Edukacja Informatyczna + e-learning =>Globalne Społeczeństwo Informacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja Informatyczna + e-learning =>Globalne Społeczeństwo Informacyjne"

Transkrypt

1 Edukacja Informatyczna + e-learning =>Globalne Społeczeństwo Informacyjne R. Robert Gajewski Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska Rozkład jazdy! Globalne Społeczeństwo Informacyjne! Edukacja Informatyczna! Informatyka i Technologia Informacyjna! Komputerowe! Mechanika Matematyka i Informatyka! I-edukacja! Polskie uwarunkowania! Lata pionierskie! LO, LMS, LCMS! Zarządzanie, Authoring, Webcasting! Zamiast podsumowania Zamiast Wstępu 3 4! Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju! Kto przeczytał ten raport?! Kilka bolesnych uwag GOW (W=?)! Marzenia, czy złudzenia? 5 6 1

2

3 Dwie strony medalu: Bez demagogii! Przekazanie mieszkańcom Afryki komputerów (nawet po dwa na osobę!) z dostępem WiFi do Internetu nic nie zmieni!! IBM ThinkPad University 13 How has the computer changed teaching and learning? 1. It s caused every teacher to rethink & redesign. 14! Czy mikrokomputery rzeczywiście dokonują przełomu w edukacji?! Czy Polskie uczelnie są dotknięte digital-divide?! A jak wyglądają nasze zasoby edukacyjne?. By increasing student options, it has increased competition and compelled universities to pay more attention to the quality of teaching Our profession has been changed forever!

4 Technologia Informacyjna w Budownictwie Edukacja informatyczna ciągłe, spiralne rozwijanie umiejętności informatycznych w kolejnych etapach edukacji Technologia Informacyjna w Budownictwie Wiedza nie jest stała Ludzie bez wiedzy nie znajdą godnego miejsca w społeczeństwie informacyjnym! Efektywne wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologii informacyjnej! Wyrobienie umiejętności doboru właściwych narzędzi do określonych zadań! Nauczenie formułowania problemów tak, aby dało się je rozwiązać narzędziami informatyki Samokształcenie z wykorzystaniem sieci 4 4

5 Algorytmizacja i Programowanie Obliczeń Inżynierskich Rozwiązywanie zaawansowanych zadań informatycznych: projekt rozwiązania, komputerowa realizacja, testowanie i ewaluacja. Algorytmizacja i Programowanie Obliczeń Inżynierskich! Sprawne i samodzielne realizowanie różnorodnych obliczeń inżynierskich.! Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania, w którym niezbędna jest umiejętność sterowania procesem obliczeń.! Podstawy realizacji obliczeń w wybranych środowiskach programistycznych.! Wytworzenie nawyku optymalnego i twórczego rozwiązywania problemów obliczeniowych. 6 Komputerowe 7 Złudzenia niepoprawnego marzyciela? 8! Komputerowe wyważanie kół! Komputerowe dobieranie barw! Komputerowe badanie wzroku! W dobie społeczeństwa informacyjnego, w XXI wieku, wszystkie przedmioty politechniczne, inżynierskie powinny być komputerowe i nie ma się czym chwalić!! Komputerowe Wspomaganie Projektowania! Metody Komputerowe! Bez komputra nie ma jutra!! Czy ktoś reklamując film stwierdza, jak 40 lat temu, że jest on kolorowy?! Ile lat musi jeszcze upłynąć do niewerbalnego ukomputerowienia? Pozytywny przykład 9 Mechanika Konstrukcji Cele i zadania? 30! Rysunek Techniczny i Odręczny! x30h=60h (sem I i II)! 0h kreślenia komputerowego (sem II)! Podstawy rysunku odręcznego! Komputeryzacja bez zmiany nazwy! Wskazówka dla innych przedmiotów?! Inny pozytywny przykład - matematyka! Cel użytkowy Mechaniki Konstrukcji: wyznaczenie pola sił wewnętrznych i przemieszczeń w konstrukcji podstawa projektowania! Konstrukcje statycznie wyznaczalne! Metoda sił, przemieszczeń! Computational Mechanics 5

6 31 3 W oparach absurdu! Zadanie Metody Sił! Wybór schematu podstawowego! Wykresy stanów (MES!!!)! Przemieszczenia (MES!!!)! Rozwiązanie! Wykresy końcowe (MES!!!)! MES to takie narzędzie do rozwiązywania zadań Metodą Sił! Hmm Po co Metoda Sił? Świadomość zagrożeń! Garbage in, garbage out! Program może na podstawie błędnych danych wyprodukować dowolne wyniki! Podstawą inżyniera są:! Rozumienie podstawowych zasad mechaniki! Intuicja inżynierska, czyli rozumienie, czytanie pracy, zachowania konstrukcji! Czy błędne rozwiązania Metody Sił wyrobią właściwą intuicję Zagrożenia komputerowe Integracja! Komputery (Computational Mechanics) mają wspomóc pracę inżyniera, a nie wyprzeć myślenie.! Informatyka może i powinna pomóc w zrozumieniu i opanowaniu Mechaniki! Nie ma sprzeczności Mechanika Informatyka! Rozwiązywanie zadań Mechaniki Matematyka: układy równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych! Informatyka, Technologia Informacyjna pozwalają na automatyzację procesu obliczeń! Mechanika może i powinna korzystać z narzędzi Informatyki w sposób zintegrowany Ulubione zadanko 35 MathCAD: Niewykorzystana szansa 36! Lata 80: arkusz kalkulacyjny jako nić zszywająca przedmioty w USA! Lata 90: MathCAD zszywa studencki tok studiów w Polsce! Zszywanie podziemne! Niewykorzystane szanse lubią się mścić! 6

7 Case study 1 Civil Engineering USA 37 Case Study : Mechanika ogólna 38! Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z Mathcad'em.; Tomasz Kucharski; WNT, 00. Mechanika Ogólna Program 39 Case Study 3: MES i MathCAD 40! 4. STATYKA! 4.1. Układy płaskie! 4.. Układy przestrzenne! 4.3. Układy płaskie z tarciem! 5. KINEMATYKA! 5.. Ruch punktu materialnego! 5.3. Ruch ciała sztywnego! 5.4. Ruch kulisty ciała sztywnego! 5.5. Animacja ruchu ciała sztywnego! 7. DYNAMIKA! 7.1. Dynamika ruchu punktu materialnego! 7.. Dynamika ruchu ciała sztywnego! 7.3. Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej! Mechanical Engineering Library! Finite Element Beginnings! David Pintur! Wstęp do podstaw z Metody Elementów Skończonych Computational Mechanics Metody Komputerowe 41 Realizacja Metody Komputerowej 4! Metoda Komputerowa proces analizy konstrukcji z wykorzystaniem metod obliczeń przybliżonych (aproksymacyjnych), zaimplemenowanych w postaci programów.! Dzięki łatwej algorytmizacji i dużym możliwościom obliczeniowym możliwe jest wykonywanie symulacji komputerowych dla uzyskania rozwiązania optymalnego. Obiekt rzeczywisty Weryfikacja wyników Model fizyczny Metody numeryczne Model matematyczny Metody aproksymacyjne Wyniki obliczeń Program komputerowy Model obliczeniowy 7

8 43 44 Finite Element Modelling Edukacja na Odległość! Carlos Felippa, Introduction to Finite Element Methods Rys historyczny! XVIII w kursy korespondencyjne w USA! 1910 katalog filmów instruktażowych! 195 U of Iowa kształci radiowo! telewizja! 1776 Uniwersytet Krakowski! XIX / XX liczne towarzystwa promujące otwartą edukację! Politechnika Telewizyjna Naciski zewnętrzne! Polskie uczelnie, w tym także uczelnie techniczne, podlegają wielu naciskom i uwarunkowaniom zewnętrznym natury! ekonomicznej,! politycznej! społecznej Naciski ekonomiczne! Zmniejszenie gotowości (a może wręcz niechęć?) społeczeństwa do większych obciążeń związanych z edukacją uniwersytecką! Fundusze ulegają zmniejszeniu, z drugiej strony uczelnie państwowe mają większe zadania, na których realizację jest mniej pieniędzy.! Politechnika Warszawska:! w minionym dziesięcioleciu zmniejszyła się liczba pracowników,! jednocześnie nastąpił wzrost liczby studentów. Naciski polityczne! Wiedza i mechanizmy jej zdobywania ulegają komercjalizacji.! Rodzi to z jednej strony możliwość zdobywania nowych rynków przez uczelnie państwowe, z drugiej zaś pojawiają się nowi aktorzy! Uczelnie bezpowrotnie straciły monopol na produkcję i transfer wiedzy.! Szczególnie w dziedzinie informatyki wymaga się nie tylko dyplomu ukończenia studiów, ale także, a może wręcz przede wszystkim, certyfikatów 8

9 Naciski społeczne! Wzrasta oczekiwanie (między innymi pracodawców) wobec uczelni.! Oczekują oni wyposażenia absolwentów w umiejętności samokształcenia (Kształcenia Ustawicznego).! Jest to zadanie raczej niewykonalne! Uczelnie muszą sprostać coraz większej niejednorodności kandydatów, różnemu ich przygotowaniu i różnym oczekiwaniom i zaoferować im różne ścieżki studiowania. 49 Szanse, zagrożenia i uwarunkowania!! Wszystkie polskie uczelnie, które chcą wykorzystywać modne technologie informacyjne i telekomunikacyjne napotykają na podobne! szanse,! zagrożenia! uwarunkowania Szanse! Szybkie zmiany w IT są szansą na zmianę w szkolnictwie wyższym i przejście do modelu skoncentrowanego na studencie i opartym na sieci.! Nowoczesne środki dydaktyczne podniosą jakość edukacji przez indywidualizację tego procesu.! Powinna to być dla uczelni największą motywacją do wprowadzania nowoczesnych technologii.! Multimedia i sieci komputerowe dają większe możliwości kształtowania ścieżek kształcenia. Zagrożenia! Postęp w IT i powszechna dostępność informacji rodzą obawy dotyczące zarządzania olbrzymią ilością nieustrukturyzowanej informacji! Innym poważnym zagrożeniem, szczególnie w polskiej rzeczywistości, jest groźba powiększenia luki kompetencyjnej między studentami a kadrą akademicką.! Profesorowie mogą utracić kontakt z częścią najbardziej zaawansowanych technologicznie studentów! Uwarunkowania! Infrastruktura telekomunikacyjna jest znacznie gorzej rozwinięta niż w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej co rodzi problemy nie tylko dla studentów!! Innym problemem jest kwestia pracy zespołowej i wspólnego wykorzystywania materiałów - jesteśmy narodem indywidualności! Ostatni, ale niebagatelny problem, to kultura informacyjna kadry akademickiej i jej stosunek do informatyzacji. Presja i opór! W Polsce widoczne jest nieustanne zmaganie się! presji do zmian i! oporu przed nimi,! w których zwycięzcą jest ciągle opór. 9

10 55 56 Presja! Żądania studentów są bardzo istotnym czynnikiem zmuszającym uczelnie do wykorzystania potencjału nowych technologii! Co więcej na uczelnie przybywają studenci nowego typu, biegli w wykorzystywaniu technologii informacyjnych, które stanowią dla nich często także podstawowe źródło rozrywki i oczekujących obecności tych technologii w procesie nauczania na uczelni Opór! Podstawowym źródłem tego oporu jest postawa nauczycieli niechętnych do wprowadzania jakichkolwiek zmian.! Sytuacja letniego środka nie wróży żadnych zmian w przewidywalnej przyszłości!! Widoczne są rewolucyjne postawy decydentów i coraz większy nacisk studentów Diabeł tkwi w szczegółach! Anegdota sprzed lat! Gdy jednak dochodzi do konkretów i szczegółów objawia się ukryty tam diabeł braku motywacji ze strony nauczycieli do zaangażowania się w działalność, z której nie będą mieli absolutnie nic, poza odrobiną często wątpliwej satysfakcji.! Podczas gorącego lata 80 dyskutowano, jak ratować uczelnie, czy winni są ludzie, czy pamiętające stare czasy mury.! Radykał (a może realista?) stwierdził:! Wyburzyć mury i! Zamienić (nie zmienić ) ludzi Rewolucja w sektorze prywatnym 59 Ewolucja w sektorze państwowym 60! Istnieje sens i możliwość budowy od podstaw wirtualnej uczelni nowego typu.! Wysoki koszt początkowy inwestycji (infrastruktura techniczna, materiały)! Konieczność zatrudnienia zinformatyzowanej kadry! W sektorze państwowym możliwe są jedynie zmiany ewolucyjne poprzez hybrydyzację edukacji! Stopniowa wirtualizacja edukacji! Lepszy pieniądz musi wypierać gorszy! Promocja nowych technologii 10

11 61 6 Wzór Kopia 63 64!!! Teraz Test, sonda Forum 11

12 Zrób to sam!!! 67 Obszary zastosowań e-learningu 68 Za: NETWORLD Akademia sieciowa, Learning Object obiekt wiedzy 69 Elementy składowe 70! Obiekt wiedzy LO to niezależna porcja informacji do wielokrotnego użycia przy tworzenia treści kursów w technologii e- Learningu.! Składowe obiektu wiedzy! Obiekt wiedzy sam w sobie! Metadane (standardowy sposób opisu treści)! System zarządzania treścią nauczania 71 7 Synonimy LO Multidefinicje LO! RLO Reusable Learning Objects! RIO Reusable Information Object! SHO Sharable Content Object! Chunk porcja! Nugget bryłka! Lego! Określeń LO jest tyle, ile osób zajmujących się e-learningiem! Cechy wspólne! Treść! Rozmiar, czyli czas potrzebny do skorzystania z wiedzy! Kontekst i właściwości! Etykietowanie i pamiętanie 1

13 73 74 Obiekty wiedzy po co?! Elastyczność łatwiej korzysta się z materiału przygotowanego wielokontekstowo! Łatwość aktualizacji, wyszukiwania i zarządzania treścią umożliwiają to etykiety metadanych! Dopasowanie treści łatwa rekonfiguracja i dostosowanie do poziomu szczegółowości Obiekty wiedzy po co?! Współpraca zarówno na poziomie twórców jak i odbiorców kursu! Wzrost wartości treści ekonomia: wartość treści rośnie wraz z częstotliwością jej wykorzystywania Idealny obiekt wiedzy Tworzenie kursów! Modularność, możliwość przenoszenia między aplikacjami! Niesekwencyjność!!!! Szeroka dostępność (public domain?)! Spójność i zgodność ze strukturą! Bezformatowość, co pozwala na łatwą wizualizację Zarządzanie e-learningiem! Zarządzanie Nauczaniem! Learning Management System - LMS! Zarządzanie Treścią Nauczania! Learning Content Management System LCMS! Integracja obu funkcji LMS Zarządzanie Nauczaniem! Zapewnia słuchaczowi dostęp do źródeł informacji! Automatyzuje administrowanie! Wspomaga nauczanie mieszane (blended learning)! Integracja treści dostęp do kursów oferowanych przez osoby trzecie! Ocenianie, ewaluacja, kontrola postępów 13

14 79 80 Struktura systemu LMS LCMS zarządzanie treścią! Przyjazne dla użytkownika narzędzia do tworzenia treści! Obsługa Reusable Learning Objects! Zapewnienie interfejsu do systemów typu LMS! Elastyczność w projektowaniu i dystrybucji treści edukacyjnych i szkoleniowych 81 8 Struktura systemu LCMS Integracja LMS i LCMS AICC: Aviation Industry CBT Commitee! CBT Computer Based Teaching! AICC Guidelines & Recommendations! CMI003 (Computer Managed Instruction) for testing file-based CMI (Computer Managed Instruction) systems and CBT courseware! CMI008 for testing web-based CMI SCORM: Sharable Content Object Reference Model SCORM! Advanced Distributed Learning! Kurs dotyczący standardu SCORM! scorm/home.html 14

15 85 86 Claroline Claroline! Classroom online, Open Source e- Learning Platform jest produktem europejskim.! Jest on rozwijany od kilku lat w Universite catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve w Belgii.! Claroline has been developed to support good teaching and learning, not to replace it Jones Advisory Group ATutor! Covidia MOODLE! moodle.org! MOODLE to produkt australijski.! A course management system (CMS) - a software package designed to help educators create quality online courses! One of the main advantages of Moodle over other systems is a strong grounding in social constructionist pedagogy 15

16 91 9 MOODLE MOODLE w Polsce Małe Jest piękne! Pytanie retoryczne! Istnieje wiele darmowych platform! Istnieje spora grupa użytkowników MOODLE! Czy jest konieczność i potrzeba budowy od podstaw własnego systemu LMS?! Jak grzyby po deszczu wyrastają domowe systemy LMS.! Celem powinno być raczej TWORZENIE MATERIAŁÓW Warstwy (poziomy) I-edukacji! Składniki: tekst, grafika, wideo, testy! Strony: obiekty wiedzy, tematy, zagadnienia.! Lekcje: rozdziały, grupy obiektów wiedzy! Kursy: portal, książka elektroniczna, końcowy produkt! Curriculum: biblioteka kursów, baza wiedzy 16

17 Zadania (etapy) I-edukacji 97 Warstwy i zadania I-edukacji 98! Tworzenie: przygotowanie i integracja elementów składowych! Dystrybucja: udostępnianie produktów I-edukacji w sieci! Użycie: punkt widzenia odbiorcy treści edukacyjnych Curriculum Kursy Lekcje Strony Tworzenie Narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń I-edukacji Dystrybucja Programy LMS LCMS Używanie Składniki Edytor multimediów Serwer multimediów Odtwarzacz multimediów Zagadnienia dystrybucji 99 Zakład Zastosowań Informatyki (1) 100! Dystrybucja:! Stron! Kursów! Lekcji! Nieodpłatne oprogramowanie LMS i LCMS! ATutor Claroline Covidia Ilias JonesStandard MOODLE moodle.org! Informatyka! Podstawy HTML! Podstawy CSS! Podstawy DHTML! Podstawy JavaScript! Podstawy PHP! Flash 5! TurboPascal Zakład Zastosowań Informatyki () 101 Materiały własne 10! Mechanika! Metoda Elementów Skończonych! Metoda Przemieszczeń! Podstawy i Zastosowania Rachunku Tensorowego! Podstawy Plastyczności Polikryształów Metali! Inne! Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy! WBT Express 4.0! Preferencje dla formatu HTML i PDF! Powszechna dostępność materiałów = odwołanie się do nieodpłatnego oprogramowania! Podstawy HTML (HTML)! TurboPascal 7.0 (HTML)! Metoda Przemieszczeń (PDF)! Podstawy i Zastosowania Rachunku Tensorowego (PDF) 17

18 Materiały zewnętrzne 103 Warstwy i zadania I-edukacji 104! Coraz częściej zadaniem uczelni i jej pracowników nie jest przygotowywanie nowych materiałów, ale ich wyszukiwanie, kategoryzacja i udostępnianie.! Nieodpłatne kursy o charakterze komercyjnym! Następstwo pracy hobbystów i zapaleńców nie jestem sam! Materiały innych uczelni głównie niestety zagranicznych Curriculum Kursy Lekcje Strony Składniki Tworzenie Narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń I-edukacji Edytor multimediów Dystrybucja Programy LMS LCMS Serwer multimediów Używanie Odtwarzacz multimediów Authoring! creating a hypertext or hypermedia document! Język stosowany do authoring u to software that can be used to develop interactive computer programs without the technically demanding task of computer programming! narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń Pytania wstępne! Jakie rodzaje I-edukacji planujemy tworzyć?! Jaka jest wiedza techniczna i technologiczna zespołu autorskiego?! Jaka jest docelowa przeglądarka i prędkość transmisji po stronie odbiorcy?! Jaką część pracy nad materiałami wykona zespół?! Jakie są ograniczenia związane z technologią informacyjną?! Jakie są inne, pozostałe ograniczenia technologiczne? Warstwy pytań! Warstwa strony: wprowadzanie tekstu, integracja z grafika i innymi materiałami multimedialnymi, wstawianie hiperpołączeń.! Warstwa lekcji: selekcja i łączenie różnych stron i innych elementów w spójną nawigowalną strukturę.! Warstwa kursu: integracja poszczególnych lekcji, dostarczenie ogólnego mechanizmu nawigacji, spis treści kursu, indeksowanie informacji. Warstwa strony (1)! Czy dostępne są szablony na poziomie pojedynczej strony?! Czy dostępny jest graficzny interfejs użytkownika?! Czy są dostępni czarodzieje pomagający przy imporcie materiałów multimedialnych?! Czy możliwe jest łatwe wprowadzanie i formatowanie tekstu? 18

19 Warstwa strony ()! Czy możliwy jest podgląd opracowanych materiałów z wykorzystaniem różnych przeglądarek?! Czy możliwa jest edycja zawartości z wykorzystaniem podobnych zewnętrznych narzędzi?! Czy oprogramowanie zezwala na zapamiętanie zawartości w różnych formatach? Warstwa lekcji! Jak łatwo możemy dokonywać zmian zawartości lekcji?! Czy narzędzie narzuca jakikolwiek model dydaktyczny kursu?! Czy możliwa jest budowa lekcji z wykorzystaniem wcześniej utworzonych elementów? Warstwa kursu Etapy pracy! Jakie można utworzyć formaty kursów?! Czy możliwa jest niezależna optymalizacja dla potrzeb sieci Internet i CD?! Które ze standardów opisujących obiekty wiedzy (AICC, SCORM) są akceptowane przez program?! Czy możliwe jest publikowanie kursów w różnych formatach?! Czy są dostępne mechanizmy pracy grupowej i narzędzia zarządzania projektami?! Wybór przez autora lub utworzenie i wybór szablonu, w którym znajdują się odpowiednie pola do wprowadzania tekstu, grafiki, multimediów.! Wypełnienie przez autora odpowiednich pól właściwą treścią edukacyjną.! Włączenie przez autora nowo utworzonej strony do lekcji a następnie do całego kursu.! Sprawdzenie przez autora utworzonego elementu w przeglądarkach, a następnie przesłanie na serwer. Rozwiązania kompleksowe! IBM Lotus! IBM Lotus Virtual Classroom! Lotus LearningSpace 5! IBM Lotus Learning Management System! IBM Lotus Learning Management System! Authoring tool! Learning Management Module (LMM)! Delivery server! Gdybologia stosowana 113 IBM-Lotus LMS: Authoring Tool " Narzędzie autorskie " Szablony do projektowania zawartości " Wsparcie dla języka Meta (Learning Meta Data) " Możliwość interaktywnego przeglądu " Ponowne użycie istniejących materiałów " Testy i pytania do testów " Import zewnętrznych kursów " Tworzenie zawartości

20 Przegląd oprogramowania Marzenia kategorii B! December 00 (PeakDean Ltd.)! A Over 5,000 for a single-user system. In some cases the minimum system available runs on a network and supports several users.! B From 1,000 to 5,000 for a single-user development system! C Up to approximately 1,000 for a single-user development system.! Nie mam już marzeń kategorii A!! Authorware 6.5! Dazzler Max Deluxe! Designer's Edge 4.0 Enterprise! Everest.! FLEXeLEARN! Quest 7.0! Seminar4Web! Instructor 8.5! TX-Authoring Lista marzeń kategorii C 117 Różnica między marzeniami a złudzeniami 118! Lepsze takie marzenia niż ich brak! Dazzler Max! Director MX! DreamWeaver MX + Course Builder! HyperStudio 4.! Illuminatus Opus! NeoBook 4! ToolBook II Assistant! TrainerSoft Express! TrainerSoft Professional! Złudzenia, to marzenia, które się nigdy nie spełnią! Profesjonalne zagraniczne oprogramowanie jest wielokrotnie za drogie.! Koszt jednej kopii MS Office 300 PLN! WBT_Express4. najnowsza wersja! Angielska wersja freeware programu??? 119 Warstwy i zadania I-edukacji 10 Jaką znaleźć wymówkę i samousprawiedliwienie faktu, że I-edukacja ciągle musi udowadniać, że nie jest wielbłądem Curriculum Kursy Lekcje Strony Tworzenie Narzędzia autorskie do tworzenia I-edukacji Dystrybucja Programy LMS Używanie Składniki Edytor multimediów Serwer multimediów Odtwarzacz multimediów 0

21 WebCasting Transmisja strumieniowa 11 Zastosowania nieedukacyjne KTW Dreptak 1! A Webcast is a live audiovisual broadcast of an event that is digitized and streamed over the World Wide Web and that can also be archived and accessed asynchronously (on demand).! All you need to participate is Internet access and a computer with a standard Web browser, a sound card, and speakers WebCasting Liderzy 13 Wolne oprogramowanie do streamingu 14! MIT Open Courseware - Massachusetts Institute of Technology: Webcast.Berkeley - University of California (Berkeley): WebCAST - University of California (Los Ageles): USC Webcast - University of Southern California: CDS Webcast - CERN, European Organization for Nuclear Research: ATVN - Akademicka Telewizja Naukowa: ATvPG - Akademicka Telewizja Politechniki Gdańskiej: ShoutCast! OGG! HelixCommunity + RealNetworks! Microsoft Transmisja strumieniowa: Przedmioty politechniczne 15 Slajdologia 16! Czy potrzebujemy robić show typu pełny przekaz wideo?! Czy nie wystarczy statyczny obraz (slajdy, wzory, rysunki ) i komentarz audio?! Czy I-edukacja musi być koniecznie high-tech?! Jak uwolnić zasoby wiedzy? Jak dać tanio dostęp do wiedzy?! IMG Innovation Managament Group online.kennis.org/en! Microsoft Office Live Meeting msdn.microsoft.com/asp.net/using/training/ webcasts/default.aspx! PowerPoint to e-learning 1

22 17 18 Gadająca głowa! Pogadanka, ale raczej nużąca! Nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla przedmiotów technicznych! Wykorzystanie RealProducer a (TYLKO)! rtsp:// /rogaj/pj/real.rm Pokaz slajdów! Czym to się różni od kartek i kasety magnetofonowej?! Możliwość przekazu rysunków i wzorów! Wykorzystanie programów RealProducer i RealSlideShow! rtsp:// /rogaj/pj/s.smil Dwa w jednym! Połączenie obrazu wideo i pokazu slajdów! Chyba najlepsza kombinacja! RealProducer i RealPresenterOne! rtsp:// /rogaj/pj/s.smil Ekonomika! 10 godzin pensum! Przedmiot 45 godzinny! Współczynnik multimedialny ! Chwila prostej arytmetyki! 45x50=50/40=56 czyli więcej niż rok!! Alternatywą, przy założeniu, że dysponujemy materiałami w PPT, może być streaming I-edukacja dla leniwych lub zapracowanych 13 Dwa rozwiązania pewnego zadania: fizyka i matematyka Zadanko v p =? R. Robert RoGaj Gajewski Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Case Study v o

23 Podejście matematyczne 133 Rozpisujemy, różniczkujemy 134 v o y r y(t) v p =? x v r y p dy = dt () t = y&, ( y) = v t = y() t + [ r x() t ] () t = r [ r x() t ] y() t y& () t = [ r x() t ] x& () t x o x(t) Upraszczamy, podstawiamy 135 Podejście fizyczne v p =? 136 v r x () () () t t = v p = x& t y() t () t = r [ r x() t ] () t = v t, x& () t = v y& y x p 0 o = v r r v t 0 [ r v t] 0 0 v o dφ r φ v 0 t h=? dy φ dx Trochę wzorków dy φ = φ() t, = ctgφ, dx = v0 dt, dx dy = dx ctgϕ v = v ctgφ r v0t ctgϕ = h r v p = h = v 0 + ( r v t) h = r ( r v t) r o r v t ( r v t) 0 o p 0 dy = v o p dt Ilustracja graficzna

24 Kilka uwag końcowych 139 Epilog 140! Warto rozwiązywać zadanie kilkoma metodami prawidłowy wynik nie zależy od metody rozwiązania! Warto wykorzystywać zdobytą wiedzę z Technologii Informacyjnej i Informatyki wykres świetnie ilustruje rozwiązanie! Wiedzą należy dzielić się z innymi i pomnażać ją! e-working e-learning e-goverment e-biznes e- E tam! Rozkład jazdy! Globalne Społeczeństwo Informacyjne! Edukacja Informatyczna! Informatyka i Technologia Informacyjna! Komputerowe! Mechanika Matematyka i Informatyka! I-edukacja! Polskie uwarunkowania! Lata pionierskie! LO, LMS, LCMS! Zarządzanie, Authoring, Webcasting! Zamiast podsumowania 4

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA. Opracował: Roman Głód

MODUŁ VI GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA. Opracował: Roman Głód MODUŁ VI GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA Opracował: Roman Głód SYLABUS MODUŁ VI 1. UŻYWANIE APLIKACJI Praca z prezentacjami Zwiększanie wydajności pracy 2. TWORZENIE PREZENTACJI Widoki prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Moodle i złudzenia na temat Moodle dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Jak nie rozumieć e-learningu? Czy e-learning to jest e-uczenie się? Czy samochód to jest to

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2

RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2 RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prezentacji multimedialnych

Wprowadzenie do prezentacji multimedialnych Wprowadzenie do prezentacji multimedialnych Sprawy organizacyjne - kontakt E-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl Pokój 730, gmach WETI; Godziny konsultacji: wtorek, środa 10:15-11:00 Opracował: mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązao rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązań rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurs e-learningowy: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne Cele kursu: umożliwienie studentom uaktualnienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności z zakresu technologii informacyjnych; przegląd podstawowych pojęć i problemów związanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige Warszawa Janusz Lenkiewicz 7 sposobów zarządzania webcastami dla skutecznego podnoszenia kompetencji pracowników organizacji

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com 1 Tematyka Narzędzia informatyczne wspomagające kształcenie, podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja uczniów w ramach kształcenia pozaszkolnego. Maciej M. Sysło WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń

Aktywizacja uczniów w ramach kształcenia pozaszkolnego. Maciej M. Sysło WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń Aktywizacja uczniów w ramach kształcenia pozaszkolnego Maciej M. Sysło WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń Plan Co to jest Informatyka, a co to jest TIK (ICT)? Rozwój kształcenia informatycznego: alfabetyzacja,

Bardziej szczegółowo

kształcenia pozaszkolnego WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń

kształcenia pozaszkolnego WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń Aktywizacja uczniów w ramach kształcenia pozaszkolnego Maciej jm. Sysłoł WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń Plan Cele Projektu Czym chcemy przyciągnąć uczniów i nauczycieli Zakres zajęć w Projekcie Formy

Bardziej szczegółowo

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Spis treści Jak tworzymy szkolenia Metodyka tworzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Technologie informacyjne - opis przedmiotu Technologie informacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Kod przedmiotu 11.3-WP-PSP-TI-L_pNadGen0POXX Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/23/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych dla studentów

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS, sposób jego przygotowania i aktualizacji Certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej

Katalog ECTS, sposób jego przygotowania i aktualizacji Certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej Katalog ECTS, sposób jego przygotowania i aktualizacji Certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej Sylwia Sobieszczyk Uczelniany koordynator ECTS Politechnika Gdańska Gdańsk 12.06.2012 1999-2000 r.

Bardziej szczegółowo