TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013"

Transkrypt

1 KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA System studiów: NIESTACJONARNY Stopień studiów: II stopnia Specjalność: IEL TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013 Nr Numer albumu dyplomanta Temat pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej w jęz. angielskim Cel i zakres pracy Promotor Konsultant Zakład naukowodydaktyczny Instytut 1 Internetowy kurs Metody i Procedury Numeryczne The Internet Course Numerical Methods and Procedures Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym. Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej

2 2 Intemetowy kurs - Systemy Inteligentnego Przetwarzania The Internet Course - Intelligent Processing Systems Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej 3 System Zdalnego Nadzoru Nauczania w układach sterowania i identyfikacji obiektów klient-serwer. System Supervision Remote Teaching in the arrangements of steering and the identification of objects the client-server Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej

3 4 Projektowanie kursów multimedialnych zgodnych ze standardem SCORM. Projecting the courses of the multimedia peaceable with the standard SCORM Opracowanie wielowariantowych systemów wspomagających procesy dydaktyczne w kształceniu na odległość. Priorytetowe dla Wydziału uruchomienie działań w ramach szerokiego spektrum zasobów dla systemu e-learningu obejmuje m.in.: koncepcje internetowych kursów multimedialnych (LCMS, CMS, AS), zdalnych wykładów, multimedialnych materiałów wspomagających (Flash, Authorware), laboratoriów wirtualnych, komunikacji i zarządzania (SCORM), eksperymentalnych kursów dydaktycznych oraz materiałów wspomagających. Osoby podejmujące się opracowania wybranego tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu logiki matematycznej (teorii modeli), teorii informatyki oraz programowania strukturalnego i obiektowych (np: Delphi, C++, Java, Javascript, PHP). Wskazana jest także znajomość systemów operacyjnych UNIX (Linux) w zakresie podstawowym Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Woźny Leszek Dr inż. (05131) Elektrotechniki Teoretycznej 5 System transmisji i numerycznej korekcji danych pomiarowych Transmission system and numerical correction of measurement data Opracowanie aplikacji komputerowej w wybranym języku programowania (C, C++, Visaual Basic, Delphi, lub innych) umożliwiającej akwizycję danych w trybie teletransmisji poprzez sieć Internetową. Osoby podejmujące się opracowania tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności z zakresu programowania.. Jednym z efektów dydaktycznych projektu jest poznanie zaawansowanych elementów programowania z zakresu komunikacji wykorzystywanego m.in. w systemach sterowania i monitorowania instalacji przemysłowych. Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Rezmer Jacek Dr inż. (05120) Elektrotechniki Teoretycznej

4 6 Wielofunkcyjne systemy programowania zdarzeń technicznych Multi technical event programming systems Opracowanie sieciowej aplikacji komputerowej w wybranym języku programowania (C, C++, Visaual Basic, Delphi, lub innych) umożliwiającej modelowanie charakterystycznych zdarzeń z zakresu elektroenergetyki (np. przepięć, zapadów napięcia, zwarć, itp). Osoby podejmujące się opracowania tematu powinny posiadać poszerzone zainteresowania i umiejętności programowania komputerów. Jednym z efektów dydaktycznych projektu jest poznanie zaawansowanych elementów programowania z zakresu analizy danych i sterowania Szymańda Jarosław Dr inż. (05126) Sikorski Tomasz Dr inż. (05141) Elektrotechniki Teoretycznej 7 Diagnostyka stanu izolacji maszyn elektrycznych Insulation Diagnostics of rotating electrical machines Celem pracy jest wykonanie pomiarów wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycznych cewek produkowanych przez Dolnośląską Fabrykę Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu Chrzan Krystian Dr inż. (05101) Wysokich Napięć 8 Transfer bardzo dużych rezystancji ( )TΩ High value resistance transfer ( )TΩ Celem pracy jest udoskonalenie transferu bardzo dużych rezystancji ( )TΩ wykorzystywanego do wzorcowania wysokoomowych rezystorów wzorcowych w stosunku 1:10 i 1:100. Zakres pracy obejmuje analizę czynników mających wpływ na dokładność transferu, badania dotychczasowego rozwiązania konstrukcyjnego, dokonanie odpowiednich zmian konstrukcyjnych i zbadanie ich wpływu na dokładność transferu. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Krawczyk Krystian Dr inż. (05157) Elektrotechnologii

5 9 Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne w rozległych sieciach ciepłowniczych Disturbed measurementcontrol systems in heat distribution network Celem pracy jest opracowanie koncepcji rozproszonego systemu pomiarowo-kontrolnego dla przykładowej rozległej sieci ciepłowniczej. Zakres pracy obejmuje analizę możliwości realizacji rozproszonego systemu i opracowanie koncepcji takiego systemu dla rozległych sieci ciepłowniczych. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Elektrotechnologii 10 Inteligentne czujniki w rozproszonych systemach pomiarowych rozległych sieci ciepłowniczych Smart sensors in disturbed measurement systems in heat distribution network Celem pracy jest wytypowanie inteligentnych czujników do pracy w inteligentnych systemach pomiarowych sieci ciepłowniczych. Zakres pracy obejmuje analizę czujników inteligentnych pod kątem ich przydatności w rozproszonych systemach pomiarowych rozległych sieci ciepłowniczych oraz dobór tych czujników dla przykładowego systemu. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Elektrotechnologii

6 11 Procedury wzorcowania elektrycznych przyrządów pomiarowych w laboratorium akredytowanym Calibration procedures of the electric measuring instruments in accredited laboratory Celem pracy jest przygotowanie laboratorium wzorcowania elektrycznych przyrządów pomiarowych do akredytacji. Zakres pracy obejmuje analizę wymagań akredytacyjnych, ocenę istniejących procedur wzorcowania, ich korekta i uzupełnienie oraz wykonanie badań testujących wzorcowania według tych procedur. Efektem końcowym będą wnioski dotyczące poprawności tych procedur. Lisowski Michał Prof. dr hab. inż. (05136) Krawczyk Krystian Dr inż. (05157) Elektrotechnologii 12 Badanie rozkładu ładunku przestrzennego metodą elektrycznie stymulowanej fali akustycznej w nanokompozytach elektretowych Investigation of space charge distribution in electret nanocomposites by application of electrically stimulated acoustic wave method Celem pracy jest określenie rozkładu ładunku przestrzennego w nanokompozytach elektretowych, w zależności od warunków ich elektryzacji, przy zastosowaniu metody elektrycznie stymulowanej fali akustycznej (ESAW). Zakres pracy obejmuje również wykonanie materiałów kompozytowych. Kisiel Anna Dr inż. (05107) Żyłka Paweł Dr inż. (05134) Elektrotechnologii

7 13 Badanie właściwości elektrycznych tkanin antystatycznych Investigation of electrical properties of antistatic fabrics Tematem pracy są badania rozkładu potencjału oraz szybkości jego zaniku na wybranych tkaninach antystatycznych z przeplotem przewodzącym lub półprzewodzącym. Celem pracy ma być ocena maksymalnej energii jaka może być zmagazynowana w polu elektrycznym występującym w obszarze wspomnianej tkaniny w powiązaniu z jej właściwościami elektrycznymi Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Czapka Tomasz Mgr inż. (05158) Elektrotechnologii 14 Badanie zjawiska wyładowań elektrycznych z powierzchni dielektryków stałych Investigation of electrical discharges from the surface of solid dielectrics Tematem pracy są badania rozkładu potencjału na wybranych warstwach dielektrycznych poddanych próbie wyładowania według standardu PN-EN Celem pracy ma być ocena maksymalnej energii jaka może być uwolniona podczas wyładowania z powierzchni dielektryka dla różnych warunków wyładowań oraz właściwości elektrycznych materiału próbki Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Czapka Tomasz Mgr inż. (05158) Elektrotechnologii 15 Badania rozkładu potencjału na modelu izolatora poddanym działaniu silnych pól stałych Measurements of potential distribution on the model of an insulator subjected to high dc fields Tematem pracy są badania rozkładu potencjału oraz ładunku na modelach izolatorów poddanych wstępnej elektryzacji oraz działaniu wysokiego napięcia stałego, włącznie z przeskokiem. Celem pracy ma być ocena wpływu ładunku zgromadzonego na izolatorze na napięcie przeskoku przy napięciu stałym oraz impulsowym Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Elektrotechnologii

8 16 Badanie właściwości piezoelektrycznych niejednorodnych struktur dielektrycznych Investigation of piezoelectric properties of non-uniform dielectric structures Tematem pracy są badania właściwości struktur dielektrycznych typu sandwich, zawierających warstwę włókniny, wykazującej dobre właściwości elektretowe. Celem pracy ma być wytworzenie, aktywacja struktur oraz ocena wpływu struktury włókniny (gramatury, średnicy włókna, warunków aktywacji-formowania) na właściwości piezoelektryczne całej struktury Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Kisiel Anna Dr inż. (05107) Elektrotechnologii 17 Badanie wpływu obróbki plazmą nie termiczną na właściwości biologiczne ziarna siewnego Investigation of nonthermal plasma treatment on biological properties of corn Tematem pracy jest obróbka zimną plazmą powierzchni ziarna siewnego. Praca obejmuje wykonanie laboratoryjnego modelu reaktora plazmowego, przeznaczonego do obróbki ziarna, wykonanie badań elektrycznych właściwości ziarna oraz napełnionego ziarnem reaktora jak również przygotowania próbek ziarna do badań biologicznych. Celem pracy jest ocena skuteczności obróbki plazmą w zakresie niszczenia drobnoustrojów występujących na powierzchni ziarna. Badania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Czapka Tomasz Mgr inż. (05158) Elektrotechnologii 18 Badania natężenia pola elektrycznego oraz prądu globalnego w otoczeniu rozległych powierzchni uziemionych Investigation of electric al field intensity and global current den sity in the vicinity of large earthed surfaces Tematem pracy są pomiary ciągłe natężenia pola elektrycznego oraz prądu globalnego w warunkach miejskich. Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania obu rodzajów badań do oceny konduktywności atmosfery jak również do oceny poziomu zaburzeń wynikających ze zmian spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznych czynników (aktywność słoneczna, inne, prowadzące do zmian w gęstością jonów w powietrzu bądź natężenia pola) Kacprzyk Ryszard Dr hab. inż. (05106) Elektrotechnologii

9 19 Ekonomiczny rozdział obciążeń w elektrowniach cieplnych The economic distribution of loadings in power stations Eksploatacja urządzeń wytwórczych powinna być tak prowadzona aby przy znanym składzie urządzeń otrzymać najniższe koszty wytwarzania. Celem pracy jest przedstawienie na wybranym przykładzie ekonomiczny rozdział obciążeń urządzeń pracujących równolegle Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) ZSS I-8 20 Efektywność techniczna i ekonomiczna elektrowni cieplnych opalanych biomasą Technical and economic efficiency of thermal power plants fired with biomass Biomasa charakteryzuje się stosunkowo niską wartością opalową i wysoką objetością w odniesieniu do jednostki ciężaru, ma to wpływ na na ekonomiczny zasięg pozyskiwania biomasy (koszty transportu). Zmniejszenie objętości biomasy przez sprasowanie wymaga okreslonego nakładu energii. Celem pracy jest analiza techniczna i ekonomiczna elektrowni cieplnej z punktu widzenia sposobu pozyskiwania dla niej biomasy Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) ZSS I-8

10 21 Zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną Electrical energy management Należy odpowiedzieć na pytanie co to jest zarządzanie energią, jaki jest cel tych działań. Przeanalizować możliwe do zastosowania programy efektywności zużycia końcowego energii, dokonać przeglądu regulacji prawnych krajowych i unijnych dotyczących tych zagadnień. Wilczyński Artur Prof. dr hab. inż. (05254) Wojciechowski Henryk Dr inż. (05257) ZSS I-8 22 Prądnica z magnesami trwałymi do elektrowni wiatrowej małej mocy Low power permanent magnet generator for wind power plant Celem pracy jest wyznaczenie parametrów ruchowych prądnicy z magnesami trwałymi przeznaczonej do elektrowni wiatrowej małej mocy. Obliczenia będą realizowane za pomocą posiadanego przez Instytut oprogramowania. Dudzikowski Ignacy Dr hab. inż. (05306) Zakład Maszyn Elektrycznych 23 Porównanie właściwości magnetycznych magnetycznie miękkich kompozytów proszkowych w przemiennym i wirującym polu magnetycznym Comparison of magnetic properties on oscillating and rotational fields of soft magnetic composites Cel: poznanie technik pomiarowych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich. Zakres: przeanalizowanie pomiarów własciwości magnetycznych w przemiennym oraz wirującym polu magnetycznym. Uruchomienie komputerowego systemu do pomiarów właśc Janta Tomasz Dr inż. (05311) Zakład Maszyn Elektrycznych 24 Zastosowanie algorytmu wykorzystującego LRSI (Local Relative Sensitivity Index) do optymalizacji struktury neuronowych estymatorów zmiennych stanu napędu elektrycznego z połączeniem sprężystym Application of algorithm based on LRSI (Local Relative Sensitivity Index) for optimisation of structure of neural state variables estimators of electrical drive with elastic joint Niniejsza praca dyplomowa powinna zawierać dokładną analizę literatury dotyczącej optymalizacji struktury sieci neuronowych. Badania będą się koncentrowały na algorytmie wstecznej propagacji błędu oraz usuwaniu wag sieci w oparciu o współczynnik LRSI. W z Kamiński Marcin Mgr inż. (05373) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki

11 25 Modelowanie układów sieciowych z wykorzystaniem programu do symulowania pracy systemu Modeling network systems with program for Power system work simulation Opis programów do modelowania pracy systemu. Przyjęcie układu sieci, który będzie zamodelowany. Opracowanie modelu układu sieci SN w programie Power Factory. Sprawdzenie poprawności działania zamodelowanego układu. Praca teoretyczno-obliczeniowa Karolewski Bogusław Dr hab. inż. (05314) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki 26 Przyłączanie farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej Connection of the wind farm to the electricity grid Przegląd literatury na temat elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych. Problemy związane z przyłączaniem elektrowni do sieci. Wybór układu farmy wiatrowej oraz układu sieci, do którego jest ona podłączona. Symulacja pracy farmy w stanie ustalonym i nieustalonym. Praca teoretyczno-obliczeniowa Karolewski Bogusław Dr hab. inż. (05314) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

12 27 Modelowanie rozruchu przenośnika taśmowego Modelling of starting of the belt conveyor Opis układów napędowych przenośnika. Skompletowanie układu równań opisujących urządzenie. Napisanie programu symulacyjnego. Przyjęcie wartości danych. Uruchomienie obliczeń. Wykonanie obliczeń wybranych wariantów przebiegów rozruchowych przenośnika. Opracowanie wniosków dotyczących optymalizowania modelu i programu. Praca teoretyczno-obliczeniowa Karolewski Bogusław Dr hab. inż. (05314) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 28 Wyznaczanie strat mocy w obwodzie magnetycznym jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Evaluation of iron losses in the magnetic core of the single-phase capacitor induction motor. Praca polega na symulacyjnym wyznaczeniu strat mocy w rdzeniu silnika w stanie pracy ustalonej. Opracowany przez dyplomanta 2D model polowy jednofazowego silnika indukcyjnego z kondensatorem posłuży do wyznaczenia rozkładu indukcji magnetycznej w przekro Makowski Krzysztof Dr hab. inż. (05329) Zakład Maszyn Elektrycznych 29 Wyznaczanie parametrów jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym Evaluation of parameters of the single-phase capacitor induction motor. Praca polega na numerycznym wyznaczaniu parametrów schematu zastepczego silnika za pomocą modelu polowoobwodowego jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym przy wykorzystaniu programu Flux 2D. Budowa dwuwymiarowego mod Makowski Krzysztof Dr hab. inż. (05329) Zakład Maszyn Elektrycznych

13 30 Problemy konstrukcyjne dwurdzeniowego indukcyjnego dzielnika wysokiego napięcia Construction problems of inductive higd - voltage divider Przegląd literaturowy indukcyjnych dzielników na wysokie napięcie 1 kv. Na podstawie wniosków wynikających z krytycznego przegladu literaturowego zaprojektowac i wykonać indukcyjny dzielnik na wysokie napięcie. Wyznaczenie właściwości metrologicznych dzielnika indukcyjnego. Nawrocki Zdzisław Dr hab. inż. (05332) Przyrządów i Systemów Pomiarowych 31 Metodyka wyznaczania właściwości metrologicznych indukcyjnego dzielnika wysokiego napięcia Determination metrological properties of method inductive highvoltage divider Przegląd literaturowy indukcyjnych dzielników napięcia ze szczególnym uwzględnianiem procedur wyznaczania ich właściwości metrologicznych indukcyjnego dzielnika wysokiego napięcia oraz pomoc przy wykonaniu modelu dzielnika. Wyznaczenie właściwości metrologicznych dzielnika indukcyjnego oraz określenie jego parametrów jako wzorcowego przetwornika napięcia. Nawrocki Zdzisław Dr hab. inż. (05332) Przyrządów i Systemów Pomiarowych

14 32 Analiza i sterowanie generatorem indukcyjnym z podwójnym uzwojeniem stojana Analysis and control of nduction generator with dual stator winding Cel pracy obejmuje przeprowadzenie analizy i badań metod sterowania generatorem indukcyjnym z podwójnym uzwojeniem stojana. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu matematycznego generatora indukcyjnego z podwójnym uzwojeniem stojana, modeli układów Pieńkowski Krzysztof Dr hab. inż. (05339) Jakubowski Błażej Mgr inż. (05381) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

15 33 Analiza i sterowanie generatorem indukcyjnym z przekształtnikowym układem typu STATCOM Analysis and control of nduction generator with STATCOM converter Cel pracy obejmuje przeprowadzenie analizy i badań metod sterowania generatorem indukcyjnym z przekształtnikowym układem wzbudzenia STATCOM. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu matematycznego generatora indukcyjnego z układem STATCOM, modeli układów sterowania, programów do symulacji i wykonanie badań symulacyjnych Pieńkowski Krzysztof Dr hab. inż. (05339) Jakubowski Błażej Mgr inż. (05381) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

16 34 Analiza i sterowanie generatorem indukcyjnym z przekształtnikiem wielopoziomowym Analysis and control of nduction generator with multilevel converter Cel pracy obejmuje przeprowadzenie analizy i badań metod sterowania generatorem indukcyjnym z przekształtnikiem wielopoziomowym. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu matematycznego generatora indukcyjnego z przekształtnikiem wielopoziomowym, modeli układów sterowania, programów do symulacji i wykonanie badań symulacyjnych Pieńkowski Krzysztof Dr hab. inż. (05339) Jakubowski Błażej Mgr inż. (05381) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 35 Cyfrowy pomiar mocy i energii elektrycznej Digital measurement of power and energy Projekt i wykonanie układu (na bazie AD7755) do celów dydaktycznych. Propozycja stanowiska labotaroryjnego, przeprowadzenie zadanych badań, analiza metrologiczna - układ jednofazowy (z wnioskami dla układu 3 faz.) Podlejski Krzysztof Dr inż. (05340) Przyrządów i Systemów Pomiarowych

17 36 Oprogramowanie karty pomiarowej w LabVIEW DAQ use in LabVIEW Oprogramowanie karty USB 6008 lub innej dla celów dydaktycznych (przykład pomiarowo-kontrolny) Podlejski Krzysztof Dr inż. (05340) Przyrządów i Systemów Pomiarowych 37 Dynamika maszyny wyciągowej Dynaic states of drive systems of mine hoisting machine Opracowanie i symulacja układu napędowego maszyny wyciągowej. Zakres: analiza rozwiązań tego typu układów, dobór układu napędowego, opracowanie jego algorytmu pracy, symulacja układ (rozruch, jazda ustalona i zatrzymanie), opracowanie wniosków projektowych, wyników badań i wniosków końcowych. Praca ma charakter eksperymentalny Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

18 38 Analiza pracy silnika pierścieniowego jako synchronicznego w napędzie młyna kulowego Analysis of slip-ring induction motor during synchronous work in the drive of ball mill Opracowanie i symulacja rozpatrywanego układu napędowego. Zakres: analiza rozwiązań, dobór układu napędowego, opracowanie jego algorytmu pracy, opracowanie modelu matematycznego, symulacja układu(rozruch, synchronizacja),opracowanie wniosków projektowych i końcowych. Praca ma charakter eksperymentalny. Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

19 39 Dynamika napędów dużej mocy prądu przemienngo Dynamic states of large power AC drive systems Opracowanie i symulacja wybranego napędu AC dużej mocy. Zakres: analiza rozwiązań tego typu napędów(regulowanych i nie regulowanych), wybór konkretnego układu i jego symulacja, opracowanie wniosków projektowych i końcowych. Praca ma charaker eksperymentalny Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

20 40 Dynamika napędu tambura papierniczego Dynamic states of drive system of paper tambur Opracowanie i symulacja rozpatrywanego układu napędowego. Zakres: analiza rozwiązań, dobór układu napędowego( regulacja częstotliwościowa), algorytm pracy, model matematyczny, symulacja(rozruch, hamowanie, stany awaryjne), wnioski projektowe i końcowe. Praca ma charakter eksperymentalny Zalas Adam Dr inż. (05349) Zakład Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 41 Badanie wpływu warunków pracy na przebieg procesu synchronizacji silników asynchronicznych synchronizowanych (SAS) dużej mocy Study of the influence of drive parameters on synchronization process of high power synchronized induction motors Celem pracy jest wyznaczenie wpływu chwili załączenia napięcia wzbudzenia na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego silnika typu SAS dużej mocy. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu synchronizacji. Wyznaczenie wpływu zmiany momentu obciążenia i momentu bezwładności na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Praca ma charakter teoretycznoobliczeniowy (symulacje komputerowe). Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych

21 42 Układ rozruchu i wzbudzenia silnika asynchronicznego synchronizowanego (SAS) dużej mocy Start-up and field current control system for high power synchronized induction motor Celem pracy jest opracowanie układu rozruchu i wzbudzenia asynchronicznego silnika synchronizowanego dużej mocy. Zakres: Analiza wymagań stawianych tego typu układom. Analiza stosowanych rozwiązań układów regulacji prądu wzbudzenia maszyn synchronicznych i asynchronicznych synchronizowanych. Wybór metody i opracowanie układu. Symulacyjne sprawdzenie działania układu. Wnioski końcowe. Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych Analiza procesu utraty synchronizacji oraz procesu resynchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy Dobór regulatorów układu regulacji prądu wzbudzenia silników synchronicznych dużej mocy Analysis of process of loss as well as restoration of the synchronization in high power synchronous motors Selection of controllers for close-loop excitation current control system in high power synchronous motors Celem pracy jest wyznaczenie przyczyn oraz analiza przebiegu procesu utraty synchronizmu i ponownej synchronizacji silników synchronicznych dużej mocy. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego silnika synchronicznego dużej mocy o rozruchu asynchronicznym. Weryfikacja modelu na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu łagodnej synchronizacji. Wyznaczenie przyczyn oraz analiza wpływu czasu ich trwania na przebieg procesu utraty synchronizacji. Analiza procesu ponownej synchronizacji po przywróceniu znamionowych warunków pracy silnika. Wyznaczenie możliwości uzyskania łagodnej resynchronizacji silnika. Praca ma charakter teoretycznoobliczeniowy (symulacje komputerowe). Celem pracy jest wykazanie możliwości skrócenia czasu synchronizacji silnika synchronicznego przez sterowanie prądem wzbudzenia podczas tego procesu. Zakres: Budowa modelu polowego silnika synchronicznego dużej mocy w celu wyznaczenia parametrów do modelu obwodowego. Opracowanie obwodowego modelu obliczeniowego oraz jego weryfikacja na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Opracowanie zamkniętego układu regulacji prądu wzbudzenia. Dobór nastaw regulatorów w zależności od warunków pracy silnika. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe). Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Maszyn Elektrycznych

22 45 46 Wpływ układu sterowania prądem wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji jedno i dwubiegowego silnika synchronicznego dużej mocy Badanie wpływu warunków pracy na przebieg procesu synchronizacji dwubiegowych silników synchronicznych dużej mocy Influence of control system of excitation current on synchronization process in one- and two-speed high power synchronous motors Study of the influence of drive parameters on synchronization process of two-speed high power synchronous motors Celem pracy jest wykazanie możliwości zwiększenia skuteczności synchronizacji silnika synchronicznego przez odpowiednie sterowanie wartością prądu wzbudzenia, od chwili inicjacji procesu do chwili osiągnięcia prędkości synchronicznej. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego silnika synchronicznego dużej mocy o rozruchu asynchronicznym. Weryfikacja modelu na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu synchronizacji. Wyznaczenie metod oraz ich algorytmów zapewniających większą skuteczność procesu synchronizacji niż forsowanie prądu wzbudzenia. Analiza wpływu zmian warunków pracy silnika na skuteczność przyjętej metody synchronizacji. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe). Celem pracy jest wyznaczenie wpływu chwili załączenia napięcia wzbudzenia na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Zakres: Budowa modelu polowo-obwodowego dwubiegowego silnika synchronicznego dużej mocy o rozruchu asynchronicznym. Weryfikacja modelu na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Analiza pracy silnika w stanie asynchronicznym, synchronicznym oraz podczas procesu synchronizacji. Wyznaczenie wpływu zmiany momentu obciążenia, momentu bezwładności i stałej czasowej obwodu wzbudzenia na przebieg i skuteczność procesu synchronizacji. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe). Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Maszyn Elektrycznych

23 47 48 Synchronizacja jedno i dwubiegowych silników synchronicznych napięciem stałym i przemiennym Porównanie właściwości silnika synchronicznego typu LSPMSM pracującego przy połączeniu w gwiazdę oraz trójkąt Synchronization process of one- and two-speed synchronous motors trough ac and dc excitation voltage. The comparison of permanent magnet motor's parameters in delta and star connection Celem pracy jest wykazanie, że zastosowanie w obwodzie zasilania uzwojenia wzbudzenia silnika synchronicznego dużej mocy jednofazowego falownika napięcia typu MSI zapewnia wymaganą skuteczność procesu synchronizacji i umożliwia znaczne skrócenie jego czasu oraz łagodny przebieg stanów przejściowych. Zakres: Budowa modelu polowego silnika synchronicznego dużej mocy w celu wyznaczenia parametrów do modelu obwodowego. Opracowanie obwodowego modelu obliczeniowego oraz jego weryfikacja na podstawie pomiarów rzeczywistego silnika. Wpływ klasycznej metody synchronizacji przez forsowanie prądu wzbudzenia na przebiegi dynamiczne i czas trwania procesu. Wykazanie wpływu zasilania uzwojenia wzbudzenia silnika synchronicznego napięciem przemiennym podczas rozruchu na przebieg procesu synchronizacji. Wykazanie wpływu kształtu i fazy napięcia na wyjściu falownika na skuteczność procesu synchronizacji. Porównanie zaproponowanej metody synchronizacji z metodą klasyczną dla różnych warunków pracy silnika. Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowy (symulacje komputerowe) Celem pracy jest zbadanie wpływu połączenia uzwojeń fazowych na właściwości silnika synchronicznego. W ramach pracy należy zbudować model polowo-obwodowy silnika a następnie dla różnych struktur magnetowodu wykonać obliczenia sprawdzające wpływ połączenia na parametry ekploatacyjne (współczynnik mocy, sprawność, prąd pobierany z sieci) Zalas Paweł Dr inż. (05354) Zawilak Tomasz Dr inż. (05362) Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Maszyn Elektrycznych 49 Badania cieplne silnika indukcyjnego małej mocy Thermal testing of small power induction motor Celem pracy jest obliczeniowe oraz eksperymentalne wyznaczenie właściwości cieplnych silnika indukcyjnego małej mocy. W ramach pracy należy zbudować model obliczeniowy w programie Motor Cad, wyznaczyć rozkład temperaturowy a następnie zweryfikować eksperymentalnie uzyskane wyniki. Zawilak Tomasz Dr inż. (05362) Zakład Maszyn Elektrycznych

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMICZNA STANÓW CIEPLNYCH W SILNIKACH MAŁEJ MOCY

ANALIZA DYNAMICZNA STANÓW CIEPLNYCH W SILNIKACH MAŁEJ MOCY ELEKTRYKA 12 Zeszyt 2 (222) Rok LVIII Piotr MYNAREK, Marcin KOWOL Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Opolska ANALIZA DYNAMICZNA STANÓW CIEPLNYCH W SILNIKACH

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Doktoranckie WD 2012

Warsztaty Doktoranckie WD 2012 Warsztaty Doktoranckie WD 01 oraz letnia szkoła metod numerycznych Lublin 09 11 lipca 01 Autorem logo jest Student IMUZ Piotr Kukiełka Organizowane przez: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 1 Tadeusz Glinka, Kazimierz Zakrzewski Komitet Elektrotechniki PAN TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych

Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych Adam Biernat, Wojciech Urbański Współczesna metrologia w sposób jednoznaczny opierana jest na metodach wirtualizujących akt pomiaru. Zalety,

Bardziej szczegółowo

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/2012 (96) 125 Paweł Zalas, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO LOW POWER PERMANENT

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych

Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych Zbigniew Durzyński Instytut Pojazdów Szynowych TABOR Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych W artykule przedstawiono autorski pomysł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNY INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Andrzej Pawlak ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ promotor:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_6_1_849 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO. N N510 512440, pt.: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO. N N510 512440, pt.: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych Branżowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL al. Roździeńskiego 188 40-203 Katowice SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO N N510 512440, pt.: Silnik synchroniczny

Bardziej szczegółowo

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU SPIS TREŚCI T. BINKOWSKI: Nadmodulacja w falowniku napięcia sterowanym układem z modulatorami szerokości i fazy impulsu... 5 T. BINKOWSKI: The fuzzy logic system in voltage inverter control with a distortion

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr inż. Roman BARCZEWSKI Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji dr inż. Andrzej Zbrowski dr inż. Tomasz Samborski Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, Polska E-mail: andrzej.zbrowski@itee.radom.pl tomasz.samborski@itee.radom.pl

Bardziej szczegółowo