IDENTYFIKACJA METOD TRASOWANIA ELEMENTÓW W PROCESIE BUDOWY KADŁUBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA METOD TRASOWANIA ELEMENTÓW W PROCESIE BUDOWY KADŁUBA"

Transkrypt

1 STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA IDENTYFIKACJA METOD TRASOWANIA ELEMENTÓW W PROCESIE BUDOWY KADŁUBA 1. Wstęp Stocznia Szczecińska Nowa dąży do obniżania kosztów budowy statków. Znaczne koszty ponosi podczas dopasowywania sekcji między sobą na pochylni. Podczas prefabrykacji sekcje doznają odkształceń, które pochodzą od procesów cieplnych, transportu i podparcia w trakcie prefabrykacji. Na jakość prefabrykacji ma także wpływ sposób trasowania elementów. Podstawą do zwiększenia wymiernych korzyści ekonomicznych stoczni jest obecnie zmniejszenie ilości prac montażowych oraz naprawczych w procesie prefabrykacji podzespołów, sekcji płaskich, półprzestrzennych i przestrzennych oraz montażu kadłuba na pochylni. Wprowadzenie trasowania numerycznego elementów polepszy jakość trasowania na wczesnych etapach prefabrykacji. Wyeliminuje proces trasowania elementów poszycia pod rozmieszczenie elementów dochodzących. Trasowanie numeryczne wyeliminuje błąd ludzki, polepszy wygląd wytrasowanej linii. Dobra jakość wykonania prefabrykowanych konstrukcji wpływa na przydatność montażową sekcji w procesie montażu bloków i kadłuba na pochylni. Ze względu na zmniejszającą się wykwalifikowaną załogę z zakresu produkcji należy dążyć do: eliminacji możliwych do uniknięcia operacji, ulepszania organizacji procesów produkcyjnych. 2. Stan istniejący W Stoczni jest wykonywana dokumentacja konstrukcyjna, traserskomateriałowa i technologiczna. Dokumentacja konstrukcyjna stanowiskowa kadłuba wykonywana jest w podziale na poszczególne stanowiska produkcyjne (prefabrykacja podzespołów i podsekcji, prefabrykacja płatów na CSP, prefabrykacja płatów na SDH oraz rysunek prefabrykacja i montaż sekcji). Dokumentacja ta zawiera także sporo informacji technologicznych, jak zapasy, naddatki technologiczne, oznaczenie technologii spawania, standard oczyszczania konstrukcji oraz stopnie prefabrykacyjne. W zakresie dokumentacji trasersko-materiałowej wykonuje się między innymi karty wykroju. Dokumentacja z zakresu kadłuba wykonywana jest w systemie TRIBON - M3. Obróbka wstępna i właściwa

2 W procesie produkcji są stosowane proste metody znakowania elementów i trasowania. Już na etapie obróbki wstępnej blachy są opisywane ręcznie pędzlem i farbą. Elementy wycięte z blachy także są opisywane ręcznie. Pracownik nanosi następujące informacje [1]: numer statku i symbol sekcji, numer pozycji rysunkowej, informacje o położeniu elementu na statku, informacje o ukosowaniu krawędzi, informacje o kierunku i rodzaju zapasu lub wielkości naddatku technologicznego, opis gięcia i zwymiarowanie położenia szablonów, numer płyty poszycia (dla blach poszycia zewnętrznego), linie teoretyczne, bazowe i pomocnicze - np. PS statku, linie teoretyczne wręgów. Elementy z profili hutniczych są trasowane i opisywane ręcznie. Trasowanie odbywa się z użyciem sznurka, kredy, szablonów i legalizowanej miary. Opisywanie elementu wykonywane jest farbą. W przypadku profili są nanoszone następujące informacje: numer statku i symbol sekcji, numer pozycji, opis krawędzi niekonserwowanej, ślad linii gięcia, informacje o kierunku i rodzaju zapasu i wielkości naddatku technologicznego. Informacje nanoszone są według dokumentacji traserskiej karta wykroju oraz szkic obróbki profili. Prefabrykacja podzespołów W etapie prefabrykacji podzespołów pracownik trasuje elementy blachy ręcznie przy użyciu sznurka, kredy i legalizowanej miary. Informacje do trasowania pracownik czerpie z dokumentacji konstrukcyjnej. Prefabrykacja sekcji płatowych płaskich W etapie prefabrykacji płatów pracownik trasuje płat pod wszystkie usztywnienia i pod konstrukcję dochodzącą. Trasowanie odbywa się za pomocą sznurka, kredy, legalizowanej taśmy i punktaka. Dodatkowo na końcach wytrasowanych śladów są wybijane trwałe punkty, w celu umożliwienia odnowy przebiegu linii w dalszym etapie prefabrykacji. Informacje do trasowania pracownik czerpie z dokumentacji konstrukcyjnej. Prefabrykacja sekcji W etapie prefabrykacji sekcji pracownik trasuje poszycia podgięte pod wszystkie usztywnienia i pod konstrukcję dochodzącą. Trasowanie odbywa się przy użyciu sznurka, kredy, legalizowanej miarki lub taśmy. Na płatach płaskich są odnawiane linie wg wcześniej wybitych punktów. Po zakończeniu prefabrykacji sekcji są nanoszone linie kontrolne potrzebne do montażu kadłuba w całość. Na dnie wewnętrznym jest nanoszona PS statku, wręgi skrajne pełne lub wręgi grodziowe oraz wzdłużniki pod gródź wzdłużną

3 poszycia burtowego. Dodatkowo są trasowane linie kontrolne do wyżej wymienionych śladów. Linie te są na końcach punktowane. Do trasowania używa się także sznurka, kredy, legalizowanej miarki lub taśmy. Informacje do trasowania pracownik czerpie z dokumentacji konstrukcyjnej. Montaż kadłuba na pochylni Przy ustawianiu sekcji na pochylni pracownicy korzystają ze śladów wytrasowanych po prefabrykacji. W przypadku konieczności wykonania trasowania (np. uśredniona PS) korzysta się z kredy, sznurka, punktaka oraz legalizowanej miarki lub taśmy. Podsumowanie Wytrasowane ślady traserskie się zacierają w trakcie produkcji. Grubość linii nie zawsze jest zadawalająca. W kolejnych etapach naniesione linie trzeba odnawiać ponownie, przyjmując jako bazę punkty wytrasowane trwale. Do prac traserskich zatrudniana jest wykwalifikowana załoga. Okres przejściowy Stocznia Szczecińska Nowa posiada dwa urządzenia plazmowe do cięcia elementów przystosowane do automatycznego trasowania rys. 1. Urządzenie typu TELEREX TXB10500 uruchomione w 2005 roku posiada następujące funkcje: cięcie, fazowanie, trasowanie. Urządzenie posiada 2 zespoły głowic do cięcia plazmą oraz 2 zespoły głowic plazmowych do trasowania. Możliwość operowania na sucho i pod wodą. Technologia wycinania krzywoliniowego z fazowaniem jest w stoczni nowa. Palniki plazmowe mają możliwość pochylenia o kąt 45 z góry bądź z dołu. Transmisja danych odbywa się on-line - z Biura Projektowego za pomocą sieci światłowodowej na komputer do sterowni na hali obróbki (w postaci kart wykroju). Stąd drogą radiową przekazywany jest sygnał na maszynę. Automatyczne markowanie wszystkich linii jest zawsze na początku programu karty wykroju, wykonywane jest na wynurzonej blasze na sucho. Przykład karty wykroju z liniami traserskimi przedstawia rys. 2. Na elemencie poszycia widać ślady przyłożenia szablonów sprawdzających gięcie. Rys. 1 Urządzenie typu TELEREX TXB10500 do cięcia plazmowego w SSN

4 Rys. 2 Przykładowa karta wykroju z automatycznym trasowaniem dla pasa poszycia zewnętrznego Element z rys. 3 ma zaprogramowane ślady przyłożenia usztywnień i elementów dochodzących: usztywnienia są montowane w etapie prefabrykacji wstępnej, węzłówki dochodzące są montowane w etapie prefabrykacji sekcji. Przedstawiony element należy do prostego podzespołu, który składa się z jednego elementu poszycia i 6 usztywnień. Rys. 3 Widok na element trasowany numerycznie fragment karty wykroju ze śladami usztywnień i elementów dochodzących

5 Rys. 4 Podzespół 183 Rys. 5 Przekroje z konstrukcją dochodzącą do podzespołu 183 Rys. 4 przedstawia fragment rysunku dokumentacji stanowiskowej: Prefabrykacja wstępna. Jeśli element 183 jest wycinany na urządzeniu do cięcia plazmowego z trasowaniem, to na etapie obróbki są już wytrasowane ślady przyłożenia usztywnień. Monter przy pomocy rysunku montuje na elemencie poszczególne usztywnienia. Rys. 5 przedstawia fragment dokumentacji stanowiskowej: Prefabrykacja i montaż. Na poz. 183 zostały także wytrasowane ślady położenia węzłówek (poz. 500 i 501), które są montowane w etapie prefabrykacji sekcji. W obu przypadkach zostaje wyeliminowana operacja mierzenia i trasowania ręcznego. Wytrasowane linie wskazują także odłożenie grubości materiału. 3. Znakowanie i trasowanie elementów w stoczniach polskich W stoczniach polskich do projektowania konstrukcji i trasowania konturów elementów wykorzystuje się techniki komputerowe. Maszyny do cięcia są sterowane numerycznie. Trasowanie numeryczne nie jest jeszcze rozpowszechnione. W małych firmach produkujących konstrukcje stalowe dla europejskich stoczni wykorzystywane są oznaczenia traserskie przy prefabrykacji. Do tych firm jest dostarczany materiał wycięty i wytrasowany przez zleceniodawcę. 4. Znakowanie i trasowanie elementów w stoczniach zachodnich W stoczniach zachodniej Europy i na Dalekim Wschodzie trasowanie elementów na etapie obróbki jest szeroko stosowane [2], [6], [7], [9], [11].

6 Programy numeryczne do projektowania konstrukcji W projektowaniu konstrukcji stalowych powszechnie stosuje się techniki komputerowe. Do bardziej znanych systemów projektowych należą: TRIBON, NUPASS, CATIA, MASTERSHIP, FORAN itp. [2], [3], [4], [5], [6], [8]. Systemy te mają opcje projektowe, materiałowe i technologiczne. Można wykonać projekt konstrukcyjny, materiałowo-traserski, technologiczny. Opcja trasowania numerycznego Wyżej wymienione systemy CAD zawierają opcje trasowania numerycznego elementów. Do celów obróbki elementów, w systemie, jest opisany kontur, ślad jego połączeń pachwinowych i czołowych z sąsiednimi elementami. Maszyny do cięcia Nowoczesne maszyny do cięcia są wyposażone dodatkowo w głowice markujące. Obok znaków traserskich mogą nanosić różne opisy. Linie i oznaczenia są wykonywane np.: mikro-plazmą, laserem, proszkiem lub markerem. Stocznia HDW w Kiel W stoczni HDW zrezygnowano z rysunków technicznych dla etapu obróbki i prefabrykacji podzespołów, przenosząc całą informację na wycinany element. Na każdym elemencie znajdują się także informacje przydatne w procesie prefabrykacji. W stoczni przyjęto metodę połączeń na trójkąty rys. 5 [2], [7]. Zastosowane oznaczenia spełniają bez pomiarów następujące warunki [7]: umożliwiają regulację poprzeczną i wzdłużną, umożliwiają regulację po wysokości, umożliwiają kontrolę po spawaniu oraz kontrolę wymiarów elementów, są trwałe i czytelne. Jako narzędzie wygodne do łączenia dwóch elementów między sobą wybrano trójkąt prostokątny o długości ramion 50mm. Na rys. 6 przedstawiono zasadę łączenia elementów czołowo i pachwinowo. Trójkąty znajdują się dokładnie w linii wręgu na obu elementach. Zadaniem montera jest wyłącznie pozycjonowanie wierzchołków trójkątów. Linia ułatwia pozycjonowanie na prostej od trójkąta do trójkąta. Przy montażu połączeń czołowych, system opiera się na zasadzie, że przeciwprostokątne równoległe do styku są oddalone od siebie o 100mm. Wierzchołki trójkątów stykają się w środku styku, czyli w szczelinie spawalniczej. Trójkąty pomiarowe umożliwiają szybką kontrolę wizualną dokładność ustawienia i pozycjonowania elementów [2], [7]. a) dla złącza czołowego

7 b) dla złącza pachwinowego Rys. 6 Przykład zastosowania montażu elementów przy pomocy wytrasowanych trójkątów. Podczas prefabrykacji sekcji płatowej są także stosowane trójkąty. Na długości mm wystarczą 2 pary trójkątów zlokalizowanych na obu końcach styku. Dla uniknięcia niedokładności w wykonaniu płata stosuje się zgrubną obróbkę krawędzi zewnętrznych. Po wykonaniu spawania płaski panel o wymiarach x ma obcinane krawędzie na wymiar. Obcinanie krawędzi odbywa się na portalu. W systemie tym jest uwzględniona wartość skurczu spawalniczego. Uwzględnia się go w naddatku technologicznym. Już w latach 90-tych poprzedniego wieku system był stosowany z powodzeniem w stoczni i przynosił wymierne korzyści. System trasowania numerycznego w stoczni HDW zintegrowany jest z pomiarami w 3-D. Pomiary są rejestrowane przez urządzenia pomiarowe i przekazywane do systemu komputerowego i porównywane z wymiarami teoretycznymi.

8 Przedsiębiorstwo OSTSEESTAAL Przedsiębiorstwo OSTSEESTAAL zajmuje się cięciem i gięciem elementów płytowych. Wyposażone jest między innymi w maszyny portalowe do cięcia termicznego. Urządzenia te mają głowice plazmowe do cięcia pod wodą oraz mikropalniki plazmowe do trasowania [9], [10], [12]. Rys. 7 przedstawia maszynę do trasowania blach. Rys. 7 Urządzenie do znakowania blach [12]. Trasowanie proszkowe firmy ESAB Firma ESAB oferuje urządzenia do znakowania proszkowego, przeznaczone do instalowania na urządzeniach do cięcia. Głowice umożliwiają nanoszenie na metalowych powierzchniach wszelkiego rodzaju oznaczeń, takich jak krzyżyki, linie, okręgi i litery. Proces znakowana i trasowania jest sterowany numerycznie. Stosując specjalny proszek znakujący i operację wtapiania, uzyskuje się bardzo czytelne i trwałe oznakowania. Głowicę znakującą przedstawia rys. 8 [11]. Rys. 8 Urządzenie do znakowania i trasowania proszkowego firmy ESAB [11]

9 4. Plany Stoczni Szczecińskiej Nowa Aktualnie Stocznia Szczecińska Nowa podjęła prace zmierzające do wprowadzenia trasowania numerycznego elementów na etapie obróbki. Jednym z pierwszych kroków jest uzyskanie środków na przeprowadzenie badań w ramach projektu celowego. Temat roboczy projektu: Badanie procesów technologicznych w celu wprowadzenia kompleksowego numerycznego trasowania elementów na urządzeniach do cięcia. Stocznia aktualnie planuje zakup nowoczesnego ciągu do obróbki profili. Na ciągu, obok wycinania automatycznego elementów byłoby stanowisko do trasowania numerycznego. Również modernizacji wymagają maszyny do cięcia gazowego, które nie są wyposażone w głowice markujące. W planach trasowanie numeryczne elementów ma uprościć i usprawnić prefabrykację podzespołów i sekcji. Badania przeprowadzane w stoczni mają dać odpowiedź, czy obok wytrasowanych linii usztywnień, linii konstrukcji dochodzącej oraz linii teoretycznych i kontrolnych powinien się znaleźć numer pozycji rysunkowej usztywnienia lub podzespołu. Podsumowanie Wprowadzenie trasowania numerycznego w SSN wpłynie na uproszczenie dokumentacji konstrukcyjnej, ale wydłuży nieznacznie czas wykonania dokumentacji traserskiej kart wykroju. Trasowanie numeryczne przeniesie informacje z dokumentacji konstrukcyjnej na wycięty element. Przy dobrze zorganizowanej kompletacji materiału po obróbce i przy przejrzystej wytrasowanej informacji na elementach można w znacznym stopniu uprościć prefabrykację podzespołów. Dodatkowo uzyska się efekty ekonomiczne. Wprowadzenie trasowania numerycznego na maszynach do cięcia wymusi konieczność utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. Wymagana będzie rygorystyczna kontrola poprawności trasowania i cięcia oraz wzajemna koordynacja. Nie można dopuścić do przesunięcia punktu 0,0 rozpoczynania trasowania względem początku cięcia. 5. Wnioski Wprowadzenie trasowania numerycznego już na etapie wycinania elementów z blach i profili wpłynie na: Podniesienie jakości wykonania podzespołów, płatów i sekcji, Skróci cykl prefabrykacji, Obniży koszty prefabrykacji podzespołów, płatów i sekcji, Podniesie efektywność procesu gięcia elementów, Wyeliminuje błąd ludzki. Ujemną stroną trasowania numerycznego jest: wydłużenie cyklu obróbki właściwej blach, ze względu na wykorzystanie materiału, część pozycji będzie wytrasowanych z drugiej strony, co wymusi, w etapie prefabrykacji, przetrasowanie oznaczeń na drugą stronę.

10 Literatura [1] Instrukcja ogólna SSN TT Opracowania traserskie [2] Boshidar G. Metschkow, Współczesne techniki utrzymania wysokiej jakości konstrukcji okrętowych, X Konferencja: Laboratoria technologiczne aspekty utrzymania wysokiej jakości wyrobu, Szczecin 1999 [3] TRIBON Genauigkeit was introduced by HDW as part of HDW`s Year 2000 project materiały reklamowe [4] MasterShip Software, information guide - materiały reklamowe [5] [6] [7] M. Beyer, A. Istel, H. Kunze, Das HDW System der Genaufertigung, Hansa nummer 9, 1998, page [8] [9] Boshidar G. Metschkow, Nowoczesne technologie obróbki detali kadłubowych, 20 Sesja Naukowa Okrętowców Przemysłu Okrętowego 2002, Gdańsk maja 2002, materiały konferencyjne [10] Materiały reklamowe firmy OSTSEESTAAL [11] [12]

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu Wykonaj nowe usztywnienie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] 1 2 3 4 2. Informacje ogólne Zdający egzamin z zakresu zawodu technik budownictwa okrętowego wykonywali

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Monter kadłubów okrętowych; symbol 721402 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB Wszechstronność, wydajność, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB TELEREX jest największą maszyną

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur www.b-s.szczecin.pl B&S jest dynamicznie działającą firmą w branży obróbki metali, która specjalizuje się w cięciu i obróbce elementów metalowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE OPIS TECHNICZNY Przecinarki typu YUN wyposażone w palnik tlenowy przeznaczone są do krzywoliniowego cięcia stali węglowych i niskostopowych. Po wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CIĘCIA PALNIKAMI GAZOWYMI I PLAZMĄ OXYTOME HPC

MASZYNA DO CIĘCIA PALNIKAMI GAZOWYMI I PLAZMĄ OXYTOME HPC MASZYNA DO CIĘCIA PALNIKAMI GAZOWYMI I PLAZMĄ OXYTOME HPC Portalowe maszyny do cięcia gazowego i plazmowego OXYTOME HPC. OXYTOME HPC to seria urządzeń sterowanych numerycznie, zaprojektowanych do cięcia

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Obiekt 2: Świątynia Zeusa

Obiekt 2: Świątynia Zeusa Obiekt 2: Świątynia Zeusa Rys 2-1. Wyobrażenie greckiej świątyni ku czci Zeusa Prezentowane w tym dokumencie zadanie polega na narysowaniu bryły, będącej wyobrażeniem greckiej świątyni ku czci Zeusa. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska Rodzina maszyn do cięcia o nazwie SUPRAREX SXE-P jest niezwykle zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej.

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej. CIĘCIE TLENOWE I PLAZMOWE O N A S NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACUJĄ NA TWÓJ SUKCES Początki naszej działalności związanej z maszynami do cięcia sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy uruchomiliśmy pierwsze

Bardziej szczegółowo

Iris Przestrzenny System Pozycjonowania pomocny w rozmieszczaniu elementów podczas montażu i spawania

Iris Przestrzenny System Pozycjonowania pomocny w rozmieszczaniu elementów podczas montażu i spawania Grzegorz Styrcz MACHINES POLAND Partner firmy Virtek Iris Przestrzenny System Pozycjonowania pomocny w rozmieszczaniu elementów podczas montażu i spawania Czym jest IRIS? IRIS to system projekcji laserowej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE wykonania, odbioru i wysyłki konstrukcji stalowej WTWiO/01/DJ/RAMB

WARUNKI TECHNICZNE wykonania, odbioru i wysyłki konstrukcji stalowej WTWiO/01/DJ/RAMB WARUNKI TECHNICZNE wykonania, odbioru i wysyłki konstrukcji stalowej WTWiO/01/DJ/RAMB Spis treści: 1. Uprawnienia zakładu. 2.Wymagania ogólne. 3. Wymagania dotyczące materiałów hutniczych, spawalniczych

Bardziej szczegółowo

(311910) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych M.22, M.23, M.33. kształcenia w zawodzie Technik budownictwa okrętowego

(311910) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych M.22, M.23, M.33. kształcenia w zawodzie Technik budownictwa okrętowego Podstawa programowa (311910) kształcenia w zawodzie Technik budownictwa okrętowego I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych M.22, M.23, M.33 M. 22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Potencjał usługowo-produkcyjny

Potencjał usługowo-produkcyjny Budowa konstrukcji offshore CRIST S.A. Potencjał usługowo-produkcyjny CRIST S.A. ul. Swojska 12, Gdańsk 80-867, tel.: (+48 58) 769 33 00, fax: (+48 58) 769 33 01, e-mail: crist@crist.com.pl W profilu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC PORTALOWE MASZYNY DO CIĘCIA PLAZMOWEGO PLASMATOME. PLASMATOME HPC to seria urządzeń sterowanych numerycznie, specjalnie zaprojektowanych do cięcia łukiem plazmowym.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych inż. Marek Duczkowski Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych słowa kluczowe: algorytm gradientowy, optymalizacja, określanie wodnicy W artykule

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik budownictwa okrętowego 311910

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik budownictwa okrętowego 311910 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik budownictwa okrętowego 311910 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1 Producent Maszyn Specjalnych 2015-12-02 1 Profil i specjalizacja firmy zajmuje się głownie automatyzacją montażu i kontrolą jakości wyrobu. Między innymi wykonujemy: - maszyny montażowe - maszyny kontrolno

Bardziej szczegółowo

VECTORy-01 wymaga zasilania napięciem 12-42V DC 200mA. Zasilanie oraz sygnały sterujące należy podłączyć do złącza zgodnie z załączonym schematem

VECTORy-01 wymaga zasilania napięciem 12-42V DC 200mA. Zasilanie oraz sygnały sterujące należy podłączyć do złącza zgodnie z załączonym schematem CNC-WAP www.cncwap.pl VECTORy-01 Rejestrator VECTORy-01 jest urządzeniem pomiarowym i rejestracyjnym Opracowanym przez CNC-WAP Wojciech Ogarek, przeznaczonym do współpracy z obrabiarkami cnc sterowanymi

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub Centrum Serwisowe Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach.

Bardziej szczegółowo

Tolerancje i standardy produkcji płyt kanałowych HC oraz pełnych HM w zakładzie prefabrykacji Pekabex

Tolerancje i standardy produkcji płyt kanałowych HC oraz pełnych HM w zakładzie prefabrykacji Pekabex Tolerancje i standardy produkcji płyt kanałowych HC oraz pełnych HM w zakładzie prefabrykacji Pekabex Poznań, 2010 Strona 2 z 14 Obróbki płyt stosowane w zakładzie prefabrykacji Pekabex 1. Cięcie płyt

Bardziej szczegółowo

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS INFORMACJE PODSTAWOWE Rok założenia: 1988 Siedziba firmy: Trzebiatów Odległość z Trzebiatowa do: - Warszawy: 520 km - Berlina: 250 km - Kopenhagi: 327 km * TRZEBIATÓW Zakłady

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej Wymiary normalne Wymiarowanie Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej 1. Linia wymiarowa 2. Znak ograniczenia linii wymiarowej 3. Liczba wymiarowa 4. Pomocnicza linia wymiarowa

Bardziej szczegółowo

Ślepe ukosowanie -import modelu 3D.

Ślepe ukosowanie -import modelu 3D. Ślepe ukosowanie -import modelu 3D. Program SigmaNEST, obsługujący niemal każdy proces cięcia blach, wyposażony jest w funkcjonalności dedykowane procesom ukosowania. Maszyny umożliwiające wychylenie głowicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Monter kadłubów okrętowych 721402

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Monter kadłubów okrętowych 721402 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Monter kadłubów okrętowych 721402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. www.zakmet.pl

O FIRMIE. www.zakmet.pl O FIRMIE ZAKMET został założony w 1985 r. Od 1992 roku specjalizujemy się w produkcji wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn CNC do cięcia plazmowego, tlenowego, laserowego oraz automatów spawalniczych.

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Zapis i Podstawy Konstrukcji Widoki i przekroje przedmiotów 1 WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przestawiające zewnętrzne kształty przedmiotów

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA Nowoczesne wyposażenie Laboratorium obróbki metali daje nam możliwość organizacji kursów z zakresu obróbki mechanicznej, zgrzewania

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Koncepcja modernizacji technologii naprawy wagonów stosowanych w PKP CARGO WAGON-SZCZECIN Sp. z o.o.

Temat pracy: Koncepcja modernizacji technologii naprawy wagonów stosowanych w PKP CARGO WAGON-SZCZECIN Sp. z o.o. PRACA DYPLOMOWA - INŻYNIERSKA Poziom kształcenia i forma studiów: studia pierwszego stopnia stacjonarne Koncepcja modernizacji technologii naprawy wagonów stosowanych w PKP CARGO WAGON-SZCZECIN Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny Wstęp Wymiarowanie Rodzaje linii rysunkowych i ich przeznaczenie 1. linia ciągła cienka linie pomocnicze, kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, 2. linia ciągła gruba krawędzie widoczne 3. linia kreskowa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z zastosowaniem czujnika wizyjnego LightPix z pakietem softwarowym Pattern Matching

Aplikacja z zastosowaniem czujnika wizyjnego LightPix z pakietem softwarowym Pattern Matching Aplikacja z zastosowaniem czujnika wizyjnego LightPix z pakietem softwarowym Pattern Matching Problem: Wykrywanie poprawności założenia (ułożenia) elementu w narzędziu. Elementem jest metalowa łuska koloru

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114608 (22) Data zgłoszenia: 09.02.2004 (19) PL (n)63149 (13)

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

DRZWI OKRĘTOWE OBUDOWY OKRĘTOWE MEBLE METALOWE MEBLE SOCJALNE SZAFY OCHRONNE PROJEKTOWANIE USŁUGI

DRZWI OKRĘTOWE OBUDOWY OKRĘTOWE MEBLE METALOWE MEBLE SOCJALNE SZAFY OCHRONNE PROJEKTOWANIE USŁUGI DRZWI OKRĘTOWE OBUDOWY OKRĘTOWE MEBLE METALOWE MEBLE SOCJALNE SZAFY OCHRONNE PROJEKTOWANIE USŁUGI Opis działalności firmy. Firma emes specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju mebli metalowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

INSTYTUT BUDOWY MASZYN 1 IBM INSTYTUT BUDOWY MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) TECHNIKI WYTWARZANIA Wykrawanie i tłocznictwo Temat ćwiczenia: Kucie i wyciskanie 1. Cel i zakres ćwiczenia: - poznanie procesów wykrawania i tłoczenia;

Bardziej szczegółowo

Wykrawanie bez granic.

Wykrawanie bez granic. TruPunch 3000: Wykrawanie bez granic. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Doskonała wydajność. Spis treści Doskonała wydajność. 2 Po prostu przekonuje. 3 Elastyczność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis i Podstawy Konstrukcji Wprowadzenie. Rzuty prostokątne 1 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis konstrukcji stanowi zbiór informacji

Bardziej szczegółowo

Rysujemy. Rysunek techniczny. Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz

Rysujemy. Rysunek techniczny. Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz Rysujemy Dr inż. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyższego rzędu No 9 Rysunek techniczny Dyskusji w kolejnym międzynarodowym języku ciąg dalszy Odwzoruj to co widzisz 1 Rysujemy informacje o detalu

Bardziej szczegółowo

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 217636 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217636 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391165 (51) Int.Cl. B23Q 35/12 (2006.01) B23K 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] Zadanie egzaminacyjne Biuro technologiczne przygotowuje projekt instalacji balastowej dla serii

Bardziej szczegółowo

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 1(6) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie, dostawa i montaż elementów tunelu aerodynamicznego Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki Okrętowej S.A w Gdańsku 1. TUNEL AERODYNAMICZNY Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NUMOREX NXB. Wszechstronność, trwałość, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

NUMOREX NXB. Wszechstronność, trwałość, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU NUMOREX NXB Wszechstronność, trwałość, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU NUMOREX NXB NUMOREX jest maszyną niezwykle

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

EUROHUT. sp. z o.o. KONSORCJUM.. IPG. Al. Korfantego 193 40-153 Katowice NIP 634-23-78-093 * PRODUKCJA METALOWA KRÓTKOSERYJNA, JEDNOSTKOWA

EUROHUT. sp. z o.o. KONSORCJUM.. IPG. Al. Korfantego 193 40-153 Katowice NIP 634-23-78-093 * PRODUKCJA METALOWA KRÓTKOSERYJNA, JEDNOSTKOWA Al. Korfantego 193 40-153 Katowice NIP 634-23-78-093 KONSORCJUM.. IPG EUROHUT * PRODUKCJA METALOWA KRÓTKOSERYJNA, JEDNOSTKOWA * WYKONYWANIE PROTOTYPÓW NA OBRABIARKACH CNC * PRODUKCJA NARZĘDZI KONTROLNO

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Nr lekcjii 1 2 3 4 5 6 Temat lekcji Liczba godzin Rozkład materiału, kryteria ocen, BHP 1 Dokumentacja techniczna 1 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa obróbka szkła CNC

Cyfrowa obróbka szkła CNC [1] Dubiel Vitrum oferuje uslugi kompleksowej obróbki szkła płaskiego na urządzeniach sterowanych cyfrowo. Zalety tak obrabianego szkła: wysoka jakość precyzja i powtarzalność kształtu estetyka satysfakcjonująca

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 90 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 90 cm Nr 534 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 90 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można łatwo i szybko wykonywać połączenia płyt

Bardziej szczegółowo

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Łódka. Odniesienie do podstawy programowej

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Łódka. Odniesienie do podstawy programowej Roczne plany pracy zajęć ch realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI Łódka Nr 1. Moje lekcje zajęć ch czego i jak będziemy się uczyć w klasie szóstej? 2. Moje bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 1 ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Aktualnie świadczymy usługi:

Aktualnie świadczymy usługi: Firma Veles, została założona w 2014 roku. Na I miejscu stawiamy jakość produktu. Dzięki wypracowanym metodom składane zamówienia realizowane są najszybciej jak to możliwe. Aktualnie świadczymy usługi:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przedstawiające zewnętrzne kształty przedmiotów jak i przekroje, które pokazują budowę wewnętrzną przedmiotów wydrążonych. Rys.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

OPRZYRZĄDOWANIE. zgrzewanie spawanie kontrola montaż. www.laska.com.pl

OPRZYRZĄDOWANIE. zgrzewanie spawanie kontrola montaż. www.laska.com.pl OPRZYRZĄDOWANIE zgrzewanie spawanie kontrola montaż www.laska.com.pl Dział konstrukcyjno-technologiczny Biuro konstrukcyjno technologiczne, projektowanie 3D Inventor 2009 oraz 2D AutoCad 2009 Naszym podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17 Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17 Józef Flizikowski, Adam Budzyński, Kamil Dziadosz, Wojciech Bieniaszewski, Marek Smoczyński Przemysł chemiczny jest przykładem branży inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych.

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych. Zamawiający: Fabryka Mebli Ryś Sp. z o.o. Krzywaczka 487 32-442 Krzywaczka Krzywaczka, 08.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt Uruchomienie linii produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco: Nasz potencjał i doświadczenie dla zwiększenia Państwa

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo