PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ODLEWNICTWA"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2004, T. 54 I. Artykuły ogólne Bogacz T., Marcinkowski J.: Dziesięciolecie działalności METALODLEW SA (Decade of activity of Metal- -odlew SA ) Nr 1, s Franaszek T.: Już po raz piąty... (Fifth time already...) Nr 4, s Franaszek T.: Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2003, Nr 2, s Główka J.: Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach ( ) Adamczyk S.J. Nr 5, s Górny Z.: Światowy Kongres Odlewnictwa w Turcji, Nr 12, s Jasińska M.: Od Redakcji (Editorial) Nr 2, s Jasińska M.: Zaczynamy od Hanoweru... (We Start from Hannover...) Nr 3, s. 215 Jasińska M.: Międzynarodowe Targi Poznańskie pierwsze w Unii... (Poznań International Fair first time after EU enlargement) Nr 5, s Jasińska M.: U progu lata... (On the brink of summer...) Nr 6, s Jasińska M.: Promujemy polskie odlewnictwo (Promoting Polish Foundry) Nr 7-8, s Jasińska M.: W odlewnictwie nie ma końca lata... (There is no end of summer in the foundry...) Nr 9, s Jasińska M.: Kolejny Jubileusz... (Another Jubillee...) Nr 10-11, s Jasińska M., Kiełbik M., Dobosz W.: 10. Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX (The International Foundry Fair Fondex 2004) Nr 6, s Karczewski L.: Analiza społecznej odpowiedzialności firm, Nr 9, s Kielczyk R.: Jubileusz 150-lecia istnienia Odlewni Żeliwa Drawski SA już wkrótce (Hundred fiftieth anniversary of the existing of the Iron Foundry DRAWSKI SA before long) Nr 3, s Krokosz J.: Wydawnictwa z III Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pt. Ludwisarstwo w Polsce, Nr 2, s Lewandowski J.L.: Dyplom, który daje pracę (Diploma assuring job) Nr 4, s Lewandowski K.: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w 50-lecie Oddziału Katowickiego, Nr 10-11, s Marcinkowski J.: Angielsko-Polski Słownik Terminologiczny Programów Rozwoju Regionalnego, Nr 4, s Marcinkowski J.: Jakim jest nasz zawód odlewnika (1) (How is our foundryman s profession?) Nr 10-11, s Marcinkowski J.: Jakim jest nasz zawód odlewnika (2) (How is our foundryman s profession?) Nr 12, s Marcinkowski J.: Nowa książka z odlewnictwa staliwa, Nr 4, s Marcinkowski J.: Recenzja Słownika Przeróbki Plastycznej Metali Wilhelma Goreckiego, Nr 1, s. 88. of English (2), Nr 2, s of English (3), Nr 3, s of English (4), Nr 4, s of English (6), Nr 5, s of English (7), Nr 6, s of English (8), Nr 9, s of English (9), Nr 10-11, s of English (10), Nr 12, s Lewandowski K.: Odlewnia Żeliwa EE SA w Zawierciu z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału Katowickiego STOP (Odlewnia Żeliwa EE SA in Zawiercie in The 50 th Anniversary of Katowice Branch Of Polish Foundrymen s Association (STOP)) Nr 10-11, s Pawelec P.: X Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2004 w Kielcach, Nr 7-8, s PEDMO SA w Tychach przedstawia się... (PEDMO SA introduce yourself...) Nr 4, s lat obecności PEDMO SA na rynku materiałów ogniotrwałych (50 years of the presence PEDMO SA on the refractories market) Nr 7-8, s Podrzucki Cz.: Recenzja podręcznika: Franciszek Bińczyk Konstrukcyjne stopy odlewnicze. 219 stron, 110 rysunków, 54 tablice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, Nr 1, s. 89. Przemysł Odlewniczy (Foundry Industry) Nr 3, s Pucka G.: 50 lat działalności Katowickiego Oddziału STOP (Fiftieth anniversary of the division of Polish Foundrymen Society in Katowice History and Present) Nr 12, s lecie urodzin Profesora Józefa Gawrońskiego, Nr 6, s Suchy J.S.: Na ten Nowy Rok! Koleżanki i Koledzy Odlewnicy, Drodzy czytelnicy! (To this New Year! Ladies and Gentleman! Colleagues and Foundrymen! Dear Readers!) Nr 1, s. 15. Oznaczenia skrótów w tekście: BIOIG Biuletyn Informacyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej. Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 1

2 Tak mówią o nas referencje, Nr 1, s Targi METAL 2004 w 10-lecie swej działalności, Nr 10-11, s U progu kolejnego roku... (At the beginning of the next year...) Nr 12, s Włodarczyk M.: Jubileuszowe spotkanie METALODLEW SA, Nr 2, s Zarządzanie... Nr 6, s Z Bydgoszczy... Nr 3, s II. Materiały formierskie i pomocnicze Asłanowicz M.: Firma Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ciągle modyfikuje i ulepsza metodę zimnej rdzennicy (cold- -box) (The Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH Company Continuously Modifies and Improves the Cold-box Method) Nr 7-8, s Baier D., Schmidt F.: NAMORIT Nowy rodzaj bentonitu do klasycznych mas formierskich (NAMORIT New kind of bentonite for moulding sands), Nr 6, s Bieda S.: Nowe spoiwa typu PENTEX (New binders Pentex type) Nr 6, s Ganczarek M., Mikulczyński T., Nowak D., Samsonowicz Z.: Ocena skuteczności dynamicznego prasowania mas formierskich (Evaluation of effectiveness of dynamic squeezing of moulding sands) Nr 4, s Hutera B., Lewandowski J.L., Drożyński D.: Znaczenie lepkości spoiwa i zwilżalności kwarcu przez spoiwo dla wytrzymałości masy (The sand strength versus binder viscosity and silica wettability by the binder) Nr 7-8, s Holtzer M., Lewandowski J.L., Bilska M., Grabowska B.: Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancji (Characteristics of moulding sands and cores used in iron foundries in terms of eluting harmful substances) Nr 6, s Lewandowski J.L., Dańko J., Dańko R.: Selekcja mas zużytych w Odlewniach Polskich SA w Starachowicach (Selection of waste sand at the Odlewnie Polskie SA Foundry in Starachowice) Nr 2, s III. Topienie i właściwości stopów odlewniczych Baryła L., Lewandowski K.: Żeliwo ciągliwe jako tworzywo na odpowiedzialne elementy instalacji i urządzeń przemysłowych (Malleable cast iron as the material for responsible elements of installations and industrial appliances) Nr 10-11, s Dudyk M., Kosibór K.: Wpływ procesów modyfikacji na krystalizację i skurcz znalu Z41 (Influence of the modification processes on the crystallisation and solidifying contraction of Z41) Nr 12, s Dybowski G., Niklaus S., Schmitz W.: Wpływ jakości złomu na przebieg procesu wytapiania żeliwa w indukcyjnym piecu tyglowym średniej częstotliwości dużej mocy (Influence of the scrap quality on the process of cast iron melting in medium frequence crucible induction furnace of great power) Nr 10-11, s Fraś E., Bonderek Z.: Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów Zn-25% Al z dodatkiem tytanu w zaprawach (A critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in Zn-25% Al alloys with titanium added in the form of master alloys) Nr 2, s Godinot P.: Przyszłość ekonomiczna żeliwiaka (Economic future of cupolas) Nr 7-8, s Koperk A.: KÜTTNER nowoczesna topialnia o dużej wydajności (KÜTTNER Modern melting plant witha a great productivity) Nr 9, s Kubicki A., Kołodziej L.: Magnesy trwałe odlewane typu Alnico przeszłość i teraźniejszość (Permanent cast magnets of the Alnico type the past and the present) Nr 10-11, s Przeliorz R., Smoliński A., Gierek A.: Odwęglanie żeliwa (Cast Iron Decarburisation) Nr 10-11, s Pucka G., Cieśla M.: Oddziaływanie wielkości ziaren makrostruktury na wytrzymałość zmęczeniową żarowytrzymałego stopu na osnowie niklu (The influence of macrostructure grain size on fatique strength of a heat-resisting nickel-base alloy) Nr 10-11, s Stachura S., Kupczyk J., Gucwa M.: Optymalizacja struktury i właściwości staliwa gatunków Cr-Mo i Cr-Mo-V przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze (Optimization of Structure and Properties of Cr-Mo and Cr- -Mo-V Cast Steel Intended for Use at Increased Temperature) Nr 5, s Tihon G.: Druga konferencja międzynarodowa, poświęcona żeliwiakowi i procesowi żeliwiakowemu, Triere, marca 2004 (2 nd International Conference on cupolas and cupola s technology) Nr 7-8, s IV. Wykonywanie form, rdzeni oraz odlewów Bast J., Malaschkin A., Albert M., Hasse S.: Nowa metoda automatycznej kontroli jakości form i procesu formowania maszynowego (A New Method for Automatic Control of Mould Quality and of The Compaction Process In Moulding Machines) Nr 7-8, s Binczyk F., Smoliński A.: Praktyczne wykorzystanie zjawiska samorzutnego rozsypywania się odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego (Practical Aspects of Self-disintegration of Casting of High-aluminium Cast Iron) Nr 12, s Drotlew A., Garbiak M., Kubicki J., Piekarski B.: Antynawęgleniowe powłoki na odlewach pracujących w warunkach udarów cieplnych (Anticarburising coatings for castings operating under the conditions of thermal shocks) Nr 9, s Holtzer M.: Najlepsze Dostępne Techniki (NDT) w przemyśle odlewniczym (Best available techniques (BAT) in foundry industry) Nr 12, s Ignaszak Z., Piasecki J., Witczak D.: Identyfikacja parametrów optymalizowania technologii na drodze badań eksperymentalno-symulacyjnych na przykładzie odlewu produkcyjnego głowicy cylindrowej w odlewni VW Poznań (Identification of parameters of the technology optimization by means of the experimenting and simulating research on the example of the casting of a cylinder head in the VW foundry in Poznań) Nr 9, s Kapturkiewicz W., Fraś E., Burbelko A.: Komputerowe modelowanie przemian struktury podczas hartowania izotermicznego żeliwa ADI (Computer Modelling of Structure 2 Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

3 Transformation at Austempering of an Austempered Ductile Iron) Nr 7-8, s Lee J.-Ch., Seok H.-K., Lee H.I.: Wpływ geometrii układu wlewowego oraz prędkości wypełniania wnęki formy na charakter przepływu stopu aluminium A356 w stanie stało-ciekłym (Influence of the gating geometry and the injection rate on the flow character of the aluminium alloy A356 in the state of its partial cristallization) Nr 2, s Roedter H.: Produkcja ciężkich odlewów z żeliwa sferoidalnego (Heavy Ductile Iron casting production) Nr 7-8, s Schrey A., Löchte K., Bieda S.: Wpływ domieszki masy rdzeniowej wiązanej żywicą Carbophen na właściwości masy z bentonitem (Influence of core sand admixture cured by Carbophen resin on bentonite sand properties) Nr 3, s Suchy J.S., Mochnacki B., Majchrzak E., Lelito J., Urbanowicz M.: Wirtualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcji (Virtual prototyping as a way to product development) Nr 9, s Urlik B.: Mocowanie rdzeni przez formowanie (Fastening the cores through the moulding) Nr 6, s Zych J.: Kształtowanie jakości powierzchni odlewów wykonywanych w formach z mas wiązanych spoiwami chemicznymi (Shaping surface quality of castings made in sand moulds with chemical binders) Nr 7-8, s V. Maszyny, urządzenia, mechanizacja Hohl B., Müller M., Grefhorst C.: Doświadczenie z wykorzystania mieszarki próżniowej Evactherm w warunkach przemysłowych (Experiments with using the vacuum mixer Evactherm in the industrial conditions) Nr 2, s Holtzer M., Lewandowski J.L., Bilska M., Grabowska B.: Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa (Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries) Nr 10-11, s Jędrzykiewicz Z., Stojek J., Dańko R.: Badania modelowe zjawisk przepływowych w komorze prasowania zimnokomorowej maszyny ciśnieniowej (Model testing of flow phenomena in the squeeze chamber of a cold-chamber diecasting machine) Nr 3, s Nadchodzi era maszyn nowej generacji (The era of the new generation machines is approaching) Nr 7-8, s Weiss E., Ignaszak Z., Mikołajczyk P., Karwasz A.: Centrum wirtualnego projektowana i automatyzacji VIDA w Politechnice Poznańskiej (Virtual design and automation centre VIDA in the TU in Poznań) Nr 4, s VI. Regeneracja piasku Dahlmann M.: Piaski powleczone żywicą (Resin coated sands) Nr 6, s VII. Zarządzanie, handel, koszty, systemy realizacji jakości w produkcji odlewów Bogacz T., Młyński M.: Rozwój współpracy METALODLEW SA z jednostkami naukowo-badawczymi (Development of the cooperation betweem METALODLEW SA and scientific and research centres) Nr 1, s Bogacz T., Młyński M.: Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w METALODLEW SA w Krakowie (Implementation and Improvement of the Quality Management systems at METALODLEW SA in Cracow) Nr 1, s Bogacz T., Winiarczyk J., Młyński M.: Rozwój rynku i produktu w METALODLEW SA w latach (Development of the market and the products of METALODLEW SA in the period of ) Nr 1, s Budziaszek M., Balcer E., Tybulczuk J.: Europejskie systemy oceny zgodności w przemyśle odlewniczym (European systems of conformity in the foundry industry) Nr 5, s Hausner W.: Udział FSNT NOT we wspomaganiu działalności innowacyjnej w Polsce (Participation of the Federation of Scientific and Technical Associations (FSNT) in aiding the innovation activity in Poland) Nr 9, s Kawlath A.: Europa: Centrum Kompetencyjne Odlewnictwa (Europe: The Foundry Competence Centre) Nr 10-11, s Lewandowski J.L.: Moja Kariera ranking szkół wyższych 2004 (My career University Ranking 2004) Nr 5, s Lickfett H.: Większa Europa ekonomiczne fakty i liczby (Greater Europa economic facts and numbers) Nr 2, s Marzec L., Bogacz T., Burdek J.: Analiza podstawowych wielkości ekonomicznych METALODLEW SA w latach (Analysis of the basic economic values META- LODLEW SA in the period of ) Nr 1, s Muszak W.: Możliwości finansowego wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Possibilities of the aditional financing the enterprises from the structural fonds of EU) Nr 9, s Obniżka kosztów produkcji odlewni przez zastosowanie powłok Rheotec XL (Artykuł sponsorowany) Nr 2, s Sierant Z., Młyński M.: Postęp technologiczny w METAL- -ODLEW SA na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat (Technological progress at Metalodlew SAwithin the space of the last ten years) Nr 1, s Suchy J.S., Kielczyk R.: Odlewnictwo rentownym sektorem? (Foundry industry is profitable branche?) Nr 4, s Urbat K.: Odlewnictwo europejskie fakty i liczby (European foundry engineering facts and numbers) Nr 2, s VIII. Odlewnictwo specjalne Krokosz J.: Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie (The monument of Julian Ursyn-Niemcewicz in Cracow) Nr 2, s Krokosz J.: Pomnik Maksymiliana Nowickiego w Krakowie (The monument of Maksymilian Nowicki in Cracow) Nr 3, s Krokosz J.: Pomnik Dr Henryka Jordana w Krakowie (The monument of dr Henryk Jordan in Cracow) Nr 9, s Krokosz J.: Pomnik Artura Grottgera w Krakowie (Monument of Artur Grottger in Cracow) Nr 12, s Pietras W., Stachańczyk J.: Rozwój odlewnictwa artystycznego w METALODLEW SA (Development of art casting at Metalodlew SA) Nr 1, s Włodarczyk M.: Działalność METALODLEW SA na rzecz Dziedzictwa Kultury Narodowej (METALODLEW SA activities on Behalf of the heritage of the natural culture) Nr 1, s Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 3

4 IX. Warunki pracy, ochrona środowiska Bonderek Z., Smorawiński Z.: Recykling lakierowanych aluminiowych odpadów opakowaniowych po napojach (Recycling of Waste Lacquered Aluminium Beverage Cans) Nr 3, s Bonderek Z., Smorawiński Z.: Recykling lakierowanych aluminiowych odpadów opakowaniowych po napojach. Część II (Recycling of Waste Lacquered Aluminium Beverage Cans. Part II) Nr 5, s Holtzer M.: Problematyka ochrony środowiska w przemyśle odlewniczym po wejściu Polski do Unii Europejskiej (Problems of environment protection in the foundry industry after Poland s joining to European Union) Nr 4, s Mrożek S., Nycz J.: Rozwój techniczny oraz działania proekologiczne w METALODLEW SA (Technical Development and Pro-Ecological activities at METALODLEW SA) Nr 1, s Summer H.: Proces ALUmonte. Nowa metoda recyklingu aluminium i złomu aluminiowego (Alumonte process. The new method of aluminium and aluminium scrap recycling) Nr 708, s X. Z dziejów odlewnictwa Dańko R.: Odlewnictwo, Tradycja, Nowoczesność, Przyszłość (Foundry engineering, tradition, modernity, future) Nr 4, s Tomanek Z.: Tradycje odlewnictwa ziemi cieszyńskiej (Foundry tradition in the Cieszyn region) Nr 5, s XI. Kronika krajowa I Konferencja Branżowa SPECODLEW-u nt.: Współpracy Producenta Odlewów z Klientami, Nr 9, s II Mistrzostwa Polski Odlewników w tenisie ziemnym, Nr 6, s IX Międzynarodowe Sympozjum Modelowanie procesów odlewniczych, Nr 12, s X Krajowe Targi Książki Akademickiej Atena, Nr 1, s Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2004, Nr 12, s lat współpracy na Dolnym Śląsku Naukowego Ośrodka Odlewnictwa za Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Nr 3, s lat Huty Trzyniec, Nr 10-11, s Aktualności z kraju, Nr 10-11, s Co jest ważniejsze w polskiej gospodarce? Nr 6, s Czas rozpocząć walkę z odorami, Nr 9, s Dobra koniunktura w przemyśle elektromaszynowym, Nr 9, s Dobra strona integracji, Nr 2, s Dobry start Polski w Unii Europejskiej, Nr 12, s Dobry wynik finansowy Huty Stalowa Wola, Nr 5, s Dwa wdrożenia systemu Impuls BPSC, Nr 1, s. 95. Dzień Odlewnika w Oddziale STOP w Bielsku-Białej, Nr 3, s Dzisiaj tworzymy jutro. Technologie Hüttenes-Albertus wydajność i technologia, Nr 6, s Ekolaury dla ECO Instal, Nr 9, s Eksport dynamizuje gospodarkę, Nr 9, s Energia z biomasy, Nr 4, s Europejskie obowiązki, Nr 9, s Fiat Panda Samochodem Roku 2004, Nr 3, s Gospodarka po trzech kwartałach, Nr 1, s. 94. Gospodarka polska w 2003 roku, Nr 3, s Górnicze tableau, Nr 4, s Gra o Irak druga runda, Nr 5, s GUFI gumożerca, Nr 5, s Huta Stalowa Wola wraca do Iranu, Nr 5, s Impexmetal poprawia wynik finansowy, Nr 5, s Jeszcze o EuroInżynierze, Nr 10-11, s Jeszcze o koksie, Nr 5, s Koks pilnie poszukiwany, Nr 1, s. 94. Kolejna polska odlewnia otrzymała certyfikat ISO 9001, Nr 6, s Kolejny pomnik z krakowskiej odlewni Metalodlew Art- -Kolor, Nr 3, s Kolejny pomnik z krakowskiej odlewni Metalodlew SA, Nr 12, s Konferencja Odlewnicza TECHNICAL 2004, Nr 6, s Konkurs: Recykling Techniki Technika Recyklingu, Nr 3, s Krakowska odlewnia Metalodlew Mecenasem Kultury Krakowa, Nr 9, s Krakowski Metalodlew w hołdzie ofiarom z Bełżca, Nr 6, s Kryształowe Brukselki w Warszawie, Nr 5, s Laureaci 2003, którzy zmienili polski przemysł, Nr 2, s Leasing dla małych i średnich firm, Nr 3, s Metalodlew SA mistrzem w Małopolsce, Nr 9, s Nagroda dla liderów polskiej ekologii, Nr 2, s Najwięksi w Polsce, Nr 4, s Największa wartość Unii, Nr 9, s Nowa tokarka z Pleszewa, Nr 10-11, s Nowa wyższa prognoza wzrostu PKB dla Polski jeszcze w tym roku, Nr 9, s Nowy biuletyn w górnictwie, Nr 4, s Obchody 90-lecia wymarszu Legionu Śląskiego ( ), Nr 6, s Odnowienie immatrykulacji po półwieczu, Nr 3, s Patenty bez granic, Nr 9, s Pieniądze na inwestycje w Elstar Oils, Nr 6, s PKN Orlen złożył ofertę zakupu akcji czeskiego koncernu Unipetrol, Nr 5, s Podejście procesowe w ISO 9001:2000, Nr 4, s Podstawy prawne do ustalania opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, Nr 2, s Polska na szarym końcu, Nr 5, s Polskie firmy na zagranicznych rynkach, Nr 9, s Polskie Huty Stali, Nr 1, s. 95. Pomnik Legionistów Śląskich, Nr 12, s Popularność programu Lean Manufacturing, Nr 10-11, s Pozycja Alstom-u w 2003 roku, Nr 2, s Prawo do korzystania ze środków UE, Nr 2, s Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Nr 4, s Przed czwartym finałem, Nr 1, s. 94. Queen Mary 2, Nr 2, s Rosnące ceny węgla zmowa czy prawa rynku? Nr 5, s Rozmowa z Prezesem Zarządu Famot Pleszew SA, Nr 9, s Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

5 Rozszerzenie tematyki Przeglądu Górniczego, Nr 4, s Serce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Nr 2, s Sukces w biznesie dzięki codziennym prasówkom... Nr 6, s Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski według GUS, Nr 6, s Szkoła przepisów górniczych SITG, Nr 4, s Tablica pamiątkowa autora Przygód Dobrego Wojaka Szwejka Jarosława Haszka, Nr 9, s Targi w Polsce, Nr 1, s Turniej Euro Minibasket 2004 w Krakowie pod patronatem Metalodlew SA, Nr 9, s UE Krok w dobrym kierunku, Nr 9, s Ukraiński koncern prawdopodobnie przejmie majątek Huty Częstochowa, Nr 1, s. 95. Unijna dyrektywa składowiskowa, Nr 2, s Wdrożenie SAP w Odlewni Żeliwa w Śremie, Nr 1, s. 94. Wielkie przyśpieszenie w polskiej gospodarce, Nr 10-11, s Wystawa rzeźbiarza Jana Raszki, nr 12, s Wzrost PKB, Nr 1, s. 95. Złomrex na giełdzie, Nr 9, s Zmiany w Ispat Polska Stal, Nr 5, s Żelazo dla przemysłu, Nr 10-11, s XII. Kronika żałobna Jan Szuba ( ), Nr 2, s Andrzej Pilarz ( ), Nr 2, s Marian Węgorowski ( ), Nr 3, s Wspomnienie o Profesorze Mirosławie Gregoraszczuku, Nr 9, s Utalentowany inżynier, niezwykły profesor. Wspomnienie Zbigniewa Lecha, Nr 9, s Pamięci dr inż. Bernarda Krajczego ( ), Nr 12, s Jan Stanisław Rączka ( ), Nr 12, s XIII. Kronika zagraniczna 15. Światowa wystawa obrabiarek EMO 2003, Nr 1, s lecie Zakładów Condat, Nr 9, s AFS wybrało referat na Światowy Kongres Odlewnictwa, Nr 3, s Amerykańskie Stowarzyszenie Odlewnictwa rozwija się, Nr 10-11, s Amerykański rynek pracy rozpędza się, Nr 5, s Austenityczne staliwo na części przewodów wydechowych w samochodach komunikacyjnych, Nr 9, s Australia poszukuje dróg wyjścia z trudności Automatyzacja odlewni, Nr 3, s Bezpośrednia analiza chemiczna stopów aluminium, Nr 12, s Brak złomu stopów miedzi, Nr 1, s. 98. Energia przyszłości, Nr 1, s 98. Buderus zwiększył produkcję tarcz hamulcowych, Nr 1, s Być entuzjastą uczenia się przez całe życie, Nr 3, s Chiny najczęściej pozwane w sprawach o dumping, Nr 4, s Części podwozia samochodu odlewami ciśnieniowymi, Nr 1, s. 98. Dalszy rozwój potencjału Hüttenes Albertus, Nr 2, s Duralco 120, Nr 4, s Działalność Fińskiej Grupy Odlewniczej, Nr 2, s Działalność szkoleniowa w niemieckim odlewnictwie, Nr 10-11, s Ekologiczne wózki podnośnikowe, Nr 5, s Energia przyszłości, Nr 2, s Entuzjazm do nauki przez całe życie, Nr 4, s EUROGUSS 2004, Nr 3, s Europa Wschodnia przyciąga amerykańskie przedsiębiorstwa, Nr 9, s Europejskie Centrum Badań i Rozwoju, Nr 2, s Florence & Peillon, Nr 3, s Francja przewiduje 2,3 proc. wzrost gospodarczy, Nr 9, s Generalny plan rozwoju odlewnictwa w Tajlandii, Nr 10-11, s Georg Fischer zakupił odlewnię na Węgrzech, Nr 1, s. 99. Grubościenne odlewy ciśnieniowe, Nr 12, s Hütenes Albertus przejął Grupę SIBELCO, Nr 5, s Inicjatywa badawcza australijskiego Uniwersytetu, Nr 12, s Japończycy budują odlewnię w Australii, Nr 12, s Kanadyjski przemysł samochodowy, Nr 9, s Kongres NADCA 2003, Nr 4, s La Française de Mécanique, Nr 6, s Manipulator Dalmec PR, Nr 9, s MISSLER producent przecinarek do metali, Nr 10-11, s Nanoszenie powłok na metalowe formy odlewnicze, Nr 3, s Niemiecki pojazd hybrydowy, Nr 4, s Niemieckie odlewnictwo jest silniejsze niż kiedykolwiek, Nr 10-11, s Normy ISO zaporą przeciw eksportowi odlewów indyjskich do USA, Nr 4, s Nowe czujniki Selcom X Line TM, Nr 5, s Nowoczesna utylizacja popiołów i pyłów, Nr 1, s. 98. Oczyszczanie odlewów z użyciem nowej tarczy diamentowej, Nr 6, s Odlewane części kadłuba samolotu, Nr 4, s Odlewnictwo aluminium w przyszłości, Nr 9, s Odlewy na rynku Asia-Pacific, Nr 12, s Ognioodporne ubrania, Nr 6,s Ożywienie na rynku obrabiarek, Nr 9, s Pierwszy zeszyt Foundry Trade Journal + Foundryman, Nr 4, s Pokrycia proszkowe dla form ciśnieniowych, Nr 1, s. 98. Pomnik dla siedziby policji w Bordeaux, Nr 1, s. 98. Po raz pierwszy Austriak na czele Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Nr 1, s. 99. Prace badawczo-rozwojowe w odlewnictwie stopów aluminium, Nr 12, s Problemy zastosowania stopów aluminium w budowie samochodów, Nr 12, s Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych w RFN, Nr 2, s Prognozy w odlewnictwie amerykańskim, s Program DiEdifice, Nr 1, s. 98. Proste termometry podczerwieni, Nr 1, s. 99. Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 5

6 Robot KR 16K, Nr 4, s Rozwój odlewnictwa aluminium dla przemysłu samochodowego, Nr 12, s Rozwój współpracy słoweńsko-norweskiej, Nr 1, s. 99. Rozwój wykorzystania energii wiatru stwarza nowe możliwości dla odlewnictwa, Nr 3, s Spektrometry optyczne GNR, Nr 10-11, s Sprężarki typu ASK firmy KAESER KOMPRESSOREN, Nr 6, s Stal jak zawsze młoda, Nr 2, s Stale są poszukiwane innowacyjne rozwiązania w odlewnictwie, Nr 1, s. 99. STATOX 501 IR, Nr 9, s Sukces 5. Międzynarodowych Targów Odlewnictwa Ciśnieniowego Euroguss, Nr 9, s Szkolenie metalurgiczne w odlewnictwie, Nr 12, s Szkolenie za pomocą kaset wideo, Nr 4, s Szósty program ramowy IDEA prowadzony przez Niemcy, Nr 1, s. 99. Szwedzka odlewnia staliwa zakupiła pierwszą maszynę do formowania w próżni HWS, Nr 5, s Śrutownica firmy ISPC PANGBORN Europe, Nr 5, s Światowa Konferencja Odlewnictwa Precyzyjnego, Nr 4, s Światowe zużycie aluminium, Nr 9, s Trzy nowe piece topialne zakupiła Białoruś, Nr 5, s Urządzenie do automatycznego zalewania form, Nr 9, s Wózki podnośnikowe serii EGV, Nr 6, s Współpraca technologiczna USA/Indie, Nr 9, s Wydajne przetapianie złomu ze stopów aluminium, N 5, s Wysoka technika w odlewnictwie wyzwanie i szanse, Nr 10-11, s Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach, Nr 4, s Wzrost eksportu indyjskiego do krajów UE, Nr 4, s Wzrost PKB w USA, ale spadek miejsc pracy, Nr 4, s Wzrost produkcji odlewów ze stopów Al w Niemczech, Nr 9, s Zastosowanie nowego rodzaju śrutu HPG produkcji firmy Wheelabrator Allevard, Nr 5, s Zmęczenie cieplne form odlewniczych, Nr 3, s Zmiany na stanowisku dyrektora CTIF, Nr 3, s Zmiany w strukturze działalności instytucji odlewniczych w USA, Nr 4, s Zwiększenie niezawodności działania agregatu ciągłego odlewania stali, Nr 6, s Zwiększenie środków na energię odnawialną, Nr 5, s Żeglowanie bez wiatru, Nr 1, s. 99. XIV. Wiadomości STOP V Kongres Polskiego Odlewnictwa, Nr 5, s V Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Odlewnicze Ochrona Środowiska Pozwolenia zintegrowane, Nr 12, s VI Sympozjum Naukowo Techniczne Odlewnictwo Nowoczesność Ekologia, Nr 2, s XXIII Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Nr 4, s Casting Clinic 2003, Nr 2, s Dzień Odlewnika 2003 w METALODLEW SA, Nr 1, s. 90. Dzień Odlewnika w Gliwickim Oddziale STOP, Nr 1, s Kolejne spotkanie działaczy STOP oddziału Bielsko-Biała, Nr 10-11, s Konferencja techniczna, Nr 3, s Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX w Brnie, Nr 3, s Polska Nagroda Jakości, Nr 1, s. 91. Połączone zebranie Prezydium i Zarządu Głównego STOP, Nr 6, s Posiedzenie Prezydium ZG STOP, Nr 4, s Przegląd Odlewnictwa propagatorem patriotyzmu, Nr 2, s Seminarium naukowo-techniczne odlewników dolnośląskich, Nr 4, s Wspólne zabranie Prezydium i Zarządu Głównego STOP w dniu 15 stycznia 2004 roku w Krakowie w ZREMB SA, Nr 2, s Zebranie Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Nr 4, s Zebranie Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Nr 10-11, s XV. Biuletyn Informacyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej Definicje zdolności produkcyjnej odlewni, Nr 1, s , BIOIG Nr 1. Kolejne posiedzenie Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej, Nr 1, s. 360, BIOIG Nr 4. Produkcja odlewów w świecie w 2002 roku, s. Nr 3, s , BIOIG Nr 3. Regionalne spotkanie odlewni żeliwa, Nr 4, s. 361, BIOIG Nr 4. Spotkanie regionalne odlewni żeliwa w Starachowicach, Nr 2, s. 176, BIOIG Nr 2. Spotkanie w Zrembie, Nr 4, s. 360, BIOIG Nr 4. Sytuacja odlewni w dwunastu państwach europejskich w 2004 r., ze specjalnym uwzględnieniem produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego, Nr 5, s , BIOIG Nr 5. Targi w Bresci, Nr 4, s. 361, BIOIG Nr 4. Zebranie Rady OIG, Nr 2, s. 176, BIOIG Nr 2. 6 Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Światowy kryzys lat 2008 i 2009 wyraźnie odbił się na wielkości produkcji odlewów 16 Sytuacja odlewnictwa światowego. Stan aktualny i prognozy / J.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Konferencja techniczno szkoleniowa Oszczędność energii i materiałów w produkcji

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej Misja Gospodarcza Czechy (29.09.2014 03.10.2014) III Misja Gospodarcza członków Wschodniego Klastra Odlewniczego KOM-CAST odbyła się do Czech. W misji gospodarczej wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw:

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2000, t. 50. I. Artykuły ogólne Asłanowicz M.: Gorąca odlewnicza linia (19). Etyka w małym biznesie. Nr 4, s. 140. Bara Z.: Gorąca odlewnicza linia (22). Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WALCÓW HUTNICZYCH

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WALCÓW HUTNICZYCH 54/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ 168/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 2 BADANIE KINETYKI KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA MASY MODELOWEJ W MATRYCY THE STUDY OF THE KINETICS OF SOLIDIFICATION AND COOLING OF PATTERN MATERIAL IN A

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z użyciem węgli procesowych w bentonicie

Doświadczenia z użyciem węgli procesowych w bentonicie ARCH IVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 8 Special Issue 2/2008 31 35 6/2 Doświadczenia z użyciem

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO 43/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO T. SZYKOWNY 1, K.CIECHACKI

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2001, t. 51. I. Artykuły ogólne (A.B.) Gorąca odlewnicza linia 30: Wiedza co to właściwie jest? Nr 12, s. 460 Asłanowicz M., Jopkiewicz A. Ogólnopolski Dzień

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 3 BADANIA MODELOWE PROCESU REGENERACJI PIASKÓW ZE ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH Z NOWYM SPOIWEM NIEORGANICZNYM PRZEZNACZONYCH DO WYTWARZANIA ODLEWÓW ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji Termin: Misja odbyła się w dniach 18.03.2013r. do 21.03.2013 r. Lokalizacja misji: Słowacja: Kosice, Kropachy, Poprad, Svit, Snina Uczestnicy: W misji

Bardziej szczegółowo

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego.

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia, działająca do lutego 2002 roku w ramach Zakładów Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A., ma za sobą ponad 50 lat tradycji i doświadczeń w produkcji odlewów staliwnych. Nasze wyroby stosowane są w maszynach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

GENEZA. Historia Spółki

GENEZA. Historia Spółki kwiecień 2012 GENEZA Historia Spółki 1894 Historia Odlewni Żeliwa WULKAN sięga roku XIX w., kiedy to w okresie znacznego rozwoju gospodarczego Częstochowy została utworzona Odlewnia Żelaza i Emaliernia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Część I. Zagadnienia ogólne Instytut Odlewnictwa Foundry Research Institute Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Cz. I. Zagadnienia ogólne Pod

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 grudnia 2012 roku Agenda Recyklingu metali na świecie Recyklingu metali w Polsce

Bardziej szczegółowo

technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl

technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl technologia JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE www.fansuld.pl JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE JAKOŚĆ NOWOCZESNOŚĆ WŁAŚCIWI LUDZIE TECHNOLOGIA O NAS Odlewnia Żeliwa "FANSULD" to dynamicznie rozwijające

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNA SYMULACJA NAPRĘŻEŃ I DEFORMACJI W ODLEWACH MOŻLIWOŚCI I KOSZTY ANALIZY

NUMERYCZNA SYMULACJA NAPRĘŻEŃ I DEFORMACJI W ODLEWACH MOŻLIWOŚCI I KOSZTY ANALIZY 48/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 NUMERYCZNA SYMULACJA NAPRĘŻEŃ I DEFORMACJI W ODLEWACH MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia regeneracji piasków z zuŝytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa

Zagadnienia regeneracji piasków z zuŝytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa A R C H I V E S o f F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 10 Special Issue 2/2010 71 76

Bardziej szczegółowo

9/42 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW A SZAREGO W ŻELIWIAKU WPROW ADZENIE.

9/42 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW A SZAREGO W ŻELIWIAKU WPROW ADZENIE. 9/42 Soidification of Metais and Aoys, Year 2000, Voume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metai i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. Prezentacja firmy

Sp. z o.o. Prezentacja firmy O d l e w n i a Ta r n ó w Sp. z o.o. Prezentacja firmy O d l e w n i a Ta r n ó w S p. z o. o. Odlewnia Tarnów Sp. z o. o. specjalizuje się w produkcji odlewów żeliwnych, przede wszystkim z żeliwa szarego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy

Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy Dr inŝ. Romuald Talarek, Prezes zarządu HIPH Warszawa, 14 styczeń 2010 r. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Członkowie HIPH (50 Podmiotów) koksowniczy

Bardziej szczegółowo

CECHY UŻYTKOWE ŚRUTU STOSOWANEGO W OCZYSZCZARKACH WIRNIKOWYCH. P. ZYZAK 1 Wydział Odlewnictwa AGH, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 23

CECHY UŻYTKOWE ŚRUTU STOSOWANEGO W OCZYSZCZARKACH WIRNIKOWYCH. P. ZYZAK 1 Wydział Odlewnictwa AGH, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 23 140/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRESZCZENIE CECHY UŻYTKOWE ŚRUTU STOSOWANEGO W OCZYSZCZARKACH

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA. Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA. Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza Realizacje ECO INSTAL na świecie Najważniejsze nagrody i wyróżnienia Lider Polskiej

Bardziej szczegółowo

Klaster Zielona Kuźnia. Klaster firm metalowych

Klaster Zielona Kuźnia. Klaster firm metalowych Klaster Zielona Kuźnia Klaster firm metalowych 1 Klaster Zielona Kuźnia W południowo wschodniej Polsce na obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM 117/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII MOTTO Nie poprawiamy teraźniejszości Tworzymy przyszłość MISJA SPÓŁKI Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania z obszaru inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Omówienie wybranych technologii odzysku / recyklingu ZSEE

Omówienie wybranych technologii odzysku / recyklingu ZSEE Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw; mazowieckiego i śląskiego Omówienie

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ I OCENA PNEUMATYCZNYCH ZESPOŁÓW ZAWOROWYCH STOSOWANYCH W MASZYNACH FORMIERSKICH

ANALIZA ROZWIĄZAŃ I OCENA PNEUMATYCZNYCH ZESPOŁÓW ZAWOROWYCH STOSOWANYCH W MASZYNACH FORMIERSKICH /39 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 39 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 39 PAN Katowice PL ISSN 8-9386 ANALIZA ROZWIĄZAŃ I OCENA PNEUMATYCZNYCH ZESPOŁÓW

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozwój polskich odlewni

Fundusze unijne szansą na rozwój polskich odlewni Zarządzanie w odlewnictwie Fundusze unijne szansą na rozwój polskich odlewni Wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do wzmocnienia pozycji polskich firm a przez to pozycji Polski na rynku

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO W BUDOWIE SAMOCHODÓW. P. WASILEWSKI 1 Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

ODLEWNICTWO W BUDOWIE SAMOCHODÓW. P. WASILEWSKI 1 Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej 26/6 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2002, Rocznik 2, Nr 6 Archives of Foundry Year 2002, Volume 2, Book 6 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ODLEWNICTWO W BUDOWIE SAMOCHODÓW P. WASILEWSKI 1 Akademia Techniczno

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

RECYKLI G PYŁÓW Z ODPYLA IA STACJI PRZEROBU MAS Z BE TO ITEM

RECYKLI G PYŁÓW Z ODPYLA IA STACJI PRZEROBU MAS Z BE TO ITEM RECYKLI G PYŁÓW Z ODPYLA IA STACJI PRZEROBU MAS Z BE TO ITEM Mariusz Holtzer 1, Artur Bobrowski 2, Dariusz Drożyński 3 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa. Antoni Bigaj 4, Daniel

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNIACH. A. Serghini 1 S. Bieda 2

REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNIACH. A. Serghini 1 S. Bieda 2 REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNICTWIE REDUKCJA EMISJI GAZÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI SPOIW ORGANICZNYCH W ODLEWNIACH A. Serghini 1 S.

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJOWE W MECHANIZACJI PROCESÓW ODLEWNICZYCH

TENDENCJE ROZWOJOWE W MECHANIZACJI PROCESÓW ODLEWNICZYCH VI Międzynarodowa Konferencja TENDENCJE ROZWOJOWE W MECHANIZACJI PROCESÓW ODLEWNICZYCH pod honorowym patronatem Jego Magnificencji, Rektora AGH prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomki Kraków Inwałd 05 07 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002. A. Ościłowski 1 Ferro-Term, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176

WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002. A. Ościłowski 1 Ferro-Term, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176 16/8 Rok 2003, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 2003, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WDROŻENIA FERRO-TERM W LATACH 2001-2002 A. Ościłowski 1 Ferro-Term, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ 4/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ. PMP Fast Service

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ. PMP Fast Service PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ PMP Fast Service PMP Fast Service to profesjonalne centrum obróbcze walców, głównie dla przemysłu papierniczego. Nasza firma

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku α - Al 2 O 3 na wytrzymałość resztkową utwardzanych mikrofalami mas formierskich ze szkłem wodnym

Wpływ dodatku α - Al 2 O 3 na wytrzymałość resztkową utwardzanych mikrofalami mas formierskich ze szkłem wodnym ARCHIVES Of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 11 Special Issue 2/2011 203 208 40/2 Wpływ dodatku α

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŝ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom L Rok 2010 Zeszyt 3 WPŁYW MODYFIKACJI BEZPOŚREDNIEJ W FORMIE ODLEWNICZEJ NA STRUKTURĘ STOPÓW ŻELAZA EFFECT OF DIRECT IN-MOULD INOCULATION ON THE STRUCTURE OF IRON ALLOYS

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA W WARUNKACH CIŚNIENIA ODŚRODKOWEGO DROGĄ DO POPRAWIENIA JAKOŚCI ODLEWÓW Z INTERMETALI Fe-Al

KRYSTALIZACJA W WARUNKACH CIŚNIENIA ODŚRODKOWEGO DROGĄ DO POPRAWIENIA JAKOŚCI ODLEWÓW Z INTERMETALI Fe-Al 128/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA W WARUNKACH CIŚNIENIA ODŚRODKOWEGO DROGĄ

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ODLEWNIK

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ODLEWNIK EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ODLEWNIK Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

Key words: cast, foundry, high technology, lost foam, ventilated brake disc.

Key words: cast, foundry, high technology, lost foam, ventilated brake disc. 11/6 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2002, Rocznik 2, Nr 6 Archives of Foundry Year 2002, Volume 2, Book 6 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 PORÓWNANIE KOSZTÓW WYTWARZANIA ODLEWÓW TARCZY HAMULCOWEJ WENTYLOWANEJ

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na 2 B 4 O 7 I NaNO 3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg

WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na 2 B 4 O 7 I NaNO 3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg 4/ Archives of Foundry, Year 006, Volume 6, Archiwum Odlewnictwa, Rok 006, Rocznik 6, Nr PAN Katowice PL ISSN 64-508 WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na B 4 O 7 I NaNO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

Bardziej szczegółowo

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I Wstęp Rafał DAŃKO 1 Regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych została zdefiniowana jako obróbka zużytych, ogniotrwałych materiałów formierskich, pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE dr hab. inŝ. Katarzyna Pietrzak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Pracownia Komozytów - Ceramiczno Metalowych

Bardziej szczegółowo