TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013"

Transkrypt

1 KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA System studiów: NIESTACJONARNY Stopień studiów: II stopnia Specjalność: IEL TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013 Nr Numer albumu dyplomanta Temat pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej w jęz. angielskim Cel i zakres pracy Promotor Konsultant Zakład naukowodydaktyczny Instytut 1 Internetowy kurs Metody i Procedury Numeryczne The Internet Course Numerical Methods and Procedures Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym. Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej

2 2 Intemetowy kurs - Systemy Inteligentnego Przetwarzania The Internet Course - Intelligent Processing Systems Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej 3 System Zdalnego Nadzoru Nauczania w układach sterowania i identyfikacji obiektów klient-serwer. System Supervision Remote Teaching in the arrangements of steering and the identification of objects the client-server Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej

3 4 Projektowanie kursów multimedialnych zgodnych ze standardem SCORM. Projecting the courses of the multimedia peaceable with the standard SCORM Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej 5 System transmisji i numerycznej korekcji danych pomiarowych Transmission system and numerical correction of measurement data Opracowanie aplikacji komputerowej w wybranym języku programowania (C, C++, Visaual Basic, Delphi, lub innych) umożliwiającej akwizycję danych w trybie teletransmisji poprzez sieć Internetową. Osoby podejmujące się opracowania tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu programowania.. Jednym z efektów dydaktycznych projektu jest poznanie zaawansowanych elementów programowania z zakresu komunikacji wykorzystywanego m.in. w systemach sterowania i monitorowania instalacji przemysłowych. Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Rezmer Jacek Dr inż. (05120) Elektrotechniki Teoretycznej

4 6 Wielofunkcyjne systemy programowania zdarzeń technicznych Multi technical event programming systems Opracowanie sieciowej aplikacji komputerowej w wybranym języku programowania (C, C++, Visaual Basic, Delphi, lub innych) umożliwiającej modelowanie charakterystycznych zdarzeń z zakresu elektroenergetyki (np. przepięć, zapadów napięcia, zwarć, itp). Osoby podejmujące się opracowania tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności programowania komputerów. Jednym z efektów dydaktycznych projektu jest poznanie zaawansowanych elementów programowania z zakresu analizy danych i sterowania Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Sikorski Tomasz Dr inż. (05141) Elektrotechniki Teoretycznej 7 Diagnostyka stanu izolacji maszyn elektrycznych Insulation Diagnostics of rotating electrical machines Celem pracy jest wykonanie pomiarów wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycznych cewek produkowanych przez Dolnośląską Fabrykę Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu Chrzan Krystian Dr inż. (05101) Wysokich Napięć 8 Transfer bardzo dużych rezystancji ( )TΩ High value resistance transfer ( )TΩ Celem pracy jest udoskonalenie transferu bardzo dużych rezystancji ( )TΩ wykorzystywanego do wzorcowania wysokoomowych rezystorów wzorcowych w stosunku 1:10 i 1:100. Zakres pracy obejmuje analizę czynników mających wpływ na dokładność transferu, badania dotychczasowego rozwiązania konstrukcyjnego, dokonanie odpowiednich zmian konstrukcyjnych i zbadanie ich wpływu na dokładność transferu. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Krawczyk Krystian Dr inż. (05157) Elektrotechnologii

5 9 Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne w rozległych sieciach ciepłowniczych Disturbed measurementcontrol systems in heat distribution network Celem pracy jest opracowanie koncepcji rozproszonego systemu pomiarowo-kontrolnego dla przykładowej rozległej sieci ciepłowniczej. Zakres pracy obejmuje analizę możliwości realizacji rozproszonego systemu i opracowanie koncepcji takiego systemu dla rozległych sieci ciepłowniczych. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Elektrotechnologii 10 Inteligentne czujniki w rozproszonych systemach pomiarowych rozległych sieci ciepłowniczych Smart sensors in disturbed measurement systems in heat distribution network Celem pracy jest wytypowanie inteligentnych czujników do pracy w inteligentnych systemach pomiarowych sieci ciepłowniczych. Zakres pracy obejmuje analizę czujników inteligentnych pod kątem ich przydatności w rozproszonych systemach pomiarowych rozległych sieci ciepłowniczych oraz dobór tych czujników dla przykładowego systemu. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Elektrotechnologii

6 11 Procedury wzorcowania elektrycznych przyrządów pomiarowych w laboratorium akredytowanym Calibration procedures of the electric measuring instruments in accredited laboratory Celem pracy jest przygotowanie laboratorium wzorcowania elektrycznych przyrządów pomiarowych do akredytacji. Zakres pracy obejmuje analizę wymagań akredytacyjnych, ocenę istniejących procedur wzorcowania, ich korekta i uzupełnienie oraz wykonanie badań testujących wzorcowania według tych procedur. Efektem końcowym będą wnioski dotyczące poprawności tych procedur. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Krawczyk Krystian Dr inż. (05157) Elektrotechnologii 12 Badanie rozkładu ładunku przestrzennego metodą elektrycznie stymulowanej fali akustycznej w nanokompozytach elektretowych Investigation of space charge distribution in electret nanocomposites by application of electrically stimulated acoustic wave method Celem pracy jest określenie rozkładu ładunku przestrzennego w nanokompozytach elektretowych, w zależności od warunków ich elektryzacji, przy zastosowaniu metody elektrycznie stymulowanej fali akustycznej (ESAW). Zakres pracy obejmuje również wykonanie materiałów kompozytowych. Kisiel Anna Dr inż. (05107) Żyłka Paweł Dr inż. (05134) Elektrotechnologii

7 13 Badanie właściwości elektrycznych tkanin antystatycznych Investigation of electrical properties of antistatic fabrics Tematem pracy są badania rozkładu potencjału oraz szybkości jego zaniku na wybranych tkaninach antystatycznych z przeplotem przewodzącym lub półprzewodzącym. Celem pracy ma być ocena maksymalnej energii jaka może być zmagazynowana w polu elektrycznym występującym w obszarze wspomnianej tkaniny w powiązaniu z jej właściwościami elektrycznymi Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Czapka Tomasz Mgr inż. (05158) Elektrotechnologii 14 Badanie zjawiska wyładowań elektrycznych z powierzchni dielektryków stałych Investigation of electrical discharges from the surface of solid dielectrics Tematem pracy są badania rozkładu potencjału na wybranych warstwach dielektrycznych poddanych próbie wyładowania według standardu PN-EN Celem pracy ma być ocena maksymalnej energii jaka może być uwolniona podczas wyładowania z powierzchni dielektryka dla różnych warunków wyładowań oraz właściwości elektrycznych materiału próbki Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Czapka Tomasz Mgr inż. (05158) Elektrotechnologii 15 Badania rozkładu potencjału na modelu izolatora poddanym działaniu silnych pól stałych Measurements of potential distribution on the model of an insulator subjected to high dc fields Tematem pracy są badania rozkładu potencjału oraz ładunku na modelach izolatorów poddanych wstępnej elektryzacji oraz działaniu wysokiego napięcia stałego, włącznie z przeskokiem. Celem pracy ma być ocena wpływu ładunku zgromadzonego na izolatorze na napięcie przeskoku przy napięciu stałym oraz impulsowym Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Elektrotechnologii

8 16 Badanie właściwości piezoelektrycznych niejednorodnych struktur dielektrycznych Investigation of piezoelectric properties of non-uniform dielectric structures Tematem pracy są badania właściwości struktur dielektrycznych typu sandwich, zawierających warstwę włókniny, wykazującej dobre właściwości elektretowe. Celem pracy ma być wytworzenie, aktywacja struktur oraz ocena wpływu struktury włókniny (gramatury, średnicy włókna, warunków aktywacji-formowania) na właściwości piezoelektryczne całej struktury Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Kisiel Anna Dr inż. (05107) Elektrotechnologii 17 Badanie wpływu obróbki plazmą nie termiczną na właściwości biologiczne ziarna siewnego Investigation of nonthermal plasma treatment on biological properties of corn Tematem pracy jest obróbka zimną plazmą powierzchni ziarna siewnego. Praca obejmuje wykonanie laboratoryjnego modelu reaktora plazmowego, przeznaczonego do obróbki ziarna, wykonanie badań elektrycznych właściwości ziarna oraz napełnionego ziarnem reaktora jak również przygotowania próbek ziarna do badań biologicznych. Celem pracy jest ocena skuteczności obróbki plazmą w zakresie niszczenia drobnoustrojów występujących na powierzchni ziarna. Badania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Czapka Tomasz Mgr inż. (05158) Elektrotechnologii 18 Badania natężenia pola elektrycznego oraz prądu globalnego w otoczeniu rozległych powierzchni uziemionych Investigation of electric al field intensity and global current den sity in the vicinity of large earthed surfaces Tematem pracy są pomiary ciągłe natężenia pola elektrycznego oraz prądu globalnego w warunkach miejskich. Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania obu rodzajów badań do oceny konduktywności atmosfery jak również do oceny poziomu zaburzeń wynikających ze zmian spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznych czynników (aktywność słoneczna, inne, prowadzące do zmian w gęstością jonów w powietrzu bądź natężenia pola) Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Elektrotechnologii

9 19 Ekonomiczny rozdział obciążeń w elektrowniach cieplnych The economic distribution of loadings in power stations Eksploatacja urządzeń wytwórczych powinna być tak prowadzona aby przy znanym składzie urządzeń otrzymać najniższe koszty wytwarzania. Celem pracy jest przedstawienie na wybranym przykładzie ekonomiczny rozdział obciążeń urządzeń pracujących równolegle Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) ZSS I-8 20 Efektywność techniczna i ekonomiczna elektrowni cieplnych opalanych biomasą Technical and economic efficiency of thermal power plants fired with biomass Biomasa charakteryzuje się stosunkowo niską wartością opalową i wysoką objetością w odniesieniu do jednostki ciężaru, ma to wpływ na na ekonomiczny zasięg pozyskiwania biomasy (koszty transportu). Zmniejszenie objętości biomasy przez sprasowanie wymaga okreslonego nakładu energii. Celem pracy jest analiza techniczna i ekonomiczna elektrowni cieplnej z punktu widzenia sposobu pozyskiwania dla niej biomasy Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) ZSS I-8

10 21 Zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną Electrical energy management Należy odpowiedzieć na pytanie co to jest zarządzanie energią, jaki jest cel tych działań. Przeanalizować możliwe do zastosowania programy efektywności zużycia końcowego energii, dokonać przeglądu regulacji prawnych krajowych i unijnych dotyczących tych zagadnień. Wilczyński Artur Prof. dr hab. inż. (05254) Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) ZSS I-8 22 Prądnica z magnesami trwałymi do elektrowni wiatrowej małej mocy Low power permanent magnet generator for wind power plant Celem pracy jest wyznaczenie parametrów ruchowych prądnicy z magnesami trwałymi przeznaczonej do elektrowni wiatrowej małej mocy. Obliczenia będą realizowane za pomocą posiadanego przez Instytut oprogramowania. Dudzikowski Ignacy Dr hab. inż. (05306) Zakład Maszyn Elektrycznych 23 Porównanie właściwości magnetycznych magnetycznie miękkich kompozytów proszkowych w przemiennym i wirującym polu magnetycznym Comparison of magnetic properties on oscillating and rotational fields of soft magnetic composites Cel: poznanie technik pomiarowych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich. Zakres: przeanalizowanie pomiarów własciwości magnetycznych w przemiennym oraz wirującym polu magnetycznym. Uruchomienie komputerowego systemu do pomiarów właśc Janta Tomasz Dr inż. (05311) Zakład Maszyn Elektrycznych 24 Zastosowanie algorytmu wykorzystującego LRSI (Local Relative Sensitivity Index) do optymalizacji struktury neuronowych estymatorów zmiennych stanu napędu elektrycznego z połączeniem sprężystym Application of algorithm based on LRSI (Local Relative Sensitivity Index) for optimisation of structure of neural state variables estimators of electrical drive with elastic joint Niniejsza praca dyplomowa powinna zawierać dokładną analizę literatury dotyczącej optymalizacji struktury sieci neuronowych. Badania będą się koncentrowały na algorytmie wstecznej propagacji błędu oraz usuwaniu wag sieci w oparciu o współczynnik LRSI. W z Kamiński Marcin Mgr inż. (05373) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki

11 25 Modelowanie układów sieciowych z wykorzystaniem programu do symulowania pracy systemu Modeling network systems with program for Power system work simulation Opis programów do modelowania pracy systemu. Przyjęcie układu sieci, który będzie zamodelowany. Opracowanie modelu układu sieci SN w programie Power Factory. Sprawdzenie poprawności działania zamodelowanego układu. Praca teoretyczno-obliczeniowa Karolewski Bogusław Dr hab. inż. (05314) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki 26 Przyłączanie farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej Connection of the wind farm to the electricity grid Przegląd literatury na temat elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych. Problemy związane z przyłączaniem elektrowni do sieci. Wybór układu farmy wiatrowej oraz układu sieci, do którego jest ona podłączona. Symulacja pracy farmy w stanie ustalonym i nieustalonym. Praca teoretyczno-obliczeniowa Karolewski Bogusław Dr hab. inż. (05314) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

12 27 Modelowanie rozruchu przenośnika taśmowego Modelling of starting of the belt conveyor Opis układów napędowych przenośnika. Skompletowanie układu równań opisujących urządzenie. Napisanie programu symulacyjnego. Przyjęcie wartości danych. Uruchomienie obliczeń. Wykonanie obliczeń wybranych wariantów przebiegów rozruchowych przenośnika. Opracowanie wniosków dotyczących optymalizowania modelu i programu. Praca teoretyczno-obliczeniowa Karolewski Bogusław Dr hab. inż. (05314) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 28 Wyznaczanie strat mocy w obwodzie magnetycznym jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Evaluation of iron losses in the magnetic core of the single-phase capacitor induction motor. Praca polega na symulacyjnym wyznaczeniu strat mocy w rdzeniu silnika w stanie pracy ustalonej. Opracowany przez dyplomanta 2D model polowy jednofazowego silnika indukcyjnego z kondensatorem posłuży do wyznaczenia rozkładu indukcji magnetycznej w przekro Makowski Krzysztof Dr hab. inż. (05329) Zakład Maszyn Elektrycznych 29 Wyznaczanie parametrów jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym Evaluation of parameters of the single-phase capacitor induction motor. Praca polega na numerycznym wyznaczaniu parametrów schematu zastepczego silnika za pomocą modelu polowoobwodowego jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym przy wykorzystaniu programu Flux 2D. Budowa dwuwymiarowego mod Makowski Krzysztof Dr hab. inż. (05329) Zakład Maszyn Elektrycznych

13 30 Problemy konstrukcyjne dwurdzeniowego indukcyjnego dzielnika wysokiego napięcia Construction problems of inductive higd - voltage divider Przegląd literaturowy indukcyjnych dzielników na wysokie napięcie 1 kv. Na podstawie wniosków wynikających z krytycznego przegladu literaturowego zaprojektowac i wykonać indukcyjny dzielnik na wysokie napięcie. Wyznaczenie właściwości metrologicznych dzielnika indukcyjnego. Nawrocki Zdzisław Dr hab. inż. (05332) Przyrządów i Systemów Pomiarowych 31 Metodyka wyznaczania właściwości metrologicznych indukcyjnego dzielnika wysokiego napięcia Determination metrological properties of method inductive highvoltage divider Przegląd literaturowy indukcyjnych dzielników napięcia ze szczególnym uwzględnianiem procedur wyznaczania ich właściwości metrologicznych indukcyjnego dzielnika wysokiego napięcia oraz pomoc przy wykonaniu modelu dzielnika. Wyznaczenie właściwości metrologicznych dzielnika indukcyjnego oraz określenie jego parametrów jako wzorcowego przetwornika napięcia. Nawrocki Zdzisław Dr hab. inż. (05332) Przyrządów i Systemów Pomiarowych

14 32 Analiza i sterowanie generatorem indukcyjnym z podwójnym uzwojeniem stojana Analysis and control of nduction generator with dual stator winding Cel pracy obejmuje przeprowadzenie analizy i badań metod sterowania generatorem indukcyjnym z podwójnym uzwojeniem stojana. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu matematycznego generatora indukcyjnego z podwójnym uzwojeniem stojana, modeli układów Pieńkowski Krzysztof Dr hab. inż. (05339) Jakubowski Błażej Mgr inż. (05381) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

15 33 Analiza i sterowanie generatorem indukcyjnym z przekształtnikowym układem typu STATCOM Analysis and control of nduction generator with STATCOM converter Cel pracy obejmuje przeprowadzenie analizy i badań metod sterowania generatorem indukcyjnym z przekształtnikowym układem wzbudzenia STATCOM. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu matematycznego generatora indukcyjnego z układem STATCOM, modeli układów sterowania, programów do symulacji i wykonanie badań symulacyjnych Pieńkowski Krzysztof Dr hab. inż. (05339) Jakubowski Błażej Mgr inż. (05381) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

16 34 Analiza i sterowanie generatorem indukcyjnym z przekształtnikiem wielopoziomowym Analysis and control of nduction generator with multilevel converter Cel pracy obejmuje przeprowadzenie analizy i badań metod sterowania generatorem indukcyjnym z przekształtnikiem wielopoziomowym. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu matematycznego generatora indukcyjnego z przekształtnikiem wielopoziomowym, modeli układów sterowania, programów do symulacji i wykonanie badań symulacyjnych Pieńkowski Krzysztof Dr hab. inż. (05339) Jakubowski Błażej Mgr inż. (05381) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 35 Cyfrowy pomiar mocy i energii elektrycznej Digital measurement of power and energy Projekt i wykonanie układu (na bazie AD7755) do celów dydaktycznych. Propozycja stanowiska labotaroryjnego, przeprowadzenie zadanych badań, analiza metrologiczna - układ jednofazowy (z wnioskami dla układu 3 faz.) Podlejski Krzysztof Dr inż. (05340) Przyrządów i Systemów Pomiarowych

17 36 Oprogramowanie karty pomiarowej w LabVIEW DAQ use in LabVIEW Oprogramowanie karty USB 6008 lub innej dla celów dydaktycznych (przykład pomiarowo-kontrolny) Podlejski Krzysztof Dr inż. (05340) Przyrządów i Systemów Pomiarowych 37 Dynamika maszyny wyciągowej Dynaic states of drive systems of mine hoisting machine Opracowanie i symulacja układu napędowego maszyny wyciągowej. Zakres: analiza rozwiązań tego typu układów, dobór układu napędowego, opracowanie jego algorytmu pracy, symulacja układ (rozruch, jazda ustalona i zatrzymanie), opracowanie wniosków projektowych, wyników badań i wniosków końcowych. Praca ma charakter eksperymentalny Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

18 38 Analiza pracy silnika pierścieniowego jako synchronicznego w napędzie młyna kulowego Analysis of slip-ring induction motor during synchronous work in the drive of ball mill Opracowanie i symulacja rozpatrywanego układu napędowego. Zakres: analiza rozwiązań, dobór układu napędowego, opracowanie jego algorytmu pracy, opracowanie modelu matematycznego, symulacja układu(rozruch, synchronizacja),opracowanie wniosków projektowych i końcowych. Praca ma charakter eksperymentalny. Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

19 39 Dynamika napędów dużej mocy prądu przemienngo Dynamic states of large power AC drive systems Opracowanie i symulacja wybranego napędu AC dużej mocy. Zakres: analiza rozwiązań tego typu napędów(regulowanych i nie regulowanych), wybór konkretnego układu i jego symulacja, opracowanie wniosków projektowych i końcowych. Praca ma charaker eksperymentalny Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

20 40 Dynamika napędu tambura papierniczego Dynamic states of drive system of paper tambur Opracowanie i symulacja rozpatrywanego układu napędowego. Zakres: analiza rozwiązań, dobór układu napędowego( regulacja częstotliwościowa), algorytm pracy, model matematyczny, symulacja(rozruch, hamowanie, stany awaryjne), wnioski projektowe i końcowe. Praca ma charakter eksperymentalny Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 41 Badanie wpływu warunków pracy na przebieg procesu synchronizacji silników asynchronicznych synchronizowanych (SAS) dużej mocy Study of the influence of drive parameters on synchronization process of high power synchronized induction motors Celem pracy jest wyznaczenie wpływu chwili załączenia napięcia wzbudzenia na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego silnika typu SAS dużej mocy. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu synchronizacji. Wyznaczenie wpływu zmiany momentu obciążenia i momentu bezwładności na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Praca ma charakter teoretycznoobliczeniowy (symulacje komputerowe). Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych

21 42 Układ rozruchu i wzbudzenia silnika asynchronicznego synchronizowanego (SAS) dużej mocy Start-up and field current control system for high power synchronized induction motor Celem pracy jest opracowanie układu rozruchu i wzbudzenia asynchronicznego silnika synchronizowanego dużej mocy. Zakres: Analiza wymagań stawianych tego typu układom. Analiza stosowanych rozwiązań układów regulacji prądu wzbudzenia maszyn synchronicznych i asynchronicznych synchronizowanych. Wybór metody i opracowanie układu. Symulacyjne sprawdzenie działania układu. Wnioski końcowe. Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych Analiza procesu utraty synchronizacji oraz procesu resynchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy Dobór regulatorów układu regulacji prądu wzbudzenia silników synchronicznych dużej mocy Analysis of process of loss as well as restoration of the synchronization in high power synchronous motors Selection of controllers for close-loop excitation current control system in high power synchronous motors Celem pracy jest wyznaczenie przyczyn oraz analiza przebiegu procesu utraty synchronizmu i ponownej synchronizacji silników synchronicznych dużej mocy. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego silnika synchronicznego dużej mocy o rozruchu asynchronicznym. Weryfikacja modelu na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu łagodnej synchronizacji. Wyznaczenie przyczyn oraz analiza wpływu czasu ich trwania na przebieg procesu utraty synchronizacji. Analiza procesu ponownej synchronizacji po przywróceniu znamionowych warunków pracy silnika. Wyznaczenie możliwości uzyskania łagodnej resynchronizacji silnika. Praca ma charakter teoretycznoobliczeniowy (symulacje komputerowe). Celem pracy jest wykazanie możliwości skrócenia czasu synchronizacji silnika synchronicznego przez sterowanie prądem wzbudzenia podczas tego procesu. Zakres: Budowa modelu polowego silnika synchronicznego dużej mocy w celu wyznaczenia parametrów do modelu obwodowego. Opracowanie obwodowego modelu obliczeniowego oraz jego weryfikacja na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Opracowanie zamkniętego układu regulacji prądu wzbudzenia. Dobór nastaw regulatorów w zależności od warunków pracy silnika. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe). Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Maszyn Elektrycznych

22 45 46 Wpływ układu sterowania prądem wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji jedno i dwubiegowego silnika synchronicznego dużej mocy Badanie wpływu warunków pracy na przebieg procesu synchronizacji dwubiegowych silników synchronicznych dużej mocy Influence of control system of excitation current on synchronization process in one- and two-speed high power synchronous motors Study of the influence of drive parameters on synchronization process of two-speed high power synchronous motors Celem pracy jest wykazanie możliwości zwiększenia skuteczności synchronizacji silnika synchronicznego przez odpowiednie sterowanie wartością prądu wzbudzenia, od chwili inicjacji procesu do chwili osiągnięcia prędkości synchronicznej. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego silnika synchronicznego dużej mocy o rozruchu asynchronicznym. Weryfikacja modelu na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu synchronizacji. Wyznaczenie metod oraz ich algorytmów zapewniających większą skuteczność procesu synchronizacji niż forsowanie prądu wzbudzenia. Analiza wpływu zmian warunków pracy silnika na skuteczność przyjętej metody synchronizacji. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe). Celem pracy jest wyznaczenie wpływu chwili załączenia napięcia wzbudzenia na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego dwubiegowego silnika synchronicznego dużej mocy o rozruchu asynchronicznym. Weryfikacja modelu na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu synchronizacji. Wyznaczenie wpływu zmiany momentu obciążenia, momentu bezwładności i stałej czasowej obwodu wzbudzenia na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe). Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Maszyn Elektrycznych

23 47 48 Synchronizacja jedno i dwubiegowych silników synchronicznych napięciem stałym i przemiennym Porównanie właściwości silnika synchronicznego typu LSPMSM pracującego przy połączeniu w gwiazdę oraz trójkąt Synchronization process of one- and two-speed synchronous motors trough ac and dc excitation voltage. The comparison of permanent magnet motor's parameters in delta and star connection Celem pracy jest wykazanie, że zastosowanie w obwodzie zasilania uzwojenia wzbudzenia silnika synchronicznego dużej mocy jednofazowego falownika napięcia typu MSI zapewnia wymaganą skuteczność procesu synchronizacji i umożliwia znaczne skrócenie jego czasu oraz łagodny przebieg stanów przejściowych. Zakres: Budowa modelu polowego silnika synchronicznego dużej mocy w celu wyznaczenia parametrów do modelu obwodowego. Opracowanie obwodowego modelu obliczeniowego oraz jego weryfikacja na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Wpływ klasycznej metody synchronizacji przez forsowanie prądu wzbudzenia na przebiegi dynamiczne i czas trwania procesu. Wykazanie wpływu zasilania uzwojenia wzbudzenia silnika synchronicznego napięciem przemiennym podczas rozruchu na przebieg procesu synchronizacji. Wykazanie wpływu kształtu i fazy napięcia na wyjściu falownika na skuteczność procesu synchronizacji. Porównanie zaproponowanej metody synchronizacji z metodą klasyczną dla różnych warunków pracy silnika. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe) Celem pracy jest zbadanie wpływu połączenia uzwojeń fazowych na właściwości silnika synchronicznego. W ramach pracy należy zbudować model polowo-obwodowy silnika a następnie dla różnych struktur magnetowodu wykonać obliczenia sprawdzające wpływ połączenia na parametry ekploatacyjne (współczynnik mocy, sprawność, prąd pobierany z sieci) Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zawilak Tomasz Dr inż. (05362) Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Maszyn Elektrycznych 49 Badania cieplne silnika indukcyjnego małej mocy Thermal testing of small power induction motor Celem pracy jest obliczeniowe oraz eksperymentalne wyznaczenie właściwości cieplnych silnika indukcyjnego małej mocy. W ramach pracy należy zbudować model obliczeniowy w programie Motor Cad, wyznaczyć rozkład temperaturowy a następnie zweryfikować eksperymentalnie uzyskane wyniki. Zawilak Tomasz Dr inż. (05362) Zakład Maszyn Elektrycznych

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Piotr KISIELEWSKI* silnik synchroniczny, magnesy trwałe silnik zasilany

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM Prace Naukowe Instytutu aszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i ateriały Nr 25 2005 napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe, silniki reluktancyjne,

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-MiNE1 Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS* maszyny elektryczne, silniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 83 Paweł Zalas, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO INFLUENCE

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 153 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP Table of Contents Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP 1 2 2 5 6 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl Energetyka elektryczna

Bardziej szczegółowo

AWARYJNE STANY PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH

AWARYJNE STANY PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS* maszyny elektryczne, silniki

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI Michał Majchrowicz *, Wiesław Jażdżyński ** OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI 1. WSTĘP Silniki reluktancyjne przełączalne ze względu na swoje liczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO BADANIA NAPĘDÓW

UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO BADANIA NAPĘDÓW Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1108 ELEKTRYKA, z. 123 2011 WOJCIECH BŁASIŃSKI, ZBIGNIEW NOWACKI Politechnika Łódzka Instytut Automatyki UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 60 Politechniki Wrocławskiej Nr 60 Studia i Materiały Nr 27 2007 Stanisław AZAREWICZ *, Marcin GRYS ** Napęd elektryczny, sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr /9 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA PART WINDING STARTING

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne II Electrical Machines II. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy Polski Semestr V

Maszyny Elektryczne II Electrical Machines II. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH PRZEZ ZMIANĘ KIERUNKU PRZEPŁYWU PRĄDU WZBUDZENIA

SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH PRZEZ ZMIANĘ KIERUNKU PRZEPŁYWU PRĄDU WZBUDZENIA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 maszyny elektryczne, silniki synchroniczne dwubiegowe, synchronizacja,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr /1 (1) 1 Ludwik Antal, Paweł Zalas Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: wszystkie Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MASZYNY I NAPĘD ELEKTRYCZNY Electric Machinery and Drive Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM ` Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 145 Maciej Gwoździewicz Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI.

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. Dla ćwiczeń symulacyjnych podane są tylko wymagania teoretyczne. Programy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych

Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych Roman Miksiewicz 1. Wstęp Jako indukcyjne generatory wiatrowe stosowane są zarówno maszyny klatkowe, jak i pierścieniowe. Szczególnie dla elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/8 9 Paweł Dybowski, Wacław Orlewski Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE RESEARCH

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO

MODELOWANIE SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 maszyny elektryczne, magnesy trwałe, silniki komutatorowe, zasilanie

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres projektu dyplomowego

Cel i zakres projektu dyplomowego TEMATY INŻYNIERSKICH PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak.2012/2013 KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA System studiów: NIESTACJONARNY Stopień studiów: I stopnia Nr Numer albumu dyplomanta m Temat projektu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne silniki elektryczne prądu przemiennego

Energooszczędne silniki elektryczne prądu przemiennego prof. dr hab. inż. JAN ZAWILAK Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechnika Wrocławska Energooszczędne silniki elektryczne prądu przemiennego W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne Specjalne Special Electrical Machines. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Maszyny Elektryczne Specjalne Special Electrical Machines. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Maszyny Elektryczne

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 70 Politechniki Wrocławskiej Nr 70 Studia i Materiały Nr 34 2014 Agata PIESIEWICZ, Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Paweł ZALAS* jednofazowy silnik

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Silnik synchroniczny,rozruch bezpośredni, magnesy trwałe modelowanie polowo-obwodowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 59 Politechniki Wrocławskiej Nr 59 Studia i Materiały Nr 26 26 Maciej ANTAL *, Ludwik ANTAL *, Jan ZAWILAKF Silnik indukcyjny, pomiary,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr VII

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr VII KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Napęd i

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Maszyny elektryczne

Semestr letni Maszyny elektryczne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Program zajęć:

Cel zajęć: Program zajęć: KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA I stopień NAZWA PRZEDMIOTU: NAPĘD ELEKTRYCZNY (dzienne: 30h - wykład, 0h - ćwiczenia rachunkowe, 30h - laboratorium) Semestr: W Ć L P S VI 2 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. KONSTRUKCJA I PARAMETRY

JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. KONSTRUKCJA I PARAMETRY Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Maciej GWOŹDZIEWICZ* Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 167 Henryk Banach Politechnika Lubelska, Lublin WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ POWER

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013. Elektrotechnika I stopień Ogólnoakademicki stacjonarne

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013. Elektrotechnika I stopień Ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Napęd elektryczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P 40 Wirujące pole magnetyczne Moment synchroniczny Moment asynchroniczny Charakterystyka silnika synchronicznego Charakterystyka silnika asynchronicznego Silnik klatkowy Silnik indukcyjny jednofazowy Moment

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Daniel KLEJNA* Radosław KOŁACIŃSKI** Marek PALUSZCZAK*** Grzegorz TWARDOSZ**** KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo