CZĘŚĆ B PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ B PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 PRO-INWEST MARCIN SOKOŁOWSKI Ul. Grudzińskiego 18A/ Swarzędz NIP: REGON: CZĘŚĆ B PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Matejki 57; Poznań. OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz nr ewid. 2/1 i 2/2, ark. 10, obręb Jeżyce Branża Architektoniczna: inż. Czesław Pluskota upr. arch. nr 1347/89/Lo Projektował: Branża Konstrukcyjna: inż. Czesław Pluskota upr. konstr. nr 412/81/Pw Projektował: Branża Sanitarna: inż. arch. Henryk Pielichowski upr. arch. nr 1276/59 Sprawdził: inż. Patryk Wołujewicz upr. bud. nr LBS/0072/POOK/2009 Sprawdził: mgr inż. Marcin Sokołowski Opracował: mgr inż. Marcin Sokołowski Opracował: inż. Przemysław Żurawicki upr. nr KUP/0070/PWOS/09 Projektował: Branża Elektryczna: mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0154/PWOS/09 Sprawdził: inż. Magdalena Konieczna Opracował: mgr inż. Dariusz Zawada upr. proj. WKP/0107/POOE/05 Projektował: inż. Zbigniew Dykier upr. proj. 355/89/PW Sprawdził: mgr inż. Dariusz Zawada upr. proj. WKP/0107/POOE/05 Opracował: EGZ. NR 5 Uzgodnił:

2 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: w zakresie instalacji c.o., dz nr ewid. 2/1 i 2/2, ark. 10, obręb Jeżyce (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) sporządzony we październiku 2014 dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57 (podać inwestora) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: Przemysław Żurawicki (imię, nazwisko) KUP/0070/PWOS/09 (nr uprawnień) KUP/IS/0184/09 (nr członkowski izby zawodowej) (pieczątka, podpis) SPRAWDZAJĄCY: Sławomir Lebica (imię, nazwisko) WKP/0154/PWOS/09 (nr uprawnień) WKP/IS/0338/09 (nr członkowski izby zawodowej) (pieczątka, podpis)

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I OPIS TECHNICZNY II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Instalacja centralnego ogrzewania Rzut piwnicy Rys. nr IS Instalacja centralnego ogrzewania Rzut parteru Rys. nr IS Instalacja centralnego ogrzewania Rzut I piętra Rys. nr IS Instalacja centralnego ogrzewania Rzut II piętra Rys. nr IS Instalacja centralnego ogrzewania Rzut III piętra Rys. nr IS Instalacja centralnego ogrzewania Rzut IV piętra Rys. nr IS Instalacja centralnego ogrzewania Rzut V piętra Rys. nr IS 07

4 I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji ogrzewczej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszczącego się na ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 69 w Poznaniu nr działek 2/1, 2/2, ark. 10 obręb Jeżyce. 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA Podstawa projektu to: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana, - uzgodnienia międzybranżowe, - obowiązujące normy i przepisy, - uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, Opracowanie zawiera następujące elementy: projekt instalacji centralnego ogrzewania TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA Dane ogólne Obiekt objęty niniejszym opracowaniem składa się z budynku głównego ukształtowanego w literę U oraz oficyny zamykającej podwórze. Ilość kondygnacji 6 nadziemnych i 1 podziemna, podpiwniczenie całkowite (z wizji lokalnej częściowy brak dostępu do piwnic). Budynek mieszkalny jest elementem zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod numerem A 239 decyzją z dnia i podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Instalacja ogrzewcza Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła: Temperatury obliczeniowe zewnętrzne: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń: Załącznik krajowy do normy PN-EN 12831:2006 Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń: PN-EN 12831:2006 Współczynniki przenikania dla przegród przyjęto zgodnie z projektem architektonicznym oraz przyjęto dla istniejących brakujących przegród dla budynków oddanych do użytkowania do 1966 r z książki Ocena cech energetycznych budynków dr inż. M. Robakiewicz Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii.

5 Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna 0 i 1 1,09 Ściana zewnętrzna 2 i 3 1,34 Ściana wewnętrzna 1,0 Ściana wewnętrzna przy przejeździe 1,3 Ściana przy gruncie 1,3 Okno projektowane 1,1 Drzwi zewnętrzne 2,2 Drzwi wewnętrzne 2,6 Podłoga na gruncie 0,4 Ściana przy gruncie 1,3 Strop wewnętrzny nad piwnicą 1,3 Strop wewnętrzny drewniany 1,0 Strop wewnętrzny nad komunikacją 1,3 Strop nad przejazdem 1,3 Dach lub stropodach 1,3 Dach balkonowy 1,3 U [W/(m² K)] BILANS CIEPLNY: Miejscowość: Poznań Stacja meteorologiczna : Poznań Temperatura zewnętrzna : -18 o C Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie Φ T Φ T = W Straty ciepła na went. minimalną Φ V, min Φ V,min = W Sumaryczna strata ciepła : Φ bud = W WŁAŚCIWOŚCI BUDYNKU: Zapotrzebowanie ciepła / ogrzewana pow. budynku 96,8 W/m 2 Zapotrzebowanie ciepła / ogrzewana kub. budynku 31,7 W/m 3 Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody mają niską izolacyjność termiczną. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Przepisy Prawa Budowlanego zwalniają z obowiązku ustalania charakterystyki energetycznej dla budynków podlegających ochronie zabytków i opiece na zabytkami.

6 Instalacja centralnego ogrzewania-grzejnikowa Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej w budynku będzie projektowany węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Moc nominalna węzła na cele c.o. 210 kw oraz c.w.u. 110 kw. Parametry pracy instalacji c.o. tz/tp 70/55 C. Projektuje się jeden obieg ogrzewania grzejnikowego. Ciepło do węzła cieplnego zostanie doprowadzone do budynku z lokalnej sieci cieplnej firmy DALKIA. Instalację centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym. Rozprowadzenie czynnika grzewczego (główne ciągi rozprowadzające i instalacje prowadzone pod stropem w piwnicy) odbywać się będzie za pośrednictwem rur stalowych czarnych bez szwu według PN-84/H do średnicy Dn65 oraz rur stalowych przewodowych ze szwem według PN- 84/H dla średnicy powyżej Dn65 łączonych przez spawanie lub poprzez zaprasowanie złącz. Ze względu na brak dostępu do części piwnic łączenie pionu 4a i 4c należy wykonać w ziemi za pomocą rur preizolowanych np. firmy BRUG. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania ze względu na stropy drewniane odbywać się będzie po ścianach lub w miarę możliwości w bruzdach ściennych lub w specjalnych listwach przypodłogowych np. firmy Rehau; zaprojektowano rury z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową firmy Tece lub równoważny. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściem od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym firmy np. VNH oraz promienniki. Grzejniki typu V należy podłączyć do instalacji za pośrednictwem zaworów kątowych. Podejście do grzejnika następować będzie ze ściany za grzejnikiem. Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne, które pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie, niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatkowych źródeł ciepła. Na odejściach na poszczególne grupy grzejników zaprojektowano regulację zaworami na gałęzi zasilającej OVENTROP AV6 kątowy oraz na gałęzi powrotnej OVENTROP Combi 2 kątowy, zawory kulowe Optibal 107_71. Zaprojektowano także głowice termostatyczne z blokadą typ UNI-LH firmy OVENTROP w celu zabezpieczenia termostatu przed dewastacją lub kradzieżą. Lokalizacja grzejników została przedstawiona w części rysunkowej projektu. Kompensacja wydłużeń termicznych: Wszystkie rurociągi stalowe prowadzone pod stropem kondygnacji przyziemia montować tak, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych, ewentualnie za pomocą kompensatorów U- kształtnych. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Przewody pod stropem prowadzić ze spadkami 0,3% w kierunku odwodnienia. Odpowietrzenie tych przewodów następować będzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach. Odwodnienie instalacji wykonywać przez zawory podpionowe. Izolacja rurociągów Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B Wszystkie rurociągi należy izolować termicznie. Jako izolację termiczną należy zastosować dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu Thermaflex FRZ lub równoważny, dla instalacji prowadzonych w ścianach budynku Thermo Compact lub równoważny. Natomiast rurociągi prowadzone pod stropem należy zabezpieczyć otulinami termoizolacyjnym typ Thermaflex PUR odpowiednio do danej średnicy rury.

7 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m. K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, śkrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ½ wymagań z poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm Montaż rurociągów Rurociągi prowadzone w piwnicy należy montować do stropu na systemowych zawiesiach i podporach firmy Hilti. Odległości pomiędzy podporami wg tabeli: Maksymalne rozstawy podpór wynoszą: Średnica nominalna rur DN 20, DN 15 DN 32, DN 25 DN 50, DN 40 DN 80, DN 65 DN 100 Odstęp pomiędzy podporami 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 4.0 m Próba szczelności Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu, przed założeniem izolacji. Na czas przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować grzejniki zaślepiając podejścia korkiem.. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 bary. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru należy przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy instalacji i możliwie przy pełnym obciążeniu. W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

8 Uwagi ogólne: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według dokumentacji branży konstrukcyjnej. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy identyczne i nie zwiększające kosztów pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i głównego projektanta. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. I bhp, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

9 Opis informacji BIOZ 1. Zakres robót Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Kolejność wykonywania poszczególnych obiektów wytyczenie tras przewodów wykonanie poszczególnych odgałęzień do grzejników c.o. montaż grzejników 2. Wykaz istniejących budynków Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacją wod-kan, gaz. 3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie Brak 4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrożenia w zakresie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi mogą wystąpić przy wykonywaniu następujących robót budowlanych: przy montażu przewodów w trakcie wykonywania robót spawalniczych przy montażu przewodów c.o. w bezpośrednim sąsiedztwie wewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia oraz wewnętrznej instalacji gazu 5. Instruktaż pracowników Przed przystąpieniem do realizacji montażu c.o. należy przeszkolić pracowników w zakresie prowadzenia robót spawalniczych, sposób zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz sposób ewakuacji. Dla pozostałych prac wystarczy zwykłe szkolenie BiHP. Do wykonywania pozostałych prac objętych niniejszym opracowaniem mogą być dopuszczone osoby posiadające uprawnienia do prac gazo niebezpiecznych. Prace należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem zgodności z PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod nadzorem kierownika budowy/robót (posiadającego stosowne przygotowanie zawodowe i uprawnienia) oraz z zachowaniem zgodności z przepisami BiHP. 6. Środki techniczne i organizacyjne Zgodnie z art.21a.1. Prawa Budowlanego (Dz.U ) Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie dla ww prac (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. - na terenie inwestycji należy zapewnić łączność telefoniczną - przewietrzanie pomieszczeń Opracowała: inż. Magdalena Konieczna

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA RODZAJ OPRACOWANIA TEMAT OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE BIAŁOGARD UL. GEN. WŁADYSŁAWA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo