Raport z analizy kosztorysowej usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego. "Akademia PARP"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy kosztorysowej usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego. "Akademia PARP""

Transkrypt

1 Raport z analizy kosztorysowej usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego "Akademia PARP" Warszawa, marzec 2008

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza rynku firm szkoleniowych zajmujących się przygotowaniem i realizacją szkoleń e-learningowych Lista działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e- learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Metodologia pozyskiwania danych rynkowych na temat kosztów działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Analiza potencjału obecnych na rynku firm pod kątem możliwości realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Kosztorys usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego Akademia PARP Analiza kosztów ponoszonych przez firmy w związku z uruchomieniem i realizacja szkoleń on-line Kosztorys usługi szkoleniowej przy założeniu kontynuowania projektu Akademia PARP przez dotychczasowego wykonawcę Kosztorys usługi szkoleniowej przy założeniu realizacji następnego etapu projektu Akademia PARP przez innego wykonawcę Analiza porównawcza kosztorysów usługi szkoleniowej projektu Akademia PARP Podsumowanie i wnioski Spis tabel Tabela 1. Schemat budżetu projektu e-learningowego Tabela 2. Przykładowa, uśredniona wycena szkoleń Tabela 3. Kosztorys przedłużony przez dotychczasowego wykonawcę Tabela 4. Kosztorys przedłużony przez nowego wykonawcę Tabela 5. Porównanie wstępnych kosztorysów [tys. PLN] 2

3 1 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację, przeprowadzonych w drugim kwartale 2006 roku, zakrojonych na szeroką skalę badań rynkowych, wspomagających wybór wykonawcy portalu e-learningowego Akademia PARP. Wyniki działania tego portalu, pozwalają sądzić, iż e-learningowa formuła kształcenia znalazła wśród przedsiębiorców przychylne przyjęcie i wpisze się trwale w system podnoszenia kompetencji kadr zarządzających przedsiębiorstwami z sektora MMŚP w Polsce. Pozytywne efekty merytoryczne nie przesłoniły jednak faktu, iż realizacja projektu była bardzo kosztownym przedsięwzięciem, dlatego też konieczną stała się ponowna analiza ekonomiczna podjęta w celu znalezienia optymalnej formuły kosztowej kontynuowania projektu Akademii PARP. Treść niniejszego opracowanie będzie skupiona wokół analizy kosztów projektu, jednakże nie będą pomijane ważne zagadnienia analizy wykonawców pod względem ich zdolności do realizacji działań wchodzących w zakres Akademii PARP II. Komentarz [A1]: Na jakiej podstawie stwierdzono, że obecny projekt jest bardzo kosztowny? Na chwilę obecną Akademia PARP jest jedynym tak dużym, otwartym projektem e- learningowym. Proszę o weryfikację tego stwierdzenia lub wskazanie odniesienia na podstawie, którego wysuwa się takie wnioski. 2 Analiza rynku firm szkoleniowych zajmujących się przygotowaniem i realizacją szkoleń e-learningowych 2.1 Lista działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Doświadczenia zebrane w trakcie ponad 18 miesięcy funkcjonowania w obecnej formie portalu Akademia PARP pozwalają na bardziej precyzyjne niż poprzednio sformułowanie oczekiwań względem wykonawcy projektu i operatora portalu. W rezultacie analizy tych doświadczeń powstała tak zwana lista działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych, w skali i zakresie adekwatnym do stosunkowo dużego projektu, jakim jest Akademia PARP. Lista działań i zasobów precyzuje i porządkuje, zarówno merytorycznie jak i chronologicznie, działania jakie należy podjąć w celu uruchomienia i zapewnienia płynnego funkcjonowania portalu. Lista działań i zasobów stała się materiałem wejściowym do analizy potencjału oferentów (firm e-learningowych), które mogłyby zrealizować następny etap rozwoju portalu Akademia PARP, a szczególnie do wykonania przez oferentów kosztorysów. Poniżej przedstawiono tę listę. 3

4 Lista działań i zasobów 1. Monitoring efektów szkoleń wśród absolwentów Akademii PARP - badanie cokwartalne CATI po 6 miesiącach od zakończenia szkolenia (liczba edycji badania - 5). Narzędzia dostarczone przez PARP. Orientacyjna liczba wywiadów Komentarz [A2]: O jakich zasobach jest mowa? Proszę o ich wypisanie. 2. Kampania promocyjna "świadomościowa" - upowszechnianie wiedzy o szkoleniach on-line i promowanie potrzeb korzystania ze szkoleń e-learningowych wśród przedsiębiorców i pracowników. 3. Kampania promocyjna w celu rekrutacji uczestników szkoleń w Akademii PARP II. 4. Konferencja końcowa projektu 5. Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji szkoleniowych nt. szkoleń on-line. Szkolenia dla 400 osób (przy 1000 uczestników - tzn. możliwość udziału kilkakrotnie w szkoleniach). Większość szkoleń w systemie tradycyjnym, ale 1 szkolenie blended learning. Na portalu musi być również utworzona ścieżka (narzędzia) dla małych firm szkoleniowych, aby mogły same przygotowywać szkolenia e-learningowe. 6. Kontynuacja zarządzania 6 szkoleniami on-line przygotowanymi przed stworzeniem portalu Akademia PARP (konieczne jest w praktyce przygotowanie nowych szkoleń, wykorzystujących stare treści, ale ze zmodernizowanym oprzyrządowaniem - aby osiągnąć standard funkcjonalności pozostałych szkoleń online na portalu, tyle że bez udziału opiekunów i tutorów). 7. Kontynuacja udostępniania 10 szkoleń on-line powstałych na użytek Akademii PARP ze wsparciem opiekunów i tutorów (konieczne jest w praktyce przygotowanie nowych szkoleń, wykorzystujących stare treści szkoleń dostarczone w wersji off-line). Może wystąpić potrzeba uaktualnienia treści w niektórych szkoleniach, np. nt. Własności intelektualnej. 8. Opracowanie i udostępnienie na portalu Akademia PARP nowych szkoleń online. Będzie to 10 szkoleń, tematyka obejmująca szkolenia "miękkie", menedżerskie (zarządzanie) i prawo/podatki/finanse. Dwa z tych szkoleń mają być w systemie blended learning. 9. Zapewnienie działalności opiekunów przypisanych do użytkowników i lokalnych grup użytkowników. 10. Zapewnienie funkcjonowania systemu motywacyjnego dla użytkowników Akademii PARP. 4

5 11. Zapewnienie funkcjonowania "helpdesk" z udziałem opiekunów. 12. Zapewnienie dostarczenia uczestnikom szkoleń informatora on-line. 13. Zapewnienie działalności tutorów. 14. Utrzymanie dotychczasowych funkcjonalności portalu (m.in. baza wiedzy, czat, forum, możliwość wspólnej pracy grupowej, FAQ) i rozbudowa portalu o nowe funkcjonalności (umożliwienie małym firmom szkoleniowym tworzenia własnych szkoleń on-line; ew. uwzględnienie "nowinek" w dziedzinie szkoleń on-line). 15. Zapewnienie platformy e-learning o określonych parametrach minimalnych (minimalne = dotychczasowe - z oferty konsorcjum 2006, str ). 16. Utrzymanie / lub dostosowanie do aktualnych standardów dotychczasowych kryteriów technicznych i technologicznych szkoleń on-line, m.in. wymagań sprzętowych i oprogramowania (dotychczasowe = z oferty konsorcjum, str.24). 17. Zapewnienie efektywnego systemu monitoringu postępów uczestników (w tym możliwość wykorzystywania zgłoszeń uczestników drogą elektroniczną). 18. Dodatkowe uwagi: a) Planowana liczba uczestników szkoleń on-line w Akademia PARP II wynosi b) Zachowana zostanie wizualizacja strony dotychczasowa (ale strona musi być zbudowana od nowa). c) Zasady pomocy publicznej są stosowane tylko w przypadku szkoleń stacjonarnych. d) Czas trwania projektu: opcjonalnie 18 lub 24 miesiące. 2.2 Metodologia pozyskiwania danych rynkowych na temat kosztów działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e- learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Badania rynkowe wykonywane w ramach poprzedniego etapu projektu Akademia PARP objęły swoim zasięgiem bardzo dużą liczbę firm, organizacji pożytku publicznego oraz wyższych uczelni. Już wstępne badania, o charakterze przesiewowym, wykazały, iż na rynku polskim w istocie funkcjonuje około 10 firm, które, ze względu na potencjał i Komentarz [A3]: Wydaje nam się, że wobec faktu, iż liczba firn, które mogłyby zrealizować projekt jest mocno ograniczona można było postarać się bardziej aby otrzymać od wszystkich potrzebne informacje. Jednocześnie autorzy powołują się na swoje kontakty z osobami decyzyjnymi w tych firmach, więc nie powinni mieć problemu w uzyskaniu informacji. Dodatkowo autorzy piszą, iż rynek się konsoliduje, ale w rozważaniu, kto może zrealizować projekt wzięli pod uwagę tylko pojedyncze firmy, a nie możliwe konsorcja, które mogłyby udźwignąć projekt. Komentarz [A4]: W jaki sposób zmierzono wspomniany potencjał i doświadczenie? 5

6 doświadczenie, mogły podjąć się realizacji tak dużego i złożonego projektu, jakim była Akademia PARP. W niniejszym opracowaniu zastosowano metodykę w znacznym stopniu opartą na wynikach poprzednich badań, zawierająca jednakże elementy nowe, adekwatne do skali i specyfiki projektu Akademia PARP II. Poniżej zostały scharakteryzowane poszczególne instrumenty tej metodyki oraz uzasadnione zostało ich zastosowanie. 1. W toku badań zawierających się w niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu doniesień o realizacji nowych projektów e-learningowych o skali porównywalnej do projektu Akademii PARP II, co miało na celu zdiagnozowanie, czy na rynku nie pojawił się nowy podmiot, którego potencjał byłby odpowiedni do realizacji tego projektu. Źródłem danych był Internet. Analizowano informacje zawarte na stronach firmowych firm e-learningowych (ogółem przejrzano 150 stron), organizacji je zrzeszających (Polska Izba Firm Szkoleniowych, Stowarzyszenie Edukacja przez Internet) oraz dużych firm, które uprzednio realizowały u siebie zakrojone na szeroką skalę projekty e-learningowe (np. TP SA, Tele 2, Hestia, banki PKO SA, BRE, itp.). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż realizowano w latach kilku dużych projektów e-learningowych, głównie w formule zamkniętej, znacznie rzadsze były natomiast szkolenia przeprowadzane w formule otwartej, w jakiej realizowana była Akademia PARP 1. Ważnym w kontekście niniejszego opracowania spostrzeżeniem był fakt, iż pomimo utrzymania się znacznej dynamiki rozwoju usług e-learningowych w Polsce, nie pojawił się na rynku krajowym żaden znaczący gracz, mogący być przedmiotem zainteresowania jako wykonawca projektu Akademia PARP II. Co więcej, nasiliły się, zdiagnozowane uprzednio, symptomy konsolidacji rynku polegające na zawiązywaniu się konsorcjów w celu realizacji dużych projektów oraz wypadaniu z rynku lub spychaniu w nisze mniejszych, słabszych firm. Już poprzedni etap Akademii PARP został w istocie zrealizowany przez konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada (lider) i Betacom SA (partner). Aktualnie obserwowana konsolidacja ma na celu efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz dywersyfikację ryzyka, jakie nieodłącznie towarzyszy realizacji dużych, złożonych projektów e-learningowych, których nie wszystkie parametry realizacyjne, mogą być w sposób ścisły przewidziane w umowach. Z tego powodu liczba firm e-learningowych, desygnowanych do następnego etapu badań nie uległa zwiększeniu, w porównaniu do badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2006 roku. Co więcej, jak się okaże w dalszym ciągu niniejszego opracowania, liczba takich firm uległa Komentarz [A5]: W jaki sposób zdefiniowano firmę e-learnigową i projekt e-learningowy? 1 Szkolenia przeprowadzone w formule zamkniętej polegają na uczestnictwie jedynie ściśle określonej grupy szkolonych, np. pracowników firmy, natomiast do szkoleń otwartych ma dostęp respondent z grupy docelowej, po spełnieniu niezbyt restrykcyjnych wymagań. 6

7 nawet zmniejszeniu. W rezultacie do następnego etapu badań, zawierającego się opisywanej metodyce, zakwalifikowało się 6 firm: 1. House of Skills, 2. Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada, 3. 4Systems Polska, 4. Futureco, 5. Midwest ITSE, 6. Doscomp 2. Z powodu niewielkiej liczby firm, które zakwalifikowały się do drugiego etapu badań, nie stosowano statycznych narzędzi badawczych. Wykorzystano natomiast metodykę wywiadu pogłębionego, przeprowadzana najpierw poprzez analizę zapisów stron internetowych tych firm, a następnie bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z personelem, co było w znacznym stopniu ułatwione dzięki znajomościom nawiązanym podczas poprzednich badań z osobami decyzyjnymi i merytorycznymi. Do wszystkich firm (za wyjątkiem Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada) wysłano jednolite zapytanie ofertowe, opracowane na podstawie uzgodnionej uprzednio z PARP listy działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu Akademia PARP II. Zachowywano dyskrecję, co do przyczyn badania i przedmiotu ewentualnego kontraktu. Z oczywistych przyczyn, zapytanie ofertowe skierowane do dotychczasowego wykonawcy dotyczyło kontynuacji przez niego projektu. Na tym etapie badań odpadły trzy podmioty: Futureco, Midwest ITSE, Doscomp. Z różnych powodów, od początku kontakt z tymi firmami był trudniejszy niż z pozostałymi z powyższej szóstki. Futureco w ogóle nie odpowiadało na maile, a próba kontaktu telefonicznego kończyła się na sekretariacie, gdzie nie potrafiono znaleźć przesyłki mailowej ani skierować badacza do kompetentnej osoby. Podobna sytuacja wystąpiła w firmie Doskomp, co świadczy o poważnych brakach w zakresie organizacji i zarządzania tych firm, dyskwalifikujących je z realizacji tak poważnego i złożonego projektu jakim jest Akademia PRP II. Należy przy tym podkreślić, że po przesyłkach mailowych czyniono próby nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu potwierdzenia odbioru tych maili, wysyłano maile ponownie, próbowano dotrzeć do osób decyzyjnych bez efektu. Jedynie w przypadku Midwest ITSE, uzyskano w końcu kontakt telefoniczny z osobą decyzyjną, która stwierdziła, że wobec zaangażowania tej firmy w poważne projekty e-learningowe, nie ma ona obecnie możliwości rozszerzenia zakresu swojej działalności na nowy, duży projekt. Komentarz [A6]: Pytanie ma związek z komentarze powyżej. Proszę o przedstawienie kryteriów na podstawie, których dokonano wyboru tych podmiotów. Komentarz [A7]: Na podstawie trudności w kontakcie wysuwanie tak radykalnych opinii wydaje się zbyt przesadne. Proszę o przeformuowanie tego zapisu. 3. Do trzeciego etapu badań zakwalifikowały się trzy firmy: 7

8 1. House of Skills, 2. Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada, 3. 4Systems Polska. Otrzymano od nich dwie oferty, bowiem House of Skills i 4Systems Polska złożyły wspólną ofertę, jako konsorcjum. Otrzymano zatem jedną ofertę na kontynuację projektu przez dotychczasowego wykonawcę oraz jedną na realizację Akademii PARP II przez nowego, co stanowi minimalny, ale wystarczający materiał do dalszych analiz. Oferty miały, zgodnie z oczekiwaniami, charakter szczegółowych kosztorysów przygotowanych na podstawie listy działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu Akademia PARP II. Kosztorysy te szczegółowo przeanalizowano i poddano dyskusji z przedstawicielami firm oferentów. W związku z jednoznacznymi zapisami zapytania ofertowego oraz dobrą znajomością rzeczy wykazywaną przez oferentów nie było konieczności dokonywania istotnych zmian i uzupełnień w kosztorysach. Dopracowano jedynie pewne szczegóły i wyjaśniono drobniejsze wątpliwości. Komentarz [A8]: Czy pomimo faktu złożenia oferty jako konsorcjum tajemnica dotycząca PARP i Akademii została zachowana. Czy może właśnie pogwałciliśmy zasady równej konkurencji? 2.3 Analiza potencjału obecnych na rynku firm pod kątem możliwości realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Badania przeprowadzone według opisanej w podrozdziale 2.2 metodyki wykazały, iż obaj oferenci posiadają znaczny potencjał możliwy do zaangażowania w realizację projektu Akademia PARP II. Należy przypomnieć o trzech komponentach e-learningu: 1. Treści, na którą składają się: a) struktura, b) standard c) przekaz, 2. Usłudze, na którą składa się, a) uruchomienie portalu, b) wsparcie procesu e-learningowego (mentorzy, tutorzy, helpdeski, ewaluacja), c) rozwój (aktualizacja, nowe moduły). 3. Technologii, na którą składa się: a) hardware, w tym: serwery, sieć, stacje, b) software, w tym: systemy tworzenia treści (LCMS), kompetencji SMS, zarządzania LMS, oceniania AS. 8

9 Aktualizacja badań obu oferentów potwierdziła zdiagnozowane uprzednio bardzo dobre opanowanie przez nich technologii, szczególnie najważniejszej z nich - tworzenia treści zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawców i przyjętymi w e-learningu standardami (np. SCORM). Jak już stwierdzono w trakcie poprzednich badań rynkowych, wykonanych w pierwszej połowie 2006 roku, wobec niskich barier technologicznych, mało istotne dla oceny potencjału oferentów jest posiadanie przez nich odpowiedniego hardware. Można natomiast stwierdzić, że obaj oferenci posiadają bardzo znaczny potencjał w najważniejszym z zakresów: tworzenia treści szkoleń. W przypadku konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada i Betacom S.A. można to stwierdzić na podstawie szkoleń zrealizowanych w ramach poprzedniego etapu Akademii PARP, zaś w przypadku konsorcjum House of Skills i 4Systems Polska na postawie list referencyjnej zrealizowanych projektów. Można przy tym zauważyć, że w obu tych konsorcjach zarysowuje się linia podziału specjalizacji na: dostawcę technologii i dostawcę treści oraz usługi. W pierwszym z opisywanych konsorcjów dostawcą technologii jest Betacom, w drugim zaś 4Systems. Wyodrębnianie się specjalizacji w ramach konsorcjów należy ocenić pozytywnie, jako efekt postępującej konsolidacji na rynku e-learningu w Polsce. Jeśli chodzi o potencjał w zakresie świadczenia usług, to oba konsorcja mają go na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy w przypadku dotychczasowego wykonawcy fakt sprostania wyzwaniom stawianym w ramach poprzedniego etapu Akademii PARP. Bogata lista referencyjna dużych, złożonych organizacyjnie projektów drugiego z konsorcjów wystawia mu w tym zakresie również bardzo wysoką notę. Komentarz [A9]: Czy możemy zobaczyć te listy referencyjne? Jakie informacje one zwierają, że możliwe jest stwierdzenie, że firma posiada doświadczenie i potencjał do zrealizowania Akademii PARP. Reasumując, na podstawie wykonanych badań i analiz można stwierdzić, iż obaj oferenci są głównymi graczami polskiego rynku e-learningowego. Żaden z nich nie wykazuje słabej strony w którymkolwiek z komponentów e-learningu, szczególnie jeśli występuje w układzie konsorcjalnym. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii istnienia przewagi któregokolwiek z nich będzie przedmiotem dalszej części niniejszego opracowania. 3 Kosztorys usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego Akademia PARP 3.1 Analiza kosztów ponoszonych przez firmy w związku z uruchomieniem i realizacją szkoleń on-line Analiza kosztów ponoszonych przez firmy w związku z uruchomieniem i realizacją szkoleń on - line, oparta została na diagnozie docelowego segmentu rynku nabywców. Trzeba zauważyć, ze jest to segment bardzo specyficzny. Trudności w realizacji przekazu marketingowego do tego segmentu wynikają, przede wszystkim, z jego dużego rozproszenia 9

10 terytorialnego i czasowego, bowiem uczestnicy szkoleń e-learningowych nigdy, lub prawie nigdy nie spotykają się w jednym miejscu, w tym samym czasie, nawet jeśli szkolenia realizowane są w formule blended learning. Pozyskanie takiej liczby klientów (uczestników szkoleń), aby osiągnąć założone wskaźniki efektywności projektu e-learningowego, wymaga zastosowania specyficznego profilu promotion-mix, w którym najważniejszym instrumentem jest public relation, istotne znaczenie ma reklama, pewne zastosowanie znajduje promocja sprzedaży. Trzeba przy tym zaznaczyć, że powyżej opisane instrumenty muszą zostać zastosowane jeszcze przed uruchomieniem szkoleń, co więcej, są stosowane, choć z mniejszym natężeniem przez cały czas trwania projektu e-learningwoego. Ostatni z instrumentów promotion-mix, sprzedaż bezpośrednia znajduje zastosowanie dopiero na etapie realizacji szkoleń, kiedy to realizowany jest typowy proces B2K (business to customer, biznes do klienta), polegający na pozyskiwaniu (odpłatnym lub bezpłatnym, jak w przypadku Akademii PARP ) usługi prze klienta bezpośrednio od usługodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że w takim profilu promotion mix, największe znaczenie dla powodzenia projektu mają stosunkowo słabe narzędzia stosowane na początku promocji: public relation i, w mniejszym stopniu, reklama. Nie jest natomiast prawie wcale wykorzystywana duża siła oddziaływania sprzedaży bezpośredniej, bowiem w chwili jej zastosowania klient ma już sprecyzowane swoje preferencje zakupowe. Opisany powyżej profil promotion mix projektu e-learningowego powoduje, iż w jego budżecie bardzo poważną pozycję stanowią koszty promocji, co więcej są to koszty stałe, niezależne od czasu trwania projektu oraz słabo zależne od liczby uczestników. Koszty promocji są w przeważającej części ponoszone na początku projektu, co powoduje, iż każdy z projektów e-learningowych jest obarczony znacznym ryzykiem. W razie nie osiągnięcia zakładanej skali (czasowej lub mierzonej liczbą uczestników), inicjalne koszty promocji są bezpowrotnie tracone. Komentarz [A10]: Co autorzy próbują tutaj przekazać? Jakie narzędzia są stosowane, a jakie nie? Jakie powinno się stosować a jakie nie?? Następną grupą kosztów obarczonych znacznym ryzykiem, są koszty przygotowania treści szkoleniowej, kiedy to trzeba zatrudnić wysokiej klasy specjalistów z dziedzin wiedzy będących przedmiotami szkolenia oraz informatyków. Chociaż koszty te można nieco przesunąć w czasie względem akcji promocyjnej i w pewnym stopniu ukształtować według wyników tej akcji, to jednak nie można zbyt długu zwlekać z tworzeniem. Niskie bariery technologiczne projektu e-learningowego są spowodowane relatywnie niskimi kosztami hardware i software powodują, iż koszty te nie mają istotnego znaczenia dla budżetu projektu e-learningowego, ponadto maja one charakter w znacznej mierze zmienny, ulegający kształtowaniu w zależności od czasu trwania i liczby uczestników. Komentarz [A11]: Proszę o rozwinięcie tej myśli, ponieważ wydaje nam się, że koszty sprzętu i oprogramowania w projekcie e- learningowym są raczej kosztami stałymi przy określonej do przeszkolenia liczbie uczestników szkoleń otwartych. 10

11 W literaturze przedmiotu 2 budżetu projektu e-learningowego. podawane jest następujący (patrz Tabela 1) schemat Tabela 1. Schemat budżetu projektu e-learningowego Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi Opłaty licencyjne. Asysta techniczna (zwykle ok. 20% wartości licencji) oraz zakup dodatkowych licencji w miarę rozwoju organizacji (nowi pracownicy, nowe funkcje systemu). Komentarz [A12]: Tabela nie jest adekwatna do formy i rodzaju projektu jakim jest Akademia PARP. Jeżeli autorzy chcą ją zachować bardzo proszę o wyjaśnienie jakie ma ona przełożenie na projekt i cel analizy. Sprzęt niezbędny do uruchomienia systemu (serwery, ewentualna modyfikacja komputerów). Oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia systemu (bazy danych, systemy operacyjne). Wszelkie usługi wdrożeniowe (np. audyty i analizy, projekty, instalacja i konfiguracja, szkolenia, testy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej). Opracowanie lub zakup treści. Serwis sprzętu i jego okresowa wymiana (zaangażowanie służb wewnętrznych bądź usługi zewnętrzne). Okresowy upgrade oprogramowania systemowego. Okresowa rekonfiguracja systemu i usługi serwisowe. Sukcesywne opracowanie nowych zasobów treści i konserwacja treści istniejącej. Ewentualna modyfikacja sieci korporacyjnej. Administrowanie siecią, serwis sieci korporacyjnej i jej okresowe modyfikacje. Usługi wsparcia użytkowników systemu (help desk) 2 M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005 r., s

12 Dalsze badania marketingowe pozwoliły na oszacowanie kosztów niektórych komponentów projektu e-learningowego. Koszt gotowego szkolenia dostarczonego przez dostawcę, o standardowej objętości ok. 60 slajdów (4 godziny, 20 SCO), będzie sumą poniższych składowych: 1. Koszt projektu szkolenia (przygotowanie metodyki szkolenia oraz pytań kontrolnych, opracowanie scenariusza, projektu graficznego i szablonu) 19000,- PLN Koszt każdego slajdu zależny od jego zawartości liczony jest w następujący sposób: 2. Slajd informacyjny Slajd zawierający tekst i/lub grafikę statyczną 400,- PLN Slajd zawierający tekst i/lub grafikę statyczną i/lub dźwięk (lektor) 700,- PLN Slajd zawierający tekst i/lub grafikę statyczną i/lub dźwięk (lektor) i/lub schemat animowany 2800,- PLN Komentarz [A13]: W związku z faktem, iż w dalszej części opracowania napisano, iż przedstawione koszty nie dają dostatecznego materiału do podjęcia decyzji nt możliwych kosztów projektu wydaje się zbędne umieszczanie tych wyliczeń. Jak sami autorzy twierdzą nic one nie wnoszą do analizy i prac nad budżetem Akademii PARP. Proponujemy aby, biorąc pod uwagę zebrane dane nt. kosztów, wycenić szkolenie istniejącej Akademii PARP z jego parametrami i ekstrapolować to na budżet planowanego projektu. Komentarz [A14]: W przypadku Akademii PARP standardowa objętość 1 szkolenia to 480 slajdów i 32 godziny 3. Slajd graficzny Slajd zawierający pytanie testowe (test pośredni) 600,- PLN Slajd zawierający pytania testowe (test wstępny lub końcowy) PLN. Jeżeli całkowita liczba slajdów pojedynczego szkolenia przekroczy liczbę 60 wartość projektu szkolenia zazwyczaj jest obliczana w sposób indywidualny. Poniżej zamieszczono uśrednioną wycenę czterech szkoleń zawartych w module projektu e-learningowego, wykonanych na zamówienie w oparciu o dostarczony przez klienta zbiór dokumentów (3 pliki w formacie MS Word + 1 plik w formacie MS PowerPoint). Łącznie przygotowano 163 slajdy. Tabela 2. Przykładowa, uśredniona wycena szkoleń Lp. Składnik szkolenia Ilość Wartość 1. Projekt szkolenia PLN 2. Slajd typu E (test wstępny) PLN 3. Slajd typu A PLN 4. Slajd typu B PLN 5. Slajd typu C PLN 6. Slajd typu D (test pośredni) PLN 7. Slajd typu E (test końcowy) PLN RAZEM: PLN netto 12

13 Prezentując powyższe dane trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczą one cen uśrednionych, opracowanych na podstawie wielu, często trudnych do porównania cenników, dotyczących szerokiego zakresu różnorodnych szkoleń. W konkretnych przypadkach koszty jednostkowe (np. modułu szkolenia, ekranu treści) mogą znacznie odbiegać (kilkakrotnie), zarówno In plus jak i In minus od wartości uśrednionych, rzeczywisty koszt zależy bowiem od wielu czynników, takich jak: rodzaj treści, skala projektu (liczba uczestników), multimedia zastosowane w kursie, itp. Analiza kosztów średnich wykazała ostatecznie, iż opieranie się na takich danych nie daje dostatecznie pewnego materiału do podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy. Znacznie wartościowsze dane można uzyskać dopiero z wstępnych kosztorysów przedkładanych przez wykonawców w odpowiedzi na dobrze sformułowane zapytanie ofertowe. Taką też metodykę zastosowano w niniejszym opracowaniu. W oparciu o wiedzę dotyczącą dotychczasowego funkcjonowania Akademii PARP oraz wytyczne do rozwoju tego projektu, opracowano listę działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II, która pełniła rolę wstępnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (patrz podrozdział 2.1). Wysoki poziom fachowy oferentów, ich znajomość zagadnienia oraz szeroki zakres rozmów i ustaleń uzupełniających poczynionych przez autorów wraz z oferentami, pozwolił na uzyskanie dwóch wartościowych kosztorysów, mogących służyć jako materiał do dalszych badań i analiz. Jeden z kosztorysów został przedstawiony przez dotychczasowego wykonawcę, drugi zaś przez nowego, znanego jednak dobrze z poprzedniego badania (zajmował pierwszą pozycję na liście rankingowej), wykonywanego w pierwszej połowie 2006 roku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wtedy ostatecznym zwycięzcą był gracz zajmujący drugą pozycje liście rankingowej. 3.2 Kosztorys usługi szkoleniowej przy założeniu kontynuowania projektu Akademia PARP przez dotychczasowego wykonawcę Dla dotychczasowego wykonawcy, czyli konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada i Betacom S.A., projekt Akademia PARP II będzie w pewnej mierze kontynuacją dotychczasowych działań, pojawi się jednakże wiele nowych elementów, związanych z koniecznością modernizacji treści szkoleń oraz wprowadzeniem nowych kursów. Z poniżej przedstawionego kosztorysu wynika przede wszystkim, opisywany już w podrozdziale 3.1, znaczny udział kosztów stałych w budżecie projektu e-learningowego, powodujący, iż koszt projektu w horyzoncie czasowym 24 miesięcy (bez dodatkowych, opcjonalnych elementów) jest o 10,4% wyższy niż koszt w horyzoncie czasowym 18 miesięcy, podczas gdy czas projektu jest dłuższy o 33%. Wprowadzenie elementów opcjonalnych nie zmienia w istotny sposób struktury, ponieważ wprowadzenie wszystkich 13

14 opcji powoduje, iż koszt projektu w horyzoncie 24 miesięcy jest o 13% wyższy niż w horyzoncie 18 miesięcy. Do kosztów czysto zmiennych należą: Pozycja 1. Monitoring efektów szkoleń wśród absolwentów Akademii PARP. Pozycja 9. Zapewnienie funkcjonowania systemu motywacyjnego dla użytkowników Akademii PARP. Pozycja 14. Zapewnienie platformy e-learning o określonych parametrach minimalnych. Pozycja 16. Zapewnienie efektywnego systemu monitoringu postępów uczestników. Opcja d) Opracowanie i przeprowadzenie interdyscyplinarnej, internetowej, multimedialnej, gry decyzyjnej. Do kosztów czysto stałych należy zaliczyć: Pozycję 3. Kampania promocyjna w celu rekrutacji uczestników + konferencja końcowa. Pozycję 4. Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji szkoleniowych. Opcję a) Badania ilościowe i jakościowe. Opcję b) Organizacja promocyjnych warsztatów regionalnych. Opcję e) Dział edutainment Akademii PARP Opcję f) Funkcjonalność badania potrzeb szkoleniowych (luk kompetencyjnych) w MMSP. Opcję g) Baza trenerów z akceptacją PARP i rekomendacjami uczestników Oprócz tych dwóch kategorii występują również koszty mieszane, posiadające zarówno składową stałą (niezależną od czasu trwania projektu) oraz składową zmienną (zależną od tego czasu). Obliczenia wartości i udziału składowej stałej i zmiennej kosztu wykonano poprzez rozwiązanie względem kosztu stałego układu równań 14

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo