PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ODLEWNICTWA"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA SPIS TREŚCI W ROCZNIKU 2004, T. 54 I. Artykuły ogólne Bogacz T., Marcinkowski J.: Dziesięciolecie działalności METALODLEW SA (Decade of activity of Metal- -odlew SA ) Nr 1, s Franaszek T.: Już po raz piąty... (Fifth time already...) Nr 4, s Franaszek T.: Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2003, Nr 2, s Główka J.: Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach ( ) Adamczyk S.J. Nr 5, s Górny Z.: Światowy Kongres Odlewnictwa w Turcji, Nr 12, s Jasińska M.: Od Redakcji (Editorial) Nr 2, s Jasińska M.: Zaczynamy od Hanoweru... (We Start from Hannover...) Nr 3, s. 215 Jasińska M.: Międzynarodowe Targi Poznańskie pierwsze w Unii... (Poznań International Fair first time after EU enlargement) Nr 5, s Jasińska M.: U progu lata... (On the brink of summer...) Nr 6, s Jasińska M.: Promujemy polskie odlewnictwo (Promoting Polish Foundry) Nr 7-8, s Jasińska M.: W odlewnictwie nie ma końca lata... (There is no end of summer in the foundry...) Nr 9, s Jasińska M.: Kolejny Jubileusz... (Another Jubillee...) Nr 10-11, s Jasińska M., Kiełbik M., Dobosz W.: 10. Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX (The International Foundry Fair Fondex 2004) Nr 6, s Karczewski L.: Analiza społecznej odpowiedzialności firm, Nr 9, s Kielczyk R.: Jubileusz 150-lecia istnienia Odlewni Żeliwa Drawski SA już wkrótce (Hundred fiftieth anniversary of the existing of the Iron Foundry DRAWSKI SA before long) Nr 3, s Krokosz J.: Wydawnictwa z III Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pt. Ludwisarstwo w Polsce, Nr 2, s Lewandowski J.L.: Dyplom, który daje pracę (Diploma assuring job) Nr 4, s Lewandowski K.: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w 50-lecie Oddziału Katowickiego, Nr 10-11, s Marcinkowski J.: Angielsko-Polski Słownik Terminologiczny Programów Rozwoju Regionalnego, Nr 4, s Marcinkowski J.: Jakim jest nasz zawód odlewnika (1) (How is our foundryman s profession?) Nr 10-11, s Marcinkowski J.: Jakim jest nasz zawód odlewnika (2) (How is our foundryman s profession?) Nr 12, s Marcinkowski J.: Nowa książka z odlewnictwa staliwa, Nr 4, s Marcinkowski J.: Recenzja Słownika Przeróbki Plastycznej Metali Wilhelma Goreckiego, Nr 1, s. 88. of English (2), Nr 2, s of English (3), Nr 3, s of English (4), Nr 4, s of English (6), Nr 5, s of English (7), Nr 6, s of English (8), Nr 9, s of English (9), Nr 10-11, s of English (10), Nr 12, s Lewandowski K.: Odlewnia Żeliwa EE SA w Zawierciu z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału Katowickiego STOP (Odlewnia Żeliwa EE SA in Zawiercie in The 50 th Anniversary of Katowice Branch Of Polish Foundrymen s Association (STOP)) Nr 10-11, s Pawelec P.: X Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2004 w Kielcach, Nr 7-8, s PEDMO SA w Tychach przedstawia się... (PEDMO SA introduce yourself...) Nr 4, s lat obecności PEDMO SA na rynku materiałów ogniotrwałych (50 years of the presence PEDMO SA on the refractories market) Nr 7-8, s Podrzucki Cz.: Recenzja podręcznika: Franciszek Bińczyk Konstrukcyjne stopy odlewnicze. 219 stron, 110 rysunków, 54 tablice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, Nr 1, s. 89. Przemysł Odlewniczy (Foundry Industry) Nr 3, s Pucka G.: 50 lat działalności Katowickiego Oddziału STOP (Fiftieth anniversary of the division of Polish Foundrymen Society in Katowice History and Present) Nr 12, s lecie urodzin Profesora Józefa Gawrońskiego, Nr 6, s Suchy J.S.: Na ten Nowy Rok! Koleżanki i Koledzy Odlewnicy, Drodzy czytelnicy! (To this New Year! Ladies and Gentleman! Colleagues and Foundrymen! Dear Readers!) Nr 1, s. 15. Oznaczenia skrótów w tekście: BIOIG Biuletyn Informacyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej. Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 1

2 Tak mówią o nas referencje, Nr 1, s Targi METAL 2004 w 10-lecie swej działalności, Nr 10-11, s U progu kolejnego roku... (At the beginning of the next year...) Nr 12, s Włodarczyk M.: Jubileuszowe spotkanie METALODLEW SA, Nr 2, s Zarządzanie... Nr 6, s Z Bydgoszczy... Nr 3, s II. Materiały formierskie i pomocnicze Asłanowicz M.: Firma Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ciągle modyfikuje i ulepsza metodę zimnej rdzennicy (cold- -box) (The Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH Company Continuously Modifies and Improves the Cold-box Method) Nr 7-8, s Baier D., Schmidt F.: NAMORIT Nowy rodzaj bentonitu do klasycznych mas formierskich (NAMORIT New kind of bentonite for moulding sands), Nr 6, s Bieda S.: Nowe spoiwa typu PENTEX (New binders Pentex type) Nr 6, s Ganczarek M., Mikulczyński T., Nowak D., Samsonowicz Z.: Ocena skuteczności dynamicznego prasowania mas formierskich (Evaluation of effectiveness of dynamic squeezing of moulding sands) Nr 4, s Hutera B., Lewandowski J.L., Drożyński D.: Znaczenie lepkości spoiwa i zwilżalności kwarcu przez spoiwo dla wytrzymałości masy (The sand strength versus binder viscosity and silica wettability by the binder) Nr 7-8, s Holtzer M., Lewandowski J.L., Bilska M., Grabowska B.: Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancji (Characteristics of moulding sands and cores used in iron foundries in terms of eluting harmful substances) Nr 6, s Lewandowski J.L., Dańko J., Dańko R.: Selekcja mas zużytych w Odlewniach Polskich SA w Starachowicach (Selection of waste sand at the Odlewnie Polskie SA Foundry in Starachowice) Nr 2, s III. Topienie i właściwości stopów odlewniczych Baryła L., Lewandowski K.: Żeliwo ciągliwe jako tworzywo na odpowiedzialne elementy instalacji i urządzeń przemysłowych (Malleable cast iron as the material for responsible elements of installations and industrial appliances) Nr 10-11, s Dudyk M., Kosibór K.: Wpływ procesów modyfikacji na krystalizację i skurcz znalu Z41 (Influence of the modification processes on the crystallisation and solidifying contraction of Z41) Nr 12, s Dybowski G., Niklaus S., Schmitz W.: Wpływ jakości złomu na przebieg procesu wytapiania żeliwa w indukcyjnym piecu tyglowym średniej częstotliwości dużej mocy (Influence of the scrap quality on the process of cast iron melting in medium frequence crucible induction furnace of great power) Nr 10-11, s Fraś E., Bonderek Z.: Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów Zn-25% Al z dodatkiem tytanu w zaprawach (A critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in Zn-25% Al alloys with titanium added in the form of master alloys) Nr 2, s Godinot P.: Przyszłość ekonomiczna żeliwiaka (Economic future of cupolas) Nr 7-8, s Koperk A.: KÜTTNER nowoczesna topialnia o dużej wydajności (KÜTTNER Modern melting plant witha a great productivity) Nr 9, s Kubicki A., Kołodziej L.: Magnesy trwałe odlewane typu Alnico przeszłość i teraźniejszość (Permanent cast magnets of the Alnico type the past and the present) Nr 10-11, s Przeliorz R., Smoliński A., Gierek A.: Odwęglanie żeliwa (Cast Iron Decarburisation) Nr 10-11, s Pucka G., Cieśla M.: Oddziaływanie wielkości ziaren makrostruktury na wytrzymałość zmęczeniową żarowytrzymałego stopu na osnowie niklu (The influence of macrostructure grain size on fatique strength of a heat-resisting nickel-base alloy) Nr 10-11, s Stachura S., Kupczyk J., Gucwa M.: Optymalizacja struktury i właściwości staliwa gatunków Cr-Mo i Cr-Mo-V przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze (Optimization of Structure and Properties of Cr-Mo and Cr- -Mo-V Cast Steel Intended for Use at Increased Temperature) Nr 5, s Tihon G.: Druga konferencja międzynarodowa, poświęcona żeliwiakowi i procesowi żeliwiakowemu, Triere, marca 2004 (2 nd International Conference on cupolas and cupola s technology) Nr 7-8, s IV. Wykonywanie form, rdzeni oraz odlewów Bast J., Malaschkin A., Albert M., Hasse S.: Nowa metoda automatycznej kontroli jakości form i procesu formowania maszynowego (A New Method for Automatic Control of Mould Quality and of The Compaction Process In Moulding Machines) Nr 7-8, s Binczyk F., Smoliński A.: Praktyczne wykorzystanie zjawiska samorzutnego rozsypywania się odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego (Practical Aspects of Self-disintegration of Casting of High-aluminium Cast Iron) Nr 12, s Drotlew A., Garbiak M., Kubicki J., Piekarski B.: Antynawęgleniowe powłoki na odlewach pracujących w warunkach udarów cieplnych (Anticarburising coatings for castings operating under the conditions of thermal shocks) Nr 9, s Holtzer M.: Najlepsze Dostępne Techniki (NDT) w przemyśle odlewniczym (Best available techniques (BAT) in foundry industry) Nr 12, s Ignaszak Z., Piasecki J., Witczak D.: Identyfikacja parametrów optymalizowania technologii na drodze badań eksperymentalno-symulacyjnych na przykładzie odlewu produkcyjnego głowicy cylindrowej w odlewni VW Poznań (Identification of parameters of the technology optimization by means of the experimenting and simulating research on the example of the casting of a cylinder head in the VW foundry in Poznań) Nr 9, s Kapturkiewicz W., Fraś E., Burbelko A.: Komputerowe modelowanie przemian struktury podczas hartowania izotermicznego żeliwa ADI (Computer Modelling of Structure 2 Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

3 Transformation at Austempering of an Austempered Ductile Iron) Nr 7-8, s Lee J.-Ch., Seok H.-K., Lee H.I.: Wpływ geometrii układu wlewowego oraz prędkości wypełniania wnęki formy na charakter przepływu stopu aluminium A356 w stanie stało-ciekłym (Influence of the gating geometry and the injection rate on the flow character of the aluminium alloy A356 in the state of its partial cristallization) Nr 2, s Roedter H.: Produkcja ciężkich odlewów z żeliwa sferoidalnego (Heavy Ductile Iron casting production) Nr 7-8, s Schrey A., Löchte K., Bieda S.: Wpływ domieszki masy rdzeniowej wiązanej żywicą Carbophen na właściwości masy z bentonitem (Influence of core sand admixture cured by Carbophen resin on bentonite sand properties) Nr 3, s Suchy J.S., Mochnacki B., Majchrzak E., Lelito J., Urbanowicz M.: Wirtualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcji (Virtual prototyping as a way to product development) Nr 9, s Urlik B.: Mocowanie rdzeni przez formowanie (Fastening the cores through the moulding) Nr 6, s Zych J.: Kształtowanie jakości powierzchni odlewów wykonywanych w formach z mas wiązanych spoiwami chemicznymi (Shaping surface quality of castings made in sand moulds with chemical binders) Nr 7-8, s V. Maszyny, urządzenia, mechanizacja Hohl B., Müller M., Grefhorst C.: Doświadczenie z wykorzystania mieszarki próżniowej Evactherm w warunkach przemysłowych (Experiments with using the vacuum mixer Evactherm in the industrial conditions) Nr 2, s Holtzer M., Lewandowski J.L., Bilska M., Grabowska B.: Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa (Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries) Nr 10-11, s Jędrzykiewicz Z., Stojek J., Dańko R.: Badania modelowe zjawisk przepływowych w komorze prasowania zimnokomorowej maszyny ciśnieniowej (Model testing of flow phenomena in the squeeze chamber of a cold-chamber diecasting machine) Nr 3, s Nadchodzi era maszyn nowej generacji (The era of the new generation machines is approaching) Nr 7-8, s Weiss E., Ignaszak Z., Mikołajczyk P., Karwasz A.: Centrum wirtualnego projektowana i automatyzacji VIDA w Politechnice Poznańskiej (Virtual design and automation centre VIDA in the TU in Poznań) Nr 4, s VI. Regeneracja piasku Dahlmann M.: Piaski powleczone żywicą (Resin coated sands) Nr 6, s VII. Zarządzanie, handel, koszty, systemy realizacji jakości w produkcji odlewów Bogacz T., Młyński M.: Rozwój współpracy METALODLEW SA z jednostkami naukowo-badawczymi (Development of the cooperation betweem METALODLEW SA and scientific and research centres) Nr 1, s Bogacz T., Młyński M.: Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w METALODLEW SA w Krakowie (Implementation and Improvement of the Quality Management systems at METALODLEW SA in Cracow) Nr 1, s Bogacz T., Winiarczyk J., Młyński M.: Rozwój rynku i produktu w METALODLEW SA w latach (Development of the market and the products of METALODLEW SA in the period of ) Nr 1, s Budziaszek M., Balcer E., Tybulczuk J.: Europejskie systemy oceny zgodności w przemyśle odlewniczym (European systems of conformity in the foundry industry) Nr 5, s Hausner W.: Udział FSNT NOT we wspomaganiu działalności innowacyjnej w Polsce (Participation of the Federation of Scientific and Technical Associations (FSNT) in aiding the innovation activity in Poland) Nr 9, s Kawlath A.: Europa: Centrum Kompetencyjne Odlewnictwa (Europe: The Foundry Competence Centre) Nr 10-11, s Lewandowski J.L.: Moja Kariera ranking szkół wyższych 2004 (My career University Ranking 2004) Nr 5, s Lickfett H.: Większa Europa ekonomiczne fakty i liczby (Greater Europa economic facts and numbers) Nr 2, s Marzec L., Bogacz T., Burdek J.: Analiza podstawowych wielkości ekonomicznych METALODLEW SA w latach (Analysis of the basic economic values META- LODLEW SA in the period of ) Nr 1, s Muszak W.: Możliwości finansowego wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Possibilities of the aditional financing the enterprises from the structural fonds of EU) Nr 9, s Obniżka kosztów produkcji odlewni przez zastosowanie powłok Rheotec XL (Artykuł sponsorowany) Nr 2, s Sierant Z., Młyński M.: Postęp technologiczny w METAL- -ODLEW SA na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat (Technological progress at Metalodlew SAwithin the space of the last ten years) Nr 1, s Suchy J.S., Kielczyk R.: Odlewnictwo rentownym sektorem? (Foundry industry is profitable branche?) Nr 4, s Urbat K.: Odlewnictwo europejskie fakty i liczby (European foundry engineering facts and numbers) Nr 2, s VIII. Odlewnictwo specjalne Krokosz J.: Pomnik Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie (The monument of Julian Ursyn-Niemcewicz in Cracow) Nr 2, s Krokosz J.: Pomnik Maksymiliana Nowickiego w Krakowie (The monument of Maksymilian Nowicki in Cracow) Nr 3, s Krokosz J.: Pomnik Dr Henryka Jordana w Krakowie (The monument of dr Henryk Jordan in Cracow) Nr 9, s Krokosz J.: Pomnik Artura Grottgera w Krakowie (Monument of Artur Grottger in Cracow) Nr 12, s Pietras W., Stachańczyk J.: Rozwój odlewnictwa artystycznego w METALODLEW SA (Development of art casting at Metalodlew SA) Nr 1, s Włodarczyk M.: Działalność METALODLEW SA na rzecz Dziedzictwa Kultury Narodowej (METALODLEW SA activities on Behalf of the heritage of the natural culture) Nr 1, s Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 3

4 IX. Warunki pracy, ochrona środowiska Bonderek Z., Smorawiński Z.: Recykling lakierowanych aluminiowych odpadów opakowaniowych po napojach (Recycling of Waste Lacquered Aluminium Beverage Cans) Nr 3, s Bonderek Z., Smorawiński Z.: Recykling lakierowanych aluminiowych odpadów opakowaniowych po napojach. Część II (Recycling of Waste Lacquered Aluminium Beverage Cans. Part II) Nr 5, s Holtzer M.: Problematyka ochrony środowiska w przemyśle odlewniczym po wejściu Polski do Unii Europejskiej (Problems of environment protection in the foundry industry after Poland s joining to European Union) Nr 4, s Mrożek S., Nycz J.: Rozwój techniczny oraz działania proekologiczne w METALODLEW SA (Technical Development and Pro-Ecological activities at METALODLEW SA) Nr 1, s Summer H.: Proces ALUmonte. Nowa metoda recyklingu aluminium i złomu aluminiowego (Alumonte process. The new method of aluminium and aluminium scrap recycling) Nr 708, s X. Z dziejów odlewnictwa Dańko R.: Odlewnictwo, Tradycja, Nowoczesność, Przyszłość (Foundry engineering, tradition, modernity, future) Nr 4, s Tomanek Z.: Tradycje odlewnictwa ziemi cieszyńskiej (Foundry tradition in the Cieszyn region) Nr 5, s XI. Kronika krajowa I Konferencja Branżowa SPECODLEW-u nt.: Współpracy Producenta Odlewów z Klientami, Nr 9, s II Mistrzostwa Polski Odlewników w tenisie ziemnym, Nr 6, s IX Międzynarodowe Sympozjum Modelowanie procesów odlewniczych, Nr 12, s X Krajowe Targi Książki Akademickiej Atena, Nr 1, s Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2004, Nr 12, s lat współpracy na Dolnym Śląsku Naukowego Ośrodka Odlewnictwa za Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Nr 3, s lat Huty Trzyniec, Nr 10-11, s Aktualności z kraju, Nr 10-11, s Co jest ważniejsze w polskiej gospodarce? Nr 6, s Czas rozpocząć walkę z odorami, Nr 9, s Dobra koniunktura w przemyśle elektromaszynowym, Nr 9, s Dobra strona integracji, Nr 2, s Dobry start Polski w Unii Europejskiej, Nr 12, s Dobry wynik finansowy Huty Stalowa Wola, Nr 5, s Dwa wdrożenia systemu Impuls BPSC, Nr 1, s. 95. Dzień Odlewnika w Oddziale STOP w Bielsku-Białej, Nr 3, s Dzisiaj tworzymy jutro. Technologie Hüttenes-Albertus wydajność i technologia, Nr 6, s Ekolaury dla ECO Instal, Nr 9, s Eksport dynamizuje gospodarkę, Nr 9, s Energia z biomasy, Nr 4, s Europejskie obowiązki, Nr 9, s Fiat Panda Samochodem Roku 2004, Nr 3, s Gospodarka po trzech kwartałach, Nr 1, s. 94. Gospodarka polska w 2003 roku, Nr 3, s Górnicze tableau, Nr 4, s Gra o Irak druga runda, Nr 5, s GUFI gumożerca, Nr 5, s Huta Stalowa Wola wraca do Iranu, Nr 5, s Impexmetal poprawia wynik finansowy, Nr 5, s Jeszcze o EuroInżynierze, Nr 10-11, s Jeszcze o koksie, Nr 5, s Koks pilnie poszukiwany, Nr 1, s. 94. Kolejna polska odlewnia otrzymała certyfikat ISO 9001, Nr 6, s Kolejny pomnik z krakowskiej odlewni Metalodlew Art- -Kolor, Nr 3, s Kolejny pomnik z krakowskiej odlewni Metalodlew SA, Nr 12, s Konferencja Odlewnicza TECHNICAL 2004, Nr 6, s Konkurs: Recykling Techniki Technika Recyklingu, Nr 3, s Krakowska odlewnia Metalodlew Mecenasem Kultury Krakowa, Nr 9, s Krakowski Metalodlew w hołdzie ofiarom z Bełżca, Nr 6, s Kryształowe Brukselki w Warszawie, Nr 5, s Laureaci 2003, którzy zmienili polski przemysł, Nr 2, s Leasing dla małych i średnich firm, Nr 3, s Metalodlew SA mistrzem w Małopolsce, Nr 9, s Nagroda dla liderów polskiej ekologii, Nr 2, s Najwięksi w Polsce, Nr 4, s Największa wartość Unii, Nr 9, s Nowa tokarka z Pleszewa, Nr 10-11, s Nowa wyższa prognoza wzrostu PKB dla Polski jeszcze w tym roku, Nr 9, s Nowy biuletyn w górnictwie, Nr 4, s Obchody 90-lecia wymarszu Legionu Śląskiego ( ), Nr 6, s Odnowienie immatrykulacji po półwieczu, Nr 3, s Patenty bez granic, Nr 9, s Pieniądze na inwestycje w Elstar Oils, Nr 6, s PKN Orlen złożył ofertę zakupu akcji czeskiego koncernu Unipetrol, Nr 5, s Podejście procesowe w ISO 9001:2000, Nr 4, s Podstawy prawne do ustalania opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, Nr 2, s Polska na szarym końcu, Nr 5, s Polskie firmy na zagranicznych rynkach, Nr 9, s Polskie Huty Stali, Nr 1, s. 95. Pomnik Legionistów Śląskich, Nr 12, s Popularność programu Lean Manufacturing, Nr 10-11, s Pozycja Alstom-u w 2003 roku, Nr 2, s Prawo do korzystania ze środków UE, Nr 2, s Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Nr 4, s Przed czwartym finałem, Nr 1, s. 94. Queen Mary 2, Nr 2, s Rosnące ceny węgla zmowa czy prawa rynku? Nr 5, s Rozmowa z Prezesem Zarządu Famot Pleszew SA, Nr 9, s Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

5 Rozszerzenie tematyki Przeglądu Górniczego, Nr 4, s Serce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Nr 2, s Sukces w biznesie dzięki codziennym prasówkom... Nr 6, s Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski według GUS, Nr 6, s Szkoła przepisów górniczych SITG, Nr 4, s Tablica pamiątkowa autora Przygód Dobrego Wojaka Szwejka Jarosława Haszka, Nr 9, s Targi w Polsce, Nr 1, s Turniej Euro Minibasket 2004 w Krakowie pod patronatem Metalodlew SA, Nr 9, s UE Krok w dobrym kierunku, Nr 9, s Ukraiński koncern prawdopodobnie przejmie majątek Huty Częstochowa, Nr 1, s. 95. Unijna dyrektywa składowiskowa, Nr 2, s Wdrożenie SAP w Odlewni Żeliwa w Śremie, Nr 1, s. 94. Wielkie przyśpieszenie w polskiej gospodarce, Nr 10-11, s Wystawa rzeźbiarza Jana Raszki, nr 12, s Wzrost PKB, Nr 1, s. 95. Złomrex na giełdzie, Nr 9, s Zmiany w Ispat Polska Stal, Nr 5, s Żelazo dla przemysłu, Nr 10-11, s XII. Kronika żałobna Jan Szuba ( ), Nr 2, s Andrzej Pilarz ( ), Nr 2, s Marian Węgorowski ( ), Nr 3, s Wspomnienie o Profesorze Mirosławie Gregoraszczuku, Nr 9, s Utalentowany inżynier, niezwykły profesor. Wspomnienie Zbigniewa Lecha, Nr 9, s Pamięci dr inż. Bernarda Krajczego ( ), Nr 12, s Jan Stanisław Rączka ( ), Nr 12, s XIII. Kronika zagraniczna 15. Światowa wystawa obrabiarek EMO 2003, Nr 1, s lecie Zakładów Condat, Nr 9, s AFS wybrało referat na Światowy Kongres Odlewnictwa, Nr 3, s Amerykańskie Stowarzyszenie Odlewnictwa rozwija się, Nr 10-11, s Amerykański rynek pracy rozpędza się, Nr 5, s Austenityczne staliwo na części przewodów wydechowych w samochodach komunikacyjnych, Nr 9, s Australia poszukuje dróg wyjścia z trudności Automatyzacja odlewni, Nr 3, s Bezpośrednia analiza chemiczna stopów aluminium, Nr 12, s Brak złomu stopów miedzi, Nr 1, s. 98. Energia przyszłości, Nr 1, s 98. Buderus zwiększył produkcję tarcz hamulcowych, Nr 1, s Być entuzjastą uczenia się przez całe życie, Nr 3, s Chiny najczęściej pozwane w sprawach o dumping, Nr 4, s Części podwozia samochodu odlewami ciśnieniowymi, Nr 1, s. 98. Dalszy rozwój potencjału Hüttenes Albertus, Nr 2, s Duralco 120, Nr 4, s Działalność Fińskiej Grupy Odlewniczej, Nr 2, s Działalność szkoleniowa w niemieckim odlewnictwie, Nr 10-11, s Ekologiczne wózki podnośnikowe, Nr 5, s Energia przyszłości, Nr 2, s Entuzjazm do nauki przez całe życie, Nr 4, s EUROGUSS 2004, Nr 3, s Europa Wschodnia przyciąga amerykańskie przedsiębiorstwa, Nr 9, s Europejskie Centrum Badań i Rozwoju, Nr 2, s Florence & Peillon, Nr 3, s Francja przewiduje 2,3 proc. wzrost gospodarczy, Nr 9, s Generalny plan rozwoju odlewnictwa w Tajlandii, Nr 10-11, s Georg Fischer zakupił odlewnię na Węgrzech, Nr 1, s. 99. Grubościenne odlewy ciśnieniowe, Nr 12, s Hütenes Albertus przejął Grupę SIBELCO, Nr 5, s Inicjatywa badawcza australijskiego Uniwersytetu, Nr 12, s Japończycy budują odlewnię w Australii, Nr 12, s Kanadyjski przemysł samochodowy, Nr 9, s Kongres NADCA 2003, Nr 4, s La Française de Mécanique, Nr 6, s Manipulator Dalmec PR, Nr 9, s MISSLER producent przecinarek do metali, Nr 10-11, s Nanoszenie powłok na metalowe formy odlewnicze, Nr 3, s Niemiecki pojazd hybrydowy, Nr 4, s Niemieckie odlewnictwo jest silniejsze niż kiedykolwiek, Nr 10-11, s Normy ISO zaporą przeciw eksportowi odlewów indyjskich do USA, Nr 4, s Nowe czujniki Selcom X Line TM, Nr 5, s Nowoczesna utylizacja popiołów i pyłów, Nr 1, s. 98. Oczyszczanie odlewów z użyciem nowej tarczy diamentowej, Nr 6, s Odlewane części kadłuba samolotu, Nr 4, s Odlewnictwo aluminium w przyszłości, Nr 9, s Odlewy na rynku Asia-Pacific, Nr 12, s Ognioodporne ubrania, Nr 6,s Ożywienie na rynku obrabiarek, Nr 9, s Pierwszy zeszyt Foundry Trade Journal + Foundryman, Nr 4, s Pokrycia proszkowe dla form ciśnieniowych, Nr 1, s. 98. Pomnik dla siedziby policji w Bordeaux, Nr 1, s. 98. Po raz pierwszy Austriak na czele Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Nr 1, s. 99. Prace badawczo-rozwojowe w odlewnictwie stopów aluminium, Nr 12, s Problemy zastosowania stopów aluminium w budowie samochodów, Nr 12, s Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych w RFN, Nr 2, s Prognozy w odlewnictwie amerykańskim, s Program DiEdifice, Nr 1, s. 98. Proste termometry podczerwieni, Nr 1, s. 99. Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54 5

6 Robot KR 16K, Nr 4, s Rozwój odlewnictwa aluminium dla przemysłu samochodowego, Nr 12, s Rozwój współpracy słoweńsko-norweskiej, Nr 1, s. 99. Rozwój wykorzystania energii wiatru stwarza nowe możliwości dla odlewnictwa, Nr 3, s Spektrometry optyczne GNR, Nr 10-11, s Sprężarki typu ASK firmy KAESER KOMPRESSOREN, Nr 6, s Stal jak zawsze młoda, Nr 2, s Stale są poszukiwane innowacyjne rozwiązania w odlewnictwie, Nr 1, s. 99. STATOX 501 IR, Nr 9, s Sukces 5. Międzynarodowych Targów Odlewnictwa Ciśnieniowego Euroguss, Nr 9, s Szkolenie metalurgiczne w odlewnictwie, Nr 12, s Szkolenie za pomocą kaset wideo, Nr 4, s Szósty program ramowy IDEA prowadzony przez Niemcy, Nr 1, s. 99. Szwedzka odlewnia staliwa zakupiła pierwszą maszynę do formowania w próżni HWS, Nr 5, s Śrutownica firmy ISPC PANGBORN Europe, Nr 5, s Światowa Konferencja Odlewnictwa Precyzyjnego, Nr 4, s Światowe zużycie aluminium, Nr 9, s Trzy nowe piece topialne zakupiła Białoruś, Nr 5, s Urządzenie do automatycznego zalewania form, Nr 9, s Wózki podnośnikowe serii EGV, Nr 6, s Współpraca technologiczna USA/Indie, Nr 9, s Wydajne przetapianie złomu ze stopów aluminium, N 5, s Wysoka technika w odlewnictwie wyzwanie i szanse, Nr 10-11, s Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach, Nr 4, s Wzrost eksportu indyjskiego do krajów UE, Nr 4, s Wzrost PKB w USA, ale spadek miejsc pracy, Nr 4, s Wzrost produkcji odlewów ze stopów Al w Niemczech, Nr 9, s Zastosowanie nowego rodzaju śrutu HPG produkcji firmy Wheelabrator Allevard, Nr 5, s Zmęczenie cieplne form odlewniczych, Nr 3, s Zmiany na stanowisku dyrektora CTIF, Nr 3, s Zmiany w strukturze działalności instytucji odlewniczych w USA, Nr 4, s Zwiększenie niezawodności działania agregatu ciągłego odlewania stali, Nr 6, s Zwiększenie środków na energię odnawialną, Nr 5, s Żeglowanie bez wiatru, Nr 1, s. 99. XIV. Wiadomości STOP V Kongres Polskiego Odlewnictwa, Nr 5, s V Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Odlewnicze Ochrona Środowiska Pozwolenia zintegrowane, Nr 12, s VI Sympozjum Naukowo Techniczne Odlewnictwo Nowoczesność Ekologia, Nr 2, s XXIII Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Nr 4, s Casting Clinic 2003, Nr 2, s Dzień Odlewnika 2003 w METALODLEW SA, Nr 1, s. 90. Dzień Odlewnika w Gliwickim Oddziale STOP, Nr 1, s Kolejne spotkanie działaczy STOP oddziału Bielsko-Biała, Nr 10-11, s Konferencja techniczna, Nr 3, s Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX w Brnie, Nr 3, s Polska Nagroda Jakości, Nr 1, s. 91. Połączone zebranie Prezydium i Zarządu Głównego STOP, Nr 6, s Posiedzenie Prezydium ZG STOP, Nr 4, s Przegląd Odlewnictwa propagatorem patriotyzmu, Nr 2, s Seminarium naukowo-techniczne odlewników dolnośląskich, Nr 4, s Wspólne zabranie Prezydium i Zarządu Głównego STOP w dniu 15 stycznia 2004 roku w Krakowie w ZREMB SA, Nr 2, s Zebranie Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Nr 4, s Zebranie Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Nr 10-11, s XV. Biuletyn Informacyjny Odlewniczej Izby Gospodarczej Definicje zdolności produkcyjnej odlewni, Nr 1, s , BIOIG Nr 1. Kolejne posiedzenie Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej, Nr 1, s. 360, BIOIG Nr 4. Produkcja odlewów w świecie w 2002 roku, s. Nr 3, s , BIOIG Nr 3. Regionalne spotkanie odlewni żeliwa, Nr 4, s. 361, BIOIG Nr 4. Spotkanie regionalne odlewni żeliwa w Starachowicach, Nr 2, s. 176, BIOIG Nr 2. Spotkanie w Zrembie, Nr 4, s. 360, BIOIG Nr 4. Sytuacja odlewni w dwunastu państwach europejskich w 2004 r., ze specjalnym uwzględnieniem produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego, Nr 5, s , BIOIG Nr 5. Targi w Bresci, Nr 4, s. 361, BIOIG Nr 4. Zebranie Rady OIG, Nr 2, s. 176, BIOIG Nr 2. 6 Przegląd Odlewnictwa Spis treści rocznika 2004, t. 54

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT)

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2012 CoroMill 690 CoroTurn HP Systemy HPC

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Obejrzyj zwiastun: www.walter-tools.com

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ SPIS TREŚCI IX Tomasz E. KOŁAKOWSKI Tytułem wstępu KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ Marek JAKUBIAK 487 Wkład elektryków

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Śląscy Menedżerowie

Szanowni Śląscy Menedżerowie Katowice 2012 ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ Szanowni Śląscy Menedżerowie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów powstałego 20-lat

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

P RO B L E M Y E N E R G E T Y K I I G O S P O DA R K I PA L I WOWO - E N E R G E T Y C Z N E J SIERPIEŃ 2010 ISSN 0013-7294 CENA 18 ZŁ

P RO B L E M Y E N E R G E T Y K I I G O S P O DA R K I PA L I WOWO - E N E R G E T Y C Z N E J SIERPIEŃ 2010 ISSN 0013-7294 CENA 18 ZŁ R P RO B L E M Y E N E R G E T Y K I I G O S P O DA R K I PA L I WOWO - E N E R G E T Y C Z N E J ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2010 CENA 18 ZŁ Nagrody i wyróżnienia dla Południowego Koncernu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Grand Prix Formuły 1 to najbardziej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

GENEZA. Historia Spółki

GENEZA. Historia Spółki kwiecień 2012 GENEZA Historia Spółki 1894 Historia Odlewni Żeliwa WULKAN sięga roku XIX w., kiedy to w okresie znacznego rozwoju gospodarczego Częstochowy została utworzona Odlewnia Żelaza i Emaliernia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE : ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo