwi wejściowe, szklone podwójnie o współczynniku U=1,1W/ [m2k]. 3. Zastosowane rozwiązania instalacyjno-techniczne Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych, wynikających z bilansu, zaprojektowano kotłownię dla wymagań centralnego ogrzewania oraz c.w.u. Jako źródło ciepła wykorzystano kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa na pellet mocy 50 kw. Kocioł wraz z układem wodnym Układ działa w oparciu o wymiennik ciepła. Kocioł zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczym(?), otwartym, istniejącym oraz - za wymiennikiem ciepła - zaworem bezpieczeństwa 3/4 3 bar oraz naczyniem przeponowym o poj. 80 l i maksymalnym ciśnieniu 10 bar. Praca kotła jest automatyczna, parametrem sterującym jest temperatura zewnętrzna (regulator na kotle). Sterowanie zaworami mieszającymi i pompami obiegowymi realizowane jest z regulatora pogodowego. Paliwem dla kotłowni jest pellet drzewny. Odprowadzenie spalin prowadzone jest za pomocą istniejącego komina. Wykonano również instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu zamkniętego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70 / 50 C z rur ze stali węglowej ocynkowanej. Rury łączone są poprzez zaprasowywanie złącz. Wykonano instalację z dwoma obiegami grzewczymi. Pierwszy obieg zasila instalację grzejnikową w części mieszkalnej budynku, drugi obieg grzewczy zasila instalację w głównej części budynku. Przewody rozprowadzające są prowadzone wierzchem i wykonane ze stali węglowej ocynkowanej.

4 W projekcie użyto grzejników płytowych, stalowych oraz grzejników łazienkowych. Instalacja centralnego ogrzewania regulowana jest przez automatykę pogodową, zainstalowaną w budynku, sterującą zaworami trójdrogowymi i pompami obiegów grzewczych. Prowadzone jest również sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo, przez armaturę grzejnikową zawory z głowicami termostatycznymi i zawory powrotne. Wybudowano także system solarny, wspomagający produkcję c.w.u. o powierzchni 40,48 m2, składający się z 16 kolektorów o powierzchni obliczeniowej 2,53 m2. Sprawność optyczna kolektorów wynosi nie mniej niż 81 proc. Kolektory posiadają także powłoką wysokoselektywną o współczynniku absorpcji 95 proc., emisji < 5 proc. Instalacja kolektorów słonecznych służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kolektory stanowią konstrukcję meandrową. Zastosowanie tego typu kolektorów gwarantuje najdłuższą eksploatację z najwyższą sprawnością. Cały układ pracuje jako jeden system o łącznej maksymalnej mocy 33,04 kw. Każda bateria kolektorów przyłączona jest za pośrednictwem zestawów przyłączeniowych i odpowietrzających. Kolektory słoneczne przymocowano do dachu pod kątem 35. System kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 4. Źródła i sposób finansowania Całkowita wartość projektu to ,00 złotych, co przy poziomie dofinansowania w wysokości 73 proc., dało kwotę dotacji 788 tysięcy 189 złotych. Powyższa kwota wynikała z kosztorysów inwestorskich, która po przeprowadzonym przetargu znacznie spadła, gdyż końcowa wartość projektu wyniosła ,46 zł, a wartość dofinansowania wyniosła ,70 zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

5 5. Założenia finansowo-ekonomiczne Projekt Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu zakładał przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wymienionego budynku użyteczności publicznej, mającej na celu przede wszystkim poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Audyt budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu wykazał, że instalacja c.o. była w złym stanie technicznym. Ciepła woda użytkowa przygotowywana była miejscowo przez podgrzewacze elektryczne (wysokie koszty jej przygotowania). Istniejący kocioł węglowy był wyeksploatowany i przestarzały. Okna drewniane parteru i piętra były w złym stanie technicznym. Drzwi wejściowe, główne również były w złym stanie technicznym i wymagały wymiany. Pokrycie dachowe z papy miejscami było spękane i wybrzuszone. Przeanalizowano pod względem technicznym i ekonomicznym 14 wariantów rozwiązań, szczegółowo opisanych w audycie energetycznym. Kryterium decydującym o wyborze najlepszego z nich, stanowiła najkorzystniejsza wartość zdyskontowana netto inwestycji NPV dla przedsięwzięcia. Rozważano zasadność i efektywność realizacji wariantów obejmujących zróżnicowany zakres proponowanych modernizacji, np. wyłącznie instalacja solarna lub tylko termomodernizacja z wymianą instalacji c.o. Za najbardziej korzystny uznano wariant polegający na kompleksowej termomodernizacji budynku, obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę starych okien oraz drzwi, modernizację kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Przeznaczony do realizacji wariant został wskazany ze względu na najwyższe oszczędności kosztowe (54 774,24 zł/rok) oraz oszczędności zapotrzebowania na energię (66,59 proc.). 6. Struktura organizacyjno-zarządcza Bezpośrednio za realizację projektu, tj. przeprowadzenie procedury przetargowej, fazę realizacyjną odpowiedzialny był referat Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, natomiast za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, sprawozdawczość oraz końcowe rozliczenie odpowiedzialny był inspektor ds. sporządzania wniosków pomocowych z UE. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnił inspektor nadzoru inwestorskiego. Prace nad projektem trwały od 1 czerwca 2011 r., kiedy uzyskano pozwolenia budowlane od Starosty Częstochowskiego, do 23 listopada 2012 r., kiedy zakończono finansowanie projektu. Zakończenie robót budowlanych nastapiło 28 września 2012 roku. 7. Napotkane problemy Inwestycje do tej pory przebiegały bez większych problemów i są realizowane zgodnie z harmonogramem. Nie zanotowano znaczących problemów w pozyskiwaniu dofinansowania. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Planergia Sp. z.o.o.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki

Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki tego typu rozwiązaniom konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork 2005 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga Koszalin tel. 0 602 525 032 Audyt energetyczny budynku Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór 1 ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII Załącznik nr 1 Fiszka projektowa Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Gmina Naturalnie Słoneczna - montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo