Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, jednego typu, 5 pojazdów drogowo-szynowych. Pojazdy będą przeznaczone do pracy manewrowej: 1) 2 pojazdy do pracy w Zakładzie Południowym (stacja postojowa: Kraków, Przemyśl), 2) 2 pojazdy do pracy w Zakładzie Zachodnim (stacja postojowa: Wrocław, Poznań), 3) 1 pojazd do pracy w Zakładzie Północnym ( stacja postojowa Szczecin). 2. Postanowienia ogólne Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań technicznych dla pojazdu drogowo-szynowego przeznaczonego do wykonywania prac manewrowych na torach postojowych Zamawiającego. 3. Wymagania zasadnicze 3.1. Konstrukcja oraz części mechaniczne Interfejsy mechaniczne Centralny mechanizm cięgłowo - zderzny Zderzaki Dostęp dla personelu do sprzęgania / rozprzęgania Pojazd powinien być wyposażony w cięgna (sztangi) sprzęgające (przednią i tylną) z sterowaną hydraulicznie i regulowaną wysokością do: a) automatycznego sprzęgania poprzez najeżdżanie na hak sprzęgu śrubowego typu UIC wagonu kolejowego, b) rozłączanie sprzęgu elektro-pneumatyczne, sterowane z konsoli (pulpitu) kabiny, c) w sytuacjach awaryjnych możliwe manualne rozłączanie sprzęgu. Cięgna powinny zawierać sprężynująco-tłumiący układ sprzęgowy, zdolny do wytrzymania sił wynikających z przewidzianych warunków eksploatacji. Rozwiązanie zabudowy cięgien wraz z mechanizmem pozycjonowania wg Wykonawcy. Jeżeli pojazd wyposażony jest w zderzaki powinny występować w parach (tj. być symetryczne i ustawione przeciwlegle), mieć takie same charakterystyki oraz być zdolne do wytrzymania sił wynikających z przewidzianych warunków eksploatacji. Pojazd powinien być skonstruowany tak, aby pracownicy nie byli narażeni na nadmierne ryzyko podczas sprzęgania i rozprzęgania Oddziaływanie między pojazdem a torem i skrajnią Szerokość toru Pojazd powinien posiadać możliwość pracy na torze o rozstawie 1435 [mm] Skrajnia wg UIC Masa pojazdu Całkowita masa pojazdu wraz z obciążeniem dodatkowym nie 1

2 może przekroczyć [kg] Wjazd na tory kolejowe Pojazd musi być zdolny do wjazdu(wyjazdu) na tory na przejeździe kolejowym o szerokości drogi do 6 [m] Układ biegowy Koła prowadzące Minimalna średnica kół prowadzących φ 350 mm Charakterystyka geometryczna Profil UIC. kół prowadzących Wykrywanie pociągów w oparciu o obwody torowe i liczniki osi. Parametry zestawów prowadzących powinna zapewniać odpowiednie oddziaływanie na urządzenia sterowania ruchem kolejowym Minimalny promień łuku Minimalny promień łuku, jaki ma być pokonany przez lokomotywę m Zgarniacze szynowe Pojazd powinien być wyposażony w zgarniacze przed kołami prowadzącymi Podnoszenie/opuszczanie kół prowadzących Hydrauliczne z zabezpieczeniem osi przed opuszczaniem podczas jazdy po ulicach Inne 1. Blokowanie (zaryglowanie) układu kierowniczego pojazdu do jazdy na wprost. 2. Blokada mechanizmu różnicowego pierwszej osi Urządzenia hamulcowe i instalacja pneumatyczna Wymagania ogólne Pojazd powinien być wyposażony w hamulce: 1. zespolony, samoczynny hamulec pneumatyczny. 2. postojowy Typ układu hamulcowego Pojazd powinien być wyposażona w układ hamulcowy z przewodem hamulcowym zgodnym z układem hamulcowym UIC Hamulec postojowy Maksymalne wniesienie przy którym pojazd musi być utrzymany w postoju Sprężarka Sprężarka bezolejowa. Wydajność minimalna 700 [l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] Instalacja pneumatyczna Przewód zasilający z wyjściem na 1 lub 1¼ czołownicy dwa wyprowadzenia, kurki końcowe z aretacją wg UIC Wskazanie ciśnienia zbiornika, przewodu głównego i cylindrów hamulcowych w kabinie maszynisty. Pojazd musi posiadać kanały wylotowe hamowania awaryjnego od urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu tj., czuwak aktywny oraz dla radiostop wg PN-K Zbiornik powietrza Min 600 [l], ciśnienie robocze 10 [bar]. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników o pojemności min. 300 [l], przy wydajności sprężarki powyżej 1400 [l/min] Warunki środowiskowe Temperatura pracy Temperatura otoczenia od -30 o C do +40 o C Praca w trudnych warunkach zimowych Pojazd powinien być wyposażone w piasecznice pod koła skrajne oraz zbiorniki piasku Wspomaganie rozruchu silnika spalinowego w niskich temperaturach 2

3 3.5. Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze Światła zewnętrzne Światła czołowe 1. Reflektory zabudowane z przodu i tyłu pojazdu: a) 2 szt rozstawione symetrycznie względem osi pojazdu ; b) 1 szt. umieszczona w osi pojazdu nad linią wyznaczoną przez reflektory dolne; 2. Automatyczne przełączanie podczas zmiany kierunku jazdy oraz zmiany trybu jazdy drogowy/kolejowy, 3. Zgodnie z wymaganiami 105 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Światła końca pociągu Dwa światła czerwone, wg wymagań 105 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami), PN-K :2002 i kartą UIC 651; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 880. Wymagana możliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze) 1. Zgodnie z wymaganiami UIC Kierujący pojazdem w każdej pozycji do jazdy musi mieć możliwość uruchomienia akustycznego urządzenia ostrzegawczego Osiągi trakcyjne Pojazd powinien zapewnić wykonywanie jazd/prac manewrowych ze sprzęgniętym (sprzęgiem cięgłowym i hamulcowym) składem wagonowym: 1) z prędkością km/h na torze prostym o masie: 1)2) z prędkością 20 km/h na torze prostym o masie: Pojazd powinien zapewnić prowadzenie jazd/prac manewrowych ze sprzęgniętym składem manewrowym ( z wagonami z nieczynnym hamulcem) z prędkością 20 5 km/h o masie wagonów: Pojazd powinien zapewnić wykonywanie jazd/prac manewrowych ze sprzęgniętym (sprzęgiem cięgłowym i hamulcowym) składem wagonowym na torze prostym o masie 350 [t] z prędkością: Pojazd powinien być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych z prędkością: 1) Min. 750 [t] 1)2) Min. 450 (t) Min.100 [t] Od 2 do 20 [km/h] Min. 40 [km/h] 3

4 3.7. Kabina maszynisty i interfejs maszynista/pojazd Kabina maszynisty 1. Kabina powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający jednoosobową obsługę pojazdu. 2. Minimalna ilość miejsc w kabinie Widoczność na zewnątrz Rozmieszczenie i układ okien zapewniający widoczność we wszystkich kierunkach. Zestaw lusterek z uchwytami wydłużającymi zapewniające dobrą widoczność wagonów (szerszych od pojazdu) w każdym kierunku jazdy Fotel Fotel z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją wysokości Klimatyzacja Oświetlenie wewnętrzne Szyba Właściwości mechaniczne i optyczne Szyba musi posiadać homologację dla danego modelu pojazdu, oznaczoną znakiem nadanym przez producenta. Szyba musi odpowiadać normie R 43 ECE Wyposażenie Okna wyposażone w: a) spryskiwacze i wycieraczki, b) osłony przeciwsłoneczne z każdej strony, Interfejs maszynista / pojazd Funkcja kontroli czujności maszynisty Czuwak aktywny zgodny z wymaganiami karty UIC 641 i PN-K-88177: Pomiar prędkości i drogi Pojazd powinien być wyposażony w prędkościomierz [km/h] i licznik [km] Tachograf cyfrowy 1. Pojazd powinien wyposażony tachograf cyfrowy z wyświetlaczem i nagrywarką. 2. Tachograf musi posiadać funkcję samokontroli wykrywającą jego niesprawności. 3. Informacja o stanie urządzenia musi być dostępna na konsoli (pulpicie) kierującego pojazdem Wyświetlacze i wskaźniki Wskazanie ciśnienia zbiornika głównego, przewodu głównego i cylindrów hamulcowych Narzędzia pokładowe i sprzęt przenośny Kliny pod koła, trójkąt i światło ostrzegawcze oraz zestaw narzędzi Inne wyposażenie Wymagana apteczka, gaśnice ręczne, wieszaki na ubrania 4. Dokumentacja wymagana do celów eksploatacji i utrzymania 4.1. Dokumentacja ogólna DTR 4.2. Dokumentacja eksploatacyjna z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212 poz z póź. zm.) DTR powinna zawierać: charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne 4

5 rysunek zewnętrzny wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne schematy funkcjonowania instrukcję użytkowania instrukcję obsługi instrukcję konserwacji i smarowania instrukcję BHP normatywy remontowe wykaz części zamiennych wykaz części zapasowych wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia wykaz załączonych rysunków DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r Instrukcja obsługi 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 5.1. Radiołączność Pojazd powinien być wyposażony radiotelefon kabinowy spełniający aktualne wymagania PKP PLK na taki radiotelefon Współpraca z radio-stop, CA Pojazd musi zapewniać aktywowanie hamowania awaryjnego z radio-stop i CA Czuwak aktywny Wg karty UIC 641 i PN-K-88177: System bezpieczeństwa jazdy w trybie szynowym Pojazd musi posiadać uzależnienie uniemożliwiające jazdę pojazdu w trybie szynowym jeżeli układ kierowniczy nie jest zablokowany. 6. Wymagania funkcjonalno-użytkowe 6.1. Silnik spalinowy Silnik wysokoprężny z elektronicznie regulowanym wtryskiem paliwa: a) moc znamionowa silnika spalinowego powinna wynosić nie mniejsza niż 100 kw, b) emisja spalin zgodna z normą Euro IV lub wyższą, c) jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej - nie więcej niż 225 g/kwh, d) zużycie oleju na mocy znamionowej - nie więcej niż 0,2% zużycia paliwa, e) okresy między planowymi przeglądami silnika nie mniej niż 1000 motogodzin Bateria akumulatorów Zainstalować baterie akumulatorów o pojemności: wersjach min. 5

6 6.3. Układ paliwowy 80 Ah Rodzaj paliwa Olej napędowy, emisja spalin - zgodnie z normą Euro VI silnik przystosowany do paliwa bio-diesel (RME) Pojemność zbiornika na Nie mniej niż. 200 litrów. paliwo Diagnostyka i sterowanie Elektroniczny system zarządzania napędem ze złączem diagnostycznym i diagnostyką pojazdu Licznik motogodzin Tempomat /ogranicznik prędkości Skrzynia ładunkowa i obciążenie dodatkowe Skrzynia ładunkowa Obciążenie dodatkowe (balast) 1. Wielkość skrzyni ładunkowej musi zapewnić powierzchnię do przewozu min. jednej europalety. 2. Zamawiający dopuszcza w celu realizacji wymagania powyżej demontażu obciążenia dodatkowego. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obciążenia dodatkowego dla osiągnięcia wymaganych osiągów trakcyjnych. 2. Obciążenie dodatkowe musi być łatwo demontowalne w celu wykorzystania skrzyni ładunkowej do przewozu ładunków Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dla Podesty i uchwyty manewrowe z obu stron pojazdu. manewrowego Oświetlanie zestawów prowadzących oraz dodatkowe światło górne Pług odśnieżny Pług wirnikowy 6

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TOM III. Opis techniczny dostaw

TOM III. Opis techniczny dostaw PROJEKT: Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap Kontrakt nr 31 Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych tramwajów dwukierunkowych, wieloczłonowych z członem niskopodłogowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego Wykonawca wypełnia wskazane pozycje kolumny Oferta wykonawcy podając parametry techniczne oferowanego produktu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY: Dostawa fabrycznie nowego trójczłonowego zespołu trakcyjnego (EZT) z napędem elektrycznym wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL Czeremcha, dn. 04 03-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Koparko-ładowarka 432F

Koparko-ładowarka 432F Koparko-ładowarka 432F Silnik wysokoprężny Cat 3054C DIT* Znamionowa moc maksymalna (wg normy ISO 14395) przy 2200 obr./min 74,5 kw (101 KM) Znamionowa moc użyteczna (wg normy ISO 9249) przy 2200 obr./min

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej L.p. Warunki Zamawiającego Uwagi Potwierdzenie zgodności wykonania I Wymagania ogólne Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej powinna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY

SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY Opis techniczny - Załącznik nr 16 Podwozie 1. Fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia minimum 2015; 2. Masa DMC nie większa niż 18000 kg 3. Układ napędowy 4x2 4. Zbiornik paliwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy towarzysz 4x4.

Prawdziwy towarzysz 4x4. Zawsze do celu. Suzuki Jimny to sprawdzony przyjaciel, gotowy na każdą wyprawę i przygodę. Poznawaj z nim nowe horyzonty. Pokonaj wszystkie przeszkody i zdobądź szczyt. Uwaga: Aluminiowe obręcze kół oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik Nr 1A do SIWZ TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Parametry określające sprzęt objęty niniejszym zamówieniem.... 2 1.1. Samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z funkcją ssącą z systemem odzysku wody...2

Bardziej szczegółowo