Wprowadzenie do aplikacji BPSC v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v

2 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

3 SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją Okno główne aplikacji Przeglądarki Podstawowe funkcje przeglądarki Dodaj, Zmień, Pokaż Usuń Drukuj Inne okna Potwierdzenie wykonania funkcji Lista wartości Edytor tekstu Raporty Klawisze funkcyjne Obliczenia na polach numerycznych Zapytania Eksport danych Wprowadzenie do aplikacji BPSC 3

4 4 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

5 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją System Zarządzanie BPSC został opracowany w taki sposób, aby każdy użytkownik, który jest zapoznany z podstawami obsługi komputera i systemu Windows, mógł bez przeszkód realizować funkcje obsługi programu. Aby uruchomić jakąkolwiek z aplikacji systemu należy: Rys. 1/1. poszukać na pulpicie ikony folderu z aplikacjami, podobnej jak na rysunku Rys. 1 (poniżej) i podwójnie kliknąć na niej wskaźnikiem myszy, otworzy się wtedy folder (Rys. 2), który w zależności od wersji systemu będzie zawierał różne ikony z poszczególnymi aplikacjami BPSC, Rys. 1/2. należy wtedy wybrać ikonę odpowiedniej aplikacji i podobnie jak poprzednio podwójnie kliknąć na niej wskaźnikiem myszy. Po chwili pojawi się główne okno aplikacji, - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 5

6 Rys. 1/3. Na środku ekranu znajduje się okno, przy pomocy którego musimy podłączyć się do bazy. Często tę operację nazywa się logowaniem i polega ona na podaniu nazwy użytkownika, jego hasła oraz bazy danych. Po naciśnięciu na klawiaturze klawisza Enter, lub przycisku Połącz w oknie następuje logowanie do systemu +. Pole do wpisania bazy danych może pozostać puste, zostanie wtedy przyjęta domyślna nazwa bazy wpisana w rejestrach. Po udanym podłączeniu do bazy pokaże się okno główne aplikacji. 6 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

7 2. Okno główne aplikacji Rys 2/4. Pasek statusu Okno główne wszystkich APLIKACJI wygląda, tak jak przykładowe okno aplikacji "FINANSE- KSIĘGOWOŚĆ" pokazane powyżej (na Rys. 4). Jest ono zbudowane z następujących elementów: Listwa tytułowa - pasek w oknie w którym jest wyświetlana nazwa i wersja aplikacji oraz osoba zalogowana do bazy danych. Menu programu - pod listwą tytułową znajduje się lista opcji: Przejdź do, Edycja, Wiersz, Zapytanie, Pomoc. Po kliknieciu myszą lub naciśnięciu Alt + podkreślona litera opcje w menu rozwijają się. Funkcje w menu rozwijalnych są także dostępne w pasku narzędziowym znajdującym się poniżej. Pod opcją Przejdź do znajduje się menu dla wybranej aplikacji. Pod pozostałymi opcjami znajdują się menu standardowe dla wszystkich aplikacji. Aby wybrać i uruchomić funkcję z menu należy kolejno wykonać: kliknąć myszą na pozycji menu programu (napis w menu) - rozwinie się wtedy w dół podmenu, przesuwać wskaźnikiem myszy wzdłuż pozycji, jedna z nich zmienia kolor. Oznacza to, że została ona wybrana, w przypadku, gdy pozycja w menu jest oznaczona z prawej strony znakiem > to jej wybranie powoduje rozwinięcie kolejnego podmenu, kliknąć myszą na wybranej pozycji. Uruchomi się wtedy wybrana funkcja aplikacji. Menu standardowe Edycja w edycji są dostępne funkcje widoczne na Rys.5. Funkcje można uruchomić poprzez wybór myszką, klawisz skrótu Frmnt(Ctrl) + litera lub poprzez naciśnięcie litery, która jest podkreślona w nazwie opcji. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 7

8 Rys. 2/4. Wiersz funkcje służące do poruszania się po przeglądarkach (dostępne także poprzez przyciski w pasku narzędziowym) oraz standardowe opcje do modyfikowania danych. Rys. 2/5. Zapytanie opcja służąca do wykonywania zapytań na przeglądarkach. Przed wprowadzeniem zapytania aktywna jest tylko opcja Wprowadź F7, po wybraniu jej program przechodzi w tryb zapytania i są aktywne pozostałe opcje: Wykonaj F8, Ostatnie zapytanie, Anuluj oraz Przelicz. Funkcja Przelicz podaje ile zostanie zaczytanych wierszy, gdy wykonamy zadane zapytanie. Rys. 2/6. Pomoc opcja zawierająca następujące funkcje: 8 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

9 Rys. 2/7. O programie po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlony poniższy ekran: Rys. 2/8. Pod klawiszem Lista użytkowników są wyświetlone osoby zalogowane do programu. Lista wartości działa tak jak F9 na polu z listą wartości lub kliknięcie na przycisk - znajdujący się obok pola - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 9

10 Kto i kiedy wyświetla informację o wprowadzeniu i modyfikacji bieżącego wiersza na formatce Rys. 2/9. Dla dowodów, które mogą być zatwierdzane, w dwóch ostatnich polach jest wyświetlona informacja o zatwierdzeniu dokumentu. Prawa użytkownika wyświetlane są prawa dla bieżącego użytkownika nadane przez administratora Rys. 2/10. Wyświetl błąd opcja pozwalająca na wyświetlenie pełnej informacji o błędzie, który pojawił się na pasku stanu na dole ekranu. Np. na pasku stanu pojawił się błąd: ORA 00904: Nieprawidłowa nazwa kolumny. 10 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

11 Po wybraniu opcji Wyświetl błąd pojawi się ekran: Rys. 2/11. Informacje o formatce- wyświetla wszystkie informacje o aktywnej formatce. Zmień hasło umożliwia zmianę hasła Rys. 2/12. - Wyloguj się umożliwia wylogowanie się z bazy danych i ponowne zalogowanie. Listwa narzędziowa - umieszczona jest bezpośrednio pod menu programu i zawiera zestaw przycisków, które realizują najczęściej wykonywane funkcje aplikacji. Odpowiedni Przycisk są aktywne tylko wtedy, gdy dana funkcja może być wykonana. Na wejściu do programu aktywny jest tylko ostatni przycisk Wyjście. Zaczynając od lewej strony są to kolejno następujące przyciski: przewiń całe okno w górę (dotyczy przeglądarki), poprzedni wiersz (dotyczy przeglądarki), - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 11

12 następny wiersz (dotyczy przeglądarki), przewiń całe okno w dół (dotyczy przeglądarki), przejdź do pierwszego wiersza (dotyczy przeglądarki), przejdź do ostatniego wiersza (dotyczy przeglądarki), Dodaj, Usuń, Zmień, Pokaż, Zapisz, Wprowadź zapytanie F7, Wykonaj zapytanie F8, Anuluj zapytanie, OK zatwierdzenie zmian i wyjście z bieżącego okna, Anuluj anulowanie zmian i wyjście z bieżącego okna, Excel eksport danych do pliku Excel, Star Office lub do pliku tekstowego, Drukuj, Wyjście z aplikacji. Przyciski okna- w prawym, górnym rogu okna znajdują się kolejno następujące przyciski: przycisk minimalizacji - powoduje zminimalizowanie okna do ikony. Okno znika z ekranu ale nie jest zamknięte (jest ukryte), przycisk maksymalizacji - umożliwia powiększanie okna do rozmiarów całego ekranu i przywracanie do przedniej postaci, przycisk zamykający - zamyka okno i kończy jednocześnie aplikację lub jej funkcję, związaną z tym oknem. Pasek statusu na dole okna znajduje się pasek, w którym aplikacja będzie wyświetlała informacje pomocnicze dla użytkownika. Mogą to być np. podpowiedzi o tym co należy wykonać, informacje o błędach lub informacje o wyniku wykonania pewnych operacji. 12 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

13 3. Przeglądarki Po uruchomieniu funkcji aplikacji z menu programu, często pierwszym oknem, które pokaże się na ekranie będzie przeglądarka. Pozwala ona wybrać z bazy obiekt, z którym można pracować dalej. Jeden wiersz wyróżniony jest innym kolorem, co oznacza, że jest on obiektem wybranym. Wszystkie następne funkcje będą wykonywane właśnie na nim. Całość można przewijać w górę i dół używając klawiatury komputera lub przycisków i suwaka w oknie przeglądarki: klawisz lub przycisk powoduje, że następny obiekt będzie wyróżniony, klawisz lub przycisk powoduje, że poprzedni obiekt będzie wyróżniony, klawisz PgDn lub przycisk klawisz PgUp lub przycisk przewija zawartość przeglądarki o jedno okno w dół, przewija zawartość przeglądarki o jedno okno w górę. Suwak natomiast przewija przeglądarkę podobnie jak i inne obiekty przewijane w Windows. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 13

14 Rys. 3/13. Przyciski Powtórzona funkcja w listwie narzędziowej Przycisk nieaktywny Przyciski sortujące Przyciski radiowe Można również sterować kolejnością wyświetlanych wierszy, służą do tego przyciski sortujące. Są to przyciski umieszczone nad kolumnami i opisujące w skrócie jej zawartość. Aktualna kolejność wyświetlania (sort) jest według kolumny, której opis jest wyświetlony ukośnymi literami. Aby to zmienić wystarczy kliknąć myszą na innym przycisku sortującym i cierpliwie poczekać aż program posortuje wiersze. Istnieje możliwość posortowania danych wg kilku kolumn. Należy wówczas trzymając przyciśnięty klawisz CTRL klikać myszą na kolejne przyciski sortujące napis na tych przyciskach staje się podkreślony, a przed kliknięciem na ostatni przycisk sortujący należy nacisnąć dodatkowo klawisz Shift. Wszystkie opisy wybranych przycisków sortujących będą wyświetlone ukośnymi literami. Przeglądarka może wyświetlać wszystkie obiekty występujące w bazie lub tylko pewien ich podzbiór. Służą do tego zapytania a generalnie polegają one na podaniu programowi kryterium według którego mają być wybrane pozycje do przeglądarki. Aby wykonać zapytanie w przeglądarce należy wykonać kolejno kroki: 1. Wprowadzić przeglądarkę w tryb zapytania. Wystarczy w tym celu nacisnąć na klawiaturze klawisz F7 lub z menu aplikacji z pozycji Zapytanie wykonać funkcję Wprowadź lub wybrać przycisk z paska narzędziowego. 2. Przeglądarka przechodząc w tryb zapytania, czyści całą zawartość i wyświetla odpowiedni komunikat w pasku statusu. Można wtedy w pierwszym wierszu w poszczególnych kolumnach wprowadzić odpowiednie kryteria wyboru (patrz punkt <7>). Operatorem łączącym warunki poszczególnych kolumn jest i (ang. AND). 3. Wykonać zapytanie. W tym celu należy nacisnąć klawisz F8 lub z menu aplikacji z pozycji Zapytanie wykonać funkcję Wykonaj lub lub wybrać przycisk z paska narzędziowego. 4. Aby anulować wykonanie zapytania (wrócić do przeglądania) należy nacisnąć klawisze Ctrl+q lub wybrać opcję z menu lub paska narzędziowego. Przeglądarka wyświetli teraz interesujący nas podzbiór informacji lub zasygnalizuje błąd zapytania, gdy jest on pusty. Często pod przeglądarką występują przyciski radiowe, które umożliwiają wybranie pewnego podzbioru wierszy, istotnego dla wykonywanych operacji. 14 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

15 Przy pomocy przeglądarki można jedynie wybrać obiekt z bazy (w naszym przykładzie są to marszruty standardowe dla części), na którym wykonywane są dalsze operacje przy pomocy okien szczegółowych. Operacje (funkcje) te inicjuje się przez naciśnięcie jednego z przycisków pod przeglądarką. Najczęściej wykonywane operacje (i wspólne dla większości przeglądarek) można również uruchomić przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na listwie narzędziowej (patrz pkt. 2 Okno główne aplikacji). Przyciski mogą posiadać klawisze skrótu. Są to podkreślone litery w opisie przycisku. Naciśnięcie na klawiaturze klawisza Alt(lewy) i klawisza skrótu uruchamia funkcję przycisku bez konieczności użycia myszy. Podobne klawisze skrótu występują w innych obiektach (np. menu). Przykład: Dodaj naciśnięcie Alt + D uruchamia opcję dodaj. Standardowo w systemie +, przyjęte zostały następujące klawisze skrótu: Dodaj D, Usuń U, Zmień Z, Pokaż P, Wyjście W, Anuluj A, OK. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 15

16 4. Podstawowe funkcje przeglądarki 4.1. Dodaj, Zmień, Pokaż Funkcje te umożliwiają dodawanie nowych pozycji do obiektów w bazie wyświetlanych aktualnie w przeglądarce oraz poprawianie lub oglądanie aktualnie wybranej (podświetlonej) pozycji. Uruchamia się je przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego pod przeglądarką lub w listwie narzędziowej. Powoduje to otwarcie kolejnego okna ze szczegółami obiektu (przy dodawaniu będą one puste). Każde okno szczegółowe będzie inne, jednak będą one posiadły kilka wspólnych elementów. Okno zew zmianą należności zostało przedstawione na Rys 7. Rys. 4/14. W każdej części występują przyciski realizujące funkcje okna. Większość okien będzie realizowała następujące funkcje: - Anuluj - zamyka okno bez zapisania zmian do bazy, - Zapisz - zapisuje zmiany do bazy, - OK - zapisuje zmiany do bazy i zmyka okno. W oknie umieszczone są pola, w które należy wprowadzić wymagane wartości. W trakcie wprowadzania danych mogą powstawać błędy, o których informacja będzie wyświetlana w pasku statusu lub w osobnym oknie. Należy wtedy odpowiednio zareagować zgodnie z opisem. Przy niektórych polach mogą wystąpić przyciski, które oznaczają: - powoduje wyświetlenie listy wartości (patrz rozdział 5.2). - występuje przy polach, które wymagają wprowadzenia dłuższego tekstu powoduje on wyświetlenie pełnoekranowego edytora tekstu (patrz rozdział 5.3). 16 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

17 Inne elementy sterujące są standardowymi elementami MS Windows. Uruchomienie funkcji Pokaż uniemożliwia dokonywania jakichkolwiek zmian w oknie. Niektóre przyciski mogą stać się wtedy nieaktywne (szare) lub niewidoczne. Funkcje pozostałych przycisków są omówione w opisach poszczególnych okien Usuń Funkcja ta usuwa pozycję z przeglądarki i bazy. Przed jej wykonaniem aplikacja zażąda w odpowiednim oknie (patrz rozdz. 5.1) potwierdzenia jej wykonania Drukuj Funkcja ta uruchamia drukowanie odpowiedniego raportu związanego z treścią przedstawioną w przeglądarce. Opisu raportu należy szukać przy opisie konkretnej przeglądarki. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 17

18 5. Inne okna W trakcie pracy z aplikacją pojawia się wiele okien. Część z nich jest indywidualna dla wykonywanych funkcji, a część - wspólna lub bardzo do siebie podobna. Są one opisane poniżej: 5.1. Potwierdzenie wykonania funkcji Gdy uruchamiamy funkcję aplikacji, która nie powoduje otwarcia okna szczegółowego, aplikacja ta może zażądać jej potwierdzenia (np. potwierdzenie usunięcia faktury). Ma to zapobiegać przypadkowym uruchomieniom tych funkcji i wykonaniu niekontrolowanych zmian w bazie. Potwierdzenie jest realizowane przez pokazanie okna z pytaniem, podobnego do okna z Rys. 8. Należy wtedy nacisnąć przycisk Tak lub Nie. Może tu jeszcze wystąpić przycisk Anuluj. Pojawi on się np. wtedy, gdy zamykamy okno bez zapisania wcześniej zmian a program zapyta się o to, czy te zmiany zapisać. Przyciski będą wtedy oznaczały: Tak - zamknąć okno i zapisać zmiany, Nie - zamknąć okno i nie zapisywać zmian, Anuluj - anulować funkcję zamknięcia okna i nie zmieniać niczego. Rys. 5/ Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

19 5.2. Lista wartości Lista wartości jest pomocniczym oknem pozwalającym wybrać z bazy konkretny obiekt. Jest ona ściśle związana z innym polem umieszczonym w innym oknie. Przy tym polu najczęściej występuje przycisk, Rys. 5.2/16. którego naciśnięcie wywołuje listę. Np. gdy do pola należy wprowadzić numer zlecenia, a nie pamiętamy go, to wywołując listę wartości otrzymamy w oknie listę wszystkich zleceń. Wybranie zlecenia z listy spowoduje od razu wprowadzenie jego numeru do pola. Listę można przewijać tak, jak standardowy obiekt przewijany Windows. Jedna z jej pozycji jest podświetlona, jest to pozycja wybrana. Lista zawiera trzy przyciski: OK - potwierdzamy wybór, Anuluj (Cancel) - rezygnujemy z wyboru, Znajdź (Find) - lista znajdzie pozycję wg wzorca wpisanego w pole nad listą (patrz pkt. <7>). Listę tę można również wywołać przez naciśnięcie klawisza F9, gdy kursor znajduje się w polu z nią związanym. Nie pokaże się ona w przypadku, gdy jest pusta - pojawi się wtedy odpowiedni komunikat w pasku statusu. Przykładowa lista wartości jest pokazana obok, na Rys. 5.2/ Edytor tekstu Edytor tekstu jest pomocniczym oknem, które wywołuje się podobnie jak listę wartości. Służy on do wprowadzania długich tekstów do pól. Pola te zazwyczaj w oknie są małe a zawarty w nich tekst jest nieczytelny. Wywołanie edytora pozwala natomiast na wprowadzanie tekstu w dużym oknie, które można łatwo powiększyć do rozmiarów całego pulpitu Windows. Edytor otwiera przycisk lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+e. Przykładowy edytor jest pokazany na Rys. 5.3/17. Zawiera on tylko trzy przyciski Szukaj, OK i Anuluj, naciśnięcie których powoduje: Szukaj (Search) - wyszukuje zadany tekst, OK - zatwierdza zmiany i zamyka okno, Anuluj (Cancel) - porzuca wprowadzone zmiany i zamyka okno. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 19

20 Rys.5.3/ Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

21 6. Raporty Pod pojęciem raportów w systemie Zarządzanie BPSC rozumiane są wszelkiego rodzaju zestawienia, które użytkownik może wydrukować lub przesłać do pliku. Wydruk raportów jest możliwy z kilku miejsc programu: z listy wszystkich dostępnych raportów w systemie, z listy raportów dostępnych w ramach konkretnego modułu systemu, z formatki udostępniającej bezpośrednio opcję drukowania poprzez przycisk Drukuj. W pierwszym przypadku użytkownik może odszukać interesujący go raport na liście wszystkich raportów dostępnych w ramach systemu (Rys. 11. Systemowa przeglądarka raportów), opcja menu: Przejdź do i Raporty. Użytkownik wskazuje w przeglądarce temat raportu, a następnie z drugiej listy wybiera raport do wydruku. Rys. 6/18. Systemowa przeglądarka raportów. Na ekranie tym znajdują się dwa okna. W oknie lewym znajduje się lista tematów, które odpowiadają poszczególnym modułom systemu, w oknie prawym znajduje się lista zdefiniowanych raportów, które należą do modułu podświetlonego w oknie lewym. Przemieszczanie się po liście tematów powoduje automatyczną zmianę listy raportów w oknie prawym. Obok każdego raportu znajduje się symbol (np.fk-01-01), który identyfikuje raport i który jest drukowany na raporcie. Po wyborze raportu (przycisk Dalej) może zaistnieć konieczność podania przez użytkownika parametrów konkretnego raportu (sposób posortowania, warunki ograniczające ilość danych na wydruku itp.). W dalszej części instrukcji będzie opisany sposób ustawiania parametrów raportu. Po ustawieniu parametrów raportu program zgłosi się zawsze oknem jak na Rys. 6/19. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 21

22 Rys. 6/19. W oknie tym należy ustawić parametry wydruku., tzn.: Pod zakładką Drukowanie: w pierwszym wierszu znajduje się symbol drukowanego raportu. W polu obok symbolu, pojawia się napis Raport podstawowy. Jeżeli dla raportu istnieją raporty dodatkowe, to w polu tym będzie lista raportów dodatkowych do wyboru. Jeżeli jeden z raportów dodatkowych będzie określony jako domyślny, wówczas on będzie wybrany z listy, Wyślij wynik raportu określamy gdzie ma zostać przesłany wynik raportu: na drukarkę, do pliku, , eksport do programu Word lub eksport do programu Excel, w zależności od wyboru odpowiednie parametry poniżej są udostępnione do uzupełnienia. Przyciski eksport do programu Word lub eksport do programu Excel są nieaktywne ponieważ dla raportu FK nie są zdefiniowane szablony w tych programach. drukarkę, na którą zostanie skierowany wydruk (program zawsze proponuje drukarkę domyślną zdefiniowaną w systemie Windows, przez wybór z listy rozwijalnej można wybrać inną zainstalowaną w systemie drukarkę). tryb wydruku ( graficzny lub tekstowy ) należy ustawić zależnie od typu drukarki, wówczas będzie możliwe zapisanie raportu w pliku o podanej nazwie i w wybranym formacie, liczba egzemplarzy wydruku, nazwa i format pliku pola wyświetlone na ekranie do uzupełnienia w przypadku gdy wybrany jest przycisk drukuj do pliku, przy polu nazwa pliku znajduje się przycisk pomocy wyświetlający pliki wybranego formatu adres , format pliku i otwórz klienta poczty pola wyświetlone na ekranie do wypełnienia w przypadku gdy wynik raportu ma zostać przesłany przez , szablon Word lista szablonów utworzonych w programie Word dla wybranego raportu, wyświetlona na ekranie gdy jest wybrany przycisk eksport do programu Word, szablon Excel lista szablonów utworzonych w programie Excel dla wybranego raportu, wyświetlona na ekranie gdy jest wybrany przycisk eksport do programu Word, język raportu wybór języka w którym ma być wydrukowany raport, pole wyświetlone o ile jest zdefiniowany wydruk tego raportu w języku obcym, drukuj w tle - jeśli przycisk ten zostanie zaznaczony, wówczas raport będzie wykonywany równolegle, tzn. raport będzie się drukował, a użytkownik będzie mógł wykonywać inne 22 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

23 czynności niezależne od tworzonego raportu. Jeśli przycisk ten nie zostanie zaznaczony, użytkownik będzie musiał czekać na wykonanie całego raportu, aby móc rozpocząć dalszą pracę. pokaż Print Job jeśli przycisk ten zostanie zaznaczony, wówczas w czasie przeglądania wielostronicowych raportów będzie dostępne małe okno pokazujące graficzną informację o procesie formatowania kolejnych stron wydruku i o numerze aktualnie formatowanej strony (Rys. 13). W oknie tym znajdują się przyciski: Cancel report, który umożliwia przerwanie realizacji raportu i Break at next page, który powoduje przerwanie dalszego formatowania i wyświetlenie strony wskazanej w oknie. Rys. 6/20. przycisk Anuluj oznacza rezygnację z drukowania, przycisk Podgląd umożliwia podgląd wydruku na ekranie przed wysłaniem go na drukarkę, przycisk Drukuj realizuje wydruk raportu bezpośrednio na drukarkę, przycisk Ekran umożliwia podgląd wydruku na ekranie bez wysyłania go na drukarkę. Po przełączeniu na zakładkę Tryb tekstowy wyświetla się ekran jak na Rys. 1/4 Na zakładce tej znajdują się ustawienia trybu tekstowego: Plik sterownika tekstowego z przyciskiem pomocy wyświetlającym pliki sterowników, Drukarka i model drukarki który jest z nią skojarzony. Do skojarzenia modelu z drukarką służy przycisk Skojarz z drukarką. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 23

24 Rys 6/21. Jeśli zostanie wybrany jeden z przycisków Podgląd lub Drukuj, na pasku zadań systemu Windows (najniższy poziom ekranu) pojawi się przycisk udostępniający okno serwera wydruku (Rys. 1/5). W oknie tym wyświetlany jest stan realizacji raportu. Przy pomocy przycisków w prawym górnym rogu można okno zwinąć z powrotem na pasek zadań (-) lub przerwać realizację raportu (x). Przerwanie raportu możliwe jest także po wybraniu z opcji Actions pozycji Quit. Rys. 6/22. Po wybraniu przycisku Podgląd możliwy jest podgląd raportu na ekranie przed jego wysłaniem na drukarkę. W przypadku każdego z raportów sposób przeglądania danych jest dokładnie taki sam. Po sformatowaniu pierwszej strony wydruku zostanie wyświetlone okno jak na Rys. 6/ Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

25 Rys. 6/23. W centralnej części ekranu wyświetlony jest podgląd wydruku pierwszej strony. Obok znajdują się dwa paski przesuwu umożliwiające szybkie przemieszczanie się Rys. 6/24. w ramach strony wydruku. Najważniejsze przyciski znajdują się bezpośrednio nad wydrukiem: Działanie tych przycisków jest następujące: przycisk oznaczony drukarką przycisk z kopertą i listem przycisk z drukarką i kluczem przycisk z ekranem przycisk z krzyżykiem przyciski z lupą: (+) cztery przyciski ze strzałkami polecenie drukowania raportu na drukarce, polecenie wysłania raportu pocztą internetową, polecenie wyświetlenia ustawień dla drukarki z możliwością dokonania zmian tych ustawień, polecenie otwarcia drugiej przeglądarki wydruku (kopii), okno z ekranu zostanie zwinięte do paska zadań w takiej postaci, w jakiej było widoczne, a na ekranie pojawi się jego kopia, kończy przeglądanie i zamyka okno z wydrukiem, powiększenie obrazu, (-) pomniejszenie obrazu, oznaczają odpowiednio: przejdź do pierwszej strony, przejdź do poprzedniej strony, przejdź do następnej strony i przejdź do ostatniej strony. Na pasku obok przycisków znajduje się jeszcze pole, w którym wyświetlany jest numer aktualnie przeglądanej strony raportu. - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 25

26 7. Klawisze funkcyjne Wiele funkcji aplikacji wywołuje się przy pomocy klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Poniżej zestawiono najczęściej występujące klawisze funkcyjne i ich funkcje: F7 - przechodzi w tryb wprowadzenia zapytania (patrz pkt. <7>), F8 - wykonuje zapytanie (patrz pkt. <7>), Ctrl+q - rezygnuje z trybu wprowadzania zapytania (patrz pkt. <7>), Shift+F2 - powoduje przeliczenie ilości rekordów (patrz pkt. <7>), F9 - pokazuje listę wartości, F11 - pokazuje edytor tekstu. Następujące klawisze nawigacyjne pozwalają poruszać się po przeglądarce: - przesuwa się na poprzedni wiersz, - przesuwa się na następny wiersz, PdUp - przewija przeglądarkę o jedną zawartość (stronę) w górę, PgDn - przewija przeglądarkę o jedną zawartość (stronę) w dół, Tab - ustawia kursor w następnym polu, Shift+Tab - ustawia kursor w poprzednim polu. W ramach okna do wprowadzania danych można poruszać się przy pomocy następujących klawiszy: Tab - ustawia kursor w następnym polu, Shift+Tab - ustawia kursor w poprzednim polu, i Enter - przesuwają kursor w lewo i prawo o jeden znak w ramach jednego pola, - zatwierdza zawartość pola i ustawia kursor w następnym polu. Dodatkowo można używać klawiszy skrótu do uruchamiania funkcji aplikacji przy pomocy klawiatury. Są to podkreślone litery w opisie przycisku lub menu. Naciśnięcie na klawiaturze klawisza Alt i klawisza skrótu uruchamia funkcję przycisku, lub menu, bez konieczności użycia myszy Obliczenia na polach numerycznych Po wpisaniu do pola numerycznego dowolnego działania np. 11, ,01 i naciśnięciu przycisku <Enter> lub <Tab> w polu pojawi się wynik obliczenia. 26 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

27 8. Zapytania Tworzenie zapytań umożliwia użytkownikowi wyszukanie interesujących go danych z pełnego zbioru informacji i umieszczenie ich w przeglądarce. Tworzenie zapytań prześledzimy na przykładzie kartoteki kontrahentów. Po uruchomieniu formatki, w przeglądarce kontrahentów zostają wyświetlone dane o wszystkich kontrahentach wprowadzonych do kartoteki. Wyszukiwanie konkretnego kontrahenta w tak dużym zbiorze informacji jest bardzo kłopotliwe i długotrwałe. Z tego względu warto używać trybu zapytania. W tryb zapytania wchodzimy przy użyciu klawisza funkcyjnego F7 lub z menu opcją: Zapytanie Wprowadź. Po wejściu w tryb zapytania wszystkie dane z przeglądarki zostają usunięte a użytkownik może w pierwszym wierszu przeglądarki wprowadzić kryteria zapytania (Rys. 8.25). Kryterium ograniczające ilość wyświetlanych wierszy można opisać dla kolumn umieszczonych w przeglądarce i przewidzianych do zapytania. Jeśli wiemy, że siedziba naszego kontrahenta znajduje się w Katowicach w polu miejscowość wpisujemy tekst: Katowice. Po wprowadzeniu kryterium wyszukiwania, musimy wykonać zapytanie. Wykonanie zapytania nastąpi po wybraniu klawisza F8 lub opcji menu: Zapytanie Wykonaj. Po wykonaniu zapytania w przeglądarce zostaną umieszczone tylko te wiersze z kartoteki, które spełniają zadane kryteria (w naszym przypadku firmy z siedzibą w Katowicach). Rys Wprowadzanie zapytania. Przy wprowadzaniu zapytań przydatne są znaki uogólniające. Znaki te pozwalają na szukanie po fragmencie tekstu. Wyróżniamy dwa znaki uogólniające: % - zastępujący dowolny ciąg znaków, oraz _ - zastępujący pojedynczy znak. W naszym przykładzie z zapytaniem o miejscowość, nie zostały wyświetlone dane o kontrahentach, których siedziba jest opisana np.: Katowice-Ligota. Aby wyświetlić i tych kontrahentów należy w pole miejscowość wpisać tekst: Katowice%. Można jeszcze bardziej skrócić zapytanie o miejscowość do tekstu: K%, zostaną jednak wtedy wyświetlone dane o firmach, które znajdują się w miastach z nazwą rozpoczynającą się na literę K (czyli np.: Katowice, Kraków, Kalisz...). Można zatem dodać kryterium wyszukiwania po nazwie i do pola nazwa wprowadzić tekst: %huta% (zostaną wtedy wyszukani wszyscy kontrahenci, których nazwa zawiera gdziekolwiek tekst huta). Dla wyszukania kontrahenta o dwuznakowym numerze rozpoczynającym się od cyfry 5, w polu numer należy wprowadzić tekst: 5_ (i wywołać zapytanie). - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 27

28 Rys Wprowadzanie zapytania ze znakami uogólniającymi. Przydatnymi funkcjami w trybie zapytania są funkcje przeliczenia ilości zwracanych wierszy oraz funkcja przywołania ostatniego zapytania. Po wejściu w tryb zapytania użytkownik może wyświetlić w pierwszym wierszu przeglądarki ostatnio wprowadzone kryteria. Funkcję przywołania poprzedniego zapytania realizujemy poprzez ponowne wybranie klawisza F7 lub wybranie opcji menu: Zapytanie Ostatnie zapytanie. Po wywołaniu funkcji można zmieniać poprzednie kryteria wyszukiwania i ponownie wykonać zapytanie (np. dla zmniejszenia liczby wyświetlonych wierszy). Po wprowadzeniu zapytania nie trzeba od razu wywoływać zapytania, można tu wcześniej sprawdzić, jak wprowadzone kryteria ograniczą zbiór zwracanych informacji. Zatem po wprowadzeniu zapytania wywołuje się z menu funkcję: Zapytanie Przelicz lub wybiera się klawisz Shift-F2. W pasku statusu program poinformuje użytkownika ile wierszy zostanie zwróconych po wykonaniu zapytania z wprowadzonymi kryteriami. Taka informacja pozwoli użytkownikowi podjąć decyzję, czy należy jeszcze uściślić kryteria wyszukiwania, czy też liczba zwracanych wierszy nie jest zbyt duża i czy może on tak przygotowane zapytanie wykonać. 28 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

29 Rys. 8/27. Przeliczenie ilości wierszy. Po wprowadzeniu zapytania i jego wykonaniu, program nie zawsze wyświetla wiersze. Informuje natomiast użytkownika w pasku statusu o rodzaju błędu jaki został popełniony przy wprowadzaniu kryteriów. Należy wówczas zredagować kryteria na nowo i spróbować wykonać zapytanie ponownie. Jeśli takie próby nie przyniosą efektu (oznacza to że brak jest w kartotece wierszy spełniających podane kryteria, lub kryteria zostały źle zdefiniowane), można usunąć wprowadzone kryteria i wywołać zapytanie na całej kartotece. Można także anulować zapytanie (opcja menu: Zapytanie Anuluj lub klawisze Ctrl+Q) i próbować wprowadzić je od początku lub wyświetlić wszystkie wiersze poprzez wywołanie zapytania (bez kryteriów). Tryb zapytania umożliwia wprowadzanie nieco bardziej wyszukanych zapytań. Przy wprowadzaniu bardziej skomplikowanych warunków wyszukiwania, przydatna jest znajomość podstaw języka SQL oraz ewentualnie struktury bazy danych. Na potrzeby tego podręcznika, omówione zostaną podstawy użycia słów kluczowych języka SQL. W trybie zapytania można używać następujących słów kluczowych i operatorów: - Wprowadzenie do aplikacji BPSC 29

30 Słowo lub operator Opis Przykład < Mniejszy <10 - kontrahenci o numerach mniejszych od 10 > Większy <> lub!= Różny od #BETWEEN Wartość z przedziału #BETWEEN 1 AND 10 - kontrahenci o numerach od 1 do 10 #NOT BETWEEN Wartości nie z przedziału #IN Wartości z listy #IN (1,2,3,4) - kontrahenci o numerach 1, 2, 3, 4 #NOT IN Wartości nie z listy #IS NULL Wartości nie wypełnione #IS NOT NULL Wartość wypełniona :nazwa Zmienna definiowana :numer AND Operator iloczynu logicznego OR Operator sumy logicznej #IS NULL - (np. na polu miejscowość) kontrahenci bez wypełnionego pola miejscowość Dostępny przy zapytaniu ze zmienną definiowaną przez użytkownika Dostępny przy zapytaniu ze zmienną definiowaną przez użytkownika Podczas wprowadzania zapytania użytkownik może na wybranym polu zdefiniować zmienną, wpisując znak : i jej nazwę, np.: :nr, :m. Po wykonaniu zapytania użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie dodatkowych warunków w okienku edycyjnym. W okienku edycyjnym można używać większości elementów języka SQL, a w szczególności operatorów logicznych oraz podzapytań i oczywiście wcześniej zdefiniowanych zmiennych. 30 Wprowadzenie do aplikacji BPSC -

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo