Edukacja Informatyczna + e-learning =>Globalne Społeczeństwo Informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja Informatyczna + e-learning =>Globalne Społeczeństwo Informacyjne"

Transkrypt

1 Edukacja Informatyczna + e-learning =>Globalne Społeczeństwo Informacyjne R. Robert Gajewski Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska Rozkład jazdy! Globalne Społeczeństwo Informacyjne! Edukacja Informatyczna! Informatyka i Technologia Informacyjna! Komputerowe! Mechanika Matematyka i Informatyka! I-edukacja! Polskie uwarunkowania! Lata pionierskie! LO, LMS, LCMS! Zarządzanie, Authoring, Webcasting! Zamiast podsumowania Zamiast Wstępu 3 4! Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju! Kto przeczytał ten raport?! Kilka bolesnych uwag GOW (W=?)! Marzenia, czy złudzenia? 5 6 1

2

3 Dwie strony medalu: Bez demagogii! Przekazanie mieszkańcom Afryki komputerów (nawet po dwa na osobę!) z dostępem WiFi do Internetu nic nie zmieni!! IBM ThinkPad University 13 How has the computer changed teaching and learning? 1. It s caused every teacher to rethink & redesign. 14! Czy mikrokomputery rzeczywiście dokonują przełomu w edukacji?! Czy Polskie uczelnie są dotknięte digital-divide?! A jak wyglądają nasze zasoby edukacyjne?. By increasing student options, it has increased competition and compelled universities to pay more attention to the quality of teaching Our profession has been changed forever!

4 Technologia Informacyjna w Budownictwie Edukacja informatyczna ciągłe, spiralne rozwijanie umiejętności informatycznych w kolejnych etapach edukacji Technologia Informacyjna w Budownictwie Wiedza nie jest stała Ludzie bez wiedzy nie znajdą godnego miejsca w społeczeństwie informacyjnym! Efektywne wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologii informacyjnej! Wyrobienie umiejętności doboru właściwych narzędzi do określonych zadań! Nauczenie formułowania problemów tak, aby dało się je rozwiązać narzędziami informatyki Samokształcenie z wykorzystaniem sieci 4 4

5 Algorytmizacja i Programowanie Obliczeń Inżynierskich Rozwiązywanie zaawansowanych zadań informatycznych: projekt rozwiązania, komputerowa realizacja, testowanie i ewaluacja. Algorytmizacja i Programowanie Obliczeń Inżynierskich! Sprawne i samodzielne realizowanie różnorodnych obliczeń inżynierskich.! Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania, w którym niezbędna jest umiejętność sterowania procesem obliczeń.! Podstawy realizacji obliczeń w wybranych środowiskach programistycznych.! Wytworzenie nawyku optymalnego i twórczego rozwiązywania problemów obliczeniowych. 6 Komputerowe 7 Złudzenia niepoprawnego marzyciela? 8! Komputerowe wyważanie kół! Komputerowe dobieranie barw! Komputerowe badanie wzroku! W dobie społeczeństwa informacyjnego, w XXI wieku, wszystkie przedmioty politechniczne, inżynierskie powinny być komputerowe i nie ma się czym chwalić!! Komputerowe Wspomaganie Projektowania! Metody Komputerowe! Bez komputra nie ma jutra!! Czy ktoś reklamując film stwierdza, jak 40 lat temu, że jest on kolorowy?! Ile lat musi jeszcze upłynąć do niewerbalnego ukomputerowienia? Pozytywny przykład 9 Mechanika Konstrukcji Cele i zadania? 30! Rysunek Techniczny i Odręczny! x30h=60h (sem I i II)! 0h kreślenia komputerowego (sem II)! Podstawy rysunku odręcznego! Komputeryzacja bez zmiany nazwy! Wskazówka dla innych przedmiotów?! Inny pozytywny przykład - matematyka! Cel użytkowy Mechaniki Konstrukcji: wyznaczenie pola sił wewnętrznych i przemieszczeń w konstrukcji podstawa projektowania! Konstrukcje statycznie wyznaczalne! Metoda sił, przemieszczeń! Computational Mechanics 5

6 31 3 W oparach absurdu! Zadanie Metody Sił! Wybór schematu podstawowego! Wykresy stanów (MES!!!)! Przemieszczenia (MES!!!)! Rozwiązanie! Wykresy końcowe (MES!!!)! MES to takie narzędzie do rozwiązywania zadań Metodą Sił! Hmm Po co Metoda Sił? Świadomość zagrożeń! Garbage in, garbage out! Program może na podstawie błędnych danych wyprodukować dowolne wyniki! Podstawą inżyniera są:! Rozumienie podstawowych zasad mechaniki! Intuicja inżynierska, czyli rozumienie, czytanie pracy, zachowania konstrukcji! Czy błędne rozwiązania Metody Sił wyrobią właściwą intuicję Zagrożenia komputerowe Integracja! Komputery (Computational Mechanics) mają wspomóc pracę inżyniera, a nie wyprzeć myślenie.! Informatyka może i powinna pomóc w zrozumieniu i opanowaniu Mechaniki! Nie ma sprzeczności Mechanika Informatyka! Rozwiązywanie zadań Mechaniki Matematyka: układy równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych! Informatyka, Technologia Informacyjna pozwalają na automatyzację procesu obliczeń! Mechanika może i powinna korzystać z narzędzi Informatyki w sposób zintegrowany Ulubione zadanko 35 MathCAD: Niewykorzystana szansa 36! Lata 80: arkusz kalkulacyjny jako nić zszywająca przedmioty w USA! Lata 90: MathCAD zszywa studencki tok studiów w Polsce! Zszywanie podziemne! Niewykorzystane szanse lubią się mścić! 6

7 Case study 1 Civil Engineering USA 37 Case Study : Mechanika ogólna 38! Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z Mathcad'em.; Tomasz Kucharski; WNT, 00. Mechanika Ogólna Program 39 Case Study 3: MES i MathCAD 40! 4. STATYKA! 4.1. Układy płaskie! 4.. Układy przestrzenne! 4.3. Układy płaskie z tarciem! 5. KINEMATYKA! 5.. Ruch punktu materialnego! 5.3. Ruch ciała sztywnego! 5.4. Ruch kulisty ciała sztywnego! 5.5. Animacja ruchu ciała sztywnego! 7. DYNAMIKA! 7.1. Dynamika ruchu punktu materialnego! 7.. Dynamika ruchu ciała sztywnego! 7.3. Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej! Mechanical Engineering Library! Finite Element Beginnings! David Pintur! Wstęp do podstaw z Metody Elementów Skończonych Computational Mechanics Metody Komputerowe 41 Realizacja Metody Komputerowej 4! Metoda Komputerowa proces analizy konstrukcji z wykorzystaniem metod obliczeń przybliżonych (aproksymacyjnych), zaimplemenowanych w postaci programów.! Dzięki łatwej algorytmizacji i dużym możliwościom obliczeniowym możliwe jest wykonywanie symulacji komputerowych dla uzyskania rozwiązania optymalnego. Obiekt rzeczywisty Weryfikacja wyników Model fizyczny Metody numeryczne Model matematyczny Metody aproksymacyjne Wyniki obliczeń Program komputerowy Model obliczeniowy 7

8 43 44 Finite Element Modelling Edukacja na Odległość! Carlos Felippa, Introduction to Finite Element Methods Rys historyczny! XVIII w kursy korespondencyjne w USA! 1910 katalog filmów instruktażowych! 195 U of Iowa kształci radiowo! telewizja! 1776 Uniwersytet Krakowski! XIX / XX liczne towarzystwa promujące otwartą edukację! Politechnika Telewizyjna Naciski zewnętrzne! Polskie uczelnie, w tym także uczelnie techniczne, podlegają wielu naciskom i uwarunkowaniom zewnętrznym natury! ekonomicznej,! politycznej! społecznej Naciski ekonomiczne! Zmniejszenie gotowości (a może wręcz niechęć?) społeczeństwa do większych obciążeń związanych z edukacją uniwersytecką! Fundusze ulegają zmniejszeniu, z drugiej strony uczelnie państwowe mają większe zadania, na których realizację jest mniej pieniędzy.! Politechnika Warszawska:! w minionym dziesięcioleciu zmniejszyła się liczba pracowników,! jednocześnie nastąpił wzrost liczby studentów. Naciski polityczne! Wiedza i mechanizmy jej zdobywania ulegają komercjalizacji.! Rodzi to z jednej strony możliwość zdobywania nowych rynków przez uczelnie państwowe, z drugiej zaś pojawiają się nowi aktorzy! Uczelnie bezpowrotnie straciły monopol na produkcję i transfer wiedzy.! Szczególnie w dziedzinie informatyki wymaga się nie tylko dyplomu ukończenia studiów, ale także, a może wręcz przede wszystkim, certyfikatów 8

9 Naciski społeczne! Wzrasta oczekiwanie (między innymi pracodawców) wobec uczelni.! Oczekują oni wyposażenia absolwentów w umiejętności samokształcenia (Kształcenia Ustawicznego).! Jest to zadanie raczej niewykonalne! Uczelnie muszą sprostać coraz większej niejednorodności kandydatów, różnemu ich przygotowaniu i różnym oczekiwaniom i zaoferować im różne ścieżki studiowania. 49 Szanse, zagrożenia i uwarunkowania!! Wszystkie polskie uczelnie, które chcą wykorzystywać modne technologie informacyjne i telekomunikacyjne napotykają na podobne! szanse,! zagrożenia! uwarunkowania Szanse! Szybkie zmiany w IT są szansą na zmianę w szkolnictwie wyższym i przejście do modelu skoncentrowanego na studencie i opartym na sieci.! Nowoczesne środki dydaktyczne podniosą jakość edukacji przez indywidualizację tego procesu.! Powinna to być dla uczelni największą motywacją do wprowadzania nowoczesnych technologii.! Multimedia i sieci komputerowe dają większe możliwości kształtowania ścieżek kształcenia. Zagrożenia! Postęp w IT i powszechna dostępność informacji rodzą obawy dotyczące zarządzania olbrzymią ilością nieustrukturyzowanej informacji! Innym poważnym zagrożeniem, szczególnie w polskiej rzeczywistości, jest groźba powiększenia luki kompetencyjnej między studentami a kadrą akademicką.! Profesorowie mogą utracić kontakt z częścią najbardziej zaawansowanych technologicznie studentów! Uwarunkowania! Infrastruktura telekomunikacyjna jest znacznie gorzej rozwinięta niż w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej co rodzi problemy nie tylko dla studentów!! Innym problemem jest kwestia pracy zespołowej i wspólnego wykorzystywania materiałów - jesteśmy narodem indywidualności! Ostatni, ale niebagatelny problem, to kultura informacyjna kadry akademickiej i jej stosunek do informatyzacji. Presja i opór! W Polsce widoczne jest nieustanne zmaganie się! presji do zmian i! oporu przed nimi,! w których zwycięzcą jest ciągle opór. 9

10 55 56 Presja! Żądania studentów są bardzo istotnym czynnikiem zmuszającym uczelnie do wykorzystania potencjału nowych technologii! Co więcej na uczelnie przybywają studenci nowego typu, biegli w wykorzystywaniu technologii informacyjnych, które stanowią dla nich często także podstawowe źródło rozrywki i oczekujących obecności tych technologii w procesie nauczania na uczelni Opór! Podstawowym źródłem tego oporu jest postawa nauczycieli niechętnych do wprowadzania jakichkolwiek zmian.! Sytuacja letniego środka nie wróży żadnych zmian w przewidywalnej przyszłości!! Widoczne są rewolucyjne postawy decydentów i coraz większy nacisk studentów Diabeł tkwi w szczegółach! Anegdota sprzed lat! Gdy jednak dochodzi do konkretów i szczegółów objawia się ukryty tam diabeł braku motywacji ze strony nauczycieli do zaangażowania się w działalność, z której nie będą mieli absolutnie nic, poza odrobiną często wątpliwej satysfakcji.! Podczas gorącego lata 80 dyskutowano, jak ratować uczelnie, czy winni są ludzie, czy pamiętające stare czasy mury.! Radykał (a może realista?) stwierdził:! Wyburzyć mury i! Zamienić (nie zmienić ) ludzi Rewolucja w sektorze prywatnym 59 Ewolucja w sektorze państwowym 60! Istnieje sens i możliwość budowy od podstaw wirtualnej uczelni nowego typu.! Wysoki koszt początkowy inwestycji (infrastruktura techniczna, materiały)! Konieczność zatrudnienia zinformatyzowanej kadry! W sektorze państwowym możliwe są jedynie zmiany ewolucyjne poprzez hybrydyzację edukacji! Stopniowa wirtualizacja edukacji! Lepszy pieniądz musi wypierać gorszy! Promocja nowych technologii 10

11 61 6 Wzór Kopia 63 64!!! Teraz Test, sonda Forum 11

12 Zrób to sam!!! 67 Obszary zastosowań e-learningu 68 Za: NETWORLD Akademia sieciowa, Learning Object obiekt wiedzy 69 Elementy składowe 70! Obiekt wiedzy LO to niezależna porcja informacji do wielokrotnego użycia przy tworzenia treści kursów w technologii e- Learningu.! Składowe obiektu wiedzy! Obiekt wiedzy sam w sobie! Metadane (standardowy sposób opisu treści)! System zarządzania treścią nauczania 71 7 Synonimy LO Multidefinicje LO! RLO Reusable Learning Objects! RIO Reusable Information Object! SHO Sharable Content Object! Chunk porcja! Nugget bryłka! Lego! Określeń LO jest tyle, ile osób zajmujących się e-learningiem! Cechy wspólne! Treść! Rozmiar, czyli czas potrzebny do skorzystania z wiedzy! Kontekst i właściwości! Etykietowanie i pamiętanie 1

13 73 74 Obiekty wiedzy po co?! Elastyczność łatwiej korzysta się z materiału przygotowanego wielokontekstowo! Łatwość aktualizacji, wyszukiwania i zarządzania treścią umożliwiają to etykiety metadanych! Dopasowanie treści łatwa rekonfiguracja i dostosowanie do poziomu szczegółowości Obiekty wiedzy po co?! Współpraca zarówno na poziomie twórców jak i odbiorców kursu! Wzrost wartości treści ekonomia: wartość treści rośnie wraz z częstotliwością jej wykorzystywania Idealny obiekt wiedzy Tworzenie kursów! Modularność, możliwość przenoszenia między aplikacjami! Niesekwencyjność!!!! Szeroka dostępność (public domain?)! Spójność i zgodność ze strukturą! Bezformatowość, co pozwala na łatwą wizualizację Zarządzanie e-learningiem! Zarządzanie Nauczaniem! Learning Management System - LMS! Zarządzanie Treścią Nauczania! Learning Content Management System LCMS! Integracja obu funkcji LMS Zarządzanie Nauczaniem! Zapewnia słuchaczowi dostęp do źródeł informacji! Automatyzuje administrowanie! Wspomaga nauczanie mieszane (blended learning)! Integracja treści dostęp do kursów oferowanych przez osoby trzecie! Ocenianie, ewaluacja, kontrola postępów 13

14 79 80 Struktura systemu LMS LCMS zarządzanie treścią! Przyjazne dla użytkownika narzędzia do tworzenia treści! Obsługa Reusable Learning Objects! Zapewnienie interfejsu do systemów typu LMS! Elastyczność w projektowaniu i dystrybucji treści edukacyjnych i szkoleniowych 81 8 Struktura systemu LCMS Integracja LMS i LCMS AICC: Aviation Industry CBT Commitee! CBT Computer Based Teaching! AICC Guidelines & Recommendations! CMI003 (Computer Managed Instruction) for testing file-based CMI (Computer Managed Instruction) systems and CBT courseware! CMI008 for testing web-based CMI SCORM: Sharable Content Object Reference Model SCORM! Advanced Distributed Learning! Kurs dotyczący standardu SCORM! scorm/home.html 14

15 85 86 Claroline Claroline! Classroom online, Open Source e- Learning Platform jest produktem europejskim.! Jest on rozwijany od kilku lat w Universite catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve w Belgii.! Claroline has been developed to support good teaching and learning, not to replace it Jones Advisory Group ATutor! Covidia MOODLE! moodle.org! MOODLE to produkt australijski.! A course management system (CMS) - a software package designed to help educators create quality online courses! One of the main advantages of Moodle over other systems is a strong grounding in social constructionist pedagogy 15

16 91 9 MOODLE MOODLE w Polsce Małe Jest piękne! Pytanie retoryczne! Istnieje wiele darmowych platform! Istnieje spora grupa użytkowników MOODLE! Czy jest konieczność i potrzeba budowy od podstaw własnego systemu LMS?! Jak grzyby po deszczu wyrastają domowe systemy LMS.! Celem powinno być raczej TWORZENIE MATERIAŁÓW Warstwy (poziomy) I-edukacji! Składniki: tekst, grafika, wideo, testy! Strony: obiekty wiedzy, tematy, zagadnienia.! Lekcje: rozdziały, grupy obiektów wiedzy! Kursy: portal, książka elektroniczna, końcowy produkt! Curriculum: biblioteka kursów, baza wiedzy 16

17 Zadania (etapy) I-edukacji 97 Warstwy i zadania I-edukacji 98! Tworzenie: przygotowanie i integracja elementów składowych! Dystrybucja: udostępnianie produktów I-edukacji w sieci! Użycie: punkt widzenia odbiorcy treści edukacyjnych Curriculum Kursy Lekcje Strony Tworzenie Narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń I-edukacji Dystrybucja Programy LMS LCMS Używanie Składniki Edytor multimediów Serwer multimediów Odtwarzacz multimediów Zagadnienia dystrybucji 99 Zakład Zastosowań Informatyki (1) 100! Dystrybucja:! Stron! Kursów! Lekcji! Nieodpłatne oprogramowanie LMS i LCMS! ATutor Claroline Covidia Ilias JonesStandard MOODLE moodle.org! Informatyka! Podstawy HTML! Podstawy CSS! Podstawy DHTML! Podstawy JavaScript! Podstawy PHP! Flash 5! TurboPascal Zakład Zastosowań Informatyki () 101 Materiały własne 10! Mechanika! Metoda Elementów Skończonych! Metoda Przemieszczeń! Podstawy i Zastosowania Rachunku Tensorowego! Podstawy Plastyczności Polikryształów Metali! Inne! Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy! WBT Express 4.0! Preferencje dla formatu HTML i PDF! Powszechna dostępność materiałów = odwołanie się do nieodpłatnego oprogramowania! Podstawy HTML (HTML)! TurboPascal 7.0 (HTML)! Metoda Przemieszczeń (PDF)! Podstawy i Zastosowania Rachunku Tensorowego (PDF) 17

18 Materiały zewnętrzne 103 Warstwy i zadania I-edukacji 104! Coraz częściej zadaniem uczelni i jej pracowników nie jest przygotowywanie nowych materiałów, ale ich wyszukiwanie, kategoryzacja i udostępnianie.! Nieodpłatne kursy o charakterze komercyjnym! Następstwo pracy hobbystów i zapaleńców nie jestem sam! Materiały innych uczelni głównie niestety zagranicznych Curriculum Kursy Lekcje Strony Składniki Tworzenie Narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń I-edukacji Edytor multimediów Dystrybucja Programy LMS LCMS Serwer multimediów Używanie Odtwarzacz multimediów Authoring! creating a hypertext or hypermedia document! Język stosowany do authoring u to software that can be used to develop interactive computer programs without the technically demanding task of computer programming! narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń Pytania wstępne! Jakie rodzaje I-edukacji planujemy tworzyć?! Jaka jest wiedza techniczna i technologiczna zespołu autorskiego?! Jaka jest docelowa przeglądarka i prędkość transmisji po stronie odbiorcy?! Jaką część pracy nad materiałami wykona zespół?! Jakie są ograniczenia związane z technologią informacyjną?! Jakie są inne, pozostałe ograniczenia technologiczne? Warstwy pytań! Warstwa strony: wprowadzanie tekstu, integracja z grafika i innymi materiałami multimedialnymi, wstawianie hiperpołączeń.! Warstwa lekcji: selekcja i łączenie różnych stron i innych elementów w spójną nawigowalną strukturę.! Warstwa kursu: integracja poszczególnych lekcji, dostarczenie ogólnego mechanizmu nawigacji, spis treści kursu, indeksowanie informacji. Warstwa strony (1)! Czy dostępne są szablony na poziomie pojedynczej strony?! Czy dostępny jest graficzny interfejs użytkownika?! Czy są dostępni czarodzieje pomagający przy imporcie materiałów multimedialnych?! Czy możliwe jest łatwe wprowadzanie i formatowanie tekstu? 18

19 Warstwa strony ()! Czy możliwy jest podgląd opracowanych materiałów z wykorzystaniem różnych przeglądarek?! Czy możliwa jest edycja zawartości z wykorzystaniem podobnych zewnętrznych narzędzi?! Czy oprogramowanie zezwala na zapamiętanie zawartości w różnych formatach? Warstwa lekcji! Jak łatwo możemy dokonywać zmian zawartości lekcji?! Czy narzędzie narzuca jakikolwiek model dydaktyczny kursu?! Czy możliwa jest budowa lekcji z wykorzystaniem wcześniej utworzonych elementów? Warstwa kursu Etapy pracy! Jakie można utworzyć formaty kursów?! Czy możliwa jest niezależna optymalizacja dla potrzeb sieci Internet i CD?! Które ze standardów opisujących obiekty wiedzy (AICC, SCORM) są akceptowane przez program?! Czy możliwe jest publikowanie kursów w różnych formatach?! Czy są dostępne mechanizmy pracy grupowej i narzędzia zarządzania projektami?! Wybór przez autora lub utworzenie i wybór szablonu, w którym znajdują się odpowiednie pola do wprowadzania tekstu, grafiki, multimediów.! Wypełnienie przez autora odpowiednich pól właściwą treścią edukacyjną.! Włączenie przez autora nowo utworzonej strony do lekcji a następnie do całego kursu.! Sprawdzenie przez autora utworzonego elementu w przeglądarkach, a następnie przesłanie na serwer. Rozwiązania kompleksowe! IBM Lotus! IBM Lotus Virtual Classroom! Lotus LearningSpace 5! IBM Lotus Learning Management System! IBM Lotus Learning Management System! Authoring tool! Learning Management Module (LMM)! Delivery server! Gdybologia stosowana 113 IBM-Lotus LMS: Authoring Tool " Narzędzie autorskie " Szablony do projektowania zawartości " Wsparcie dla języka Meta (Learning Meta Data) " Możliwość interaktywnego przeglądu " Ponowne użycie istniejących materiałów " Testy i pytania do testów " Import zewnętrznych kursów " Tworzenie zawartości

20 Przegląd oprogramowania Marzenia kategorii B! December 00 (PeakDean Ltd.)! A Over 5,000 for a single-user system. In some cases the minimum system available runs on a network and supports several users.! B From 1,000 to 5,000 for a single-user development system! C Up to approximately 1,000 for a single-user development system.! Nie mam już marzeń kategorii A!! Authorware 6.5! Dazzler Max Deluxe! Designer's Edge 4.0 Enterprise! Everest.! FLEXeLEARN! Quest 7.0! Seminar4Web! Instructor 8.5! TX-Authoring Lista marzeń kategorii C 117 Różnica między marzeniami a złudzeniami 118! Lepsze takie marzenia niż ich brak! Dazzler Max! Director MX! DreamWeaver MX + Course Builder! HyperStudio 4.! Illuminatus Opus! NeoBook 4! ToolBook II Assistant! TrainerSoft Express! TrainerSoft Professional! Złudzenia, to marzenia, które się nigdy nie spełnią! Profesjonalne zagraniczne oprogramowanie jest wielokrotnie za drogie.! Koszt jednej kopii MS Office 300 PLN! WBT_Express4. najnowsza wersja! Angielska wersja freeware programu??? 119 Warstwy i zadania I-edukacji 10 Jaką znaleźć wymówkę i samousprawiedliwienie faktu, że I-edukacja ciągle musi udowadniać, że nie jest wielbłądem Curriculum Kursy Lekcje Strony Tworzenie Narzędzia autorskie do tworzenia I-edukacji Dystrybucja Programy LMS Używanie Składniki Edytor multimediów Serwer multimediów Odtwarzacz multimediów 0

21 WebCasting Transmisja strumieniowa 11 Zastosowania nieedukacyjne KTW Dreptak 1! A Webcast is a live audiovisual broadcast of an event that is digitized and streamed over the World Wide Web and that can also be archived and accessed asynchronously (on demand).! All you need to participate is Internet access and a computer with a standard Web browser, a sound card, and speakers WebCasting Liderzy 13 Wolne oprogramowanie do streamingu 14! MIT Open Courseware - Massachusetts Institute of Technology: Webcast.Berkeley - University of California (Berkeley): WebCAST - University of California (Los Ageles): USC Webcast - University of Southern California: CDS Webcast - CERN, European Organization for Nuclear Research: ATVN - Akademicka Telewizja Naukowa: ATvPG - Akademicka Telewizja Politechniki Gdańskiej: ShoutCast! OGG! HelixCommunity + RealNetworks! Microsoft Transmisja strumieniowa: Przedmioty politechniczne 15 Slajdologia 16! Czy potrzebujemy robić show typu pełny przekaz wideo?! Czy nie wystarczy statyczny obraz (slajdy, wzory, rysunki ) i komentarz audio?! Czy I-edukacja musi być koniecznie high-tech?! Jak uwolnić zasoby wiedzy? Jak dać tanio dostęp do wiedzy?! IMG Innovation Managament Group online.kennis.org/en! Microsoft Office Live Meeting msdn.microsoft.com/asp.net/using/training/ webcasts/default.aspx! PowerPoint to e-learning 1

22 17 18 Gadająca głowa! Pogadanka, ale raczej nużąca! Nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla przedmiotów technicznych! Wykorzystanie RealProducer a (TYLKO)! rtsp:// /rogaj/pj/real.rm Pokaz slajdów! Czym to się różni od kartek i kasety magnetofonowej?! Możliwość przekazu rysunków i wzorów! Wykorzystanie programów RealProducer i RealSlideShow! rtsp:// /rogaj/pj/s.smil Dwa w jednym! Połączenie obrazu wideo i pokazu slajdów! Chyba najlepsza kombinacja! RealProducer i RealPresenterOne! rtsp:// /rogaj/pj/s.smil Ekonomika! 10 godzin pensum! Przedmiot 45 godzinny! Współczynnik multimedialny ! Chwila prostej arytmetyki! 45x50=50/40=56 czyli więcej niż rok!! Alternatywą, przy założeniu, że dysponujemy materiałami w PPT, może być streaming I-edukacja dla leniwych lub zapracowanych 13 Dwa rozwiązania pewnego zadania: fizyka i matematyka Zadanko v p =? R. Robert RoGaj Gajewski Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Case Study v o

23 Podejście matematyczne 133 Rozpisujemy, różniczkujemy 134 v o y r y(t) v p =? x v r y p dy = dt () t = y&, ( y) = v t = y() t + [ r x() t ] () t = r [ r x() t ] y() t y& () t = [ r x() t ] x& () t x o x(t) Upraszczamy, podstawiamy 135 Podejście fizyczne v p =? 136 v r x () () () t t = v p = x& t y() t () t = r [ r x() t ] () t = v t, x& () t = v y& y x p 0 o = v r r v t 0 [ r v t] 0 0 v o dφ r φ v 0 t h=? dy φ dx Trochę wzorków dy φ = φ() t, = ctgφ, dx = v0 dt, dx dy = dx ctgϕ v = v ctgφ r v0t ctgϕ = h r v p = h = v 0 + ( r v t) h = r ( r v t) r o r v t ( r v t) 0 o p 0 dy = v o p dt Ilustracja graficzna

24 Kilka uwag końcowych 139 Epilog 140! Warto rozwiązywać zadanie kilkoma metodami prawidłowy wynik nie zależy od metody rozwiązania! Warto wykorzystywać zdobytą wiedzę z Technologii Informacyjnej i Informatyki wykres świetnie ilustruje rozwiązanie! Wiedzą należy dzielić się z innymi i pomnażać ją! e-working e-learning e-goverment e-biznes e- E tam! Rozkład jazdy! Globalne Społeczeństwo Informacyjne! Edukacja Informatyczna! Informatyka i Technologia Informacyjna! Komputerowe! Mechanika Matematyka i Informatyka! I-edukacja! Polskie uwarunkowania! Lata pionierskie! LO, LMS, LCMS! Zarządzanie, Authoring, Webcasting! Zamiast podsumowania 4

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr inż. Tomasz M. Orzechowski Rozprawa Doktorska Analiza wyszukiwania i wymiany informacji w złożonych systemach

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Rozwój I zastosowań i informatyki j

Rozwój I zastosowań i informatyki j Polskie Towarzystwo Informatyc.zne Rozwój I zastosowań i informatyki j Redakcja naukowa: Jerzy Kisielnicki Janusz K. Grabara Marek Miłosz Rozwój zastosowań informatyki Rozwój zastosowań informatyki Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2013 Wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

e-biznes 66 Społeczne i prawne aspekty spamu Piotr Kucharski 72 Web positioning Artur Banach

e-biznes 66 Społeczne i prawne aspekty spamu Piotr Kucharski 72 Web positioning Artur Banach 3 Od redakcji felieton 4 Multimedialne Obiekty Wiedzy: róbmy swoje zamiast kolejnych dyskusji o... R. Robert Gajewski 8 Etyka biznesu grzechy wynikłe z nieumiejętności grzeszenia Piotr Bołtuć metody, formy

Bardziej szczegółowo