PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ODLEWNICTWA"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2004, T. 54 I. Artykuły ogólne Bogacz T., Marcinkowski J.: Dziesięciolecie działalności METALODLEW SA (Decade of activity of Metal- -odlew SA ) Nr 1, s Franaszek T.: Już po raz piąty... (Fifth time already...) Nr 4, s Franaszek T.: Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2003, Nr 2, s Główka J.: Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach ( ) Adamczyk S.J. Nr 5, s Górny Z.: Światowy Kongres Odlewnictwa w Turcji, Nr 12, s Jasińska M.: Od Redakcji (Editorial) Nr 2, s Jasińska M.: Zaczynamy od Hanoweru... (We Start from Hannover...) Nr 3, s. 215 Jasińska M.: Międzynarodowe Targi Poznańskie pierwsze w Unii... (Poznań International Fair first time after EU enlargement) Nr 5, s Jasińska M.: U progu lata... (On the brink of summer...) Nr 6, s Jasińska M.: Promujemy polskie odlewnictwo (Promoting Polish Foundry) Nr 7-8, s Jasińska M.: W odlewnictwie nie ma końca lata... (There is no end of summer in the foundry...) Nr 9, s Jasińska M.: Kolejny Jubileusz... (Another Jubillee...) Nr 10-11, s Jasińska M., Kiełbik M., Dobosz W.: 10. Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX (The International Foundry Fair Fondex 2004) Nr 6, s Karczewski L.: Analiza społecznej odpowiedzialności firm, Nr 9, s Kielczyk R.: Jubileusz 150-lecia istnienia Odlewni Żeliwa Drawski SA już wkrótce (Hundred fiftieth anniversary of the existing of the Iron Foundry DRAWSKI SA before long) Nr 3, s Krokosz J.: Wydawnictwa z III Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pt. Ludwisarstwo w Polsce, Nr 2, s Lewandowski J.L.: Dyplom, który daje pracę (Diploma assuring job) Nr 4, s Lewandowski K.: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w 50-lecie Oddziału Katowickiego, Nr 10-11, s Marcinkowski J.: Angielsko-Polski Słownik Terminologiczny Programów Rozwoju Regionalnego, Nr 4, s Marcinkowski J.: Jakim jest nasz zawód odlewnika (1) (How is our foundryman s profession?) Nr 10-11, s Marcinkowski J.: Jakim jest nasz zawód odlewnika (2) (How is our foundryman s profession?) Nr 12, s Marcinkowski J.: Nowa książka z odlewnictwa staliwa, Nr 4, s Marcinkowski J.: Recenzja Słownika Przeróbki Plastycznej Metali Wilhelma Goreckiego, Nr 1, s. 88. of English (2), Nr 2, s of English (3), Nr 3, s of English (4), Nr 4, s of English (6), Nr 5, s of English (7), Nr 6, s of English (8), Nr 9, s of English (9), Nr 10-11, s of English (10), Nr 12, s Lewandowski K.: Odlewnia Żeliwa EE SA w Zawierciu z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału Katowickiego STOP (Odlewnia Żeliwa EE SA in Zawiercie in The 50 th Anniversary of Katowice Branch Of Polish Foundrymen s Association (STOP)) Nr 10-11, s Pawelec P.: X Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2004 w Kielcach, Nr 7-8, s PEDMO SA w Tychach przedstawia się... (PEDMO SA introduce yourself...) Nr 4, s lat obecności PEDMO SA na rynku materiałów ogniotrwałych (50 years of the presence PEDMO SA on the refractories market) Nr 7-8, s Podrzucki Cz.: Recenzja podręcznika: Franciszek Bińczyk Konstrukcyjne stopy odlewnicze. 219 stron, 110 rysunków, 54 tablice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, Nr 1, s. 89. Przemysł Odlewniczy (Foundry Industry) Nr 3, s Pucka G.: 50 lat działalności Katowickiego Oddziału STOP (Fiftieth anniversary of the division of Polish Foundrymen Society in Katowice History and Present) Nr 12, s lecie urodzin Profesora Józefa Gawrońskiego, Nr 6, s Suchy J.S.: Na ten Nowy Rok! Koleżanki i Koledzy Odlewnicy, Drodzy czytelnicy! (To this New Year! Ladies and Gentleman! Colleagues and Foundrymen! Dear Readers!) Nr 1, s. 15. Oznaczenia skrótów w tekście: BIOIG Biuletyn Informacyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej. Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 1

2 Tak mówią o nas referencje, Nr 1, s Targi METAL 2004 w 10-lecie swej działalności, Nr 10-11, s U progu kolejnego roku... (At the beginning of the next year...) Nr 12, s Włodarczyk M.: Jubileuszowe spotkanie METALODLEW SA, Nr 2, s Zarządzanie... Nr 6, s Z Bydgoszczy... Nr 3, s II. Materiały formierskie i pomocnicze Asłanowicz M.: Firma Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ciągle modyfikuje i ulepsza metodę zimnej rdzennicy (cold- -box) (The Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH Company Continuously Modifies and Improves the Cold-box Method) Nr 7-8, s Baier D., Schmidt F.: NAMORIT Nowy rodzaj bentonitu do klasycznych mas formierskich (NAMORIT New kind of bentonite for moulding sands), Nr 6, s Bieda S.: Nowe spoiwa typu PENTEX (New binders Pentex type) Nr 6, s Ganczarek M., Mikulczyński T., Nowak D., Samsonowicz Z.: Ocena skuteczności dynamicznego prasowania mas formierskich (Evaluation of effectiveness of dynamic squeezing of moulding sands) Nr 4, s Hutera B., Lewandowski J.L., Drożyński D.: Znaczenie lepkości spoiwa i zwilżalności kwarcu przez spoiwo dla wytrzymałości masy (The sand strength versus binder viscosity and silica wettability by the binder) Nr 7-8, s Holtzer M., Lewandowski J.L., Bilska M., Grabowska B.: Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancji (Characteristics of moulding sands and cores used in iron foundries in terms of eluting harmful substances) Nr 6, s Lewandowski J.L., Dańko J., Dańko R.: Selekcja mas zużytych w Odlewniach Polskich SA w Starachowicach (Selection of waste sand at the Odlewnie Polskie SA Foundry in Starachowice) Nr 2, s III. Topienie i właściwości stopów odlewniczych Baryła L., Lewandowski K.: Żeliwo ciągliwe jako tworzywo na odpowiedzialne elementy instalacji i urządzeń przemysłowych (Malleable cast iron as the material for responsible elements of installations and industrial appliances) Nr 10-11, s Dudyk M., Kosibór K.: Wpływ procesów modyfikacji na krystalizację i skurcz znalu Z41 (Influence of the modification processes on the crystallisation and solidifying contraction of Z41) Nr 12, s Dybowski G., Niklaus S., Schmitz W.: Wpływ jakości złomu na przebieg procesu wytapiania żeliwa w indukcyjnym piecu tyglowym średniej częstotliwości dużej mocy (Influence of the scrap quality on the process of cast iron melting in medium frequence crucible induction furnace of great power) Nr 10-11, s Fraś E., Bonderek Z.: Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów Zn-25% Al z dodatkiem tytanu w zaprawach (A critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in Zn-25% Al alloys with titanium added in the form of master alloys) Nr 2, s Godinot P.: Przyszłość ekonomiczna żeliwiaka (Economic future of cupolas) Nr 7-8, s Koperk A.: KÜTTNER nowoczesna topialnia o dużej wydajności (KÜTTNER Modern melting plant witha a great productivity) Nr 9, s Kubicki A., Kołodziej L.: Magnesy trwałe odlewane typu Alnico przeszłość i teraźniejszość (Permanent cast magnets of the Alnico type the past and the present) Nr 10-11, s Przeliorz R., Smoliński A., Gierek A.: Odwęglanie żeliwa (Cast Iron Decarburisation) Nr 10-11, s Pucka G., Cieśla M.: Oddziaływanie wielkości ziaren makrostruktury na wytrzymałość zmęczeniową żarowytrzymałego stopu na osnowie niklu (The influence of macrostructure grain size on fatique strength of a heat-resisting nickel-base alloy) Nr 10-11, s Stachura S., Kupczyk J., Gucwa M.: Optymalizacja struktury i właściwości staliwa gatunków Cr-Mo i Cr-Mo-V przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze (Optimization of Structure and Properties of Cr-Mo and Cr- -Mo-V Cast Steel Intended for Use at Increased Temperature) Nr 5, s Tihon G.: Druga konferencja międzynarodowa, poświęcona żeliwiakowi i procesowi żeliwiakowemu, Triere, marca 2004 (2 nd International Conference on cupolas and cupola s technology) Nr 7-8, s IV. Wykonywanie form, rdzeni oraz odlewów Bast J., Malaschkin A., Albert M., Hasse S.: Nowa metoda automatycznej kontroli jakości form i procesu formowania maszynowego (A New Method for Automatic Control of Mould Quality and of The Compaction Process In Moulding Machines) Nr 7-8, s Binczyk F., Smoliński A.: Praktyczne wykorzystanie zjawiska samorzutnego rozsypywania się odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego (Practical Aspects of Self-disintegration of Casting of High-aluminium Cast Iron) Nr 12, s Drotlew A., Garbiak M., Kubicki J., Piekarski B.: Antynawęgleniowe powłoki na odlewach pracujących w warunkach udarów cieplnych (Anticarburising coatings for castings operating under the conditions of thermal shocks) Nr 9, s Holtzer M.: Najlepsze Dostępne Techniki (NDT) w przemyśle odlewniczym (Best available techniques (BAT) in foundry industry) Nr 12, s Ignaszak Z., Piasecki J., Witczak D.: Identyfikacja parametrów optymalizowania technologii na drodze badań eksperymentalno-symulacyjnych na przykładzie odlewu produkcyjnego głowicy cylindrowej w odlewni VW Poznań (Identification of parameters of the technology optimization by means of the experimenting and simulating research on the example of the casting of a cylinder head in the VW foundry in Poznań) Nr 9, s Kapturkiewicz W., Fraś E., Burbelko A.: Komputerowe modelowanie przemian struktury podczas hartowania izotermicznego żeliwa ADI (Computer Modelling of Structure 2 Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

3 Transformation at Austempering of an Austempered Ductile Iron) Nr 7-8, s Lee J.-Ch., Seok H.-K., Lee H.I.: Wpływ geometrii układu wlewowego oraz prędkości wypełniania wnęki formy na charakter przepływu stopu aluminium A356 w stanie stało-ciekłym (Influence of the gating geometry and the injection rate on the flow character of the aluminium alloy A356 in the state of its partial cristallization) Nr 2, s Roedter H.: Produkcja ciężkich odlewów z żeliwa sferoidalnego (Heavy Ductile Iron casting production) Nr 7-8, s Schrey A., Löchte K., Bieda S.: Wpływ domieszki masy rdzeniowej wiązanej żywicą Carbophen na właściwości masy z bentonitem (Influence of core sand admixture cured by Carbophen resin on bentonite sand properties) Nr 3, s Suchy J.S., Mochnacki B., Majchrzak E., Lelito J., Urbanowicz M.: Wirtualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcji (Virtual prototyping as a way to product development) Nr 9, s Urlik B.: Mocowanie rdzeni przez formowanie (Fastening the cores through the moulding) Nr 6, s Zych J.: Kształtowanie jakości powierzchni odlewów wykonywanych w formach z mas wiązanych spoiwami chemicznymi (Shaping surface quality of castings made in sand moulds with chemical binders) Nr 7-8, s V. Maszyny, urządzenia, mechanizacja Hohl B., Müller M., Grefhorst C.: Doświadczenie z wykorzystania mieszarki próżniowej Evactherm w warunkach przemysłowych (Experiments with using the vacuum mixer Evactherm in the industrial conditions) Nr 2, s Holtzer M., Lewandowski J.L., Bilska M., Grabowska B.: Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa (Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries) Nr 10-11, s Jędrzykiewicz Z., Stojek J., Dańko R.: Badania modelowe zjawisk przepływowych w komorze prasowania zimnokomorowej maszyny ciśnieniowej (Model testing of flow phenomena in the squeeze chamber of a cold-chamber diecasting machine) Nr 3, s Nadchodzi era maszyn nowej generacji (The era of the new generation machines is approaching) Nr 7-8, s Weiss E., Ignaszak Z., Mikołajczyk P., Karwasz A.: Centrum wirtualnego projektowana i automatyzacji VIDA w Politechnice Poznańskiej (Virtual design and automation centre VIDA in the TU in Poznań) Nr 4, s VI. Regeneracja piasku Dahlmann M.: Piaski powleczone żywicą (Resin coated sands) Nr 6, s VII. Zarządzanie, handel, koszty, systemy realizacji jakości w produkcji odlewów Bogacz T., Młyński M.: Rozwój współpracy METALODLEW SA z jednostkami naukowo-badawczymi (Development of the cooperation betweem METALODLEW SA and scientific and research centres) Nr 1, s Bogacz T., Młyński M.: Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w METALODLEW SA w Krakowie (Implementation and Improvement of the Quality Management systems at METALODLEW SA in Cracow) Nr 1, s Bogacz T., Winiarczyk J., Młyński M.: Rozwój rynku i produktu w METALODLEW SA w latach (Development of the market and the products of METALODLEW SA in the period of ) Nr 1, s Budziaszek M., Balcer E., Tybulczuk J.: Europejskie systemy oceny zgodności w przemyśle odlewniczym (European systems of conformity in the foundry industry) Nr 5, s Hausner W.: Udział FSNT NOT we wspomaganiu działalności innowacyjnej w Polsce (Participation of the Federation of Scientific and Technical Associations (FSNT) in aiding the innovation activity in Poland) Nr 9, s Kawlath A.: Europa: Centrum Kompetencyjne Odlewnictwa (Europe: The Foundry Competence Centre) Nr 10-11, s Lewandowski J.L.: Moja Kariera ranking szkół wyższych 2004 (My career University Ranking 2004) Nr 5, s Lickfett H.: Większa Europa ekonomiczne fakty i liczby (Greater Europa economic facts and numbers) Nr 2, s Marzec L., Bogacz T., Burdek J.: Analiza podstawowych wielkości ekonomicznych METALODLEW SA w latach (Analysis of the basic economic values META- LODLEW SA in the period of ) Nr 1, s Muszak W.: Możliwości finansowego wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Possibilities of the aditional financing the enterprises from the structural fonds of EU) Nr 9, s Obniżka kosztów produkcji odlewni przez zastosowanie powłok Rheotec XL (Artykuł sponsorowany) Nr 2, s Sierant Z., Młyński M.: Postęp technologiczny w METAL- -ODLEW SA na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat (Technological progress at Metalodlew SAwithin the space of the last ten years) Nr 1, s Suchy J.S., Kielczyk R.: Odlewnictwo rentownym sektorem? (Foundry industry is profitable branche?) Nr 4, s Urbat K.: Odlewnictwo europejskie fakty i liczby (European foundry engineering facts and numbers) Nr 2, s VIII. Odlewnictwo specjalne Krokosz J.: Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie (The monument of Julian Ursyn-Niemcewicz in Cracow) Nr 2, s Krokosz J.: Pomnik Maksymiliana Nowickiego w Krakowie (The monument of Maksymilian Nowicki in Cracow) Nr 3, s Krokosz J.: Pomnik Dr Henryka Jordana w Krakowie (The monument of dr Henryk Jordan in Cracow) Nr 9, s Krokosz J.: Pomnik Artura Grottgera w Krakowie (Monument of Artur Grottger in Cracow) Nr 12, s Pietras W., Stachańczyk J.: Rozwój odlewnictwa artystycznego w METALODLEW SA (Development of art casting at Metalodlew SA) Nr 1, s Włodarczyk M.: Działalność METALODLEW SA na rzecz Dziedzictwa Kultury Narodowej (METALODLEW SA activities on Behalf of the heritage of the natural culture) Nr 1, s Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 3

4 IX. Warunki pracy, ochrona środowiska Bonderek Z., Smorawiński Z.: Recykling lakierowanych aluminiowych odpadów opakowaniowych po napojach (Recycling of Waste Lacquered Aluminium Beverage Cans) Nr 3, s Bonderek Z., Smorawiński Z.: Recykling lakierowanych aluminiowych odpadów opakowaniowych po napojach. Część II (Recycling of Waste Lacquered Aluminium Beverage Cans. Part II) Nr 5, s Holtzer M.: Problematyka ochrony środowiska w przemyśle odlewniczym po wejściu Polski do Unii Europejskiej (Problems of environment protection in the foundry industry after Poland s joining to European Union) Nr 4, s Mrożek S., Nycz J.: Rozwój techniczny oraz działania proekologiczne w METALODLEW SA (Technical Development and Pro-Ecological activities at METALODLEW SA) Nr 1, s Summer H.: Proces ALUmonte. Nowa metoda recyklingu aluminium i złomu aluminiowego (Alumonte process. The new method of aluminium and aluminium scrap recycling) Nr 708, s X. Z dziejów odlewnictwa Dańko R.: Odlewnictwo, Tradycja, Nowoczesność, Przyszłość (Foundry engineering, tradition, modernity, future) Nr 4, s Tomanek Z.: Tradycje odlewnictwa ziemi cieszyńskiej (Foundry tradition in the Cieszyn region) Nr 5, s XI. Kronika krajowa I Konferencja Branżowa SPECODLEW-u nt.: Współpracy Producenta Odlewów z Klientami, Nr 9, s II Mistrzostwa Polski Odlewników w tenisie ziemnym, Nr 6, s IX Międzynarodowe Sympozjum Modelowanie procesów odlewniczych, Nr 12, s X Krajowe Targi Książki Akademickiej Atena, Nr 1, s Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2004, Nr 12, s lat współpracy na Dolnym Śląsku Naukowego Ośrodka Odlewnictwa za Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Nr 3, s lat Huty Trzyniec, Nr 10-11, s Aktualności z kraju, Nr 10-11, s Co jest ważniejsze w polskiej gospodarce? Nr 6, s Czas rozpocząć walkę z odorami, Nr 9, s Dobra koniunktura w przemyśle elektromaszynowym, Nr 9, s Dobra strona integracji, Nr 2, s Dobry start Polski w Unii Europejskiej, Nr 12, s Dobry wynik finansowy Huty Stalowa Wola, Nr 5, s Dwa wdrożenia systemu Impuls BPSC, Nr 1, s. 95. Dzień Odlewnika w Oddziale STOP w Bielsku-Białej, Nr 3, s Dzisiaj tworzymy jutro. Technologie Hüttenes-Albertus wydajność i technologia, Nr 6, s Ekolaury dla ECO Instal, Nr 9, s Eksport dynamizuje gospodarkę, Nr 9, s Energia z biomasy, Nr 4, s Europejskie obowiązki, Nr 9, s Fiat Panda Samochodem Roku 2004, Nr 3, s Gospodarka po trzech kwartałach, Nr 1, s. 94. Gospodarka polska w 2003 roku, Nr 3, s Górnicze tableau, Nr 4, s Gra o Irak druga runda, Nr 5, s GUFI gumożerca, Nr 5, s Huta Stalowa Wola wraca do Iranu, Nr 5, s Impexmetal poprawia wynik finansowy, Nr 5, s Jeszcze o EuroInżynierze, Nr 10-11, s Jeszcze o koksie, Nr 5, s Koks pilnie poszukiwany, Nr 1, s. 94. Kolejna polska odlewnia otrzymała certyfikat ISO 9001, Nr 6, s Kolejny pomnik z krakowskiej odlewni Metalodlew Art- -Kolor, Nr 3, s Kolejny pomnik z krakowskiej odlewni Metalodlew SA, Nr 12, s Konferencja Odlewnicza TECHNICAL 2004, Nr 6, s Konkurs: Recykling Techniki Technika Recyklingu, Nr 3, s Krakowska odlewnia Metalodlew Mecenasem Kultury Krakowa, Nr 9, s Krakowski Metalodlew w hołdzie ofiarom z Bełżca, Nr 6, s Kryształowe Brukselki w Warszawie, Nr 5, s Laureaci 2003, którzy zmienili polski przemysł, Nr 2, s Leasing dla małych i średnich firm, Nr 3, s Metalodlew SA mistrzem w Małopolsce, Nr 9, s Nagroda dla liderów polskiej ekologii, Nr 2, s Najwięksi w Polsce, Nr 4, s Największa wartość Unii, Nr 9, s Nowa tokarka z Pleszewa, Nr 10-11, s Nowa wyższa prognoza wzrostu PKB dla Polski jeszcze w tym roku, Nr 9, s Nowy biuletyn w górnictwie, Nr 4, s Obchody 90-lecia wymarszu Legionu Śląskiego ( ), Nr 6, s Odnowienie immatrykulacji po półwieczu, Nr 3, s Patenty bez granic, Nr 9, s Pieniądze na inwestycje w Elstar Oils, Nr 6, s PKN Orlen złożył ofertę zakupu akcji czeskiego koncernu Unipetrol, Nr 5, s Podejście procesowe w ISO 9001:2000, Nr 4, s Podstawy prawne do ustalania opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, Nr 2, s Polska na szarym końcu, Nr 5, s Polskie firmy na zagranicznych rynkach, Nr 9, s Polskie Huty Stali, Nr 1, s. 95. Pomnik Legionistów Śląskich, Nr 12, s Popularność programu Lean Manufacturing, Nr 10-11, s Pozycja Alstom-u w 2003 roku, Nr 2, s Prawo do korzystania ze środków UE, Nr 2, s Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Nr 4, s Przed czwartym finałem, Nr 1, s. 94. Queen Mary 2, Nr 2, s Rosnące ceny węgla zmowa czy prawa rynku? Nr 5, s Rozmowa z Prezesem Zarządu Famot Pleszew SA, Nr 9, s Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

5 Rozszerzenie tematyki Przeglądu Górniczego, Nr 4, s Serce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Nr 2, s Sukces w biznesie dzięki codziennym prasówkom... Nr 6, s Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski według GUS, Nr 6, s Szkoła przepisów górniczych SITG, Nr 4, s Tablica pamiątkowa autora Przygód Dobrego Wojaka Szwejka Jarosława Haszka, Nr 9, s Targi w Polsce, Nr 1, s Turniej Euro Minibasket 2004 w Krakowie pod patronatem Metalodlew SA, Nr 9, s UE Krok w dobrym kierunku, Nr 9, s Ukraiński koncern prawdopodobnie przejmie majątek Huty Częstochowa, Nr 1, s. 95. Unijna dyrektywa składowiskowa, Nr 2, s Wdrożenie SAP w Odlewni Żeliwa w Śremie, Nr 1, s. 94. Wielkie przyśpieszenie w polskiej gospodarce, Nr 10-11, s Wystawa rzeźbiarza Jana Raszki, nr 12, s Wzrost PKB, Nr 1, s. 95. Złomrex na giełdzie, Nr 9, s Zmiany w Ispat Polska Stal, Nr 5, s Żelazo dla przemysłu, Nr 10-11, s XII. Kronika żałobna Jan Szuba ( ), Nr 2, s Andrzej Pilarz ( ), Nr 2, s Marian Węgorowski ( ), Nr 3, s Wspomnienie o Profesorze Mirosławie Gregoraszczuku, Nr 9, s Utalentowany inżynier, niezwykły profesor. Wspomnienie Zbigniewa Lecha, Nr 9, s Pamięci dr inż. Bernarda Krajczego ( ), Nr 12, s Jan Stanisław Rączka ( ), Nr 12, s XIII. Kronika zagraniczna 15. Światowa wystawa obrabiarek EMO 2003, Nr 1, s lecie Zakładów Condat, Nr 9, s AFS wybrało referat na Światowy Kongres Odlewnictwa, Nr 3, s Amerykańskie Stowarzyszenie Odlewnictwa rozwija się, Nr 10-11, s Amerykański rynek pracy rozpędza się, Nr 5, s Austenityczne staliwo na części przewodów wydechowych w samochodach komunikacyjnych, Nr 9, s Australia poszukuje dróg wyjścia z trudności Automatyzacja odlewni, Nr 3, s Bezpośrednia analiza chemiczna stopów aluminium, Nr 12, s Brak złomu stopów miedzi, Nr 1, s. 98. Energia przyszłości, Nr 1, s 98. Buderus zwiększył produkcję tarcz hamulcowych, Nr 1, s Być entuzjastą uczenia się przez całe życie, Nr 3, s Chiny najczęściej pozwane w sprawach o dumping, Nr 4, s Części podwozia samochodu odlewami ciśnieniowymi, Nr 1, s. 98. Dalszy rozwój potencjału Hüttenes Albertus, Nr 2, s Duralco 120, Nr 4, s Działalność Fińskiej Grupy Odlewniczej, Nr 2, s Działalność szkoleniowa w niemieckim odlewnictwie, Nr 10-11, s Ekologiczne wózki podnośnikowe, Nr 5, s Energia przyszłości, Nr 2, s Entuzjazm do nauki przez całe życie, Nr 4, s EUROGUSS 2004, Nr 3, s Europa Wschodnia przyciąga amerykańskie przedsiębiorstwa, Nr 9, s Europejskie Centrum Badań i Rozwoju, Nr 2, s Florence & Peillon, Nr 3, s Francja przewiduje 2,3 proc. wzrost gospodarczy, Nr 9, s Generalny plan rozwoju odlewnictwa w Tajlandii, Nr 10-11, s Georg Fischer zakupił odlewnię na Węgrzech, Nr 1, s. 99. Grubościenne odlewy ciśnieniowe, Nr 12, s Hütenes Albertus przejął Grupę SIBELCO, Nr 5, s Inicjatywa badawcza australijskiego Uniwersytetu, Nr 12, s Japończycy budują odlewnię w Australii, Nr 12, s Kanadyjski przemysł samochodowy, Nr 9, s Kongres NADCA 2003, Nr 4, s La Française de Mécanique, Nr 6, s Manipulator Dalmec PR, Nr 9, s MISSLER producent przecinarek do metali, Nr 10-11, s Nanoszenie powłok na metalowe formy odlewnicze, Nr 3, s Niemiecki pojazd hybrydowy, Nr 4, s Niemieckie odlewnictwo jest silniejsze niż kiedykolwiek, Nr 10-11, s Normy ISO zaporą przeciw eksportowi odlewów indyjskich do USA, Nr 4, s Nowe czujniki Selcom X Line TM, Nr 5, s Nowoczesna utylizacja popiołów i pyłów, Nr 1, s. 98. Oczyszczanie odlewów z użyciem nowej tarczy diamentowej, Nr 6, s Odlewane części kadłuba samolotu, Nr 4, s Odlewnictwo aluminium w przyszłości, Nr 9, s Odlewy na rynku Asia-Pacific, Nr 12, s Ognioodporne ubrania, Nr 6,s Ożywienie na rynku obrabiarek, Nr 9, s Pierwszy zeszyt Foundry Trade Journal + Foundryman, Nr 4, s Pokrycia proszkowe dla form ciśnieniowych, Nr 1, s. 98. Pomnik dla siedziby policji w Bordeaux, Nr 1, s. 98. Po raz pierwszy Austriak na czele Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Nr 1, s. 99. Prace badawczo-rozwojowe w odlewnictwie stopów aluminium, Nr 12, s Problemy zastosowania stopów aluminium w budowie samochodów, Nr 12, s Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych w RFN, Nr 2, s Prognozy w odlewnictwie amerykańskim, s Program DiEdifice, Nr 1, s. 98. Proste termometry podczerwieni, Nr 1, s. 99. Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 5

6 Robot KR 16K, Nr 4, s Rozwój odlewnictwa aluminium dla przemysłu samochodowego, Nr 12, s Rozwój współpracy słoweńsko-norweskiej, Nr 1, s. 99. Rozwój wykorzystania energii wiatru stwarza nowe możliwości dla odlewnictwa, Nr 3, s Spektrometry optyczne GNR, Nr 10-11, s Sprężarki typu ASK firmy KAESER KOMPRESSOREN, Nr 6, s Stal jak zawsze młoda, Nr 2, s Stale są poszukiwane innowacyjne rozwiązania w odlewnictwie, Nr 1, s. 99. STATOX 501 IR, Nr 9, s Sukces 5. Międzynarodowych Targów Odlewnictwa Ciśnieniowego Euroguss, Nr 9, s Szkolenie metalurgiczne w odlewnictwie, Nr 12, s Szkolenie za pomocą kaset wideo, Nr 4, s Szósty program ramowy IDEA prowadzony przez Niemcy, Nr 1, s. 99. Szwedzka odlewnia staliwa zakupiła pierwszą maszynę do formowania w próżni HWS, Nr 5, s Śrutownica firmy ISPC PANGBORN Europe, Nr 5, s Światowa Konferencja Odlewnictwa Precyzyjnego, Nr 4, s Światowe zużycie aluminium, Nr 9, s Trzy nowe piece topialne zakupiła Białoruś, Nr 5, s Urządzenie do automatycznego zalewania form, Nr 9, s Wózki podnośnikowe serii EGV, Nr 6, s Współpraca technologiczna USA/Indie, Nr 9, s Wydajne przetapianie złomu ze stopów aluminium, N 5, s Wysoka technika w odlewnictwie wyzwanie i szanse, Nr 10-11, s Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach, Nr 4, s Wzrost eksportu indyjskiego do krajów UE, Nr 4, s Wzrost PKB w USA, ale spadek miejsc pracy, Nr 4, s Wzrost produkcji odlewów ze stopów Al w Niemczech, Nr 9, s Zastosowanie nowego rodzaju śrutu HPG produkcji firmy Wheelabrator Allevard, Nr 5, s Zmęczenie cieplne form odlewniczych, Nr 3, s Zmiany na stanowisku dyrektora CTIF, Nr 3, s Zmiany w strukturze działalności instytucji odlewniczych w USA, Nr 4, s Zwiększenie niezawodności działania agregatu ciągłego odlewania stali, Nr 6, s Zwiększenie środków na energię odnawialną, Nr 5, s Żeglowanie bez wiatru, Nr 1, s. 99. XIV. Wiadomości STOP V Kongres Polskiego Odlewnictwa, Nr 5, s V Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Odlewnicze Ochrona Środowiska Pozwolenia zintegrowane, Nr 12, s VI Sympozjum Naukowo Techniczne Odlewnictwo Nowoczesność Ekologia, Nr 2, s XXIII Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Nr 4, s Casting Clinic 2003, Nr 2, s Dzień Odlewnika 2003 w METALODLEW SA, Nr 1, s. 90. Dzień Odlewnika w Gliwickim Oddziale STOP, Nr 1, s Kolejne spotkanie działaczy STOP oddziału Bielsko-Biała, Nr 10-11, s Konferencja techniczna, Nr 3, s Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX w Brnie, Nr 3, s Polska Nagroda Jakości, Nr 1, s. 91. Połączone zebranie Prezydium i Zarządu Głównego STOP, Nr 6, s Posiedzenie Prezydium ZG STOP, Nr 4, s Przegląd Odlewnictwa propagatorem patriotyzmu, Nr 2, s Seminarium naukowo-techniczne odlewników dolnośląskich, Nr 4, s Wspólne zabranie Prezydium i Zarządu Głównego STOP w dniu 15 stycznia 2004 roku w Krakowie w ZREMB SA, Nr 2, s Zebranie Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Nr 4, s Zebranie Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Nr 10-11, s XV. Biuletyn Informacyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej Definicje zdolności produkcyjnej odlewni, Nr 1, s , BIOIG Nr 1. Kolejne posiedzenie Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej, Nr 1, s. 360, BIOIG Nr 4. Produkcja odlewów w świecie w 2002 roku, s. Nr 3, s , BIOIG Nr 3. Regionalne spotkanie odlewni żeliwa, Nr 4, s. 361, BIOIG Nr 4. Spotkanie regionalne odlewni żeliwa w Starachowicach, Nr 2, s. 176, BIOIG Nr 2. Spotkanie w Zrembie, Nr 4, s. 360, BIOIG Nr 4. Sytuacja odlewni w dwunastu państwach europejskich w 2004 r., ze specjalnym uwzględnieniem produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego, Nr 5, s , BIOIG Nr 5. Targi w Bresci, Nr 4, s. 361, BIOIG Nr 4. Zebranie Rady OIG, Nr 2, s. 176, BIOIG Nr 2. 6 Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T PRZEGLĄD ODLEWNICTWA T. 60-2010 SPIS TREŚCI Nr 1/2 8 Obliczanie optymalnej ilości powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych - zimny dmuch, z normalną zawartością tlenu (rozwiązanie stuletniego problemu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Światowy kryzys lat 2008 i 2009 wyraźnie odbił się na wielkości produkcji odlewów 16 Sytuacja odlewnictwa światowego. Stan aktualny i prognozy / J.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 62-2012 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie - stan aktualny i prognozy / J. J. Sobczak, E. Balcer, A. Kryczek 28 Jakie są perspektywy rynku metali ziem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO 8/20 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 20 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 20 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE ODLEWANIE ALUMINIUM A ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA

CIĄGŁE ODLEWANIE ALUMINIUM A ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA 18/20 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 20 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 20 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 CIĄGŁE ODLEWANIE ALUMINIUM A ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA J. ŚLIWAKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO DO PRODUKCJI FORM ODLEWNICZYCH

ZASTOSOWANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO DO PRODUKCJI FORM ODLEWNICZYCH 146/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO DO PRODUKCJI FORM ODLEWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Konferencja techniczno szkoleniowa Oszczędność energii i materiałów w produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2 152/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej Misja Gospodarcza Czechy (29.09.2014 03.10.2014) III Misja Gospodarcza członków Wschodniego Klastra Odlewniczego KOM-CAST odbyła się do Czech. W misji gospodarczej wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw:

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE 64/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE A. STUDNICKI 1

Bardziej szczegółowo

REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI ŻYWICY

REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI ŻYWICY 6/13 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 13 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 13 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA JEGO SKŁADU CHEMICZNEGO

OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA JEGO SKŁADU CHEMICZNEGO 6/37 Solidification of Metals and Alloys, No. 37, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 37, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PROCESEM KRZEPNIĘCIA ODLEWU W TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH. Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 3

STEROWANIE PROCESEM KRZEPNIĘCIA ODLEWU W TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH. Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 3 119/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STEROWANIE PROCESEM KRZEPNIĘCIA ODLEWU W TECHNOLOGII MODELI

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH

ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH 4/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH S. BORKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI RAFAMETOWSKIEJ ODLEWNI

NOWE MOŻLIWOŚCI RAFAMETOWSKIEJ ODLEWNI Blisko 10 milionów zł kosztowało wdrożenie nowoczesnego systemu topienia i obróbki poza piecowej metalu do produkcji odlewów w Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej. Dzięki inwestycji,

Bardziej szczegółowo

FILTRACJA STALIWA SYMULACJA PROCESU NA PRZYKŁADZIE ODLEWU O MASIE 700 KG. S. PYSZ 1, J. STACHAŃCZYK 2 Instytut Odlewnictwa w Krakowie

FILTRACJA STALIWA SYMULACJA PROCESU NA PRZYKŁADZIE ODLEWU O MASIE 700 KG. S. PYSZ 1, J. STACHAŃCZYK 2 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 65/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 FILTRACJA STALIWA SYMULACJA PROCESU NA PRZYKŁADZIE ODLEWU

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2000, t. 50. I. Artykuły ogólne Asłanowicz M.: Gorąca odlewnicza linia (19). Etyka w małym biznesie. Nr 4, s. 140. Bara Z.: Gorąca odlewnicza linia (22). Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WALCÓW HUTNICZYCH

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WALCÓW HUTNICZYCH 54/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE

ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE 19/39 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 39 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 39 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej 20/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ 160/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI 118/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 2 BADANIE KINETYKI KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA MASY MODELOWEJ W MATRYCY THE STUDY OF THE KINETICS OF SOLIDIFICATION AND COOLING OF PATTERN MATERIAL IN A

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI

BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (897-0) Volume Special Issue /0 9 97 8/ Wtrącenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻYCIEL ERNEST ERBE ROK ZAŁOŻENIA 1886

ZAŁOŻYCIEL ERNEST ERBE ROK ZAŁOŻENIA 1886 ZAŁOŻYCIEL ERNEST ERBE ROK ZAŁOŻENIA 1886 Znak firmowy EE wyróżnik uznanej jakości i tradycji firmy już przed II wojną światową Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna w Zawierciu posiada 130 letnią tradycję i

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD 26/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD M. STAWARZ 1, J. SZAJNAR

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ 168/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Obróbka Cieplna Odlewów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

MIKROGEOMETRIA POWIERZCHNI ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO WYKONANYCH METODĄ PEŁNEJ FORMY

MIKROGEOMETRIA POWIERZCHNI ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO WYKONANYCH METODĄ PEŁNEJ FORMY 14/5 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 5 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 5 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MIKROGEOMETRIA POWIERZCHNI ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO WYKONANYCH METODĄ

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego.

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia, działająca do lutego 2002 roku w ramach Zakładów Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A., ma za sobą ponad 50 lat tradycji i doświadczeń w produkcji odlewów staliwnych. Nasze wyroby stosowane są w maszynach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z użyciem węgli procesowych w bentonicie

Doświadczenia z użyciem węgli procesowych w bentonicie ARCH IVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 8 Special Issue 2/2008 31 35 6/2 Doświadczenia z użyciem

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2001, t. 51. I. Artykuły ogólne (A.B.) Gorąca odlewnicza linia 30: Wiedza co to właściwie jest? Nr 12, s. 460 Asłanowicz M., Jopkiewicz A. Ogólnopolski Dzień

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU W KOMORZE PRASOWANIA MASZYNY CIŚNIENIOWEJ

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU W KOMORZE PRASOWANIA MASZYNY CIŚNIENIOWEJ 13/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 006, Rocznik 6, Nr 18 (/) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 006, Volume 6, N o 18 (/) PAN Katowice PL ISSN 164-5308 OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 grudnia 2012 roku Agenda Recyklingu metali na świecie Recyklingu metali w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji Termin: Misja odbyła się w dniach 18.03.2013r. do 21.03.2013 r. Lokalizacja misji: Słowacja: Kosice, Kropachy, Poprad, Svit, Snina Uczestnicy: W misji

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE OGÓLNE ODLEWÓW. M. SIKORA 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 1/15

TOLERANCJE OGÓLNE ODLEWÓW. M. SIKORA 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 1/15 32/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 TOLERANCJE OGÓLNE ODLEWÓW M. SIKORA 1 Katedra Systemów Produkcji,

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 2 ZASTOSOWANIE MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWEM GEOPOLIMEROWYM DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW Al APPLICATION OF MOULDING SANDS WITH GEOPOLYMER BINDER IN THE

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. 36/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. STUDNICKI

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO 43/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO T. SZYKOWNY 1, K.CIECHACKI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r.

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Inteligentny rozwój - Nowoczesna technika i technologia (inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH DO WYKONANIA ODLEWÓW STOSOWANYCH W GEOTECHNICE. Instytut Odlewnictwa w Krakowie,

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH DO WYKONANIA ODLEWÓW STOSOWANYCH W GEOTECHNICE. Instytut Odlewnictwa w Krakowie, 120/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOIWA TYPU PENTEX

NOWE SPOIWA TYPU PENTEX VII KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 24 Stanisław Bieda 1 Hϋttenes Albertus 1. Wstęp. Dotychczas stosowane żywice samoutwardzalne fenolowe, furanowe, alkidowe, resole alkaiczne (alfa set) obok niewątpliwych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych XXIII Walne Zgromadzenie Izby 8-9 czerwca 20017 w Krakowie. Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9 25/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM,

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM, Streszczenie Katarzyna MAJOR-GABRYŚ 1 Stanisław M. DOBOSZ 2 Jarosław JAKUBSKI 3 Artykuł stanowi praktyczne opracowanie wyników badań dotyczących prób zastąpienia stosowanego dotychczas do mas ze szkłem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50 28/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i

Bardziej szczegółowo

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji.

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji. STOWARZYSZENIE POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI ODDZIAŁ ŁÓDZKI 1999 r. 2016 r. Opracowała: Grażyna Nowak 1. RYS HISTORYCZNY Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji powstało w 1999 roku na bazie klubu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 3 BADANIA MODELOWE PROCESU REGENERACJI PIASKÓW ZE ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH Z NOWYM SPOIWEM NIEORGANICZNYM PRZEZNACZONYCH DO WYTWARZANIA ODLEWÓW ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie AGH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Witold K. Krajewski STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie Kraków 2013 Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Opiniodawcy:

Bardziej szczegółowo

GENEZA. Historia Spółki

GENEZA. Historia Spółki kwiecień 2012 GENEZA Historia Spółki 1894 Historia Odlewni Żeliwa WULKAN sięga roku XIX w., kiedy to w okresie znacznego rozwoju gospodarczego Częstochowy została utworzona Odlewnia Żelaza i Emaliernia

Bardziej szczegółowo

technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl

technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE TECHNOLOGIA O NAS Odlewnia Żeliwa "FANSULD" to dynamicznie rozwijające

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie

Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie Krzysztof Urbaniec, Mirosław Grabowski Politechnika Warszawska Partnerzy projektu: Warsaw University of Technology (coord.)

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Jakość odlewów w procesie wytapianych modeli oraz Replicast CS w aspekcie ekologii

Jakość odlewów w procesie wytapianych modeli oraz Replicast CS w aspekcie ekologii ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 10 Special Issue 2/2010 151 155 28/2 Jakość odlewów

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA POLSKIEGO ODLEWNICTWA - PERSPEKTYWY

AKTUALNA SYTUACJA POLSKIEGO ODLEWNICTWA - PERSPEKTYWY AKTUALNA SYTUACJA POLSKIEGO ODLEWNICTWA - PERSPEKTYWY Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej i Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich Mgr inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD

KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD 36/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo