AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE INSTYTUT INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO wydano przy współpracy Fundacji Rozwoju AM w Szczecinie ANALIZA NAWIGACYJNA DLA MOSTU Z WYSPY OSTRÓW BRDOWSKI DO SZCZECINA Szczecin, lipiec 2013

2 Kierownik pracy: dr hab. inż. st. of. pokł. Lucjan Gucma Wykonawcy: dr hab. inż. st. of. pokł. Lucjan Gucma dr inż. Marcin Przywarty mgr inż. Krzysztof Marcjan dr inż. Jarosław Artyszuk dr inż. Andrzej Bąk Kapitanowie biorący udział w symulacjach: kpt. ż. w. Tadeusz Dziedzic kpt. ż. w. Sławomir Klimowicz kpt. ż. w. Adam Kowalski kpt. ż. w. Tomasz Pluta kpt. ż. w. Krzysztof Szewdenis Akademia Morska w Szczecinie Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Wały Chrobrego Szczecin tel

3 Spis treści Spis treści Cel opracowania Koncepcja budowy mostu Warunki nawigacyjne w rejonie planowanego mostu Parametry dróg wodnych Oznakowanie nawigacyjne Jednostki aktualnie eksploatowane w analizowanym rejonie Uwarunkowania prawne (przepisy portowe) Warunki hydrometeorologiczne Wiatry Falowanie Widzialność Stany wody Zalodzenie Prądy Batymetria analizowanego akwenu Określenie jednostki charakterystycznej i maksymalnej Jednostki remontowane na stoczni Gryfia i przechodzące w badanym rejonie Jednostki pomocnicze i przeciwpożarowe Jednostki śródlądowe Statki charakterystyczne Ocena bezpieczeństwa nawigacyjnego badanej koncepcji Szerokości dróg wodnych Metoda PIANC Metoda Kanadyjska Bezpieczne szerokości toru wodnego określone metodami empirycznymi Metoda uogólnionej analizy wyników badań symulacyjnych Prześwit pod mostem Podsumowanie bezpieczne parametry dróg wodnych Jednostka maksymalna i charakterystyczna dla mostu Oznakowanie nawigacyjne i oświetlenie nabrzeża Aspekty manewrowania i regulacji ruchu w rejonie mostu Metody zabezpieczeń mostów przed zderzeniami ze statkami Wpływ lokalizacji mostu na warunki uprawiania żeglugi w badanym rejonie Ocena potencjalnego ograniczenia drogi wodnej na Odrze Zachodniej dla maksymalnych jednostek Uwzględnienie możliwości uszkodzenia mostu przez duże jednostki manewrujące na Odrze Zachodniej Wpływ lokalizacji bezpieczeństwo nawigacji w aspekcie zalodzenia Wpływ lokalizacji mostu na wodowania z pochylni Stoczni Szczecińskiej Nowa (w upadłości) Badania symulacyjne ruchu statków maksymalnych na południe wyspy Ostrów Brdowski Ogólne założenia symulacji Model statku, akwenu i holowników Przyjęte warunki przeprowadzania badań symulacyjnych Wyniki badań Wnioski szczegółowe z badań symulacyjnych Wnioski ogólne z badań symulacyjnych Taktyka manewrowania na podstawie badań symulacyjnych Badania symulacyjne jednostki wiertniczej Lc=260m Podstawowe dane badanego statku wiertniczego Założenia badań symulacyjnych i przetwarzanie danych Przyjęte warunki przeprowadzania badań symulacyjnych Wyniki badań symulacyjnych Obróbka statystyczna wyników Wyniki badań symulacyjnych Wnioski szczegółowe z badań symulacyjnych Wnioski ogólne z badań symulacyjnych Wnioski Bibliografia

4 1. Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie analizy nawigacyjnej dla nowobudowanego mostu przez Odrę Zachodnią, który ma połączyć miasto Szczecin z Wyspą Ostrów Brdowski. Analiza została wykonana w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 101 z dnia 6 sierpnia 1998 to jest "szczegółową analizę zagadnień manewrowania statkiem podczas podchodzenia i dobijania, a także odchodzenia od budowli morskiej oraz wejścia i wyjścia z basenu portowego i portu". Analiza obejmuje dodatkowo szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem przejścia jednostek pod mostem. Analizę wykonano na zlecenie firmy Tebodin Poland Sp. z o.o. Głównymi celami opracowania są: 1. Określenie parametrów jednostek, jakie mogą być eksploatowane w danym rejonie; 2. Określenie warunków eksploatacji jednostek w badanym rejonie; 3. Określenie sposobu zabezpieczenia i w aspekcie możliwego uderzania statku w elementy mostu; 4. Ocena bezpieczeństwa ruchu jednostek w rejonie analizy; 5. Określenie sposobu i zasad ruchu jednostek w rejonie analizowanym; 6. Opracowanie wytycznych do manewrowania jednostek; 7. Opracowanie wytycznych do oznakowania nawigacyjnego mostu. Rejon objęty analizą przedstawiono na rys i 1.2. Rys Rejon analizy (na podst. serwisu Google Earth) 4

5 2. Koncepcja budowy mostu Rys Obszar analizy mapa morska Przyjęty wariant budowy przedstawiono na rys Zakłada on budowę mostu podpartego na 2 podporach i 2 przyczółkach. Podpory zostały umieszczone są w nurcie rzeki. Odległość pomiędzy podporami wynosi 65,8m. Skrajnia żeglowna mostu ma kształt prostokątny wynosi: 50,0m x4,85m (rys. 2.2). Prześwit żeglowny mostu to 4,85m liczony od średniego poziomu zwierciadła wody przyjętego jako 513. Światło kanału żeglownego wynosi 50m. Szczegółowe plany mostu przedstawiono na rys do 2.4. Rys Koncepcja budowy mostu. Widok z góry. [na podst. materiałów firmy Tebodin] 5

6 Rys Koncepcja budowy mostu. Przekrój podłużny. Rejon przęsła żeglownego. [na podst. materiałów firmy Tebodin] Rys Koncepcja budowy mostu. Przekrój poprzeczny. [na podst. materiałów firmy Tebodin] Określono współrzędne geograficzne w układzie WGS 84 punktów skrajnych mostu oraz podpór (rys. 2.4), które wyniosły: ,260 N 53 27,135 E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,101 6

7 Rys Mapa nawigacyjna z naniesionym mostem, połączeniem drogowym oraz numerami punktów skrajnych. 3. Warunki nawigacyjne w rejonie planowanego mostu Analizowany akwen znajduje się w rejonie Odry Zachodniej wzdłuż wyspy Ostrów Brdowski. Nawigacja na tym akwenie prowadzona jest głównie przez jednostki idące na stocznie i portowe pomocnicze. Ruch na akwenie Odry Zachodniej na odcinku wzdłuż wyspy Ostrów Brdowski jest zamknięty dla statków innych niż stoczniowe i cumujące w tym rejonie. W wyjątkowych przypadkach zezwolenia na otwarcie ruchu dla innych statków udziela kapitanat portu (zgodnie z 48 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 września 2002 r. Przepisy portowe). Na akwenie, dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, wytyczony jest tor wodny o szerokości 70 metrów i głębokości 6,4m, który służy jednostkom stoczniowym i cumującym w tym rejonie Parametry dróg wodnych Na badanym akwenie istnieje tor wodny dla zanurzeń statków 6,4m i szerokości 70m na całej długości toru. Parametry niektórych nabrzeży znajdujących się na północ i południe od planowanego mostu przedstawione zostały w tab Inne nabrzeża lub obiekty w rejonie to: Nabrzeża Drzetowskie, Gdyńskie, Wrocławskie, Kieleckie, Radomskie oraz Doki 1 i 3. Tab.3.1. Parametry wybranych nabrzeży. Nazwa Długość [m] Bezpieczne zanurzenie statku [m] Mazowieckie 281,5 2,3-7,2 Kaszubskie 333 5,9-6,9 Gdańskie 217 5,4-6,4 Uwagi Od N: 256m-7,2m; 8m-5,7m; 15m 2,3 dalej spłycenie Od W: 80 m-6,4 m; 175 m-6,9 m; 68 m-6,4 m; 10 m-5,9 m Od W: 21 m-5,4 m; 116 m-6,0 m; 151 m-6,4 m; 72 m-6,3 m; 17 m-5,9 m Typ nabrzeża Stoczniowe jw. jw. 7

8 Drab 70 1,5-3,2 4m-1,5m; 38m-2,1m; 28m-3,2m; Postojowe Warsztatowe - dalby Warsztatowe 283 3,7-5, Oznakowanie nawigacyjne 90 1,5-3,3 Od N: 15m-1,5m; 75m-3,3m Bd. Od N: 74m-5,9m; 117m-5,5m; 21m-5,0m; 20m-3,7m; 51m-4,6m Postojowe Światła nawigacyjne w analizowanym rejonie na podstawie Admirality Digital List of Lights wraz z charakterystyką świecenia przedstawiono w tab Tab.3.2. Parametry świateł nawigacyjnych w badanym rejonie Lokalizacja Na północ od planowanego mostu Na południe od planowanego mostu Współrzędne Szerokość Długość Charakterystyka Basen Oko, strona północna 53 27,5'N 14 35,6'E F G Basen Oko, strona południowa 'N 'E F R Wyspa Okrętowa (Ostrów Brdowski), kraniec północno-zachodni 'N 'E F R Basen Młyński, strona północna 'N 'E Iso G 4s Basen Promowy, strona północna 'N 'E Oc G 5s Basen Promowy, strona południowa 'N ' E Oc R 5s Pochylnia Wulkan 'N 'E Iso G 2s Basen Brdowski, strona północna 'N 'E F R Basen Brdowski, strona południowa 'N 'E F G 3.3. Jednostki aktualnie eksploatowane w analizowanym rejonie Obecnie w badanym rejonie eksploatuje się następujące jednostki: 1. jednostki idące na stocznie zwykle pod balastem, przechodzące torem na Odrze Zachodniej o parametrach takich jak maksymalne statki dla Szczecina tj. o maksymalnej długości L=215m; 2. jednostki pomocnicze portowe (holowniki, strażackie, dźwig pływający itp.); 3. inne jednostki obsługi, w tym tabor pogłębiający. Na podstawie danych z AIS określono intensywności i skład ruchu w roku 2011 w badanym rejonie. Jednostki podzielono na idące w kierunku Szczecina i Świnoujścia. Kierunki ruchu określono za pomocą tzw. bramek AIS, względem których ustalane były przejścia statków i ich kierunek (rys. 3.1). Analiza danych AIS może zawierać nieścisłości wynikające z błędnej pozycji GPS w systemie AIS (możliwość błędnego zakwalifikowania statków idących Kanałem Grabowskim) oraz z trudności znalezienia danych statycznych statków w bazie danych przez co nie wszystkie statki przechodzące Odrą Zachodnią zostały odnotowane. Zanotowano w sumie 330 jednostek idących w kierunku Szczecina i 250 w kierunku Świnoujścia. Rozkład ich długości i zanurzeń przedstawiono na rys.3.2. Widać, że ruch największych statków odbywa się przede wszystkim w kierunku Szczecina. Zanurzanie statków (rys. 3.3) wynosi średnio 5m dochodząc do 7m dla statków idących w kierunku Szczecina. Jednostki specjalne (holowniki itp.) stanowią znaczny procent (rys. 3.4) lecz dominują jednostki remontowane. 8

9 Rys Mapa z usytuowanie tzw. bramek AIS. 60 do Szczecina 60 do Świnoujścia Liczba statków 30 Liczba statków L [m] Rys Rozkład długości statków idących Odrą Zachodnią w kierunku Szczecina i Świnoujścia. L [m] do Szczecina do Świnoujścia Liczba statków Liczba statków T [m] T [m] Rys Rozkład zanurzeń statków idących Odrą Zachodnią w kierunku Szczecina i Świnoujścia. 9

10 Liczba statków do Szczecina Liczba statków do Świnoujścia S t a t k i r y b a c k i e S t a t k i s p e c j a l n e P a s a ż e r s k i e T o w a r o w e Z b i o r n i k o w c e I n n e Rys Podział statków idących w kierunku Szczecina i Świnoujścia Odrą Zachodnią na typy. S t a t k i r y b a c k i e S t a t k i s p e c j a l n e P a s a ż e r s k i e T o w a r o w e Z b i o r n i k o w c e I n n e 3.4. Uwarunkowania prawne (przepisy portowe) Przepisy portowe regulują sprawy w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i porządku na obszarze portów morskich. Poniżej przedstawiono wybrane fragmenty przepisów portowych szczególnie dotyczące bezpieczeństwa i ruchu - ZARZĄDZENIE NR 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 września Rozdział I Przepisy ogólne Przepisy zarządzenia, zwane dalej przepisami portowymi regulują sprawy w zakresie bezpieczeństwa ruchu statków, korzystania z usług portowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska i utrzymania porządku na obszarze morskich portów, leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie W zakresie zapobiegania zderzeniom mają zastosowanie prawidła m.p.z.z.m., chyba że przepisy niniejszego zarządzenia stanowią inaczej Korzystanie z morskich portów dozwolone jest w granicach i na zasadach ustalonych w przepisach portowych i w przepisach odrębnych Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów portowych sprawuje właściwy terytorialnie kapitan portu Wszystkie osoby korzystające z portów i ich urządzeń obowiązane są do zachowania porządku, przedsięwzięcia środków ostrożności dla zachowania bezpieczeństwa w porcie i uniknięcia szkód w urządzeniach portowych, szkód wzajemnych oraz szkód w środowisku naturalnym. Rozdział III Korzystanie z systemu VTS 23. Korzystanie z systemu VTS, ( ) jest obowiązkowe dla następujących statków, znajdujących się lub zamierzających wejść w obszary VTS ( ): 1) każdego statku z własnym napędem lub zespołu holowniczego albo pchanego o długości całkowitej 20m i więcej w czasie, kiedy nawiguje, 2) każdego statku z ładunkiem niebezpiecznym, 3) każdego statku uprawnionego do zarobkowego przewozu pasażerów w czasie ich przewozu. 25. Korzystanie z systemu VTS może zostać rozszerzone na każdy statek w drodze albo na kotwicy na wodach żeglownych obszaru VTS w zakresie, jaki VTS uzna za stosowny W celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego VTS prowadzi na obszarze swej właściwości następujące usługi: 1) informuje o warunkach panujących na obszarze VTS, a w szczególności o: a) wszelkich niebezpieczeństwach, b) skupiskach statków, c) natężeniu ruchu, d) meteorologicznych i hydrologicznych warunkach środowiska morskiego, 10

11 e) stanie oznakowania nawigacyjnego, f) przewidywanych spotkaniach statków, g) nazwach zbliżających się statków, typie, pozycji, niebezpiecznych warunkach manewrowania, jeżeli takie występują oraz zamiarach manewrowych, jeżeli takie były zgłaszane, h) lokalnych operacjach oraz warunkach portowych, takich jak ruch poprzeczny promów, pogłębiarek i innych, i) dostępności kotwicowisk, 2) organizuje ruch statków oraz prowadzi jego nadzór i kontrolę polegającą w szczególności na: a) planowaniu ruchu statków w obszarze VTS, b) wyznaczaniu czasu wejścia lub wyjścia statków z określonych obszarów VTS, c) wyznaczaniu punktów meldunkowych i procedur zachowania się, d) nakładaniu na statki wymagań dotyczących harmonogramu i priorytetów przejścia torem wodnym Informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, są nadawane o określonym czasie lub kiedy VTS uzna to za celowe, albo na życzenie statku znajdującego się lub zamierzającego wejść w obszar VTS. Rozdział IV Zasady ruchu statków Poruszanie się wszystkich statków o długości poniżej 20m, w tym jednostek sportowych, na torach wodnych, kotwicowiskach i obszarach wód portowych jest podporządkowane ruchowi statków o długości 20m i większej. 40. Przy przechodzeniu pod mostem, statek idący w górę rzeki powinien ustąpić z drogi statkowi idącemu w dół rzeki chyba, że jest wystarczająca ilość miejsca na bezpieczne mijanie się Na odcinku rzeki Odry, między stocznią produkcyjną a wyspami Dolno-Okrętową i Górno- Okrętową w Szczecinie, ruch statków jest zamknięty. W wyjątkowych przypadkach zezwolenia na otwarcie ruchu udziela kapitanat portu Zakaz ruchu statków, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy jednostek stoczniowych oraz cumujących w tym rejonie. Rozdział IX Nabrzeża i przystanie Punkty świetlne powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby nie utrudniać rozpoznawania świateł oznakowania nawigacyjnego, instalowanego w porcie i przystani morskiej oraz na jednostkach pływających także, aby nie powodować oślepiania manewrujących na przyległym akwenie statków. 3.Źródła światła mogące utrudniać widoczność świateł nawigacyjnych w kierunku z jednostki pływającej na ląd muszą być: 1) oddalone od osi nabieżnika świetlnego i świateł nawigacyjnych, 2) przesłonięte od strony wody, w celu uniemożliwienia bezpośredniego padania promieni świetlnych poza linię cumowniczą lub odwodną krawędź budowli morskiej Konstrukcja i wyposażenie nabrzeży i przystani winny zapewniać łatwe i bezpieczne cumowanie, postój i odcumowanie statków. 174b. 1. Przejścia żeglugowe pod mostami powinny być oznakowane w porze dziennej i nocnej. Za utrzymanie oznakowania odpowiada właściciel obiektu. 2. Oznakowanie, o którym mowa w ust.1 powinno być zgodne z wymogami odrębnych przepisów i uzgodnione z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zgodnie z przepisami na obszarze stoczniami remontowymi, statki obowiązane są korzystać z kanału roboczego 17 UKF Warunki hydrometeorologiczne W dalszym kroku określono tzw. średnie niekorzystne warunki dla nawigacji oraz częstość ich występowania. Za niekorzystne warunki przyjęto takie, które występują średnio rzadziej niż 10% w roku. Do wybranych warunków hydrometeorologicznych i hydrologicznych, mających wpływ na bezpieczeństwo manewrowania statków na torach wodnych można zaliczyć: wiatry, 11

12 prądy, zmiany poziomu wód, widzialności i mgły, zalodzenie Wiatry Rozkład wiatrów zależy głównie od cyrkulacji atmosferycznej, w strefie przybrzeżnej na ich prędkość i kierunek wywierają wpływ warunki lokalne [Locja Bałtyku 2001]. Przedstawiona charakterystyka wiatrów jest oparta o obserwacje prowadzone w latach w porcie Szczecin. Przedstawioną poniżej analizę oparto na Locji Baltic Pilot Vol.II rysunki przedstawiają częstości występowania wiatrów z poszczególnych kierunków dla kolejnych kwartałów roku (wyrażone w %). Rys Średnie częstości występowania wiatrów z określonych kierunków dla I kw. Rys Średnie częstości występowania wiatrów z określonych kierunków dla II kw. Rys Średnie częstości występowania wiatrów z określonych kierunków dla III kw. 12

13 W Szczecinie średnia roczna prędkość wiatru wynosi ok 3,5 m/s. Największą prędkością średnią charakteryzują się wiatry w grudniu, styczniu i lutym (4,6 m/s), jednak w pozostałych miesiącach nie różnią się zbytnio (najmniejsze w lipcu i sierpniu 3,1 m/s). Występowanie wiatrów silnych (o prędkościach większych od 10 m/s) związane jest głównie z przechodzeniem silnych układów niżowych nad Bałtykiem. Powstają wówczas wiatry o dużych prędkościach, głównie z kierunków północnych i północno-zachodnich, powodując spiętrzenie wody i w rezultacie cofki. Średnie liczby dni bez wiatru i wiatru 7B i więcej dla wielolecia zestawiono na rysunku 3.8. Rys Średnie liczby dni bez wiatru i z wiatrem 7B i większym Falowanie Analizowany akwen jest osłonięty i falowanie wiatrowe nie powoduje utrudnień w nawigacji Widzialność Podczas wielolecia w Szczecinie zanotowano średnio w ciągu roku 47 dni z mgłą. Znaczny wzrost częstości mgieł w porcie można zaobserwować od sierpnia do listopada. W tym okresie najbardziej mglistym miesiącem był październik 22,5% ogólnej liczby dni w miesiącu. Rys Ilość dni z mgłą w poszczególnych miesiącach. Z powyższych analiz wynika, że średnio najwięcej dni z mgłą w porcie Szczecin zanotowano jesienią Stany wody Na podstawie [Wiśniewski B., Wolski T. Katalogi wezbrań i obniżeń sztormowych poziomów morza oraz ekstremalne poziomy wód na polskim wybrzeżu, Szczecin 2009] stwierdzono, iż na poziom wody w Szczecinie mają wpływ zmiany poziomu wody w Bałtyku i Zalewie Szczecińskim (cofki odmorskie). Charakterystyczne stany wód oraz ich częstotliwość przedstawiono w tabelach 3.3 i

14 Charakterystyczne stany wody (cm) Stacja Śr. (MSL) H max H min Śr.H max Śr.H min Szczecin (most Długi) ,5 461 Częstotliwość stanów wód Szczecin most Długi [Buchholz W., 1989 oraz 1991] Stan (cm) > <440 % Tab. 3.3 Tab. 3.4 Według wieloletnich wskazań wodowskazu na Odrze Zachodniej przy Moście Długim w Szczecinie poziomy wody wynoszą: najwyższy odnotowany poziom wody w okresie obserwacji WWW = 622 cm średni z najwyższych poziom wody (średnia wysoka woda) SWW = 548 cm średni poziom wody (średnia woda) SW = 513 cm średni z najniższych poziom wody (średnia niska woda) SNW = 486 cm najniższy odnotowany poziom wody w okresie obserwacji NNW = 433 cm Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych i minimalnych rocznych poziomów wód w Szczecinie w okresie przedstawiają rysunki 3.10, 3.11 i Rys Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych rocznych poziomów wód w Szczecinie w okresie Źródło: [Wiśniewski B., Wolski T. Katalogi wezbrań i obniżeń sztormowych poziomów morza oraz ekstremalne poziomy wód na polskim wybrzeżu, Szczecin 2009] Rys Prawdopodobieństwo wystąpienia minimalnych rocznych poziomów wód w Szczecinie w okresie Źródło: [Wiśniewski B., Wolski T. Katalogi wezbrań i obniżeń sztormowych poziomów morza oraz ekstremalne poziomy wód na polskim wybrzeżu, Szczecin 2009] 14

15 Rys Charakterystyczne poziomy wód dla Szczecina z okresu Źródło: [Wiśniewski B., Wolski T. Katalogi wezbrań i obniżeń sztormowych poziomów morza oraz ekstremalne poziomy wód na polskim wybrzeżu, Szczecin 2009] Na tle sezonowości zmian odpowiednio uśrednionych poziomów wód dla danego miesiąca stacja Szczecin podobnie jak Trzebież ma zbliżony przebieg jak stacje morskie, a ich ekstrema występują od października do kwietnia Zalodzenie Zalodzenie i występowanie lodu w porcie Szczecin występują w zasadzie każdej zimy. Wyniki obserwacji wykazują, że pierwszy lód pojawia się nie wcześniej niż 23 listopada, a znika około 27 marca. Tabela 3.5 przedstawia średnie oraz ekstremalne okresy trwania pory zimowej [Locja: Baltic Pilot Vol.II 2005]. Tab. 3.5 Średnie oraz ekstremalne okresy trwania pory zimowej ( ) Miejsce Okres zalodzenia w dniach Ilość dni z zalodzeniem min. śr. maks. min. śr. maks. Szczecin W zależności od grubości lodu i występowania lodu na powierzchni, należy brać pod uwagę wzrost czasu wymaganego do manewrowania w porcie Szczecin. Przeciętna maksymalna grubość lodu podczas pory zimowej wynosiła 15 cm natomiast największa 32 cm [Locja Bałtyku 2009] Prądy Naturalny prąd wynikający ze spływu wód Odry obserwowany jest na odcinku od Szczecina do Chełminka i następnie w cieśninach łączących Zalew z morzem. Rzadko kiedy osiąga prędkość ponad 1 węzeł Batymetria analizowanego akwenu Na podstawie sondaży wykonanych przez UM w Szczecinie batymetrię analizowanego akwenu można przedstawić następująco: maksymalne głębokości analizowanego akwenu osiągają wartość ponad 10m. Średnie wartości w rejonie toru wodnego wynoszą około 8-9m, spadają poniżej 8m jedynie we wschodniej jego części. Zdecydowanie większe głębokości występują w zachodniej części akwenu. W pobliżu wyspy Ostrów Brdowski głębokości spadają poniżej 5m. Szczegółową batymetrię analizowanego akwenu przedstawiono na rys

16 m 9m 8m 7m 5m tor wodny Rys Batymetria analizowanego akwenu. Przebieg dróg wodnych i mostu. (współrzędne geograficzne minuty) [izobaty na podstawie sondaży akwenu z wykonanych przez UM w Szczecinie] 4. Określenie jednostki charakterystycznej i maksymalnej Parametry charakterystycznych jednostek w analizowanym rejonie wynikają z ograniczeń nawigacyjnych, w tym przede wszystkim szerokości toru, dostępnych głębokości i planowanego prześwitu mostu. Można wymienić następujące klasy jednostek, które mogą potencjalnie, także w przyszłości być eksploatowane w badanym rejonie: 1. jednostki remontowane na terenie stoczni; 2. portowe jednostki pomocnicze w tym przeciwpożarowe; 3. jednostki żeglugi śródlądowej; 4. jednostki pasażerskie białej floty; 5. tabor pogłębiający; 6. jachty. Z analiz wykluczono jednostki grupy 4, 5 i 6, gdyż jest to rejon mało atrakcyjny dla jednostek turystycznych, a jednostki pogłębiające nie musza korzystać z przejścia pod mostem Jednostki remontowane na stoczni Gryfia i przechodzące w badanym rejonie Średnią jednostką, która może być eksploatowana w badanym rejonie jest jednostka do przewozu ładunków masowych, pod balastem, manewrująca w asyście holowników o parametrach: długość ok. 130m. szerokość ok. 20m. zanurzenie ok. 5m. wysokość nawodna ok. 30m. Przykładowe wysokości nawodne drobnicowców i masowców przedstawiono na rys

17 A [m] A = Ln(L) - 50 R 2 = L [m] Rys Wysokości nawodne drobnicowców i masowców pod balastem w zależności od ich długości Jako maksymalną jednostkę wchodząca na remont w rejon stoczni można uznać masowiec lub zbiornikowiec o parametrach: L=200m, B=30m, T=11,5m. Jednostka taka wchodzi pod balastem często minimalnym. Aby określić jej zanurzenie przeanalizowano kilka grup statków koncentrując się na średnicy śruby, gdyż ona zwykle decyduje o zanurzeniu maksymalnym na rufie statku. Śruba powinna być całkowicie zanurzona lub wynurzona w bardzo niewielkim stopniu do 10% średnicy co ma umożliwić efektywne wykorzystanie napędu głównego statku. Średnice śrub dla charakterystycznych masowców wynoszą: B-542 (LOA 195): 5.8m (niektóre 5.5m) B-545(LOA 195): 5.9m B-517 (LOA 198 'Kusociński'): 6.0m Można zatem przyjąć że minimalne zanurzenie balastowe przyjętych statków to Td=4,8m, Tr=5,8m. Tmax=Tr. Zanurzenie maksymalne może być zmniejszone do 5,2m Jednostki pomocnicze i przeciwpożarowe W badanym rejonie eksploatowane są portowe jednostki pomocnicze w tym holowniki i jednostki przeciwpożarowe (firmy ZUŻ i Project Żegluga - Fairplay). W tab.4.1 podano zestawienie polskich jednostek pomocniczych portowych i przeciwpożarowych. Podano także jednostki eksploatowane w Świnoujściu i sprzedane przez ZUŻ (Tryton). Na rys przedstawiono wysokości nawodne jednostek portowych pomocniczych. Na rys przedstawiono szerokości jednostek portowych pomocniczych. Tab Podstawowe parametry jednostek portowych i pomocniczych eksploatowanych lub potencjalnie mogących być eksploatowanymi w badanym rejonie Lp Armator Nazwa L [m] B [m] T [m] A [m] (szacunek) 1 Fairplay Atlant Fairplay Argus Fairplay Uran Fairplay Serwal Fairplay Serwal Fairplay Fairplay IV Fairplay Fairplay XV Fairplay Fairplay XI ZUŻ Tryton ZUŻ Amon ZUŻ Arion ZUŻ Euros ZUŻ Cyklop ZUŻ Zeus

18 15 ZUŻ Goliat ZUŻ Hermes ZUŻ Mocny ZUŻ Kuguar ZUŻ Kornel ZUŻ Strażak bd Strażak bd Strażak Fairplay Strażak bd Strażak A - wysokość nawodna [m] nr jednostki Rys Wysokości nawodne wybranych polskich jednostek pomocniczych i holowników (zaznaczono linię A=16m) B - szerokość [m] nr jednostki Rys Szerokości wybranych polskich jednostek pomocniczych i holowników (zaznaczono linię B=10m) Jednostki śródlądowe W tab.4.2 przedstawiono podstawowe parametry jednostek śródlądowych eksploatowanych na odrzańskiej drodze wodnej. Parametr Parametry jednostek i zestawów śródlądowych Rodzaj jednostki Barka Pchacz Bizon+ BM pchana Bizon 2BP BP500 Nosorożec Fryderic Chopin L całkowita [m] B [m] T [m] T pusta [m] Tab

19 H pokład górny [m] Wysokość nawodna maksym. [m] ok H dziobu od kilu [m] H dziób nad wodę zał. [m] H dziób nad wodę pusta [m] H dziób nada wodę ekstrem. trym [m] Ładowność [t] Moc KM] 2x200 2x150 3x350 Liczba śrub 2 2 Stery 4 4 Prędkość [v] Statki charakterystyczne Podsumowując analizę jednostek można określić charakterystyczne jednostki, które mogą być potencjalnie eksploatowane w rejonie lokalizacji mostu (tab. 4.3). Przyjęte do analizy jednostki i ich parametry Oznaczenie Typ L [m] B [m] T [m] A B C D Jednostka przechodząca do stoczni Holownik charakterystyczny Dwu-barkowy zastaw pchany (Bizon +2xBP500) Barka motorowa lub pasażerska (pod balastem) Oznaczenie: v-prędkość podczas przejścia, A-wysokość nawodna. v [w] A [m] Manewrowość 3 20 umiarkowana , dobra ,6 4 4 umiarkowana 80 9, dobra Tab Minimalne parametry dróg wodnych przedstawiono w tab Oczywiście limitującym parametrem jest prześwit pod mostem, który eliminuje z dalszych analiz jednostki A i B. Tab Przyjęte minimalne parametry dostępnego obszaru manewrowego w rejonie planowanego mostu Oznaczenie jednostki Szerokość D [m] Kat i promień skrętu Głębokość H [m] Prześwit [m] Obrotnica [m] A, B, C, D 50 nieznaczący 7-8m 4,85 nd. 5. Ocena bezpieczeństwa nawigacyjnego badanej koncepcji Jako warunki wyjściowe, charakterystyczne przyjęto średnie warunki niekorzystne dla danej lokalizacji, to jest: wiatr do 10 m/s (do 6 B), brak falowania, prąd słaby do 0,5m/s, widzialność dobra. W analizie szerokości dróg wodnych uwzględniono ruch jedno- i dwukierunkowy. Analizy przeprowadzono na podstawie dwóch kryteriów bezpieczeństwa nawigacji: 19

20 1. rozmiarów obszaru manewrowego (szerokość torów wodnych), 2. rozmiarów obszaru manewrowego (dostępnego prześwitu pod mostem) Szerokości dróg wodnych Do obliczeń, mających na celu wyznaczenie szerokości bezpiecznego obszaru manewrowego statku charakterystycznego, wykorzystano trzy metody: Metodę PIANC; Metodę Kanadyjską; metodę uogólnionych badań symulacyjnych. Powyżej wymienione metody pozwalają na projektowanie dróg wodnych tak na odcinkach prostoliniowych jak i na zakolach. Algorytmy obliczeniowe zaimplementowane w metodach: PIANC i Kanadyjskiej oparto na zasadzie doboru stabelaryzowanych współczynników wyrażonych w krotności szerokości badanej jednostki. Spośród przedstawionych metod wyznaczania bezpiecznej szerokości drogi wodnej, jako metodę dokładniejszą można zarekomendować metodę PIANC [Gucma L., Montewka J., Ocena przydatności metod analitycznych do określania bezpiecznych parametrów dróg wodnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 1/2003] Metoda PIANC Metoda PIANC została zatwierdzona w 1995 r. przez międzynarodowe organizacje: PIANC (Permanent International Asscociation of Navigation Congresses), IAPH (International Association of Ports and Harbors), IMPA (International Maritime Pilots Association) oraz IALA (International Association of Lighthouse Authorities). Na odcinku prostoliniowym bezpieczna szerokość toru wodnego w dnie wyznaczana jest z zależności [Approach Channel 1997]: 9 d d + d + d + d [m]- ruch jednokierunkowy m i= 1 9 i= 1 i rz rc 2 d 2d + 2 d + d + d + d [m]- ruch dwukierunkowy m i rz rc gdzie: d m -podstawowa szerokość manewrowa, d rz -rezerwowa szerokość toru po stronie lewej, d rc -rezerwowa szerokość toru po stronie prawej. d i -dodatkowe poprawki szerokości toru, ze względu na: i=1 -prędkość statku, i=2 -przeważający wiatr poprzeczny, i=3 -przeważający prąd poprzeczny, i=4 -przeważający prąd wzdłużny, i=5 -wysokość i długość fali, i=6 -oznakowanie nawigacyjne i systemy kontroli i regulacji ruchu, i=7 -rodzaj dna, i=8 -stosunek głębokości akwenu do zanurzenia statku (h/t), i=9 -zagrożenie spowodowane przewożonym ładunkiem. d pj - składowe pasa rozgraniczającego na: j=1- prędkość statku, j=2- intensywność ruchu. j= 1 Modyfikacją dla zakoli toru wodnego jest określenie minimalnej szerokości manewrowej (d m ) w funkcji wychylenia steru i głębokości akwenu. Parametry zakola w metodzie PIANC nie zależą od kąta zwrotu na łuku [Gucma S., 2001]. pj 20

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu// Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01 Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel. 91 4809 495 www.uais.eu //wykłady tu// m.gucma@am.szczecin.pl Zaliczenie Wykładu / Ćwiczeń Wykład zaliczenie pisemne Ćwiczenia -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01] Zdający egzamin w zawodzie technik nawigator morski wykonywali zadanie praktyczne wynikające ze standardu

Bardziej szczegółowo

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub A. Znaki żeglugowe zakazu Symbol znaku Określenie znaku Obowiązuje według Wzory znaków 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica lub czerwone światła 6.08 6.22 6.22 bis 6.25 6.26 6.27 6.28 bis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 733 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI. Kod przedmiotu: Nj. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Locja Śródlądowa i Morska

Locja Śródlądowa i Morska Locja Śródlądowa i Morska Locja dział wiedzy zajmujący się opisem akwenów oraz ich oznakowaniem nawigacyjnym Podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PARAMETRÓW PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI GAZOWCÓW LNG

OKREŚLENIE PARAMETRÓW PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI GAZOWCÓW LNG XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna STANISŁAW GUCMA, s.gucma@am.szczecin.pl Akademia Morska w Szczecinie OKREŚLENIE PARAMETRÓW PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się statków na pełnym morzu

Zachowanie się statków na pełnym morzu Zachowanie się statków na pełnym morzu Statki idące wprost na siebie. a) Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym idą przeciwnymi lub prawie przeciwnymi kursami w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1017

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1017 Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1017 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

Bardziej szczegółowo

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach.

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach. Locja część A znaki żeglowne LTemat Odpowiedź P P 1. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego 2. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA DLA STATKU TYPU VLCC NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU PÓŁNOCNEGO GDAŃSK

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA DLA STATKU TYPU VLCC NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU PÓŁNOCNEGO GDAŃSK PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 17 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2005 SHIVANDRA SINGH JANUSZ PAROLCZYK ARKADIUSZ ŁUKASZEWICZ SŁAWOMIR WOŹNICA JAKA KATEDRA? DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny i parametry dróg wodnych

Stan techniczny i parametry dróg wodnych Stan techniczny i parametry dróg wodnych Poza naturalnymi warunkami atmosferycznymi i hydrologicznymi, występującymi w dorzeczu Odry, żegluga napotyka również na trudności spowodowane stanem technicznym

Bardziej szczegółowo

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych Marcin Przywarty Szczecin, 2010 1 Marcin Przywarty Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych W związku

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m.

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. II Polsko Francuskie seminarium konsultacyjne MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. Wybrane aspekty realizacji projektu i założenia gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Bardziej szczegółowo

LOCJA. Prawa granica szlaku żeglownego. Lewa granica szlaku żeglownego. Pierwsze dwa znaki od lewej to rozgałęzienie szlaku żeglownego.

LOCJA. Prawa granica szlaku żeglownego. Lewa granica szlaku żeglownego. Pierwsze dwa znaki od lewej to rozgałęzienie szlaku żeglownego. LOCJA Znaków na szlakach żeglownych jest cała masa. Ich wygląd przewiduje międzynarodowy system IALA. Prezentujemy je w kolejności takiej jaką uznaliśmy za najistotniejszą. Tutaj niestety należy zmusić

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 1 Test egzaminacyjny z teorii na stopień Jachtowego Sternika Morskiego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 A.1 Zakaz przejścia A.2 Zakaz wyprzedzania A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW IV GENERACJI NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU GDYNIA

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW IV GENERACJI NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU GDYNIA PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 17 AKADEMIA MORSKA W GDYNII 2005 SHIVANDRA SINGH JANUSZ PAROLCZYK ARKADIUSZ ŁUKASZEWICZ SŁAWOMIR WOŹNICA Jaka katedra DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. mgr inż. Michał PAWŁOWSKI Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Gospodarka narodowa jest ogółem przedsięwzięć mających decydujący wpływ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.)

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999 NR 43 POZ. 430 Z

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH Instruktor motorowodny PZMWiNW Cezary Obczyński AGENDA 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 2. PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH 1. Znaki żeglugowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PORTOWE SPIS TREŚCI. Rozdział I. Przepisy ogólne... 1 12. Rozdział II. Zgłoszenia statków, system meldunkowy... 13 22

PRZEPISY PORTOWE SPIS TREŚCI. Rozdział I. Przepisy ogólne... 1 12. Rozdział II. Zgłoszenia statków, system meldunkowy... 13 22 PRZEPISY PORTOWE SPIS TREŚCI Rozdział I. Przepisy ogólne... 1 12 Rozdział II. Zgłoszenia statków, system meldunkowy... 13 22 Rozdział III. Korzystanie z systemu VTS... 23 29 Rozdział IV. Zasady ruchu statków...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT PROJEKTY ORGANIZACJA RUCHU www. kalitka.pl mgr Norbert Kalitka Stary Widzim 1 64-200 Wolsztyn Tel. 601983728 por@kalitka.pl PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT Wykonanie rozbiórki budynku przy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Strona 4 z 13 Strona 5 z 13 Strona 6 z 13 Zdający egzamin w zawodzie technik nawigator morski wykonywali zadanie praktyczne wynikające ze standardu wymagań o treści

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara 1 BIBLIOTECZKA JACHTOWA 2 VADEMECUM MPZZM Wojciech Zientara 2 Projekt okładki: Lucyna Jezierska Copyright by Kolor s.c., Warszawa 1995 ISBN 83-900826-0-0 Warszawa 1995. Wydanie 1 Skład i druk: Kolor s.c.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

INWESTOR. Opracowali: mgr inż. Ireneusz Nowicki

INWESTOR. Opracowali: mgr inż. Ireneusz Nowicki Analiza migotania cienia dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR Opracowali: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Czerwiec 2010 Przebieg akcji lodołamania 2009-2010 na granicznym odcinku rzeki Odry Akcja lodołamania na Odrze prowadzona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU. Zapoznanie z podstawowym układem sił i momentów działających na statek w ruchu.

CEL PRZEDMIOTU. Zapoznanie z podstawowym układem sił i momentów działających na statek w ruchu. I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MANEWROWANIE JEDNOSTKĄ PŁYWAJACĄ. Kod przedmiotu: Xp. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja zagrożeń 7) Zagrożenia, w przypadku których akcja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk tel. 88 146 49 31 biuro@obozyzeglarskie.com www.rejsyzeglarskie.com

Szkoła Żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk tel. 88 146 49 31 biuro@obozyzeglarskie.com www.rejsyzeglarskie.com Port Darłowo Kontakt: Zarząd Portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o. ul. Wschodnia 14 76-153 Darłowo tel./fax 094 314 51 85 Fax: (+48) 58 737 94 85 E-mail: zarzadportudarlowo@op.pl http://www.port.darlowo.pl

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU 1995 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA Chełmno, ul. Harcerska 1

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA Chełmno, ul. Harcerska 1 PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA Inwestor : Powiat Chełmiński 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1 Przedmiot opracowania: Projekt zmiany stałej organizacji ruchu i oznakowania na drodze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU TEMAT / OBIEKT

ORGANIZACJA RUCHU TEMAT / OBIEKT 71-051 Szczecin ul. Zabużańska 53 a tel./ fax +48 91 483 51 34; kom. +48 501 148 223 e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: MIEJSCOWOŚĆ: DATA: (miesiąc, rok) Szczecin marzec 2009 TEMAT / OBIEKT Budowa

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2.

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2. 1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki 2. Spis rysunków Lp Nr rys. Treść rysunku Skala 1 1 Orientacja 2 1-2. Stała

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Szlakiem latarni morskich

Szlakiem latarni morskich Szlakiem latarni morskich Latarnie morskie LATARNIE MORSKIE Latarnia morska w znaczeniu nawigacji terrestrycznej istotny znak nawigacyjny (stawa lub latarniowiec), o unikalnej konstrukcji, malowany w sposób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH y prac dyplomowych inżynierskich dla studentów dziennych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor dyplomant data

Bardziej szczegółowo

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z odwodnieniem na ulicy Tucholskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z odwodnieniem na ulicy Tucholskiej w Ostrowie Wielkopolskim PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z odwodnieniem na ulicy Tucholskiej w Ostrowie Wielkopolskim Opracował: mgr inż. Mirosław Karolak 2 OPINIE I UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku.

nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku. 14 Nawigacja dla żeglarzy nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku. Rozwiązania drugiego problemu nawigacji, tj. wyznaczenia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 15.05.2014 r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

II. RYSUNKI 1. Plan orientacyjny 2. Plan sytuacyjny organizacja ruchu 1:500

II. RYSUNKI 1. Plan orientacyjny 2. Plan sytuacyjny organizacja ruchu 1:500 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY I. Podstawa opracowania II. Zakres opracowania III. Stan istniejący IV. Stan projektowany V. Rodzaje i zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa w organizacji ruchu

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO Wzór nr 1 (okładka)... Nazwa Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi Zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi... Nazwa i data zmiany Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi...... KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO dla mostu, wiaduktu, estakady,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Plansza oznakowania. Arkusz nr 1 Arkusz nr 3 rys. nr 2.1

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu Niezbędnik żeglarza Książka polecana przez Andrzej Pochodaj Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu 2 Pierwszeństwo drogi Zachowanie się jednostek pod żaglami Jednostka żaglowa ustępuje jednostkom:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT TYMCZASOWY 48/14

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT TYMCZASOWY 48/14 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT TYMCZASOWY 48/14 poważny wypadek morski M/V ACHILLES wejście statku na mieliznę podczas wyjścia z portu Gdynia w dniu 19 listopada 2014 r. Listopad 2015

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Marek Trojnar Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Strategia

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: PRZEBUDOWA UL. JAŚMINOWEJ W PILE KOŚCIELECKIEJ Województwo małopolskie Miejscowość Piła Kościelecka Jednostka ewidencyjna Trzebinia działki nr 310/1,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik nawigator morski Symbol cyfrowy zawodu: 314[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 314[01]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych Na podstawie art.14 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

S T A T E K P A S A Ż E R S K I >S Y L V I A<

S T A T E K P A S A Ż E R S K I >S Y L V I A< S T A T E K P A S A Ż E R S K I >S Y L V I A< Pragniemy przedstawić Państwu najnowszy produkt naszej stoczni, który jest odpowiedźią na rosnące zainteresowanie szerokorozumianą turystyką rzeczną. Jest

Bardziej szczegółowo

REQUIRED PARAMETERS FOR ENTRANCE WATERWAYS TO SWINOUJSCIE PORT IN ASPECT OF PLANNED INVESTMENTS

REQUIRED PARAMETERS FOR ENTRANCE WATERWAYS TO SWINOUJSCIE PORT IN ASPECT OF PLANNED INVESTMENTS Stanisław GUCMA 1 inŝynierie ruchu morskiego, bezpieczeństwo nawigacji WYMAGANE PARAMETRY PODEJŚCIOWYCH TORÓW WODNYCH DO PORTU ŚWINOUJŚCIE W ASPEKCIE PLANOWANYCH INWESTYCJI W referacie określono bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III PROJEKTOWANIE UKŁADU TORÓW TRAMWAJOWYCH W

Bardziej szczegółowo

CHOSEN PROBLEMS OF INLAND SHIPS COLLISIONS WITH BRIDGES IN POLAND

CHOSEN PROBLEMS OF INLAND SHIPS COLLISIONS WITH BRIDGES IN POLAND XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna LUCJAN GUCMA, l.gucma@am.szczecin.pl BOLESŁAW MAZURKIEWICZ, bmazur@pg.gda.pl Akademia Morska w Szczecinie PROBLEMATYKA ZDERZEŃ JEDNOSTEK ŚRÓDLĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU Załącznik nr 11 SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU 1. Wymagania ogólne: 1) skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania wolnej przestrzeni dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące warunki techniczne przejść podziemnych

Przepisy regulujące warunki techniczne przejść podziemnych Przepisy regulujące warunki techniczne przejść podziemnych 1. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Zlodzenie polskiej strefy przybrzeżnej w zimie 2015/2016 The Ice Winter 2015/2016 on the Polish Baltic Sea Coast

Zlodzenie polskiej strefy przybrzeżnej w zimie 2015/2016 The Ice Winter 2015/2016 on the Polish Baltic Sea Coast Zlodzenie polskiej strefy przybrzeżnej w zimie 2015/2016 The Ice Winter 2015/2016 on the Polish Baltic Sea Coast Ida Stanisławczyk ida.stanislawczyk@imgw.pl Sezon zimowy 2015/2016 na polskim wybrzeżu należał

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa Test egzaminacyjny z teorii na stopień Żeglarza Jachtowego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe przepisy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl Gdynia: Wykonanie analizy falowania przy założeniu poszerzenia przejścia pilotowego

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Spis treści: 1. Analiza ryzyka 2 2. Analiza wrażliwości 4 Tebodin Poland sp. z o. o. str. 1 1. Analiza ryzyka Celem analizy ryzyk projektu jest oszacowanie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo