TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera"

Transkrypt

1

2 TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 1

3 Spis treści WPROWADZENIE Metodologia blended learning Cele programu szkoleniowego Opis programu Moodle Opis platformy Train to CAP Planowanie kursu samouczek dla trenerów Opis modułu Klucz odpowiedzi Referencje:

4 WPROWADZENIE Train to Cap - Wzmocnienie absorpcji funduszy europejskich w projektach infrastrukturalnych w budownictwie w ramach programu Leonardo Da Vinci - Transfer projektu innowacyjnego. Cele projektu: minimalizacja problemów związanych ze sporami i reklamacjami w zakresie projektów budowlanych; zwiększenie przejrzystości procedur zarządzania ryzykiem i procesów obsługi reklamacji/ roszczeń; poprawa dostępności szkoleń poprzez platformę e-learning ową Moodle w nieformalnych szkołach zawodowych. W celu osiągnięcia powyższych celów projekt obejmuje utworzenie materiałów szkoleniowych dla inżynierów budowlanych i managerów projektów oraz szerszej grupy osób odpowiedzialnych za wdrożenie projektów budowlanych. Niniejsza instrukcja dla trenera / szkoleniowca stanowi swoisty przewodnik dla szkoleniowców, którzy posługują się metodologią Train to Cap i wdrażaniem materiałów edukacyjnych online. 3

5 1. Metodologia blended learning Niniejszy dokument wprowadza pojęcie blended learning (BL) i określa, w jaki sposób zamierzamy korzystać z tej metodologii w celu osiągnięcia celów szkoleniowych Train to Cap. Po wprowadzeniu do metodologii BL zostanie objaśniony program szkoleniowy w zakresie modułów, w których treści są zintegrowane i strukturyzowane w formie jednostek lekcyjnych. Podstawą dla treści modułów są jasno określone cele, które będą wykorzystywane na potrzeby zdefiniowania celów edukacyjnych. Definicje i korzystanie z metodologii blended learning Wprowadzenie Podręczniki dowodzą ile trudności sprawia uzyskanie konsensusu w sprawie definicji. Brak jednolitej definicji umożliwia instytucjom adaptację terminów w sposób, jaki jest dla nich dogodny i roszczenie sobie do nich wszelkich praw. Możliwości metodologii blended learning określa osiem wymiarów: sposób przekazania różne tryby (w cztery oczy czy edukacja zdalna) zaawansowane technologie, mieszanki technologii w oparciu o sieć Internet chronologia synchroniczne i asynchroniczne ingerencje miejsce, w którym ma miejsce proces (dom ucznia, klasa) specjalizacja wieloprzedmiotowa lub specjalistyczna pedagogika różne podejścia pedagogiczne koncentracja na różnych celach kierunek, tj. orientacja na instruktora vs. orientacja na ucznia Poniżej wskazano charakterystyczne cechy metodologii blended learning: Zapewnienie dodatkowych zasobów dla programów nauczania, które jest prowadzone w sposób tradycyjny, poprzez środowiska nauczania wirtualnego przy wsparciu instytucji; Elementy radykalnych praktyk nauczania koncentrujących się na wykorzystaniu technologii w sposób wypierający tradycyjne metody nauczania i uczenia się; Holistyczne podejście do technologii i uczenia się, w tym wykorzystanie własnych technologii studentów służących wzmocnieniu ich procesu uczenia się. Termin blended learning Nawet dzisiaj, różnice i podobieństwa między nauczaniem w trybie online, tradycyjnym nauczaniem na odległość oraz nauczaniu bezpośrednim są zrozumiałe w niewielkim stopniu, co powoduje problemy ze zrozumieniem pojęcia blend (ang. mieszanka, miks) (Salmon, 2005, str. 202). W latach dziewięćdziesiątych w świecie szkoleń korporacyjnych traktowało się blended learning jako uzupełnienie tradycyjnych metod szkoleniowych. Naukowcy i praktycy zauważyli, że proces uczenia się z pomocą wykorzystania technologii to nie wszystko, argumentowali, że ludzie potrzebują nowych metod uczenia do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności pozyskiwanych w trakcie nauki, oraz, że ludzie potrzebują interakcji (Matheos et al.,2005). W ostatnich kilku latach, krótkoterminowe kursy mieszano z odczytami wprowadzającymi i zadaniami wykonywanymi po zakończeniu szkolenia, takimi jak 4

6 zestawy do aktywnej nauki i grupy projektowo-edukacyjne, zmierzając do osadzenia procesu nauczania w miejscu pracy (Roberts et al., 1996) Uczestnicy kursów otrzymywali także materiały elektroniczne (np. modele finansowe projektów, symulacje handlowe, modele procesów technicznych itp.) na nośnikach przenośnych, początkowo na dyskietach a następnie na płytach CD, lub ewentualnie poprzez sieć Internet. Od roku 2000, nauczanie zdalne poprzez sieć Internet zaczęto łączyć z dodatkowymi tradycyjnymi materiałami (drukowanymi) oraz opcjonalnymi tradycyjnymi seminariami organizowanymi w miejscu blisko grupy docelowej. Nawet dzisiaj wydaje się, że omawiany termin zachował swoją świeżość i użyteczność oznaczając różne rzeczy dla różnych ludzi. Wniosek przedstawia się następująco: żadna definicja nie oddaje meritum kwestii blended learning w sposób, jaki metodologia ta jest rozumiana dzisiaj. Są one albo niezgodne z stanem rzeczywistym, lub nadmiernie rozbudowane. Sama metodologia koncentruje się ogólnie na obszarze szkolnictwa wyższego i dotyczy jedynie tego, co nazywany nauczaniem lub instruowaniem (Oliver i Trigwell, 2005, str.21) Rothery zauważa, że większość uniwersytetów w Europie obecnie miesza różne podejścia (Rothery, 2004). Podczas gdy jednostki świadczące tradycyjne usługi edukacyjne przeplatają swoje szkolenia elementami online, ale zachowują wszelkie cechy nauczania twarzą w twarz, jednostki koncentrujące się na zdalnych kursach edukacyjnych kładą nacisk na modele mieszane (ang. blended), oferując opcjonalne materiały drukowane i dodatkowe oraz uzupełniające warsztaty tradycyjne. W najświeższych pozycjach Oliver i Trigwell (2005) wskazują trzy znaczenia dla terminu blended learning : 1. Zintegrowana mieszanka tradycyjnego nauczania ukierunkowana na nauczanie poprzez sieć Internet. 2. Kombinacja mediów i narzędzi w środowisku e-learning owym; 3. Kombinacja licznych podejść pedagogicznych niezależnie od wykorzystania technologii nauczania. 2. Cele programu szkoleniowego Konstrukcja programu szkoleniowego zostanie oparta o koncepcję modułową, co oznacza, że rozdziały i jednostki kursu mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie. Projektanci blended learningu z krajów partnerskich będą mieli okazję zaplanować ich własny kurs w oparciu o specyficzną charakterystykę grupy docelowej. Treść modułów szkoleniowych będzie dostępna online, na platformie internetowej a organizatorzy szkoleń będą mieli możliwość dobrania określonych rozdziałów a także metodologii, zgodnie z którą przeprowadzone zostanie szkolenie. Oznacza to, że jednostki szkoleniowe mogą zostać udostępnione w wersji papierowej, elektronicznej (dyski CD-ROM) i na platformie e-learning owej w zależności od zaakceptowanej metodologii. Jednostki organizujące szkolenia będą mogły wybierać z pośród różnych rodzajów modułów szkoleniowych, które należy dobrać do sesji i grupy uczniów (blended learning: nauczanie twarzą w twarz ; e-learning). 5

7 Metodologia szkoleniowa Proponowana metodologia nauczania i uczenia się jest oparta o następujące zasady uczenia się dorosłych: Proces uczenia się jest samo-ukierunkowany. Spełnia aktualną potrzebę i wymaga dużego poziomu uczestnictwa. Uczenie się jest eksperymentalne (tj. uczestnicy i szkoleniowcy/trenerzy uczą się wzajemnie od siebie). W celu przemyślenia pewnych aspektów i uzyskania reakcji zwrotnej niezbędny jest czas. Między szkoleniowcem a uczestnikami tworzy się atmosfera wzajemnego poszanowania. W środowisku pracy panuje dobra atmosfera Techniki szkoleniowe mogą obejmować następujące elementy: Prezentacje działania prowadzone przez szkoleniowca lub specjalistę, służące przekazywaniu informacji, teorii czy zasad (warsztaty); Scenariusze typu Case Study pisemne opisy sytuacji wziętych z życia wykorzystywane na potrzeby analiz i dyskusji (warsztaty i e-learning); Symulacje sytuacji realne ( warsztaty i e-learning) Dyskusje w małych grupach uczestnicy dzielą się doświadczeniem i pomysłami lub rozwiązaniami (warsztaty i e-learning). Wspólne uczenie się relacje między studentami, które wymagają pozytywnej współzależności (poczucie wspólnego tonięcia lub wspólnego utrzymywania się na powierzchni), indywidualnej odpowiedzialności (każde z nas musi coś wnieść i czegoś się nauczyć), zdolności interpersonalnych (komunikacja, zaufanie, przewodzenie, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów). Blended Learning Moduły i Ramy Strony i zadania zaangażowane w moduły Train to Cap Proces definiowania modułu szkoleniowego obejmuje różne strony i działania. Strony i powiązane z nimi zadania wskazano na Rys. 1 Strony: Specjalista w danej dziedzinie Szkoleniowiec / trener Student Zadania: Opracowywanie treści w formie materiału dydaktycznego Zapewnienie wsparcia szkoleniowego dla studenta Student, finalny użytkownik 6

8 Opracowanie treści MODUŁ SZKOLENIOWY Środowisko nauczania Ekspert w danej dziedzinie Nauczyciel/ szkoleniowiec Korzystanie z modułu, nabywanie kompetencj Zapewnia wsparcie szkoleniowe Rys. 1 Strony i zadania zaangażowane w tworzenie modułów szkoleniowych Program szkoleniowy Metodologia nauczania łączonego obejmująca mieszany system uczenia twarzą w twarz i e-learning (blended learning) uwzględnia to, co najlepsze z pośród możliwości i potrzeb grupy docelowej. Fazy szkolenia Blended Learning Faza wstępna: W fazie wstępnej, która rozpoczyna się kilka dni przed sesją twarzą w twarz, uczestnicy otrzymują podstawowe informacje na temat blended learning u. Mają pierwszą możliwość poznania ich kolegów z kursu oraz określenia się, jako osoby kompetentne w zakresie IT i osoby niekompetentne w tym zakresie. W pierwszym przypadku, uczniowie od razu uzyskują kontakt z różnymi narzędziami technicznymi dostosowanymi do kursów / szkoleń blended learning, takich jak (a)synchroniczne interakcje komunikacyjne (chat, forum VoIP).Uczestnicy otrzymują niezbędne informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystać z narzędzi, oraz uzyskują niezbędną pomoc od doświadczonych nauczycieli. Sesje twarzą w twarz W trakcie sesji typu twarzą w twarz wiedza techniczna i instrukcje są przekazywane za pomocą różnych metod dydaktycznych. Dalej, prace projektowe (treść) są finalizowane w trakcie fazy follow-up. 7

9 Faza follow-up Uczestnicy kontynuują współpracę w trakcie ich kursu prowadzonego metodą blended learning za pomocą narzędzi komunikacyjnych i środowiska online. Prace będzie wspierał nauczyciel w trybie online. Regularne sesje online dają uczestnikom możliwość uzyskania porady i informacji od innych członków grupy oraz nauczyciela, a także popularyzują wymianę doświadczeń i dobre praktyki. W kwestii ICT (Information and Communcation Technologies) (technologie informacyjne i komunikacyjne) szczególny nacisk zostanie położony na oprogramowanie typu Open software i social software na potrzeby komunikowania się i współpracy, np. narzędzia typu eportfolios, learning landscapes, skype i narzędzia konferencyjne użytkowane w trybie online. Organizacja szkolenia W zakresie wdrażania programu szkoleniowego dopuszcza się duży poziom elastyczności. Elastyczność odnosi się do doboru metod oraz harmonogramu wdrożenia. Zakładając, że program zostanie przedstawiony przez różne jednostki edukacyjne w różnych krajach, program zostanie przedstawiony w różnych społecznych, ekonomicznych i kulturalnych kontekstach, do których przypisane są różne wymogi w zakresie nauczania. Każda z indywidualnych jednostek (edukacyjnych) opracuje najlepszą metodę przedstawiania programu z uwzględnieniem kontekstu, treści i dostępności do zasobów cyfrowych oraz kompetencji uczestników w zakresie IT. Podstawową koncepcją szkoleń innowacyjnych jest fakt, że będziemy stosowali metody nauczania eksperymentalnego. Proces uczenia będzie wymagał od uczestników korzystania z ich doświadczeń, co w konsekwencji oznacza, że będzie bardziej atrakcyjny i użyteczny. Większość z uczestników grupa docelowa to bardzo zapracowane osoby, które nie mają czasu uczestniczyć w bardzo długich formalnych programach szkoleniowych. Jednym z celów tego programu szkoleniowego jest wdrożenie rozwiązania z zakresu nauczania, który nie będzie wymagał od uczestników poświęcenia całości ich wolnego czasu w celu poprawy ich umiejętności i wiedzy. Wdrażanie systemu blended learning obejmuje alokację różnego rodzaju rozwiązań z zakresu uczenia się w celu zapewnienia elastyczności w zakresie projektowania szkolenia i zrównoważenia harmonogramu szkoleniowego. Każdy z modułów szkoleniowych zostanie przypisany do odpowiedzialnego za niego eksperta, który zdefiniuje jego treści. Ocena szkolenia Ocena szkolenia będzie opierała się o poziom wykonania celów przypisanych do każdego z modułów oraz o inne metody. Część ćwiczeń i testów zostanie przeznaczona dla studentów na koniec programu w celu oceny poziomu nauczania odnośnie każdego określonego modułu. Dla każdego z modułów zostaną wskazane liczne wskaźniki (uzyskane umiejętności), które zostaną zmierzone w ramach procesu oceny. Dalej, w celu oceny szkolenia wykorzystane zostaną inne parametry dotyczące (efektywnego) wykorzystania platformy e-learning owej, takie jak częstotliwość wykorzystania i systematyczność procesu uczenia się. 3. Opis programu Moodle Platforma Train to CAP jest utrzymywana jako środowisko open source dostępne pod adresem: Kurs jest umieszczony na Modułowym i Obiektowym Dynamicznym Środowisku Edukacyjnym Moodle, które jest głównie wykorzystywane przez programistów i teoretyków nauczania. Moodle jest używane przez ponad 3000 organizacji edukacyjnych na całym świecie dla potrzeb kursów online oraz jako wspomaganie tradycyjnych kursów. Moodle jest dostępne bezpłatnie pod adresem więc każdy może ściągnąć i zainstalować to oprogramowanie. Społeczność Moodle jest zróżnicowana i posiada ponad zarejestrowanych użytkowników ze 196 krajów posługujących się 70 językami 8

10 Budowa oraz rozwój Moodle umożliwiają dodawanie różnych rodzajów materiału statycznego. Jest to materiał, który powinien zostać przeczytany przez ucznia, ale nie ma on charakteru interaktywnego: Strona tekstowa Strona sieci Web Odnośnik do elementu strony Web (z uwzględnieniem materiału na stronie Moodle) Wgląd do jednego z katalogów kursu Etykieta pokazująca tekst lub obraz Pakiet treści IMS Moodle pozwala również osobie tworzącej kurs na dodawanie różnych typów materiałów interaktywnych. Jest to materiał, z którym student wchodzi w interakcję odpowiadając na pytania, wpisując tekst lub umieszczając pliki: Zadania pisemne (umieszczone pliki podlegają sprawdzeniu przez nauczyciela lub studentów) Wybór (pojedyncze pytania) Dziennik (dziennik online) Lekcja (tryb warunkowy, ćwiczenia rozgałęzione) Sprawdzian/test (test online, możliwe różne formaty wielokrotnego wyboru) Ankieta (wyniki ankiety dostępne dla nauczycieli i uczniów) Baza danych (uczniowie określają i przechowują treść ćwiczeń) etc. Moodle oferuje także 5 różnych rodzajów ćwiczeń w których dochodzi do interakcji pomiędzy uczniami. Są one wykorzystywane do tworzenia materiału społecznego wykorzystywanego w trakcie kursu: Czat (czat online pomiędzy studentami) Forum (możliwość wyboru liczby biuletynów/forów dla każdego forum) Glosariusz (uczniowie oraz nauczyciele mogą wprowadzać nowe słowa/zwroty do glosariusza) Wiki (Wiki mogą stanowić element kursu, ale mogą stanowić także cały kurs) Warsztaty (wspierają wspólne i podlegające ocenie zadania dla uczniów) W poniższym paragrafie zaprezentowane zostaną główne funkcjonalności Moodle. Podstawowe bloki Moodle Pasek nawigacji Rysunek 2. Główne elementy ekranu Moodle 9 Bloki boczne

11 Powyższy rysunek prezentuje typowy ekran Moodle. Główne pole centralne ekranu jest związane z treścią kursu (edycja lub prezentacja). Na ramkach po lewej stronie i prawej stronie, użytkownik może naprzemiennie (pod względem umieszczenia lewo-prawo oraz góra-dół) umieszczać dostępne bloki. Pasek nawigacji w Moodle wyświetla hiperłącza, wskazując gdzie uczeń znajduje się w danym momencie w odniesieniu do kursu lub strony głównej. Pozwala to użytkownikowi na łatwy powrót do poprzedniego ekranu i zaleca się jego używanie zamiast przycisków przeglądarki wstecz/do przodu. Dodatkowo, gdy używamy trybu przeglądania kursu (patrz kolejny rysunek), oprócz liniowego wyboru zagnieżdżonych tematów, pasek nawigacji posiada sekcję idź, do, która pozwala użytkownikowi na przejście do wybranej części szkoleniowej. Inne funkcje w ramach Moodle to wybór języka oraz możliwość edycji (prawa, górna część ekranu). Rysunek 3. Wybór języka oraz edycja Opcja wyboru języka wyświetla się na stronie domowej wszystkich instalacji Moodle i pozwala na wybór języka menu. Sterowanie edycją jest wyświetlane administratorowi i użytkownikom z przywilejem tworzenia kursu i umożliwia natychmiastowe edytowanie środowiska ekranu. Rysunek 4. Przykład edytowalnego ekranu Moodle - przydziel role - aktualizuj - skasuj - ukryj - strzałki nawigacyjne 10

12 Domyślnymi kategoriami użytkowników są: administrator posiada pełny dostęp do wszystkich funkcji na stronie; kreator kursu może utworzyć nowy kurs i zarządzać jego elementami (przyjęci uczniowie, materiał kursu, oceny, itp.); nauczyciel może dokonywać wszelkich czynności w związku z kursem, uwzględniając zmianę ćwiczeń i ocenę uczniów, ale nie może tworzyć kursów; nauczyciel bez prawa do edycji uczy w ramach kursu i ocenia uczniów, ale nie może zmieniać ćwiczeń; uczeń/student zasadniczo nie posiada zbyt wielu przywilejów, może przeglądać kurs i posiada dostęp do zadań; gość posiada minimalny dostęp i nie ma możliwości wpisywania tekstu; potwierdzony użytkownik każdy zalogowany użytkownik. Materiały dla kursu Niniejszy rozdział podsumowuje dostępne materiały (materiał statyczny) wspierane przez Moodle (patrz Rys. 5). Materiały są przedstawiane w różnych formatach w środkowej ramce ekranu Moodle. W ramach pojedynczego tematu, możliwe jest umieszczenie i pionowe ułożenie kilku ćwiczeń lub materiału (więcej informacji w kolejnym paragrafie). Kliknięcie któregoś z dostępnych materiałów lub ćwiczenia kieruje użytkownika do głównego pola prezentacji kursu (patrz Rys. 2) Rysunek 5. Wybór materiałów dla kursu Z konceptualnego punktu widzenia, materiały maja bardzo prostą budowę etykieta prosta etykieta tekstowa (używana głównie do objaśnienia innego materiału). strona tekstowa - strona tekstu lub innej informacji, które mogą podlegać ograniczonemu formatowaniu. strona sieci Web - strona obsługująca pełne formatowanie html (osadzenie obrazów lub treści multimedialnych) umożliwiająca nawet formatowanie w czystym html. odnośnik odnośnik do URL lub zapisanego pliku Moodle. katalog - odnośnik do katalogu zapisanego w Moodle, co umożliwia uczniowi dostęp do każdego rodzaju treści. pakiet treści IMS - jeden ze standardów używanych do udostępnienia treści pomiędzy różnymi Systemami Zarządzania Nauczaniem. Pasek narzędziowy dostępny dla edycji treści jest podobny do powszechnie używanych edytorów tekstu (np. Ms Word). Pozwala on na różnorodne formatowanie tekstu, justowanie, indeksowanie, numerowanie i wypunktowanie, wstawianie tabelek, emotikony, obrazy oraz wyświetlenie/edycję html (patrz Rys. 9) 11

13 Wstaw obraz Edytor Html Więcej opcji edytora Rysunek 6. Przykład środowiska edycji strony www Szeroka gama ustawień jest dostępna dla każdego kursu (patrz Rys. 7) pozwala to na bardzo elastyczne i kompletne dostosowanie środowiska kursu oraz interakcję z innymi jednostkami korzystającymi z Moodle (uczniowie, nabór, kategorie kursu itp.) Ćwiczenia Ćwiczenia stanowią moduły treści, które pozwalają na interakcję z uczniami i użycie ich jako zawansowanego materiału ćwiczeniowego, ćwiczeń podlegających samodzielnej ocenie, ćwiczeń z zakresu komunikacji online oraz egzaminów. Poniżej przedstawiony zostanie zarys dostępnych typów ćwiczeń dla obecnej wersji Moodle. Moduł zadań pisemnych Zadanie pisemne z reguły podlega ocenie po wykonaniu. Ocenie może podlegać zarówno plik elektroniczny przesłany przez uczestnika kursu, jak i praca dostarczona w formie papierowej podczas zajęć. W obu przypadkach instruktor może ocenić lub przygotować pisemna informację zwrotną uczestnikowi przy pomocy funkcji Moodle Learner Management. 12

14 Rysunek 7. Ustawienia kursu 13

15 Moduł Czatu Moduł czatu pozwala uczestnikom na prowadzenie synchronicznych dyskusji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony Web. Jest to doskonała metoda pozwalająca na wzajemne zrozumienie uczestników i omawianych tematów tryb wykorzystania czatu różni się od asynchronicznych forów dyskusyjnych. Moduł czatu zawiera szereg funkcji pozwalających na zarządzanie i ocenę dyskusji prowadzonych przez uczestników. Funkcje ustawienia obejmują możliwość ustawienia daty/godziny sesji (wyświetlanej na kalendarzu kursu), powtarzalne sesje online, określenie okresu przechowywania sesji dyskusyjnych dla uczniów w celu powtórzenia materiału oraz ustawienie, czy takie sesje z przeszłości są widocznie dla uczniów. Moduł Wyboru Ćwiczenia z wyborem są bardzo proste nauczyciel zadaje pytanie i określa możliwe odpowiedzi. Narzędzie to może być wykorzystywane do przeprowadzenia szybkich ankiet stymulujących analizę danego tematu; pozwala grupie na wybór kierunku kursu lub uzyskania informacji zwrotnej dla celów badawczych. Okno funkcji wyboru pozwala na wybór dotyczący udostępnienia (lub jego braku) uczestnikom wyników danego ćwiczenia (anonimowo lub otwarcie) oraz możliwości modyfikacji pierwotnej odpowiedzi przez uczestnika. Możliwe jest również ustawienie funkcji wyświetlenia kolumny z danymi uczestników, którzy nie udzielili odpowiedzi Moduł Forum Funkcja ta pomaga uczestnikom w konstruowaniu nowej wiedzy za jej pośrednictwem odbywa się dyskusja pomiędzy nauczycielami i uczestnikami. Fora mogą być tworzone w różny sposób i posiadać funkcję oceny poszczególnych postów przez czytających. Posty można wyświetlać w różnych formatach i mogą one zawierać załączniki. Zapisując się do danego forum uczestnicy będą otrzymywać pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Nauczyciel może zobligować uczestników do zapisania się na określone fora. Funkcje ustawienia forum obejmują: Zasady publikacji postów na forum przez uczniów Konieczność zapisania się na forum Maksymalny rozmiar załącznika Możliwość oceny postów i określenie, kto może dokonywać takiej oceny, skalę ocen i możliwość ich sprawdzenia przez uczniów, okres w którym można dokonywać oceny. Glosariusz Funkcja pozwala nauczycielom i uczestnikom na stworzenie listy wyrazów/zwrotów słowniczka wyrazów dla konkretnie określonego kursu. Wpisy mogą być wyszukiwane w wielu różnych formatach. Glosariusz pozwala nauczycielom na eksportowanie haseł z jednego glosariusza do innego (głównego) glosariusza w ramach tego samego kursu. Możliwe jest również automatyczne tworzenie odnośników do haseł z całego kursu. Przykładowo, gdy uczestnik spotyka się z danym hasłem z glosariusza w poście na forum, pracy pisemnej lub teście, dane hasło jest podświetlone na szaro. Kliknięcie danego hasła spowoduje wyświetlenie jego definicji w okienku pop-up. Ustawienia funkcji glosariusza pozwalają na określenie, czy uczniowie mogą dodawać do niego hasła, wybór formatu (format słownika, encyklopedii, najczęściej zadawanych pytań itd.), możliwość dodania własnych komentarzy do haseł, zablokowanie lub umożliwienia dodawania odnośników i podobnie jak przypadku forum, oceny poszczególnych haseł przez uczestników. 14

16 Moduł Lekcji Moduł lekcji dostarcza treść w interesujący i elastyczny sposób. Składa się on z kilku stron. Każda ze stron zwykle kończy się pytaniem i możliwymi odpowiedziami. W zależności od wyboru dokonanego przez ucznia, uczeń zostanie przeniesiony do następnej strony lub cofnięty do poprzedniej strony. Nawigacja w lekcji może być uproszczona lub skomplikowana w zależności od struktury prezentowanego materiału. Lekcje są wspaniałym sposobem oceny wiedzy praktycznej z danego przedmiotu, a użycie edytora html Moodle pozwala na tworzenie bardzo efektywnych symulacji. Moduł Testu/Sprawdzianu testu/sprawdzianu pozwala nauczycielowi na stworzenie i ułożenie testów i quizów wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda-fałsz, dopasowywania, pytań liczbowych, pytań z krótkimi odpowiedziami. Odpowiedzi są przechowywane w skategoryzowanej bazie danych i mogą być ponownie używane w ramach kursu oraz w innych kursach. Testy/sprawdziany mogą posiadać opcje wielokrotnego podejścia. Każda próba jest automatycznie oceniana i nauczyciel może wybrać, czy udzielić informacji zwrotnej lub podać prawidłowe odpowiedzi. Moduł testu/sprawdzianu posiada funkcję oceniania. Praca z Modułem Testu/Sprawdzianu oparta jest o metodę kolejnych kroków, która obejmuje: 1) Krok 1 - Stwórz ćwiczenia w ramach sprawdzianu/testu na stronie domowej kursu przy użyciu listy rozwijanej Dodaj ćwiczenie i ustaw wymagane właściwości dla sprawdzianu/testu. Właściwości mogą obejmować: a) datę rozpoczęcia i zakończenia dla danego testu/sprawdzianu; b) limit czasu; c) zmianę kolejności pytań w przypadku ponownego podejścia do testu/sprawdzianu; d) określenie, czy dopuszczalne jest ponowne podejście; e) określenie, czy kolejne podejścia będą brały pod uwagę wcześniejsze podejścia; f) metodę lub krzywą oceniania; g) określenie informacji zwrotnej związanej z testem/sprawdzianem; h) określenie, czy uczniowie maja podgląd swoich wcześniejszych prób; i) określenie maksymalnej oceny za dany sprawdzian/test j) opcjonalne hasło dostępu do sprawdzianu/testu 2) Krok 2 - Wybierz kategorię w której zostaną stworzone pytania do sprawdzianu/testu. Jeżeli kategorie nie istnieją, kliknij Utwórz kategorie i dodaj nowe kategorie (Rys. 8). 3) Krok 3 - Wybierz typ pytania z listy Utwórz nowe pytania. Moodle pozwala na importowanie pytań z plików oraz innych systemów zarządzania nauczaniem takich jak Blackboard, WebCT oraz IMS QTI. 4) Krok 4 - Po dodaniu pytań do kategorii, możliwe jest opublikowanie tych pytań do ćwiczenia w sprawdzianie/teście. 15

17 Rysunek 8. Ustawienia testu/sprawdzianu 16

18 Moduł Scorm Pakiet SCORM stanowi plik danych sieci Web spakowany w zgodnie ze standardem SCORM (Sharable Content Object Reference Model - dla obiektów uczących się. Pakiety te obejmują strony Web, grafikę, programy Javascript, prezentacje Flash, quizy i inne elementy obsługiwane w przeglądarce. W skład pakietu wchodzą narzędzia autorstwa podmiotów trzecich tworzące obiekty zgodne ze SCORM. Moduły SCORM umożliwiają łatwe załadowanie standardowych pakietów SCORM i utworzenie z nich elementów kursu. Moduł Ankiety Moduł ankiety zapewnia wachlarz sprawdzonych instrumentów, które są użyteczne w procesie oceny i stymulowania procesu nauczania w środowiskach sieciowych. Nauczyciele mogą korzystać z tych instrumentów w celu zbierania danych na temat swoich uczniów, co pozwoli im lepiej poznać swoje grupy/klasy i wykorzystać takie informacje w procesie nauczania. Moduł Wiki Moduł Wiki umożliwia wspólne opracowywanie dokumentów w prostym języku znaczników przy użyciu przeglądarki. Wiki wiki oznacza w języku hawajskim bardzo szybko i właśnie szybkość tworzenia i aktualizacji stron jest jednym z kluczowych aspektów technologii wiki. Ogólnie rzecz biorąc, przed akceptacją dokonanych modyfikacji nie przeprowadza się oceny i większość wiki ma charakter otwarty dla społeczności lub przynajmniej dla osób posiadających dostęp do danego serwera wiki. Moduł Moodle Wiki pozwala uczestnikom na wspólną pracę na stronach Web, której celem jest dodanie, rozszerzenie lub zmiana treści. Stare wersje nie są kasowane i mogą być w dowolnym momencie odzyskane. Moduł jest oparty o standard Erfurt Wiki. Ustawienia pozwalają na utworzenie ćwiczeń wiki dla grupy, nauczyciela lub ucznia i wybór, czy edytor HTML jest dostępny w danej wiki. Dostępne są także opcje w zakresie tworzenia odnośników, pozwolenia na ładowania plików oraz dostosowywania stron początkowych. Moduł Bazy Danych Moduł bazy danych pozwala nauczycielowi i uczniom na tworzenie, wyświetlanie i przeszukiwanie banku haseł na temat każdego możliwego tematu. Format i struktura tych haseł jest w zasadzie nieograniczona i uwzględnia m. in. obrazy, pliki, adresy URL, liczby oraz tekst. Mechanizm działania bazy jest podobny do tego wykorzystywanego przez bazy danych Microsoft Access. Jedną ze użytecznych metod wykorzystania tego narzędzia podczas kursu byłoby użycie go jako strefy portfolio ucznia, gdzie uczniowie mogą udostępniać swoje prace. Pozostałe bloki Moodle Dotychczas zaprezentowano podstawowe moduły wykorzystywane w procesie tworzenia i obsługi kursu. Moodle umożliwia wykorzystanie szerokiego zakresu innych bloków, które mogą być wykorzystane do wspomagania nauczania i mogą być opcjonalnie dołączone do standardowej instalacji. Zwykle są one nazywane blokami bocznymi ze względu na umiejscowienie w ramkach po lewej i prawej stronie typowego ekranu Moodle. Niektóre z głównych bloków bocznych zostały zaprezentowane poniżej. Bloki są dodawane w opcji bloki dostępnej dla administratora. 17 Rysunek 9. Menu Dodaj Blok

19 Kalendarz Blok ten umożliwia użytkownikowi oznaczenie ważnych zdarzeń w zależności od uprawnień dla danego konta: Strona (zdarzenie dostępne dla wszystkich kursów utworzone przez użytkowników /administratorów) Kurs (zdarzenie widoczne wyłącznie dla uczestników kursu utworzone przez nauczyciela) Grupy (zdarzenie widoczne wyłącznie dla członków grupy utworzone przez nauczyciela) Użytkownik (zdarzenie prywatne utworzone przez ucznia widoczne wyłącznie dla użytkownika) Rysunek 10. Moduł kalendarza Jeżeli dodajecie Państwo datę zamknięcia do Zadania, Forum, Sprawdzianu/testu lub Czatu w ramach kursu, zdarzania te automatycznie pokazują się na kalendarzu. Możliwe jest sprawdzenie poprzednich i przyszłych miesięcy na kalendarzu klikając lewą lub prawą strzałkę obok aktualnego miesiąca. Aktualna data jest zawsze podświetlona na czarno. Pozostałe zdarzenia posiadają swój kod koloru w zależności od rodzaju. Klikając na przycisk koloru możliwe jest ukrycie lub pokazanie różnych kategorii wydarzeń. Ludzie Blok ten posiada trzy sekcje: Uczestników (pokazuje listę wszystkich uczestników kursu) Grupy (pokazuje grupy uczniów) Edycja profilu (pozwala użytkownikowi na dodanie prywatnych informacji do swojego profilu) Do dyspozycji jest także podobny blok wskazujący podłączonych użytkowników. Rysunek 11. Blok Ludzie Ostatnia aktywność Dostarcza informacje na temat historii aktywności użytkownika, zapewniając odnośniki do właściwych raportów systemowych (Rys.12) 18

20 Istnieją także bloki służące do edycji i przeglądania blogów, wyszukiwarka, powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach, kalkulator, czytnik kanałów RSS i wiele innych. Wszystkie moduły funkcjonalności pozwalają na ulepszenie procesu uczenia się i stworzenie wspólnie tworzonego środowiska w odróżnieniu od statycznego mechanizmu dostarczania informacji w kursach internetowych. Rysunek 12. Blok Ostatnia Aktywność 4. Opis platformy Train to CAP W dalszych rozdziałach zaprezentowane zostaną struktury kursu i niezbędne właściwości e-platformy. Struktura szkolenia Proponowana struktura szkolenia na platformie Moodle przedstawia się następująco: 1. Kategoria celu na szczycie hierarchii Moodle planujemy wdrożyć cztery (4) kategorie szkoleń odpowiadające czterem językom partnerów (angielski, polski, turecki i włoski). Kursy języka angielskiego będą obejmowały jednolity materiał służąc jako ogólne środowisko dla każdego, kto będzie zainteresowany pozyskaniem głębszej wiedzy na temat przedmiotu projektu. 2. Kurs rzeczywiste kursy / szkolenia będą odpowiadały głównym rozdziałom materiałów szkoleniowych. 3. Temat tematy rozdziałów mają bezpośrednie przełożenie na moduły. Każdy moduł wykorzystuje kilka zasobów i działań (np. quizy i testy) oprócz rzeczywistej treści i galerii, maksymalizując wpływ edukacyjny. 19

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów wersja z dnia 10 czerwca 2011 r. Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów Instrukcja ma na celu ułatwienie realizacji obowiązków

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacji Inicjatyw Oświatowych Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych Spis treści Platforma edukacyjna Federacji Inicjatyw Oświatowych...2 Pierwsze logowanie...2 Uzupełnienie profilu użytkownika...3 Wejście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja elektronicznego dziennika szkolnego Autor: Grzegorz Szymkowiak Promotor: dr Katarzyna Trynda Kategorie: oświata Słowa kluczowe: e-dziennik,

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Aktywności platformy Moodle Wiki, Opinia zwrotna NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Wiki... 2 2. Opinia zwrotna... 5 str.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Strona startowa:

Moduł 2 Strona startowa: Moduł 2 Strona startowa: Witamy w Module 2! Niniejszy moduł przedstawia, jak skutecznie zaprojektować i wdrożyć nauczanie i uczenie się poprzez współdziałanie. Trzy z prezentowanych w tym module filmów

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FGI. Innowacyjny program nauczania matematyki z wykorzystaniem TIK w gimnazjach. Opracowała dr Paulina Sobiczewska

RAPORT Z FGI. Innowacyjny program nauczania matematyki z wykorzystaniem TIK w gimnazjach. Opracowała dr Paulina Sobiczewska RAPORT Z FGI Innowacyjny program nauczania matematyki z wykorzystaniem TIK w gimnazjach Opracowała dr Paulina Sobiczewska 30.06.2014 CELE BADANIA Poznanie opinii nauczycieli matematyki w gimnazjum na temat

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela

Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela Rejestracja i logowanie Tworzenie grup* Praca z kreatorem rozpoczyna się od utworzenia klas, które będą korzystać

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0 jest wyjątkową platformą edukacyjną koncentrującą się na rozwoju kompetencji przywódczych. Jej niewątpliwym atutem, stanowiącym o jej unikatowości, jest dostępność różnorodnych w swojej formie materiałów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) 1 Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 5 Zarejestruj się... 5 Logowanie do aplikacji... 7 Wypróbuj... 7 Kup

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platforma e-learningowa Blackboard

Podręcznik użytkownika Platforma e-learningowa Blackboard Podręcznik użytkownika Platforma e-learningowa Blackboard Projekt CLEM realizowany jest w ramach Programu Uczenia się przez całe życie Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo