PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 RAB Z.U.P ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP Tel. ( 0 22 ) , , fax strona : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 W WARSZAWIE Egz.... Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, przy ul. Grochowskiej 93 w Warszawie Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Walewska 4, Warszawa Projektował: mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI Opracował: mgr inŝ. Roman Kosiarski Sprawdziła: mgr inŝ. Bogumiła RZEPECKA Listopad 2010 r.

2 Spis treści 1. Informacje ogólne str Zakres opracowania str Podstawa opracowania str Opis techniczny instalacji str Instalacja C.O. str Grzejniki str Przewody str Osprzęt i armatura str Regulacja str Izolacja termiczna str Próby oraz warunki techniczne i wymagania przy odbiorze str Zagadnienia BHP str Zagadnienia antykorozyjne str Zestawienie podstawowych materiałów str ZAŁĄCZNIKI str. 15 Uprawnienia i zaświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej str Oświadczenie str. 21 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str Wyniki obliczeń z programu Audytor OZC i CO str Załączniki SPEC str. 37 str. 2

3 Zawartość projektu I. Opis techniczny II. Rysunki 1. SYTUACJA rys. nr 1/7 2. RZUT PIWNIC rys. nr 2/7 3. RZUT PARTERU rys. nr3/7 4. RZUT 1 PIĘTRA rys. nr 4/7 5. RZUT 2 PIĘTRA rys. nr 5/7 6. RZUT 3 PIĘTRA rys. nr 6/7 8. ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. rys. nr 7/7 str. 3

4 Opis techniczny 1. Informacje ogólne Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 93 w Warszawie. Budynek przy ul. Grochowskiej 93 jest budynkiem w zabudowie szeregowej, ma cztery kondygnacje nadziemne, parter i trzy piętra, nieuŝytkowe poddasze oraz piwnice. W trakcie wykonywania inwentaryzacji instalacyjnej wykonywany był remont elewacji budynku, w tym jej ocieplenie. Współczynniki przenikania ciepła po ociepleniu dla poszczególnych przegród budowlanych przedstawione zostały w załącznikach ( są one obliczone na podstawie audytu energetycznego ). UWAGA: Strop pod nieogrzewanym poddaszem nie został docieplony. Ze względu na WT z 2008 oraz zgodnie z ustaleniami z inwestorem, w/w strop zostanie ocieplony 14cm wełny mineralnej. Zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach zostało policzone zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu wspomagającego projektowanie Audytor OZC. Ciepło do budynku dostarczane będzie, z węzła grupowego za pośrednictwem podrozdzielni ciepła: Przyjęte parametry dla projektowanej instalacji C.O.: Φ HL =43,2 kw T Z /T P = 75/50 o C, H dysp.= 10 kpa Pojemność całkowita zładu 450 dcm 3 2. Zakres opracowania Instalacja C.O. obejmuje swoim zakresem przewody wraz z armaturą od rozdzielaczy w węźle cieplnym poprzez piony aŝ do grzejników w lokalach mieszkalnych i usługowych. str. 4

5 W projekcie ujęte są rurociągi z zamontowaną na nich armaturą regulacyjną i odcinającą, grzejniki oraz regulacja hydrauliczna instalacji. 3. Podstawa opracowania Istniejąca archiwalna dokumentacja Wizja lokalna Uzgodnienia z inwestorem i uŝytkownikiem 4. Opis techniczny projektowanej instalacji C.O Instalacja C.O. Przyjęte parametry dla projektowanej instalacji C.O (wytyczne dla węzła).: Φ HL =43,2 kw T Z /T P = 75/50 o C, H dysp.= 10 kpa Pojemność całkowita zładu 450 dcm 3 Uwaga: W węźle naleŝy zastosować termostat STW Tmax 80 o C. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do poszczególnych grzejników ciepła pokrywającego zapotrzebowanie na ciepło kaŝdego z pomieszczeń (na straty ciepła przez przegrody i wentylację). Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne przyjęto wg RMI z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami. Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006. Przyjęto parametry wody instalacyjnej T Z /T P = 75/50 o C. Temperaturę zewnętrzną przyjęto jak dla III strefy klimatycznej tj o C str. 5

6 Przyjęto ogrzewanie wodne, pompowe. Pod stropem w piwnicy poprowadzone będą poziomy zasilające poszczególne piony. Na podejściach do pionów zaprojektowano armaturę regulacyjną i odcinającą. Rurociągi, zaprojektowano z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 C Pmax 0.6 MPa. W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe-płytowe z podejściem bocznym, a grzejniki łazienkowe z podejściem kątowym ze ściany. Rurociągi poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem w kierunku zgodnym z rysunkiem rozwinięcia. Odwodnienie instalacji projektuje się przez zawory spustowe. W instalacji naleŝy utrzymać jakość wody zgodnie z PN-93/C Rurociągi prowadzone w piwnicy naleŝy zaizolować termicznie Grzejniki Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, CosmoNova zaworowe, typ 22 lub 33, wysokość H = 300,400, 600 mm lub 900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym. KaŜdy grzejnik będzie wyposaŝony w indywidualny odpowietrznik co umoŝliwia jego odpowietrzenie. Grzejniki są fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają malowania. W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe firmy Terma - Tech. W wypadku mieszkania nr 9, ze względu na brak pionu łazienkowego w mieszkaniach poniŝej zainstalowany zostanie grzejnik łazienkowy drabinkowy z grzałką elektryczną ( zostało to uzgodnione podczas inwentaryzacji z lokatorem). KaŜdy grzejnik będzie wyposaŝony w komplet wieszaków naściennych lub podpór. W wypadku grzejników łazienkowych i kuchennych dopuszczalna jest zmiana lokalizacji grzejnika tak by zminimalizować kolizję z istniejącymi urządzeniami i meblami. str. 6

7 Ponadto w kuchni dopuszczalne jest montowanie grzejników na ścianach wewnętrznych lub pod oknami Przewody Rurociągi, zaprojektowano z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 C Pmax 0.6 MPa. Firmy Wavin. Kompensacja przewodów układem samokompensacyjnym.punkty stałe projektuje się zgodnie z wytycznymi producenta. Między punktami stałymi rurociągi muszą być mocowane do ściany lub innej przegrody budowlanej na podporach przesuwnych. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zaprojektowano rury z p.p Osprzęt i armatura Przy grzejnikach zaprojektowano na gałązkach zasilających zawory termostatyczne z głowicą typu RA-N-P f-my Danfoss, na gałązce powrotnej zawór odcinający RL f-my HERZ. W wypadku grzejników łazienkowych zawory RAN będą w wariancie kontowym, a na gałązkach powrotnych zainstalowane zostaną zawory grzejnikowe powrotne kątowe, typ RL firmy Herz. Pod pionami zaprojektowano zawory regulacyjne typu Hydrocontrol R-1 f-my Oventrop, oraz odcinające kulowe. Zawory odcinające i spustowe - kulowe, stalowe, gwintowane p = 6 atm. np.: VALVEX t = 120 o C. Odpowietrzniki samoczynne "Tacowent" p max = 6 atm., t max = 110 o C z zaworem odcinającym. Do pomiaru temperatury na rozdzielaczach przewidziano termometry przemysłowe, rtęciowe w oprawie metalowej, w zakresie pomiaru C. proste. Do pomiaru ciśnienia na rozdzielaczach przewidziano manometry tarczowe z zaworami odcinającymi, o zakresie pomiarowym do 6 bar temp. pracy do C. str. 7

8 Wszystkie zawory łączyć z instalacją połączeniami gwintowanymi rozłącznymi. Armatura Tminim C, Pminim 0,5Mpa 5. Regulacja Regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory z nastawą wstępną. Na rozdzielaczach w węźle i pod pionami zastosowano zawory regulacyjne Hydrocontrol firmy Oventrop. Przed zamontowaniem głowic termostatycznych i regulacją wstępną zaworów instalację naleŝy kilkakrotnie przepłukać ustawiając wszystkie zawory na pełny przelot. Obliczenia przewodów, grzejników i zaworów termostatycznych wykonano na komputerze przy pomocy programu Audytor C.O. 6. Izolacja termiczna Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Rurociągi C.O. naleŝy izolować izolacją na temp. do C o λ = 0,035 W/mK Dn20 izolacja o grubości 20mm; Dn25 izolacja o grubości 30mm Dn32 izolacja o grubości 30mm; Dn40 izolacja o grubości >= 37mm str. 8

9 7. Próby oraz warunki techniczne i wymagania przy odbiorze. Próbę szczelności i odbiór instalacji naleŝy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 1- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 2- Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. Uwaga: zładzie naleŝy utrzymywać stan jakościowy wody zgodny z obowiązującą normą PN-93/C Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z RMI z dnia 6 listopada 2008 r. MontaŜ, próby i odbiór instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych prowadzić wg wytycznych dostawcy rur ( firmy Wavin). Ciśnienie próbne instalacji: Ppr = Pr + 2bar (nie mniej niŝ 4bar) = = 6,0 bar. 8. Zagadnienia BHP Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji naleŝy stosować ogólne zasady BHP związane z czynnikiem grzejnym wodą o niskich parametrach do 95 o C. i ciśnieniu do 0.6 MPa. NaleŜy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jakie zawarte w Rozporządzeniu MPiPS z dnia (Dz.U. nr 129 poz 884) Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki wymagane przez: Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn r. w/s ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z późniejszymi zmianami. str. 9

10 Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporaŝeniową. 9. Zagadnienia antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych czarnych. 1. Oczyszczenie powierzchni do 2-go stopnia czystości wg norm PN-70/H do 52 przez odtłuszczenie, piaskowanie i ponowne odtłuszczenie. 2. Malowanie powierzchni dwukrotnie emalią kreodurową czerwoną tlenkową Malowanie powierzchni nie izolowanych dwukrotnie emalią syntetyczną kreodurową białą. Piaskowanie i malowanie podkładowe naleŝy wykonać przed montaŝem instalacji. Dopuszcza się stosowanie innych pokryć malarskich jako zamienników, które spełniają podobne warunki techniczne. Instalacja jest częściowo zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych które nie wymagają malowania, oraz w całości z grzejników malowanych fabrycznie. str. 10

11 10.Zestawienie podstawowych materiałów 10.1 PRZEWODY: - Symbol: BOR-STAB Producent: WAVIN Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 C Pmax 0.6 MPa m m m m 10.2 GRZEJNIKI - Symbol: G-ALE-11-5 Producent: TERMA TECH Grzejnik łazienkowy model ALEX, wysokość H = 1140 mm, długość L = 500 mm. G-ALE-11-5 L= szt. (jedna szt. z grzałką ele.) - Symbol: CN-33K-30 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokość H= 300 mm. CN-22K-30 L= str. 11

12 - Symbol: CN-33K-40 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysokość H= 400 mm. CN-33K-40 L= szt. CN-33K-40 L= szt. - Symbol: CN-33K-60 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysokość H= 600 mm. CN-33K-60 CN-33K-60 L= szt. L=1.20 2szt. - Symbol: CN-22K-60 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokość H= 600 mm. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. - Symbol: CN-22K-90 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokość H= 900 mm. CN-22K-90 L= szt. CN-22K-90 L= szt. CN-22K-90 L= str. 12

13 10.3 ARMATURA : Symbol: HYDROCONT-R1 Producent: OVENTROP. Zawór regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R z brązu, PN25, z gwintem wewnętrznym, nr katalogowy **, z płynną nastawą wstępną, z otworami fabrycznie zaślepionymi, z moŝliwością montaŝu króćców pomiarowych, kurków do napełniania i opróŝniana instalacji lub podłączenia rurki impulsowej do regulatora np. Hydromat DP. dn15 dn20 dn25 dn32 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. Symbol: RA-N-K Producent: DANFOSS. Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi), typ RA-N. DN szt. Symbol: RL Producent: HERZ Zawór grzejnikowy powrotny kątowy, typ RL DN szt. Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, typ RA-N, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi). Dn15-39szt Dn20-1 szt. str. 13

14 Symbol: RL Producent: HERZ Zawór grzejnikowy powrotny prosty, typ RL Dn 15-39szt, Dn20 1szt. Symbol: ZAWK--J149 Producent: VALVEX. Zawór kulowy typ JFA-149 dn15 dn20 dn25 dn32 26szt. 8 szt. 4 szt. 2szt. Rozdzielacz rurowy DN 50 ze stali czarnej L = 0,8 m - 2 szt. Manometr z rurką syfonową i kurkiem trójdrogowym M160 zakres MPa 2szt. Termometr techniczny 3 szt. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym np: Taco - 11 szt. Wodomierz Js 1m3/h 1 szt. Zawór antyskaŝeniowy EA 251 Danfoss dn15 1 szt. str. 14

15 11. ZAŁĄCZNIKI str. 15

16 str. 16

17 str. 17

18 str. 18

19 str. 19

20 str. 20

21 Warszawa, r. OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 888 ), oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany instalacji c.o. w budynku przy ul. Grochowskiej 93, jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć. Projektant : mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI... ( podpis ) Sprawdzający : mgr inŝ. Bogumiła RZEPECKA... ( podpis ) str. 21

22 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r Dz. U. nr 120 poz Projektant : mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D/16 Spis treści: 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres robót 1.3 Wykaz obiektów budowlanych 1.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 1.5 Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych i sposoby ich zapobiegania 1.6 InstruktaŜ pracowników 1.7 Środki techniczne i organizacyjne 1.1 Podstawa opracowania Informację opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. (Dz.U. nr 169 z 2003r, poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. ( Dz. U. nr 191, poz ) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. str. 22

23 1.2 Zakres robót dla potrzeb budowy instalacji c.o. - zaznaczenia tras przewodów - prowadzenie przewodów - montaŝ grzejników z wypoziomowaniem. - montaŝ armatury i elementów automatyki - próba ciśnieniowa - montaŝ izolacji - rozruch z regulacją instalacji - montaŝ izolacji 1.3 Wykaz obiektów budowlanych Projekt wykonawczy instalacji c.o. obejmuje roboty prowadzone wewnątrz budynku. 1.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Lokalizacja budynku, otoczenie, ani teŝ Ŝadne z elementów zagospodarowania działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagroŝenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. Ze względu na otoczenie terenu budowy w pobliŝu boisk sportowych i placów zabaw, obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych z szczególnym uwzględnieniem dzieci. 1.5 Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych i sposoby ich zapobiegania. - prace przy uŝyciu narzędzi i elektronarzędzi - prace spawalnicze - prace na pomostach Zabezpieczenie ludzi przed powyŝszymi zagroŝeniami naleŝy określić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia r. ze zmianami z dnia r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony-dz.u. nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003r. 1.6 InstruktaŜ pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę, oraz udziela instruktaŝu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach. InstruktaŜ stanowiskowy naleŝy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i higieny pracy. str. 23

24 1.7 Środki techniczne i organizacyjne - Wydzielić plac budowy i zabronić dostępu osobom postronnym - Przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne - Określić miejsce rodzaj i sposób uŝycia środków ochrony p.poŝ - Określić drogi ewakuacji z pomieszczeń oraz z terenu budowy w razie poŝaru lub klęsk Ŝywiołowych. W celu zapobiegania poŝarom naleŝy stosować tablice ostrzegawcze Zakaz palenia tytoniu, sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca, w których wykonane są prace spawalnicze. Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadające kompletną odzieŝ roboczą. NaleŜy uŝywać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną. NaleŜy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary ochronne, nakrycie głowy. Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. Podczas składowania materiałów naleŝy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych taśmami lub barierkami. Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: składowisko materiałów. Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszą być zabezpieczone wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie 30 ma. mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI Warszawa listopad r. str. 24

25 str. 25

26 str. 26

27 str. 27

28 str. 28

29 str. 29

30 str. 30

31 str. 31

32

33

34

35

36

37

38

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 w WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 w WARSZAWIE RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 95 w Warszawie.

PROJEKT WYKONAWCZY. doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 95 w Warszawie. RAB ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8 D / 16 NIP: 118 00 32 219 Z.U.P. tel. ( 0 22 ) 853 87 42, 853 87 43, 0 601 23 20 29, fax. 853 87 44 e mail:

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Mickiewicza 39, Maków Mazowiecki

Inwestor: Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Mickiewicza 39, Maków Mazowiecki ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 42, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail : biuro@rab.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ETAP I Rewizja 01

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ETAP I Rewizja 01 Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na potrzeby medyczne Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA wraz z budową parkingu naziemnego, na części działki

Bardziej szczegółowo

RAB. Obiekt : Budynek łącznika między istniejącymi budynkami szkolnymi w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie

RAB. Obiekt : Budynek łącznika między istniejącymi budynkami szkolnymi w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie RAB ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail : biuro@rab.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, przy ul. Grochowskiej 250 w Warszawie

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, przy ul. Grochowskiej 250 w Warszawie RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość Opracowania:

Zawartość Opracowania: Zawartość Opracowania: I. Opis techniczny i obliczenia 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Obecny stan instalacji 4. Zamierzenia projektowe 4.1 Instalacji wody zimnej 4.2. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Instytut Sztuki P.A.N. ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 26. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa ul. Długa 26/28

Instytut Sztuki P.A.N. ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 26. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa ul. Długa 26/28 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. EWY GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel. 773-24-94, 0609-660-989 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wymiany wewnętrznej instalacji zimnej wody oraz pionów kanalizacji sanitarnej. budynek mieszkalny wielorodzinny

PROJEKT BUDOWLANY. Wymiany wewnętrznej instalacji zimnej wody oraz pionów kanalizacji sanitarnej. budynek mieszkalny wielorodzinny RAB ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 42, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail : biuro@rab.com.pl,

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynaleŝności do Mazowieckiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja c.o. 4.2. Bilans ciepła

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-69-03 kom. 0603-744-221 email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny, 16-300 Augustów, ul. Komunalna 2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy instalacja c.o. skala 1:50 rys. nr Sc.o./1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OBIEKT : BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM ADRES

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Rysunki. 1. Sytuacja rys. nr 1

I. Opis techniczny. II. Rysunki. 1. Sytuacja rys. nr 1 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Protokół ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych dla instalacji c.o. Informacja na temat możliwości podłączenia do m.s.c. nr spr. H/HPW/SB/W-11-0008/war/150/603-2/11

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A SPIS TREŚCI I. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. INSTALACJA GAZU...3 1. Stan aktualny...3 2. Zapotrzebowanie gazu i źródło

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 2 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres opracowania 2 3. Źródło ciepła 2 4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2 4.1. Informacje ogólne 2 4.2. Przewody instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Prusa we Wrocławiu

Projekt wykonawczy instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Prusa we Wrocławiu SPIS TREŚCI: Spis treści...1 Spis rysunków...1 Opis techniczny...2 1. Dane ogólne...2 2. Opis stanu istniejącego...2 3. Opis zakresu opracowania...2 4. Instalacja centralnego ogrzewania...3 5. Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne B. Instalacja wewn. c.o.

A. Dane ogólne B. Instalacja wewn. c.o. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI I. CZĘŚĆ OPISOWA A. Dane ogólne B. Instalacja wewn. c.o. I. Opis techniczny II. Karta czołowa obliczeń zał. nr 1 III. Zestawienie współczynników przenikania ciepła "U" zał. nr 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do branŝ 6. Obliczenia 7. Informacja BIOZ 8. Zestawienie materiałów 9. Spis rysunków.

SPIS TREŚCI: 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do branŝ 6. Obliczenia 7. Informacja BIOZ 8. Zestawienie materiałów 9. Spis rysunków. SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania 2. Opis stanu istniejącego 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Opis stanu projektowanego 3.1. Charakterystyka obiektu 3.2. Instalacja centralnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. Oświadczenia.... 2 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 3 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 5 D. Opis techniczny... 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Założenia.... 6 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 4-09 Bielsko Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 8191460 Obiekt: MZK Bielsko Biała Warsztat Napraw Głównych Adres budowy: 4-09 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Str. 1

Projekt Budowlany Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Str. 1 Str. 1 Zawartość opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 PROJEKT BUDOWLANY... 4 1. Dane ogólne... 4 1.1. Przedmiot opracowania.... 4 1.2. Zakres opracowania.... 4 1.3. Podstawa opracowania projektu.... 4 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Tytuł opracowania: Projekt budowlano- wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku Wyższej Szkoły Handlowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

... PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJA C.O. W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUZINIE

... PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJA C.O. W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUZINIE MARPOL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARPOL ul. Słoneczna 7 84-242 Luzino tel. 678-03-90 PROJEKT SPRZEDAś - MONTAś -DORADZTWO TECHNICZNE - NADZORY W ZAKRESIE INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ: GRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Załączniki 3. Rysunki Rys, 01 Plan sytuacyjny 1:500 Rys. 02 Rzut piwnic 1:50 Rys. 03 Rzut parteru 1:50 Rys.04 Rzut piętra 1:50 Rys.05 Rozwinięcie instalacji

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo