Dynamika terytorialna i rozwój Euroregionu Pomerania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamika terytorialna i rozwój Euroregionu Pomerania"

Transkrypt

1 ULYSSES - Using applied research results from ESPON as a yardstick for cross-border spatial development planning Dynamika terytorialna i rozwój Euroregionu Pomerania Terytorialny wymiar rozwoju Warszawa, 27 listopada 2012

2 Projekt ULYSSES

3 Partner polski: Gmina Miasto Szczecin (Biuro Prezydenta Miasta) jedyne miasto europejskie biorące udział w projekcie; 18 partnerów Realizacja: Wydział Rozwoju Miasta ( ) (2012, Biuro Strategii) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Czas trwania projektu: wrzesień 2010 wrzesień 2012 Łączny budżet projektu: 349, EUR

4 Dlaczego Projekt Ulysses? Współpraca z AGEG (Europejskie Stowarzyszenie Regionów Granicznych) pierwsze tak kompleksowe i przekrojowe badania EP (15 lat) Wcześniejsze osiągnięcia we współpracy transgranicznej (projekty zrealizowane wspólnie z AGEG) vs. kolejny półkownik?! Pierwszy projekt w ramach programu ESPON Potrzeba aktualizacji strategii rozwoju EP Konieczność nowego pozycjonowania Szczecina na pograniczu polskoniemiecko-szwedzkim Zwiększenie wartości dodanej współpracy transgranicznej Rozpoznanie potencjału terytorialnego (porównywalna wiedza o terytorium oraz jego otoczeniu) Narzędzia ESPON: analiza wielopoziomowa, typologie oraz scenariusze TIA: Territorial Impact Assessment

5 Projekt ULYSSES - przegląd Projekt badawczy w ramach programu ESPON Analiza celowa (Targeted Analysis): Przeprowadzona w ścisłej współpracy z partnerami projektu, grupą badaczy i Programem ESPON Nacisk na operacyjne/praktyczne wykorzystanie rezultatów badań (Podręcznik Współpracy Transgranicznej) GŁÓWNY CEL: zapewnić partnerom lokalnym informacje dot. dynamiki terytorialnej i trendów rozwojowych w danych regionach transgranicznych Wykorzystanie danych i analiz z wcześniejszych projektów programu ESPON Koncepcje dotyczące celów Europejskiej Polityki Spójności Grupa realizacyjna projektu: Tecnalia (Partner Wiodący, Hiszpania), Instytut Technologiczny w Karlsruhe (RFN), Uniwersytet Democritus w Tracji (Grecja), Universytet w Aveiro (Portugalia), Uniwersytet Technologiczny w Lappeenranta (Finlandia)

6 Obszary trangraniczne w projekcie ULYSSES 6 Wielotematycznych Analiz Terytorialnych 1) Obszar Górnego Renu (Francja, Niemcy, Szwajcaria) 2) Pireneje (Hiszpania i Francja) 3) Obszar transgraniczny pomiędzy Grecją i Bułgarią 4) Euregion Karelia (Finlandia i Rosja) 5) Euroregion Pomerania (Polska, Niemcy, Szwecja) 6) Extremadura/Alentejo (Hiszpania i Portugalia) 7 Kart informacyjnych (Data Fact Sheets) Euregio Region Ems Dollart Górny Ren Pireneje Komitet Oresund Pomerania Karelia E. Niemen Extremadura- Alentejo EuRegio SBT Friuli V.G. Duna-Koros-Maros-Tisza Grecja- Bułgaria

7 Tematy badania Agenda Terytorialna UE (EU 2006, 2011) Skutki zmian demograficznych, transgraniczny rozwój policentryczny, wzorce relacji miasto-wieś, poziomy dostępności transportowej i komunikacyjnej (profil terytorialny), poziom osiągnięcia wskaźników strategii lizbońskiej /Europa 2020 i strategii geteborskiej

8 Struktura projektu ULYSSES Analizy wielopoziomowe (wielotematyczne) Profil terytorialny Zmiany demograficzne Rozwój policentryczny Relacje miasto-wieś Dostępność i łączność komunikacyjna Analizy zintegrowane Analiza SWOT (dwufazowa) - faza analizująca stan faktyczny, w tym ćwiczenie polegające na opracowaniu scenariuszy rozwoju - faza działanie-decyzja Realizacja wymiaru terytorialnego Cele strategii lizbońskiej / EU 2020 Cele strategii geteborskiej Analiza instytucjonalna Zalecenia do strategii i polityk

9 Wymiar strukturalny i działalności

10 Analiza wielopoziomowa Metodologia (1) Analizę wielopoziomową oparto o dane i metody wypracowane we wcześniejszych projektach ESPON. Dane uzupełniające zebrano w bazach Eurostatu i krajowych bazach danych statystycznych. W pierwszej kolejności wybrano wskaźniki, określono zakres czasowy, wymiar/skalę map terytorialnych i analizy do realizacji (zależne od dostępnych danych statystycznych). Analizy przeprowadzono w różnych skalach terytorialnych. Porównania ze średnimi europejskimi i krajowymi. W obszarach transgranicznych zastosowano porównania pomiędzy regionami. Założono, że aktualna pozycja regionu granicznego jest wynikiem złożonej historii, czynników geograficznych i politycznych.

11 Metodologia (2) Przeprowadzone analizy nie miały na celu zidentyfikowanie ogólnych wzorców zachowań regionów granicznych. Ważniejsze jest to, w jaki sposób te granice funkcjonują w różnych kontekstach i wpływ generalnych wyzwań dla tych obszarów. Case studies miały ocenić zróżnicowanie czynników społecznych lub zjawisk danej granicy. Granice często odzwierciedlają wskaźniki narodowe, nawet gdy odzwierciedlają bezpośrednio cechy regionu granicznego po drugiej stronie granicy (ESPON, 2000).

12 Euroregion Pomerania

13 Skåne län Km This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Rügen Stralsund Nordvorpommern Greifswald Ostvorpommern Podregion Koszalinski Demmin Podregion Szczecinski Uecker-Randow Neubrandenburg Powiat m. Szczecin Mecklenburg-Strelitz Podregion Stargardzki Uckermark Barnim Project ULYSSES, Km Legend NUTS 3 names Local level: NUTS 3 Year: Origin of data: ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries

14 Podział NUTS (wersja 2006) dla Euroregionu Pomerania NUTS ID DE DE4 DE41 DE412 DE418 DE8 DE80 DE801 DE802 DE805 DE808 DE80B DE80D DE80F DE80H DE80I PL PL4 PL42 PL422 PL423 PL424 PL425 SE SE2 SE22 SE224 NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Niemcy (Deutschland) Polska (Polska) Szwecja (Sverige) Brandenburgia Meklemburgia Pomorze Przednie Region Północno-Zachodni Południowa Szwecja (Södra Sverige) Brandenburg-Nordost Mecklenburg-Vorpommern Województwo Zachodniopomorskie Sydsverige Barnim Uckermark Greifswald Neubrandenburg Stralsund Demmin Mecklenburg-Strelitz Nordvorpommern Ostvorpommern Rügen Uecker-Randow Podregion Koszaliński Podregion Stargardzki Powiat m. Szczecin Podregion Szczeciński Skåne län

15 Zmiany demograficzne Zmiany w populacji znacząco różniły się pomiędzy regionami ( ). Dodatnie w Barnim (Niemcy), Podregion Szczeciński (Polska) i Skåne län (Szwecja). Związek z procesami suburbanizacji zachodzącymi w Berlinie, Szczecinie i Malmö. Negatywne we wszystkich pozostałych regionach. Skåne län i Podregion Szczeciński są jedynymi regionami o naturalnym i łącznym przyroście ludności, oraz o pozytywnej migracji netto ( ). Żaden z regionów nie ma łącznego wskaźnika płodności powyżej poziomu zastępowalności (replacement level). Analizy przybliżeniowe wykazały, że istnienie granicy ma wpływ na wzorce osadnictwa na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego, możliwe również w Skåne län.

16 ! Mapa przestawiająca zmiany populacji w Euroregionie Pomerania w latach Population growth København! Berlin This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Regional level: NUTS 3 Year: 2000, 2008 Origin of data: Eurostat, ESPON DB, National Statistical Institute of Russia and Andorra EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend ULYSSES, 2011 Total increase Natural increase Net migration positive growth positive natural increase positive migration positive growth negative natural increase positive migration negative growth positive natural increase negative migration negative growth negative natural increase positive migration negative growth negative natural increase negative migration <missing values> km

17 Dynamika demografii Regiony o najniższej wynikowej demograficznej znajdują się w krajach basenu Morza Śródziemnego, tj. jak Portugalia, Hiszpania i Grecja. Dotyczy to również Niemiec. This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Zmienne: Wskaźnik zależności młodzieży/starych ludzi (neg. korelacja), przybliżony wskaźnik wzrostu naturalnej populacji, łączny wskaźnik płodności Project ULYSSES, 2012 Local level: Lau 1 Year: 2010 Source: Kareliâstat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Km NUTS3_RG_20M_2006 FAC4_1-2, ,34-1, ,65-0, ,02-0,01-0,65 0,66-1,43 1,44-3,12 missing value

18 Rozwój policentryczny Analizy w oparciu o projekty ESPON oraz (definicja FUA i dane). Poziom analiz NUTS 2. W Euroregionie Pomerania znajduje się 9 obszarów funkcjonalnych (FUAs ) (16 FUAs na poziomie NUTS 2). Struktura osadnicza w Euroregionie Pomerania jest bardziej policentryczna niż przeciętnie w Europie (wielkość). CBA jest bardziej monocentryczny gdy bierzemy pod uwagę PKB obszarów funkcjonalnych. Malmö jest wiodącym miastem jeśli chodzi w PKB, różnice / odległości do małych niemieckich i polskich FUAs są duże. Jedynie 51,5 % łącznej populacji CBA żyje w FUAs (rok 2006, średnia ESPON to 74,8%). Dominująca działalność ekonomiczna w FUAs to sektor usług.

19 PKB na mieszkańca w obszarach funkcjonalnych EP w roku 2006 (delimitacja NUTS 2) Km This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee GETIN_UA, Project ULYSSES, Km Legend GDP per inhabitant, 2006 (thousands of Euros) 2,00-7,00 7,01-17,00 17,01-24,00 24,01-30,00 30,01-37,00 37,01-51,00 missing value Local level: NUTS 3 Year: 2006 Source: ESPON Database Origin of data: Eurostat, ESPON EuroGeographics Association for administrative boundaries FUA average GDP per inhab ESPON = 21,23 PL = 6,36 SE = 34,30 PT = 13,14

20 Relacje Miasto-Wieś W Euroregionie Pomerania znajdują się zarówno duże obszary wiejskie, jak i gęsto zaludnione obszary zurbanizowane. Typologia ESPON 1.1.2: Uckermark, Demmin, Mecklenburg-Strelitz, Nordvorpommern, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow oraz Podregion Koszaliński są regionami o niskim stopniu urbanizacji i niskim stopniu interwencji człowieka. Regiony o wysokim stopniu urbanizacji oraz wysokim interwencjonizmie czynnika ludzkiego to Barnim, Greifswald, Neubrandenburg, Stralsund oraz Skåne län. Dużą cześć CBA zajmują obszary rolnicze. Łączny obszar ziemi rolniczej zmniejsza się we wszystkich regionach pomiędzy Udział zatrudnienia i udział Wartości Dodanej Brutto (GVA) w rolnictwie i rybactwie w łącznym GVA zmniejszył się we wszystkich regionach EP w latach

21 Euroregion Pomerania wg. ESPON oraz typologii obszarów zurbanizowanych - wiejskich Eurostat. ESPON &Eurostat urban rural typologies København! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: ESPON typology (CLC , pop. 1999); Eurostat 2001 Origin of data: EEA, Corine Land Cover 1990, 2000, 2006 Source: Eurostat, ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries km Legend ULYSSES, 2011 Eurostat urban rural typology ESPON Typology <missing values> Urban influence Human intervention Urban influence Human intervention Predominantly urban High High Low High Intermediate regions High Medium Low Medium Predominantly rural regions High Low Low Low

22 !! Change of employed in agriculture and fishing Annual change GVA by agriculture and fishing København! København This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: 2000, 2008 Origin of data: Eurostat Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Regional level: NUTS 3 Year: 1997 and 2008 Origin of data: Eurostat Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend ULYSSES, 2011 Eurostat urban rural typology Annual change of the share employed in agriculture and fishing Predominantly urban Intermediate regions Predominantly rural regions <= -7,43-7, ,39-4, ,48-2, ,02-1,01-3,90 >= 3,91 <missing values> km EU27 = -4,39* DE = -1,39 PL = -7,58 SE = -4,07 *NL: UK: Legend ULYSSES, 2011 Eurostat urban rural typology Predominantly urban Intermediate regions Predominantly rural regions Anual change of the share of GVA by agriculture and fishing 97-08* <= -10,18-10, ,31-7, ,23-4, ,27-2,26-2,85 >= 2,86 <missing values> km EU27 = -4,23 DE = -3,29 PL = -5,48 SE = -3,45 *PL

23 Dostępność i łączność komunikacyjna Dane z bazy danych programu ESPON, przedział czasowy Niemieckie regiony są potencjalnie łatwiej dostępne drogami niż inne regiony CBA (perspektywa europejska). Potencjalna dostępność polskich regionów drogami jest poniżej średniej europejskiej. Skåne län w Szwecji jest najtrudniej dostępnym regionem drogami i koleją, ale ma najwyższą dostępność drogą lotniczą. Skåne län ma również najwyższy potencjał dostępności multimodalnej w całym Euroregionie Pomerania. Dostępność multimodalna Euroregionu Pomerania jest poniżej średniej europejskiej. Jedynie dwa regiony (Skåne län i Barnim) stoją powyżej średniej europejskiej. Poprawia się (zwiększa się) dostęp do szerokopasmowego internetu.

24 Potential accessibility by road! Multimodal accessibility København! København! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin Regional level: NUTS 3 Year: 2006 Origin of data: Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W) Source: ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries ULYSSES, 2011 Legend Potential accessibility by road indexed to ESPON average (=100), 2006 <= 23,80 23,81-50,40 50,41-80,70 80,71-100,00 100,01-167,60 >= 167,61 <missing value> km Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: 2006 Origin of data: Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W) Source: ESPON DB EuroGeographics Association for administrative boundaries ULYSSES, 2011 Legend Multimodal accessibility indexed to ESPON average (=100), 2006 >= 45,60 45,61-61,20 61,21-76,40 76,41-91,00 91,01-125,90 >= 125,91 <missing value> km

25 Centralne położenie Najwyższa w krajach środkowo-europejskich, zwłaszcza w Zagłębiu Ruhry, Belgii i pd. Anglii W mniej centralnych regionach, najwyższa w stolicach i innych aglomeracjach Największe różnice pomiędzy regionami w Euroregionie Pomerania (z przeanalizowanych regionów transgranicznych). Zmienne analizy czynnika: Potencjalna dostępność, udział bezrobocia w pośrednictwie finansowym i rynku nieruchomości, zatrudnienie w wysoko i średnio specjalistycznej produkcji i podróże do innych regionów, udział wartości dodanej brutto w rolnictwie i rybactwie (neg.) This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee GETIN_UA, Project ULYSSES, 2011 Local level: NUTS 3 Source: GETIN_UA Origin of data: Multiple sources EuroGeographics Association for administrative boundaries Km NUTS_RG_03M_2006 FAC1_1-4, ,97-0, ,24-0,23-0,18 0,19-0,58 0,59-0,89 0,90-2,17

26 Cele strategii lizbońskiej / strategii EU 2020 Rozbieżności w PKB per capita rosły w Euroregionie Pomerania w latach (Eurostat). W porównaniu z wiodącym regionem w Europie pod względem rozwoju gospodarczego (Londyn), większość regionów Euroregionu Pomerania rozwija się wolniej i dlatego odstają od lidera. Polskie regiony zostały skwalifikowane jako powoli doganiające. Wartość dodana brutto w EP zwiększała się rocznie o 3,6%. Wiodący sektor ekonomiczny w CBA w 2008 to Administracja publiczna i usługi publiczne. Łączne wydatki uczelni na B+R w Euroregionie Pomerania były niższe od średniej europejskiej. Bezrobocie kształtowało się znacznie powyżej średniej europejskiej w 2010 r.

27 ! GDP per capita indexed to leading region Catching up analysis: GDP per capita København! København! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin! This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin Regional level: NUTS 3 Year: 2008 Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Regional level: NUTS 3 Year: Source: Eurostat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend ULYSSES, 2011 GDP per capita indexed to the leading region, London UKI = 100 very rich region >=95 rich region [75-95[ midle income region [0-74[ less developed region [30-50[ laggard region [15-30[ very laggard region <15 <missing values> km ULYSSES, 2011 Legend Cathicng-up with the leading region according to logistic function on GDP per capita * leading region fast converging region steady catching-up region slow catching-up region slow converging region non converging region diverging region <missing values> km *Exceptions: PL

28 Badania & Rozwój Stolice, miasta uniwersyteckie i HT przemysł (Airbus w rejonie Tuluzy, Volkswagen w okolicach Wolfsburg, Cambridge lub Silicon Glen). Kraje skandynawskie dobrze radzą sobie. (dobre wyniki) This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Zmienne: Inwestycje w B&R różnych sektorów, zastosowanie patentów EPO, trzeci stopień edukacji w populacji aktywnej Project ULYSSES, 2012 Local level: Lau 1 Year: 2010 Source: Kareliâstat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Km NUTS3_RG_20M_2006 FAC2_1-2, ,98-0, ,51-0, ,02-0,01-0,65 0,66-1,74 1,75-3,90 missing value

29 Bezrobocie Koncentracja najwyższych wartości w terenach objętych kryzysem w Europie i krajach o wysokim bezrobociu strukturalnym (np. południowe Włochy i Hiszpania, wschodnie Niemcy, Słowacja i Grecja). Regiony które kiedyś miały silną bazę przemysłową również mają wysokie wskaźniki bezrobocia w przemyśle (pn. Francja i Portugalia, Walonia, Półwysep Setúbal, Liverpool i Manchester. W EP w szczególności regiony niemieckie wykazują wysokie wartości. This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee GETIN_UA, Project ULYSSES, 2011 Local level: NUTS 3 Source: GETIN_UA Origin of data: Multiple sources EuroGeographics Association for administrative boundaries FAC1_2-1, ,96-0, ,53-0, ,19 Zmienne analizy czynników: Bezrobocie, długoterminowe bezrobocie, bezrobocie wśród młodzieży 880 Km NUTS_RG_03M_2006-0,18-0,25 0,26-0,96 0,97-4,65

30 Cele strategii geteborskiej Wysoki udział obszarów Natura 2000 w Euroregionie Pomerania Ochrona środowiska (np. zwiększają się możliwości oczyszczania ścieków) Wrażliwość/podatność na zmiany klimatu niższa niż średnia europejska Mechanizmy uszczelniania gleby wysokie w miastach-regionach Potencjał energii wiatrowej znacznie powyżej średniej krajowej i europejskiej średniej

31 Share of Natura 2000 area! Wind energy potential København! København! Berlin This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Berlin! Regional level: NUTS 3 Year: 2009 Origin of data: European Commission 5th Cohesion Report Source: EEA, REGIO-GIS EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Natura 2000 areas, 2009 (% of total area) <= 8,00 8,01-14,24 14,25-27,00 27,01-35,00 35,01-45,00 >= 45,01 ULYSSES, 2011 <missing value> km NUTS 3 average EU27 = 14,24 DE = 13,16 PL = 16,09 SE = 5,48 Legend Regional level: NUTS 3 Year: Origin of data: European Commission 5th Cohesion Report Sources: EEA ETC-ACC, REGIO-GIS EuroGeographics Association for administrative boundaries ULYSSES, 2011 Onshore full load hours, (number hours year) at 80 m hub height <= 408,58 408,59-726,17 726, , , , , ,82 >= 1985,83 <missing value> km NUTS 3 average EU27 = 1378,98 DE = 1382,16 PL = 1450,43 SE = 1969,21

32 Ryzyko zw. ze środowiskiem Wysoka wrażliwość na zmiany klimatu na obszarach nadmorskich i innych obszarach zalewowych, tj. delta Dunaju lub Po. This map does not necessarily reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee Project ULYSSES, 2012 Local level: Lau 1 Year: 2010 Source: Kareliâstat EuroGeographics Association for administrative boundaries Legend Km NUTS3_RG_20M_2006 FAC5_1-2, ,73 Zmienne: Wrażliwość na zmiany klimatu -0, ,23-0,22-0,31 0,32-1,14 1,15-2,72 2,73-7,03 missing value

33 Wymiar strukturalny zarządzania transgranicznego w EP jest wyzwaniem. CBA posiada granicę lądową i granicę morską, które oddzielają trzy państwa posiadające bardzo różne uwarunkowania instytucjonalne i tradycje. Współpraca transgraniczna charakteryzuje się nie tylko trójstronną platformą współpracy w EP, ale jest dalej współpracą dwu- i wielostronną. W szczególności współpraca polskoniemiecka stała się prominentną częścią działań podejmowanych w EP. Zarządzanie transgraniczne

34 Wyzwania stojące przed Euroregionem Pomerania 1) Rozwój gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy Wysokie bezrobocie, w szczególności wśród młodzieży Zmniejszające się zatrudnienie w tradycyjnych sektorach gospodarki (rolnictwo i przemysł) Na obszarze Euroregionu Pomerania znajdują się duże tereny wiejskie, stąd tworzenie nowych miejsc pracy jest niezwykle istotne. 2) Rozwój dostępności transportowej Ważne centrum logistyczne, kilka portów bałtyckich i połączenie z drogami śródlądowymi Po 2006 nastąpiło zmniejszenie morskiego ruchu pasażerskiego we wszystkich portach Radykalne zmniejszenie ruchu przewozu ładunków w 2008 r. Rozwój połączeń drogowych i kolejowych do Europy jest istotny Przekraczanie granicy (dojazd do pracy i z powrotem) oraz podróżowanie w celach rekreacyjnych

35 Euroregion przedsiębiorczości Sugerowane strategie (1) Strategia,w której przedsiębiorczość i edukacja są traktowane jako kluczowe koncepcje rozwoju EP i przekształcenia go w aktywny i kreatywny obszar transgraniczny. Przedsiębiorczość jest widziana jako proces uczenia się przez całe życie. Uczenie przedsiębiorczości zaczyna się już w szkołach. Przywiązuje się szczególną uwagę do jakości i treści edukacji oraz szkolnictwa zawodowego w celu sprostania wymogom faktycznym rynku. Przedsiębiorcy otrzymują wysokospecjalistyczne szkolenia i wsparcie. Zachęca się mieszkańców do rozpoczynania działalności gospodarczej. Celem strategii jest tworzenie nowych miejsc pracy w CBA. Nowe możliwości zatrudnienia przyciągają nowych (i powracających) mieszkańców i oferują perspektywę życiowych strategii młodym ludziom i rodzinom. Przedsiębiorczość jest prawdziwym wyborem dla ludzi, którzy już nie są zatrudnieni w tradycyjnych dziedzinach gospodarki, tj. przemysł. Współpraca transgraniczna ma w tej strategii zasadnicze znaczenie, ze względu na konieczność wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, tworzenia firm, które służą całemu obszarowi transgranicznemu i jego potrzebom. Transgraniczne inkubatory przedsiębiorczości.

36 Inwestując w turystykę Sugerowane strategie (2) Strategia oparta na idei, że turystyka jest twardym, poważnym biznesem i prawdziwym wyborem, który prowadzi do gwałtownego rozwoju gospodarczego. EP zajmują duże rolnicze i leśne tereny; idealna lokalizacja nad Morzem Bałtyckim. W strategii tratuje się turystykę jako rzeczywistą opcję stwarzającą możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w CBA. Realizacja inwestycji w infrastrukturze drogowej i turystycznej. Rozwój turystyki jest spójny i konsekwentny, o długoterminowej perspektywie. Ekoturystyka rozwija się na obszarach wiejskich, rolniczych. Turystyka zdrowotna i wypoczynkowa popularna wśród mieszkańców. Rozwój turystyki opiera się o lokalny potencjał (local assets) i wspólne pomorskie dziedzictwo. Szczególną uwagę zwraca się na walory środowiska i zrównoważony rozwój. Turystyka pomorska oferuje atrakcyjne niszowe produkty turystyczne (np. szlaki historyczne, kulinarne, wrakowe, itd.). Wykorzystywane są możliwości wynikające z połączeń transgranicznych; tworzona jest euroregionalna marka turystyczna.

37 Sugerowane strategie (3) Wszystkie drogi prowadzą do Pomeranii Strategia mająca poprawić rozwój infrastruktury transportowej (w tym wodnej, drogowej, kolejowej) aby w ten sposób zwiększyć dostępność komunikacyjną do CBA. Dobry poziom dostępności służy rozwojowi gospodarczemu CBA i umożliwia rozwój sektora turystycznego. Uwagę zwraca się na połączenia transgraniczne pomiędzy krajami CBA. Podróżowanie przez granice (w celach dojazdu do pracy i z powrotem) jest łatwe, a rosnąca interakcja między mieszkańcami służy stworzeniu transgranicznej przestrzeni społecznej. Sieć transportu publicznego dobrze funkcjonuje i wykorzystuje się pojazdy przyjazne dla środowiska. Kluczowe znaczenie ma koncepcja niskich emisji.

38 Kluczowe wyniki projektu ULYSSES Brak równowagi w rozwoju pomiędzy transgranicznymi regionami w Europie; podobne wyzwania: depopulacja obszarów wiejskich, zwiększająca się koncentracja populacji i imigracji do obszarów zurbanizowanych, starzenie się populacji, słabe wyniki / wydajność w gospodarce innowacyjnej. 1. Generalnie położenie ma wpływ na rozwój obszarów transgranicznych bardziej niż położenie przy samej granicy (położenie centralne vs. peryferyjne w Europie) 2. Regiony graniczne odtwarzają krajowe wzorce rozwoju niż rozwój regionów po drugiej stronie granicy (podzielona krajowa rzeczywistość) 3. Granica ma większe znaczenie na poziomie regionalnym niż lokalnym 4. Podróżowanie do pracy i z powrotem przez granicę jest niewielkie w porównaniu z regionami w samym kraju 5. Granica wydaje się w dalszym ciągu funkcjonować jako bariera ograniczająca rozwój ( rogatki ).

39 Skoncentrowanie się głównie na aspekcie polsko-niemieckim, dość pobieżne potraktowanie szwedzkiego i szczecińskiego Trudności z pozyskaniem danych ( ); zaskakujące wnioski z analiz Raport nie uwzględnia ewolucji i przemian na pograniczu polsko-niemieckim oraz na granicy polsko-szwedzkiej Nieznaczna ocena tzw. efektów transgranicznych współpracy Nieprzejednane opinie badaczy ESPON; brak woli zrozumienia lokalnej specyfiki (badaczka z Lappeenranta University of Technology) Niezrozumiała metodologia badań Słabości raportu Błędne dane na mapach opór we wprowadzaniu korekt Rozszerzenie obszaru badania o MVP - niezgodne z obszarem CBA Brak dbałości o rzetelność informacji, danych, języka; niedopracowany raport Spore odstępstwa od pierwotnych zamierzeń projektu

40

41 Inne spostrzeżenia Wyniki badań stanowią dobre uzasadnienie sensowności kontynuacji funkcjonowania EP, nie przesądzając o formie współpracy Praktyka monitorowania efektów strategii na poziomie samorządu lokalnego, mającego na uwadze realizację spójnej polityki terytorialnej (TRMS)

42 Co dalej? Ocena dotychczasowej strategii rozwoju EP. I nowej strategii! Pozycjonowanie się Szczecina w CBA wygenerowanie projektów strategicznych w nowym okresie programowania UE Projekt pozwolił na lepsze Pozycjonowanie przestrzenne Szczecina w układzie ponadregionalnym, Pozwolił też na zidentyfikowanie szans, przewag komparatywnych i możliwości rozwijania nowych połączeń, relacji i współpracy Lepsze zrozumienie relacji z sąsiadami, sojusznikami i konkurentami

43 Strategia Rozwoju Szczecina

44 PS CIV: Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne TRMS

45 Priorytety polityki terytorialnej w SRS 2025 Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój (SSIG) Harmonijny i zrównoważony rozwój przestrzenny TRMS Policentryczność Funkcjonalna integracja obszarów przygranicznych Usieciowienie miasta Relacje miasto-wieś w oparciu o FUA -> multi-level governance Konkurencyjność Nasycenie sieciami infrastruktury i połączeniami horyzontalnyi Ochrona i opieranie rozwoju na wartościach dziedzictwa kulturowego i naturalnego

46 Kontakt: Ewa Kurjata Biuro Strategii Urząd Miasta Szczecin Tel: lub

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM Prof. Dr. Peter Dehne PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I ROZWÓJ PRZESTRZENNY W POLSKO- NIEMIECKIM REGIONIE PRZYGRANICZNYM VI Konferencja Transgraniczna Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką zbiór rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA Program Interreg V A Fundusz Małych Projektów Program Południowy Bałtyk Szczecin, 14.03.2016 Program Interreg V A Budżet Programu:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty?

Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty? Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty? Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Podział statystyczny na dwie jednostki statystyczne (NUTS-2): - aglomeracja warszawska,

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta SGH w Warszawie

Jacek Szlachta SGH w Warszawie Kraków w sieci metropolii europejskich Jacek Szlachta SGH w Warszawie Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 - warsztaty 28.06.2016 r. Układ prezentacji 1. Ramy rozwojowe dużych miast Europy Typologia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r.

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Negocjacje nowych rozporządzeń Polska jest włączona jest w przygotowanie podstaw prawnych współpracy terytorialnej. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania. Szczecin, 27 kwietnia 2009 r.

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania. Szczecin, 27 kwietnia 2009 r. Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania Szczecin, 27 kwietnia 2009 r. INTERREG IV A Fundusz Małych Projektów 2007-2013 wdraŝany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Program ESPON i jego znaczenie dla Polski

Program ESPON i jego znaczenie dla Polski Program ESPON i jego znaczenie dla Polski Grzegorz Gorzelak Agnieszka Olechnicka Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski Konferencja: DZIAŁALNOŚĆ POLSKI W

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA I Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej Toruń, 18 września 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Kongres Rozwoju Edukacji

Kongres Rozwoju Edukacji Irena E.Kotowska Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa O roli wykształcenia wyższego w warunkach nowej demografii Europy Kongres Rozwoju Edukacji 18-19 listopada

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego

Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego Literatura przedmiotu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, wzrostu gospodarczego czy też współpracy transgranicznej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Narodowego Programu Rewitalizacji roku 2020 oraz projekty podregionalne w kontraktach terytorialnych województw Materiał

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego PREAMBUŁA W celu planowania rozwoju regionu metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH budowanie spójności i zrównoważonego rozwoju Europy Środkowej PANEL 2 POLSKA I CZESKA PERCEPCJA POTRZEB

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. mgr inż. arch. Piotr Kowalski

REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. mgr inż. arch. Piotr Kowalski REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO mgr inż. arch. Piotr Kowalski SZCZECIN NA TLE REGIONU BAŁTYCKIEGO - DAWNIEJ SZCZECIN - HISTORIA MIASTA W SKRÓCIE VIII w. - na

Bardziej szczegółowo

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2007-2013

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2007-2013 WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2007-2013 JAN KOZŁOWSKI Marszałek Województwa Pomorskiego Gdańsk, 21 kwietnia 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - WIZJA WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Rolnictwo wieś obszary wiejskie Rolnictwo: dział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zmiany potencjału innowacyjnego poznańskich przedsiębiorstw w latach 2004-2014 Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Potencjał innowacyjny - definicja Zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo