WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11"

Transkrypt

1 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; Leszno tel ; kom : NIP Regon ; nr ew./14037/99 DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH BranŜa : INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA egz. nr 1 Obiekt : Adres : Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Batorego, Ostrów Wielkopolski Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Inwestor : al. Powstańców Wielkopolskich 18; Ostrów Wielkopolski Podstawa oprac. : Umowa Nr WIR/ZP/342/008/10 z dnia r. projektant mgr. inŝ. Maciej Cyba inst. san./went. : upr. proj. nr UAN /94 sprawdzający : mgr inŝ. Mieczysław Czwordon upr. proj. nr UAN /92 projektant prowadzący : mgr inŝ. Jan Jacek Werner upr. bud. nr 268/81/Lo upr. proj. nr 856/86/Lo UWAGA : Projekt objęty ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631) adnotacje : Leszno, maj 2010 r.

2 ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Opis techniczny 1.1. Dane 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis przyjętych rozwiązań Instalacja centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych Uwagi końcowe Spis rysunków Rysunek Nr. rysunku Skala Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic CO1 1:100 central wentylacyjnych - rzut parteru Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic CO2 1:100 central wentylacyjnych - rzut dachu Instalacja ogrzewania grzejnikowego - rozwinięcie CO3 1:--- Instalacja zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych - CO4 1:--- rozwinięcie Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych - rozwinięcie CO5 1,:--- 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów grzewczo -wentylacyjnych dla projektowanej pełnowymiarowej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim 1.1. Dane Obiekt: Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ul. Powstańców Wielkopolskich Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Batorego 1.2. Podstawa opracowania Zlecenie inwestora Projekt architektoniczno-budowlany Projekt instalacji c.o. i ciepła technologicznego Obowiązujące normy, przepisy i katalogi Warunki techniczne przyłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej Nr TK/1652/2010 z dnia wydane przez OZC SA Ostrów Wlkp 1.3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów grzewczowentylacyjnych. 3

4 1.4. Opis przyjętych rozwiązań Instalacja centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń obliczono w oparciu o normę PN-B Moc cieplna dostarczana do pomieszczeń pokrywa straty ciepła spowodowane przenikaniem przez przegrody budowlane, jak również ogrzewa powietrze dostające się z zewnątrz przez nieszczelności stolarki okiennej, poprzez nawietrzaki podokienne, oraz na skutek przewietrzania pomieszczeń. Obliczenia wykonano przyjmując następujące dane do obliczeń: Budynek położony jest w II strefie klimatycznej Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego wynosi 18 stopni C Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjęto wg PN- 82/B-02402, oraz zgodnie z wytycznymi projektowania krytych pływalni Straty ciepła pomieszczeń i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocą programu Purmo 4,6. Wyniki w egzemplarzu archiwalnym Wydruki obliczeń współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych oraz strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń są do wglądu w egzemplarzu archiwalnym. Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymogi PN-91/B Zapotrzebowanie ciepła dla central wentylacyjnych przyjęto na podstawie bilansu ciepła (patrz PT Instalacji Wentylacyjnej) Zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego Q = 25,66kW Zasilanie nagrzewnic aparatów grzewczo wentylacyjnych Q = 55,8kW Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych Q = 91,5kW Źródłem ciepła dla projektowanego obiektu będzie węzeł cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy. W pomieszczeniu węzła przewidziano rozdział instalacji na poszczególne obiegi. Dokładny bilans zapotrzebowania mocy i dobór urządzeń zawarty w projekcie węzła cieplnego. 4

5 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego Parametry instalacji centralnego ogrzewania 80/60 C. Główne przewody rozprowadzające prowadzone są w warstwach posadzki i przestrzeni sufitu podwieszanego. Jako grzejniki zastosowano grzejniki stalowe płytowe CosmoNova firmy Vogel&Noot. Grzejniki umieszczone są w pomieszczeniach ogrzewanych w miarę możliwości pod oknami. Zastosowano grzejniki z zasilaniem dolnym. Grzejniki z zasilaniem dolnym posiadają wbudowaną wkładkę zaworową umożliwiającą montaż na grzejniku głowicy termostatycznej. W celu zapewnienia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach wszystkie grzejniki wyposażono w zawory grzejnikowe termostatyczne. Ponadto grzejniki wyposażone są standartowo w śrubunki przyłączeniowe oraz w miarę potrzeb odpowietrzniki grzejnikowe w zależności od możliwości montażu, automatyczne lub ręczne. W najwyższych punktach instalacji należy montować automatyczne zawory odpowietrzające, wyposażone w element zwrotno-odcinający umożliwiający ewentualny demontaż zaworu odpowietrzającego bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur polipropylenowych Aquatherm Fusiotherm Stabi łączonych metodą zgrzewania. Przewody prowadzone po ścianach i sufitach,oraz w ściankach gipsowokartonowych izolować izolacją piankową Accotube HS o grubości 13 mm. Piony prowadzone w bruzdach oraz poziomy zabetonowane w podłodze przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolować należy pianką polietylenową w płaszczu PVC np. izotherm-flex445 (Izotem Dammstoffe). Instalacja zasilania nagrzewnic aparatów grzewczo - wentylacyjnych hali sportowej Parametry instalacji centralnego ogrzewania 80/60 C. Hala sportowa została podzielona na 3 strefy. W każdej strefie zlokalizowano 2 aparaty grzewczo wentylacyjne typu LEO PLASTIC 30 firmy Flowair. Każda para aparatów współpracuje z termostatem ściennym pozwalającym na regulację temperatury powietrza w określonej strefie hali sportowej. Regulacja za pomocą zaworu trójdrogowego z siłownikiem elektromagnetycznym oraz przez zawory STS i STAD. Instalację zasilania nagrzewnic aparatów grzewczo wentylacyjnych wykonać z rur polipropylenowych Fusiotherm Stabi łączonych metodą zgrzewania. W najwyższych punktach instalacji należy montować automatyczne zawory odpowietrzające, wyposażone w element zwrotno-odcinający umożliwiający ewentualny demontaż zaworu odpowietrzającego bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Przewody prowadzone po ścianach i sufitach,oraz w ściankach gipsowokartonowych izolować izolacją piankową Accotube HS o grubości 13 mm. Piony prowadzone w bruzdach oraz poziomy zabetonowane w podłodze przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolować należy pianką polietylenową w płaszczu PVC np. izotherm-flex445 (Izotem Dammstoffe). 5

6 Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych Instalacja zasila w ciepło 2 centrale wentylacyjne. Parametry wody grzejnej - 80/60C, napełnienie 34% glikolem etylenowym Centrale wentylacyjne wyposażone są w układy regulacji jakościowej z zaworami regulacyjnymi, zaworem zwrotnym i pompą mieszającą. W obiegach wewnętrznych zastosowano pompy mieszające produkcji Wilo. Równoważenie hydrauliczne instalacji zaprojektowano w oparciu o zawory regulacyjne typu STAD firmy T&A. Instalację zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykonać z rur polipropylenowych Fusiotherm Stabi łączonych metodą zgrzewania. Przewody prowadzone po ścianach i sufitach, izolować izolacją z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii PVC. Rozwiązania materiałowe Instalację centralnego ogrzewania, oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i aparatów grzewczo wentylacyjnych wykonać z rur i kształtek polipropylenowych systemu Fusiotherm Stabi, łączonych między sobą metodą zgrzewania, oraz z armaturą za pomocą specjalnych kształtek gwintowanych lub kołnierzowych. W projekcie przewidziano montaż rur systemu Fusiotherm Stabi produkcji firmy Aquatherm. Rurociągi mocować do ścian i stropów za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową. Punkty stałe na rurociągach lokalizować stosując odpowiednią lokalizację oporów bocznych (np. kształtki, ewentualnie dodatkowe mufy). Przy montażu rurociągów stosować należy zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy uchwytów. Kompensację wydłużeń termicznych zrealizowano stosując kompensację naturalną i kompensatory U-kształtowe. Izolacje termiczne Przewody prowadzone po ścianach i sufitach,oraz w ściankach gipsowokartonowych izolować izolacją piankową Accotube HS o grubości 13 mm. Piony prowadzone w bruzdach oraz poziomy zabetonowane w podłodze przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolować należy pianką polietylenową w płaszczu PVC np. Thermaflex. Armatura odcinająca i regulacyjna Zastosowano standartową armaturę regulacyjną Armatura odcinająca kulowa np. Danfoss Zawory kulowe wodne mufowe np. Danfoss Zawory zwrotne mufowe np. Danfoss Armatura regulacyjna obiegu nagrzewnic wentylacyjnych zawór regulacyjny z siłownikiem - dostawa łącznie z centralą wentylacyjną Zawory regulacyjne STS i STAD (F) firmy T&A 6

7 Grzejniki Jako standartowe rozwiązanie przyjęto grzejniki CosmoNova firmy Vogel&Noot. Przewidziano grzejniki z zasilaniem dolnym. Grzejniki z zasilaniem dolnym posiadają wbudowany zawór do montażu głowicy termostatycznej. Uwagi końcowe Przed zakryciem bruzd i kanałów, oraz przed wykonaniem izolacji przeprowadzić badania szczelności instalacji. róbę przeprowadzić na ciśnienie 4,5 bara (1,5 ciśnienia roboczego) Przed montażem zaworów termostatycznych instalację przepłukać, a następnie ustawić wstępnie nastawy zaworów, oraz na gorąco ostatecznie wyregulować instalację Przejścia rurociągów przez granice stref p.poż. wykonać jako szczelne uszczelnione masą np. Pyrosafe Flammplast. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Cz.II, oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie BHP. 7

8 Oświadczenie : Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oświadczam że powyższy projekt instalacji centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych o dla projektowanej Pełnowymiarowej Hali Sportowej przy szkole podstawowej nr 11 przy ul. Batorego w Ostrowie Wlkp. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracował: mgr inż. Maciej Cyba 8

9

10

11

12 WERNER -ENTERPRISE mgr inż. Jan Jacek Werner ul. Jana Kiepury 35/4; LESZNO / tel.: ; CO4

13 WERNER -ENTERPRISE ul. Jana Kiepury 35/4; / tel.: ; mgr inż. Jan Jacek Werner LESZNO CO5

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: 604-875-003 NIP: 622-228-55-90, REGON: 300906406 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA RODZAJ OPRACOWANIA TEMAT OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE BIAŁOGARD UL. GEN. WŁADYSŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo