Volume nº1 Listopad 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volume nº1 Listopad 2006"

Transkrypt

1 Volume nº1 Listopad 2006 Od redakcji Rozpoczynamy publikację elearning Papers Pierre-Antoine Ullmo Artykuły mgbl Uczenie się oparte na grach do urządzeń mobilnych (mobile Game- Based Learning): perspektywy i wykorzystanie w nauce i zagadnienia poradnictwa zawodowego Cristina Cogoi, Daniele Sangiorgi i Kussai Shahin Właściwości i zasięg platform e-learningowych przeznaczonych do nauki języków obcych (lato 2006) Sharon Monti Bonafede, Félix San Vicente i Vanio Preti Rozwój i wymiana w e-learningu: praktyczne wskazówki na temat rozwijania narzędzi e-learningowych dla mniej używanych języków europejskich Ian Roffe e-learning i szkolnictwo wyższe Tapio Varis Treści tworzone przez użytkowników w konstruktywistycznym środowisku edukacyjnym Jean Johnson i Jonny Dyer elearning Papers elearning Papers jest publikacją portalu Komisji Europejskiej elearningeuropa.info, promującego wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w ustawicznym kształceniu. Redakcja: P.A.U. Education, S.L. Teksty publikowane w elearningpapers, o ile nie wskazano inaczej, podlegają licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5. Mogą one być kopiowane, rozpowszechniane, odtwarzane i wykonywane pod warunkiem, że wskazany zostanie autor i czasopismo elektroniczne publikujące je, czyli elearning Papers. Wykorzystanie komercyjne i prace zależne są niedozwolone. licencji jest dostępny na stronie

2 Od redakcji: Rozpoczynamy publikację elearning Papers W roku 2002, został otwarty portal elearningeuropa.info, będący inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu wspieranie kształcenia i szkolenia poprzez wielorakie środki multimedialne i narzędzia technologiczne. Od tego czasu portal wspierał i zachęcał do wykorzystywania wysokiej jakości treści edukacyjnych, dialogu i współpracy przy stosowaniu nowych technologii na polu edukacji. Od tego czasu wiele się wydarzyło, pojawiły się nowe wymagania i nowe zadania w dziedzinie edukacji i technologii. Zawsze promowaliśmy dyskusję i wymianę opinii pomiędzy użytkownikami e-learningu w Europie i do tej pory zebraliśmy szeroki zestaw opracowań i opinii dotyczących e-learningu. Teraz rozpoczynamy wydawanie publikacji elektronicznej zatytułowanej elearning Papers, będącej platformą poświęconą wyłącznie publikacji artykułów, wywiadów i dobrych praktyk związanych z e-learningiem. Przez elearning Papers, chcemy wzmocnić oglądalność artykułów, a przez bardziej wymagający proces edycyjny udostępnić czytelnikom lepiej skonstruowane i wyższej jakości teksty. Przez to chcemy stworzyć nowy wymiar dla wymiany informacji na temat e-learningu w Europie i pobudzić badania w tej dziedzinie. Nasza publikacja obejmuje swym zakresem cztery obszary portalu elearningeuropa.info: wspólnota szkolna, szkolnictwo wyższe, nauka i praca oraz ustawiczne kształcenie. elearning Papers, wydawane co dwa miesiące, daje możliwość wszystkim zainteresowanym, publikacji ich własnych tekstów na forum europejskim. Będziemy nadal publikować artykuły, wywiady i dobre praktyki nadsyłane przez czytelników portalu. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia wprowadzające dostępne w 19 językach europejskich, które zapewniają czytelnikom więcej informacji w ich własnym języku, a przez to czynią całą przekazywaną informację bardziej przystępną. Pełne artykuły są dostępne w oryginalnych wersjach językowych. W tym pierwszym wydaniu znajdziesz zestaw artykułów, z których każdy przedstawia określoną perspektywę e- learningu w Europie: - Ian Roffe pisze o nowych elektronicznych narzędziach do nauki języków obcych dla mniej używanych języków europejskich. - Uczestnicy projektu badawczego na temat mgbl Uczenia się opartego na grach do urządzeń mobilnych piszą o tym, w jaki sposób przeprowadzono badania nad wykorzystaniem bezprzewodowych urządzeń mobilnych wśród młodych ludzi z różnym wykształceniem i o różnym poziomie kulturalnym. - Sharon Monti, Félix San Vicente i Vanio Preti omawiają doświadczenia z nauczania i uczenia się języków w kontekście e-learningu. - Jean Johnson i Jonny Dyer zwracają uwagę, jak ważną rolę odgrywają treści stworzone przez samych użytkowników w tworzeniu nowych koncepcji pedagogicznych w odniesieniu do nauczania. Na koniec, - Tapio Varis podkreśla potrzebę stworzenia wspólnej wirtualnej edukacji europejskiej działającej ponad granicami krajów. Mamy nadzieję, że uznacie tę inicjatywę za inspirującą i przydatną. Zapraszamy wszystkich badaczy i użytkowników e-learningu na wszystkich poziomach do zamieszczania swoich prac. Prosimy o nadsyłanie sugestii i pomysłów na temat, jak ulepszyć naszą publikację. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem. Pierre-Antoine Ullmo elearning Papers 2

3 Kussai Shahin Director, ASTER Cristina Cogoi ASTER Daniele Sangiorgi ASTER ASTER Scienza Tecnologia Impresa - S.Cons.p.a. (Italy) Projekt ma za zadanie stworzenie platformy, którą będzie można wykorzystywać do skutecznego projektowania i opracowywania gier dla m- learningu i m-poradnictwa, mając na celu wspieranie zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych i dokonywania wyboru przez użytkownika w przełomowych momentach. m-learning (nauka mobilna), m-poradnictwo, m-gry. files/media/media10911.pdf mgbl Uczenie się oparte na grach do urządzeń mobilnych (mobile Game-Based Learning): perspektywy i wykorzystanie w nauce i zagadnienia poradnictwa zawodowego mgbl Uczenie się oparte na grach do urządzeń mobilnych (mobile Game-Based Learning) to projekt badawczy skierowany na udoskonalenie skuteczności i wydajności uczenia się i poradnictwa wśród młodych ludzi poprzez rozwój innowacyjnych sposobów uczenia się i modeli poradnictwa opartych na grach przeznaczonych dla urządzeń bezprzewodowych. Projekt ten, rozpoczęty 1 października 2005 jest projektem STReP (Specific Targeted Research Project), zaplanowanym na okres trzech lat przez Wspólnotę Europejską w ramach szóstego Programu Ramowego, ukierunkowanym na osiągnięcie strategicznego celu polegającego na Umacnianiu integracji w dziedzinie badań naukowych nad technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w rozszerzonej Europie, będącej pograniczną przestrzenią badawczą Priorytetowego Obszaru Tematycznego Technologii Społeczeństwa Informatycznego (IST). Idea projektu opiera się na fakcie, iż urządzenia bezprzewodowe są obecnie szeroko wykorzystywane, a w szczególności telefony komórkowe stały się elementem wspólnym dla młodych ludzi z różnym wykształceniem i o różnym poziomie kulturalnym. Poza tym, kilka projektów badawczych wykazało potencjał kształcenia opartego na grach i obecny projekt ma na celu dalsze wykorzystanie tego potencjału, wykorzystując przenikalność technologii bezprzewodowych, poprzez stworzenie nowego, w stosunku do klasycznych modeli e-learningu, paradygmatu wykorzystania i interakcji m-learningu. Projekt ma za zadanie stworzenie platformy, którą będzie można wykorzystywać do skutecznego projektowania i opracowywania gier dla m-learningu i m-poradnictwa, mając na celu wspieranie zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych i dokonywania wyboru przez użytkownika w przełomowych momentach. Również w ramach projektu i w oparciu o stworzoną platformę zostaną opracowane dwie gry prototypowe, których treść będzie związana z e-zdrowiem, e-handlem oraz e-poradnictwem. W szczególności, mgbl ma odpowiedzieć na dwojakiej natury potrzebę Unii Europejskiej: konieczność wspierania zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych, nie tylko w na płaszczyźnie kognitywnej, ale także emocjonalnej, a także i w wyniku tego, potrzebę pracy prekursorskiej w dziedzinie m-learningu. Projekt jest oparty na podejściu oddolnym, co oznacza, iż końcowi użytkownicy gier oraz specjaliści są bezpośrednio zaangażowani w realizację inicjatywy od samego początku poprzez specyficzne wywiady i grupy robocze organizowane w trzech strefach analizy: e-poradnictwo, e- zdrowie i e-handel. Jeżeli chodzi o przyszłą pracę, poza implementacją technologiczną, konieczne będzie skupienie wysiłków na próbach przeprowadzanych przez użytkowników oraz procesie oceny i walidacji, aby utrzymać dotychczasową orientację na potrzeby użytkowników. Poza tym, działania upowszechniające inicjatywę będą miały na celu stworzenie praktycznej wspólnoty, aby ułatwić przekazywanie wiedzy w ramach wspólnoty m-learningowej i aby umożliwić wykorzystanie wyników projektu do dalszych badań w dziedzinie m-learningu opartego na grach. elearning Papers 3

4 Sharon Monti Bonafede CLIRO Vanio Preti CLIRO Félix San Vicente Director, CLIRO CLIRO - Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna, University of Bologna Każdy kurs został uzupełniony dokładną analizą zebranych danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych, co jest bardzo ważnym źródłem informacji umożliwiających udoskonalanie przyszłych projektów e- learningowych. nauczanie języków obcych, systemy zarządzania uczeniem się, obiekt uczenia się, ewaluacja, ocena, tracking Właściwości i zasięg platform e-learningowych przeznaczonych do nauki języków obcych (lato 2006) Poniższy artykuł ilustruje doświadczenia z nauki i z nauczania języków drogą e-learningu z roku akademickiego zebrane w ośrodku CLIRO Linguistic Centre (Uniwersytet w Bolonii). Opracowanie to powstało w oparciu o wcześniejszą analizę właściwości i potencjału różnych platform e-learningowych (LMS), na przykładzie których nasza grupa badaczy wskazała specyficzne wymagania dla kursów nauki języków obcych. (Monti, FSV, Preti, 2006). Po określeniu specyficznych cech platform LMS odpowiednich dla kursów nauki języków obcych (które obejmowały między innymi, podejście oparte na komunikacji i współpracy, elastyczność wykorzystywanych narzędzi oraz przydatność i współoperatywność z innymi systemami zarządzania e-learningiem), zaplanowano i zrealizowano kilka kursów w systemie kształcenia mieszanego w celu rozpoczęcia fazy eksperymentalnej. Miało to podwójny cel: z jednej strony, chodziło o sprawdzenie wybranych narzędzi, treści opracowanych w formacie obiektu uczenia się (SCORM standard) oraz wybranej metodologii; a z drugiej strony, o stałe śledzenie rozwoju wykorzystanych technologii, oceniając przy tym ich potencjał i nowe możliwości funkcjonalne w celu eksperymentalnego wykorzystania innowacyjnych metodologii i technik nauczania i uczenia się języków obcych. Zebranie informacji i istotnych danych związanych z praktycznym doświadczeniem było możliwe dzięki wykorzystaniu wielu narzędzi monitoringu, trackingu oraz oceny zarówno zarządzania kursem (ewaluacja), jak i procesu uczenia się i wyników uczniów (ocena). Każdy kurs został uzupełniony dokładną analizą zebranych danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych (dane trackingowe, wyniki uzyskane przez uczniów, komentarze i sugestie zebrane za pomocą ankiet, itd.), co jest bardzo ważnym źródłem informacji umożliwiających udoskonalanie przyszłych projektów e-learningowych. Reasumując, głównym zadaniem tego badania, było uzyskanie niezbędnych informacji i ustalenie kryteriów efektywnego wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języków obcych, które zagwarantowałyby wysoką jakość projektów e-learningowych testowanych w Centrum Językowym CLIRO. Po sprawdzeniu skuteczności takiego podejścia, będzie można opracować wewnętrzne wytyczne i praktyczne wskazówki dla projektów zarządzania kursami e- learningowymi, biorąc przy tym zawsze pod uwagę szczególne właściwości każdego języka, a także specyficzne wymagania każdego poziomu nauczania, zgodnie ze wspólnym Europejskim Programem Ramowym. files/media/media11005.pdf elearning Papers 4

5 University of Wales, Lampeter (UK) Ian Roffe Director of the Centre for Enterprise, European and Extension Services Konieczna jest także świadomość polityczna członków ekip rozwijających projekty, aby uzyskać odpowiedni poziom wsparcia politycznego w celu ułatwienia współpracy pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie i organizacjami rządowymi. e-learning, Interreg, narzędzia językowe, współpraca translatoryczna files/media/media11003.pdf Rozwój i wymiana w e-learningu: praktyczne wskazówki na temat rozwijania narzędzi e- learningowych dla mniej używanych języków europejskich W momencie kiedy e-learning staje się szeroko dostępny, konkurencja jest nieunikniona, a wtedy nisze rynkowe stają się ważne dla tych firm, które są w stanie obsłużyć niewielkie grupy. Biorąc pod uwagę dużą liczbę języków, którymi posługujemy się w Unii Europejskiej, programy językowe są ważną częścią zapotrzebowania w europejskim sektorze e- learningu. Utrzymywanie działania e-learningu związanego z mniej używanymi językami europejskimi doprowadziło do identyfikacji nowych e-narzędzi służących wspieraniu uczenia się. Jednak ich rozwijanie wymaga badań związanych z zasobami. Przy tym, wpływ i interwencja polityk i programów europejskich na poziomie regionalnym ma bardzo duże znaczenie. Poprzez nieformalny proces poszukiwania partnerów, powstała inicjatywa mająca na celu opracowanie narzędzi językowych on-line dla języków Walijskiego i Irlandzkiego. Poniżej opisujemy kontekst tej inicjatywy, wzajemne wpływy regionalne oraz problemy i zaproponowane rozwiązania. Mimo, że dziedzina aplikacji jest wyjątkowa, ponieważ odnosi się do językowych baz danych, istnieje siedem podstawowych wyróżnionych lekcji projektu, które mogą być przenoszone. Współpraca w sieci poprzez wspólne projekty umożliwia wiele sposobów rozwijania e-learningu, a przy tym, na poziomie regionalnym, posiadamy wystarczająco dużo informacji, by umożliwić dopasowane zgranie inicjatyw o istotnym znaczeniu. Konieczna jest także świadomość polityczna członków ekip rozwijających projekty, aby uzyskać odpowiedni poziom wsparcia politycznego w celu ułatwienia współpracy pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie i organizacjami rządowymi. Tworzenie ekip na poziomie międzynarodowym musi obejmować różne poziomy współpracy, aby umożliwić prostą i łatwą komunikację w celu rozwiązywania problemów. W związku z tym, interfejs musi być zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być łatwo aktualizowany w zależności od potrzeb użytkowników. Marketing promocyjny może skutecznie działać w różnych formach, jak na przykład utrzymywanie i aktualizacja świeżych i atrakcyjnych stron internetowych, aby przyciągały użytkowników internetowych z różnych krajów i podawały informacje na temat planowanych wydarzeń promocyjnych związanych z najważniejszymi punktami rozwoju kursu; lub śledzenie i podawanie informacji lokalnych, tak aby stymulować zainteresowanie stroną i utrzymywać napływ nowych użytkowników. Monitoring strony internetowej daje możliwość szybkiej i precyzyjnej oceny wyników promocji marketingowej. Poza tym, ewaluacja jest jednym z najważniejszych zadań i musi być zaplanowana od samego początku działania projektu. Szczególne znaczenie przywiązuje się do zgromadzenia jak największej ilości informacji podlegającej opracowaniu, łącznie z nieoczekiwanymi lub nieplanowanymi interwencjami. Ewaluacja powinna brać pod uwagę takie elementy jak, potrzeby społeczne i kulturowe, środowisko wspierające kształcenie i zarządzanie. Skuteczna ewaluacja może prowadzić do ciekawych spostrzeżeń a, połączona z odpowiednim systemem rozpowszechniania, jest ważnym narzędziem dla utrzymania dynamiki innowacyjnej. elearning Papers 5

6 Tapio Varis Professor and Chair of Media Education University of Tampere, Finland Aktualnie istnieje potrzeba wspólnego europejskiego modelu edukacji wirtualnej i wspólnego europejskiego systemu stopni naukowych. ustawiczne kształcenie, europejska edukacja wirtualna, uniwersytety, treści elektroniczne. files/media/media11006.pdf Artykuł został pierwotnie opublikowany w e-learning Conference 2005: Towards a Learning Society e-learning i szkolnictwo wyższe Współczesna europejska tradycja uniwersytecka ostatnich 500 lat staje przed największym wyzwaniem XXI wieku. W okresie Oświecenia, któremu przyświecał duch Kanta, kładziono nacisk na logikę ludzkiego racjonalnego myślenia. Tradycja Humboldta w wieku XIX promowała kulturę i cywilizację, w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka jako podstawowego celu edukacji wyższej. Wizja ta została zastąpiona pod koniec XX wieku przez koncepcję ośrodków doskonalenia, wysoko wyspecjalizowanych, ale prezentujących wąskie podejście do wiedzy. Idea cywilizacji ustąpiła techno-biurokracji. Tendencja ta umacnia się przez rynkowy model uniwersytetów, które faworyzują te dziedziny badawcze, które przynoszą zyski. Promuje się także uniwersytety korporacyjne, szczególnie w momencie, kiedy istnieje możliwość wdrażania nowych modeli e-learningu i kształcenia mobilnego. Aktualnie istnieje potrzeba wspólnego europejskiego modelu edukacji wirtualnej i wspólnego europejskiego systemu stopni naukowych. Serwis komunikacyjny gateway europejskiego uniwersytetu wirtualnego byłby portalem prowadzącym do stworzonych w sieci i wspieranych przez sieć programów i kursów oraz opartego na sieci wyszukiwania informacji, współpracy i wymiany, wspólnych wyznaczników, praw własnościowych i etykiet indosowych. Zagadnienia jakości obejmują przejrzystość, ustalanie danych wyjściowych, struktury meta-systemów danych, przeglądy i recenzje użytkowników i partnerów, wspólne modele i dobre praktyki, wspólny system i opis narzędzi, jak również dzielenie się doświadczeniami użytkowników. Do tej pory wirtualna edukacja w Europie odbywała się raczej na poziomie krajowym, i na razie współpraca na poziomie międzynarodowym jest ograniczona. Konsorcja narodowe z wyspecjalizowanymi ośrodkami powstały w wielu krajach (Francja, Holandia, Finlandia, itd.), a także istnieje kilka pojedynczych e- uniwersytetów i inicjatyw opartych na projektach krajowych. Rozwija się również współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi i pojawili się nowi dostawcy materiałów ze źródeł korporacyjnych i połączonych z mediami. Prowadzona jest szeroka dyskusja nad tematami związanymi z zapewnieniem jakości i akredytacji, a także z międzynarodowymi porozumieniami strategicznymi. W Finlandii w ostatnich latach dokonano następujących osiągnięć na drodze do wprowadzania e-learningu w szkolnictwie wyższym: - Zmiany w zarządzaniu: do tej pory, zarząd uniwersytetu zlecał departamentom i wydziałom zwiększenie zastosowania e-learningu w ich pracy. Rozwiązaniem było więc dalsze szkolenie pracowników wydziałów. Obecnie istnieje strategiczny serwis umożliwiający uniwersytetom działania na poziomie departamentów. To podejście od środka angażuje personel kierowniczy departamentów i wydziałów. - Promuje się wspieranie współpracy pomiędzy uniwersytetami najlepiej działającymi w dziedzinie badań i kształcenia, tak aby materiały najwyższej jakości były dostępne dla wszystkich. Europejski portal edukacyjny działający pomiędzy różnymi uniwersytetami jest w budowie. - Wspólne struktury wspomagające oraz systemy kredytowe są opracowywane we współpracy pomiędzy wybranymi uniwersytetami, co zapewni mobilność i operatywność infrastruktur. Studenci z wszystkich biorących udział w projekcie uniwersytetów będą mogli uczestniczyć w kształceniu opartym na badaniach. Aktualnie opracowuje się również wyszukiwarki kursów. elearning Papers 6

7 Jonny Dyer TheCademy, UK Jean Johnson Director, TheCademy, UK Ja kopienas sociālas saites attīsta pārliecību un pašcieņu, paši studenti spēj uzņemties atbildību par savām mācībām un attīstīt piederības sajūtu, pateicoties "kopienas sakariem". konstruktywistyczny, treść, stworzony przez użytkownika, wspólnota. o/files/media/media11007.pdf Artykuł ten został pierwotnie opublikowany w aktach konferencji m-icte 2005: Recent Research Developments in Learning Technologies (2005) Edit: A. Méndez-Vilas & co. te2005/book.htm Treści tworzone przez użytkowników w konstruktywistycznym środowisku edukacyjnym W erze technologii cyfrowych rozwijają się nowe metody pedagogiczne odzwierciedlające raczej współpracę, internalizację myślenia, refleksję i interakcję, niż pojęcie wyłożonej lekcji. Niemniej, internet nadal jest uważany przez wiele osób jako przydatny mechanizm służący do przekazywania tradycyjnych materiałów drogą on-line. Podczas gdy model content push, polegający na wyborze treści, jest często normą, możliwości uczestnictwa uczniów są często zredukowane do wielokrotnych pytań dotyczących wyboru lub do ograniczonej serii wspólnych narzędzi, które są nie wystarczające, aby stawić czoła zmieniającym się wyzwaniom kultury kształcenia XXI wieku. Podczas gdy ilość dostępnych dla wszystkich informacji stale rośnie w sposób dramatyczny, umiejętności konieczne do dotarcia do tych informacji i ich przetworzenia szybko się dezaktualizują. Umiejętności takie jak zdolność wykorzystywania nowych technologii i kształtowania komunikacji społecznej przy pomocy narzędzi multimedialnych będą w przyszłości podstawą sukcesu. Niniejsze opracowanie stwierdza, że w kontekście wspólnot on-line, treści stworzone przez użytkowników mogą odgrywać ważną rolę w określaniu nowych metod pedagogicznych w odniesieniu do procesu uczenia się. Tam gdzie społeczne pojęcie wspólnoty stwarza poczucie zaufania i samouznania, pojedyncze jednostki są w stanie kierować swoim własnym procesem uczenia się i wypracować poczucie własności poprzez pociąg wspólnoty. Rozwój umiejętności krytycznego i samodzielnego myślenia wspomaga proces uczenia się. Najbardziej skuteczne uczenie się ma miejsce wtedy, kiedy pobudzone są zainteresowania ucznia, a wybrana przez niego droga spełnia jego potrzeby. Uczniowie czerpią korzyści z przynależności do wspólnoty, gdzie biorą udział w dialogu, wymianie i współpracy. W ramach społeczności uczącej się, uczniowie zdobywają więcej pewności siebie i opanowania. Wspólnota zapewnia im poczucie przestrzeni edukacyjnej, poprzez wspólne cele, współpracę i wsparcie. Poczucie wspólnoty jest konieczne do określenia przy pomocy wspólnych cech treści kierowanych i tworzonych przez użytkowników i partnerów. elearning Papers 7

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego

NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego Prezentacja dobrych praktyk w zakresie stosowania założeń ECVET,

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Strona startowa:

Moduł 4 Strona startowa: Moduł 4 Strona startowa: Witaj w Module 4! Moduł ten dotyczy współdziałania nauczycieli. Do tej pory dowiedzieliśmy się, jak projektować i oceniać uczenie się oparte na współdziałaniu. Lecz opowiadanie

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010

Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010 Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010 Referent: dr Marzena Żylińska, NKJO Toruń 1. Faza online 11-16.10.2010 Poznanie platformy edukacyjnej Moodle i pierwsze logowanie 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Przykład Dobrej Praktyki. Liczba nauczycieli: Liczba uczniów: 579 Liczba oddziałów: 25

Przykład Dobrej Praktyki. Liczba nauczycieli: Liczba uczniów: 579 Liczba oddziałów: 25 Kuratorium Oświaty w Opolu Nazwa szkoły/placówki Dyrektor szkoły/placówki Koordynator Przykład Dobrej Praktyki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu mgr Alicja Trojak Bernarda

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdynia, 23-24 października 2014 r. Aleksandra Romanowska,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Wspólnoty praktyków i wirtualne wspólnoty kształcenia: korzyści, bariery i czynniki powodzenia Patricia Margaret Gannon-Leary & Elsa Fontainha

Wspólnoty praktyków i wirtualne wspólnoty kształcenia: korzyści, bariery i czynniki powodzenia Patricia Margaret Gannon-Leary & Elsa Fontainha Nr 5 wrzesień 2007 elearning Papers Od redakcji Wspólnoty praktyków Michelle Selinger & Roberto Carneiro Artykuły etwinning nowa droga dla europejskich szkół Anne Gilleran Wspólnoty praktyków i wirtualne

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Kontekst Rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Akademia Erasmus+ Warszawa, 6 listopada 2015 Stanisław Drzażdżewski - radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Porządek

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej a realizacja Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POZA RADAREM. O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji

POZA RADAREM. O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji POZA RADAREM O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji Sytuacja edukacji w Holandii w 1995r. Dlaczego sieci stały się modne?? Zmieniona (lub zmieniająca się) wizja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego Kontekst Uczniowie z placówek

Bardziej szczegółowo