Dynamika terytorialna i rozwój Euroregionu Pomerania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamika terytorialna i rozwój Euroregionu Pomerania"

Transkrypt

1 ULYSSES - Using applied research results from ESPON as a yardstick for cross-border spatial development planning Dynamika terytorialna i rozwój Euroregionu Pomerania Terytorialny wymiar rozwoju Warszawa, 27 listopada 2012

2 Projekt ULYSSES

3 Partner polski: Gmina Miasto Szczecin (Biuro Prezydenta Miasta) jedyne miasto europejskie biorące udział w projekcie; 18 partnerów Realizacja: Wydział Rozwoju Miasta ( ) (2012, Biuro Strategii) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Czas trwania projektu: wrzesień 2010 wrzesień 2012 Łączny budżet projektu: 349, EUR

4 Dlaczego Projekt Ulysses? Współpraca z AGEG (Europejskie Stowarzyszenie Regionów Granicznych) pierwsze tak kompleksowe i przekrojowe badania EP (15 lat) Wcześniejsze osiągnięcia we współpracy transgranicznej (projekty zrealizowane wspólnie z AGEG) vs. kolejny półkownik?! Pierwszy projekt w ramach programu ESPON Potrzeba aktualizacji strategii rozwoju EP Konieczność nowego pozycjonowania Szczecina na pograniczu polskoniemiecko-szwedzkim Zwiększenie wartości dodanej współpracy transgranicznej Rozpoznanie potencjału terytorialnego (porównywalna wiedza o terytorium oraz jego otoczeniu) Narzędzia ESPON: analiza wielopoziomowa, typologie oraz scenariusze TIA: Territorial Impact Assessment

5 Projekt ULYSSES - przegląd Projekt badawczy w ramach programu ESPON Analiza celowa (Targeted Analysis): Przeprowadzona w ścisłej współpracy z partnerami projektu, grupą badaczy i Programem ESPON Nacisk na operacyjne/praktyczne wykorzystanie rezultatów badań (Podręcznik Współpracy Transgranicznej) GŁÓWNY CEL: zapewnić partnerom lokalnym informacje dot. dynamiki terytorialnej i trendów rozwojowych w danych regionach transgranicznych Wykorzystanie danych i analiz z wcześniejszych projektów programu ESPON Koncepcje dotyczące celów Europejskiej Polityki Spójności Grupa realizacyjna projektu: Tecnalia (Partner Wiodący, Hiszpania), Instytut Technologiczny w Karlsruhe (RFN), Uniwersytet Democritus w Tracji (Grecja), Universytet w Aveiro (Portugalia), Uniwersytet Technologiczny w Lappeenranta (Finlandia)

6 Obszary trangraniczne w projekcie ULYSSES 6 Wielotematycznych Analiz Terytorialnych 1) Obszar Górnego Renu (Francja, Niemcy, Szwajcaria) 2) Pireneje (Hiszpania i Francja) 3) Obszar transgraniczny pomiędzy Grecją i Bułgarią 4) Euregion Karelia (Finlandia i Rosja) 5) Euroregion Pomerania (Polska, Niemcy, Szwecja) 6) Extremadura/Alentejo (Hiszpania i Portugalia) 7 Kart informacyjnych (Data Fact Sheets) Euregio Region Ems Dollart Górny Ren Pireneje Komitet Oresund Pomerania Karelia E. Niemen Extremadura- Alentejo EuRegio SBT Friuli V.G. Duna-Koros-Maros-Tisza Grecja- Bułgaria

7 Tematy badania Agenda Terytorialna UE (EU 2006, 2011) Skutki zmian demograficznych, transgraniczny rozwój policentryczny, wzorce relacji miasto-wieś, poziomy dostępności transportowej i komunikacyjnej (profil terytorialny), poziom osiągnięcia wskaźników strategii lizbońskiej /Europa 2020 i strategii geteborskiej

8 Struktura projektu ULYSSES Analizy wielopoziomowe (wielotematyczne) Profil terytorialny Zmiany demograficzne Rozwój policentryczny Relacje miasto-wieś Dostępność i łączność komunikacyjna Analizy zintegrowane Analiza SWOT (dwufazowa) - faza analizująca stan faktyczny, w tym ćwiczenie polegające na opracowaniu scenariuszy rozwoju - faza działanie-decyzja Realizacja wymiaru terytorialnego Cele strategii lizbońskiej / EU 2020 Cele strategii geteborskiej Analiza instytucjonalna Zalecenia do strategii i polityk

9 Wymiar strukturalny i działalności

10 Analiza wielopoziomowa Metodologia (1) Analizę wielopoziomową oparto o dane i metody wypracowane we wcześniejszych projektach ESPON. Dane uzupełniające zebrano w bazach Eurostatu i krajowych bazach danych statystycznych. W pierwszej kolejności wybrano wskaźniki, określono zakres czasowy, wymiar/skalę map terytorialnych i analizy do realizacji (zależne od dostępnych danych statystycznych). Analizy przeprowadzono w różnych skalach terytorialnych. Porównania ze średnimi europejskimi i krajowymi. W obszarach transgranicznych zastosowano porównania pomiędzy regionami. Założono, że aktualna pozycja regionu granicznego jest wynikiem złożonej historii, czynników geograficznych i politycznych.

11 Metodologia (2) Przeprowadzone analizy nie miały na celu zidentyfikowanie ogólnych wzorców zachowań regionów granicznych. Ważniejsze jest to, w jaki sposób te granice funkcjonują w różnych kontekstach i wpływ generalnych wyzwań dla tych obszarów. Case studies miały ocenić zróżnicowanie czynników społecznych lub zjawisk danej granicy. Granice często odzwierciedlają wskaźniki narodowe, nawet gdy odzwierciedlają bezpośrednio cechy regionu granicznego po drugiej stronie granicy (ESPON, 2000).

12 Euroregion Pomerania

13 Skåne län Km This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Rügen Stralsund Nordvorpommern Greifswald Ostvorpommern Podregion Koszalinski Demmin Podregion Szczecinski Uecker-Randow Neubrandenburg Powiat m. Szczecin Mecklenburg-Strelitz Podregion Stargardzki Uckermark Barnim Project ULYSSES, Km Legend NUTS 3 names Local level: NUTS 3 Year: Origin of data: ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries

14 Podział NUTS (wersja 2006) dla Euroregionu Pomerania NUTS ID DE DE4 DE41 DE412 DE418 DE8 DE80 DE801 DE802 DE805 DE808 DE80B DE80D DE80F DE80H DE80I PL PL4 PL42 PL422 PL423 PL424 PL425 SE SE2 SE22 SE224 NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Niemcy (Deutschland) Polska (Polska) Szwecja (Sverige) Brandenburgia Meklemburgia Pomorze Przednie Region Północno-Zachodni Południowa Szwecja (Södra Sverige) Brandenburg-Nordost Mecklenburg-Vorpommern Województwo Zachodniopomorskie Sydsverige Barnim Uckermark Greifswald Neubrandenburg Stralsund Demmin Mecklenburg-Strelitz Nordvorpommern Ostvorpommern Rügen Uecker-Randow Podregion Koszaliński Podregion Stargardzki Powiat m. Szczecin Podregion Szczeciński Skåne län

15 Zmiany demograficzne Zmiany w populacji znacząco różniły się pomiędzy regionami ( ). Dodatnie w Barnim (Niemcy), Podregion Szczeciński (Polska) i Skåne län (Szwecja). Związek z procesami suburbanizacji zachodzącymi w Berlinie, Szczecinie i Malmö. Negatywne we wszystkich pozostałych regionach. Skåne län i Podregion Szczeciński są jedynymi regionami o naturalnym i łącznym przyroście ludności, oraz o pozytywnej migracji netto ( ). Żaden z regionów nie ma łącznego wskaźnika płodności powyżej poziomu zastępowalności (replacement level). Analizy przybliżeniowe wykazały, że istnienie granicy ma wpływ na wzorce osadnictwa na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego, możliwe również w Skåne län.

16 ! Mapa przestawiająca zmiany populacji w Euroregionie Pomerania w latach Population growth København! Berlin This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Regional level: NUTS 3 Year: 2000, 2008 Origin of data: Eurostat, ESPON DB, National Statistical Institute of Russia and Andorra EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend ULYSSES, 2011 Total increase Natural increase Net migration positive growth positive natural increase positive migration positive growth negative natural increase positive migration negative growth positive natural increase negative migration negative growth negative natural increase positive migration negative growth negative natural increase negative migration <missing values> km

17 Dynamika demografii Regiony o najniższej wynikowej demograficznej znajdują się w krajach basenu Morza Śródziemnego, tj. jak Portugalia, Hiszpania i Grecja. Dotyczy to również Niemiec. This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Zmienne: Wskaźnik zależności młodzieży/starych ludzi (neg. korelacja), przybliżony wskaźnik wzrostu naturalnej populacji, łączny wskaźnik płodności Project ULYSSES, 2012 Local level: Lau 1 Year: 2010 Source: Kareliâstat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Km NUTS3_RG_20M_2006 FAC4_1-2, ,34-1, ,65-0, ,02-0,01-0,65 0,66-1,43 1,44-3,12 missing value

18 Rozwój policentryczny Analizy w oparciu o projekty ESPON oraz (definicja FUA i dane). Poziom analiz NUTS 2. W Euroregionie Pomerania znajduje się 9 obszarów funkcjonalnych (FUAs ) (16 FUAs na poziomie NUTS 2). Struktura osadnicza w Euroregionie Pomerania jest bardziej policentryczna niż przeciętnie w Europie (wielkość). CBA jest bardziej monocentryczny gdy bierzemy pod uwagę PKB obszarów funkcjonalnych. Malmö jest wiodącym miastem jeśli chodzi w PKB, różnice / odległości do małych niemieckich i polskich FUAs są duże. Jedynie 51,5 % łącznej populacji CBA żyje w FUAs (rok 2006, średnia ESPON to 74,8%). Dominująca działalność ekonomiczna w FUAs to sektor usług.

19 PKB na mieszkańca w obszarach funkcjonalnych EP w roku 2006 (delimitacja NUTS 2) Km This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee GETIN_UA, Project ULYSSES, Km Legend GDP per inhabitant, 2006 (thousands of Euros) 2,00-7,00 7,01-17,00 17,01-24,00 24,01-30,00 30,01-37,00 37,01-51,00 missing value Local level: NUTS 3 Year: 2006 Source: ESPON Database Origin of data: Eurostat, ESPON EuroGeographics Association for administrative boundaries FUA average GDP per inhab ESPON = 21,23 PL = 6,36 SE = 34,30 PT = 13,14

20 Relacje Miasto-Wieś W Euroregionie Pomerania znajdują się zarówno duże obszary wiejskie, jak i gęsto zaludnione obszary zurbanizowane. Typologia ESPON 1.1.2: Uckermark, Demmin, Mecklenburg-Strelitz, Nordvorpommern, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow oraz Podregion Koszaliński są regionami o niskim stopniu urbanizacji i niskim stopniu interwencji człowieka. Regiony o wysokim stopniu urbanizacji oraz wysokim interwencjonizmie czynnika ludzkiego to Barnim, Greifswald, Neubrandenburg, Stralsund oraz Skåne län. Dużą cześć CBA zajmują obszary rolnicze. Łączny obszar ziemi rolniczej zmniejsza się we wszystkich regionach pomiędzy Udział zatrudnienia i udział Wartości Dodanej Brutto (GVA) w rolnictwie i rybactwie w łącznym GVA zmniejszył się we wszystkich regionach EP w latach

21 Euroregion Pomerania wg. ESPON oraz typologii obszarów zurbanizowanych - wiejskich Eurostat. ESPON &Eurostat urban rural typologies København! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: ESPON typology (CLC , pop. 1999); Eurostat 2001 Origin of data: EEA, Corine Land Cover 1990, 2000, 2006 Source: Eurostat, ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries km Legend ULYSSES, 2011 Eurostat urban rural typology ESPON Typology <missing values> Urban influence Human intervention Urban influence Human intervention Predominantly urban High High Low High Intermediate regions High Medium Low Medium Predominantly rural regions High Low Low Low

22 !! Change of employed in agriculture and fishing Annual change GVA by agriculture and fishing København! København This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: 2000, 2008 Origin of data: Eurostat Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Regional level: NUTS 3 Year: 1997 and 2008 Origin of data: Eurostat Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend ULYSSES, 2011 Eurostat urban rural typology Annual change of the share employed in agriculture and fishing Predominantly urban Intermediate regions Predominantly rural regions <= -7,43-7, ,39-4, ,48-2, ,02-1,01-3,90 >= 3,91 <missing values> km EU27 = -4,39* DE = -1,39 PL = -7,58 SE = -4,07 *NL: UK: Legend ULYSSES, 2011 Eurostat urban rural typology Predominantly urban Intermediate regions Predominantly rural regions Anual change of the share of GVA by agriculture and fishing 97-08* <= -10,18-10, ,31-7, ,23-4, ,27-2,26-2,85 >= 2,86 <missing values> km EU27 = -4,23 DE = -3,29 PL = -5,48 SE = -3,45 *PL

23 Dostępność i łączność komunikacyjna Dane z bazy danych programu ESPON, przedział czasowy Niemieckie regiony są potencjalnie łatwiej dostępne drogami niż inne regiony CBA (perspektywa europejska). Potencjalna dostępność polskich regionów drogami jest poniżej średniej europejskiej. Skåne län w Szwecji jest najtrudniej dostępnym regionem drogami i koleją, ale ma najwyższą dostępność drogą lotniczą. Skåne län ma również najwyższy potencjał dostępności multimodalnej w całym Euroregionie Pomerania. Dostępność multimodalna Euroregionu Pomerania jest poniżej średniej europejskiej. Jedynie dwa regiony (Skåne län i Barnim) stoją powyżej średniej europejskiej. Poprawia się (zwiększa się) dostęp do szerokopasmowego internetu.

24 Potential accessibility by road! Multimodal accessibility København! København! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin Regional level: NUTS 3 Year: 2006 Origin of data: Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W) Source: ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries ULYSSES, 2011 Legend Potential accessibility by road indexed to ESPON average (=100), 2006 <= 23,80 23,81-50,40 50,41-80,70 80,71-100,00 100,01-167,60 >= 167,61 <missing value> km Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: 2006 Origin of data: Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W) Source: ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries ULYSSES, 2011 Legend Multimodal accessibility indexed to ESPON average (=100), 2006 >= 45,60 45,61-61,20 61,21-76,40 76,41-91,00 91,01-125,90 >= 125,91 <missing value> km

25 Centralne położenie Najwyższa w krajach środkowo-europejskich, zwłaszcza w Zagłębiu Ruhry, Belgii i pd. Anglii W mniej centralnych regionach, najwyższa w stolicach i innych aglomeracjach Największe różnice pomiędzy regionami w Euroregionie Pomerania (z przeanalizowanych regionów transgranicznych). Zmienne analizy czynnika: Potencjalna dostępność, udział bezrobocia w pośrednictwie finansowym i rynku nieruchomości, zatrudnienie w wysoko i średnio specjalistycznej produkcji i podróże do innych regionów, udział wartości dodanej brutto w rolnictwie i rybactwie (neg.) This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee GETIN_UA, Project ULYSSES, 2011 Local level: NUTS 3 Source: GETIN_UA Origin of data: Multiple sources EuroGeographics Association for administrative boundaries Km NUTS_RG_03M_2006 FAC1_1-4, ,97-0, ,24-0,23-0,18 0,19-0,58 0,59-0,89 0,90-2,17

26 Cele strategii lizbońskiej / strategii EU 2020 Rozbieżności w PKB per capita rosły w Euroregionie Pomerania w latach (Eurostat). W porównaniu z wiodącym regionem w Europie pod względem rozwoju gospodarczego (Londyn), większość regionów Euroregionu Pomerania rozwija się wolniej i dlatego odstają od lidera. Polskie regiony zostały skwalifikowane jako powoli doganiające. Wartość dodana brutto w EP zwiększała się rocznie o 3,6%. Wiodący sektor ekonomiczny w CBA w 2008 to Administracja publiczna i usługi publiczne. Łączne wydatki uczelni na B+R w Euroregionie Pomerania były niższe od średniej europejskiej. Bezrobocie kształtowało się znacznie powyżej średniej europejskiej w 2010 r.

27 ! GDP per capita indexed to leading region Catching up analysis: GDP per capita København! København! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin Regional level: NUTS 3 Year: 2008 Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Regional level: NUTS 3 Year: Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend ULYSSES, 2011 GDP per capita indexed to the leading region, London UKI = 100 very rich region >=95 rich region [75-95[ midle income region [0-74[ less developed region [30-50[ laggard region [15-30[ very laggard region <15 <missing values> km ULYSSES, 2011 Legend Cathicng-up with the leading region according to logistic function on GDP per capita * leading region fast converging region steady catching-up region slow catching-up region slow converging region non converging region diverging region <missing values> km *Exceptions: PL

28 Badania & Rozwój Stolice, miasta uniwersyteckie i HT przemysł (Airbus w rejonie Tuluzy, Volkswagen w okolicach Wolfsburg, Cambridge lub Silicon Glen). Kraje skandynawskie dobrze radzą sobie. (dobre wyniki) This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Zmienne: Inwestycje w B&R różnych sektorów, zastosowanie patentów EPO, trzeci stopień edukacji w populacji aktywnej Project ULYSSES, 2012 Local level: Lau 1 Year: 2010 Source: Kareliâstat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Km NUTS3_RG_20M_2006 FAC2_1-2, ,98-0, ,51-0, ,02-0,01-0,65 0,66-1,74 1,75-3,90 missing value

29 Bezrobocie Koncentracja najwyższych wartości w terenach objętych kryzysem w Europie i krajach o wysokim bezrobociu strukturalnym (np. południowe Włochy i Hiszpania, wschodnie Niemcy, Słowacja i Grecja). Regiony które kiedyś miały silną bazę przemysłową również mają wysokie wskaźniki bezrobocia w przemyśle (pn. Francja i Portugalia, Walonia, Półwysep Setúbal, Liverpool i Manchester. W EP w szczególności regiony niemieckie wykazują wysokie wartości. This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee GETIN_UA, Project ULYSSES, 2011 Local level: NUTS 3 Source: GETIN_UA Origin of data: Multiple sources EuroGeographics Association for administrative boundaries FAC1_2-1, ,96-0, ,53-0, ,19 Zmienne analizy czynników: Bezrobocie, długoterminowe bezrobocie, bezrobocie wśród młodzieży 880 Km NUTS_RG_03M_2006-0,18-0,25 0,26-0,96 0,97-4,65

30 Cele strategii geteborskiej Wysoki udział obszarów Natura 2000 w Euroregionie Pomerania Ochrona środowiska (np. zwiększają się możliwości oczyszczania ścieków) Wrażliwość/podatność na zmiany klimatu niższa niż średnia europejska Mechanizmy uszczelniania gleby wysokie w miastach-regionach Potencjał energii wiatrowej znacznie powyżej średniej krajowej i europejskiej średniej

31 Share of Natura 2000 area! Wind energy potential København! København! Berlin This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: 2009 Origin of data: European Commission 5th Cohesion Report Source: EEA, REGIO-GIS EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Natura 2000 areas, 2009 (% of total area) <= 8,00 8,01-14,24 14,25-27,00 27,01-35,00 35,01-45,00 >= 45,01 ULYSSES, 2011 <missing value> km NUTS 3 average EU27 = 14,24 DE = 13,16 PL = 16,09 SE = 5,48 Legend Regional level: NUTS 3 Year: Origin of data: European Commission 5th Cohesion Report Sources: EEA ETC-ACC, REGIO-GIS EuroGeographics Association for administrative boundaries ULYSSES, 2011 Onshore full load hours, (number hours year) at 80 m hub height <= 408,58 408,59-726,17 726, , , , , ,82 >= 1985,83 <missing value> km NUTS 3 average EU27 = 1378,98 DE = 1382,16 PL = 1450,43 SE = 1969,21

32 Ryzyko zw. ze środowiskiem Wysoka wrażliwość na zmiany klimatu na obszarach nadmorskich i innych obszarach zalewowych, tj. delta Dunaju lub Po. This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Project ULYSSES, 2012 Local level: Lau 1 Year: 2010 Source: Kareliâstat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Km NUTS3_RG_20M_2006 FAC5_1-2, ,73 Zmienne: Wrażliwość na zmiany klimatu -0, ,23-0,22-0,31 0,32-1,14 1,15-2,72 2,73-7,03 missing value

33 Wymiar strukturalny zarządzania transgranicznego w EP jest wyzwaniem. CBA posiada granicę lądową i granicę morską, które oddzielają trzy państwa posiadające bardzo różne uwarunkowania instytucjonalne i tradycje. Współpraca transgraniczna charakteryzuje się nie tylko trójstronną platformą współpracy w EP, ale jest dalej współpracą dwu- i wielostronną. W szczególności współpraca polskoniemiecka stała się prominentną częścią działań podejmowanych w EP. Zarządzanie transgraniczne

34 Wyzwania stojące przed Euroregionem Pomerania 1) Rozwój gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy Wysokie bezrobocie, w szczególności wśród młodzieży Zmniejszające się zatrudnienie w tradycyjnych sektorach gospodarki (rolnictwo i przemysł) Na obszarze Euroregionu Pomerania znajdują się duże tereny wiejskie, stąd tworzenie nowych miejsc pracy jest niezwykle istotne. 2) Rozwój dostępności transportowej Ważne centrum logistyczne, kilka portów bałtyckich i połączenie z drogami śródlądowymi Po 2006 nastąpiło zmniejszenie morskiego ruchu pasażerskiego we wszystkich portach Radykalne zmniejszenie ruchu przewozu ładunków w 2008 r. Rozwój połączeń drogowych i kolejowych do Europy jest istotny Przekraczanie granicy (dojazd do pracy i z powrotem) oraz podróżowanie w celach rekreacyjnych

35 Euroregion przedsiębiorczości Sugerowane strategie (1) Strategia,w której przedsiębiorczość i edukacja są traktowane jako kluczowe koncepcje rozwoju EP i przekształcenia go w aktywny i kreatywny obszar transgraniczny. Przedsiębiorczość jest widziana jako proces uczenia się przez całe życie. Uczenie przedsiębiorczości zaczyna się już w szkołach. Przywiązuje się szczególną uwagę do jakości i treści edukacji oraz szkolnictwa zawodowego w celu sprostania wymogom faktycznym rynku. Przedsiębiorcy otrzymują wysokospecjalistyczne szkolenia i wsparcie. Zachęca się mieszkańców do rozpoczynania działalności gospodarczej. Celem strategii jest tworzenie nowych miejsc pracy w CBA. Nowe możliwości zatrudnienia przyciągają nowych (i powracających) mieszkańców i oferują perspektywę życiowych strategii młodym ludziom i rodzinom. Przedsiębiorczość jest prawdziwym wyborem dla ludzi, którzy już nie są zatrudnieni w tradycyjnych dziedzinach gospodarki, tj. przemysł. Współpraca transgraniczna ma w tej strategii zasadnicze znaczenie, ze względu na konieczność wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, tworzenia firm, które służą całemu obszarowi transgranicznemu i jego potrzebom. Transgraniczne inkubatory przedsiębiorczości.

36 Inwestując w turystykę Sugerowane strategie (2) Strategia oparta na idei, że turystyka jest twardym, poważnym biznesem i prawdziwym wyborem, który prowadzi do gwałtownego rozwoju gospodarczego. EP zajmują duże rolnicze i leśne tereny; idealna lokalizacja nad Morzem Bałtyckim. W strategii tratuje się turystykę jako rzeczywistą opcję stwarzającą możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w CBA. Realizacja inwestycji w infrastrukturze drogowej i turystycznej. Rozwój turystyki jest spójny i konsekwentny, o długoterminowej perspektywie. Ekoturystyka rozwija się na obszarach wiejskich, rolniczych. Turystyka zdrowotna i wypoczynkowa popularna wśród mieszkańców. Rozwój turystyki opiera się o lokalny potencjał (local assets) i wspólne pomorskie dziedzictwo. Szczególną uwagę zwraca się na walory środowiska i zrównoważony rozwój. Turystyka pomorska oferuje atrakcyjne niszowe produkty turystyczne (np. szlaki historyczne, kulinarne, wrakowe, itd.). Wykorzystywane są możliwości wynikające z połączeń transgranicznych; tworzona jest euroregionalna marka turystyczna.

37 Sugerowane strategie (3) Wszystkie drogi prowadzą do Pomeranii Strategia mająca poprawić rozwój infrastruktury transportowej (w tym wodnej, drogowej, kolejowej) aby w ten sposób zwiększyć dostępność komunikacyjną do CBA. Dobry poziom dostępności służy rozwojowi gospodarczemu CBA i umożliwia rozwój sektora turystycznego. Uwagę zwraca się na połączenia transgraniczne pomiędzy krajami CBA. Podróżowanie przez granice (w celach dojazdu do pracy i z powrotem) jest łatwe, a rosnąca interakcja między mieszkańcami służy stworzeniu transgranicznej przestrzeni społecznej. Sieć transportu publicznego dobrze funkcjonuje i wykorzystuje się pojazdy przyjazne dla środowiska. Kluczowe znaczenie ma koncepcja niskich emisji.

38 Kluczowe wyniki projektu ULYSSES Brak równowagi w rozwoju pomiędzy transgranicznymi regionami w Europie; podobne wyzwania: depopulacja obszarów wiejskich, zwiększająca się koncentracja populacji i imigracji do obszarów zurbanizowanych, starzenie się populacji, słabe wyniki / wydajność w gospodarce innowacyjnej. 1. Generalnie położenie ma wpływ na rozwój obszarów transgranicznych bardziej niż położenie przy samej granicy (położenie centralne vs. peryferyjne w Europie) 2. Regiony graniczne odtwarzają krajowe wzorce rozwoju niż rozwój regionów po drugiej stronie granicy (podzielona krajowa rzeczywistość) 3. Granica ma większe znaczenie na poziomie regionalnym niż lokalnym 4. Podróżowanie do pracy i z powrotem przez granicę jest niewielkie w porównaniu z regionami w samym kraju 5. Granica wydaje się w dalszym ciągu funkcjonować jako bariera ograniczająca rozwój ( rogatki ).

39 Skoncentrowanie się głównie na aspekcie polsko-niemieckim, dość pobieżne potraktowanie szwedzkiego i szczecińskiego Trudności z pozyskaniem danych ( ); zaskakujące wnioski z analiz Raport nie uwzględnia ewolucji i przemian na pograniczu polsko-niemieckim oraz na granicy polsko-szwedzkiej Nieznaczna ocena tzw. efektów transgranicznych współpracy Nieprzejednane opinie badaczy ESPON; brak woli zrozumienia lokalnej specyfiki (badaczka z Lappeenranta University of Technology) Niezrozumiała metodologia badań Słabości raportu Błędne dane na mapach opór we wprowadzaniu korekt Rozszerzenie obszaru badania o MVP - niezgodne z obszarem CBA Brak dbałości o rzetelność informacji, danych, języka; niedopracowany raport Spore odstępstwa od pierwotnych zamierzeń projektu

40

41 Inne spostrzeżenia Wyniki badań stanowią dobre uzasadnienie sensowności kontynuacji funkcjonowania EP, nie przesądzając o formie współpracy Praktyka monitorowania efektów strategii na poziomie samorządu lokalnego, mającego na uwadze realizację spójnej polityki terytorialnej (TRMS)

42 Co dalej? Ocena dotychczasowej strategii rozwoju EP. I nowej strategii! Pozycjonowanie się Szczecina w CBA wygenerowanie projektów strategicznych w nowym okresie programowania UE Projekt pozwolił na lepsze Pozycjonowanie przestrzenne Szczecina w układzie ponadregionalnym, Pozwolił też na zidentyfikowanie szans, przewag komparatywnych i możliwości rozwijania nowych połączeń, relacji i współpracy Lepsze zrozumienie relacji z sąsiadami, sojusznikami i konkurentami

43 Strategia Rozwoju Szczecina

44 PS CIV: Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne TRMS

45 Priorytety polityki terytorialnej w SRS 2025 Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój (SSIG) Harmonijny i zrównoważony rozwój przestrzenny TRMS Policentryczność Funkcjonalna integracja obszarów przygranicznych Usieciowienie miasta Relacje miasto-wieś w oparciu o FUA -> multi-level governance Konkurencyjność Nasycenie sieciami infrastruktury i połączeniami horyzontalnyi Ochrona i opieranie rozwoju na wartościach dziedzictwa kulturowego i naturalnego

46 Kontakt: Ewa Kurjata Biuro Strategii Urząd Miasta Szczecin Tel: lub

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM VI Konferencja Transgraniczna Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką zbiór rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania. Szczecin, 27 kwietnia 2009 r.

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania. Szczecin, 27 kwietnia 2009 r. Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania Szczecin, 27 kwietnia 2009 r. INTERREG IV A Fundusz Małych Projektów 2007-2013 wdraŝany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA I Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej Toruń, 18 września 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2007-2013

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2007-2013 WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2007-2013 JAN KOZŁOWSKI Marszałek Województwa Pomorskiego Gdańsk, 21 kwietnia 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - WIZJA WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. mgr inż. arch. Piotr Kowalski

REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. mgr inż. arch. Piotr Kowalski REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO mgr inż. arch. Piotr Kowalski SZCZECIN NA TLE REGIONU BAŁTYCKIEGO - DAWNIEJ SZCZECIN - HISTORIA MIASTA W SKRÓCIE VIII w. - na

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

ESPON ARTS. Map developed by ÖIR/Politecnico di Milano ARTS AR 2013/1/17, 2011. Reykjavik. Helsinki. Oslo. Tallinn. Stockholm.

ESPON ARTS. Map developed by ÖIR/Politecnico di Milano ARTS AR 2013/1/17, 2011. Reykjavik. Helsinki. Oslo. Tallinn. Stockholm. ESPON ARTS Guadeloupe Martinique Réunion Guayane opinon of the ESPON Wien Bratislava Map developed by ÖIR/Politecnico di Milano ARTS AR 2013/1/17, 2011 0 500 EuroGeographics 2002 for the administrative

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorstw z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Jerzy Kwieciński

Wspieranie przedsiębiorstw z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Jerzy Kwieciński Wspieranie przedsiębiorstw z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Jerzy Kwieciński Seminarium szkoleniowe Możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - WYBRANE ASPEKTY POLITYKI SPÓJNOŚCI

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - WYBRANE ASPEKTY POLITYKI SPÓJNOŚCI KONFERENCJA STATYSTYKA W PROCESIE MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I TERYTORIALNEJ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2007-2013 ORAZ CELE I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjne

Seminarium informacyjne Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Seminarium informacyjne Szczecin, 14 kwiecień 2008 SEMINARIUM INFORMACYJNE 10.00-12.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium

Bardziej szczegółowo

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Radom, 25 marca 2013 r. Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego STANOWISKO POWIATÓW, MIAST, GMIN, PARLAMENTARZYSTÓW I RADNYCH REGIONU RADOMSKIEGO Szanowna Pani Minister, Jako przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Zarządzanie OM Mirosław Grochowski 1 Plan konsultacji Prezentacja założeń diagnozy Wskazanie głównych obszarów problemowych Pytania badawcze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni 1. Wprowadzenie 2. Zrównoważony rozwój transportu i spójność terytorialna

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus.

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus. Space for your logo, a photograph etc. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Jan Roga www.viaregiaplus.eu Szlak Via Regia Via

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy 2013 2012 dr Joanna Hołub Iwan Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy Warszawa, 8 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo