PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO"

Transkrypt

1 PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (LIBERALIZACJA, REGULACJA, TECHNOLOGIE) PATRONAT Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

2

3 PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (LIBERALIZACJA, REGULACJA, TECHNOLOGIE) PATRONAT Polskie Forum Strategii Lizbońskiej GDAŃSK / WARSZAWA 2003

4 Wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ul. Do Studzienki 63, Gdańsk tel. (58) , fax O. w Warszawie, ul. Kołobrzeska 16, Warszawa tel. (22) /61, fax ISBN Redakcja: Tomasz Kulisiewicz STUDIO PROMOCJI MIT Wrzosowa 18, Nadarzyn Przygotowanie, druk i oprawa TIMA POLIGRAFIA REKLAMA Waszyngtona 8, Warszawa

5 Instytut III Rzeczypospolitej i Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawiają raport na temat aktualnego stanu rynku telekomunikacyjnego, zmian, jakie zaszły na nim od czasu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej i wejścia w życie ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także perspektyw na najbliższe kilka lat, związanych m.in. z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz zachodzącymi zmianami regulacyjnymi i technologicznymi. Raport jest przeznaczony dla decydentów, określających kształt rynku telekomunikacyjnego, dla firm telekomunikacyjnych, przygotowujących się na nadchodzące zmiany oraz dla szerokiego grona klientów firm telekomunikacyjnych, jako przyszłych beneficjantów idei społeczeństwa informacyjnego. Istotną częścią raportu są zalecenia, dotyczące działań legislacyjnych i regulacyjnych, mających na celu przygotowanie do wyzwań stojących przed rynkiem. Intencją autorów jest także, aby raport został wykorzystany w pracach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej nad sformułowaniem polskiego stanowiska wobec polityki Unii Europejskiej w dziedzinie liberalizacji telekomunikacji oraz tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego. Anna Streżyńska Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Rafał Kasprów Ośrodek Studiów i Analiz Gospodarczych 5

6 Instytut III Rzeczypospolitej jest fundacją, której celem jest tworzenie otwartego i przyjaznego forum dla prac nad strategiami społeczno-gospodarczymi. Zadaniem Instytutu III Rzeczypospolitej jest dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji osobom uczestniczącym w przygotowywaniu strategii i programów politycznych, gospodarczych i społecznych. Swoją pracę Instytut opiera na rzetelnych informacjach, interdyscyplinarnych badaniach i otwartym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi. W ramach Instytutu funkcjonują dwa ośrodki: Ośrodek Studiów i Analiz Gospodarczych który koncentruje swoją działalność na strategicznie istotnych sektorach i zagadnieniach polskiej gospodarki. Pracami tego Ośrodka kieruje Rafał Kasprów publicysta i analityk zajmujący sie strategicznymi sektorami gospodarki. Ośrodek Studiów i Analiz Społecznych który swoje badania koncentruje na analizowaniu i prognozowaniu najistotniejszych problemów społecznych i politycznych III Rzeczypospolitej. Najbardziej znane publikacje Instytutu III Rzeczypospolitej raporty i analizy to m. in.: Analiza zachowań elektoratu polskich ugrupowań parlamentarnych, Środkowoeuropejski rynek paliwowy, Analiza opłacalności budowy ropociagu Odessa-Brody, Elektroniczne systemy głosowania (e-voting), Rok Młodzi Polacy jako obywatele. Analiza potencjału społecznopolitycznego, Świadomość obywatelska młodzieży: przynależność i uczestnictwo w życiu społeczności z perspektywy Polski i Wielkiej Brytanii (wspólnie z The British Council), Badanie Diagnoza Społeczna (wspólnie m.in. z Polskim Towarzystwem Statystycznym, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego), Instytut III Rzeczypospolitej prezentował swoje analizy gospodarcze i społeczne m.in. Sejmowym Komisjom Skarbu Państwa, Gospodarki, Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przygotowywał dedykowane opracowania dla Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Grupy PZU czy Grupy Lotos. Eksperci Instytutu aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych przez PKN Orlen, przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, POPiHN, INOGATE i The British Council. Instytut przeprowadził szereg spotkań, konferencji, konwersatoriów i szkoleń, podczas których prezentowane były rezultaty jego prac. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, mediów oraz ośrodków badawczych i analitycznych. Opracowania Instytutu odbiły się też szerokim echem w mediach. Przedstawiciele Instytutu opublikowali szereg artykułów w prasie wysokonakładowej i specjalistycznej. 6

7 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarzadową, niezależną instytucją naukowo-badawczą, zajmującą się polityką państwa i gospodarką. Powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Misją IBnGR jest prowadzenie badań i formułowanie rekomendacji użytecznych dla polityki państwa oraz dostarczanie sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki. IBnGR zajmuje się badaniami makroekonomicznymi, finansów publicznych, rynku pracy, rynków finansowych, sektorów gospodarki oraz badaniami regionalnymi. Wyniki swoich prac Instytut kieruje do polityków, administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. Realizowane przez Instytut projekty badawcze takie jak barometr koniunktury regionalnej, analiza atrakcyjności inwestycyjnej województw i miast, czy badania ryzyka inwestycyjnego w branżach mają charakter pionierski. Z ich wyników korzystają politycy, przedsiębiorcy i naukowcy, szczególnie reprezentujący ekonomiczne dziedziny wiedzy. Jednym z partnerów Instytutu jest Komitet Badań Naukowych. Instytut współpracuje także z naukowcami m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z analiz i raportów Instytutu, a także z jego biblioteki korzystają studenci i doktoranci. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ma siedzibę w Gdańsku i oddział w Warszawie. Instytut zatrudnia na stałe ponad 50 pracowników, a współpracuje z około 140 ekspertami. Jednym z obszarów badawczych Instytutu jest Centrum Studiów Regulacyjnych, które zajmuje się problematyką sektorów regulowanych. W końcu 2001 roku Centrum opracowało dla Kancelarii Premiera RP Raport Likwidacja barier regulacyjnych w sektorze telekomunikacji. Opracowaniem wykonanym dla UKIE był raport dotyczący zagadnień telekomunikacyjnych i Społeczeństwa Informacyjnego w Strategii Lizbońskiej. Przygotowano także raport Wpływ akcesji na sektor telekomunikacyjny na potrzeby konferencji AmCham-IECG Expected Effects of The EU Accession On The Visegrad Countries (marzec 2003 r.) CSR wydało też szereg publikacji na tematy regulacyjne w prasie branżowej i organizowało lub współorganizowało liczne konferencje branży telekomunikacyjnej. 7

8 Autorzy Raportu Anna Streżyńska prawnik, doradca trzech kolejnych ministrów łączności w latach , autor lub współautor niektórych regulacji telekomunikacyjnych. Publikuje w prasie branżowej. Prowadzi własną firmę konsultacyjną Biuro Analiz. Od października 2001 r. jest dyrektorem Centrum Studiów Regulacyjnych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, a od grudnia 2002 dyrektorem programowym kwartalnika Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji. Członek Towarzystwa Ekonomiczno-Społecznego oraz Amnesty International. Jan Hagemejer ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej w Genewie. Jego główne zainteresowania badawcze to ekonomia przemysłu (organizacja rynku), ekonomika telekomunikacji, handel międzynarodowy oraz integracja europejska. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim oraz Purdue University (Indiana, USA). Maciej Janiec ekspert Ośrodka Studiów i Analiz Gospodarczych Instytutu III Rzeczypospolitej. Pracował w w instytucjach finansowych oraz związanych z technologiami informacyjnymi. Pisze pracę doktorską z ekonomii. Dane do raportu zebrali i opracowali: Marta Radziszewska, Katarzyna Rutkowska, Ewa Sobolewska, Robert Zięba. 8

9 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 I Polski rynek telekomunikacyjny stan aktualny Operatorzy stacjonarni i międzystrefowi Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce Dostęp do internetu w sieci komutowanej Zaległości w inwestycjach Inwestycje infrastrukturalne Ocena stanu konkurencji i zadowolenia konsumentów Perspektywy konsolidacji Telewizja kablowa Operatorzy komórkowi Rynek telefonii komórkowej w Polsce Przyszłość telefonii stacjonarnej i komórkowej Telefonia komórkowa perspektywy UMTS WiFi Operatorzy wirtualni 38 Dodatek do Części I 45 Rynek telekomunikacyjny w Polsce na tle EU i innych krajów akcesyjnych II Koszty usług telekomunikacyjnych: Porównanie międzynarodowe Wstęp Telefonia stacjonarna Polska a kraje OECD Ogólne koszty usług w telefonii stacjonarnej Koszty rozmów na krajowe numery stacjonarne Abonament i opłaty instalacyjne Koszty rozmów na krajowe numery komórkowe Koszty rozmów międzynarodowych Koszty połączeń z internetem Zmiany kosztów w latach Podsumowanie sytuacji na rynku telefonii stacjonarnej Połączenia międzyoperatorskie porównanie Polska-UE Połączenia lokalne i strefowe Połączenia z pojedynczym i podwójnym tranzytem Podsumowanie Telefonia komórkowa Polska na tle krajów OECD Podsumowanie Dodatek do Części II 85 Koszyki telefonii stacjonarnej i komórkowej 9

10 III Diagnoza stanu prawnego Ustawa z 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne Krótki opis regulacji Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Akty wykonawcze Uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej Prawa i obowiązki operatorów o kwalifikowanej pozycji rynkowej Usługi powszechne Świadczenie usług innych niż powszechne Połączenia międzyoperatorskie Dostęp do sieci Oferta ramowa Opłaty za wzajemne korzystanie z sieci Negocjacje umowy międzyoperatorskiej i rozstrzyganie sporów pomiędzy operatorami Współkorzystanie z infrastruktury Uwolnienie pętli lokalnej Wnioski Praktyka regulacyjna Zadania ustawowe Prezesa URTiP Niezależność polskiego organu regulacyjnego Praktyka działania URTiP Jawność decyzji i procedur Przejrzystość procedur konsultacyjnych Konsekwencja w działalności URTiP Terminowość wykonywania uprawnień Koncepcja wspólnej pozycji znaczącej Rozwiązanie konfliktu Rozgraniczenie między kompetencjami Perspektywy zmiany prawa od maja 2004 r Przyczyny zmian Nowy system regulacyjny założenia Kierunki zmian prawa UE Dyrektywa ramowa Dyrektywa licencyjna Dyrektywa o usługach powszechnych i prawach użytkowników Dyrektywa o dostępie Rozporządzenie o LLU Dyrektywa o konkurencji Co i jak implementować?

11 PRZEDMOWA Rynek telekomunikacyjny w Polsce rozwija się ekstensywnie. Dziś trudno obciążać winą za ten stan rzeczy poprzedni stan prawny oraz praktykę regulacyjną, w tym obciążenia koncesyjne, aczkolwiek dziesięcioletnie opóźnienie niewątpliwie zawdzięczamy specyficznej filozofii wprowadzania konkurencji rozpoczętej od rynku lokalnego, wraz z obciążeniem operatorów konkurencyjnych podwójnymi zobowiązaniami w postaci inwestycji i w postaci opłat koncesyjnych. Mimo że 1 stycznia 2002 r. nastąpiła liberalizacja połączeń międzystrefowych, formalnie od tego samego momentu otwarty jest niezwykle dochodowy segment połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych, zaś 1 stycznia 2003 r. otwarty został rynek połączeń międzynarodowych, nie nastąpiło spodziewane ożywienie rynku. Analizy cen usług detalicznych wskazują, że mechanizmy konkurencji do tej pory nie zadziałały. Większość operatorów konkurencyjnych, szczególnie tych osadzonych na rynku od lat 90., nie rozpoczęła nawet efektywnej działalności, pomimo że mamy już koniec roku Stosunkowo najłatwiej wchodzą na rynek operatorzy nowi, działający wprawdzie na podstawie zezwoleń, ale nie budujący pełnej infrastruktury. Koncentrują się oni na wielkich aglomeracjach i instalując tam tylko niezbędne dla nich elementy sieci, łatwo dostosowują się do wymagań wynikających z przyłączenia ich sieci do sieci Telekomunikacji Polskiej. Tymczasem operatorzy koncesjonowani w latach 90. budowali swoje sieci stosownie do wymagań specyficznych dla działalności operatora lokalnego. Jednym z najważniejszych tego efektów jest budowa sieci ukierunkowanej na punkty styku z siecią TP zlokalizowane w centralach strefowych końcowych operatora zasiedziałego. Tymczasem dziś TP wymaga od tych operatorów dla uruchomienia przez nich nowych rodzajów działalności (usług międzystrefowych, międzynarodowych i połączeń do sieci komórkowych) budowy nowych punktów styku w centralach tranzytowych, co w praktyce oznacza nie tylko dublowanie dokonanych już wcześniej inwestycji, ale i znaczne opóźnienie w stosunku do potencjalnych terminów rozpoczęcia działalności, gdyby możliwa ona była na bazie struktur zbudowanych dotychczas. Operatorzy koncesjonowani w latach 90. mają już zwykle rozbudowane struktury obsługi klientów i lepszą niż nowowchodzący możliwość dotarcia do klientów spoza wielkich aglomeracji. Nadzieja na upowszechnienie konkurencyjnych usług wiązana powinna zatem być z ich działalnością i to oni zasługują na szczególne wsparcie regulatora. Operatorzy alternatywni, którzy rozpoczęli działalność jeszcze w latach 90. zasługują na wsparcie z jeszcze jednego powodu. Lata 90. upłynęły bowiem pod znakiem deklaracji kolejnych ekip politycznych na temat rozwoju konkurencji oraz wzmocnienia regulacji. Szczególnie drastycznym przykładem jest liberalizacja rynku międzystrefowego, której koncepcja powstawała w latach , 11

12 ulegając dość gwałtownym zmianom, aby już po przeprowadzeniu przetargu na koncesje międzystrefowe, dokonać kolejnej wolty, tym razem pozornie w bardzo liberalnym kierunku np. w kwestiach swobodnego wyboru operatora przez abonentów, czy też refakturowania jego usług. Deklarowane wsparcie nowych operatorów jednak nie nastąpiło, pomimo obiecującej legislacji. Liberalizacja rynku międzystrefowego zbiegła się bowiem z prywatyzacją Telekomunikacji Polskiej, w wyniku czego na przełomie 1999 i 2000 roku skonfliktowane resorty skarbu i łączności walczyły między sobą o władztwo nad regulacją rynku. W rezultacie decyzją rządu powstał harmonogram deregulacji rynku, który, chociaż sam w sobie nieszkodliwy, poprzez swoją niejawność oraz destabilizowanie procesów regulacyjnych i legislacyjnych przez niemal rok, stał się wraz z całym procesem prywatyzacji przyczyną swoistego, kilkuletniego paraliżu struktur państwa. Po odejściu ekipy przygotowującej prywatyzację, zapisy tego harmonogramu, zawarte i zmodyfikowane w umowie prywatyzacyjnej, stały się polem przeróżnych domysłów i hamulcem działań regulatora. Do dzisiaj regulator, ustawodawca i niektórzy przedstawiciele operatora zasiedziałego powołują się na owe tajemnicze zapisy, próbując uzasadnić swoje racje. Obok zaszłości wynikających z minionej polityki telekomunikacyjnej oraz nieporozumień narosłych wokół prywatyzacji TP, podstawową przyczyną braku efektywnej konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym jest brak skutecznej regulacji. Przyczyn leżących po stronie regulatora jest bardzo wiele. Przede wszystkim organ regulacyjny powinien przeformułować swoją misję, ponieważ status organu regulacyjnego jest statusem z gruntu odmiennym od statusu zwykłego organu administracji. Organ regulacyjny w Polsce nie ma jednak ujawnionej strategii regulacyjnej. Tymczasem dla zapewnienia jawności i przejrzystości powinien on działać na podstawie opublikowanego zestawu celów i zasad regulacji. Niezbędne jest sformułowanie misji i celów regulacyjnych oraz rozpisania go na zadania i narzędzia regulacyjne wraz z harmonogramem realizacji. Przy realizacji zadań regulacyjnych organ powinien wykorzystywać wszelkie rozsądne środki, których celem jest osiągnięcie przyjętych celów regulacyjnych. Niemożliwa jest do przyjęcia obecna sytuacja, w której decyzje zapadają opieszale i arbitralnie, do końca procesu administracyjnego nie jest znane stanowisko organu i żadna ze stron nie ma możliwości z nim polemizować, a w dodatku nie ma skutecznej egzekucji decyzji. Organ regulacyjny powinien wykonywać swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty. Argumenty stron powinny być traktowane poważnie i wyceniane w kategoriach skutków ekonomicznych dla stron oraz dla rynku i konsumentów. Kompromis, jeśli zostaje narzucony decyzją regulatora, musi być uzasadniony i również oceniony w kategoriach skutków ekonomicznych krótko- i długoterminowych. 12

13 Zadania i ich podział między organy regulacyjny i antymonopolowy muszą być jawne i podane do publicznej wiadomości. Nie można akceptować permanentnego sporu kompetencyjnego między URTiP a UOKiK, jakiego jesteśmy świadkami obecnie. Obowiązkowe są konsultacje i współpraca pomiędzy organami odpowiedzialnymi za rozwój rynku telekomunikacyjnego (w tym także i legislacyjnymi); nie do utrzymania jest bowiem obecna sytuacja ignorowania uwag regulatora lub przeciwnie, przerzucania nań odpowiedzialności za legislację w przypadkach bardziej skomplikowanych merytorycznie. Organ regulacyjny powinien dysponować wszelkimi niezbędnymi zasobami obejmującymi personel, wiedzę i środki finansowe pozwalających na wykonanie ich zadań. Tymczasem w praktyce mamy do czynienia z powszechnym w naszym kraju problemem niedofinansowanej, merytorycznie słabej i nie dokształcanej administracji. Wbrew utartemu mniemaniu, liczba osób zatrudnionych w URTiP i zajmujących się regulacją jest bowiem niska, szczególnie w kluczowych jednostkach tego urzędu, a ich wiedza i doświadczenie, szczególnie w przypadku pracowników nowozatrudnionych, pozostawia wiele do życzenia. Pomimo świadomości tych braków, regulator nie wspiera kształcenia swoich pracowników, a ich obciążenie zadaniami w praktyce uniemożliwia im samokształcenie. Niska motywacyjność wynagrodzeń powoduje znaczną rotację lepiej wykształconych kadr. Regulator nie ma pieniędzy na zatrudnienie fachowców, szkolenie personelu, powoływanie ekspertów do najważniejszych zadań. Administracja sektora telekomunikacyjnego w Polsce nie daje sobie rady z problemami starego pakietu regulacyjnego, nie mówiąc już o konieczności implementacji niełatwych do wdrożenia nowych dyrektyw. Podstawą jawności i przejrzystości działań regulacyjnych jest zasada konsultacji. Gdy regulator zamierza podjąć kroki, które będą miały znaczący wpływ na rynek, powinien podać do publicznej wiadomości informacje na temat procedur konsultacji, a ponadto umożliwić zainteresowanym stronom wyrażenie w rozsądnym terminie swojej opinii na temat projektowanego rozwiązania. Niestety nasz organ regulacyjny nie ma zwyczaju interpretowania zasad prawnych w sposób jawny dla petentów, którzy muszą się domyślać interpretacji regulatora. Z kolei regulator, dla zapewnienia skuteczności swoich działań, musi mieć prawo do pozyskiwania niezbędnych dla niego informacji. Jednak żądania przedstawienia informacji powinny być współmierne do celu i nie powinny stanowić zbędnego obciążenia dla operatorów. Informacje zebrane przez regulatora, a także skutki ich wykorzystania powinny być ogólnie dostępne. Publiczna dostępność takich informacji przyczyniłaby się powstawania otwartego i konkurencyjnego rynku. Jedynym wyjątkiem zgodnie z ustawowymi zasadami publicznego dostępu do informacji mogą być informacje podlegające przepisom dotyczącym zachowania poufności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy operator i użytkownik, na którego wpływ ma decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, powinien mieć prawo odwołania się do organu lub sądu apelacyjnego niezależnego od zainteresowanych stron. W polskim systemie praw- 13

14 nym istnieje zarówno możliwość odwołania się do NSA, jak i w sprawach o aspekcie gospodarczym do sądu gospodarczego (zależy to od rodzaju sprawy, przy czym podział ten jest tylko częściowo konsekwentny). Nie zapewniono jednak merytorycznej zdolności sądu gospodarczego (ochrony konkurencji i konsumentów) do rozpatrywania spraw w specjalistycznych dziedzinach branżowych. W stosunku do regulatora nadal aktualny jest postulat rozdziału funkcji regulacyjnych od operacyjnych. Pozornie postulat ten został już spełniony. Czy jednak na pewno? Przecież Skarb Państwa wciąż posiada istotny pakiet akcji operatora zasiedziałego. Ostatnią ważną kwestią jest polityczna niezależność regulatora. Ten pozornie niezależny organ zmieniał się już trzykrotnie. Wstrząsany politycznymi zmianami urząd przez pół roku w ogóle nie funkcjonował. Krytyczna i otwarta ocena istniejących struktur regulacyjnych i interakcji między nimi powinna stać się punktem wyjścia do rozważenia reformy regulacyjnej. Istotną przyczyną problemów polskiego rynku telekomunikacyjnego jest praktyka legislacyjna. O opóźnieniach w przygotowaniu rozporządzeń do Prawa telekomunikacyjnego napisano już wiele. Niedawna nowelizacja ustawy niesie ze sobą wiele nadziei na lepszą regulację, pod warunkiem, że rozporządzenia wykonawcze do niej zdążą wejść w życie przed uchwaleniem zupełnie nowej ustawy, opartej na nowym pakiecie regulacyjnym UE. Kluczową sprawą staje się metoda i sposób implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej. Harmonizacja prawa powinno rozpocząć się od analizy stanu rynków ich struktury, stopnia rozwoju, analizy ogólnych zasad prawodawstwa w naszym kraju oraz istniejącego prawa, zarówno dotyczącego kwestii specyficznych dla sieci i usług komunikacji elektronicznej, jak i uregulowań ogólniejszych, w tym analizy układu i stosunków poszczególnych instytucji. Najważniejszą zasadą, którą kieruje się Komisja Europejska, jest bowiem dostosowanie narzędzi do stopnia rozwoju rynku. Dyrektywy określają tylko podstawowe cele, dając krajom członkowskim pełną samodzielność w doborze narzędzi regulacyjnych. Elementem status quo są również dotychczas realizowane cele polityki państwa, niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zostały one kiedykolwiek wyraźnie sformułowane i czy są przestrzegane. Jeśli zachowują one swoją aktualność, to trzeba się będzie zastanowić nad sposobami ich osiągania, biorąc oczywiście pod uwagę to, czy nie są one sprzeczne z celami nowych dyrektyw oraz innymi przepisami prawa wspólnotowego. Przygotowywanie najpierw założeń do ustawy, a potem projektu samej ustawy może być dobrą okazją do rewizji i uaktualnienia polityki państwa. 14

15 W konsekwencji, jak pisze Piotr Jasiński 1, należy zadać sobie następujące pytania: co musi być implementowane, czyli jakie są cele obowiązkowe? Cele te z kolei muszą być przetłumaczone na język konkretnych środków (działań, praw, obowiązków) zapewniających ich osiągnięcie; co może być implementowane, czyli jakie są cele opcjonalne? W zależności od tego, jakie zajmie się wobec nich stanowisko, również te cele muszą być potem przetłumaczone na język konkretnych środków (działań, praw, obowiązków) zapewniających ich osiągnięcie. Pamiętać także trzeba o dwóch kwestiach: aby zachować zarówno sens, jak i moc sprawczą przepisów implementowanych dyrektyw oraz aby ewentualne odstępstwa od zapisów dyrektyw dobrze uzasadnić analizami przyczyn i skutków. Niezależnie od tego, że implementacja musi być przemyślana, należy podkreślić, że jedynie pełna implementacja prawa UE może przyczynić się do skokowego rozwoju sektora telekomunikacyjnego i poprawy sytuacji użytkowników, zarówno w sferze usług podstawowych, jak i zaawansowanych. Prawidłowa implementacja jest też warunkiem skorzystania ze środków pomocowych UE np. na rozwój infrastruktury szerokopasmowej. Jest w błędzie ten, kto uważa, że Komisja Europejska przyznając te środki przymknie oko na brak należytej regulacji i samodzielnych wysiłków we wspieraniu konkurencyjności na rynku. Zanim wyciągniemy rękę po unijne pieniądze, musimy sami wykorzystać wszelkie możliwości prawne i regulacyjne dla uruchomienia naturalnych mechanizmów rynkowych w interesie konsumentów i Społeczeństwa Informacyjnego. Anna Streżyńska 1 Komunikacja elektroniczna implementacja nowych dyrektyw, w: Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej, Warszawa

16 CZĘŚĆ I POLSKI RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY STAN AKTUALNY 1. Operatorzy stacjonarni i międzystrefowi 1.1. Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce W latach wydano 58 nowych zezwoleń na eksploatację sieci publicznych. Obecnie łącznie z zezwoleniami wydanymi w latach 90. przez Ministra Łączności zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnej ma 145 operatorów, w tym 27 operatorów uprawnienia do świadczenia usług osiąganych poprzez wybór Numeru Dostępu do Sieci (NDS). Z braku efektywnej regulacji, niewielu operatorów NDS podpisało jednak umowy o połączeniu sieci z siecią Telekomunikacji Polskiej, a jeszcze mniej umowy te wdrożyło. W związku z tym ani liczba operatorów mających prawo do działalności w telekomunikacji, ani rodzaj tych uprawnień nie są miarodajnym wskaźnikiem liberalizacji rynku. Na sytuację tę zwróciła uwagę Komisja Europejska, która krytycznie oceniła stan polskiego rynku telekomunikacyjnego. W swoim ostatecznym raporcie na temat przygotowania Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej podkreślono, że pomimo formalnej liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych, koszty usług pozostają jedne z najwyższych w Europie, z powodu systematycznego blokowania działań konkurencji przez TP 2. Między rokiem 1990 a końcem 2002, liczba linii stacjonarnych w Polsce zwiększyła się o 250 proc., do ok. 11,9 mln, z czego 1,1 mln przypada na operatorów alternatywnych. W końcu 2002 roku na 100 Polaków przypadało 31,1 linii telefonicznych. Tab. 1. Podstawowe dane telefonii stacjonarnej Telefoniczne łącza główne (abonenci telefonii przewodowej + łącza ISDN) W liczbach bezwzględnych (w mln) 10,18 10,95 11,43 11,90 Na 100 mieszkańców 26,3% 28,3% 29,6% 31,1% źródło: Ministerstwo Infrastruktury 2 J. Bielecki i inni Obietnice pozostały na papierze, Rzeczpospolita,

17 Rys. 1. Gęstość telefonii stacjonarnej w poszczególnych województwach Zgodnie z trzecim raportem monitorującym sektor telekomunikacyjny w krajach kandydujących, przygotowanym przez IBM dla Komisji Europejskiej 3, gęstość telefoniczna w grudniu 2002 wynosiła w Polsce nawet 34,7 linii na 100 mieszkańców. Według tego raportu telefonia stacjonarna miała 50 proc. udział w całości przychodów z rynku, telefonia komórkowa ok. 39 proc., zaś ok. 10 proc. usługi transmisji danych, dostępu do internetu i dzierżawy łączy. Największe tempo rozwoju telefonii stacjonarnej odnotowano w 1999 r., gdy w ciągu roku przybyło 1 mln 375 tys. dzwoniących linii telefonicznych, z czego Telekomunikacja Polska podłączyła ponad 1,15 mln linii. Mierzony liczbą linii rynek telefonii stacjonarnej wzrósł w 1999 r. o 15,8 proc., a TP miała w tym 84- procentowy udział. Od kilku lat na rynku panuje jednak stagnacja. Przyłączanych jest coraz mniej nowych linii, bowiem operatorów niezależnych dotknął światowy kryzys branży IT i telekomunikacji, wzmocniony dodatkowo lokalnymi problemami regulacyjnymi, a grupa TP chętniej inwestuje w telefonię komórkową. Być może również ze względu na gwałtowny rozwój telefonii komórkowej nastąpiło zmniejszenie popytu na przewodowe usługi telefoniczne, tym bardziej, że najnowsze oferty cenowe operatorów komórkowych powodują wzrost substytucyjności usług komórkowych wobec usług stacjonarnych. Rok 2001 polskie firmy telekomunikacyjne zakończyły z ok. 11 mln 475 tys. dzwoniących linii telefonii stacjonarnej oraz ok. 10 mln użytkowników telefonii komórkowej. Rok 2002 był rokiem przełomu w dotychczasowym układzie rynkowym między telefonią komórkową a stacjonarną. W końcu 2002 r. liczba stałych linii telefonicznych wzrosła do 11 mln 968 tys., liczba użytkowników 3 3rd Report on Monitoring of EU Candidate Countries (Telecommunication Services Sector), IBM, czerwiec 2003 r. 17

18 telefonii komórkowej zwiększyła się zaś do ok. 13 mln 890 tys. Oznacza to, że liczba linii stacjonarnych wzrosła o 4,7 proc. (w stosunku do roku poprzedniego), podczas gdy liczba użytkowników telefonii komórkowej o 38,8 proc. Podobną dynamikę przyrostu obserwowaliśmy w roku wcześniejszym: przyrost abonentów w 2001 względem 2000 wyniósł 4,1 proc. w przypadku sieci stacjonarnej i 48 proc. w sieci komórkowej. Według prognoz ta tendencja będzie się pogłębiać w latach następnych. Pod koniec 2003 r. operatorzy sieci komórkowych deklarują 16 mln użytkowników, włączając w to użytkowników bezabonamentowych (karty prepaid). Pomimo ewidentnego wzrostu w ciągu minionej dekady gęstość sieci stacjonarnej w Polsce jest o około połowę mniejsza niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Przy spadającej dynamice podłączania nowych linii, związanej z powolnym rozwojem operatorów alternatywnych wobec TP oraz konkurencją telefonii komórkowej, nie należy się spodziewać radykalnej zmiany tego stanu. Można raczej oczekiwać, iż niższa penetracja stacjonarna będzie się utrzymywać, a niektóre funkcje usługowe będą przejmowane przez telefonię komórkową oraz inne technologie. Jest jednak oczywiste, że telefonii stacjonarnej nie grozi całkowite wyeliminowanie. Nadal będzie istotna zwłaszcza dla przesyłania danych, szczególnie jako metoda masowego dostępu do Internetu. W przyszłości większość osób prywatnych będzie dysponować zarówno łącznością stacjonarną, jak i ruchomą. Wykreuje to popyt na usługi obu rodzajów (konwergentne) od jednego dostawcy. Nastąpi zatem integracja (konwergencja) usług mobilnych i stacjonarnych. Rys. 2. Porównanie prognoz penetracji telefonii stacjonarnej i komórkowej do roku 2005 r. Źródło: na podstawie prognoz TP,

19 Rozwój telefonii stacjonarnej jest też przedmiotem zainteresowania instytucji finansowych, uczestniczących w finansowaniu rozwoju rynku. Według autorów raportu PKO BP, na słabe postępy w rozwoju telefonii stacjonarnej wpływ mają trzy czynniki, działające w różnym stopniu i nasileniu 4 : pojawienie się telefonii komórkowej, które spowodowało zdecydowane przesunięcie preferencji użytkowników telefonów od telefonu stacjonarnego w kierunku mobilnych usług telekomunikacyjnych; łatwość przyłączenia do sieci komórkowej (praktycznie zerowy czas oczekiwania i stosunkowo niskie koszty przyłączenia do sieci) oraz coraz atrakcyjniejsze pakiety usług powodują, że telefon komórkowy nie tylko znakomicie uzupełnia telefon stacjonarny, ale także coraz częściej zupełnie go zastępuje (główną barierą w tym zakresie są znacząco wyższe ceny usług realizowanych przy wykorzystaniu telefonów komórkowych w porównaniu do stacjonarnej różnica ta powinna jednak z czasem zmniejszać się, szczególnie w usługach głosowych); sieci komórkowe mają dużą siłę szczególnie przy przejmowaniu zamożnych klientów, a niewątpliwie w procesie tym ważną rolę odgrywa poziom usług oraz usługi dodane; osłabienie polskiej gospodarki; niższe niż przewidywano tempo wzrostu gospodarczego przyczyniło się do spadku zainteresowania podstawowymi usługami telekomunikacyjnymi; obecne ożywienie wciąż jest za krótkie i za słabe, by dokonał się odwrót trendu. Dodatkowo w połowie 2001 r. TP dokonała niekorzystnego dla swoich klientów równoważenia taryf, co spowodowało falę rezygnacji z usług telefonicznych, odłączeń abonentów nie regulujących rachunków oraz odpływu abonentów do innych operatorów; liberalizacja rynku usług telekomunikacyjnych, która przyniosła w 2001 r. zniesienie monopolu TP na rynku połączeń międzystrefowych. Agresywne poczynania Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM) oraz wejście na rynek Netii 1 i Energisa spowodowały początkowo przejęcie przez operatorów alternatywnych ok. 27 proc. udziałów w rynku połączeń międzystrefowych. Sukces ten był krótkotrwały a liberalizacja została skompromitowana problemami z refakturowaniem usług NOM przez TP, wynikającymi z interpretacji ustawy o podatku VAT. Warunki podpisanej w 2002 r. umowy dotyczącej rozliczeń międzyoperatorskich pomiędzy NOM i TP wstrzymały proces utraty rynku międzystrefowego przez TP, a nawet spowodowały jego częściowe odzyskanie, niestety ze stratą dla klientów. Należy do tego dodać, że otwarcie rynku międzystrefowego i międzynarodowego nie powodowało rozwoju alternatywnych sieci dostępowych i przyrostu liczby abonentów. Taki model liberalizacji jest bowiem zaprojektowany jako stworzenie podłączonym już abonentom możliwości wyboru alternatywnych usług, z wykorzystaniem dotychczasowej sieci dostepowej. Otwarcie rynku międzystrefowego 4 Raport analityczny PKO BP o rynku telekomunikacyjnym, 8 maja 2002 r. 19

20 i międzynarodowego spowodowało natomiast zwiększenie zainteresowania zagospodarowaniem sieci przesyłowych Dostęp do internetu w sieci komutowanej Intensywnie rozwija się dostęp do internetu. Liczba internautów w Polsce, zgodnie z danymi SMG/KRC wzrosła w 2002 roku o 44,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli z 3,6 mln do 5,2 mln osób. Źródła ITU podają 3,8 mln użytkowników. Największą popularnością wśród internautów cieszą się takie portale jak Onet. pl, który odwiedza ponad 72 proc. internautów, Wirtualna Polska (ponad 58 proc.) oraz Interia (ponad 36 proc.). Wzrósł także procent osób korzystających z Internetu w domu (do 45,4 proc.), kosztem udziału korzystania w pracy (spadek do ok. 24,7 proc.) i w szkole (ok. 29,6 proc.). Projekt dokumentu rządowego e-polska 2006 podaje zupełnie inne dane: wg niego z internetu w Polsce korzystało w 2002 r. 7,6 mln osób 5. Z kolei badanie TNS OBOP z marca 2003 r. wskazuje, iż dostęp do sieci na początku 2003 r. miał już co trzeci Polak. Większość z polskich internatów używających internetu z domu (ok. 3/4 na początku 2003 r.) korzystało z powolnego a przy tym drogiego dostępu wdzwanianego (za pośrednictwem modemu i analogowej linii telefonicznej). Według raportu Diagnoza Społeczna 2003, ponad 1/3 gospodarstw domowych dysponowało komputerem, a 17 proc. miało dostęp do internetu. Podczas badania krajów kandydackich w ramach cytowanego Trzeciego raportu monitorującego, Polska podała że zainstalowano u nas na koniec 2002 roku linie ADSL, najwięcej ze wszystkich krajów akcesyjnych 6. Następnym krajem w kolejności to Węgry z 28 tysiącami linii. Trudno jest oszacować rzeczywistą liczbę linii ADSL w Polsce, ponieważ obok TP w technologię tą inwestują także inni operatorzy, nawet ci o mniejszym udziale w rynku, jak np. grupa TeleNet (oferując ją jednak zasadniczo klientom biznesowym na dostosowanym do nich poziomie cen przyp. red.) Jednak rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce rozwijał się dotychczas głównie na bazie sieci telewizji kablowej (usługi takie świadczy ponad 90 operatorów kablowych) i sieci osiedlowe, a nie technologii ADSL. W końcu 2002 r. z dostępu do internetu za pośrednictwem sieci telewizji kablowej korzystało ponad 100 tys. klientów. Sytuację tę może zmienić forsowna promocja usługi dostępu ADSL oferowanego przez TP pod nazwą Neostrada. Dzięki niej TP zamierza zwiększyć liczbę użytkowników Neostrady z 23 tys. na początku 2003 r. do tys. na koniec roku. Znaczna część nowych użytkowników Neostrady będzie się 5 Autorzy badania MegaPanel PBI z sierpnia 2003 r. oceniają stan obecny na 6,05 mln osób przyp. red. 6 Było to jednak wynikiem łącznego ujęcia liczby zaledwie kilkunastu tys. prawdziwych linii ADSL oraz kilkudziesięciu tys. użytkowników usługi SDI, korzystającej ze zbliżonej do ADSL metody transmisji danych (technologia HiS firmy Ericsson), ale o dużo niżej prędkości transmisji: do 115 Kpbs (i ok. 70 Kbps przy jednoczesnym korzystaniu z linii telefonicznej do rozmowy). Z uwagi na niską prędkość usługa SDI nie może być jednak zaliczana do szerokopasmowego dostępu ADSL, którego dane zbierano we wspomnianym badaniu przyp. red. 20

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Od Redaktora Naczelnego

Od Redaktora Naczelnego Andrzej Hildebrandt Od Redaktora Naczelnego Przedstawiamy Państwu pierwszy w 2008 roku, podwójny numer naszego czasopisma. Zeszyt ten zawiera pięć obszernych artykułów autorstwa pracowników Instytutu Łączności,

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój konkurencji w polskim sektorze usług telekomunikacyjnych 1

Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój konkurencji w polskim sektorze usług telekomunikacyjnych 1 Błażej Ciesielski* Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój konkurencji w polskim sektorze usług telekomunikacyjnych 1 Streszczenie Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było powodem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 Sprawdzony model biznesu w Internecie Wyceny Areny dokonalismy metodą "sum of the parts" szacując osobno wartość biznesu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Wieś w gospodarce informacyjnej możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich

Wieś w gospodarce informacyjnej możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich Wieś w gospodarce informacyjnej możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich Jan Saloni Bartosz Margol Biuro Programów Wiejskich, Fundusz Współpracy Nowoczesne technologie,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa w gminie

Sieć komputerowa w gminie Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo