1 Zakładanie konta użytkownika Tworzenie i zarządzanie kursem Elementy kursu e learningowego...10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zakładanie konta użytkownika...3 2 Tworzenie i zarządzanie kursem...6 3 Elementy kursu e learningowego...10"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Zakładanie konta użytkownika Tworzenie i zarządzanie kursem Elementy kursu e learningowego Zasoby kursu Składowe kursu Quizy i pytania Jak utworzyć quiz Jak dodawać pytania do bazy a) Pytanie wielokrotnego wyboru b) Pytanie: krótka odpowiedź c) Pytanie: prawda/fałsz d) Pytanie numeryczne e) Pytanie obliczeniowe f) Pytanie szkic g) Pytanie: dopasuj odpowiedź h) Pytanie z załączonymi odpowiedziami (Cloze) Jak dodać pytania do quizu Ocenianie Warsztaty...31

2

3 1 Zakładanie konta użytkownika Platforma Moodle jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia i prowadzenia serwisów zdalnej edukacji czyli e-learningu. Posługiwanie się tym systemem będzie przedmiotem poniższego kursu. Aby korzystać z platformy Moodle, należy się na niej uprzednio zarejestrować. Wyjątkowo pewne strony i pliki mogą być dostępne dla osób niezarejestrowanych (występujących wtedy w roli gościa, ale jest to rzadko stosowany wyjątek. Zarejestrować się musi i nauczyciel, i student. Rejestracja jest podobna do rejestracji w dowolnym portalu. Najczęściej przy rejestracji rejestracji wymagany jest prawidłowy . Są też inne metody sprawdzania tożsamości użytkownika portalu np. serwer LDAP. Aby się zarejestrować, należy wejść na stronę główną platformy edukacyjnej Moodle, w prawym górnym rogu wybrać link Zaloguj się, w kolejnym oknie po prawej na dole nacisnąć klawisz Zacznij teraz od utworzenia nowego konta! Pokaże się następujący formularz: Wyjaśnienia do pól: - Dobrą praktyką jest budowanie nazwy użytkownika w formacie xyyyy. gdzie x jest pierwszą literą imienia, a yyyyy... jest nazwiskiem osoby zakładającej konto. W nazwie użytkownika nie należy używać polskich znaków diakrytycznych ani spacji. Może się zdarzyć, że nazwa użytkownika została już przez kogoś zajęta, wtedy można ją rozszerzyć o cyfrę np. jkowalski1, jkowalski2... Nazwa użytkownika - Dobre hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków oraz zawierać litery i cyfry. Jak w każdym systemie komputerowym, nazwę użytkownika i hasło podajemy przy każdym logowaniu Hasło Rozdział 1 Zakładanie konta użytkownika Strona 3

4 do serwisu. Hasło zna tylko użytkownik, a zapomnienie hasła wiąże się z kłopotami niezbędna jest wtedy ingerencja administratora. - Na podany w formularzu adres zostanie przesłane żądanie potwierdzenia. Jest to najprostsza metoda weryfikacji nowego użytkownika (dostęp do stron kursów może być później dodatkowo chroniony kluczem)1. Adres należy wpisać dwukrotnie identycznie i upewnić się, że jest prawidłowy. Z nowego konta nie da się korzystać dopóki nie zostanie odebrana wiadomość aktywacyjna. ten będzie później wykorzystywany do wysyłania ewentualnych wiadomości z forów, na które użytkownik się zapisze. Imię i Nazwisko zaleca się wpisać bezbłędnie, wielką literą, z powodów oczywistych. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć klawisz Utwórz moje nowe konto. Na podany zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna zawierająca link do serwisu. Należy kliknąć na ten link, w ten sposób dokona się potwierdzenia i aktywacji konta. Ukaże się strona potwierdzająca aktywację. Można od razu zalogować się do serwisu klikając na link Kursy. W ten sposób zarejestrowaliśmy się w serwisie, jednak aby oglądać materiały i w jakikolwiek sposób korzystać z serwisu, należy jeszcze zapisać się na odpowiedni kurs. Nauczyciele mogę być zapisani uprzednio przez administratora lub sami mogą tworzyć swoje kursy. Aby zapisać się na kurs, wystarczy kliknąć na jego nazwę na liście kursów; być może będzie konieczność podania hasła kursu (bez związku z hasłem użytkownika platformy!). Czasami jedynie autor kursu może zapisać studentów. Uwagi: Możliwość rejestracji przez powyższy formularz zależy od ustawień serwisu. Czasami konta tworzy tylko administrator platformy, czasami nie stosuje się maila potwierdzającego lub autentykacja wykonywana jest w oparciu o inny serwer. Również wygląd strony głównej jak i strony rejestracji może się różnić, w zależności od ustawień platformy i jej wersji. Dlatego proszę przygotować się na drobne różnice w wyglądzie i obsłudze serwisu na różnych serwerach i w różnych wersjach. Szczególnie problematyczną wydaje się kwestia spolszczenia interface'u. W każdej nowej wersji brakuje komunikatów w języku polskim lub bywa, że są one tłumaczone nieudolnie. Dlatego proszę wziąć pod uwagę, że przykłady w niniejszym skrypcie są przedstawione tak, jak wyglądają w wersji Moodle 1.9, która jest dość nowa, a przez to nie pozbawiona usterek. Zachęcamy jednocześnie do zapoznawania się z dokumentacją, przy czym godna polecenia jest dokumentacja anglojęzyczna na serwerze natomiast jej wersja polska pozostawia wiele do życzenia. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i sporządzania własnych notatek. 1 istnieją inne procedury weryfikacji, ale są rzadziej stosowane Rozdział 1 Zakładanie konta użytkownika Strona 4

5 2 Tworzenie i zarządzanie kursem Tworzenie nowego kursu jest zadaniem administratora. Możemy przyjrzeć się, jakie właściwości posiada każdy kurs. Będziemy je mogli potem zmieniać. Wyświetlamy je wybierając link Ustawienia z menu Administracja w kolumnie menu. Jak widać każdy kurs ma swoją nazwę, literowy skrót tej nazwy i streszczenie widoczne również na głównej stronie. Kurs może mieć określony ramy czasowe, od daty do daty. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymienione niżej właściwości i ich znaczenie: uwaga: to pole może być mylące. Oznacza, po ilu dniach student będzie automatycznie usunięty z kursu. Najlepiej pozostawić Nieograniczone i co semestr usuwać ręcznie lub ustawić okres trwania przedmiotu. Maksymalny rozmiar pliku studenci w ramach przedmiotu mogą wykonywać zadania i przesyłać wyniki w postaci pliku na serwer. To pole definiuje największy dopuszczalny rozmiar pliku, który może być przesłany przez studenta na serwer w ramach danego kursu. Należy tu pamiętać, że każdy ze studentów będzie miał prawo wysłać taki plik. Pomnożyć to należy jeszcze przez liczbę zadań, jakie mamy zamiar udostępnić. Sugeruje się zatem jak najmniejszy limit. Klucz dostępu do kursu klucz dostępu do kursu ma na celu uniemożliwienie udziału w kursie osobom niepożądanym. Jest to istotne, ponieważ na stronie kursu publikowane są dane osobowe uczestników jak i tak wrażliwe informacje, jak ich oceny. Klucz jest ciągiem liter lub cyfr, podobnie jak hasło. Jeżeli wypełnisz to pole kluczem, to studenci próbujący po raz pierwszy uzyskać dostęp zostaną poproszeni o wpisanie tego hasła. Po zapisaniu na kurs hasło nie będzie ponownie potrzebne. Okres zapisów Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, to każda osoba, która posiada konto w tym serwisie, będzie mogła zapisać się na Twój kurs po prostu wchodząc na stronę kursu. to pole ma ścisły związek z powyższym. Aby zachować prywatność ustaw na...nie jest dozwolone. Dostęp jako gość Dla zainteresowanych: Goście (osoby nie zarejestrowane w Moodle) mogą się zalogować używając przycisku Zaloguj się jako gość znajdującego się na stronie logowania. Opcja dostępu dla gości może być przydatna, jeżeli chcesz pokazać swoją pracę koledze albo aby studenci mogli zapoznać się z kursem zanim zdecydują się na niego zapisać. Masz do wyboru dwa sposoby dostępu dla gości: z kluczem dostępu lub bez. W pierwszym przypadku, goście będą musieli użyć aktualnego klucza dostępu każdorazowo, gdy będą się logować (w przeciwieństwie do studentów, którzy muszą to zrobić tylko raz). Dzięki temu możesz skutecznie ograniczać swoim gościom dostęp do kursów. Jeżeli zdecydujesz się dopuszczać gości bez klucza, nie chronisz treści kursu w ogóle - każda osoba będzie mogła bezpośrednio uzyskać dostęp do Twojego kursu i ściągnąć materiały. Rozdział 2 Tworzenie i zarządzanie kursem Strona 5

6 Rysunek 1: Ustawienia kursu 1 Rozdział 2 Tworzenie i zarządzanie kursem Strona 6

7 Rysunek 2: Ustawienia kursu 2 Ustawienia grup będą umówione później. Rozdział 2 Tworzenie i zarządzanie kursem Strona 7

8 Rysunek 3: Ustawienia kursu grupy Rozdział 2 Tworzenie i zarządzanie kursem Strona 8

9 3 Elementy kursu e-learningowego Utworzony kurs jest pusty. Zadaniem nauczyciela jest wypełnić go treścią. Platforma Moodle zawiera szeroki wybór elementów, które mogą być wykorzystane do zbudowania dowolnego kursu. Elementy te zwane są w dokumentacji aktywnościami, co jest niefortunnym tłumaczeniem z języka angielskiego. My w tym znaczeniu będziemy używać określenia elementy kursu. Elementy dzielone są na zasoby i składowe. Wymienimy je wszystkie i omówimy najbardziej przydatne. 3.1 Zasoby kursu Zasoby są prostymi elementami strony głównej kursu. Są to głównie: etykiety, linki, pliki, strony tekstowe, strony HTML. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane do serwera, można również bezpośrednio edytować strony HTML przy pomocy wbudowanego edytora wysiwyg. Aby umieścić na stronie jeden z wyżej wymienionych zasobów, aby studenci mogli go ściągać lub przeglądać, należy: przejść do trybu edycji w wybranym dziale rozwinąć listę Dodaj zasób i wybrać np. Link do pliku lub strony WWW w arkuszu Dodawanie nowego Zasobu wypełnić pole Nazwa to będzie treść linku na stronie przedmiotu, więc odpowiednie nazwy do wpisania to np.: Regulamin przedmiotu, Plan zajęć, Zbiór zadań, Przykład 8: użycie macierzy, Zadanie Rysunek 4: Dodawanie zasobu przygotowawcze do kolokwium, Zadanie domowe na 10 stycznia itp. W szczególności nie jest to nazwa pliku. wypełnić pozostałe pola, w szczególności przesłać na serwer plik przy pomocy klawisza Prześlij plik... nacisnąć klawisz Zapisz zmiany Rozdział 3 Elementy kursu e-learningowego Strona 9

10 3.2 Składowe kursu Składowe kursu są bardziej rozbudowanymi elementami kursu. Mamy do nich dostęp poprzez listę Dodaj składową. Należy zaznaczyć, że składowe szybko się rozwijają i są dodawane lub rozbudowywane, stąd ich wygląd, a nawet nazwy mogą się różnić z wersji na wersję. Dla nas najważniejszym elementem będzie oczywiście Quiz (test), ale interesujące i godne wspomnienia są również: forum, zadanie (zwane czasami z angielska assignment, czat, słownik pojęć, głosowanie. Rysunek 5: Dodawanie składowej Ankiety Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania. Czaty Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadzanie na żywo dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany sposób używania czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum. Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalających na zarządzanie i przeglądanie dyskusji czat. Fora Ten moduł może być bardzo przydatny. Może służyć do informowania studentów o terminach zajęć, zaliczeń, egzaminów lub niespodziewanych zmianach. Oczywiście możliwe są również dyskusje i wymiana doświadczeń na forach; funkcjonalność tego modułu jest powszechnie znana, a sposób użycia tego narzędzia zależy tylko do moderatora (wykładowcy). Fora umożliwiają ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą Rozdział 3 Elementy kursu e-learningowego Strona 10

11 być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom. Głosowania Działanie związane z przeprowadzeniem głosowania jest bardzo proste - prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań. Wyniki głosowania są automatycznie widoczne w trakcie lub po jego zakończeniu. Lekcja Lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego. Quizy Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen. Pakiety SCORM Pakiet SCORM jest zestawem treści stworzonym w oparciu o standard SCORM dla obiektów edukacyjnych. Pakiet ten może zawierać strony www, grafiki, skrypty JavaScript, prezentacje Flash i wszystko, co działa w przeglądarkach stron www. Moduł SCORM pozwala łatwo przesłać dowolny trzymający się standardów pakiet SCORM i zrobić z niego część kursu. Rozdział 3 Elementy kursu e-learningowego Strona 11

12 Słownik Pojęć Ten moduł umożliwia partycypantom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów. Słownik Pojęć umożliwia nauczycielom eksportowanie zawartości z jednego słownika pojęć do drugiego (głównego słownika pojęć) w ramach tego samego kursu. Moduł ten umożliwia również automatyczne wygenerowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu. Wiki Wiki jest platformą do grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej. "Wiki wiki" w języku Hawajskim oznacza "super szybki". Nazwa dobrze oddaje szybkość tworzenia, zmieniania, poprawiania i aktualizowania dokumentów za pomocą tego modułu. Zasada jest taka, że wszyscy mający prawo edycji mogą wprowadzać dowolne zmiany w dokumentach składających się na serwer wiki, ale zmiany te są odwracalne. Wszyscy, którzy mają dostęp do serwera wiki mogą czytać zawarte w nim pliki. Moduł ma opcje ograniczania czytania i edycji. Zadania Składowa Zadanie umożliwiają prowadzącemu określenie zadania, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen. Rozdział 3 Elementy kursu e-learningowego Strona 12

13 4 Quizy i pytania W systemie Moodle obowiązują następujące pojęcia podstawowe. W każdym kursie można umieścić wiele elementów ( aktywności ): pliki, linki, fora, zadania, jak również quizy. To, co popularnie nazywamy testem, w terminologii Moodle'a nazywa się quizem i tej nazwy będziemy konsekwentnie używać. Z każdym kursem związana jest też baza pytań, podzielonych na kategorie (które tworzy i modyfikuje nauczyciel). Gdy utworzymy quiz i ustawiamy mu odpowiednie atrybuty (o czym w poniższym rozdziale), jest on pusty. Następnym etapem powinno być wstawienie do niego pytań. Pytania mogą być wprowadzane w ramach tworzenia quizu lub przygotowane i wprowadzone do bazy wcześniej. Można również zaimportować pytania z pliku w jednym z popularnych formatów. Moodle umożliwia wprowadzanie pytań wielu typów: pytania wielokrotnego wyboru, na krótką odpowiedź, numeryczne itp. Wszystkie te typy omówimy osobno poniżej. 4.1 Jak utworzyć quiz Aby wstawić quiz należy: przejść do trybu edycji rozwinąć listę Dodaj składową, wybrać pozycję Quiz otworzy się strona Dodawanie nowego Quiz lub Trwa edycja Quiz 2 wypełnić formatkę pokazaną poniżej nacisnąć klawisz Save and return to course Jak widać, quiz ma określony czas widoczności na stronie, czas trwania próby rozwiązania, może działać w trybie egzaminu lub ćwiczenia, może wyświetlać informacje przydatne przy ćwiczeniu itp. 2 zależy to od wersji platformy, zawartość okna będzie taka sama Strona 13

14 Rysunek 6: Właściwości quizu 1 Strona 14

15 Rysunek 7: Właściwości quizu Jak dodawać pytania do bazy Aby dodać pytanie, należy: przejść do trybu edycji nacisnąć na nazwę Quizu (nie przechodzimy do edycji quizu ikoną Dokonaj zmian ani nie wybieramy klawisza Zmień Quiz, ponieważ pokazuje ponownie właściwości quizu) nacisnąć zakładkę Edytuj na stronie, która się pojawi, w jej części lewej pod tytułem Questions in this quiz widzimy nazwy pytań, jakie już zostały wybrane do tego quizu; po prawej pod tytułem Question bank mamy bazę pytań Strona 15

16 rozwiń i wybierz odpowiednią pozycję z listy Utwórz nowe pytanie W tym punkcie zatrzymujemy się, ponieważ mamy wiele typów pytań, których wprowadzanie nieco się różni. Poszczególne plansze odpowiadające typom omówimy w kolejnych podrozdziałach osobno. Wszystkie typy pytań mają podstawowe właściwości wspólne: Kategoria, do której pytanie należy Nazwa pytania widoczna tylko dla nauczyciela, powinna ułatwiać orientację w bazie i wybieranie pytania do quizu treść pytania Question text Grafika do wyświetlenia Domyślna ocena za pytanie nowość: każde pytanie może być ilustrowane obrazkiem3 liczba punktów, jaką przysługuje za poprawna odpowiedź, musi być całkowita będzie omówiony później Mnożnik kary General feedback ogólny komunikat wyświetlany, gdy student udzieli odpowiedzi, niezależny od udzielonej odpowiedzi Istnieją też pola informacji zwrotnej, wyświetlanej w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, odpowiedzi częściowo poprawnej, niepoprawnej itp. 4.2.a) Pytanie wielokrotnego wyboru W tym typie pytania występują następujące właściwości: One or multiple answers wybieramy, czy tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, czy więcej czy propozycje mają być każdorazowo dowolnie przemieszane Shuffle the choices Number the choices czy i jak propozycje mają być numerowane 3 obrazek należy uprzednio załadować na serwer przy pomocy menu Pliki Strona 16

17 Rysunek 8: Pytanie wielokrotnego wyboru Następnie podajemy (prawie) dowolną ilość propozycji odpowiedzi. Wypełniamy tyle ramek Choice i, ile propozycji do wyboru chcemy wyświetlić. W każdej z nich określamy: Odpowiedź Ocena informacja treść propozycji do wyboru wartość punktowa tej odpowiedzi, wyrażana w %; jedyna odpowiedź poprawna powinna mieć wartość 100%; gdy mamy więcej poprawnych ich suma musi wynosić 100%; odpowiedzi niepoprawne mogą mieć wartość ujemną, wtedy zabezpieczamy się przed sytuacją, w której student na wszelki wypadek zaznaczy wszystkie odpowiedzi, ponieważ wartości ujemne odejmowane są od wyniku4 komunikat wyświetlany studentowi, gdy udzieli on już odpowiedzi. Jest on związany z wybraną odpowiedzią, zatem można tam umieścić komunikat pozytywny (pochwałę) lub negatywny wskazówkę, co było źle lub gdzie szukać brakującej wiedzy zwrotna Na końcu należy nacisnąć Zapisz zmiany. 4.2.b) Pytanie: krótka odpowiedź 4 system sprawdza poprawność przydzielenia ocen i wymusza ww. warunki Strona 17

18 Rysunek 9: Pytanie: krótka odpowiedź W tym typie pytania występują następujące właściwości: Uwzględnianie wielkości liter w tym typie pytania student sam wpisuje w odpowiednie pole swoją odpowiedź. Najczęściej jest to pewna nazwa lub wyraz. Dlatego też rozróżnianie wielkości liter ma znaczenie. Następnie musimy wypełnić co najmniej jedną ramkę odpowiedzi (Answer 1), przy czym: treść odpowiedzi, której się spodziewamy (w jednoznacznym pytaniu wystarczy określić jedną odpowiedź prawidłową) Ocena wartość punktowa tej odpowiedzi, wyrażana w %; jedna z odpowiedzi powinna mieć wartość 100%; najczęściej jest to jedyna poprawna, aczkolwiek możemy ich zdefiniować więcej, w tym częściowo poprawne, dające wynik poniżej 100%. Tu z oczywistych względów nie ma warunku, aby suma poprawnych wynosiła 100%. Oceny ujemne nie istnieją. informacja zwrotna jw. Odpowiedź 4.2.c) Pytanie: prawda/fałsz Strona 18

19 Rysunek 10: Pytanie: prawda/fałsz Ten typ pytania jest słabo spolszczony. Aby go wprowadzić, na liście pytań wybieramy pozycję True/False. Student na stronie będzie widział treść pytania oraz dwa pola wyboru (radio buttons): prawda i fałsz. Jego zadaniem jest wybór jednego z nich (nie ma możliwości wybrać obu, bo to radio buttons). W tym typie pytania występują następujące właściwości: wybieramy, która z 2 odpowiedzi jest poprawna. Correct answer Feedback for the response True, Feedback for the response False - informacja zwrotna związana z udzieloną odpowiedzią. Strona 19

20 4.2.d) Pytanie numeryczne Pytanie numeryczne jest podobne do pytania na krótką odpowiedź z ta różnicą, że student wpisuje odpowiedź, która jest liczbą, a system uwzględnia pewną tolerancję (błąd). W tym typie pytania występują następujące właściwości: Odpowiedź dokładna prawidłowa wartość Zaakceptowany błąd bezwzględny błąd, jaki będzie akceptowany5. informacja zwrotna j.w. System dopuszcza tu więcej niż jedna wzorcową odpowiedź. A takim wypadku wypełniamy więcej niż jedną ramkę Answer i. Rysunek 11: Pytanie numeryczne Głównym zastosowaniem wielu wzorcowych odpowiedzi wydaje się możliwość udzielenia odpowiedzi w różnych jednostkach. Jednostki można (ale nie trzeba) zdefiniować na dole strony pytania. 4.2.e) Pytanie obliczeniowe Pytanie obliczeniowe jest jednym z najbardziej skomplikowanym dla autora quizu, ale i dającym największą możliwości generowania niepowtarzalnych wariantów. 5 uwaga: należy używać kropki dziesiętnej, nie przecinka Strona 20

21 Pytania obliczeniowe jest podobne do numerycznego, z tym że występują w nim zmienne wartości liczbowe wzięte z wcześniej wygenerowanego zbioru (bazy danych) zamiast konkretnych liczb, jakie występują w pytaniach numerycznych. W treści i formule wynikowej pytania obliczeniowego występują symbole zmiennych: {a}, {b} itd. Przykładowe pytanie może brzmieć: Ile wynosi suma {a} i {b}? a oczekiwana odpowiedź będzie wyrażona formułą: {a}+{b}. Rysunek 12: Pytanie obliczeniowe 1 W tym typie pytania występują następujące właściwości: Poprawna formuła odpowiedzi= - tu wpisujemy formułę, jaka wyliczy poprawny wynik wartość tolerancji, podobnie jak w przypadku pytania numerycznego Tolerance Typ tolerancji są tu 3 rodzaje: tolerancję podajemy w jednostkach, w których podany jest wynik (poprawne są: [popr toler, popr + toler]) nominalny relatywny geometryczny tolerancję podajemy w procentach (poprawne są odpowiedzi z przedziału: [popr toler*popr, popr + toler*popr]) tolerancja jest względna, ale liczona nieco inaczej, poprawne są: [popr/(1+toler), popr*(1+toler)])6 Correct answer shows Format : określa liczbę cyfr wyniku, jaka będzie brana pod uwagę 6 uwaga: w tym punkcie różne źródła różnie podają Strona 21

22 Liczby dziesiętne liczba w polu Correct answer shows dotyczy wszystkich cyfr po przecinku Znaczące liczba w polu Correct answer shows dotyczy wszystkich cyfr znaczących. Następujące operatory i funkcje mogą zostać użyte w polu formuły: zmienne {a}, {b}, {x} i inne postaci {nazwa} + * / % (modulo) funkcje jednoargumentowe: abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh funkcje dwuargumentowe: atan2, pow funkcja bezargumentowa: pi() (nawiasy okrągłe są konieczne!) funkcje o różnej liczbie argumentów: min, max Rysunek 13: Pytanie obliczeniowe 2 Aby dodać pytanie obliczeniowe, należy: wybrać z listy Utwórz nowe pytanie pozycję Obliczeniowe wypełnić wszystkie omówione wyżej właściwości nacisnąć przycisk Next Page wybrać, z jakiego zbioru danych każda ze zmiennych ({x}) występujących w pytaniu będzie pobierana: osobnego, przypisanego tylko do tego pytania (private) czy wspólnego dla wielu pytań obliczeniowych tej kategorii (shared) Strona 22

23 nacisnąć przycisk Next Page na tej stronie należy wypełnić zbiory danych danymi; można to zrobić ręcznie: w każdym polu Param{} w ramce Item To Add wpisać wartość nacisnąć klawisz Dodaj albo generować wartości pojedynczo przez Moodle: wypełnić pola: Range of values, Decimal places, Distribution nacisnąć klawisz Get to 'Item To Add' now zostaną wygenerowane wartości w polach Param {} nacisnąć klawisz Dodaj, jeśli akceptujesz te wartości, aby je dodać do zbioru lub ponownie nacisnąć klawisz Get to 'Item To Add' now, aby wygenerować inne wartości albo wygenerować całą serię danych automatycznie: wypełnić pola: Range of Values, Decimal Places, Distribution ustawić force regeneration ustawić ilość danych na liczniku przy klawiszu Dodaj nacisnąć klawisz Dodaj zostanie wygenerowane tyle wartości parametrów, ilu sobie zażyczyłeś nacisnąć klawisz Zapisz zmiany Strona 23

24 Rysunek 14: Pytanie obliczeniowe dane Strona 24

25 4.2.f) Pytanie szkic Pytanie szkic, zwane w oryginale essay, jest najprostszym pytaniem do wstawienia. Nie posiada żadnych szczególnych właściwości, poza tymi, które występują we wszystkich innych zadaniach. Nie może też być ocenione automatycznie. Student rozwiązujący test widzi treść pytania oraz obszerne pole tekstowe (z możliwością używania HTML), w którym wpisuje swoją wypowiedź. 4.2.g) Pytanie: dopasuj odpowiedź Pytanie tego typu polega na połączeniu elementów z lewej i prawej strony w poprawne pary (odpowiedniki). Elementy lewe nazywamy tu pytaniami, prawe odpowiedziami. W tym typie pytania występuje tylko jedna właściwość: 7 Wymieszaj oznacza, że kolejność pytań po lewej stronie będzie losowo zmieniana Rysunek 15: Pytanie: dopasuj odpowiedź Należy wypełnić co najmniej trzy ramki Question i. W każdej z nich znajduje się pole Pytanie i Odpowiedź. Zamykając nacisnąć przycisk Zapisz zmiany. Oto jak wygląda takie pytanie na stronie: 7o ile taka właściwość włączona jest też dla całego quizu Strona 25

26 Rysunek 16: Pytanie: dopasuj odpowiedź wygląd 4.2.h) Pytanie z załączonymi odpowiedziami (Cloze) Ten bardzo elastyczny typ pytań jest podobny do formatu znanego jako format Cloze. Pytanie stanowi fragmentów tekstu, wewnątrz którego wplecione są pola, w które wpisuje się odpowiedź. W pytaniu typu Cloze zagnieżdżone mogą być pytania wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi oraz numeryczne. Pytania tego typu są o tyle trudne dla autora quizu, że nie istnieją w tej chwili graficzne formatki ułatwiające tworzenie takich pytań - konieczne jest wpisywanie treści pytania używając pola tekstowego i wprowadzanie zagnieżdżonych pytań wg pewnej składni. Dość dobrze zilustruje to przykład: Match the following cities with the correct state: * San Francisco: {1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} * Tucson: {1:MULTICHOICE:California#Wrong~%100%Arizona#OK} The capital of France is {1:SHORTANSWER:=Paris#Congratulations!~ %50%Marseille#No, that is the second largest city in France (after Paris).~*#Wrong answer. The capital of France is Paris, of course.}. Temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi {2:NUMERICAL:=36.6:0.1#Tak, brawo~%50%36.6:2#ok, może w twoim przypadku ~%0%*#O NIE! przesadziłeś}. Co prawda musimy ten cały tekst uważnie wprowadzić w polu Question text używając wszystkich znaków wymaganych przez składnię tego polecenia, jednak istnieje pewne narzędzie, które ułatwia prawidłowe go wprowadzenie: klawisz Decode and Verify the Question Text8 powoduje sprawdzenie i zdekodowanie wszystkich pytań zagnieżdżonych w tekście. W ten sposób 8 istnieje dopiero od wersji Moodle 1.9 Strona 26

27 można się przekonać, czy Moodle zrozumie tekst przez nas wprowadzony i czy wszystkie elementy wyświetlą i policzą się prawidłowo. Oto jak wyglądać będzie takie pytanie na ekranie: Rysunek 17: Pytanie 'Cloze' 4.3 Jak dodać pytania do quizu Gdy gotowa jest już baza pytań z odpowiednimi kategoriami i nazwami, możemy przystąpić do wstawiania konkretnych pytań do quizu. W tym celu należy: przejść do edycji pytań danego quizu, jak opisano w rozdziale Jak dodawać pytania do bazy. upewnić się, że wyświetlona jest zakładka Quiz w prawym panelu Question bank ustawić interesującą nas kategorię na liście pytań pod etykietą Akcja oznaczyć te pytania, które nas interesują nacisnąć przycisk Dodaj do quizu, aby dodać zaznaczone pytania do quizu otwartego w lewym panelu Pojedyncze pytania można dodawać/usuwać z quizu klikając na ikony << oraz >> przy konkretnym pytaniu odpowiednio w panelu prawym i lewym. Kolejność pytań w quizie można zmieniać przy pomocy strzałek w górę i w dół, które znajdują się po lewej stronie listy pytań w lewym panelu. Na końcu nacisnąć przycisk Zapisz zmiany. Strona 27

28 Rysunek 18: Baza pytań Strona 28

29 5 Ocenianie Moodle automatycznie wystawia oceny końcowe kursu wszystkim studentom. Wszystkie oceny i ocenę końcową każdego studenta możemy obejrzeć wybierając pozycję Oceny z menu Administracja w lewej kolumnie strony głównej kursu. W oknie Oceny widzimy tabelę studentów i ich wszystkich ocen składowych za wszystkie punktowane elementy kursu, oraz ocenę sumaryczną. Na ocenę końcową składają się wszystkie elementy punktowane na stronie kursu. W naszym przypadku będzie to głównie quiz, ale mogą to być również kartkówki pisane poza komputerem, aktywność na zajęciach czy jakiekolwiek inne zadanie wykonywane w domu i przysłane w postaci pliku. Każdy student widzi w tym samym menu tylko własne oceny. Ocena końcowa może być wyrażona w dowolnej skali symbolicznej (bdb, db.. itd.), w punktach lub w procentach. W naszym przykładzie mamy cztery zadania - kartkówki, oznaczone L1-L4 po 4 punkty oraz Aktywność za 2 pkty.9 Na stronie Oceny istnieje wiele zakładek, na których ustawiamy sposób liczenia, uśredniania i zaokrąglania ocen. Wspomnijmy, że elementy punktowane mogą być dzielone na kategorie, każda kategoria może mieć swoją wagę, można stosować elementy nadobowiązkowe (Ekstra kredyt). Można wprowadzić własne progi punktowe i własną skalę ocen. 9 uwaga: przykład pochodzi z wersji 1.8 Rozdział 5 Ocenianie Strona 29

30 6 Warsztaty Uczestnicy kursu e-learningowego pomiaru dydaktycznego mają do dyspozycji dwie platformy Moodle: oficjalną: na której zapisują się na kurs E-learning Moodle jako kursanci; znajduje się tam również przykład do części teoretycznej zajęć roboczą: Każdy uczestnik kursu po drugich zajęciach przygotowuje merytorycznie materiał z wybranego działu wiedzy lub zainteresowań i na platformie umieszcza krótki kurs, a w nim swój quiz. Na platformie roboczej trener, który jest jej administratorem, tworzy dla każdego uczestnika kurs w kategorii Nasze kursy. Uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia autora kursu. Uczestnik wypełnia kurs, w szczególności wykonuje quiz(-y) Inni uczestnicy biorą udział w tym kursie jako kursanci i wypełniają quiz Uczestnik dokonuje analizy wyników quizu. W ramach promocji kursu Szkoła Komputerowa Impuls zapewnia przez okres ½ roku każdemu uczestnikowi zatrzymanie uprawnień autora swojego kursu i zezwala na używanie platformy roboczej do swoich celów. Rozdział 6 Warsztaty Strona 30

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Instrukcja wyszukiwania informacji w Internecie... 2 1.2. Prawo autorskie. Zagadnienia ogólne... 5 1.3. Licencje i ich rodzaje... 10 1.4. Instrukcja zakładania i personalizacji

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Google Tag Manager Nie dla programistów

Google Tag Manager Nie dla programistów Google Tag Manager Nie dla programistów Przewodnik po Google Tag Managerze dla specjalistów marketingu i innych zawodów nie związanych z programowaniem. Przemysław Modrzewski, marketinglab.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online Table of Contents EduPage... 1 1 1 1 Podstawowe pytania... 1 1.1 Witamy!... 1 1.2 Dlaczego EduPage?... 1 1.3 Czy EduPage jest darmowe?... 1 2 2 2 Pierwsze kroki... 1 2.1 Stwórz swoją stronę EduPage...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wersja 1.6 Wstęp... 3 Logowanie i strona główna... 3 Menu... 6 Agencje... 7 Typy użytkowników... 8 Poziom uprawnień... 10 Użytkownicy... 16 Bazy odbiorców... 17 Atrybuty... 22 Atrybuty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo