Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca r. inwestoróww.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca 20111 r. inwestoróww."

Transkrypt

1 8 lipca 0 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestoróww Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Świat: problemy z zadłużeniem wysuwają ryzyko polityczne na pierwszy plan Główny ekonomista i strateg W ostatnim miesiącu rynki były skupione na problemach związanych (44-0) z zadłużeniem Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich, natomiast kwestie dotyczące ożywienia gospodarczego zeszły na dalszy plan. Cena złota wzrosła, a dolar amerykański osłabił się. Jednak pomimo impasu w negocjacjach Azad Zangana dotyczących zadłużenia i ryzyka niewypłacalności, amerykańskiee obligacje Ekonomista ds. skarbowe osiągnęły dobre wyniki. europejskich Jednym z wyjaśnień tej sytuacji jest powszechny pogląd, według którego Republikanie (44-0) i Demokraci dojdą do porozumienia w ostatnim momencie. Niektórzy twierdzą również, że Departament Skarbu Stanów Zjednoczonyc ch znajdzie sposób, aby realizować płatności kuponowe, nawet jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony. Tak może się rzeczywiście zdarzyć, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że zgoda na podniesienie limitu zadłużeniaa nie rozwiąże problemu. Agencja ratingowa S&P dała jasno do zrozumienia, że rating Stanów Zjednoczonych może zostać obniżony, jeśli nie zostanie znalezione długoterminowe rozwiązanie problemu deficytu. Biorąc pod uwagę różnice zdań między partiami politycznymi, wypracowanie takiego rozwiązaniaa przez wybranego ponownie prezydenta Obamę i podzielony Kongres wydaje się mało prawdopodobne. Inwestorzy mogą oczekiwać dalszych politycznych sporów i prawdopodobnego obniżenia ratingu zadłużenia rządu Stanów Zjednoczonych. Wielka Brytania: pech czy poważniejszy problem? W drugim kwartale gospodarka brytyjska zwolniła, osiągając niemalże zerowy przyrost PKB, co wywołało liczne wezwania do zaproponowania przez rząd planu B, a nawet do zwiększenia skali złagodzenia ilościowego przez Bank Anglii. Czy jest to początek spirali spadków, czy raczej istnieje wiarygodne wyjaśnienie tych niepokojących danych dotyczących wzrostu? Na ostatnie dane duży wpływ miały szczególne czynniki o charakterze tymczasowym. Najważniejszym z nich były dodatkowe dni wolne od pracy w kwietniu, związane ze ślubem w rodzinie królewskiej. Jeśli pominąć czynniki o szczególnym charakterze, okaże się, że tempo wzrostu przyspieszyło, a nie zwolniło. Uważamy, że podstawowe przesłanki wzrostu gospodarczego są silne oraz że w drugiej połowie roku powinniśmy zaobserwować wzrost. Pomimo nacisków jest mało prawdopodobne, aby rząd zmodyfikował obecną strategięę fiskalną. Jednocześnie Bank Anglii powinien oprzeć się pokusie ponownego rozpoczęcia złagodzenia ilościowego. Wykres: Limit długu w Stanach Zjednoczon nych, mld USD Republikanie Szacunki dla roku 0: USD Demokraci Limit długu Kontrola Kongresu Izba Reprezentantów Senat Źródło: Whitehouse.gov, BBC Wydane w lipcu 0 r. przez spółkę Schroder Investment Management Limited..

2 Świat Kwestie dotyczące ożywienia gospodarczego odeszły na drugi plan, a rynki skupiły się na próbach rozwiązania problemów z zadłużeniem Złoto drożeje, ale obligacje skarbowe mają się dobrze Problemy z zadłużeniem wysuwają ryzyko polityczne na pierwszy plan W ostatnim miesiącu kwestie dotyczące ożywienia gospodarczego odeszły na drugi plan, a rynki skupiły się na próbach rozwiązania problemów fiskalnych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. Brak postępu w negocjacjach nad podniesieniem limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych oznacza, że wciąż istnieje ryzyko niewypłacalności rządu amerykańskiego w zakresie zobowiązań wynikających z obligacji skarbowych. Ostatecznym terminem, w jakim musi dojść do porozumienia, jest sierpnia, czyli zaraz po publikacji niniejszego raportu. Niemniej jednak istnieje możliwość, że termin ten zostanie wydłużony. Podczas gdy Stany Zjednoczone ryzykują powstanie kryzysu zadłużenia państwowego na własne życzenie, liderzy państw europejskich starali się uniknąć nieuchronnego bankructwa Grecji, proponując drugi pakiet ratunkowy. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji cena złota rosła, pokonując poziom 600 USD za uncję. W obawie przed niewypłacalnością inwestorzy poszukują alternatywnych wobec dłużnych papierów rządowych o ratingu AAA aktywów wolnych od ryzyka, co doprowadziło do wzrostu ceny złota. Złoto i inne towary zyskały również dzięki słabości dolara amerykańskiego. Pomimo impasu w negocjacjach dotyczących limitu zadłużenia, amerykańskie obligacje skarbowe osiągnęły dobre wyniki, a stopa zwrotu z obligacji 0-letnich zbliżyła się do % (patrz wykres ). Biorąc pod uwagę, że w ostatnim miesiącu zakończyło się łagodzenie ilościowe, rynek obligacji skarbowych okazał się bardzo odporny na ryzyko polityczne. Wykres. Złoto drożeje, a stopa zwrotu z obligacji skarbowych pozostaje stabilna USD za uncję Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Ceny złota Źródło: Datastream, aktualizacja: 6 lipca 0 r. Stopy zwrotu z 0-letnich amerykańskich obligacji państwowych, prawostronnie %,8,6,4,,0,8,6,4, Stany Zjednoczone niewypłacalność na własne życzenie? Jednym z wyjaśnień, dlaczego amerykańskie obligacje skarbowe nie reagują na problemy z zadłużeniem, jest przekonanie inwestorów, że politycy na pewno podniosą limit zadłużenia. Chociaż może to nadwerężać przekonanie, że podzielony Kongres jest w stanie podjąć właściwą decyzję, należy zaznaczyć, że fakt, iż ostateczny termin podjęcia decyzji jest coraz bliżej, a Republikanie i Demokraci nie mogą dojść do porozumienia, stanowi istotny czynnik ryzyka.

3 Wszyscy są przekonani, że kupony będą wypłacane Agencje ratingowe sygnalizują, że mogą obniżyć ratingi Potencjalne zmniejszenie dostępności papierów wartościowych o ratingu AAA Potrzebne jest długoterminowe rozwiązanie Rozdźwięk między partiami jest największy od wojny secesyjnej Jest nadzieja, że w przypadku niepodniesienia limitu zadłużenia wypłaty kuponów będą miały priorytet. Biały Dom prowadził rozmowy z Departamentem Skarbu na temat możliwości takiego rozwiązania. Wśród źródeł funduszy wymieniono między innymi sprzedaż rezerw złota. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób politycy chcą uzasadnić faworyzowanie inwestorów kosztem finansowania usług o charakterze publicznym. Panuje powszechne przekonanie co do tego, że kupony będą wypłacane, nawet jeśli ma to oznaczać wstrzymanie znacznej części programów socjalnych od sierpnia. Agencje ratingowe postawiły sprawę jasno: S&P, Moody s i Fitch podały, że obniżą rating Stanów Zjednoczonych, jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony i nie zostaną zrealizowane wypłaty kuponów lub podstawowe płatności. Agencja S&P podała również, że w takich okolicznościach uzna Stany Zjednoczone za częściowo niewypłacalne. Jeśli tak się stanie i inne agencje zrobią podobnie, może dojść do wielkiego wzrostu popytu na pozostałe aktywa o ratingu AAA, ponieważ niektórzy inwestorzy będą zmuszeni sprzedać obligacje skarbowe. Mimo że obligacje skarbowe stanowią tylko jedną trzecią amerykańskiego indeksu agregatowego Barclays, trzy czwarte tego indeksu stanowią papiery wartościowe o ratingu AAA, co wiąże się z pośrednim zabezpieczeniem agencji i jej papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Według agencji Ned Davis Research, uwzględniając obniżenie ratingu, tylko 5% długu w agregatowym indeksie Barclays miałoby rating AAA. W takiej sytuacji należałoby mieć nadzieję, że niewypłacalność ma charakter tymczasowy i że ratingi Stanów Zjednoczonych określane przez agencje zostałyby z powrotem podniesione do poziomu AA, jeśli limit zostałby podniesiony, a niespłacone płatności uregulowane. Niemniej jednak nadal jest to spadek ratingu w porównaniu z bieżącymi poziomami. Obecnie Republikanie proponują podniesienie limitu w dwóch etapach, przy czym konieczne byłoby podjęcie jeszcze jednej decyzji w ciągu sześciu miesięcy. Nie dziwi zatem, że administracja prezydenta Obamy chce uniknąć tego rozwiązania, ponieważ oznacza ono, że problem powróci w roku wyborów prezydenckich. Patrząc dalej wprzód, niezależnie od rozwoju wypadków w najbliższym czasie, konieczne jest znalezienie rozwiązania problemu deficytu. Dane OECD pokazują, że w 0 roku deficyt Stanów Zjednoczonych wyniesie 0% PKB, a całkowity dług publiczny przekroczy 00% PKB. Brak politycznego porozumienia oznacza, że deficyt spadnie jedynie do 9% PKB w 0 roku, a niespłacony dług wzrośnie do 07% PKB. Agencja S&P sugeruje, że nawet jeśli limit zadłużenia zostanie podniesiony i wszystkie kupony i podstawowe płatności zostaną zrealizowane, istnieje możliwość obniżenia ratingu Stanów Zjednoczonych, jeśli nie zostaną podjęte działania długoterminowe mające na celu ograniczenie deficytu. Wskazuje to, że bieżąca debata nad limitem zadłużenia będzie tylko przedsmakiem tego, co wydarzy się w przyszłości. Nie chodzi o to, że Republikanie i Demokraci nie mogą się pogodzić ale o to, że prawdopodobieństwo porozumienia jest niskie w przypadku tak zróżnicowanych poglądów. Na przykład, choć trudno to wyrazić w liczbach, szacunki naukowców wskazują, że różnice ideologiczne między tymi dwiema partiami dotyczące roli rządu w gospodarce są obecnie większe niż kiedykolwiek od wojny secesyjnej. Jeśli prezydent Obama zostanie ponownie wybrany, ale Izba Reprezentantów pozostanie w rękach Republikanów, możemy spodziewać się czterech lat politycznych przepychanek w sprawie deficytu. Więcej informacji można znaleźć w książce Polarised America autorstwa McCarty ego, Poole a i Rosenthala.

4 Rating amerykańskiego zadłużenia zostanie prawdopodobnie obniżony, ale status dolara jako waluty rezerwowej może zapobiec kryzysowi finansowania... co nie byłoby sytuacją pożądaną Ostatni pakiet daje Grecji nieco wytchnienia, ale pozostawia pytania bez odpowiedzi Czy w związku z tym czeka nas kryzys i wyższe oprocentowanie obligacji? Istnieje duże prawdopodobieństwo obniżenia ratingu amerykańskiego długu państwowego. Może to doprowadzić do problemów z finansowaniem i zmian w portfelach inwestorów, ale przewaga Stanów Zjednoczonych polega na tym, że dolar jest walutą rezerwową świata. Jeśli banki centralne w Azji i na Bliskim Wschodzie nie zaprzestaną gromadzenia dolarów, wysokość oprocentowania może być ograniczona. Niestety kryzys finansowy, chociaż bolesny, wydaje się być jedyną rzeczą, która może zjednoczyć polityków w wysiłkach na rzecz stabilizacji rynków i przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi na wzrost. Nie ma już inwestorów wyprzedających obligacje, którzy w przeszłości powstrzymywali polityków. Razem z tymi inwestorami w zapomnienie odeszła też stara prawda, że polityczny impas jest dobry dla rynków. Drugi pakiet pomocowy dla Grecji W Europie najnowszy pakiet jest postrzegany jako krok naprzód w tym znaczeniu, że ogranicza on poziom niespłaconego zadłużenia Grecji przez: (a) obniżenie wartości rynkowej obligacji posiadanych przez inwestorów, którzy mogą teraz wybrać dobrowolne wydłużenie okresu spłaty zobowiązań wynikających z posiadanych papierów wartościowych; i (b) nadanie większej roli Europejskiemu Funduszowi Stabilizacji Finansowej (European Financial Stability Fund EFSF), tworząc ramy pozwalające radzić sobie z kryzysem w przyszłości. Nasz ekonomista ds. europejskich, Azad Zangana, przedstawił nasze stanowisko w sprawie pakietu, w którym spółka jest nieco bardziej optymistyczna, ponieważ pakiet powinien dać Grecji chwilę wytchnienia. Naszym zdaniem dwa pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Pierwsze dotyczy tego, czy Portugalia i Irlandia pójdą tą samą drogą i wystąpią o podobne pakiety. Mimo że liderzy UE stwierdzili, że przypadek Grecji jest odosobniony, trudno może być zaproponować inne traktowanie pozostałym dwóm krajom wymagającym pomocy. Po drugie, nadal istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się kryzysu w Hiszpanii i Włoszech, co może wymagać znacznie większego funduszu pomocowego. Jednym z czynników, który może pomóc Stanom Zjednoczonym i Europie, jest oczywiście wzrost gospodarczy. Niestety w tym momencie gospodarka pokryzysowa Stanów Zjednoczonych i Europy prawdopodobnie nie będzie w stanie rosnąć w tempie szybszym niż trend, aby doprowadzić do znacznego spadku bezrobocia i deficytu budżetowego. Należy zapoznać się z publikacją Schroders Quickview z lipca 0r.: Merkel and Sarkozy throw the kitchen sink at the peripheral debt problem. 4

5 Wielka Brytania Wzrost PKB znów poniżej oczekiwań, w drugim kwartale o zaledwie 0,% Pech czy poważniejszy problem? Kolejne słabe dane dotyczące PKB w Wielkiej Brytanii ponownie wywołują debatę o stanie brytyjskiej gospodarki i potrzebie wprowadzenia planu B. Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics) szacuje, że wzrost PKB zwolnił z 0,5% w pierwszym kwartale roku do zaledwie 0,% w drugim kwartale (patrz wykres A). Oznacza to, że wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku wyniósł jedynie,4% w ujęciu rocznym, co stanowi mniej więcej połowę szacowanej wcześniej dynamiki wzrostu. W tym tempie osiągnięcie produkcji na poziomie sprzed recesji (pierwszy kwartał 008 r.) może zająć jeszcze dwa i pół roku. Wykres. Wzrost realnego PKB w ujęciu kwartalnym,5%,0% 0,5% 0,0% -0,5% -,0% -,5% -,0% Dane o słabym wzroście gospodarczym wywołały pytania o potrzebę wprowadzenia planu B -,5% Źródło: Office for National Statistics. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. W komentarzu dotyczącym danych kanclerz skarbu George Osborne powiedział: Pozytywna wiadomość jest taka, że brytyjska gospodarka rośnie i tworzone są nowe miejsca pracy. Do dobrych informacji należy zaliczyć też fakt, że w czasach braku stabilności na rynkach międzynarodowych pozostajemy oazą spokoju. Jak można było się spodziewać, kanclerz z gabinetu cieni Ed Balls, wyraził inny pogląd, zarzucając kanclerzowi oszałamiające samozadowolenie i zrzucając winę na politykę fiskalną rządu. Opozycyjna Partia Pracy wzywa do opracowania nowej strategii wzrostu, a zwłaszcza do cofnięcia podwyżki podatku VAT z początku bieżącego roku oraz do wolniejszych i mniejszych cięć w wydatkach sektora publicznego. Mimo że pozostajemy bezstronni w analizach sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii, musimy zauważyć, że nie ma wielkich różnic między planami budżetowymi poprzedniego kanclerza z Partii Pracy a bieżącymi planami wdrażanymi przez rząd koalicyjny. Stali czytelnicy pamiętają, że przewidywaliśmy podwyżkę podatku VAT przed wyborami w 00 roku, bez względu na to, która partia wygra. 4 Szeroko komentowane w prasie 7 lipca 0 roku. 4 Patrz Revising UK inflation forecast on expected VAT hike, 6 kwietnia 00 roku. 5

6 Wpływ na sytuację w Wielkiej Brytanii miały trzy czynniki o szczególnym charakterze... pierwszym był wpływ trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii na podaż części samochodowych dla brytyjskiego przemysłu samochodowego Więcej czynników o szczególnym charakterze Jest do druga słaba informacja o PKB w ostatnim roku. Spadek PKB o 0,5 punktu procentowego w ostatnim kwartale zeszłego roku zrzucono na karb dużych opadów śniegu, które utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej. Tym razem urząd ONS wymienił trzy czynniki o szczególnym charakterze, które miały wpływ na spowolnienie działalności: Pierwszym z nich jest wpływ tragicznego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Mimo że tylko,5% brytyjskiego eksportu trafia do Japonii,,5% brytyjskiego importu pochodzi z tego kraju, z czego znaczna część jest importowana na potrzeby przemysłu samochodowego. 5 Zamknięcie fabryk w Japonii oznaczało, że brytyjscy producenci samochodów, którzy są zależni od tych fabryk, musieli znacznie zmniejszyć produkcję. Na przykład przedstawiciele fabryki Hondy w Swindon w hrabstwie Wilshire poinformowali, że od kwietnia produkcja zostanie obniżona o połowę, podczas gdy Toyota ogłosiła, że będzie zamykać fabrykę w Burnaston w hrabstwie Derbyshire na dwa dni w każdym tygodniu maja. 6 Trzęsienie ziemi i tsunami nawiedziły Japonię marca, ale największe skutki ekonomiczne brytyjscy producenci odczuli w następnym miesiącu. Urząd ONS szacuje, że produkcja pojazdów silnikowych i przyczep spadła w kwietniu o 7,% i od tego czasu wzrosła o 4% w maju (patrz wykres ). Wykres. Produkcja pojazdów silnikowych i przyczep Poziom produkcji, 006 = Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Źródło: Office for National Statistics. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. Mimo że sektor samochodowy ma mały udział we wzroście gospodarczym (0,% wartości dodanej brutto ogółem), szacujemy (zakładając, że produkcja samochodów w czerwcu nie uległa zmianie), że dane za kwiecień i maj sugerują, że ten sektor mógł mieć negatywny wpływ na wzrost PKB w drugim kwartale w wymiarze 0, punktu procentowego. 5 Średnia dla towarów i usług od 996 roku. 6 Zgodnie z danymi Guardian Online z 6 i 0 kwietnia (odpowiednio). 6

7 drugim był rekordowo ciepły kwiecień a trzecim wpływ dni wolnych związanych ze ślubem w rodzinie królewskiej Dobra wiadomość jest taka, że zarówno Honda, jak i Toyota zamierzają nadrobić tegoroczny spadek produkcji, co oznacza, że w drugiej połowie roku powinniśmy spodziewać się wyższego tempa wzrostu niż wcześniej prognozowano. Drugim czynnikiem o szczególnym charakterze były nietypowo wysokie jak dla tej pory roku temperatury w drugim kwartale. Zgodnie z danymi brytyjskiego instytutu meteorologicznego Met Office kwiecień 0 roku był najcieplejszy od 90 roku (kiedy dane o temperaturze zaczęły być gromadzone) i był średnio o 5 C cieplejszy niż normalnie. W związku z tym popyt na ogrzewanie, a w konsekwencji także na gaz i energię elektryczną, był znacznie mniejszy niż zwykle. Ostatnim czynnikiem o szczególnym charakterze były dodatkowe dni wolne związane ze ślubem obecnego Księcia i Księżnej Cambridge. W narodowych danych statystycznych dokonuje się dostosowań ze względu na liczbę dni roboczych, dzięki czemu moment wystąpienia święta ruchomego, takiego jak Wielkanoc, nie ma dużego wpływu na dane kwartalne (należy jednocześnie zauważyć, że zabiegu tego nie stosuje się w przypadku danych o inflacji stąd obserwowana ostatnio zmienność). Dodatkowe święto będące jednocześnie dniem wolnym od pracy było zdarzeniem jednorazowym i biuro ONS nie wprowadziło korekty związanej z mniejszą liczbą dni roboczych. Taką metodologię stosowano również w przeszłości. Najgorszym scenariuszem byłaby sytuacja, w której cała gospodarka przestaje funkcjonować tego dnia, co oznacza stratę jednego z 6 dni roboczych w drugim kwartale i zmniejszenie tempa wzrostu PKB w tym okresie o,6 punktu procentowego. Oczywiście wiele firm pracowało tego dnia, więc wpływ dodatkowego dnia wolnego od pracy był mniejszy. Ostatnim przykładem tego typu święta był Złoty Jubileusz panowania Jej Królewskiej Wysokości w czerwcu 00 roku. Porównując tegoroczne święto z obchodami w roku 00, widać, że poza podażą energii elektrycznej, gazu i wody (patrz wyjaśnienie dotyczące cieplejszej pogody), wszystkie główne podindeksy PKB zanotowały mniejsze spadki niż w czerwcu 00 roku. Na przykład produkcja w sektorze wytwórczym spadła o 5,4% w czerwcu 00 roku, ale w kwietniu 0 roku spadek wyniósł jedynie,6% (patrz wykres 4). Wykres 4. Porównanie wpływu dodatkowego dnia wolnego od pracy (wzrost w ujęciu kwartał do kwartału) 0% Górnictwo (w tym wydobycie kruszyw i ropy naftowej) i gaz wydobycie Wytwórstwo Energia elektryczna, gaz i woda podaż Łączne Produkcja Sektor usługowy -% -% -% - 0,8% -0,% -,6% -,8% -,7% -,% -,% -4% -5% -4,5% -4,5% -6% -5,4% Czerwiec 00 (Złoty Jubileusz) Kwiecień 0 (ślub w rodzinie królewskiej) Źródło: Office for National Statistics. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. 7

8 Jeśli pominąć czynniki o szczególnym charakterze, okaże się, że tempo wzrostu zwiększyło się w drugim kwartale do 0,7% Badania dotyczące sektora usług sugerują, że aktywność gospodarcza znajduje się wciąż poniżej trendu Jaki jest więc rzeczywisty stan brytyjskiej gospodarki po wyłączeniu czynników o szczególnym charakterze? Biuro ONS szacuje, że wzrost PKB przyspieszył z 0,5% w pierwszym kwartale do 0,7% w drugim kwartale, jeśli wykluczymy te krótkoterminowe szoki. Co prawda dysponujemy jedynie szacunkami Consensus Economics, jakiego rzeczywistego wyniku oczekiwano, a nie jaki by on był przy wykluczeniu czynników o szczególnym charakterze, ale uważamy, że wielu ekonomistów z londyńskiego City byłoby zaskoczonych silnymi podstawami gospodarki, o których mówi raport urzędu ONS. Wyniki badań nadal dobre Jednym ze sposobów sprawdzenia, w jakim stanie znajduje się gospodarka, jest porównanie wyników badań z oficjalnymi danymi. W przypadku sektora usług większość dostępnych wskaźników miesięcznych sugeruje tempo wzrostu nieco poniżej trendu, a wskaźniki dotyczące sektora detalicznego wskazują na najniższy poziom aktywności (patrz wykres 5). Wiele wskaźników sugeruje jednak wzrost w tempie od -0,% do +0,% w okresie trzymiesięcznym do czerwca 0 roku. Jest to wartość niższa niż szacowane przez biuro ONS tempo wzrostu w drugim kwartale na poziomie 0,5%, ale w ostatnim czasie badania te stale nie doszacowywały tempa wzrostu sektora usług. Wykres 5. Wskaźniki aktywności w sektorze usług Indeks Markit PMI Bank Anglii usługi dla przedsiębiorstw - Bank Anglii usługi dla konsumentów Bank Anglii detal CBI dystrybucja (MA) Źródło: Dane agentów Banku Anglii, Confederation for British Industry Distributive Trade Survey, Markit. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. Znormalizowane wielkości od stycznia 000 r. W przypadku sektora produkcyjnego (poza indeksem produkcji PMI, którego wartość spadła ostatnio poniżej średniej długoterminowej) pozostałe wskaźniki notują aktywność na poziomie od do,5 odchylenia standardowego powyżej trendu długoterminowego (patrz wykres 6). Oznacza to, że badania sugerują wzrost w sektorze produkcyjnym na poziomie 0,4% w okresie trzymiesięcznym do czerwca 0 r. W porównaniu do szacunków biura ONS na poziomie 0,% sugeruje to, że oficjalne szacunki mogą być zaniżone. 8

9 gdzie, jak wskazują badania sektora produkcyjnego, tempo wzrostu co prawda zwalnia, ale wciąż jest wysokie Słabe wyniki w drugim kwartale były spowodowane przez czynniki o szczególnym charakterze, więc oczekujemy lepszych wyników w drugiej połowie roku Nie spodziewamy się reakcji rządu na spowolnienie Wykres 6. Wskaźniki aktywności na podstawie badań sektora produkcyjnego CBI - Bank Anglii producenci krajowi -4 Bank Anglii producenci wytwarzający na eksport Markit PMI Źródło: Dane agentów Banku Anglii, Confederation for British Industry Industrial Trends Survey, Markit. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. Znormalizowane wielkości od stycznia 000 r. Spojrzenie w przyszłość i konsekwencje polityczne Jeśli chodzi o naszą prognozę wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, wynik 0,% w drugim kwartale okazał się być niższy od naszych szacunków na poziomie 0,4%. Nasza analiza wskazuje jednak, że spowolnienie w drugim kwartale powinno być tymczasowe, a gospodarka ma wciąż silne podstawy i rozwija się pomimo szoków. W związku z tym nie zmieniliśmy naszej prognozy wzrostu dla drugiej połowy roku na poziomie,4% w ujęciu rocznym (0,7% w trzecim kwartale i 0,5% w czwartym kwartale). Oznacza to, że nasza prognoza na cały rok 0 została obniżona z,5% do,%. Jednocześnie prognoza na rok 0 pozostaje niezmieniona na poziomie,9%. Poza czynnikami o szczególnym charakterze omówionymi powyżej, niewiele uwagi poświęcono wpływowi pierwszego etapu sprzedaży biletów na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 0 roku. Mimo sprzedania biletów za kwotę około 00 mln funtów, kwota ta nie została wliczona do opublikowanych ostatnio danych o PKB. Ponieważ płatności dotyczą usług, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, biuro ONS uznało za właściwe uwzględnić te płatności w rachunku finansowym (zestawieniu aktywów i pasywów) i zarejestrować je jedynie jako przepływ (we wzroście PKB), gdy Olimpiada odbędzie się w trzecim kwartale 0 roku. Oznacza to, że dane dotyczące sektora usług i konsumpcji nie będą do końca reprezentować całkowitych wydatków gospodarstw domowych w tym roku, a niedoszacowanie wyniesie ok. 0, 0,% PKB. Jeśli chodzi o działania polityczne, uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby rząd zmniejszył tempo konsolidacji fiskalnej. Następna aktualizacja prognozy przez biuro OBR zostanie opublikowana jesienią, a publikacja następnego budżetu nastąpi jeszcze później. W rzeczywistości wątpimy jednak, aby trzeba było reagować zwolnieniem tempa konsolidacji fiskalnej. Jeśli biuro OBR wywiązuje się ze swoich obowiązków, a rząd poważnie traktuje swoje cele fiskalne, obniżenie tempa wzrostu może zapewnić jeszcze większe zacieśnienie polityki fiskalnej, pomimo ryzyka rozkręcenia spirali zadłużeniowo-deflacyjnej. 9

10 ale Bank Anglii może być mniej restrykcyjny w najbliższym czasie Wolniejsze tempo wzrostu może jednak skłonić Bank Anglii do zajęcia stanowiska w sprawie zwiększenia zakresu złagodzenia ilościowego. Zakładając, że Bank zgodzi się z naszą oceną bieżącej sytuacji, powinien on przeanalizować ostatnie słabe dane i nie wdrażać ponownie programu skupu obligacji. Może to wywołać niezadowolenie niektórych ministrów w rządzie, ale w naszej opinii jest to bardziej rozważne podejście w tym momencie. I jeszcze kilka słów na koniec na temat szczególnych uroczystości. Oczywiście gratulujemy Młodej Parze i z niecierpliwością czekamy na obchody Diamentowego Jubileuszu panowania Jej Królewskiej Wysokości w 0 roku. Należy jednocześnie pamiętać, że łatwym sposobem zwiększenia tempa wzrostu byłoby tymczasowe zawieszenie jednego lub kilku z ośmiu corocznych świąt będących jednocześnie dniami wolnymi od pracy. Mamy jednak wątpliwości, czy ten pomysł znajdzie duże poparcie. 0

11 I. Podsumowanie prognozy Realny PKB r/r (%) Waga (%) 00 0 Consensus 0 Consensus Stany Zjednoczone 6,4,9,6,5,9,0 Wielka Brytania 4,,4,,5,9, Strefa euro,5,7,9,0,6,6 Japonia 9,5 4,0 0,0-0,7,8, Australia,9,7,7,9,5 4,0 Kraje OECD 65,4,5,9,7,4,5 Chiny 9, 0,4 9,0 9, 8,5 8,8 Rynki wschodzące* 4,6 7,6 6,0 6, 5,5 6, Świat 00,0 4,,,,5,8 Wskaźnik CPI inflacja r/r (%) Waga (%) 00 0 Consensus 0 Consensus Stany Zjednoczone 6,4,6,,,4, Wielka Brytania 4,, 4,4 4,4,,6 Strefa euro,5,6,4,6,7,9 Japonia 9,5-0,7 0,4 0, 0, 0, Australia,9,9,,,9,9 Kraje OECD 65,4,4,,6,5,8 Chiny 9,, 5,0 5,0,8,9 Rynki wschodzące* 4,6 5, 7, 6,0 5,8 5, Świat 00,0,7,9,8,0,0 *Rynki wschodzące : Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru, Wenezuela, Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Płd., Tajwan, Tajlandia, RPA, Rosja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Rumunia, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa. Stopy procentowe % Waga (%).00.0 Rynek.0 Rynek Stany Zjednoczone 6,4 0,5 0,5 0,45,50,90 Wielka Brytania 4, 0, ,9,50,6 Strefa euro,5,00,75,7,75,86 Japonia 9,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 Kraje OECD 6,5 0,5 0,80 0,9,77,6 Dane rynkowe na dzień Kluczowe zmienne 7/07/0 Waluty Obecnie.00.0 r/r (%).0 r/r (%) USD/GBP,6,60,68 5,0,60-4,8 USD/EUR,44,4,45 8,,40 -,4 JPY/USD 78,0 8,0 8,0 -,4 90,0, GBP/EUR 0,88 0,84 0,86, 0,88,4 Ropa naftowa 9,4 87,, 0,0 0, -,9 Luka PKB w Stanach Zjednoczonych (w % PKB) -5,6-6,4-4,5 -, Bezrobocie % 9, 9,6 8,5 8,0 Źródło: Schroders, Datastream, Consensus Economics, lipiec 0 r. Uwaga: Prognozy stóp procentowych są oparte na kontraktach terminowych futures na stopę LIBOR.

12 II. Zaktualizowane wykresy prognoz Consensus Economics W przypadku rynków wschodzących, rynków wschodzących z Azji oraz krajów Pacyfiku z wyłączeniem Japonii prognozy na temat wzrostu i inflacji są ważone względem PKB i obliczane przy użyciu prognoz organizacji Consensus Economics dla poszczególnych krajów. Wykres A. Prognozy Consensus Economics PKB 0 0 % Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Strefa euro Rynki wschodzące Stany Zjednoczone Wielka Brytania Japonia % Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Japonia Rynki wschodzące Strefa euro Stany Zjednoczone Wielka Brytania Miesiąc prognozy 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Miesiąc prognozy Wykres B. Prognozy organizacji Consensus Economics inflacja 0 0 % Rynki wschodzące Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Stany Wielka Brytania Zjednoczone Strefa euro % Rynki wschodzące Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Wielka Brytania Strefa euro Stany Zjednoczone 0 Japonia 0 Japonia Miesiąc prognozy - Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Miesiąc prognozy Źródło: Consensus Economics (lipiec 0 r.), Schroders. Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonia: Australia, Hongkong, Nowa Zelandia, Singapur Rynki wschodzące w Azji: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia. Rynki wschodzące: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile, Meksyk, Peru, Wenezuela, RPA, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa. Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investments Management, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroder Investment Management Ltd (Schroders) nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności spółki Schroders wobec klientów spółki wynikającej z ustawy o usługach i rynkach finansowych z 000 r. z późniejszymi zmianami ani z jakiegokolwiek innego przepisu. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, Gresham Street, London ECV 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Services Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością danej osoby trzeciej wskazanej powyżej i podane są jedynie do użytku wewnętrznego. Danych tych nie wolno powielać ani dalej rozpowszechniać, jak również wykorzystywać do tworzenia żadnych instrumentów lub produktów finansowych i żadnych indeksów. Dane te podano bez jakichkolwiek gwarancji. Ani właściciel danych będący osobą trzecią, ani osoba trzecia biorąca udział w publikacji niniejszego dokumentu nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek błąd. Warunki konkretnych klauzul wyłączających odpowiedzialność osoby trzeciej przedstawiono w części Ważne Informacje na stronie

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf Strefę euro czeka kolejny rok pod znakiem spadku PKB perspektywy wzrostu gospodarczego państw strefy euro wg zimowej prognozy KE i ich znaczenie dla polskiej gospodarki Strefa euro prawdopodobnie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 2 Wielka Brytania jest wciąż ekonomiczną potęgą. Według Banku Światowego to 6. gospodarka świata z PKB przekraczającym 2,5 bln dolarów, co stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 2016-02-03 20:45:03

Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 2016-02-03 20:45:03 Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 2016-02-03 20:45:03 2 Informacje na temat prognoz rozwoju gospodarczego oraz międzynarodowych ratingów wiarygodności kredytowej Ukrainy, a także wybrane dane makroekonomiczne.

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 1 2010-04-03 SPIS TREŚCI W tym tygodniu Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 7 / 2014 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-20)7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-20)7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 7 Świat: Ocena szoku naftowego Szoki naftowe

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA USA DUALIZM W USA Quantitative Easing 3? Poprawiające się dane makro Kluczowy czerwiec Istotnym wydarzeniem ostatnich dni było obniżenie perspektywy amerykańskiego ratingu kredytowego przez międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

2010-07-10 SPIS TREŚCI

2010-07-10 SPIS TREŚCI 2010-07-10 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 2,70

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Co pokazuje Licznik Długu Publicznego?

Co pokazuje Licznik Długu Publicznego? Wiktor Wojciechowski 27 września roku Co pokazuje Licznik Długu Publicznego? 1. Licznik długu pokazuje szacunkową, bieżącą wielkość: a. państwowego długu publicznego ogółem, oraz b. państwowego długu publicznego

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 71 Świat: Czy USA utrzymają rating na poziomie

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo