Rozwój funduszy nieruchomościowych inwestujących w dochodowe obiekty handlowe detalicznych sieci spożywczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój funduszy nieruchomościowych inwestujących w dochodowe obiekty handlowe detalicznych sieci spożywczych"

Transkrypt

1 14 RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI Instrumenty finansowania nieruchomości Rozwój funduszy nieruchomościowych inwestujących w dochodowe obiekty handlowe detalicznych sieci spożywczych Development of real estate investment funds investing in generating profit properties rented by retail food chains FN marzec 2016 nr 46

2 Instrumenty finansowania nieruchomości RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI 15 W ciągu ostatnich dwóch lat wśród polskich funduszy inwestycyjnych można zaobserwować powstawanie funduszy nieruchomościowych, wśród nich także funduszy inwestujących w dochodowe nieruchomości. Certyfikaty funduszy kierowane są do indywidualnych inwestorów. Fundusze zbierają kapitał na finansowanie projektów deweloperskich (mieszkaniowych lub komercyjnych) oraz na nabywanie już działających nieruchomości, które generują stabilny dochód. Warto też zwrócić uwagę na możliwości inwestycji w obiekty handlowe detalicznych sieci spożywczych. Jest kilka przyczyn wzrostu zainteresowania inwestycjami w nieruchomości wśród zarządzających funduszami. Zarówno inwestorzy, jak i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nieustannie szukają rynków, na których można realizować zyski. Dzisiaj zainteresowanie przesuwa się w stronę aktywów, jakim są nieruchomości, ze względu na rozwój rynku i jego dobre perspektywy. Czynnikiem, który stymuluje zainteresowanie inwestorów funduszami innymi niż tradycyjne fundusze akcyjne czy obligacyjne, jest wzrost zamożności społeczeństwa i chęć dywersyfikacji inwestycji, tzn. rozłożenie lokat np. między fundusz akcji i fundusz nieruchomości. Dodatkowo, spadek indeksów giełdowych i wycofanie części zainwestowanego kapitału z tego typu inwestycji motywuje do szukania produktów bezpiecznych, a jako takie postrzegane są fundusze nieruchomości. FOTO: ARCH. PRYWATNE Wojciech Jabłoński Ekspert rynku funduszy inwestycyjnych. Partner zarządzający Reduto Partners. Powstawanie funduszy inwestujących w nieruchomości jest naturalną konsekwencją rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. W pierwszych latach działania funduszy inwestycyjnych powstawały głównie fundusze akcji i obligacji skarbowych. FOTO: FOTOLIA W kolejnych latach powstawały fundusze inwestujące w surowce, waluty, rynki wschodzące etc. Powstawały fundusze inwestujące w alternatywne klasy aktywów, np. w wino czy działa sztuki. Pierwsze fundusze inwestujące w nieruchomości powstały lat temu. Tworzone były przez bankowe FOTO: ARCH. PRYWATNE Mariusz Zabielski Ekspert rynku nieruchomości handlowych. CCIM, wykładowca akademicki SGH i PW, rzeczoznawca majątkowy.

3 16 RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI Instrumenty finansowania nieruchomości TFI BZWBK czy BPH. Najbardziej znany fundusz Arka, zaczynał swoją działalność inwestycyjną przed załamaniem rynku, tj. przed kryzysem lat 2008/2009. Z tego powodu fundusz nie mógł się pochwalić wynikami inwestycyjnymi. Ta sytuacja spowodowała zatrzymanie rozwoju segmentu rynku funduszy nieruchomości na kolejne lata. Dodatkowo, dobra koniunktura giełdowa a co za tym idzie, rozwój funduszy akcji i obligacji, nie wymuszał tworzenia funduszy inwestujących np. w nieruchomości. Dzisiaj sytuacja rynkowa się zmieniła i zarówno Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, jak i sami inwestorzy poszukują bezpiecznych lokat. Pojawienie się impulsów do rozwoju funduszy nieruchomościowych będzie zapewne przyczynkiem do wznowienia dyskusji nt. stworzenia w Polsce regulacji dotyczących działania podmiotów na wzór amerykańskich i europejskich REIT (Real Estate Investment Trust). Tego typu instytucje, zorganizowane w formie notowanych publicznie spółek akcyjnych zwolnionych z podatku dochodowego i zobowiązanych do wypłaty swoich dochodów, są bardzo rozpowszechnioną na zachodzie formą wspólnego inwestowania w nieruchomości. Należy podkreślić, że REIT-y inwestują w nieruchomości dochodowe, tzn. w gotowe i wynajęte obiekty. Taki model działania został przyjęty w celu minimalizacji ryzyka związanego z typowymi projektami budowy i komercjalizacji nieruchomości. Obecnie w polskich przepisach nie ma konstrukcji prawnej analogicznej do tego, czym jest REIT na zachodzie. Konstrukcję podobną można osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest możliwy dzięki wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz jest bezpieczną formą zbierania kapitałów ze względu na nadzór KNF nad rynkiem. Dodatkowo, fundusz jest ustawowo zwolniony z podatku CIT, a podatek pojawia się tylko raz, w momencie dystrybucji dochodu do uczestników funduszu. Na podstawie statutu można zapewnić, aby określony procent dochodu funduszu był dystrybuowany do uczestników. Jednocześnie należy podkreślić, że taka konstrukcja nie zapewnia płynności na certyfikatach, ponieważ fundusz dokonuje wykupu certyfikatów w ściśle określonych dniach wykupu. Alternatywą dla funduszu jest utworzenie publicznej spółki akcyjnej. Taki model gwarantuje przejrzystość, jaką zobowiązane są stosować podmioty giełdowe, ale jednocześnie brak jest nadzoru KNF nad samym podmiotem. TABELA 1. Aktywa funduszy nieruchomościowych na dzień r. według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Nazwa funduszu Wielkość aktywów w PLN na r. Data utworzenia funduszu SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ w likwidacji listopad BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 b.d lipiec PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZAN luty Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZAN sierpień TRIGON PROFIT XI FIZ grudzień IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN w likwidacji listopad Murapol FIZ Mieszkaniowy listopad TRIGON PROFIT III FIZ marzec Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ w likwidacji sierpień Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN czerwiec BPH FIZ Sektora Nieruchomości b.d sierpień REINO Dywidenda 2 FIZ maj Sezam Dochodowych Nieruchomości FIZAN lipiec AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN czerwiec Investor Property FIZ lipiec REINO Dywidenda FIZ sierpień Real Estate Income Assets FIZAN maj SUMA Źródło: opracowanie własne. FN marzec 2016 nr 46

4 Instrumenty finansowania nieruchomości RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI 17 Dodatkowo, spółka akcyjna jest opodatkowana, a więc dochód akcjonariuszy będzie niejako opodatkowany podwójnie: na poziomie spółki i na poziomie akcjonariusza. Od kilku lat toczy się w Polsce publiczna dyskusja na temat wprowadzenia REIT do porządku prawnego. Wielu ekspertów wierzy, że tak się stanie w ciągu następnych 2 3 lat. W marcu 2016 roku pojawiła się zapowiedź spółki Reino Dywidenda Plus na temat planów upublicznienia jej. Spółka ma nadzieję zostać pierwszym polskim quasi-reite-em. Spółka będzie inwestować w dochodowe nieruchomości, a jej statut będzie zakładał obowiązek wypłat dywidendy pochodzącej z dochodu z nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że zagraniczne REIT-y są bardzo aktywne na polskim rynku nieruchomości w prawie wszystkich jego segmentach. Inwestycje w REIT na zachodzie traktowane są jak fundusze emerytalne. Obecnie polskie fundusze emerytalne nie angażują się w rynek nieruchomości. Zapewne i ta regulacja zostanie niebawem zmieniona ze względu na bezpieczeństwo lokat, jakimi są dobre nieruchomości dochodowe. W Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat powstały dwa typy funduszy inwestujących na rynku nieruchomości. Fundusze typu deweloperskiego i fundusze typu dochodowego. Fundusze inwestujące w deweloperskie projekty budynków mieszkalnych, to np. Murapol FIZ Mieszkaniowy i Trigon Profit III FIZ. Inny przykład funduszy nieruchomościowych to Retail Parks Fund FIZ, realizujący obiekty komercyjne. Dominują fundusze tworzone przy współpracy z konkretnym deweloperem w celu realizacji kolejnych projektów tego podmiotu. Należy zwrócić uwagę, że taka formuła nie jest tym samym, co realizują REIT-y. Tego typu fundusze nie czerpią dochodu z wynajętych nieruchomości, ale prowadzą działalność inwestycyjno- -deweloperską, realizując i sprzedając projekty nieruchomościowe. Taki model działania jest obarczony wie- loma rodzajami ryzyka, tak jak typowa działalność deweloperska. Klasyczny model funduszu inwestującego w dochodowe nieruchomości zakłada nabywanie gotowych nieruchomości, które są wynajęte i generują dochód dla funduszu, który jest dystrybuowany do uczestników funduszu. Taki model działania zapewnia minimalizację ryzyka związanego z dewelopementem projektu i komercjalizacji. Przykładem takich funduszy są fundusze inwestujące w biurowce, tj. REINO Dywidenda FIZ oraz REINO 2 Dywidenda FIZ. Oba podmioty kupiły wynajęte budynki biurowe od firmy Skanska. Inny przykład to Real Estate Income Assets FIZAN, który nabył portfel 39 nieruchomości handlowych zlokalizowanych przy głównych ulicach handlowych w Polsce (nieruchomości typu high-street). Sprzedającym była grupa Capital Park. Skala zaangażowanego kapitału w fundusze nieruchomościowe, zarówno te, które realizują projekty deweloperskie, jak i te, które czerpią zysk z najmu nieruchomości, nie jest duża. Można być pewnym, że pojawią się kolejne fundusze obu typów. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na koniec roku 2015 suma aktywów w funduszach nieruchomościowych wynosiła blisko 600 mln PLN. Zdaniem autorów, bardzo interesującym sektorem rynku nieruchomości są inwestycje w nieruchomości handlowe detalicznych sieci spożywczych operujących w obiektach o powierzchni sali sprzedaży mieszczącej się w przedziale od 400 do 2000 m 2. Ten segment jest bardzo atrakcyjny ze względu na stopy zwrotu z inwestycji, wyższe niż w galeriach handlowych czy biurowcach. W ciągu ostatnich lat można było zaobserwować dynamiczny rozwój sieci spożywczych, czemu towarzyszyła stała podaż nowej powierzchni handlowej. Zdecydowana większość inwestycji w obiekty handlowe finansowana była przez właścicieli sieci oraz przez prywatnych inwestorów liczących na stały przypływ środków pochodzących z czynszów z wynajmowanych powierzchni. Szybki rozwój sieci spożywczych w Polsce był możliwy dzięki korzystnemu splotowi wielu okoliczności, takich jak: przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój gospodarczy Polski, dostępność stosunkowo tanich gruntów wynikająca m.in. z załamania w latach 2008/2009 rynku nieruchomości oraz wzrost popularności robienia zakupów w obiektach sieci spożywczych. Struktura właścicielska nieruchomości, w których sieci spożywcze prowadzą działalność handlową, jest mocno związana ze strategią rozwoju danej sieci. Dobrym przykładem odmiennego podejścia może być zestawienie dwóch obecnie największych sieci dyskontów, tj. Biedronka i Lidl. Nieruchomości pierwszej z wymienionych w przeważającej części są przedmiotem najmu, podczas gdy Lidl w zdecydowanej większości jest właścicielem swoich obiektów. Strategia Biedronki umożliwiła jej, w relatywnie krótkim okresie czasu, na otwarcie ponad 2650 sklepów i zdobycie pozycji lidera w branży spożywczej w Polsce. Z drugiej strony, filozofia Lidl gwarantuje tej TABELA 2. Liczba sklepów wybranych sieci handlowych na koniec 2014 i 2015 r. Sieć 2015 r r. Biedronka Lidl Kaufland Polomarket Netto Intermarche Piotr i Paweł Mila Aldi Stokrotka Źródło: opracowanie własne.

5 18 RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI Instrumenty finansowania nieruchomości sieci możliwość zaplanowania zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem standardowych modeli sklepów. Koncepcja rozwoju sieci na bazie sklepów najmowanych stwarza duże pole możliwości dla potencjalnych inwestorów, zarówno tych, którzy planują realizować nowe obiekty, jak i tych, którzy liczą na zakup już wynajętych nieruchomości. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ponad 55 proc. wszystkich nieruchomości wymienionych w zestawieniu przedstawionym w tabeli 2, to jest ponad 2750 obiektów handlowych, nie jest własnością sieci handlowych, a więc mogą być potencjalnie nabyte przez nowych inwestorów, m.in. fundusze inwestycyjne. Prawdopodobnym posunięciem sieci handlowych w najbliższych latach jest również przeznaczenie na sprzedaż w formie portfela kilku, kilkunastu, bądź kilkudziesięciu nieruchomości, stając się jednocześnie najemcą tych obiektów. Uwolniony w ten sposób kapitał sieci mogą przeznaczyć na rozwój i inwestycji. Taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku, kiedy została przeprowadzona sprzedaż 9 obiektów sieci Mila, w których sprzedający został jednocześnie głównym najemcą. Obecni właściciele nieruchomości handlowych, którzy wynajmują je detalicznym sieciom spożywczym, coraz chętniej oferują sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości tego typu, pojedynczych lokalizacji, jak i całych portfeli, którymi swoje zainteresowanie przejawiają fundusze inwestycyjne planujące dynamiczne lokowanie kapitału w tego typu nieruchomości. Potwierdza to tylko dużą atrakcyjność tego sektora nieruchomości komercyjnych. Przeciętna wielkość powierzchni handlowej na 1 mieszkańca Polski na koniec 2014 roku wynosiła 0,92 m 2, co jest wartością niższą od średniej dla 32 krajów europejskich wynoszącej 1,02 m 2. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, iż Polska jest nadal rynkiem niedojrzałym, który ma potencjał wzrostowy. Istotny jest również fakt, iż wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową dla Polski jest niższy zarówno od krajów starej Unii, jak również krajów z regionu Europy Środkowej. Biorąc zarówno to, jak i pozytywne wskaźniki makroekonomiczne (przewidywany wzrost gospodarczy, malejące bezrobocie, rosnące przeciętne wynagrodzenie) pod uwagę, możemy założyć dalszy rozwój rynku nieruchomości handlowych w Polsce. W roku 2015 lider pośród sieci dyskontowych, Biedronka, zwolniła tempo ekspansji, jednakże po uporządkowaniu swojej struktury kontynuuje rozwój i ma bardzo ambitne plany. Według analizy Domu Maklerskiego PKO BP sieć w 2016 i 2017 r. otworzy ok. 100 nowych sklepów, zaś po 2017 r. tempo rozwoju zwiększy się i uruchamianych będzie do 200 placówek rocznie. Lidl utrzymuje założone roczne tempo organicznego rozwoju, wynoszące nowych lokalizacji. Natomiast celem Stokrotki na 2016 rok jest otwarcie ponad 100 nowych sklepów. Kaufland, Aldi czy Netto również planują dalszy rozwój swoich sieci. Dodatkowo, od wielu lat mówi się, że o inwestowaniu w Polsce myśli amerykański Walmart. Te dane pokazują że rynek nieruchomości w tym segmencie nie jest w pełni nasycony, a tym samym stopy zwrotu z nieruchomości pozostają atrakcyjne. Supermarkety takie, jak Piotr i Paweł, Polomarket czy Mila także inwestowały w rozwój sieci, choć ze względu na większe rozdrobnienie segmentu, TABELA 3. Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową dla wybranych krajów europejskich na koniec 2014 r. Kraj Powierzchnia handlowa na 1 mieszkańca POLSKA 0,92 Niemcy 1,46 Francja 1,23 Austria 1,74 Wielka Brytania 1,10 Holandia 1,67 Hiszpania 1,11 Estonia 1,08 Łotwa 1,02 Litwa 1,04 Czechy 1,03 Słowacja 1,00 Węgry 1,01 Słowenia 1,12 Chorwacja 1,08 Rumunia 0,68 Bułgaria 0,72 Rosja 0,69 Średnia dla 32 krajów europejskich 1,02 Źródło: opracowanie własne na podstawie Handel w Europie 2015, GfK. FN marzec 2016 nr 46

6 Instrumenty finansowania nieruchomości RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI 19 nie był on tak dynamiczny, jak rozwój sklepów dyskontowych. Należy również wspomnieć wydawrzenie z kwietnia 2015 roku, kiedy likwidacji uległa sieć dyskontów Czerwona Torebka, posiadająca na koniec marca 2015 roku 38 sklepów. Taka sytuacja była dużym utrudnieniem dla inwestorów, którzy byli właścicielami nieruchomości wynajętych przez likwidowaną sieć. Dziś duża część tych nieruchomości ma już nowych najemców, co potwierdza, iż sektor nieruchomości handlowych o powierzchni sali sprzedaży 400 do 2000 m 2 jest bardzo dynamiczny i daje możliwości alternatywnego wykorzystania danej nieruchomości. Cechy te powodują, iż sektor ten jest obarczony stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym. TABELA 4. Obroty wybranych sieci handlowych w 2014 i 2013 r. Sieć Obroty w 2014 r. (tys. PLN) Obroty w 2013 r. (tys. PLN) Biedronka Lidl Kaufland Polomarket Netto Piotr i Paweł Mila nd. nd. Aldi bd. Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 500 (edycja 2015 i 2014), Rzeczpospolita". Wraz ze wzrostem liczby sklepów oraz coraz większą siłą nabywczą klientów, od kilku lat odnotowywany jest wzrost obrotów poszczególnych sieci. Mimo deflacji w 2015 roku na poziomie 0,9 proc., spowodowanej w głównej mierze spadkiem cen artykułów spożywczych i paliw, największa sieć detaliczna Biedronka odnotowała w tym roku wzrost przychodów o 9,1 proc. Podsumowując, uważamy że powstanie funduszu inwestycyjnego inwestującego w obiekty handlowe wynajmowane przez detaliczne sieci spożywcze jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Fundusze nieruchomościowe dadzą możliwość inwestowania kapitału na rynku nieruchomości osobom, dla których samodzielne nabycie nieruchomości jest niemożliwe ze względu na wysoki koszt nieruchomości. Fundusz inwestycyjny, który jest formułą zbiorowego inwestowania, pozwala połączyć potencjał mniejszych inwestorów i dokonać inwestycji w nieruchomości. Dobre zarządzanie funduszem i przemyślana polityka inwestycyjna stwarzają perspektywy osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu dla mniejszych inwestorów. Należy także zwrócić uwagę, że powstawanie tego typu instytucji zwiększy ilość kapitału krążącego na rynku nieruchomości. Tym samym zwiększy to płynność rynku, a pojawienie się nowej kategorii inwestorów zmniejszy też zapewne presję na banki, co powinno skutkować obniże- STRESZCZENIE W artykule zostały zaprezentowane opinie nt. rozwoju funduszy nieruchomościowych w Polsce. Autorzy podkreślają dobre perspektywy inwestycyjne na rynku obiektów handlowych wynajmowanych przez detaliczne sieci spożywcze. Fundusze inwestujące na rynku nieruchomości stwarzają możliwość inwestowania w nieruchomości znacznej grupie inwestorów. Fundusze nieruchomości zwiększą płynność rynku nieruchomości. SŁOWA KLUCZOWE fundusze inwestycyjne, REIT, sieci spożywcze, nieruchomości handlowe niem kosztu kredytu. Zastrzyk gotówki od funduszy nieruchomościowych da sieciom handlowym impuls do rozwoju, a obecnym właścicielom nieruchomości stworzy szansę wyjścia z inwestycji.... SUMMARY The article presents opinions on the development of real estate funds in Poland. The authors emphasize the good investment prospects in the market of commercial buildings rented by retail food chains. Funds investing in the real estate market creates the opportunity to invest in real estate a large group of investors. Real estate funds enhance market liquidity. SŁOWA KLUCZOWE investment funds, REIT, retail corporation/fmcg, commercial real estate

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Janusz Lipiński Rzeczoznawca majątkowy nr 199 Europejski Instytut Nieruchomości 2. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ

Bardziej szczegółowo

SSW LEGAL ALERT NOWY INSTRUMENT INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI W POLSCE - REIT

SSW LEGAL ALERT NOWY INSTRUMENT INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI W POLSCE - REIT Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad implementacją znanej na zachodnich rynkach konstrukcji REIT (Real Estate Investment Trust). Według Ministerstwa stosowny projekt wprowadzający REITy do polskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOWER INVESTMENTS STRATEGIA ROZWOJU

GRUPA KAPITAŁOWA TOWER INVESTMENTS STRATEGIA ROZWOJU GRUPA KAPITAŁOWA TOWER INVESTMENTS STRATEGIA ROZWOJU 2017 2022 KIM JESTEŚMY Działamy na rynku od 2005 ROKU Zajmujemy się KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ DEWELOPERSKĄ sieci handlowo-usługowych Spółki z Grupy zrealizowały

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r. FUNDUSZ MUNICYPALNY Katowice, 14 stycznia 2016 r. Prezentacja w ramach konferencji Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa czerwiec 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy czerwiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Fundusze rynku nieruchomości funkcjonują tak samo jak fundusze inwestycyjne papierów wartościowych, różniąc się jedynie przedmiotem obrotu.

Fundusze rynku nieruchomości funkcjonują tak samo jak fundusze inwestycyjne papierów wartościowych, różniąc się jedynie przedmiotem obrotu. Fundusze rynku nieruchomości funkcjonują tak samo jak fundusze inwestycyjne papierów wartościowych, różniąc się jedynie przedmiotem obrotu. Fundusze rynku nieruchomości funkcjonują tak samo jak fundusze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata. Aegon Invest One

Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata. Aegon Invest One Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata Aegon Invest One Jeżeli: jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować swoje nadwyżki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, akceptujesz ryzyko inwestycyjne i jesteś

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 2 3 4 5 AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze Inwestycje w ofercie Szkoły Inwestowania. (II połowa 2015 r.)

Najciekawsze Inwestycje w ofercie Szkoły Inwestowania. (II połowa 2015 r.) Najciekawsze Inwestycje w ofercie Szkoły Inwestowania (II połowa 2015 r.) 1. Strategia konserwatywna (FIO) Idealna inwestycja dla osób ceniących bezpieczeństwo. Świetna do przechowywania gotówki na niespodziewane

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. Polska Izba Handlu Warszawa13.01.2011r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. 04.01.2011r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości.

Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Arka w Nowej Europie

Arka w Nowej Europie Warszawa, 3.12.2007 Arka w Nowej Europie Informacja prasowa stawia na fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej i ocenia go jako najbardziej atrakcyjny region na świecie pod względem spodziewanych

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych AGIO Globalny Kapitał FIZ TFI AGIOFUNDS 29.09.17 1043,15 0,21% 0,70% 2,05% 3,20% 3,56% - AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ TFI AGIOFUNDS 29.09.17 199980,30 0,78% 1,64% 3,22% 3,79% 4,64% - Allianz Discovery

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

BPH FIZ Sektora Nieruchomości

BPH FIZ Sektora Nieruchomości Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 24-06-2005

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo