Na zakończenie szkoleń każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz pendrive y z wersją elektroniczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na zakończenie szkoleń każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz pendrive y z wersją elektroniczną."

Transkrypt

1 To był dobry rok. Ani się obejrzeliśmy a minął już rok od uruchomienia projektu Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem. organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Formalnie projekt rozpoczął się już we wrześniu 2009 roku ale Konferencja inauguracyjna pn. Fundusze strukturalne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego odbyła się października 2009 roku a więc niewiele ponad rok temu. Z tego powodu postanowiliśmy spojrzeć z lotu ptaka na dotychczasowe wydarzenia i dokonać pierwszych podsumowań. Końcówka roku 2009 była wyjątkowo obfitująca w działania projektowe organizacja pierwszej konferencji, rekrutacja na szkolenia, 6 zjazdów szkoleniowych dla dwóch pierwszych grup oraz rekrutacja na styczniową konferencję i dwie kolejne grupy szkoleniowe. Wszystkie bieżące informacje publikowane były na nowo-uruchomionej stronie internetowej projektu Już pierwsza konferencja, która odbyła się w Sali Kominkowej Art Hotelu we Wrocławiu zgromadziła komplet uczestników, którzy pozytywnie wypowiedzieli się o organizacji konferencji. W roli prelegentów wystąpili praktycy zatrudnieni w urzędach JST, jak również przedstawiciele środowiska akademickiego oraz podmiotów wspierających działania JST. W imieniu organizatora, uczestników konferencji oraz zaproszonych gości powitał ówczesny Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Pan Krzysztof Nowak oraz Pan Dariusz Kowalczyk Sekretarz Województwa Dolnośląskiego. Pierwsza konferencja była zdanym egzaminem sprawności nowo powstałej grupy osób opiekującej się Projektem. Pozytywne oceny uczestników dały nam energię do dalszej pracy i były podziękowaniem za dotychczasowe działania. Inauguracja szkoleń odbyła się r. w Hotelu Jan w Wojcieszycach k. Jeleniej Góry gdzie miał miejsce pierwszy zjazd pierwszej grupy szkoleniowej. Cykliczne spotkania grup szkoleniowych są okazją do poznania osób z innych JST i wymiany doświadczeń oraz oczywiście do zdobywana wiedzy przekazywanej przez szkoleniowców. Beneficjentami ostatecznymi projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej urzędów administracji samorządowej: regionalnej, powiatowej i gminnej, mających swoją siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego. Pełne

2 szkolenie w ramach Projektu składa się z trzech 5 dniowych zjazdów w ramach których uczestnicy odbywają szkolenia z tematyki: Wykorzystanie środków UE i EOG, Demokracja w społeczeństwie, Przepisy prawa Unii Europejskiej, Kluczowe kompetencje urzędnika, Psychologia zarządzania, Komunikacja interpersonalna, Obsługa trudnego klienta, Zasady promocji regionu, Zarządzanie jakością w urzędzie oraz Technologie komunikacyjnoinformacyjne. Główne cele Projektu to: wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządu regionalnego oraz samorządów gminnych i powiatowych, upowszechnianie dobrych praktyk, promowanie rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników. Rok 2010 zbliża się do końca. W trakcie tego okresu z powodzeniem udało nam się przeprowadzić 4 konferencje regionalne z tematów Marketing i promocja regionu, Kształtowanie polityki jakości w urzędzie, Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie oraz Nowoczesne technologie dla sektora publicznego. Na każdej z nich w roli prelegentów występowali specjaliści z poszczególnych dziedzin zarówno praktycy przedstawiciele firm prywatnych jak i osoby reprezentujące organizacje edukacyjne. Swoją obecność zaznaczył również partner organizatora - Obwodowy Instytut Podyplomowej Oświaty Pracowników Pedagogicznych w Winnicy na Ukrainie, którego przedstawiciele wystąpili w roli prelegentów. Konferencje organizowane były w różnych miejscach na terenie Dolnego Śląska. Reportaże z każdej z w/w konferencji można obejrzeć na stronie internetowej projektu. Oprócz uczestników konferencji swoją wiedzę poszerzyło również ponad stu dziesięciu uczestników ośmiu edycji szkoleń, które odbyły się w 2010 roku. Każda z osób uczestniczących w szkoleniach spędziła 100 godzin szkoleniowych w trakcie trzech pięciodniowych zjazdów, które realizowane były w Wojcieszycach, Kudowie Zdrój oraz Karpaczu.

3 Podczas wszystkich spotkań uczestnicy korzystali z mobilnej pracowni komputerowej indywidualnych laptopów z dostępem do Internetu oraz sprzętu multimedialnego zakupionego na potrzeby projektu. W trakcie szkoleń staraliśmy zapewnić uczestnikom komfortowe warunki zdobywania informacji a ich zadowolenie oraz przyrost wiedzy monitorować poprzez przeprowadzanie badań ankietowych. I tak, po zakończeniu szkoleń przez pierwsze dwie grupy szkoleniowe ankiety wykazały że średni przyrost wiedzy można oszacować na poziomie ponad 40% - wyniki obliczane były na podstawie ankiet samooceny oraz testu wiedzy. Uczestnicy jak do tej pory (a mamy już za sobą 10 edycji szkoleniowych), zawsze byli zadowoleni z uczestnictwa podkreślali dobrą organizację, jakość obsługi oraz wysoki poziom merytoryczny zajęć. Dzięki badaniom ankietowym wiemy, że jedną z preferowanych metod kształcenia jest dyskusja oraz wykład z prezentacją a najwyżej ocenianym hotelem jest Hotel Jan w Wojcieszycach. Uczestnicy mieli również swoich ulubionych szkoleniowców. Badania pozwalają nam wyciągać wnioski na przyszłość - eliminować błędy i stale podnosić jakość usług. Na zakończenie szkoleń każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz pendrive y z wersją elektroniczną. Na tym jednak nie koniec. Po zakończeniu nauki na wyjeździe, uczestnicy korzystali z elektronicznego konsultingu. Jest to doradztwo świadczone na rzecz uczestników przez wykładowców, z którymi odbywały się szkolenia. Doradztwo świadczone jest przez Internet z wykorzystaniem strony WWW projektu. Uczestnicy z użyciem identyfikatora i hasła logują się na stronę internetową gdzie mogą zadać pytania dowolnemu wykładowcy a następnie oczekiwać odpowiedzi. Za pomocą tego środka komunikacji wypełniane są również ankiety oceny e-konsultacji. Do dyspozycji uczestników jest forum dyskusyjne oraz lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Trafność pomysłu na elektroniczne konsultacje potwierdzają opinie uczestników wyrażone w ankietach gdzie prawie 75% osób uznało tą formę doradztwa za dobrą lub bardzo dobrą. Na stronie WWW oprócz podstawowych informacji o projekcie, wykładowcach, terminarzach konferencji i szkoleń, udostępnione są również reportaże ze wszystkich konferencji i szkoleń (wraz ze zdjęciami), wyniki badań ewaluacyjnych, pytania i odpowiedzi w ramach e-konsultingu oraz inne ważne informacje związane z przebiegiem Projektu.

4 Warte podkreślenia jest to, że beneficjenci ostateczni nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu / konferencji, z wyjątkiem kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia / konferencji i z powrotem. Projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu województwa dolnośląskiego. Dobre opinie o projekcie Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem rozeszły się w środowisku potencjalnych beneficjentów co skutkuje tym, że na już zaplanowaną konferencję, która odbędzie się w marcu 2011 r. mamy już komplet uczestników. Dotychczasowy przebieg projektu w obszarze realizacji szkoleń i konferencji realizowany zgodnie z planem projektu pozwolił wypracować oszczędności. Aby wykorzystać zaoszczędzone środki otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie dodatkowej 11 edycji szkoleń oraz dodatkowej 7 konferencji. Dziękując uczestnikom za udział oraz wysokie oceny naszej pracy zapraszamy do uczestnictwa w tych dodatkowych formach doskonalenia zawodowego. Na naszą prośbę o swobodne wyrażenie opinii o szkoleniach i konferencjach przyszło tak wiele pozytywnych uwag że nie jesteśmy w stanie umieścić wszystkich w niniejszym artykule. Dziękując za wszystkie dobre słowa pozwoliliśmy sobie wykorzystać niektóre z nich, a niektóre skrócić. Postaramy się aby wszystkie przesłane opinie znalazły się w całości w publikacji podsumowującej Projekt. Marcin Korytkowski Specjalista ds. promocji przekazu informacji Skorzystałam z każdego modułu, niektóre pomysły które "narodziły" się w trakcie szkolenia wdrażam w życie w swoim Wydziale. Moduł: Wykorzystywanie środków UE i EOG pozwolił mi sprawdzić, że pisanie wniosków (jeśli ma się pomysł) nie jest trudne. Moduł: Kluczowe kompetencje kierownika było bardzo ciekawe, szczególnie informacje oraz ćwiczenia dotyczące oceny pracy pracownika. Pozostałe moduły: Psychologia zarządzania, obsługa trudnego klienta i komunikacja interpersonalna zawierały takie treści, że są przydatne na co dzień w pracy z ludźmi. Dodatkowo dziękuje za bardzo miła atmosferę na wszystkich zajęciach. Alina Piątkowska Uważam, że zarówno organizacja (dobór miejsca, warunki) jak i kompetencje prelegentów i tematyka szkoleń były w każdym calu profesjonalne i wystawiają bardzo dobrą opinię zarówno pomysłodawcom projektu, jak i osobom odpowiedzialnym za jego logistykę. Na uwagę zasługuje nowoczesne podejście do kwestii obsługi klienta urzędu i dostrzeżenie wielorakości kompetencji, w jakie powinien być wyposażony urzędnik (w tym kompetencji interpersonalnych). Szkolenie wniosło nową jakość w rozumienie służebnej roli organów administracji samorządowej wobec obywatela. Bogusława Mroczek Zawsze mile zaskoczony byłem poziomem tak samej oferty szkoleniowej, kompetencjami wykładowców jak i profesjonalizmem organizatorów. Szkolenia kompleksowe - pozwalające zapoznać się z często nowymi dla mnie zagadnieniami tak w teorii jak i w praktyce. Do wszystkich poruszanych kwestii można powrócić dzięki otrzymywanym materiałom dydaktycznym, lub przez kontakt za pomocą Internetu. Warte podkreślenia komfortowe warunki samych szkoleń - odbywały się one w urokliwych miejscowościach Dolnego Śląska. Niezapomniana zwłaszcza twórcza, kreatywna i płodna atmosfera szkoleń. Dziękuję i gorąco polecam!!!! P.S. Pozdrowienia dla Pani Ani i Karoliny! Adam Grabowski Muszę przyznać, że organizacja całego projektu jest na najwyższym poziomie. Bardzo dobry kontakt, szybka, czytelna informacja, miła obsługa, doskonałe warunki. Szkolenie merytorycznie bardzo wartościowe i dobrze przygotowane. Osobiście, pełna uznania jestem dla następujących wykładowców: MARLENA MOLISZEWSKA-GUMULAK, KAMILA MADEJA-BIEŃ i AGNIESZKA KOWARSKA (kolejność przypadkowa). Bardzo szeroka znajomość tematów, różnorodne, wyszukane formy przekazywania informacji sprawiły, że nawet trudne zagadnienia były zrozumiałe i nie zmęczyły uczestników szkolenia. Te wyróżnione przeze mnie osoby bardzo ambitne muszą lubić to co robią i na pewno chcą się swoją wiedzą dzielić i dobrze im to wychodzi. Brawo! Z niecierpliwością oczekuję na podsumowującą konferencję w marcu. Ewa Rybińska

5 Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń wykorzystuję na co dzień w pracy. Duże znaczenie ma również wymiana doświadczeń między uczestnikami. Pozytywną stroną szkoleń była również miła atmosfera i doskonałe warunki pobytu. Chętnie wezmę udział w podobnych szkoleniach. Iwona Gomułkiewicz Ogólnie oceniam całe przedsięwzięcie za bardzo udane. Swoje spostrzeżenia ujmę w 2 określonych sferach: sfera zawodowa: zdobyłam umiejętności i wiadomości w zakresie zarządzania personelem i pracy z trudnym klientem, wykorzystuję je w pracy wicedyrektora, poszerzyłam informacje na temat zarządzania organizacją, co pozwala mi na bardziej profesjonalne działania, ważne dla mnie było również spotkanie z panią Agnieszką oraz przekazana wiedza na temat komunikacji interpersonalnej, zdobyte umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy; po szkoleniu mam inne (baaardzo pozytywne) spojrzenie na ogólnie pojętą Unię Europejską, wcześniej nie byłam przekonana co do zasadności wejścia Polski do UE, rozumiem mechanizmy działania i cele strategii UE; zdobyłam wiele nowych umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi, wykorzystuję je w codziennej pracy co pozwala mi na szersze zdobywanie informacji i usprawnianie działań; sfera osobista: kolejny raz komunikacja interpersonalna: czuję się pewna w zarządzaniu organizacją, personelem, działam zgodnie ze zdobytymi informacjami, procedurami a nie intuicyjnie; jako klient urzędu zwracam uwagę na elementy związane z jakością, myślę że teraz jestem świadomym klientem. Katarzyna Gołąbek Pragnę stwierdzić, iż szkolenia i konferencje zaplanowane zostały w sposób profesjonalny. Oferta programowa projektu sprawiła, że ta forma doskonalenia zawodowego była przydatna dla osób z różnym doświadczeniem w zarządzaniu. Jolanta Dubińska Jako uczestnik szkoleń w ramach projektu "Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem" jestem bardzo zadowolona z zakresu, jakości oraz sposobu organizacji przeprowadzonych szkoleń. Szczególnie dotyczy to tak zwanych umiejętności miękkich. Blok poświęcony psychologii zarządzania, komunikacji interpersonalnej i obsłudze trudnego klienta bardzo rzadko jest przedmiotem szkoleń kierowanych do administracji publicznej, a niewątpliwie ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie jest również pożądane i przekłada się na zarządzanie jakością w urzędzie. Sposób organizowania szkoleń sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów. Podziękowania. Uczestniczka szkolenia nr 7 Jestem pracownikiem starostwa w jednym z dolnośląskich samorządów. Już po pierwszej konferencji we Wrocławiu moja opinia była bardzo pozytywna. Prowadzący poszczególne panele okazali się profesjonalistami i pełnymi zapału trenerami. Tematyka konferencji doskonale wpisywała się w zadania współczesnego samorządu. Atmosfera stworzona przez pracowników DODN likwidowała wszelkie bariery. Bez żadnych oporów można było dyskutować i zadawać pytania. Kolejne trzy zjazdy, w których uczestniczyłam potwierdziły moją opinię o całym projekcie. Na co dzień korzystam z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć w ramach projektu. Uważam, że ogromną rolę odegrał dobór młodych, pełnych nowych pomysłów i entuzjastycznych trenerów. Bardzo ciekawe zajęcia i kontakty kuluarowe miały wpływ na mój rozwój jako pracownika samorządowego. Należy pochwalić organizację, wybór miejsc i wyposażenie uczestników w pomoce i materiały. Jestem zachwycona. Dziękuję. Alicja Augustyniak. Jestem mile zaskoczona zarówno tematyką organizowanych zajęć, formą jak również doborem prelegentów. Zdobyłam cenną wiedzę, którą z powodzeniem wykorzystuję w pracy na stanowisku kierowniczym. Szczególnie cenne było spotkanie z panią dr Agnieszką Kowarską. Beata Soroka. Bardzo profesjonalnie (zgodnie z nazwą szkolenia) przygotowany cykl szkoleń, świetna organizacja, dobre warunki pobytowe. Dla mnie najbardziej przydatne i interesujące moduły to- moduł 1, 2, 3, 5, 7 i 10. Szczególne podziękowania za świetną atmosferę dla P.Karoliny. Uczestniczka szkolenia i konferencji. Szkolenia w ramach projektu "Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem" były bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej na stanowisku dyrektora gimnazjum. Kadra prowadząca szkolenia w poszczególnych modułach była przygotowana profesjonalnie. Sposób przekazywania wiadomości i umiejętności, otwartość, stosunek do uczestników szkolenia, relacje interpersonalne, podmiotowość w traktowaniu uczestników stały na wysokim poziomie. Atmosfera panująca podczas zajęć sprzyjała zadawaniu pytań i wyjaśnianiu wątpliwości uczestników. Na pochwałę zasługuje również wybór miejsc i obsługa szkoleń. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w szkoleniach i obserwowania profesjonalistów w działaniu. Maria Subik. Harmonogram szkoleń był opracowany ze szczegółami co pomogło planować także czas wolny - rekreacyjny. Warunki techniczne i cała sfera socjalna szkolenia była na najwyższym poziomie. W mojej pracy dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej technicznej wiele poruszanych zagadnień wdrożyłem w funkcjonowanie szkoły. Były omawiane również problemy, zagadnienia które mogłem skonfrontować ze swoim dotychczasowym zarządzaniem, co mnie osobiście utwierdziło, że moja postawa w zakresie zarządzania, delegowania władzy na moich wicedyrektorów, kierowników a także przewodniczących zespołów zadaniowych jest właściwa. Szczególnie jest to wartościowe, że w jednym miejscu mogły spotkać się przedstawiciele różnych urzędów również szkoły. Trenerzy prowadzący szkolenia byli bardzo dobrzy i dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć warsztatowych, ćwiczeń. Analizowane przykłady były poddawane dyskusji, co miało istotny walor wypracowania rozwiązań adekwatnych do problemu i sytuacji i załatwienie danej sprawy skutecznie może pojawić się kilka propozycji. Pozdrawia. Czesław Witold Czupryniak. Zarówno cykl szkoleń, jak i konferencji zorganizowanych w ramach projektu "Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem", w których miałam przyjemność brać udział, był na wysokim poziomie merytorycznym. Doskonała organizacja i profesjonalna opieka nad uczestnikami szkoleń i konferencji wpłynęły na wystawienie przeze mnie najwyższej oceny dla tego projektu. Dzięki szkoleniom miałam możliwość nabycia wielu przydatnych umiejętności, jak chociażby sposoby radzenia sobie z trudnym klientem, metody negocjacji, poznanie

6 pewnych typów zachowań ludzkich, sposoby promocji gminy, praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych o środki z funduszy europejskich, praca z oprogramowaniem służącym do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Zdobyta wiedza pozwoliła mi spojrzeć na moją pracę i klienta urzędu z innej perspektywy. Tematyka szkoleń wypełniła lukę w dostępnej na rynku ofercie doskonalenia zawodowego dla pracowników administracji. Gratuluję pomysłu na projekt. Uczestniczka szkoleń i konferencji.

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Czas reform samorządowych

Czas reform samorządowych pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 58 CZERWIEC 2011 Czas reform samorządowych FRDL prowadziła konsultacje społeczne w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd Terytorialny dla Polski". Łącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II Podręcznik dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Siła marketingu. Marketing ma znaczenie. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Siła marketingu. Marketing ma znaczenie. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 2 sierpień 2012 Siła marketingu Marketing ma znaczenie Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012

STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012 P R O G R A M STA Ż Y STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012 Wydawca: Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny: mgr inż. Beata Kipigroch Nakład: 700 egz. egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo