PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO"

Transkrypt

1 PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (LIBERALIZACJA, REGULACJA, TECHNOLOGIE) PATRONAT Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

2

3 PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO (LIBERALIZACJA, REGULACJA, TECHNOLOGIE) PATRONAT Polskie Forum Strategii Lizbońskiej GDAŃSK / WARSZAWA 2003

4 Wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ul. Do Studzienki 63, Gdańsk tel. (58) , fax O. w Warszawie, ul. Kołobrzeska 16, Warszawa tel. (22) /61, fax ISBN Redakcja: Tomasz Kulisiewicz STUDIO PROMOCJI MIT Wrzosowa 18, Nadarzyn Przygotowanie, druk i oprawa TIMA POLIGRAFIA REKLAMA Waszyngtona 8, Warszawa

5 Instytut III Rzeczypospolitej i Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawiają raport na temat aktualnego stanu rynku telekomunikacyjnego, zmian, jakie zaszły na nim od czasu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej i wejścia w życie ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także perspektyw na najbliższe kilka lat, związanych m.in. z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz zachodzącymi zmianami regulacyjnymi i technologicznymi. Raport jest przeznaczony dla decydentów, określających kształt rynku telekomunikacyjnego, dla firm telekomunikacyjnych, przygotowujących się na nadchodzące zmiany oraz dla szerokiego grona klientów firm telekomunikacyjnych, jako przyszłych beneficjantów idei społeczeństwa informacyjnego. Istotną częścią raportu są zalecenia, dotyczące działań legislacyjnych i regulacyjnych, mających na celu przygotowanie do wyzwań stojących przed rynkiem. Intencją autorów jest także, aby raport został wykorzystany w pracach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej nad sformułowaniem polskiego stanowiska wobec polityki Unii Europejskiej w dziedzinie liberalizacji telekomunikacji oraz tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego. Anna Streżyńska Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Rafał Kasprów Ośrodek Studiów i Analiz Gospodarczych 5

6 Instytut III Rzeczypospolitej jest fundacją, której celem jest tworzenie otwartego i przyjaznego forum dla prac nad strategiami społeczno-gospodarczymi. Zadaniem Instytutu III Rzeczypospolitej jest dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji osobom uczestniczącym w przygotowywaniu strategii i programów politycznych, gospodarczych i społecznych. Swoją pracę Instytut opiera na rzetelnych informacjach, interdyscyplinarnych badaniach i otwartym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi. W ramach Instytutu funkcjonują dwa ośrodki: Ośrodek Studiów i Analiz Gospodarczych który koncentruje swoją działalność na strategicznie istotnych sektorach i zagadnieniach polskiej gospodarki. Pracami tego Ośrodka kieruje Rafał Kasprów publicysta i analityk zajmujący sie strategicznymi sektorami gospodarki. Ośrodek Studiów i Analiz Społecznych który swoje badania koncentruje na analizowaniu i prognozowaniu najistotniejszych problemów społecznych i politycznych III Rzeczypospolitej. Najbardziej znane publikacje Instytutu III Rzeczypospolitej raporty i analizy to m. in.: Analiza zachowań elektoratu polskich ugrupowań parlamentarnych, Środkowoeuropejski rynek paliwowy, Analiza opłacalności budowy ropociagu Odessa-Brody, Elektroniczne systemy głosowania (e-voting), Rok Młodzi Polacy jako obywatele. Analiza potencjału społecznopolitycznego, Świadomość obywatelska młodzieży: przynależność i uczestnictwo w życiu społeczności z perspektywy Polski i Wielkiej Brytanii (wspólnie z The British Council), Badanie Diagnoza Społeczna (wspólnie m.in. z Polskim Towarzystwem Statystycznym, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego), Instytut III Rzeczypospolitej prezentował swoje analizy gospodarcze i społeczne m.in. Sejmowym Komisjom Skarbu Państwa, Gospodarki, Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przygotowywał dedykowane opracowania dla Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Grupy PZU czy Grupy Lotos. Eksperci Instytutu aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych przez PKN Orlen, przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, POPiHN, INOGATE i The British Council. Instytut przeprowadził szereg spotkań, konferencji, konwersatoriów i szkoleń, podczas których prezentowane były rezultaty jego prac. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, mediów oraz ośrodków badawczych i analitycznych. Opracowania Instytutu odbiły się też szerokim echem w mediach. Przedstawiciele Instytutu opublikowali szereg artykułów w prasie wysokonakładowej i specjalistycznej. 6

7 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarzadową, niezależną instytucją naukowo-badawczą, zajmującą się polityką państwa i gospodarką. Powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Misją IBnGR jest prowadzenie badań i formułowanie rekomendacji użytecznych dla polityki państwa oraz dostarczanie sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki. IBnGR zajmuje się badaniami makroekonomicznymi, finansów publicznych, rynku pracy, rynków finansowych, sektorów gospodarki oraz badaniami regionalnymi. Wyniki swoich prac Instytut kieruje do polityków, administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. Realizowane przez Instytut projekty badawcze takie jak barometr koniunktury regionalnej, analiza atrakcyjności inwestycyjnej województw i miast, czy badania ryzyka inwestycyjnego w branżach mają charakter pionierski. Z ich wyników korzystają politycy, przedsiębiorcy i naukowcy, szczególnie reprezentujący ekonomiczne dziedziny wiedzy. Jednym z partnerów Instytutu jest Komitet Badań Naukowych. Instytut współpracuje także z naukowcami m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z analiz i raportów Instytutu, a także z jego biblioteki korzystają studenci i doktoranci. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ma siedzibę w Gdańsku i oddział w Warszawie. Instytut zatrudnia na stałe ponad 50 pracowników, a współpracuje z około 140 ekspertami. Jednym z obszarów badawczych Instytutu jest Centrum Studiów Regulacyjnych, które zajmuje się problematyką sektorów regulowanych. W końcu 2001 roku Centrum opracowało dla Kancelarii Premiera RP Raport Likwidacja barier regulacyjnych w sektorze telekomunikacji. Opracowaniem wykonanym dla UKIE był raport dotyczący zagadnień telekomunikacyjnych i Społeczeństwa Informacyjnego w Strategii Lizbońskiej. Przygotowano także raport Wpływ akcesji na sektor telekomunikacyjny na potrzeby konferencji AmCham-IECG Expected Effects of The EU Accession On The Visegrad Countries (marzec 2003 r.) CSR wydało też szereg publikacji na tematy regulacyjne w prasie branżowej i organizowało lub współorganizowało liczne konferencje branży telekomunikacyjnej. 7

8 Autorzy Raportu Anna Streżyńska prawnik, doradca trzech kolejnych ministrów łączności w latach , autor lub współautor niektórych regulacji telekomunikacyjnych. Publikuje w prasie branżowej. Prowadzi własną firmę konsultacyjną Biuro Analiz. Od października 2001 r. jest dyrektorem Centrum Studiów Regulacyjnych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, a od grudnia 2002 dyrektorem programowym kwartalnika Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji. Członek Towarzystwa Ekonomiczno-Społecznego oraz Amnesty International. Jan Hagemejer ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej w Genewie. Jego główne zainteresowania badawcze to ekonomia przemysłu (organizacja rynku), ekonomika telekomunikacji, handel międzynarodowy oraz integracja europejska. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim oraz Purdue University (Indiana, USA). Maciej Janiec ekspert Ośrodka Studiów i Analiz Gospodarczych Instytutu III Rzeczypospolitej. Pracował w w instytucjach finansowych oraz związanych z technologiami informacyjnymi. Pisze pracę doktorską z ekonomii. Dane do raportu zebrali i opracowali: Marta Radziszewska, Katarzyna Rutkowska, Ewa Sobolewska, Robert Zięba. 8

9 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 I Polski rynek telekomunikacyjny stan aktualny Operatorzy stacjonarni i międzystrefowi Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce Dostęp do internetu w sieci komutowanej Zaległości w inwestycjach Inwestycje infrastrukturalne Ocena stanu konkurencji i zadowolenia konsumentów Perspektywy konsolidacji Telewizja kablowa Operatorzy komórkowi Rynek telefonii komórkowej w Polsce Przyszłość telefonii stacjonarnej i komórkowej Telefonia komórkowa perspektywy UMTS WiFi Operatorzy wirtualni 38 Dodatek do Części I 45 Rynek telekomunikacyjny w Polsce na tle EU i innych krajów akcesyjnych II Koszty usług telekomunikacyjnych: Porównanie międzynarodowe Wstęp Telefonia stacjonarna Polska a kraje OECD Ogólne koszty usług w telefonii stacjonarnej Koszty rozmów na krajowe numery stacjonarne Abonament i opłaty instalacyjne Koszty rozmów na krajowe numery komórkowe Koszty rozmów międzynarodowych Koszty połączeń z internetem Zmiany kosztów w latach Podsumowanie sytuacji na rynku telefonii stacjonarnej Połączenia międzyoperatorskie porównanie Polska-UE Połączenia lokalne i strefowe Połączenia z pojedynczym i podwójnym tranzytem Podsumowanie Telefonia komórkowa Polska na tle krajów OECD Podsumowanie Dodatek do Części II 85 Koszyki telefonii stacjonarnej i komórkowej 9

10 III Diagnoza stanu prawnego Ustawa z 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne Krótki opis regulacji Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Akty wykonawcze Uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej Prawa i obowiązki operatorów o kwalifikowanej pozycji rynkowej Usługi powszechne Świadczenie usług innych niż powszechne Połączenia międzyoperatorskie Dostęp do sieci Oferta ramowa Opłaty za wzajemne korzystanie z sieci Negocjacje umowy międzyoperatorskiej i rozstrzyganie sporów pomiędzy operatorami Współkorzystanie z infrastruktury Uwolnienie pętli lokalnej Wnioski Praktyka regulacyjna Zadania ustawowe Prezesa URTiP Niezależność polskiego organu regulacyjnego Praktyka działania URTiP Jawność decyzji i procedur Przejrzystość procedur konsultacyjnych Konsekwencja w działalności URTiP Terminowość wykonywania uprawnień Koncepcja wspólnej pozycji znaczącej Rozwiązanie konfliktu Rozgraniczenie między kompetencjami Perspektywy zmiany prawa od maja 2004 r Przyczyny zmian Nowy system regulacyjny założenia Kierunki zmian prawa UE Dyrektywa ramowa Dyrektywa licencyjna Dyrektywa o usługach powszechnych i prawach użytkowników Dyrektywa o dostępie Rozporządzenie o LLU Dyrektywa o konkurencji Co i jak implementować?

11 PRZEDMOWA Rynek telekomunikacyjny w Polsce rozwija się ekstensywnie. Dziś trudno obciążać winą za ten stan rzeczy poprzedni stan prawny oraz praktykę regulacyjną, w tym obciążenia koncesyjne, aczkolwiek dziesięcioletnie opóźnienie niewątpliwie zawdzięczamy specyficznej filozofii wprowadzania konkurencji rozpoczętej od rynku lokalnego, wraz z obciążeniem operatorów konkurencyjnych podwójnymi zobowiązaniami w postaci inwestycji i w postaci opłat koncesyjnych. Mimo że 1 stycznia 2002 r. nastąpiła liberalizacja połączeń międzystrefowych, formalnie od tego samego momentu otwarty jest niezwykle dochodowy segment połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych, zaś 1 stycznia 2003 r. otwarty został rynek połączeń międzynarodowych, nie nastąpiło spodziewane ożywienie rynku. Analizy cen usług detalicznych wskazują, że mechanizmy konkurencji do tej pory nie zadziałały. Większość operatorów konkurencyjnych, szczególnie tych osadzonych na rynku od lat 90., nie rozpoczęła nawet efektywnej działalności, pomimo że mamy już koniec roku Stosunkowo najłatwiej wchodzą na rynek operatorzy nowi, działający wprawdzie na podstawie zezwoleń, ale nie budujący pełnej infrastruktury. Koncentrują się oni na wielkich aglomeracjach i instalując tam tylko niezbędne dla nich elementy sieci, łatwo dostosowują się do wymagań wynikających z przyłączenia ich sieci do sieci Telekomunikacji Polskiej. Tymczasem operatorzy koncesjonowani w latach 90. budowali swoje sieci stosownie do wymagań specyficznych dla działalności operatora lokalnego. Jednym z najważniejszych tego efektów jest budowa sieci ukierunkowanej na punkty styku z siecią TP zlokalizowane w centralach strefowych końcowych operatora zasiedziałego. Tymczasem dziś TP wymaga od tych operatorów dla uruchomienia przez nich nowych rodzajów działalności (usług międzystrefowych, międzynarodowych i połączeń do sieci komórkowych) budowy nowych punktów styku w centralach tranzytowych, co w praktyce oznacza nie tylko dublowanie dokonanych już wcześniej inwestycji, ale i znaczne opóźnienie w stosunku do potencjalnych terminów rozpoczęcia działalności, gdyby możliwa ona była na bazie struktur zbudowanych dotychczas. Operatorzy koncesjonowani w latach 90. mają już zwykle rozbudowane struktury obsługi klientów i lepszą niż nowowchodzący możliwość dotarcia do klientów spoza wielkich aglomeracji. Nadzieja na upowszechnienie konkurencyjnych usług wiązana powinna zatem być z ich działalnością i to oni zasługują na szczególne wsparcie regulatora. Operatorzy alternatywni, którzy rozpoczęli działalność jeszcze w latach 90. zasługują na wsparcie z jeszcze jednego powodu. Lata 90. upłynęły bowiem pod znakiem deklaracji kolejnych ekip politycznych na temat rozwoju konkurencji oraz wzmocnienia regulacji. Szczególnie drastycznym przykładem jest liberalizacja rynku międzystrefowego, której koncepcja powstawała w latach , 11

12 ulegając dość gwałtownym zmianom, aby już po przeprowadzeniu przetargu na koncesje międzystrefowe, dokonać kolejnej wolty, tym razem pozornie w bardzo liberalnym kierunku np. w kwestiach swobodnego wyboru operatora przez abonentów, czy też refakturowania jego usług. Deklarowane wsparcie nowych operatorów jednak nie nastąpiło, pomimo obiecującej legislacji. Liberalizacja rynku międzystrefowego zbiegła się bowiem z prywatyzacją Telekomunikacji Polskiej, w wyniku czego na przełomie 1999 i 2000 roku skonfliktowane resorty skarbu i łączności walczyły między sobą o władztwo nad regulacją rynku. W rezultacie decyzją rządu powstał harmonogram deregulacji rynku, który, chociaż sam w sobie nieszkodliwy, poprzez swoją niejawność oraz destabilizowanie procesów regulacyjnych i legislacyjnych przez niemal rok, stał się wraz z całym procesem prywatyzacji przyczyną swoistego, kilkuletniego paraliżu struktur państwa. Po odejściu ekipy przygotowującej prywatyzację, zapisy tego harmonogramu, zawarte i zmodyfikowane w umowie prywatyzacyjnej, stały się polem przeróżnych domysłów i hamulcem działań regulatora. Do dzisiaj regulator, ustawodawca i niektórzy przedstawiciele operatora zasiedziałego powołują się na owe tajemnicze zapisy, próbując uzasadnić swoje racje. Obok zaszłości wynikających z minionej polityki telekomunikacyjnej oraz nieporozumień narosłych wokół prywatyzacji TP, podstawową przyczyną braku efektywnej konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym jest brak skutecznej regulacji. Przyczyn leżących po stronie regulatora jest bardzo wiele. Przede wszystkim organ regulacyjny powinien przeformułować swoją misję, ponieważ status organu regulacyjnego jest statusem z gruntu odmiennym od statusu zwykłego organu administracji. Organ regulacyjny w Polsce nie ma jednak ujawnionej strategii regulacyjnej. Tymczasem dla zapewnienia jawności i przejrzystości powinien on działać na podstawie opublikowanego zestawu celów i zasad regulacji. Niezbędne jest sformułowanie misji i celów regulacyjnych oraz rozpisania go na zadania i narzędzia regulacyjne wraz z harmonogramem realizacji. Przy realizacji zadań regulacyjnych organ powinien wykorzystywać wszelkie rozsądne środki, których celem jest osiągnięcie przyjętych celów regulacyjnych. Niemożliwa jest do przyjęcia obecna sytuacja, w której decyzje zapadają opieszale i arbitralnie, do końca procesu administracyjnego nie jest znane stanowisko organu i żadna ze stron nie ma możliwości z nim polemizować, a w dodatku nie ma skutecznej egzekucji decyzji. Organ regulacyjny powinien wykonywać swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty. Argumenty stron powinny być traktowane poważnie i wyceniane w kategoriach skutków ekonomicznych dla stron oraz dla rynku i konsumentów. Kompromis, jeśli zostaje narzucony decyzją regulatora, musi być uzasadniony i również oceniony w kategoriach skutków ekonomicznych krótko- i długoterminowych. 12

13 Zadania i ich podział między organy regulacyjny i antymonopolowy muszą być jawne i podane do publicznej wiadomości. Nie można akceptować permanentnego sporu kompetencyjnego między URTiP a UOKiK, jakiego jesteśmy świadkami obecnie. Obowiązkowe są konsultacje i współpraca pomiędzy organami odpowiedzialnymi za rozwój rynku telekomunikacyjnego (w tym także i legislacyjnymi); nie do utrzymania jest bowiem obecna sytuacja ignorowania uwag regulatora lub przeciwnie, przerzucania nań odpowiedzialności za legislację w przypadkach bardziej skomplikowanych merytorycznie. Organ regulacyjny powinien dysponować wszelkimi niezbędnymi zasobami obejmującymi personel, wiedzę i środki finansowe pozwalających na wykonanie ich zadań. Tymczasem w praktyce mamy do czynienia z powszechnym w naszym kraju problemem niedofinansowanej, merytorycznie słabej i nie dokształcanej administracji. Wbrew utartemu mniemaniu, liczba osób zatrudnionych w URTiP i zajmujących się regulacją jest bowiem niska, szczególnie w kluczowych jednostkach tego urzędu, a ich wiedza i doświadczenie, szczególnie w przypadku pracowników nowozatrudnionych, pozostawia wiele do życzenia. Pomimo świadomości tych braków, regulator nie wspiera kształcenia swoich pracowników, a ich obciążenie zadaniami w praktyce uniemożliwia im samokształcenie. Niska motywacyjność wynagrodzeń powoduje znaczną rotację lepiej wykształconych kadr. Regulator nie ma pieniędzy na zatrudnienie fachowców, szkolenie personelu, powoływanie ekspertów do najważniejszych zadań. Administracja sektora telekomunikacyjnego w Polsce nie daje sobie rady z problemami starego pakietu regulacyjnego, nie mówiąc już o konieczności implementacji niełatwych do wdrożenia nowych dyrektyw. Podstawą jawności i przejrzystości działań regulacyjnych jest zasada konsultacji. Gdy regulator zamierza podjąć kroki, które będą miały znaczący wpływ na rynek, powinien podać do publicznej wiadomości informacje na temat procedur konsultacji, a ponadto umożliwić zainteresowanym stronom wyrażenie w rozsądnym terminie swojej opinii na temat projektowanego rozwiązania. Niestety nasz organ regulacyjny nie ma zwyczaju interpretowania zasad prawnych w sposób jawny dla petentów, którzy muszą się domyślać interpretacji regulatora. Z kolei regulator, dla zapewnienia skuteczności swoich działań, musi mieć prawo do pozyskiwania niezbędnych dla niego informacji. Jednak żądania przedstawienia informacji powinny być współmierne do celu i nie powinny stanowić zbędnego obciążenia dla operatorów. Informacje zebrane przez regulatora, a także skutki ich wykorzystania powinny być ogólnie dostępne. Publiczna dostępność takich informacji przyczyniłaby się powstawania otwartego i konkurencyjnego rynku. Jedynym wyjątkiem zgodnie z ustawowymi zasadami publicznego dostępu do informacji mogą być informacje podlegające przepisom dotyczącym zachowania poufności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy operator i użytkownik, na którego wpływ ma decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, powinien mieć prawo odwołania się do organu lub sądu apelacyjnego niezależnego od zainteresowanych stron. W polskim systemie praw- 13

14 nym istnieje zarówno możliwość odwołania się do NSA, jak i w sprawach o aspekcie gospodarczym do sądu gospodarczego (zależy to od rodzaju sprawy, przy czym podział ten jest tylko częściowo konsekwentny). Nie zapewniono jednak merytorycznej zdolności sądu gospodarczego (ochrony konkurencji i konsumentów) do rozpatrywania spraw w specjalistycznych dziedzinach branżowych. W stosunku do regulatora nadal aktualny jest postulat rozdziału funkcji regulacyjnych od operacyjnych. Pozornie postulat ten został już spełniony. Czy jednak na pewno? Przecież Skarb Państwa wciąż posiada istotny pakiet akcji operatora zasiedziałego. Ostatnią ważną kwestią jest polityczna niezależność regulatora. Ten pozornie niezależny organ zmieniał się już trzykrotnie. Wstrząsany politycznymi zmianami urząd przez pół roku w ogóle nie funkcjonował. Krytyczna i otwarta ocena istniejących struktur regulacyjnych i interakcji między nimi powinna stać się punktem wyjścia do rozważenia reformy regulacyjnej. Istotną przyczyną problemów polskiego rynku telekomunikacyjnego jest praktyka legislacyjna. O opóźnieniach w przygotowaniu rozporządzeń do Prawa telekomunikacyjnego napisano już wiele. Niedawna nowelizacja ustawy niesie ze sobą wiele nadziei na lepszą regulację, pod warunkiem, że rozporządzenia wykonawcze do niej zdążą wejść w życie przed uchwaleniem zupełnie nowej ustawy, opartej na nowym pakiecie regulacyjnym UE. Kluczową sprawą staje się metoda i sposób implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej. Harmonizacja prawa powinno rozpocząć się od analizy stanu rynków ich struktury, stopnia rozwoju, analizy ogólnych zasad prawodawstwa w naszym kraju oraz istniejącego prawa, zarówno dotyczącego kwestii specyficznych dla sieci i usług komunikacji elektronicznej, jak i uregulowań ogólniejszych, w tym analizy układu i stosunków poszczególnych instytucji. Najważniejszą zasadą, którą kieruje się Komisja Europejska, jest bowiem dostosowanie narzędzi do stopnia rozwoju rynku. Dyrektywy określają tylko podstawowe cele, dając krajom członkowskim pełną samodzielność w doborze narzędzi regulacyjnych. Elementem status quo są również dotychczas realizowane cele polityki państwa, niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zostały one kiedykolwiek wyraźnie sformułowane i czy są przestrzegane. Jeśli zachowują one swoją aktualność, to trzeba się będzie zastanowić nad sposobami ich osiągania, biorąc oczywiście pod uwagę to, czy nie są one sprzeczne z celami nowych dyrektyw oraz innymi przepisami prawa wspólnotowego. Przygotowywanie najpierw założeń do ustawy, a potem projektu samej ustawy może być dobrą okazją do rewizji i uaktualnienia polityki państwa. 14

15 W konsekwencji, jak pisze Piotr Jasiński 1, należy zadać sobie następujące pytania: co musi być implementowane, czyli jakie są cele obowiązkowe? Cele te z kolei muszą być przetłumaczone na język konkretnych środków (działań, praw, obowiązków) zapewniających ich osiągnięcie; co może być implementowane, czyli jakie są cele opcjonalne? W zależności od tego, jakie zajmie się wobec nich stanowisko, również te cele muszą być potem przetłumaczone na język konkretnych środków (działań, praw, obowiązków) zapewniających ich osiągnięcie. Pamiętać także trzeba o dwóch kwestiach: aby zachować zarówno sens, jak i moc sprawczą przepisów implementowanych dyrektyw oraz aby ewentualne odstępstwa od zapisów dyrektyw dobrze uzasadnić analizami przyczyn i skutków. Niezależnie od tego, że implementacja musi być przemyślana, należy podkreślić, że jedynie pełna implementacja prawa UE może przyczynić się do skokowego rozwoju sektora telekomunikacyjnego i poprawy sytuacji użytkowników, zarówno w sferze usług podstawowych, jak i zaawansowanych. Prawidłowa implementacja jest też warunkiem skorzystania ze środków pomocowych UE np. na rozwój infrastruktury szerokopasmowej. Jest w błędzie ten, kto uważa, że Komisja Europejska przyznając te środki przymknie oko na brak należytej regulacji i samodzielnych wysiłków we wspieraniu konkurencyjności na rynku. Zanim wyciągniemy rękę po unijne pieniądze, musimy sami wykorzystać wszelkie możliwości prawne i regulacyjne dla uruchomienia naturalnych mechanizmów rynkowych w interesie konsumentów i Społeczeństwa Informacyjnego. Anna Streżyńska 1 Komunikacja elektroniczna implementacja nowych dyrektyw, w: Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej, Warszawa

16 CZĘŚĆ I POLSKI RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY STAN AKTUALNY 1. Operatorzy stacjonarni i międzystrefowi 1.1. Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce W latach wydano 58 nowych zezwoleń na eksploatację sieci publicznych. Obecnie łącznie z zezwoleniami wydanymi w latach 90. przez Ministra Łączności zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnej ma 145 operatorów, w tym 27 operatorów uprawnienia do świadczenia usług osiąganych poprzez wybór Numeru Dostępu do Sieci (NDS). Z braku efektywnej regulacji, niewielu operatorów NDS podpisało jednak umowy o połączeniu sieci z siecią Telekomunikacji Polskiej, a jeszcze mniej umowy te wdrożyło. W związku z tym ani liczba operatorów mających prawo do działalności w telekomunikacji, ani rodzaj tych uprawnień nie są miarodajnym wskaźnikiem liberalizacji rynku. Na sytuację tę zwróciła uwagę Komisja Europejska, która krytycznie oceniła stan polskiego rynku telekomunikacyjnego. W swoim ostatecznym raporcie na temat przygotowania Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej podkreślono, że pomimo formalnej liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych, koszty usług pozostają jedne z najwyższych w Europie, z powodu systematycznego blokowania działań konkurencji przez TP 2. Między rokiem 1990 a końcem 2002, liczba linii stacjonarnych w Polsce zwiększyła się o 250 proc., do ok. 11,9 mln, z czego 1,1 mln przypada na operatorów alternatywnych. W końcu 2002 roku na 100 Polaków przypadało 31,1 linii telefonicznych. Tab. 1. Podstawowe dane telefonii stacjonarnej Telefoniczne łącza główne (abonenci telefonii przewodowej + łącza ISDN) W liczbach bezwzględnych (w mln) 10,18 10,95 11,43 11,90 Na 100 mieszkańców 26,3% 28,3% 29,6% 31,1% źródło: Ministerstwo Infrastruktury 2 J. Bielecki i inni Obietnice pozostały na papierze, Rzeczpospolita,

17 Rys. 1. Gęstość telefonii stacjonarnej w poszczególnych województwach Zgodnie z trzecim raportem monitorującym sektor telekomunikacyjny w krajach kandydujących, przygotowanym przez IBM dla Komisji Europejskiej 3, gęstość telefoniczna w grudniu 2002 wynosiła w Polsce nawet 34,7 linii na 100 mieszkańców. Według tego raportu telefonia stacjonarna miała 50 proc. udział w całości przychodów z rynku, telefonia komórkowa ok. 39 proc., zaś ok. 10 proc. usługi transmisji danych, dostępu do internetu i dzierżawy łączy. Największe tempo rozwoju telefonii stacjonarnej odnotowano w 1999 r., gdy w ciągu roku przybyło 1 mln 375 tys. dzwoniących linii telefonicznych, z czego Telekomunikacja Polska podłączyła ponad 1,15 mln linii. Mierzony liczbą linii rynek telefonii stacjonarnej wzrósł w 1999 r. o 15,8 proc., a TP miała w tym 84- procentowy udział. Od kilku lat na rynku panuje jednak stagnacja. Przyłączanych jest coraz mniej nowych linii, bowiem operatorów niezależnych dotknął światowy kryzys branży IT i telekomunikacji, wzmocniony dodatkowo lokalnymi problemami regulacyjnymi, a grupa TP chętniej inwestuje w telefonię komórkową. Być może również ze względu na gwałtowny rozwój telefonii komórkowej nastąpiło zmniejszenie popytu na przewodowe usługi telefoniczne, tym bardziej, że najnowsze oferty cenowe operatorów komórkowych powodują wzrost substytucyjności usług komórkowych wobec usług stacjonarnych. Rok 2001 polskie firmy telekomunikacyjne zakończyły z ok. 11 mln 475 tys. dzwoniących linii telefonii stacjonarnej oraz ok. 10 mln użytkowników telefonii komórkowej. Rok 2002 był rokiem przełomu w dotychczasowym układzie rynkowym między telefonią komórkową a stacjonarną. W końcu 2002 r. liczba stałych linii telefonicznych wzrosła do 11 mln 968 tys., liczba użytkowników 3 3rd Report on Monitoring of EU Candidate Countries (Telecommunication Services Sector), IBM, czerwiec 2003 r. 17

18 telefonii komórkowej zwiększyła się zaś do ok. 13 mln 890 tys. Oznacza to, że liczba linii stacjonarnych wzrosła o 4,7 proc. (w stosunku do roku poprzedniego), podczas gdy liczba użytkowników telefonii komórkowej o 38,8 proc. Podobną dynamikę przyrostu obserwowaliśmy w roku wcześniejszym: przyrost abonentów w 2001 względem 2000 wyniósł 4,1 proc. w przypadku sieci stacjonarnej i 48 proc. w sieci komórkowej. Według prognoz ta tendencja będzie się pogłębiać w latach następnych. Pod koniec 2003 r. operatorzy sieci komórkowych deklarują 16 mln użytkowników, włączając w to użytkowników bezabonamentowych (karty prepaid). Pomimo ewidentnego wzrostu w ciągu minionej dekady gęstość sieci stacjonarnej w Polsce jest o około połowę mniejsza niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Przy spadającej dynamice podłączania nowych linii, związanej z powolnym rozwojem operatorów alternatywnych wobec TP oraz konkurencją telefonii komórkowej, nie należy się spodziewać radykalnej zmiany tego stanu. Można raczej oczekiwać, iż niższa penetracja stacjonarna będzie się utrzymywać, a niektóre funkcje usługowe będą przejmowane przez telefonię komórkową oraz inne technologie. Jest jednak oczywiste, że telefonii stacjonarnej nie grozi całkowite wyeliminowanie. Nadal będzie istotna zwłaszcza dla przesyłania danych, szczególnie jako metoda masowego dostępu do Internetu. W przyszłości większość osób prywatnych będzie dysponować zarówno łącznością stacjonarną, jak i ruchomą. Wykreuje to popyt na usługi obu rodzajów (konwergentne) od jednego dostawcy. Nastąpi zatem integracja (konwergencja) usług mobilnych i stacjonarnych. Rys. 2. Porównanie prognoz penetracji telefonii stacjonarnej i komórkowej do roku 2005 r. Źródło: na podstawie prognoz TP,

19 Rozwój telefonii stacjonarnej jest też przedmiotem zainteresowania instytucji finansowych, uczestniczących w finansowaniu rozwoju rynku. Według autorów raportu PKO BP, na słabe postępy w rozwoju telefonii stacjonarnej wpływ mają trzy czynniki, działające w różnym stopniu i nasileniu 4 : pojawienie się telefonii komórkowej, które spowodowało zdecydowane przesunięcie preferencji użytkowników telefonów od telefonu stacjonarnego w kierunku mobilnych usług telekomunikacyjnych; łatwość przyłączenia do sieci komórkowej (praktycznie zerowy czas oczekiwania i stosunkowo niskie koszty przyłączenia do sieci) oraz coraz atrakcyjniejsze pakiety usług powodują, że telefon komórkowy nie tylko znakomicie uzupełnia telefon stacjonarny, ale także coraz częściej zupełnie go zastępuje (główną barierą w tym zakresie są znacząco wyższe ceny usług realizowanych przy wykorzystaniu telefonów komórkowych w porównaniu do stacjonarnej różnica ta powinna jednak z czasem zmniejszać się, szczególnie w usługach głosowych); sieci komórkowe mają dużą siłę szczególnie przy przejmowaniu zamożnych klientów, a niewątpliwie w procesie tym ważną rolę odgrywa poziom usług oraz usługi dodane; osłabienie polskiej gospodarki; niższe niż przewidywano tempo wzrostu gospodarczego przyczyniło się do spadku zainteresowania podstawowymi usługami telekomunikacyjnymi; obecne ożywienie wciąż jest za krótkie i za słabe, by dokonał się odwrót trendu. Dodatkowo w połowie 2001 r. TP dokonała niekorzystnego dla swoich klientów równoważenia taryf, co spowodowało falę rezygnacji z usług telefonicznych, odłączeń abonentów nie regulujących rachunków oraz odpływu abonentów do innych operatorów; liberalizacja rynku usług telekomunikacyjnych, która przyniosła w 2001 r. zniesienie monopolu TP na rynku połączeń międzystrefowych. Agresywne poczynania Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM) oraz wejście na rynek Netii 1 i Energisa spowodowały początkowo przejęcie przez operatorów alternatywnych ok. 27 proc. udziałów w rynku połączeń międzystrefowych. Sukces ten był krótkotrwały a liberalizacja została skompromitowana problemami z refakturowaniem usług NOM przez TP, wynikającymi z interpretacji ustawy o podatku VAT. Warunki podpisanej w 2002 r. umowy dotyczącej rozliczeń międzyoperatorskich pomiędzy NOM i TP wstrzymały proces utraty rynku międzystrefowego przez TP, a nawet spowodowały jego częściowe odzyskanie, niestety ze stratą dla klientów. Należy do tego dodać, że otwarcie rynku międzystrefowego i międzynarodowego nie powodowało rozwoju alternatywnych sieci dostępowych i przyrostu liczby abonentów. Taki model liberalizacji jest bowiem zaprojektowany jako stworzenie podłączonym już abonentom możliwości wyboru alternatywnych usług, z wykorzystaniem dotychczasowej sieci dostepowej. Otwarcie rynku międzystrefowego 4 Raport analityczny PKO BP o rynku telekomunikacyjnym, 8 maja 2002 r. 19

20 i międzynarodowego spowodowało natomiast zwiększenie zainteresowania zagospodarowaniem sieci przesyłowych Dostęp do internetu w sieci komutowanej Intensywnie rozwija się dostęp do internetu. Liczba internautów w Polsce, zgodnie z danymi SMG/KRC wzrosła w 2002 roku o 44,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli z 3,6 mln do 5,2 mln osób. Źródła ITU podają 3,8 mln użytkowników. Największą popularnością wśród internautów cieszą się takie portale jak Onet. pl, który odwiedza ponad 72 proc. internautów, Wirtualna Polska (ponad 58 proc.) oraz Interia (ponad 36 proc.). Wzrósł także procent osób korzystających z Internetu w domu (do 45,4 proc.), kosztem udziału korzystania w pracy (spadek do ok. 24,7 proc.) i w szkole (ok. 29,6 proc.). Projekt dokumentu rządowego e-polska 2006 podaje zupełnie inne dane: wg niego z internetu w Polsce korzystało w 2002 r. 7,6 mln osób 5. Z kolei badanie TNS OBOP z marca 2003 r. wskazuje, iż dostęp do sieci na początku 2003 r. miał już co trzeci Polak. Większość z polskich internatów używających internetu z domu (ok. 3/4 na początku 2003 r.) korzystało z powolnego a przy tym drogiego dostępu wdzwanianego (za pośrednictwem modemu i analogowej linii telefonicznej). Według raportu Diagnoza Społeczna 2003, ponad 1/3 gospodarstw domowych dysponowało komputerem, a 17 proc. miało dostęp do internetu. Podczas badania krajów kandydackich w ramach cytowanego Trzeciego raportu monitorującego, Polska podała że zainstalowano u nas na koniec 2002 roku linie ADSL, najwięcej ze wszystkich krajów akcesyjnych 6. Następnym krajem w kolejności to Węgry z 28 tysiącami linii. Trudno jest oszacować rzeczywistą liczbę linii ADSL w Polsce, ponieważ obok TP w technologię tą inwestują także inni operatorzy, nawet ci o mniejszym udziale w rynku, jak np. grupa TeleNet (oferując ją jednak zasadniczo klientom biznesowym na dostosowanym do nich poziomie cen przyp. red.) Jednak rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce rozwijał się dotychczas głównie na bazie sieci telewizji kablowej (usługi takie świadczy ponad 90 operatorów kablowych) i sieci osiedlowe, a nie technologii ADSL. W końcu 2002 r. z dostępu do internetu za pośrednictwem sieci telewizji kablowej korzystało ponad 100 tys. klientów. Sytuację tę może zmienić forsowna promocja usługi dostępu ADSL oferowanego przez TP pod nazwą Neostrada. Dzięki niej TP zamierza zwiększyć liczbę użytkowników Neostrady z 23 tys. na początku 2003 r. do tys. na koniec roku. Znaczna część nowych użytkowników Neostrady będzie się 5 Autorzy badania MegaPanel PBI z sierpnia 2003 r. oceniają stan obecny na 6,05 mln osób przyp. red. 6 Było to jednak wynikiem łącznego ujęcia liczby zaledwie kilkunastu tys. prawdziwych linii ADSL oraz kilkudziesięciu tys. użytkowników usługi SDI, korzystającej ze zbliżonej do ADSL metody transmisji danych (technologia HiS firmy Ericsson), ale o dużo niżej prędkości transmisji: do 115 Kpbs (i ok. 70 Kbps przy jednoczesnym korzystaniu z linii telefonicznej do rozmowy). Z uwagi na niską prędkość usługa SDI nie może być jednak zaliczana do szerokopasmowego dostępu ADSL, którego dane zbierano we wspomnianym badaniu przyp. red. 20

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 24 30 stycznia 2011 r. Prasa o Nas Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Spółka tygodnia - Cyfrowy Polsat Spółka zamknęła tydzieo 6,2-proc. wzrostem,

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym Kamila Kloc-Evison, UOKiK Wojciech Szymczak, UOKiK Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym 1. Znaczenie ICT (ang. information and communication technologies)

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i dumpingu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... 13

Spis treści. Od autorów... 13 Od autorów... 13 Henryk Babis Rozdział 1 Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym... 15 1. Wprowadzenie... 15 2. Charakterystyka struktur rynkowych... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych

Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych FORUM ENERGETYCZNO PALIWOWE Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 14-15.11.2007 r. ZAKRES PREZENTACJI 1 2 3 4 Wybrane zmiany rynku

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014 Plan prezentacji Monitor rynku telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA 2 października 2006 STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. WOBEC TELEFONII DIALOG S.A. Lubin, wrzesień 2006r. Warianty dla Telefonii DIALOG S.A. Dla KGHM celem jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA 2015 Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji Miesięcznik IT w Administracji Branżowe pismo dla działów

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit... Spis treści Wstęp...5 Część I Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...9 Anna Surdyka Górniak Etyka w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki

Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 15. Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia, maj 2016

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo