Hotel Antoni nagrodzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hotel Antoni nagrodzony"

Transkrypt

1 Hotel Antoni nagrodzony Lublinie odbyła się gala konkuresm objął Marszałek z kręgielnią i bilardem. Hotelowa Wfinałowa II edycji konkursu Województwa Lubelskiego. restauracja oferuje doskonale Innowacyjny Przedsiębiorca przyrządzone potrawy kuchni Województwa Lubelskiego Hotel Antoni to pierwszy na p o l s k i e j i e u r o p e j s k i e j Jednym z lauretaów został Hotel Roztoczu hotel z kategorią z wykorzystaniem lokalnych Antoni położony nieopodal 3 gwiazdek. Znajduje się w Kolonii produktów. Gospodarzami obiektu Tomaszowa Lubelskiego. Łaszczówka przy drodze krajowej są Państwo Antoni i Urszula Wyszyńscy z rodziną. Hotel Antoni jest obiektem polecanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Roztocze. Zapraszamy na noc Andrzejkową do Hotelu Antoni Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze 22 listopada 2011 roku Nr 21 Kalendarium 24 XI Międlenie lnu pokaz Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem. Od godziny XI Fotograf partyzantów - wieczór filmowy w 52 rocznicę śmierci doktora Zygmunta Klukowskiego. Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie o godz XI Spotkania kultur. Wieloetniczność i wielokulturowość Lubelszczyzny. Instytut Przyrodniczo-Technicznym PWSZ w Zamościu, ul. Zamoyskiego 64. Początek o godzinie XI Koncert Mr. Pollack. Corner Pub w Zamościu o godzinie XI Andrzejki/69-te urodziny Jimiego Hendrixa. Szkoła 69 w Starej Hucie, poczatek o XI Koncert hiphopowy PIH. Kazamaty Bastionu VII w Zamościu, godzina XII VII Przegląd Małych Form Teatralnych Dziecięca Biesiada Teatralna. GOK w Horyńcu Zdroju. Godzina XII Koncert Pati Yang. Szkoła 69 w Starej Hucie, początek o LOT Roztocze oferuje hotelom i innym obiektom noclegowym, restauracjom i sklepom z pamiątkami dukaty regionalne. Proponujemy korzystne warunki sprzedaży i upust od ceny detalicznej. Informacje: Biuro LOT Roztocze tel Konkurs został zorganizowany nr 17. Dawny Zajazd u Antka dzięki przez Lubelską Agencję Wspierania u n i j n e m u d o f i n a n s owaniu Przedsiębiorczości w Lublinie. Jego przekształcony został w hotel w 2011 celem było zaprezentowanie roku. Obecnie posiada prawie 100 i nagrodzenie beneficjentów, miejsc noclegowych w 42 pokojach. realizujących przedsięwzięcia przy Największymi atutami obiektu są udziale funduszy pochodzących z sale konferencyjne i szkoleniowe R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u o r a z b a s e n r e k r e a c y j n y Operacyjnego Województwa z urządzeniami do hydromasażu Lubelskiego na lata i saunami. W hotelu zanjduje się H o n o r o w y P a t r o n a t n a d rów n i e ż n owo c z e s n a k l u b Oferujemy trzy dania gorące, p r z e k ą s k i w f o r m i e s to ł u szwedzkiego, ciasta, owoce oraz kawa, herbata i napoje. Doskonałą atmosferę wieczoru zapewni zespół Akord. Rezerwacje i informacje pod nr tel Cerkiew w Radrużu w nowej odsłonie d d ł u ż s z e g o c z a s u z Lubaczowa do Horyńca, a jej World Monuments Fund (WMF). Oszesnastowieczna cerkiew pod zakończeniem i zwieńczeniem Wśród 67 obiektów z 41 krajów, na wezwaniem św. Paraskewy w będzie właśnie radruska cerkiew. liście, jako jedyny obiekt z Polski Radrużu (gm. Horyniec-Zdrój) jest i jeden z nielicznych w Europie, p o d d a w a n a i n t e n s y w n y m Przypomnijmy, iż niedawno było znalazła się właśnie cerkiew w działaniom renowacyjnym przez głośno m.in. w ogólnopolskich Radrużu. Cerkiew należy do lubaczowskie Muzeum Kresów, mediach o cerkwi w Radrużu, dzięki n a j s t a r s z y c h i n a j l e p i e j które zarządza obiektem. W cerkwi temu że znalazła się na liście z a c h o w a n y c h o b i e k t ó w zainstalowano już instalacje programu World Monuments d re w n i a n e go b u d ow n i c t wa przeciwpożarowe, a samo wnętrze Watch. O tej sprawie nasz portal cerkiewnego w Polsce. zostało poddane konserwacji. pisał jako pierwszy. Lista Najbardziej widoczną i rzucającą się najcenniejszych i z różnych źródło: w oczy zmianą jest jednak nowy powodów zagrożonych światowych gont na cerkwi, który znacząco miejsc i obiektów, publikowana jest fot. Grzegorz Ciećka zmienił wygląd obiektu. Obecnie co dwa lata przez prywatną fundację radruska cerkiew nie jest już ciemnobrązowa, a świeci blaskiem jasnego drewna. Jak informuje serwis horyniec.info powoli dobiegają końca także prace związane z inwestycją pod nazwą: Wyznaczanie tras turystycznych na terenie gmin Lubaczów i Horyniec- Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej. Obecnie pojawia się oznakowanie tej trasy, które możemy oglądać na drodze z Radruża do Horyńca. Gotowy jest również wlot do tunelu w Horyńcu, zagospodarowano okolicę zalewu, ś w i e t l i c ę w H o r y ń c u i wyremontowano budynek byłej szkoły w Radrużu. Cała trasa turystyczna będzie prowadzić Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Tomaszów Lubelski, ul. Kościelna 9, tel ,

2 OEM w sezonie zimowym W sezonie zimowym 2011/2012 (od 1 listopada 2011 do 31 marca 2012) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego będzie czynny również w niedziele w godzinach Kasa i punkt sprzedaży czynne będą w godzinach Zachęcamy do zwiedzania wystawy stałej W krainie jodły, buka i tarpana oraz do korzystania z oferty ośrodka. Roztocze na Facebook`u Zapraszamy wszystkich użytkowników portalu społecznościowego Facebook na profil Roztocze. Roztocze/ Dofinansowanie unijne! Zapytaj u źródła Prezentujemy listę Lokalnych Grup Działaniaw regionie Roztocza, które ogłaszają konkursy w ramach programu LEADER oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O dotacje mogą ubiegać się samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Informacji udzielają biura LGD. LGD Roztocze Tomaszowskie gminy: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i Tomaszów Lubelski. tel , LGD Nasze Roztocze gminy: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec. tel , LGD Serce Roztocza gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol. tel , LGD Dolina Wieprza i Poru gminy: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn. tel LGD Ziemia Biłgorajska gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Potok Górny, Tarnogród, Turobin. tel , Świetlista atrakcja Józefowa o baszty widokowej, nowego zamiast świateł popłynie woda. To w sezonie korzystało nawet pół Dzalewu z plażą, zegara t y s i ą c a l u d z i d z i e n n i e. słonecznego i wielu innych nowych turystycznych atrakcji w Józefowie W tym sezonie wypoczywający dołączy kolejna. Miasteczko będzie w Józefowie mogli też korzystać mieć także fontannę. W miejscu, z nowego, większego zalewu i nowej gdzie powstaje już teraz jest plaży. Po powiększeniu akwenu cały imitująca ją świetlna iluminacja. zbiornik ma około 4,5 hektara powierzchni. Przed prawie dwoma Elektryczną fontannę można laty na placu przed Urzędem podziwiać w parku miejskim, gdzie Miejskim wybudowano też zegar w przyszłości będzie prawdziwa słoneczny, który od razu stał się fontanna. Na razie wykonano jej ulubionym miejscem nie tylko granitowe obrzeże. By już teraz je turystów, ale również młodych wykorzystać postanowiliśmy kolejna tego typu inicjatywa władz mieszkańców. Obiekt jest bowiem w środku zainstalować iluminację Józefowa. Od tego roku turyści, wykorzystywany przez nauczycieli świetlną tłumaczy doradca odwiedzający Roztocze mogą do celów edukacyjnych. burmistrza Ireneusz Wilczyński. podziwiać miasteczko m.in. Gdy cały obiekt będzie gotowy, a to z baszty widokowej, z której ma nastąpić w przyszłym roku, Źródło: Zwierzyniec dla inwestorów ł a d z e Z w i e r z y ń c a Jednym z jego elementów były gmin oraz instytucji non profit. Wzapraszają na Roztocze nie badania, dotyczące oczekiwań Ekspertyzy wykazały m.in., że tylko turystów, ale również i profilu potencjalnych inwestorów, gmina ma predyspozycje, by stawiać inwestorów. Właśnie z myślą o nich na podstawie których samorząd na rekreację i wypoczynek i w tym powstała nowa strona internetowa, zamierza przygotować dla nich kierunku powinna się rozwijać która ma pomóc w dotarciu do w n a j b l i ż s z y c h l a t a c h. niezbędnych informacji. W ramach promocji samorząd wydał też folder gospodarczy, Na marka.zwierzyniec.info.pl p r e z e n t u j ą c y a t r a k c y j n o ś ć m o ż n a z n a l e ź ć z a r ó w n o inwestycyjną gminy, który będzie podstawowe wiadomości o mieście r o z p o w s z e c h n i a n y w ś r ó d i g m i n i e o r a z w a l o r a c h inwestorów odwiedzających t u r y s t y c z n y c h t e j c z ę ś c i miejscowy urząd oraz na wielu Zamojszczyzny, jak również imprezach targowych w całej Polsce. informacje o ułatwieniach i ulgach dla inwestorów, ważne strategie Realizacja wszystkich pomysłów r o z w o j u o r a z p o t r z e b n e w ramach projektu pod nazwą dokumenty i ustawy. Strona Budowa marki Zwierzyniec zawiera także kursy walut kluczem do szybszego rozwoju i notowania giełdowe oraz bieżące możliwie najkorzystniejszą ofertę. społeczno-gospodarczego gminy informacje gospodarcze, dotyczące Wyniki tych badań zaprezentowano i regionu, ma kosztować prawie 150 gminy. pod koniec października podczas tysięcy złotych. Ponad 80 procent tej konferencji z udziałem m.in..: sumy to środki z Regionalnego Nowa strona jest częścią l o k a l n y c h i r e g i o n a l n y c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o większego projektu, którego celem przedsiębiorców, przedstawicieli Województwa Lubelskiego. jest budowa marki Zwierzyniec. władz wojewódzkich i sąsiednich źródło: marka.zwierzyniec.info.pl Sztuczne lodowisko nie teraz tym roku nie będzie rezygnujemy z tego pomysłu. Mamy wykonana jego rozbudowana Wsztucznego lodowiska w nadzieję, że resort sportu zgodzi się wersja. Dzięki temu latem Józefowie. Miało powstać, dzięki na przesunięcie terminu realizacji i l o d o w i s k o m o g ł o b y b y ć wsparciu Ministerstwa Sportu, do w ó w c z a s l o d o w i s k o wykorzystywane jako trawiasty kort połowy grudnia, ale ogłaszany budowalibyśmy w przyszłym roku" tenisowy. Z Ministerstwa Sportu dwukrotnie przetarg na wykonanie deklaruje Doradca Burmistrza miasto może otrzymać 300 tysięcy obiektu trzeba było unieważnić. Józefowa Ireneusz Wilczyński. złotych, resztę musi wyłożyć z W obydwu przypadkach powód był własnego budżetu. Jeśli dotacja nie ten sam. Zgłaszające się do realizacji Szacunkowy koszt budowy zostanie cofnięta inwestycja inwestycji firmy oczekiwały sztucznego lodowiska w ramach zostanie zrealizowana obok większych pieniędzy niż miasto rządowego programu "Biały Orlik" istniejącego Orlika, w kompleksie mogło przeznaczyć na ten cel. to około 600 tysięcy złotych. Obiekt przy liceum, szkole podstawowej, w Józefowie miałby być nieco gimnazjum i przedszkolu. "Nie oznacza to, że w ogóle droższy ponieważ zostałaby Źródło: Zaproszenie do udziału w szkoleniu W ostatnim czasie coraz więcej gmin zaczyna upatrywać swych szans w rozwoju turystyki,tym bardziej,iż sprzyjają temu potężne fundusze unijne. Aby w pełni wykorzystać posiadany potencjał i dostępne środki,potrzebna jest odpowiednia wiedza na temat turystyki.wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze pragnie zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu na temat Rozwój turystyki w gminach, które zorganizowane zostanie dnia 9 grudnia 2011 roku w godzinach w Zagrodzie Roztocze w Obszy. Przygotowaliśmy dla Państwa wysoce mertytoryczny program szkolenia, który daje możliwość podzielenia się doświadczeniami organizacyjnymi i nawiązania współpracy między podmiotami. Więcej informacji na stronie Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Tomaszów Lubelski, ul. Królewska 1, tel ,

3 Marka Lubelskie arka Lubelskie to projekt realizowany Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie handlowych zlokalizowanych w miastach, w Mod 2007 roku przez Urząd Marszałkowski oraz Wrocławiu. Uzupełnieniem kampanii których przewidziano reklamę biilboardową, Województwa Lubelskiego. Głównym celem outdoorowej będą nietypowe akcje ambientowe, informować będą o założeniach projektu oraz projektu jest promocja produktów i usług w trakcie których osoby przebrane w stroje rozdawać słodkie upominki. Ponadto, głos wytwarzanych na terenie województwa bohaterów, jeżdżąc na segway ach po centrach głównej bohaterki kampanii usłyszeć będzie l u b e l s k i e go p o p r zez n a d awanie i m można w spocie emitowanym w Radio Lublin. zastrzeżonego znaku towarowego - Marki Regionalnej Lubelskie, będącego symbolem W ramach kampanii informacyjnojakości, innowacyjności i troski o środowisko. promocyjnej uruchomiononową stronę internetową Marki Lubelskie, powstał także fan Na potrzeby kampanii nakręcono page projektu na Facebook u. W celu lepszego trzydziestosekundowy spot reklamowy, który wykorzystania funkcjonalności portalu emitowany będzie na ogólnopolskiej antenie społecznościowego, fun page wzbogacony został TVN, w kanałach tematycznych TVN, TVP, o dodatkowe zakładki poświęcone promocji Polsat i Discovery oraz w pakiecie kanałów poszczególnych produktów wyróżnionych Atmedia (m.in. stacje AXN, Planete, Zone logotypem Marki Lubelskie oraz aplikację Europa, Fox Life). Kampania obejmie konkursową umożliwiającą zdobycie cennych największe portale internetowe Wirtualna nagród. Polska, Onet, Interia, Gazeta. Zagości także na billboardach na terenie województwa lubelskiego i nośnikach citilight w wybranych Źródło: marka.lubelskie.pl centrach biurowych w Łodzi, Katowicach, Międzynarodowy sukces filmu Lubelskie - chwilo trwaj! pot promujący region "Lubelskie - chwilo St r w a j! " z o s t a ł d o c e n i o n y p r z e z międzynarodowe jury podczas Festiwalu Festiwali GRAND PRIX CIFFT w Wiedniu. 45- sekundowy film, zachęcający do odwiedzenia Lubelszczyzny, znalazł się wśród ośmiu najlepszych filmów turystycznych świata 2011 roku. Grand Prix otrzymał film z Meksyku pt. Mexico en tus Sentidos". Kolejne wyróżnienia przypadły Polskiej Organizacji Turystycznej za film pt. Move Your Imagination" oraz filmom z Austrii, Danii, Szwecji i Węgier. Festiwal Festiwali GRAND PRIX CIFFT s t a n ow i p o d s u m owanie n a jb a rd z i e j prestiżowych festiwali filmów promujących turystykę na świecie m.in. w Warszawie, Cannes, Berlinie, Czechach czy Rosji. Każdy z festiwali posiada własne międzynarodowe Jury złożone z najlepszych specjalistów w dziedzinie filmu, promocji i turystyki oraz niezależnie przyznaje nagrody filmom zgłoszonym do konkursu. zapowiedział wicemarszałek Grabczuk podczas przełożyć się na większe zainteresowanie ze W tym roku do cyklu festiwalowego CIFFT konferencji prasowej w Centrum Promocji stronyturystów. Film Lubelskie - Chwilo trwaj" zgłoszono w sumie 1400 filmów. Nasz spot Województwa Lubelskiego. Dodał jednocześnie, zdobył w 2011 roku główne nagrody za najlepszy Lubelskie - chwilo trwaj!" zdobył nagrody na iż turystyka może być silną gałęzią rozwoju spot turystyczny na Międzynarodowym większości festiwali zrzeszonych w CIFFT-cie regionu, dlatego też warto inwestować w jej Festiwalu Filmów Turystycznych FilmAT i tym samym zasłużył na światową nagrodę. promocję. w Warszawie, Document.Art w Rumunii oraz na W ceremonii wręczania nagród zorganizowanej International Tourism and Cultural Film Festival przez Österreichisches Filmservice w siedzibie -Głównym zadaniem produkcji jest "Kitovras" w Rosji. Naszej produkcji przypadła Austriackiej Izby Gospodarczej w Wiedniu wyzwolenie w odbiorcach pozytywnych emocji także Srebrna fala w kategorii filmów (w dniu 11 listopada 2011 r.) udział wzięło 370 i związanie ich z wizerunkiem Województwa turystycznych na festiwalu SILAFEST w Serbii osób. Byli to reżyserzy, producenci filmowi, Lubelskiego. Chcemy pokazać nasz region jako oraz 3. nagroda na najstarszym festiwalu filmów przedstawiciele władz gospodarczych Austrii, miejsce gdzie można odnaleźć siebie", cieszyć turystycznych na świecie w Karlovych Varach branży turystycznej, mediów i szkół się życiem w otoczeniu różnorodnej przyrody i w Czechach. t u r y s t y c z n y c h, r e p r e z e n t a n c i fascynujących zabytków - podkreślił Piotr źródło: międzynarodowych organizacji turystycznych. Franaszek dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UMWL. - Nagroda przyznana -Zamierzamy dalej promować nasze w Wiedniu to dowód na to, iż przyjęty kurs województwo, po to by turystów przybywało - promocji regionu jest właściwy i powinien on Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Tomaszów Lubelski, ul. Królewska 1, tel ,

4

5 Sylwester z kuligiem na Roztoczu Sylwester na Zaścianku. Impreza przy muzyce do białego rana. Przywitanie Nowego Roku podczas kuligu z pochodniami!!! Program Początek imprezy. Kolacja. Zabawa przy muzyce mechanicznej Kulig duktami leśnymi w okolicach Suśca. Przywitanie Nowego Roku przy ognisku Powrót na Zaścianek, zabawy na śniegu, zjeżdżanie na workach, zabawa przy muzyce do białego rana. CENA: 160 zł/os. W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: imprezę sylwestrową na Zaścianku (menu poniżej); muzykę mechaniczną (zachęcamy do przyniesienia własnych płyt CD i MP3); kulig zaprzęgiem konnym; ognisko z gotowymi kijkami na kiełbasę; worki z sianem do zjeżdzania po śniegu; transport mikrobusem klasy turystycznej po imprezie na trasie Susiec Tomaszów Lubelski (odjazd busa z Suśca do Tomaszowa około godziny ); Uwaga! Alkohol we własnym zakresie Menu: Ciepłe dania: żurek, udko z kurczaka z ziemniakami i zestawem surówek, barszczyk z krokietami, bigos, gołąbki. Przystawki: koryto mięcha, deska serów, śledź po roztoczańsku, 2 rodzaje sałatek, jajka w majonezie, ogórki kiszone, domowy smalec, kiełbasa (na ognisko), pieczywo. Owoce: banany, winogrona, mandarynki, jabłka Ciasta, napoje: ciasteczka, soki, woda, kawa, herbata, szampan

6

7

Lubelskie - na chwilę lub na dłużej"

Lubelskie - na chwilę lub na dłużej Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze 8 stycznia 2014 r. Nr 111 Kalendarium 51 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tomaszów Lubelski. Tomaszowski Dom Kultury, godzina 16.00. Narol.

Bardziej szczegółowo

Muzyka Roztocza w internecie

Muzyka Roztocza w internecie Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze 11 grudnia 2012 r. Nr 62 Kalendarium 51 14 XII 23. Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Zabytki", otwarcie wystawy. Galeria Fotografii Ratusz w Zamościu,

Bardziej szczegółowo

Numer 2(14)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 2(14)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 2(14)/2012 ISSN 2081-8033 RPO wytropione str. 7 Budżet ten sam, ale niektórzy dostaną więcej str. 12 Skuteczna promocja za unijne pieniądze str. 16 Dotacje na badania i innowacje str. 23 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Panorama Lubelska. MARZEC/KWIECIEŃ 2012 Magazyn Regionalny Ziemi Lubelskiej ukazuje siê od 1994r.

Panorama Lubelska. MARZEC/KWIECIEŃ 2012 Magazyn Regionalny Ziemi Lubelskiej ukazuje siê od 1994r. Panorama Lubelska L u d z i e B i z n e s G o s p o d a r k a MARZEC/KWIECIEŃ 2012 Magazyn Regionalny Ziemi Lubelskiej ukazuje siê od 1994r. Organizacje pozarządowe prowadzą poradnictwo prawne taniej niż

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca

UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Gąbka i kreda zostają w domu. Czas na multimedialne tablice str. 5 Nie było mocnych na Dywany Łuszczów str. 11 Komunikacyjna (r)ewolucja na ulicach Lublina str. 17 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Biznes na krańcach świata

Biznes na krańcach świata sierpień 2014 nr 8 (159) rok XIV ISSN 1642-0918 Biznes na krańcach świata Samorząd regionu zorganizował dla firm serię zagranicznych misji gospodarczych. Będą wypłaty po miesiącach Francuska spółka upadła

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc

TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013 Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc MARKETING FOR DEVELOPMENT 2 TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

Business Centre Club. Gala Liderów Polskiego Biznesu BIZNESOWO Z ROSJĄ. MaŁgorZata winiarska. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny EXPRESS BIZNESU 1

Business Centre Club. Gala Liderów Polskiego Biznesu BIZNESOWO Z ROSJĄ. MaŁgorZata winiarska. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny EXPRESS BIZNESU 1 Business Centre Club Gala Liderów Polskiego Biznesu BIZNESOWO Z ROSJĄ MaŁgorZata winiarska Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Hotelu Haffner w Sopocie EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACJYJNA

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY #1 BUDOWA SILNEJ, PRESTIŻOWEJ MARKI GDAŃSK NA RYNKU GLOBALNYM Budowa Marki Gdańsk to długofalowy proces o charakterze ewolucyjnym, niejako wpisany

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo