Raport z analizy kosztorysowej usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego. "Akademia PARP"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy kosztorysowej usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego. "Akademia PARP""

Transkrypt

1 Raport z analizy kosztorysowej usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego "Akademia PARP" Warszawa, marzec 2008

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza rynku firm szkoleniowych zajmujących się przygotowaniem i realizacją szkoleń e-learningowych Lista działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e- learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Metodologia pozyskiwania danych rynkowych na temat kosztów działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Analiza potencjału obecnych na rynku firm pod kątem możliwości realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Kosztorys usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego Akademia PARP Analiza kosztów ponoszonych przez firmy w związku z uruchomieniem i realizacja szkoleń on-line Kosztorys usługi szkoleniowej przy założeniu kontynuowania projektu Akademia PARP przez dotychczasowego wykonawcę Kosztorys usługi szkoleniowej przy założeniu realizacji następnego etapu projektu Akademia PARP przez innego wykonawcę Analiza porównawcza kosztorysów usługi szkoleniowej projektu Akademia PARP Podsumowanie i wnioski Spis tabel Tabela 1. Schemat budżetu projektu e-learningowego Tabela 2. Przykładowa, uśredniona wycena szkoleń Tabela 3. Kosztorys przedłużony przez dotychczasowego wykonawcę Tabela 4. Kosztorys przedłużony przez nowego wykonawcę Tabela 5. Porównanie wstępnych kosztorysów [tys. PLN] 2

3 1 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację, przeprowadzonych w drugim kwartale 2006 roku, zakrojonych na szeroką skalę badań rynkowych, wspomagających wybór wykonawcy portalu e-learningowego Akademia PARP. Wyniki działania tego portalu, pozwalają sądzić, iż e-learningowa formuła kształcenia znalazła wśród przedsiębiorców przychylne przyjęcie i wpisze się trwale w system podnoszenia kompetencji kadr zarządzających przedsiębiorstwami z sektora MMŚP w Polsce. Pozytywne efekty merytoryczne nie przesłoniły jednak faktu, iż realizacja projektu była bardzo kosztownym przedsięwzięciem, dlatego też konieczną stała się ponowna analiza ekonomiczna podjęta w celu znalezienia optymalnej formuły kosztowej kontynuowania projektu Akademii PARP. Treść niniejszego opracowanie będzie skupiona wokół analizy kosztów projektu, jednakże nie będą pomijane ważne zagadnienia analizy wykonawców pod względem ich zdolności do realizacji działań wchodzących w zakres Akademii PARP II. Komentarz [A1]: Na jakiej podstawie stwierdzono, że obecny projekt jest bardzo kosztowny? Na chwilę obecną Akademia PARP jest jedynym tak dużym, otwartym projektem e- learningowym. Proszę o weryfikację tego stwierdzenia lub wskazanie odniesienia na podstawie, którego wysuwa się takie wnioski. 2 Analiza rynku firm szkoleniowych zajmujących się przygotowaniem i realizacją szkoleń e-learningowych 2.1 Lista działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Doświadczenia zebrane w trakcie ponad 18 miesięcy funkcjonowania w obecnej formie portalu Akademia PARP pozwalają na bardziej precyzyjne niż poprzednio sformułowanie oczekiwań względem wykonawcy projektu i operatora portalu. W rezultacie analizy tych doświadczeń powstała tak zwana lista działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych, w skali i zakresie adekwatnym do stosunkowo dużego projektu, jakim jest Akademia PARP. Lista działań i zasobów precyzuje i porządkuje, zarówno merytorycznie jak i chronologicznie, działania jakie należy podjąć w celu uruchomienia i zapewnienia płynnego funkcjonowania portalu. Lista działań i zasobów stała się materiałem wejściowym do analizy potencjału oferentów (firm e-learningowych), które mogłyby zrealizować następny etap rozwoju portalu Akademia PARP, a szczególnie do wykonania przez oferentów kosztorysów. Poniżej przedstawiono tę listę. 3

4 Lista działań i zasobów 1. Monitoring efektów szkoleń wśród absolwentów Akademii PARP - badanie cokwartalne CATI po 6 miesiącach od zakończenia szkolenia (liczba edycji badania - 5). Narzędzia dostarczone przez PARP. Orientacyjna liczba wywiadów Komentarz [A2]: O jakich zasobach jest mowa? Proszę o ich wypisanie. 2. Kampania promocyjna "świadomościowa" - upowszechnianie wiedzy o szkoleniach on-line i promowanie potrzeb korzystania ze szkoleń e-learningowych wśród przedsiębiorców i pracowników. 3. Kampania promocyjna w celu rekrutacji uczestników szkoleń w Akademii PARP II. 4. Konferencja końcowa projektu 5. Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji szkoleniowych nt. szkoleń on-line. Szkolenia dla 400 osób (przy 1000 uczestników - tzn. możliwość udziału kilkakrotnie w szkoleniach). Większość szkoleń w systemie tradycyjnym, ale 1 szkolenie blended learning. Na portalu musi być również utworzona ścieżka (narzędzia) dla małych firm szkoleniowych, aby mogły same przygotowywać szkolenia e-learningowe. 6. Kontynuacja zarządzania 6 szkoleniami on-line przygotowanymi przed stworzeniem portalu Akademia PARP (konieczne jest w praktyce przygotowanie nowych szkoleń, wykorzystujących stare treści, ale ze zmodernizowanym oprzyrządowaniem - aby osiągnąć standard funkcjonalności pozostałych szkoleń online na portalu, tyle że bez udziału opiekunów i tutorów). 7. Kontynuacja udostępniania 10 szkoleń on-line powstałych na użytek Akademii PARP ze wsparciem opiekunów i tutorów (konieczne jest w praktyce przygotowanie nowych szkoleń, wykorzystujących stare treści szkoleń dostarczone w wersji off-line). Może wystąpić potrzeba uaktualnienia treści w niektórych szkoleniach, np. nt. Własności intelektualnej. 8. Opracowanie i udostępnienie na portalu Akademia PARP nowych szkoleń online. Będzie to 10 szkoleń, tematyka obejmująca szkolenia "miękkie", menedżerskie (zarządzanie) i prawo/podatki/finanse. Dwa z tych szkoleń mają być w systemie blended learning. 9. Zapewnienie działalności opiekunów przypisanych do użytkowników i lokalnych grup użytkowników. 10. Zapewnienie funkcjonowania systemu motywacyjnego dla użytkowników Akademii PARP. 4

5 11. Zapewnienie funkcjonowania "helpdesk" z udziałem opiekunów. 12. Zapewnienie dostarczenia uczestnikom szkoleń informatora on-line. 13. Zapewnienie działalności tutorów. 14. Utrzymanie dotychczasowych funkcjonalności portalu (m.in. baza wiedzy, czat, forum, możliwość wspólnej pracy grupowej, FAQ) i rozbudowa portalu o nowe funkcjonalności (umożliwienie małym firmom szkoleniowym tworzenia własnych szkoleń on-line; ew. uwzględnienie "nowinek" w dziedzinie szkoleń on-line). 15. Zapewnienie platformy e-learning o określonych parametrach minimalnych (minimalne = dotychczasowe - z oferty konsorcjum 2006, str ). 16. Utrzymanie / lub dostosowanie do aktualnych standardów dotychczasowych kryteriów technicznych i technologicznych szkoleń on-line, m.in. wymagań sprzętowych i oprogramowania (dotychczasowe = z oferty konsorcjum, str.24). 17. Zapewnienie efektywnego systemu monitoringu postępów uczestników (w tym możliwość wykorzystywania zgłoszeń uczestników drogą elektroniczną). 18. Dodatkowe uwagi: a) Planowana liczba uczestników szkoleń on-line w Akademia PARP II wynosi b) Zachowana zostanie wizualizacja strony dotychczasowa (ale strona musi być zbudowana od nowa). c) Zasady pomocy publicznej są stosowane tylko w przypadku szkoleń stacjonarnych. d) Czas trwania projektu: opcjonalnie 18 lub 24 miesiące. 2.2 Metodologia pozyskiwania danych rynkowych na temat kosztów działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e- learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Badania rynkowe wykonywane w ramach poprzedniego etapu projektu Akademia PARP objęły swoim zasięgiem bardzo dużą liczbę firm, organizacji pożytku publicznego oraz wyższych uczelni. Już wstępne badania, o charakterze przesiewowym, wykazały, iż na rynku polskim w istocie funkcjonuje około 10 firm, które, ze względu na potencjał i Komentarz [A3]: Wydaje nam się, że wobec faktu, iż liczba firn, które mogłyby zrealizować projekt jest mocno ograniczona można było postarać się bardziej aby otrzymać od wszystkich potrzebne informacje. Jednocześnie autorzy powołują się na swoje kontakty z osobami decyzyjnymi w tych firmach, więc nie powinni mieć problemu w uzyskaniu informacji. Dodatkowo autorzy piszą, iż rynek się konsoliduje, ale w rozważaniu, kto może zrealizować projekt wzięli pod uwagę tylko pojedyncze firmy, a nie możliwe konsorcja, które mogłyby udźwignąć projekt. Komentarz [A4]: W jaki sposób zmierzono wspomniany potencjał i doświadczenie? 5

6 doświadczenie, mogły podjąć się realizacji tak dużego i złożonego projektu, jakim była Akademia PARP. W niniejszym opracowaniu zastosowano metodykę w znacznym stopniu opartą na wynikach poprzednich badań, zawierająca jednakże elementy nowe, adekwatne do skali i specyfiki projektu Akademia PARP II. Poniżej zostały scharakteryzowane poszczególne instrumenty tej metodyki oraz uzasadnione zostało ich zastosowanie. 1. W toku badań zawierających się w niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu doniesień o realizacji nowych projektów e-learningowych o skali porównywalnej do projektu Akademii PARP II, co miało na celu zdiagnozowanie, czy na rynku nie pojawił się nowy podmiot, którego potencjał byłby odpowiedni do realizacji tego projektu. Źródłem danych był Internet. Analizowano informacje zawarte na stronach firmowych firm e-learningowych (ogółem przejrzano 150 stron), organizacji je zrzeszających (Polska Izba Firm Szkoleniowych, Stowarzyszenie Edukacja przez Internet) oraz dużych firm, które uprzednio realizowały u siebie zakrojone na szeroką skalę projekty e-learningowe (np. TP SA, Tele 2, Hestia, banki PKO SA, BRE, itp.). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż realizowano w latach kilku dużych projektów e-learningowych, głównie w formule zamkniętej, znacznie rzadsze były natomiast szkolenia przeprowadzane w formule otwartej, w jakiej realizowana była Akademia PARP 1. Ważnym w kontekście niniejszego opracowania spostrzeżeniem był fakt, iż pomimo utrzymania się znacznej dynamiki rozwoju usług e-learningowych w Polsce, nie pojawił się na rynku krajowym żaden znaczący gracz, mogący być przedmiotem zainteresowania jako wykonawca projektu Akademia PARP II. Co więcej, nasiliły się, zdiagnozowane uprzednio, symptomy konsolidacji rynku polegające na zawiązywaniu się konsorcjów w celu realizacji dużych projektów oraz wypadaniu z rynku lub spychaniu w nisze mniejszych, słabszych firm. Już poprzedni etap Akademii PARP został w istocie zrealizowany przez konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada (lider) i Betacom SA (partner). Aktualnie obserwowana konsolidacja ma na celu efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz dywersyfikację ryzyka, jakie nieodłącznie towarzyszy realizacji dużych, złożonych projektów e-learningowych, których nie wszystkie parametry realizacyjne, mogą być w sposób ścisły przewidziane w umowach. Z tego powodu liczba firm e-learningowych, desygnowanych do następnego etapu badań nie uległa zwiększeniu, w porównaniu do badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2006 roku. Co więcej, jak się okaże w dalszym ciągu niniejszego opracowania, liczba takich firm uległa Komentarz [A5]: W jaki sposób zdefiniowano firmę e-learnigową i projekt e-learningowy? 1 Szkolenia przeprowadzone w formule zamkniętej polegają na uczestnictwie jedynie ściśle określonej grupy szkolonych, np. pracowników firmy, natomiast do szkoleń otwartych ma dostęp respondent z grupy docelowej, po spełnieniu niezbyt restrykcyjnych wymagań. 6

7 nawet zmniejszeniu. W rezultacie do następnego etapu badań, zawierającego się opisywanej metodyce, zakwalifikowało się 6 firm: 1. House of Skills, 2. Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada, 3. 4Systems Polska, 4. Futureco, 5. Midwest ITSE, 6. Doscomp 2. Z powodu niewielkiej liczby firm, które zakwalifikowały się do drugiego etapu badań, nie stosowano statycznych narzędzi badawczych. Wykorzystano natomiast metodykę wywiadu pogłębionego, przeprowadzana najpierw poprzez analizę zapisów stron internetowych tych firm, a następnie bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z personelem, co było w znacznym stopniu ułatwione dzięki znajomościom nawiązanym podczas poprzednich badań z osobami decyzyjnymi i merytorycznymi. Do wszystkich firm (za wyjątkiem Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada) wysłano jednolite zapytanie ofertowe, opracowane na podstawie uzgodnionej uprzednio z PARP listy działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu Akademia PARP II. Zachowywano dyskrecję, co do przyczyn badania i przedmiotu ewentualnego kontraktu. Z oczywistych przyczyn, zapytanie ofertowe skierowane do dotychczasowego wykonawcy dotyczyło kontynuacji przez niego projektu. Na tym etapie badań odpadły trzy podmioty: Futureco, Midwest ITSE, Doscomp. Z różnych powodów, od początku kontakt z tymi firmami był trudniejszy niż z pozostałymi z powyższej szóstki. Futureco w ogóle nie odpowiadało na maile, a próba kontaktu telefonicznego kończyła się na sekretariacie, gdzie nie potrafiono znaleźć przesyłki mailowej ani skierować badacza do kompetentnej osoby. Podobna sytuacja wystąpiła w firmie Doskomp, co świadczy o poważnych brakach w zakresie organizacji i zarządzania tych firm, dyskwalifikujących je z realizacji tak poważnego i złożonego projektu jakim jest Akademia PRP II. Należy przy tym podkreślić, że po przesyłkach mailowych czyniono próby nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu potwierdzenia odbioru tych maili, wysyłano maile ponownie, próbowano dotrzeć do osób decyzyjnych bez efektu. Jedynie w przypadku Midwest ITSE, uzyskano w końcu kontakt telefoniczny z osobą decyzyjną, która stwierdziła, że wobec zaangażowania tej firmy w poważne projekty e-learningowe, nie ma ona obecnie możliwości rozszerzenia zakresu swojej działalności na nowy, duży projekt. Komentarz [A6]: Pytanie ma związek z komentarze powyżej. Proszę o przedstawienie kryteriów na podstawie, których dokonano wyboru tych podmiotów. Komentarz [A7]: Na podstawie trudności w kontakcie wysuwanie tak radykalnych opinii wydaje się zbyt przesadne. Proszę o przeformuowanie tego zapisu. 3. Do trzeciego etapu badań zakwalifikowały się trzy firmy: 7

8 1. House of Skills, 2. Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada, 3. 4Systems Polska. Otrzymano od nich dwie oferty, bowiem House of Skills i 4Systems Polska złożyły wspólną ofertę, jako konsorcjum. Otrzymano zatem jedną ofertę na kontynuację projektu przez dotychczasowego wykonawcę oraz jedną na realizację Akademii PARP II przez nowego, co stanowi minimalny, ale wystarczający materiał do dalszych analiz. Oferty miały, zgodnie z oczekiwaniami, charakter szczegółowych kosztorysów przygotowanych na podstawie listy działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu Akademia PARP II. Kosztorysy te szczegółowo przeanalizowano i poddano dyskusji z przedstawicielami firm oferentów. W związku z jednoznacznymi zapisami zapytania ofertowego oraz dobrą znajomością rzeczy wykazywaną przez oferentów nie było konieczności dokonywania istotnych zmian i uzupełnień w kosztorysach. Dopracowano jedynie pewne szczegóły i wyjaśniono drobniejsze wątpliwości. Komentarz [A8]: Czy pomimo faktu złożenia oferty jako konsorcjum tajemnica dotycząca PARP i Akademii została zachowana. Czy może właśnie pogwałciliśmy zasady równej konkurencji? 2.3 Analiza potencjału obecnych na rynku firm pod kątem możliwości realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II Badania przeprowadzone według opisanej w podrozdziale 2.2 metodyki wykazały, iż obaj oferenci posiadają znaczny potencjał możliwy do zaangażowania w realizację projektu Akademia PARP II. Należy przypomnieć o trzech komponentach e-learningu: 1. Treści, na którą składają się: a) struktura, b) standard c) przekaz, 2. Usłudze, na którą składa się, a) uruchomienie portalu, b) wsparcie procesu e-learningowego (mentorzy, tutorzy, helpdeski, ewaluacja), c) rozwój (aktualizacja, nowe moduły). 3. Technologii, na którą składa się: a) hardware, w tym: serwery, sieć, stacje, b) software, w tym: systemy tworzenia treści (LCMS), kompetencji SMS, zarządzania LMS, oceniania AS. 8

9 Aktualizacja badań obu oferentów potwierdziła zdiagnozowane uprzednio bardzo dobre opanowanie przez nich technologii, szczególnie najważniejszej z nich - tworzenia treści zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawców i przyjętymi w e-learningu standardami (np. SCORM). Jak już stwierdzono w trakcie poprzednich badań rynkowych, wykonanych w pierwszej połowie 2006 roku, wobec niskich barier technologicznych, mało istotne dla oceny potencjału oferentów jest posiadanie przez nich odpowiedniego hardware. Można natomiast stwierdzić, że obaj oferenci posiadają bardzo znaczny potencjał w najważniejszym z zakresów: tworzenia treści szkoleń. W przypadku konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada i Betacom S.A. można to stwierdzić na podstawie szkoleń zrealizowanych w ramach poprzedniego etapu Akademii PARP, zaś w przypadku konsorcjum House of Skills i 4Systems Polska na postawie list referencyjnej zrealizowanych projektów. Można przy tym zauważyć, że w obu tych konsorcjach zarysowuje się linia podziału specjalizacji na: dostawcę technologii i dostawcę treści oraz usługi. W pierwszym z opisywanych konsorcjów dostawcą technologii jest Betacom, w drugim zaś 4Systems. Wyodrębnianie się specjalizacji w ramach konsorcjów należy ocenić pozytywnie, jako efekt postępującej konsolidacji na rynku e-learningu w Polsce. Jeśli chodzi o potencjał w zakresie świadczenia usług, to oba konsorcja mają go na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy w przypadku dotychczasowego wykonawcy fakt sprostania wyzwaniom stawianym w ramach poprzedniego etapu Akademii PARP. Bogata lista referencyjna dużych, złożonych organizacyjnie projektów drugiego z konsorcjów wystawia mu w tym zakresie również bardzo wysoką notę. Komentarz [A9]: Czy możemy zobaczyć te listy referencyjne? Jakie informacje one zwierają, że możliwe jest stwierdzenie, że firma posiada doświadczenie i potencjał do zrealizowania Akademii PARP. Reasumując, na podstawie wykonanych badań i analiz można stwierdzić, iż obaj oferenci są głównymi graczami polskiego rynku e-learningowego. Żaden z nich nie wykazuje słabej strony w którymkolwiek z komponentów e-learningu, szczególnie jeśli występuje w układzie konsorcjalnym. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii istnienia przewagi któregokolwiek z nich będzie przedmiotem dalszej części niniejszego opracowania. 3 Kosztorys usługi szkoleniowej zaplanowanej w ramach projektu systemowego Akademia PARP 3.1 Analiza kosztów ponoszonych przez firmy w związku z uruchomieniem i realizacją szkoleń on-line Analiza kosztów ponoszonych przez firmy w związku z uruchomieniem i realizacją szkoleń on - line, oparta została na diagnozie docelowego segmentu rynku nabywców. Trzeba zauważyć, ze jest to segment bardzo specyficzny. Trudności w realizacji przekazu marketingowego do tego segmentu wynikają, przede wszystkim, z jego dużego rozproszenia 9

10 terytorialnego i czasowego, bowiem uczestnicy szkoleń e-learningowych nigdy, lub prawie nigdy nie spotykają się w jednym miejscu, w tym samym czasie, nawet jeśli szkolenia realizowane są w formule blended learning. Pozyskanie takiej liczby klientów (uczestników szkoleń), aby osiągnąć założone wskaźniki efektywności projektu e-learningowego, wymaga zastosowania specyficznego profilu promotion-mix, w którym najważniejszym instrumentem jest public relation, istotne znaczenie ma reklama, pewne zastosowanie znajduje promocja sprzedaży. Trzeba przy tym zaznaczyć, że powyżej opisane instrumenty muszą zostać zastosowane jeszcze przed uruchomieniem szkoleń, co więcej, są stosowane, choć z mniejszym natężeniem przez cały czas trwania projektu e-learningwoego. Ostatni z instrumentów promotion-mix, sprzedaż bezpośrednia znajduje zastosowanie dopiero na etapie realizacji szkoleń, kiedy to realizowany jest typowy proces B2K (business to customer, biznes do klienta), polegający na pozyskiwaniu (odpłatnym lub bezpłatnym, jak w przypadku Akademii PARP ) usługi prze klienta bezpośrednio od usługodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że w takim profilu promotion mix, największe znaczenie dla powodzenia projektu mają stosunkowo słabe narzędzia stosowane na początku promocji: public relation i, w mniejszym stopniu, reklama. Nie jest natomiast prawie wcale wykorzystywana duża siła oddziaływania sprzedaży bezpośredniej, bowiem w chwili jej zastosowania klient ma już sprecyzowane swoje preferencje zakupowe. Opisany powyżej profil promotion mix projektu e-learningowego powoduje, iż w jego budżecie bardzo poważną pozycję stanowią koszty promocji, co więcej są to koszty stałe, niezależne od czasu trwania projektu oraz słabo zależne od liczby uczestników. Koszty promocji są w przeważającej części ponoszone na początku projektu, co powoduje, iż każdy z projektów e-learningowych jest obarczony znacznym ryzykiem. W razie nie osiągnięcia zakładanej skali (czasowej lub mierzonej liczbą uczestników), inicjalne koszty promocji są bezpowrotnie tracone. Komentarz [A10]: Co autorzy próbują tutaj przekazać? Jakie narzędzia są stosowane, a jakie nie? Jakie powinno się stosować a jakie nie?? Następną grupą kosztów obarczonych znacznym ryzykiem, są koszty przygotowania treści szkoleniowej, kiedy to trzeba zatrudnić wysokiej klasy specjalistów z dziedzin wiedzy będących przedmiotami szkolenia oraz informatyków. Chociaż koszty te można nieco przesunąć w czasie względem akcji promocyjnej i w pewnym stopniu ukształtować według wyników tej akcji, to jednak nie można zbyt długu zwlekać z tworzeniem. Niskie bariery technologiczne projektu e-learningowego są spowodowane relatywnie niskimi kosztami hardware i software powodują, iż koszty te nie mają istotnego znaczenia dla budżetu projektu e-learningowego, ponadto maja one charakter w znacznej mierze zmienny, ulegający kształtowaniu w zależności od czasu trwania i liczby uczestników. Komentarz [A11]: Proszę o rozwinięcie tej myśli, ponieważ wydaje nam się, że koszty sprzętu i oprogramowania w projekcie e- learningowym są raczej kosztami stałymi przy określonej do przeszkolenia liczbie uczestników szkoleń otwartych. 10

11 W literaturze przedmiotu 2 budżetu projektu e-learningowego. podawane jest następujący (patrz Tabela 1) schemat Tabela 1. Schemat budżetu projektu e-learningowego Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi Opłaty licencyjne. Asysta techniczna (zwykle ok. 20% wartości licencji) oraz zakup dodatkowych licencji w miarę rozwoju organizacji (nowi pracownicy, nowe funkcje systemu). Komentarz [A12]: Tabela nie jest adekwatna do formy i rodzaju projektu jakim jest Akademia PARP. Jeżeli autorzy chcą ją zachować bardzo proszę o wyjaśnienie jakie ma ona przełożenie na projekt i cel analizy. Sprzęt niezbędny do uruchomienia systemu (serwery, ewentualna modyfikacja komputerów). Oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia systemu (bazy danych, systemy operacyjne). Wszelkie usługi wdrożeniowe (np. audyty i analizy, projekty, instalacja i konfiguracja, szkolenia, testy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej). Opracowanie lub zakup treści. Serwis sprzętu i jego okresowa wymiana (zaangażowanie służb wewnętrznych bądź usługi zewnętrzne). Okresowy upgrade oprogramowania systemowego. Okresowa rekonfiguracja systemu i usługi serwisowe. Sukcesywne opracowanie nowych zasobów treści i konserwacja treści istniejącej. Ewentualna modyfikacja sieci korporacyjnej. Administrowanie siecią, serwis sieci korporacyjnej i jej okresowe modyfikacje. Usługi wsparcia użytkowników systemu (help desk) 2 M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005 r., s

12 Dalsze badania marketingowe pozwoliły na oszacowanie kosztów niektórych komponentów projektu e-learningowego. Koszt gotowego szkolenia dostarczonego przez dostawcę, o standardowej objętości ok. 60 slajdów (4 godziny, 20 SCO), będzie sumą poniższych składowych: 1. Koszt projektu szkolenia (przygotowanie metodyki szkolenia oraz pytań kontrolnych, opracowanie scenariusza, projektu graficznego i szablonu) 19000,- PLN Koszt każdego slajdu zależny od jego zawartości liczony jest w następujący sposób: 2. Slajd informacyjny Slajd zawierający tekst i/lub grafikę statyczną 400,- PLN Slajd zawierający tekst i/lub grafikę statyczną i/lub dźwięk (lektor) 700,- PLN Slajd zawierający tekst i/lub grafikę statyczną i/lub dźwięk (lektor) i/lub schemat animowany 2800,- PLN Komentarz [A13]: W związku z faktem, iż w dalszej części opracowania napisano, iż przedstawione koszty nie dają dostatecznego materiału do podjęcia decyzji nt możliwych kosztów projektu wydaje się zbędne umieszczanie tych wyliczeń. Jak sami autorzy twierdzą nic one nie wnoszą do analizy i prac nad budżetem Akademii PARP. Proponujemy aby, biorąc pod uwagę zebrane dane nt. kosztów, wycenić szkolenie istniejącej Akademii PARP z jego parametrami i ekstrapolować to na budżet planowanego projektu. Komentarz [A14]: W przypadku Akademii PARP standardowa objętość 1 szkolenia to 480 slajdów i 32 godziny 3. Slajd graficzny Slajd zawierający pytanie testowe (test pośredni) 600,- PLN Slajd zawierający pytania testowe (test wstępny lub końcowy) PLN. Jeżeli całkowita liczba slajdów pojedynczego szkolenia przekroczy liczbę 60 wartość projektu szkolenia zazwyczaj jest obliczana w sposób indywidualny. Poniżej zamieszczono uśrednioną wycenę czterech szkoleń zawartych w module projektu e-learningowego, wykonanych na zamówienie w oparciu o dostarczony przez klienta zbiór dokumentów (3 pliki w formacie MS Word + 1 plik w formacie MS PowerPoint). Łącznie przygotowano 163 slajdy. Tabela 2. Przykładowa, uśredniona wycena szkoleń Lp. Składnik szkolenia Ilość Wartość 1. Projekt szkolenia PLN 2. Slajd typu E (test wstępny) PLN 3. Slajd typu A PLN 4. Slajd typu B PLN 5. Slajd typu C PLN 6. Slajd typu D (test pośredni) PLN 7. Slajd typu E (test końcowy) PLN RAZEM: PLN netto 12

13 Prezentując powyższe dane trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczą one cen uśrednionych, opracowanych na podstawie wielu, często trudnych do porównania cenników, dotyczących szerokiego zakresu różnorodnych szkoleń. W konkretnych przypadkach koszty jednostkowe (np. modułu szkolenia, ekranu treści) mogą znacznie odbiegać (kilkakrotnie), zarówno In plus jak i In minus od wartości uśrednionych, rzeczywisty koszt zależy bowiem od wielu czynników, takich jak: rodzaj treści, skala projektu (liczba uczestników), multimedia zastosowane w kursie, itp. Analiza kosztów średnich wykazała ostatecznie, iż opieranie się na takich danych nie daje dostatecznie pewnego materiału do podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy. Znacznie wartościowsze dane można uzyskać dopiero z wstępnych kosztorysów przedkładanych przez wykonawców w odpowiedzi na dobrze sformułowane zapytanie ofertowe. Taką też metodykę zastosowano w niniejszym opracowaniu. W oparciu o wiedzę dotyczącą dotychczasowego funkcjonowania Akademii PARP oraz wytyczne do rozwoju tego projektu, opracowano listę działań i zasobów niezbędnych do przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Akademia PARP II, która pełniła rolę wstępnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (patrz podrozdział 2.1). Wysoki poziom fachowy oferentów, ich znajomość zagadnienia oraz szeroki zakres rozmów i ustaleń uzupełniających poczynionych przez autorów wraz z oferentami, pozwolił na uzyskanie dwóch wartościowych kosztorysów, mogących służyć jako materiał do dalszych badań i analiz. Jeden z kosztorysów został przedstawiony przez dotychczasowego wykonawcę, drugi zaś przez nowego, znanego jednak dobrze z poprzedniego badania (zajmował pierwszą pozycję na liście rankingowej), wykonywanego w pierwszej połowie 2006 roku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wtedy ostatecznym zwycięzcą był gracz zajmujący drugą pozycje liście rankingowej. 3.2 Kosztorys usługi szkoleniowej przy założeniu kontynuowania projektu Akademia PARP przez dotychczasowego wykonawcę Dla dotychczasowego wykonawcy, czyli konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej Estakada i Betacom S.A., projekt Akademia PARP II będzie w pewnej mierze kontynuacją dotychczasowych działań, pojawi się jednakże wiele nowych elementów, związanych z koniecznością modernizacji treści szkoleń oraz wprowadzeniem nowych kursów. Z poniżej przedstawionego kosztorysu wynika przede wszystkim, opisywany już w podrozdziale 3.1, znaczny udział kosztów stałych w budżecie projektu e-learningowego, powodujący, iż koszt projektu w horyzoncie czasowym 24 miesięcy (bez dodatkowych, opcjonalnych elementów) jest o 10,4% wyższy niż koszt w horyzoncie czasowym 18 miesięcy, podczas gdy czas projektu jest dłuższy o 33%. Wprowadzenie elementów opcjonalnych nie zmienia w istotny sposób struktury, ponieważ wprowadzenie wszystkich 13

14 opcji powoduje, iż koszt projektu w horyzoncie 24 miesięcy jest o 13% wyższy niż w horyzoncie 18 miesięcy. Do kosztów czysto zmiennych należą: Pozycja 1. Monitoring efektów szkoleń wśród absolwentów Akademii PARP. Pozycja 9. Zapewnienie funkcjonowania systemu motywacyjnego dla użytkowników Akademii PARP. Pozycja 14. Zapewnienie platformy e-learning o określonych parametrach minimalnych. Pozycja 16. Zapewnienie efektywnego systemu monitoringu postępów uczestników. Opcja d) Opracowanie i przeprowadzenie interdyscyplinarnej, internetowej, multimedialnej, gry decyzyjnej. Do kosztów czysto stałych należy zaliczyć: Pozycję 3. Kampania promocyjna w celu rekrutacji uczestników + konferencja końcowa. Pozycję 4. Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji szkoleniowych. Opcję a) Badania ilościowe i jakościowe. Opcję b) Organizacja promocyjnych warsztatów regionalnych. Opcję e) Dział edutainment Akademii PARP Opcję f) Funkcjonalność badania potrzeb szkoleniowych (luk kompetencyjnych) w MMSP. Opcję g) Baza trenerów z akceptacją PARP i rekomendacjami uczestników Oprócz tych dwóch kategorii występują również koszty mieszane, posiadające zarówno składową stałą (niezależną od czasu trwania projektu) oraz składową zmienną (zależną od tego czasu). Obliczenia wartości i udziału składowej stałej i zmiennej kosztu wykonano poprzez rozwiązanie względem kosztu stałego układu równań 14

15 k k c18 c24 k k s s k 24 k 18 z18 z18 gdzie: k c18 koszt całkowity dla 18 miesięcy, k c24 koszt całkowity dla 24 miesięcy, k s koszt stały, 24, 18 liczba miesięcy realizacji projektu. Podano je poniżej uszeregowane według malejącego udziału składowej stałej, której udział procentowy w koszcie podano w nawiasie): Pozycja 5. Kontynuacja zarządzania 6 szkoleniami on-line przygotowanymi przed stworzeniem portalu Akademia PARP (88%). Pozycja 7 Opracowanie i udostępnienie na portalu Akademia PARP nowych szkoleń on-line (82%). Pozycja 2 Kampania promocyjna "świadomościowa", (59%). Pozycja 13. Utrzymanie dotychczasowych funkcjonalności portalu, (24%). Pozycja 6. Kontynuacja udostępniania 10 szkoleń on-line powstałych na użytek Akademii PARP ze wsparciem opiekunów i tutorów (19%). Opcja c) Rozbudowa portalu o nowe funkcjonalności (15%). Łącznie, koszty stałe bez dodatkowych opcji wynoszą PLN, a ich udział w budżecie projektu wynosi dla horyzontu czasowego 18 miesięcy: 69%, natomiast dla horyzontu czasowego 24 miesięcy udział kosztów stałych jest mniejszy, i wynosi 62%. W przypadku skorzystania z dodatkowych opcji koszty stałe wyniosą PLN, a ich udział procentowy będzie kształtował się na poziomach: dla horyzontu 18-sto miesięcznego 61%, natomiast dla horyzontu 24 miesięcznego 54%. Wykonana powyżej analiza kosztów stałych i zmiennych ma istotne znaczenie zarówno dla wyboru horyzontu czasowego, jak i włączenia w skład projektu opcji. Metodyka analizy kosztów stałych i zmiennych rekomenduje bowiem warianty charakteryzujące się najmniejszym udziałem kosztów stałych, które muszą być ponoszone niezależnie od rzeczywiście osiągniętej skali projektu, nawet w przypadku jego częściowego lub nawet całkowitego niepowodzenia. Należy przy tym zauważyć, że koszty stałe, konieczne do poniesienia w początkowej, przygotowawczej fazie projektu, zanim użytkownicy zaczną korzystać z portalu, są bardzo znaczne i wynoszą ok PLN, składają się bowiem z następujących pozycji: Pozycja 2. Kampania promocyjna "świadomościowa" PLN. 15

16 Pozycja 3. Kampania promocyjna w celu rekrutacji uczestników PLN, Pozycja 4. Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji szkoleniowych PLN. Na podstawie wykonanych analiz można zatem rekomendować wariant projektu charakteryzujący się największą efektywnością ekonomiczną. Ostatecznym argumentem może być wskaźnik całkowitego kosztu projektu w przeliczeniu na dzień jego trwania. Wartości tego wskaźnika wynoszą dla analizowanych opcji odpowiednio: 18 miesięcy bez dodatkowych opcji: PLN/dzień 24 miesiące bez dodatkowych opcji: PLN/dzień. 18 miesięcy z dodatkowymi opcjami: PLN/dzień, 24 miesiące z dodatkowymi opcjami: PLN/dzień. Wariantem tym jest realizacja projektu w 24 miesięcznym horyzoncie czasowym, bez dodatkowych opcji. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ostateczna decyzja co skorzystania z dodatkowych opcji nie może być oparta tylko na przesłankach czysto ekonomicznych, lecz powinna w znacznej mierze uwzględniać czynniki merytoryczne. W każdym jednak przypadku pozostaje w mocy rekomendacja wariantów o dłuższym horyzoncie czasowym trwania. Tabela 3. Kosztorys przedłożony przez dotychczasowego wykonawcę Lp. Czas trwania projektu (miesięcy) Pozycje kalkulacyjne (pakiety prac) wg zapytania Monitoring efektów szkoleń wśród absolwentów Akademii PARP - badanie cokwartalne CATI po 6 miesiącach od zakończenia szkolenia (do 5 edycji). Narzędzia dostarczone przez PARP. Orientacyjna liczba wywiadów: Zakładamy, że pojedyncza rozmowa będzie trwać w granicach minut. Liczba kontaktów Koszt PLN Kampania promocyjna "świadomościowa" - upowszechnianie wiedzy i potrzeb korzystania ze szkoleń e-learningowych Kampania będzie służyć promocji e-learningu jako formy szkoleniowej (produktu szkoleniowego), marki Akademii PARP oraz PARP jako podmiotu na rynku szkoleń on-line dla przedsiębiorców. W zakresie prac zakładamy dopasowanie do strategii promocji realizowanej przez PARP. Jeśli prace byłyby realizowane bez badań potrzebna będzie ścisła koordynacja tego pakietu prac z badaniami - przed, w 16

17 Lp. Pozycje kalkulacyjne (pakiety prac) wg zapytania trakcie i po ich przeprowadzeniu. Czas trwania projektu (miesięcy) Pakiet prac obejmuje w szczególności - plan promocji i jego aktualizacja, - akcje środowiskowe i samorządowe, - działania public relations i redakcja, - kampanie reklamowe w mediach tradycyjnych, - promocja on-line: pozycjonowanie, artykuły i linki sponsorowane, boksy i akcje bannerowe, konkursy, - współpraca tematyczna nt. e-learningu i szkoleń blended-learning z mediami. Koszt PLN Kampania promocyjna w celu rekrutacji uczestników + konferencja końcowa Kampania będzie skoncentrowana na rekrutacji uczestników (25000 uczestników szkoleń on-line oraz 1000 uczestników szkoleń stacjonarnych). Zakładamy, że plan promocji i część kampanii zostanie zrealizowana w ramach pakietu prac nr 2, zakup BTL zostanie wykonany w ramach pakietu prac nr 9, ponadto zakładamy ścisłą koordynację tego pakietu prac z kampanią świadomościową oraz prowadzeniem systemu motywacyjnego. Pakiet prac obejmuje w szczególności - stałe akcje telemarketingowe własne i zlecane, - mailingi do msp, - eventy rekrutacyjne np. makrocash/urzędy skarbowe/targi, - standy, stoisko targowe, BTL-e rekrutacyjne, - internetowa TV Akademii PARP - eksperckie podcasty wideo na tematy związane ze szkoleniami, - konferencja końcowa Koszt PLN Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji szkoleniowych nt. szkoleń on-line. Szkolenia dla 400 osób (ale 1000 uczestników - tzn. możliwość udziału kilkakrotnie w szkoleniach). Większość szkoleń w systemie tradycyjnym, ale 1 szkolenie blended learning. Pakiet prac zakłada realizację szkoleń stacjonarnych w warunkach dotychczasowego Komponentu 1 dla większej ilości uczestników, ponadto zostaną dostosowane programy i materiały szkoleniowe do zmian rynkowych i technologicznych (znaczących) oraz oczywiście przeprowadzona część zajęć online. Uruchomienie narzędzia autorskiego dla przygotowywania szkoleń e- learningowych na podstronie portalu dla firm szkoleniowych zostało skalkulowane przy założeniu, że zostanie zamówiona opcja c) (funkcjonalność narzędzia autorskiego została opisana w części "OPCJE"). Pakiet prac obejmuje w szczególności - opracowanie nowych/dostosowanie programów i materiałów szkoleniowych do zmian rynkowych i technologicznych np. systemów marketplace, technologii Flex/AIR, 17

18 Lp. Czas trwania projektu (miesięcy) Pozycje kalkulacyjne (pakiety prac) wg zapytania organizację szkoleń w warunkach Akademii PARP 2006 dla wskazanych warunków (większa ilość uczestników: 1000 osób, 1 szkolenie w systemie blended-learning), - uruchomienie narzędzia autorskiego dla firm szkoleniowych (dostępnego on-line). Koszt PLN Kontynuacja zarządzania 6 szkoleniami on-line przygotowanymi przed stworzeniem portalu Akademia PARP (lecz konieczne jest w praktyce przygotowanie nowych szkoleń, wykorzystujących stare treści, ale ze zmodernizowanym oprzyrządowaniem - aby osiągnąć standard funkcjonalności pozostałych szkoleń on-line na portalu, tyle że bez udziału opiekunów i tutorów). Pakiet prac doprowadzi szkolenia z 2005 roku do standardu funkcjonalności pozostałych szkoleń. Zostaną też opracowane (od nowa) i uruchomione testy sprawdzające wiedzę z czym wiąże się możliwość uruchomienia certyfikatów. Podana kalkulacja uwzględnia także zapewnienie odpowiedniego pasma (szybkości łącza internetowego w datacenter) na multimedia do tych szkoleń. Przyjmujemy, że prace mają objąć także szkolenie z funduszy europejskich, którego udostępnianie jest wstrzymane ze względu na zmieniające się regulacje prawne - na portalu jest obecnie udostępnianych 5 szkoleń (zasobów szkoleniowych) z Akademii PARP Pakiet prac obejmuje w szczególności - bieżąca aktualizacja merytoryczna treści wszystkich 6 szkoleń (także z funduszy), - przeniesienie multimediów do szablonu Estakady z api komunikacyjnym i funkcjonalnościami naszych szkoleń, - ponowne nagranie głosu do aktualizowanych lekcji, - zmianę ćwiczeń, - dodanie certyfikatów, - zapewnienie pasma w łączu internetowym, - opracowanie merytoryczne i zrealizowanie testów sprawdzających wiedzę (brak testów w wersji off-line do szkoleń od poprzedniego wykonawcy). Koszt PLN Kontynuacja udostępniania 10 szkoleń on-line powstałych na użytek Akademii PARP ze wsparciem opiekunów i tutorów (ale konieczne jest w praktyce przygotowanie nowych szkoleń, wykorzystujących stare treści szkoleń dostarczone w wersji off-line). Może wystąpić potrzeba uaktualnienia treści w niektórych szkoleniach, np. nt. Własności intelektualnej. Szkolenia będą aktualizowane we współpracy z ekspertami merytorycznymi przygotowującymi treści źródłowe. W ramach aktualizacji oprócz zmian merytorycznych zakładamy dodanie nowych funkcjonalności. Pakiet prac obejmuje w szczególności [PLN] - bieżącą aktualizację treści wszystkich 10 szkoleń (w całym okresie realizacji), - zapewnienie pasma w łączu internetowym, zapewnienie opiekunów z infrastrukturą (callcentre, infolinia, rejestracja rozmów), 18

19 Lp. Czas trwania projektu (miesięcy) Pozycje kalkulacyjne (pakiety prac) wg zapytania zapewnienie wsparcia tutorów, w tym prowadzenie prac grupowych w LGU (grupach roboczych/podgrupach), udział w aktualizacji merytorycznej szkoleń. Koszt (łącznie) Opracowanie i udostępnienie na portalu Akademia PARP nowych szkoleń online. Będzie to 10 szkoleń, tematyka obejmująca szkolenia "miękkie", menedżerskie (zarządzanie) i prawo/podatki/finanse. Uwaga: 2 z tych szkoleń mają być w systemie blended learning. Nowe szkolenia będą odzwierciedlać najnowsze tendencje w dziedzinie praktyki zarządzania, adekwantne dla sektora MSP, realizowane przez ekspertów merytorycznych z praktyką akademicką, doświadczeniem trenerskim dla MMSP, zdolnych pełnić funkcję tutorów do tych szkoleń. Również w tym pakiecie prac zakładamy system wsparcia (opiekunowie, tutorzy). Pakiet prac obejmuje w szczególności [PLN] - pozyskanie treści merytorycznej i opracowanie 10 nowych, multimedialnych i interaktywnych szkoleń, z systemem pretestów i posttestów do każdego modułu, o objętości nie mniejszej niż 10 szkoleń Akademii PARP 2006, z przekazaniem praw autorskich, bieżąca aktualizacja treści wszystkich 10 szkoleń (po ich uruchomieniu), zapewnienie pasma w łączu internetowym, zapewnienie opiekunów z infrastrukturą (callcentre, infolinia, rejestracja rozmów), zapewnienie wsparcia tutorów, w tym prowadzenie prac grupowych w LGU (grupach roboczych/podgrupach), przeprowadzenie zajęć stacjonarnych do każdego z dwóch szkoleń blended learning, w czterech edycjach, każdorazowo w 3 miejscach w Polsce. Koszt (łącznie) Zapewnienie działalności opiekunów przypisanych do użytkowników i lokalnych grup użytkowników Zakładamy, że LGU (grupy robocze/podgrupy) będą mogły być tworzone do dowolnego z 20 szkoleń opracowanych w Akademii PARP 2006 oraz Zakładamy obecną funkcjonalność grup roboczych i prac grupowych. Koszt działalności opiekunów został uwzględniony w koszcie pktów 6 i 7. Koszt tutorów do obsługi prac grupowych został uwzględniony w koszcie pktów 6 i 7. Koszt utrzymania infrastruktury oraz funkcjonalności z łączem został uwzględniony w koszcie punktu Zapewnienie funkcjonowania systemu motywacyjnego dla użytkowników Akademii PARP 19

20 Lp. Czas trwania projektu (miesięcy) Pozycje kalkulacyjne (pakiety prac) wg zapytania System motywacyjny będzie obejmować funkcjonalności oraz logistykę obecnego programu nagród Akademii PARP z obsługą wysyłki papierowych certyfikatów i nagród BTL dla absolwentów. Pakiet prac obejmuje w szczególności - obsługę programu punktowego i reklamacji - praca opiekuna, - obsługę zamówień i produkcji gadżetów do programu nagród, - drukowanie certyfikatów, - logistykę programu nagród: pakowanie, opłaty pocztowe, obsługę wysyłek i magazynu. Koszt PLN Zapewnienie funkcjonowania "helpdesk" z udziałem opiekunów Wszystkie koszty zostały uwzględnione w ramach punktów 6 i 7. Dysponujemy infrastrukturą nowoczesnego, cyfrowego callcentre (do 128 linii) z możliwością nagrywania rozmów telefonicznych (wykorzystywana obecnie w Akademii). Zakładamy utrzymanie infolinii MSP ( ). Z nowości: zakładamy zapewnienie stałej wideokonferencji z opiekunem w godzinach dyżurowania (na wideoczacie Akademii). 11. Zapewnienie dostarczenia uczestnikom szkoleń informatora on-line Koszt w cenie punktów 2, 3 (redakcja, planowanie) i 13 (funkcjonalność biuletynu, cms, serwer notyfikacji) 12. Zapewnienie działalności tutorów Koszt działalności tutorów jako wsparcia szkoleń internetowych Akademii PARP 2006 i 2008 oraz prowadzących merytorycznie prace grupowe w LGU (podgrupach) został uwzględniony w koszcie pktów 6 i Utrzymanie dotychczasowych funkcjonalności portalu (m.in. baza wiedzy, czat, forum, możliwość wspólnej pracy grupowej, FAQ) Pakiet prac obejmuje zapewnienie portalu z funkcjonalnościami backoffice (cms) oraz jego infrastruktury. Infrastruktura datacenter obejmuje urządzenia: serwer aplikacji, dwa serwery treści, serwer bazy danych, serwer backupów, dwa serwery testowe, serwer plików dla opiekunów z danymi osobowymi uczestników, firewall, routery, switche. Datacenter spełnia wymogi ochrony danych osobowych, jest podłączone do Internetu za pomocą niezawodnych łącz światłowodowych do dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych (TP i Netia). Sprzęt jest najwyższej klasy (np. urządzenia sieciowe Cisco), baza danych Oracle. Pakiet prac obejmuje także wynagrodzenia za odświeżenie szaty graficznej portalu, moderacje narzędzi wsparcia (czaty, wideoczaty, fora, FAQ), wsparcie techniczne dla opiekunów, standard reakcji na problemy techniczne 24x7 z rozwiązywaniem problemów w ciągu około 4 godzin. Pakiet prac obejmuje w szczególności [PLN] - zapewnienie dotychczasowych funkcjonalności 0 0 portalu (licencja), - zapewnienie infrastruktury datacenter z niezawodnymi łączami światłowodowymi do dwóch niezależnych operatorów (opłaty za pasmo, zostały określone oddzielnie do funkcjonalności i do szkoleń), - zapewnienie pasma w łączu internetowym na narzędzia wsparcia (zwłaszcza wideoczaty i wspólne pliki), 20

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Spis treści Jak tworzymy szkolenia Metodyka tworzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR

CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL NEGOTIATOR CIPN Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Negocjatora Biznesu Program rozwojowy oparty o standardy American Certification

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2

Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2 Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2 Każda decyzja o wdrożeniu nowych technologii kształcenia powinna mieć formę projektu edukacyjnego. A zatem powinna zostać poprzedzona jego opracowaniem. Pomóc w

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązań rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Do wykonawców 0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług związanych ze stworzeniem i aktualizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferta

Prezentacja firmy i oferta Prezentacja firmy i oferta Nasze trzy obszary działania Wdrożenie oprogramowania do pracy w wirtualnych / zdalnych zespołach i szkolenia nt. pracy w wirtualnych zespołach. Stworzenie koncepcji wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE Find the Best Competency-based Recruitment in Public Administration Warszawa, 23.05.2013 Patronat medialny: Project

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu

Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu CERTIFIED INTERNATIONAL TRAINER SERIES Seria programów rozwojowych opartych o standardy American Certification Institute (ACI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania systemu motywacyjnego w ZUS, opartego na modelu kompetencyjnym oraz opracowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych w ramach projektu Poprawa jakości usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-service

Katalog handlowy e-service 1 / 16 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-service 2 / 16 e-service to program informatyczny służący do planowania, realizowania i monitorowania mobilnych Zadań oraz Zleceń. 3 / 16 Czy e-service to program

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo