Lądowanie na Marsie. Przewodnik po grze miejskiej organizowanej w ramach Wielkiego Finału trzeciej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lądowanie na Marsie. Przewodnik po grze miejskiej organizowanej w ramach Wielkiego Finału trzeciej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu"

Transkrypt

1 Lądowanie na Marsie Przewodnik po grze miejskiej organizowanej w ramach Wielkiego Finału trzeciej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu ( )Zdecydowaliśmy się lecieć na Księżyc oraz osiągnąć inne cele w ciągu najbliższej dekady. Nie dlatego, że są łatwe, ale dlatego, że są trudne. Ponieważ ten cel pozwoli skupić i oszacować nasze najlepsze siły i zdolności. Dlatego jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie. To wyzwanie którego nie chcemy odkładać na później. To, któremu zamierzamy sprostać, tak jak i wszystkim następnym wyzwaniom ( ) John Fitzgerald Kennedy, Prezydent USA Część I. Fabuła Jest rok Polska w drugiej połowie XXI wieku zdynamizowała swój rozwój gospodarczy i walczy o pozycję światowego lidera nowoczesnych technologii. Polskie Centrum Badań Kosmicznych przygotowuje właśnie pierwszą misję kosmiczną, której celem jest penetracja pobliskich planet Układu Słonecznego pod kątem możliwości ich zasiedlenia przez Polaków. Władze przewidują, że na skutek boomu demograficznego rozwijające się polskie społeczeństwo będzie potrzebowało nowej przestrzeni oraz alternatywnych źródeł energii. W wyniku referendum Polska przyjęła program zrównoważonej ekspansji kosmicznej.

2 Pierwszym jej celem jest pokojowa misja kolonizacji planety Mars o kryptonimie Kosmopolak. Po zasiedleniu go przez dobrowolnie zgłoszonych obywateli powstanie pierwsze polskie województwo we Wszechświecie Polonia Universum. Ty i twoi znajomi zostaliście zakwalifikowani do udziału w misji i przygotowujecie się do lotu, tworząc załogę promu kosmicznego. Teraz załoga musi podzielić się na 3 zespoły ekspedycyjne, oddelegowane do spełnienia określonych zadań, mających przygotować Was do wyprawy. Każdy zespół ekspedycyjny uda się do odrębnej Zony, w której czeka na niego 6 zadań. O tym, który członek załogi przynależy do którego zespołu ekspedycyjnego decydujecie sami na podstawie Waszych zdolności i preferencji. Zona I Trening survivalowy Salwator/Kopiec Kościuszki W tej Zonie musicie przetestować swoją zręczność, kondycję fizyczną, umiejętności paramedyczne oraz zdolności instalacji stacji kosmicznej, samoobrony. Zona ma za zadanie przeszkolić przyszłe służby porządkowe Marsa, które staną na straży bezpieczeństwa publicznego Zona II - Przeszkolenie technologiczne Park Jordana/Błonia Krakowskie W tej zonie nastąpi sprawdzian wiedzy ścisłej i technologicznej, a także umiejętności konstrukcyjnych. Zona kształci przyszłych naukowców, inżynierów nowych technologii i badaczy czerwonej planety. Zona III Teoria stosunków międzyplanetarnych Rynek Główny/Wawel W tej zonie zajmujemy się dziedzictwem narodowym Polski historią, sztuką, architekturą. Zadania mają przygotowywać ekspertów do spraw stosunków międzyplanetarnych, umiejących negocjować z Marsjanami i zapoznać ich ze zdobyczami cywilizacji ziemskiej i kulturą Polski. Dodatkowo w Zonie III jedno zadanie związane będzie z prezentacją projektu społecznego, przeprowadzonego w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, dlatego ekspedycja do Zony III powinna zabrać ze sobą pendrive z prezentacją. Dla urozmaicenia w obrębie każdej zony, oprócz 4 zadań związanych z jej motywem przewodnim, występują również 2 zadania nawiązujące tematyką do pozostałych zon.

3 Od ukończenia opisanych powyżej przygotowań zależy powodzenie misji. Aby misja mogła odlecieć na Marsa, konieczne jest tzw. zamknięcie każdej zony po wykonaniu możliwie jak największej liczby zadań, a minimum 4 w obrębie każdej z zon, poszczególne zespoły ekspedycyjne muszą spotkać się ponownie w miejscu startu misji Kosmopolak w Krakowskiej Stacji Międzyplanetarnej przy ulicy Tynieckiej 39. Część II. Reguły Gry 1. Punktem startowym i końcowym gry jest Park Edukacji Globalnej Wioski Świata przy ulicy Tynieckiej Przewidziany czas trwania gry, liczący się od momentu otrzymania mapy do momentu jej zwrotu w Parku, to 5 godzin. 3. Liczebność jednej drużyny, zwanej w fabule gry załogą promu, składającego się z 3 ekspedycji, wynosi od 6 do 12 zawodników. Uczestnicy samodzielnie decydują o podziale załogi na poszczególne ekspedycje, jednak z zachowaniem proporcji. Na przykład w przypadku drużyny liczącej 10 członków najrozsądniejszy jest podział O zakwalifikowaniu drużyny do gry decyduje Organizator. 4. Każda z wydzielonych ekspedycji udaje się w inny obszar gry zwany Zoną, na terenie której ulokowana jest Baza Zony oraz 6 stacji zadaniowych. 5. Każda ekspedycja otrzymuje osobną mapę do gry łącznie załoga promu otrzymuje trzy mapy, odpowiadające trzem Zonom, do których udają się ekspedycje. Na mapie oznaczona jest Baza Zony oraz stacje zadaniowe. Oprócz funkcji nawigacyjnej, mapa stanowi nośnik punktów otrzymanych w poszczególnych stacjach gry. 6. Baza Zony zarządza grą w obrębie całej Zony, stanowi również punkt kontaktowy w przypadku problemów występujących podczas przebiegu gry. Głównym zadaniem Bazy jest przydzielanie zadań i kierowanie drużyn do miejsca ich wykonania, gdzie odbywa się ich ocena. O wyjątkach od tej reguły uczestnicy informowani są w poszczególnych etapach gry. 7. Odbiór zadania w Bazie potwierdzany jest dodatkowo przybiciem pieczątki w odpowiadającym mu miejscu na mapie, celem uniemożliwienia sytuacji, w której grupa udaje się do stacji zadaniowych z pominięciem Bazy. 8. Za rozwiązanie zadań załoga otrzymuje tokeny wykonania zadania, które stanowią naklejki naklejane na mapę.

4 9. W zależności od jakości wykonania zadania (każde zadanie podlega ocenie w 3 stopniowej skali) załodze promu zostanie przyznany: a. węgiel (przeciętnie) b. diament (dobrze) c. grafen (świetnie). 10. Niektórym stacjom zadaniowym przypisane są tzw. szanse, które mogą podnieść lub obniżyć punktację za wykonane tam zadanie o jeden stopień, a decyzja o podjęciu ryzyka leży po stronie ekspedycji. Szansa nie może być wykorzystana, jeśli na danej stacji próba wykonania zadania nie powiodła się. W wypadku zdobycia za to zadanie grafenu, w ramach dodatkowej szansy załoga może otrzymać bonusowy węgiel. 11. Na trasie gry każda ekspedycja zobowiązana jest dotrzeć do min. 4 stacji zadaniowych. Jeśli z jakichś powodów drużyna ominie więcej niż 2 z 6 stacji przypadających na daną Zonę, Zona ta zostanie uznana za niezamkniętą a uzyskane w niej przez ekspedycję punkty nie będą liczyć się w całkowitym wyniku załogi promu. 12. W sytuacji dotarcia do stacji zadaniowej, lecz braku sukcesu w zaliczeniu zadania, ekspedycja danego promu otrzymuje token nieudanego podejścia, który również należy nakleić na mapę. Token ten nie jest punktowany służy weryfikacji 4 z 6 wymaganych odwiedzin w punktach zadaniowych. 13. Baza oraz wszystkie stacje w obrębie każdej Zony czynne są w godzinach 11:00-16:00. Wyłącznie w tych godzinach możliwe jest podejmowanie i punktowanie zadań. 14. Po zrealizowaniu wszystkich zadań w obrębie Zony i/lub w momencie zamknięcia baz i stacji zadaniowych, wszystkie ekspedycje powinny niezwłocznie udać się w miejsce startu. Misję Kosmpolak uznaje się za gotową do odlotu w momencie, kiedy wszyscy członkowie promu (wszystkie trzy ekspedycje w ramach jednej drużyny) dotrą do Krakowskiej Stacji Międzyplanetarnej (Park przy ul. Tynieckiej 39), przekazując pracownikom Stacji (wolontariuszom ANP w punktach rejestracyjnych) trzy mapy wraz z naklejonymi tokenami, poświadczającymi wykonanie zadań. UWAGA: wszystkie trzy mapy łącznie przekazuje kapitan załogi. Nie ma możliwości, aby każda ekspedycja oddawała swoją mapę oddzielnie lub w różnym czasie! 15. Ostateczną godziną przekazania map w Stacji jest 17:00. Po tej godzinie mapy nie będą już przyjmowane a wszystkie punkty zdobyte w każdej Zonie zostaną anulowane.

5 16. W przypadku, kiedy dana ekspedycja w składzie załogi nie zdołała zamknąć swojej Zony (wykonać minimum 4 zadań), ale wróciła do punktu startowego przed godziną 17 wraz z pozostałymi ekspedycjami, wynikiem punktowym całej załogi są punkty zdobyte w Zonach, które zostały zamknięte. 17. Ogłoszenie wyników gry nastąpi 9 czerwca Prom z najlepszym wynikiem zostanie zdobywcą nagrody w postaci vouchera na wybrane wydarzenie kulturalne dla wszystkich członków załogi promu o łącznej wartości 500 zł. 18. W nagłych przypadkach i w razie jakichkolwiek problemów, drużyna może przez cały czas trwania gry kontaktować się z koordynatorami poszczególnych Zon przebywającymi w Bazach, a także wolontariuszami umiejscowionymi w stacjach zadaniowych, którzy będą radzili, jak postąpić w zaistniałej sytuacji. Numery telefonów do każdej Bazy zostaną umieszczone na mapach do gry miejskiej. Część III. Postanowienia Końcowe Decyzja o przystąpieniu do uczestnictwa w grze rozumiana jest jako akceptacja wszystkich opisanych powyżej reguł oraz jako akceptacja regulaminu Wielkiego Finału trzeciej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, do którego załącznik stanowi ta instrukcja.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo

ZUS Update Available? czyli rzecz o reformie systemu emerytalnego. Satelita z AGH. Melex elektryk z tradycjami. Czas na zgazowanie węgla

ZUS Update Available? czyli rzecz o reformie systemu emerytalnego. Satelita z AGH. Melex elektryk z tradycjami. Czas na zgazowanie węgla Melex elektryk z tradycjami Satelita z AGH Czas na zgazowanie węgla NUMER 4 (35) KWIECIEŃ 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK ZUS Update Available? czyli rzecz o reformie systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU i AKUMULACJI PUNKTÓW

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU i AKUMULACJI PUNKTÓW EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU i AKUMULACJI PUNKTÓW PRZEWODNIK /WERSJA ROBOCZA/ 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Podstawowe cechy ECTS Punkty ECTS Nakład pracy studenta Efekty kształcenia i kompetencje Skala ocen

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo