Czasopismo internetowe Młody e-konomista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo internetowe Młody e-konomista"

Transkrypt

1 Koło Naukowe Ekonomistów działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czasopismo internetowe Młody e-konomista Numer 1(2014/2015) Warszawa, 2015

2 Redakcja Redaktor naukowy: dr Katarzyna Boratyńska Zastępca Redaktora naukowego: dr Rafał Balina Opiekun Koła Naukowego Ekonomistów Zespół Redakcyjny: Joanna Chlebiej, Ewelina Grądziel, Aron Kaczmarek, Anna Skutnik, Zuzanna Szymaniuk Sekretarz Naukowy: Magdalena Kupiec Projekt okładki: Zdjęcia: Copyright: Koło Naukowe Ekonomistów działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydawca na stronie Koło Naukowe Ekonomistów działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska Warszawa www: Czasopismo internetowe Młody e-konomista jest wydawane 2 razy w roku akademickim 2

3 Od redaktora zamiast wstępu Koło Naukowe Ekonomistów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało w 1961 r. Jest najstarszym, funkcjonującym aktywnie kołem naukowym przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Koło Naukowe Ekonomistów podjęło wyzwanie przedstawiając Państwu pierwszy numer czasopisma internetowego Młody e-konomista. Jest to niejako kontynuacja i zwieńczenie wcześniej prowadzonej działalności naukowej członków koła w ramach publikowanego cyklicznie od 2010 r. na stronie internetowej Newslettera Młody Ekonomista, który w pierwotnym zamyśle miał być sposobem na rozpowszechnianie krótkich, ciekawych informacji ekonomicznych ze świata gospodarki do studentów SGGW. Formułę tę poszerzamy otwierając możliwości zamieszczania wyników prowadzonych badań naukowych dotyczących nauk ekonomicznych na łamach Młodego e- konomisty nie tylko dla członków kół funkcjonujących w SGGW ale również innych uczelni ekonomicznych. Czasopismo internetowe Młody e-konomista powstało w celu zaoferowania studentom/kom - młodym, aktywnym naukowo ludziom możliwości ukierunkowania i rozpowszechniania wyników prowadzonych badań w ramach działalności kół naukowych. Jest to miejsce doskonałe do zdobycia często pierwszych doświadczeń w zakresie przygotowywania publikacji naukowych. W niniejszym numerze Młodego e-konomisty tematem wiodącym była rola kobiet w gospodarce. Korzystając z okazji pragnę złożyć najlepsze życzenia noworoczne dla wszystkich Autorów/Autorek, członków oraz sympatyków Koła Naukowego Ekonomistów. Życzę wielu sukcesów publikacyjnych w roku 2015! Do siego roku! dr Katarzyna Boratyńska Redaktor naukowy 3

4 Spis treści Anna Skutnik Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kobiety w świecie biznesu Sylwia Małażewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyszłość jest kobietą, czyli kobiecy styl zarządzania Anna Skutnik Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kapitał społeczny Daniel Druzd Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Ewelina Grądziel Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ państwa na sprzedaż papierosów w Polsce Barbara Szumksta Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Inwestycje emocjonalne rynek win 4

5 Anna Maliszewska Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych a zobowiązania tych sektorów wobec sektora bankowego w roku 2013 Anna Maliszewska Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wzrost podatku VAT a konkurencyjność w Polsce Monika Danilewicz Różne oblicza motywowania pracowników Joanna Chlebiej Zarządzanie konfliktami w miejscu pracy Joanna Chlebiej Mobbing w miejscu pracy Małażewska Sylwia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wdrażanie podejścia procesowego Teksy in English Z kraju i ze świata, czyli nasze osiągnięcia (m. in. zdjęcia z konferencji, przeglądu, sprawozdania, itp.) Wymogi redakcyjne 5

6 Anna Skutnik Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kobiety w świecie biznesu Równowaga płci na kierowniczych stanowiskach jest korzystna dla firm. Jednak w wielu krajach rozwiniętych emancypacja ma ponad stuletnią tradycję. Ma to odzwierciedlenie w liczbie kobiet zajmujących miejsca w zarządach bądź komitetach wykonawczych przedsiębiorstw, czy dysproporcji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Dzieję się tak pomimo że kobiety zdobywają wyższe wykształcenie i stanowią 54% absolwentów uniwersytetów w krajach OECD. Wydawać mogłoby się, że posiadając wysoką inteligencję emocjonalną, powinny współistnieć na równych zasadach na rynku pracy. Wykres 1. Odsetek firm, w których przynajmniej jedna kobieta zajmuje kierownicze stanowisko. Źródło: Womenenomcs 101 Raport, Największy odsetek firm, w których przynajmniej jedna kobieta zasiada z komitecie wykonawczym lub zarządzie znajduje się w Stanach Zjednoczonych i wynosi 90%. Sytuacja na rynku europejskim przedstawia się nieco słabiej. W 89% przedsiębiorstw w zarządzie zasiada przynajmniej jedna kobieta, jednak w komitetach wykonawczych tylko 44%. W niekorzystnej sytuacji są panie mieszkające w Azji. Na tym kontynencie niewiele ponad 20% 6

7 firm dopuszcza, aby w komitetach wykonawczych czy zarządach zasiadała jedna lub więcej kobiet. Występują także znaczące różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W wielu krajach Unii Europejskiej, jak na przykład w Estonii, Czechach, Austrii, czy Niemczech rozbieżność ta wynosi ponad 20%. Znacznie lepiej sytuacja kobiet na rynku pracy przedstawia się we Włoszech, Słowenii, czy na Malcie. W tych państwach zarobki kobiet są niższe o mniej niż 10 % od płac mężczyzn. Wykres 2. Porównanie zarobków kobiet do zarobków mężczyzn Źródło: Studia i analizy europejskie nr 1 (7)/2011 Jedną z najczęściej wymienianych przyczyn dyskryminacji kobiet w sferze biznesu są różnice w naturalnych predyspozycjach płci. Powszechnie uważa się, że mężczyźni są bardziej agresywni i chętni do rywalizacji, kobiety zaś delikatniejsze, dążące do kompromisu. Kobieta chcąc rywalizować w świecie biznesu zdominowanym przez mężczyzn często musi się podporządkować i zaakceptować warunki stawiane przez mężczyzn. Czynniki takie jak działanie wbrew własnej naturze i społeczny ostracyzm mogą doprowadzić do tego, że kobieta zrezygnuje z potencjalnej rywalizacji. Niezwykle istotna jest walka z dysproporcjami w zakresie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Przedsiębiorstwa zatrudniając kobietę dążą do efektywnego zarządzania talentami zwracają szczególną uwagę na jej potencjał i wykształcenie. Potwierdzają to badania przeprowadzone przed Goldman Sachs, które przyniosły zaskakujące wyniki. Gdyby wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zostały wyrównane, 7

8 przyniosłoby to wymierne korzyści w postaci wzrostu PKB: 9 % w USA, 13 % w strefie euro i 16 % w Japonii. Reasumując władze przedsiębiorstw nie zawsze dostrzegają korzyści wynikające z zatrudnienia kobiet na kierowniczych stanowiskach. Dzięki takim cechom jak empatia budują dobre relacje z klientami i współpracownikami. Jednak natrafiają na liczne trudności i niejednokrotnie otrzymują niższe wynagrodzenia. Bibliografia 1. Gromkowska-Melosik A. 2011: Edukacja i (nie) równość społeczna kobiet: studium dynamiki dostępu, Impuls, Kraków. 2.. Kieżel E., Smyczek S. 2012: Zachowanie kobiet na rynku usług finansowych nowe zjawiska, tendencje, Konsumpcja i Rozwój 2012, nr 1, s Mandal E. 2014: BUSINESWOMAN - Nowy wzorzec kobiecości, Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum 1994, nr 4, s. 1-3,

9 Sylwia Małażewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyszłość jest kobietą, czyli kobiecy styl zarządzania Może macho jest interesujący, jeżeli zamierzasz walczyć z dinozaurami. Jednak aby przeżyć potrzebujesz dziś inteligencji, a nie siły. Współczesna inteligencja to intuicja cecha kobieca. Słowa Philippe Starck a uświadamiają potrzebę wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze. W większości krajów rozwiniętych odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych nie jest wysoki. Jednakże to nie brak odpowiedniego wykształcenia, wiedzy, umiejętności czy talentów decyduje o niskiej obecności kobiet w zarządzaniu. Niektórzy autorzy twierdzą, że kobiety i mężczyźni zarządzają inaczej. Kobiety wykazują skłonność do partnerskiego, czyli demokratycznego stylu kierowania nastawione są na współpracę i pracę grupową, dbają o pracowników i ich rozwój. Mężczyźni zarządzają autorytarnie, czyli pielęgnują hierarchiczne podporządkowanie, cenią indywidualizm i współzawodnictwo oraz lubią wydawać polecenia, kontrolować i karać. Tabela 1. Kobiety na stanowiskach kierowniczych w krajach Unii Europejskiej (w %) Kraj Kraj UE (27 krajów) Wielka Brytania Austria Włochy Belgia Bułgaria Dania Czechy Finlandia Cypr Francja Estonia Grecja Litwa Hiszpania Łotwa Holandia Malta Irlandia POLSKA Luksemburg Rumunia - 31 Niemcy Słowacja Portugalia Słowenia Szwecja Węgry Źródło: Report on the equality between women and men, 2007 i 2008, Europea Commisssion. Obecnie widoczne są wyraźne oznaki przełamywania kulturowych wzorców kobiecości i 9

10 męskości. Widać również osłabianie szklanego sufitu jako głównej bariery awansu zawodowego kobiet. Z badań wynika, że procentowy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w większości krajów europejskich rośnie, co ilustruje tabela 1. Polska należy do krajów, w których zarówno udział kobiet wśród przedsiębiorców, jak i wśród kierowników jest stosunkowo wysoki wyższy od przeciętnej unijnej. Co sprawia, że zdominowane przez mężczyzn stanowiska zaczynają być opanowywane przez kobiety? Otóż nowoczesne zarządzanie generowane procesami globalizacji i informatyzacji potrzebuje kobiecych umiejętności. Znaczenia nabierają: współpraca i płaskość struktur, praca zespołowa i związki międzyludzkie, a także różnorodność pracowników ze względu na cechy demograficznospołeczne, takie jak płeć, wiek, narodowość. Kobiety wnoszą do zarządzania wartość dodaną w postaci kontekstowego myślenia, postrzegania potrzeb klientów i adekwatnego do tych potrzeb projektowania oferowanych dóbr bądź usług. Cechy psychologiczne kobiet i ich doświadczenie życiowe przyczyniają się do postrzegania spraw w ich całej złożoności i stawiania człowieka przed inne zasoby firmy. Rozwój usług i społeczeństwa obywatelskiego, a także różnorodność zasobów pracy wymusza większą liczbę kobiet wśród dyrektorów, bowiem kobiety są częściej niż mężczyźni otwarte na odmienność, tolerancyjne oraz empatyczne. Kobiety są dość dobrze przygotowane do zarządzania zdobywają wyższe wykształcenie oraz dokształcają się na studiach podyplomowych, a także posiadają życiowe doświadczenie. Podsumowując można powiedzieć, że zapotrzebowanie na pracę kobiet i sprawowanie przez nie stanowisk menedżerskich będzie rosło. Wyrażają to również słowa Helen Fisher: Bieżące trendy w biznesie, mediach, edukacji, prawie, medycynie, zarządzaniu oraz w obszarze pozabiznesowym, określanym jako społeczeństwo obywatelskie, wskazują, że świat w przyszłości będzie potrzebował kobiecego umysłu. Bibliografia: 1. LISOWSKA E., Kobiecy styl zarządzania, Helion,

11 Anna Skutnik Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kapitał społeczny Termin kapitał społeczny po raz pierwszy został użyty przez Lydie J. Hanifan w 1916 r. w nawiązaniu do wiejskich ośrodków. Jednakże do rozpowszechnienia tego pojęcia w latach 80. przyczynili się socjolog James Coleman i politolog Robert Putman. Zagadnieniem tym zajmowali się także później Pierre Bourdieu i Francis Fukuyama. Istnieje wiele definicji tego zjawiska. Jedną z najbardziej znanych jest tak przedstawiona przez R. Putamana w Bowling Alone: America s Declining Social Capital (1995). Brzmi ona następująco: Kapitał społeczny to te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci (układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi norm i wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty. Do elementów kapitału społecznego zalicza się następujące czynniki: zaufanie interpersonalne oraz do innych ludzi; członkostwo w organizacjach społecznych, samorządowych lub politycznych; aktywność polityczna w skali społeczności lokalnej; aktywność polityczna w skali kraju; wspieranie organizacji społecznych; zaufanie do władz lokalnych. Wykres nr 1. Wyniki przedstawiające zaufane do ludzi oraz do partii politycznych w wybranych krajach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Trzecia Fala Nowoczesności 2030 Polska, [dostęp online] 11

12 Z danych European Social Survey z 2008 r. wynika, że deklarowany uogólniony poziom zaufania do innych oraz do partii politycznych w Polsce jest bardzo niski. W porównaniu z takimi państwami jak Norwegia, Dania czy Finlandia, gdzie poziom zaufania do ludzi sięga nawet 70% Polska wypada niekorzystnie. Natomiast największym zaufaniem partie polityczne darzą mieszkańcy Danii i Holandii (50% i powyżej). Zaś najbardziej nieufne są osoby pochodzące z Turcji, Bułgarii i Portugalii. W 2005 roku w Polsce działało 61 tysięcy organizacji społecznych zrzeszając 11 milionów członków. Osiągnęły one łącznie 8 miliardów złotych przychodów. Trzy lata później w naszym kraju funkcjonowało o 10 tysięcy więcej organizacji (czyli 71 tysięcy). Wzrosła także suma ich przychodów do 13 miliardów złotych. Zmalała natomiast liczba osób działających w stowarzyszeniach czy fundacjach do poziomu 10 milionów. W ciągu następnych dwóch lat liczba organizacji społecznych powiększyła się o kolejne 4 tysiące, podobnie jak przychody do poziomu odpowiednio 75 tysięcy oraz 17 miliardów złotych. W 2010 roku liczba osób stowarzyszonych w tych organizacjach wynosiła 9 milionów i była o milion mniejsza niż w roku Wykres nr 2. Odsetek wolontariuszy Źródło: J. Przewłocka, Raport z badań - Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%, [dostęp online] W 2010 roku co szósty Polak (16%) bezinteresownie i dobrowolnie poświęcił swój czas lub pracę na rzecz jakichś organizacji lub grup. Jednakże nie znaczy to, iż każda z tych 12

13 osób uczestniczyła w działaniach społecznych często było to zaangażowanie krótkotrwałe bądź wręcz jednorazowe: jedynie co dwudziesty wolontariusz pracował społecznie ponad 150 godzin rocznie (przy regularnym zaangażowaniu odpowiada to około trzem godzinom w ciągu tygodnia), a ponad połowa pracowała mniej niż 15 godzin w skali całego roku. Do istotnych cech wpływających na zainteresowanie wolontariatem zaliczamy wykształcenie, status zawodowy i wiek. W 2010 roku społecznie pracowała ponad jedna czwarta Polaków z wyższym wykształceniem i zaledwie jedna siódma osób z wykształceniem średnim i niższym. Nie tylko poziom wykształcenia ma znaczenie. Okazuje się, że duży wpływ ma także to, czy dana osoba jest uczniem bądź studentem. Ponadprzeciętna aktywność uwidacznia się wśród osób uczących się lub studiujących (29%). Można uznać, iż dzieje się tak, gdyż grupa w przeciwieństwie do innych, dysponuje czasem, który może przeznaczyć na cele społeczne. Obok wykształcenia tego już zdobytego i tego właśnie zdobywanego drugą ważną cechą wpływającą na zainteresowanie wolontariatem jest wiek. W grupie osób najmłodszych, do 25. roku życia, 22% deklaruje bezinteresowne poświęcanie czasu lub świadczenie pracy na rzecz organizacji społecznych, wśród osób w wieku lat kilkanaście procent, natomiast wśród starszych zaledwie 10%. Biorąc pod uwagę status zawodowy badanych, widzimy, że najniższy odsetek wolontariuszy jest wśród emerytów i rencistów zaledwie 7%. Tak zróżnicowane zainteresowanie wolontariatem powoduje, że co trzeci polski wolontariusz ma mniej niż 25 lat, również co trzeci ma wykształcenie wyższe, a zaledwie co dziesiąty to emeryt lub rencista. Wykres nr 3. Odsetek osób wspierających materialnie organizacje społeczne Źródło: Źródło: J. Przewłocka, Raport z badań - Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%, [dostęp online] 13

14 W 2010 roku 54% Polaków przekazało pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji lub inicjatyw społecznych. Jednak w większości przypadków była to jednorazowa pomoc. Niewiele osób systematycznie wspiera finansowo konkretne działania będące obywatelską inicjatywą. Podobnie jak w przypadku wolontariatu, można zauważyć pewne tendencje związane z takimi cechami demograficznymi jak chociażby wykształcenie. W 2010 roku dary pieniężne lub rzeczowe przekazało organizacjom dwie trzecie Polaków, którzy ukończyli studia wyższe, i tylko 39% osób z wykształceniem podstawowym. Na chęć wspierania organizacji wpływa też miejsce zamieszkania filantropami częściej są osoby z miast (59%) niż mieszkańcy wsi (47%). Widoczne jest też nieco częstsze wsparcie organizacji ze strony kobiet (58%) niż mężczyzn (51%). Innym z zagadnień dotyczących kapitału społecznego jest aktywność polityczna. Rozpatrując dane dotyczące wyborów z 2010 roku można zauważyć, iż znaczna część obywateli nie korzysta z praw wyborczych. W naszym kraju udział w wyborach prezydenckich bierze około połowa uprawnionych do tego obywateli. W czasie I tury wyborów w 2010 roku odsetek głosujących wynosił 54,9 %. Niewielka część oddanych głosów była nieważna, zaledwie mniej niż 1%. W czasie II tury zagłosowało więcej osób o 0,4 punktu procentowego. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe frekwencja wyborcza jest niższa. W pierwszej turze wyborów samorządowych w 2010 roku zagłosowało 47,32 % uprawnionych do głosowania, a w II turze 35,31%, czyli o 12 punktów procentowych mniej. Jeśli chodzi o poszczególne województwa to największy odsetek wyborców odwiedził lokale wyborcze w województwie świętokrzyskim (53,59%) oraz w województwie mazowieckim (50,96%), zaś najmniejszy w województwach śląskim (42,94%) i opolskim (40,99%). Bibliografia 1. CZAPSKI J., 2008: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ. 2. PRZEWŁOCKA J., 2011: Zaangażowanie Społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1% Raport badań, SERIA BADANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, Warszawa. 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2012: Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa. 4. WALUKIEWICZ S., 2012: Kapitał społeczny, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 14

15 Daniel Druzd Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Tematykę przedsiębiorczości podejmują przedstawiciele wielu dyscyplin, co wynika z wielowymiarowości przedsiębiorczości jako zjawiska społeczno gospodarczego. Istnieje zatem wiele definicji tego pojęcia, skupiających się na różnych jego aspektach. Według Ricky ego Griffina przedsiębiorczość jest procesem organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Ta definicja wpisuje się w ujęcie przedsiębiorczości jako procesu konkretnej aktywności człowieka. Nie ulega wątpliwości, że właśnie taka aktywność jest szczególnie ważna w odniesieniu do mieszkańców obszarów wiejskich. Z powstawaniem przedsiębiorstw na obszarach wiejskich wiązane są nadzieje na rozwiązanie, choćby częściowe, problemów na wiejskim rynku pracy. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, która realizowana jest głównie przez zakładanie małych i średnich przedsiębiorstw, jest istotnym elementem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Podejmowanie działalności gospodarczej daje mieszkańcom obszarów wiejskich szansę na stworzenie źródeł dochodów o alternatywnym charakterze. W województwie mazowieckim na obszarach wiejskich - w 229 gminach wiejskich oraz w 50 gminach miejsko wiejskich (poza obszarami miast) - zamieszkuje prawie 2 mln osób. Stan rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich może być mierzony za pomocą wskaźnika przedsiębiorczości, wyrażonego np. liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego w 2011 roku na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało 115 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W ujęciu poszczególnych gmin wskaźnik ten kształtował się od 44 w gminie Wyszogród (cześć wiejska) do 365 podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie Lesznowola. W poniższej tabeli zamieszczono 10 15

16 gmin o najwyższym oraz 10 gmin o najniższym poziomie wskaźnika przedsiębiorczości. Najwyższa wartość wskaźnika charakteryzuje obszary wiejskie sąsiadujące z aglomeracją warszawską. Natomiast w gminach położonych na obszarach peryferyjnych województwa na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało kilkakrotnie mniej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Tabela nr 1. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Lp. Gmina Powiat 1 Lesznowola piaseczyński Michałowice pruszkowski Raszyn pruszkowski Nadarzyn pruszkowski Łomianki - obszar wiejski warszawski zachodni Stare Babice warszawski zachodni Izabelin warszawski zachodni Piaseczno - obszar wiejski piaseczyński Brwinów - obszar wiejski pruszkowski Jabłonna legionowski Chorzele - obszar wiejski przasnyski Rościszewo sierpecki Łyse ostrołęcki Baranowo ostrołęcki Przesmyki siedlecki Drobin - obszar wiejski płocki Przyłęk zwoleński Raciąż płoński Myszyniec - obszar wiejski ostrołęcki Wyszogród - obszar wiejski płocki 44 Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Wskaźnik przedsiębiorczości W 2011 roku na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego funkcjonowało podmiotów gospodarczych. Niemal 1/3 z nich prowadziła działalność w kategorii handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych. Co siódmy podmiot zajmował się budownictwem, a co dziesiąty przetwórstwem przemysłowym. 16

17 Rys nr 1. Struktura podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego według rodzajów działalności w 2011 roku Źródło: Obliczenie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Obszary wiejskie województwa mazowieckiego charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem wskaźnika przedsiębiorczości. Potrzebna jest zatem właściwa polityka wspierająca rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Jest to szczególnie ważne dla poprawy sytuacji mieszkańców terenów oddalonych znacznie od aglomeracji miejskich. Bibliografia Bank Danych Lokalnych GUS Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa

18 Ewelina Grądziel Koło Naukowe Ekonomistów SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ państwa na sprzedaż papierosów w Polsce Przemysł tytoniowy odgrywa ważną rolę w gospodarce wielu państw na świecie, daje zatrudnienie milionom ludzi, a wpływy z podatków są głównym źródłem utrzymania dla większości budżetów. W Polsce bezpośrednie obciążenia podatkowe dla tej gałęzi gospodarki, do których należą: akcyza, PIT, CIT i VAT stanowią niemal 10% wpływów budżetowych. Wykres 1. Spożycie papierosów na 1 mieszkańca w Polsce Źródło: opracowanie własne podstawie Państwo za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia stara się pokazać obywatelom negatywne skutki zarówno aktywnego, jak i biernego palenia papierosów i doprowadzić w ten sposób do zmniejszania się liczby osób uzależnionych. W dniu 9 listopada 1995 roku uchwalona została Ustawa o ochronie zdrowia publicznego przed skutkami używania tytoniu. Zawiera on m.in. zakaz sprzedaży nieletnim, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogu, leczenie osób uzależnionych, zakaz palenia w miejscach publicznych, zakaz reklamy. Od 1997 roku funkcjonuje w naszym kraju Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce, według którego Minister Zdrowia jest odpowiedzialny za Doskonalenie systemu prawnego regulującego zachowania konsumenckie i działania przedsiębiorców obecnych na rynku wyrobów tytoniowych, kontrolowanie przestrzegania zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych. Oznacza to m.in. eliminację niezgodnych z prawem działań marketingowych, czy wprowadzenie obrazkowych ostrzeżeń 18

19 zdrowotnych na paczkach papierosów. W 2004 roku podpisana została Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu. Efektem tych działań jest spadek odsetka osób będących nałogowymi palaczami. O ile w 1990 roku codziennie paliło w Polsce 55% mężczyzn i 29% kobiet, to w 2007 roku odnotowano odpowiednio 34% palących mężczyzn i 23% kobiet. Wykres 2. Odsetek osób będących nałogowymi palaczami Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cherukupalli R., Czart Ciesielski Ch., Weresa M. A., Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, s.6 W Polsce opodatkowanie papierosów jest głównie regulowane wymogami Unii Europejskiej, która wymaga od swoich członków stosowania kombinacji podatku kwotowego (stała kwota euro za 1000 papierosów) i podatku ad valorem (to jest podatku wyrażonego jako procent ceny detalicznej) i ustanawia zasady dopuszczalnego udziału określonych podatków w cenie końcowej. UE wymaga również akcyzy na poziomie pewnego minimum: zarówno jako wartości wyrażanej w euro, jak ułamka ceny. A dokładniej mówiąc podatek akcyzowy powinien stanowić co najmniej 60% ceny detalicznej paczki papierosów a podatek minimalny, wyrażony w euro, wynosił co najmniej 90 euro na 1000 papierosów. Polska i inne kraje, które niedawno weszły do Unii Europejskiej, mają czas na dostosowanie się w tej kwestii do 1 stycznia 2018 roku, podczas gdy pozostali członkowie musieli spełnić te wymagania do 1 stycznia 2014 roku. Podatek akcyzowy stanowi w Polsce dużą część procentową ceny końcowej wyrobów tytoniowych, jednak akcyza kwotowa w euro (podatek za 1000 papierosów) oraz cena papierosów są na jednym z najniższych poziomów spośród państw Unii Europejskiej. Oprócz akcyzy, papierosy są przedmiotem podatku od wartości dodanej (VAT), który jest pobierany na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Podatki akcyzowe są zazwyczaj dostosowywane przez kraje członkowskie co roku jako część procesu fiskalnego i zapewniają zgodności krajowych kierunków polityki z wymogami UE. 19

20 Wykres 3. Wpływy z opodatkowania wyrobów tytoniowych na tle konsumpcji papierosów na osobę Źródło: Poland Tabacco Taxes Report, Działania marketingowe w zakresie promocji wyrobów tytoniowych w Polsce są bardzo ograniczone. Ustawa z r z późniejszymi poprawkami zakazuje reklamy papierosów za pomocą tradycyjnych nośników reklamowych. Poza tym nie wolno eksponować pustych pudełek wyrobów tytoniowych w sklepach. Oferowana cena nie może być niższa niż wydrukowana na opakowaniu. Papierosy nie mogą być sprzedawane w systemie samoobsługowym. Dlatego koncerny tytoniowe zmuszone są do stosowania różnych strategii marketingowych np. odwrócenie uwagi opinii publicznej od szkodliwości palenia w kierunku śmieciowego jedzenia, jako czynnika ryzyka chorób. Bibliografia 1. CHERUKUPALLI R., CZART CIESIELSKI Ch., WERESA M. A., 2011, Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris. 2. CUKIERNIK T., Szaleństwo państwa w walce z papierosami, 3. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług, Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2012r., 20

21 Barbara Szumksta Koło Naukowe Ekonomistów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Inwestycje emocjonalne rynek win Inwestowanie w wino to sposób lokowania kapitału polegający na zakupie najwyższej klasy win. Jest to inwestycja oznaczana jako bezpieczna na rynku inwestycji alternatywnych. Można ją zaklasyfikować jako inwestycję emocjonalną obok inwestycji w samochody luksusowe, monety, czy też dzieła sztuki. Powyższa lokata kapitału, polegająca na zakupie najwyższej klasy win powinna trwać od 3 do 7 lat. W 2009 roku Polska importowała wino o łącznej wartości USD. Wśród krajów, z których import wina do Polski był największy należy wskazać Francję, Włochy i Bułgarię. Francja, jak wspomniano wcześniej, jest największym producentem wina na świecie. Inne kraje stanowiące znaczący udział w rynku win to Włochy, Hiszpania, Austria i Niemcy. Krajami Nowego Świata należącymi do największych producentów wina są Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki, Chile i Argentyna. Klasyfikacja Premier Cru 1855 została utworzona w 1855 roku z inicjatywy Napoleona III, który chciał, aby lista najlepszych win produkowanych w różnych rejonach Francji, została zaprezentowana podczas wielkiej paryskiej wystawy - Paris Universal Exhibition. Bordowska Izba Handlowo-Przemysłowa powierzyła to zadanie Syndykatowi Brokerów, którzy stworzyli klasyfikację w oparciu o obserwację i analizę najlepiej sprzedających się win na rynku. System przyporządkował 26 posiadłości z Sauternes i Barsac do trzech kategorii (Premier Cru Supérieur, Premiers Crus, Seconds Crus). Niekwestionowanym liderem win słodkich uznano posiadłość Chateau d'yquem, które umieszczono jako jedyne w klasyfikacji Premier Cru Classe. Podstawowe sposoby inwestycji w wino 1. Zakup wina na rynku pierwotnym polega na dokonaniu inwestycji w leżakujący w beczce trunek w okresie na 2 3 lata przed rozlaniem go do butelek. Dokonywana jest wówczas pierwsza ocena jakości, smaku oraz perspektywy wzrostu. Jest to inwestycja wysokiego ryzyka, ponieważ nie ma pewności, iż dany gatunek wina osiągnie odpowiednią jakość, a tym samym cenę. 2. Zakup wina w skrzynkach, które zostało już ocenione i sklasyfikowane. 21

22 Wealth Sulution oferuje zakup wina w skrzynkach. Zakończona inwestycja plasuje się następująco: Tabela nr 1. Notowania i wycena wina Data notowania Aktualna wartość inwestycji 1 Stopa zwrotu inwestycji % Data notowania Zmiana wartości skrzynki wina w modelowym portfelu Klienta Carruades de Lafite Rothschild Lynch Bages 2008 Mouton Haut Brion Lafite Rothschild % % % % % Źródło: opracowanie własne na podstawie [dostęp r.). Liv-Ex indeksem giełdy win Indeks Liv-Ex 100 wzrósł w grudniu o 0,9%, a w całym ubiegłym roku o 15,7%. Nie był to jednak najlepszy indeks "winnej" giełdy. Liderem pozostaje Liv-ex Claret Chip, skupiający najwyżej notowane wina premier crus z ostatnich 15 lat, który zyskał 19,8% w skali ostatniego roku. Wzrost tego indeksu spowodowany był ogromnym zainteresowaniem winami Mouton Rothschild i Lafite Rotschild. Indeks Liv-ex Fine Wine 100 notowania Liv-ex Fine Wine 100 zanotował duży spadek w zeszłym roku. Występuje tam sezonowość wahań kursów wina najniższe notowania w drugiej połowie roku. Możemy spodziewać się wzrostu cen 100 najlepszych win z Francji. Prześledzić można również spójność danych. Zbadanie danych Liv-ex 100 testem Cramer - von Mises daje wynik zgodny z rozkładem Gaussa dane są prawdziwe. O ryzyku inwestycji w wino Coraz więcej osób zauważa, że rynek win inwestycyjnych może zapewnić więcej niż satysfakcjonujące stopy zwrotu. W większości przypadków inwestycja pozwoli na podwojenie kapitału w horyzoncie 3-4 lat. Warto zadać jednak także pytanie o ryzyko związane z inwestycjami na tym rynku. Aby przeanalizować to zagadnienie Wine Advisors zestawiło wyniki miesięcznych stóp zwrotu za ostatnie 8 lat (X.2003 X.2011) dla rynków akcji (akcje amerykańskie S&P 500, akcje europejskie EuroStoxx 50, akcje polskie 1 Inwestycja w fundusz inwestycyjny wina; np. Fundusz inwestycyjny IPOPEMA Fine Wine FIZ. 2 Zakup udziałów w wybranych winnicach. 22

23 WIG 20), złota (Golds Spot) i ropy naftowej (European Brent Blend Crude Oil Spot Price). Analiza wykazała, że rynek wina prezentuje optymalną kombinację zwrot/ryzyko: Średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 18% (złoto i ropa 20%, akcje amerykańskie, europejskie i polskie odpowiednio 2%, 0 % i 8%); Dodatni wynik miesięczny wystąpił w 75% przypadków (złoto: 64%, S&P500: 60%, ropa: 59%); Wynik miesięczny gorszy od (-1%) wystąpił dla win inwestycyjnych w 11% przypadków (złoto: 32%, akcje europejskie: 35%, akcje amerykańskie: 36%, WIG 20 i ropa: 37% przypadków); Wynik miesięczny gorszy od (-5%) wystąpił dla win inwestycyjnych w 1% przypadków (złoto: 7%, akcje amerykańskie: 9%, akcje europejskie: 15%, WIG 20: 16% i ropa: 23% przypadków); Najgorszy wynik miesięczny to: (-12,3%) dla wina, (- 15,5%) dla akcji europejskich, (-16,5) dla S&P 500, (-16,8%) dla złota, (-24,4) dla WIG 20 i (-31,4%) dla ropy. Okazuje się więc, że długoterminowe inwestycje w akcje przynieść mogą niewielkie zwroty przy istotnie wysokim ryzyku, a inwestycje na rynkach złota i ropy są w stanie dać wysokie stopy zwrotu, jednak przy kilkukrotnie wyższym poziomie ryzyka niż na rynku win inwestycyjnych. Handel winem Istotnym sposobem zarobkowania może okazać się wejście w spółkę z dostawcą win zagranicznych. W przypadku Chateau Haut-Bailly Grand Cru Classe Pessac-Leognan AOC 2002; cena na rynku francuskim 255zł w hurcie do 398zł za butelkę w detalu. Stopa zwrotu dla handlu detalicznego to: R = 56% (nie licząc kosztów transportu). Innym przykładem dobrej transakcji stanie się Chateau Branaire Ducru cena na rynku polskim w hurcie we Francji 226 zł, a w Polsce 499 zł w detalu. Stopa zwrotu nie wliczając kosztów transportu to: R = 102% Bibliografia 1. Finanse Net Center Inwestycja w wino, [dostęp: r.] 2. Kostrzewski L., Miączyński P. Dyskonty biją się o rynek win w Polsce, Gazeta Wyborcza [dostęp online: r.] 3. Mikita M., Pełka W. 2009: Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa. 23

24 4. Perez K., Ziarko-Siwek U. 2011:Inwestycje Finansowe, CeDeWu.Pl Platinium, Warszawa. 5. Wealth Inwestycja w wino, [dostęp: r.] 24

25 Anna Maliszewska Koło Naukowe Ekonomistów SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych a zobowiązania tych sektorów wobec sektora bankowego w roku 2013 Celem opracowania było przedstawienie, jak zmieniała się dynamika przyjmowanych depozytów oraz udzielanych kredytów w sektorze bankowym wobec sektorów niefinansowego oraz budżetowego. Temat jest ważny, gdyż ukazuje on: Zaufanie społeczeństwa wobec sektora bankowego; Dynamikę zmian gromadzonych depozytów; Dynamikę zmian udzielanych kredytów; Poziom zadłużenia sektora budżetowego w sektorze bankowym. Przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów przez banki są podstawowymi operacjami bankowymi. Depozytami nazywamy kwoty pieniężne ulokowane w banku na czas nieoznaczony a vista bądź na czas oznaczony, natomiast kredytem nazywa się przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę kredytobiorcy na ustalonych warunkach. Kredyty są udzielane z zebranych depozytów, biorąc pod uwagę limity zaangażowań, które mają na celu dywersyfikację ryzyka kredytowego. Zbieranie depozytów przez banki to podstawowa operacja bierna, która ma na celu zwiększenie sumy środków znajdujących się do dyspozycji banku. Źródłem środków gromadzonych w ramach biernych operacji banku mogą być: Wkłady oszczędnościowe ludności,; Pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych przechowywane na rachunkach bankowych; Środki pieniężne sfery budżetowej, różnych instytucji i organizacji przechowywane na rachunkach bankowych; Lokaty przyjmowane od innych banków; Kredyt refinansowy zaciągany w banku centralnym (NBP). 25

26 Udzielanie kredytów jest natomiast jedną z operacji aktywnych, która ma na celu lokowanie zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju korzystne przedsięwzięcia. Do cech charakterystycznych kredytu można zaliczyć: Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą; Jest zobowiązaniem pieniężnym i odpłatnym; Dochodzi do skutku w momencie jej zawarcia; Ważnym elementem umowy jest oddanie środków do dyspozycji kredytobiorcy; Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca; Jest terminowa; Kredyt musi być celowy. W pracy sektor bankowy został podzielony na: Sektor bankowy z oddziałami zagranicznymi; Krajowe banki komercyjne działające z oddziałami zagranicznymi; Banki spółdzielcze. Należy również stwierdzić, że w naszym systemie bankowym jest 39 banków działających w formie spółek akcyjnych, 1 bank państwowy działający pod nazwą Banku Gospodarstwa Krajowego, 570 banków spółdzielczych oraz 18 przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Depozyty Depozyty, umieszczane w sektorze bankowym, są głównie w złotówkach i w euro. Inne waluty, niż te wyżej wymienione, występują znacznie rzadziej. Wykres 1 przedstawia ile przedsiębiorcy zdeponowali środków pieniężnych w sektorze bankowym. Firmy łącznie w 2013 roku ulokowały około 400 mld PLN w sektorze bankowym. Najmniej ich środków jest w bankach spółdzielczych, są to mało znaczące kwoty w porównaniu z całym sektorem. Może być to spowodowane małą znajomością tych banków czy ich niezbyt atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców. Pokazują to wszelkie rankingi, jak na przykład Ranking lokat dla firm czy Ranking kont firmowych na start, gdzie głównie wygrywają banki komercyjne. W drugim z nich pojawił się tylko jeden bank spółdzielczy zrzeszający. 26

27 Wykres 1. Depozyty zebrane przez sektor bankowy od przedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Wykres 2 przedstawia łączną wartość depozytów w sektorze bankowym uzyskanym od gospodarstw domowych. Jest to grupa, która najwięcej wpompowała pieniędzy w sektor bankowy. Jak widać, wartość depozytów w całym okresie badanym pozostawała na równym poziomie i nie spadła poniżej 1 bln PLN, czyli około 2,5 raza więcej niż przedsiębiorstwa (nieprecyzyjne). Na koniec roku 2013 wartość uzyskanych depozytów od gospodarstw domowych wynosiła prawie 1,1 bln PLN. Wykres 2. Depozyty zebrane przez sektor bankowy od gospodarstw domowych Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień

28 Wykres 3 przedstawia depozyty zebrane przez sektor bankowy od sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wartość owych depozytów wzrastała i malała bardzo nieregularnie i osiągnęła swoje minimum w na koniec roku (którego) wynosząc nieco ponad 110 mld PLN, a maksimum w listopadzie, kiedy wartość depozytów w sektorze bankowym od tych instytucji rządowych wyniosła ponad 180 mld PLN. W krajowych bankach komercyjnych z oddziałami zagranicznymi i w sektorze bankowym z oddziałami zagranicznymi najwięcej depozytów, bo między 65% a 75%, włożyły instytucje rządowe, znacznie mniej instytucje samorządowe, a depozyty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przekraczały 5%. FUS jest to państwowy fundusz celowy, który został powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych z zakresu I-go filaru. W bankach spółdzielczych sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż przeważają tam depozyty instytucji samorządowych, około 97%, a depozyty uiszczone przez FUS nie przekraczają 0,2%. Jak widać na wykresie, również instytucje państwowe niezbyt chętnie powierzają swoje pieniądze bankom spółdzielczym. Wykres 3. Depozyty zebrane przez sektor bankowy od sektora instytucji rządowych i samorządowych. Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Łączna suma depozytów w sektorze bankowym w roku 2013 to około 1,5 biliona PLN. Były to środki głównie gospodarstw domowych. Bankom nie jest łatwo pozyskać nowych klientów, czy utrzymać stałych. Jest to spowodowane głównie konkurencją na rynku 28

29 finansowym, a także spadkiem zaufania do tych instytucji. Najpopularniejszymi produktami oferowanymi przez banki są konta osobiste i konta oszczędnościowe. Kredyty i pożyczki Kredyty mieszkaniowe gospodarstwa domowe uzyskują w różnych walutach, głównie w złotówkach, frankach szwajcarskich oraz w euro. Kredyty konsumpcyjne, to głównie karty kredytowe, kredyty na zakup samochodu oraz inne kredyty, ratalne i konsumpcyjne. Pozostałe kredyty dzielą się na operacyjne, inwestycyjne, na pozostałe nieruchomości, a także pozostałe należności. Wykres 4 przedstawia w jakich łącznych kwotach gospodarstwa domowe zadłużały się w sektorze bankowym z oddziałami zagranicznymi. Łączna kwota zadłużenia w roku 2013 wynosiła ponad 550 mld PLN. Najwięcej należności banki posiadają od gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych, ponad 300 mld PLN. Prawie trzy razy mniej gospodarstwa domowe pożyczyły, na tak zwane, kredyty konsumpcyjne, a niewiele mniej na pozostałe. Wykres 4. Należności od gospodarstw domowych dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień

30 oddziałami Wykres 5 pokazuje podobną sytuację dla banków komercyjnych, które działają z zagranicznymi do sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi (styl). Konsumenci również w głównej mierze uzyskują kredyty mieszkaniowe. Łączna wartość udzielonych kredytów i pożyczek przez ten sektor dla gospodarstw domowych wynosi około 500 mld PLN. Wykres 5. Należności od gospodarstw domowych dla krajowych banków komercyjnych działających z oddziałami zagranicznymi Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Wykres 6 przedstawia sytuację odwrotną do poprzednich wykresów dla banków spółdzielczych (styl). Banki te, przede wszystkim posiadają mniejszy zasób kapitałowy, bo około 35 mld PLN. Udzielają głównie tzw. kredytów pozostałych, w tym są to głównie kredyty inwestycyjne. Natomiast konsumenci najmniej pozyskali kredytów mieszkaniowych (w grudniu rok ponad 5 mln PLN), prawie tyle samo, co konsumpcyjnych. 30

31 Wykres 6. Należności od gospodarstw domowych dla banków spółdzielczych Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Należności od przedsiębiorstw to głównie kredyty dla małych i średnich firm oraz dla dużych przedsiębiorstw. Kredyty te dzielimy na: Operacyjne; Inwestycyjne; Nieruchomości; Pozostałe należności. Wykresy 7 i 8 przedstawiają należności od przedsiębiorstw dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi oraz dla krajowych banków komercyjnych działających z oddziałami zagranicznymi. W obu przypadkach największa wartość udzielonych kredytów i pożyczek jest dla małych i średnich firm, aczkolwiek różnica między udzielonymi kredytami między małymi i średnimi firmami a dużymi wahała się pomiędzy 80 a 60 mld PLN. Łączna suma należności wobec sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi wynosiła ponad 270 mld PLN, a wobec krajowych banków komercyjnych działających z oddziałami zagranicznymi było to około 250 mld PLN. Przedsiębiorstwa pozyskują kredyty głównie na potrzeby operacyjne, które pomagają im w sfinansowaniu bieżących potrzeb firm, a dopiero potem na inwestycje, które pomagają przedsiębiorcom sfinansować inwestycje związane z prowadzoną przez nich działalnością. 31

32 Wykres 7. Należności od przedsiębiorstw dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Wykres 8. Należności od przedsiębiorstw dla krajowych banków komercyjnych działających z oddziałami zagranicznymi. Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Wykres 9 przedstawia dynamikę wzrostu należności dla banków spółdzielczych od przedsiębiorstw. Suma tych należności z miesiąca na miesiąc wzrastała, a w grudniu 32

33 osiągnęła łączną wartość 16,7 mld PLN z poziomu 14,7 mld PLN w styczniu. Banki spółdzielcze wzrost ten głównie zawdzięczają sektorowi MŚP, gdyż ich udział w należnościach wobec tego sektora wynosił średnio 98%. Należności od dużych przedsiębiorstw były mniej więcej równe z czym, lecz w grudniu ich wartość była o 72 mln PLN większa niż na początku roku. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, banki spółdzielcze udzielały głównie kredytów operacyjnych, a potem inwestycyjnych. Wykres 9. Należności od przedsiębiorstw dla banków spółdzielczych Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych dla banków to głównie należności od instytucji rządowych szczebla centralnego, instytucji samorządowych oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wykres 10 przedstawia zobowiązania sektora budżetowego wobec sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi. W tych bankach zadłużają się głównie instytucje rządowe szczebla centralnego, aczkolwiek instytucje samorządowe zadłużają się tam w niewiele mniejszym stopniu. Łączna wartość należności sektora budżetowego wobec sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi oscylowała wokół 90 mld PLN. Należności od FUS były znikome, i nie licząc stycznia roku (160 tys. PLN) oraz grudnia roku (208 tys. PLN), nie przekroczyły PLN. 33

34 Wykres 10. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Wykres 11 pokazuje, jak zmieniały się należności od sektora budżetowego wobec banków komercyjnych z oddziałami zagranicznymi. Tutaj również w największym stopniu zadłużały się instytucje rządowe szczebla centralnego i zadłużenie to wynosiło 46 mld PLN, natomiast należności od instytucji samorządowych do października zmniejszały się i osiągnęły wartość 38 mld PLN, do grudnia wartość ta wzrosła o 660 tys. PLN. Nie licząc stycznia (153 tys. PLN) oraz grudnia (201 tys. PLN), należności od FUS nie przekroczyły w żadnym miesiącu PLN. 34

35 Wykres 11. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych dla krajowych banków komercyjnych z oddziałami zagranicznymi Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Sytuacja w bankach spółdzielczych wyglądała inaczej. Przedstawia to wykres 12. Przede wszystkim łączna suma należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w poszczególnych miesiącach dla tych banków była od 17 razy mniejsza niż w pozostałych. W bankach spółdzielczych zadłużają się przede wszystkim instytucje samorządowe, w znacznie mniejszym stopniu instytucje rządowe szczebla centralnego, gdzie ich zadłużenie nie przekroczyło w żadnym miesiącu PLN, a w III i w IV kwartale ich zobowiązania wobec banków spółdzielczych nie przekroczyły PLN. Należności od FUS były stałe, i w każdym miesiącu wynosiły około PLN. 35

36 Wykres 12. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych dla banków spółdzielczych Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu KNF: Dane sektora bankowego kwiecień Według raportu Narodowego Banku Polskiego o stabilności systemu finansowego szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych w 2013 roku utrzymywała się na poziomie ponad 8%, a z kredytów mieszkaniowych pozostawał na tym samym poziomie około 1% (styl). Jeśli chodzi o szacunkową zyskowność kredytów dla dużych firm w 2013 roku był mniej więcej stały i wynosił ponad 0%, natomiast z kredytów dla małych i średnich firm spadł z poziomu ponad 2% do poziomu poniżej 2%. Jeśli chodzi o zaangażowanie banków wobec gospodarki w naszym kraju, to banki najchętniej przyznawały kredyty firmom zajmującym się przetwórstwem przemysłowym, potem przedsiębiorstwom zajmującym się handlem i naprawami oraz administracji publicznej. Natomiast najmniej kredytów dostali rolnicy i górnicy rok był rokiem udanym dla sektora bankowego, pomimo przybycia do niego w pewnym stopniu pozostałości kryzysu finansowego. Banki najwięcej depozytów uzyskują od gospodarstw domowych, jak i właśnie najwięcej należności banki posiadają u gospodarstw domowych. Firmy natomiast są mniej chętne do powierzania swoich pieniędzy bankom, czy pozyskiwania kapitału od nich. Jest to głównie spowodowane ich małą znajomością sektora finansowego oraz zachowania nieetycznego doradców, czy chęcią wykorzystania firm, 36

37 zamiast pomocy im (niewykorzystanie dźwigni finansowej, lecz maczugi finansowej). Dane z raportu Komisji Nadzoru Finansowego pokazują również, że Polacy nie lubią banków spółdzielczych. Może to być spowodowane brakiem znajomości tych banków, niezbyt atrakcyjną ich ofertą bądź po prostu słabym marketingiem, a przecież banki spółdzielcze są bardzo ważne dla polskiego sektora finansowego. Biografia 1. Bankowość w dobie rewolucji finansowej, [odczyt: ]. 2. Kredyt inwestycyjny, [odczyt: ]. 3. Kredyt operacyjny, [odczyt: ]. 4. Najpopularniejsze produkty bankowe, [odczyt: ]. 5. Najpopularniejsze produkty finansowe, produktyfinansowe.over-blog.com, [odczyt: ]. 6. Podmioty sektora bankowego, [odczyt ]. 7. Ranking lokat dla firm - wrzesień 2013, Ranking kont firmowych na start grudzień 2013, [odczyt ]. 8. Raport o stabilności systemu finansowego, nbp.pl, [odczyt: ]. 9. ZALESKA M., 2013, Bankowość, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa. 37

38 Anna Maliszewska Koło Naukowe Ekonomistów SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wzrost podatku VAT a konkurencyjność w Polsce Pojęcie konkurencji Konkurencja jest to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ze względu na cenę, jakość, warunki dostawy i inne charakterystyki, wpływające na decyzję zawarcia transakcji. Podatek VAT Podatek VAT definiuje się jako podatek od wartości dodanej; podatek od towarów i usług; podatek nakładany na każdą transakcję sprzedaży w procesie produkcji i dystrybucji. Podatek VAT został wprowadzony w Polsce w roku Wraz z przystąpieniem Polski Do Unii Europejskiej nastąpiła harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym. Od roku 2011 zmieniły się stawki podatku VAT, z 7% na 8% oraz z 22% na 23%, stawki 5% oraz 0% pozostały bez zmian. Dwie szkoły w jednej sprawie, czyli Keynes vs. Friedman Keynes m.in. w swoich założeniach uważał, że powinno się wprowadzać wysoko progresywne podatki, aby państwo m.in. dzięki nim mogło zwiększać ilość inwestycji, co w rezultacie zmniejszałoby bezrobocie. Friedman natomiast uważał, iż polityka fiskalna jest nieefektywna. To wolny rynek gwarantuje efektywną gospodarkę i poprzez niskie podatki zachęca właścicieli firm do inwestowania. Wykres 1. Dochody polskiego handlu zagranicznego w latach W porównaniu z rokiem bazowym, eksport w Polsce ma się w głównej mierze dobrze. W roku 2000 osiągnął pewną granicę i powoli spadał do roku W 2003 dochody nagle podskoczyły, by w 38

39 roku wejścia Polski do UE, przeżywały swoje apogeum. W 2005 roku poziom dochodów znacznie zmalał, lecz do roku 2007 regularnie wzrastał, by w 2008 nieznacznie spaść a w roku 2009 osiągnąć najniższą wartość, znacznie mniejszą od wartości bazowej. W roku 2010 poziom dochodów znacznie wzrósł, i nawet w roku 2011, gdy zmieniono stawki VAT, poziom dochodów zwiększył się. Wykres 2. Wydatki Polskiego handlu zagranicznego w latach W latach wydatki na import towarów do Polski nie były wysokie - ich poziom był trochę wyższy od poziomu bazowego. W latach poziom wydatków znacznie wzrastał. W 2005 roku poziom ten znacznie spadł po to, aby do roku 2007 wzrosnąć i przeżyć swe apogeum. Wydatki w 2008 roku nieznacznie zmalały, a w 2009 roku znacznie spadły poniżej poziomu bazowego. W latach wydatki wzrosły i pozostały na tym samym poziomie. Wykres 3. Zmiany konkurencyjności cenowej eksportu Źródło: Polska 2012 Raport o Stanie Handlu Zagranicznego. Rok 2011 przyniósł kontynuację zapoczątkowanej w 2005 r. tendencji do utrzymania realnej konkurencyjności cenowej na poziomie wyższym od jej poziomu nominalnego. Oznacza to, że w roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, zmiany relacji cen krajowych do zagranicznych (w stosunku do roku bazowego) łagodziły negatywny wpływ nominalnej aprecjacji waluty krajowej na konkurencyjność cenową eksportu. 39

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Copyright do wydania polskiego PZPF Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza źródeł zastanych

Analiza źródeł zastanych Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza źródeł zastanych wykonana w ramach projektu Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. Kadry dla innowacyjnego

Bardziej szczegółowo