Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca r. inwestoróww.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca 20111 r. inwestoróww."

Transkrypt

1 8 lipca 0 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestoróww Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Świat: problemy z zadłużeniem wysuwają ryzyko polityczne na pierwszy plan Główny ekonomista i strateg W ostatnim miesiącu rynki były skupione na problemach związanych (44-0) z zadłużeniem Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich, natomiast kwestie dotyczące ożywienia gospodarczego zeszły na dalszy plan. Cena złota wzrosła, a dolar amerykański osłabił się. Jednak pomimo impasu w negocjacjach Azad Zangana dotyczących zadłużenia i ryzyka niewypłacalności, amerykańskiee obligacje Ekonomista ds. skarbowe osiągnęły dobre wyniki. europejskich Jednym z wyjaśnień tej sytuacji jest powszechny pogląd, według którego Republikanie (44-0) i Demokraci dojdą do porozumienia w ostatnim momencie. Niektórzy twierdzą również, że Departament Skarbu Stanów Zjednoczonyc ch znajdzie sposób, aby realizować płatności kuponowe, nawet jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony. Tak może się rzeczywiście zdarzyć, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że zgoda na podniesienie limitu zadłużeniaa nie rozwiąże problemu. Agencja ratingowa S&P dała jasno do zrozumienia, że rating Stanów Zjednoczonych może zostać obniżony, jeśli nie zostanie znalezione długoterminowe rozwiązanie problemu deficytu. Biorąc pod uwagę różnice zdań między partiami politycznymi, wypracowanie takiego rozwiązaniaa przez wybranego ponownie prezydenta Obamę i podzielony Kongres wydaje się mało prawdopodobne. Inwestorzy mogą oczekiwać dalszych politycznych sporów i prawdopodobnego obniżenia ratingu zadłużenia rządu Stanów Zjednoczonych. Wielka Brytania: pech czy poważniejszy problem? W drugim kwartale gospodarka brytyjska zwolniła, osiągając niemalże zerowy przyrost PKB, co wywołało liczne wezwania do zaproponowania przez rząd planu B, a nawet do zwiększenia skali złagodzenia ilościowego przez Bank Anglii. Czy jest to początek spirali spadków, czy raczej istnieje wiarygodne wyjaśnienie tych niepokojących danych dotyczących wzrostu? Na ostatnie dane duży wpływ miały szczególne czynniki o charakterze tymczasowym. Najważniejszym z nich były dodatkowe dni wolne od pracy w kwietniu, związane ze ślubem w rodzinie królewskiej. Jeśli pominąć czynniki o szczególnym charakterze, okaże się, że tempo wzrostu przyspieszyło, a nie zwolniło. Uważamy, że podstawowe przesłanki wzrostu gospodarczego są silne oraz że w drugiej połowie roku powinniśmy zaobserwować wzrost. Pomimo nacisków jest mało prawdopodobne, aby rząd zmodyfikował obecną strategięę fiskalną. Jednocześnie Bank Anglii powinien oprzeć się pokusie ponownego rozpoczęcia złagodzenia ilościowego. Wykres: Limit długu w Stanach Zjednoczon nych, mld USD Republikanie Szacunki dla roku 0: USD Demokraci Limit długu Kontrola Kongresu Izba Reprezentantów Senat Źródło: Whitehouse.gov, BBC Wydane w lipcu 0 r. przez spółkę Schroder Investment Management Limited..

2 Świat Kwestie dotyczące ożywienia gospodarczego odeszły na drugi plan, a rynki skupiły się na próbach rozwiązania problemów z zadłużeniem Złoto drożeje, ale obligacje skarbowe mają się dobrze Problemy z zadłużeniem wysuwają ryzyko polityczne na pierwszy plan W ostatnim miesiącu kwestie dotyczące ożywienia gospodarczego odeszły na drugi plan, a rynki skupiły się na próbach rozwiązania problemów fiskalnych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. Brak postępu w negocjacjach nad podniesieniem limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych oznacza, że wciąż istnieje ryzyko niewypłacalności rządu amerykańskiego w zakresie zobowiązań wynikających z obligacji skarbowych. Ostatecznym terminem, w jakim musi dojść do porozumienia, jest sierpnia, czyli zaraz po publikacji niniejszego raportu. Niemniej jednak istnieje możliwość, że termin ten zostanie wydłużony. Podczas gdy Stany Zjednoczone ryzykują powstanie kryzysu zadłużenia państwowego na własne życzenie, liderzy państw europejskich starali się uniknąć nieuchronnego bankructwa Grecji, proponując drugi pakiet ratunkowy. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji cena złota rosła, pokonując poziom 600 USD za uncję. W obawie przed niewypłacalnością inwestorzy poszukują alternatywnych wobec dłużnych papierów rządowych o ratingu AAA aktywów wolnych od ryzyka, co doprowadziło do wzrostu ceny złota. Złoto i inne towary zyskały również dzięki słabości dolara amerykańskiego. Pomimo impasu w negocjacjach dotyczących limitu zadłużenia, amerykańskie obligacje skarbowe osiągnęły dobre wyniki, a stopa zwrotu z obligacji 0-letnich zbliżyła się do % (patrz wykres ). Biorąc pod uwagę, że w ostatnim miesiącu zakończyło się łagodzenie ilościowe, rynek obligacji skarbowych okazał się bardzo odporny na ryzyko polityczne. Wykres. Złoto drożeje, a stopa zwrotu z obligacji skarbowych pozostaje stabilna USD za uncję Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Ceny złota Źródło: Datastream, aktualizacja: 6 lipca 0 r. Stopy zwrotu z 0-letnich amerykańskich obligacji państwowych, prawostronnie %,8,6,4,,0,8,6,4, Stany Zjednoczone niewypłacalność na własne życzenie? Jednym z wyjaśnień, dlaczego amerykańskie obligacje skarbowe nie reagują na problemy z zadłużeniem, jest przekonanie inwestorów, że politycy na pewno podniosą limit zadłużenia. Chociaż może to nadwerężać przekonanie, że podzielony Kongres jest w stanie podjąć właściwą decyzję, należy zaznaczyć, że fakt, iż ostateczny termin podjęcia decyzji jest coraz bliżej, a Republikanie i Demokraci nie mogą dojść do porozumienia, stanowi istotny czynnik ryzyka.

3 Wszyscy są przekonani, że kupony będą wypłacane Agencje ratingowe sygnalizują, że mogą obniżyć ratingi Potencjalne zmniejszenie dostępności papierów wartościowych o ratingu AAA Potrzebne jest długoterminowe rozwiązanie Rozdźwięk między partiami jest największy od wojny secesyjnej Jest nadzieja, że w przypadku niepodniesienia limitu zadłużenia wypłaty kuponów będą miały priorytet. Biały Dom prowadził rozmowy z Departamentem Skarbu na temat możliwości takiego rozwiązania. Wśród źródeł funduszy wymieniono między innymi sprzedaż rezerw złota. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób politycy chcą uzasadnić faworyzowanie inwestorów kosztem finansowania usług o charakterze publicznym. Panuje powszechne przekonanie co do tego, że kupony będą wypłacane, nawet jeśli ma to oznaczać wstrzymanie znacznej części programów socjalnych od sierpnia. Agencje ratingowe postawiły sprawę jasno: S&P, Moody s i Fitch podały, że obniżą rating Stanów Zjednoczonych, jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony i nie zostaną zrealizowane wypłaty kuponów lub podstawowe płatności. Agencja S&P podała również, że w takich okolicznościach uzna Stany Zjednoczone za częściowo niewypłacalne. Jeśli tak się stanie i inne agencje zrobią podobnie, może dojść do wielkiego wzrostu popytu na pozostałe aktywa o ratingu AAA, ponieważ niektórzy inwestorzy będą zmuszeni sprzedać obligacje skarbowe. Mimo że obligacje skarbowe stanowią tylko jedną trzecią amerykańskiego indeksu agregatowego Barclays, trzy czwarte tego indeksu stanowią papiery wartościowe o ratingu AAA, co wiąże się z pośrednim zabezpieczeniem agencji i jej papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Według agencji Ned Davis Research, uwzględniając obniżenie ratingu, tylko 5% długu w agregatowym indeksie Barclays miałoby rating AAA. W takiej sytuacji należałoby mieć nadzieję, że niewypłacalność ma charakter tymczasowy i że ratingi Stanów Zjednoczonych określane przez agencje zostałyby z powrotem podniesione do poziomu AA, jeśli limit zostałby podniesiony, a niespłacone płatności uregulowane. Niemniej jednak nadal jest to spadek ratingu w porównaniu z bieżącymi poziomami. Obecnie Republikanie proponują podniesienie limitu w dwóch etapach, przy czym konieczne byłoby podjęcie jeszcze jednej decyzji w ciągu sześciu miesięcy. Nie dziwi zatem, że administracja prezydenta Obamy chce uniknąć tego rozwiązania, ponieważ oznacza ono, że problem powróci w roku wyborów prezydenckich. Patrząc dalej wprzód, niezależnie od rozwoju wypadków w najbliższym czasie, konieczne jest znalezienie rozwiązania problemu deficytu. Dane OECD pokazują, że w 0 roku deficyt Stanów Zjednoczonych wyniesie 0% PKB, a całkowity dług publiczny przekroczy 00% PKB. Brak politycznego porozumienia oznacza, że deficyt spadnie jedynie do 9% PKB w 0 roku, a niespłacony dług wzrośnie do 07% PKB. Agencja S&P sugeruje, że nawet jeśli limit zadłużenia zostanie podniesiony i wszystkie kupony i podstawowe płatności zostaną zrealizowane, istnieje możliwość obniżenia ratingu Stanów Zjednoczonych, jeśli nie zostaną podjęte działania długoterminowe mające na celu ograniczenie deficytu. Wskazuje to, że bieżąca debata nad limitem zadłużenia będzie tylko przedsmakiem tego, co wydarzy się w przyszłości. Nie chodzi o to, że Republikanie i Demokraci nie mogą się pogodzić ale o to, że prawdopodobieństwo porozumienia jest niskie w przypadku tak zróżnicowanych poglądów. Na przykład, choć trudno to wyrazić w liczbach, szacunki naukowców wskazują, że różnice ideologiczne między tymi dwiema partiami dotyczące roli rządu w gospodarce są obecnie większe niż kiedykolwiek od wojny secesyjnej. Jeśli prezydent Obama zostanie ponownie wybrany, ale Izba Reprezentantów pozostanie w rękach Republikanów, możemy spodziewać się czterech lat politycznych przepychanek w sprawie deficytu. Więcej informacji można znaleźć w książce Polarised America autorstwa McCarty ego, Poole a i Rosenthala.

4 Rating amerykańskiego zadłużenia zostanie prawdopodobnie obniżony, ale status dolara jako waluty rezerwowej może zapobiec kryzysowi finansowania... co nie byłoby sytuacją pożądaną Ostatni pakiet daje Grecji nieco wytchnienia, ale pozostawia pytania bez odpowiedzi Czy w związku z tym czeka nas kryzys i wyższe oprocentowanie obligacji? Istnieje duże prawdopodobieństwo obniżenia ratingu amerykańskiego długu państwowego. Może to doprowadzić do problemów z finansowaniem i zmian w portfelach inwestorów, ale przewaga Stanów Zjednoczonych polega na tym, że dolar jest walutą rezerwową świata. Jeśli banki centralne w Azji i na Bliskim Wschodzie nie zaprzestaną gromadzenia dolarów, wysokość oprocentowania może być ograniczona. Niestety kryzys finansowy, chociaż bolesny, wydaje się być jedyną rzeczą, która może zjednoczyć polityków w wysiłkach na rzecz stabilizacji rynków i przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi na wzrost. Nie ma już inwestorów wyprzedających obligacje, którzy w przeszłości powstrzymywali polityków. Razem z tymi inwestorami w zapomnienie odeszła też stara prawda, że polityczny impas jest dobry dla rynków. Drugi pakiet pomocowy dla Grecji W Europie najnowszy pakiet jest postrzegany jako krok naprzód w tym znaczeniu, że ogranicza on poziom niespłaconego zadłużenia Grecji przez: (a) obniżenie wartości rynkowej obligacji posiadanych przez inwestorów, którzy mogą teraz wybrać dobrowolne wydłużenie okresu spłaty zobowiązań wynikających z posiadanych papierów wartościowych; i (b) nadanie większej roli Europejskiemu Funduszowi Stabilizacji Finansowej (European Financial Stability Fund EFSF), tworząc ramy pozwalające radzić sobie z kryzysem w przyszłości. Nasz ekonomista ds. europejskich, Azad Zangana, przedstawił nasze stanowisko w sprawie pakietu, w którym spółka jest nieco bardziej optymistyczna, ponieważ pakiet powinien dać Grecji chwilę wytchnienia. Naszym zdaniem dwa pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Pierwsze dotyczy tego, czy Portugalia i Irlandia pójdą tą samą drogą i wystąpią o podobne pakiety. Mimo że liderzy UE stwierdzili, że przypadek Grecji jest odosobniony, trudno może być zaproponować inne traktowanie pozostałym dwóm krajom wymagającym pomocy. Po drugie, nadal istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się kryzysu w Hiszpanii i Włoszech, co może wymagać znacznie większego funduszu pomocowego. Jednym z czynników, który może pomóc Stanom Zjednoczonym i Europie, jest oczywiście wzrost gospodarczy. Niestety w tym momencie gospodarka pokryzysowa Stanów Zjednoczonych i Europy prawdopodobnie nie będzie w stanie rosnąć w tempie szybszym niż trend, aby doprowadzić do znacznego spadku bezrobocia i deficytu budżetowego. Należy zapoznać się z publikacją Schroders Quickview z lipca 0r.: Merkel and Sarkozy throw the kitchen sink at the peripheral debt problem. 4

5 Wielka Brytania Wzrost PKB znów poniżej oczekiwań, w drugim kwartale o zaledwie 0,% Pech czy poważniejszy problem? Kolejne słabe dane dotyczące PKB w Wielkiej Brytanii ponownie wywołują debatę o stanie brytyjskiej gospodarki i potrzebie wprowadzenia planu B. Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics) szacuje, że wzrost PKB zwolnił z 0,5% w pierwszym kwartale roku do zaledwie 0,% w drugim kwartale (patrz wykres A). Oznacza to, że wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku wyniósł jedynie,4% w ujęciu rocznym, co stanowi mniej więcej połowę szacowanej wcześniej dynamiki wzrostu. W tym tempie osiągnięcie produkcji na poziomie sprzed recesji (pierwszy kwartał 008 r.) może zająć jeszcze dwa i pół roku. Wykres. Wzrost realnego PKB w ujęciu kwartalnym,5%,0% 0,5% 0,0% -0,5% -,0% -,5% -,0% Dane o słabym wzroście gospodarczym wywołały pytania o potrzebę wprowadzenia planu B -,5% Źródło: Office for National Statistics. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. W komentarzu dotyczącym danych kanclerz skarbu George Osborne powiedział: Pozytywna wiadomość jest taka, że brytyjska gospodarka rośnie i tworzone są nowe miejsca pracy. Do dobrych informacji należy zaliczyć też fakt, że w czasach braku stabilności na rynkach międzynarodowych pozostajemy oazą spokoju. Jak można było się spodziewać, kanclerz z gabinetu cieni Ed Balls, wyraził inny pogląd, zarzucając kanclerzowi oszałamiające samozadowolenie i zrzucając winę na politykę fiskalną rządu. Opozycyjna Partia Pracy wzywa do opracowania nowej strategii wzrostu, a zwłaszcza do cofnięcia podwyżki podatku VAT z początku bieżącego roku oraz do wolniejszych i mniejszych cięć w wydatkach sektora publicznego. Mimo że pozostajemy bezstronni w analizach sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii, musimy zauważyć, że nie ma wielkich różnic między planami budżetowymi poprzedniego kanclerza z Partii Pracy a bieżącymi planami wdrażanymi przez rząd koalicyjny. Stali czytelnicy pamiętają, że przewidywaliśmy podwyżkę podatku VAT przed wyborami w 00 roku, bez względu na to, która partia wygra. 4 Szeroko komentowane w prasie 7 lipca 0 roku. 4 Patrz Revising UK inflation forecast on expected VAT hike, 6 kwietnia 00 roku. 5

6 Wpływ na sytuację w Wielkiej Brytanii miały trzy czynniki o szczególnym charakterze... pierwszym był wpływ trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii na podaż części samochodowych dla brytyjskiego przemysłu samochodowego Więcej czynników o szczególnym charakterze Jest do druga słaba informacja o PKB w ostatnim roku. Spadek PKB o 0,5 punktu procentowego w ostatnim kwartale zeszłego roku zrzucono na karb dużych opadów śniegu, które utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej. Tym razem urząd ONS wymienił trzy czynniki o szczególnym charakterze, które miały wpływ na spowolnienie działalności: Pierwszym z nich jest wpływ tragicznego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Mimo że tylko,5% brytyjskiego eksportu trafia do Japonii,,5% brytyjskiego importu pochodzi z tego kraju, z czego znaczna część jest importowana na potrzeby przemysłu samochodowego. 5 Zamknięcie fabryk w Japonii oznaczało, że brytyjscy producenci samochodów, którzy są zależni od tych fabryk, musieli znacznie zmniejszyć produkcję. Na przykład przedstawiciele fabryki Hondy w Swindon w hrabstwie Wilshire poinformowali, że od kwietnia produkcja zostanie obniżona o połowę, podczas gdy Toyota ogłosiła, że będzie zamykać fabrykę w Burnaston w hrabstwie Derbyshire na dwa dni w każdym tygodniu maja. 6 Trzęsienie ziemi i tsunami nawiedziły Japonię marca, ale największe skutki ekonomiczne brytyjscy producenci odczuli w następnym miesiącu. Urząd ONS szacuje, że produkcja pojazdów silnikowych i przyczep spadła w kwietniu o 7,% i od tego czasu wzrosła o 4% w maju (patrz wykres ). Wykres. Produkcja pojazdów silnikowych i przyczep Poziom produkcji, 006 = Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Źródło: Office for National Statistics. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. Mimo że sektor samochodowy ma mały udział we wzroście gospodarczym (0,% wartości dodanej brutto ogółem), szacujemy (zakładając, że produkcja samochodów w czerwcu nie uległa zmianie), że dane za kwiecień i maj sugerują, że ten sektor mógł mieć negatywny wpływ na wzrost PKB w drugim kwartale w wymiarze 0, punktu procentowego. 5 Średnia dla towarów i usług od 996 roku. 6 Zgodnie z danymi Guardian Online z 6 i 0 kwietnia (odpowiednio). 6

7 drugim był rekordowo ciepły kwiecień a trzecim wpływ dni wolnych związanych ze ślubem w rodzinie królewskiej Dobra wiadomość jest taka, że zarówno Honda, jak i Toyota zamierzają nadrobić tegoroczny spadek produkcji, co oznacza, że w drugiej połowie roku powinniśmy spodziewać się wyższego tempa wzrostu niż wcześniej prognozowano. Drugim czynnikiem o szczególnym charakterze były nietypowo wysokie jak dla tej pory roku temperatury w drugim kwartale. Zgodnie z danymi brytyjskiego instytutu meteorologicznego Met Office kwiecień 0 roku był najcieplejszy od 90 roku (kiedy dane o temperaturze zaczęły być gromadzone) i był średnio o 5 C cieplejszy niż normalnie. W związku z tym popyt na ogrzewanie, a w konsekwencji także na gaz i energię elektryczną, był znacznie mniejszy niż zwykle. Ostatnim czynnikiem o szczególnym charakterze były dodatkowe dni wolne związane ze ślubem obecnego Księcia i Księżnej Cambridge. W narodowych danych statystycznych dokonuje się dostosowań ze względu na liczbę dni roboczych, dzięki czemu moment wystąpienia święta ruchomego, takiego jak Wielkanoc, nie ma dużego wpływu na dane kwartalne (należy jednocześnie zauważyć, że zabiegu tego nie stosuje się w przypadku danych o inflacji stąd obserwowana ostatnio zmienność). Dodatkowe święto będące jednocześnie dniem wolnym od pracy było zdarzeniem jednorazowym i biuro ONS nie wprowadziło korekty związanej z mniejszą liczbą dni roboczych. Taką metodologię stosowano również w przeszłości. Najgorszym scenariuszem byłaby sytuacja, w której cała gospodarka przestaje funkcjonować tego dnia, co oznacza stratę jednego z 6 dni roboczych w drugim kwartale i zmniejszenie tempa wzrostu PKB w tym okresie o,6 punktu procentowego. Oczywiście wiele firm pracowało tego dnia, więc wpływ dodatkowego dnia wolnego od pracy był mniejszy. Ostatnim przykładem tego typu święta był Złoty Jubileusz panowania Jej Królewskiej Wysokości w czerwcu 00 roku. Porównując tegoroczne święto z obchodami w roku 00, widać, że poza podażą energii elektrycznej, gazu i wody (patrz wyjaśnienie dotyczące cieplejszej pogody), wszystkie główne podindeksy PKB zanotowały mniejsze spadki niż w czerwcu 00 roku. Na przykład produkcja w sektorze wytwórczym spadła o 5,4% w czerwcu 00 roku, ale w kwietniu 0 roku spadek wyniósł jedynie,6% (patrz wykres 4). Wykres 4. Porównanie wpływu dodatkowego dnia wolnego od pracy (wzrost w ujęciu kwartał do kwartału) 0% Górnictwo (w tym wydobycie kruszyw i ropy naftowej) i gaz wydobycie Wytwórstwo Energia elektryczna, gaz i woda podaż Łączne Produkcja Sektor usługowy -% -% -% - 0,8% -0,% -,6% -,8% -,7% -,% -,% -4% -5% -4,5% -4,5% -6% -5,4% Czerwiec 00 (Złoty Jubileusz) Kwiecień 0 (ślub w rodzinie królewskiej) Źródło: Office for National Statistics. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. 7

8 Jeśli pominąć czynniki o szczególnym charakterze, okaże się, że tempo wzrostu zwiększyło się w drugim kwartale do 0,7% Badania dotyczące sektora usług sugerują, że aktywność gospodarcza znajduje się wciąż poniżej trendu Jaki jest więc rzeczywisty stan brytyjskiej gospodarki po wyłączeniu czynników o szczególnym charakterze? Biuro ONS szacuje, że wzrost PKB przyspieszył z 0,5% w pierwszym kwartale do 0,7% w drugim kwartale, jeśli wykluczymy te krótkoterminowe szoki. Co prawda dysponujemy jedynie szacunkami Consensus Economics, jakiego rzeczywistego wyniku oczekiwano, a nie jaki by on był przy wykluczeniu czynników o szczególnym charakterze, ale uważamy, że wielu ekonomistów z londyńskiego City byłoby zaskoczonych silnymi podstawami gospodarki, o których mówi raport urzędu ONS. Wyniki badań nadal dobre Jednym ze sposobów sprawdzenia, w jakim stanie znajduje się gospodarka, jest porównanie wyników badań z oficjalnymi danymi. W przypadku sektora usług większość dostępnych wskaźników miesięcznych sugeruje tempo wzrostu nieco poniżej trendu, a wskaźniki dotyczące sektora detalicznego wskazują na najniższy poziom aktywności (patrz wykres 5). Wiele wskaźników sugeruje jednak wzrost w tempie od -0,% do +0,% w okresie trzymiesięcznym do czerwca 0 roku. Jest to wartość niższa niż szacowane przez biuro ONS tempo wzrostu w drugim kwartale na poziomie 0,5%, ale w ostatnim czasie badania te stale nie doszacowywały tempa wzrostu sektora usług. Wykres 5. Wskaźniki aktywności w sektorze usług Indeks Markit PMI Bank Anglii usługi dla przedsiębiorstw - Bank Anglii usługi dla konsumentów Bank Anglii detal CBI dystrybucja (MA) Źródło: Dane agentów Banku Anglii, Confederation for British Industry Distributive Trade Survey, Markit. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. Znormalizowane wielkości od stycznia 000 r. W przypadku sektora produkcyjnego (poza indeksem produkcji PMI, którego wartość spadła ostatnio poniżej średniej długoterminowej) pozostałe wskaźniki notują aktywność na poziomie od do,5 odchylenia standardowego powyżej trendu długoterminowego (patrz wykres 6). Oznacza to, że badania sugerują wzrost w sektorze produkcyjnym na poziomie 0,4% w okresie trzymiesięcznym do czerwca 0 r. W porównaniu do szacunków biura ONS na poziomie 0,% sugeruje to, że oficjalne szacunki mogą być zaniżone. 8

9 gdzie, jak wskazują badania sektora produkcyjnego, tempo wzrostu co prawda zwalnia, ale wciąż jest wysokie Słabe wyniki w drugim kwartale były spowodowane przez czynniki o szczególnym charakterze, więc oczekujemy lepszych wyników w drugiej połowie roku Nie spodziewamy się reakcji rządu na spowolnienie Wykres 6. Wskaźniki aktywności na podstawie badań sektora produkcyjnego CBI - Bank Anglii producenci krajowi -4 Bank Anglii producenci wytwarzający na eksport Markit PMI Źródło: Dane agentów Banku Anglii, Confederation for British Industry Industrial Trends Survey, Markit. Aktualizacja: 7 lipca 0 r. Znormalizowane wielkości od stycznia 000 r. Spojrzenie w przyszłość i konsekwencje polityczne Jeśli chodzi o naszą prognozę wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, wynik 0,% w drugim kwartale okazał się być niższy od naszych szacunków na poziomie 0,4%. Nasza analiza wskazuje jednak, że spowolnienie w drugim kwartale powinno być tymczasowe, a gospodarka ma wciąż silne podstawy i rozwija się pomimo szoków. W związku z tym nie zmieniliśmy naszej prognozy wzrostu dla drugiej połowy roku na poziomie,4% w ujęciu rocznym (0,7% w trzecim kwartale i 0,5% w czwartym kwartale). Oznacza to, że nasza prognoza na cały rok 0 została obniżona z,5% do,%. Jednocześnie prognoza na rok 0 pozostaje niezmieniona na poziomie,9%. Poza czynnikami o szczególnym charakterze omówionymi powyżej, niewiele uwagi poświęcono wpływowi pierwszego etapu sprzedaży biletów na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 0 roku. Mimo sprzedania biletów za kwotę około 00 mln funtów, kwota ta nie została wliczona do opublikowanych ostatnio danych o PKB. Ponieważ płatności dotyczą usług, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, biuro ONS uznało za właściwe uwzględnić te płatności w rachunku finansowym (zestawieniu aktywów i pasywów) i zarejestrować je jedynie jako przepływ (we wzroście PKB), gdy Olimpiada odbędzie się w trzecim kwartale 0 roku. Oznacza to, że dane dotyczące sektora usług i konsumpcji nie będą do końca reprezentować całkowitych wydatków gospodarstw domowych w tym roku, a niedoszacowanie wyniesie ok. 0, 0,% PKB. Jeśli chodzi o działania polityczne, uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby rząd zmniejszył tempo konsolidacji fiskalnej. Następna aktualizacja prognozy przez biuro OBR zostanie opublikowana jesienią, a publikacja następnego budżetu nastąpi jeszcze później. W rzeczywistości wątpimy jednak, aby trzeba było reagować zwolnieniem tempa konsolidacji fiskalnej. Jeśli biuro OBR wywiązuje się ze swoich obowiązków, a rząd poważnie traktuje swoje cele fiskalne, obniżenie tempa wzrostu może zapewnić jeszcze większe zacieśnienie polityki fiskalnej, pomimo ryzyka rozkręcenia spirali zadłużeniowo-deflacyjnej. 9

10 ale Bank Anglii może być mniej restrykcyjny w najbliższym czasie Wolniejsze tempo wzrostu może jednak skłonić Bank Anglii do zajęcia stanowiska w sprawie zwiększenia zakresu złagodzenia ilościowego. Zakładając, że Bank zgodzi się z naszą oceną bieżącej sytuacji, powinien on przeanalizować ostatnie słabe dane i nie wdrażać ponownie programu skupu obligacji. Może to wywołać niezadowolenie niektórych ministrów w rządzie, ale w naszej opinii jest to bardziej rozważne podejście w tym momencie. I jeszcze kilka słów na koniec na temat szczególnych uroczystości. Oczywiście gratulujemy Młodej Parze i z niecierpliwością czekamy na obchody Diamentowego Jubileuszu panowania Jej Królewskiej Wysokości w 0 roku. Należy jednocześnie pamiętać, że łatwym sposobem zwiększenia tempa wzrostu byłoby tymczasowe zawieszenie jednego lub kilku z ośmiu corocznych świąt będących jednocześnie dniami wolnymi od pracy. Mamy jednak wątpliwości, czy ten pomysł znajdzie duże poparcie. 0

11 I. Podsumowanie prognozy Realny PKB r/r (%) Waga (%) 00 0 Consensus 0 Consensus Stany Zjednoczone 6,4,9,6,5,9,0 Wielka Brytania 4,,4,,5,9, Strefa euro,5,7,9,0,6,6 Japonia 9,5 4,0 0,0-0,7,8, Australia,9,7,7,9,5 4,0 Kraje OECD 65,4,5,9,7,4,5 Chiny 9, 0,4 9,0 9, 8,5 8,8 Rynki wschodzące* 4,6 7,6 6,0 6, 5,5 6, Świat 00,0 4,,,,5,8 Wskaźnik CPI inflacja r/r (%) Waga (%) 00 0 Consensus 0 Consensus Stany Zjednoczone 6,4,6,,,4, Wielka Brytania 4,, 4,4 4,4,,6 Strefa euro,5,6,4,6,7,9 Japonia 9,5-0,7 0,4 0, 0, 0, Australia,9,9,,,9,9 Kraje OECD 65,4,4,,6,5,8 Chiny 9,, 5,0 5,0,8,9 Rynki wschodzące* 4,6 5, 7, 6,0 5,8 5, Świat 00,0,7,9,8,0,0 *Rynki wschodzące : Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru, Wenezuela, Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Płd., Tajwan, Tajlandia, RPA, Rosja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Rumunia, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa. Stopy procentowe % Waga (%).00.0 Rynek.0 Rynek Stany Zjednoczone 6,4 0,5 0,5 0,45,50,90 Wielka Brytania 4, 0, ,9,50,6 Strefa euro,5,00,75,7,75,86 Japonia 9,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 Kraje OECD 6,5 0,5 0,80 0,9,77,6 Dane rynkowe na dzień Kluczowe zmienne 7/07/0 Waluty Obecnie.00.0 r/r (%).0 r/r (%) USD/GBP,6,60,68 5,0,60-4,8 USD/EUR,44,4,45 8,,40 -,4 JPY/USD 78,0 8,0 8,0 -,4 90,0, GBP/EUR 0,88 0,84 0,86, 0,88,4 Ropa naftowa 9,4 87,, 0,0 0, -,9 Luka PKB w Stanach Zjednoczonych (w % PKB) -5,6-6,4-4,5 -, Bezrobocie % 9, 9,6 8,5 8,0 Źródło: Schroders, Datastream, Consensus Economics, lipiec 0 r. Uwaga: Prognozy stóp procentowych są oparte na kontraktach terminowych futures na stopę LIBOR.

12 II. Zaktualizowane wykresy prognoz Consensus Economics W przypadku rynków wschodzących, rynków wschodzących z Azji oraz krajów Pacyfiku z wyłączeniem Japonii prognozy na temat wzrostu i inflacji są ważone względem PKB i obliczane przy użyciu prognoz organizacji Consensus Economics dla poszczególnych krajów. Wykres A. Prognozy Consensus Economics PKB 0 0 % Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Strefa euro Rynki wschodzące Stany Zjednoczone Wielka Brytania Japonia % Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Japonia Rynki wschodzące Strefa euro Stany Zjednoczone Wielka Brytania Miesiąc prognozy 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Miesiąc prognozy Wykres B. Prognozy organizacji Consensus Economics inflacja 0 0 % Rynki wschodzące Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Stany Wielka Brytania Zjednoczone Strefa euro % Rynki wschodzące Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Wielka Brytania Strefa euro Stany Zjednoczone 0 Japonia 0 Japonia Miesiąc prognozy - Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Miesiąc prognozy Źródło: Consensus Economics (lipiec 0 r.), Schroders. Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonia: Australia, Hongkong, Nowa Zelandia, Singapur Rynki wschodzące w Azji: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia. Rynki wschodzące: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile, Meksyk, Peru, Wenezuela, RPA, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa. Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investments Management, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroder Investment Management Ltd (Schroders) nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności spółki Schroders wobec klientów spółki wynikającej z ustawy o usługach i rynkach finansowych z 000 r. z późniejszymi zmianami ani z jakiegokolwiek innego przepisu. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, Gresham Street, London ECV 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Services Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością danej osoby trzeciej wskazanej powyżej i podane są jedynie do użytku wewnętrznego. Danych tych nie wolno powielać ani dalej rozpowszechniać, jak również wykorzystywać do tworzenia żadnych instrumentów lub produktów finansowych i żadnych indeksów. Dane te podano bez jakichkolwiek gwarancji. Ani właściciel danych będący osobą trzecią, ani osoba trzecia biorąca udział w publikacji niniejszego dokumentu nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek błąd. Warunki konkretnych klauzul wyłączających odpowiedzialność osoby trzeciej przedstawiono w części Ważne Informacje na stronie

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 71 Świat: Wpływ makroekonomiczny i rynkowy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo