HOLENDER ZDOBYŁ KOSZULKĘ TAURONA POLSKA. 67. Tour de Pologne. Wywiad z Markiem Kulesą Rynek energii Argentyna Pioruny kuliste NR 8 (22) SIERPIEŃ 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOLENDER ZDOBYŁ KOSZULKĘ TAURONA POLSKA. 67. Tour de Pologne. Wywiad z Markiem Kulesą Rynek energii Argentyna Pioruny kuliste NR 8 (22) SIERPIEŃ 2010"

Transkrypt

1 POLSKA ENERGIA MAGAZYN NR 8 (22) SIERPIEŃ 2010 GRUPY TAURON ISSN Tour de Pologne HOLENDER ZDOBYŁ KOSZULKĘ TAURONA Wywiad z Markiem Kulesą Rynek energii Argentyna Pioruny kuliste

2 V spis treści tauron nowa muzyka str flesz Polska musi zrealizować dwa projekty ccs Rośnie produkcja i zużycie energii Wszedł w życie obowiązek sprzedaży energii na giełdzie M jak miłość na rynku energii Projekt programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej przyjęty 06 wywiad z Markiem Kulesą, dyrektorem Biura towarzystawa obrotu Energią Rośnie zainteresowanie rynkiem energii 08 rynek Polacy nie korzystają z wolnego rynku energii 09 notowania Komentarz miesiąca 10 wydarzenia Zawsze nowa Muzyka 12 w grupie ESW gotowa do utylizacji osadów komunalnych Posterunek jak nowy Pierwszy etap przetargu na blok w PKE zakończony Prąd, woda, ciepło EnergiaPro Gigawat na Seminariach Regionalnych Marcin Gortat camp 2010 XiV Warsztaty Górnicze zakończone Enion Energia zwiększa wydajność pracy Przemiany elektroenergetyki oczami samorządowców Szkolenia rzeczników praw konsumentów 16 EnErgia w UE Jak będzie wyglądał sektor energetyczny za 40 lat? Różne wizje rozwoju (część 2) 18 raport Rynek energii argentyna 20 strategia System EPM w tauronie 22 wydarzenia Udany tour de Pologne 24 wydarzenia Wielki wyścig po nagrody 26 prawdy i mity Sieci elektroenergetyczne muszą się rozwij ać 28 EnErgia inaczej Kulista zagadka 30 felieton Z Salamanki do Berlina WYDAWCA: tauron Polska Energia Sa, Departament Komunikacji Rynkowej i PR, dyrektor Paweł Gniadek, tel Redakcja: Polska Energia, ul. Lwowska 23, Katowice, fax , Redaktor naczelny: Marcin Lauer, tel Zastępca red. naczelnego: Magdalena Rusinek, tel Zespół redakcyjny: Jacek Sakrejda, tel , tomasz Fornalczyk, tel , Marietta Stefaniak, tel Współpraca w Grupie Tauron: Południowy Koncern Węglowy Sa: Zofia Mrożek, tel ; Południowy Koncern Energetyczny Sa: Dariusz Wójcik, tel ; Elektrownia Stalowa Wola Sa: Jerzy Wieleba, tel ; Enion Sa: Ewa Groń, tel ; EnergiaPro Sa: Anna Wojcieszczyk, tel ; Elektrociepłownia tychy Sa: Aleksandra Gajecka, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Katowice Sa: Karolina Kmon, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej w Dąbrowie Górniczej Sa: Marek Sztuka, tel ; Enion Energia sp. z o.o.: Elżbieta Bukowiec, tel ; EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.: Marta Głuszek, tel Realizacja wydawnicza: Direct Publishing Group, ul. Genewska 37, Warszawa Biuro reklamy: anna Mocior, Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Zdjęcie na okładce: Lang team numer zamknięto 19 sierpnia 2010 r. Foto: MatERiaŁy PRaSoWE lato pełne wydarzeń Marcin LAUER redaktor naczelny W tym numerze wiele uwagi poświęcamy największemu kolarskiemu wyścigowi w Polsce tour de Pologne. tauron był jednym z kluczowych partnerów tego przedsięwzięcia. Ufundowaną przez nas nagrodę dla najlepszego górala wyścigu zdobył sympatyczny holenderski kolarz Johnny hoogerland. Jedną z kolumn poświęciliśmy także działaniom marketingowym, które toczyły się wokół wyścigu. Koniec wakacji to już tradycyjnie okres wybuchu wielkiej energii muzycznej na Śląsku. a nie mogło zabraknąć taurona tam, gdzie przecinają się drogi muzyki elektronicznej, muzyki alternatywnej, laptopowego folku, jazzu oraz muzyki kameralnej. a taką wybuchową mieszankę przygotowali fanom muzyki organizatorzy festiwalu tauron nowa Muzyka, który odbędzie się między 26 a 29 sierpnia w Katowicach. W tym roku rozszerzono formułę festiwalu o sztukę audiowizualną i fotografię, co jeszcze bardziej podnosi jego prestiż i rangę. choć sport i sztuka to wdzięczne tematy na okres kanikuły, nie unikamy kwestii trudniejszych. W Sejmie miało miejsce ważne posiedzenie Komisji Gospodarki, na którym mówiono o konieczności rządowego wsparcia dla budowy instalacji wychwytywania i magazynowania co 2 (tzw. ccs). W spotkaniu z parlamentarzystami brali udział przedstawiciele taurona, a gościem posiedzenia był przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. Zadajemy także pytanie, dlaczego Polacy w tak niewielkim stopniu korzystają z wolnego rynku energii. Poza naszym komentarzem redakcyjnym oddaliśmy też głos Markowi Kulesie, dyrektorowi Biura towarzystwa obrotu Energią. W wywiadzie udzielonym naszemu miesięcznikowi prezentuje on optymistyczną wizję rozwoju rynku obrotu energią elektryczną, choć wskazuje także przeszkody i zagrożenia. Zapraszam do lektury! polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 3

3 flesz gospodarczy polska musi zrealizować Dwa projekty ccs rośnie produkcja i zużycie energii Od stycznia do końca lipca krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło GWh i było o 4,75 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku 2009 wynika z informacji PSE operator. Rośnie także produkcja energii: od początku roku do końca lipca wyprodukowano GWh, czyli o 3,73 proc. więcej niż w tym samym okresie roku W pierwszych siedmiu miesiącach br. najbardziej wzrosła produkcja energii w farmach wiatrowych aż o 31,42 proc. (produkcja wyniosła 589 GWh), z węgla kamiennego Foto: arch. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek uczestniczył 20 lipca w posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki. na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele rządu RP, a także reprezentanci firm realizujących projekty oparte na czystych technologiach węglowych. Grupę tauron reprezentowali wiceprezesi tpe: Stanisław Tokarski i Krzysztof Zamasz, Henryk Tymowski, wiceprezes PKE, oraz Janusz Tchórz, dyrektor ds. rozwoju technologii w PKE. Głównym tematem spotkania było rządowe wsparcie dla instalacji wychwytywania i magazynowania co 2 (tzw. ccs) w Kędzierzynie i Bełchatowie. Szef Parlamentu Europejskiego został zapoznany ze stanem obecnym oraz perspektywami realizacji w Polsce inwestycji w instalacje ccs. W trakcie spotkania zapewnił, że jest zdeterminowany, by oba zgłoszone przez rząd do dofinansowania unij nego projekty zostały zrealizowane. W lipcu br. projekt decyzji komisji w sprawie uwarunkowań prawnych dofinansowania projektów demonstracyjnych ccs oraz odnawialnych źródeł energii przeszedł ostateczne uzgodnienia w Parlamencie Europejskim. Dokument ten zawiera oprócz samego mechanizmu wsparcia finansowego również kryteria konkursowe. W celu przyspieszenia wprowadzenia nowoczesnych technologii zmniejszających emisję co 2 Unia Europejska opracowała Program Projektów Demonstracyjnych ccs, w ramach którego powstanie 8-12 instalacji pilotażowych. Przetestują one kompletny łańcuch technologiczny ccs: wychwytywanie, transport i składowanie co 2. Środki na finansowanie projektów demonstracyjnych ccs oraz odnawialnych źródeł energii zostaną wydzielone z puli handlu uprawnieniami do emisji co 2 (dyrektywa EU EtS) na finansowanie innowacyjnych projektów zostanie przeznaczonych 300 mln uprawnień z ner-300 (new Entrance Reserve rezerwy dla nowych instalacji). Budżet przeznaczony na dofinansowanie zależy od ceny rynkowej uprawnień. Szacuje się, że w grę wchodzi kwota rzędu 7-12 mld euro. Polska ma szanse na dofinansowanie dwóch projektów: budowy elektrowni poligeneracyjnej realizowanej przez ZaK i PKE z Grupy tauron oraz projektu PGE Elektrowni Bełchatów. W wyścigu o środki unij ne niezbędne jest jednak wsparcie kraju członkowskiego. Konsorcjum ZaK/PKE od ponad roku zabiega o dofinansowanie inwestycji ze środków unij nych. Wiceminister skarbu państwa Adam Leszkiewicz podkreślił, że wsparcie rządowe jest możliwe, pod warunkiem, że za projektami przemawia ekonomia. Zdaniem wiceminister gospodarki ds. górnictwa i energetyki, Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, obie instalacje powinny zostać zbudowane. Dlatego też w Ministerstwie Gospodarki trwają końcowe prace nad dokumentem Kierunki rozwoju czystych technologii węglowych w Polsce. to szansa na znalezienie krajowego wsparcia finansowego dla projektów opartych na niskowęglowych technologiach. niestety, na razie pieniędzy nie ma. Potwierdziła to minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przyznała, że dopiero do programów operacyjnych na lata zostaną wpisane działania wspierające czyste technologie węglowe oraz ccs. Jednak Jerzy Buzek przypomniał o ponad 100 mln euro z funduszy unij nych na energetykę. Zdanie Jerzego Buzka podzielił minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski, który podkreślił, że projekty ccs trzeba za wszelką cenę realizować, bo to szansa ograniczenia emisji co 2 dla polskiej gospodarki opartej na węglu. Dlatego też resort intensywnie pracuje nad transpozycją unij nej dyrektywy ccs do prawa polskiego. Szczegółowo zostały omówione zmiany legislacyjne, pozwalające na podziemne składowanie co 2. Jerzy Buzek zapewnił o swoim wsparciu dla polskich projektów ccs. Podkreślił, że projekt ZaK/PKE jest kluczowy, gdyż dotyczy przyszłości polskiej energetyki. nawoływał do pokazania i przetestowania tej instalacji, ponieważ żadna inna technologia nie daje tak wysokiej sprawności. Wyraził również nadzieję, że nie zabraknie determinacji politycznej, by oba projekty zostały zrealizowane. Do końca roku inwestorzy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie projektów z unij nego programu ner-300. najpóźniej w grudniu 2011 r. Unia Europejska ma zdecydować, które zgłoszone projekty dostaną dotacje. (JT) o 5,83 proc. ( GWh) oraz gazu ziemnego 4,29 proc. (2390 GWh). Między początkiem stycznia a końcem lipca spadła natomiast produkcja energii z węgla brunatnego o 1,79 proc. i wyniosła GWh. Zmniejszył się (o 9,17 proc.) także poziom produkcji energii z innych źródeł odnawialnych, który ukształtował się na poziomie 8,2 GWh. Wzrost produkcji i zużycia energii powinien utrzymywać się w kolejnych miesiącach i w całym roku 2010 wskaźniki te powinny być o kilka procent wyższe niż w roku ubiegłym. (EM) wszedł w życie obowiązek sprzedaży energii na giełdzie sierpnia wszedł w życie przepis zobowiązujący wytwórców energii elektrycznej do 9 sprzedaży prądu na giełdach towarowych i rynkach regulowanych. W ten sposób wytwórcy muszą sprzedać przynajmniej 15 proc. energii wyprodukowanej w danym roku. na razie nie doprowadziło to do znaczącego wzrostu obrotów na towarowej Giełdzie Energii (tge). Jak informuje tge, 9 sierpnia obrót energią elektryczną na rynku dnia następnego (RDn) wyniósł MWh, a na rynku terminowym towarowym (Rtt) MWh. tge podkreśla, że lipiec na RDn, jak i na Rtt był rekordowym miesiącem. na RDn był najlepszy w jego 10-letniej historii. Łączny obrót na RDn wyniósł MWh, a udział tego rynku w łącznej produkcji energii elektrycznej w lipcu wyniósł ok. 4 proc. obroty w poszczególnych dniach wahały się w przedziale MWh. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie MWh (dni robocze: MWh, dni wolne: MWh). Łączne obroty w lipcu wykazały 15,2-proc. wzrost w stosunku do obrotów z czerwca br. i aż 100,8-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. (ER) m jak miłość na rynku energii Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął kampanię informacyjną Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz, która ma zachęcić odbiorców do zmiany sprzedawcy energii. Z badań społecznych wynika, że 89 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych nie ma świadomości, że może zmienić sprzedawcę. Specjalnie dla odbiorców przygotowaliśmy kampanię społeczną. celem kampanii jest likwidacja dysparytetu informacyjnego, który jest poważną barierą w rozwoju rynku wyjaśnia Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach kampanii, w lipcu w 18 polskich miastach pojawiło się 500 wielkoformatowych billboardów z informacjami o możliwości zmiany sprzedawcy energii w Warszawie zawisło ich 85, w aglomeracji katowickiej 70, w Łodzi 30, w trójmieście 35, w Krakowie 30, w Poznaniu i Wrocławiu po 25. Druga seria kampanii wielkoformatowej pojawi się 15 września. Wyemitowane zostaną także reklamy radiowe, które zaplanowano na ostatni tydzień sierpnia i dwa pierwsze tygodnie września. Kampania URE trwa od 28 maja. Wówczas to został wyemitowany popularny teleturniej Kocham cię, Polsko, w którym pojawiły się informacje związane z akcją i prawami odbiorców energii. Po wakacjach, w dwóch odcinkach serialu M jak miłość (najpopularniejszy serial emitowany przez tvp), pojawi się wątek edukacyjny dotyczący zmiany sprzedawcy. czas trwania kampanii URE zaplanowano na pół roku. Zakończenie wszystkich działań zaplanowano na 12 października. (EM) Foto: URE projekt programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej przyjęty Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej i skierowało go do uzgodnień międzyresortowych. Jednocześnie MG przyjęło także projekty założeń do projektów ustaw o energetyce jądrowej i o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową, które również trafiły do uzgodnień międzyresortowych. Projekt zakłada budowę do 2030 r. elektrowni jądrowych o mocy 6 tys. MW. Pierwszy blok jądrowy w Polsce ma zostać uruchomiony w roku Będzie wybudowany przez Polską Grupę Energetyczną, która do tego projektu wybierze jednego lub kilku współwykonawców. obecnie trwa proces wyboru lokalizacji elektrowni oraz partnera i technologii reaktora. Uczestnictwem w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zainteresowana jest także Grupa tauron. (ER) Foto: arch. 4 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 5

4 wywiad rozmowa z markiem kulesą, dyrektorem biura towarzystwa obrotu energią rośnie zainteresowanie rynkiem EnErgii Jak Pan ocenia sytuację na rynku energii elektrycznej? od końca roku 2009 widoczny jest duży wzrost zainteresowania rynkiem energii elektrycznej ze strony odbiorców końcowych i wzrost liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę, zwłaszcza z grup taryfowych B i c. Spowodowane jest to w dużej mierze sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia w roku 2009, kiedy odbiorcy z jednej strony zostali zaskoczeni podwyżką cen energii, a z drugiej kryzysem gospodarczym, który przełożył się na ich sytuację. W ostatnich miesiącach widzimy, że coraz więcej odbiorców nie tylko zmienia sprzedawcę, ale szerzej interesuje się rynkiem energii, podnoszeniem efektywności energetycznej, różnymi produktami na rynku energii elektrycznej. to krok w kierunku rynku odbiorcy końcowego. Jeśli chodzi o odbiorców z grupy taryfowej a, to już od dawna widać tam bardzo duże zainteresowanie korzyściami płynącymi z udziału w rynku energii elektrycznej. Wśród tych odbiorców wiedza na temat rynku jest na bardzo wysokim poziomie, odbiorcy uczestniczą w większości wydarzeń na rynku energii oraz w tworzeniu prawa regulującego jego działania i pracach nad stworzeniem nowego modelu tego rynku. Czy widoczne jest zainteresowanie rynkiem energii ze strony gospodarstw domowych? Jeśli chodzi o odbiorców z grupy G, czyli odbiorców w gospodarstwach domowych, poważną przeszkodą w rozwoju rynku w tym segmencie jest brak decyzji Prezesa URE o rezygnacji z obowiązku zatwierdzania taryf sprzedaży energii elektrycznej. to odbij a się negatywnie na działalności sprzedawców, ponieważ w dużej części tracą oni na sprzedaży energii tym odbiorcom. te straty są trudne do zrekompensowania przy zwiększonej konkurencji w grupie pozostałych odbiorców. Pozytywnie należy ocenić działania URE związane z kampanią informacyjną skierowaną do odbiorców Dopóki ceny energii dla gospodarstw domowych będą oderwane od cen rynkowych, trudno mówić o właściwym zadziałaniu mechanizmów gospodarczych indywidualnych oraz uruchomieniem witryn internetowych, pokazujących m.in., jak zmienić sprzedawcę. Pozostaje tylko postawienie kropki nad i, a więc uwolnienie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. toe jest zdania, że aby móc mówić o pełnej konkurencji na rynku energii, nie można działać pod przymusem taryfikacji dla sporej grupy odbiorców. nasze towarzystwo uczestniczy w wielu działaniach ułatwiających odbiorcom korzystanie z rynku. W czerwcu udało się opracować wzorzec umowy kompleksowej dla klientów będących gospodarstwami domowymi. Wzorzec ten ma być stosowany na terenie działania wszystkich sprzedawców z urzędu. Sprzedawców zainteresowanych zawieraniem umów kompleksowych w tej grupie odbiorców jest wielu. Pozytywnie oceniamy prace URE, w których uczestniczy także toe, nad opracowaniem kodeksu dobrych praktyk, jako wzorca dokumentu, który byłby przyjmowany przez poszczególnych sprzedawców. Wszystkie te elementy powinny naszym zdaniem przybliżyć decyzję Prezesa URE o pełnym uwolnieniu rynku energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiciele URE przekonują, że obecnie nie ma możliwości pełnego uwolnienia rynku, ponieważ przedsiębiorstwa energetyczne mają znacznie silniejszą pozycję niż odbiorcy. Zgadza się Pan z tą argumentacją? nie zgadzam się z takim rozumowaniem, ponieważ prowadzi ono do ponoszenia strat na sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi zjawiskami: z jednej strony konieczność, zdaniem Prezesa URE, ochrony gospodarstw domowych przed wykorzystaniem pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa energetyczne, a z drugiej strony ponoszenie strat na sprzedaży energii. trudno mówić o wykorzystaniu pozycji rynkowej, jeśli przez tak długi okres wciąż przymusza się sprzedawców do sprzedaży energii poniżej kosztów jej zakupu. obawa Prezesa URE przed wykorzystaniem pozycji dominującej przez sprzedawców jest nadmierna, ponieważ z roku na rok coraz bardziej oddalamy się od rynkowego poziomu cen energii elektrycznej w po- równaniu z cenami dla grupy G. Szkoda, że Prezes URE w 2010 r. nie zdecydował się na pełne uwolnienie rynku, ponieważ jest to rok, w którym ceny nie rosną, a przez pewien okres nawet miały tendencję spadkową. aż prosiło się, aby podjąć decyzję o uwolnieniu cen. Po to są takie instytucje jak URE oraz UoKiK, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich czy Federacja Konsumentów, aby patrzeć oczami odbiorcy na rynek energii, ale po jego uwolnieniu. nie podzielam optymizmu Prezesa URE, oczekującego przy obecnym poziomie cen wzrostu liczby odbiorców indywidualnych zmieniających sprzedawcę energii w grupie gospodarstw domowych. Dopóki ceny energii dla gospodarstw domowych będą oderwane od cen rynkowych, trudno mówić o właściwym zadziałaniu mechanizmów rynkowych. Jak Pan ocenia świadomość odbiorców w zakresie posiadania prawa do zmiany sprzedawcy? Świadomość możliwości, jakie niesie rynek energii w grupie mniejszych odbiorców komercyjnych i odbiorców indywidualnych, nie jest za wysoka. nawet wśród osób związanych z sektorem elektroenergetycznym mało kto decyduje się na zmianę sprzedawcy, wiele osób nie wie, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy. ta procedura jest stosunkowo prosta, nasz nowy sprzedawca może nam w tym pomóc. interesujące są w tym kontekście zachowa- Foto: arch. nia sprzedawców energii. od kilku lat sprzedawcy w coraz większym stopniu otwierają się na oczekiwania klientów, zmieniają oferty produktowe, reklamują się. to powoduje, że rynek uruchomił się w takim zakresie, gdzie są realne możliwości zaistnienia konkurencji. Sprzedawcy nie koncentrują się tylko na współpracy z największymi odbiorcami, ale także tymi średnimi i małymi. W chwili, gdy następuje uwolnienie rynku, naturalną rzeczą jest to, że rola sprzedawcy nie ogranicza się tylko do sprzedaży energii, ale przedstawia szeroką ofertę złożoną z wielu produktów. to, co się dzieje w grupie c, pokazuje właściwą drogę dla segmentu gospodarstw domowych najpierw uwolnienie i niestety wzrost cen, które przez Prezesa URE są tłumione poniżej rynkowych, a potem uruchomienie rynku oraz działalność edukacyjna. obecnie nie ma dużego zainteresowania ze strony sprzedawców aktywnym poszukiwaniem nowych klientów indywidualnych. trudno zmuszać sprzedawców do tego, aby masowo zaczęli oferować produkty grupie, w której rentowność sprzedaży jest bardzo niska lub wręcz ujemna. 9 sierpnia wszedł w życie obowiązek sprzedaży energii przez wytwórców poprzez publiczne formy sprzedaży. Jak to przełoży się na sytuację na rynku energii? Spodziewam się, że nastąpi kontynuacja obecnie występujących tendencji. niepokojące jest to, że w chwili wejścia tego obowiązku w życie brakuje przepisów wykonawczych w postaci rozporządzenia ministra gospodarki. Jak obowiązek giełdowy wpłynie na ceny energii? Mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i zbliżający się sezon kontraktacji energii na rok 2011, wydaje się, że ceny powinny w najlepszym wypadku utrzymywać się na obecnym poziomie, ale bardziej realne są wzrosty cen. Poprzez wymuszenia obligatoryjnych form sprzedaży pojawią się dodatkowe koszty, zarówno jeśli chodzi o bieżące działania, jak np. zabezpieczanie pozycji, ale także ponoszenie opłat transakcyjnych. Rozmawiał Igor Jackowicz 6 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 7

5 rynek notowania 1 lipca minęły trzy lata od Uzyskania przez wszystkich odbiorców prawa Do zmiany sprzedawcy EnErgii. polskie przedsiębiorstwa, instytucje oraz odbiorcy indywidualni prawie w ogóle z tej możliwości nie korzystają polacy nie korzystają z wolnego rynku energii Klienci indywidualni uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii 1 lipca 2007 r., przedsiębiorstwa oraz instytucje jeszcze wcześniej. Mimo uproszczeń i skrócenia procedur zmiany sprzedawcy, ciągle niewielu odbiorców indywidualnych skorzystało z tej możliwości, choć widoczna jest powolna tendencja wzrostowa. wzrost rynku O 210 PrOc. Zmiana sprzedawcy energii jest możliwa dzięki wprowadzeniu tzw. zasady dostępu stron trzecich do sieci (zasada tpa z ang. third Party access). oznacza ona możliwość korzystania z infrastruktury przesyłowej energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej. W praktyce zasada tpa sprowadza się do dokonywania przez odbiorcę końcowego zakupów energii elektrycznej u dowolnego producenta lub innego podmiotu, zajmującego się handlem energią (zazwyczaj spółki obrotu), który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. Według wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na koniec roku 2009 było 1537 odbiorców z grup taryfowych a, B i c (czyli odbiorców komercyjnych) i 1062 odbiorców z grupy G (czyli gospodarstw domowych), którzy zmienili sprzedawcę energii. W roku 2010 te liczby wzrosły. tylko od stycznia do czerwca 2010 r. liczba odbiorców w grupach taryfowych a, B i c, korzystających z usług nowego sprzedawcy energii elektrycznej, zwiększyła się o 210 proc., czyli o 3232 odbiorców. nikłe zainteresowanie gospodarstw domowych zmianą dostawcy energii jest spowodowane utrzymywaniem przez UrE obowiązku zatwierdzania taryf tej grupie odbiorców, co powoduje, że proponowanie nowej, konkurencyjnej oferty przez spółki obrotu energią nie zawsze jest opłacalne W tym samym okresie liczba gospodarstw domowych, które zdecydowały się na ten krok, nie uległa znaczącej zmianie i zwiększyła się jedynie o 9,5 proc. na koniec czerwca 2010 r. z nowego sprzedawcy energii korzystało 1163 odbiorców indywidualnych. URE podsumowuje, że na koniec 2009 r. było 2599 odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii, a na koniec czerwca 2010 r W pierwszym półroczu 2010 r. odbiorcy korzystający z usług nowego sprzedawcy kupili łącznie MWh. najwięcej energii dostarczył Vattenfall Distribution Poland MWh, Enion Sa MWh, Energa- -operator MWh, a tuż za nią EnergiaPro Sa MWh oraz Enea operator z MWh dostarczonej energii. tauron w Ofensywie W najbliższym okresie z pewnością rosnąć będzie liczba odbiorców komercyjnych, którzy będą zmieniać sprzedawcę energii. W przypadku odbiorców indywidualnych wzrost będzie niewielki. nikłe zainteresowanie gospodarstw domowych zmianą jest spowodowane utrzymywaniem przez URE obowiązku zatwierdzania taryf tej grupie odbiorców, co powoduje, że proponowanie nowej, konkurencyjnej oferty przez spółki obrotu energią nie zawsze jest opłacalne. Grupa tauron Polska Energia prowadzi aktywne działania na rzecz pozyskiwania nowych biznesowych klientów poza obszarem swojego działania, osiągając w tym zakresie duże sukcesy. W strategii korporacyjnej taurona podkreślono, że misją Grupy jest zapewnienie energii klientom w oparciu o najlepsze praktyki. oznacza to koncentrację na działaniach mających na celu identyfikację i wypełnianie potrzeb klientów. to może być osiągnięte poprzez sprzedaż energii po atrakcyjnej cenie i na korzystnych dla klienta warunkach. takie działanie pozwoli umocnić się Grupie tauron na pozycji jednego z wiodących sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. Emil Różański Witold Lebek biuro analiz rynku tauron polska energia sa komentarz miesiąca Lipiec był kolejnym miesiącem, który charakteryzował się wzrostem cen energii elektrycznej na rynku spot, spowodowanym w głównej mierze warunkami pogodowymi. W pierwszych dwóch dekadach miesiąca średni poziom cen tygodniowych kształtował się na zbliżonym poziomie (od 197,18 do 200,20 zł/mwh), natomiast ostatni tydzień, ze względu na ochłodzenie, zamknął się średnią ceną na poziomie 183,73 zł/mwh. W lipcu średnia cena na rynku dnia następnego tge wyniosła 196,01 zł/mwh (+1,63 proc. MtM), a jednostkowe koszty bilansowania osiągnęły poziom 192 zł/mwh (-1,44 proc. MtM). Zapotrzebowanie KSE na moc wzrosło średnio o 5,4 proc. w stosunku do lipca 2009 r., czego przyczyną były relatywnie dobra kondycja gospodarki oraz wysoka temperatura, kształtująca się na średnim poziomie 20,5 st. c (o 0,8 st. c wyższa niż w analogicznym okresie 2009 r.). W przeliczeniu na euro spot w Polsce był o ponad 2 /MWh wyższy niż w krajach sąsiednich (48,02 /MWh). W niemczech na EPEX Spot było to 45,83 /MWh, na czeskim ote 46,10 /MWh, zaś na giełdzie nordpool 45,43 /MWh. Wysoki poziom średniej za lipiec spowodowany był w głównej 220 mierze wysokimi cenami 210 off-peak, które wzrosły 200 o ok. 3 proc. (MtM) do po ziomu 181,83 zł/mwh. 170 Wsparciem dla wyso- 160 kich cen spot były również kontrakty ter- 130 minowe w Polsce kontrakty na sierpień osiągnęły średnią na poziomie 191,22 zł/mwh, wyższą o ponad 1 zł/mwh od kontraktów front month w czerwcu. W związku z wejściem (9 sierpnia) w życie zapisów ustawy Prawo energetyczne (dotyczących obliga giełdowego) sytuacja na rynku jest niepewna. Można zauważyć, że uczestnicy rynku częściowo wstrzymują się z kontraktacją na 2011 r. w celu ewentualnej korekty prognoz dla kontraktów na iv kwartał 2010 r. i na rok następny. notowania kontraktów rocznych cal11 zawierały się w przedziale od 193,3 do 195 zł/mwh, Cena [zł/mwh] Cena [ /MWh] $/bbl USD/t Średnie ceny i wolumeny energii elektrycznej na TGE i Rynku Bilansującym w lipcu 2010 r. Średnie ceny energii w kontraktach SPOT na rynkach europejskich w lipcu 2010 r. co ostatecznie dało średnią na poziomie ok. 194,28 zł/mwh przy dwukrotnie wyższej płynności niż w czerwcu. na rynku surowców energetycznych początek miesiąca charakteryzował się stabilizacją cen, zarówno ropy, jak i węgla. następnie obserwowaliśmy nieznaczne wahania cen węgla, które do końca miesiąca charakteryzowały się nieznaczną tendencją spadkową, przy braku korelacji z cenami ropy, które podlegały większym fluktuacjom i do końca miesiąca zachowały tendencję wzrostową. nałożony w ubiegłym miesiącu zakaz odwiertów na wodach terytorialnych USa powoduje wzrost średniej ceny baryłki ropy Brent do poziomu 76,4 $/bbl (+6 proc. MtM). Z kolei ceny węgla spadały głównie z powodu gorszych wyników gospodarczych chin i USa. Kontrakty front month cif ara (sierpień 2010 r.) osiągnęły maksymalny poziom 95,25 $/t na początku miesiąca, by w ciągu trzech tygodni spaść do poziomu 91,8 $/t, co skorelowane było z lokalnym spadkiem cen ropy i gazu. ostatecznie zamknięcie miesiąca przyjęło wartość 93,13 $/t, co dało średnią cenę na poziomie 93,09 $/t (-1 proc. MtM). Bardzo duże wahania cen występowały na rynku uprawnień do emisji co 2, który, podobnie jak rynek węgla, charak- teryzował się tendencją spadkową. Maksymalną cenę zamknięcia zanotowano 5 lipca na poziomie 15,23 /t po tej dacie ceny co przeszły w trend spadkowy z lekkimi odbiciami pod koniec drugiej i trzeciej dekady miesiąca. Śred nia cena spot na giełdzie Bluenext ukształtowała 2000 się na poziomie 14,22 /t (-7,2 proc. MtM) i była , EEX NordPool OTE TGE TGE CRO TGE CRO Ceny węgla, ropy naftowej oraz emisji CO 2 w lipcu 2010 r Brent Oil Coal CIF ARA BlueNext CO 2: EUA Spot 15,90 15,70 15,50 15,30 14,90 14,70 14,50 Wolumen [MWh] /t Źródło: biuro analiz rynku tauron polska energia sa najniższa od trzech miesięcy. Silne spadki cen uprawnień spowodowane były m.in. brakiem jednoznacznej polityki w zakresie zwiększenia redukcji emisji z poziomu 20 proc. do 30 proc. w 2020 r., co zakomunikowali solidarnie ministrowie ekologii z niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, stojący na stanowisku, że obecne cele w zakresie ograniczenia emisji są niewystarczające do wygenerowania dostatecznych bodźców promujących inwestycje w zieloną energetykę. 8 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 9

6 wywiad wydarzenia tak jak w UBiEgłym roku w ostatnich Dniach sierpnia na terenie dawnej kwk katowice odbędzie się kolejna edycja Festiwalu tauron nowa muzyka. i znów zobaczymy największe gwiazdy elektronicznej alternatywy Foto: MatERiaŁy PRaSoWE zawsze nowa V Wśród zaproszonych wykonawców posłuchamy m.in. Bonobo (u dołu) i Jaga Jazzist (od góry) i Lou Rhodes (z prawej) muzyka Marceli SZPAK tegoroczna edycja festiwalu tauron nowa Muzyka zapowiada się doskonale. Możemy się spodziewać najlepszych wykonawców nowych brzmień. od 26 do 29 sierpnia na terenach KWK Katowice, w auli katowickiej akademii Muzycznej oraz w industrialnych wnętrzach zabytkowego Szybu Wilson, pojawią się takie gwiazdy, jak wspaniała Lou Rhodes, wokalistka kultowej formacji Lamb, prawdziwa legenda muzyki elektronicznej duet autechre, czy zupełnie nieobliczalny i nieprzewidywalny Gonjasufi, który w ubiegłym roku okazał się niespodziewanym faworytem. oprócz nich w Katowicach pojawią się również wykonawcy działający w nieco innych obszarach muzycznych, jak skandynawska formacja jazzowa Jaga Jazzist, taneczny duet Moderat oraz genialny amerykański producent i kompozytor Guilerrmo Scott Heren, który jako Prefuse 73 wystąpi przy akompaniamencie tyskiej orkiestry kameralnej aukso. Miłośników tanecznego szaleństwa bez wątpienia czekają chwile prawdziwej ekstazy podczas setów Marry Ann Hobbs, prezenterki związanej od lat z radiem BBc, czy też twórcy ukrywającego się pod pseudonimem kidkanevil, który od lat uznawany jest za jednego z czołowych brytyjskich DJ-ów. Dla tych, którzy poszukują w muzyce wyciszenia i fantastycznych kompozycji, przygotowaliśmy nie lada gratkę w postaci pierwszego w Polsce koncertu Bibio, jednego z najciekawszych współczesnych twórców egzotycznego laptopowego folku oraz kolejnego w dziejach naszego festiwalu występu ulubieńca polskiej publiczności Bonobo, któremu tym razem będzie towarzyszył zespół wybitnych instrumentalistów oraz zaproszeni goście. Pozostałe gwiazdy, które pojawią się w KWK Katowice, to: nosaj thing, King Midas Sound, Loco Star, Loops haunt, Mauriolanza, DMX crew, Pink Freud, Floating Points, Envee, Paula & Karol, Polish Brass Ensemble & Makaruk, Pantha du Prince, the Gasslamp Killer, Kamp!, three trapped tigers, niwea, Maceo Wyro, Schemeboys. Foto: MatERiaŁy PRaSoWE tograficzne prowadzone przez najwybitniejszych fotografików z całej Polski. odbywają się one od początku sierpnia w katowickim Rondzie Sztuki, gdzie również będzie mieć miejsce wernisaż trzech uznanych twórców związanych z agencją Shootme: Tomasza Albina, Pawła Fabjańskiego i Jacka Kołodziejskiego. Przedstawią oni swoje prace zgromadzone pod wspólnym tytułem autofire. Zwieńczeniem wystawy, nad którą kuratelę sprawuje Magda Garncarek, będą trzy dni warsztatów fotograficznych, odbywających się równolegle z festiwalem tauron nowa Muzyka. Pierwszego dnia tomasz albiński zaprezentuje interaktywny warsztat fotografii reklamowej, podczas którego po- audio, foto, sztuka! to jednak jedynie początek atrakcji, ponieważ postanowiliśmy poszerzyć ofertę naszego festiwalu o wydarzenie związane nie tylko z muzyką. Dlatego chcemy zorganizować wystawy i warsztaty fokazane zostaną tajniki tworzenia zdjęć komercyjnych. Dzień drugi to warsztat mistrzowski Pawła Fabjańskiego niezła Sztuka, dotyczący styku fotografii mody ze sztuką. ostatniego dnia odbędzie się wykład Jacka Kołodziejskiego zatytułowany Fleszem w oczy, podczas którego podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy w pracy fotografa większe znaczenie ma perfekcyjny warsztat, czy pomysłowość i kreatywność. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, należy jednak pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc. nakręceni to oczywiście nie koniec atrakcji. Przygotowaliśmy bowiem konkurs dla amatorskich twórców teledysków clip on Festival, oferując im niecodzienną możliwość nakręcenia wideoklipu dla jednej z festiwalowych gwiazd. Między 1 a 15 sierpnia, 15 uprzednio wybranych (w internetowych eliminacjach) reżyserów z całej Polski musiało zmierzyć się z muzyką któregoś z artystów i stworzyć do niej teledysk. Finał clip on Festival odbędzie się 29 sierpnia w centrum Sztuki Filmowej Silesia o godz. 17 (wstęp bezpłatny). tuż po pokazie przygotowano jedyną na Śląsku projekcję filmu the White Stripes Under Great White northern Lights niesamowitego filmu dokumentalnego o tournée legendarnych Białych Pasów po Kanadzie w 2007 r. W tym samym miejscu przez cały czas Foto: EaSt news trwania festiwalu będzie można również zobaczyć trzy doskonałe polskie filmy: Wszystko, co kocham Jacka Borcucha (pt , sob , nd ), Falę Piotra Łazarkiewicza (pt , sob , nd ) oraz Zew wolności Leszka Gnoińskiego (pt , sob , nd ). Mamy nadzieję, że te wszystkie atrakcje, a także industrialowe wycieczki po zabytkach górnośląskiego przemysłu oraz zawody w turbogolfa zorganizowane przez alternatiff turistik, pozwolą gościom festiwalu tauron nowa Muzyka jeszcze ciekawiej spędzić czas podczas piątej już edycji tego niezwykłego, audiowizualnego święta sztuki alternatywnej. 10 polska EnErGIa nr 8 (22)/2010 polska EnErGIa nr 8 (22)/

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji Nr 9 (35) Wrzesień 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 strategia Reorganizacja spółek w Grupie wywiad ANDRZEJ KRASZEWSKI Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji biznes

Bardziej szczegółowo

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja polska EnerGIA magazyn NR 10 (24) październik 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja wydarzenia spis treści Jubileuszowa nagroda

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010 polska EnerGIA magazyn NR 1 (15) styczeń 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Graliśmy w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami wywiad wydarzenia spis treści PRAWDY

Bardziej szczegółowo

Giełdowy debiut Taurona

Giełdowy debiut Taurona polska EnerGIA magazyn NR 6 (20) czerwiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Giełdowy debiut Taurona Wywiad z min. Gradem Rynek energii RPA Prąd wprost z orbity spis treści Marcin Lauer Redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Energetyka będzie się rozwijać

Energetyka będzie się rozwijać polska EnerGIA magazyn NR 2 (4) LUTY 29 grupy tauron ISSN 1689-34 Tauron liderem sprzedaży detalicznej Łańcuch wartości Odnawialne źródła energii Wiceminister Skarbu Joanna Schmid: Energetyka będzie się

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012 Nr 10 (48) Październik 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 strategia Dzień Inwestora Indywidualnego wydarzenia Atomowe BIZNES Tauron awansuje w rankingach porozumienie raport Renesans węgla wydarzenia

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne polska EnerGIA magazyn NR 7 (21) lipiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne spis treści sponsor główny: AUTECHRE JAGA JAZZIST

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (41) Marzec 2012. wywiad Jerzy Buzek: Weto to ostateczność. raport Kontrowersje wokół OZE. wydarzenia. Zima z Tauronem

Nr 3 (41) Marzec 2012. wywiad Jerzy Buzek: Weto to ostateczność. raport Kontrowersje wokół OZE. wydarzenia. Zima z Tauronem Nr 3 (41) Marzec 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 wywiad Jerzy Buzek: Weto to ostateczność raport Kontrowersje wokół OZE wydarzenia Zima z Tauronem wydarzenia Polska Energia 3 (41) 2012 VII Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZIMA Z TAURONEM. Wywiad z Antonim Tajdusiem O trendach w światowej energetyce i w górnictwie. Grupa Bezpieczniki w pracy

ZIMA Z TAURONEM. Wywiad z Antonim Tajdusiem O trendach w światowej energetyce i w górnictwie. Grupa Bezpieczniki w pracy NR 1 (75) STYCZEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET ZIMA Z TAURONEM str. 22 str. 4 Wywiad z Antonim Tajdusiem O trendach w światowej energetyce i w górnictwie str. 2 Biznes Tauron ponownie w RESPECT

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

NIECH ŻYJE NAM str. 14 GÓRNICZY STAN. Grupa

NIECH ŻYJE NAM str. 14 GÓRNICZY STAN. Grupa NR 12 (74) GRUDZIEŃ 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET Grupa GÓRNICZY STAN NIECH ŻYJE NAM str. 14 str. 4 Wywiad z Grzegorzem Zielińskim Stabilne otoczenie to niższe koszty str. 10 Biznes Rakiety Biznesu

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki NR 6 (80) CZERWIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Innowacje PIERWIASTEK DO SKREŚLENIA str. 10 str. 4 GOŚĆ NUMERU Rainer Kiechl Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

Bardziej szczegółowo

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU Lipiec upłynął w Polsce, i nie tylko, pod znakiem niespotykanej fali upałów. Póki co jednak nasza energetyka poradziła sobie z pogodą całkiem nieźle. Rodzi się natomiast w związku z tym pytanie: czy nie

Bardziej szczegółowo

LATO Z ENERGIĄ. Tauron przedstawia. Biznes Podróże gigantów Transport olbrzymich urządzeń do elektrociepłowni Stalowa Wola

LATO Z ENERGIĄ. Tauron przedstawia. Biznes Podróże gigantów Transport olbrzymich urządzeń do elektrociepłowni Stalowa Wola NR 8 ( 70) SIERPIEŃ 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET Tauron przedstawia LATO Z ENERGIĄ str. 4 Wywiad z Jerzym Dudkiem O drodze z kopalni na stadiony piłkarskie str. 10 Biznes Sprawniejsza obsługa

Bardziej szczegółowo

POWRÓT KRÓLA MAGAZYN GRUPY TAURON. Promocja. str. 22. Innowacje i relacje z otoczeniem kluczem do powodzenia firm POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET

POWRÓT KRÓLA MAGAZYN GRUPY TAURON. Promocja. str. 22. Innowacje i relacje z otoczeniem kluczem do powodzenia firm POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET NR 7 (81) LIPIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Promocja POWRÓT KRÓLA str. 22 str. 4 GOŚĆ NUMERU Jerzy Hausner Innowacje i relacje z otoniem klum do powodzenia firm str. 18

Bardziej szczegółowo